Jakým způsobem je možné definovat náklady související s bezpečností?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jakým způsobem je možné definovat náklady související s bezpečností?"

Transkript

1 Jakým způsobem je možné definovat náklady související s bezpečností? Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Zuzana Krulíková Anotace Příspěvek se ve stručnosti zamýšlí nad otázkou kolik stojí bezpečnost respektive jaké jsou či mohou být náklady určitého bezpečnostního incidentu. Při této a priori nevděčné činnosti jsou do značné míry využity poznatky z mezinárodního projektu bezpečnostního výzkumu, kde se oba autoři svého času angažovali. Klíčová slova Bezpečnost, náklady, opatření, dopady, finance. Summary The paper briefly examines the question of "how much does the security cost" or what are or may be the cost of a particular security incident. In this a priori ungrateful activity are largely used outcomes of the international security research project where both authors were involved. Keywords Safety/security, cost, measures, impacts, finance.

2 Ekonomie bezpečnosti Bezpečnost ekonomiky: Mezinárodní projekt za účasti České republiky Projekt Ekonomie bezpečnosti bezpečnost ekonomiky: Nová agenda pro evropskou bezpečnostní ekonomiku ( EUSECON A New Agenda for European Security Economics ) byl jedním z mezinárodních projektů, spuštěných v kontextu 7. rámcovém programu Evropské unie. Projekt spadal do Tématu 10: Bezpečnost a probíhal od března 2008 do počátku roku Projekt se zaměřoval na ekonomické aspekty konkrétních bezpečnostních politik. Mezi otázky, které byly v této souvislosti položeny, patří: Jak ekonomika odolává bezpečnostním výzvám? ; Které ekonomické nástroje mohou být aplikovány při zajišťování bezpečnosti? či dokonce Jaký je dopad terorismu na mikroekonomické lidské štěstí? 1 Koordinací projektu byl pověřen Německý institut pro hospodářský výzkum. Vedle Německa a České republiky se do řešení zapojily kapacity z Nizozemska, Spojeného království, Irska, Řecka, Španělska a Rakouska. Ze zemí mimo Evropskou unii se jedná o Izrael, Norsko, Spojené státy americké a na bázi jednotlivců i Švýcarsko. Česká republika je tak v uvedené množině jediným novým členským státem Unie, kterému se dostalo této cti. Členové badatelského konsorcia, zastupující Českou republiku (respektive Centrum pro sociální a ekonomické strategie a Policejní akademii České republiky), o to více považují za svou povinnost seznámit domácí publikum s dosavadními výsledky a směřováním projektu. 2 Co se týče otázky, položené v názvu článku, pak je třeba v první řadě co možno nejjednoznačněji vědět či stanovit, co je v sázce (respektive jaký je chráněný zájem možná ztráta, plynoucí z nečinnosti) a kolik skutečně stojí konflikt. 1 O terorismu jsou veřejně známá spíše makrodata (kde se útok udál; kolik znamenal obětí; kdo byl útočník) ale nikoli mikrodata (dopad incidentu na konkrétní malé komunity a na firmy; například kdo se po útoku odstěhoval a kolik ho toto stěhování stálo; zcela mimo matematiku pak zůstávají psychologická traumata a náklady na snahu začít jiný život ). Konkrétní dílčí studie (working papers) bylo určitou dobu možné shlédnout na internetové stránce ale po skončení projektu se jejich dostupnost omezila. 2 První seznámení veřejnosti v České republice s projektem se uskutečnilo během 5. Pražské bezpečnostní konference, 20. listopadu 2009 (vystoupení koordinátora projektu Tilmana Brücka, nazvané Security Policy as a Threat to Growth? ). 2

