O b ž a l o b a podle čl. 324 a násl. Trestního zákoníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b ž a l o b a podle čl. 324 a násl. Trestního zákoníku"

Transkript

1 konfederace Prokuratura Federální prokurátor: Graziella de Falco Haldemann Federální prokurátor: Luc Leimgruber Zástupce federálního prokurátora: Gérard Sautebin Soudní úředníci: Françoise Kress a Malak Bennani Číslo spisu: EAII LL Lausanne, O b ž a l o b a podle čl. 324 a násl. Trestního zákoníku Ve věci obžalovaných A. Jiří DIVIŠ B. Marek ČMEJLA C. Antonín KOLÁČEK D. Luboš MĚKOTA E. Oldřich KLIMECKÝ F. Petr KRAUS G. Jacques DE GROOTE Jednací jazyk Vazba francouzština nikdo Žalující strana (čl. 118 a násl. Soudního řádu) CZECH COAL SERVICES a. s., sídlící V. Řezáče 315, Most, Česká republika, zastoupená Dr. Thomasem REINMANNEM, Etude LUTZ, Forchstrasse 2, Postfach 1467, 8032 Curych zaslaná Soudu pro trestní záležitosti Federálního trestního soudu (senát o 3 soudcích, čl. 36, odst. 1 Zákona o trestním řízení). 1

2 Úvod Dne 24. června 2005 zahájila Státní prokuratura konfederace (MPC) šetření soudní policie proti Jacquesu DE GROOTEMU pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Dne 30. května 2007 bylo šetření rozšířeno na Jiřího DIVIŠE a na porušení povinnosti při správě cizího majetku veřejného zájmu. Poté bylo šetření rozšířeno na Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTU, Oldřicha KLIMECKÉHO, Marka ČMEJLU a Petra KRAUSE pro legalizaci výnosů z trestné činnosti, porušení povinnosti při správě cizího majetku (nahrazujícího veřejný zájem), padělání listin a podvod. Obviněným se klade za vinu, že zorganizovali v letech 1997 až 2003 ve velkém měřítku zpronevěru finančního jmění české společnosti MOSTECKÁ UHELNÁ SPOLEČNOST A. S. (MUS) v Mostě, dnes CZECH COAL SERVICES A. S., činné v těžbě a v obchodování s hnědým uhlím, především s cílem zmocnit se fondů společnosti a získat za ně akcie na svůj účet. Společnost MUS byla původně státním podnikem náležejícím České republice, jehož zájmy byly zastupovány Fondem národního majetku České republiky (FNM). Proces privatizace postupně probíhal v letech 1991 až Antonín KOLÁČEK (od 19. června 1995 do 31. srpna 2002), Luboš MĚKOTA (od 3. listopadu 1997 do 20. srpna 2003), Oldřich KLIMECKÝ (od 19. června 1995 do 2. října 2000) byli členy správní rady společnosti MUS, zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998 do 31. srpna 2002) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999 do 31. srpna 2002) byli členy dozorčí rady společnosti. V první etapě byly zpronevěřené prostředky ve formě právního krytí jako půjčka v celkové výši ,- CZK (hodnota 1/ kolem CHF) vyvedeny z MUS 1/ Termín hodnota uvádí měnovou protihodnotu ve švýcarských francích podle směnného kurzu k datu příslušné transakce. od 31. prosince 1996 do 17. června 1998 do české společnosti NEWTON FINANCIAL MANAGEMENT GROUP A. S. (NEWTON FMG), Praha kontrolované Petrem KRAUSEM a Antonínem KOLÁČKEM, později Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU k tomu, aby bylo na trhu získáno 49,98 % akcií MUS, které byly převedeny do švýcarské společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, kontrolované Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Oldřichem KLIMECKÝM, Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU, a to prostřednictvím Jiřího DIVIŠE. Ve druhé etapě dalšími zpronevěrami ve formě právního krytí jako kapitalizace dceřiné společnosti MUS, společnosti PORTOINVEST ESTABLISHMENT (PORTOINVEST), Vaduz, byly prostředky v celkové výši USD (hodnota kolem CHF ) převedeny od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002 ze společnosti MUS na bankovní účty ve Švýcarsku ze společnosti PORTOINVEST, Vaduz, spravované Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Jiřím 2

3 DIVIŠEM, poté byly převedeny na bankovní účty společnosti EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL) na ostrově Man a nato do Švýcarska na bankovní účty společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg zejména k tomu, aby: a) bylo uhrazeno společnosti MUS CZK , původně vyvedených k získání 49,98 % akcií MUS; b) se zaplatilo CZK (hodnota CHF ) českému státu (FNM) za akcie společnosti MUS (46,29 %), získané pomocí podvodu společností INVESTENERGY SA, Fribourg dne 20. srpna 1999; c) bylo zaplaceno USD prostřednictvím třetích osob s cílem podpořit pomocí korupčního jednání výše uvedený nákup; d) se získal ekvivalent CHF ve prospěch některých obviněných. Ve třetí etapě dne 17. června 2003, s retroaktivním účinkem k 1. lednu 2003, obžalovaní vlastnící tehdy 97,66 % akcií MUS přistoupili ke snížení jejího akciového kapitálu k tomu, aby účetně uhradili zpronevěřené prostředky ve výši USD Toto bylo provedeno v rámci absorpční fúze s českou společností LEŽÁKY A. S., která byla přejmenována na MOSTECKOU UHELNOU SPOLEČNOST A. S., právní nástupce, Most, Česká republika (MUS II). V této souvislosti byly provedeny kompenzační operace zejména mezi APPIAN GROUP PLC Londýn, a MUS II, k čemuž byla uhrazena částka ve výši CZK (kolem CHF ) dne 1. prosince 2003 a dne 13. ledna 2005 společností MUS II společnosti APPIAN GROUP PLC, Londýn, na její účet č u CREDIT SUISSE (CS) v Curychu, totiž ve prospěch všech anebo části obžalovaných. Zjednodušené schéma toku prostředků k nákupu akcií MUS (zpráva OJIF, ), zde přiložená na straně 6, přehledně znázorňuje průběh operací. Ve vztahu k těmto skutečnostem a celkově se obviněným osobám klade za vinu legalizace výnosů z trestné činnosti ve výši USD , tj. převod těchto prostředků od společnosti PORTOINVEST, Vaduz (a COMPINVEST, Vaduz) ve Švýcarsku společnosti EERL na ostrově Man, dále převod těchto prostředků (ve výši USD ) ze společnosti EERL do společnosti INVESTENERGY SA, ve Fribourgu ve Švýcarsku a následné převody ze společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg. Pokud jde o toto schéma, obviněným osobám se rovněž klade souhrnně za vinu legalizace výnosů z trestné činnosti týkající se akcií MUS (49,98 %), totiž převod těchto akcií ze společnosti EDMONDO TRADING Ltd, Kypr a BANKROM Investments Ltd, Kypr, respektive SYNERGO SUISSE CZ, Česká republika do společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg ve Švýcarsku a následné převody všech akcií MUS, držených touto společnosti, společnosti EERL, dále převod společnosti APPIAN ENERGY AG, Zug ve Švýcarsku, podle schématu toku akcií společností MUS a následných od dubna 1999 do dubna 2007, zde přiloženého na straně 7 (zpráva OJIF, ). 3

