Jinecký zpravodaj. titul.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu"

Transkript

1 Jinecký zpravodaj titul ročník 28 cena 5 Kč 1

2 listopad Po Hudební škola YAMAHA hod Út MC od hod., Senior-klub od hod. v KS St Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) hod Čt Schůzka Klubu vojenských důchodců v KS (více: KS) hod. Klavírní kurzy v KS od hod Pá Burza dětského oblečení (více: MC Jinečáček) od 9.00 hod So Knihovna otevřena hod. Burza dětského oblečení (více: MC Jinečáček) od hod. Zájezd do Aquaparku Liberec (více: Zprávy z Ohrazenice) 8.00 hod Ne Po Hudební škola YAMAHA dnes NENÍ Veřejné zasedání zastupitelstva (více: Městys Jince) hod Út MC od hod., Senior-klub od hod. v KS St Čt Den válečných veteránů (více: 13.db) hod. Martinská světýlka (více: Z činnosti...) hod. Klavírní kurzy v KS od hod Pá Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna) So Ne Po Hudební škola YAMAHA hod Út Zájezd do Polska (více: KS) hod. Otisky nožiček dětí (více: MC Jinečáček) Senior-klub v KS hod St STÁTNÍ SVÁTEK Čt Fotografování dětí v KS (více: MC Jinečáček) Zájezd na muzikál Jesus Christ Superstar (více: KS) hod. Klavírní kurzy v KS od hod Pá So Ne Po Hudební škola YAMAHA hod Út MC od hod., Senior-klub od hod. v KS Koncert ZUŠ JJR v kostele (více: ZUŠ JJR) hod St Čt Klavírní kurzy v KS od hod Pá So ZAHÁJENÍ ADVENTU (více: KS) hod Ne Po Začátek prodejní výstavy knih a bižuterie (více: KS) od 9.00 hod Út MC dnes NENÍ, Senior-klub od hod. v KS 2

3 spoleèenská kronika listopad 2010 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: LHOTÁKOVÁ Alena KABÁTNÍK Čestmír MIHÁLOVÁ Agnesa PRCHAL Miroslav MARTÍNEK Vlastimil KANDLER Antonín NĚMEČKOVÁ Alena Rozloučili jsme se... CHVOJKA František PLUHAŘOVÁ Stanislava 2. listopadu 2010 Památka zesnulých Vzpomeňte na ty, kteří již nejsou mezi námi. 3

4 Mìstys Jince listopad 2010 Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili v letošních komunálních volbách. Opravdu jsem ji nečekal a věřte mi, že je pro mne zavazující. Výsledek voleb chápu současně jako ocenění úsilí rady a celého minulého zastupitelstva. Proto bych rád všem odstupujícím zastupitelům touto cestou ještě jednou moc poděkoval za práci a čas, který obci věnovali. Jsem přesvědčen, že městysi budou pomáhat i nadále. Těším se na práci v novém zastupitelstvu, i když vím, že mnohem náročnější - nejen proto, že většina zastupitelů bude pracovat ve své funkci poprvé. Po třech volebních obdobích se funkce ujme nový místostarosta a podle prvních povolebních jednáních bude prakticky nová rada. Jsem přesvědčen, že společně navážeme na výsledky minulých let a dále zlepšíme podmínky pro život na Jinecku. Věřím nadále ve Vaši podporu, stejně jako dobrou spolupráci se společenskými a zájmovými organizacemi, Armádou ČR, místními podnikateli i okolními obcemi. Ještě jednou Vám za vše děkuji. Josef Hála Zveme všechny občany na ustavující zasedání zastupitelstva městyse Jince, které se koná 8. listopadu 2010 od 18 hodin v Kulturním středisku Jince. Hlavním bodem programu bude volba starosty, místostarosty a orgánů městyse Jince. Usnesení zastupitelstva najdete v příštím čísle Jineckého zpravodaje. 4

5 Výsledky voleb do zastupitelstva městyse Jince konaných ve dnech října 2010 Volební Zapsaných Vydaných Účast Odevzd. Platné OBVOD voličů obálek v % obálek hlasy JINCE celkem , Volební OKRSKY 1 Jince , Jince , Rejkovice , Běřín , Výsledky volebních stran Kandidátní listina Hlasy Počet Č. Název Abs. v % mandátů 1 Komunistická strana Čech a Moravy , Sdruž. nezávislých kandidátů a KDU ČSL , Sdruž. nezávislých kandidátů a ČSSD , Sdruž. nezávislých kandidátů Hasiči Jince , Sdruž. nezávislých kandidátů Volba pro Jince ,85 2 Zdroj: 5

6 5 1 Marie HOUŠKOVÁ 63 ČSSD BEZPP , MUDr. Jiří ŠVAMBERG 52 NK BEZPP , Ing. Ján VAVREK 56 NK BEZPP , Vladimír VALTA 44 NK BEZPP , Jozef MORAVČÍK 66 NK BEZPP , Václav PUŽMAN 53 NK BEZPP , Miloslav HORKÝ 61 NK BEZPP , Ing. Renata HAŠKOVÁ 47 NK BEZPP , MUDr. Dana CHUDÁČKOVÁ 39 NK BEZPP , Václav ZEISEK 48 KSČM BEZPP , Lenka KOZÁKOVÁ 34 KSČM BEZPP , Ing. Miroslav JANDÍK 55 KSČM BEZPP , František GAJANEC 57 KSČM BEZPP , Miroslav MARŠÁLEK 56 KSČM KSČM , RSDr. Josef HÁLA 57 KSČM KSČM ,55 Poř. číslo č. Jméno Věk Kandid. listina Navrh. Polit. strana přísl Jince Jince Rejkov. Běřín Celkem % Kandidát Platné hlasy v jednotl. okrscích Platné hlasy Počet volených členů: 15 Zvolení členové nového zastupitelstva

7 NÁHRADNÍCI Kandidátní listina 1 Poř. číslo Jméno Věk Pořadí na HL Platné hlasy v jednotlivých okrscích Platné hlasy Celkem % Jince Jince Rejkov. Běřín 1 Jiří PITOR ,42 2 Milan RAŠKA ,10 3 Miroslav DOMANSKÝ ,68 4 Lukáš KAKÁČEK ,07 5 Jaroslava ŠNAJDROVÁ ,35 6 Helena PÍCHALOVÁ ,31 7 Mgr. Ivana MATUŠKOVÁ ,07 8 Josef ABRHÁM ,67 9 Václav ZADINA ,01

8 Kandidátní listina 2 Poř. číslo Jméno Věk Pořadí na HL Platné hlasy v jednotlivých okrscích Platné hlasy Celkem % Jince Jince Rejkov. Běřín 1 Ing. Martin VEJR ,83 2 Kateřina SMOLOVÁ ,31 3 Jiří VINKLER ,47 4 Karel HROMÍŘ ,75 5 Miroslav ŠIDLOCH ,39 6 Jana ŠMEJKALOVÁ ,11 7 Mgr. Kateřina KORBELÍKOVÁ ,83 8 Dana HROMÍŘOVÁ ,23 9 Antonín SOUČEK ,07 10 Marcela BĚHOUNOVÁ ,31 11 František FRYŠ ,35 12 Marie HRKALOVÁ ,67

9 Kandidátní listina 3 Poř. číslo Jméno Věk Pořadí na HL Platné hlasy v jednotlivých okrscích Platné hlasy Celkem % Jince Jince Rejkov. Běřín 1 Dagmar HŮLOVÁ ,56 2 Pavel ŽENÍŠEK ,90 3 Jaroslav BUDIL ,46 4 Štěpánka FIRÝTOVÁ ,93 5 Ing. Milan HOFÍREK ,72 6 Stanislav FUNFÁLEK ,16 7 Jan ŽENÍŠEK ,56 8 Ivan WEIDLING ,23 9 Jozef MATÚŠEK ,70 10 MUDr. Zdeněk ŠMERHOVSKÝ Ph.D ,41 11 Marcela HORÁKOVÁ ,72 12 Hana PÁVIŠOVÁ ,88 13 Vladimír HAVLICE ,38