3 Přímé náklady konfliktu (hodnoty zničené přímo v rámci konfliktu) tvoří pouze zlomek celého spektra souvisejících nákladů. Nepřímé náklady se zpravidla od přímých nedají ostře oddělit. Mezi tradičně přehlížené náklady konfliktů patří takové chronické a obtížně kvantifikovatelné náklady, jako jsou náklady příležitosti. 3 V bezpečnostní oblasti lze identifikovat několik základních průmětů mezi bezpečnostním uvažováním a ekonomikou (dopadem na hospodářství a společnost: 4 Primární náklady, související s teroristickými incidenty (škody na místě útoku: oběti na životech, zranění, materiální škody a bezprostřední náklady, nutné na příslušné záchranné práce, léčbu zraněných, odškodnění pozůstalých, respektive případné uvedení místa činu do původního stavu). Sekundární náklady, které znamenají protiteroristická opatření (přitom je třeba konstatovat, že i malá míra ohrožení terorismem přináší často stejné investice, jako vyšší míra ohrožení). Totéž platí pro opatření proti organizovanému zločinu (která se s opatřeními proti terorismu mohou vhodně doplňovat, ale mohou spolu i soupeřit ). Tento aspekt již nyní v určité míře sledují některé studie, vygenerované v rámci projektu EUSECON. 5 Terciální, a priori psychosociální náklady, které souvisejí s bezpečnostní nejistotou ve společnosti (nejen s ohledem na terorismus nebo organizovaný zločin). Tato skutečnost rezonuje nejviditelněji v takových oblastech, jako je cestovní 3 Studie (Working Paper) č. 21: Olaf J. de Groot, Tilman Brück, Carlos Bozzoli; Německý institut pro hospodářský výzkum. Kolik peněz stojí výstřel: K tématu odhadu ekonomických nákladů konfliktu (How Many Bucks in a Bang: On the Estimation of the Economic Costs of Conflict). Studie (Working Paper) č. 29: Carlos Martí Sempere; Universita Baskicka. Evropský bezpečnostní průmysl: Předmět výzkumu (The European Security Industry: A Research Agenda). 4 Studie (Working Paper) č. 01: Tilman Brück, Marie Karaisi, Friedrich Schneider; Německý institut pro hospodářský výzkum. Přehled ekonomiky bezpečnosti (A Survey of the Economics of Security). 5 Studie (Working Paper) č. 09: Alexander Ramseger, Martin B. Kalinowski, Lucia Weiß; Institut pro výzkum míru a bezpečnostní politiku University v Hamburgu. Chemické, biologické, radiologické a nukleární hrozby a ekonomická analýza terorismu (CBRN Threats and the Economic Analysis of Terrorism). Studie (Working Paper) č. 13: Carlos Bozzoli, Cathérine Müller; Německý institut pro hospodářský výzkum. Vnímání a postoje k šokům způsobeným terorismem: Důkazy ze Spojeného království (Perception and Attitudes to Terrorist Shocks: Evidence from the United Kingdom). 3

