ZPRÁVA O ČESKÉ KINEMATOGRAFII 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČESKÉ KINEMATOGRAFII 2006"

Transkript

1 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 1 ZPRÁVA O ČESKÉ KINEMATOGRAFII 2006 MINISTERSTVO KULTURY ODBOR MÉDIÍ A AUDIOVIZE www. mkcr.cz OBSAH ÚVOD STÁTNÍ PODPORA KINEMATOGRAFIE STÁTNÍ FOND ČESKÉ REPUBLIKYPRO PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV ČESKÉ FILMOVÉ CENTRUM FESTIVALY, PŘEHLÍDKY A CENY V ČESKÉ REPUBLICE OCENĚNÍ ČESKÝCH A KOPRODUKČNÍCH FILMŮ A FILMOVÝCH OSOBNOSTÍ NA ZAHRANIČNÍCH FESTIVALECH FILMOVÁ PRODUKCE FILMOVÁ DISTRIBUCE VIDEODISTRIBUCE A PIRÁTSTVÍ PŘEHLEDY ADRESÁŘ INSTITUCÍ A SUBJEKTŮ PŮSOBÍCÍCH V AUDIOVIZI Odbor médií a audiovize Ministerstva kultury (OMA) předkládá každoroční Zprávu o české kinematografii s malými úpravami: vzhledem k účelu, k němuž zpráva má sloužit, byly vypuštěny komentáře a hodnotící sdělení, a odborné i široké veřejnosti se předkládá více faktů, statistik a přehledů, a rovněž odkazy na některé webové stránky. Z praktického hlediska byl změněn formát brožurky. Zdrojem informací bylo České filmové centrum, Národní filmový archiv, MEDIA Desk CZ, Evropská audiovizuální observatoř Unie filmových distributorů, Česká protipirátská unie a Samostatné oddělení správy státních fondů Ministerstva kultury. OMA vítá veškeré připomínky a nové informace pro Zprávu

2 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 2 ÚVOD V polovině roku 2006 byl po vetu prezidenta republiky Poslaneckou sněmovnou definitivně zamítnut vládní návrh novely zákona č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (Fond), která měla především posílit zdroje Fondu. Na MFF v Karlových Varech byl pak v červnu představiteli politických stran a premiérem přislíben mimořádný příspěvek státu do Fondu. Po jednání s politickými představiteli vznikla pracovní skupina při Ministerstvu kultury s cílem zformulovat teze, které by měly popsat představu filmařské obce, jaká by mohla být optimální podoba státní podpory, institucionálního zajištění a celkové právní úpravy v oblasti kinematografie, z nichž by následně bylo možné vyjít při přípravě nového zákona o kinematografii. Zákon by měl řešit veškeré oblasti filmové tvorby, filmové výroby, filmových institucí a filmového vzdělávání. Dne 14. listopadu 2006 byla založena Filmová rada, v níž se spojilo 17 profesních asociací a sdružení, 9 filmových festivalů a 5 filmových institucí a škol. Jejím úkolem je koordinovat přípravu zákona o kinematografii a informovat své členy o postupu práce na něm. V roce 2006 byla přijata novela zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, který od ukládá kromě jiného i povinnost výrobcům a distributorům zasílat evidenční listy Ministerstvu kultury, které povede kromě databáze podnikatelů v oblasti audiovize rovněž evidenci audiovizuálních děl. STÁTNÍ PODPORA KINEMATOGRAFIE Oblast kinematografie upravují zákony č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, a zákon č.273/1993sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti finanční podpory je státní podpora realizována prostřednictvím Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a výběrového dotačního řízení Ministerstva kultury. V obou případech jsou v každém roce vyhlašovány jednotlivé dotační okruhy. Projekty posuzuje a případnou podporu doporučuje komise nezávislých odborníků. Celková finanční podpora ze státního rozpočtu v oblastí médií a audiovize dosáhla v roce 2006 výše ,- Kč. Stát hradí členské poplatky v evropských organizacích jako je fond Eurimages, Evropská audiovizuální observatoř a program MEDIA. V roce 2006 byli členy výběrové dotační komise OMA MgA. Petr Bok, Mgr. Briana Čechová, Josef Eismann, Josef Hanuš, Adriena Jirková, Mgr. Darina Křivánková, PhDr. Jaroslav Matoušek, PhDr. Petr Pavlovský (předseda komise) a Milica Pechánková. 2