10 Kandidátní listina 4 Poř. číslo Jméno Věk Pořadí na HL Platné hlasy v jednotlivých okrscích Platné hlasy Celkem % Jince Jince Rejkov. Běřín 1 Vladimír KOUKOL ,49 2 Pavel HANÁK ,95 3 Jan HAKEN ,64 4 Jan KRNÁČ ,74 5 Ing. Petr ŠORM ,57 6 Mgr. Tomáš BAŽANT ,29 7 Jiřina BAČÁKOVÁ ,67 8 Michaela RYCHVALSKÁ ,96 9 Adam SIVÁK ,97 10 Kateřina ČÍŽKOVÁ ,72 11 Květa HEJNALOVÁ ,49 12 Vlasta VINŠOVÁ ,08 13 Lubomír PÍCHAL ,51

11 Kandidátní listina 5 Poř. číslo Jméno Věk Pořadí na HL Platné hlasy v jednotlivých okrscích Platné hlasy Celkem % Jince Jince Rejkov. Běřín 1 Ing. Zuzana BELANSKÁ ,97 2 Vilém MATOUŠEK ,76 3 Michal ČERMÁK ,47 4 Miroslav UNGR ,47 5 Milan FIALA ,06 6 Kateřina HEJNOVÁ ,10 7 Mgr. Vítězslav SKLENÁŘ ,39 8 Jana PROVAZNÍKOVÁ ,10 9 Ivo BELŠÁN ,86 10 Miloš ŠVORBA ,71 11 Pavla EDEROVÁ ,84 12 Ladislav LAUKO ,56 13 Karel MLEZIVA ,50

12 Krátce z obce Čistírna odpadních vod 28. října 2010 mohla široká veřejnost při Dnu otevřených dveří posoudit, v jakém stádiu jsou práce na rozsáhlé rekonstrukci ČOV. Koncem října dostala příjezdová komunikace asfaltový povrch. Foto KS Stavba nového Kulturního střediska v čp. 19 pokračuje. Byly položeny stropní panely a začíná se s přístavbou podkroví, které bude zázemím pro zájmové organizace a spolky. Foto KS 12

13 Asfaltové hřiště na sídlišti Zborovská již slouží svému účelu. Plocha o rozměrech 36x18 metrů skýtá řadu možností ke sportovnímu vyžití (volejbal, nohejbal, basket, malá kopaná, florbal či tenis). Foto KS Nové chodníky v sídlišti Zborovská. Foto KS U obecního domku na Běříně pokládali zaměstnanci technických služeb městyse zámkovou dlažbu. Foto M. Karásek 13

14 ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE JINCE se na svém zasedání dne usneslo vydat podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h/ zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní nařízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku městyse Jince. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených prostranstvích čl. I Účel vyhlášky Tato vyhláška upravuje místní záležitosti veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ve správním území městyse Jince a vymezuje místa veřejných prostranství, kde se zakazuje konzumace alkoholických nápojů, která by mohla narušit veřejný pořádek na území městyse. čl. II Vymezení základních pojmů Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, náměstí, veřejná zeleň, parky, sportoviště, dětská hřiště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru: čl. III Zákaz činnosti na vymezeném veřejném prostranství 1/ Na veřejných prostranstvích ve správním území městyse Jince, jmenovitě: a) na náměstí 1. máje b) v parku na náměstí 1. máje c) ve vzdálenosti do 100 m od kostela sv. Mikuláše, včetně kaple a přilehlého parčíku d) ve vzdálenosti do 100 m od budov zdravotního střediska a přilehlého dětského hřiště v ul. Slunečná e) v parku Josefa Slavíka f) ve vzdálenosti do 100 m od budovy ZŠ g) na dětském hřišti na sídlišti ul. Zborovská, včetně okolí do vzdálenosti 100 m h) ve vzdálenosti do 100 m od hřbitova ch) ve vzdálenosti do 100 m od Kulturního střediska v Jincích se zakazuje konzumace alkoholických nápojů. 2/ Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na venkovní části provozoven restaurací, hotelů umístěných na veřejném prostranství před jejich stálými provozovnami, na konzumaci alkoholických nápojů při stánkovém prodeji při veřejných akcích (např. slavnosti, kulturní a sportovní akce, pou, trhy) a při veřejných akcích ohlášených dle právního předpisu. čl. IV Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem Josef Hála - starosta 14

15 15

16 SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA v Jincích, ul. Pod Váhou 391 (areál f. BoFa) Otevřeno každou sobotu od 8 do 15 hodin Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz! Na základě změny legislativy se na sběrném dvoře pozastavuje odběr pneumatik, azbestu, eternitu a asfaltových směsí. Likvidaci tohoto odpadu si občané musí zajistit sami. Odběr provádí např.: - AVE CZ, odpadové hospodářství, s.r.o. HOŘOVICE Kontakt: , , - RUMPOLD-P, s.r.o. PŘÍBRAM Kontakt: , , SVOZ TKO 2010 Svoz provádí společnost RUMPOLD-P, s.r.o., svozový den: ČTVRTEK 1 x 7 KAŽDÝ čtvrtek v měsíci 1 x 14 SUDÝ čtvrtek KOMBI od 30. září do 30. prosince 2010 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 4., 11., 18. a 25. listopadu, 2., 9., 16., 23. a 30. prosince. 1 x 30 POZOR ZMĚNA!!! Tento svoz je letos prováděn vždy začátkem měsíce, a to ve dnech: 11. listopadu 9. prosince Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek 16

17 Výzva ČEZ Distribuce, a.s. pro majitele a uživatele pozemků ČEZ Distribuce, a.s. žádá občany o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení. Okleštění dřevin prove te do 15. listopadu Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím dle ČSN EN ed. 2. Odstranění stromoví, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, provádějte pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Pokud uvedený termín nedodržíte, provede okleštění, příp. odstranění dřevin společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Millward Brown Czech Republic, s.r.o. nabízí možnost externí spolupráce pro pozici: Tazatel pro dotazování v domácnostech prostřednictvím PC nebo papírových dotazníků. Nabízíme: zajímavou práci s lidmi pro mezinárodní agenturu v oblasti výzkumu trhu zapůjčení notebooku pro účely výkonu práce tazatele bezplatné zaškolení v Praze či vybraných krajských městech zajištění průběžného přísunu výzkumů / práce spolupráci na základě Smlouvy o dílo možnost částečného přizpůsobení pracovních povinností svým časovým možnostem ohodnocení v závislosti na Vašich výkonech a kvalitě práce Požadujeme: základní znalost práce na PC (neplatí pro tazatele papírových dotazníků) minimální věk 18 let pevnou telefonní linku, Internet výhodou dostatečné časové možnosti (60-80 hodin měsíčně) u rekrutátorů stačí polovina velmi dobré komunikativní schopnosti kultivované vystupování zodpovědný a spolehlivý přístup V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na kde naleznete bližší informace včetně Registračního formuláře, pomocí něhož se zaevidujete. Poté Vás budeme sami kontaktovat. 17

18 kulturní støedisko listopad 2010 Klub učitelů důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele na pravidelnou schůzku, která se koná ve středu 3. listopadu 2010 od 14 hodin v Kulturním středisku Jince. Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny vé členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek 4. listopadu 2010 od hodin v Kulturním středisku Jince. Pořádali jsme... Kulturní středisko Jince KLAVÍRNÍ KURZY pořádalo v neděli 24. října 2010 v 15 hodin v sále KS Jince jubilejní stou podvečerní hodinku s hudbou na téma Ozvěny z Vysočiny. V programu, jenž se skládal ze tří částí (Krajina, Lidé a jejich stopy, Ozvěny z Vysočiny), účinkovali žáci a přátelé klavírních kurzů Martina Hladová, Gabriela Sklenářová, Dominika Vinklerová, Martin Vejr a Josef Šírek. 18