4 ruch nebo civilní letectví). Tento aspekt již nyní v určité míře sledují některé studie, vygenerované v rámci projektu, ale i některé další výstupy. 6 Stranou pozornosti nemohou zůstat ani náklady ušlé příležitosti, které zapříčinil terorismus, organizovaný zločin či korupce. Na druhé straně pomyslných vah jsou zisky, které bezpečnostní výzvy znamenají pro bezpečnostní výrobu či služby. Poslední sledovanou proměnnou je tzv. chráněný zájem (škody, kterým se snaží protiopatření či konkrétní chování zabránit). Všechny tyto aspekty je třeba při studiu dopadů terorismu a organizovaného zločinu brát do úvahy, aby konkrétní závěry nebyly zkreslené a zavádějící. Zároveň je třeba sledovat, kdo konkrétní náklad (nebo jeho podíl) nese: veřejný (státní, regionální, obecní, unijní) rozpočet; soukromý subjekt jednotlivec atd. Rovněž omezení lidských svobod nebo komplikace při integraci cizinců je možné chápat jako specifický terciální náklad, související s terorismem. 7 6 Studie (Working Paper) č. 06: Konstantinos Drakos; Athénská universita hospodářství a obchodu. Ekonomika bezpečnosti: Průvodce dostupností a potřebností dat (Security Economics: A Guide for Data Availability and Needs). Studie (Working Paper) č. 08: Konstantinos Drakos; Athénská universita hospodářství a obchodu. Velká otázka, málo odpovědí: Teroristická aktivita, sentiment investora a dopad šoků na akciové výnosy (Big Question, Little Answers: Terrorism Activity, Investor Sentiment and Shock Returns). Studie (Working Paper) č. 10: Syeb Mansoob Murshred; Institut sociálních studií v Haagu. O vzájemném vztahu mezi strachem a nenávistí (On the Interaction between Fear and Hatred). Studie (Working Paper) č. 11: Benedict Goderis, Mila Versteeg; Oxfordská universita. Porušování lidských práv po 11. září a úloha ústavních omezení (Human Rights Violation after 9/11 and the Role of Constitutional Constraints). Friedland, Nehemia; Merani, Ariel, The Psychological Impact of Terrorism: A Double-Edged Sword; in: Political Psychology, Vol. 6, No. 4 (Dec., 1985), s. 591 až 604. <http://www.jstor.org/pss/ >. Verger, Pierre; Dab, William; Lamping, Donna, L.; Loze, Jean-Yves; Deschaseaux-Voinet, Céline; Abenhaim, Lucien; Rouillon, Frédéric, The Psychological Impact of Terrorism: An Epidemiologic Study of Posttraumatic Stress Disorder and Associated Factors in Victims of the Bombings in France. <http://old.impact-kenniscentrum.nl/doc/kennisbank/ pdf>. Jiruše, Robert. Psychosociální intervenční týmy a terorismus v České republice; in: Rescue Report, 5/2005 p. 9, 12 (ISSN: ). 7 Studie (Working Paper) č. 10: Syeb Mansoob Murshred; Institut sociálních studií v Haagu. O vzájemném vztahu mezi strachem a nenávistí (On the Interaction between Fear and Hatred). Studie (Working Paper) č. 11: Benedict Goderis, Mila Versteeg; Oxfordská universita. Porušování lidských práv po 11. září a úloha ústavních omezení (Human Rights Violation after 9/11 and the Role of Constitutional Constraints). 4

5 S ohledem na dopad terorismu (incidentů, výhrůžek) na většinovou populaci. Zde rezonují dvě možnosti: radikalizace (příklon k rázným řešením, která mohou být diskutabilní z hlediska ochrany lidských svobod) nebo poraženectví (sebeobviňování a sklon k ústupkům). 8 Několik studií se věnuje tématu náchylnosti akciových trhů na výkyvy, vyvolané násilnými incidenty. Je konstatováno, že existují akcie, které jsou vůči terorismu bezmála imunní (obchodní řetězce atd.), ale některé akcie reagují na změny v mezinárodní bezpečnostní situaci velmi citlivě (aerolinky, hotelové řetězce, cestovní kanceláře). 9 Studie (Working Paper) č. 14: Syed Mansoob Murshed, Sara Pavan; Institut sociálních studií v Haagu. Identita a islámská radikalizace v Západní Evropě (Identity and Islamic Radicalisation in Western Europe). Studie (Working Paper) č. 19: Faisal Rabby, William M. Rodgers III; Universita Missouri, Rutgers: Universita New Jersey. Trh práce v USA po 11. září 2001 a jeho dopad na muslimy (Post 9-11 US. Muslim Labour Market Outcomes). Studie (Working Paper) č. 24: Faisal Rabby, William M. Rodgers III; Universita Missouri, Universita New Jersey. Dopad 11. září a londýnských bombových útoků na zaměstnanost a výdělky muslimů ve Spojeném království (The Impact of 9/11 and the London Bombings on the Employment and Earnings of U. K. Muslims). 8 Studie (Working Paper) č. 06: Konstantinos Drakos; Athénská universita hospodářství a obchodu. Ekonomika bezpečnosti: Průvodce dostupností a potřebností dat (Security Economics: A Guide for Data Availability and Needs). Studie (Working Paper) č. 10: Syeb Mansoob Murshred; Institut sociálních studií v Haagu. O vzájemném vztahu mezi strachem a nenávistí (On the Interaction between Fear and Hatred). Studie (Working Paper) č. 12: Eric D. Gould, Esteban F. Klor; Hebrejská universita v Jeruzalémě. Funguje terorismus? (Does Terrorism Work?). Studie (Working Paper) č. 14: Syed Mansoob Murshed, Sara Pavan; Institut sociálních studií v Haagu. Identita a islámská radikalizace v Západní Evropě (Identity and Islamic Radicalisation in Western Europe). 9 Studie (Working Paper) č. 08: Konstantinos Drakos; Athénská universita hospodářství a obchodu. Velká otázka, málo odpovědí: Teroristická aktivita, sentiment investora a dopad šoků na akciové výnosy (Big Question, Little Answers: Terrorism Activity, Investor Sentiment and Shock Returns). Studie (Working Paper) č. 16: Konstantinos Drakos; Athénská universita hospodářství a obchodu. Mezinárodní srovnání reakcí akciových trhů na velké teroristické incidenty: Role vnímání rizika (Cross- Country Stock Market Reactions to Major Terror Events: The Role of Risk Perception). Studie (Working Paper) č. 17: Konstantinos Drakos; Athénská universita hospodářství a obchodu. Determinanty mezinárodního přenosu otřesů způsobených terorismem (The Determinants of Terrorist Shocks Cross-Market Transmission). Studie (Working Paper) č. 18: John Garvey, Martin Mullins; Universita Limerick. Výzkum nového a starého terorismu za použití proměnlivých dat (An Examination of New and Old Terrosism Using High-Frequency Data). 5

