VÝROČNÍ ZPRÁVA. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

2 Mapa koncernu ZEPPELIN GmbH Bělorusko/Minsk Rusko/Moskva Polsko/Varšava Německo/Mnichov Velká Británie/Nottingham Belgie/Genk Německo/Freiberg Čína/Peking Česká republika/praha USA/Houston Uzbekistán/Taškent Slovenská republika/bratislava Tádžikistán/Dušanbe Turkmenistán/Ašchabad Švýcarsko/Bern Arménie/Jerevan Rakousko/Vídeň Indie/Bombaj Saudská Arábie/Džabrail Singapur/Singapur Maďarsko/Budapešť Ukrajina/Kyjev Itálie/Milán Brazílie/Sao Paulo PŘES SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ VÍCE NEŽ 100 LET ÚSPĚCHU PŘES ZAMĚSTNANCŮ PO CELÉM SVĚTĚ 190 POBOČEK PO CELÉM SVĚTĚ 3 Výroční zpráva společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. 2012

3 Obsah VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE (v mil. Kč) OBSAH Prodej strojů Náhradní díly a servis Pronájem a ostatní OBRAT CELKEM Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Rentabilita obratu (ROS) -0,30 % 4,63 % % 3,65 % Průměrný počet zaměstnanců Aktiva celkem Vlastní kapitál Základní údaje o společnosti 6 Jednatelé 7 Organizační struktura společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. 8 Zpráva vedení společnosti 10 O SPOLEČNOSTI 12 STAVEBNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ TECHNIKA 16 PŮJČOVNA STROJŮ - THE CAT RENTAL STORE 20 ENERGETICKÉ SYSTÉMY 22 FINANČNÍ ČÁST 24 Podíl vlastního kapitálu 53,52 % 56,55 % 53,20 % % Počet prodaných strojů ks ks ks 4 5

4 Jednatelé JEDNATELÉ STANISLAV CHLÁDEK JEDNATEL A GENERÁLNÍ ŘEDITEL MANAGING DIRECTOR AND EXECUTIVE HEAD Stanislav Chládek začal kariéru ve společnosti Caterpillar Financial Services v roce V letech 2009 až 2012 působil na pozici generálního ředitele ve firmě Vector Leasing. Absolvoval pražskou Vysokou školu ekonomickou a získal titul MBA od University of Pittsburgh, USA. Od je generálním ředitelem a jednatelem Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ JMÉNO SÍDLO PRÁVNÍ FORMA JEDNATELÉ DOZORČÍ RADA IČO DIČ AUDITOR Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Lipová 72, Modletice u Prahy společnost s ručením omezeným Stanislav Chládek, Pavel Boš Josef Mixa, předseda dozorčí rady Michael Eckhard Heidemann, místopředseda dozorčí rady Tomáš Rund, člen dozorčí rady CZ PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. PAVEL BOŠ JEDNATEL A FINANČNÍ ŘEDITEL FINANCIAL DIRECTOR AND EXECUTIVE HEAD Pavel Boš vystudoval obor finance v letech na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pracovní zkušenosti získával v auditorských a poradenských společnostech Arthur Andersen a později Ernst & Young. Do roku 2007 pracoval v oddělení koncernového controllingu holdingu ZEPPELIN GmbH, mateřské společnosti Phoenix-Zeppelin. Od roku 2008 je finančním ředitelem Phoenix- -Zeppelin a v roce 2011 byl jmenován jednatelem společnosti. 6 7

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. 8 9

6 Zpráva vedení společnosti ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI Vážení obchodní partneři a zákazníci, jménem společnosti Phoenix-Zeppelin bych vám rád poděkoval za přízeň, kterou jste nám v roce 2012 věnovali. Podle očekávání pokračoval i v loňském roce propad stavebního trhu, který významně ovlivnil podnikání malých, středních, ale i těch největších stavebních firem. Neochota investovat se projevila ve všech segmentech trhu. Ve stavebnictví byly například pozastaveny některé velké dopravní projekty, na které je navázána široká subdodavatelská síť. Aktuální situaci na trhu vnímá společnost Phoenix- -Zeppelin s plnou vážností a přizpůsobuje jí své aktivity. Více než kdy jindy jsme soustředili pozornost na vývoj nových služeb a řešení, která našim zákazníkům šetří náklady a pomáhají jim zmírňovat negativní důsledky ekonomické recese. Velmi si vážíme podnětů od našich obchodních partnerů a zákazníků, které jsou pro nás určitou zpětnou vazbou a poskytují nám informace o tom, co se ve skutečnosti ve stavebním sektoru děje. I díky těmto zpětným vazbám jsme schopni dlouhodobě udržet vysokou kvalitu našich služeb. Koncern ZEPPELIN GmbH dosáhl v roce 2012 plánovaného obratu 2,57 mld. Eur a zisk před zdaněním je 95, 9 mil. Eur. Na pozadí složité ekonomické situace v zemích eurozóny jde o mimořádný výsledek. 10 Jsme si vědomi, že i v následujících letech bude pokračovat negativní trend ve stavebnictví. I proto jsme v roce 2012 přistoupili k restrukturalizaci, která se promítla do všech úrovní řízení naší společnosti. Byla přijata celá řada preventivních opatření, která mají za cíl společnost stabilizovat a připravit ji na další, z pohledu trhu nepříliš optimistické období. V prvé řadě jsme po dohodě s koncernem ZEPPELIN přistoupili k přecenění strojů, které zohledňuje situaci na současném trhu. Přecenění se dotklo nejen skladových strojů, ale i těch, které v současnosti pronajímáme zákazníkům a které se na náš sklad dostanou v příštích letech. Formou opravných položek a rezerv jsme upravili i ceny všech neprodaných strojů. Vzhledem k vývoji na trhu došlo také k uzavření divize Agro a k následnému výprodeji skladových zásob zemědělské techniky, což spolu se zmiňovaným přeceněním strojů mělo podstatný vliv na výsledek hospodaření společnosti v roce Dalším přijatým opatřením, kterým byla společnost Phoenix-Zeppelin nucena reagovat na měnící se podmínky tržního prostředí, byly personální změny uvnitř společnosti a snížení nákladů v řadě jiných oblastí, jako je sponzoring, telekomunikační služby nebo provoz vozového parku. Odhadovaná úspora u nákladů se bude pohybovat v desítkách milonů korun ročně. Pozitivní vliv přijatých opatření se projeví již v roce 2013 a samozřejmě se promítne i do následujících let. Podstatnou změnou z hlediska správy a řízení společnosti je začlenění Phoenix-Zeppelin do strategických obchodních jednotek koncernu ZEPPELIN GmbH (SBU Strategic Business Unit). Přijetím stejné struktury, jakou využívá naše mateřská společnost, budeme v budoucnu schopni lépe koordinovat a plánovat jednotlivé aktivity v rámci koncernu. Vyšší efektivitu si slibujeme také od sloučení našich prodejních a servisních středisek, které jsou nově lokalizovány podle oblastí, což jim přináší větší míru samosprávy a umožňuje tak prodejcům například pružněji reagovat na místní specifické podmínky. V důsledku dlouhodobého nepříznivého vývoje stavebního trhu a s tím souvisejících přijatých opatření ve společnosti nepřekvapí, že celková finanční situace je pro nás v porovnání s rokem 2011 méně optimistická. Společnost Phoenix-Zeppelin dosáhla v roce 2012 obratu mil. Kč a hospodářský výsledek před zdaněním činil -11 mil. Kč. V meziročním srovnání si oba ukazatele pohoršily, ale nutno dodat, že v případě hospodářského výsledku je to poprvé za několik let, kdy jsme nedosáhli zisku. Do výsledku se jednorázově promítly i námi provedené preventivní a stabilizační kroky. Navzdory meziročnímu poklesu obratu a zisku zůstává Phoenix-Zeppelin stabilní a zdravou společností. I díky optimalizaci aktiv v roce 2012 překračuje podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech stále hranici 50 %, pozitivní zprávy přicházejí rovněž z dceřiných společností. Výborné výsledky se podařilo udržet na Slovensku, kde byl při obratu 50 mil. Eur realizován zisk 1,5 mil. Eur. Také firma CZ LOKO, ve které drží Phoenix-Zeppelin 49% podíl, dosáhla v roce 2012 zisku přes 100 mil. Kč, a to při obratu 2,2 mld. Kč. Společnost Phoenix-Zeppelin má ty nejlepší předpoklady vyjít z krizového období posílená. Silné zázemí mateřského koncernu ZEPPELIN GmbH, zefektivnění řídicích procesů uvnitř organizace a v neposlední řadě špičková technologická úroveň námi prodávaných i pronajímaných strojů dávají tušit, že společnost Phoenix-Zeppelin bude nadále hrát významnou roli na českém trhu. Stanislav Chládek jednatel a generální ředitel Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. 11

