NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Slovo starosty. najdete na str. 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Slovo starosty. najdete na str. 3"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2010 Plán zimní údržby města Nový Bor str. 2 Slovo starosty najdete na str. 3 cena: 9 Kč Úspěchy sportovních lezců strany 24 a 31 Jaromír dvořák se stal starostou Nového boru Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Nový Bor v pondělí byl starostou zvolen Jaromír Dvořák (TOP 09 - Starostové pro LK). V tajné volbě mu dalo hlas dvanáct z jednadvaceti přítomných zastupitelů. O jeden hlas více získala nově zvolená místostarostka Stanislava Silná (SNK ED Nový NB). Do sedmičlenné rady města, jejímiž členy jsou starosta a místostarostka, byli v tajné volbě dále zvoleni Viktor Novotný (SNK ED Nový Nový Bor), Boris Rýdl (ODS), Zora Šepsová (TOP 09 - Starostové pro LK), Eva Hladká (VV) a Ladislav Džavík (US DEU). Na radnici v Novém Boru tak končí koalice ODS ČSSD a sociální demokraté, kteří v komunálních volbách těsně zvítězili a získali čtyři mandáty, přecházejí do opozice. Veřejným hlasováním naopak probíhala volba předsedů finančního a kontrolního výboru. Oba výbory zůstávají sedmičlenné, předsedou finančního byl zvolen Viktor Novotný a předsedkyní kontrolního výboru Dana Kuglerová (KSČM). Na ustavujícím zasedání zastupitelé rozhodli, aby se v tomto volebním období jednání Dosavadní starosta Jindřich Mareš (vpravo) gratuluje Jaromíru Dvořákovi ke zvolení do funkce zastupitelstva konala ve středu a začínala v 16:30 hodin. Protože je třeba schválit rozpočet města na příští rok, mají zastupitelé další zasedání na programu již 24. listopadu a 15. prosince a budou jim předcházet pracovní setkání zaměřená právě na projednání návrhu rozpočtu. důvěra voličů je pro místostarostku stanislavu silnou zavazující Nejvyšší počet preferenčních hlasů získala v komunálních volbách místostarostka Nového Boru Stanislava Silná (SNK ED Nový Nový Bor). Do vedení města se tak dostává po dvou letech, kdy naposledy vykonávala funkci starostky. V městském zastupitelstvu však působila nepřetržitě a je rovněž členkou krajského zastupitelstva. Důvěra voličů je pro mě zavazující, děkuje občanům za svěřený mandát Stanislava Silná. Největším problémem Nového Boru stále zůstává vysoká nezaměstnanost. Proto hodláme ve veřejných zakázkách, které město zadává, preferovat místní firmy a podnikatele. Pokusíme se v zastupitelstvu prosadit, aby město částečně přispívalo na dopravu firmám, které svážejí zaměstnance z okolních obcí a budou ochotné zaměstnat také některé naše občany, upozorňuje místostarostka, s čím mimo jiné přichází na radnici a na co by se chtěla v nejbližší době soustředit. Vzhledem k ekonomické situaci se volební strana, za niž kandidovala, nezaměřuje na velké projekty, ale bude svůj program prosazovat s ohledem na současné finanční Nově zvolená místostarostka Stanislava Silná (uprostřed) s dalšími členy zastupitelstva možnosti města. Přesto bychom chtěli realizovat některé naléhavé věci, například rekonstrukci vlhkého suterénu základní umělecké školy. Trápí mě také stále nevyřešené parkování ve městě. Samozřejmě vidím, že je třeba opravit některé mosty či místní komunikace, ale to závisí na penězích v městské pokladně. I proto bude pro město důležité, v jaké podobě zastupitelstvo schválí rozpočet na příští rok, zdůvodnila Stanislava Silná. Helena Plicková prosinec2010.indd :59:04

2 Zprávy z města plán zimní údržby města nový bor Vymezení místních komunikací (obvod A D) a chodníků, na kterých se udržuje sjízdnost a schůdnost v zimním období od 1. listopadu do 31. března Obvod A: všechny místní komunikace v těchto ulicích: Nádražní, Severní, Revoluční, Dvořákova i mezi družstevními domy, Wolkerova, Smetanova, Purkyňova, Sklářská, Kollárova, Černá, Mařákova, Hutní, V Parku, Boženy Němcové i vjezd za dům č.p. 849 (kulturní dům Bohemia), Česká, Husova (od Tř. T.G.Masaryka po Lesná), Bratří Čapků, Nová, Palackého (od ul. Sloupská po ul. Husova, včetně Palackého nám.), Tkalcovská (po ul.husova), Riegrova a Alšova (po ul. Husova), Špálova, Kalinova, Krátká, Jánská, Dělnická, Křižíkova + odbočka k ubytovně, Železná, U Obory, V Hájku, V Lomech, Třebízského, Prokopa Velikého, Na Rozhraní, Wintrova, Široká, Polní, sídliště Rumburských hrdinů (bez hlavní silnice), Horovy sady, Tržní náměstí, Skalická (od ul. Wolkerova po ul. Husova), nám. Míru, Mařákova, Příkrá, Mánesova, U Starého hřbitova Obvod B: všechny místní komunikace v těchto ulicích: Husova (od Tř.T.G.Masaryka po Skalická), Kpt. Jaroše, Máchova, Svojsíkova, Jiráskova + spojky mezi bytovkami, Hřebenka, Lesná, Erbenova, Na Svahu, U Kapličky, Hálkova, Arbesova, Na Výšině, Riegrova, Tkalcovská, Palackého, Alšova, Sluneční, Brigádníků, Bezručova, Sadová, Na Vyhlídce, Ke Koupališti, Jabloňová, Jahodová, Višňová, Meruňková, Na Výsluní, Zahradní, Skalická (od ul. Husova po obchvat), U Hřiště, U Trati, Tř. T.G.Masaryka, Lesní čtvrť Chodníky v zimním období udržované: - Česká (od ul. Lesná po ul. Husova), - Husova (pravá a levá str. od Tř.T.G.Masaryka po ul. Na Svahu) - Husova (od Kpt. Jaroše po Skalickou), - nám. Míru, - Jiráskova, - Kalinova, - Tř. T.G.Masaryka, - Liberecká včetně Tyršova nám., - Rumburských hrdinů před domy č.p. 819 až 821 a chodník v pravé části sídliště podél silnice k domu č.p.859, - Skalická (od č.p. 29 Uhelné sklady po č.p.1422), - Smetanova (vpravo i vlevo z Dvořákovy po Wolkerovu), - Dvořákova (od nám. Míru po Smetanovu a podél polikliniky k č.p.550), - Žižkova (podél budovy B MěÚ ), - Revoluční (pravá strana od B. Egermanna po Gen. Svobody, levá strana od B. Egermanna po Severní), - Autobusové nádraží, - B. Egermanna od Liberecké ul. po Nemocniční ul. - obě strany, - Gen. Svobody (před ZŠ Gen.Svobody č.p.114 a družinou, podél areálu hasičské zbrojnice č.p.812 k ul.sv. Čecha), - Wolkerova (od Tř.T.G.Masaryka podél Smetanových sadů po ul. Smetanova a druhá strana od ul. Nádražní po areál sběrného dvora k č.p. 344), - Boženy Němcové (od Tř. T.G. Masaryka po ul. Palackého), - Nádražní Lhůty pro zmírnění závad na místních komunikacích: Obvod A C - do 3 hod. od spadu sněhu Obvod D - do 8 hod. od spadu sněhu Chodníky - do 4 hod. od spadu sněhu Obvod C: všechny místní komunikace v těchto ulicích: Gen. Svobody (po ul. Lipovou), B. Egermanna, Žižkova, Nerudova, Vilová, U Slévárny, Svatopluka Čecha, Mánesova, Tylova, Myslbekova, Štursova, Vančurova, Luční + spojky, U Vodárny, Ke Klíči, Komenského, Na Slovance, Akátová, Lužická, Lidická + spojky na Svor, Dobrovského, Lázeňská, Úvoz, Zátiší, Odboje, Jungmannova, U Studánky, Nábřežní, Podskalská, Havlíčkova, Vodní, U Rybníčku, místní komunikace tzv. ke kamenolomu, Nemocniční Obvod D: všechny místní komunikace v místních částech města: Pihel (tzv. Horní a Dolní Pihel, Chomouty), Bukovany, Janov Zpracoval: Martin Bezouška Miluše Svatoňová, pověřená vedením odboru správy majetku 2 Novoborský měsíčník / prosinec 2010 prosinec2010.indd :59:06

3 Zprávy z města vyhlášení výběrového řízení na přidělování půjček z fondu rozvoje bydlení města nový bor Město Nový Bor v souladu s Pravidly pro tvorbu a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Nový Bor (dále jen FRB). Podmínky výběrového řízení, účel, výše, doba splatnosti úvěru a vyhodnocení žádostí budou v souladu se zněním výše uvedených pravidel. Pro zájemce o poskytnutí půjčky z FRB a zpracovatele žádostí (MěÚ) jsou závazné tyto termíny: podání žádostí: do vyhodnocení žádostí: do schválení doporučených žádostí ZM: do sepsání úvěrových smluv: do Tiskopis žádosti je možné obdržet na finančním odboru MěÚ v N. Boru nebo na internetových stránkách města. Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách města nebo jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ. Žádosti je nutné podat v termínu a kompletní, na pozdější podání žádosti nebude brán zřetel. Žádosti budou ve výše uvedeném termínu zaslány na adresu: Městský úřad, finanční odbor, nám. Míru 1, Nový Bor, nebo je možno je podat osobně v podatelně MěÚ v Novém Boru. Případné dotazy budou zodpovězeny na finančním odboru MěÚ Nový Bor Evou Grunclovou (tel.: ) nebo Věrou Patkovou (tel.: ). Kontaktní elektronická adresa: Ing. Jiří Anděl, CSc, vedoucí finančního odboru zimní úklid bude Nový bor stát téměř pět milionů slovo starosty Vážení spoluobčané, poprvé vás oslovuji jako starosta Nového Boru. Také v zastupitelstvu i v radě města se objevily nové tváře. Děkujeme vám za důvěru a věříme, že vaše očekávání naplníme. Navážeme na dobrou práci našich předchůdců, dokončíme již zahájené akce a pokusíme se některé postupy zlepšit. Výsledky povolebního vyjednávání nechápeme jako vítězství nad politickými soupeři, ale jako začátek společné práce ve prospěch našeho města. Naším krédem je slušnost a schopnost naslouchat. Uvítáme každý dobrý námět, o dění na radnici vás budeme otevřeně informovat. Vstupujeme do nelehkého období. V časové tísni připravujeme rozpočet na příští rok. Rozpracovanou agendu přebíráme v běhu jako štafetu, naštěstí se můžeme opřít o dobře fungující městský úřad a schopné odborníky. Blíží se konec roku. Měli bychom si v každodenním shonu najít čas zastavit se, zklidnit, zamyslet se nad tím, co je opravdu důležité. Věřím, že se s mnohými z vás setkám na adventních koncertech a na dalších předvánočních akcích. Přeji vám všem klidné a spokojené svátky. Mgr. Jaromír Dvořák starosta města pomohou při úklidu i v zimě Třem desítkám občanů vykonávajících pro město Nový Bor veřejně prospěšné práce byly prodloužené pracovní smlouvy až do konce února příštího roku. Stalo se tak na základě úspěšného vyjednávání mezi vedením města a Úřadem práce v České Lípě. V rámci veřejně prospěšných prací tak může třicet lidí vypomáhat nejen při podzimním úklidu spadaného listí, ale zejména v zimě, kdy bývají místní komunikace zavalené sněhem. Pro město je pomoc výhodná, poněvadž ušetří peníze, které by jinak za tyto služby muselo platit úklidovým firmám. Helena Plicková Obyvatelé Nového Boru a jeho místních částí se právem ptají, jak je město připravené za zimní údržbu ulic a chodníků, poněvadž mají v živé paměti loňskou sněhovou nadílku. O úklid místních komunikací se stará firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., úklid bude probíhat v obdobném rozsahu jako v loňském zimním období. Ale opět jej bude limitovat množství peněz v rozpočtu města. Přesnější údaje má k dispozici Petr Škop, vedoucí oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu novoborského městského úřadu. V roce 2010 vydalo město za strojní čištění komunikací, posypový materiál, další materiál spojený s údržbou (hrabla, lopaty apod.) a na zaplacení úklidové firmy celkem 4,77 milionu korun. Pro rok 2011 se na zimní údržbu počítá v rozpočtu s částkou o něco vyšší, a to 4,86 milionu korun. Jde o předpokládané výdaje, samozřejmě bude záležet na klimatických podmínkách, zda tato suma bude stačit, uvedl Petr Škop. Bezmála 5 milionů korun je sice značná položka, ale na tomto místě je potřebné zmínit, že město má ve svém majetku rozsáhlou síť místních komunikací. Musíme se postarat o úklid šedesáti osmi kilometrů ulic a patnácti kilometrů čtverečních chodníků v Novém Boru, Pihelu, Janově, Bukovanech a v Chomoutech, vypočítává Martin Bezouška z odboru správy majetku. Chodníků vlastní město mnohem víc, ale úplně všechny nemohou být z finančních důvodů pravidelně uklízené. V nejbližších dnech se proto na některých z nich opět objeví tabulky informující o tom, že nebudou v zimním období udržované. Plán zimní údržby města, který obsahuje přehled všech komunikací, na nichž je zajišťována údržba, je pro veřejnosti k dispozici na internetu i v informačních vývěskách města, dodává Bezouška. Zatím nám počasí, ve srovnání s loňským rokem, přeje. Budeme se snažit uklízet podle možností co největší rozsah komunikací. Dobrá zpráva je, že třiceti občanům, kteří pro město vykonávají veřejně prospěšné práce, byly prodlouženy pracovní smlouvy minimálně do konce února, takže i oni přiloží ruku k dílu a z části chodníků budou sníh odstraňovat, říká bývalý místostarosta Stanislav Valdman. A jak dodává, minulou zimu hodně pomohlo také to, že mnozí občané Nového Boru nestáli se založenýma rukama a sami pomohli s úklidem chodníků před jejich domy nebo provozovnami, ačkoliv jim to už zákon neukládá. Je to pro nás velká pomoc, které si vážíme a děkujeme za ni, uzavírá. Helena Plicková Novoborský měsíčník / prosinec prosinec2010.indd :59:06