19 Lektorka paní Marie Klimtová tentokrát zvolila více mluveného slova, recitace a zpěvu a méně hry na klavír. Jubilejní podvečerní hodinku si nenechalo ujít téměř třicet diváků včetně starosty Josefa Hály, kteří závěrem všechny účinkující odměnili velkým potleskem a uznáním. (Foto a podklady k příspěvku M. Maršálek) POŘÁDÁME: 16. listopadu 2010 (úterý) I letos nabízí Kulturní středisko ve spolupráci s ČSŽ oblíbený zájezd na předvánoční nákupy do Polska. Cena: 200,- Kč/os., platba do v Kulturním středisku nebo knihovně tel Odjezd autobusu v hod. od sokolovny Jince. 18. listopadu 2010 (čtvrtek) JESUS CHRIST SUPERSTAR zájezd na světoznámý muzikál s proslulými hity (v hlavních rolích K. Střihavka, B. Basiková, Dasha, V. Noid Bárta, J. Korn a další). Hudební divadlo Karlín v Praze. Vstupenky již v prodeji v KS, cena: 750 Kč/os (včetně dopravy). Odjezd autobusu v hod. od sokolovny Jince. 19

20 27. listopadu 2010 (sobota) ZAHÁJENÍ ADVENTU a rozsvícení vánočních stromů v Jincích - v hod. u pečovatelských domů - v hod. u Kulturního střediska U Kulturního střediska v den konání akce prodej vánočních dekorací z perníku figurky, svícny, adventní věnce, betlémy, aj. Na zahájení adventu s sebou vezměte svíčku nebo světýlko, dětem můžete v Kulturním středisku už nyní zakoupit svítící kouzelnou hůlku, kterou využijí např. už při procházce Martinských světýlek (více o této akci v rubr. Z činnosti zájmových organizací). PŘIJĎTE SI NAVODIT TU SPRÁVNOU ATMOSFÉRU VÁNOC. 29. listopadu 3. prosince PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIŽNÍCH NOVINEK, KORÁLKOVÉ A DRÁTKOVÉ BIŽUTERIE v Kulturním středisku Otevřeno: Pondělí středa: Čtvrtek pátek: 9 17 hod hod. PŘIPRAVUJEME: 4. prosince - sobota ZÁJEZD DO VÁNOČNÍ PLZNĚ 13 hod. Odjezd z Jinec 14 hod. Vyhodnocení výtvarné soutěže knihovny v Muzeu strašidel (více o soutěži na téma Pohádkové příšery v tomto zpravodaji - rubrika Knihovna Jince) 15 hod. Strašidelné divadélko hod. Individuální program prohlídka muzea, návštěva vánočního trhu na náměstí, atp. Cena zájezdu: děti zdarma, dospělá os. 100,- Kč Přihlášky a platba: Kulturní středisko nebo knihovna tel , do

21 16. prosince čtvrtek ADVENTNÍ KONCERT pěveckého kroužku Domova Laguna Psáry od hod. v sále Kulturního střediska. Více informací v příštím čísle JZ a na plakátech v obchodech. 19. prosince neděle VÁNOČNÍ KONCERT Rožmitálské Venkovanky od 18 hodin v Posádkovém domě armády Jince. Více informací v příštím čísle JZ a na plakátech v obchodech. Pozvánka na výstavu do Hornického muzea Příbram V cáchovně dolu Vojtěch se koná až do výstava DOBA SPALOVAČŮ MRTVOL o mladší době bronzové na Příbramsku Výstava představuje výsledky výzkumu archeologických naleziš na Příbramsku pocházející z mladší doby bronzové ( stol. př. n. l.). Z vystavených artefaktů zaujme např. kolekce bronzových ozdob a nástrojů či obrovské keramické nádoby, sloužící tehdy jako zásobnice k uchování potravin nebo jako tzv. popelnice k uložení spálených pozůstatků zemřelých do hrobu. Jedna z polic ve výstavní vitríně však zeje prázdnotou. Uvnitř je pouze cedulka s neobvyklým vzkazem: Vážení návštěvníci, v této polici mohly být ukázky nálezů bronzových předmětů z Plešivce u Rejkovic, které jsme za posledních 40 let s pomocí detektorů kovů na hradišti nakradli. Ale smůla, nic neuvidíte. Většinu z nich jsme totiž mezitím prodali do ciziny, některé jsme si nechali ve svých sbírkách, ale zásadně je nikomu neukazujeme. Kolik jsme toho za ta léta našli? Prý nejméně 14 hromadných nálezů, jednotlivé předměty ani nepočítaje Takže asi stovky, možná tisíce kusů - Vaši detektoráři Tvůrci výstavy tím chtějí upozornit na nezákonné rabování archeologických lokalit. Jeden z posledních případů rozsáhlé nelegální prospekce pomocí detektorů kovů byl zaznamenán na uvedeném Plešivci v květnu loňského roku. Vzhledem k velikému počtu dokumentovaných výkopů se lze jen dohadovat, o kolik cenných dokladů minulosti jsme přišli. Hornické muzeum Příbram, Příbram VI Březové Hory 21

22 VÁNOČNÍ DÁREK zakoupíte i v Kulturním středisku Knihy: Beránek Jan: Jince dějiny obce 195 Kč Brožek, Prášil, Martinovský: Příbramsko na starých pohled. 399 Kč Zajíček, Čekanová: Půl kopy pohádek a pověstí 275 Kč Zajíček, Kuntzmannová: Kuchařka plzeňských strašidel 250 Kč Jaroslav Moravec: Pohledy do českých dějin 219 Kč - NOVINKA M. Heyduk K. Sýs: Jak se bavila Praha 399 Kč - NOVINKA Karel Sýs: Akce Heydrich 299 Kč - NOVINKA Miroslav Vacek: Nemám proč lhát 250 Kč - NOVINKA Antonín Roháček: Tajemné Brdy 150 Kč - NOVINKA Nástěnný kalendář Lucie Suchá Kouzelná svítící hůlka Hrnek Jince 199 Kč - NOVINKA 60 Kč - NOVINKA 60 Kč NOVÝ ADRESÁØ Vážení občané, podnikatelé, živnostníci, předsedové spolků a organizací, připravujeme novou, aktualizovanou přílohu Jineckého zpravodaje - ADRESÁØ 2011, jehož vydání plánujeme na začátek příštího roku. I tentokrát bude obsahovat adresy, tel. čísla, kontakty a úřední hodiny na ÚM Jince, Základní a Mateřskou školu Jince, Kulturní středisko, knihovnu, obchody, restaurace a hotely, firmy a podnikatele, spolky a organizace, zdravotnictví, nemocnice, úřad práce, tísňové linky, atp. Informace čerpáme z internetových stránek, tel. seznamu, tisku, reklamy na provozovně a poptávky. Do minulého vydání Adresáře se nám na některé subjekty nepodařilo kontakt zjistit, nebo jsme o nich zkrátka nevěděli. Pokud chcete, aby vaše firma, spolek či organizace v novém Adresáři nechyběla, kontaktujte Kulturní středisko či knihovnu - telefon nebo Děkujeme za spolupráci. 22

23 Čteme v kronice obce Znovu otvíráme Kroniku obce Jince, přesněji řečeno její část - Pamětní knihu městyse Jince z let Kronikář: Alois Prokop, učitel v Jincích do Opis statí je doslovný. Rok 1932 Novostavby Stavba obytného domu gažistů vojenských u posádkového velitelství. Stavba rodinného domu Frant. a Karol. Váňových. Přestavba domu Václava Pužmana č. 29. Přístavba obytného domu Ing. Karla Hořejšího č Stavba rodinného domku a stodoly Antonína Slavíka. Stavba rodinného a obchodního domu Antonína Dlouhého. Stavba rodinného domku Aloise a Marie Zárybnických z Ohrazenice. Přestavba a přístavba domu čp. 91 Ant. Borovičkové. Stavba rodinného domku pana Mosingera. Stavba rodinného domku praporčíka Jos. Koppa č Stavba kovářské dílny Frant. Rykla. Stavba chaty Ing. Karla Hořejšího. Noví příslušníci obce Jan Švihla, dělník a manž. Marie; Jaroslav Kadeřábek, truhlář, manželka Marie a syn Oldřich; Antonín Basl, železniční zřízenec, manželka a děti Růžena, Antonín, Josef a Irma; Antonín Blahovec a manželka Helena; Antonie Hamplová, vdova; František Ureš, natěrač, manželka Marie, synové Stanislav a Vladimír. Nové živnosti Karlu Smrčkovi povoleno otevření kons. drogerie, prodeje jedů, obvazů a prostředků k účelům léčebným a prodeje minerálních vod. 1. února otevřena prodejna všeobecného konsumního družstva v Rakovníku. Počasí - Jaro normální, velmi teplý červenec a srpen, příjemný podzim, zima skoro bez sněhu. 30. a 31. května náhlými a prudkými dešti poškozena regulace Ohrazenického potoka. Úroda byla dobrá. Urodilo se hojně ovoce, zvláště hrušek a švestek, méně hrušek. Včely utrpěly nedostatkem pastvy, medu bylo málo. Dělostřelecká měřičská rota Dnem 25. března přeloženo do Jinec z Olomouce velitelství dělostřelecké měřičské roty, s níž přistěhoval se větší počet vojenských gažistů. Narozených 21, zemřelých 11. Pokračování příště. KS 23