7 O společnosti VÁŠ ÚSPĚCH, NÁŠ ZÁVAZEK JIŽ 40 LET POSKYTUJE PHOENIX-ZEPPELIN SVÝM ZÁKAZNÍKŮM KVALIT NÍ SLUŽBY A PRO- DUKTY. CHCEME BÝT PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY PARTNERY, KTEŘÍ JIM POMOHOU REALIZOVAT JEJICH PROJEKTY A BÝT ÚSPĚŠNÍ. INDIVIDU- ÁLNÍ PŘÍST UP, INOVAT IVNÍ TECHNOLOGIE A PEČ- LIVÁ PÉČE O NAŠE ZÁKAZNÍKY JSOU HLAVNÍ- MI HODNOTAMI, KTERÉ TVOŘÍ SÍLU A STABILITU SPOLEČNOST I. JSME OTEVŘENÍ A CTÍME ET IC- KÁ PRAVIDLA FÉROVÉHO BYZNYSU. VÁŽÍME SI KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA, SE KTERÝM SPOLU- PRACUJEME. STANISLAV CHLÁDEK jednatel a generální ředitel Phoenix-Zeppelin vedení společnosti ve společnosti od roku

8 O společnosti Společnost Phoenix-Zeppelin, která je výhradním dealerem stavebních strojů a motorů značky Cat, manipulační techniky Hyster a drticí a třídicí techniky MFL, působí na českém a slovenském trhu stavebních strojů již přes čtyřicet let. Phoenix-Zeppelin je se svými 13 pobočkami v České republice a pěti na Slovensku součástí koncernu ZEPPELIN. Spolupráce koncernu ZEPPELIN a Phoenix-Zeppelin trvá od roku Historie firmy ZEPPELIN začala v roce 1908 u legendárních vzducholodí, které nesly jméno svého tvůrce, hraběte Ferdinanda von Zeppelin. V dnešní době patří koncern ZEPPELIN mezi největší světové prodejce stavebních strojů Cat a během desetiletí se propracoval k excelentní pověsti po celém světě nejen díky svým kvalitním produktům a službám, ale také díky bohaté nadační činnosti, podpoře vzdělání a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Koncern zaměstnává na osob ve 26 zemích, kde má 190 poboček, a v roce 2012 vytvořil obrat mil. Eur a zisk 95,9 mil. Eur. Společnost Phoenix-Zeppelin prošla v roce 2012 důležitou organizační změnou. Do funkce jednatele a generálního ředitele nastoupil k Stanislav Chládek. Josef Mixa se stal od členem dozorčí rady. Za společnost Phoenix-Zeppelin nyní vystupují a jednají Stanislav Chládek a jednatel a finanční ředitel Pavel Boš. Stanislav Chládek odpovídá za řízení Phoenix-Zeppelin a dceřiných společností Phoenix Zeppelin SK, Zeppelin Polska a Phoenix Zeppelin Ukraine. Podílí se také na řízení částečně vlastněných společností Zeppelin Körös-Spedit a CZ LOKO. Změny se nedotkly pouze vrcholového vedení, ale zároveň došlo ke změně a představení nové organizační struktury společnosti. Za obchodní a servisní činnost stavebních strojů Cat v jednotlivých oblastech České republiky jsou od 1. července 2012 odpovědní tři oblastní ředitelé. Za hlavní město Prahu, Středočeský kraj mimo okres Rakovník, Jihočeský kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a okresy Liberec, Semily a Jablonec nad Nisou je nyní odpovědný Radek Lechner. Oblastním ředitelem pro Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj a okresy Česká Lípa a Rakovník se stal Petr Dvořák. Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj a okresy Žďár nad Sázavou a Třebíč jsou nyní pod gescí Miroslava Matuszka. Toto rozdělení tak částečně přenáší odpovědnost a kompetence na jednotlivé oblasti. Vedení prodeje a servisu ostatních komodit (Hyster, energetické systémy) i půjčovny zůstává nadále centralizované. Díky nové organizační struktuře se Phoenix-Zeppelin může ještě lépe soustředit na uspokojování potřeb místních zákazníků a efektivněji naplňovat strategii společnosti. Díky optimalizaci své organizační struktury se společnost Phoenix-Zeppelin lépe začlenila do struktury strategických obchodních jednotek SBU (Strategic Business Units), kterou používají také ostatní dceřiné společnosti koncernu ZEPPELIN. Jednotky SBU jsou: Stavební stroje EU, Půjčovna, Energetické systémy, Průmyslové systémy a Stavební a zemědělské stroje CIS. Tato struktura byla přijata proto, aby jednotlivé společnosti koncernu mohly sdílet zkušenosti, dovednosti a know-how v rámci skupiny. To s sebou přináší i zefektivnění řízení jednotlivých společností a rychlejší reakci na tržní trendy a změny v zákaznickém chování. Společně s novou strukturou byla implementována i koncernová strategie orientující se na tři důležité oblasti: růst (growth), výkon (performance) a stabilitu (stability). Strategie založená na principech růstu, výkonu a stability velice dobře doplňuje model zasít-vyrůst-sklidit (seed-grow-harvest) společnosti Caterpillar. Základem tohoto modelu je sledování zákazníka od začátku jeho obchodního cyklu a nabízení relevantních řešení v každém z jeho stádií. Kombinace těchto dvou přístupů ve správném poměru povede k vyššímu zisku, stabilitě i rozvoji společnosti. Klíčem k naplnění této strategie jsou lidé, kteří tvoří přidanou hodnotu pro zákazníka a utvářejí také obraz společnosti v očích obchodních partnerů. Společnost Phoenix-Zeppelin se proto rozhodla soustředit se v letech 2012 a 2013 na připomenutí firemních hodnot, které existují v koncernu ZEPPE- LIN od jeho založení: inovaci, partnerství se zákazníky, prvenství na klíčových trzích, tvoření hodnot a zisku, orientaci na budoucnost, úspěch díky dobrým zaměstnancům a společenskou odpovědnost. Tyto hodnoty pomohly společnosti Phoenix-Zeppelin stát se jedničkou na trhu v obchodu se stavebními stroji a tuto pozici si chce společnost udržet i v roce Trh se stavebními stroji v České republice procházel v minulosti celou řadou změn. Tyto změny však společnost Phoenix-Zeppelin předjímala, a nové obchodní příležitosti proto aktivně vyhledávala ještě dříve, než trh začal klesat. Proaktivní a inovační přístup k zákazníkovi vnímá společnost jako nejúčinnější nástroj při prosazení se na stagnujícím stavebním trhu. Začlenění Phoenix-Zeppelin do strategických obchodních jednotek SBU vytvořilo prostor pro širší spolupráci napříč všemi zeměmi, ve kterých koncern ZEPPELIN GmbH působí. RŮST Prodat co nejvíce strojů se servisními službami. VÝKONNOST Zaměstnat a udžet ty nejlepší lidi. STABILITA Realizovat ziskové obchody s úměrným rizikem. Společnost Phoenix-Zeppelin si v neposlední řadě uvědomuje, že je součástí celospolečenského klimatu. Filozofií Phoenix-Zeppelin je vést obchod eticky, vyhýbat se konfliktu zájmů, korupci nebo mystifikaci klientů. Veškerým konáním jak firmy, tak i jejich zaměstnanců pronikají hodnoty koncernu ZEPPELIN. Jakožto lídr na českém a slovenském trhu se společnost Phoenix-Zeppelin kromě poskytování vysoce kvalitních produktů a služeb svým zákazníkům snaží přispět ke zlepšení určitých společenských aspektů. Aktivně podporuje sport a různé charitativní projekty. Dodržování etických pravidel je samozřejmou součástí při dosahování obchodních a strategických cílů společnosti Phoenix-Zeppelin

9 Stavební stroje a manipulační technika JSME TAM, KDE NÁS POTŘEBUJETE NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM SE SNAŽÍME BÝT KDE- KOLIV A KDYKOLIV K DISPOZICI. PRODEJEM ST ROJE NÁŠ VZTAH SE ZÁKAZNÍKEM TEPRVE ZAČÍNÁ. POMÁHÁME NAŠIM KLIENTŮM ZABEZ- PEČIT PÉČI O ST ROJ A JEHO PROVOZUSCHOP- NOST PO CELOU DOBU JEHO ŽIVOTNÍHO CYKLU, A TO VŠE DĚLÁME S OHLEDEM NA NASAZE- NÍ ST ROJE V DANÉ APLIKACI A ZÁKAZNÍKOVY MOŽNOST I. CÍLEM NAŠEHO SNAŽENÍ JE MINI- MALIZACE NÁKLADŮ NA PROVOZ A ÚDRŽBU ST ROJE. MARTIN LIŠKA prodejce služeb servisu a náhradních dílů pobočka Brno ve společnosti od roku 2000 Stavební stroje Cat jsou stejně jako motory této značky po více než čtyřicet let hlavním produktem Phoenix- -Zeppelin. Společnost již deset let spolupracuje také se značkou Hyster, jednou z předních značek na poli manipulační techniky. Společnost Phoenix-Zeppelin si navzdory nepříznivému ekonomickému vývoji ve stavebním sektoru udržela pozici jedničky ve svém oboru a zůstává nadále stabilním a spolehlivým partnerem pro své zákazníky. Aby vyhověla současným požadavkům trhu na zvýšení efektivity a snižování nákladů, zaměřuje se na hledání a vývoj inovativních řešení, které usnadňují zákazníkům podnikání a optimalizují jejich náklady. Změny, související s propadem trhu, se samozřejmě promítají i do chování zákazníků, kteří se začali více orientovat na nákup použitých strojů Cat se zárukou Cat Certified Used nebo Long Life. Takové stroje se pro zákazníky stávají zajímavou alternativou k nákupu nových strojů. Stejně tak se zákazníci orientují na krátkodobé pronájmy, což pomáhá zejména půjčovně The Cat Rental Store udržet si dominantní podíl na trhu půjčoven stavební techniky

