2005 / Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2005 / 2006. Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů"

Transkript

1 Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Documentary Films Presentation of Films in Development 2005 / 2006

2

3 Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Documentary Films Presentation of Films in Development 2005 / 2006

4 Slovo úvodem Introduction Vážení přátelé české kinematografie, právě držíte v rukou první samostatný katalog připravovaných českých dokumentárních filmů, na jehož vydání se podílí Institut dokumentárního filmu, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava a České filmové centrum. V katalogu chceme upozornit na pozoruhodné projekty, zpřehlednit každoroční dokumentární produkci a zajistit Vám důležité kontakty na producenty a tvůrce. Představujeme Vám zde 43 autorských dokumentů, jejichž premiéra je plánována mezi zářím 2005 a srpnem Dokumenty jsme rozdělili do tří kapitol podle délky na filmy do třiceti minut, do šedesáti minut a celovečerní. Český dokumentární film je dlouhodobě reprezentován šíří autorských přístupů i bohatostí témat, růzností filmových pohledů i nároků na vizualitu, které vycházejí z dlouhé tradice české kinematografie. A stále častěji se také těší větší pozornosti jak zahraničních filmových festivalů, tak evropských televizních stanic. Diváci na celém světě v posledních letech znovu objevují intenzitu a význam dokumentární kinematografie, která vrací filmu i divákům samotným reflexi bezprostřední reality, z níž vyrůstá, ale také překvapivost a autentičnost, kterou hraný film v minulých letech ztrácel. Věříme, že dokumentární film není jen doplňkem hraných filmů, ale naprosto pevnou součástí kinematografie. Doufáme, že Vás české dokumenty osloví a promění. Andrea Prenghyová / Institut dokumentárního filmu Marek Hovorka / Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava Jana Černík / České filmové centrum

5 Dear Friends of Czech Cinematography, What you are holding in your hands is the first independent catalogue of forthcoming Czech documentary films published by the Institute of Documentary Film, the Jihlava International Documentary Film Festival, and the Czech Film Centre. This catalogue introduces remarkable projects together with their comprehensive outline, and provides producer s and author s contact information. This catalogue contains introduction to 43 author s documentaries with distribution or television premiere planned between September 2005 and August The films listed are divided into three categories according to the maximum length: up to 30 minutes films, up to 60 minute films and feature films. As a part of Czech cinematography tradition, documentary film has been long noted for its broad variety of creative approaches, diversity of topics, and its strong emphasis on the visual element. Czech documentaries have lately enjoyed increasing attention of both, foreign film festivals as well as European television stations. Over the past few years audiences throughout the world have yet again discovered the intensity and significance of documentary film-making, which casts onto film and its viewers reflection of the immediate reality, as well as a surprise factor and authenticity which feature films are believed to have lost recently. We believe that the documentary film is not simply an adjunct to feature films, but a wholly independent cinematographic genre in its own right. We believe that Czech documentaries will speak to you. Andrea Prenghyová / Institute of Documentary Film Marek Hovorka / Jihlava International Documentary Film Festival Jana Černík / Czech Film Centre

6 Filmový projekt do 30 minut Film project up to 30 minutes Extase rodinného života Ecstasy of Home Life Hana Valentová 8 Necenzurované rozhovory Uncensored Dialogues Olga Špátová 9 Umýsl obohatit holý mechanistický svět Intention to Enrich a Pure Mechanistical World Andrea Slováková 10 Život zabité žábě! Life to Killed Frog! Andrea Culková 11 Filmový projekt do 60 minut Film project up to 60 minutes 10 let poté 10 Years After Ivana Miloševičová 14 Brundibár Brundibar Aleš Koudela 15 CzechTek 2005 CzechTek 2005 Daniela Gébová, Šimon Koudela 16 Černá skříňka houslový rytíř The Black Box Violin Knight Pavel Marek 17 For the Love of Prague For the Love of Prague Janek Růžička 18 Hygiena 20. století Hygiene of the 20th Century Andrea Culková 19 Jan Křížek Art Brut Jan Krizek Art Brut Martin Řezníček 20 Jaroslav Skála otec českých alkoholiků Jaroslav Skála Father of Czech Alcoholics Helena Třeštíková 21 Josef Kainar Josef Kainar Jelena Cingrošová 22 Každý rok je v Praze jaro, Opus 2 It s Spring in Prague Every Year, Opus 2 Pavel Koutecký 23 Kruhy na vodě Ripples on the Water Joanna Jendrusik 24 Láska včera, dnes a zítra Love Yesterday, Today and Tomorrow Olga Sommerová, Olga Špátová 25 Manželské etudy po 20 letech Marital Etudes, 20 Years Later Helena Třeštíková 26 Milan Maryška Milan Maryška Petr Jančárek 27 Natura paradoxa Natura Paradoxa Jan Hošek 28

7 Otík, můj nejoblíbenější vrah Otto, my Best-loved Murder Pavel Jandourek 29 Pavel Štecha kronikář normalizace Pavel Štecha Chronicler of Normalization Helena Třeštíková 30 Portréty neznámých dětí ( Audabiac ) Portraits od Unknown Children ( Audabiac ) Miroslav Janek 31 Pravda Fairaizlova Fairaizl s Truth Pavel Křemen 32 Rodinný tábor v Osvětimi The Family Camp in Auschwitz Helena Třeštíková 33 RU RU Martin Řezníček 34 Soukromé století Král Velichovek Private Century King of Velichovky Jan Šikl 35 Soukromé století Ruské obláčky kouře Private Century Small Russian Clouds of Smoke Jan Šikl 36 Soukromé století Tatíček a Lili Marlén Private Century Tatíček and Lili Marlén Jan Šikl 37 Uniformy Uniforms Erika Hníková 38 Vnitřní prostor Inner Space Pavel Kolaja 39 Wichterle Troublemaking Genius Tomáš Kudrna 40 Zlínské filmové ateliéry Zlin Film Studios Michal Najbrt 41 Filmový projekt nad 60 minut Film project over 60 minutes 11 pater ideálu 11 Floors of Ideal Andrea Prenghyová 44 Automat Automat Martin Mareček 45 Dračí setba komunismu The Devil s Sowing of Communism Kristina Vlachová 46 Eastern Rider Zkoumej. Vnímej. Rozvažuj Eastern Rider Explore. Capture. Reconsider Vlad Lanné 47 Industriální elegie Industrial Elegy Daniela Gébová 48 Obrozenci a obroditelé Revivalists and Revivers Karel Vachek 49 One Love Příběh o návratu Rastafariánů One Love Story of Rastafarians Return z Babylonu na Sión from Babylon to Zion Petr Zahrádka 50 RAPito ErGO sum RAPito ErGo sum Pavel Abrahám 51 Vierka Vierka, or The Mystery of Family B s Disappearance Miroslav Janek 52 Zakarpatská oblast, Rachovský Rajon Trans-Carpathian Region, Rachov District Tomáš Hodan 53 Ztracená dovolená Lost Holiday Lucie Králová 54