24 Čtenáři nám píší... Tak máme za sebou volby 2010 U nás v Jincích se do zastupitelstva dostalo šest komunistických kandidátů z celkového počtu 15 zastupitelů. To se nepovedlo ani v tradičně rudém Zaječově, označovaném posměšně jako Brežněves. I proti volbám v roce 2006 je to pro komunistické kandidáty v Jincích velké zlepšení, tehdy se do zastupitelstva probojovali jen tři. A jeden z nich se pak stal starostou. Proč by tedy neměl být komunista starostou i při lepším volebním výsledku letos Nebo že by se zbylí nekomunističtí zastupitelé spojili a komunisty přehlasovali jiným návrhem? Tak se to možná dělá v Praze, když volby vyhraje Paroubek, ale vládu sestavuje Nečas. Tam se s komunisty nevládne. U nás na venkově je přece jedno, jestli je starosta komunista, vždy jde jen o zametání chodníků, plynofikaci nebo fungování sběrného dvora. Na barvě politického trička prý nezáleží. Jen je třeba další čtyři roky vydržet ty údivné pohledy, když se mě někdo zeptá, kdo u nás, víc než dvacet let od konce komunistických časů, vyhrál volby. Ale co, máme přeci demokracii. Aleš Novák Časopis JINECKÝ ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko Jince Redakční rada: I. Ungrová, L. Endrštová, J. Vinkler. Registrační číslo: MK ČR E Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o. Distribuce KS Jince, tel , Uzávěrka je nejpozději k 20. v měsíci Příspěvky došlé po tomto datu budou uveřejněny v následujícím čísle JZ. 24

25 Knihovna Jince listopad 2010 Nezapomeňte, knihovna je otevřena i v sobotu 6. listopadu od 9 do 12 hodin. Knižní novinky V úterý 16. listopadu je v knihovně z technických důvodů ZAVŘENO. I v říjnu nám naši spoluobčané darovali mnoho titulů pro děti, romány pro ženy, kuchařky, detektivky, beletrii i naučnou literaturu. Děkujeme. Seznam darovaných knih a knižních novinek pro jeho obsáhlost neuvádíme, ale najdete ho každý měsíc na internetových stránkách knihovny v sekci NOVINKY. Dotace z Projektu Česká knihovna V měsíci dubnu letošního roku se i naše knihovna připojila k projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky do veřejných knihoven. Jedná se o již 12. ročník této akce. Celkově jsme objednali 17 titulů knih, které získala knihovna zcela zdarma. K dnešnímu dni nám Moravskou zemskou knihovnou v Brně bylo dodáno již 13 titulů, 8 v měsíci září (informace v JZ 10/2010): Naučná: Šumava - Alfred Kubin, Josef Váchal Obrazová publikace přináší informace o šumavské tvorbě dvou výjimečných uměleckých osobností: rakousko-českého ilustrátora, kreslíře a spisovatele Alfreda Kubina a českého malíře, grafika, fotografa a spisovatele Josefa Váchala. Stromovka aneb abeceda vzácných.. - Dvořák Jiří, Horváthová Tereza Dětmi ilustrovaná Abeceda vzácných stromů. Pro děti: Víla Vivivíla a stíny zvířat - Markéta Pilátová Víla Vivi svým drzým chováním provokuje natolik, až je vypuzena ze svého domova. Zpět se může vrátit po vykonání 155 dobrých skutků. Vzpur- 25

26 ná Vivi odchází do lidského světa, kde naváže přátelství s dětmi a společně zachrání život 155 zvířat. Vivi se může vrátit zpět mezi víly. Magor dětem - Ivan Martin Jirous Knížku půvabných veršů pro male děti napsal autor v 80. letech během žaláře ve Valdicích. V hrůzném prostředí věznice mu jemné, citlivé a křehké dětské básně sloužily jako spojnice s jeho dvěma malými dcerkami, ale i se světem lidského citu vůbec. Ilustrovala autorova dcera. Beletrie: Má nejmilejší kniha - Markéta Pilátová Autorka čerpá ze své jihoamerické zkušenosti a v mimořádně napínavém příběhu provede čtenáře příběhem Hadího institutu a zejména jeho šéfa. TÝDEN KNIHOVEN V termínu od 4. do 10. října 2010 se i naše knihovna připojila k již 14. ročníku Týdne knihoven. Letošní motto znělo: KNIHOVNA PRO VŠECHNY. Celý týden probíhal Den otevřených dveří s překvapením pro jednotlivé kategorie návštěvníků: Pondělí knihovna pro celou rodinu Úterý pro seniory Středa pro děti Čtvrtek pro rodiče na rodičovské dovolené Pátek opět knihovna pro celou rodinu, a to pro ty, kteří nemohli přijít v pondělí. Překvapením pro všechny byla zpřístupněná knihovnická kavárna se speciálním Jídelním lístkem. Taktéž se všichni mohli seznámit s knihovnickými kuriozitami, jako například největší či naopak nejmenší česká kniha, nejstarší autor spisovatel, atd. K navození pohodové atmosféry určitě přispěl drobný zákusek (každý den jiný) a šálek dobré kávy, pro děti ovocný čaj. Asi největší úspěch měla středeční soutěž pro děti, kdy jejich úkolem bylo posklá- 26

27 dat pyramidu z co největšího počtu starých a vyřazených knih. Principem však nebylo padnutí komínů, ale soutěž o nejvyšší stavbu, z co největšího počtu knih. Komín musel zůstat stát, aby bylo možné knihy spočítat. To se podařilo Elišce Kročové, která na svoji věž spotřebovala úctyhodných 53 titulů. Ovšem celkově byly rozdíly zanedbatelné, nebo hned v závěsu se umístila Nikola Kakešová se svými 52 knihami a třetí Roman Malík dokázal vyskládat 51 knih v rozviklaný komín. Všechny zúčastněné děti si odnesly drobný dárek v podobě balónkového pejska. K této soutěži se připojili i dva tatínci, pan Hyan a pan Helcl, kteří si vedli jako zkušení stavaři. Vítěz však mohl být jen jeden a nakonec se jím stal tatínek Anetky Helclové, jehož skládačka se tyčila do výše 1, 5 m a čítala neuvěřitelných 70 knih. Tatínek Terezky a Elišky Hyanových vystavěl 62 titulů - rovněž výborný pokus. Z provedené anonymní ankety jsme se také dověděli pro nás důležité informace týkající se především upřednostněného literárního žánru, místa, kde nejraději čteme či co pro nás kniha představuje. 27