4 Zprávy z města sběrové soboty 2011 Sběr železného šrotu NOVÝ BOR: , Výše uvedený odpad je třeba uložit ve stanovený den k popelnicím. Svoz uskuteční v průběhu celého dne fi rma COMPAG CZ s.r.o. svoz odpadů s čárovými kódy v roce 2011 Svozy pytlů papíru a plastů z domácnosti, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech v roce 2011 : , 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., , 1. 8., 5. 9., , , Velkoobjemové kontejnery BUKOVANY, HORNÍ a DOLNÍ PIHEL, JANOV (u CO, u autobusové zastávky, u rybníčku a u hospody) a CHOMOUTY: , , , Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech odložit i lednice, TV, svázaný papír a železný šrot. Mgr. Petr Škop vedoucí oddělení správy technických služeb a kom. odpadu Miluše Svatoňová pověřena vedením odboru správy majetku Poslední svoz v roce 2010 se uskuteční v pondělí Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby průběžně kontrolovali své odevzdávané množství. Kontrolu lze provést na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě. Dále žádáme, aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Účetní období pro separaci s čárovými kódy končí k (12 měsíců = ). Od začíná nové účetní období. Má to smysl, třiďte odpad! Mgr. Petr Škop vedoucí oddělení správy technických služeb a kom. odpadu Miluše Svatoňová pověřena vedením odboru správy majetku upozornění pro provozovatele zdrojů znečištování ovzduší 2011 V roce 2011 vzniká nově povinnost pro ohlašovatele souhrnné provozní evidence (střední zdroje znečišťování ovzduší) ohlašovat prostřednictvím systému ISPOP. ISPOP je integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zřízený zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečištění (IRZ) a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí, jehož zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí a provozovatelem agentura Cenia. V letošním roce 2010 měli tuto povinnost pouze ohlašovatelé, kteří byli povinni ohlašovat prostřednictvím IRZ za skutečnosti roku Od roku 2011 nově vzniká tato povinnost provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší, kteří podávají souhrnnou provozní evidenci dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, týkající se středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečisťování ovzduší. V praxi to znamená, že provozovatelé nebudou zasílat listinné formuláře na odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor, jak tomu bylo doposud. Jejich povinností je vyplnit a odeslat požadované údaje do systému ISPOP elektronickou formou. Stávající ohlašovatelé souhrnné provozní evidence obdrží potřebné vstupní přihlašovací údaje do systému ISPOP prostřednictvím jejich datové schránky (popř. poštou - doporučenou zásilkou). Veškeré podrobnosti týkající se ohlašovacího systému ISPOP najdete na webových stránkách: Povinnost pro provozovatele malých zdrojů znečišťování zůstává i nadále stejná, tj, v listinné podobě prostřednictvím formulářů, které jsou k dispozici na webových stránkách MěÚ Nový Bor, nebo možno osobně vyzvednout v kanceláři odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor. Termín ohlašovací povinnosti všech provozovatelů zdrojů znečisťování ovzduší zůstává i nadále stejný do ! Zpracovala : Světlana Svobodová sběrný dvůr Adresa sběrného dvora: Provozní doba: Sběrný dvůr provozuje: Kontaktní místo : Ing.Jitka Kopčáková vedoucí odboru životního prostředí Wolkerova č.p. 346, Nový Bor pondělí a středa hodin sobota 9-12 hodin COMPAG CZ, s.r.o. V Lukách 95/IV, Mimoň Dvořákova č.p. 327, Nový Bor Tel: pí Žourková Ve sběrném dvoře mohou občané Nového Boru po předložení občanského průkazu odevzdat tento odpad: (viz tabulka na str. 5) Dále je možné také odevzdávat BIOOODPAD (tráva, větve, listí ), který je zpoplatněn. Důvodem je, že SČVK Česká Lípa (čistička) ZPOPLATNILA BIOODPAD VŠEM DOVOZ- CŮM (tj. i Městu Nový Bor a také fi rmě COMPAG CZ, s.r.o.). Mgr. Petr Škop vedoucí oddělení správy technických služeb a kom. odpadu Miluše Svatoňová pověřena vedením odboru správy majetku 4 Novoborský měsíčník / prosinec 2010 prosinec2010.indd :59:06

5 Zprávy z města sběrný dvůr, Nový bor, wolkerova tabulka přijímaných odpadů Novoborský měsíčník / prosinec prosinec2010.indd :59:08

6 Zprávy z města Návštěva záchranné stanice archa při zoo liberec V rámci Mezinárodního roku biodiverzity - ochrany druhů živočichů, Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí zorganizoval návštěvu v Záchranné stanici ARCHA při ZOO Liberec Centrum pro zvířata v nouzi. Součástí této záchranné stanice pro handicapované živočichy z volné přírody je také útulek pro psy a kočky. Dne 19. října se této akce zúčastnili žáci I. stupně ze ZŠ Okrouhlá, ZŠ Prysk a ZŠ Sloup v Čechách. Děti měly možnost si nejenom celou stanici i útulek prohlédnout a něco nového a zajímavého se dozvědět, ale také jít s pejsky na procházku. Moc se všem líbily připravené pelíšky pro ježky, kterých je ve stanici každý rok přes zimu hodně, a kteří se na jaře vrací zpátky do přírody. Kromě psů a koček se dětem nejvíc líbil malý srneček, který je ochočený, a protože nevidí, nemůže se vrátit zpátky do přírody. Paní chovatelku si velice oblíbil a poslušně za ní běhá. Ve stanici mají také několik dravců a i poměrně vzácného ptáka ořešníka kropenatého. I ten se na jaře zase vrátí zpátky do přírody. Celá stanice je moc pěkně zařízená, zvířata tu mají velké výběhy a určitě láskyplnou péči. Zpracovala: Bohuila Krenická Ing. Jitka Kopčáková, vedoucí odboru životního prostředí burza škol - Quo vadis Ve dnech 10. a 11. listopadu 2010 hostila Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28. října Česká Lípa již XIV. ročník burzy škol. Tato akce je určena zejména žákům končícím školní docházku, jejich rodičům a výchovným poradcům základních škol. Jejím smyslem je poskytnout přehled a informace o dalších možnostech vzdělávání. Střední školy a odborná učiliště zde představují své vzdělávací programy, vystavují své výrobky, žáci NávštěvNost kina - říjen 63 představení navštívilo diváků akci zdárný průběh a po vystoupení pěveckého sboru se spolu s řediteli škol, zástupci Libereckého kraje a dalšími hosty přesunuli z výstavních prostor do klidnějšího prostředí k neformální debatě o současném stavu českého školství, jeho problémech a budoucnosti. Ing. Bartoňová zde hovořila o aktuální situaci na MŠMT ČR, realizovaných a připravovaných projektech, stavu státních maturit, fi nancování projektu Peníze do škol, využití školské právnické osoby v praxi a mnoha dalších tématech, která směrem k ní zaznívala z pléna. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu rozšíření Nabídky pečovatelské služby o masáže pedikúru škol předvádějí své dovednosti. Každá ze zúčastněných škol se zde snaží ukázat to nejlepší a nejzajímavější ze své školní i mimoškolní činnosti, aby přitáhla pozornost co největšího počtu potenciálních uchazečů o další studium. Mezi vystavovateli byla i novoborská sklářská škola, jejíž žačky zde předváděly malbu skla. U zrodu této akce stála před 14ti lety Ing. Eva Bartoňová ve funkci ředitelky úřadu práce v České Lípě. Proto přijala pozvání pořadatelů i na letošní slavnostní zahájení burzy škol, tentokrát však ve funkci náměstkyně ministra školství. I letošní českolipská burza škol byla připravena ve spolupráci s úřadem práce, Městem Česká Lípa a pedagogicko-psychologickou poradnou. Představitelé všech jmenovaných institucí Mgr. Zdeňka Cibulková, Mgr. Hana Moudrá i PhDr. Miroslav Hudec v úvodu popřáli Od ledna příštího roku bude pečovatelská služba poskytovat svým uživatelům některé nové služby, kterými jsou např. masáže a pedikúra. Poskytování těchto služeb odsouhlasilo zastupitelstvo města Nový Bor schválením dodatku zřizovací listiny organizace, na svém zasedání dne 13. října Protože tyto služby patří mezi tzv. doplňkové, mohou je využívat pouze jedinci využívající pravidelně některých úkonů pečovatelské služby, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav a sociální situaci nemohou využít běžných komerčních služeb tohoto charakteru. Cena za tyto služby byla schválena v novém sazebníku pečovatelské služby rozhodnutím Rady města ze dne a byla stanovena tak, aby byla pro uživatele dostupná. Tyto služby budou zajišťovány odborně vyškolenými pracovníky, kteří se budou i nadále průběžně vzdělávat ve svém oboru. Bc. Daniel Nerad, DiS. ředitel soc. služeb Města Nový Bor 6 Novoborský měsíčník / prosinec 2010 prosinec2010.indd :59:09

