NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Slovo starosty. najdete na str. 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Slovo starosty. najdete na str. 3"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2010 Plán zimní údržby města Nový Bor str. 2 Slovo starosty najdete na str. 3 cena: 9 Kč Úspěchy sportovních lezců strany 24 a 31 Jaromír dvořák se stal starostou Nového boru Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Nový Bor v pondělí byl starostou zvolen Jaromír Dvořák (TOP 09 - Starostové pro LK). V tajné volbě mu dalo hlas dvanáct z jednadvaceti přítomných zastupitelů. O jeden hlas více získala nově zvolená místostarostka Stanislava Silná (SNK ED Nový NB). Do sedmičlenné rady města, jejímiž členy jsou starosta a místostarostka, byli v tajné volbě dále zvoleni Viktor Novotný (SNK ED Nový Nový Bor), Boris Rýdl (ODS), Zora Šepsová (TOP 09 - Starostové pro LK), Eva Hladká (VV) a Ladislav Džavík (US DEU). Na radnici v Novém Boru tak končí koalice ODS ČSSD a sociální demokraté, kteří v komunálních volbách těsně zvítězili a získali čtyři mandáty, přecházejí do opozice. Veřejným hlasováním naopak probíhala volba předsedů finančního a kontrolního výboru. Oba výbory zůstávají sedmičlenné, předsedou finančního byl zvolen Viktor Novotný a předsedkyní kontrolního výboru Dana Kuglerová (KSČM). Na ustavujícím zasedání zastupitelé rozhodli, aby se v tomto volebním období jednání Dosavadní starosta Jindřich Mareš (vpravo) gratuluje Jaromíru Dvořákovi ke zvolení do funkce zastupitelstva konala ve středu a začínala v 16:30 hodin. Protože je třeba schválit rozpočet města na příští rok, mají zastupitelé další zasedání na programu již 24. listopadu a 15. prosince a budou jim předcházet pracovní setkání zaměřená právě na projednání návrhu rozpočtu. důvěra voličů je pro místostarostku stanislavu silnou zavazující Nejvyšší počet preferenčních hlasů získala v komunálních volbách místostarostka Nového Boru Stanislava Silná (SNK ED Nový Nový Bor). Do vedení města se tak dostává po dvou letech, kdy naposledy vykonávala funkci starostky. V městském zastupitelstvu však působila nepřetržitě a je rovněž členkou krajského zastupitelstva. Důvěra voličů je pro mě zavazující, děkuje občanům za svěřený mandát Stanislava Silná. Největším problémem Nového Boru stále zůstává vysoká nezaměstnanost. Proto hodláme ve veřejných zakázkách, které město zadává, preferovat místní firmy a podnikatele. Pokusíme se v zastupitelstvu prosadit, aby město částečně přispívalo na dopravu firmám, které svážejí zaměstnance z okolních obcí a budou ochotné zaměstnat také některé naše občany, upozorňuje místostarostka, s čím mimo jiné přichází na radnici a na co by se chtěla v nejbližší době soustředit. Vzhledem k ekonomické situaci se volební strana, za niž kandidovala, nezaměřuje na velké projekty, ale bude svůj program prosazovat s ohledem na současné finanční Nově zvolená místostarostka Stanislava Silná (uprostřed) s dalšími členy zastupitelstva možnosti města. Přesto bychom chtěli realizovat některé naléhavé věci, například rekonstrukci vlhkého suterénu základní umělecké školy. Trápí mě také stále nevyřešené parkování ve městě. Samozřejmě vidím, že je třeba opravit některé mosty či místní komunikace, ale to závisí na penězích v městské pokladně. I proto bude pro město důležité, v jaké podobě zastupitelstvo schválí rozpočet na příští rok, zdůvodnila Stanislava Silná. Helena Plicková prosinec2010.indd :59:04

2 Zprávy z města plán zimní údržby města nový bor Vymezení místních komunikací (obvod A D) a chodníků, na kterých se udržuje sjízdnost a schůdnost v zimním období od 1. listopadu do 31. března Obvod A: všechny místní komunikace v těchto ulicích: Nádražní, Severní, Revoluční, Dvořákova i mezi družstevními domy, Wolkerova, Smetanova, Purkyňova, Sklářská, Kollárova, Černá, Mařákova, Hutní, V Parku, Boženy Němcové i vjezd za dům č.p. 849 (kulturní dům Bohemia), Česká, Husova (od Tř. T.G.Masaryka po Lesná), Bratří Čapků, Nová, Palackého (od ul. Sloupská po ul. Husova, včetně Palackého nám.), Tkalcovská (po ul.husova), Riegrova a Alšova (po ul. Husova), Špálova, Kalinova, Krátká, Jánská, Dělnická, Křižíkova + odbočka k ubytovně, Železná, U Obory, V Hájku, V Lomech, Třebízského, Prokopa Velikého, Na Rozhraní, Wintrova, Široká, Polní, sídliště Rumburských hrdinů (bez hlavní silnice), Horovy sady, Tržní náměstí, Skalická (od ul. Wolkerova po ul. Husova), nám. Míru, Mařákova, Příkrá, Mánesova, U Starého hřbitova Obvod B: všechny místní komunikace v těchto ulicích: Husova (od Tř.T.G.Masaryka po Skalická), Kpt. Jaroše, Máchova, Svojsíkova, Jiráskova + spojky mezi bytovkami, Hřebenka, Lesná, Erbenova, Na Svahu, U Kapličky, Hálkova, Arbesova, Na Výšině, Riegrova, Tkalcovská, Palackého, Alšova, Sluneční, Brigádníků, Bezručova, Sadová, Na Vyhlídce, Ke Koupališti, Jabloňová, Jahodová, Višňová, Meruňková, Na Výsluní, Zahradní, Skalická (od ul. Husova po obchvat), U Hřiště, U Trati, Tř. T.G.Masaryka, Lesní čtvrť Chodníky v zimním období udržované: - Česká (od ul. Lesná po ul. Husova), - Husova (pravá a levá str. od Tř.T.G.Masaryka po ul. Na Svahu) - Husova (od Kpt. Jaroše po Skalickou), - nám. Míru, - Jiráskova, - Kalinova, - Tř. T.G.Masaryka, - Liberecká včetně Tyršova nám., - Rumburských hrdinů před domy č.p. 819 až 821 a chodník v pravé části sídliště podél silnice k domu č.p.859, - Skalická (od č.p. 29 Uhelné sklady po č.p.1422), - Smetanova (vpravo i vlevo z Dvořákovy po Wolkerovu), - Dvořákova (od nám. Míru po Smetanovu a podél polikliniky k č.p.550), - Žižkova (podél budovy B MěÚ ), - Revoluční (pravá strana od B. Egermanna po Gen. Svobody, levá strana od B. Egermanna po Severní), - Autobusové nádraží, - B. Egermanna od Liberecké ul. po Nemocniční ul. - obě strany, - Gen. Svobody (před ZŠ Gen.Svobody č.p.114 a družinou, podél areálu hasičské zbrojnice č.p.812 k ul.sv. Čecha), - Wolkerova (od Tř.T.G.Masaryka podél Smetanových sadů po ul. Smetanova a druhá strana od ul. Nádražní po areál sběrného dvora k č.p. 344), - Boženy Němcové (od Tř. T.G. Masaryka po ul. Palackého), - Nádražní Lhůty pro zmírnění závad na místních komunikacích: Obvod A C - do 3 hod. od spadu sněhu Obvod D - do 8 hod. od spadu sněhu Chodníky - do 4 hod. od spadu sněhu Obvod C: všechny místní komunikace v těchto ulicích: Gen. Svobody (po ul. Lipovou), B. Egermanna, Žižkova, Nerudova, Vilová, U Slévárny, Svatopluka Čecha, Mánesova, Tylova, Myslbekova, Štursova, Vančurova, Luční + spojky, U Vodárny, Ke Klíči, Komenského, Na Slovance, Akátová, Lužická, Lidická + spojky na Svor, Dobrovského, Lázeňská, Úvoz, Zátiší, Odboje, Jungmannova, U Studánky, Nábřežní, Podskalská, Havlíčkova, Vodní, U Rybníčku, místní komunikace tzv. ke kamenolomu, Nemocniční Obvod D: všechny místní komunikace v místních částech města: Pihel (tzv. Horní a Dolní Pihel, Chomouty), Bukovany, Janov Zpracoval: Martin Bezouška Miluše Svatoňová, pověřená vedením odboru správy majetku 2 Novoborský měsíčník / prosinec 2010 prosinec2010.indd :59:06