4 Všichni obvinění nebo jejich část kromě toho využívali své nadvlády nad MUS, získané porušováním povinností při správě cizího majetku a podvody, zvláště k tomu, aby vyvedli prostředky ze společnosti MUS, aby získali pro svůj vlastní účet v říjnu 2002 aktiva české společnosti ŠKODA HOLDING A. S., Česká republika a přidružených společností. Všechny výše uvedené společnosti využívané k tomu, aby umožnily zpronevěru a legalizaci výnosů z trestné činnosti, týkající se kmenových hodnot MUS, byly řízeny přímo či nepřímo všemi obviněnými nebo jejich částí, kteří vlastnili podíly ve společnosti MONUMENT RESSOURCES LTD (MONUMENT), Ostrov Man jež držela strukturu společností vlastněných společností CAMRA CONSULTANTS LTD (CAMRA), Ostrov Man, řízené fiduciární kanceláří CHARTERHOUSE na ostrově Man podle instrukcí uvedených obviněných. Oněmi pěti osobami oprávněnými k ekonomickým úkonům prostřednictvím pěti společnosti, vlastnících 20 % kapitálu-akcií společnosti MONUMENT, Ostrov Man byli Luboš MĚKOTA (RUSSELL SQUARE LTD), Marek ČMEJLA (ALBERT CONSULTANTS LTD, Ostrov Man), Petr KRAUS (GORDON DEVELOPMENTS LTD, Ostrov Man), Antonín KOLÁČEK (RICHMOND COMMUNICATIONS LTD, Ostrov Man) a Oldřich KLIMECKÝ (VAUXHALL CONSULTANTS LTD, Ostrov Man). Tato struktura byla poté zachována i společností VIRIUM LTD, Ostrov Man,která vlastnila společnost APPIAN, v níž všichni obvinění nebo jejich část měli své podíly a byli oprávněni k ekonomickým úkonům (schéma až ). Dne 12. června 2002 opustil Petr KRAUS strukturu společnosti CAMRA, Ostrov Man a obdržel za opuštění své účasti mezi jiným společnost podle švýcarského práva VENDIMATIC SA, Fribourg. Dne 25. září 2002 se Jiří DIVIŠ začlenil do struktury a stal se oprávněným k ekonomickým úkonům (4 %) prostřednictvím své společnosti TOURS MANAGERS LTD, Ostrov Man. Dne 22. října 2004 opustil Oldřich KLIMECKÝ strukturu společností VIRIUM LTD, Ostrov Man a obdržel za opuštění svého podílu CZK (hodnotu CHF ), kterážto částka byla převedena v eurech na bankovní účty ve Švýcarsku. Dne 10. března 2005 byly prodány akcie MUS II (vydané při fúzi MUS s LEŽÁKY A. S., Česká republika) za cenu CZK (hodnota CHF ) společnosti zřízené podle českého práva SEVEROČESKÁ UHELNÁ A. S., Česká republika s níž se spojila a přejmenovala se na společnost MOSTECKÁ UHELNÁ A. S. (MUS III). Produkt tohoto prodeje byl převeden na bankovní účty ve Švýcarsku a byl částečně rozdělen při dělení mezi obžalované Jiřího DIVIŠE a Marka ČMEJLU (CZK , hodnota CHF ) a na druhé straně na Antonína KOLÁČKA a Luboše MĚKOTU (CZK , hodnota CHF ). Dne 9. května 2006 Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a osoby jménem Vasil BOBELA a Petr PUDIL prodávají 40 % akcií MUS III za cenu CZK (hodnota CHF ) a dále ještě 9 % za cenu CZK (hodnota CHF ) společnosti INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LTD, 4

5 Nizozemí, která se stala společností CZECH COAL SERVICES A. S. Výsledek tohoto prodeje se převádí celkově nebo částečně na bankovní účty ve Švýcarsku, u nichž Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA jsou oprávnění k ekonomickým úkonům. Zpronevěřené kmenové hodnoty, fondy a akcie, stejně jako jejich výsledek byly předmětem rozsáhlé operace legalizace výnosů z trestné činnosti nejméně do roku 2007, mezi jiným prostřednictvím početných společnosti obžalovaných, mezi nimiž je společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, a dále prostřednictvím stovky bankovních kont ve Švýcarsku, kontrolovaných obžalovanými, jejichž aktiva v celkové výši kolem CHF jsou předmětem soudního obstavení. Viz 2 schémata Za vinu je kladeno následující: SKUTKY KLADENÉ ZA VINU (čl. 325, odst. 1, písm. F Trestního zákoníku) A. Jiří DIVIŠ 1. Praní špinavých peněz spáchal ve Fribourgu a v Curychu od 31. března 1999 do září 2007 činy bránící identifikaci původu, odhalení nebo zabavení kmenových hodnot, o nichž věděl anebo o nichž mohl předpokládat, že pocházejí z trestné činnosti spáchané v zahraničí a ve Švýcarsku, a způsobil svým jednáním značné ztráty tím, že prováděl praní špinavých peněz Trestný původ praných špinavých prostředků (předcházející porušení zákona) Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA, vedoucí pracovníci MUS, shodně s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, vedoucími pracovníky společnosti NEWTON FMG, Praha, stejně jako Jiří DIVIŠ a Jacques DE GROOTE, členové dozorčí rady MUS, jednající zejména v České republice a ve Švýcarsku nejméně od roku 1996 do roku 2003 s úmyslem obstarat sobě anebo třetí osobě nezákonné obohacení tím, že se zmocní prostředků MUS a jejího majetku, pomocí zpronevěřených prostředků MUS četným porušováním povinností při správě cizího majetku, podvody a korupcí na úkor společnosti MUS a českého státu, obzvláště prostřednictvím: Porušování povinností při správě cizího majetku a podvody ve spojitosti se zpronevěrou CZK Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA, v dohodě s Markem 5

6 ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající v Mostě a v Praze v České republice nejméně od roku 1996 nejméně do 30. srpna 2000 a využívajíce své vedoucí postavení v MUS, při porušení své řídicí povinnosti a skrytým způsobem zpronevěřili v MUS celkem CZK (hodnota k 17. červnu 1998 CHF ) od 31. prosince 1996 do 17. června 1998 ( ) použité výlučně v jejich soukromém zájmu v podnicích, které kontrolovali, tj. ve společnosti NEWTON FMG, Praha a zejména v její dceřiné společnosti NEWTON STOCK INVESTMENT (NSI), Praha k získání akcií MUS na burzovním trhu (49,98 %), dále držené v jejich soukromém zájmu a nikoli v zájmu společnosti MUS, tyto akcie, zajišťující lstivým způsobem většinu hlasů v MUS při mimořádné valné hromadě MUS dne 24. dubna 1998, přičemž uvrhli do minoritního postavení hlavního státního akcionáře, který vlastnil 46,29 % akcií MUS prostřednictvím Fondu národního majetku České republiky (FMN) a odmítli jeho návrhy, mj. odvolání mandátu jednatelů MUS, zejména Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO a Luboše MĚKOTY, a to k újmě společnosti MUS a českého státu za následujících okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady MUS, z toho titulu byli současně zmocněni a povinni řídit obchodní záležitosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti podle čl. 191 a násl. Obchodního zákoníku České republiky a čl. 21 stanov MUS ( a násl.); zatímco Antonín KOLÁČEK, vedle Petra KRAUSE, byl rovněž předsedou správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha s podpisovým právem, stejně jako byl jednatelem společnosti BOHEMIA QUALITY A. S., akcionář 70 % NEWTON FMG, Praha a kontroloval fakticky sám nebo s tichým souhlasem společnosti NEWTON FMG, Praha a mezi jiným její přidružené společnosti NSI, Praha, EDMONDO TRADING LTD. (EDMONDO), Kypr, BANKROM INVESTMENTS LTD (BANKROM), Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika ( ); tím, že poskytli právní krytí k zpronevěře prostředků MUS v celkové výši CZK tím, že jménem společnosti MUS byla uzavřena dne 2. ledna 1997 Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM se společností NEWTON FMG, Praha Petrem KRAUSEM krátkodobá úvěrová smlouva ( ), jejímž prostřednictvím měl NEWTON FMG, Praha předat celkem CZK náležejících společnosti MUS, přičemž věděli, že budou použity k získání akcií MUS na burzovním trhu výlučně v jejich soukromému zájmu; tím, že jednatelé MUS Antonín KOLÁČEK a Oldřich KLIMECKÝ formálně jednali jménem společnosti MUS a na účet společnosti MUS při současném uzavření smouvy, stejně jako tím, že prostředky společnosti NEWTON FMG, Praha byly předány s cílem a na základě instrukce nakoupit akcie společnosti MUS, která se formálně stala držitelem celkem 49,98 % svých vlastních akcií; tím, že opomenuli informovat valnou hromadu společnosti MUS o nákupu jejích vlastních akcií a nahradit společnosti MUS akcie MUS, získané za její vlastní prostředky prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha a přidružených společností; 6