10 Stavební stroje a manipulační technika Analýza olejových vzorků a provozních kapalin S.O.S. sm jako součást služby Condition Monitoring přispívá k prevenci servisních zásahů a odstávek stroje. Phoenix-Zeppelin poskytuje komplexní servis i v oblasti prodeje použitých strojů Cat, které jsou díky zárukám Cat Certified Used a Long Life pro zákazníky zajímavou alternativou k nákupu nových strojů. Místo nákupu nových strojů lze využít certifikovanou přestavbu stroje v rámci programu Cat Certified Rebuild. Společnost Phoenix-Zeppelin provedla v roce 2012 kompletní renovaci skládkového kompaktoru Cat 826G II. Program Cat Certified Rebuild je unikátní na trhu stavebních a zemních strojů, protože umožňuje zákazníkovi využít druhý život stroje. Každý stroj má po svém prvním životním cyklu stále 70 % součástí, které mohou bez problémů dále sloužit svému majiteli. Na konci roku 2011 byly na českém trhu představeny nové kolové nakladače řady K, kloubové dampry řady B, rýpadla řady E a dozery, jejichž motory splňují emisní normy Tier IIIB, ale většina zákazníků se s novými modely setkala až v roce 2012 při pokračování demo programu Vyzkoušej a porovnej!. Tento program slavil úspěch u zákazníků hlavně proto, že si klienti mohli stroj vyzkoušet přímo ve svých provozech a porovnat jeho efektivitu se stávajícím strojem. Přidanou hodnotou tohoto programu je poradenství aplikačních konzultantů, kteří zákazníkovi předvedou, jak se strojem pracovat, aby bylo dosaženo co nejvyšší efektivity. Díky tomuto programu se společnosti Phoenix-Zeppelin nadále daří přesvědčovat klíčové klienty o benefitech strojů Cat. Divize manipulační techniky společnosti Phoenix-Zeppelin oslavila v roce 2012 deset let spolupráce se značkou Hyster. Během minulého roku byly také představeny nové tahače, vychystávací vozíky řady Low Order a nová generace tříkolových elektrických vozíků Hyster řady A XNT. Nové produkty pomohly společnosti Phoenix-Zeppelin posílit pozici na trhu a nadále si získávaly zákazníky svou kvalitou a spolehlivostí. Pro divizi manipulační techniky předznamenal rok 2012 řadu obchodních úspěchů, a to zejména v segmentu vysokotonážních vozíků od 8 tun, kde společnost Phoenix-Zeppelin zúročila své zkušenosti, znalosti a v neposlední řadě i silné servisní zázemí. Společnost Phoenix-Zeppelin jako jeden z mála hráčů na trhu nabízí také pronájem této manipulační techniky a právě tato služba se stala klíčovým odlišovacím faktorem od konkurence a posílila konkurenční výhodu společnosti v segmentu manipulační techniky. Jedním z úspěchů roku 2012 je prodloužení smlouvy se strategickým klientem Coca-Cola HBC ČR, významná obměna Hyster flotily u společnosti W-Chariots, dodávky strojů do společností OKD, a.s., Enviropol, Ptáček velkoobchod, ModusLink a dalších. V oblasti speciálních strojů došlo k předání dalšího reachstackeru Hyster RS45-24IH pro společnost ČSKD Intrans. Společnost Phoenix-Zeppelin také dále pokračovala v obchodní expanzi na trhu manipulační techniky a u jejích klientů docházelo k uzavírání nových smluv, předávání nových strojů i k obměnám celých flotil. V roce 2013 se bude společnost Phoenix-Zeppelin soustředit na udržení pozice jedničky na trhu v oblasti stavebních strojů. Společnost se bude více orientovat na poskytování inovativních řešení pro zákazníky. Nadále budou rozvíjeny marketingové kampaně a programy podpory ve spolupráci s Cat Financial Services. Veškeré aktivity směřují k posílení individuálního přístupu k zákazníkovi a zvýšení kvality zákaznických služeb. V oblasti manipulační techniky bude taktéž docházet k aktivitám zaměřeným na dobytí a udržení silné tržní pozice. Ačkoli ekonomické prognózy nejsou růstové, probíhající oživení klíčových evropských ekonomik by se mělo co nejdříve projevit i na českých trzích

11 Půjčovna strojů - The Cat Rental Store PLUS PRO VAŠE PROJEKTY V NAŠICH PŮJČOVNÁCH THE CAT RENTAL STORE ST ROJE NEJEN PŮJČUJEME, ALE SNAŽÍME SE ZÁKAZNÍKŮM TAKÉ PORADIT S JEJICH VÝ- BĚREM. NABÍZÍME ŠIROKÉ PORT FOLIO ST ROJŮ NEJEN NA STAVBU, ALE I NA POLE, DO HAL NEBO I PRO DROBNÉ PRÁCE K RODINNÉMU DOMU VČET NĚ ZAJIŠTĚNÍ OBSLUHY. VŽDY MYS- LÍME NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA A DBÁME NA TO, ABYCHOM RYCHLE A EFEKT IVNĚ ZAJIST ILI, CO KLIENT POTŘEBUJE. LENKA CÁDEROVÁ vedoucí půjčovny The Cat Rental Store půjčovna Most ve společnosti od roku 2004 Půjčovna strojů a zařízení Phoenix-Zeppelin The Cat Rental Store, která je na českém trhu s pronajímanou stavební technikou aktivní již 14 let, si od samého začátku drží pozici jedničky. Rok 2012 přinesl řadu změn, které měly za cíl zvýšit efektivitu jednotlivých půjčoven a posílit půjčovny v nejvytíženějších regionech ČR. Došlo k restrukturalizaci jak sítě půjčoven, tak i celé společnosti Phoenix-Zeppelin. Byly uzavřeny čtyři pobočky půjčovny, a to v Čakovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Sokolově. Důvodem ke změně byla narůstající potřeba posílit přítomnost The Cat Rental Store v klíčových oblastech na českém trhu, kde zákazníci často poptávají její služby. Půjčovny Phoenix-Zeppelin jsou proto všude tam, kde je zákazníci potřebují. Již nyní je pravděpodobné, že změny zákaznického chování, které byly zaznamenány na začátku pokrizového období, se stanou v příštích letech permanentními. České i mezinárodní společnosti se i nadále soustředily na krátkodobý pronájem s cílem maximalizovat efektivitu stroje po dobu zápůjčky. Půjčovna The Cat Rental Store z těchto změn v minulém roce těžila, protože disponuje širokou škálou různorodých strojů a příslušenství a je schopna dodat kvalifikovanou posádku nebo zákazníkovi poskytnout odborné poradenství. Půjčovna The Cat Rental Store byla v roce 2012 i nadále členem Asociace půjčoven stavební techniky. Díky pravidelnému sdílení dat s předními společnostmi zabývajícími se pronájmem stavební techniky na českém trhu se ukázalo, že tento obor má světlou budoucnost. V následujících letech bude pro půjčovnu Phoenix-Zeppelin prioritou, aby zůstala pro své zákazníky silným a stabilním partnerem. Nyní drží The Cat Rental Store pozici jedničky na českém trhu s více než 25% podílem a budoucí aktivity by toto číslo měly ještě zvýšit. Klíčovou aktivitou vedoucí k tomuto cíli bude rozšíření produktové nabídky, zejména rychle rostoucího segmentu pracovních plošin. Na český trh v roce 2012 přišly také nové kloubové dampry řady B. Půjčovna The Cat Rental Store je zařadila do své flotily. Zároveň se stroje z půjčovny Phoenix-Zeppelin v roce 2012 podílely na nových výstavbách infrastrukturních zakázek, například na stavbách rychlostních silnic (R7) a dálnic (D8 a D3), ale i na dostavbě pražského metra trasy A. V roce 2012 byly realizovány telefonické průzkumy, které se staly důležitým zdrojem zpětné vazby. Jejich cílem bylo zjistit, co si zákazníci myslí o poskytovaných službách půjčovny Phoe nix-zeppelin, a identifikovat jak silné stránky, tak i potenciál pro rozvoj. Data z těchto průzkumů byla použita jako základ pro zlepšení péče o klienty. Zároveň s neustálým zkvalitňováním zákaznických služeb bude pokračovat i klienty oblíbený věrnostní program Plus Klub, jehož cílem je odměnit zákazníky za opakovanou spolupráci a budovat tak základnu spokojených klientů. Již na začátku roku je jasné, že tržní zpomalení bude negativně působit na obor pronájmu stavebních strojů i v roce Jak ukazují předběžné ekonomické indikátory, jen dostatečně zákaznicky orientované společnosti nabízející flexibilní a maximálně dostupné produkty a řešení budou schopny prosperovat v této hospodářsky nelehké situaci. Půjčovna The Cat Rental Store bude nadále dokazovat, že mezi tyto vítězné firmy patří

