PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM"

Transkript

1 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM Chovanec Media Slovakia s.r.o. Chovanec Media Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chovanec Media Germany GmbH - 1 -

2 uzavřený mezi: identifikační číslo , se sídlem Česká republika, Praha, Stodůlky, Harmonická 1384/13, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , jako nástupnická korporace, Chovanec Media Slovakia s.r.o. identifikační číslo , se sídlem Slovenská republika, Žilina, Veľká Okružná 43, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl Sro, vložka 51661/L, jako zanikající korporace, Chovanec Media Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem Polská republika, Włościańska 19E/3, Wroclaw, vedená v polském obchodním rejstříku pod číslem KRS , číslem REGON , číslem NIP , jako zanikající korporace, Chovanec Media Germany GmbH se sídlem Spolková republika Německo, Regensburg, Im Gewerbepark C 25, zapsaná v Obchodním rejstříku B Obvodního soudu Regensburg pod číslem HRB 12467, jako zanikající korporace. (dále také jen zúčastněné korporace ) Všechny korporace při uzavření tohoto projektu zastupuje jednatel pan Martin Chovanec, narozený , bytem Česká republika, Pardubice, Zelené Předměstí, Jindřišská 2041, PSČ

3 I. Úvodní ustanovení Tento projekt upravuje přeshraniční fúzi sloučením zanikajících korporací Chovanec Media Slovakia s.r.o., Chovanec Media Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Chovanec Media Germany GmbH s nástupnickou korporací II. Společníci zúčastněných korporací 1. Jediným společníkem zanikající korporace Chovanec Media Germany GmbH je nástupnická korporace s vkladem ve výši ,- - EUR. 2. Jediným společníkem zanikající korporace Chovanec Media Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością je nástupnická korporace Česká Konsolidační Společnost s.r.o., na kterou přešlo jmění zanikající korporace Chovanec Media s.r.o., se sídlem Pardubice, K Vinici 1256, PSČ , identifikační číslo , v důsledku fúze sloučením na základě projektu fúze sloučením ze dne , přičemž součástí jmění byl i podíl ve výši 100 % v zanikající společnosti Chovanec Media Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s vkladem ve výši 5.000,- - PLN. 3. Zanikající korporace Chovanec Media Slovakia s.r.o. má v obchodním rejstříku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zapsány tyto společníky: a) pan Martin Chovanec, narozený , bytem Česká republika, Pardubice, Zelené Předměstí, Jindřišská 2041, PSČ , dříve bytem Dašice, Zminný 53, PSČ , jako vlastník podílu ve výši 10 %, na který připadá vklad ve výši 750,- - EUR, b) korporace jako vlastník podílu ve výši 90 %, na který připadá vklad ve výši 6.750,-- EUR. Smlouvou o převodu podílu, uzavřenou dne mezi panem Martinem Chovancem jako převodcem a společností Česká konsolidační společnost s.r.o. jako nabyvatelem došlo k převodu podílu pana Martina Chovance ve výši 10 % na společnost Česká konsolidační společnost s.r.o., která je tak v době uzavření tohoto vyhotovení tohoto projektu jediným společníkem zanikající společnosti Chovanec Media Slovakia s.r.o. 4. Nástupnická korporace má tyto společníky: a) pan Martin Chovanec, narozený , bytem Česká republika, Pardubice, Zelené Předměstí, Jindřišská 2041, PSČ , jako vlastník podílu ve výši 99 %, na který připadá vklad ve výši ,-- CZK, - 3 -

4 b) korporace Credia Finance SE, identifikační číslo , se sídlem Česká republika, Pardubice, Zelené Předměstí, K Vinici 1256, PSČ Vkladové povinnosti všech společníků ve všech zúčastněných korporacích byly zcela splněny. III. Důsledky fúze 1. V důsledku fúze dojde ke zrušení zanikajících korporací bez likvidace a celé obchodní jmění zanikajících korporací přejde na nástupnickou korporaci Česká Konsolidační Společnost s.r.o. 2. Univerzálním právním nástupcem zanikajících korporací je nástupnická korporace 3. V důsledku fúze nedojde k výměně podílů v zanikajících korporacích, neboť jsou v majetku nástupnické společnosti a nebudou tedy vyměněny za její podíly. 4. V důsledku přeshraniční fúze tak nedojde k žádné vyměně podílů a základní kapitál nástupnické korporaci ani složení jejích společníků a výše jejich vkladů se nezmění. 5. Tento projekt neupravuje výměnný poměr podílů, podmínky pro přidělování cenných papírů ani den, od kterého vzniká podíl společníků na zisku nástupnické korporaci. 6. Zanikající společnosti nemají žádné menšinové akcionáře a tento projekt tedy neupravuje žádná jejich práva. IV. Společenská smlouva 1. Vnitřní poměry nástupnické společnosti jsou upraveny společenskou smlouvou v úplném znění ze dne Společenská smlouva nástupnické společnosti se v důsledku fúze nemění. V. Účetní souvislosti 1. Rozhodným dnem fúze, tedy dnem, od kterého se transakce fúzujících korporací považují pro účely účetnictví za transakce společnosti nástupnické, je den účinnosti fúze dle českého právního řádu

