10. Kapitálové trhy, trhy cenných papírů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Kapitálové trhy, trhy cenných papírů"

Transkript

1 10. Kapitálové trhy, trhy cenných papírů

2 FINANČNÍ TRH = systém setkávání a střetávání nabídky dočasně volných peněžních fondů a poptávky po nich = systém institucí a instrumentů zajišťujících pohyb peněz a kapitálu ve všech formách mezi různými ekonomickými subjekty na základě nabídky a poptávky

3 Trhy cenných papírů na trzích cenných papírů se obchodují: krátkodobé cenné papíry peněžního trhu (směnky, depozitní certifikáty, pokladniční poukázky, apod.) dlouhodobé cenné papíry kapitálového trhu (akci, obligace)

4 Typy finančních zprostředkovatelů na trhu cenných papírů BROKEŘI DEALEŘI TVŮRCI TRHU (market makers) MAKLÉŘI SPECIALISTA = kurzový makléř SPEKULANTI BÝCI (bulls hausse) MEDVĚDI (bears baisse) ARBITRAŽÉŘI ZAJIŠŤOVATELÉ

5 Struktura trhu cenných papírů

6 Cenné papíry (securities) představují zastupitelný a převoditelný finanční nástroj základem cenného papíru je skripturní akt (písemný projev vůle) a normativně stanovený proces vydání (emise) cenného papíru

7 Cenné papíry S cenným papírem je vždy spojeno určité právo vůči emitentovi (popř. ručiteli): na podíl na majetku emitenta, na vrácení poskytnutých peněžních prostředků, na odměnu za jejich poskytnutí, dispoziční právo.

8 Klasifikace cenných papírů Podle zákona o cenných papírech (č. 591/1992 Sb.) akcie zatímní listy podílové listy dluhopisy investiční kupóny opční listy směnky šeky skladní a skladištní listy

9 Klasifikace cenných papírů Podle doby splatnosti c.p. obchodované na peněžním trhu krátkodobé c.p. c.p. obchodované na kapitálovém trhu dlouhodobé c.p. Podle druhu ztělesněného práva majetkové (vlastnické) c.p. dluhové c.p. dispoziční c.p.

10 Klasifikace cenných papírů Podle dlužníka státní cenné papíry municipální c.p. soukromé c.p. Podle převoditelnosti na majitele (doručitele) - bez omezení převoditelnosti, volně prodáván na jméno (rektapapíry) - omezená převoditelnost jen smlouvou o postoupení práv (tzv. cesí) na řad - převoditelné rubopisem (indosamentem)

11 Klasifikace cenných papírů Podle podoby listinné zaknihované Podle převoditelnosti veřejně obchodovatelné na burze či jiném veřejném fin. trhu veřejně neobchodovatelné

12 Rok 1871

13 Rok 1910

14

15 Imobilizace a dematerializace cenných papírů IMOBILIZACE CENNÝCH PAPÍRŮ DEMATERIALIZACE CENNÝCH PAPÍRŮ

16 Základní pojmy Emitent cenného papíru - subjekt, kterému byly poskytnuty nebo svěřeny peněžní prostředky (zboží/majetek), - cenný papír potvrzuje toto poskytnutí vč. podmínek a práv. Investor - osoba, která poskytla / svěřila své volné peněžní prostředky.

17 Základní pojmy Emitent cenného papíru Investor Nominální (jmenovitá) hodnota Tržní hodnota Kurz cenného papíru Emisní kurz c.p. Emise c.p. ISIN např. ČEZ VAR/14, ISIN CZ Prospekt cenného papíru

18 Prospekt cenného papíru

19

20

21 Hodnocení emitenta - rating hodnocení pravděpodobnosti, že hodnocený subjekt dostojí svým závazkům vyplývajícím z emisí cenných papírů (či půjček nebo přijatých depozit) nejvýznamnější ratingové agentury tzv. velká trojka: 1. Standard & Poor s 2. Moody s 3. Fitch Ratings

22 Hodnocení emitenta Co se hodnotí? dluhové emise podniky místní orgány a země (sovereign rating) Hodnotící stupně: stupeň investiční AAA až BBB stupeň spekulativní BB, CCC, CC a C

23 Ratingové stupně

24 Vývoj ratingu ČR Moody's Standard and Poor's Fitch 1992 Ba Baa3 BBB 1994 Baa2 BBB Baa1 A A Baa1 A A Baa1 A BBB Baa1 A- BBB Baa1 A- BBB Baa1 A- BBB Baa1 A- BBB A1 A- BBB A1 A- A A1 A- A A1 A- A 2006 A1 A- A 2007 A1 A A 2008 A1 A A A1 A A A1 A A A1 AA- A+