3 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 3 Dotace udělené OMA v roce 2006 příjemce projekt dotace v Kč AMU - Filmová a televizní fakulta FAMUfest Asociace českých filmových klubů semináře Asociace českých filmových klubů Film a škola Asociace českých kameramanů Ceny Asociace českých kameramanů Avant Promotion s. r. o Arts&Film Telč filmový festival Castrum, o. p. s. Film a dějiny: Venkov ve středoevropské perspektivě - festival Český výbor UNICA - Celostátní Videohobby - časopis, měsíčník svaz neprofesionálního filmu Dalimil Koutek - A-Studio Ostravský koníček - mezinárodní festival dětské a studentské filmové tvorby Dominik centrum, s. r. o. Finále Plzeň - festival českých filmů Dům kultury Ostrov Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, Ostrov Dvanáct opic, s. r. o. Hranice v psychosomatice televizní pořad Eurofilmfest Dny evropského filmu Filmový a televizní svaz FITES - Ceny Trilobit Beroun Filmový a televizní svaz FITES - Synchron - zpravodaj FITES Fresh Films, s. r. o. Fresh Film Fest - mezinárodní festival Gender Studies, o. p. s. Úterky s Gender očima žen! Institut dokumentárního filmu Ex Oriente Film - Burza námětů Ivan Tomek Pražská filmová akademie - jarní cyklus Ivan Tomek Pražská filmová akademie - podz. cyklus JuniorMedia Society o. p.s. Bedna - měsíčník Dětské televize Kateřina Mikulcová Paralely tvořivosti - dokumentární cyklus Kinoklub Ostrov Litoměřice pošesté - filmový festival Klub Domino - Dětská tisková agentura Dětská mediální tvorba Klub Domino - Dětská tisková agentura Dominiáda - soutěž dětských rozhlasových pořadů Klub film. amatérů a cestovatelů Zábřeh Welzlovo Filmobile Klub kultury Uherské Hradiště Týká se to také tebe - filmová přehlídka Klub kultury, o. p. s. Třinecké filmové léto Klubcentrum v Ústí nad Orlicí Nadotek - festival dokumentární tvorby Kulturní týdeník A 2, s. r. o. A 2 kulturní týdeník - monotematická filmová čísla Město Přelouč Ceny Františka Filipovského za dabing Město Teplice nad Metují Mezinárodní horolezecký filmový festival Městský klub Nové Město nad Metují Novoměstský hrnec smíchu filmový festival 3

4 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 4 Miloš Fryš - nakl. Kamera obscura Jean-Luc Godard: Příběh(y) filmu - publikace a DVD Moravskoslezský kruh Konec konců - časopis Music on film Music on Film - nesoutěžní festival hudebních filmů Občanské sdružení Démonický koník Sokolovský filmový seminář Občanské sdružení Ekofilm Ekofilm Český Krumlov - mezinárodní festival Občanské sdružení Pro-AERO Filmové přehlídky Pastiche filmz Mladí tvůrci před publikem - cyklus besed Pavel Dobrovský - BETA Barrandov III - Oáza uprostřed běsů Pražská vědeckotechnická společnost Výstava o českém filmu ve Wroclawi Pro-Centrál Nekonečný filmový festival v artkině Centrál Profil Media s. r. o. Datatransfer - festival soudobých vizuálních stylů Radim Špaček Festival bollywoodského filmu Sdružení pro rozhlasovou tvorbu Bilance - přehlídka slovesných rozhlasových pořadů Sdružení pro rozhlasovou tvorbu Report - přehlídka dokumentárních a publicistických rozhlasových pořadů Sdružení přátel Cinepuru Cinepur - filmový časopis, dvouměsíčník Sdružení přátel odborného Film a doba - časopis, čtvrtletník filmového tisku Soukromá vyšší odborná škola Písek mezinárodní festival filmová Písek s. r. o. studentských filmů STUD Brno Mezipatra gay a lesbický FF Studio Fáma 92 s. r. o. Svět knihy ve filmu - přehlídka Unijazz - sdružení pro podporu Boskovice festival pro kulturních aktivit židovskou čtvrť Union Film s. r. o. Audiovizual - cyklus Union Film s. r. o. Dokumentární pondělí - cyklus Univerzita Palackého v Olomouci Academia film Olomouc (AFO) - mezinárodní festival Univerzita Tomáše Bati - Fakulta Mixer - festival studentských filmů multimediálních komunikací 4

