STATUT. otevřeného podílového fondu. EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT. otevřeného podílového fondu. EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s."

Transkript

1 STATUT otevřeného podílového fondu EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s.

2 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu: EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. Zkrácené názvy:eurocom OPF Tento statut je základním dokumentem fondu, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi vlastníky podílových listů fondu a investiční společností, která fond obhospodařuje. Vedle tohoto statutu fond uveřejňuje zjednodušený statut, který obsahuje vybrané údaje ze statutu. Údaje ve zjednodušeném statutu musí být v souladu s údaji obsaženými ve statutu. Fond je otevřeným podílovým fondem, který není samostatnou právnickou osobou a existuje v rámci investiční společnosti, která fond obhospodařuje. Ve smyslu zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování (dále také jen zákon ) je fond speciálním fondem a to speciálním fondem cenných papírů. Podle klasifikace fondů závazné pro členy AKAT ČR se jedná o fond smíšený. Fond byl zřízen na dobu neurčitou. Fond je v procesu likvidace. U fondu není zřízen institut shromáždění podílníků. Auditorem fondu je společnost FINAUDIT s.r.o., č. osvědčení 154, IČ: , se sídlem Třída Svobody 645/2, Olomouc, zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě oddíl C vložka Protože fond je v procesu likvidace, není možné upisovat nové podílové listy. V sídle investiční společnosti může každý zájemce bezúplatně na požádání získat zjednodušený statut v aktuálním znění, statut fondu a poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu fondu. Tyto informace lze získat i v elektronické podobě na www stránkách Bližší informace dále může získat na bezplatné telefonní lince Podílový fond byl pod názvem INVESCOM, a.s., investiční společnost EUROCOM, otevřený podílový fond obhospodařován společností INVESCOM, a.s., investiční společnost, která vznikla na základě povolení vydaného MF dne 5. května 1994 pod č.j. 101/15 777/1994. Na základě Rozhodnutí Komise pro cenné papíry čj. 51/Sk/51/2001/1 ze dne bylo investiční společnosti INVESCOM, a.s., investiční společnost odňato povolení k vydávání podílových listů za účelem vytvoření Podílového fondu, čímž dle 35d odst. 1 písm. a) zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a došlo ke zrušení podílového fondu. Dnem 28. července 2006 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky č.j. 41/N/71/2006/1 o převedení obhospodařování fondu na společnost J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 2

3 2. Základní údaje o investiční společnosti - obhospodařovateli fondu (dále jen investiční společnost ) Obchodní firma: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Akcionář: J&T BANKA, a.s % akcionář Sídlo: Pobřežní 14/297 Praha 8, IČ: Základní kapitál: ,- Kč (splaceno 100%) Zapsaná dne 8. února 1993 do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Společnost je řádným členem AKAT ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky, která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA). Investiční společnost vznikla na základě rozhodnutí Ministerstva financí o povolení ke vzniku investiční společnosti ze dne 20. listopadu 1992 pod č.j. 102/64705/1992, jehož platnost potvrdila Komise pro cenné papíry rozhodnutím ze dne 22. dubna 1999, č.j. 111/1452/R/1999, které nabylo právní moci dne 27. dubna Rozhodnutím České národní banky ze dne 30. listopadu 2011 č.j. 2011/13707/570 Sp/2011/1800/571, které nabylo právní moci dne 30. listopadu 2011, došlo ke změně rozsahu činnosti, kdy původní povolení k činnosti investiční společnosti bylo zrušeno a investiční společnosti bylo uděleno nové rozšířené povolení k činnosti s tím, že investiční společnost může vykonávat kolektivní investování a současně obdržela povolení k obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání a povolení k úschově a správě cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování včetně souvisejících služeb a k poskytování investičního poradenství týkajícího se investičního nástroje. Předmětem podnikání investiční společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování, v obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, v činnostech, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování, poskytovaných jako služba pro jinou investiční společnost nebo pro investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování. Předmětem podnikání investiční společnosti je dále obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management), úschova a správa cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování včetně souvisejících služeb a poskytování investičního poradenství týkajícího se investičního nástroje. Hospodaření a činnost investiční společnosti nejméně jednou ročně ověřuje externí auditor, kterým je společnost FINAUDIT s.r.o., č. osvědčení 154, IČ: , se sídlem Třída Svobody 645/2, Olomouc, zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě oddíl C vložka Na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 31. srpna 2011, č.j. 2011/10695/570 Sp/2011/1340/571, které nabylo právní moci dne 31. srpna 2011, se akcionářem se 100 % podílem na investiční společnosti stala společnost J&T BANKA, a.s., IČ: , se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731, a to ode dne 1. září Akcionářem se 100 % podílem na investiční společnosti byla od 15. prosince 2006 do 1. září 2011 společnost J&T FINANCE, a.s., IČ: , se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Investiční společnost je součástí regulovaného konsolidačního celku Ing. Ivana Jakaboviče a Ing. Jozefa Tkáče na základě zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky 3