28 28

29 Z pátku na sobotu ( ) se v Kulturním středisku Jince uskutečnilo 1. nocování mezi knihami, jehož se zúčastnila samá děvčata. Kromě různých soutěží, stolních her, čtení z pohádkových knížek, atd. byla velkým lákadlem i návštěva místní hasičárny. Mohly jsme si osobně vyzkoušet hasičskou výstroj, která nebyla vůbec lehká - a to jsme v ní nemusely plnit žádné náročné úkoly. Nejvíce se líbila technika, a už čtyřkolka nebo velká TATRA. Taktéž jsme mohly obdivovat pěknou zasedací místnost, kde byly k vidění jak fotografie starých místních hasičů, tak některé jejich relikvie. Bylo pro nás připraveno i občerstvení v podobě opečených buřtíků z venkovního krbu. Ještě jednou děkujeme hasičům, že se o nás tak fantasticky postarali. A co se ještě líbilo, na to se musíte zeptat našich nocležnic. (foto KS a mim) Autogramiáda pana Antonína Roháčka Naše další autorské čtení patřilo 13. října 2010 autoru knih nejen o brdské přírodě panu Antonínu Roháčkovi. První knihu, zabývající se tímto tématem, nazval Brdské vzpomínání. Vyšla již v roce Novinka TAJEMNÉ BRDY je, dá se říci, volným pokračováním předchozího titulu. Zájemci si ji mohli zakoupit přímo v Kulturním středisku a v závěru besedy nechat autorem podepsat. Mezi přátele pana Roháčka patří i paní Jiřina Poláková (foto KS) Antonín Roháček a Karel Sýs (foto M. Maršálek) 29

30 Měli jsme příležitost jako jedna z prvních knihoven seznámit se s touto knížkou, v níž se pan Roháček vyzpovídal ze své lásky k brdským lesům. I pro něho bylo velkým překvapením setkání se svými příznivci jak z řad vrstevníků a přátel, tak i mládeže. Celou besedu obohatil svými postřehy i pan Karel Sýs básník, překladatel, esejista a prozaik. (foto KS a mim) Vyhodnocení 8. výtvarné a literární soutěže na téma: Podzim a jeho krásy Celkem odevzdaných výtvarných prací - 70, literární 0. (z toho 6 MC Jinečáček, 41 předškoláků + 2 kolektivní práce třídy Broučků, 20 školáků + 1 kolektivní práce družiny při ZŠ) MC Jinečáček: Jakub Marek Mateřská škola: Základní škola: 3 roky Anička Maršálková 1. třída Lucka Johnová 3,5 roku Adámek Kvapil 2. třída Zuzka Plecitá 4 roky Terezka Lísková 3. třída Eliška Hyanová 4,5 roku Nelinka Krejčová 4. třída Adéla Mochanová 5 let Míša Krejča 5. třída Eliška Kročová 5,5 roků Kačenka Šafarčíková 6. třída Milan Malík 6 let Verunka Matysová 6,5 roku Míra Plecitý Zvláštní cena: Mateřská škola - třída Broučci Základní škola - družina Anička Maršálková Adámek Kvapil Terezka Lísková 30

31 Nová soutěž pro děti na měsíc LISTOPAD - tentokrát nejen pro děti, zúčastnit se mohou i dospělí Téma: Pohádkové příšery všeho druhu Formát obrázku: max. A4!!! (210 x 297 mm) Odevzdání do 12. listopadu 2010 Vyhodnocení 4. prosince v MUZEU STRAŠIDEL PLZEŇ! Více informací o zájezdu najdete v rubrice Kulturní středisko. Den pro dětskou knihu 2010 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již IV. ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu. Termín je stanoven na 27. listopadu 2010, tj. sobotu před 1. nedělí adventní. Právě v tento čas je vhodné propagovat dětskou knihu. I proto se od do koná v Kulturním středisku PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH všech žánrů. Tuto akci pořádáme ve spolupráci s naším dvorním dodavatelem knižních novinek panem Janem Hofferem z Tábora. Více informací o prodejní výstavě najdete v tomto JZ - rubrika Kulturní středisko. Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší knihovnice Zuzana Belanská tel

32 z èinnosti spoleèenských a zájmových organizací Poděkování Základní organizace KSČM Jince děkuje vám všem, kteří jste přišli k letošním volbám do zastupitelstva městyse. Zvláš si vážíme všech hlasů, které jste odevzdali ve prospěch patnácti kandidátů naší strany. Jejich velmi vysoký počet nás zavazuje, abychom co nejusilovněji pracovali ve prospěch městyse i vás, jeho obyvatel. Za výbor Za zvolené zastupitele Helena Píchalová Miroslav Maršálek Sbor dobrovolných hasičů Jince děkuje svým skalním příznivcům za podporu při volbách do zastupitelstva městyse Jince. Výbor SDH Jince Český svaz žen Jince děkuje všem občanům, jež přispěli na humanitární sbírku pro OS Diakonie Broumov. Tato sbírka se v naší obci vždy setkává s velikým ohlasem. Dále děkujeme dobrovolníkům, kteří ochotně pomohli při nakládání objemných balíků do nákladního vozidla. Marie Kratochvílová předsedkyně ČSŽ Hasiči sváželi šrot Sbor dobrovolných hasičů v Jincích uspořádal 9. října 2010 Železnou sobotu. Občané připravili u svých příbytků kovový odpad a hasiči tyto hromady nakládali a rovnou odváželi do sběrny. Svou aktivitou přispěli ke zlepšení životního prostředí v naší obci. Akce se zúčastnilo 26 hasičů včetně obou starostů - Vladimíra Koukola (SDH) i Josefa Hály, stojícího v čele městyse. Děkujeme občanům za pomoc při této akci. Za SDH Jan Haken 32

33 Sokol Jince oznamuje Mladší žactvo začíná cvičit od 8. listopadu Cvičení bude každé pondělí od 17 do 18 hodin v jinecké sokolovně. Těším se na viděnou. Helena Vejrová Výlet Turistický oddíl TJ Sokol Jince se svými příznivci uspořádal 9. října 2010 podzimní turistický výlet do Českého krasu skanzenu Solvayovy lomy. Sraz účastníků byl před osmou hodinou ranní na nádraží a jelo se vlakem do Srbska. Pěší túra vedla přes Srbsko - podél Bubovického potoka, kolem Kubrychtovy boudy, bubovických vodopádů, až do skanzenu Solvayovy lomy, kde turisté absolvovali prohlídku s průvodcem a jízdu muzejním vláčkem. Odtud se pokračovalo přes Svatý Jan pod Skalou, Hostím (zde zastávka na pozdní oběd), Kozlovickou cestou kolem lomu V Kozle a podél Berounky zpátky na nádraží do Srbska. Celková délka trasy tam a zpět byla cca 15 km. Počasí výletu přálo a všichni se v podvečer vrátili domů sice unaveni, ale s dobrým pocitem krásně prožitého slunečného podzimního dne. Za účastníky Jitka Kadeřábková 33

34 11. listopadu čtvrtek Zveme všechny děti a jejich rodiče na podvečerní procházku s lampióny Martinská světýlka. Sraz je v 17 hodin na parkovišti u kovárny. Přij te si vychutnat kouzelnou atmosféru příjezdu sv. Martina na bílém koni, tentokrát s novinkou - ochutnávkou a prodejem letošního svatomartinského vína. Srdečně zve Veronika Pitelková - MC Jinečáček a Martina Hrkalová - Sokol Jince ÈERT BARBORÁK zve všechny děti z Jinec a okolí do svého pekelného království ve staré huti Barbora v Jincích na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU. PÁTEK 3. prosince SOBOTA 4. prosince 2010 (podle zájmu i neděle ) vždy od hodin. PŘIHLÁŠKY na tel. čísle: nebo (Zdena Zeisková). 34

35 mateøské centrum Jineèáèek listopad Milí kamarádi Jinečáčku, měsíc říjen je již za námi a pro dětičky a maminky z mateřského centra byl plný zajímavých aktivit. Vybarvily jsme vodovými barvami dinosaury, maminky si vyrobily krásné podzimní dekorace, vystřihly jsme a sestavily krásně barevné dráčky, protáhly si tělíčka s tetou Ivou, která si pro nás připravila příjemné cvičení s našimi nejmilejšími plyšáky. Protože je říjen měsícem halloweenu, tak jsme si vyzkoušely atmosféru zapálením vlastnoručně vydlabaných dýní. A aby toho nebylo málo, také jsme malovaly obrázky prstovými barvami, ještě že jdou snadno dolů. 8. a 29. listopadu 2010 se z důvodu ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse Jince a konání výstavy ruší odpolední lekce hudební školy YAMAHA v Kulturním středisku. 30. listopadu a 2. prosince 2010 se z důvodu konání prodejní výstavy knih ruší dopolední schůzky Mateřského centra Jinečáček v Kulturním středisku. 35