8 Filmový projekt do 30 minut Film project up to 30 minutes

9 Filmový projekt do 30 minut Film project up to 30 minutes

10 Extase rodinného života Ecstasy of Home Life Hana Valentová Obrazy Extase rodinného života pocházejí z australského instruktážního filmu šedesátých let, který popisuje život dřevorubců v malé vesnici uprostřed buše. Způsob vyprávění tohoto filmu mě inspiroval k vytvoření pozměněné kompozice, která narušuje původně vytvořený obraz každodenní existence dřevorubců a jejich rodin. Nově vytvořené vztahy mezi obrazy proměňují původní konvenční představu o rustikálním a idilickém životě a otevírají prostor pro rozehrání osobních intenzivních momentů prožívání skutečnosti. Film je složen výhradně z nalezeného filmového materiálu. The paintings Ecstasy of Home Life have their origin in an Australian educational film from the 1960s describing the life of loggers living in the small village in the middle of the bush. The way that the film was made inspired me to create a changed composition, disrupting the originally made picture of the ordinary life of loggers and their families. New relations between pictures change the former conventional conception of rustic and idyllic life and open the space for individually intensive moments of living in reality. It is a found footage film. Hana Valentová HUDBA / MUSIC Hana Valentová květen / May 2005 říjen / October ,5 min. DVD 8 Hana Valentová Jahodová 42, Praha 10 Záběhlice Tel.: FILM V POSTPRODUKCI FILM IN POST-PRODUCTION

11 Necenzurované rozhovory Uncensored Dialogues Olga Špátová Film o vztahu matky (Olgy Sommerové) a dcery (Olgy Špátové), dvou filmařek, které dělí pětatřicetiletý věkový rozdíl a spojuje láska k filmu a k sobě navzájem. The dialogue of two filmakers, mother (Olga Sommerová) and daughter (Olga Spatova). There is thirty five years dividing them, but their love for filmaking and each other unites them. Olga Špátová Olga Špátová KAMERA / DIRECTOR OF Olga Špátová Tomáš Kubec HUDBA / MUSIC archivní / Archives Česká televize Česká televize, Marcela Týcová (ČT) 28 min. DV CAM Hana Stibralová Česká televize, Kavčí Hory, Praha 4 Tel.: PROJEKT VE VÝROBĚ PROJECT IN PRODUCTION

12 Úmysl obohatit holý mechanistický svět Intention to Enrich a Pure Mechanistical World Andrea Slováková Prof. Petr Vopěnka je světově uznávaným českým matematikem, autorem mnoha knih o dějinách matematiky, a především geometrie, originálním myslitelem propojujícím matematiku s filozofií. Veřejně známým se stal především autorstvím největšího čísla (tzn. Vopěnkův kardinál) a svým dvouletým působením v politice byl prvním polistopadovým Ministrem školství. Jeho portrét pracuje s úlomky každodennosti, vníž se Vopěnka pohybuje nebo která se otiskla na jeho minulosti, práce s obrazy v nich však hledá abstraktní kvality a snaží se diváka inspirovat k soustředěné interpretaci slov, jež mapují osobnost Vopěnky matematika. Prof. Petr Vopěnka is a worldwide famous Czech mathematician, author of many books concerning history of Math, geometry above all. He is an original thinker, connecting mathematics with philosophy. He has become recognized by public because of invention of the biggest number (the so-called Vopěnka s number) and thanks to being active in politics for two years he was the first Minister of Education after 1989 revolution. His portrait works with pieces of everyday reality, and tries to find in these pieces the abstract qualities, that should inspire the spectator for concentrated interpretation of the words that are mapping personality of Vopěnka mathematician. Andrea Slováková Andrea Slováková KAMERA / DIRECTOR OF Zbyněk Šmíd Michal Deliopulos HUDBA / MUSIC Viktor Tverdokhlibov FAMU únor září / February September 2005 jaro / Spring min. 16 mm + DVD 10 Luboš Konečný FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1 Tel.: FILM V POSTPRODUKCI FILM IN POST-PRODUCTION

13 Život zabité žábě! Life to a Killed Frog! Andrea Culková Jak vůbec můžeme poznávat cokoliv živého? Vždyť všechno živé se neustále proměňuje, roste, odumírá, vyvíjí se. Čím se živá bytost liší od pohybující se či nějak jinak fungující mrtvoly? Od mechanismu poznaného pitvou nebo chemismem? Čím se ve vztahu k životu liší mrtvé tělo od porouchaného stroje nebo od dokončené chemické reakce? A jak ten dobře zkoumatelný zbytek po životě tělesné bytosti přece jenom nějakým způsobem souvisí s životem skrývajícím se před poznáním; s tím životem, který se tak bohatě manifestuje naší přirozené zkušenosti? Zdeněk Kratochvíl /Filosofie živé přírody, Praha 1994/ Naučná satira o urputné snaze po zachování života, o metamorfóze zachránců v zachráněné, vědeckých pokusech, přirozenosti obojživelníků a stovkách zachráněných životů Nature cannot be invented, it must be born and then attempt to become stronger. Nature cannot be abolished by an act of thinking, but by killing. Nature is mutable, a relationship between birth and death. This changeability is a source of fragility and violability and a sign of temporality. But it is also a source of unpredictable power. These are attributes of life which can be found in every living entity, every biological species, and also in every idea or relationship. Zdeněk Kratochvíl /Výchova, zřejmost, vědomí, Praha 1995/ An educational satire about the furious effort to sustain life, about the metamorphosis of saviours into the saved, about scientific experiments, the nature of amphibians... and hundreds of lives saved. Andrea Culková Andrea Culková KAMERA / DIRECTOR OF Aleš Blabolil Petr Čechák HUDBA / MUSIC Petr Kolář, Tomáš Sýkora VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET Kč / EUR FAMU Studio FAMU duben září / April September 2005 říjen / October min. HDV, Beta Digital 11 Andrea Culková Světova 13, Praha 8 Tel.: FILM V POSTPRODUKCI FILM IN POST-PRODUCTION

14 Filmový projekt do 60 minut Film project up to 60 minutes

15 Filmový projekt do 60 minut Film project up to 60 minutes

16 10 let poté (pracovní název) 10 Years After (working title) Ivana Miloševičová Je až k neuvěření, jak málo se ví o současné situaci v Bosně a Hercegovině a jak mnoho modelových příkladů různých sociopolitických problému v ní lze najít. 10 let poté je satirickou pátrající sociální sondou, podanou ve formě road-movie po bývalé vlasti režisérky. Tento film by měl být osobním pohledem na utrápenou zemi, jejíž problémy prorostly osudem autorky, a ve kterém se zároveň objeví mnoho příběhů a osudů obyčejných lidí. Nowadays people know very little about present-day situation of Bosnia and Herzegovina even though it has almost all model examples for various social and political problems. Ten years after is satirical and social road movie exploring current situation of a director s homeland Bosna and Hercegovina. This film is mosaic of various ordinary people and personal insight on suffering country whose destiny deeply influenced life of all its inhabitants as well as director of the film. Ivana Miloševičová Ivana Miloševičová KAMERA / DIRECTOR OF Gašper Šnuderl Lenka Mikulová FAMU KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Karla Stojáková Axman Production FAMU Axman Production VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET Kč / EUR léto podzim / Summer Autumn min. HD 14 Karla Stojáková Axman Production, Rybná 17, Praha 1 Tel.: , Fax: PROJEKT VE VÝROBĚ PROJECT IN PRODUCTION