12 Energetické systémy SÍLA A BEZPEČÍ ELEKTŘINA NÁS PROVÁZÍ CELÝM ŽIVOTEM, ANIŽ BYCHOM SI TO UVĚDOMOVALI. I KDYŽ O NÁS MOŽNÁ NEVÍTE, NAŠE ENERGOCENT RA ZAJIŠŤUJÍ, ABYSTE NEPOCÍT ILI ŽÁDNÝ PROBLÉM, KDYŽ DOJDE K VÝPADKU ELEKTŘINY. NA NAŠE ENERGOCENT RA SE MŮŽETE SPOLEHNOUT V KAŽDÉ SI- TUACI. VE SPOLEČNOST I PHOENIX-ZEPPELIN SE SNAŽÍME O MAXIMÁLNĚ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍST UP KE KAŽDÉMU ZÁ- KAZNÍKOVI, A TAK JSME SCHOPNI NAVRHNOUT ŘEŠENÍ I V NESTANDARDNÍCH APLIKACÍCH. PAVEL CHREŇO vedoucí Product Support divize Energetické systémy, Praha ve společnosti od roku 1996 Ani divizi Energetické systémy se v roce 2012 nevyhnuly organizační a systémové změny, které proběhly v celé společnosti Phoenix-Zeppelin. Přes pokračující recesi českého průmyslu a stavebnictví se tato divize především snažila udržet dosavadní příznivé ekonomické výsledky a potvrdit vedoucí úlohu Phoe nix-zeppelin na trhu nouzových a operativních zdrojů energie v České republice. Rozhodnutí o zařazení dodávek kombinovaných zdrojů elektrické a tepelné energie do programu Phoenix-Zeppelin se ukázalo jako správné. Česká energetika (kromě velkých systémových elektráren) se bude v budoucnu opírat zejména o decentralizované zdroje energie. Právě v těchto zdrojích nacházejí po celém světě uplatnění motory Cat, a to je šance i pro Phoenix-Zeppelin. Na začátku roku 2012 byla společnost Phoenix-Zeppelin vybrána do první skupiny dealerů značky Cat, kteří dostali k dispozici nové plynové motory Cat řady CG. Tyto motory, vyráběné v novém závodě Caterpillar v Mannheimu, patří k absolutní světové špičce. Kromě jejich slavnostního uvedení na český trh, které proběhlo v říjnu 2012, se podařilo zrealizovat v extrémně krátké době i první instalaci v bioplynové stanici na Přerovsku. V současné době probíhají práce na výstavbě dalších dvou a jsou rozpracovány desítky nových projektů s těmito motory. Intenzivně také probíhá zaškolování našich projektantů a techniků ve výrobním závodě. V průběhu roku 2012 byly dokončeny práce na největší zakázce v historii divize Energetické systémy. Dvě kompresorová soustrojí s plynovými motory Cat G3616 byla uvedena do zkušebního provozu a probíhají jednání o další obdobné dodávce. Dále rozvíjíme dvoupalivové systémy BOOMEL DUAL, u kterých v roce 2012 proběhla řada zkoušek různých typů paliv. Ne všechny zkoušky skončily úspěšně, ale vždy nám ukázaly, jakým směrem se dál ubírat. Úspěšně pokračovaly i dodávky lokomotivních motorů Cat v rámci modernizace lokomotiv. Motory Cat se uplatní i ve zcela nových vozidlech, např. ve speciálním vozidle SU- PERMUV 74 vyvinutém dceřinou společnosti CZ LOKO, a. s., ve které Phoenix-Zeppelin drží 49% podíl a která patří ke stabilním pilířům podnikání společnosti. Další silnou stránkou divize Energetické systémy, vyjma zmiňovaných plynových motorů, jsou tradiční nouzové zdroje s dieselovými motory. I když dodavatelů těchto zařízení jsou v České republice téměř dvě desítky, vedoucí postavení na trhu nadále drží Phoenix-Zeppelin. To se daří především díky rozsáhlým zkušenostem, zázemí silné společnosti a v neposlední řadě kvalitním komponentům od dodavatelů. Umožňuje to realizovat zakázky s vysokou přidanou hodnotou, díky které je možné dodávat i speciální nouzové zdroje nebo velké projekty obsahující pokročilé technologie. Příkladem mohou být dodávky speciálních nouzových zdrojů pro velkorýpadla v dolech na severu Čech nebo projekty energetické nezávislosti obcí, měst a regionů. O tyto projekty je velký zájem i v zahraničí. Dalším příkladem je projekt Energeticky nezávislý kraj, jehož řešitelem je Moravskoslezský energetický klastr (Phoenix-Zeppelin je členem MSEK). Cílem projektu je omezit přetok energií přes hranice kraje, a tím posílit jeho energetickou bezpečnost a nezávislost. Těchto výsledků by nebylo možné dosáhnout bez kvalitního a erudovaného týmu projektantů, techniků, mechaniků a obchodníků. Tým divize Energetické systémy, který se za posledních pět let téměř nezměnil, je dostatečnou zárukou, že si společnost Phoenix-Zeppelin své vedoucí postavení na trhu udrží. Společnost Phoenix-Zeppelin si uvědomuje, jak významnou roli dnes zaujímá vzdělávání. Systematicky a dlouhodobě proto spolupracuje s předními českými technickými univerzitami, kterým v rámci jejich výuky nabízí neocenitelné zkušenosti z praxe. Na pravidelných seminářích pro studenty ČVUT již dnes padají otázky na možnost dalšího profesního růstu u Phoenix-Zeppelin, což poukazuje na dobré povědomí o společnosti u mladých lidí. V současné době pociťujeme silněji než kdy dříve, že se dostupná elektrická a tepelná energie stala samozřejmostí. Pokud se při stisknutí ovladače televizního přijímače nebo otočení kohoutku s teplou vodou nic nestane, je to vždy nepříjemné. Je třeba si připustit, že spotřeba energie nebude klesat. Trend úsporných spotřebičů, budov a technologií je sice stoupající, ale jejich počet bude stoupat rychleji, než bude dosažená úspora energie. Posláním Phoenix-Zeppelin je proto zajistit bezpečnou energii na úrovni státu, domácností i firem

