VÝROČNÍ ZPRÁVA. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

2 Mapa koncernu ZEPPELIN GmbH Bělorusko/Minsk Rusko/Moskva Polsko/Varšava Německo/Mnichov Velká Británie/Nottingham Belgie/Genk Německo/Freiberg Čína/Peking Česká republika/praha USA/Houston Uzbekistán/Taškent Slovenská republika/bratislava Tádžikistán/Dušanbe Turkmenistán/Ašchabad Švýcarsko/Bern Arménie/Jerevan Rakousko/Vídeň Indie/Bombaj Saudská Arábie/Džabrail Singapur/Singapur Maďarsko/Budapešť Ukrajina/Kyjev Itálie/Milán Brazílie/Sao Paulo PŘES SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ VÍCE NEŽ 100 LET ÚSPĚCHU PŘES ZAMĚSTNANCŮ PO CELÉM SVĚTĚ 190 POBOČEK PO CELÉM SVĚTĚ 3 Výroční zpráva společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. 2012

3 Obsah VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE (v mil. Kč) OBSAH Prodej strojů Náhradní díly a servis Pronájem a ostatní OBRAT CELKEM Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Rentabilita obratu (ROS) -0,30 % 4,63 % % 3,65 % Průměrný počet zaměstnanců Aktiva celkem Vlastní kapitál Základní údaje o společnosti 6 Jednatelé 7 Organizační struktura společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. 8 Zpráva vedení společnosti 10 O SPOLEČNOSTI 12 STAVEBNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ TECHNIKA 16 PŮJČOVNA STROJŮ - THE CAT RENTAL STORE 20 ENERGETICKÉ SYSTÉMY 22 FINANČNÍ ČÁST 24 Podíl vlastního kapitálu 53,52 % 56,55 % 53,20 % % Počet prodaných strojů ks ks ks 4 5

4 Jednatelé JEDNATELÉ STANISLAV CHLÁDEK JEDNATEL A GENERÁLNÍ ŘEDITEL MANAGING DIRECTOR AND EXECUTIVE HEAD Stanislav Chládek začal kariéru ve společnosti Caterpillar Financial Services v roce V letech 2009 až 2012 působil na pozici generálního ředitele ve firmě Vector Leasing. Absolvoval pražskou Vysokou školu ekonomickou a získal titul MBA od University of Pittsburgh, USA. Od je generálním ředitelem a jednatelem Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ JMÉNO SÍDLO PRÁVNÍ FORMA JEDNATELÉ DOZORČÍ RADA IČO DIČ AUDITOR Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Lipová 72, Modletice u Prahy společnost s ručením omezeným Stanislav Chládek, Pavel Boš Josef Mixa, předseda dozorčí rady Michael Eckhard Heidemann, místopředseda dozorčí rady Tomáš Rund, člen dozorčí rady CZ PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. PAVEL BOŠ JEDNATEL A FINANČNÍ ŘEDITEL FINANCIAL DIRECTOR AND EXECUTIVE HEAD Pavel Boš vystudoval obor finance v letech na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pracovní zkušenosti získával v auditorských a poradenských společnostech Arthur Andersen a později Ernst & Young. Do roku 2007 pracoval v oddělení koncernového controllingu holdingu ZEPPELIN GmbH, mateřské společnosti Phoenix-Zeppelin. Od roku 2008 je finančním ředitelem Phoenix- -Zeppelin a v roce 2011 byl jmenován jednatelem společnosti. 6 7