17 Brundibár (pracovní název) Brundibar (working title) Aleš Koudela Dokumentární svědectví o dětské opeře Brundibár, která byla nacvičena a realizována židovskými dětmi v Terezínském ghettu v průběhu 2. světové války, se vzpomínkami těch pamětníků, kteří se na představení podíleli a přežili následné deportace do koncentračních táborů. Documentary testimony about the children s opera Brundibar, which was prepared and realized by Jewish children in the Terezin ghetto during World War II, with memories of personal observers who participated in the theatre performance and survived the subsequent deportations to concentration camps. Aleš Koudela Eva Dannhoferová, Aleš Koudela KAMERA / DIRECTOR OF Petr Kožušník Marcel Weis HUDBA / MUSIC Zbigniew Priesner Česká televize Ostrava Markéta Grossmannová VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET Kč / EUR léto / Summer min. Beta 15 Martin Novosad Česká televize Ostrava, Dvořákova 18, Ostrava Tel.: , FILM V POSTPRODUKCI FILM IN POST-PRODUCTION

18 Czechtek 2005 Czechtek 2005 Daniela Gébová, Šimon Koudela Film sleduje bezprostřední události po neadekvátním tvrdém zásahu Policie ČR proti účastníkům technoparty Czechtek na konci července V řadě emotivních svědectví lidí, které policejní brutalita poznamenala na celý život, a na autentických materiálech osob, jichž se Czechtek dotkl z různých stran, odhalujeme nejen aroganci státní moci, ale i současný stav zkorumpované politické scény, a to doslova na nejvyšší vládní a parlamentní úrovni. Poukazujeme i na názorovou rozrůzněnost české společnosti v období kocoviny po nepovedené transformaci k pluralitní demokratické společnosti. The film traces the events immediately following the unnecessarily harsh Czech Police crackdown on the participants of a techno party held at the end of July In a series of emotional testimonies of people who have been marked for life by police brutality, and through authentic footage of the people involved and affected in various ways by CzechTek, we illustrate not only the arrogance of state power, but also the current state of our corrupt political scene, at literally the highest level of government as well as at the Parliamentary level. We also point out the diversity of views in Czech society in the period of a hangover after the unsuccessful transformation towards a pluralist democratic society. Daniela Gébová, Šimon Koudela Daniela Gébová, Šimon Koudela KAMERA / DIRECTOR OF Daniela Gébová, Šimon Koudela Daniela Gébová, Šimon Koudela Daniela Gébová, Šimon Koudela KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Česká Televize v jednání / in negotiation červenec říjen / July October 2005 říjen listopad / October November min. DV, DVD 16 Daniela Gébová U Smíchovského hřbitova 15, Praha 5 Tel.: PROJEKT VE VÝROBĚ PROJECT IN PRODUCTION

19 Černá skříňka houslový rytíř The Black Box Violin Knight Pavel Marek Marek Balog patří k nejvýznačnějším mladým romským houslistům. Jeho osud byl dramaticky poznamenán smrtí otce, který ho zasvětil do tajů romských melodií. Jeho největším snem je stát se slavným a zařadit se po bok velikánů, jako jsou David Oistrach či Jaša Hejfec. Tato ambice ho vymezuje vůči romské hudební společnosti a vede ho k rozporům v chápání vlastní identity. Dokument o vnitřním hledání talentovaného romského hudebníka, který se za cenu velkých obětí pokouší uplatnit ve světě bílých. Marek Balog is one of the most remarkable young gypsy violinists working in Middle Europe. His fate was dramatically influenced by the death of his father when he was a boy. Before dying his father had initiated him into the secret of gypsy melodies hoping that his son would carry on the tradition of gypsy music. Balog, however, dreams of being a famous concert violinist such as David Oistrach or Jaša Hejfec. This ambition distinguishes him from the general gypsy music community and leads him to question his own understanding of his identity. The documentary describes the internal search and the sacrifices of this talented gypsy musician as he tries to find his place in the world of whites. Pavel Marek Pavel Marek KAMERA / DIRECTOR OF Jakub Halousek Michal Gábor, Vladimír Chrastil, Adam Bezděk HUDBA / MUSIC Marek Balog Bionaut Films Vratislav Šlajer PODPORA / SUPPORT Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie / State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography Bionaut Films Tereza Horská 2005 jaro / Spring min. video 17 Vratislav Šlajer Bionaut Films, U Zvonařky 14, Praha 2 Tel.: , Fax: PROJEKT VE VÝROBĚ PROJECT IN PRODUCTION

20 For the Love of Prague For the Love of Prague Janek Růžička Kvůli své nové lásce Zdence opustil americký režisér animovaných filmů Gene Deitch v roce 1958 svou rodinu v New Yorku a přestěhoval se do Prahy. To, co následovalo, předčí i ty nejodvážnější představy hollywoodských scenáristů. Vedle několika dílů sérií Tom a Jerry a Pepek námořník natočil s českými animátory desítky krátkých animovaných filmů pro americké publikum. (Film Munro byl v roce 1961 oceněn Oscarem.) Coby jazzovému nadšenci se mu podařilo nahrát domácí bluesový koncert legendárního Johna Lee Hookera, a to dlouho před jeho první oficiální nahrávkou. Jeho životní a milostný příběh je zároveň inteligentním a zábavným příběhem čtyřiceti let komunismu v Čechách z pohledu amerického hosta. For his new love Zdenka left the American cartoon director Gene Deitch in 1958 his family in New York and relocated to Prague. What followed surpasses the most fantastic imagination of Hollywood filmmakers. Besides films as Tom and Jerry or Popeye, he made dozens of short cartoons with Czech animators. (Munro won the Oscar in 1961). As a jazz enthusiast, he has recorded the home blues session of John Lee Hooker a time before the first official recording. His life-love story is intelligent and chilling account of 40 years under communism, lived by an American guest. Janek Růžička Janek Růžička KAMERA / DIRECTOR OF Jiří Málek Daniel Tuček PODPORA / SUPPORT Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie / State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography Golden Dawn VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET 1,5 mil. Kč / EUR květen listopad / May November min. DVD 18 Daniel Tuček Golden Dawn, Šaldova 7, Praha 8 Tel.: , Fax: PROJEKT VE VÝROBĚ PROJECT IN PRODUCTION

21 Hygiena 20. století Hygiene of the 20th Century Andrea Culková Film odhalující aktuální společenské paralely tématu HYGIENY. Přestože je obsah slova hygiena mnohem širší, v dnešní době je spojován převážně s ČISTOTOU. Struktura filmu odpovídá rovnoramennému trojúhelníku, jehož vrcholy představují různá měřítka pohledu na problematiku (mikroskopické, osobní a společenské). Hlavním tématem filmu je hledání optimálního pojetí hygieny-čistoty, hledání souvislostí mezi hygienou těla, duše, společnosti. Film reveals current social parallels of hygiene. Although the meaning of the word hygiene is broader, nowadays it's predominantly associated with cleanness. Structure of the film corresponds to an isosceles triangle, whose vertices represent different perspectives on the problem (microscopical, personal, societal). The main theme of the film is a search of optimal concept of hygiene-cleanness; a search of links among hygiene of body, soul and society. Andrea Culková Andrea Culková KAMERA / DIRECTOR OF Aleš Blabolil Petr Čechák FAMU KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Česká televize Studio FAMU VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET Kč duben prosinec / April December 2005 únor / February min. HDV, Beta Digital 19 Andrea Culková Světova 13, Praha 8 Tel.: PROJEKT VE VÝROBĚ PROJECT IN PRODUCTION