7 Zprávy z města veřejná sbírka bílá pastelka Jedna z obyvatelek novoborského domu s pečovatelskou službou se jako dobrovolný prodejce zapojila do celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka, aby pomohla získat prostředky na financování speciálních výukových programů pro lidi se zrakovým postižením, které sama jako zrakově postižená využívá. Letos jsem se poprvé aktivně zúčastnila sbírky Bílá pastelka. Smyslem sbírky je získat finanční prostředky na výukové programy pro nevidomé a těžce slabozraké. Pracovníci Tyfloservisu jezdí za klienty domů a vyučují je dovednostem, které jim v jejich situaci usnadní život. Prostě je vrátí do života a umožní jim žít naprosto plnohodnotný život v jejich prostředí. Sama jsem se jako prakticky nevidomá vozíčkářka právě pomocí pracovnic libereckého Tyfloservisu naučila psát všemi deseti, což bylo podmínkou k získání čtecího zařízení. A nyní jsem dokončila, právě za pomocí lektorů, výuku Braillova písma. A vím, že se budu učit i jiným dovednostem. Důvodem mého rozhodnutí zúčastnit se byla touha pomoci svou kapkou v moři zase někomu dalšímu, kdo se ocitne v podobné situaci jako já skoro před třemi lety, tvrdí aktivní organizátorka sbírky Vladimíra Frančáková. Koupí originální bílé pastelky a bločků s černými a bílými stranami za minimální příspěvek 20 Kč, mohli zájemci přispět na výše uvedený projekt. Sbírka se uskutečnila zejména v průběhu kulturně společenských akcí, které jsme pro uživatele našich služeb pořádali v jednotlivých domech s pečovatelskou službou v rámci druhého ročníku celorepublikové akce Týden sociálních služeb. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo zakoupením Bílé pastelky přispěli k finančnímu zabezpečení služeb, které jsou důležité pro lidi s těžkým zrakovým postižením. Bc. Daniel Nerad, DiS. ředitel soc. služeb Města Nový Bor CENTRUM ODBORNÉ PSYCHOLOGICKÉ PÉČE - C O P P Služba nabízí individuální, párovou a rodinnou spolupráci s psychologem. Spolupráce probíhá v přibližně hodinových konzultacích. Službu poskytuje psycholog Mgr. Stanislav Opelka. Na základě dlouhodobě zvýšeného zájmu o psychologické služby, došlo k rozšíření počtu hodin. Nyní nově každý čtvrtek dopoledne od 9.00 do hodin a tradičně odpoledne od 14:00 do 18:00 hodin. COPP najdete v Novém Boru, ul. Svatopluka Čecha, Dům s pečovatelskou službou (zadní vchod, téměř naproti baru Flip). GPS kód: N, E Objednání na telefonních číslech: a normální je nekouřit Dne 19. listopadu 2010 se v prostorách novoborského divadla sešli žáci základních škol Novoborska, aby si porovnali úroveň svých znalostí v oblasti zneužívání návykových látek, zejména nikotinu, v oblasti zdravé výživy, a také předvedli svou manuální zručnost. Soutěžní akce byla připravena Protidrogovou komisí Města Nový Bor s využitím metodických materiálů k projektu Normální je nekouřit. Členové komise také zasedli v porotě, aby posoudili výsledky soutěžících. Předsednictví se ujala Bc. Jiřina Kubáňová z oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Nový Bor. Po jejím boku zasedly členky protidrogové komise Mgr. Jana Vostřelová, RNDr. Alena Forgáčová a Mgr. Tereza Jeřábková, městskou policii v porotě reprezentoval Jiří Zemanec. Soutěžícími byla smíšená družstva žáků 6. tříd ze ZŠ Nový Bor U Lesa, ZŠ Nový Bor nám. Míru, ZŠ praktické Nový Bor a ZŠ Skalice. Družstva plnila různé úkoly, které ověřovaly jak znalosti, tak schopnost komunikace a týmové spolupráce. Na závěr byla zařazena soutěž v přišívání knoflíků na čas, která měla ověřit manuální zručnost našich šesťáků. Práce poroty nebyla snadná, protože výkony všech soutěžících byly vyrovnané a na velmi dobré úrovni. Své spolužáky přišli v jejich úsilí o vítězství podpořit i ostatní žáci 6. tříd ze jmenovaných škol. Jednotlivá družstva byla barevně odlišena, takže z hlediště divadla se co chvíli ozýval přímo hurónský řev bílí nebo modří či zelení. Všechny týmy si vedly v soutěži dobře, takže nakonec všichni získali vysoké bodové hodnocení. Někomu se dařilo lépe v soutěži vědomostní, jiní vynikli v dramatizaci, další předvedli vysokou manuální zručnost. Na prvním místě se nakonec umístil tým v barvě modré, druzí byli zelení, třetí červení, čtvrté místo patřilo bílým a žlutí skončili pátí. Pro porotu ale byli vítězi všichni, protože všichni uspěli. Na všechny proto čekala sladká odměna v podobě dortu a diplom za účast v soutěži. Pro pořadatele pak bylo odměnou zjištění, že práce s dětmi v oblasti protidrogové prevence přináší výsledky. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu Novoborský měsíčník / prosinec prosinec2010.indd :59:10

8 Zprávy z města 92. výročí vzniku republiky lesní altán Dotaci ve výši 150 tis. Kč získalo město Nový Bor od Libereckého kraje na posílení rekreační a společenské hodnoty obecního lesa, který navazuje na sídliště Rumburských hrdinů. Účelová neinvestiční dotace z programu G 99 už posloužila ke stavbě nového altánu. Stávající lavičky budou opravené a poničené lavičky nahradí nové dřevěné. Poněvadž příměstský les využívají také rekreační běžci, budou pro ně na lesních stezkách vyznačené okruhy a kilometráž. Obdobným způsobem by měla být v budoucnu posílena rekreační hodnota příměstského lesa, který se rozprostírá mezi Nový Borem a Janovem. Helena Plicková 92. výročí vzniku samostatného Československa jsme si připomněli položením květin k hrobu účastníků prvního odboje na Lesním hřbitově. Dne 27. října 2010 památku obětí uctil místostarosta Stanislav Valdman za Město Nový Bor, za stranu Suverenity manželé Svobodovi a paní Radka Nová. Klub legionářů a protifašistické bojovníky zastupoval Zbyněk Cincibus. Zpracovala: Markéta Růžičková RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu černá kronika - listopad Přestupky hlídka domluvila hlučné trojici mladíků, kteří se ve večerních hodinách zdržovali na sídlišti Rumburských hrdinů za znečištění veřejného prostranství udělili strážníci blokovou pokutu za volné pobíhání psa byla majitelka německého ovčáka potrestána blokovou pokutou krádeže v obchodě se dopustil teprve šestnáctiletý mladík, hlídka ho předvedla na OO PČR podobně jako dívku, která spáchala stejný přestupek v prodejně Penny Ztráty a nálezy Nálezy svazek klíčů jízdní kolo dětský batoh s oblečením poctivá nálezkyně odevzdala na služebnu městské policie peněženku s finanční hotovostí. Podařilo se kontaktovat její majitelku a peněženku jí předat Ztráty přijato oznámení o ztrátě peněženky (nenalezena) Dopravní nehody v tomto období hlídky MP usměrňovaly provoz při dvou dopravních nehodách, při jedné z nich došlo k lehčímu zranění Závady na odbor správy majetku bylo nahlášeno poškození lampy veřejného osvětlení a otevřený pojistkový kryt, několik poničených či vyvrácených značek, propadlá vozovka a chodník Kamerový systém obsluha upozornila hlídku MP na ženu, která upadla u autobusového nádraží. Vzhledem k tomu, že byla silně podnapilá a utrpěla poranění hlavy, byla okamžitě přivolána RZS Jiné hlídka zasahovala u sousedského sporu, případ vyřešen domluvou strážníci uklidnili hádku dvou žen, které svým hlasitým chováním obtěžovaly okolní nájemníky bytů otevření bytu z důvodu hrozícího nebezpečí zranění malého dítěte, jelikož došlo při poškození zámku k uzamčení matky v jiné místnosti doručení písemností napadení matky synem, hlídka věc řešila na místě společně s PČR společně s PČR zasahovali strážníci v nákupním středisku Tesco při úniku neznámé látky ve spolupráci s policisty obvodního oddělení Nový Bor pátrali strážníci po ztracené pětileté holčičce. Po zhruba třech hodinách byla dívenka nalezena u svých prarodičů na žádost obsluhy restaurace hlídka řešila nezaplacení útraty hosty opilého muže, který ležel na zemi, strážníci dopravili do místa jeho bydliště Útulky do útulků strážníci odvezli: čtyři kočky, jednu z nich silně podchlazenou a vyhublou zraněného psa černého labradora firmě Falco předán malý ježek Strážníci se ve výše uvedeném období zabývali také případem uhynulého psa, kterého někdo umístil do kontejneru na tříděný odpad. Bohužel se nepodařilo zjistit, kdo se takovýmto způsobem zvířete zbavil. Naděžda Hromková, Městská policie 8 Novoborský měsíčník / prosinec 2010 prosinec2010.indd :59:11