25 Rating ČR - rating dlouhodobého státního dluhu v cizí měně, zdroj: Fitch, Standard and Poor's, Moody's

26 Rating jednotlivých zemí k

27 Srovnávací tabulka ratingového ohodnocení vybraných zemí MOODY'S Investiční stupně Aaa Francie, Německo, Nizozemsko, Rakousko, USA, Švýcarsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Spojené království, Švédsko, N. Zéland, Kanada, Singapur, Austrálie, Lucembursko STANDARD & POOR'S AAA Německo, Nizozemsko, Norsko, Švýcarsko, Singapur, Dánsko, Finsko, Spojené království, Kanada, Austrálie, Švédsko, Lucembursko, Hongkong Fitch Rakousko, Finsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Norsko, USA, Švýcarsko, Spojené království, Singapur, Dánsko, Švédsko, Kanada, Lucembursko Aa1 Hongkong AA+ Francie, Rakousko, USA Austrálie, Hongkong Aa2 Kuvajt AA Aa3 A1 Belgie, Tchaj-wan, S. Arábie, Čína, Chile, Japonsko ČESKÁ REPUBLIKA, Estonsko, Izrael, Korea AA- Belgie, Estonsko, Kuvajt, Nový Zéland ČESKÁ REPUBLIKA, Tchajwan, S. Arábie, Japonsko, Čína A+ Chile, Izrael, Slovinsko Belgie, Japonsko, Kuvajt, Nový Zéland S. Arábie ČESKÁ REPUBLIKA, Čína, Estonsko, Chile, Korea, Malta, Slovensko, Tchaj-wan A2 Polsko, Slovinsko, Slovensko A Korea, Slovensko, Španělsko Izrael, Slovinsko, Španělsko A3 Malajsie, J. Afrika, Malta, Španělsko, Itálie A- Malajsie, Malta, Polsko Itálie, Malajsie, Polsko Baa1 Mexiko, Rusko, Litva BBB+ Itálie, Irsko, J. Afrika J. Afrika, Irsko Baa2 Kazachstán, Brazílie, Bulharsko BBB Baa3 Chorvatsko, Indie, Rumunsko, Lotyšsko, Island, Kypr BBB- Brazílie, Bulharsko, Litva, Mexiko, Kazachstán, Rusko Chorvatsko, Indie, Island Rusko, Mexiko, Litva, Brazílie, Kazachstán Bulharsko, Chorvatsko, Indie, Kypr, Lotyšsko, Rumunsko

28 Srovnávací tabulka ratingového ohodnocení vybraných zemí MOODY'S Spekulativní stupně STANDARD & POOR'S Ba1 Indonésie, Irsko, Maďarsko BB+ Ba2 Turecko BB Indonésie, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko Černá hora, Makedonie, Portugalsko, Srbsko, Turecko, Fitch Makedonie, Island, Indonésie, Turecko, Portugalsko, Maďarsko Ba3 Egypt, Portugalsko BB- Mongolsko, Vietnam Srbsko B1 Mongolsko, Vietnam B+ Egypt, Ukrajina Vietnam, Mongolsko B 2 B 3 Turkmenistán, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Argentina, Pákistán, Moldávie Caa1 Kuba CCC+ Caa2 Caa3 Egypt B Argentina Ukrajina B - CCC CCC- Bělorusko, Pákistán Ca Řecko CC Řecko C C Řecko Zdroj: ČNB

29 KAPITÁLOVÝ TRH dle způsobu organizace nabídky a poptávky organizovaný kapitálový trh neorganizovaný kapitálový trh

30 BURZA druh organizovaného trhu místo, kde se ve stanovený čas stanoveným způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu organizováno je zejména: místo, způsob obchodování, čas, kdo má přístup na trh

31 BURZA latinský výraz bursa - kožený měšec název burza vznikl v Bruggách, kde se obchodníci scházeli v obchodních místnostech rodiny Van der Buerse (14. stol.) první skutečná burza zřízena v roce 1531 Antverpách

32 TYPY BURZY dle předmětu burzovního obchodu: burza zbožová (komoditní) burza peněžní (finanční) burza služeb

33 Burza cenných papírů jedna z nejdůležitějších institucí tržní ekonomiky (vliv na tvorbu cen, na investice...) předmětem burzovních obchodů jsou různé druhy cenných papírů o jejich připuštění na burzu rozhoduje vedení burzy