22 Jan Křížek Art Brut Jan Křížek Art Brut Martin Řezníček Meditativní existenciální a výtvarný film o téměř zapomenutém sochaři a malíři, chovateli včel Janu Křížkovi, osobnosti výtvarného směru Art brut. O životě s tvorbou v poválečné Francii a také o Janově ženě Jiřině Křížkové. An existentional and artistic film about the almost forgotten sculptor, painter and beekeeper Jan Křížek, an artist in the Art brut movement. About life with art in post-war France and also about Jan s wife Jiřina Křížková. Martin Řezníček Martin Řezníček KAMERA / DIRECTOR OF Martin Řezníček STŘIH / EDITOR Miloš Málek Patrick Fischl-Prossliner HUDBA / MUSIC Jiří Durman DOCUfilm Praha KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Česká televize PODPORA / SUPPORT Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie / State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography DOCUfilm Praha VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET 1,3 mil. Kč / EUR říjen / October 2005 cca 45 min. 16mm, DigiBeta, DVCAM 20 Ing. Martin Řezníček DOCUfilm Praha, N. A. Někrasova 2, Praha 6 Tel.: FILM V POSTPRODUKCI FILM IN POST-PRODUCTION

23 Jaroslav Skála otec českých alkoholiků Jaroslav Skála Father of Czech Alcoholics Helena Třeštíková Portrét muže postrachu i naděje českých alkoholiků. V 50. letech založil první českou protialkoholní léčebnu. Osobně se setkal snad se všemi českými alkoholiky. I dnes, v téměř devadesáti letech, je aktivní v oboru. Sám přiznává jednu vlastní závislost: na sexu. Portrait of a man who is both the terror and the hope of Czech alcoholics. In the 1950s he founded the first alcohol detoxification center in the Czech lands. He personally met probably all Czech alcoholics. Even today, nearly 90 years old, he is active in his field. He admits to one addiction himself to sex. Helena Třeštíková Helena Třeštíková KAMERA / DIRECTOR OF Vlastimil Hamerník, Miroslav Souček Jan Valouch, Miroslav Šimčík, Vladimír Nahodil Česká televize KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Helena Třeštíková PODPORA / SUPPORT Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie / State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography Ivana Průšová léto / Summer min. Beta Digital 21 Martin Štoll Česká televize, Kavčí Hory, Praha 4 Tel.: PROJEKT VE VÝROBĚ PROJECT IN PRODUCTION

24 Josef Kainar (pracovní název) Josef Kainar (working title) Jelena Cingrošová Dokumentární portrét slavného českého básníka. Documentary portrait of great Czech poet. Jelena Cingrošová Jelena Cingrošová KAMERA / DIRECTOR OF Michal Černý Marcela Rovnaníková Česká televize Ostrava září říjen / September October min. Beta 22 Lenka Poláková Česká televize Ostrava, Dvořákova 18, Ostrava Tel.: , Fax: PROJEKT VE VÝROBĚ PROJECT IN PRODUCTION

25 Každý rok je v Praze jaro, Opus 2 It s Spring in Prague Every Year, Opus No. 2 Pavel Koutecký Před violou, za violou kdosi musí stát, už chci začít hrát. Nahlédnutí pod sukénku vážné hudby s filmovým štábem Pavla Kouteckého. Každý rok je v Praze jaro je projekt, který bourá stereotypy prezentování světa takzvané vážné hudby v médiích. Film se snaží tuto část kultury vymanit z pomyslného ghetta. Nejde však o nějaké vnější přidané efekty, popmjůzikaci. Jde opačnou cestou, proniká hlouběji do toho, co se někdy nazývá hudební život. A ukazuje ho jako něco fascinujícího, dobrodružného, zábavného. Dává divákovi příležitost sledovat příběhy několika koncertů. Vznešené a výjimečné se mísí s obyčejným a civilním. Představuje hudebníky jako lidské bytosti posedlé touhou po dokonalosti výkonů, ale současně jako normální lidi se vlastními starostmi, stresy a obavami. Svět vážné hudby je vážný a směšný zároveň, tak jako vše, co je spojeno s člověkem. Koncepce je založena na napětí mezi příběhem mladých začínajících hudebníků a příběhy, v nichž jsou hlavními postavami světově uznávaní mistři. Třetím vrcholem trojúhelníku je ohledávání oblasti vážné hudby někde na hranici srozumitelnosti a vnímatelnosti. Someone has to stand in front of the viola, behind the viola, I want to start playing now. A peep under the skirt of classical music with Pavel Koutecký s film crew. It s spring in Prague every year is a project which dismantles the stereotypes associated with the presentation of so-called serious music in the media. The film attempts to free this part of culture from its imaginary ghetto. This isn t a case of external added effects, or pop-musication. It goes in the opposite direction; it penetrates more deeply into what is sometimes called musical life. And it shows it as something fascinating, adventurous and entertaining. The viewer is given the opportunity to follow the stories of several concerts. The majestic and exceptional merge with the ordinary and civil. The film presents musicians as human beings obsessed by their desire for perfection, but it also shows them as normal people with their own worries, anxieties and fears. The world of serious music is both serious and absurd at the same time, like everything else connected with man. The structure of the film is based on the contrast of the story of young musical beginners and the stories in which main characters are world recognized maestros. The third top of triangle is the searching the field of classical music in a border of an understandability and an acceptability. Pavel Koutecký Pavel Koutecký KAMERA / DIRECTOR OF Stano Slušný Zdeněk Taubler Jarmila Poláková, Jan Lederer KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Festival Pražské jaro, Česká televize AFiS, ČT VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET 1,8 mil. Kč / EUR květen / May min. video 23 Jarmila Poláková AFiS Asociace Film & Sociologie, Pod Zvonařkou 10, Praha 2 Tel.: PROJEKT VE VÝROBĚ PROJECT IN PRODUCTION

26 Kruhy na vodě Ripples on the Water Joanna Jendrusik Polský malíř přijede do Čech na mezinárodní malířské sympozium o Janu Nepomuckém. Kvůli nedorozumění s podobným jazykem si splete datum a přijede o měsíc dříve. Zůstane v prázdném klášteře a rozhodne se prozkoumat důkladněji příběh Jana Nepomuckého. Čím víc se dozvídá, tím víc se mu zamlžuje hranice mezi pravdou a legendou. Fakta jsou stále podivnější a mýtus začína nabírat reálné obrysy. Je fascinován počtem obrazů, kostelů a klášterů, které vznikly jako pocta svatému. Výtvarník se snaží najít symbol tohoto příběhu, který by mohl použít ve své malbě, ale není to jednoduché A Polish painter arrives at an international painters symposium devoted to St. John of Nepomuk; however, because of a misunderstanding he comes a month early. He stays at an empty monastery and because he has plenty of free time he decides to investigate the true story of John of Nepomuk. Soon the border between truth and myth blurs in front of his eyes. Facts begin to seem more and more surreal while the legend seems to be more concrete. As a painter, the Pole becomes fascinated by the multitude of artifacts, paintings, churches and monasteries that were created to magnify the glory of St. John of Nepomuk. The artist tries to find a symbol of the story to use in his painting, but it isn t so easy Joanna Jendrusik Joanna Jedrusik, Hana Cielová,Adam Sikora KAMERA / DIRECTOR OF Adam Sikora VISION Daniel Zavorka, BLUE TIME Lenka Kny, Česká televize Praha KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Eureka Media, Krzystof Kopczynski, Televizija Polska PODPORA / SUPPORT International Visegrad Fund Agencja Scenariuszowa przy Ministerstwie Kultury Rzeczpospolitej Polskiej Jindřich Bareš Česká televize VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET 4 mil. Kč / EUR 2005 / 2006 červen / June min. 16 mm film, HDV 24 Lenka Kny BLUE TIME, Praha Tel.: , PROJEKT VE VÝROBĚ PROJECT IN PRODUCTION