9 Zprávy z města výběr usnesení ze 105. schůze rady města nový bor konané dne USNESENÍ č. 3846/10/RM105 Osvědčení o nastoupení do funkce člena ZM. RM bere na vědomí rezignaci pana Vladimíra Žíly na mandát člena Zastupitelstva města Nový Bor ke dni (SNK Evropští demokraté - Nový Nový Bor) a rezignaci pana Leoše Béma na mandát člena Zastupitelstva města Nový Bor ke dni (TOP 09 - Starostové pro Liberecký kraj) a osvědčuje pana Viktora Novotného a pana Ing. Otakara Válka do funkce člena Zastupitelstva města Nový Bor. USNESENÍ č. 3847/10/RM105 Výběr zhotovitele - spojovací budova Sklářské muzeum. RM bere na vědomí výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení v rámci projektu Oživení českopolské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu, který je v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a doporučuje a) zastupitelstvu města schválit předložený návrh smlouvy o dílo. b) zastupitelstvu města pověřit starostu města jejím podpisem. USNESENÍ č. 3848/10/RM105 Technický dozor investora - spojovací budova Sklářské muzeum. RM bere na vědomí výběr Technického dozoru investora na akci Oživení česko-polské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu - spojovací budova a doporučuje a) Zastupitelstvu města schválit předloženou mandátní smlouvu na výkon Technického dozoru investora na akci Oživení česko-polské sklářské tradice pro oživení cestovního ruchu - spojovací budova b) Zastupitelstvu města pověřit vedoucího odboru rozvoje města Bc. Miroslava Jeništu jejím podpisem. USNESENÍ č. 3850/10/RM105 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních prací Cesta k sousedům - Oprava nevyhovujícího technického stavu trasy km 3,66 - km 5,207. RM rozhodla v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních prací v rámci akce Cesta k sousedům - oprava nevyhovujícího technického stavu trasy km 3,66 - km 5,207 Nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Petr Tobiška - VF SITE. s nabídkovou cenou: Kč bez DPH a doporučuje a) zastupitelstvu města schválit smlouvu o dílo č mezi Městem Nový Bor a firmou Petr Tobiška - VF SITE na dodávku stavebních prací Cesta k sousedům - oprava nevyhovujícího technického stavu trasy km 3,66 - km 5,207. b) zastupitelstvu města pověřit starostu jejím podpisem. USNESENÍ č. 3851/10/RM105 Informace o fyzickém převzetí objektu ubytovny v Severní ulici. RM bere na vědomí informace o majetkoprávním převodu, fyzickém převzetí a stavu objektu ubytovny v Severní ulici. USNESENÍ č. 3852/10/RM105 Žádost o zařazení budovy do správy (budova ubytovny č.p. 755 Severní ulice - do správy Nobysu). RM schvaluje převod budovy ubytovny č.p. 755, Severní ulice do správy Novoborské bytové společnosti s.r.o. od a pověřuje starostu města podpisem dopisu o převodu. USNESENÍ č. 3853/10/RM105 Pověření Nobysu k uzavření krátkodobé smlouvy (s hlídací agenturou ČOS a.s. na hlídání objektu ubytovny v Severní ulici). RM pověřuje Novoborskou bytovou společnost s.r.o. k jednání a uzavření krátkodobé smlouvy s agenturou ČOS a.s. o zajištění ostrahy, obsluhy kotelny a výběru nájemného v objektu č.p. 755 v Severní ulici a schvaluje úhradu za poskytnuté služby firmou ČOS a.s. z vybraného nájemného z pronájmu bytů a pověřuje starostu města podpisem dopisu pro Nobys. USNESENÍ č. 3854/10/RM105 Informace o stavu žádosti o výpůjčku a převod cyklistického areálu v Novém Boru. RM bere na vědomí informaci o stavu žádosti o výpůjčku a převod cyklistického areálu v Novém Boru. USNESENÍ č. 3856/10/RM105 Pronájem pozemků č. 552, 588 a 604/2 v k.ú. Arnultovice u N.Boru (lokalita při levé straně komunikace směrem z N.Boru na Svor - naproti pejskařům). RM schvaluje pronájem pozemků č. 552 o výměře 6044 m 2, č. 588 o výměře 5447 m 2 a č. 604/2 o výměře 3326 m 2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, za cenu 1000 Kč/ ha ročně + DPH, Českolipské farmě s.r.o., pro účel sklizně zelené píce, na dobu 5ti let a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem pozemků. USNESENÍ č. 3857/10/RM105 Záměr prodeje parcely pč. 774/33 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Žižkova ulice). RM doporučuje ZM schválit záměr prodat parcelu pč. 774/33 o výměře 4 m 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (parcela pod stavbou RD), za účelem narovnání skutečného stavu se stavem právním, za minimální cenu 400 Kč/m 2 +náklady s převodem spojené, dle předložené průvodky záměru prodeje. USNESENÍ č. 3858/10/RM105 Záměr prodeje parcely pč. 863/2 v k.ú. Pihel (lokalita Horní Pihel). RM doporučuje ZM schválit záměr prodat parcelu pč. 863/2 o výměře 1344 m 2 zahrady v k.ú. Pihel, za účelem stavby rodinného domu, za minimální cenu 100 Kč/m 2 +náklady s převodem spojené s tím, že schválený kupující si na vlastní náklady zajistí k parcele pč. 863/2 přístup, dle předložené průvodky záměru prodeje. USNESENÍ č. 3863/10/RM105 Znovu projednání záměru prodeje parcely pč v k.ú. Nový Bor (lokalita Nemocniční). RM doporučuje ZM zrušit záměr prodat parcelu pč o výměře 1335 m 2 travní porost v k.ú. Nový Bor, za účelem rozšíření zázemí k nemovitosti, obálkovou metodou za minimální prodejní cenu 500 Kč/ m 2 +náklady s převodem spojené, schválený usnesením č. 1750/10/ ZM48 ze dne a doporučuje ZM schválit nový záměr prodat parcelu pč o výměře 1335 m 2 travní porost v k.ú. Nový Bor, za účelem dle územního plánu Nový Bor plochy smíšených aktivit, za minimální prodejní cenu 400 Kč/ m 2 +náklady s převodem spojené, dle předložené průvodky záměru prodeje. USNESENÍ č. 3881/10/RM105 Rozpočtové opatření č. 36/ Úhrada nákladů dražby (provize) z prodeje domu č.p.514 v Nemocniční ulici, ve výši Kč, doplnění o úhradu nákladů dražby z prodeje domu č.p.319 v Dvořákově ulici, ve výši Kč. RM doporučuje a) ZM zrušit usnesení č. 1799/10/ ZM49 schválené na 49. zasedání ZM dne b) ZM schválit rozpočtové opatření č. 36/2010, kterým se vzájemným zápočtem uhradí odměna dražebníka a náklady dražby za dům v Nemocniční ul. č.p.514 z celkové utržené částky dle smlouvy ve výši Kč, a dražby za dům ve Dvořákově ul. č.p.319 z celkové utržené částky ve výši Kč. USNESENÍ č. 3883/10/RM105 Schválení výše úhrad za ubytování na ubytovně v Severní ulici 755, Nový Bor. RM schvaluje výši úhrad za ubytování na ubytovně v Severní ulici 755 v Novém Boru ve výši Kč měsíčně pro jednu osobu na pokoji, pro 2 osoby na jednom pokoji Kč měsíčně a za každou další osobu na pokoji úhradu 500 Kč měsíčně a pověřuje odbor správy majetku uzavřením ubytovacích smluv dle předloženého návrhu a dále pověřuje vedoucí odboru správy majetku podpisem ubytovacích smluv na ubytovně v Severní ulici 755 v Novém Boru. USNESENÍ č. 3885/10/RM105 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Digitalizace městského kina Nový Bor zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. RM bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na dodávky Digitalizace městského kina Nový Bor zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení a souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Digitalizace městského kina Nový Bor zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podané firmou AV Media a.s. s nabídkovou cenou Kč včetně DPH v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje návrh smlouvy o dílo č. AVM/2010/MN/.mezi městem Nový Bor a firmou AV Media a.s. na dodávku a instalaci zařízení a DCI projekční technologie včetně veškeré dokumentace a doporučuje ZM schválit smlouvu připravenou podle tohoto návrhu a pověřit starostu města podpisem smlouvy po uplynutí lhůty pro podání námitek. Jindřich Mareš dosavadní starosta Města Nový Bor Plné znění usnesení je k dispozici na úřední desce MěÚ nebo na internetových stránkách Novoborský měsíčník / prosinec prosinec2010.indd :59:12

10 Zprávy z města prohlášení volebního štábu top 09 a starostové za liberecký kraj Volební štáb koalice TOP 09 a Starostové pro Liberecký kraj v Novém Boru ve složení Mgr. Jaromír Dvořák, Ing. Miloš Koudelka, RNDr. Tomáš Tichý a Ing. Otakar Válek byl v souladu s koaliční smlouvou obou subjektů zodpovědný za volební kampaň a povolební vyjednávání TOP 09 & SLK v komunálních volbách v Novém Boru. Jeho mandát zanikl ustavením nového zastupitelstva a zvolením jeho orgánů na ustavujícím zasedání dne Při této příležitosti vydal následující prohlášení: Volební štáb koalice TOP 09 & SLK v Novém Boru - děkuje kandidátům a příznivcům za účast na kandidátce a pomoc při volební kampani, - děkuje okresnímu vedení TOP 09 v čele s předsedou Tomášem Hudcem a vedení SLK v čele s předsedou Martinem Půtou a zmocněncem Jiřím Voseckým za účinnou pomoc v předvolební kampani a v povoleb ním vyjednávání, - děkuje voličům, kteří dali svůj hlas kandidátům koalice TOP 09 & SLK v komunálních volbách, - považuje za úspěch zisk čtyř mandátů, jímž se koalice TOP 09 & SLK společně s ČSSD a NNB zařadila mezi vítěze voleb, - s potěšením konstatuje, že volby v Novém Boru skončily vítězstvím pravice, k níž se hlásí 15 z 21 zastupitelů, - je přesvědčen, že zvolené vedení města starosta Mgr. Jaromír Dvořák (TOP 09 & SLK), místostarostka Ing. Stanislava Silná (NNB) a radní Ladislav Džavík (US-DEU), MUDr. Eva Hladká (VV), Viktor Novotný (NNB), Ing. arch. Boris Rýdl (ODS), Bc. Zora Šepsová (TOP 09 & SLK) odráží vůli voličů a je vhodnou platformou pro plnění volebních programů zúčastněných subjektů ku prospěchu města a jeho občanů, - děkuje předchozímu vedení města v čele s Jindřichem Marešem a Mgr. Stanislavem Valdmanem za vše dobré, co vykonalo pro rozvoj města v minulém volebním období; věří, že je na co navazovat, zároveň však vidí dostatek příležitostí k zlepšení, - oceňuje dosavadní kvalitní a loajální práci úředníků MěÚ v čele s tajemníkem Mgr. Josefem Chýlem a dalších městských složek, mj. také bezchybnou organizaci ustavujícího zasedání nového ZM, a vyjadřuje přesvědčení, že dalším zefektivněním činnosti úřednického sboru se Nový Bor zařadí mezi města s nejlepší státní a veřejnou správou, - věří, že se klubu zastupitelů TOP 09 & SLK ve složení Mgr. Jaromír Dvořák, Bc. Zora Šepsová, Ing. Otakar Válek a Ing. Jan Vojta ve spolupráci s koaličními partnery a konstruktivní opozicí podaří naplnit očekávání voličů a volební program, jehož nejvýznamnějšími body jsou vyrovnané hospodaření, transparentní veřejné zakázky a výběrová řízení a otevřená komunikace se spoluobčany. Ing. Otakar Válek obnova oken v měšťanském domě č.p. 45 na tř. t. g. masaryka společenská rubrika jubilanti - prosinec V měsíci prosinci oslaví svá výročí tito naši spoluobčané: Jarmila Schönová, Božena Hlubučková, Vladislav Mudra, Václav Smutný, Miloslava Lehká, Hana Matysová, Arnošt Slovák, Silva Kahánková Všem oslavencům přejeme pevné zdraví do dalších let života. Ze školních lavic V měsíci listopadu byla dokončena obnova oken v bočních traktech budovy č.p. 45, ve které je známý Navrátilův sál. Na obnovu byla použita účelová dotace z Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2010 ve výši Kč. Město Nový Bor jako vlastník budovy vložilo do opravy dalších Kč. Okna jsou špaletová, v barvě slonové kosti. V příštím roce je plánována obnova oken v předním traktu budovy. Zpracovala: Tereza Horňáková RNDr. Alena Forgáčová, vedoucí odboru ŠKS zš náměstí míru oslava halloweenu Poslední den před podzimními prázdninami byl pro mnoho dětí naší školy zcela odlišný od běžných školních dní. Již při vstupu do školy bylo vidět kromě běžných žáků i strašidla, příšery, kostlivce, chodící dýně a další hrůzostrašné postavy. Děti se ve škole učily o Halloweenu a o tom, jak se v různých zemích slaví. Dozvěděly se mnoho zajímavostí, paní učitelky si pro děti připravily i různé soutěže. Ve třídách to často připomínalo školu z filmu Dívka na koštěti. Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli dětem s přípravou tohoto projektového dne. Jana Dietiová 10 Novoborský měsíčník / prosinec 2010 prosinec2010.indd :59:13

11 Ze školních lavic ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU DEN STROMŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NÁMĚSTÍ MÍRU ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ OD DO odklady školní docházky zároveň proběhne zápis dětí do přípravného ročníku (bližší informace poskytne vedení školy) 20. a 21. LEDNA 2011 od 14 do 17 hodin v budově 1. stupně (vchod z Kalinovy ulice). VEZMĚTE S SEBOU: RODNÝ LIST DÍTĚTE, OBČANSKÝ PRŮKAZ NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ: výuku AJ již od 1. ročníku KROUŽKY: výtvarný, keramický, dramatický sborový zpěv, matematický, taneční, vaření a pohybové hry, logopedický a dyslektický nácvik okresní kolo v košíkové V měsíci říjnu se druháčci z Nového Boru zúčastnili oslavy Dne stromů, kterou pro ně připravili zaměstnanci Smetanky. Děti se dozvěděly mnoho nového o přírodě, stromech, své znalosti si poměřily v soutěžích. Jménem všech Andílků z 2. A ze ZŠ nám. Míru děkujeme zaměstnancům Smetanky za přípravu akce a zejména za výborný dort, který jsme vyhráli jako odměnu ve výtvarné soutěži. Jana Dietiová Základní škola Nový Bor, náměstí Míru vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KVÍZOVÁNÍ Chlapci tř. se umístili na 1. místě. Sestava družstva: z 8.A Lisý Jiří, More Lukáš, Hřebřina Jan, z 8.C Tomášek Jan, z 9.A Jungk Thomas a z 9.C Černák Jan, Valenta Jakub. Všem chlapcům mnohokrát děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Mgr. L. Prudniková Kdy? v pátek 17. prosince 2010 od 14 do 18 hodin Kam? do ŠKOLNÍ KNIHOVNY (vstup z náměstí Míru) Prosím, pojďte dál a posaďte se. Zanechme na chviličku toho věčného shánění, shonu a nervozity. Zastavme se a staňme se na okamžik zase dětmi, které se těší na VÁNOCE. Budete-li chtít, můžete si vyzkoušet pohádkový či vánoční kvíz. Poslechnete si koledy v podání žáků ZUŠ pod vedením paní učitelky Ivety Šudové. Přijďte s dětmi malými i těmi velkými. A kdo byl vloni, přijde letos zase. Těšíme se na vás. Novoborský měsíčník / prosinec prosinec2010.indd :59:13