4 České národní banky č. 127/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry. Obhospodařované fondy: Obhospodařované fondy určené pro veřejnost J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Obhospodařované fondy určené pro kvalifikované investory J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond, J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK III otevřený podílový fond, J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond, J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T REALITY BRATISLAVA uzavřený podílový fond, J&T FVE uzavřený podílový fond, Obhospodařované fondy v procesu likvidace EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a. s. 4

5 Vedení společnosti: Představenstvo: Mgr. Miloslav Zábojník předseda představenstva, členem představenstva od 27. července 1999, znovu zvolen dne 6. ledna 2012 Mgr. Eva Bryndová místopředseda představenstva, členem představenstva od 6. ledna 2012 Ing. Roman Hajda místopředseda představenstva, členem představenstva od 6. ledna 2012 Ing. Michaela Šály člen představenstva od 7. března 2012 Ing. Martin Kodeš člen představenstva od 7. března 2012 Ostatní vedoucí osoby: Mgr. Miloslav Zábojník generální ředitel Mgr. Eva Bryndová ředitel odboru administrativy Popis zkušeností a kvalifikace vedoucích osob Mgr. Miloslav Zábojník absolvent přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V oblasti kapitálových trhů pracuje již od roku 1994, z toho oblasti kolektivního investování se věnuje od roku 1998, oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se věnuje od roku 2009, ve skupině J&T pracuje od roku Mgr. Eva Bryndová absolvent přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V oblasti bankovnictví a kapitálových trhů pracuje již od roku 1994, z toho oblasti kolektivního investování se věnuje od roku 1999, oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se věnuje od roku 2009, ve skupině J&T pracuje od roku Ing. Roman Hajda - absolvent Vysokého učení technického v Brně, Fakulta podnikatelská, obor podnikové finance a obchod a daňové poradenství. V oblasti finančních, kapitálových trhů a privátních bankovních služeb pracuje již od roku 1995, a to na různých pozicích především pak v oblasti asset managementu s primární orientací na obhospodařování individuálních portfolií a rozvoji nových produktů, ve skupině J&T pracuje od roku Ing. Michaela Šály absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor mezinárodní obchod, oceňování majetku a podniku. V oblasti nemovitostních a developerských projektů pracuje již od roku 2006, ve skupině J&T pracuje od roku Ing. Martin Kodeš absolvent stavební fakulty ČVUT, obor pozemní stavby. V oblasti nemovitostních trhů pracuje již od roku 1984, ve skupině J&T pracuje od roku Údaje o hlavních činnostech vedoucích osob, které vykonávají mimo investiční společnost, pokud mají význam ve vztahu k činnosti investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování obhospodařovanému investiční společností Ing. Roman Hajda vykonává mimo investiční společnost činnost ředitele odboru správy klientských portfolií ve společnosti J&T BANKA, a.s., IČ: , se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Ing. Michaela Šály vykonává mimo investiční společnost činnost finančního ředitele ve společnosti REAL ESTATE CZ, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ , 5