6 Není bez zajímavosti, že například Londýnská burza se po útocích ve vlastní zemi zachvěla relativně málo, protože zde existovala zkušenost (paměť burzy), související s teroristickými útoky Irské republikánské armády. Burzy v jiných zemí na londýnský útok reagovaly nezřídka citlivěji. 10 Primární dopad útoků je zpravidla mnohem menší než jeho dopady sekundární a terciální (dopady na psychiku široké veřejnosti). Incidenty z 11. září 2001, nakolik byly závažné, tak jejich dopad na místě byl slabým odvarem jejich odrazu ve střednědobém horizontu (vývoj hrubého domácího produktu, fungování akciových trhů). Jedná se o rovnici o příliš mnoho neznámých. 11 Dopady teroristických útoků (šoky) na hospodářství jsou přitom v součtu mnohem méně drastické, než dopady trendů, které s terorismem nesouvisí (tzv. globální hospodářská krize). 12 Vyplatí se (ne) investovat do bezpečnostních protiopatření? Turisté, kteří chtějí na Cejlonu zavítat do chrámu Buddhova zubu, jsou předem informováni, že po teroristických útocích ze strany stoupenců budování Tamilského Eelamu je čekají přísná bezpečnostní opaření. Jaké je pak překvapení, když na místě samotném procházejí pouze dřevěnými rámy, označenými místní ochrankou za detektory (zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy). Toto opatření vyšlo zjevně lacino a svůj účel zatím uspokojivě plní: teroristy odstrašuje a k dalšímu útoku od té doby nedošlo. Představme si situaci, že šéf firemního IT, což můžete být třeba vy, si klidně pije ranní kávu (či čaj), když v tom k němu přijde "pan generální" s tím, že na webu New York 10 Studie (Working Paper) č. 17: Konstantinos Drakos; Athénská universita hospodářství a obchodu. Determinanty mezinárodního přenosu otřesů způsobených terorismem (The Determinants of Terrorist Shocks Cross-Market Transmission). Studie (Working Paper) č. 18: John Garvey, Martin Mullins; Universita Limerick. Výzkum nového a starého terorismu za použití proměnlivých dat (An Examination of New and Old Terrosism Using High-Frequency Data). 11 Studie (Working Paper) č. 23: Teun van Dongen; Středisko pro strategické studie Haag. Udělejte průlom: Alternativní přístup k měření účinnosti boje proti terorismu (Break it Down: An Alternative Approach to Measuring Effectiveness in Counterterrorism). 6