3 Zprávy z města vyhlášení výběrového řízení na přidělování půjček z fondu rozvoje bydlení města nový bor Město Nový Bor v souladu s Pravidly pro tvorbu a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Nový Bor (dále jen FRB). Podmínky výběrového řízení, účel, výše, doba splatnosti úvěru a vyhodnocení žádostí budou v souladu se zněním výše uvedených pravidel. Pro zájemce o poskytnutí půjčky z FRB a zpracovatele žádostí (MěÚ) jsou závazné tyto termíny: podání žádostí: do vyhodnocení žádostí: do schválení doporučených žádostí ZM: do sepsání úvěrových smluv: do Tiskopis žádosti je možné obdržet na finančním odboru MěÚ v N. Boru nebo na internetových stránkách města. Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách města nebo jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ. Žádosti je nutné podat v termínu a kompletní, na pozdější podání žádosti nebude brán zřetel. Žádosti budou ve výše uvedeném termínu zaslány na adresu: Městský úřad, finanční odbor, nám. Míru 1, Nový Bor, nebo je možno je podat osobně v podatelně MěÚ v Novém Boru. Případné dotazy budou zodpovězeny na finančním odboru MěÚ Nový Bor Evou Grunclovou (tel.: ) nebo Věrou Patkovou (tel.: ). Kontaktní elektronická adresa: Ing. Jiří Anděl, CSc, vedoucí finančního odboru zimní úklid bude Nový bor stát téměř pět milionů slovo starosty Vážení spoluobčané, poprvé vás oslovuji jako starosta Nového Boru. Také v zastupitelstvu i v radě města se objevily nové tváře. Děkujeme vám za důvěru a věříme, že vaše očekávání naplníme. Navážeme na dobrou práci našich předchůdců, dokončíme již zahájené akce a pokusíme se některé postupy zlepšit. Výsledky povolebního vyjednávání nechápeme jako vítězství nad politickými soupeři, ale jako začátek společné práce ve prospěch našeho města. Naším krédem je slušnost a schopnost naslouchat. Uvítáme každý dobrý námět, o dění na radnici vás budeme otevřeně informovat. Vstupujeme do nelehkého období. V časové tísni připravujeme rozpočet na příští rok. Rozpracovanou agendu přebíráme v běhu jako štafetu, naštěstí se můžeme opřít o dobře fungující městský úřad a schopné odborníky. Blíží se konec roku. Měli bychom si v každodenním shonu najít čas zastavit se, zklidnit, zamyslet se nad tím, co je opravdu důležité. Věřím, že se s mnohými z vás setkám na adventních koncertech a na dalších předvánočních akcích. Přeji vám všem klidné a spokojené svátky. Mgr. Jaromír Dvořák starosta města pomohou při úklidu i v zimě Třem desítkám občanů vykonávajících pro město Nový Bor veřejně prospěšné práce byly prodloužené pracovní smlouvy až do konce února příštího roku. Stalo se tak na základě úspěšného vyjednávání mezi vedením města a Úřadem práce v České Lípě. V rámci veřejně prospěšných prací tak může třicet lidí vypomáhat nejen při podzimním úklidu spadaného listí, ale zejména v zimě, kdy bývají místní komunikace zavalené sněhem. Pro město je pomoc výhodná, poněvadž ušetří peníze, které by jinak za tyto služby muselo platit úklidovým firmám. Helena Plicková Obyvatelé Nového Boru a jeho místních částí se právem ptají, jak je město připravené za zimní údržbu ulic a chodníků, poněvadž mají v živé paměti loňskou sněhovou nadílku. O úklid místních komunikací se stará firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., úklid bude probíhat v obdobném rozsahu jako v loňském zimním období. Ale opět jej bude limitovat množství peněz v rozpočtu města. Přesnější údaje má k dispozici Petr Škop, vedoucí oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu novoborského městského úřadu. V roce 2010 vydalo město za strojní čištění komunikací, posypový materiál, další materiál spojený s údržbou (hrabla, lopaty apod.) a na zaplacení úklidové firmy celkem 4,77 milionu korun. Pro rok 2011 se na zimní údržbu počítá v rozpočtu s částkou o něco vyšší, a to 4,86 milionu korun. Jde o předpokládané výdaje, samozřejmě bude záležet na klimatických podmínkách, zda tato suma bude stačit, uvedl Petr Škop. Bezmála 5 milionů korun je sice značná položka, ale na tomto místě je potřebné zmínit, že město má ve svém majetku rozsáhlou síť místních komunikací. Musíme se postarat o úklid šedesáti osmi kilometrů ulic a patnácti kilometrů čtverečních chodníků v Novém Boru, Pihelu, Janově, Bukovanech a v Chomoutech, vypočítává Martin Bezouška z odboru správy majetku. Chodníků vlastní město mnohem víc, ale úplně všechny nemohou být z finančních důvodů pravidelně uklízené. V nejbližších dnech se proto na některých z nich opět objeví tabulky informující o tom, že nebudou v zimním období udržované. Plán zimní údržby města, který obsahuje přehled všech komunikací, na nichž je zajišťována údržba, je pro veřejnosti k dispozici na internetu i v informačních vývěskách města, dodává Bezouška. Zatím nám počasí, ve srovnání s loňským rokem, přeje. Budeme se snažit uklízet podle možností co největší rozsah komunikací. Dobrá zpráva je, že třiceti občanům, kteří pro město vykonávají veřejně prospěšné práce, byly prodlouženy pracovní smlouvy minimálně do konce února, takže i oni přiloží ruku k dílu a z části chodníků budou sníh odstraňovat, říká bývalý místostarosta Stanislav Valdman. A jak dodává, minulou zimu hodně pomohlo také to, že mnozí občané Nového Boru nestáli se založenýma rukama a sami pomohli s úklidem chodníků před jejich domy nebo provozovnami, ačkoliv jim to už zákon neukládá. Je to pro nás velká pomoc, které si vážíme a děkujeme za ni, uzavírá. Helena Plicková Novoborský měsíčník / prosinec prosinec2010.indd :59:06