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. 8 9

6 Zpráva vedení společnosti ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI Vážení obchodní partneři a zákazníci, jménem společnosti Phoenix-Zeppelin bych vám rád poděkoval za přízeň, kterou jste nám v roce 2012 věnovali. Podle očekávání pokračoval i v loňském roce propad stavebního trhu, který významně ovlivnil podnikání malých, středních, ale i těch největších stavebních firem. Neochota investovat se projevila ve všech segmentech trhu. Ve stavebnictví byly například pozastaveny některé velké dopravní projekty, na které je navázána široká subdodavatelská síť. Aktuální situaci na trhu vnímá společnost Phoenix- -Zeppelin s plnou vážností a přizpůsobuje jí své aktivity. Více než kdy jindy jsme soustředili pozornost na vývoj nových služeb a řešení, která našim zákazníkům šetří náklady a pomáhají jim zmírňovat negativní důsledky ekonomické recese. Velmi si vážíme podnětů od našich obchodních partnerů a zákazníků, které jsou pro nás určitou zpětnou vazbou a poskytují nám informace o tom, co se ve skutečnosti ve stavebním sektoru děje. I díky těmto zpětným vazbám jsme schopni dlouhodobě udržet vysokou kvalitu našich služeb. Koncern ZEPPELIN GmbH dosáhl v roce 2012 plánovaného obratu 2,57 mld. Eur a zisk před zdaněním je 95, 9 mil. Eur. Na pozadí složité ekonomické situace v zemích eurozóny jde o mimořádný výsledek. 10 Jsme si vědomi, že i v následujících letech bude pokračovat negativní trend ve stavebnictví. I proto jsme v roce 2012 přistoupili k restrukturalizaci, která se promítla do všech úrovní řízení naší společnosti. Byla přijata celá řada preventivních opatření, která mají za cíl společnost stabilizovat a připravit ji na další, z pohledu trhu nepříliš optimistické období. V prvé řadě jsme po dohodě s koncernem ZEPPELIN přistoupili k přecenění strojů, které zohledňuje situaci na současném trhu. Přecenění se dotklo nejen skladových strojů, ale i těch, které v současnosti pronajímáme zákazníkům a které se na náš sklad dostanou v příštích letech. Formou opravných položek a rezerv jsme upravili i ceny všech neprodaných strojů. Vzhledem k vývoji na trhu došlo také k uzavření divize Agro a k následnému výprodeji skladových zásob zemědělské techniky, což spolu se zmiňovaným přeceněním strojů mělo podstatný vliv na výsledek hospodaření společnosti v roce Dalším přijatým opatřením, kterým byla společnost Phoenix-Zeppelin nucena reagovat na měnící se podmínky tržního prostředí, byly personální změny uvnitř společnosti a snížení nákladů v řadě jiných oblastí, jako je sponzoring, telekomunikační služby nebo provoz vozového parku. Odhadovaná úspora u nákladů se bude pohybovat v desítkách milonů korun ročně. Pozitivní vliv přijatých opatření se projeví již v roce 2013 a samozřejmě se promítne i do následujících let. Podstatnou změnou z hlediska správy a řízení společnosti je začlenění Phoenix-Zeppelin do strategických obchodních jednotek koncernu ZEPPELIN GmbH (SBU Strategic Business Unit). Přijetím stejné struktury, jakou využívá naše mateřská společnost, budeme v budoucnu schopni lépe koordinovat a plánovat jednotlivé aktivity v rámci koncernu. Vyšší efektivitu si slibujeme také od sloučení našich prodejních a servisních středisek, které jsou nově lokalizovány podle oblastí, což jim přináší větší míru samosprávy a umožňuje tak prodejcům například pružněji reagovat na místní specifické podmínky. V důsledku dlouhodobého nepříznivého vývoje stavebního trhu a s tím souvisejících přijatých opatření ve společnosti nepřekvapí, že celková finanční situace je pro nás v porovnání s rokem 2011 méně optimistická. Společnost Phoenix-Zeppelin dosáhla v roce 2012 obratu mil. Kč a hospodářský výsledek před zdaněním činil -11 mil. Kč. V meziročním srovnání si oba ukazatele pohoršily, ale nutno dodat, že v případě hospodářského výsledku je to poprvé za několik let, kdy jsme nedosáhli zisku. Do výsledku se jednorázově promítly i námi provedené preventivní a stabilizační kroky. Navzdory meziročnímu poklesu obratu a zisku zůstává Phoenix-Zeppelin stabilní a zdravou společností. I díky optimalizaci aktiv v roce 2012 překračuje podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech stále hranici 50 %, pozitivní zprávy přicházejí rovněž z dceřiných společností. Výborné výsledky se podařilo udržet na Slovensku, kde byl při obratu 50 mil. Eur realizován zisk 1,5 mil. Eur. Také firma CZ LOKO, ve které drží Phoenix-Zeppelin 49% podíl, dosáhla v roce 2012 zisku přes 100 mil. Kč, a to při obratu 2,2 mld. Kč. Společnost Phoenix-Zeppelin má ty nejlepší předpoklady vyjít z krizového období posílená. Silné zázemí mateřského koncernu ZEPPELIN GmbH, zefektivnění řídicích procesů uvnitř organizace a v neposlední řadě špičková technologická úroveň námi prodávaných i pronajímaných strojů dávají tušit, že společnost Phoenix-Zeppelin bude nadále hrát významnou roli na českém trhu. Stanislav Chládek jednatel a generální ředitel Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. 11

7 O společnosti VÁŠ ÚSPĚCH, NÁŠ ZÁVAZEK JIŽ 40 LET POSKYTUJE PHOENIX-ZEPPELIN SVÝM ZÁKAZNÍKŮM KVALIT NÍ SLUŽBY A PRO- DUKTY. CHCEME BÝT PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY PARTNERY, KTEŘÍ JIM POMOHOU REALIZOVAT JEJICH PROJEKTY A BÝT ÚSPĚŠNÍ. INDIVIDU- ÁLNÍ PŘÍST UP, INOVAT IVNÍ TECHNOLOGIE A PEČ- LIVÁ PÉČE O NAŠE ZÁKAZNÍKY JSOU HLAVNÍ- MI HODNOTAMI, KTERÉ TVOŘÍ SÍLU A STABILITU SPOLEČNOST I. JSME OTEVŘENÍ A CTÍME ET IC- KÁ PRAVIDLA FÉROVÉHO BYZNYSU. VÁŽÍME SI KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA, SE KTERÝM SPOLU- PRACUJEME. STANISLAV CHLÁDEK jednatel a generální ředitel Phoenix-Zeppelin vedení společnosti ve společnosti od roku