7 Times píší, že šifrování lze prolomit a zda teda má vůbec význam, aby se to v jejich firmě provádělo? V tu chvíli si musí CIO dobře rozmyslet odpověď a nejlépe udělá, když si vzpomene na základy ekonomie ať již je získal formálně ve škole či prostě praxí. Jde o to zvážit náklady a užitek šifrování. Užitkem v tomto případě rozumíme snížení rizika plynoucího ze zcizení dat a jejich možného dešifrování jinou osobou. Riziko je dáno jako součin pravděpodobnosti nastání nežádoucího úniku dat a škody z toho plynoucí: Riziko = Pravděpodobnost nastání události x Škoda plynoucí z události. Použijme názorného příkladu PIN na platební kartě, v naprosté většině případů se jedná o čtyřmístné číslo. Pak je tu denní limit na výběr, řekněme 30 tisíc korun. Po třech špatných zadáních PINu automat kartu zabaví. To jsou výchozí podmínky. A teď si představte, že vám kartu někdo ukradne, či ji prostě ztratíte, každopádně někdo cizí se z ní pokusí nelegálně vybrat peníze. Pravděpodobnost, že uhodne PIN je bez dodatečných informací (nemáte ho napsaný na zadní straně karty, že ne?) 1 ku 10 tisícům. Má na to tři pokusy, čímž se šance zvyšuje na 1 ku Možná škoda je 30 tisíc (neukládáte přeci peníze do matrace, něco na účtu máte), takže ohodnocené riziko se rovná 9 korunám. Jinými slovy, banky může velmi zjednodušeně při svých výpočtech počítat s tím, že průměrně se na každou kartu ukradne 9 korun. Samozřejmě, kdybychom do analýzy přidávali další údaje a proměnné, došli bychom k jiným hodnotám, ale pro rychlé hodnocení nákladů a užitku, plynoucího z šifrování, tento jednoduchý příklad plně postačuje. 13 "Představte si, že bych vzal dvacet dětských batůžků, naplnil je semtexem, dopravil je do dvaceti amerických školek a nechal je tam v noci vybuchnout. Nikoho bych nezabil. Ale co by se stalo? Žádná americká rodina by neposlala do školy své dítě. Američané by nešli do práce, protože by hlídali doma své děti." Studie (Working Paper) č. 16: Konstantinos Drakos; Athénská universita hospodářství a obchodu. Mezinárodní srovnání reakcí akciových trhů na velké teroristické incidenty: Role vnímání rizika (Cross- Country Stock Market Reactions to Major Terror Events: The Role of Risk Perception). 13 Radecký, Alexandr; Martin, Charlie; Erben, Lukáš. Šifrování: Rizika versus náklady; in: Business World, červen 2008, s. 12 až 13. <http://businessworld.cz/bezpecnost-a-rizeni-rizik/sifrovani-rizika-versusnaklady-1361>. 14 Pravda, Petr. Americký expert: Teroristé se mění; in: Mladá fronta DNES, 19. V (interview se Stephenem Gale z univerzity v Pennsylvánii). <http://zpravy.idnes.cz/americky-expert-teroriste-se-menidrv-/zahranicni.aspx?c=a030518_215710_zahranicni_pol>. 7

8 V současnosti je, přinejmenším v rámci zemí Evropské unie, čistě ekonomický dopad terorismu (potenciálních teroristických útoků) minimální, zejména pokud přitom uvažujeme celé spektrum nákladů na protiteroristická opatření. Přísně vzato by bylo možné k celému fenoménu přistupovat metodou laissez-faire (nechat být), a ve výsledku by společnost prostě akceptovala skutečnost, že k teroristickým útokům bude docházet i nadále (Tento aspekt již nyní v určité míře sledují některé studie, vygenerované právě v rámci projektu. 15 Existují zde ale přinejmenším dvě zásadní ale : a) Psychologický rozměr terorismu. V tomto ohledu se prolíná bezpečnostní věda, ekonomika a psychologie velmi těsně. Je možné konstatovat, že jevy, které jsou latentní či všudypřítomné (zločin, organizovaný zločin, korupce atd.), respektive se na ně lze v dlouhodobých časových řadách připravovat, přizpůsobovat se jim (migrace, potravinová a energetická krize), společnost vnímá méně vyhroceně, než jednotlivý teroristický útok, a to dokonce i útok neuskutečněný, zmařený ve stádiu příprav. Takový jednotlivý incident se na společnosti či hospodářství (cestovní ruch, civilní letecká přeprava atd.) odrazí výrazným jednorázovým výkyvem, který je mnohem zásadnější, než v případě jevů méně viditelných, které přitom mohou znamenat mnohem více obětí na životech (dopravní nehodovost, oběti kouření atd.). Na terorismus tak, stručně řečeno, veřejnost zpravidla odmítá aplikovat princip náhody, rozložení nákladů či statistického průměrování (pojišťovnictví), respektive investičního rizika (rizika nesprávné investice). Člověk snáze akceptuje riziko finanční ztráty (např. při nezabezpečeném internetovém bankovnictví), méně již ztráty zdraví a ještě méně hodlá matematizovat perspektivu smrti sebe nebo svých blízkých. 2) Terorismus postupuje cestou nejmenšího odporu. Zcela rezignovat na protiteroristická opatření by bylo vůči teroristickým strukturám návodným gestem. Mnohem více cílů by se stalo lákavějších pro případné útoky Studie (Working Paper) č. 03: Cathérine Müller, Joppe de Ree; Německý institut pro hospodářský výzkum. Hrozba terorismu: Perspektiva pro tvůrce politických rozhodnutí (The Threat of Terrorism: The Perspective of a Policymaker). Studie (Working Paper) č. 05: Hella Engerer; Německý institut pro hospodářský výzkum. Ekonomika bezpečnosti: Definice a možnosti (Security Economics, Definition and Capacity). 16 Již nyní jsme ostatně v situaci, že je třeba cíle diversifikovat, není v silách demokratické společnosti ohlídat všechna místa velké koncentrace osob, jako jsou supermarkety či otevřená prostranství (náměstí, rušné křižovatky). 8