12 Ze školních lavic po čem touží sedmáci o vánocích Sedmáci někdy vážně, jindy s nadsázkou a humorem odpověděli na otázku: Co byste si přáli pod stromeček? abychom se měli dobře, abychom měli štěstí, zdraví a lásku a chtěla bych ségru nebo bráchu aby se mi vrátil můj pejsek přál bych si, abychom byli zdraví, notebook a řízek s bramborovým salátem aby s námi byla moje ségra a její přítel a jejich syn abych viděla dědu, aby byla prostě celá rodina pohromadě, k Vánocům si už nic nepřeju, je na rodině, co mi dají jedničky na vysvědčení, aby byla na Vánoce pohoda, aby byl na svátky sníh přál bych si, abychom byli všichni zdraví, a také běžky, protože mám rád zasněženou přírodu kolem sebe bundu, sluchátka, abychom byli hlavně všichni pohromadě, byli šťastní přeju si knížky a pak ještě, aby k nám přijela babička s dědou, ještě bych si přála, aby celá naše rodina byla zdravá a spokojená. Daniel: Já bych si přál, abych poznal dědu, který umřel měsíc před mým narozením Lukáš: aby byl s námi můj strejda, ale je už deset let po smrti, pamatuju si, jak šel jednou v noci pryč a už jsem ho nikdy nespatřil Tereza: přála bych si mít úplně stejného pejska, který nám umřel byl hodný, nikdy nikomu neublížil Ondra: Já bych si přál hru na počítač, ale hlavně dobré známky ve škole. Tomáš: K Vánocům bych si přál, aby byla celá rodina pohromadě, hodně zdraví a štěstí také MP4 přehrávač a velkou koloběžku. Tereza:.aby byla s námi sestra, pak si přeju notebook, chtěla bych se podívat na Mars. zš u lesa Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539 pořádá Dny otevřených dveří Čt Čt Čt Út Zájemce zveme od 8.00 do hod. do areálu naší školy, kde mohou navštívit třídy I. + II. stupně. Zároveň zveme k návštěvě vánoční výstavy, která bude zpřístupněna od čtvrtka do středy v prostorách auly. Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech a (Podrobnější informace v lednovém čísle) kontakty zš u lesa Nový bor Tel: Bára: poznat moji druhou babičku, přála bych si moc foťák, baví mě fotit, chtěla bych fotit hlavně přírodu Vojta: Je hodně věcí, které bych si přál, ale to nejdůležitější vánoční přání pro mne je, aby se všem lidem splnilo jejich tajné přání, abychom se sešli jako rodina a užívali si klidné Vánoce bez problémů. Vánoce jsou obdobím, kdy se rádi vracíme do dětství. Z vánoční krabice věšíme na stromek ozdoby, které jsme dělali jako děti, a nejkrásnější přání si schováváme celý život. Dlouhé večery kolem jednoho stolu patří k adventnímu období. Tak oslavte tento svátek spolu, bok po boku u štědrovečerního stolu! Krásné Vánoce! Mgr. Kateřina Mašková sportovní úspěchy dny otevřených dveří každé úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:00 hodin Zveme rodiče i děti k návštěvě školy. Máme za sebou teprve první čtvrtletí nového školního roku, přesto již stihli naši žáci několik sportovních úspěchů. V září se již tradičně konají přespolní běhy. V městském kole obsazujeme vždy přední místa, bohužel jejich cennosti ubírá absence většího počtu soupeřů, neboť se ho vedle naší školy účastnilo pouze několik zástupců ze školy arnultovické. V kole okresním již konkurence byla, naši závodníci se však nedali. Kategorii tříd obě naše družstva vyhrála. Děvčata ve složení Nina Jeřábková, Kateřina Kolčová, Adriana Ryšavá a Andrea Šimůnková i kluci ve složení Petr Adam, Petr Březina, Oldřich Hladík a Tomáš Vronský zvítězili vždy z devíti družstev. Děvčata Natálie Brejchová, Tereza Horáková, Jana Rodrová a Jana Stromecká ze tříd skončila na místě třetím, jejich vrstevníci skončili osmí. Kategorii tříd jsme opět ovládli děvčata Barbora Kohoutová, Nikita Melzerová, Barbora Novotná, Veronika Řezáčová a Karolína Staňová zvítězila a chlapci Ondřej Arnold, Jakub Král, Jan Král, Radek Kuchařík a Ondřej Petr skončili stříbrní. Družstva těch nejstarších obsadila shodně šestá místa. Z atletických soutěží proběhlo v Jablonném v Podještědí okresní kolo atletického čtyřboje. Výrazný úspěch zaznamenala naše děvčata Martina Březinová, Lucie Fialová, Michaela Majorová, Michaela Pavlíčková a Barbora Vachtová, která zvítězila a zajistila si tak postup do jarního krajského kola. Družstvo chlapců obsadilo místo šesté. Dále se naši žáci zúčastnili okresního kola stolního tenisu a basketbalového turnaje. Za vedení školy Mgr. Ivana Kolčová 12 Novoborský měsíčník / prosinec 2010 prosinec2010.indd :59:14

13 Ze školních lavic byli jsme v londýně I takto jednoduše by se dal náš výlet popsat. Ale byl výjimečný již jen tím, že většina z nás prvně letěla letadlem a navíc do Londýna, kde nikdo z nás doposud nebyl. Již při příletu na nás britský ostrov udělal dojem a po přistání se tento ještě znásobil. Během celého výletu jsme poznávali spletitost a řád londýnského metra, tzv. London tube, zvykali jsme si i na chození a jízdu vlevo, navštívili plno londýnských památek a poznali britské způsoby stravování. Ubytováni jsme byli v londýnských rodinách, které jsou při výběru dokonce policejně prověřovány, jak vyplývá z informací zprostředkovatelské cestovní agentury. V rodinách jsme pobývali od večeře do snídaně a tak jsme si mohli vyzkoušet své znalosti anglického jazyka v praxi, přes den jsme pak, někdy s námahou, překládali anglické nápisy, hlavně informační tabule v metru. Z londýnských monumentů již osobně známe například Buckinghamský palác, Westminsterský palác (sídlo parlamentu) s věží a zvonem Big Ben a celé opatství, hrad Windsor, Katedrálu svatého Pavla, hrad Tower of London s korunovačními klenoty a s mostem Tower Bridge a z těch novodobých London Eye (česky Londýnské oko). Věřte, že svezení A kam příště, paní učitelko? stojí za to, když na Londýn shlížíte z výšky 135 m a celý Londýn máte jako na dlani. Pět dní nám uteklo jako voda v Temži, zdárně jsme doletěli do Prahy, i když čekání na letišti je ubíjející, autobusem dojeli zpět do Boru a tři minuty po půlnoci jsme ve velkém očekávání rodičů stanuli před naší školou. Výlet se vydařil, počasí nám přálo, ale hlavně za náš výlet vděčíme naší třídní paní učitelce Evě Smolíkové, která vše vymyslela a zorganizovala a paní učitelce Daně Mouchové, že měly tolik odvahy s námi puberťáky vyrazit. Lukáš Kolč, třída 8.C, ZŠ U Lesa Nový Bor zš generála svobody Zápis žáků do prvního ročníku Zápis budoucích prvňáčků proběhne 19. a 20. ledna 2011 od 14 do 17 hodin v budově školní družiny. Bližší informace na plakátech a v lednovém čísle. Mgr. Ivana Rázlová Den otevřených dveří V listopadu měli zájemci možnost shlédnout výuku na naší škole. Dne otevřených dveří se zúčastnilo 34 rodičů, kteří měli zájem vidět, jak jejich děti ve škole pracují. Pro děti je přítomnost rodičů velkou motivací. zš praktická přednáška o psech Tělocvična plná dětí, roční fenka Bernského salašnického psa Sally a paní Jitka Malá to byl program na páteční dopoledne v ZŠ praktické. Děti se zde dozvěděly mnoho nového od kynoložky Jitky Malé, která má spousty zkušeností s chovem i výcvikem psů a s cannisterapií. Jak se mám chovat ke psům, jak se bránit před napadením psa, kdo je zodpovědný za špatné psí chování nebo jak dovedou lidé psům ublížit a spoustu dalších otázek dokázala paní Malá dětem vysvětlit. Největší pozornosti se samozřejmě těšila zvířecí účastnice fenka Sally. Tuto přednášku můžeme všem jen a jen doporučit. učitelé ZŠ praktické Další Dny otevřených dveří proběhnou 17. a vánoční přání Blíží se nejkrásnější období roku, období, které i naše děti mají nejraději. Přejeme našim žáčkům, rodičům, prarodičům, aby mohli zapomenout na starosti, problémy a obavy a mohli strávit tyto krásné chvíle se svými nejbližšími. Našemu zřizovateli, všem organizacím a institucím děkujeme za spolupráci v roce 2010, příjemně prožijte sváteční dny, hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v práci i v osobním životě. Svým kolegům a kolegyním přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu zajímavých nápadů a inspirace. Ať je stále důvod k radosti! Za kolektiv ZŠ Mgr. Jiřina Jelínková Foto: Vyrábíme vánoční dárečky Novoborský měsíčník / prosinec prosinec2010.indd :59:15

14 Ze školních lavic skleněná noc ve sklářské škole Rok 2010 byl pro novoborskou sklářskou školu rokem významným a všem, kteří sledují místní dění, o sobě dala několikrát vědět. V červnu oslavila 140. výročí svého založení a při této příležitosti představila historickou i současnou tvorbu na rozsáhlé výstavě. V září uspořádala sraz absolventů, zúčastnila se jako spolupořadatel Sympozia uměleckoprůmyslových škol České republiky a nyní, začátkem listopadu, nechala širokou veřejnost nahlédnout do svých prostor v rámci skleněné noci otevřených dveří. S nastupující tmou se v podvečer 5. listopadu otevřela brána sklářské školy v Revoluční ulici a mihotavé světlo ozařující loučemi skleněné plastiky zvalo nedočkavé návštěvníky ke vstupu. Na nádvoří školy byla umístěna mobilní pícka, jejíž žhnoucí otvor i náběry horké skloviny na píšťalách sklářů přitahovaly fascinované pohledy diváků. Právě magické spojení tmy a žáru vycházejícího ze sklářské pece přivedlo ředitelku školy PaedDr. Ilonu Jindrovou na nápad uspořádat skleněnou noc otevřených dveří. Akce se stává již tradiční záležitostí, v letošním roce se uskutečnila potřetí, a každý rok přichází více návštěvníků. Škola veřejnosti zpřístupnila nejen školní huť Danuše, ale i všechny ostatní prostory sloužící k zušlechťování výrobků. A bylo se na co dívat. Jindrová. Kolaudace nových prostor proběhla již 26. října, ale slavnostní předání do užívání studentům bylo naplánováno na tento den, přesněji noc, doplnila. Při vstupu do budovy na všechny dýchlo teplo sklářských pecí, vůně roztavené skloviny a ještě něco navíc. Vůně lesa. Ano, vůně lesa, protože tématem letošní skleněné noci byl Les jako brána do duše. Učitelé a žáci školy vytvořili na verštatu živý obraz lesa se vším, co k lesu patří stromy, myslivci, zvěř a také víly. Chtěli jsme udělat radost našemu mistrovi odborného výcviku Jiřímu Cepákovi, který je vášnivý nimrod a letos slaví sedmdesátiny zdůvodňuje ředitelka. A co ještě bylo pro návštěvníky připraveno? Vyzdobená huť, program pro malé i velké, občerstvení. Po zahájení akce ředitelkou školy přišli ke slovu moderátoři večera. Doprovodný program byl pestrý a každý si v něm přišel na své. Hudbu zajišťovala novoborská skupina Green Pig a dívčí duo z Letohradu, přítomné rozhýbala taneční skupina Black Shadow, všichni s údivem sledovali kouzelníka Petra Kasnara. Nechyběla tombola, do níž ceny vyrobili sami studenti. Nezapomnělo se ani na soutěže pro nejmenší. Návštěvníci měli jedinečnou možnost sledovat práci učňů, sklářských mistrů i umělců zvučných jmen. Představili se Bořek Šípek s týmem v čele s Ivanem Kubelou, Petr Novotný, Jiří Pačinek nebo otec a syn Slaninovi z Kamenického Šenova. A každý, kdo měl zájem, si mohl po jejich vzoru vyzkoušet sklářské řemeslo či vytvořit kresbu podle živého obrazu s loveckým motivem. Navzdory složité ekonomické situaci se nám podařilo přestavět a zařídit podkroví školní budovy v Revoluční ulici. Pro výuku výtvarných předmětů jsme připravili nové ateliéry. Velký dík patří náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, Bc. Radku Ciklovi, a vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, Ing. Jiřině Princové, bez jejichž přispění a pochopení by se vše nepodařilo, řekla Ilona Skleněná noc se zkrátka stala příležitostí k setkání. V prostorách školy bylo možno zahlédnout zástupce zřizovatele školy, představitele města Nový Bor, bývalé i současné pedagogy, studenty, výtvarníky, skláře a další osobnosti novoborského veřejného a kulturního života. Zpracovala: Markéta Růžičková RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu 14 Novoborský měsíčník / prosinec 2010 prosinec2010.indd :59:18