8 O společnosti Společnost Phoenix-Zeppelin, která je výhradním dealerem stavebních strojů a motorů značky Cat, manipulační techniky Hyster a drticí a třídicí techniky MFL, působí na českém a slovenském trhu stavebních strojů již přes čtyřicet let. Phoenix-Zeppelin je se svými 13 pobočkami v České republice a pěti na Slovensku součástí koncernu ZEPPELIN. Spolupráce koncernu ZEPPELIN a Phoenix-Zeppelin trvá od roku Historie firmy ZEPPELIN začala v roce 1908 u legendárních vzducholodí, které nesly jméno svého tvůrce, hraběte Ferdinanda von Zeppelin. V dnešní době patří koncern ZEPPELIN mezi největší světové prodejce stavebních strojů Cat a během desetiletí se propracoval k excelentní pověsti po celém světě nejen díky svým kvalitním produktům a službám, ale také díky bohaté nadační činnosti, podpoře vzdělání a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Koncern zaměstnává na osob ve 26 zemích, kde má 190 poboček, a v roce 2012 vytvořil obrat mil. Eur a zisk 95,9 mil. Eur. Společnost Phoenix-Zeppelin prošla v roce 2012 důležitou organizační změnou. Do funkce jednatele a generálního ředitele nastoupil k Stanislav Chládek. Josef Mixa se stal od členem dozorčí rady. Za společnost Phoenix-Zeppelin nyní vystupují a jednají Stanislav Chládek a jednatel a finanční ředitel Pavel Boš. Stanislav Chládek odpovídá za řízení Phoenix-Zeppelin a dceřiných společností Phoenix Zeppelin SK, Zeppelin Polska a Phoenix Zeppelin Ukraine. Podílí se také na řízení částečně vlastněných společností Zeppelin Körös-Spedit a CZ LOKO. Změny se nedotkly pouze vrcholového vedení, ale zároveň došlo ke změně a představení nové organizační struktury společnosti. Za obchodní a servisní činnost stavebních strojů Cat v jednotlivých oblastech České republiky jsou od 1. července 2012 odpovědní tři oblastní ředitelé. Za hlavní město Prahu, Středočeský kraj mimo okres Rakovník, Jihočeský kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a okresy Liberec, Semily a Jablonec nad Nisou je nyní odpovědný Radek Lechner. Oblastním ředitelem pro Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj a okresy Česká Lípa a Rakovník se stal Petr Dvořák. Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj a okresy Žďár nad Sázavou a Třebíč jsou nyní pod gescí Miroslava Matuszka. Toto rozdělení tak částečně přenáší odpovědnost a kompetence na jednotlivé oblasti. Vedení prodeje a servisu ostatních komodit (Hyster, energetické systémy) i půjčovny zůstává nadále centralizované. Díky nové organizační struktuře se Phoenix-Zeppelin může ještě lépe soustředit na uspokojování potřeb místních zákazníků a efektivněji naplňovat strategii společnosti. Díky optimalizaci své organizační struktury se společnost Phoenix-Zeppelin lépe začlenila do struktury strategických obchodních jednotek SBU (Strategic Business Units), kterou používají také ostatní dceřiné společnosti koncernu ZEPPELIN. Jednotky SBU jsou: Stavební stroje EU, Půjčovna, Energetické systémy, Průmyslové systémy a Stavební a zemědělské stroje CIS. Tato struktura byla přijata proto, aby jednotlivé společnosti koncernu mohly sdílet zkušenosti, dovednosti a know-how v rámci skupiny. To s sebou přináší i zefektivnění řízení jednotlivých společností a rychlejší reakci na tržní trendy a změny v zákaznickém chování. Společně s novou strukturou byla implementována i koncernová strategie orientující se na tři důležité oblasti: růst (growth), výkon (performance) a stabilitu (stability). Strategie založená na principech růstu, výkonu a stability velice dobře doplňuje model zasít-vyrůst-sklidit (seed-grow-harvest) společnosti Caterpillar. Základem tohoto modelu je sledování zákazníka od začátku jeho obchodního cyklu a nabízení relevantních řešení v každém z jeho stádií. Kombinace těchto dvou přístupů ve správném poměru povede k vyššímu zisku, stabilitě i rozvoji společnosti. Klíčem k naplnění této strategie jsou lidé, kteří tvoří přidanou hodnotu pro zákazníka a utvářejí také obraz společnosti v očích obchodních partnerů. Společnost Phoenix-Zeppelin se proto rozhodla soustředit se v letech 2012 a 2013 na připomenutí firemních hodnot, které existují v koncernu ZEPPE- LIN od jeho založení: inovaci, partnerství se zákazníky, prvenství na klíčových trzích, tvoření hodnot a zisku, orientaci na budoucnost, úspěch díky dobrým zaměstnancům a společenskou odpovědnost. Tyto hodnoty pomohly společnosti Phoenix-Zeppelin stát se jedničkou na trhu v obchodu se stavebními stroji a tuto pozici si chce společnost udržet i v roce Trh se stavebními stroji v České republice procházel v minulosti celou řadou změn. Tyto změny však společnost Phoenix-Zeppelin předjímala, a nové obchodní příležitosti proto aktivně vyhledávala ještě dříve, než trh začal klesat. Proaktivní a inovační přístup k zákazníkovi vnímá společnost jako nejúčinnější nástroj při prosazení se na stagnujícím stavebním trhu. Začlenění Phoenix-Zeppelin do strategických obchodních jednotek SBU vytvořilo prostor pro širší spolupráci napříč všemi zeměmi, ve kterých koncern ZEPPELIN GmbH působí. RŮST Prodat co nejvíce strojů se servisními službami. VÝKONNOST Zaměstnat a udžet ty nejlepší lidi. STABILITA Realizovat ziskové obchody s úměrným rizikem. Společnost Phoenix-Zeppelin si v neposlední řadě uvědomuje, že je součástí celospolečenského klimatu. Filozofií Phoenix-Zeppelin je vést obchod eticky, vyhýbat se konfliktu zájmů, korupci nebo mystifikaci klientů. Veškerým konáním jak firmy, tak i jejich zaměstnanců pronikají hodnoty koncernu ZEPPELIN. Jakožto lídr na českém a slovenském trhu se společnost Phoenix-Zeppelin kromě poskytování vysoce kvalitních produktů a služeb svým zákazníkům snaží přispět ke zlepšení určitých společenských aspektů. Aktivně podporuje sport a různé charitativní projekty. Dodržování etických pravidel je samozřejmou součástí při dosahování obchodních a strategických cílů společnosti Phoenix-Zeppelin

9 Stavební stroje a manipulační technika JSME TAM, KDE NÁS POTŘEBUJETE NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM SE SNAŽÍME BÝT KDE- KOLIV A KDYKOLIV K DISPOZICI. PRODEJEM ST ROJE NÁŠ VZTAH SE ZÁKAZNÍKEM TEPRVE ZAČÍNÁ. POMÁHÁME NAŠIM KLIENTŮM ZABEZ- PEČIT PÉČI O ST ROJ A JEHO PROVOZUSCHOP- NOST PO CELOU DOBU JEHO ŽIVOTNÍHO CYKLU, A TO VŠE DĚLÁME S OHLEDEM NA NASAZE- NÍ ST ROJE V DANÉ APLIKACI A ZÁKAZNÍKOVY MOŽNOST I. CÍLEM NAŠEHO SNAŽENÍ JE MINI- MALIZACE NÁKLADŮ NA PROVOZ A ÚDRŽBU ST ROJE. MARTIN LIŠKA prodejce služeb servisu a náhradních dílů pobočka Brno ve společnosti od roku 2000 Stavební stroje Cat jsou stejně jako motory této značky po více než čtyřicet let hlavním produktem Phoenix- -Zeppelin. Společnost již deset let spolupracuje také se značkou Hyster, jednou z předních značek na poli manipulační techniky. Společnost Phoenix-Zeppelin si navzdory nepříznivému ekonomickému vývoji ve stavebním sektoru udržela pozici jedničky ve svém oboru a zůstává nadále stabilním a spolehlivým partnerem pro své zákazníky. Aby vyhověla současným požadavkům trhu na zvýšení efektivity a snižování nákladů, zaměřuje se na hledání a vývoj inovativních řešení, které usnadňují zákazníkům podnikání a optimalizují jejich náklady. Změny, související s propadem trhu, se samozřejmě promítají i do chování zákazníků, kteří se začali více orientovat na nákup použitých strojů Cat se zárukou Cat Certified Used nebo Long Life. Takové stroje se pro zákazníky stávají zajímavou alternativou k nákupu nových strojů. Stejně tak se zákazníci orientují na krátkodobé pronájmy, což pomáhá zejména půjčovně The Cat Rental Store udržet si dominantní podíl na trhu půjčoven stavební techniky