4 Zprávy z města sběrové soboty 2011 Sběr železného šrotu NOVÝ BOR: , Výše uvedený odpad je třeba uložit ve stanovený den k popelnicím. Svoz uskuteční v průběhu celého dne fi rma COMPAG CZ s.r.o. svoz odpadů s čárovými kódy v roce 2011 Svozy pytlů papíru a plastů z domácnosti, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech v roce 2011 : , 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., , 1. 8., 5. 9., , , Velkoobjemové kontejnery BUKOVANY, HORNÍ a DOLNÍ PIHEL, JANOV (u CO, u autobusové zastávky, u rybníčku a u hospody) a CHOMOUTY: , , , Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech odložit i lednice, TV, svázaný papír a železný šrot. Mgr. Petr Škop vedoucí oddělení správy technických služeb a kom. odpadu Miluše Svatoňová pověřena vedením odboru správy majetku Poslední svoz v roce 2010 se uskuteční v pondělí Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby průběžně kontrolovali své odevzdávané množství. Kontrolu lze provést na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě. Dále žádáme, aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Účetní období pro separaci s čárovými kódy končí k (12 měsíců = ). Od začíná nové účetní období. Má to smysl, třiďte odpad! Mgr. Petr Škop vedoucí oddělení správy technických služeb a kom. odpadu Miluše Svatoňová pověřena vedením odboru správy majetku upozornění pro provozovatele zdrojů znečištování ovzduší 2011 V roce 2011 vzniká nově povinnost pro ohlašovatele souhrnné provozní evidence (střední zdroje znečišťování ovzduší) ohlašovat prostřednictvím systému ISPOP. ISPOP je integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zřízený zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečištění (IRZ) a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí, jehož zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí a provozovatelem agentura Cenia. V letošním roce 2010 měli tuto povinnost pouze ohlašovatelé, kteří byli povinni ohlašovat prostřednictvím IRZ za skutečnosti roku Od roku 2011 nově vzniká tato povinnost provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší, kteří podávají souhrnnou provozní evidenci dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, týkající se středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečisťování ovzduší. V praxi to znamená, že provozovatelé nebudou zasílat listinné formuláře na odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor, jak tomu bylo doposud. Jejich povinností je vyplnit a odeslat požadované údaje do systému ISPOP elektronickou formou. Stávající ohlašovatelé souhrnné provozní evidence obdrží potřebné vstupní přihlašovací údaje do systému ISPOP prostřednictvím jejich datové schránky (popř. poštou - doporučenou zásilkou). Veškeré podrobnosti týkající se ohlašovacího systému ISPOP najdete na webových stránkách: Povinnost pro provozovatele malých zdrojů znečišťování zůstává i nadále stejná, tj, v listinné podobě prostřednictvím formulářů, které jsou k dispozici na webových stránkách MěÚ Nový Bor, nebo možno osobně vyzvednout v kanceláři odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor. Termín ohlašovací povinnosti všech provozovatelů zdrojů znečisťování ovzduší zůstává i nadále stejný do ! Zpracovala : Světlana Svobodová sběrný dvůr Adresa sběrného dvora: Provozní doba: Sběrný dvůr provozuje: Kontaktní místo : Ing.Jitka Kopčáková vedoucí odboru životního prostředí Wolkerova č.p. 346, Nový Bor pondělí a středa hodin sobota 9-12 hodin COMPAG CZ, s.r.o. V Lukách 95/IV, Mimoň Dvořákova č.p. 327, Nový Bor Tel: pí Žourková Ve sběrném dvoře mohou občané Nového Boru po předložení občanského průkazu odevzdat tento odpad: (viz tabulka na str. 5) Dále je možné také odevzdávat BIOOODPAD (tráva, větve, listí ), který je zpoplatněn. Důvodem je, že SČVK Česká Lípa (čistička) ZPOPLATNILA BIOODPAD VŠEM DOVOZ- CŮM (tj. i Městu Nový Bor a také fi rmě COMPAG CZ, s.r.o.). Mgr. Petr Škop vedoucí oddělení správy technických služeb a kom. odpadu Miluše Svatoňová pověřena vedením odboru správy majetku 4 Novoborský měsíčník / prosinec 2010 prosinec2010.indd :59:06

5 Zprávy z města sběrný dvůr, Nový bor, wolkerova tabulka přijímaných odpadů Novoborský měsíčník / prosinec prosinec2010.indd :59:08

6 Zprávy z města Návštěva záchranné stanice archa při zoo liberec V rámci Mezinárodního roku biodiverzity - ochrany druhů živočichů, Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí zorganizoval návštěvu v Záchranné stanici ARCHA při ZOO Liberec Centrum pro zvířata v nouzi. Součástí této záchranné stanice pro handicapované živočichy z volné přírody je také útulek pro psy a kočky. Dne 19. října se této akce zúčastnili žáci I. stupně ze ZŠ Okrouhlá, ZŠ Prysk a ZŠ Sloup v Čechách. Děti měly možnost si nejenom celou stanici i útulek prohlédnout a něco nového a zajímavého se dozvědět, ale také jít s pejsky na procházku. Moc se všem líbily připravené pelíšky pro ježky, kterých je ve stanici každý rok přes zimu hodně, a kteří se na jaře vrací zpátky do přírody. Kromě psů a koček se dětem nejvíc líbil malý srneček, který je ochočený, a protože nevidí, nemůže se vrátit zpátky do přírody. Paní chovatelku si velice oblíbil a poslušně za ní běhá. Ve stanici mají také několik dravců a i poměrně vzácného ptáka ořešníka kropenatého. I ten se na jaře zase vrátí zpátky do přírody. Celá stanice je moc pěkně zařízená, zvířata tu mají velké výběhy a určitě láskyplnou péči. Zpracovala: Bohuila Krenická Ing. Jitka Kopčáková, vedoucí odboru životního prostředí burza škol - Quo vadis Ve dnech 10. a 11. listopadu 2010 hostila Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28. října Česká Lípa již XIV. ročník burzy škol. Tato akce je určena zejména žákům končícím školní docházku, jejich rodičům a výchovným poradcům základních škol. Jejím smyslem je poskytnout přehled a informace o dalších možnostech vzdělávání. Střední školy a odborná učiliště zde představují své vzdělávací programy, vystavují své výrobky, žáci NávštěvNost kina - říjen 63 představení navštívilo diváků akci zdárný průběh a po vystoupení pěveckého sboru se spolu s řediteli škol, zástupci Libereckého kraje a dalšími hosty přesunuli z výstavních prostor do klidnějšího prostředí k neformální debatě o současném stavu českého školství, jeho problémech a budoucnosti. Ing. Bartoňová zde hovořila o aktuální situaci na MŠMT ČR, realizovaných a připravovaných projektech, stavu státních maturit, fi nancování projektu Peníze do škol, využití školské právnické osoby v praxi a mnoha dalších tématech, která směrem k ní zaznívala z pléna. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu rozšíření Nabídky pečovatelské služby o masáže pedikúru škol předvádějí své dovednosti. Každá ze zúčastněných škol se zde snaží ukázat to nejlepší a nejzajímavější ze své školní i mimoškolní činnosti, aby přitáhla pozornost co největšího počtu potenciálních uchazečů o další studium. Mezi vystavovateli byla i novoborská sklářská škola, jejíž žačky zde předváděly malbu skla. U zrodu této akce stála před 14ti lety Ing. Eva Bartoňová ve funkci ředitelky úřadu práce v České Lípě. Proto přijala pozvání pořadatelů i na letošní slavnostní zahájení burzy škol, tentokrát však ve funkci náměstkyně ministra školství. I letošní českolipská burza škol byla připravena ve spolupráci s úřadem práce, Městem Česká Lípa a pedagogicko-psychologickou poradnou. Představitelé všech jmenovaných institucí Mgr. Zdeňka Cibulková, Mgr. Hana Moudrá i PhDr. Miroslav Hudec v úvodu popřáli Od ledna příštího roku bude pečovatelská služba poskytovat svým uživatelům některé nové služby, kterými jsou např. masáže a pedikúra. Poskytování těchto služeb odsouhlasilo zastupitelstvo města Nový Bor schválením dodatku zřizovací listiny organizace, na svém zasedání dne 13. října Protože tyto služby patří mezi tzv. doplňkové, mohou je využívat pouze jedinci využívající pravidelně některých úkonů pečovatelské služby, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav a sociální situaci nemohou využít běžných komerčních služeb tohoto charakteru. Cena za tyto služby byla schválena v novém sazebníku pečovatelské služby rozhodnutím Rady města ze dne a byla stanovena tak, aby byla pro uživatele dostupná. Tyto služby budou zajišťovány odborně vyškolenými pracovníky, kteří se budou i nadále průběžně vzdělávat ve svém oboru. Bc. Daniel Nerad, DiS. ředitel soc. služeb Města Nový Bor 6 Novoborský měsíčník / prosinec 2010 prosinec2010.indd :59:09