JE MOŽNÉ MĚŘIT MÍRU OHROŽENÍ ZEMĚ TERORISMEM? 1

JE MOŽNÉ MĚŘIT MÍRU OHROŽENÍ ZEMĚ TERORISMEM? 1 JE MOŽNÉ MĚŘIT MÍRU OHROŽENÍ ZEMĚ TERORISMEM? 1 Čas od času se v tisku objevují zmínky o prohlášení globálně působící pojišťovací firmy AON, které konstatují zhoršení či zlepšení bezpečnostního prostředí

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU?

Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU? Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU? Ing. Petr Zahradník, MSc. EU Office České spořitelny a New York University, člen EuroTeam při Evropské komisi Vědeckopopularizační

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Metodologie Kvantitativní výzkum CAPI Délka dotazníku: 30 minut Velikost vzorku: n = 1002 Kvalitativní výzkum 6 individuálních rozhovorů Délka trvání: 30

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Za nepokoje na Šluknovském výběžku mohou nově přistěhovalí Romové, míní většina

Za nepokoje na Šluknovském výběžku mohou nově přistěhovalí Romové, míní většina Za nepokoje na Šluknovském výběžku mohou nově přistěhovalí Romové, míní většina Stále neutuchající problém Šluknovského výběžku považují více než dvě třetiny Čechů za velmi vážný. Více jak čtyři pětiny

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE

KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE Úvodem Historická předchůdkyně dnešní katedry zemědělské patřila ke třem zakládajícím katedrám Provozně ekonomické fakulty (PEF) Vysoké

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj.

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNY TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. VELMI STRUČNÁ HISTORIE V

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH Úvod Investor začátečník Život a finance Úspěch a bohatství Krysí závod Aktiva a pasiva Pasivní příjmy Druhy pasivních příjmů Pasivní příjmy a internet Ideální pasivní příjem

Více

Manuál pro vyplnění přihlášky

Manuál pro vyplnění přihlášky 2016 Manuál pro vyplnění přihlášky Následující dokument je určen pro všechny dobrodruhy, blázny, šťastlivce i smolaře, nesmělé i statečné, zkušené i nováčky, aktivní či tápající osoby, a jednoduše pro

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Dalibor Kačmář 21. 9. 2015

Dalibor Kačmář 21. 9. 2015 Dalibor Kačmář 21. 9. 2015 200+ 75%+ $500B $3.5M Průměrný počet dní, které útočník stráví v síti oběti, než je detekován všech průniků do sítí se stalo díky úniku přihlašovacích údajů celková odhadovaná

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Výsledky průzkumu postoje české veřejnosti k nadnárodním energetickým projektům typu DESERTEC (solární energie z pouště)