10 Stavební stroje a manipulační technika Analýza olejových vzorků a provozních kapalin S.O.S. sm jako součást služby Condition Monitoring přispívá k prevenci servisních zásahů a odstávek stroje. Phoenix-Zeppelin poskytuje komplexní servis i v oblasti prodeje použitých strojů Cat, které jsou díky zárukám Cat Certified Used a Long Life pro zákazníky zajímavou alternativou k nákupu nových strojů. Místo nákupu nových strojů lze využít certifikovanou přestavbu stroje v rámci programu Cat Certified Rebuild. Společnost Phoenix-Zeppelin provedla v roce 2012 kompletní renovaci skládkového kompaktoru Cat 826G II. Program Cat Certified Rebuild je unikátní na trhu stavebních a zemních strojů, protože umožňuje zákazníkovi využít druhý život stroje. Každý stroj má po svém prvním životním cyklu stále 70 % součástí, které mohou bez problémů dále sloužit svému majiteli. Na konci roku 2011 byly na českém trhu představeny nové kolové nakladače řady K, kloubové dampry řady B, rýpadla řady E a dozery, jejichž motory splňují emisní normy Tier IIIB, ale většina zákazníků se s novými modely setkala až v roce 2012 při pokračování demo programu Vyzkoušej a porovnej!. Tento program slavil úspěch u zákazníků hlavně proto, že si klienti mohli stroj vyzkoušet přímo ve svých provozech a porovnat jeho efektivitu se stávajícím strojem. Přidanou hodnotou tohoto programu je poradenství aplikačních konzultantů, kteří zákazníkovi předvedou, jak se strojem pracovat, aby bylo dosaženo co nejvyšší efektivity. Díky tomuto programu se společnosti Phoenix-Zeppelin nadále daří přesvědčovat klíčové klienty o benefitech strojů Cat. Divize manipulační techniky společnosti Phoenix-Zeppelin oslavila v roce 2012 deset let spolupráce se značkou Hyster. Během minulého roku byly také představeny nové tahače, vychystávací vozíky řady Low Order a nová generace tříkolových elektrických vozíků Hyster řady A XNT. Nové produkty pomohly společnosti Phoenix-Zeppelin posílit pozici na trhu a nadále si získávaly zákazníky svou kvalitou a spolehlivostí. Pro divizi manipulační techniky předznamenal rok 2012 řadu obchodních úspěchů, a to zejména v segmentu vysokotonážních vozíků od 8 tun, kde společnost Phoenix-Zeppelin zúročila své zkušenosti, znalosti a v neposlední řadě i silné servisní zázemí. Společnost Phoenix-Zeppelin jako jeden z mála hráčů na trhu nabízí také pronájem této manipulační techniky a právě tato služba se stala klíčovým odlišovacím faktorem od konkurence a posílila konkurenční výhodu společnosti v segmentu manipulační techniky. Jedním z úspěchů roku 2012 je prodloužení smlouvy se strategickým klientem Coca-Cola HBC ČR, významná obměna Hyster flotily u společnosti W-Chariots, dodávky strojů do společností OKD, a.s., Enviropol, Ptáček velkoobchod, ModusLink a dalších. V oblasti speciálních strojů došlo k předání dalšího reachstackeru Hyster RS45-24IH pro společnost ČSKD Intrans. Společnost Phoenix-Zeppelin také dále pokračovala v obchodní expanzi na trhu manipulační techniky a u jejích klientů docházelo k uzavírání nových smluv, předávání nových strojů i k obměnám celých flotil. V roce 2013 se bude společnost Phoenix-Zeppelin soustředit na udržení pozice jedničky na trhu v oblasti stavebních strojů. Společnost se bude více orientovat na poskytování inovativních řešení pro zákazníky. Nadále budou rozvíjeny marketingové kampaně a programy podpory ve spolupráci s Cat Financial Services. Veškeré aktivity směřují k posílení individuálního přístupu k zákazníkovi a zvýšení kvality zákaznických služeb. V oblasti manipulační techniky bude taktéž docházet k aktivitám zaměřeným na dobytí a udržení silné tržní pozice. Ačkoli ekonomické prognózy nejsou růstové, probíhající oživení klíčových evropských ekonomik by se mělo co nejdříve projevit i na českých trzích