36 Co nás čeká v listopadu? proběhne podzimní dětská burza, přihlásit se můžete na tel nebo na u oslavíme svátek sv. Martina MARTINSKÝMI SVĚTÝLKY - lampiónový průvod spojený s procházkou naší obcí STOPY A STOPIČKY - paní Blanka Hovorková Vám vyrobí keramický kachel s otisky nožiček a ručiček vašich dětí (objednávky do u Katky Korbelíkové na tel ). První otisk 290 Kč, každý další 180 Kč, sourozenci se počítají dohromady. Vhodné pro děti 0-5 let paní fotografka Michaela Vančurová přijede vyfotit dětičky (mohou se přidat i maminky), máme zajištěné i zvířátkové kostýmky, které budou mrňouskům určitě slušet. Hlaste se na tel nebo na u: - nejpozději do Určitě si opět s dětičkami zacvičíme a pokud počasí dovolí půjdeme i na nějakou pěknou procházku. Doufáme, že se k nám přidáte, budeme se těšit. Veškeré informace k naší činnosti najdete na internetových stránkách které jsou pravidelně aktualizovány. Vyhodnocení soutěže FOTOGRAFIE NAŠICH DĚTÍ Od června do září probíhala další fotografická soutěž, tentokrát na téma DĚTI. Fotografií se sešlo opravdu hodně. Nejvíce hlasů v anketě získal a na prvním místě se umístil náš kamarád Ondra Knížek, kterému tímto gratulujeme a doufáme, že mu výhra v podobě dárkového balíčku z Koloniálu Tyllovi udělá radost. Na druhém místě je Denisa Janičová a třetí místo patří Renatě Ličákové (roz. Pechlátové). I tyto výherkyně získaly dárkový balíček. Oceněné fotografie si můžete prohlédnout na poslední straně tohoto Jineckého zpravodaje. Za hlasující byla vylosována paní Markéta Hyanová, která od nás obdržela dárkový balíček, gratulaci a poděkování za hlasování v soutěži. Předání cen proběhlo 22. října 2010 odpoledne v Kulturním středisku. Maminky a dětičky z Mateřského centra Jinečáček 36

37 okénko do Jinecké lékárny listopad 2010 Téma měsíce: Horečka Chladné počasí už nám ukázalo, kdo je tady pánem a teplé sluneční dny zmizely v nenávratnu. Nastalo období, kterým nás poměrně často provází věta: A nemáš horečku? Tak se na ni podíváme trochu blíž a zaměříme se především na naše nejmenší na děti. Za horečku můžeme u dětí označit stav, kdy tělesná teplota vystoupí nad 38 C, o zvýšené teplotě mluvíme, pokud se pohybuje v rozmezí C. Teploty kolem C považujeme (zvláště u dětí) za závažný stav s výrazným rizikem pro dítě. Kolísání teploty může mít několik typů průběhu a může i signalizovat, o jaké onemocnění se jedná. U dětí je nejčastější příčinou horečky akutní infekce virového nebo bakteriálního původu. Mimo to mohou být spolupůsobícím vyvolávajícím faktorem plísně, parazité, velmi často také očkování, úpal, úžeh, velké vyčerpání a jiná neinfekční onemocnění. U dětí do 5 let se mohou současně s horečkou objevit i febrilní křeče. Pro rodiče je to velmi stresující zážitek a je vždy důležité určit příčinu křečí (vyloučit nebo potvrdit možné vyvolávající onemocnění). V závislosti na výsledku vyšetření je možné nasadit odpovídající léčbu. Léčba horečky může být jednak farmakologická tj. klasickými léčivy, dále velmi dobře fungují i postupy nefarmakologické (můžeme je třeba nazvat babské rady, ale jsou léty prověřené a fungují. Myslím, že by bylo škoda je zavrhnout jen proto, že nejsou balené v lahvičce nebo blistru). Z nejčastěji používaných léčiv je to především paracetamol (Paralen, Panadol..) a ibuprofenum (Brufen, Ibalgin, Nurofen ). Oba mají účinky nejen na snížení teploty, ale i na tlumení bolesti (odtud jejich pozitivní efekt i při prořezávání zoubků apod.). Používají se obvykle v dávce 15 mg/kg v intervalu 6 hod. (paracetamol), resp mg/kg v intervalu 8 hod. (ibuprofenum, od 2. měsíce 7 kg váhy dítěte). Současné podávání obou účinných látek je nevhodné, střídaní obou je možné. Lékovou formou u obou látek jsou nejčastěji používané sirupy nebo čípky, případně tablety. Kyselina acetylosalicylová (Acylpyrin) není vhodná u dětí do 15 let z důvodu možného rozvoje tzv. Reyova syndromu (onemocnění s těžkým poškozením jater a mozku, často s tragickým koncem. Existuje ovšem onemocnění, kdy se tato látka podává i u dětí, ale horečka to rozhodně není). 37

38 Z nefarmakologické léčby uve me především tak (ne)populární zábaly na oblast hrudníku a břicha textilii namočíme ve vlažné vodě a neš astníkovi přiložíme na tělo přibližně na dobu minut (z vlastní zkušenosti mohu říct, že jsem použila vždy prostěradlo, děti do mokré látky zabalila, uložila do postele, přikryla igelitem a následně peřinami a četla pohádku, aby tam vydržely. Ale fungovalo to). Zábal můžeme zopakovat během 2 hodin 2-3x. U starších dětí můžeme použít i sprchování vlažnou vodou, menší děti omýváme žínkou. Pokud jsou tyto procedury dětmi vnímány velmi negativně, nemá příliš smysl je k nim donucovat násilně. Na snížení teploty pomáhají i obklady z bezinkového octa (naředit, přikládám je na zápěstí, čelo a kotníky) a napařit nohy to ale spíše u starších dětí, v co nejteplejší vodě jim nechat prohřát nohy a potom rychle do postele, výborně se vypotí. Na co nesmíme zapomenout, je dostatek tekutin. Mějte na paměti, že každé zvýšení teploty zvyšuje potřebu vody, a pokud ji dítě odmítá, je někdy nutná i hospitalizace. Dopřejte dítěti ovocné š ávy, čaje (i podporující pocení, při nachlazení, ovocné, apod.), můžete do nich přidat med i citron. Závěrem snad jen to, že ne každá horečka má příčinu v bakteriální infekci a nasazovat v tomto případě antibiotika není vhodné na viry opravdu nepůsobí, jen se zvyšuje možnost rezistence bakterií vůči antibiotikům. A ještě jedna častá obtíž, provázející nás v tomto období, viděno z pohledu přírodní medicíny - zánět dutin (rady jsem čerpala v knize známé polské léčitelky). Léčbu doporučuje zevnitř i vně. Zevně přikládáme obklady květ heřmánku a na komonice lékařské rozložíme na plátno a spaříme vroucí vodou. Teplý okapaný obklad přiložíme na tvář a zhluboka vdechujeme (alespoň půl hodiny). Souběžně s tím posílíme léčbu pitím čaje, který pomáhá čistit ledviny z listů a pupenů břízy, medvědice, maliníku, černého rybízu, rdesna ptačího, jalovce, pýru, petržele, pískavice, černuchy. Použijeme 2-3 bylinky z výše uvedených, dáváme polévkovou lžíci na sklenici vroucí vody, necháme louhovat minut a scedíme. Pijeme 2-3x denně. Tím se pro dnešek rozloučím a příště (to už budou v dohledu Vánoce) se setkáme naposledy (na žádost redakce přenechám prostor i dalším, ale pokud Vás bude cokoli zajímat, jsem tu pro Vás). Jinecká lékárna Mgr. N. Rydrychová 38