7 Zprávy z města veřejná sbírka bílá pastelka Jedna z obyvatelek novoborského domu s pečovatelskou službou se jako dobrovolný prodejce zapojila do celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka, aby pomohla získat prostředky na financování speciálních výukových programů pro lidi se zrakovým postižením, které sama jako zrakově postižená využívá. Letos jsem se poprvé aktivně zúčastnila sbírky Bílá pastelka. Smyslem sbírky je získat finanční prostředky na výukové programy pro nevidomé a těžce slabozraké. Pracovníci Tyfloservisu jezdí za klienty domů a vyučují je dovednostem, které jim v jejich situaci usnadní život. Prostě je vrátí do života a umožní jim žít naprosto plnohodnotný život v jejich prostředí. Sama jsem se jako prakticky nevidomá vozíčkářka právě pomocí pracovnic libereckého Tyfloservisu naučila psát všemi deseti, což bylo podmínkou k získání čtecího zařízení. A nyní jsem dokončila, právě za pomocí lektorů, výuku Braillova písma. A vím, že se budu učit i jiným dovednostem. Důvodem mého rozhodnutí zúčastnit se byla touha pomoci svou kapkou v moři zase někomu dalšímu, kdo se ocitne v podobné situaci jako já skoro před třemi lety, tvrdí aktivní organizátorka sbírky Vladimíra Frančáková. Koupí originální bílé pastelky a bločků s černými a bílými stranami za minimální příspěvek 20 Kč, mohli zájemci přispět na výše uvedený projekt. Sbírka se uskutečnila zejména v průběhu kulturně společenských akcí, které jsme pro uživatele našich služeb pořádali v jednotlivých domech s pečovatelskou službou v rámci druhého ročníku celorepublikové akce Týden sociálních služeb. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo zakoupením Bílé pastelky přispěli k finančnímu zabezpečení služeb, které jsou důležité pro lidi s těžkým zrakovým postižením. Bc. Daniel Nerad, DiS. ředitel soc. služeb Města Nový Bor CENTRUM ODBORNÉ PSYCHOLOGICKÉ PÉČE - C O P P Služba nabízí individuální, párovou a rodinnou spolupráci s psychologem. Spolupráce probíhá v přibližně hodinových konzultacích. Službu poskytuje psycholog Mgr. Stanislav Opelka. Na základě dlouhodobě zvýšeného zájmu o psychologické služby, došlo k rozšíření počtu hodin. Nyní nově každý čtvrtek dopoledne od 9.00 do hodin a tradičně odpoledne od 14:00 do 18:00 hodin. COPP najdete v Novém Boru, ul. Svatopluka Čecha, Dům s pečovatelskou službou (zadní vchod, téměř naproti baru Flip). GPS kód: N, E Objednání na telefonních číslech: a normální je nekouřit Dne 19. listopadu 2010 se v prostorách novoborského divadla sešli žáci základních škol Novoborska, aby si porovnali úroveň svých znalostí v oblasti zneužívání návykových látek, zejména nikotinu, v oblasti zdravé výživy, a také předvedli svou manuální zručnost. Soutěžní akce byla připravena Protidrogovou komisí Města Nový Bor s využitím metodických materiálů k projektu Normální je nekouřit. Členové komise také zasedli v porotě, aby posoudili výsledky soutěžících. Předsednictví se ujala Bc. Jiřina Kubáňová z oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Nový Bor. Po jejím boku zasedly členky protidrogové komise Mgr. Jana Vostřelová, RNDr. Alena Forgáčová a Mgr. Tereza Jeřábková, městskou policii v porotě reprezentoval Jiří Zemanec. Soutěžícími byla smíšená družstva žáků 6. tříd ze ZŠ Nový Bor U Lesa, ZŠ Nový Bor nám. Míru, ZŠ praktické Nový Bor a ZŠ Skalice. Družstva plnila různé úkoly, které ověřovaly jak znalosti, tak schopnost komunikace a týmové spolupráce. Na závěr byla zařazena soutěž v přišívání knoflíků na čas, která měla ověřit manuální zručnost našich šesťáků. Práce poroty nebyla snadná, protože výkony všech soutěžících byly vyrovnané a na velmi dobré úrovni. Své spolužáky přišli v jejich úsilí o vítězství podpořit i ostatní žáci 6. tříd ze jmenovaných škol. Jednotlivá družstva byla barevně odlišena, takže z hlediště divadla se co chvíli ozýval přímo hurónský řev bílí nebo modří či zelení. Všechny týmy si vedly v soutěži dobře, takže nakonec všichni získali vysoké bodové hodnocení. Někomu se dařilo lépe v soutěži vědomostní, jiní vynikli v dramatizaci, další předvedli vysokou manuální zručnost. Na prvním místě se nakonec umístil tým v barvě modré, druzí byli zelení, třetí červení, čtvrté místo patřilo bílým a žlutí skončili pátí. Pro porotu ale byli vítězi všichni, protože všichni uspěli. Na všechny proto čekala sladká odměna v podobě dortu a diplom za účast v soutěži. Pro pořadatele pak bylo odměnou zjištění, že práce s dětmi v oblasti protidrogové prevence přináší výsledky. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu Novoborský měsíčník / prosinec prosinec2010.indd :59:10