Výsledky průzkumu postoje české veřejnosti k nadnárodním energetickým projektům typu DESERTEC (solární energie z pouště) Výsledky průzkumu postoje české veřejnosti k nadnárodním energetickým projektům typu DESERTEC (solární energie z pouště) CITYPLAN ve spolupráci s Cranfield University (Velká Británie) - School of Applied

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Psychologické aspekty DVI Koncepce DVI týmu pro ČR vznikla z projektu MV ČR č. 263-5 (2006-8)

Psychologické aspekty DVI Koncepce DVI týmu pro ČR vznikla z projektu MV ČR č. 263-5 (2006-8) Psychologické aspekty DVI Koncepce DVI týmu pro ČR vznikla z projektu MV ČR č. 263-5 (2006-8) PhDr. Štěpán Vymětal oddělení bezpečnostních hrozeb a KŘ, odbor bezpečnostní politiky MV WADEM Konference:

Více

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016)

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016) AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016) TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR POLICEJNÍ MANAGEMENT A KRIMINALISTIKA N 61 1) Aplikace poznatků soudního inženýrství v kriminalistice. 2)

Více

Ochrana & Bezpečnost 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Makedonie a její zkušenosti s migrací (2015_D_04)

Ochrana & Bezpečnost 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Makedonie a její zkušenosti s migrací (2015_D_04) Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Ochrana & Bezpečnost 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 Makedonie a její zkušenosti s migrací 1 Anotace Příspěvek sumarizuje nedávné zkušenosti Makedonie s migračními

Více

Jak získat data z European Working Conditions Survey

Jak získat data z European Working Conditions Survey Webové stránky EurLIFE 2013. Dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/areas/ qualityoflife/eurlife/index.php [cit. 17. 6. 2013]. Jak získat data z European Working Conditions Survey Petra Sadílková Sociologický

Více

EXKURZ DO KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. Praha, 4. 4. 2012 1

EXKURZ DO KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. Praha, 4. 4. 2012 1 EXKURZ DO KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Praha, 4. 4. 2012 1 Témata Exkurz do terminologie Exkurz do souvislostí Exkurz do historie Exkurz do současnosti Praha, 4. 4. 2012 2 Dilema Intenzivní rozvoj elektronické

Více

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Výzvy priority SSH 2010

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU)

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Vyučující: Doc. Dan

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém globální bezpečnosti Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 Klíčové pojmy OSNOVA 1. VÁLKA A MÍR Světová geopolitika ve 20. století Současný stav 2. OBCHOD SE ZBRANĚMI

Více

Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti

Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti (American Israel Public Affairs Committee, AIPAC) je americká lobbistická skupina, jejímž cílem je propagovat

Více

Nesoulad mezi režimem měnového kurzu a monetární politikou

Nesoulad mezi režimem měnového kurzu a monetární politikou Nesoulad mezi režimem měnového kurzu a monetární politikou 1. Úvod Režim měnového kurzu je součástí monetární politiky každé země. Klasifikace režimů měnových kurzů a jejich výběr jednotlivými zeměmi dává

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

DVAKRÁT MĚŘ A JEDNOU ŘEŽ

DVAKRÁT MĚŘ A JEDNOU ŘEŽ DVAKRÁT MĚŘ A JEDNOU ŘEŽ PhDr. Michal Fábera Předseda představenstva ORANGE GROUP a.s. Podstata rizika Otázky: Co je riziko? Jaké byste uvedli příklady bezprostředních a dlouhodobých rizik? Jaké faktory

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách. Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha

Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách. Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha Problematické sociální jevy a vliv sociálních služeb na jejich řešení (A2) Mapování

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

MODEL HODNOCENÍ REGIONŮ NA BÁZI VICEKRITERIÁLNÍHO VÁŽENÉHO RANKINGU

MODEL HODNOCENÍ REGIONŮ NA BÁZI VICEKRITERIÁLNÍHO VÁŽENÉHO RANKINGU MODEL HODNOCENÍ REGIONŮ NA BÁZI VICEKRITERIÁLNÍHO VÁŽENÉHO RANKINGU Ivana KRAFTOVÁ Universita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Ivana.Kraftova@uni-pardubice.cz Abstrakt Při řízení povzbudivého růstu

Více

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Merzinárodní vědecká a odborná konference Oktober 8/2015 Bratislava, Loft Hotel, Slovenská republika Problematika převzaté

Více

Model byl např. publikován v závěrečné výzkumné zprávě z tohoto projektu.