39 ze zivota školy listopad 2010 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Podzim tu máme v plné síle a je to také vidět ve všech prostorách naší školky. Z každého koutku na nás vykukují draci, kaštany, šípky či houby, které děti namalovaly a vyrobily. Se svými dílky se také zúčastnily výtvarné soutěže pořádané knihovnou Jince. Velkou radostí bylo pro děti maňáskové divadlo, které jim zahrály paní učitelky ze třídy Broučků. Od října naše nejstarší děti opět cvičí každé pondělí v sokolovně. Letos poprvé bude v naší školce probíhat výuka angličtiny pro malé děti. Výuku zajiš uje firma Schooltour. Pro předškolní děti je zajištěna výuka angličtiny učitelkami naší MŠ. 9. října přivítaly básničkou děti ze třídy Včelek malé jinecké občánky na Úřadu městyse Jince. 22. října jsme se opět setkali s pracovnicí Centra ekologické výchovy, která pro nás připravila výukový program Kolem světa z cyklu Planeta Země plánujeme návštěvu knihovny. Na závěr velké poděkování rodičům, kteří přinesli do školky pomůcky na výtvarné činnosti. Určitě mohou sami posoudit, že rozhodně nepřijdou nazmar. Děkujeme! Za kolektiv MŠ Mgr. Martina Hrkalová 39

40 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince Školní družina Činnost naší ŠD se rozběhla podle celoročního plánu a te již třetí měsíc jedeme plnou parou vpřed. Hned na začátku září byla vyhlášena výtvarná soutěž Z pohádky do pohádky a na ni navazovala další pod názvem Vlak do pohádky. Děti se zapojily i do soutěže knihovny Jince Podzim a jeho krásy. Počasí nám přálo, proto jsme využívali možnost pobytu na čerstvém vzduchu, nejčastěji na školním hřišti. Zde si děti mohou hrát dle vlastních zájmů běhat, kopat nebo házet s míčem, hrát si s obručemi, švihadly, atp. Kromě toho už proběhlo několik celodružinových závodivých her to byl obrázkový závod Běž a pamatuj si. Děti si měly zapamatovat 16 obrázků a zpaměti je nakreslit. Všechny obrázky si zapamatovalo 16 dětí jsme se zaměřili na přírodovědu děti se rozdělily do 11 tříčlenných skupin, nasbíraly různé přírodní materiály a tvořily Podzimníčky. Nejlepší postavičky vytvořila skupina ve složení Adéla Mochanová, Andrea Kubíková a Jiří Müller. 40

41 Starší žáci začali s přípravou dramatizace pohádky Perníková chaloupka, kterou režírují a připravují si i kulisy a kostýmy. Divadlo zahrají mladším kamarádům z družiny. Na konci září byla také vyhodnocena soutěž pro šikovné ruce, kdy děti vyráběly a barvily makety draků. Všichni draci byli krásní a těžko se určoval ten nejkrásnější. První místo nakonec získaly školačky Zvarová, Hrkalová a Plecitá. V říjnu nás čekala práce na novém družinovém kalendáři na rok 2011 a další pohybové aktivity na hřišti. Jedna proběhla byla to překážková dráha a závodila opět obě oddělení družiny. Z dívek byla nejrychlejší Pavla Krejčová z 2.B a z chlapců David Pavlíček ze 4.A. Fotodokumentace školní družiny je k nahlédnutí na Mgr. Helena Kaššovicová Portréty učitelů ZŠ foto J. Obluk 41

42 ZUŠ J.J.Ryby Rozmitál p. Tø. listopad 2010 Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince Sídlo školy: Náměstí 23, Rožmitál pod Třemšínem tel Ved. pobočky: Pavel Hrubý, tel Vyučované obory: hudební přípravná hudební výchova pro děti od 5 do 7 let hudební nauka hra na zobcovou flétnu, hra na trubku hra na klarinet, hra na saxofon hra na klavír hra na kytaru NOVĚ - hra na basovou kytaru taneční přípravná taneční výchova pro děti od 5 do 7 let lidový tanec soubor lidových tanců (studium pro dospělé) literárně dramatický (základy divadla) Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál p. Tř. pobočka Jince si Vás dovoluje pozvat na KONCERT ŽÁKŮ POBOČKY JINCE A JEJICH HOSTŮ, který se koná v úterý 23. listopadu 2010 od 16 hod. v kostele sv. Mikuláše v Jincích. Připravujeme: Středa od 10 hodin v PDA Jince Koncert pro žáky ZŠ Jince (hudební obor, taneční obor, divadlo) Středa od 17 hodin v PDA Jince Předvánoční koncert pro veřejnost (hudební obor) Čtvrtek od 16 hodin v restauraci Za Vodou Čenkov Předvánoční vystoupení dětí tanečního oboru a literárně-dramatického oboru (divadlo) Pavel Hrubý vedoucí pobočky 42

43 13. dìlostøelecká brigáda listopad 2010 Dělostřelectvo perspektivu má Jednou z posledních zastávek ministra obrany Alexandra Vondry na cestách po útvarech a zařízeních Armády České republiky se v pondělí 18. října 2010 stala 13. dělostřelecká brigáda. Alexandra Vondru v doprovodu náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Vlastimila Picka a velitele Společných sil generálmajora Hynka Blaška v Jincích přivítal velitel 13. dělostřelecké brigády plukovník gšt. Jan Třináctý. Ten ministra obrany a jeho doprovod nejprve v krátkém brífinku seznámil s historií a s hlavními úkoly, které brigáda plní doma i v zahraničí, dále se současnou strukturou brigády a s organizačními změnami plánovanými od ledna příštího roku. Na jeho vystoupení navázal přednosta Újezdního úřadu Vojenského újezdu Brdy podplukovník Emil Rybárik, který ministra Vondru informoval o vojenském výcvikovém prostoru, jenž dělostřelecká brigáda využívá k všestrannému výcviku vojáků. Dále upřesnil, že dělostřelecká střelnice slouží k ostrým střelbám ze všech ráží dělostřeleckých zbraní v Armádě ČR, má devatenáct palebných postavení, sedm pozorovatelen a tři cílové plochy - Brdu, Jordán a Tok. Na nástupišti si pak Alexandr Vondra prohlédl hlavní druhy techniky, výzbroje a výstroje, včetně dělostřeleckého radiolokátoru ARTHUR a návštěvu ukončil setkáním s vojáky. 43

44 Počítám s vámi, proto vás prosím, vydržte. Vím, že jste svaly této armády, a ty přece musejí něco vydržet, řekl dělostřelcům Alexandr Vondra. Víte dobře, že resort obrany se v současné době nachází ve složité situaci a v příštím období to nebude pro nikoho z nás jednoduché. Věřte mi, že se snažím najít takové východisko, které by bylo smysluplné a co nejméně se dotklo vás, tedy vojáků. Další dotaz směřoval na existenci dělostřelců v budoucí organizační struktuře armády, na který ministr Vondra odpověděl naprosto jednoznačně: Dělostřelectvo perspektivu má. Text: Jana Deckerová a kpt. Michal Abrhám Foto: kpt. Michal Abrhám Poslední salva Ve dnech října 2010 se ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy uskutečnil nácvik střelby a řízení palby s bojovou ostrou střelbou 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu z posádky Jince. Dvoudenní cvičení vyvrcholilo 26. října ve hodin Poslední salvou dělostřelectva ze 122 mm raketometů vz. 70, které bylo nejenom plá- 44