8 Zprávy z města 92. výročí vzniku republiky lesní altán Dotaci ve výši 150 tis. Kč získalo město Nový Bor od Libereckého kraje na posílení rekreační a společenské hodnoty obecního lesa, který navazuje na sídliště Rumburských hrdinů. Účelová neinvestiční dotace z programu G 99 už posloužila ke stavbě nového altánu. Stávající lavičky budou opravené a poničené lavičky nahradí nové dřevěné. Poněvadž příměstský les využívají také rekreační běžci, budou pro ně na lesních stezkách vyznačené okruhy a kilometráž. Obdobným způsobem by měla být v budoucnu posílena rekreační hodnota příměstského lesa, který se rozprostírá mezi Nový Borem a Janovem. Helena Plicková 92. výročí vzniku samostatného Československa jsme si připomněli položením květin k hrobu účastníků prvního odboje na Lesním hřbitově. Dne 27. října 2010 památku obětí uctil místostarosta Stanislav Valdman za Město Nový Bor, za stranu Suverenity manželé Svobodovi a paní Radka Nová. Klub legionářů a protifašistické bojovníky zastupoval Zbyněk Cincibus. Zpracovala: Markéta Růžičková RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu černá kronika - listopad Přestupky hlídka domluvila hlučné trojici mladíků, kteří se ve večerních hodinách zdržovali na sídlišti Rumburských hrdinů za znečištění veřejného prostranství udělili strážníci blokovou pokutu za volné pobíhání psa byla majitelka německého ovčáka potrestána blokovou pokutou krádeže v obchodě se dopustil teprve šestnáctiletý mladík, hlídka ho předvedla na OO PČR podobně jako dívku, která spáchala stejný přestupek v prodejně Penny Ztráty a nálezy Nálezy svazek klíčů jízdní kolo dětský batoh s oblečením poctivá nálezkyně odevzdala na služebnu městské policie peněženku s finanční hotovostí. Podařilo se kontaktovat její majitelku a peněženku jí předat Ztráty přijato oznámení o ztrátě peněženky (nenalezena) Dopravní nehody v tomto období hlídky MP usměrňovaly provoz při dvou dopravních nehodách, při jedné z nich došlo k lehčímu zranění Závady na odbor správy majetku bylo nahlášeno poškození lampy veřejného osvětlení a otevřený pojistkový kryt, několik poničených či vyvrácených značek, propadlá vozovka a chodník Kamerový systém obsluha upozornila hlídku MP na ženu, která upadla u autobusového nádraží. Vzhledem k tomu, že byla silně podnapilá a utrpěla poranění hlavy, byla okamžitě přivolána RZS Jiné hlídka zasahovala u sousedského sporu, případ vyřešen domluvou strážníci uklidnili hádku dvou žen, které svým hlasitým chováním obtěžovaly okolní nájemníky bytů otevření bytu z důvodu hrozícího nebezpečí zranění malého dítěte, jelikož došlo při poškození zámku k uzamčení matky v jiné místnosti doručení písemností napadení matky synem, hlídka věc řešila na místě společně s PČR společně s PČR zasahovali strážníci v nákupním středisku Tesco při úniku neznámé látky ve spolupráci s policisty obvodního oddělení Nový Bor pátrali strážníci po ztracené pětileté holčičce. Po zhruba třech hodinách byla dívenka nalezena u svých prarodičů na žádost obsluhy restaurace hlídka řešila nezaplacení útraty hosty opilého muže, který ležel na zemi, strážníci dopravili do místa jeho bydliště Útulky do útulků strážníci odvezli: čtyři kočky, jednu z nich silně podchlazenou a vyhublou zraněného psa černého labradora firmě Falco předán malý ježek Strážníci se ve výše uvedeném období zabývali také případem uhynulého psa, kterého někdo umístil do kontejneru na tříděný odpad. Bohužel se nepodařilo zjistit, kdo se takovýmto způsobem zvířete zbavil. Naděžda Hromková, Městská policie 8 Novoborský měsíčník / prosinec 2010 prosinec2010.indd :59:11