Model byl např. publikován v závěrečné výzkumné zprávě z tohoto projektu. Restrikce veřejných výdajových programů a výdajových aktivit veřejných služeb Prof. PhDr. František Ochrana,DrSc.,katedra veřejných financí, VŠE v Praze Referát je součástí výstupu z výzkumného projektu

Více

Tomáš. Buzrla Tel.: 777 603 593

Tomáš. Buzrla Tel.: 777 603 593 Obchodování emisních povolenek Tomáš Buzrla Tel.: 777 603 593 Typy kapitálových trhů Primárn rní trhy - obchody pouze mezi podniky, kterým byly přidp iděleny emisní povolenky Charakteristika: nízkn zké

Více

CYBER SECURITY 2014 Zákon o kybernetické bezpečnosti jeho dopady do praxe

CYBER SECURITY 2014 Zákon o kybernetické bezpečnosti jeho dopady do praxe CYBER SECURITY 2014 Zákon o kybernetické bezpečnosti jeho dopady do praxe Ing. Aleš Špidla Ředitel odboru bezpečnostní politiky MPSV Člen rady Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Ales.spidla@mpsv.cz,

Více

Security of Things. 6. listopadu 2015. Marian Bartl

Security of Things. 6. listopadu 2015. Marian Bartl Security of Things 6. listopadu 2015 Marian Bartl Marian Bartl Unicorn Systems, Production Manager, 2013 Unicorn Systems, Operations Architect, 2012 Unicorn, 2012 Architektura a projektové řízení Bezpečnost

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

sazby vyšší, bylo by hůř). ČNB sáhla k netradičním nástrojům.

sazby vyšší, bylo by hůř). ČNB sáhla k netradičním nástrojům. Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2015 Téma 12 Současné problémy hospodářské teorie a politiky. Intervence ČNB, listopad 2013 Klesá hrubý domácí produkt, roste nezaměstnanost

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 EU 2 Evropská ústava 2003 Návrh EÚ červen 2003 na summitu EU v Řecku (v

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

Záznam z kulatého stolu: Zahraniční zaměstnanci pracovníci druhé třídy? Marie Jelínková, Sdružení pro integraci a migraci

Záznam z kulatého stolu: Zahraniční zaměstnanci pracovníci druhé třídy? Marie Jelínková, Sdružení pro integraci a migraci Záznam z kulatého stolu: Zahraniční zaměstnanci pracovníci druhé třídy? Marie Jelínková, Sdružení pro integraci a migraci Dne 10. dubna 2014 se na velvyslanectví České republiky v Berlíně konal kulatý

Více

Krizová komunikace a jak se s ní vypořádat? Pravidelné květnové neformální setkání 3. 5. 2012, 18:00 hodin, společnost NET4GAS

Krizová komunikace a jak se s ní vypořádat? Pravidelné květnové neformální setkání 3. 5. 2012, 18:00 hodin, společnost NET4GAS Krizová komunikace a jak se s ní vypořádat? Pravidelné květnové neformální setkání 3. 5. 2012, 18:00 hodin, společnost NET4GAS Co nás dnes čeká? Agenda (co už běží a co máme pro Vás připravené) Informace

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Poziční dokument Sdružení pro dopravní telematiku Předkládaný text je pozičním dokumentem Sdružení pro dopravní telematiku navazujícím na předchozí

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 22. únoru 2013 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Podle těchto projekcí by měl

Více

Finanční modely v oblasti Consultingu

Finanční modely v oblasti Consultingu Finanční modely v oblasti Consultingu Jan Cimický 1 Abstrakt Ve své disertační práci se zabývám finančním modelováním. Práce je koncipována jako soubor vzájemně často propojených nebo na sebe navazujících

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled

Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled Dr. Marc Holzer Děkan, School of Public Affairs and Administration Ředitel, The E-Governance Institute, Rutgers, The State University of New Jersey, Campus

Více

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU www.vscht.cz Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU 27.5.2014 Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz 1 Právní rámec VaVaVaI v ČR www.vyzkum.cz Národní politika výzkumu,

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více