11 Půjčovna strojů - The Cat Rental Store PLUS PRO VAŠE PROJEKTY V NAŠICH PŮJČOVNÁCH THE CAT RENTAL STORE ST ROJE NEJEN PŮJČUJEME, ALE SNAŽÍME SE ZÁKAZNÍKŮM TAKÉ PORADIT S JEJICH VÝ- BĚREM. NABÍZÍME ŠIROKÉ PORT FOLIO ST ROJŮ NEJEN NA STAVBU, ALE I NA POLE, DO HAL NEBO I PRO DROBNÉ PRÁCE K RODINNÉMU DOMU VČET NĚ ZAJIŠTĚNÍ OBSLUHY. VŽDY MYS- LÍME NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA A DBÁME NA TO, ABYCHOM RYCHLE A EFEKT IVNĚ ZAJIST ILI, CO KLIENT POTŘEBUJE. LENKA CÁDEROVÁ vedoucí půjčovny The Cat Rental Store půjčovna Most ve společnosti od roku 2004 Půjčovna strojů a zařízení Phoenix-Zeppelin The Cat Rental Store, která je na českém trhu s pronajímanou stavební technikou aktivní již 14 let, si od samého začátku drží pozici jedničky. Rok 2012 přinesl řadu změn, které měly za cíl zvýšit efektivitu jednotlivých půjčoven a posílit půjčovny v nejvytíženějších regionech ČR. Došlo k restrukturalizaci jak sítě půjčoven, tak i celé společnosti Phoenix-Zeppelin. Byly uzavřeny čtyři pobočky půjčovny, a to v Čakovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Sokolově. Důvodem ke změně byla narůstající potřeba posílit přítomnost The Cat Rental Store v klíčových oblastech na českém trhu, kde zákazníci často poptávají její služby. Půjčovny Phoenix-Zeppelin jsou proto všude tam, kde je zákazníci potřebují. Již nyní je pravděpodobné, že změny zákaznického chování, které byly zaznamenány na začátku pokrizového období, se stanou v příštích letech permanentními. České i mezinárodní společnosti se i nadále soustředily na krátkodobý pronájem s cílem maximalizovat efektivitu stroje po dobu zápůjčky. Půjčovna The Cat Rental Store z těchto změn v minulém roce těžila, protože disponuje širokou škálou různorodých strojů a příslušenství a je schopna dodat kvalifikovanou posádku nebo zákazníkovi poskytnout odborné poradenství. Půjčovna The Cat Rental Store byla v roce 2012 i nadále členem Asociace půjčoven stavební techniky. Díky pravidelnému sdílení dat s předními společnostmi zabývajícími se pronájmem stavební techniky na českém trhu se ukázalo, že tento obor má světlou budoucnost. V následujících letech bude pro půjčovnu Phoenix-Zeppelin prioritou, aby zůstala pro své zákazníky silným a stabilním partnerem. Nyní drží The Cat Rental Store pozici jedničky na českém trhu s více než 25% podílem a budoucí aktivity by toto číslo měly ještě zvýšit. Klíčovou aktivitou vedoucí k tomuto cíli bude rozšíření produktové nabídky, zejména rychle rostoucího segmentu pracovních plošin. Na český trh v roce 2012 přišly také nové kloubové dampry řady B. Půjčovna The Cat Rental Store je zařadila do své flotily. Zároveň se stroje z půjčovny Phoenix-Zeppelin v roce 2012 podílely na nových výstavbách infrastrukturních zakázek, například na stavbách rychlostních silnic (R7) a dálnic (D8 a D3), ale i na dostavbě pražského metra trasy A. V roce 2012 byly realizovány telefonické průzkumy, které se staly důležitým zdrojem zpětné vazby. Jejich cílem bylo zjistit, co si zákazníci myslí o poskytovaných službách půjčovny Phoe nix-zeppelin, a identifikovat jak silné stránky, tak i potenciál pro rozvoj. Data z těchto průzkumů byla použita jako základ pro zlepšení péče o klienty. Zároveň s neustálým zkvalitňováním zákaznických služeb bude pokračovat i klienty oblíbený věrnostní program Plus Klub, jehož cílem je odměnit zákazníky za opakovanou spolupráci a budovat tak základnu spokojených klientů. Již na začátku roku je jasné, že tržní zpomalení bude negativně působit na obor pronájmu stavebních strojů i v roce Jak ukazují předběžné ekonomické indikátory, jen dostatečně zákaznicky orientované společnosti nabízející flexibilní a maximálně dostupné produkty a řešení budou schopny prosperovat v této hospodářsky nelehké situaci. Půjčovna The Cat Rental Store bude nadále dokazovat, že mezi tyto vítězné firmy patří