5 2. Pro stanovení podmínek fúze byly použity poslední řádné účetní závěrky ke dni s tím, že všichni společníci všech osob zúčastněných na přeměně udělili souhlas, aby nebyla vypracovávána mezitímní účetní závěrka. 3. Žádná ze zúčastněných společností nemá povinnost ověřovat své účetní závěrky auditorem. 4. Aktiva a pasiva zanikajících korporací byla oceněna v jejich posledních řádných účetních závěrkách sestavených ke dni Znalecké ocenění aktiv a pasiv zanikajících korporací se nevyžaduje. 5. Při fúzi nedochází k přecenění aktiv a pasiv. Nástupnická korporace přebírá aktiva a pasiva zanikajících korporací v účetní hodnotě. Při přepočtu aktiv a pasiv zahraničních korporací na české koruny bude použit měnový kurz vyhlášený ke dni účinnosti fúze Českou národní bankou. VI. Informace o fúzi 1. Každá ze zúčastněných korporací je povinna zveřejnit informace o přeshraniční fúzi způsobem stanoveným právním řádem, kterým se řídí její právní poměry. 2. Společníci všech zúčastněných korporací se dohodli, že nebudou vypracovávány žádné znalecké zprávy o fúzi a tento projekt tak není a nebude přezkoumáván nezávislými znalci. 3. Každá ze zúčastněných korporací je povinna zpracovat zprávu o přeshraniční fúzi způsobem stanoveným právním řádem, kterým se řídí její právní poměry. VII. Zaměstnanci 1. Zúčastněné korporace v současné době nemají a ke dni účinnosti fúze či před ním ani nebudou mít žádné zaměstnance. Fúze tedy nebude mít na zaměstnance ani na zaměstnanost žádný vliv. 2. Na základě toho ani nebude existovat právo na zapojení zaměstnanců do vymezování jejich práv na účast v nástupnické korporaci dle článku 16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES a tento projekt tak žádným způsobem neupravuje tato práva zaměstnanců. VIII. Ostatní ustanovení 1. Zúčastněné korporace nevydaly žádné dluhopisy nebo jiné cenné papíry ani nemají žádné společníky se zvláštními právy, neposkytují jim tedy v souvislosti s přeměnou - 5 -

6 žádná zvláštní práva ani se nenavrhují žádná zvláštní opatření. 2. Zúčastněné korporace neposkytují v souvislosti s fúzí žádné zvláštní výhody členům statutárních orgánů ani jiným osobám. 3. Tento projekt je vyhotoven v české, polské, slovenské a německé jazykové verzi. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi má přednost verze česká. Pardubice, 17. října 2014 Martin Chovanec za zúčastněné korporace: Chovanec Media Slovakia s.r.o. Chovanec Media Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chovanec Media Germany GmbH - 6 -

Projekt fúze sloučením

Projekt fúze sloučením Projekt fúze sloučením LUTZ INDUSTRIA s.r.o. Techni Trade s.r.o. 1 Projekt fúze sloučením vypracovaný ve smyslu ustanovení 70 a následujících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností

Více

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný Mgr. Daliborem Novákem, notářem s sídlem v Pardubicích, v notářské kanceláři v Pardubicích, Zelené Předměstí, Jindřišská 698, dne dvacátého

Více

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s.

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s. Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností ProSpanek a.s. IČ: 24661554 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o.

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. PROJEKT FÚZE Zúčastněné společnosti: GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. Stránka 1 z 13 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B Zníženie základného imania O000414 Konateľ/Konatelia Meno: Bydlisko: Spoločnosť Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6 Obchodné meno: MARIMEX SK, spol. s r.o. Sídlo: Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti Chemoprojekt, a.s. a společnosti SAFINA Service a.s. Obsah 1. Předmět projektu... 4 2. Identifikace zúčastněných společností... 4 2.1. Nástupnická společnost... 4 2.2.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Projekt fúze Sportovní areál fotbal, a. s. a Sportovní areál Liberec, s. r. o. Zpracoval: odbor,

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

Návrh. ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

Návrh. ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení II. Návrh ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení Tento zákon upravuje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 125. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 126. Zákon, kterým se mění některé zákony

Více

Projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen Projekt rozdělení nebo též projekt )

Projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen Projekt rozdělení nebo též projekt ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Řepařský institut, spol. s r.o. a Řepařský institut Semčice, spol. s.r.o. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Změny v oblasti přeměn obchodních společností. 17. ledna 2012

Změny v oblasti přeměn obchodních společností. 17. ledna 2012 Změny v oblasti přeměn obchodních společností 17. ledna 2012 Agenda Úvodní slovo Právní problematika vnitrostátní přeměny Právní problematika přeshraniční přeměny Přestávka Účetní problematika Daňová problematika

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti

II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti II. Část Vnitrostátní fúze lečníků zde však není možné, neboť schválení vnitrostátní fúze vyžaduje konsensus všech společníků všech zúčastněných v. o. s. Společníci se však mohou v projektu vnitrostátní

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM

PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM Společnost D2GO a.s., se sídlem Na poříčí 1060/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 27832678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Částka 40. ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Částka 40. ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Strana 1630 Sbírka zákonů č. 126 / 2008 Částka 40 126 ZÁKON ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Parlament

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář. Mgr. Barbora Mokrošová, advokát JUDr. Adéla Krbcová, advokát

PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář. Mgr. Barbora Mokrošová, advokát JUDr. Adéla Krbcová, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář Mgr. Barbora Mokrošová, advokát JUDr. Adéla Krbcová, advokát Fúze obchodních společností 15. května 2008, Francouzsko-česká obchodní komora FÚZE - základní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

126/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 19. března 2008,

126/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 19. března 2008, 126/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 466/2011

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY Jednatel obchodní společnosti PLUSPAP s.r.o., se sídlem Ke Hřišti 23, 411 83 Hrobce, IČ 28750110, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městský soudem v Ústí nad Labem, oddíl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Identifikace Rozdělované společnosti a obchodní firma a sídlo nové společnosti...

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více