15 Ze školních lavic proměny novoborské sklářské školy Nový Bor - Sklářská škola v Novém Boru letos oslavila 140 let své existence. Má za sebou nejen dvě výstavy k tomuto výročí, sraz absolventů, vydání nového katalogu školy, ale i řadu dalších aktivit: například Sklářské sympozium Tusta vitrea v Domažlicích, výstavu v Letohradu v Muzeu řemesel, tři ocenění ze Sympozia uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje a z poslední doby také Skleněnou noc, což je velmi netradiční obdoba dne otevřených dveří. Škola ovšem nespí na vavřínech a chystá rozšíření studijních oborů o dva nové. Design interiéru a Předškolní a mimoškolní pedagogika. Novoborská střední škola byla v minulosti výhradně školou sklářskou a nespočet lidí si ji pamatuje jako školou technologickou, připomněla ředitelka Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru Ilona Jindrová s tím, že na počátku 80. let se vrátily na školu i umělecké obory, které se zde učily už při založení školy v roce Nová koncepce školy Zájemci o vzdělání ve sklářských oborech se mohou na naší škole vzdělávat ve všech stupních vzdělání v pomaturitním ve Vyšší odborné škole sklářské a v počátečním ve Střední průmyslové škole sklářské nebo Středním odborném učilišti sklářském, a to ve všech technikách výroby a zušlechťování skla: hutní tvarování skla, malování, broušení skla a rytí skla, ale také ve výrobě sklářských forem. Na Vyšší odborné škole sklářské nabízíme absolventům uměleckých i neuměleckých středních škol tříleté pomaturitní studium oboru Tvorba uměleckého skla, jehož výstupem je absolutorium VOŠ a titul Diplomovaný specialista, upozornila na možnost dalšího vzdělání ředitelka školy Ilona Jindrová. Už několik let prochází sklářský průmysl dramatickým útlumem a tento jev dorazil i do školství, které vzdělává budoucí skláře či sklářské výtvarníky. Není žádným tajemstvím, že právě tyto školy se potýkají s problémem poloprázdných tříd. V roce 2007 se nové vedení školy rozhodlo směrovat školu také k jiným než sklářským oborům. Prvním počinem bylo znovuotevření novoborského gymnázia v roce 2008, připomněla Ilona Jindrová a pokračuje: Spádová škola ve městě s dvanácti tisíci obyvateli se musela profilovat také jinak než jenom obory úzce souvisejícími se sklářským průmyslem. Předimenzované sklářské obory S nástupem nových oborů nepůjde ovšem o žádné navyšování kapacit. V době kdy jsou střední školy poloprázdné, by nebylo moudré zařízení zatěžovat navyšováním o další obory. Nové jsou jenom náhradou za v současnosti předimenzované sklářské obory, upozorňuje ředitelka školy. Po dobu dvou let pracoval tým školy na přípravě dvou nových studijních oborů Design interiéru a Předškolní a mimoškolní výchova. Liberecký kraj vyslyšel požadavky na diverzifikaci nabídky naší střední školy a tak od září příštího roku otevíráme dva nové obory, pyšně poznamenala Jindrová. S nově nastupujícím oborem Design interiéru se škola musela vypořádat i s faktem, že praxe rámcového vzdělávacího programu tohoto oboru je zaměřena na výkon designérských a realizačních činností v oblasti nábytkové a interiérové tvorby. Praktická část v rozsahu několika hodin týdně bude probíhat v České Lípě v truhlářských dílnách SOŠ 28. října a veškerá ostatní výuka se bude realizovat výhradně v naší novoborské škole, upozorňuje ředitelka. Odbornými předměty oboru jsou výtvarná příprava, počítačová grafika (2D, 3D), design interiéru, dějiny umění, informační a komunikační technologie, konstrukční a technologická příprava, nauka o materiálech a technické kreslení, s jejichž výukou má škola vzhledem ke svému dosavadnímu zaměření značné zkušenosti. Společné body pro výuku Chceme využít i na škole vyučovaných sklářských oborů, a tak do nového oboru jistě v nějakém poměru zakomponujeme i sklo, které do interiéru patří, ale podstata výuky bude odpovídat rámcovému vzdělávacímu programu, upozorňuje ředitelka Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru Ilona Jindrová a doplňuje: Na škole se dosud vyučovaly dva umělecké obory: Tvorba uměleckého skla a Výtvarné zpracování skla, a tak jsme hledali další obor, který by stávající vhodně doplnil. Řada odborných předmětů, které se studenti u nás učí, mají společné body i pro výuku designu interiéru. Patří mezi ně například dějiny umění, kreslení, modelování a zejména počítačová grafika. Škola prošla za dobu své existence několikrát optimalizačním procesem. Na počátku 90. let byla sloučena učiliště v Novém Boru a v Kamenickém Šenově. Následně se v roce 2004 sjednotilo sklářské učiliště s novoborskou průmyslovkou a nakonec byl ke škole připojen i do té doby samostatný Domov mládeže v Kalinově ulici. Mají vše, co potřebují Naše škola nabízí neobyčejné materiální zázemí. Máme vybavené kreslírny, modelárny, vynikající nové ateliéry i vlastní galerii. Disponujeme dvěma tělocvičnami a třemi posilovnami, budova ve Wolkerově ulici má novou hudebnu a přespolním můžeme nabídnout ubytování ve vlastním nově zrekonstruovaném domově mládeže pochlubila se ředitelka školy. Podle ní tak mají pokrytou oblast klíčových předmětů pro nový obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kterými jsou pedagogika, psychologie, hudební, výtvarná a tělesná výchova. Zavázala jsem se, že pokud zřizovatel tento obor povolí, nebudu na jeho spuštění a realizaci u nás požadovat ani korunu navíc. Také personální obsazení výuky odborných předmětů je již předem zabezpečeno, poznamenala Ilona Jindrová. Domnívám se, že na Českolipsku dosud chyběl vyloženě dívčí obor. Nově otevřený pak směřuje ke vzdělávání učitelek v mateřských školách nebo vychovatelek v různých zařízeních jako jsou dětské domovy, školní kluby a družiny, zájmová zařízení mládeže či mateřská centra. V neposlední řadě bude absolvování tohoto oboru vstupenkou na vysoké školy pedagogického a humanitního zaměření, podotkla Jindrová a dodala, že obor je v regionu nanejvýš žádoucí. Dosud se vyučoval v Liberci nebo Litoměřicích, kam směřovala většina místních dětí. V budoucnu se uplatní V době kdy se bojuje o každého žáka, je nemilé, když děti utíkají do Ústeckého kraje za studiem. Mladí lidé by měli právě v této době zůstávat v Libereckém kraji. Na základě průzkumu, který jsem provedla ve spolupráci s výchovnými poradci základních škol českolipského okresu, se ukázalo, že z naší oblasti odcházejí uchazeči o tento obor skutečně spíše do Litoměřic, doplnila ředitelka Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru Ilona Jindrová. O uplatnění absolventů dvou nových oborů obavy nemá. Design je mimo jiné zaměřen na informační a komunikační technologie a na výuku tvorby ve 2D a 3D a o absolventy s tímto zaměřením je zájem, uvažuje Ilona Jindrová a pokračuje: Kdysi zrušené mateřské školy začínají chybět a nyní se opět hovoří o nových, kde by mohly naše absolventky nalézt uplatnění, nebo se jim otevírá možnost dalšího studia na vysokých školách. Sklářská škola historie novoborské sklářské školy Omlouváme se čtenářům Novoborského měsíčníku, že v minulém čísle v seriálu článků o Historii novoborské sklářské školy vypadla část odstavce, který mapoval vývoj po roce Byli jsme upozorněni čtenáři, že právě tehdy ve škole působily osobnosti, které se nezaměnitelným způsobem zapsaly do československého sklářství 2. poloviny 20. stol. Správný text zní: Po porážce fašistického Německa v květnu 1945 a navrácení pohraničí čsl. státu vystal úkol uvést borskou sklářskou školu znovu do provozu. Ministerstvo tím pověřilo RNDr. Jaromíra Špačka, který jako bývalý profesor českého oddělení ústav dobře znal. V prvním jmenovaném šestičlenném učitelském sboru byli i čtyři předváleční žáci a absolventi. Výtvarná oddělení vedli: brusičské prof. Josef Hospodka, malířské prof. Stanislav Libenský, rytecké prof. Karel Hrodek, dílny pak vesměs bývalí žáci školy: brusičskou Miloslav Babický, malířskou Ota Novák a ryteckou Vlastimil Pospíchal. Také uvádíme na správnou míru, že autorství dosavadních částí seriálu patří bývalému zástupci ředitele školy Mgr. Jiřímu Dušánkovi. redakce Novoborský měsíčník / prosinec prosinec2010.indd :59:19