13 FINANČNÍ ČÁST 24 25

14 Zpráva nezávislého auditora společníkům společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o

15 Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. k 31. prosinci 2012 Rozvaha a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. Běžné účetní období Minulé úč. období 2011 Běžné účetní období Minulé úč. období 2011 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL Brutto Korekce Netto Netto B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B. DLOUHODOBÝ MAJETEK Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4 Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Zřizovací výdaje 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 3 Software Ocenitelná práva C. OBĚŽNÁ AKTIVA Goodwill 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Pozemky Stavby Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 5 Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 3 Pohledávky - podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 7 Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka

16 Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. k 31. prosinci 2012 Rozvaha a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. Běžné účetní období Minulé úč. období 2011 Brutto Korekce Netto Netto C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. OSTATNÍ AKTIVA PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2011 PASIVA CELKEM A. VLASTNÍ KAPITÁL A. I. Základní kapitál A. I. 1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 3 Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A II. 1 Emisní ážio 2 Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 5 Rozdíly z přeměn společností 6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti A III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A III. 1 Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3 Příjmy příštích období A. IV. Výsledek hospodaření minulých let IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. CIZÍ ZDROJE B. I. Rezervy B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 30 31

17 Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. k 31. prosinci 2012 Rozvaha a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2011 Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období Rezerva na důchody a podobné závazky 3 Rezerva na daň z příjmů 4 Ostatní rezervy Vydané dluhopisy 10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) Jiné závazky B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 3 Závazky - podstatný vliv B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Přijaté zálohy C. OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV Vydané dluhopisy 7 Směnky k úhradě 8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 9 Jiné závazky C. I. Časové rozlišení C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Přijaté zálohy Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Ing. Stanislav Chládek Ing. Dana Křížová Ing. Pavel Boš tel.:

18 Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. k 31. prosinci 2012 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2011 Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2011 I. 1 Tržby za prodej zboží A. 2 Náklady vynaložené na prodané zboží OBCHODNÍ MARŽE F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. 2 Ostatní provozní výnosy H. 1 Ostatní provozní náklady II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb V. 2 Převod provozních výnosů I. 1 Převod provozních nákladů 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace 696 * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby PŘIDANÁ HODNOTA C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady VI. 1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. 1 Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. 1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. 2 Náklady z finančního majetku IX. 1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. 2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti D. 1 Daně a poplatky E. 1 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu X. 1 Výnosové úroky N. 2 Nákladové úroky XI. 1 Ostatní finanční výnosy O. 2 Ostatní finanční náklady XII. 1 Převod finančních výnosů P. 2 Převod finančních nákladů * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

19 Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. k 31. prosinci 2012 Rozvaha a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2012 Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2011 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1 - splatná Q. 2 - odložená ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST POPIS SPOLEČNOSTI Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. (dále jen společnost ) je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 4. června 1991 a sídlí v Modleticích, Lipová 72, Česká republika, IČO Hlavním předmětem její činnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, opravy pracovních strojů, opravy zemědělských strojů, zprostředkovatelská činnost v obchodě, leasingová činnost v oblasti stavebních strojů, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. V roce 2012 byl do obchodního rejstříku zapsán druhý jednatel Ing. Stanislav Chládek, vymazán z pozice jednatele byl Ing. Josef Mixa. Společnost dále v roce 2012 ustavila dozorčí radu, jejímž předsedou je Ing. Josef Mixa, místopředsedou p. Michael Eckhard Heidemann a členem Ing. Tomáš Rund. Kromě toho nebyly provedeny žádné významné změny v zápisu do obchodního rejstříku. Osoby podílející se na základním kapitálu k jsou: 1 Mimořádné výnosy R. 2 Mimořádné náklady S. 1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti S. 1 - splatná S. 2 - odložená * MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/ ) **** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM ZEPPELIN GmbH, Friedrichshafen, SRN 85,00 % PHOENIX Praha a.s., Praha, Česká republika 7,47 % Ing. Josef Mixa 7,53 % Většinovým vlastníkem společnosti je ZEPPELIN GmbH, Friedrichshafen, SRN. Mateřskou společností celé skupiny je Zeppelin-Stiftung in Verwaltung der Stadt Friedrichshafen, SRN. Společnost je součástí konsolidačního celku společnosti ZEPPELIN GmbH. Přiložená účetní závěrka je připravená jako samostatná. Konsolidovaná účetní závěrka dle německých účetních standardů (HB II) je připravována mateřskou společností ZEPPELIN GmbH. V souladu s českými účetními předpisy má společnost výjimku sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle českých předpisů, v obchodním rejstříku bude zveřejněn překlad konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti. Jednateli společnosti jsou Ing. Stanislav Chládek a Ing. Pavel Boš. Činnost společnosti je organizována v hlavním sídle společnosti v Modleticích, v pěti pobočkách (Praha, Brno, Ostrava, Most, Sokolov) a dále v devíti zastoupeních a půjčovnách (Liberec, České Budějovice, Hradec Králové, Praha-západ, Plzeň, Zlín, Olomouc a Jihlava). 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Přiložená účetní závěrka byla připravena podle účetních předpisů platných v České republice pro rok 2012 a OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Způsoby oceňování a účetní postupy, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2012 a 2011, jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč, je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku Ing. Stanislav Chládek Ing. Dana Křížová Ing. Pavel Boš tel.:

20 b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč, se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Technická zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč za rok zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Do roku 2011 společnost používala pro ocenění pronajímaných strojů účtovaných v rámci dlouhodobého hmotného majetku výhradně pořizovací ceny a vypočtené oprávky. Případná rizika související s oceněním majetku zohledňovala společnost na základě individuálního posouzení tvorbou opravné položky. V roce 2012 společnost upravila účetní postupy v souladu se skupinovými účetními postupy tak, že nově porovnává účetní zůstatkové hodnoty pronajímaných strojů s očekávanými prodejními cenami, tzv. orientačními tržními cenami. Tyto orientační tržní ceny jsou připravovány na základě vývoje cen na trzích, kde skupina působí (společnost zde zohledňuje i lokální podmínky). V případě, že jsou orientační tržní ceny nižší než účetní zůstatkové hodnoty, vytváří společnost opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši příslušného rozdílu. Společnost k provedla propočet tohoto přecenění majetku a proúčtovala vzniklý rozdíl v souladu s účetními politikami popsanými v odstavci 3o (Změny účetních metod, opravy chyb minulých let). c) Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti. Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou. Majetkové účasti v cizí měně jsou k přeceněny kurzem platným k vyhlášeným Českou národní bankou. Kurzový rozdíl vzniklý z přecenění k se účtuje do vlastního kapitálu. Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako opravná položka. d) Zásoby Nakupované zásoby strojů jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo apod.). Náhradní díly jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím pevných cen, oceňovacích rozdílů a váženého aritmetického průměru. Nedokončená výroba vlastní výroby týkající se motorů se oceňuje skutečnými náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a přímé výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují přímé externí kooperace od třetích stran a jsou přiřazeny přímo konkrétním projektům. Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Do roku 2011 oceňovala společnost zásoby strojů pouze na základě pořizovacích cen a opravných položek na základě obrátkovosti zásob. Případná rizika ze ztráty hodnoty zásob byla vyhodnocována na základě analýzy obrátkovosti resp. stáří zásob. V roce 2012 společnost upravila účetní postupy v souladu se skupinovými účetními postupy tak, že nově porovnává pořizovací ceny ponížené o opravné položky stanovené na základě obrátkovosti s očekávanými prodejními cenami, tzv. orientačními tržními cenami. V případě, že jsou orientační tržní ceny nižší, než skutečné pořizovací ceny snížené o opravné položky stanovené na základě obrátkovosti, vytváří společnost dodatečnou opravnou položku k zásobám ve výši příslušného rozdílu. Společnost k provedla propočet tohoto přecenění zásob a proúčtovala vzniklý rozdíl v souladu s účetními politikami popsanými v odstavci 3o (Změny účetních metod, opravy chyb minulých let). e) Pohledávky Pohledávky se oceňují nominální hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. f) Deriváty Derivátové finanční nástroje zahrnující měnové forvardy jsou při pořízení zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány jejich reálnou hodnotou. Reálné hodnoty jsou odvozeny z modelů diskontovaných peněžních toků. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce ostatní závazky, je-li jejich reálná hodnota pro společnost negativní. Společnost má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik společnosti jako efektivní zajišťovací nástroj, ale nelze pro ně podle českých účetních předpisů použít zajišťovací účetnictví, protože nesplňují kritéria pro zajišťovací účetnictví. Tyto deriváty jsou proto vykázány jako deriváty určené k obchodování. Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou součástí čistého zisku nebo ztráty z finančních operací. g) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžními vklady. Podle obchodního zákoníku společnost vytvořila rezervní fond ve výši 10 % základního kapitálu. h) Cizí zdroje Společnost vytváří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. Společnost v roce 2012 upravila účetní postupy v souladu se skupinovými účetními postupy. Nově porovnává budoucí odkupní zůstatkové hodnoty pronajímaných strojů, financovaných formou operativního leasingu, a dále strojů, na které společnost poskytla garanci odkupu po ukončení pronájmu za zůstatkovou hodnotu, s budoucími očekávanými prodejními cenami, tzv. orientačními tržními cenami. Společnost zohledňuje případná rizika vyplývající z existujících smluvních ujednání. V případě, že jsou budoucí orientační tržní ceny nižší než odkupní zůstatkové hodnoty, vytváří společnost rezervu na potenciální ztráty z těchto smluv. Společnost k provedla výpočet rezervy na potenciální ztráty a proúčtovala tuto rezervu v souladu s účetními politikami popsanými v odstavci 3o (Změny účetních metod, opravy chyb minulých let). Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují v nominálních hodnotách. Dlouhodobé a krátkodobé úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. i) Leasing Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. j) Devizové operace Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách kurzem České národní banky platným ke dni jejich vzniku a ke konci roku byly oceněny kurzem platným k vyhlášeným Českou národní bankou. Relizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. k) Účtování výnosů a nákladů Výnosy z prodeje strojů a náhradních dílů se účtují v okamžiku předání stroje, resp. náhradního dílu v den uskutečnění zdanitelného plnění, který je rovný dni předání stroje, resp. náhradního dílu. Výnosy za služby servisu se u ročních smluv během roku fakturují zálohově a na konci období se podle odpočtu skutečných motohodin provádí vyúčtování s promítnutím podmínek sjednaných ve smlouvě. Výnosy ze smluv o dílo týkající se motorů se účtují na základě předávacího protokolu nebo zjišťovacího protokolu spolu se zaúčtováním příslušné změny stavu nedokončené výroby. Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů. Mimořádné náklady a výnosy se vykazují v případě významných operací nad rámec běžných obchodních transakcí