7 tím, že postupovali tímto způsobem bez rozhodnutí valné hromady MUS k získání jejích vlastních akcií, porušení čl. 161a, odst. 1, písm. a) Obchodního zákoníku České republiky a že porušili zmocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti; respektive tím, že opomenuli získat souhlas valné hromady společnosti MUS k uzavření krátkodobé úvěrové smlouvy z 2. ledna 1997 se společností NEWTON FMG, Praha společností spojenou s členy správní rady MUS, s Oldřichem KLIMECKÝM, s Lubošem MĚKOTOU a především s Antonínem KOLÁČKEM, rovněž předsedou správní rady NEWTON FMG, Praha ve chvíli, kdy se tyto skutky staly; tím, že postupovali takovýmto způsobem porušením čl. 196a Obchodního zákoníku České republiky a porušením zmocnění a povinnosti jednatele spravovat obchodní záležitosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, zatímco samotným účelem úvěru (skrytým účelem) krátkodobé úvěrové smlouvy z 2. ledna 1997, včetně její úhrady (srovnejte s oddílem 1.1.2) nebyla obchodní činnost MUS, nýbrž činnost čistě soukromé povahy, tj. dát k dispozici obžalovaným osobám veškeré peněžní prostředky společnosti MUS výlučně v jejich soukromém zájmu; tím, že nakoupili akcie společnosti MUS na burzovním trhu díky CZK , náležejícím společnosti MUS, skrytým způsobem prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha a přidružených společností NSI, Praha EDMONDO ENTERPRISES LTD, Kypr, BANKROM INVESTMENTS LTD, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika A pod krytím třetími osobami prostřednictvím smluv k přenosu akcii, aby bylo téměř nemožné tyto skutky odhalit (zpráva OJIF, a násl.); tím, že jednali podvodně, aby se veřejnosti a akcionářům MUS, včetně českého státu (Fondu národního majetku), prostřednictvím domnělého představitele Jacquese DE GROOTEHO, bývalého prezidenta Mezinárodního měnového fondu, předkládalo k uvěření, že nákup akcií MUS je skutkem APPIAN GROUP USA, domnělé americké investiční společnosti, zatímco jím nebyl; tím, že takovýmto skrytým a nezákonným způsobem získali kontrolu nad majoritou hlasů při mimořádné valné hromadě MUS dne 24. dubna 1998, zatímco formálně a podle podmínek krátkodobé úvěrové smlouvy z 2. ledna 1997 právě společnost MUS na základě instrukcí svých jednatelů Antonína KOLÁČKA a Oldřicha KLIMECKÉHO nakoupila za své prostředky své vlastní akcie, jejichž hlasovací práva nemohla být podle čl. 161d, odst. 1 Obchodního zákoníku České republiky ( ) vykonávána; tím, že podvodně získali autentické potvrzení výsledku této valné hromady; tím, že způsobili společnosti MUS újmu v hodnotě CZK (hodnota CHF ) odpovídající mimořádnému prospěchu (ušlému zisku), který mohla realizovat v případě snížení svého kapitálu-akcií po získání svých vlastních akcií (zpráva CCEF, a násl.); 7

8 tím, že způsobili společnosti MUS újmu odpovídající nadhodnotě, kterou společnost mohla realizovat při prodeji svých vlastních akcií (ušlý zisk) v případě prodejní ceny vyšší než byla cena nabytí, respektive při vzniklé ztrátě prodejní ceny nižší než byla cena nabytí; tím, že způsobili újmu českému státu, Fondu národního majetku, protože FNM ztratil majoritu volebních práv, a že způsobili, že Fond národního majetku přišel o svůj balík akcií společnosti MUS (46,29%), k čemuž zjevně došlo a významná část její hodnoty se tak stala neprávem minoritní, kterážto ztráta byla konkretizována při jejím prodeji podle rozhodnutí ze dne 28. července 1999, které bylo smluvně potvrzeno dne 20. srpna 1999 (srovnejte s oddílem 1.1.3); navíc tím, že jednali s cílem nechat uvěřit, že společnost NEWTON FMG, Praha uhradila celkem CZK společnosti MUS od 21. dubna 1999 do 30. srpna 2000, zatímco úhrada byla provedena z prostředků společnosti MUS ( ), a další zpronevěrou prostředků společnosti MUS ve výši USD (srovnejte s oddílem 1.1.2); tím, že postupovali tímto způsobem při porušení zmocnění a povinnosti jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti a takto způsobili dodatečnou újmu společnosti MUS ve formě čisté kurzové ztráty CZK (hodnota CHF ) a ve formě ušlého zisku nejméně CZK (hodnota CHF nejméně ) (srovnejte s oddílem 1.1.2); tím, že realizovali značnou nezákonnou výhodu, protože drželi vlastní akcie společnosti MUS na svém účtu a aniž vynaložili jednu jedinou korunu, kterážto nezákonná výhoda byla realizována snížením společenského jmění společnosti MUS v červnu 2003, s retroaktivním účinkem od 1. ledna 2003, a byla vyčíslená in fine na CHF ; Skutky popsané výše jsou podle českého práva kvalifikovány jako: hrubé zanedbání povinnosti při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 255, odst. 1 a 3 Trestního zákoníku České republiky (čl. 220 nového) ze strany Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO a Luboše MĚKOTY, protože porušili zmocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti tím, že uzavřeli krátkodobou úvěrovou smlouvu dne 2. ledna 1997, dále tím, že předali celkem CZK aktiv společnosti MUS společnosti NEWTON FMG, Praha s cílem získat vlastní akcie společnosti MUS, aniž získali rozhodnutí valné hromady MUS k této koupi, respektive k získání akcií pro jejich soukromé použití a aniž získali oprávnění k uzavření smlouvy od valné hromady společnosti MUS a protože způsobili, že se uvěřilo v úhradu částky CZK společností NEWTON FMG, Praha, zatímco prostředky k tomu použité pocházely ze společnosti MUS (srovnejte s oddílem 1.1.2), čímž způsobili posledně jmenované společnosti výše uvedené újmy; 8