9 Zprávy z města výběr usnesení ze 105. schůze rady města nový bor konané dne USNESENÍ č. 3846/10/RM105 Osvědčení o nastoupení do funkce člena ZM. RM bere na vědomí rezignaci pana Vladimíra Žíly na mandát člena Zastupitelstva města Nový Bor ke dni (SNK Evropští demokraté - Nový Nový Bor) a rezignaci pana Leoše Béma na mandát člena Zastupitelstva města Nový Bor ke dni (TOP 09 - Starostové pro Liberecký kraj) a osvědčuje pana Viktora Novotného a pana Ing. Otakara Válka do funkce člena Zastupitelstva města Nový Bor. USNESENÍ č. 3847/10/RM105 Výběr zhotovitele - spojovací budova Sklářské muzeum. RM bere na vědomí výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení v rámci projektu Oživení českopolské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu, který je v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a doporučuje a) zastupitelstvu města schválit předložený návrh smlouvy o dílo. b) zastupitelstvu města pověřit starostu města jejím podpisem. USNESENÍ č. 3848/10/RM105 Technický dozor investora - spojovací budova Sklářské muzeum. RM bere na vědomí výběr Technického dozoru investora na akci Oživení česko-polské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu - spojovací budova a doporučuje a) Zastupitelstvu města schválit předloženou mandátní smlouvu na výkon Technického dozoru investora na akci Oživení česko-polské sklářské tradice pro oživení cestovního ruchu - spojovací budova b) Zastupitelstvu města pověřit vedoucího odboru rozvoje města Bc. Miroslava Jeništu jejím podpisem. USNESENÍ č. 3850/10/RM105 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních prací Cesta k sousedům - Oprava nevyhovujícího technického stavu trasy km 3,66 - km 5,207. RM rozhodla v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních prací v rámci akce Cesta k sousedům - oprava nevyhovujícího technického stavu trasy km 3,66 - km 5,207 Nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Petr Tobiška - VF SITE. s nabídkovou cenou: Kč bez DPH a doporučuje a) zastupitelstvu města schválit smlouvu o dílo č mezi Městem Nový Bor a firmou Petr Tobiška - VF SITE na dodávku stavebních prací Cesta k sousedům - oprava nevyhovujícího technického stavu trasy km 3,66 - km 5,207. b) zastupitelstvu města pověřit starostu jejím podpisem. USNESENÍ č. 3851/10/RM105 Informace o fyzickém převzetí objektu ubytovny v Severní ulici. RM bere na vědomí informace o majetkoprávním převodu, fyzickém převzetí a stavu objektu ubytovny v Severní ulici. USNESENÍ č. 3852/10/RM105 Žádost o zařazení budovy do správy (budova ubytovny č.p. 755 Severní ulice - do správy Nobysu). RM schvaluje převod budovy ubytovny č.p. 755, Severní ulice do správy Novoborské bytové společnosti s.r.o. od a pověřuje starostu města podpisem dopisu o převodu. USNESENÍ č. 3853/10/RM105 Pověření Nobysu k uzavření krátkodobé smlouvy (s hlídací agenturou ČOS a.s. na hlídání objektu ubytovny v Severní ulici). RM pověřuje Novoborskou bytovou společnost s.r.o. k jednání a uzavření krátkodobé smlouvy s agenturou ČOS a.s. o zajištění ostrahy, obsluhy kotelny a výběru nájemného v objektu č.p. 755 v Severní ulici a schvaluje úhradu za poskytnuté služby firmou ČOS a.s. z vybraného nájemného z pronájmu bytů a pověřuje starostu města podpisem dopisu pro Nobys. USNESENÍ č. 3854/10/RM105 Informace o stavu žádosti o výpůjčku a převod cyklistického areálu v Novém Boru. RM bere na vědomí informaci o stavu žádosti o výpůjčku a převod cyklistického areálu v Novém Boru. USNESENÍ č. 3856/10/RM105 Pronájem pozemků č. 552, 588 a 604/2 v k.ú. Arnultovice u N.Boru (lokalita při levé straně komunikace směrem z N.Boru na Svor - naproti pejskařům). RM schvaluje pronájem pozemků č. 552 o výměře 6044 m 2, č. 588 o výměře 5447 m 2 a č. 604/2 o výměře 3326 m 2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, za cenu 1000 Kč/ ha ročně + DPH, Českolipské farmě s.r.o., pro účel sklizně zelené píce, na dobu 5ti let a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem pozemků. USNESENÍ č. 3857/10/RM105 Záměr prodeje parcely pč. 774/33 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Žižkova ulice). RM doporučuje ZM schválit záměr prodat parcelu pč. 774/33 o výměře 4 m 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (parcela pod stavbou RD), za účelem narovnání skutečného stavu se stavem právním, za minimální cenu 400 Kč/m 2 +náklady s převodem spojené, dle předložené průvodky záměru prodeje. USNESENÍ č. 3858/10/RM105 Záměr prodeje parcely pč. 863/2 v k.ú. Pihel (lokalita Horní Pihel). RM doporučuje ZM schválit záměr prodat parcelu pč. 863/2 o výměře 1344 m 2 zahrady v k.ú. Pihel, za účelem stavby rodinného domu, za minimální cenu 100 Kč/m 2 +náklady s převodem spojené s tím, že schválený kupující si na vlastní náklady zajistí k parcele pč. 863/2 přístup, dle předložené průvodky záměru prodeje. USNESENÍ č. 3863/10/RM105 Znovu projednání záměru prodeje parcely pč v k.ú. Nový Bor (lokalita Nemocniční). RM doporučuje ZM zrušit záměr prodat parcelu pč o výměře 1335 m 2 travní porost v k.ú. Nový Bor, za účelem rozšíření zázemí k nemovitosti, obálkovou metodou za minimální prodejní cenu 500 Kč/ m 2 +náklady s převodem spojené, schválený usnesením č. 1750/10/ ZM48 ze dne a doporučuje ZM schválit nový záměr prodat parcelu pč o výměře 1335 m 2 travní porost v k.ú. Nový Bor, za účelem dle územního plánu Nový Bor plochy smíšených aktivit, za minimální prodejní cenu 400 Kč/ m 2 +náklady s převodem spojené, dle předložené průvodky záměru prodeje. USNESENÍ č. 3881/10/RM105 Rozpočtové opatření č. 36/ Úhrada nákladů dražby (provize) z prodeje domu č.p.514 v Nemocniční ulici, ve výši Kč, doplnění o úhradu nákladů dražby z prodeje domu č.p.319 v Dvořákově ulici, ve výši Kč. RM doporučuje a) ZM zrušit usnesení č. 1799/10/ ZM49 schválené na 49. zasedání ZM dne b) ZM schválit rozpočtové opatření č. 36/2010, kterým se vzájemným zápočtem uhradí odměna dražebníka a náklady dražby za dům v Nemocniční ul. č.p.514 z celkové utržené částky dle smlouvy ve výši Kč, a dražby za dům ve Dvořákově ul. č.p.319 z celkové utržené částky ve výši Kč. USNESENÍ č. 3883/10/RM105 Schválení výše úhrad za ubytování na ubytovně v Severní ulici 755, Nový Bor. RM schvaluje výši úhrad za ubytování na ubytovně v Severní ulici 755 v Novém Boru ve výši Kč měsíčně pro jednu osobu na pokoji, pro 2 osoby na jednom pokoji Kč měsíčně a za každou další osobu na pokoji úhradu 500 Kč měsíčně a pověřuje odbor správy majetku uzavřením ubytovacích smluv dle předloženého návrhu a dále pověřuje vedoucí odboru správy majetku podpisem ubytovacích smluv na ubytovně v Severní ulici 755 v Novém Boru. USNESENÍ č. 3885/10/RM105 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Digitalizace městského kina Nový Bor zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. RM bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na dodávky Digitalizace městského kina Nový Bor zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení a souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Digitalizace městského kina Nový Bor zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podané firmou AV Media a.s. s nabídkovou cenou Kč včetně DPH v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje návrh smlouvy o dílo č. AVM/2010/MN/.mezi městem Nový Bor a firmou AV Media a.s. na dodávku a instalaci zařízení a DCI projekční technologie včetně veškeré dokumentace a doporučuje ZM schválit smlouvu připravenou podle tohoto návrhu a pověřit starostu města podpisem smlouvy po uplynutí lhůty pro podání námitek. Jindřich Mareš dosavadní starosta Města Nový Bor Plné znění usnesení je k dispozici na úřední desce MěÚ nebo na internetových stránkách Novoborský měsíčník / prosinec prosinec2010.indd :59:12

10 Zprávy z města prohlášení volebního štábu top 09 a starostové za liberecký kraj Volební štáb koalice TOP 09 a Starostové pro Liberecký kraj v Novém Boru ve složení Mgr. Jaromír Dvořák, Ing. Miloš Koudelka, RNDr. Tomáš Tichý a Ing. Otakar Válek byl v souladu s koaliční smlouvou obou subjektů zodpovědný za volební kampaň a povolební vyjednávání TOP 09 & SLK v komunálních volbách v Novém Boru. Jeho mandát zanikl ustavením nového zastupitelstva a zvolením jeho orgánů na ustavujícím zasedání dne Při této příležitosti vydal následující prohlášení: Volební štáb koalice TOP 09 & SLK v Novém Boru - děkuje kandidátům a příznivcům za účast na kandidátce a pomoc při volební kampani, - děkuje okresnímu vedení TOP 09 v čele s předsedou Tomášem Hudcem a vedení SLK v čele s předsedou Martinem Půtou a zmocněncem Jiřím Voseckým za účinnou pomoc v předvolební kampani a v povoleb ním vyjednávání, - děkuje voličům, kteří dali svůj hlas kandidátům koalice TOP 09 & SLK v komunálních volbách, - považuje za úspěch zisk čtyř mandátů, jímž se koalice TOP 09 & SLK společně s ČSSD a NNB zařadila mezi vítěze voleb, - s potěšením konstatuje, že volby v Novém Boru skončily vítězstvím pravice, k níž se hlásí 15 z 21 zastupitelů, - je přesvědčen, že zvolené vedení města starosta Mgr. Jaromír Dvořák (TOP 09 & SLK), místostarostka Ing. Stanislava Silná (NNB) a radní Ladislav Džavík (US-DEU), MUDr. Eva Hladká (VV), Viktor Novotný (NNB), Ing. arch. Boris Rýdl (ODS), Bc. Zora Šepsová (TOP 09 & SLK) odráží vůli voličů a je vhodnou platformou pro plnění volebních programů zúčastněných subjektů ku prospěchu města a jeho občanů, - děkuje předchozímu vedení města v čele s Jindřichem Marešem a Mgr. Stanislavem Valdmanem za vše dobré, co vykonalo pro rozvoj města v minulém volebním období; věří, že je na co navazovat, zároveň však vidí dostatek příležitostí k zlepšení, - oceňuje dosavadní kvalitní a loajální práci úředníků MěÚ v čele s tajemníkem Mgr. Josefem Chýlem a dalších městských složek, mj. také bezchybnou organizaci ustavujícího zasedání nového ZM, a vyjadřuje přesvědčení, že dalším zefektivněním činnosti úřednického sboru se Nový Bor zařadí mezi města s nejlepší státní a veřejnou správou, - věří, že se klubu zastupitelů TOP 09 & SLK ve složení Mgr. Jaromír Dvořák, Bc. Zora Šepsová, Ing. Otakar Válek a Ing. Jan Vojta ve spolupráci s koaličními partnery a konstruktivní opozicí podaří naplnit očekávání voličů a volební program, jehož nejvýznamnějšími body jsou vyrovnané hospodaření, transparentní veřejné zakázky a výběrová řízení a otevřená komunikace se spoluobčany. Ing. Otakar Válek obnova oken v měšťanském domě č.p. 45 na tř. t. g. masaryka společenská rubrika jubilanti - prosinec V měsíci prosinci oslaví svá výročí tito naši spoluobčané: Jarmila Schönová, Božena Hlubučková, Vladislav Mudra, Václav Smutný, Miloslava Lehká, Hana Matysová, Arnošt Slovák, Silva Kahánková Všem oslavencům přejeme pevné zdraví do dalších let života. Ze školních lavic V měsíci listopadu byla dokončena obnova oken v bočních traktech budovy č.p. 45, ve které je známý Navrátilův sál. Na obnovu byla použita účelová dotace z Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2010 ve výši Kč. Město Nový Bor jako vlastník budovy vložilo do opravy dalších Kč. Okna jsou špaletová, v barvě slonové kosti. V příštím roce je plánována obnova oken v předním traktu budovy. Zpracovala: Tereza Horňáková RNDr. Alena Forgáčová, vedoucí odboru ŠKS zš náměstí míru oslava halloweenu Poslední den před podzimními prázdninami byl pro mnoho dětí naší školy zcela odlišný od běžných školních dní. Již při vstupu do školy bylo vidět kromě běžných žáků i strašidla, příšery, kostlivce, chodící dýně a další hrůzostrašné postavy. Děti se ve škole učily o Halloweenu a o tom, jak se v různých zemích slaví. Dozvěděly se mnoho zajímavostí, paní učitelky si pro děti připravily i různé soutěže. Ve třídách to často připomínalo školu z filmu Dívka na koštěti. Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli dětem s přípravou tohoto projektového dne. Jana Dietiová 10 Novoborský měsíčník / prosinec 2010 prosinec2010.indd :59:13