16 Ze školních lavic - příspěvek čtenáře 100. výročí zřízení sklářského zkušebního a experimentálního ústavu při státní odborné škole v Novém boru Rok 2010 je rokem pozapomenutého 100. výročí zřízení prvního Sklářského zkušebního ústavu v českých zemích a prakticky v celém tehdejším c. k. Rakousku-Uhersku. Potřeba zřízení ústavu, který by sloužil sklářskému průmyslu pro praktický výzkum, pro průmyslové poradenství v technologické oblasti a i pro další vzdělávání sklářů, tavičů a technologů, byla na počátku 20. století velmi silná jak na Borsko-šenovsku, tak na Teplicku. V tomto smyslu existovala již řada podání průmyslníků a rafi nérů u c. k. ministerstva ve Vídni. Dlouhá léta probíhala různá jednání a již se zdálo, že by se příslušný ústav mohl zřídit při Odborné škole v Teplicích - Šanově. Město a okres Teplice, včetně zainteresovaných průmyslníků, bylo připraveno zřízení institutu podpořit částkou korun. Ve stejné záležitosti bylo v druhé polovině října 1906 svoláno radou města Boru zasedání, ke kterému byly svolány všechny zainteresované instituce, včetně zástupce c. k. Ministerstva pro kulturu a školství. Starosta Boru, a zároveň zemský poslanec Rudolf Schlegel, sdělil jako zástupce města, že je obec připravena pro zřízení takovéto sklářské hutě přispět jednak částkou korun, jednak pozemkem při sklářské škole, pokud bude Zkušební ústav se sklářskou hutí zřízen v Boru. Tato záležitost zůstala v klidu do podzimu roku 1907, kdy se ředitelství Odborné sklářské školy v Boru znovu projektu ujalo a začalo jej silně preferovat. K tomu přispěla i okolnost, že v té době došlo v Borsko - šenovské oblasti k značnému váznutí sklářského obchodu. Město Bor společně se Svazem severočeských průmyslníků začalo proto silně naléhat na c. k. ministerstvo ke zřízení sklářské hutě pro výzkumné účely. Dne 23. ledna 1909 Ministerstvo veřejných prací sdělilo, že se o zřízení zkušební sklářské huti při Odborné škole sklářské uvažuje ve školním roce 1909/10 v Boru a skutečně 12. července 1909 vydalo příslušné rozhodnutí. Na zřízení školní hutě se významně podílely jak různé instituce tak významné osobnosti. Především jsou uvedeny: Ministerstvo pro veřejné práce, Město Bor (Haida), Obchodní a řemeslná komora v Liberci, Svaz severočeských podnikatelů. Dále poslanec Kraus, starosta Boru R. Schlegel a především ředitel Odborné sklářské školy Heinrich Strehblow. Výstavba sklářské školní hutě (lidově zvaná Fachšůlka ): bylo započato se stavbou sklářské hutě února 1910 proběhla první tavba února první dílo sklářů Sklářská huť byla zřízena jako oddělení Odborné sklářské školy v Boru u České Lípy a podléhala ředitelství školy. Vedením hutě byl zpočátku pověřen prof. Josef Wolf, chemik a technolog, který přišel z Odborné školy v Teplicích. Správcem sklářské hutě (a vedením obchodních záležitostí) byl ustanoven Josef Müller. Zároveň byli přijati 2 sklářští mistři z významných skláren a to Josef Dieder z Kolína n. R. - Ehrenfeldu a Franz Goschler z Klášterského Mlýna. Provoz sklářské hutě a Zkušebního ústavu Od se stává vedoucím školní hutě a vedoucím Zkušebního sklářského ústavu (Versuchs-und Untersuchungsanstalt) prof. Rudolf Hohlbaum, chemik a sklářský technolog. K nastupuje Ing. Max Tischer jako učitel chemie a přírodopisu a zároveň asistent prof. Hohlbauma. Za R.Hohlbauma se prováděla řada výzkumných prací v oblasti zejména tavení nových barevných sklovin pro potřebu školy i borských rafi nérií. Hohlbaum také provedl sérii taveb různě laděných zvonivých skel, (skel s vyšším modulem pružnosti) pro V. Klemma z Chřibské, stavitele skleněných harmonik a zvonkoher. Do provozu je uvedeno i zařízení na stříkání sklářských barev. Asi nejdůležitějším výsledkem tohoto období neobiedermeieru byl vývoj a realizace moderních, kvalitních olovnatých sklovin (i olovnatých barevných sklovin), tavených na pánvové peci otápěné generátorovým plynem s otevřenými pánvemi pro potřebu sklářských závodů. Vzhledem k tomu, že R. Hohlbaum byl od roku 1912 i odborným poradcem harrachovské sklárny lze zavedení olovnatých sklovin v harrachovské sklárně v roce 1912 přisoudit jednoznačně jeho osobě. Ve školním roce 1910/11 je Ing. M. Tischer převeden na Odbornou sklářskou školu do Kamenického Šenova, na jeho místo nastupuje Dr. K. Killer. Po prvním roce provozu bylo konstatováno, že se školní huť osvědčila jako velmi užitečný ústav. Bylo vytvořeno přes 300 nových vzorů výrobků, které byly využity v řadě rafi nérií. Byla vyvinuta nová barevná skla zejména topasová žloutka, pěkná sytá tmavě fi alová sklovina, světle červený rubín, který nabíhal již při zpracování a již výše uvedená olovnatá skla a způsob jejich odbarvování. V roce 1914 se olovnatý křišťál z hutě sklářské školy zpracovával již ve čtyřech rafi nériích na Borsku. Laboratoř Zkušebního ústavu realizovala ve školním roce 57 analýz, podala 20 dobrozdání a celkem 204 odborných posudků, z toho 68 v oblasti zušlechťování ; vypracovala i posudky pro 2 soudní procesy. Mimo jiné byla například posuzována kvalita vhodnosti uhlí ke zplyňování v generátorech, vliv kyselin na sklo apod. Na základě výnosu Ministerstva pro veřejné práce ze dne je Zkušební ústav autorizován, tzn. že mohl vystavovat vysvědčení a dobrozdání (certifi káty), která jsou uznávána jako veřejné listiny. R. Hohlbaum byl (jak uvádí B.Tománek), velmi iniciativní člověk a tak nechal v létě roku 1913 (zřejmě bez vědomí ředitele) při opravě sklářskou tavicí pec zvětšit na 6 velkých pánví. Tím vznikly škole vyšší náklady a odbytové potíže a sklářští podnikatelé si začali brzy stěžovat na konkurenci školní hutě. Zřejmě na základě těchto skutečností odchází Prof. R. Hohlbaum ze státních služeb do Harrachova (kde krátce působí jako ředitel sklárny) a od roku 1914 se stává ředitelem sklárny Josephinenhütte ve slezských Krkonoších. Školní huť i vedení Zkušebního ústavu přebírá Dr. Kašpar Killer. V roce 1914 bylo rozhodnuto kapacitu sklářské tavicí pece zmenšit na 2 pánve běžné velikosti a 2 malé saclíky. Provoz školní hutě měl být obnoven v září 1914, vzhledem k vypuknutí 1. světové války k tomu již nedošlo. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se rozhodlo tehdejší Ministerstvo školství a národní osvěty školní huť při Německé státní odborné škole pro sklářský průmysl, již dále nefi nancovat. Školní huť se tak stala opět majetkem města. Ředitelství školy pak uzavřelo s městem smlouvu, dle které musel nájemce hutě dát škole bezplatně jednu pánev k volnému použití. Dále bylo dojednáno, že žáci Jednoletého kurzu pro sklářské techniky, mohou společně s odborným učitelem sklářskou huť běžně navštěvovat. Ministerstvo se potom uvolilo fi nančně opět přispívat na praktickou výuku studentů. Výzkumný a experimentální sklářský ústav pak fungoval dále, nejdříve pod vedením již ředitele Dr. K. Killera v budově sklářské školy, od roku 1935 jej přebírá Ing. M.Tischer. Za těchto nových podmínek pronajímá město v roce 1920 školní huť fi rmě Kravani. Ta v prosinci přestavuje sklářskou tavicí pec na průmyslové účely s osmi pánvemi o velkosti 70 x 70 cm. Zároveň byly přistaveny další komorové chladicí pece a přiměřeně zvětšena temperovací pec na sklářské pánve. V únoru 1921 byla již huť opět v provozu, od 21. února se již z jedné pánve vyrábělo sklo i pro potřebu sklářské školy. Firma Kravani a později fi rma Hantich vyráběly užitkové sklo s přestávkami až do roku Tím končí éra školní ale již vlastně městské hutě. Zkušební ústav při Odborné sklářské škole přetrvává pod vedením chemika a technologa Ing. M. Tischera ještě do 40. let 20. století. Max Tischer řešil v rámci ústavu se svými studenty a spolupracovníky řadu technologických, výrobních a chemických problémů pro výrobce skla v celé Borsko-šenovské sklářské oblasti. V naftou otápěné malé pícce vlastní konstrukce prováděl za výše uvedenými účely různé pokusné tavby. Rovněž sestrojil pro brusiče a malíře skla dělící strojek a pomůcku pro určování objemů rotačních těles, podílel se na modernizaci dílen (zavedení pískovacího stroje a zařízení pro broušení a rytí skla prostřednictvím ohebné hřídele (Flex-Teufel) pro dekorativní opracování zejména plochého skla). Ve školním roce (ředitelem školy je Alfred Dorn, zástupcem Jar. Holeček) vykazuje Zkušební ústav 59 analýz surovin, 37 dobrozdání a návrhů k odstranění vad, 117 osobních konzultací. Zřízení Zkušebního a experimentálního ústavu v letech při sklářské škole v Novém Boru byl mimořádný počin - byl prvním sklářským zkušebním a experimentálním výzkumným pracovištěm v tehdejším Rakousku Uhersku, který díky nadčasovému myšlení svých zřizovatelů značně předběhl jak svou dobu, tak ostatní vyspělé státy se sklářským průmyslem. Dalším výzkumným ústavem v českých zemích, zaměřeným již na problematiku všech sklářských oborů, byl pak Sklářský ústav Dr. E. Beneše zřízený v roce 1922 v Hradci Králové (později přejmenován na Státní výzkumný ústav sklářský - SVÚS). Ve školním roce 1935/36 na konci světové hospodářské krize, byl (zřejmě na základě zkušeností z Nového Boru) zřízen i Zkušební sklářský ústav (Versuchs und Unterichtsanstalt) při Odborné škole sklářské v Kamenickém Šenově. Vedením ústavu byl pověřen chemik Ing. Anton Hübler. Pokračování na další straně 16 Novoborský měsíčník / prosinec 2010 prosinec2010.indd :59:19

17 Ze školních lavic - příspěvek čtenáře 100. výročí zřízení sklářského zkušebního a experimentálního ústavu při státní odborné škole v novém boru - dokončení Žádost o zřízení Výzkumného sklářského ústavu s působností pro celý sklářský průmysl Velkoněmecké říše v návaznosti na Odbornou školu sklářskou, podává (s důkladně zpracovanou přílohou o stavu sklářského průmyslu na borsko-šenovsku) na krajské a říšské úřady starosta Boru E. Opitz. Z přílohy vyplývá, že v regionu pracuje 120 exportních firem, 15 sklářských hutí, ve sklářských závodech je zaměstnáno pracovníků dále dělníků domácích. Bor je sídlem Zkušebního sklářského ústavu pod vedením známého praktika Ing. M. Tischera a rovněž sídlem kartelu pro sklářský zušlechťovatelský průmysl sděluje říšské presidium, odbor plánování v Ústí n.l., že vzhledem k válce se zřízení Výzkumného ústavu odkládá. Ještě starosta Boru opět žádá o zřízení Výzkumného sklářského ústavu se sklářskou hutí. Tuto žádost krajský hejtman zamítl s tím, že se uvažuje o přeložení Sklářského ústavu z Hradce Králové do Sudet. Po 2. světové válce se ředitel již české Odborné školy sklářské, RNDr. Jaromír Špaček, koncem 40. let 20. století rovněž snažil při reorganizaci průmyslu a školství získat školní huť pro výzkumné a vývojové účely, bohužel mu nepřála doba. Samotný průmysl užitkového skla se svého oborového výzkumného pracoviště znovu dočkal až k 1. lednu 1960, nejdříve jako Výroba pánví a vývoj užitkového skla (VPUS) a od roku 1965 jako Výzkumný ústav užitkového skla (VÚUS) v Novém Boru. Ten zakončil svoji úspěšnou výzkumnou a vývojovou činnost po 35ti letech k 1. lednu 1995 v rámci reorganizace Crystalexu na akciovou společnost. Pozoruhodné a poučné z historie 20. století je to, že vždy když bylo sklářství zasaženo krizí a odbytovými potížemi bylo posilováno sklářské školství a sklářský výzkum. Poznámka: Článek je zkrácen, v celém rozsahu včetně příloh a poznámkového aparátu vyjde ve 12. čísle časopisu Sklář a keramik, vydávaném Českou sklářskou společností. Rudolf Hais Česká sklářská společnost Organizační složky města n o v i n k y v k n i h o v n ě (o d d ě l e n í p r o d o s p ě l é č t e n á ř e) BELETRIE DETEKTIVNÍ ROMÁNY Zuiker Anthony E. / Level 26 Coben Harlan / Schůzka v Paříži Gardner Erle Stanley / Dva případy šerifa Eldona SCI-FI a FANTASY Wright John C. / Poslední vládce věčnosti Kay Guy Gavriel / Sarantská kronika Psychologické romány Novotný Jan David / Sidra Noach Tuščák Miroslav / Rabúni Tanec svatého šampáňa Romány pro ženy Lanczová Lenka / Milenky a hříšníci Hilliges Ilona Maria / Hvězdy nad Afrikou Bradford Barbara Taylor / Rodinný nepřítel Váňová Magda / Kukaččí mládě Urbaníková Eva / Všechno nebo nic: Příběh pokračuje Historické romány Dumas Alexandre / Kapitán Richard Švec Bohuslav / Skloň se až k zemi Baxter Stephen / Plátno tkané časem. Kniha čtvrtá, Tkadlec Lloréns Chufo / Dám ti tu zem Společenské romány Leante Luis / Pamatuj, že tě mám rád Beaumont Matt / E plus Autobiografické a životopisné romány Kollertová Iveta / Svlečená do naha Humor Křesťan Rudolf / Co jsem si nadrobil Skalka Petr / Pes a dějiny, aneb, Jak to asi nebylo Valášek Karel / Pejsek NAUČNÁ LITERATURA Knight Christopher / Klíč k Chíramovi Tzouliadis Tim / Opuštění Lane David Stuart / Do srdce mafie Nichols Lisa / Navzdory všemu Petr Jaroslav / Když jdou ryby rybařit Greenwood Pippa / Škůdci a choroby v zahradě Robertson Deborah / Život s kočkou není pro kočku Dusy Tanja / Suši bar Pohlreich Zdeněk / Prostřeno bez servítků Norum Rie / Svěží patchwork Petřík Maxmilián / 72 jmen české historie Curran John / Utajené zápisníky Agathy Christie Pekárková Iva / Lenka Procházková: Zvonek a pak chorál Pavelka Zdenko / Iva Pekárková: Přestřihnout kšandy Kohoutová Lenka / Vladimír Dlouhý Hutchinson Robert / Poslední dny Jindřicha VIII Jarolímková Stanislava / Co v průvodcích o Praze nebývá novinky v knihovně (oddělení pro dětské čtenáře) Dobrodružné romány Wenig Adolf / Podivuhodné příběhy barona Prášila na zemi, na vodě i ve vzduchu Murphy Jill / Čarodějnice školou povinné. 3.díl Historické romány Oldfield Pamela / Morová epidemie Dívčí romány Schlieper Birgit / Až na dno Mathausová Milena / Jarmark Fraiberg Jordana / Ve tvém pokoji Wildner Martina / Strážný anděl na každém kroku Příběhy o dětech Braunová Petra / Jak se Vojta ztratil Kratochvíl Miloš / Kouzelné soboty Komiksy Goscinny René / Asterix a galský školní rok Grimm Wilhelm Karl / Krásné pohádky Příběhy o zvířatech Auerbach Annie / Horseland. 3.díl Žáček Jiří / Krysáci Pohádky Milčinski-Ježek Frane / Hvězdička Zaspalka Keltské pohádky NAUČNÁ LITERATURA Křeček Josef / Písničky pro nejmenší Vrlík Jaromír / Bludiště Vondrušková Alena / Rodinné svátky a oslavy Helena Koutenková MěK Nový Bor Oddělení pro dospělé : Pondělí hodin Úterý zavřeno Středa hodin Čtvrtek hodin Pátek 13:30-17:30 hodin Oddělení pro děti: Pondělí hodin Úterý zavřeno Středa zavřeno Čtvrtek zavřeno Pátek 13:30-17 hodin Novoborský měsíčník / prosinec prosinec2010.indd :59:19