9 hrubé zneužití důvěry ve smyslu čl. 248, odst. 1 a 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 206 nového) Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU, protože nenahradili společnosti MUS její vlastní akcie, formálně získané na jméno a na účet společnosti MUS jejími jednateli. Antonín KOLÁČEK a Oldřich KLIMECKÝ užitím krátkodobé úvěrové smlouvy z 2. ledna 1997 díky jejím CZK prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha jíž a jejímž přidruženým společnostem, mezi nimi společnosti NSI, Praha byly akcie svěřeny, způsobili společnosti MUS výše uvedené újmy a dále hrubé zneužití obchodních informací ve smyslu čl. 128, odst. 1 a 2 ve spojení s odst. 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 255 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, protože získali značnou nezákonnou výhodu tím, že využili nepublikovaných informací, zatajených před valnou hromadou MUS, a to tak, že společnost MUS nakoupila na trhu za své prostředky akcie společnosti MUS, přičemž tyto akcie byly ve vztahu k reálné hodnotě společnosti MUS podhodnocené, stejně tak díky informacím získaným Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU z titulu jejich funkce jednatele společnosti MUS a využitým k provedení smluv na trhu cenných papírů k újmě společnosti MUS, obzvláště k uzavření krátkodobé úvěrové smlouvy z 2. ledna 1997, stejně jako kupní smlouvy na akcie MUS, uzavřené společností NEWTON FMG, Praha když Antonín KOLÁČEK byl členem řídicího orgánu současně ve společnosti MUS a ve společnosti NEWTON FMG, Praha které v tu dobu byly ve vztahu konkurence pokud jde o nákupy akcií společnosti MUS. Tyto skutečnosti jsou kvalifikovány podle švýcarského práva jako hrubé zanedbání povinností při správě cizího majetku ve smyslu čl. 158, odst. 1, par. 3 švýcarského Trestního zákoníku, stejně jako zneužití důvěry ve smyslu čl. 138, švýcarského Trestního zákoníku, což jsou porušení zákona trestní povahy. Výše popsané činy jsou rovněž kvalifikovány jako těžký podvod k újmě českého státu, Fondu národního majetku, ve smyslu č. 250, odst. 1 a 4 českého Trestního zákoníku (čl. 209 nového) ze strany Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO a Luboše MĚKOTY ve shodě s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, stejně jako s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM proto, že získali značnou nezákonnou výhodu tím, že zatajili před valnou hromadou MUS, tj. před akcionáři a obzvláště před českým státem, že prostředky společnosti MUS byly použity k získání jejích vlastních akcií, respektive tím, že způsobili, že český stát, Fond národního majetku, neprávem uvěřil, že ztratil kontrolu nad majoritou hlasovacích práv při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a souběžným lstivým narežírováním smyšlenky o zahraničním investorovi APPIAN GROUP, představovaném Jacquesem DE GROOTEM, těšícím se mezinárodní pověsti, a švýcarskou společností INVESTENERGY SA, Fribourg což způsobilo, že se neprávem uvěřilo, že domnělý investor získal společnost MUS, čímž způsobili českému státu, Fondu národního majetku, výše uvedenou újmu. 9

10 Tyto skutky jsou kvalifikovány podle švýcarského práva jako podvod ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestní povahy Porušení povinností při správě cizího majetku ve spojení se zpronevěrou USD Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA, v dohodě s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, stejně jako Marek ČMEJLA a Petr KRAUS, jednající v Mostě a v Praze v České republice a ve Fribourgu a v Curychu ve Švýcarsku, nejméně od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002, využívajíce svého řídicího postavení ve společnosti MUS, při porušování své povinnosti řídit a skrytým způsobem zpronevěřili celkem USD společnosti MUS, použitých pro soukromé účely v jejich výlučném zájmu prostřednictvím podniků, které kontrolovali, tj. společnosti PORTOINVEST ESTABLISHMENT Vaduz, EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL), Ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, obzvláště k tomu, aby: a) uhradili společnosti MUS CZK , zpronevěřených pod krytím krátkodobou úvěrovou smlouvou z 2. ledna 1997 s cílem získat kontrolu nad 49,98 % akcií MUS, b) zaplatili CZK (hodnota CHF ) českému státu (Fondu národního majetku) za akcie MUS (46,29 %), prodané společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg podle rozhodnutí české vlády z 28. července 1999, smluvně potvrzeného 20. srpna 1999, c) zaplatili USD prostřednictvím třetích osob k tomu, aby napomohli pomocí korupčního jednání přijetí výše uvedeného rozhodnutí české vlády za cenu CZK , d) si zajistili hodnotu CHF prostřednictvím společností, které kontrolovali, zejména společnosti CAMRA, Ostrov Man, CLAYBROOK, Ostrov Man a ROZEL, Ostrov Man, a to k újmě společnosti MUS a za následujících okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ (do 2. října 2000) a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS a z toho titulu byli pověřeni a současně povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS ( a násl.); zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS a z toho titulu byli povinni provádět dohled nad výkonem práv správní rady a na chodem obchodních záležitostí společnosti MUS 10

11 se péčí hospodáře, podle čl. 197 a násl. Obchodního zákoníku a čl. 26 a násl. stanov společnosti MUS ( a násl.): zatímco Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Jiří DIVIŠ byli členy správní rady společnosti PORTOINVEST, Vaduz ( a násl.); zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo s tichým souhlasem kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, Ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr a SYNEGRO SUISSE CZ A. S., Česká republika a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man; tím, že poskytli právní krytí zpronevěře prostředků MUS v celkové výši USD vytvořením společnosti PORTOINVEST, Vaduz a několikerým navýšením jejího kapitálu v USD Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU ( až -0297), přičemž toto nemělo žádné ekonomické či obchodní ospravedlnění pro společnost MUS; tím, že nařídili a akceptovali výlučně ke svému soukromému použití provést devatenáct převodů ze společnosti MUS z titulu navýšení kapitálu v USD do společnosti PORTOINVEST, Vaduz ( až -0007) od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002 na bankovní účty společnosti PORTOINVEST, Vaduz, u UBS a potom u CREDIT SUISSE v Curychu ve Švýcarsku (zpráva OJIF, , zpráva PJF, ): : USD ( ); : USD ( ); : USD ( ); : USD ( ); : USD ( ); : USD ( ); : USD ( ); : USD ( ); : USD ( ); : USD ( ); : USD ( ); : USD ( ); : USD ( ); : USD ( ); : USD ( ); : USD ( ); : USD ( ); : USD ( ); : USD ( ); 11