27 Láska včera, dnes a zítra Love Yesterday, Today and Tomorrow Olga Sommerová, Olga Špátová Láska, manželství a rodina jsou základní témata filmu, jež jsou nazírána pohledem matky Olgy Sommerové a dcery Olgy Špátové. V této chvíli žijí v České republice zástupci čtyř generací, u nichž je partnerský vztah aktuální součástí života. Dosud žijí lidé, kteří se narodili v druhém desetiletí minulého století, a první lásky prožívají ti, kteří se narodili koncem osmdesátých let téhož století. Svět se změnil převratně, ale láska, přitažlivost dvou odlišných pohlaví, sexuální a rodičovský pud zůstávají stejnou sociobiologickou potřebou a nutností. Generace, které prožily první i druhou světovou válku a dva totalitární režimy, musí mít nutně jiný postoj k životu než generace, která dospívala v tržním kapitalismu za svobodného demokratického režimu. Avšak ironií osudu, nikoliv paradoxně, ale zákonitě mladí lidé, kteří upadli do lásky, budou hrůzami lásky trpět obdobně jako jejich babičky a dědové. A documentary love story of four Czech generations seen through the eyes of two filmmakers: mother and daughter Olga Sommerová and Olga Špátová... Love, marriage and family these are the themes of this film. Now, representatives of four generations, for whom a relationship is a current question in their lives, reside in the Czech Republic. People born in the 1910s are still alive, and those born in the 1980s are experiencing their first loves. The world has changed fundamentally, but love, the attraction of the two sexes, the sexual and the parental instinct, remain a social and biological human need. The generations that experienced both the First and the Second World War and two totalitarian regimes have a different attitude to life than the generation that grew up in market capitalism, under a free democratic government. The irony is, however, that not paradoxically but inevitably young people falling in love will suffer from the horrors of love the same as their grandmothers and grandfathers. Olga Sommerová, Olga Špátová Olga Sommerová, Olga Špátová KAMERA / DIRECTOR OF Jakub Sommer, Olga Špátová Tomáš Kubec HUDBA / MUSIC archivní / Archives Luxorfilm KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Česká televize PODPORA / SUPPORT Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie / State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography Luxorfilm min. DV CAM 16:9 25 Přemysl Pražský Luxorfilm, Kříženeckého nám., Praha 5 Barrandov Tel.: PROJEKT VE VÝROBĚ PROJECT IN PRODUCTION

28 Manželské etudy po 20 letech Marital Etudes, 20 Years Later Helena Třeštíková Cyklus dokumentárních filmů o dvaceti pěti letech života šesti manželských párů. Normalizační socialismus a poté ranný kapitalismus v životě několika českých rodin. V roce 1980 měli svatbu a do roku 1986 byl jejich život časosběrně filmově zaznamenáván. V roce 1987 vznikl cyklus šesti půlhodinových filmů o šesti mladých párech a šesti letech jejich manželství. V roce 1999 je filmaři navštívili znovu a do roku 2005 opět časosběrně natáčeli. Výsledkem je šest hodinových filmů navazujících na původní cyklus. A cycle of documentary films tracing 25 years in the lives of 6 married couples. Normalization-era socialism, and then early capitalism as seen through the lives of several Czech families. They married in 1980, and until 1986 their lives were documented on film with the time-lapse method. In 1987, a cycle of 6 30-minute films was made, on the 6 young couples and the 6 years of their marriages. In 1999, the filmmakers visited them again, and resumed shooting until The result is 6 1 hour long films continuing the original cycle Helena Třeštíková Helena Třeštíková KAMERA / DIRECTOR OF Vlastimil Hamerník, Miroslav Souček Jan Valouch, Miroslav Šimčík, Vladimír Nahodil Česká televize KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Helena Třeštíková PODPORA / SUPPORT Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie / State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography Ivana Průšová leden / January x60 min. Beta Digital 26 Martin Štoll Česká televize, Kavčí Hory, Praha 4 Tel.: FILM V POSTPRODUKCI FILM IN POST-PRODUCTION

29 Milan Maryška (pracovní název) Milan Maryška (working title) Petr Jančárek Dokumentární portrét známého českého dokumentaristy a malíře. Documentary portrait of the famous Czech documentarist and painter. Petr Jančárek Petr Jančárek Česká televize Ostrava Marcela Rovnaníková VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET Kč / EUR září / September min. Beta 27 Lenka Poláková Česká televize Ostrava, Dvořákova 18, Ostrava Tel.: , Fax: PROJEKT VE VÝROBĚ PROJECT IN PRODUCTION

30 Natura paradoxa Natura Paradoxa Jan Hošek Dokument seznamuje diváky s novým typem chráněných území s ptačími oblastmi soustavy Natura Jejich vyhlášení provázely často obavy, zda se nestanou brzdou místního rozvoje. Zkušenosti zatím ukazují, že ochranu přírody a požadavky člověka lze užitečně skloubit. Ochrana naší krajiny, přeměněné a ovlivněné člověkem, však občas přináší nečekané paradoxy tak například imisemi odlesněné vrcholy hor lákají vzácné ptačí druhy a mezi ochranářsky nejcennější území patří vojenská cvičiště... A documentary film about a new type of protected area in the Czech Republic the Important Bird Areas of Natura Some people were afraid that IBA would disrupt local development but experiences show there no reason to be afraid. The protection of a civilized landscape brings unexpected paradoxes rare birds live in forests destroyed by air pollution, and the most valuable parts of nature are used for military training... Jan Hošek Jan Hošek KAMERA / DIRECTOR OF Marián Polák Marián Polák, Petr Sladký Česká společnost ornitologická Marián Polák VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET cca Kč / cca EUR duben / April 2005 červen / June min. DVcam 28 Marián Polák Opatov 302, Opatov Tel.: PROJEKT VE VÝROBĚ PROJECT IN PRODUCTION

31 Otík, můj nejoblíbenější vrah (pracovní název) Otto, my Best-loved Murder (working title) Pavel Jandourek Takoví normální zabijáci. Dokumentární zmapování případu nejbrutálnějších nájemných vrahů 90. let. Natural born killers. Documentary mapping of atrocious crime of bounty hunters from the last decade of the 20th century. Pavel Jandourek Pavel Jandourek KAMERA / DIRECTOR OF Patrik Hoznauer Česká televize Marcela Rovnaníková podzim zima / Autumn Winter min. Beta 29 Lenka Poláková Česká televize Ostrava, Dvořákova 18, Ostrava Tel.: , Fax: DOKONČENÝ SCÉNÁŘ FINAL DRAFT OF SCREENPLAY

32 Pavel Štecha kronikář normalizace Pavel Štecha Chronicler of Normalization Helena Třeštíková Fotograf Pavel Štecha prožil svá nejdůležitější tvůrčí léta v normalizovaném Československu a to učinil svým tématem. Objektem jeho pozorování se stal malý český člověk, poddaný prezidenta zapomnění Gustava Husáka, obyvatel paneláku, chatař, kutil. Pavel Štecha několik měsíců před smrtí bilancuje svůj život a svou tvorbu. Photographer Pavel Štecha lived the essential part of his creative life in Normalization Czechoslovakia, which he made his subject. The focus of his observation was the humble homo bohemicus, the vassals of the president of forgetting, Gustav Husák the dweller of the prefab housing estate, the weekend cottage owner, the handyman. Several months before his death, Pavel Štecha takes stock of his life. Helena Třeštíková Helena Třeštíková KAMERA / DIRECTOR OF Vlastimil Hamerník, Miroslav Souček Jan Valouch, Miroslav Šimčík, Vladimír Nahodil Česká televize KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Helena Třeštíková PODPORA / SUPPORT Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie / State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography Ivana Průšová léto / Summer min. 30 Martin Štoll Česká televize, Kavčí Hory, Praha 4 Tel.: PROJEKT VE VÝROBĚ PROJECT IN PRODUCTION