21 l) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.). Společnost vykazuje v závazcích nesplacený závazek z titulu daně z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, příslušný rozdíl je vykázán jako krátkodobá pohledávka. Odložená daň odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi účetními a daňovými zůstatkovými hodnotami aktiv a závazků. m) Spřízněné strany Spřízněnými stranami společnosti se rozumí: Strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující vliv. Členové statutárních a řídicích orgánů společnosti nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv. Dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky. n) Přehled o peněžních tocích Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti. Společnost pro financování svých běžných operativních potřeb využívá bankovní úvěr formou bankovního kontokorentu. Tento druh financování je považován za nejdůležitější zdroj externího financování. Proto je kontokorent považován vedením společnosti spíše za formu krátkodobého úvěru. Z tohoto důvodu se pro účely výkazu peněžních toků kontokorent nepovažuje za součást peněz a peněžních ekvivalentů, ale za krátkodobý úvěr (dále viz odstavec 14). o) Změny účetních postupů, opravy chyb minulých let Pro změny účetních postupů a opravy chyb minulých let společnost postupuje v souladu s interpretací Národní účetní rady I-11 Srovnatelnost informací za běžné a minulé období a tyto změny a opravy účtuje přes vlastní kapitál. Proúčtování těchto úprav je zachyceno v tabulce popisující změny vlastního kapitálu (viz odstavec 10). p) Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 4. DLOUHODOBÝ MAJETEK a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) Souhrnná výše nehmotného majetku s pořizovací cenou do 60 tis. Kč neuvedeného v rozvaze činila k a 2011 v pořizovacích cenách tis. Kč a tis. Kč. b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Konečný zůstatek Pozemky Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Celkem Celkem OPRÁVKY Počáteční zůstatek Tvorba OP k (viz odst. 3b) Odpisy/tvorba OP Prodeje, likvidace Vyřazení Konečný zůstatek Účetní hodnota Pozemky Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Opravná položka k dlouhodobému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Celkem Celkem Tvorba opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku k v celkové výši tis. Kč (viz odstavec 3b), byla zaúčtována přes vlastní kapitál (viz odstavec 10). Souhrnná výše hmotného majetku s pořizovací hodnotou do 40 tis. Kč neuvedeného v rozvaze činí k a 2011 v pořizovacích cenách tis. Kč a tis. Kč. Budovy v pořizovací ceně tis. Kč a pozemky v pořizovací ceně tis. Kč, v celkové zůstatkové hodnotě k a 2011 ve výši tis. Kč a tis. Kč jsou zastaveny na krytí úvěrů od UniCredit Bank

Výroční zpráva. Zeppelin CZ s.r.o. Zeppelin CZ s.r.o.

Výroční zpráva. Zeppelin CZ s.r.o. Zeppelin CZ s.r.o. Výroční zpráva Zeppelin CZ s.r.o. Zeppelin CZ s.r.o. Vedení společnosti Lipová 72, 251 70 Modletice Tel.: +420 266 015 111 Fax: +420 266 015 360 E-mail: info-cz@zeppelin.com www.zeppelin.cz OBSAH Představení

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2013. Siemens, s.r.o. siemens.cz

Výroční zpráva 2013. Siemens, s.r.o. siemens.cz Výroční zpráva 2013 Siemens, s.r.o. siemens.cz OBSAH Úvodník 4 Úvodní slovo Strategie 6 Úvodní slovo Lidské zdroje 8 Úvodní slovo Životní prostředí 10 Úvodní slovo Výzkum a vývoj 12 Úvodní slovo Finanční

Více

Výroční zpráva 2014 2014

Výroční zpráva 2014 2014 2014 Výroční zpráva 2014 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání firmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profil společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Jmenuji se Petr a provedu vás výroční zprávou za rok 2010. Znáte mě z webových stránek www.csobleasing.cz

Jmenuji se Petr a provedu vás výroční zprávou za rok 2010. Znáte mě z webových stránek www.csobleasing.cz Jmenuji se Petr a provedu vás výroční zprávou za rok 2010. Znáte mě z webových stránek ČSOB Leasing, a.s. Výroční zpráva za rok 2010 ČSOB Leasing, a.s. Výroční zpráva 2010 Vítejte! 1 ČSOB Leasing je univerzální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah 2 Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 5 Služby D.S. Leasing, a.s. 7 Statutární

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2010. www.siemens.cz

Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2010. www.siemens.cz Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2010 www.siemens.cz Vážení zákazníci a obchodní přátelé, úvodní slovo k loňské výroční zprávě jsme zakončili optimistickým výhledem do příštího období. Jsme velice rádi,

Více

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 kapitola 00 OBSAH 00 Úvodní slovo předsedy představenstva...03 01 Významné události roku 2013 a první poloviny roku 2014... 04 02 Profil společnosti... 07

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2011. www.siemens.cz

Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2011. www.siemens.cz Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2011 www.siemens.cz Vážení zákazníci a obchodní přátelé, vítáme vás na stránkách výroční zprávy naší společnosti. Pohled na hospodářské výsledky nás naplňuje hrdostí. Zažili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2014. Siemens, s.r.o. siemens.cz

Výroční zpráva 2014. Siemens, s.r.o. siemens.cz Výroční zpráva 2014 Siemens, s.r.o. siemens.cz 2 OBSAH Úvodník 4 Úvodní slovo Strategie 5 Úvodní slovo Lidské zdroje 5 Úvodní slovo Životní prostředí 5 Úvodní slovo Výzkum a vývoj 5 Úvodní slovo Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 OBSAH Úvodní slovo 4 Údaje o společnosti 5 Služby D.S.Leasing 7 Statutární orgány 9 Zpráva představenstva 11 Zpráva dozorčí rady 14 Finanční skupina Dimension 16 Vztahy s propojenými

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) Použité zkratky

Vybrané ukazatele (dle CAS) Použité zkratky Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 Tržby (mil. Kč) 8 975 EBITDA (mil. Kč) 649 Provozní zisk (mil. Kč) 179 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 597 Zisk po zdanění (mil. Kč) 561 Zisk po zdanění

Více

Výroční zpráva 2012. Siemens, s.r.o. www.siemens.cz

Výroční zpráva 2012. Siemens, s.r.o. www.siemens.cz Výroční zpráva 2012 Siemens, s.r.o. www.siemens.cz OBSAH Úvodník 4 Úvodní slovo Strategie 6 Úvodní slovo Lidské zdroje 8 Úvodní slovo Životní prostředí 10 Úvodní slovo Výzkum a vývoj 12 Úvodní slovo Finanční

Více

výroční ZpRáva 2011 RWE energie

výroční ZpRáva 2011 RWE energie výroční ZpRáva 2011 RWE energie Vybrané ukazatele (dle CAS) 2011 Tržby (mil. Kč) 14 405 EBITDA (mil. Kč) 455 Provozní zisk (mil. Kč) 427 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 2 103 Zisk po zdanění (mil. Kč) 2 009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

Výroční zpráva 2013 KUHN - Bohemia a.s.

Výroční zpráva 2013 KUHN - Bohemia a.s. Výroční zpráva 2013 KUHN - Bohemia a.s. skupina kuhn Berlin Warsaw Bruxelles Paris Praha Stuttgart München Wien Bratislava Bern Salzburg Budapest Ljubljana Zagreb Pecs Sarajevo Belgrade Rakousko Německo

Více

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři,

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři, Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil účetní závěrku společnosti Drahokoupil & Zbořil, k. s., jejímž prostřednictvím Vás chceme informovat o naší podnikatelské

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

v ý r o č n í z p r á v a

v ý r o č n í z p r á v a v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Ing. Vladimír Bail, Ph.D. předseda představenstva VÍTKOVICE STEEL, a. s. Ing. Zbyněk Kvapík, MBA člen představenstva VÍTKOVICE STEEL,

Více