6 identifikační číslo: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Ing. Martin Kodeš vykonává mimo investiční společnost činnost ředitel odboru realitních projektů ve společnosti REAL ESTATE CZ, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ , identifikační číslo: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Vedoucí osoby nevykonávají žádné další činnosti mimo investiční společnost, které by měly význam ve vztahu k činnosti investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování obhospodařovanému investiční společností. 3. Investiční cíle a politika Zaměření a cíle investiční politiky fondu jsou determinovány skutečností, že Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím č.j. 51/Sk/51/2001/1 ze dne zrušila fond a společnost je povinna prodat majetek ve fondu, vypořádat jeho pohledávky a závazky a vyplatit podílníky. Investiční společnost ani žádné další třetí osoby neposkytují žádné záruky za účelem ochrany investorů. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark), ani nekopíruje žádný určitý index. 4. Zásady investování Fond investuje do aktiv v následujícím členění: Vklady v bankách Fond může přijímat ke krytí dočasných potřeb spojených s obhospodařováním majetku ve fondu úvěru a půjčky, a to nejdéle na dobu šesti měsíců. Souhrn přijatých úvěrů a půjček, nesmí přesahovat 10 % hodnoty majetku ve fondu. 5. Limity Vzhledem k tomu, že Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím pod č.j. 51/Sk/51/2001/1 ze dne zrušila fond a společnost je povinna prodat majetek ve fondu, vypořádat jeho pohledávky a závazky a vyplatit podílníky, budou postupně veškeré prostředky fondu uloženy na účtech depozitáře. 6. Informace o rizicích Vzhledem k tomu, že Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím č.j. 51/Sk/51/2001/1 ze dne zrušila fond a společnost je povinna prodat majetek ve fondu, vypořádat jeho pohledávky a závazky a vyplatit podílníky, není možné do fondu vstoupit. Fondu se proto týká pouze: Riziko možné ztráty majetku fondu svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek fondu nebo cenné papíry vydané fondem. 6

7 7. Zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování Účetní období je totožné s kalendářním rokem. Fond oceňuje nejméně jednou za měsíc. Majetek fondu investiční společnost oceňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. Vlastní kapitál fondu, stanovený v souladu s příslušnými právními předpisy, je základem pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu fondu. Aktuální hodnota je stanovována a vyhlašována v Kč. Hospodářský výsledek fondu je tvořen rozdílem mezi výnosy a náklady Fondu podle platné legislativy. Hospodářský výsledek je plně reinvestován. Pokud fond vykáže za účetní období ztrátu, rozhodne investiční společnost při schvalování účetní závěrky fondu za účetní období, ve kterém ztráta vznikla, o její úhradě ze zdrojů fondu. Majetek fondu nesmí být použit k poskytnutí úvěru, půjčky, daru a zajištění závazku třetí osoby nebo úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním fondu. Fond nesmí provádět nekryté prodeje. Podmínky, za kterých fond kolektivního investování přijímá úvěry nebo půjčky jsou popsány v článku Informace o výplatě podílů na zisku Fond nevyplácí podíl na zisku, zisk je plně reinvestován v souladu s investiční politikou fondu, jejímž cílem je zvýšit celkovou hodnotu majetku ve fondu a tudíž i hodnotu každého podílového listu. 9. Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování Cenné papíry fondu, podílové listy, představují podíl podílníka na majetku fondu. S podílovým listem jsou spojena další práva plynoucí ze zákona nebo statutu, tzn. zejména právo na odkoupení podílového listu fondu a právo na výplatu podílu při zrušení fondu. Podílové listy fondu stejné jmenovité hodnoty zakládají stejná práva všem podílníkům fondu. Podílové listy nejsou přijaty k obchodování na regulovaném nebo oficiálním trhu nebo v mnohostranném obchodním systému ve smyslu zákona a jsou převoditelné za podmínek uvedených níže. Emisi podílových listů byl přidělen SIN Podílové listy jsou vydávány v Kč. Jmenovitá hodnota jednoho podílového listu je 1,- Kč. Převody a přechody podílových listů lze uskutečnit pouze prostřednictvím investiční společnosti nebo prostřednictvím určeného obchodníka s cennými papíry. Název a sídlo tohoto obchodníka sdělí investiční společnost podílníkovi písemně. Veškeré převody a přechody podílových listů, včetně přechodů dědictvím, nepodléhají poplatku vůči investiční společnosti. Investiční společnost bude zasílat podílníkům informace o převodu a přechodu podílových listů jako obyčejnou listovní zásilku poštou České republiky, nebo bude možno tyto informace vyzvednout osobně v sídle investiční společnosti. Podílové listy jsou vydány ve formě na jméno a mají zaknihovanou podobu v evidenci Střediska cenných papírů (dále jen SCP ). Pokud bude v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, převedena evidence SCP na Centrálního depozitáře nebo jinou osobu, ustanovení statutu týkající se SCP se vztahují i na tuto evidenci. SCP vede evidenci podílových listů fondu v registru 7