34 Druhy burzovních obchodů promptní obchody termínové obchody

35 Burzovní trh A - prezenční systém B - elektronická burza C - hybridní burza

36 A - Systémy obchodování na prezenčních burzách systém řízený příkazy (order driven system) systém řízený cenou (price driven system) aukční systém (auction system)

37 B - Systémy obchodování na elektronických burzách systém řízený kvótami (quote driven system) systém centrální objednávkové knihy (central order book system) systém jednotné cenové aukce (single price auction system) modifikovaný systém centrální objednávkové knihy

38 C - Hybridní burzy kombinace prezenčního a elektronického obchodování v souč. New York Stock Exchange LLC

39 Vypořádání burzovních obchodů = vyrovnání finančních závazků mezi kupujícím a prodávajícím a dodání cenných papírů průběžné vypořádání používá většina světových burz uskutečňuje se určitý počet dní ode dne uzavření obchodu (T + x dní) ve formě dodání proti zaplacení

40 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA k prvnímu organizovanému obchodu se zbožím došlo v Praze v roce 1861 Burza cenných papírů Praha, a.s. - založena dubna 1993 se na jejím parketu uskutečnila první seance BCPP je součástí skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG) BCPP tvoří spolu se svými dceřinými společnostmi skupinu PX (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) a Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP))

41 Porovnání kritérií trhu START a hlavního trhu Hlavní trh Trh regulovaný platnou legislativou v souladu s EU Minimálně 3 roky existence společnosti Tržní kapitalizace min. 1 mil. EUR Free float min. 25% Prospekt emise Účetnictví dle IFRS Reportování kvartálních výsledků dle standardů IFRS, výroční zprávy, kalendář korporátních událostí, všechny kurzotvorné informace Jednorázový poplatek za přijetí emise 0,- Kč Roční poplatek 0,05% z celkového objemu emise, max. 300 tis. Kč (první rok 0,- Kč) Statut trhu a jeho regulace Vstup na trh - příprava, nároky START Trh regulovaný burzou a jejími pravidly Žádný požadavek Žádný požadavek Žádný požadavek Informační povinnosti Poplatky Prospekt emise nebo jednodušší informační dokument Účetnictví dle lokálních účetních standardů nebo IFRS Výroční zpráva, kurzotvorné informace Jednorázový poplatek za přijetí emise 10 tis. Kč Roční poplatek 0,- Kč

42 Indexy BCPP INDEX PX ukazatel vývoje kurzů nejkvalitnějších a nejvíce obchodovaných emisí akcií (blue chips) oficiální index Burzy cenných papírů Praha, a.s. První výpočet indexu PX se uskutečnil , kdy se stal nástupcem indexů PX 50 a PX-D. Výchozím dnem výpočtu indexu byl 5. duben 1994, k němuž byla sestavena báze obsahující 50 emisí a nastavena výchozí hodnota indexu 1 000,0 bodů. Od prosince 2001 byl počet bazických emisí variabilní.

43 Index PX

44 Index PX - báze Název Váha [%] ERSTE GROUP BANK 28,00 VIG 17,22 KOMERČNÍ BANKA 16,58 ČEZ 15,57 TELEFÓNICA C. R. 11,07 NWR 2,74 UNIPETROL 2,55 ORCO 1,72 PHILIP MORRIS ČR 1,65 PEGAS NONWOVENS 1,22 CETV 1,18 FORTUNA 0,36 AAA 0,14

45 Indexy BCPP INDEX PX-GLOB Ukazatel vývoje kurzů všech akcií obchodovaných na burze.

46 Index PX-GLOB - báze NÁZEV VÁHA (%) ERSTE GROUP BANK 26,34 KOMERČNÍ BANKA 16,92 ČEZ 15,89 VIG 14,06 TELEFÓNICA C.R. 11,30 UNIPETROL 3,47 NWR 2,80 PHILIP MORRIS ČR 2,25 SM PLYNÁRENSKÁ 1,45 VČ PLYNÁRENSKÁ 0,77 VGP 0,72 ORCO 0,70 CETV 0,69 PEGAS NONWOVENS 0,50 FORTUNA 0,49 OCEL HOLDING 0,42 ENERGOCHEMICA 0,42 AAA 0,18 ENERGOAQUA 0,13 RMS MEZZANINE 0,12 TOMA 0,11 SPOLEK CH.HUT.VÝR. 0,09 PRAŽSKÉ SLUŽBY 0,09 JÁCHYMOV PM 0,05 E4U 0,02 VET ASSETS 0,00

47 RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. akciová společnost založená v roce 1993 jako organizátor mimoburzovního trhu od burzovní trh, zaměřený především na drobné a střední investory trh je plně elektronický Obchody lze realizovat: na obchodním místě (cca 60), prostřednictvím internetu, telefonicky.