5 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 5 ALKAY Animation Prague, s.r.o. Hrnečku vař! - Nové projekty animované tvorby Anifilm, s. r. o. Paní G. - Nové projekty animované tvorby Asociace českých filmových klubů Letní filmová škola Uherské Hradiště Asociace českých filmových klubů Nákup umělecky hodnotných filmů Asociace českých filmových klubů Přehlídka čínské kinematografie Corona, s. r. o. AntiFest Třeboň Corona, s. r. o. TV stanice - mezinárodní konference Corona, s. r. o. Nové projekty animované tvorby - organizace soutěže Česká filmová komora, o. p. s. Činnost Českého filmového centra Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Febiofest, s. r. o. Febiofest Film servis festival Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary Karlovy Vary Filmfest, s. r. o. Zlín mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Jihlavský spolek amatérských Jihlava mezinárodní festival filmařů dokumentárních filmů Pavel Koutský Plastic People - Nové projekty animované tvorby Athanor, s. r. o. Šílení (cizojazyčná verze) Cineart TV Pratur Indián a sestřička Zora Cejnková, Mgr. Hon na sv. Maura Aréna, Příběh novin - výstava Athanor, s. r. o. Šílení (nominace na Oskara) Česká filmová komora, o. p. s. Marketing a financování filmu - seminář Česká média Českokrumlovská mediální konference Dům kultury Poklad, s. r. o. Techné Ostrava Maur film, s. r. o. Fimfárum Negativ, s. r. o Štěstí - ceny Evropské filmové akademie Studio Fáma 92, s. r. o. Smutek paní Šnajdrové TV MY, s. r. o. Narozeniny Krtka VERAfilm, s. r. o. Letopisy

6 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 6 STÁTNÍ FOND ČESKÉ REPUBLIKY PRO PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále jen Fond) je nástrojem veřejné podpory filmové tvorby (psaní scénářů, výroba a distribuce filmů) a technického rozvoje a modernizace kin. Fond se rovněž podílí na spolufinancování projektů z oblasti propagace kinematografie, např. festivalů, přehlídek, prezentaci v zahraničí apod. Fond byl zřízen na základě zákona č. 241/1992 Sb., v jeho čele je ministr kultury a orgánem rozhodujícím o způsobu a výši čerpání prostředků na jednotlivé projekty je Rada Fondu. Při svém jednání se Rada řídí zákonem o Fondu, Statutem a Jednacím řádem. Rada Fondu je volena Poslaneckou sněmovnou na návrh ministra kultury, má nejvíce 13 členů a tříleté funkční období. V roce 2006 byli členy Rady Fondu Tomáš Baldýnský předseda Rady, Katarína Bartošová- Benčičová, Mgr. Helena Bendová, MgA Jiří Blažek, Mgr. Jana Dudková, Doc. MgA. Alois Fišárek, Josef Hanuš, Ak.mal. Boris Masník, Prof. Ing. Jan Šuster místopředseda Rady Fondu (v průběhu roku odstoupil), PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. Hlavním finančním zdrojem Fondu jsou příjmy z obchodního využití filmů, k nimž Fond vykonává autorská práva výrobce (tj. filmů vyrobených ve Filmovém studiu Barrandov a filmovém studiu Gottwaldov, resp. Zlín a uvedených do distribuce v období od do ) a odvody příplatku k ceně vstupného do kin. V roce 2006 bylo podáno 172 žádostí o finanční podporu v celkovém objemu ,- Kč (25. a 26. uzávěrka žádostí). Rada Fondu rozhodla o přiznání podpory 86 projektům v celkové výši ,- Kč (24. a 25. uzávěrka). Kompletní přehled podpořených projektů je k dispozici na níže uvedených internetových stránkách. Fond je podle usnesení vlády České republiky č. 73 ze dne 17. ledna 1996 orgánem příslušným pro vyřizování žádostí o koprodukční statut podle Evropské úmluvy o filmové koprodukci, která byla vyhlášena pod č. 26/2000 Sb.. V roce 2006 byl udělen předběžný koprodukční statut 12 projektům a definitivní koprodukční statut po dokončení díla 3 projektům. Bližší informace na 6

7 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka UZÁVĚRKA Tvorba celovečerních filmů (pouze scénář) žadatel název projektu Výše Forma podpory podpory Negativ s.r.o., B. Sláma Venkovský učitel ÚD Bionaut s.r.o. Binderiana ÚD Věra Šimková-Plívová Džembe ÚD Výroba dlouhometrážních filmů žadatel, režisér název projektu Výše Forma podpory podpory Negativ s.r.o, M. Najbrt Závod ÚD Biograf Jan Svěrák, J. Svěrák Vratné lahve ÚD Biograf Jan Svěrák, J. Svěrák Vratné lahve NFV INFINITY Prague Ltd.s.r.o., Posel ÚD V. Michálek První veřejnoprávní s.r.o., Kuličky ÚD O.Dabrowská Total HelpArt T.H.A. v.o.s., Eldorádo ÚD Z.Tyc PLUM PRODUCTION s.r.o., Černá srdce ÚD B.Rychlík Bionaut s.r.o., M. Procházková Terezka ÚD JCaJProduction, O. Schmidt Don Quijote v Čechách ÚD Golden Dawn s.r.o., Muž a žena a žena ÚD M. Dolenský Jacket Bros., T. Kopáčová Eastsidestory-Romeo a Julie ÚD 3.tisíciletí Total HelpArt T.H.A. v.o.s., Plechovka ÚD Z.Tyc OPEN FIELD PICTURES s.r.o., O rodičích a dětech ÚD V. Michálek Ivan Vojnár Film, I.Vojnár Rozpomínání ÚD Silver Screen s.r.o., V. Marhoul Tobruk ÚD Radim Procházka, K.Vachek Obrozenci a obroditelé NFV*/ Radim Procházka, R. Sedláček Něco o životě NFV*/ Výroba dlouhometrážních filmů žadatel, režisér název projektu Výše Forma podpory podpory Negativ s.r.o, L. Jablonská Kupředu levá,kupředu pravá ÚD Renata Vlčková, K. Žalud Dokumentární film ÚD Jan Balej, J. Balej Větvička a ploutvička ÚD Golden Dawn s.r.o., T. Kudrna Každý den je Super ÚD Zdeněk Novotný, Tundra, volá tundra ÚD Zdeněk Bričkovský Renata Vlčková, M.Ryšavý Jakutské stanoviště aneb Osmdesát ÚD osm věrolomných lstí Verbascum s.r.o., M. Janek Holomíček ÚD 7