8 emitenta a na účtech vlastníků podílových listů. Podílníci jsou povinni sdělovat SCP veškeré změny ve svých identifikačních údajích (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště aj.), jinak se vystavují riziku případných komplikací při výplatě podílu na majetku fondu ke dni zrušení fondu nebo při odkupování podílových listů po dobu trvání fondu. Investiční společnost je oprávněna, v rámci dokumentace upravující smluvní podmínky pro koupi podílových listů a podmínky pro odkup podílových listů, si vyžádat další identifikační údaje o klientovi/podílníkovi, sloužící jednak ke zlepšení poskytovaných služeb, jednak k naplnění ustanovení zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Pokud povede investiční společnost v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu samostatnou evidenci podílových listů fondu, může zavést minimální poplatky hrazené podílníkem za realizaci nestandardních operací, např. změny osobních údajů podílníka, které nesouvisejí přímo s nákupem nebo odkupováním podílových listů. Pokud budou tyto poplatky zavedeny, bude jejich výše předem vyhlašována ceníkem, který bude k dispozici v obchodních místech a v sídle investiční společnosti. 10. Informace o úplatě za obhospodařování a ostatních výdajích hrazených z majetku fondu kolektivního investování Za obhospodařování majetku fondu náleží investiční společnosti úplata ve výši 2,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu. Průměrná roční hodnota se vypočte jako prostý aritmetický průměr hodnot vlastního kapitálu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Tato úplata je přepočítávána a zahrnována do hodnoty vlastního kapitálu fondu při každém stanovení aktuální hodnoty podílového listu. Investiční společnosti se úplata hradí průběžně a je v průběhu roku vybírána formou záloh maximálně do výše závazku spočteného dle uvedeného postupu. Částka vybíraná v posledním měsíci roku je stanovena tak, aby celková výše úplaty odpovídala uvedené výši roční úplaty za obhospodařování majetku fondu. Výše měsíční úplaty depozitáři je stanovena ve výši 0,19% z hodnoty vlastního kapitálu fondu na konci příslušného měsíce dělená počtem měsíců v daném roce. Náklady na obhospodařování majetku fondu hrazené z majetku fondu: úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku fondu úplata depozitáři za výkon jeho funkce správní a soudní poplatky náklady na účetní a daňový audit náklady na znalecké posudky, pokud to vyžaduje zákon příslušné daně a poplatky poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky poplatky a provize placené mandatářům za provedení služeb ve prospěch fondu, bezprostředně související s transakcemi fondu náklady na pojištění majetku úroky z úvěrů a půjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním majetku fondu, úroky ze směnek (použitých jako zajištění závazku) náklady spojené s registrací a evidencí podílníků fondu ve Středisku cenných papírů náklady na zaknihování podílových listů náklady spojené se soudními řízeními, bezprostředně se týkající fondu či majetku fondu náklady spojené s vymáháním prostředků vyvedených neoprávněně z fondu náklady spojené s vymáháním náhrady za škody způsobené fondu 8

9 Investiční společnost může rozhodnout, že některé z těchto výše jmenovaných nákladů budou trvale nebo dočasně hrazeny v rámci úplaty za obhospodařovaní majetku fondu. Ukazatel celkové nákladovosti fondu kolektivního investování (dále jen "TER"), za předchozí účetní období 2012 činí 2,65%. Odhad nákladů fondu dle vyhlášky o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování pro další kalendářní rok 2013: náklady na poplatky a provize: úplata za obhospodařování 2 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu úplata depozitáři 0,15 % poplatky za uložení a správu zahraničních cenných papírů (custody poplatky) 0,00 % poplatky za službu centrálnímu depozitáři (resp. SCP) 0,41 % ostatní náklady na poplatky a provize s výjimkou poplatků a provizí na operace s investičními nástroji 0,04 % správní náklady náklady na zaměstnance 0,00 % náklady na odměny statutárním orgánům 0,00 % náklady na audit 0,02 % náklady na právní a daňové poradenství 0,00 % náklady na reklamu 0,00 % správní a soudní poplatky 0,00 % náklady na outsourcing 0,00 % ostatní správní náklady 0,00 % ostatní provozní náklady 0,00 % 11. Údaje o depozitáři Depozitářem fondu je Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, IČ: , zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Na základě depozitářské smlouvy depozitář dohlíží na činnost fondu ve smyslu zákona a odpovídá fondu za škodu vzniklou porušením jeho povinností při výkonu činnosti depozitáře. Depozitář zejména: provádí pokyny investiční společnosti, které nejsou v rozporu se zákonem a statutem, kontroluje, zda aktuální hodnota podílového listu fondu je vypočítána v souladu se zákonem a statutem, kontroluje, zda majetek fondu je pořizován, zcizován a oceňován v souladu se zákonem a statutem. Depozitář zajišťuje úschovu a jiné opatrování majetku fondu. 12. Údaje o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním 9