45 novaným výcvikem dělostřeleckého oddílu v operaci na vynucení míru, ale zároveň důstojným rozloučením s tímto účinným palebným prostředkem, který dělostřelcům sloužil bezmála 40 let a na konci letošního roku bude vyřazen z výzbroje Armády České republiky. Pozvání na poslední salvu, kterou zahájil velitel 13. dělostřelecké brigády plukovník Jan Třináctý, přijala řada významných hostů z velení Armády ČR v čele se zástupcem náčelníka generálního štábu AČR generálmajorem Josefem Bečvářem. Na akci nechyběl ani velitel společných sil generálmajor Hynek Blaško, velitel sil podpory brigádní generál Jaroslav Kocián a celá řada velitelů útvarů a brigád. Ti všichni, společně s představiteli měst a obcí z regionu a členy České a Slovenské obce dělostřelecké, s očekáváním sledovali odpálení salvy 160 raket ze čtyř raketometů, jejichž úkolem bylo zničit cíle na dopadové ploše Tok ve vzdálenosti necelých sedmi kilometrů. O profesní připravenosti dělostřelců k plnění jednotlivých palebných úkolů se více jak 400 hostů přesvědčilo i při druhé raketometné salvě, doplněné střelbou ze 152 mm samohybných kanónových houfnic vz. 77. Z dopadů střel do místa určení bylo na první pohled zřejmé, že úkol byl splněn, což ocenil v závěru cvičení i velitel společných sil generálmajor Hynek Blaško, který poděkoval vojákům za skvěle odvedenou práci. K bezproblémovému průběhu střeleb přispěly i velmi dobré klimatické podmínky ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy a skvělá viditelnost, jenž umocnila celý zážitek z posledních střeleb z raketometů. 45

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

Dětské hřiště u MŠ (Foto Miroslav Maršálek) www.jince.eu

Dětské hřiště u MŠ (Foto Miroslav Maršálek) www.jince.eu Dětské hřiště u MŠ (Foto Miroslav Maršálek) ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 listopad 2011 1. 11. Út MC, Senior-klub od 14.00 hod. 2. 11. St Schůzka Klubu učitelů-důchodců (více: KS) 14.00 hod. 3. 11.

Více

ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1

ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 èerven 2011 1. 6. St Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) od 14.00 hod. 2. 6. Čt Den otevřených dveří a Den dětí (více: 13. db) od 8.30 do 14.30 hod. MC od

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 kvìten 2010 1. 5. So Jinecká plácačka (více: SPORT) 8.45 hod. 2. 5. Ne SLAVÍKOVY JINCE se pro nemoc ruší (více: KS) 3. 5. Po Klavírní kurzy v

Více

kalendář akcí listopad 2013

kalendář akcí listopad 2013 kalendář akcí listopad 2013 1. 11. Pá Šachový oddíl (SCJS) 17.00 h. 2. 11. So HUBERTSKÝ DEN (více: Z činnosti...) 10.00 h. 3. 11. Ne Čenkovský divadelní podzim (více: Zprávy z Čenkova) 19.30 h. 4. 11.

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

kalendář akcí prosinec 2013

kalendář akcí prosinec 2013 kalendář akcí prosinec 2013 1. 12. Ne VÝPRAVA NA SLONOVEC (více: Pionýr) 13.30 h. MIKULÁŠ V BARBOŘE (více: Z činnosti...) 16.00 h. Betlém ze sena v Čenkově (více: Zprávy z Čenkova) Čenkovský divadelní

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 duben 2010 1. 4. Čt Mateřské centrum od 10.00 hod. Schůzka Klubu vojenských důchodců v KS (více: KS) 15.30 hod. 2. 4. Pá 3. 4. So Knihovna Jince

Více

Společenské centrum Josefa Slavíka (Foto M. Maršálek) www.jince.eu

Společenské centrum Josefa Slavíka (Foto M. Maršálek) www.jince.eu Společenské centrum Josefa Slavíka (Foto M. Maršálek) ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 øíjen 2011 1. 10. So Cibulový jarmark v Hořovicích 2. 10. Ne 3. 10. Po MC, Začátek burzy knih (více: Knihovna) 9.00

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 duben 2011 1. 4. Pá Noc s Andersenem v knihovně Jince od 19.00 hod. Prodej mirošovských uzenin u kovárny (více: Inzerce) od 9.30 hod. 2. 4. So

Více

kalendář akcí únor 2015

kalendář akcí únor 2015 kalendář akcí únor 2015 od - do hod. více v rubr. 1. 2. Ne LEDOVÁ PRAHA - Pionýr 2. 2. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 2. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček Senior-klub 14.00 Kult.

Více

kalendář akcí prosinec 2012

kalendář akcí prosinec 2012 kalendář akcí prosinec 2012 1. 12. So KNIHOVNA OTEVŘENA 9.00-12.00 h. Mikuláš v Barboře (více: Z činnosti...) 16.00 h. Betlém ze sena u kapličky v Čenkově od 1. 12 2012 do 6. 1. 2013 2. 12. Ne Mikuláš

Více

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Jitka Kadeřábková

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Jitka Kadeřábková Jinecký zpravodaj titul Foto Jitka Kadeřábková ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 listopad 2008 1. 11. So Turnaj nadějí a Přebor ZŠ a MŠ Jince, ZŠ + Pionýr v šachu 2. 11. Ne Památka zesnulých 3. 11. Po

Více

kalendář akcí červen 2015

kalendář akcí červen 2015 kalendář akcí červen 2015 2 od - do hod. více v rubr. 1. 6. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 6. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v kasárnách 8.30-14.30 13. dp

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 kvìten 2011 1. 5. Ne Státní svátek 2. 5. Po Hudební škola YAMAHA v KS od 16.00 hod. 3. 5. Út MC od 10.00 do 12.00 hod., senior-klub od 14.00 hod.

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 záøí 2010 1. 9. St Zahájení nového školního roku (více: Základní škola) 7.30 hod. Zápis do ZUŠJJR (více: ZUŠJJR) od 15.00 hod. Zahájení klavírních

Více

Čer ven 2008 www.jince.cz

Čer ven 2008 www.jince.cz Červen 2008 ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 èerven 2008 1. 6. Ne 2. 6. Po 3. 6. Út Mateřské centrum (více: KS) 10.00 hod. Senior klub v KS 14.00 hod. 4. 6. St Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS 14.00

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 záøí 2011 1. 9. Čt Zahájení školního roku Zahájení vyučování v oborech ZUŠ JJR Rožmitál p. Tř. (více: ZŠ) 2. 9. Pá 3. 9. So Knihovna tento den

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 1. 1. Pá 2. 1. So 3. 1. Ne leden 2010 4. 1. Po Klavírní kurzy v KS 17.00-19.30 hod. 5. 1. Út YAMAHA od 10 hod., Senior-klub od 14 hod. v KS 6.

Více

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Foto Ung. 1 kalendář akcí říjen 2012 1. 10. Po TÝDEN KNIHOVEN Burza knih aj. 9.00-17.00 h. (více: Knihovna) Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. 2. 10.

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 únor 2010 1. 2. Po Klavírní kurzy v KS 17.00-19.30 hod. 2. 2. Út Mateřské centrum od 10 hod., Senior-klub od 14 hod. v KS 3. 2. St Schůzka Klubu

Více

Foto Michal Lexa ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1

Foto Michal Lexa ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Foto Michal Lexa ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 øíjen 2008 1. 10. St Pokračuje výstava solárních panelů (více: KS) Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS 14.00 hod. 2. 10. Čt 3. 10. Pá Konec výstavy

Více

kalendář akcí květen 2013

kalendář akcí květen 2013 kalendář akcí květen 2013 1. 5. St Státní svátek 2. 5. Čt Mateřské centrum (SCJS) 9.30-11.30 h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) 16.15 h. 3. 5. Pá Šachový

Více

kalendář akcí červenec - srpen 2014

kalendář akcí červenec - srpen 2014 kalendář akcí červenec - srpen 2014 ČERVENEC každé pondělí Knihovna otevřena 9.00-17.00 h. každá středa Senior-klub (SCJS) 14.00 h. každá středa Knihovna otevřena 9.00-17.00 h. každá neděle Letní miniturnaje

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

Foto M. Maršálek. Květen 2008

Foto M. Maršálek. Květen 2008 Foto M. Maršálek Květen 2008 ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 1. 5. Čt Svátek práce 2. 5. Pá 3. 5. So Sběrný dvůr je otevřen KAŽDOU SOBOTU, 10. 5. zavřeno 4. 5. Ne 5. 5. Po kvìten 2008 6. 5. Út Senior

Více

kalendář akcí říjen 2014

kalendář akcí říjen 2014 kalendář akcí říjen 2014 1. 10. St Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) 14.00 h. Výtvarná dílna v knihovně 15.00-16.45 h. Šachový kroužek Pionýra (více: SCJS) 16.00 h. 2. 10. Čt Mateřské centrum (více:

Více