12 CELKEM: USD tím, že využili výlučně pro své soukromé použití těchto USD k: a) úhradě společnosti MUS CZK , zpronevěřených pod krytím krátkodobou úvěrovou smlouvou z 2. ledna 1997 k získání % akcií společnosti MUS, b) zaplacení CZK (hodnota CHF ) českému státu (Fondu národního majetku) za prodej jeho akcií společnosti MUS, c) zaplacení USD prostřednictvím třetích osob, aby pomocí korupčního jednání uvedený prodej podpořili, d) přidělení si hodnoty CHF ; a to pod krytím transakcemi a převody prostředků mezi společnostmi PORTOINVEST, Vaduz, EERL, Ostrov Man a INVESTENERGY SA, Fribourg zejména (cf. schema p.6); tím, že způsobili újmu společnosti MUS ve formě kurzové ztráty při prodeji mezi společností MUS a PORTOINVEST k 31. srpnu 2003 CZK (hodnota CHF ) (zpráva auditora KPMG, ), z čehož je třeba odečíst nadhodnotu z investice USD (CZK :000), tedy čistou ztrátu CZK (hodnota CHF ) (zpráva CCEF , , , ); tím, že způsobili dodatečnou újmu společnosti MUS nejméně CZK (hodnota CHF ), odpovídající nadhodnotě, kterou mohli přinejmenším realizovat (ušlý zisk) při konzervativním (jistém) umístění na kapitálovém trhu, kdyby dotyčné prostředky nebyly směněny za USD a nebyly převedeny společnosti PORTOINVEST, Vaduz, proto, aby byly použity výlučně v soukromém zájmu (zpráva CCEF, , , ). Výše uvedené skutky jsou podle českého práva kvalifikovány jako hrubé porušení povinností při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 255, odst. 1 a 3 českého Trestního zákoníku (čl. 220 nového), jehož se dopustil Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA, protože porušili své zmocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí dobrého hospodáře a v zájmu společnosti, stejně jako Jiří DIVIŠ a Jacquese DE GROOTE, protože porušili povinnost člena dozorčí rady společnosti MUS dohlížet nad výkonem práv správní rady a nad chodem obchodních záležitostí společnosti MUS s péčí hospodáře tím, že zřídili společnost PORTOINVEST, Vaduz a převedli do Švýcarska v devizách USD , respektive je v této společnosti akceptovali, o nichž věděli, že budou využity k jejich soukromému použití, zvláště k úhradě společnosti MUS CZK z krátkodobé úvěrové smlouvy z 2. ledna 1997, poukázaných společností MUS společnosti NEWTON FMG, Praha a k zaplacení prostřednictvím společností INVESTENERGY SA, Fribourg, za akcie MUS českého státu, Fondu 12

13 národního majetku (srovnejte s oddílem 1.1.3), čímž způsobili společnosti MUS výše uvedené újmy. Tyto skutky rovněž představují hrubé porušení povinnosti při správě cizího majetku ve smyslu čl. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, které je porušením zákona trestní povahy Podvod ve spojení s prodejem akcií společnosti MUS (46,29 %), vlastněných českým státem (Fondem národního majetku) Jiří DIVIŠ v dohodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako přinejmenším za spolupachatelství Jacquese DE GROOTEHO, jednající v Mostu a v Praze v České republice a ve Fribourgu ve Švýcarsku nejméně od prosince 1998 do 30. srpna 1999 v úmyslu zajistit si nezákonné obohacení přivedli lstivým zinscenováním českou vládu k tomu, aby prodala prostřednictvím Fondu národního majetku své akcie společnosti MUS (46,29 %) na základě rozhodnutí české vlády z 28. července, které bylo smluvně potvrzené dne 20. srpna 1999, na základě mylné interpretace skutečnosti klamnými tvrzeními a falšováním pravdivých faktů, které v původním stavu české vládě vyhovovaly, a to k újmě českého státu, Fondu národního majetku, a za následujících okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě fakticky kontrolovali zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, Ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man; zatímco nezákonné převzetí kontroly nad většinou hlasovacích práv akcií společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 způsobilo, že se ztratila kotační hodnota akcií společnosti MUS, neboť na trhu již prakticky nebyli další hráči; tím, že spáchali podvod, když způsobili, že se nadále neprávem věřilo, že se balík akcií společnosti MUS českého státu stal (srovnejte s oddílem 1.1.1) od mimořádné valné hromady z 24. dubna 1998 minoritním, zatímco společnost MUS formálně získala své 13

14 vlastní akcie, jejichž hlasovací práva nemohla být vykonávána; respektive tím, že zatajili, že akcie společnosti MUS, získané na trhu (49,98 %), byly získány za prostředky společnosti MUS; tím, že spáchali podvod, když způsobili, že se nadále ve finančních závěrkách společnosti MUS počínaje rokem 1998 mezi jiným neprávem věřilo, že se APPIAN GROUP, domnělá americká investiční společnost, stala vlastníkem akcií společnosti MUS při její mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a dále díky jejím investicím zahraničního kapitálu, zatímco tomu tak nebylo a APPIAN GROUP nikdy takto neinvestovala; tím, že spáchali podvod, když zvyšovali důvěryhodnost této smyšlenky podporované působením Jacquesa DE GROOTEHO jakožto zástupce APPIAN GROUP za pomoci jeho mezinárodní pověsti, obzvláště díky jeho bývalé prestižní funkci jako prezidenta Mezinárodního měnového fondu (MMF); tím, že předložili dne 16. listopadu 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg jménem THE APPIAN GROUP nabídku českému státu na nákup jeho 46,29 % akcií společnosti MUS ( akcií) za cenu obzvláště nízkou CZK (CZK 158,93 za akcii), zatímco celková nominální hodnota byla CZK (CZK l.000 za akcii) ( a 0150); tím, že tuto nabídku opakovali dne 3. prosince 1998 prostřednictvím Jacquesa DE GROOTEHO a Vladimíra KAUCKÉHO prostřednictvím společnosti SYNERGO SUISSE CZ AS, Česká republika, dceřiné společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg ( a 0141); tím, že dne 9. června 1999 předložili prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, veřejnou nabídku na nákup za cenu CZK 128,00 za akcii, přičemž předstírali, že jsou držiteli více než 50 % akcií společnosti MUS ( ); a to neprávem, protože společnost MUS byla formálně vlastníkem svých vlastních akcií ve výši 49,98 % a protože INVESTENERGY SA, Fribourg, již předtím převedla akcií společnosti MUS společnosti EERL na základě prodejní smlouvy; tím, že způsobili, že po předložení této veřejné kupní nabídky mezi jiným vznikla u českého státu obava, že dojde k dalšímu snížení ceny jeho akcií společnosti MUS; tím, že prohlásili dne 14. července 1999 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, že zachovávají původní nabídku v ceně , tj. CZK 158,93 za akcii a že akceptují, že bude uzavřena prodejní smlouva okamžitě po skončení platnosti veřejné nabídky, tj. po 14. srpnu 1999 ( ); tím, že spáchali podvod, protože na základě klamného jednání se uvěřilo, že prostředky k zaplacení tohoto nákupu pocházejí od domnělého zahraničního investora APPIAN GROUP přes společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, zatímco tomu tak nebylo a 14