33 Portréty neznámých dětí ( Audabiac ) Portraits of unknown children ( Audabiac ) Miroslav Janek Dokumentární film o dětech, v jejichž životech chybějí rodiče. O tom, že každodenní realita dětských domovů nemusí být vždy plačtivá a skličující, přináší svědectví nový snímek Miroslava Janka, na jehož vytvoření se podíleli samotní protagonisté. Obvyklý chápavý a soucitný pohled zvenčí na obyvatele smutných domů zde nemá místo, nahrazuje jej zcela přirozené splynutí tvůrce s prostředím a jeho nejmladšími aktéry. Výsledkem je absolutní otevřenost dětských hrdinů, s níž hovoří o svých pocitech a přáních, zatímco zkoumají nového člena komunity. Dovolují mu nahlédnout do prvních milostných psaníček, ale i do dopisů rodičům, jejichž tváře neviděli už dlouho, ale možná také vůbec. Filmová kamera vložená do dětských rukou pak boří zeď mezi dvěma světy, stává se hračkou, ale i možností svěřit se s tajemstvím či vypořádat se se vztekem. Živelnou tvořivost dětí projevující se v improvizovaných scénkách či spoluprací na animovaných záběrech spojujících jednotlivé sekvence uklidňuje režisérem vedené oko kamery, jež dlouze spočívá na dětských tvářích. Čas od času se na ně vkrade smutek, který je ovšem brzy smeten proudem představivosti, jejíž projevy si často nezadají se surrealistickou poetikou. A documentary about children living life without their parents. Miroslav Janek s new film shows that the everyday realities of a children s home needn t always be bleak and depressing. The usual compassionate look from the outside at the inhabitants of such mournful homes has no place here: it has been replaced by a completely natural connection between the filmmaker, the environment and his young actors (who, indeed, greatly participated in the creation of the film). The result is the kids absolute openness as they talk about their feelings and desires. At the same time, they investigate the newest member of their community. They allow him a peek at their first love letters, as well as at those to their parents, whom they may not have seen for a long time, if ever. Placed in the kids hands, the movie camera breaks down the walls between two worlds, and becomes a plaything as well as a means of confiding secrets or coping with anger. The kids spontaneous creativity, evident in improvised scenes or collaboration on the animated footage connecting the individual sequences, is steadied by the director s own eye (the camera) which long rests on the children s faces. From time to time, sadness steals across these faces, but of course soon enough they brighten once again with the flow of imaginativeness, the expression of which often vies successfully with the film s surrealistic poetics. Miroslav Janek Miroslav Janek KAMERA / DIRECTOR OF Miroslav Janek Tomáš Kubec, Michal Míček HUDBA / MUSIC Jaroslav Kořán, archiv / Archive Richard Němec Verbascum PODPORA / SUPPORT Státní fond pro podporu a rozvoje české kinematografie / State Fund for Support and Development of Czech Cinematography, Česká televize (není koproducent / not Co-producer) červen / June 2002 červen / June 2005 říjen listopad / October November min. Digibeta, 35 mm 31 Richard Němec Verbascum, Černá 6, Praha 1 Tel.: , Fax: www: FILM V POSTPRODUKCI FILM IN POST-PRODUCTION

34 Pravda Fairaizlova Fairaizl s Truth Pavel Křemen Jindřich Fairaizl klasik televizní publicistiky a dokumentaristiky i první porevoluční ředitel ČST. Dokumentární portrét této osobnosti. Concerning Jindřich Fairaizl a classic author of television, advertising and documentary films, and also the first director of Czechoslovak Television after the Velvet Revolution of A documentary portrait. Pavel Křemen Pavel Křemen KAMERA / DIRECTOR OF Jiří Radek Stanislav Hruška, Josef Hofman HUDBA / MUSIC archivní / Archives Česká televize Ostrava KOPRODUCENT / CO-PRODUCER REALFILM Marcela Rovnaníková VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET Kč / EUR 2005 září / September min. Beta 32 Lenka Poláková Česká televize Ostrava, Dvořákova 18, Ostrava Tel.: , Fax: FILM V POSTPRODUKCI FILM IN POST-PRODUCTION

35 Rodinný tábor v Osvětimi The Family Camp in Auschwitz Helena Třeštíková Největší masová vražda československých občanů byla v komunistickém Československu téměř utajena. Byla to likvidace rodinného tábora v roce 1944 v Osvětimi a židovské téma bylo pro komunisty tabu. Filmařům se podařilo najít několik žijících svědků události, která patří k nejtemnějším momentům 20. století. The largest-scale mass murder of Czechoslovak citizens was almost concealed in Communist Czechoslovakia. This was the liquidation carried out at the family camp in Auschwitz in 1944, and the Jewish theme was taboo for the Communists. The filmmakers have succeeded in finding several living witnesses of one of the darkest moments of 20th century. Helena Třeštíková Helena Třeštíková KAMERA / DIRECTOR OF Vlastimil Hamerník, Miroslav Souček Jan Valouch, Miroslav Šimčík, Vladimír Nahodil Česká televize KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Helena Třeštíková PODPORA / SUPPORT Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie / State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography Ivana Průšová léto / Summer min. Beta Digital 33 Martin Štoll Česká televize, Kavčí Hory, Praha 4 Tel.: PROJEKT VE VÝROBĚ PROJECT IN PRODUCTION

36 RU RU Martin Řezníček Rückkehr unerwünscht. Šest lidských osudů se společným jmenovatelem koncentrační tábor... Film o životě ve smrti, o statečnosti a svobodě na dosah a nemožnosti ji dosáhnout, film o pochodech smrti, naději a přežití... Rückkehr unerwünscht. Six lives with one thing in common a concentration camp A film about life surrounded by death, about bravery and about freedom so near and yet so far away. A film about death marches, hope and survival Martin Řezníček Šárka Helmichová, Martrin Řezníček KAMERA / DIRECTOR OF Martin Řezníček STŘIH / EDITOR Miloš Málek mix Petr Maršík HUDBA / MUSIC Jiří Durman DOCUfilm Praha KOPRODUCENT / CO-PRODUCER SČBS PODPORA / SUPPORT Ministerstvo obrany ČR / Ministry of Defence Czech Republic VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET Kč / EUR říjen / October 2005 cca 58 min. DigiBeta, DVCAM 34 Ing. Martin Řezníček DOCUfilm Praha, N. A. Někrasova 2, Praha 6 Tel.: FILM V POSTPRODUKCI FILM IN POST-PRODUCTION