10 Investiční společnost nesvěřila obhospodařování majetku fondu kolektivního investování ani jeho části nebo výkon činností souvisejících s kolektivním investováním jiné osobě. 13. Další informace Vedle statutu fond uveřejňuje také zjednodušený statut, který obsahuje vybrané údaje ze statutu, a tyto údaje jsou v souladu s údaji obsaženými ve statutu. Jakékoliv změny nebo doplňky statutu fondu musí být schváleny představenstvem investiční společnosti a nabývají platnosti dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí České národní banky o schválení změn statutu fondu. Jakékoli změny statutu jsou zveřejněny formou oznámení uveřejňovaných na stránkách investiční společnosti Při zrušení fondu do 3 měsíců ode dne vypořádání pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku v podílovém fondu investiční společnost vyplatí podílníkům jejich podíly a nevyplacené podíly uloží do soudní úschovy. Pokud poplatek za zahájení řízení o úschově přesáhne výši ukládané částky, nevyplacené podíly se neuloží do soudní úschovy a nevyzvednutá částka připadne státu. Systém zdanění fondu a podílníků podléhá českým daňovým předpisům, zejména pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn. V době schvalování statutu fond platí např. 5% daň z příjmů. Právnickým a fyzickým osobám, které mají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku, podléhají příjmy z odkoupení podílových listů standardnímu daňovému režimu. Fyzickým osobám, které nemají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku, jsou v současnosti příjmy z odkoupení podílových listů osvobozeny od daně z příjmu, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji nebo vrácení dobu 6 měsíců. Společnost upozorňuje, že daňové předpisy se mohou v průběhu trvání fondu měnit a režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné. V případě, kdy si podílník není jistý ohledně režimu zdanění, měl by vyhledat profesionální poradu daňového poradce. Plyne-li příjem z odkoupení podílových listů příjemci daňovému nerezidentu v české republice, je investiční společnost povinna v zákonem stanovených případech srazit z částky za odkoupené podílové listy zajištění daně z příjmů ve výši podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Z tohoto důvodu si investiční společnost vyhrazuje právo na zahraničním podílníkovi požadovat průkaz jeho daňového domicilu. Investiční společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem fondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních podílových fondů, a to způsobem, který je v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Investiční společnost je povinna zajistit sestavování účetních závěrek a jejich ověření auditorem, a to v termínech stanovených zákonem. Investiční společnost je povinna zajistit informační povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a zajišťuje informování podílníků způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. Údaj o aktuální hodnotě vlastního kapitálu fondu uveřejňuje investiční společnost nejméně jednou za měsíc. Údaj o aktuální hodnotě podílového listu uveřejňuje nejméně jednou za měsíc. Údaje jsou zveřejňovány na www stránkách 10

11 Výroční zpráva fondu je uveřejňována nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období a pololetní zpráva fondu je uveřejňována do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období. Zprávy jsou zveřejňovány na www stránkách 14. Informace o stavu vypořádání pohledávek a závazků fondu Stále trvá situace, kdy investiční společnost není schopná vzhledem k tomu, že část prostředků je blokována na účtu v zahraničí, vypořádat pohledávky a závazky fondu. Část prostředků fondu je blokována na žádost Policie ČR na účtu v Lucembursku. Prostředky fondu budou podle v současnosti dostupných informací blokovány až do doby vyřešení trestního oznámení na společnost Bradley, Rosenblatt & Copany, a.s. 15. Vydávání a odkupování podílových listů Vzhledem k tomu, že Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím čj. 51/Sk/51/2001/1 ze dne zrušila fond a společnost je povinna prodat majetek ve fondu, vypořádat jeho pohledávky a závazky a vyplatit podílníky, neprobíhá ani vydávání ani odkupování podílových listů. Investiční společnost bude při vyplacení podílů postupovat následujícím způsobem. Do 3 měsíců ode dne vypořádání pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku v podílovém fondu investiční společnost vyplatí podílníkům jejich podíly. Podíl bude zaslán poštovní poukázkou na adresu podílníka, kterou investiční společnost obdržela při převzetí správy fondu, přičemž poplatek hradí podílník a to snížením zasílané částky o příslušný poplatek. Pokud bude podíl podílníka nižší, než je poplatek, budou prostředky po 3 měsících ode dne vypořádání pohledávek a závazků uloženy do notářské úschovy. Pokud bude zaslaný podíl podílníka vrácen jako nedoručitelný nebo nevyzvednutý, budou tyto prostředky po 3 měsících ode dne vypořádání pohledávek a závazků uloženy do notářské úschovy. Pokud poplatek za zahájení řízení o úschově přesáhne výši ukládané částky, nevyplacené podíly se neuloží do soudní úschovy a nevyzvednutá částka připadne státu. 16. Závěrečná ustanovení Tento statut a jeho změny je platný po schválení Českou národní bankou. Vzájemná práva a povinnosti podílníků fondu a investiční společnosti vyplývající z tohoto statutu se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Statut může být přeložen do dalších jazyků. Pokud v takovém případě dojde k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude určující česká verze schválená Českou národní bankou. Dozorovým orgánem Fondu je Česká národní banka, která má sídlo na adrese Na Příkopě 28, Praha 1, tel , webová stránka: e- mail: Udělení povolení České národní banky k vytvoření fondu, výkon státního dozoru a schválení statutu Českou národní bankou nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti fondu, nevylučují možnost porušení zákona či statutu investiční společností, depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením zákona či statutu bude nahrazena. Bezúplatné úplné znění statutu a výroční a pololetní zprávu o hospodaření fondu jsou k dispozici v klientském centru v budově Oasis, Sokolovská 394/17, 1.patro, a to v pracovní době, která je v pondělí, v úterý a ve čtvrtek od 09:00 do 11:30 a od 12:30 do 11