48 Burzovní trhy RM-systému Oficiální regulovaný trh Volný trh - MOS (mnohostranný obchodní systém)

49 Index RM Od začal být zveřejňován index PK 30 (výchozí hodnota 1000 bodů) bázi tvořilo 30 hlavních titulů, které se na trhu RM S obchodovaly. Od byl změněn jeho název na Index RM, jehož bázi tvoří 9 titulů.

50 Složení Indexu RM Název Váha [%] ČEZ 26,42 ERSTE GROUP BANK AG 22,06 TELEFÓNICA O2 C.R. 21,26 KOMERČNÍ BANKA 12,41 DEUTSCHE TELEKOM AG 8,99 UNIPETROL 3,7 CETV 1,9 PHILIP MORRIS ČR 1,71 ORCO 1,54

51 Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) vykonává činnost centrálního depozitáře ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu jeho postavení a činnost se dále řídí Obchodní zákoníkem, zákonem o cenných papírech a ostatními obecně závaznými právními předpisy zahájil činnost dne 7. července 2010

52 CDCP pracuje na účastnickém principu vícestupňová evidence v CDCP - cenné papíry jsou vedeny na: účtech vlastníků cenných papírů účtech zákazníků

53 Vícestupňová evidence v CDCP

54 Významné světové burzy význam jednotlivých světových burz je posuzován zejména na základě: tržní kapitalizace (součin celkového počtu kótovaných akcií a jejich aktuální tržní ceny) objemu obchodů s akciemi schopnosti tvorby nového kapitálu tržní hodnoty dluhopisů a objemu obchodů s dluhopisy

55 Nejvýznamnější světové burzy dle tržní kapitalizace (2009, v mld. USD) Burza Domácí tržní kapitalizace Objem obchodů s akciemi v burzovním systému 1. New York Stock Exchange (NYSE) Tokyo Stock Exchange NASDAQ NYSE Euronext (Europe) London Stock Exchange Shanghai Stock Exchange Hong Kong Stock Exchange Toronto Stock Exchange BME Spanish Exchange Deutsche Börse

56 1. New York Stock Exchange (NYSE, big board) americká část NYSE Euronext (1997 fúze NYSE Group a Euronext NYSE Euronext) největší burza akcií a derivátů na světě sídlo v ulici Wall Street na Manhattanu indexy: Dow Jones Industrial Average (DJIA) 30 akcií NYSE Composite Index všechny registrované akcie

57 2. Tokyo Stock Exchange (TSE) druhá největší burza světa dle tržní kapitalizace má index TOPIX, přesto se obecně používá index NIKKEI 225

58 3. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) elektronický trh do roku 2006 byl pouze mimoburzovním OTC trhem, nyní plnohodnotná akciová burza největší elektronický systém obchodování s akciemi v USA 3 indexy: NASDAQ Composite, NASDAQ-100 a NASDAQ Biotechnology Index

59 4. NYSE Euronext původní panevropský trh Euronext sídlo v Paříži, pobočky v Belgii, Francii, Nizozemí, Portugalsku a Velké Británii indexy: Euronext 100 (blue chip index), Next 150 Index (dalších 150 akcií dle tržní kapitalizace) a Euro Stoxx 50 Euronext N.V. je panevropská burza, která vznikla v r fúzí amsterdamské, bruselské a pařížské akciové burzy, v r akvizice londýnské derivátové burzy LIFFE a fúze s portugalskou burzou BVLP

60 5. London Stock Exchange (LSE) Londýnská akciová burza největší akciová burza v Evropě několik indexů, nejzámější FTSE 100 Index

61 Mimoburzovní sekundární trhy (over-the-counter, OTC) Organizovaný mimoburzovní trh organizovaný obchod s akciemi, které nebyly připuštěny k burzovnímu obchodování Neorganizovaný mimoburzovní trh zahrnuje akcie, které nesplnily kritéria pro připuštění na některý z velkých trhů c.p., tedy včetně trhu organizovaného

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Obchodování na vybraných burzách Miroslava Henslová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Investování do vybraných cenných papírů Lucie Fligrová Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ. Michaela Ambrožová

INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ. Michaela Ambrožová INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ Michaela Ambrožová Co je index? akciový index je statistickou veličinou, měří změny v portfoliu akcií reprezentujících část celkového akciového trhu, hlavní úkol:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ. Obchodování na burze cenných papírů RM-SYSTÉM Veronika Kmochová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ. Obchodování na burze cenných papírů RM-SYSTÉM Veronika Kmochová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Obchodování na burze cenných papírů RM-SYSTÉM Veronika Kmochová Bakalářská práce 2010 Prohlášení Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Burzy cenných papírů ve střední Evropě Jaroslav Šedivý Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jaroslav Šedivý

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Globální analýza českého akciového trhu Jana Vichrová Diplomová práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Finanční trhy. Indexy finančních trhů

Finanční trhy. Indexy finančních trhů Finanční trhy Indexy finančních trhů Indexy, jejich použití a význam (I) Agregátní indikátor, který informuje o celkovém vývoji a situaci na trhu (tržní indexy) nebo v určitém odvětví (odvětvové indexy).

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOST INVESTOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance)

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) OBSAH ÚVOD 3 1. Členění kapitálových trhů 3 2. Cenné papíry členění, charakteristika 3 3. Burza, burzovní obchody, indexy 4 4. Místa obchodování

Více

Mezinárodní kapitálové trhy zdroj financování. Ing. Romana Nývltová, Ph.D., doc. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Mezinárodní kapitálové trhy zdroj financování. Ing. Romana Nývltová, Ph.D., doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Edice Finanční trhy a instituce Ing. Romana Nývltová, Ph.D., doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Mezinárodní kapitálové trhy zdroj financování Poděkování doc. Ing. Zdeňku Sojkovi, CSc. za recenzi této publikace.

Více

Czech Management Institute Praha programu MBA region Manažerská fakulta ESMA Barcelona Předmět: Finanční matematika 2. část Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost- projekt ČNB Na

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Ondřej Pecháček Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY. učební text. Martin Mynář

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY. učební text. Martin Mynář Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY učební text Martin Mynář Ostrava 2012 Recenze: Ing. Tomáš Závodný RNDr. Miroslav Liška, CSc. Název: Finanční systémy Autor: Ing. Martin

Více

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocourek studijní obor: Finance

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Investování do CP Tomáš Hofman Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Nové produkty na Burze cenných papírů Praha, a.s. Jiří Wágner Bakalářská práce 2008 Poděkování: Touto formou bych rád poděkovat doc. Ing. Pavlu Duspivovi,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Obchodování s elektřinou na Burze cenných papírů Praha. Pavel Kubeš

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Obchodování s elektřinou na Burze cenných papírů Praha. Pavel Kubeš Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Obchodování s elektřinou na Burze cenných papírů Praha Pavel Kubeš Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová 10.12.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE II. OBCHODOVÁNÍ III. BURZOVNÍ INDEXY IV. PROCES VYPOŘÁDÁNÍ V. DOHLED NAD OBCHODOVÁNÍM VI. STATISTIKY 2 3 I. OBECNÉ ÚDAJE Základní údaje 1993

Více

Analýza a komparace portfolia CP obchodovaných na burze v ČR a NSR

Analýza a komparace portfolia CP obchodovaných na burze v ČR a NSR Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Analýza a komparace portfolia CP obchodovaných na burze v ČR a NSR Analysis and comparison of portfolio of securities

Více

Souhrn souvisejících dokumentů (dále jen Souhrn )

Souhrn souvisejících dokumentů (dále jen Souhrn ) Souhrn souvisejících dokumentů (dále jen Souhrn ) Souhrn obsahuje dokumenty, jejichž účelem je blíže specifikovat podmínky a způsob plnění těch komisionářských smluv, jejichž předmětem je obstarání koupě

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: Příloha č. 3 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA

Více

Vznik a vývoj českého kapitálového trhu AR2010/2011

Vznik a vývoj českého kapitálového trhu AR2010/2011 Vznik a vývoj českého kapitálového trhu AR2010/2011 1 Poţadavky na ukončení předmětu Minimální povinná účast: na cvičení v prezenční formě studia je 75% na řízených skupinových konzultacích v kombinované

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Jaroslav Dzyurak Bankovní managment Vedoucí

Více

Věstník ČNB částka 11/2007 ze dne 18. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007,

Věstník ČNB částka 11/2007 ze dne 18. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007, Třídící znak 2 1 2 0 7 5 4 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007, kterým se uveřejňuje seznam právních předpisů, tématických okruhů a vzorových otázek k makléřské zkoušce Česká národní

Více