15 prostředky pocházely ze zpronevěry k újmě společnosti MUS ve výši USD (srovnejte s oddílem 1.1.2); tím, že jednali skrytým způsobem a s cílem přivést český stát k tomu, aby prodal s tichým souhlasem třetích osob uvnitř státního aparátu a při korupčním jednání (srovnejte s oddílem 1.1.4), zejména Roberta SÝKORY, náměstka ministra obchodu a průmyslu v době skutku, odpovědného za přípravu návrhu usnesení vlády ČR, důvodové zprávy a předložení materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS držených Fondem národního majetku ( , ); tím, že odhlasováním usnesení vlády České republiky č. 819 z 28. července 1999 získali rozhodnutí o prodeji 46,29 % akcií společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK ( ), kterážto transakce byla finalizována smlouvou z 20. srpna 1999 ( ); tím, že bylo uvedeno, že bylo prakticky nemožné odhalit realitu, neboť fakta byla natolik propletena v různých jurisdikcích a toto lstivé narežírování bylo natolik rafinované, že bylo zapotřebí několika let šetření na mezinárodní úrovni; tím, že bylo uvedeno, že kdyby pravdivá fakta byla známa jak českému státu, tak veřejnosti, dotyčný prodej by se neuskutečnil; tím, že bylo v tomto ohledu uvedeno, že předseda vlády v období skutků Miloš ZEMAN při řízení prohlásil, že při hlasování nevěděl, že prostředky určené k zaplacení akvizice akcií společnosti MUS, náležející českému státu, pocházely původně od společnosti MUS, že kdyby toto bylo prokázáno, jednalo by se o podvod a kdyby tato fakta znal, s radostí a zdárně by podvodníky zadržel ( ); tím, že byla způsobena českému státu, Fondu národního majetku, újma odpovídající rozdílu mezi hodnotou akcií společnosti MUS (46,29 %), který by se ponechal, kdyby prodej nebyl uzavřen a jeho prodejní cena byla CZK (hodnota CHF ) (zpráva OJIF, ); tím, že bylo uvedeno, že v dopise z 19. listopadu 1999 státní zástupkyni Marii BENEŠOVÉ ministr Jaroslav BAŠTA již sděloval, že došlo k nezanedbatelným ztrátám pro Českou republiku ( ); Výše popsané skutky jsou kvalifikovány podle českého práva jako podvod k újmě českého státu, Fondu národního majetku, ve smyslu č. 250, odst. 1 a 4 českého Trestního zákoníku (čl. 209 nového) ze strany Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO a Luboše MĚKOTY v dohodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako s Jiřím DIVIŠEM a s Jacquesem DE GROOTEM, protože vědomě získali značnou nezákonnou výhodu tím, že před valnou hromadou společnosti MUS, tj. před akcionáři a obzvláště před českým státem zatajili, že prostředky společnosti MUS byly použity k získání jejích vlastních akcií, respektive že poté způsobili, že český stát, Fond národního majetku, neprávem uvěřil, že ztratil majoritu kontroly nad volebními právy při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998 a současně lstivým narežírováním smyšlenky o zahraničním investorovi 15

16 APPIAN GROUP, představovaném Jacquesem DE GROOTEM, který má mezinárodní pověst, a švýcarskou společností INVESTENERGY SA, Fribourg, což způsobilo, že se neprávem uvěřilo, že domnělý investor získá společnost MUS tím, že předloží prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, Jiřím DIVIŠEM, domněle zástupcem APPIAN GROUP, nabídku na nákup akcií společnosti MUS (46,29 %) a tím, že získali rozhodnutí české vlády prodat uvedené akcie za nízkou cenu na základě takovéto prezentace mylných faktů, provázené skrytým korupčním jednáním třetích osob v tichém souhlasu uvnitř státního aparátu, obzvláště náměstka ministra obchodu a průmyslu Roberta SÝKORY, a tím, že zamlčeli, že dotyčné akcie společnosti MUS byly zaplaceny prostředky původně pocházejícími ze společnosti MUS a nikoli od domnělého zahraničního investora, čímž způsobili českému státu, Fondu národního majetku, výše uvedenou velice vážnou újmu. Tyto skutky představují rovněž podvody ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, které jsou porušením práva trestní povahy Korupce Jiří DIVIŠ ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající zejména v Praze v České republice, stejně jako ve Fribourgu a v Ženevě ve Švýcarsku nejméně od dubna 1999 do konce roku 1999 v úmyslu obstarat si nezákonné obohacení poskytli nepatřičnou výhodu jednomu členu jednoho českého úřadu, aby způsobili, že poruší povinnosti své funkce tím, že zvýhodní prodej akcií společnosti MUS českého státu společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK za následujících okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S. Česká republika, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man; tím, že uzavřeli dne 12. února 1999 smlouvu mezi společností INVESTENERGY SA, Jiřím DIVIŠEM, a společností TORRENCE TRADING CO LTD., Gibraltar, společností kontrolovanou Pavlem MUSELOU a Foulquesem DE QUATREBARBES, aby zvýhodnili prodej akcií společnosti MUS (46,29 %) českého státu společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK proti úhradě USD 16

17 ( až 0030); tím, že zaplatili dne 30. dubna 1999 USD , náležejících společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, z jejího účtu č. číslo u Banque cantonale de Fribourg, ve Fribourgu (BCF), na účet číslo u banky EXPERTA-BILL v Ženevě, a poté ve prospěch účtu escrow (= podmíněný účet) č , otevřeného k tomuto účelu u banky EXPERTA-BILL, v Ženevě ( , ); tím, že autorizovali dne 26. srpna 1999 úhradu USD z tohoto účtu escrow společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, č na účet č společnosti TORRENCE TRADING CO LTD, Gibraltar, u banky EXPERTA-BILL v Ženevě ( , ); tím, že bylo uvedeno, že tyto prostředky poté převedli zejména společnostem KROMIX ENTERPRISES Ltd (KROMIX), Kypr a LAROSI HOLDINGS (LAROSI), Kypr, kontrolované Pavlem MUSELOU, obchodníkem se zbraněmi a lobbistou, a Jiřím MARTINKEM, odpovědným za marketing České strany sociálně demokratické (ČSSD); tím, že bylo uvedeno, že tyto prostředky, zejména USD (hodnota CZK ) byly připsány dne 26. listopadu 1999 na účet č u CREDIT SUISSE v Curychu ( ), vedený na jméno Antonín SÝKORA, přičemž jeho syn Robert SÝKORA měl k tomuto účtu plnou moc s individuálním podpisovým právem; tím, že bylo uvedeno, že ve chvíli, kdy se tyto skutky staly, byl Robert SÝKORA náměstkem ministra průmyslu a obchodu, odpovědný za přípravu návrhu usnesení vlády České republiky č. 819 z 28. července 1999, za důvodovou zprávu a za předložení materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS českého státu a mohl podstatným způsobem ovlivnit přijetí rozhodnutí české vlády a měl přímý kontakt se společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE ( , , , a -0309); tím, že bylo uvedeno, že Antonín SÝKORA prohlásil, že nevěděl o existenci dotyčné částky USD (hodnota CZK ), poukázané dne 26. listopadu 1999, že mu nenáležejí, nýbrž že se týkají jeho syna, Roberta SÝKORY, který dotyčný bankovní účet č u banky CREDIT SUISSE v Curychu, kontroloval ( , ); tím, že bylo uvedeno, že Robert SÝKORA prohlásil, že oněch USD mu částečně náleží, stejně jako jeho otci a že pocházejí od jeho přítele Pavla MUSELY, který mu poukázal tuto částku proti zaslání ekvivalentní částky v české měně v České republice, což odpovídá úsporám Roberta SÝKORY a jeho otce, avšak poukázání takové částky nebylo dokumentováno ( ); tím, že bylo uvedeno, že v rozporu s prohlášeními svého otce Antonína SÝKORY, Robert SÝKORA prohlásil, že takto postupoval s Pavlem MUSELOU, protože jeho otec Antonín SÝKORA by býval nechtěl fyzicky převádět úspory na USD