11 Ze školních lavic ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU DEN STROMŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NÁMĚSTÍ MÍRU ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ OD DO odklady školní docházky zároveň proběhne zápis dětí do přípravného ročníku (bližší informace poskytne vedení školy) 20. a 21. LEDNA 2011 od 14 do 17 hodin v budově 1. stupně (vchod z Kalinovy ulice). VEZMĚTE S SEBOU: RODNÝ LIST DÍTĚTE, OBČANSKÝ PRŮKAZ NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ: výuku AJ již od 1. ročníku KROUŽKY: výtvarný, keramický, dramatický sborový zpěv, matematický, taneční, vaření a pohybové hry, logopedický a dyslektický nácvik okresní kolo v košíkové V měsíci říjnu se druháčci z Nového Boru zúčastnili oslavy Dne stromů, kterou pro ně připravili zaměstnanci Smetanky. Děti se dozvěděly mnoho nového o přírodě, stromech, své znalosti si poměřily v soutěžích. Jménem všech Andílků z 2. A ze ZŠ nám. Míru děkujeme zaměstnancům Smetanky za přípravu akce a zejména za výborný dort, který jsme vyhráli jako odměnu ve výtvarné soutěži. Jana Dietiová Základní škola Nový Bor, náměstí Míru vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KVÍZOVÁNÍ Chlapci tř. se umístili na 1. místě. Sestava družstva: z 8.A Lisý Jiří, More Lukáš, Hřebřina Jan, z 8.C Tomášek Jan, z 9.A Jungk Thomas a z 9.C Černák Jan, Valenta Jakub. Všem chlapcům mnohokrát děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Mgr. L. Prudniková Kdy? v pátek 17. prosince 2010 od 14 do 18 hodin Kam? do ŠKOLNÍ KNIHOVNY (vstup z náměstí Míru) Prosím, pojďte dál a posaďte se. Zanechme na chviličku toho věčného shánění, shonu a nervozity. Zastavme se a staňme se na okamžik zase dětmi, které se těší na VÁNOCE. Budete-li chtít, můžete si vyzkoušet pohádkový či vánoční kvíz. Poslechnete si koledy v podání žáků ZUŠ pod vedením paní učitelky Ivety Šudové. Přijďte s dětmi malými i těmi velkými. A kdo byl vloni, přijde letos zase. Těšíme se na vás. Novoborský měsíčník / prosinec prosinec2010.indd :59:13

12 Ze školních lavic po čem touží sedmáci o vánocích Sedmáci někdy vážně, jindy s nadsázkou a humorem odpověděli na otázku: Co byste si přáli pod stromeček? abychom se měli dobře, abychom měli štěstí, zdraví a lásku a chtěla bych ségru nebo bráchu aby se mi vrátil můj pejsek přál bych si, abychom byli zdraví, notebook a řízek s bramborovým salátem aby s námi byla moje ségra a její přítel a jejich syn abych viděla dědu, aby byla prostě celá rodina pohromadě, k Vánocům si už nic nepřeju, je na rodině, co mi dají jedničky na vysvědčení, aby byla na Vánoce pohoda, aby byl na svátky sníh přál bych si, abychom byli všichni zdraví, a také běžky, protože mám rád zasněženou přírodu kolem sebe bundu, sluchátka, abychom byli hlavně všichni pohromadě, byli šťastní přeju si knížky a pak ještě, aby k nám přijela babička s dědou, ještě bych si přála, aby celá naše rodina byla zdravá a spokojená. Daniel: Já bych si přál, abych poznal dědu, který umřel měsíc před mým narozením Lukáš: aby byl s námi můj strejda, ale je už deset let po smrti, pamatuju si, jak šel jednou v noci pryč a už jsem ho nikdy nespatřil Tereza: přála bych si mít úplně stejného pejska, který nám umřel byl hodný, nikdy nikomu neublížil Ondra: Já bych si přál hru na počítač, ale hlavně dobré známky ve škole. Tomáš: K Vánocům bych si přál, aby byla celá rodina pohromadě, hodně zdraví a štěstí také MP4 přehrávač a velkou koloběžku. Tereza:.aby byla s námi sestra, pak si přeju notebook, chtěla bych se podívat na Mars. zš u lesa Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539 pořádá Dny otevřených dveří Čt Čt Čt Út Zájemce zveme od 8.00 do hod. do areálu naší školy, kde mohou navštívit třídy I. + II. stupně. Zároveň zveme k návštěvě vánoční výstavy, která bude zpřístupněna od čtvrtka do středy v prostorách auly. Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech a (Podrobnější informace v lednovém čísle) kontakty zš u lesa Nový bor Tel: Bára: poznat moji druhou babičku, přála bych si moc foťák, baví mě fotit, chtěla bych fotit hlavně přírodu Vojta: Je hodně věcí, které bych si přál, ale to nejdůležitější vánoční přání pro mne je, aby se všem lidem splnilo jejich tajné přání, abychom se sešli jako rodina a užívali si klidné Vánoce bez problémů. Vánoce jsou obdobím, kdy se rádi vracíme do dětství. Z vánoční krabice věšíme na stromek ozdoby, které jsme dělali jako děti, a nejkrásnější přání si schováváme celý život. Dlouhé večery kolem jednoho stolu patří k adventnímu období. Tak oslavte tento svátek spolu, bok po boku u štědrovečerního stolu! Krásné Vánoce! Mgr. Kateřina Mašková sportovní úspěchy dny otevřených dveří každé úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:00 hodin Zveme rodiče i děti k návštěvě školy. Máme za sebou teprve první čtvrtletí nového školního roku, přesto již stihli naši žáci několik sportovních úspěchů. V září se již tradičně konají přespolní běhy. V městském kole obsazujeme vždy přední místa, bohužel jejich cennosti ubírá absence většího počtu soupeřů, neboť se ho vedle naší školy účastnilo pouze několik zástupců ze školy arnultovické. V kole okresním již konkurence byla, naši závodníci se však nedali. Kategorii tříd obě naše družstva vyhrála. Děvčata ve složení Nina Jeřábková, Kateřina Kolčová, Adriana Ryšavá a Andrea Šimůnková i kluci ve složení Petr Adam, Petr Březina, Oldřich Hladík a Tomáš Vronský zvítězili vždy z devíti družstev. Děvčata Natálie Brejchová, Tereza Horáková, Jana Rodrová a Jana Stromecká ze tříd skončila na místě třetím, jejich vrstevníci skončili osmí. Kategorii tříd jsme opět ovládli děvčata Barbora Kohoutová, Nikita Melzerová, Barbora Novotná, Veronika Řezáčová a Karolína Staňová zvítězila a chlapci Ondřej Arnold, Jakub Král, Jan Král, Radek Kuchařík a Ondřej Petr skončili stříbrní. Družstva těch nejstarších obsadila shodně šestá místa. Z atletických soutěží proběhlo v Jablonném v Podještědí okresní kolo atletického čtyřboje. Výrazný úspěch zaznamenala naše děvčata Martina Březinová, Lucie Fialová, Michaela Majorová, Michaela Pavlíčková a Barbora Vachtová, která zvítězila a zajistila si tak postup do jarního krajského kola. Družstvo chlapců obsadilo místo šesté. Dále se naši žáci zúčastnili okresního kola stolního tenisu a basketbalového turnaje. Za vedení školy Mgr. Ivana Kolčová 12 Novoborský měsíčník / prosinec 2010 prosinec2010.indd :59:14