18 Organizační složky města výstava 140 let sklářské školy nový bor 2. část - současnost v turistickém informačním centru Sklářská škola v Novém Boru uspořádala k letošnímu 140. výročí svého založení celou řadu doprovodných akcí: od srazu absolventů školy, přes vydání reprezentativní publikace až po zastoupení na novoborských sklářských slavnostech, které se letos speciálně nesly v duchu školních oslav. Zásadním připomenutím tohoto jubilea byla bezpochyby velká výstava, kterou škola, stejně jako při minulých výročích, připravila tradičně ve spolupráci s novoborským sklářským muzeem. Výstava byla rozdělena na dvě části. O první, historické části ve výstavních prostorách sklářského muzea, jsme psali již v zářijovém čísle Novoborského měsíčníku. Tentokrát se budeme věnovat části druhé v turistickém informačním centru, která je věnována současnosti školy. Sklářská škola na výstavě rekapituluje uplynulých deset let a prezentuje nejlepší studentské práce od roku Práce studentů byly vybrány výtvarnou radou školy jako průřez tím nejlepším a nejzajímavějším, co vzniklo ve školních ateliérech a dílnách. Jsou zde jak práce studentů Vyšší odborné školy sklářské v oboru Tvorba uměleckého skla, tak žáků Střední průmyslové školy sklářské v oboru Výtvarné zpracování skla a světelných objektů se čtyřmi druhy zaměření: Broušení a vzorování broušeného skla, Hutní tvarování skla, Tvarování, malování a leptání skla a Rytí skla. Výstava představuje novoborskou sklářskou školu v širokém spektru jejích technických a technologických možností. Výběr exponátů reflektuje všechny sklářské výrobní a zušlechťovací techniky, kterým se dnes studenti ve škole učí. Návštěvník tak může obdivovat broušené tavené plastiky, malované skleněné obrazy, hutně tvarované nápojové sklo, vázy s klasickou rytinou stejně jako originální svítidla či skleněné objekty vytvořené kombinovanými technikami. Expozice ale není jen řemeslnou přehlídkou sklářských technik, odráží se v ní také umělecký vývoj a směřování školy v posledním desetiletí. Zásadní podíl na tom mají vynikající sklářští pedagogové, na které měla ostatně škola v minulosti vždycky štěstí. Na výstavě jsou zastoupeny studentské práce vzniklé pod vedením všech výtvarných pedagogů, kteří zde působí nebo v posledních deseti letech působili: Stanislavy Grebeníčkové, Stanislava Honzíka, Antonie Jankovcové, Pavla Kopřivy, Karolíny Kopřivové - Jankovcové, Václava Machače, Jana Proška a Zdeny Štipákové. Každý z těchto pedagogů do jisté míry ovlivnil tvorbu svých studentů vlastním uměleckým názorem. Na druhou stranu ale výstava dokazuje, že studenti jsou schopni jít vlastní cestou a ve své práci reagovat i na aktuální trendy v současném uměleckém skle. O tom, že jsou úspěšní, svědčí četná ocenění, která studenti borské školy získali na nejrůznějších soutěžích a symposiích u nás i v zahraničí. Exponáty na výstavě pocházejí ze zlatého fondu školy a ze sbírky novoborského sklářského muzea, které se dlouhodobě snaží doplňovat muzejní sbírku o nové a originální studentské práce. Některé z vystavených prací jsou také publikovány v katalogu, který škola letos ke svému jubileu vydala. Výstavu v 1. patře novoborského turistického informačního centra mají návštěvníci možnost zhlédnout do konce tohoto roku. Touto cestou bych za Sklářské muzeum Nový Bor ráda ještě jednou poděkovala sklářské škole, jmenovitě paní ředitelce Iloně Jindrové, za spolupráci. A zároveň škole přeji vše nejlepší, minimálně do 150 let. Petra Ajšmanová sklářské muzeum Otevírací doba: duben říjen úterý neděle , listopad březen úterý neděle , v pondělí celoročně zavřeno Kontakt: Náměstí Míru 105, Nový Bor Tel.: Vstupné: dospělí rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) děti od 6ti let, studenti, důchodci děti do 6ti let, studenti výtvarných škol, AMG, ZTP poplatek - fotografování 40,- Kč 100,- Kč 20,- Kč zdarma 20,- Kč 18 Novoborský měsíčník / prosinec 2010 prosinec2010.indd :59:24

19 Organizační složky města lesní směs karolína kopřivová - JaNkovcová a pavel kopřiva Ve Sklářském muzeu Nový Bor byla otevřena výstava významných sklářských výtvarníků, manželů Kopřivových. Touto expozicí se sklářské muzeum neloučí jen s letošní výstavní sezonou, ale na nějakou dobu také s krátkodobými výstavami vůbec. V příštích měsících čeká novoborské muzeum výstavba nového depozitáře a výstavního prostoru, a proto se z organizačních a bezpečnostních důvodů jeho pracovníci rozhodli výstavní program přerušit. Stálá expozice bude v běžném provozu a muzeum bude i nadále pořádat akce pro veřejnost. Výstava Lesní směs, na kterou Vás tímto srdečně zveme, představuje rozdílné přístupy manželů Kopřivových ke sklu a jejich symbiózu. Plastiky Karolíny Kopřivové Jankovcové jsou tvořeny klasickými sklářskými technikami. Je z nich cítit její původ ze známé sklářské rodiny, perfektní zvládnutí nejen tradičního řemesla a jeho zcela moderní zúročení ve výtvarném projevu, ale také velmi ženský cit pro detail. Výtvarnice se ve svých dílech VÁNOCE V MUZEU 2010 často inspiruje přírodou, jejími strukturami, povrchy i těkavými proměnami světla v ní. Neméně závažnou a zajímavou část její tvorby tvoří také skleněné šperky z vinutých perlí, které jsou na výstavě rovněž zastoupeny. Tvorba jejího manžela, Pavla Kopřivy, je až překvapivě odlišná. Není původním školením sklář, a snad právě proto pojímá tento materiál úplně jinak. Z mnoha unikátních vlastností skla ho nejvíce fascinuje jeho lesk, který často ještě podporuje využitím zrcadel nebo stříbřením dutých tvarů. Jeho umění se odklání od tradiční české skleněné plastiky založené na řemesle a přesahuje do sféry konceptu a nových médií. Charakteristickým rysem tvorby Pavla Kopřivy je její vtip. Ironie a nadsázka, se kterou tvoří a prezentuje svá díla, jsou vzácné, zábavné a osvěžující. Ostatně, přijďte se přesvědčit sami do Sklářského muzea Nový Bor, do konce ledna Eliška Vavříčková, Sklářské muzeum Nový Bor SKLÁŘSKÉ MUZEUM NOVÝ BOR srdečně zve všechny přátele muzea i jejich přátele, malé, velké, děti, rodiče i prarodiče na animační program s výtvarnými dílnami VÁNOCE V MUZEU Tentokrát na téma BETLÉM & VITRÁŽE PROSINCE 2010 od 8:30 do 17:00 hodin 18. prosince bude pro Vás otevřeno až do 19 hodin! Přijďte si prohlédnout vánočně vyzdobené muzeum, prožít s námi předvánoční čas, potěšit se krásnými exponáty, pobavit se a poučit při hře, navštívit výtvarné dílny, ze kterých si odnesete vlastní výrobek, zahrát si v živém Betlému, podívat se na výrobu skleněných vitráží a mnoho dalšího. Těšíme se na Vás VSTUP 10,- Kč / osoba Novoborský měsíčník / prosinec prosinec2010.indd :59:25

20 Fotogalerie Ustavující zastupitelstvo dne 15. listopadu 2010, při kterém byl zvolen starostou města Mgr. Jaromír Dvořák. Zástupci města v čele s místostarostkou Stanislavou Silnou přijali na radnici ředitele ZŠ U Lesa Mgr. Jindřicha Nováka při příležitosti jeho životního jubilea. Vernisáž výstavy Lesní směs manželů Kopřivových, kterou zahájil prof. Jiří Harcuba. 20 Novoborský měsíčník / prosinec 2010 prosinec2010.indd :59:35

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení. str. 7

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení. str. 7 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2009 OZV - místní poplatek a komunální odpad na r. 2010 změna splatnosti termínu str. 7 Přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení str. 7 cena: 9 Kč SOUTĚŽ

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Informace o přijatých usneseních ze 78. schůze Rady města Šluknov konané dne 24. června 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 78. schůze Rady města Šluknov konané dne 24. června 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Informace o přijatých usneseních z 61. schůze Rady města Rumburk. konané dne 28. července 2016

Informace o přijatých usneseních z 61. schůze Rady města Rumburk. konané dne 28. července 2016 Informace o přijatých usneseních z 61. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. července 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 1033/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 61.

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 24. dubna 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 294/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Č. 238/10 Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2011 a návrh plánu hospodářské činnosti

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Informace o přijatých usneseních. z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016

Informace o přijatých usneseních. z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016 z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. listopadu 2007 od 16:30 hod. v zasedací síni

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE USNESENÍ Č.1 ZE DNE 6.3.2014 VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE 6.3.2014 I. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti pěti zasedání rad od zasedání zastupitelstva, které se konalo

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: 10 Členů ZO 1 dle presenční listiny Neomluveni: - Jednání řídí

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 17. 12. 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února 2006 1/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 1.2006/1ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu plnění

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 1/39/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 1/26/RM/2012, 8/31/RM/2012, 6/36/RM/2012, 13/36/RM/2012, 14/36/RM/2012, 15/36/RM/2012

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více