18 (hodnota CZK ) na účet č u CREDIT SUISSE v Curychu; Číslo spisu: EAII LL tím, že bylo uvedeno, že plat ministra české vlády v té době byl v řádu CZK měsíčně ( ); tím, že bylo uvedeno, že Foulques DE QUATREBARBES při řízení prohlásil, že Pavel MUSELA je v České republice lobbistou, tj. uvádí do kontaktu různé osoby k tomu, aby získal smlouvy a že si myslel, že peníze mohly být použity k placení lidí, aby namazal, tedy aby zvýhodnil určitou transakci, jinak řečeno, aby předal bakšiš ( ). Výše uvedené skutky jsou kvalifikovány jako korupce ve smyslu č. 160 a násl. českého Trestního zákoníku (čl. 331 a násl. nového): zejména čl. 160, odst. 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 331, odst. 4 nového), spáchaná Robertem SÝKOROU, protože jako veřejný činitel, náměstek ministra obchodu a průmyslu, přijal nepatřičnou výhodu dne 26. listopadu 1999 USD ve vztahu ke své činnosti při prodeji českým státem, Fondem národního majetku, tj. jeho akcií společnosti MUS (46,29 %) společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, s úmyslem obstarat posledně jmenované společnosti, tedy obžalovaným osobám, výhodu velkého rozsahu; a zejména čl. 161, odst. 2 Trestního zákoníku České republiky (332, odst. 2 nového), spáchaná Jiřím DIVIŠEM prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, v dohodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM a při zprostředkování jmenovaným Pavlem MUSELOU, respektive společnostmi, které on kontroloval, protože mu předal částku USD určenou k tomu, aby byla předána celá nebo její část jako nepatřičná výhoda českým veřejným činitelům, zejména náměstku ministra obchodu a průmyslu Robertu SÝKOROVI, ve vztahu k jeho činnosti při prodeji českým státem, Fondem národního majetku, jeho akcií společnosti MUS (46,29 %) společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, v úmyslu obstarat posledně jmenované společnosti, tedy obžalovaným osobám, výhodu velkého rozsahu. Tyto skutky rovněž představují porušení zákona jako korupce ve smyslu č. 315 (bývalého) švýcarského Trestního zákoníku platného v době, kdy se skutky udály, což je porušení zákona trestní povahy Závažné praní špinavých peněz Podpůrně k výše uvedeným porušením zákona, kdy se jednalo o veškeré kmenové hodnoty společnosti MUS, s nimiž všichni obvinění nebo jejich část mohli disponovat a opakovaně je využívat s cílem zmocnit se společnosti MUS díky porušování zákonů, jak je výše uvedeno, a to obzvláště: aby získali v říjnu 2002 společnost ŠKODA HOLDING A. S., Česká republika a 18

19 mohli využívat produkt z toho vyplývající, připsaný na účty ve Švýcarsku společností APPIAN FINANCIAL SERVICE LIMITED, Londýn a APPIAN MACHINERY PLC, Londýn, (srovnejte s oddílem 1.2.5) (zpráva PJF, ; zpráva CCEF ; zpráva PJF, ); aby bez protiplnění využili částku CZK (hodnota CHF ) celkem ve třech úhradách od 1. prosince 2003 a z 13. ledna 2005 od společnosti MUS II společnosti APPIAN GROUP PLC, Londýn, na její účet č u banky CREDIT SUISSE v Ženevě (zpráva CCEF, , a -0050); Jiří DIVIŠ ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU, Petrem KRAUSEM a Jacquesem DE GROOTEM, jednajícími zejména v Mostu a v Praze v České republice, stejně jako ve Fribourgu a v Curychu ve Švýcarsku nejméně od března 1997 do března 2005 bránili identifikaci původu, odhalení a zabavení kmenových hodnot, stejně jako náhradních hodnot, které z nich vyplynuly, anebo přinejmenším museli předpokládat, že pocházejí z trestných činů a o nichž věděli, že svým úsilím silně bránili identifikaci jejich původu, odhalení a zabavení. Výše popsané skutky jsou kvalifikovány jako legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) ve smyslu čl. 252a Trestního zákoníku České republiky, který je v platnosti od 1. července 2002 (č. 216 nového). Tyto skutky představují rovněž čin závažného praní špinavých peněz ve smyslu č. 305bis odst. 2 švýcarského Trestního zákoníku, který je porušením práva trestní povahy. 1.2 Operace, jimiž se praní špinavých peněz provádělo Praní USD prostřednictvím společností PORTOINVEST a COMPINVEST V úmyslu bránit identifikaci původu, objevení nebo zabavení prostředků pocházejících z porušování povinností při správě cizího majetku (viz oddíly a 1.1.2) Jiří DIVIŠ využil společnost PORTOINVEST (FL), Vaduz, v níž byl členem správní rady vedle Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a osoby jménem Beat LERCH z fiduciární společnosti ACCREDA MANAGEMENT, se společným podpisovým právem dvou osob ( ), kterou nechal zřídit zejména na základě žádosti Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO a na jejíž bankovní účet obdržel ve Švýcarsku a poté převedl zpronevěřené prostředky ve výši USD od společnosti MUS. v této souvislosti se připomíná, že Jiří DIVIŠ spáchal uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002) a Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož působil od roku 1997 jako správce společností INVESTENERGY SA, Fribourg a PORTOINVEST, Vaduz a také jako podpisovatel v rámci bankovních 19

20 účtů těchto společností a COMPINVEST, Vaduz, společností, které založil a spravoval ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, jelikož působil jako člen dozorčí rady MUS od 28. srpna 1998 do 31. srpna 2002, jelikož se od roku 1998 podílel na řízení skupiny společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VI- RIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím fiduciární kanceláře CHARTER- HOUSE na Ostrově Man, jelikož navíc od 25. září 2002 jednal společně s obviněnými jako spoluakcionář (ve výši 4%, poté 5,26% od října 2004) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti TOUR MA- NAGERS LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím společnosti CARSWELL (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Jiří DIVIŠ jednal ve svém vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, kdy jejich společným cílem bylo zpronevěřit aktiva MUS, aby mohli převzít společnost MUS a získat účast na výnosu z operace díky podílu na zisku z ní vyplývající a legalizaci tohoto zisku; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Jiří DIVIŠ rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace zpronevěřených prostředků společnosti MUS ve výši USD prostřednictvím převodů, zejména pak převody finančních prostředků ve výši USD, ke kterým došlo v letech 1999 až 2002 ze švýcarských bankovních účtů společností PORTOINVEST (Vaduz) a COMPINVEST (Vaduz) na bankovní účet EERL na Ostrově Man a také převodem finančních prostředků dne 9. prosince 2003 ve výši USD ze švýcarského bankovního účtu PORTOINVEST na bankovní účet ROZEL LTD (Ostrov Man) také ve Švýcarsku; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Jiří DIVIŠ nedal příkaz k převodům vedoucím k legalizaci peněz, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky: Ve vztahu k účtu č. P otevřenému dne 2. prosince

Av. Des Bergieres 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22, CZECH COAL SERVICES A.S., se sídlem v České republice,

Av. Des Bergieres 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22, CZECH COAL SERVICES A.S., se sídlem v České republice, Překlad z francouzského jazyka Federální trestní soud Čísla jednací: SK.2011.24 a SK.2013.24 Rozsudek ze dne 10.října 2013 Soud pro trestní věci Složení senátu: Federální trestní soudci Jean-Luc Bacher,

Více

Rozhodnutí ze dne 5. června 2014 Odvolací oddělení

Rozhodnutí ze dne 5. června 2014 Odvolací oddělení Federální trestní soud Spis. zn.: BB.2013.180 Rozhodnutí ze dne 5. června 2014 Odvolací oddělení Složení Soudci Federálního trestního soudu Stephan Blättler, předseda, Tito Ponti a Patrick Robert-Nicoud,

Více

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva.