37 Soukromé století Král Velichovek Private Century The King of Velichovky Jan Šikl Život každého z nás je nenapodobitelný a jedinečný. Cyklus Soukromé století vypráví autentické příběhy lidí založené na soukromých rodinných filmových archivech. Soukromé století představuje dějiny jako intimní lidské příběhy. Jejich intenzita osloví i druhé, protože to podstatné se odehrává v životě každého z nás. Král Velichovek je vyprávěním autentického příběhu Karla Saissera, který žil ve 30. a 40. letech minulého století ve Velichovkách na česko-německém pomezí. Karel Saisser byl statkář tělem i duší. Měl pole, lesy, na kterých úspěšně hospodařil. Všechno, co vydělal, investoval zpět do statku. Saisser uměl také žít pro radost pěstoval koně, automobilem jezdil do Prahy či Berlína... Život ve Velichovkách mu naplnil jeho životní sen. Šťastný život prožívaly i jeho žena a také tři dcery: Lila, Edita a Ria. Každá z nich se provdala podle vlastních představ. Lila za českého lékaře, Ria za německého úředníka a Edita za německého generála. Velichovky ležely na hranicích Sudet asaisserovi byli Němci. Vše v jejich životě bylo napůl české a napůl německé. Nikomu z nich to nikdy nepřineslo žádné problémy. Až když přišel konec války. Celá rodina byla vystěhována do Německa. The life of each of us is unique and unrepeatable. The cycle Private Century tells authentic stories based on private family film archives. The Private Century shows history as a set of intimate human stories. Their intensity can affect also others because the essential events take place in every single one of our lives. The King of Velichovky is the authentic story of Karel Saisser, who lived in Velichovky on the Czech-German boundary in the 1930s and 40s. Karel Saisser was a farmer in heart and soul. He successfully farmed his fields and woods. Everything he earned he invested back into the farm. Saisser knew how to enjoy life: he kept horses for pleasure, made car trips to Prague and Berlin... His life in Velichovky was his dream, come true. His wife and daughters Lila, Edita, and Ria also lived happy lives. Each of them married according to their own wishes. Lila married a Czech doctor, Ria a German clerk, and Edita a German general. Velichovky lay on the border of the Sudetenland and the Saissers were Germans. Everything in their lives was half Czech and half German. That did not cause any problems to any of them, until the end of the war came. The whole family was deported to Germany. Jan Šikl Jan Šikl Dan Němec HUDBA / MUSIC archivní / Archives Pragafilm KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Česká televize Pragafilm dokončen / completed říjen / October min. Betacam digi; 4:3 35 Jan Šikl Pragafilm, Londýnská 28, Praha Tel.: , Fax: DOKONČENÝ FILM FINISHED FILM

38 Soukromé století Ruské obláčky kouře Private Century Small Russian Clouds of Smoke Jan Šikl Historie, to nejsou jen významné milníky. Je to cosi mnohem jemnějšího: jsou to drobné všední okamžiky, jsou to úžasné a jedinečné životy obyčejných lidí. Cyklus Soukromé století vypráví autentické příběhy lidí založené na soukromých rodinných filmových archivech. Soukromé století představuje dějiny jako intimní lidské příběhy. Ruské obláčky kouře vyprávějí příběh rodiny Popovů, která se usadila v Praze a stala se jednou z prominentních rodin předválečné ruské emigrace v Československu. Životní peripetie, které zachytil Popov na filmovou kameru, jsou unikátním svědectvím o životě před více jak sedmdesáti lety. Ruský emigrant Vladimír Dimitrievič Popov se usadili se svojí rodinou ve 20. letech v Československu. Stroje na balení cigaret, které byly Popovovým vynálezem, mu v emigraci zajistily bezproblémové živobytí. Stejně jako dokázal Popov úspěšně zvládat svoji práci, snažil se řídit i svoji rodinu. Především dcery Gali a Marusju. Vlastnosti obou dcer však byly odlišné astejně tak i jejich životní osudy. Zatímco vstřícná Gali se sžila s českým prostředím a usadila se v něm, vzdorovitá Marusja hledala vlastní cestu a nakonec se vrátila zpět do Sovětského svazu. History is not only a set of milestones. It is something much more subtle: it consists of minute everyday moments, unique lives of normal people. The cycle Private Century narrates authentic stories of people based on private family film archives. Private Century presents the history as intimate human stories. Small Russian Clouds of Smoke tell the story of the Popov family, who settled in Prague and became one of the most prominent families of the pre-war Russian émigré community in Czechoslovakia. Popov captured the ups and downs of life with his cinecamera, a unique testimony of the way of life more than 70 years ago. The Russian emigrant Vladimír Dimitrievič Popov settled with his family in Czechoslovakia in the 1920 s. The cigarette-rolling machines that Popov invented ensured the family an easy life in emigration. As Popov successfully managed his work, he also tried to control his family. Mainly his daughters Gali and Marusja. The personalities of the daughters differed and so did also their lives. While the open-minded Gali accommodated to the Czech environment and settled there, stubborn Marusja strove to find her own route in life and in the end returned to the Soviet Union. Jan Šikl Jan Šikl Dan Němec HUDBA / MUSIC archivní / Archives Pragafilm KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Česká televize Pragafilm dokončen / completed říjen / October min. Betacam digi; 4:3 36 Jan Šikl Pragafilm, Londýnská 28, Praha Tel.: , Fax: DOKONČENÝ FILM FINISHED FILM

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development 2008 / 2009 FINANČNÍ PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU

Více

In Development In Production In Postproduction Finished Feature-length Documentaries

In Development In Production In Postproduction Finished Feature-length Documentaries In Development In Production In Postproduction Finished Feature-length Documentaries Czech.docs Samostatný Panel připravovaných dokumentárních filmů, který od jeho počátků spoluorganizuje Institut dokumentárního

Více

české dokumentární filmy Czech Documentary Films

české dokumentární filmy Czech Documentary Films české dokumentární filmy Czech Documentary Films 2011 2012 české dokumentární filmy Czech Documentary Films 2011 2012 Výběr dokončených a připravovaných filmů A Selection of Completed and Upcoming Titles

Více

Czech. české dokumentární filmy czech documentary films D. institute of documentary film

Czech. české dokumentární filmy czech documentary films D. institute of documentary film Czech české dokumentární filmy czech documentary films D 2012 2013 institute of documentary film o c s ČESKÉ DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012/2013 CZECH DOCUMENTARY FILMS 2012/2013 ČESKÉ DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012/2013

Více

PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ HRANÉ A ANIMOVANÉ FILMY 2012 UPCOMING CZECH FEATURE AND ANIMATED FILMS 2012

PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ HRANÉ A ANIMOVANÉ FILMY 2012 UPCOMING CZECH FEATURE AND ANIMATED FILMS 2012 PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ HRANÉ A ANIMOVANÉ Y 2012 UPCOMING CZECH FEATURE AND ANIMATED S 2012 PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ HRANÉ A ANIMOVANÉ Y 2012 UPCOMING CZECH FEATURE AND ANIMATED S 2012 ObSAH CONTENTS 1 Y VE VýVOjI

Více

hrané & animované feature & animation

hrané & animované feature & animation NOvé české hrané & animované UPCOMING CZECH 2013 feature & animation MEDIA DEVELOPMENT Support for the development of drama, animation, creative documentary and interactive works www.mediadeskcz.eu, www.ec.europa.eu/culture/media

Více

ČESKÁ TELEVIZE A ČESKÝ FILM 01 02 CZECH TELEVISION AND CZECH FILM 01 02

ČESKÁ TELEVIZE A ČESKÝ FILM 01 02 CZECH TELEVISION AND CZECH FILM 01 02 ČESKÁ TELEVIZE A ČESKÝ FILM 01 02 CZECH TELEVISION AND CZECH FILM 01 02 ČESKÁ TELEVIZE A ČESKÝ FILM 01 02 Vážení filmoví příznivci, je pro mě radostí spolu s vámi zalistovat tímto filmovým katalogem s