12 Energetické systémy SÍLA A BEZPEČÍ ELEKTŘINA NÁS PROVÁZÍ CELÝM ŽIVOTEM, ANIŽ BYCHOM SI TO UVĚDOMOVALI. I KDYŽ O NÁS MOŽNÁ NEVÍTE, NAŠE ENERGOCENT RA ZAJIŠŤUJÍ, ABYSTE NEPOCÍT ILI ŽÁDNÝ PROBLÉM, KDYŽ DOJDE K VÝPADKU ELEKTŘINY. NA NAŠE ENERGOCENT RA SE MŮŽETE SPOLEHNOUT V KAŽDÉ SI- TUACI. VE SPOLEČNOST I PHOENIX-ZEPPELIN SE SNAŽÍME O MAXIMÁLNĚ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍST UP KE KAŽDÉMU ZÁ- KAZNÍKOVI, A TAK JSME SCHOPNI NAVRHNOUT ŘEŠENÍ I V NESTANDARDNÍCH APLIKACÍCH. PAVEL CHREŇO vedoucí Product Support divize Energetické systémy, Praha ve společnosti od roku 1996 Ani divizi Energetické systémy se v roce 2012 nevyhnuly organizační a systémové změny, které proběhly v celé společnosti Phoenix-Zeppelin. Přes pokračující recesi českého průmyslu a stavebnictví se tato divize především snažila udržet dosavadní příznivé ekonomické výsledky a potvrdit vedoucí úlohu Phoe nix-zeppelin na trhu nouzových a operativních zdrojů energie v České republice. Rozhodnutí o zařazení dodávek kombinovaných zdrojů elektrické a tepelné energie do programu Phoenix-Zeppelin se ukázalo jako správné. Česká energetika (kromě velkých systémových elektráren) se bude v budoucnu opírat zejména o decentralizované zdroje energie. Právě v těchto zdrojích nacházejí po celém světě uplatnění motory Cat, a to je šance i pro Phoenix-Zeppelin. Na začátku roku 2012 byla společnost Phoenix-Zeppelin vybrána do první skupiny dealerů značky Cat, kteří dostali k dispozici nové plynové motory Cat řady CG. Tyto motory, vyráběné v novém závodě Caterpillar v Mannheimu, patří k absolutní světové špičce. Kromě jejich slavnostního uvedení na český trh, které proběhlo v říjnu 2012, se podařilo zrealizovat v extrémně krátké době i první instalaci v bioplynové stanici na Přerovsku. V současné době probíhají práce na výstavbě dalších dvou a jsou rozpracovány desítky nových projektů s těmito motory. Intenzivně také probíhá zaškolování našich projektantů a techniků ve výrobním závodě. V průběhu roku 2012 byly dokončeny práce na největší zakázce v historii divize Energetické systémy. Dvě kompresorová soustrojí s plynovými motory Cat G3616 byla uvedena do zkušebního provozu a probíhají jednání o další obdobné dodávce. Dále rozvíjíme dvoupalivové systémy BOOMEL DUAL, u kterých v roce 2012 proběhla řada zkoušek různých typů paliv. Ne všechny zkoušky skončily úspěšně, ale vždy nám ukázaly, jakým směrem se dál ubírat. Úspěšně pokračovaly i dodávky lokomotivních motorů Cat v rámci modernizace lokomotiv. Motory Cat se uplatní i ve zcela nových vozidlech, např. ve speciálním vozidle SU- PERMUV 74 vyvinutém dceřinou společnosti CZ LOKO, a. s., ve které Phoenix-Zeppelin drží 49% podíl a která patří ke stabilním pilířům podnikání společnosti. Další silnou stránkou divize Energetické systémy, vyjma zmiňovaných plynových motorů, jsou tradiční nouzové zdroje s dieselovými motory. I když dodavatelů těchto zařízení jsou v České republice téměř dvě desítky, vedoucí postavení na trhu nadále drží Phoenix-Zeppelin. To se daří především díky rozsáhlým zkušenostem, zázemí silné společnosti a v neposlední řadě kvalitním komponentům od dodavatelů. Umožňuje to realizovat zakázky s vysokou přidanou hodnotou, díky které je možné dodávat i speciální nouzové zdroje nebo velké projekty obsahující pokročilé technologie. Příkladem mohou být dodávky speciálních nouzových zdrojů pro velkorýpadla v dolech na severu Čech nebo projekty energetické nezávislosti obcí, měst a regionů. O tyto projekty je velký zájem i v zahraničí. Dalším příkladem je projekt Energeticky nezávislý kraj, jehož řešitelem je Moravskoslezský energetický klastr (Phoenix-Zeppelin je členem MSEK). Cílem projektu je omezit přetok energií přes hranice kraje, a tím posílit jeho energetickou bezpečnost a nezávislost. Těchto výsledků by nebylo možné dosáhnout bez kvalitního a erudovaného týmu projektantů, techniků, mechaniků a obchodníků. Tým divize Energetické systémy, který se za posledních pět let téměř nezměnil, je dostatečnou zárukou, že si společnost Phoenix-Zeppelin své vedoucí postavení na trhu udrží. Společnost Phoenix-Zeppelin si uvědomuje, jak významnou roli dnes zaujímá vzdělávání. Systematicky a dlouhodobě proto spolupracuje s předními českými technickými univerzitami, kterým v rámci jejich výuky nabízí neocenitelné zkušenosti z praxe. Na pravidelných seminářích pro studenty ČVUT již dnes padají otázky na možnost dalšího profesního růstu u Phoenix-Zeppelin, což poukazuje na dobré povědomí o společnosti u mladých lidí. V současné době pociťujeme silněji než kdy dříve, že se dostupná elektrická a tepelná energie stala samozřejmostí. Pokud se při stisknutí ovladače televizního přijímače nebo otočení kohoutku s teplou vodou nic nestane, je to vždy nepříjemné. Je třeba si připustit, že spotřeba energie nebude klesat. Trend úsporných spotřebičů, budov a technologií je sice stoupající, ale jejich počet bude stoupat rychleji, než bude dosažená úspora energie. Posláním Phoenix-Zeppelin je proto zajistit bezpečnou energii na úrovni státu, domácností i firem

13 FINANČNÍ ČÁST 24 25

14 Zpráva nezávislého auditora společníkům společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o

15 Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. k 31. prosinci 2012 Rozvaha a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. Běžné účetní období Minulé úč. období 2011 Běžné účetní období Minulé úč. období 2011 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL Brutto Korekce Netto Netto B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B. DLOUHODOBÝ MAJETEK Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4 Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Zřizovací výdaje 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 3 Software Ocenitelná práva C. OBĚŽNÁ AKTIVA Goodwill 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Pozemky Stavby Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 5 Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 3 Pohledávky - podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 7 Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka

16 Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. k 31. prosinci 2012 Rozvaha a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. Běžné účetní období Minulé úč. období 2011 Brutto Korekce Netto Netto C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. OSTATNÍ AKTIVA PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2011 PASIVA CELKEM A. VLASTNÍ KAPITÁL A. I. Základní kapitál A. I. 1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 3 Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A II. 1 Emisní ážio 2 Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 5 Rozdíly z přeměn společností 6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti A III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A III. 1 Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3 Příjmy příštích období A. IV. Výsledek hospodaření minulých let IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. CIZÍ ZDROJE B. I. Rezervy B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 30 31

17 Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. k 31. prosinci 2012 Rozvaha a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2011 Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období Rezerva na důchody a podobné závazky 3 Rezerva na daň z příjmů 4 Ostatní rezervy Vydané dluhopisy 10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) Jiné závazky B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 3 Závazky - podstatný vliv B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Přijaté zálohy C. OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV Vydané dluhopisy 7 Směnky k úhradě 8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 9 Jiné závazky C. I. Časové rozlišení C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Přijaté zálohy Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Ing. Stanislav Chládek Ing. Dana Křížová Ing. Pavel Boš tel.:

18 Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. k 31. prosinci 2012 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2011 Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2011 I. 1 Tržby za prodej zboží A. 2 Náklady vynaložené na prodané zboží OBCHODNÍ MARŽE F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. 2 Ostatní provozní výnosy H. 1 Ostatní provozní náklady II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb V. 2 Převod provozních výnosů I. 1 Převod provozních nákladů 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace 696 * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby PŘIDANÁ HODNOTA C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady VI. 1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. 1 Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. 1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. 2 Náklady z finančního majetku IX. 1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. 2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti D. 1 Daně a poplatky E. 1 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu X. 1 Výnosové úroky N. 2 Nákladové úroky XI. 1 Ostatní finanční výnosy O. 2 Ostatní finanční náklady XII. 1 Převod finančních výnosů P. 2 Převod finančních nákladů * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

19 Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. k 31. prosinci 2012 Rozvaha a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2012 Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2011 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1 - splatná Q. 2 - odložená ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST POPIS SPOLEČNOSTI Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. (dále jen společnost ) je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 4. června 1991 a sídlí v Modleticích, Lipová 72, Česká republika, IČO Hlavním předmětem její činnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, opravy pracovních strojů, opravy zemědělských strojů, zprostředkovatelská činnost v obchodě, leasingová činnost v oblasti stavebních strojů, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. V roce 2012 byl do obchodního rejstříku zapsán druhý jednatel Ing. Stanislav Chládek, vymazán z pozice jednatele byl Ing. Josef Mixa. Společnost dále v roce 2012 ustavila dozorčí radu, jejímž předsedou je Ing. Josef Mixa, místopředsedou p. Michael Eckhard Heidemann a členem Ing. Tomáš Rund. Kromě toho nebyly provedeny žádné významné změny v zápisu do obchodního rejstříku. Osoby podílející se na základním kapitálu k jsou: 1 Mimořádné výnosy R. 2 Mimořádné náklady S. 1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti S. 1 - splatná S. 2 - odložená * MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/ ) **** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM ZEPPELIN GmbH, Friedrichshafen, SRN 85,00 % PHOENIX Praha a.s., Praha, Česká republika 7,47 % Ing. Josef Mixa 7,53 % Většinovým vlastníkem společnosti je ZEPPELIN GmbH, Friedrichshafen, SRN. Mateřskou společností celé skupiny je Zeppelin-Stiftung in Verwaltung der Stadt Friedrichshafen, SRN. Společnost je součástí konsolidačního celku společnosti ZEPPELIN GmbH. Přiložená účetní závěrka je připravená jako samostatná. Konsolidovaná účetní závěrka dle německých účetních standardů (HB II) je připravována mateřskou společností ZEPPELIN GmbH. V souladu s českými účetními předpisy má společnost výjimku sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle českých předpisů, v obchodním rejstříku bude zveřejněn překlad konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti. Jednateli společnosti jsou Ing. Stanislav Chládek a Ing. Pavel Boš. Činnost společnosti je organizována v hlavním sídle společnosti v Modleticích, v pěti pobočkách (Praha, Brno, Ostrava, Most, Sokolov) a dále v devíti zastoupeních a půjčovnách (Liberec, České Budějovice, Hradec Králové, Praha-západ, Plzeň, Zlín, Olomouc a Jihlava). 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Přiložená účetní závěrka byla připravena podle účetních předpisů platných v České republice pro rok 2012 a OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Způsoby oceňování a účetní postupy, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2012 a 2011, jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč, je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku Ing. Stanislav Chládek Ing. Dana Křížová Ing. Pavel Boš tel.:

20 b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč, se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Technická zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč za rok zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Do roku 2011 společnost používala pro ocenění pronajímaných strojů účtovaných v rámci dlouhodobého hmotného majetku výhradně pořizovací ceny a vypočtené oprávky. Případná rizika související s oceněním majetku zohledňovala společnost na základě individuálního posouzení tvorbou opravné položky. V roce 2012 společnost upravila účetní postupy v souladu se skupinovými účetními postupy tak, že nově porovnává účetní zůstatkové hodnoty pronajímaných strojů s očekávanými prodejními cenami, tzv. orientačními tržními cenami. Tyto orientační tržní ceny jsou připravovány na základě vývoje cen na trzích, kde skupina působí (společnost zde zohledňuje i lokální podmínky). V případě, že jsou orientační tržní ceny nižší než účetní zůstatkové hodnoty, vytváří společnost opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši příslušného rozdílu. Společnost k provedla propočet tohoto přecenění majetku a proúčtovala vzniklý rozdíl v souladu s účetními politikami popsanými v odstavci 3o (Změny účetních metod, opravy chyb minulých let). c) Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti. Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou. Majetkové účasti v cizí měně jsou k přeceněny kurzem platným k vyhlášeným Českou národní bankou. Kurzový rozdíl vzniklý z přecenění k se účtuje do vlastního kapitálu. Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako opravná položka. d) Zásoby Nakupované zásoby strojů jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo apod.). Náhradní díly jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím pevných cen, oceňovacích rozdílů a váženého aritmetického průměru. Nedokončená výroba vlastní výroby týkající se motorů se oceňuje skutečnými náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a přímé výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují přímé externí kooperace od třetích stran a jsou přiřazeny přímo konkrétním projektům. Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Do roku 2011 oceňovala společnost zásoby strojů pouze na základě pořizovacích cen a opravných položek na základě obrátkovosti zásob. Případná rizika ze ztráty hodnoty zásob byla vyhodnocována na základě analýzy obrátkovosti resp. stáří zásob. V roce 2012 společnost upravila účetní postupy v souladu se skupinovými účetními postupy tak, že nově porovnává pořizovací ceny ponížené o opravné položky stanovené na základě obrátkovosti s očekávanými prodejními cenami, tzv. orientačními tržními cenami. V případě, že jsou orientační tržní ceny nižší, než skutečné pořizovací ceny snížené o opravné položky stanovené na základě obrátkovosti, vytváří společnost dodatečnou opravnou položku k zásobám ve výši příslušného rozdílu. Společnost k provedla propočet tohoto přecenění zásob a proúčtovala vzniklý rozdíl v souladu s účetními politikami popsanými v odstavci 3o (Změny účetních metod, opravy chyb minulých let). e) Pohledávky Pohledávky se oceňují nominální hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. f) Deriváty Derivátové finanční nástroje zahrnující měnové forvardy jsou při pořízení zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány jejich reálnou hodnotou. Reálné hodnoty jsou odvozeny z modelů diskontovaných peněžních toků. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce ostatní závazky, je-li jejich reálná hodnota pro společnost negativní. Společnost má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik společnosti jako efektivní zajišťovací nástroj, ale nelze pro ně podle českých účetních předpisů použít zajišťovací účetnictví, protože nesplňují kritéria pro zajišťovací účetnictví. Tyto deriváty jsou proto vykázány jako deriváty určené k obchodování. Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou součástí čistého zisku nebo ztráty z finančních operací. g) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžními vklady. Podle obchodního zákoníku společnost vytvořila rezervní fond ve výši 10 % základního kapitálu. h) Cizí zdroje Společnost vytváří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. Společnost v roce 2012 upravila účetní postupy v souladu se skupinovými účetními postupy. Nově porovnává budoucí odkupní zůstatkové hodnoty pronajímaných strojů, financovaných formou operativního leasingu, a dále strojů, na které společnost poskytla garanci odkupu po ukončení pronájmu za zůstatkovou hodnotu, s budoucími očekávanými prodejními cenami, tzv. orientačními tržními cenami. Společnost zohledňuje případná rizika vyplývající z existujících smluvních ujednání. V případě, že jsou budoucí orientační tržní ceny nižší než odkupní zůstatkové hodnoty, vytváří společnost rezervu na potenciální ztráty z těchto smluv. Společnost k provedla výpočet rezervy na potenciální ztráty a proúčtovala tuto rezervu v souladu s účetními politikami popsanými v odstavci 3o (Změny účetních metod, opravy chyb minulých let). Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují v nominálních hodnotách. Dlouhodobé a krátkodobé úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. i) Leasing Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. j) Devizové operace Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách kurzem České národní banky platným ke dni jejich vzniku a ke konci roku byly oceněny kurzem platným k vyhlášeným Českou národní bankou. Relizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. k) Účtování výnosů a nákladů Výnosy z prodeje strojů a náhradních dílů se účtují v okamžiku předání stroje, resp. náhradního dílu v den uskutečnění zdanitelného plnění, který je rovný dni předání stroje, resp. náhradního dílu. Výnosy za služby servisu se u ročních smluv během roku fakturují zálohově a na konci období se podle odpočtu skutečných motohodin provádí vyúčtování s promítnutím podmínek sjednaných ve smlouvě. Výnosy ze smluv o dílo týkající se motorů se účtují na základě předávacího protokolu nebo zjišťovacího protokolu spolu se zaúčtováním příslušné změny stavu nedokončené výroby. Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů. Mimořádné náklady a výnosy se vykazují v případě významných operací nad rámec běžných obchodních transakcí

21 l) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.). Společnost vykazuje v závazcích nesplacený závazek z titulu daně z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, příslušný rozdíl je vykázán jako krátkodobá pohledávka. Odložená daň odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi účetními a daňovými zůstatkovými hodnotami aktiv a závazků. m) Spřízněné strany Spřízněnými stranami společnosti se rozumí: Strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující vliv. Členové statutárních a řídicích orgánů společnosti nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv. Dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky. n) Přehled o peněžních tocích Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti. Společnost pro financování svých běžných operativních potřeb využívá bankovní úvěr formou bankovního kontokorentu. Tento druh financování je považován za nejdůležitější zdroj externího financování. Proto je kontokorent považován vedením společnosti spíše za formu krátkodobého úvěru. Z tohoto důvodu se pro účely výkazu peněžních toků kontokorent nepovažuje za součást peněz a peněžních ekvivalentů, ale za krátkodobý úvěr (dále viz odstavec 14). o) Změny účetních postupů, opravy chyb minulých let Pro změny účetních postupů a opravy chyb minulých let společnost postupuje v souladu s interpretací Národní účetní rady I-11 Srovnatelnost informací za běžné a minulé období a tyto změny a opravy účtuje přes vlastní kapitál. Proúčtování těchto úprav je zachyceno v tabulce popisující změny vlastního kapitálu (viz odstavec 10). p) Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 4. DLOUHODOBÝ MAJETEK a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) Souhrnná výše nehmotného majetku s pořizovací cenou do 60 tis. Kč neuvedeného v rozvaze činila k a 2011 v pořizovacích cenách tis. Kč a tis. Kč. b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Konečný zůstatek Pozemky Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Celkem Celkem OPRÁVKY Počáteční zůstatek Tvorba OP k (viz odst. 3b) Odpisy/tvorba OP Prodeje, likvidace Vyřazení Konečný zůstatek Účetní hodnota Pozemky Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Opravná položka k dlouhodobému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Celkem Celkem Tvorba opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku k v celkové výši tis. Kč (viz odstavec 3b), byla zaúčtována přes vlastní kapitál (viz odstavec 10). Souhrnná výše hmotného majetku s pořizovací hodnotou do 40 tis. Kč neuvedeného v rozvaze činí k a 2011 v pořizovacích cenách tis. Kč a tis. Kč. Budovy v pořizovací ceně tis. Kč a pozemky v pořizovací ceně tis. Kč, v celkové zůstatkové hodnotě k a 2011 ve výši tis. Kč a tis. Kč jsou zastaveny na krytí úvěrů od UniCredit Bank

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o.

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosinec 212 Obchodní firma nebo jiný název jednotky MONTAKO- obchod s.r.o. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více