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Č. j.: 11/2011-KVZ-SP/1 V Praze dne 21. dubna 2011 Výtisk č. Pro informaci členů vlády Věc: Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému

Více

žaloba sp. zn.: 11217/2004 MEZI: HARVARDSKY PRUMYSLOVY HOLDING A.S. v likvidaci, zastoupený likvidátorem panem Zdeňkem Častorálem z ČR Žalující A

žaloba sp. zn.: 11217/2004 MEZI: HARVARDSKY PRUMYSLOVY HOLDING A.S. v likvidaci, zastoupený likvidátorem panem Zdeňkem Častorálem z ČR Žalující A Stupnice poplatků: přes CYP 1,000,000 Stupnice nákladů: více než CYP 1,000,000 OKRESNÍMU SOUDU V NIKÓSII žaloba sp. zn.: 11217/2004 MEZI: HARVARDSKY PRUMYSLOVY HOLDING A.S. v likvidaci, zastoupený likvidátorem

Více

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem Národního odboje 1274, 400 85 Ústí nad Labem e-mail: podatelna@ksz.unl.justice.cz tel.: 475 247 111 fax: 475 247 206 ID DS ua9aeqr 2 KZV 73/2006 2804 Krajský

Více

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 121 03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ

Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Odbor hospodářské kriminality detašované pracoviště Příbram Žežická 498,

Více

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 Informační povinnosti 1.1.1 Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140

Více

Zentiva N.V. Kotace 29 260 000 Existujících akcií a 8 876 230 Nových akcií

Zentiva N.V. Kotace 29 260 000 Existujících akcií a 8 876 230 Nových akcií Tento prospekt byl vyhotoven pro účely (i) přijetí všech 29 260 000 existujících kmenových akcií (dále jen,,existující akcie ) společnosti Zentiva N.V., veřejné akciové společnosti založené podle právního

Více

V Bruselu dne 13.7.2011 K(2011) 4927 v konečném znění

V Bruselu dne 13.7.2011 K(2011) 4927 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2011 K(2011) 4927 v konečném znění Věc: Státní podpora č. SA.25076 (2011/NN) Česká republika Privatizace společnosti OKD a.s. společností Karbon Invest a.s. Vážený pane

Více

Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky?

Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky? Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky? Transparency International Česká republika (TIC) je jednou z více než 90 poboček mezinárodní sítě nevládních organizací Transparency International.

Více

ČEZ, a. s. 2 500 000 000 Kč 9,22% dluhopisy s přechodem na úročení pohyblivou sazbou CPI + 4,20% v r. 2006 splatné v r. 2014

ČEZ, a. s. 2 500 000 000 Kč 9,22% dluhopisy s přechodem na úročení pohyblivou sazbou CPI + 4,20% v r. 2006 splatné v r. 2014 ČEZ, a. s. 2 500 000 000 Kč 9,22% dluhopisy s přechodem na úročení pohyblivou sazbou CPI + 4,20% v r. 2006 splatné v r. 2014 9,22% dluhopisy s přechodem na úročení pohyblivou sazbou CPI + 4,20% v r. 2006

Více

Zapisovatelka Joelle Chapuis. Av. Des Bergieres 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22, CZECH COAL SERVICES A.S., se sídlem v České republice,

Zapisovatelka Joelle Chapuis. Av. Des Bergieres 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22, CZECH COAL SERVICES A.S., se sídlem v České republice, Překlad z francouzského jazyka Federální trestní soud Čísla jednací: SK.2011.24 a SK.2013.24 Rozsudek ze dne 29. listopadu 2013 Soud pro trestní věci Složení senátu: Federální trestní soudci Jean-Luc Bacher,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. o 21.03.2012 STÁTNÍ PODPOŘE. Č. SA.29864 (C 6/2010) (ex NN 1/2010) poskytnuté Českou republikou společnosti České aerolinie, a. s.

ROZHODNUTÍ KOMISE. o 21.03.2012 STÁTNÍ PODPOŘE. Č. SA.29864 (C 6/2010) (ex NN 1/2010) poskytnuté Českou republikou společnosti České aerolinie, a. s. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.03.2012 C(2012) 1664 final Zveřejněné znění tohoto rozhodnutí neobsahuje určité informace v souladu s články 24 a 25 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999,

Více

ING INTERNATIONAL (II) SICAV

ING INTERNATIONAL (II) SICAV ING INTERNATIONAL (II) SICAV PROSPEKT Lucemburk, září 2005 Není možné se spoléhat na jakékoliv jiné informace, než ty obsažené v tomto prospektu nebo v dokumentaci, zde specifikované, dostupné veřejnosti.

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

Druhé kolo hodnocení. Hodnotící zpráva o České republice

Druhé kolo hodnocení. Hodnotící zpráva o České republice Generální ředitelství I. - Právní záležitosti ODBOR PRO PROBLÉMY KRIMINALITY SKUPINA STÁTŮ PROTI KORUPCI RADA EVROPY Štrasburk, 12. května 2006 Důvěrné Greco Eval II Rep (2005) 7E Druhé kolo hodnocení

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2013

Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Energy for you www.e4u.cz Výroční zpráva 2013 E4U a. s. Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý

Více

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 195 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000278 Společnost

Více

Informace pro zákazníky Platné od 1. června 2014

Informace pro zákazníky Platné od 1. června 2014 Informace pro zákazníky Platné od 1. června 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Informační povinnosti 1.1.1 Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČO: 25684558, zapsaná

Více

Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 4,40% p.a

Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 4,40% p.a Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 4,40% p.a v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 20.000.000.000 Kč k Datu emise nebo v průběhu emisní lhůty

Více

ČEZ, a. s. 4 500 000 000 Kč Dluhopisy s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisů a nižším emisním kursem splatné v r.

ČEZ, a. s. 4 500 000 000 Kč Dluhopisy s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisů a nižším emisním kursem splatné v r. ČEZ, a. s. 4 500 000 000 Kč Dluhopisy s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisů a nižším emisním kursem splatné v r. 2009 Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 4 500 000 000 Kč s

Více

Informace pro zákazníky Platné od 14. února 2015

Informace pro zákazníky Platné od 14. února 2015 Informace pro zákazníky Platné od 14. února 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 Informační povinnosti 1.1.1 Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČO: 25684558, zapsaná

Více

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.)

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.) CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS, a.s.) celková jmenovitá hodnota 350 000 000 Kč nesoucí pevný úrokový výnos 5,25% p.a. splatné v r. 2013 ISIN 0003501371 Dluhopisy, v celkové jmenovité hodnotě 350

Více

Nález. Návrh se podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. Odů vodně ní:

Nález. Návrh se podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. Odů vodně ní: Finanč ní arbitr Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5129/2015 Spisová značka (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT k veřejné emisi akcií Luxembourg - Srpen 2004 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ 2 POPIS 4 1. Společnost 5 2. Popis pod-fondů 5 3. Investiční politika 7 4. Řízení

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 1 FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNI HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti: Nupharo Holding, a.s. ( Holdingová

Více

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2010 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Přehled tříd podílových listů (1)... 4 3. Fond... 7 4. Investiční

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více