Více

FILMy UPCOMING CZECH FILMS. hrané & animované. feature & animation

FILMy UPCOMING CZECH FILMS. hrané & animované. feature & animation NOvé české hrané & animované UPCOMING CZECH 2014 feature & animation NOvé české hrané & animované UPCOMING CZECH 2014 feature & animation Kancelář Kreativní Evropa MEDIA Filmový přehled Máme nejlepší

Více

The Selection 2013 2014 Czech Docs. České dokumenty. Výběrový katalog: Zkracujeme cestu k autorskému dokumentu

The Selection 2013 2014 Czech Docs. České dokumenty. Výběrový katalog: Zkracujeme cestu k autorskému dokumentu Výběrový katalog: Zkracujeme cestu k autorskému dokumentu The Selection: We shorten your way to author documentary Plnou verzi katalogu najdete na Full catalogue is available at czechdocs.dokweb.net The

Více

PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ FILMY HRANÉ ANIMOVANÉ UPCOMING CZECH FILMS FEATURE ANIMATION 2010

PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ FILMY HRANÉ ANIMOVANÉ UPCOMING CZECH FILMS FEATURE ANIMATION 2010 PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ FILMY HRANÉ ANIMOVANÉ UPCOMING CZECH FILMS FEATURE ANIMATION 2010 Finanční podpora evropského audiovizuálního průmyslu DISTRIBUCE distribuce zahraničních evropských filmů obchodní zástupci

Více

Č E S K Á T E L E V I Z E A Č E S K Ý F I L M 02 03 CZECH TELEVISION AND CZECH FILM 02 03 1

Č E S K Á T E L E V I Z E A Č E S K Ý F I L M 02 03 CZECH TELEVISION AND CZECH FILM 02 03 1 Č E S K Á T E L E V I Z E A Č E S K Ý F I L M 02 03 CZECH TELEVISION AND CZECH FILM 02 03 1 2 Č E S K Á T E L E V I Z E A Č E S K Ý F I L M 02 03 CZECH TELEVISION AND CZECH FILM 02 0 3 Vážení filmoví

Více

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*.

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*. VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU zdarma / free YOUR GUIDE TO PRAGUE 11/12 2007 Vávrova šumná Praha Vávra s murmuring Prague ryby nemaj' chyby there s nothing fishy about fish let it snow(board) Němci Germans v Praze!

Více

partner českého filmu Czech Television Partner of Czech Cinema

partner českého filmu Czech Television Partner of Czech Cinema Obalka Patitul Česká televize partner českého filmu Czech Television Partner of Czech Cinema Film a televize bývají obvykle dvěma světy, které žijí sice podobnými, nicméně vlastními a navzájem se jen občas

Více

50. číslo, srpen 2009 l issue no. 50, August 2009

50. číslo, srpen 2009 l issue no. 50, August 2009 Obsah 2 Editorial 3 Go East 14 Go East (english version) 23 Hlavní soutěžní sekce MFF Karlovy Vary 2009 29 Main Competition Section of Karlovy Vary IFF 2009 35 Pohledy na východ. Soutěž Na východ od západu

Více

nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition

nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition nové české celovečerní filmy mimo soutěž / new czech feature films out of competition nové české dokumentární filmy v soutěži

Více

Kancelář Kreativní Evropa MEDIA

Kancelář Kreativní Evropa MEDIA UPCOMING CZECH FEATURE FILMS 2015 UPCOMING CZECH FEATURE FILMS 2015 Kancelář Kreativní Evropa MEDIA 2015 MIDPOINT Intensive Dramaturgický workshop Jak poznat potenciál příběhu? České filmové centrum,

Více

25. festival českých filmů 25 th festival of czech films

25. festival českých filmů 25 th festival of czech films 25. festival českých filmů 25 th festival of czech films 22. 28. 4. 2012 nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition nové české celovečerní filmy mimo soutěž / new czech

Více

Upcoming Czech Feature and Animated Films

Upcoming Czech Feature and Animated Films Nové české hrané a animované filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature and Animated Films Presentation of Films in Development 2008 FINANČNÍ PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Upcoming Czech Feature and Animated Films

Upcoming Czech Feature and Animated Films Nové české hrané a animované filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature and Animated Films Presentation of Films in Development 2009 FINANČNÍ PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO

Více

K A T A L O G 2003 CATALOGUE

K A T A L O G 2003 CATALOGUE Č E S K É F I L M Y C Z E C H F I L M S K A T A L O G 2003 CATALOGUE CFC Jana Černík, Magdaléna Králová Národní 28 110 00 Prague 1 Czech Republic tel +420 221 105 321 fax +420 221 105 303 e-mail info@filmcenter.cz

Více

K A T A L O G 2005 CATALOGUE

K A T A L O G 2005 CATALOGUE Č E S K É F I L M Y C Z E C H F I L M S K A T A L O G 2005 CATALOGUE www.barrandov.com THE EUROPEAN FILM CENTRE Czech Republic - PRAGUE - Barrandov 11 Sound Stages from 360 m 2 to 2 000 m 2 160 000 m 2

Více

PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ FILMY HRANÉ/ANIMOVANÉ UPCOMING CZECH FILMS FEATURE/ANIMATION 2011

PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ FILMY HRANÉ/ANIMOVANÉ UPCOMING CZECH FILMS FEATURE/ANIMATION 2011 PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ FILMY HRANÉ/ANIMOVANÉ UPCOMING CZECH FILMS FEATURE/ANIMATION 2011 Program MEDIA 20 let podpory evropského audiovizuálního průmyslu DISTRIBUCE PODPORA PRODUCENTŮ VZDĚLÁVÁNÍ PROPAGACE

Více

Czech Television and Czech Cinematography

Czech Television and Czech Cinematography Czech Television and Czech Cinematography Czech Television became engaged in the production of films for theatrical distribution from the moment of its foundation in 1992. However, having made this step

Více

k i n o A e r o a S v e t o z o r

k i n o A e r o a S v e t o z o r 2. F i l m a s i a A s i j s k ý f i l m o v ý f e s t i v a l v P r a z e A s i a n F i l m F e s t i v a l i n P r a g u e 3 0 / 1 1-3 / 1 2 2 0 0 6 v k i n o A e r o a S v e t o z o r p o d z á š t

Více

K A T A L O G 2004 CATALOGUE

K A T A L O G 2004 CATALOGUE Č E S K É F I L M Y C Z E C H F I L M S K A T A L O G 2004 CATALOGUE Finanãní podpora evropského filmu MEDIA Development v voj a pfiíprava audiovizuálních dûl v ech ÏánrÛ MEDIA Distribution distribuce

Více

K A T A L O G 2002 CATALOGUE

K A T A L O G 2002 CATALOGUE Č E S K É F I L M Y C Z E C H F I L M S K A T A L O G 2002 CATALOGUE OBSAH CONTENTS ČESKÉ HRANÉ FILMY CZECH FEATURE FILMS 2002 ANDĚLSKÁ TVÁŘ ANGEL FACE.....................................................................

Více

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development 2005 Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových

Více

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development 2007 PROGRAM MEDIA 2007 * VZDĚLÁVÁNÍ Podpora projektů vzdělávání filmových

Více

SVĚT HUDBY A TANCE NA DOSAH RUKY

SVĚT HUDBY A TANCE NA DOSAH RUKY 47. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL 16. 20. ŘÍJNA 2010 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 47 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL OCTOBER 16 20, 2010 PRAGUE ZOFIN PALACE SVĚT HUDBY A TANCE NA DOSAH RUKY THE WORLD OF MUSIC

Více