13 Ze školních lavic byli jsme v londýně I takto jednoduše by se dal náš výlet popsat. Ale byl výjimečný již jen tím, že většina z nás prvně letěla letadlem a navíc do Londýna, kde nikdo z nás doposud nebyl. Již při příletu na nás britský ostrov udělal dojem a po přistání se tento ještě znásobil. Během celého výletu jsme poznávali spletitost a řád londýnského metra, tzv. London tube, zvykali jsme si i na chození a jízdu vlevo, navštívili plno londýnských památek a poznali britské způsoby stravování. Ubytováni jsme byli v londýnských rodinách, které jsou při výběru dokonce policejně prověřovány, jak vyplývá z informací zprostředkovatelské cestovní agentury. V rodinách jsme pobývali od večeře do snídaně a tak jsme si mohli vyzkoušet své znalosti anglického jazyka v praxi, přes den jsme pak, někdy s námahou, překládali anglické nápisy, hlavně informační tabule v metru. Z londýnských monumentů již osobně známe například Buckinghamský palác, Westminsterský palác (sídlo parlamentu) s věží a zvonem Big Ben a celé opatství, hrad Windsor, Katedrálu svatého Pavla, hrad Tower of London s korunovačními klenoty a s mostem Tower Bridge a z těch novodobých London Eye (česky Londýnské oko). Věřte, že svezení A kam příště, paní učitelko? stojí za to, když na Londýn shlížíte z výšky 135 m a celý Londýn máte jako na dlani. Pět dní nám uteklo jako voda v Temži, zdárně jsme doletěli do Prahy, i když čekání na letišti je ubíjející, autobusem dojeli zpět do Boru a tři minuty po půlnoci jsme ve velkém očekávání rodičů stanuli před naší školou. Výlet se vydařil, počasí nám přálo, ale hlavně za náš výlet vděčíme naší třídní paní učitelce Evě Smolíkové, která vše vymyslela a zorganizovala a paní učitelce Daně Mouchové, že měly tolik odvahy s námi puberťáky vyrazit. Lukáš Kolč, třída 8.C, ZŠ U Lesa Nový Bor zš generála svobody Zápis žáků do prvního ročníku Zápis budoucích prvňáčků proběhne 19. a 20. ledna 2011 od 14 do 17 hodin v budově školní družiny. Bližší informace na plakátech a v lednovém čísle. Mgr. Ivana Rázlová Den otevřených dveří V listopadu měli zájemci možnost shlédnout výuku na naší škole. Dne otevřených dveří se zúčastnilo 34 rodičů, kteří měli zájem vidět, jak jejich děti ve škole pracují. Pro děti je přítomnost rodičů velkou motivací. zš praktická přednáška o psech Tělocvična plná dětí, roční fenka Bernského salašnického psa Sally a paní Jitka Malá to byl program na páteční dopoledne v ZŠ praktické. Děti se zde dozvěděly mnoho nového od kynoložky Jitky Malé, která má spousty zkušeností s chovem i výcvikem psů a s cannisterapií. Jak se mám chovat ke psům, jak se bránit před napadením psa, kdo je zodpovědný za špatné psí chování nebo jak dovedou lidé psům ublížit a spoustu dalších otázek dokázala paní Malá dětem vysvětlit. Největší pozornosti se samozřejmě těšila zvířecí účastnice fenka Sally. Tuto přednášku můžeme všem jen a jen doporučit. učitelé ZŠ praktické Další Dny otevřených dveří proběhnou 17. a vánoční přání Blíží se nejkrásnější období roku, období, které i naše děti mají nejraději. Přejeme našim žáčkům, rodičům, prarodičům, aby mohli zapomenout na starosti, problémy a obavy a mohli strávit tyto krásné chvíle se svými nejbližšími. Našemu zřizovateli, všem organizacím a institucím děkujeme za spolupráci v roce 2010, příjemně prožijte sváteční dny, hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v práci i v osobním životě. Svým kolegům a kolegyním přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu zajímavých nápadů a inspirace. Ať je stále důvod k radosti! Za kolektiv ZŠ Mgr. Jiřina Jelínková Foto: Vyrábíme vánoční dárečky Novoborský měsíčník / prosinec prosinec2010.indd :59:15

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení. str. 7

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení. str. 7 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2009 OZV - místní poplatek a komunální odpad na r. 2010 změna splatnosti termínu str. 7 Přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení str. 7 cena: 9 Kč SOUTĚŽ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Č. 238/10 Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2011 a návrh plánu hospodářské činnosti

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

U S N E S E N Í. 3. Změna rozpočtu roku 2011 rozpočtové opatření č. 4/2011 (tisk R/135) R 258/04-11

U S N E S E N Í. 3. Změna rozpočtu roku 2011 rozpočtové opatření č. 4/2011 (tisk R/135) R 258/04-11 U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. dubna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 24. dubna 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 294/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 5. zasedání ZMě dne 26.3.2015. Trvá nebo splněno. -prodej pozemku 2013-Horská služba zadán GP

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 5. zasedání ZMě dne 26.3.2015. Trvá nebo splněno. -prodej pozemku 2013-Horská služba zadán GP 6. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 30.04.2015 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19:30 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 zrušeno usnesením č. 814/b/2011

z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 zrušeno usnesením č. 814/b/2011 z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 834/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 51. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více