12 16:00, ve středu od 09:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 a v pátek od 09:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00, přičemž investiční společnost může tento čas v mimořádných případech upravit, a na webové stránce investiční společnosti. Informace k fondu nebo investiční společnosti lze získat na adrese J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., Pobřežní 14/297, Praha 8, na webové stránce e- mail: a na bezplatné telefonní lince Prohlašujeme, že údaje v tomto statutu jsou pravdivé a úplné. V Praze dne 17. února 2014 Mgr. Miloslav Zábojník předseda představenstva 12

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond )

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu kolektivního

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II

J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU

Více

STATUT J&T REALITY. otevřený podílový fond

STATUT J&T REALITY. otevřený podílový fond STATUT J&T REALITY otevřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení a zkratky níže

Více

STATUT J&T FVE. uzavřený podílový fond

STATUT J&T FVE. uzavřený podílový fond STATUT J&T FVE uzavřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení a zkratky níže uvedené

Více

STATUT J&T KOMODITNÍ. otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT J&T KOMODITNÍ. otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu kolektivního

Více

STATUT J&T FLEXIBILNÍ. dluhopisový otevřený podílový fond

STATUT J&T FLEXIBILNÍ. dluhopisový otevřený podílový fond STATUT J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení

Více

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond STATUT J&T MONEY CZK otevřený podílový fond 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení a zkratky níže

Více

STATUT J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE. uzavřený podílový fond

STATUT J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE. uzavřený podílový fond STATUT J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení

Více

STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. otevřený podílový fond

STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. otevřený podílový fond STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní

Více

STATUT J&T VENTURES I. uzavřený podílový fond

STATUT J&T VENTURES I. uzavřený podílový fond STATUT J&T VENTURES I uzavřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení a zkratky

Více

Statut Otevřeného podílového fondu

Statut Otevřeného podílového fondu Statut Otevřeného podílového fondu ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond ČÁST PRVNÍ OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 Základní

Více

Statut Otevřeného podílového fondu

Statut Otevřeného podílového fondu Statut Otevřeného podílového fondu ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond ČÁST PRVNÍ OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 Základní

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

I. Obecné náležitosti Statutu

I. Obecné náležitosti Statutu STATUT Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Dynamický

Více

STATUT. Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (Fond kvalifikovaných investorů) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FFB Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. STATUT Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 6 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Údaje o Investiční společnosti... 6

Více

STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je II.Zajištěný otevřený podílový fond

Více

Pioneer All-Star Selection, Pioneer investiční společnost, a.s.,

Pioneer All-Star Selection, Pioneer investiční společnost, a.s., STATUT Pioneer All-Star Selection, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FGZ Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti a administrovaných podílových fondů za první pololetí roku 2014

Pololetní zpráva investiční společnosti a administrovaných podílových fondů za první pololetí roku 2014 J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva investiční společnosti a administrovaných podílových fondů za první pololetí roku 2014 1 z99 Pololetní zpráva investiční společnosti a administrovaných

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů za rok 2013

Pololetní zpráva investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů za rok 2013 J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů za rok 2013 1 z104 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Název IČ 47 67 26 84 J&T INVESTIČNÍ

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více