8 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 8 Distribuce hodnotného kinematografického díla žadatel, režisér název projektu Výše Forma podpory podpory Martin Řezníček, M. Řezníček Alén Diviš ÚD Negativ s.r.o., J. Blaževič Cesta - portrét V. Chytilové ÚD ATHANOR s.r.o., J. Švankmajer Šílení ÚD HOO DOO Production s.r.o, Anděl Páně ÚD J. Strach Verbascum s.r.o., M. Janek CHAČIPE ÚD Pluto film a video, Jak se krotí krokodýli NFV**/ M. Poledňáková Propagace českého kinematografického díla žadatel název projektu Výše Forma podpory podpory Jihlavský spolek amatérských 10. mezinárodní festival ÚD filmařů dokumentárních filmů Jihlava 2006 Asociace českých Projekt ÚD filmových klubů Člověk v tísni-společnost České dokumentární filmy na školách ÚD při ČT o.p.s. Fresh Films s.r.o. Fresh Film Fest ÚD Dominik Centrum s.r.o. Finále Plzeň ÚD CORONA s.r.o. AniFest ÚD Česká filmová komora o.p.s. Katalog a DVD České filmy ÚD Česká filmová komora o.p.s. propagace české kinematografie NFV***/ v roce 2006 Negativ s.r.o. Štěstí - kampaň na Oscara ÚD Asociace českých Letní filmová škola ÚD filmových klubů Institut dokumentárního filmu Ex Oriente Film-Burza námětů ÚD modernizace žadatel název projektu Výše Forma podpory podpory Městské kulturní středisko obnovení provozu kina ÚD v Mohelnici Obec Štěpánkovice Kino obec Štěpánkovice ÚD pozn. ÚD = účelová dotace (u výroby a distribuce se stanovením podílu Fondu na příjmech plynoucích z projektu podle 11 zák. 241/1992 Sb.) */ jedná se o navýšení dřívějších podpor **/ splatnost návratné finanční výpomoci je 18 měsíců od premiéry tj ***/ splatnost návratné finanční výpomoci je

9 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka UZÁVĚRKA Tvorba dlouhometrážních filmů (pouze scénář) žadatel název projektu Výše Forma podpory podpory Lucky Man Films s.r.o., Vedlejší efekt ÚD David Ondříček Studio ZVON s.r.o., Aurel Klimt Lajka ÚD BUC-Film s.r.o., Jiří Vejdělek Václav ÚD Tvorba krátkometrážních filmů (pouze scénář) žadatel název projektu Výše Forma podpory podpory STUDIO 21, Audience ÚD Dr. Roxana Pfeffermanová Výroba dlouhometrážních filmů žadatel, řežisér název projektu Výše Forma podpory podpory Magic Film s.r.o, OKO 3, ÚD Miloš J. Kohout JAKUBISKO FILM s.r.o, Love story Bathory 5, ÚD Juraj Jakubisko DAWSON PRODUCTION s.r.o., 3 sezóny v pekle 6, ÚD Tomáš Mašín Biograf Jan Svěrák s.r.o., Právě dnes 4, ÚD Alice Nellis VorelFilm s.r.o., Tomáš Vorel Gympl 5, ÚD žadatel, řežisér název projektu Výše Forma podpory podpory Total HelpArt T.H.A.v.o.s., Medovník 6, ÚD Jan Hřebejk První veřejnoprávní s.r.o., Bratři Karamazovi 5, ÚD Petr Zelenka Bioscop a.s., Jiří Menzel Obsluhoval jsem anglického krále 8, ÚD Negativ s.r.o., Ivan Vojnár Květy Sakury 4, ÚD Negativ s.r.o., Petr Václav Nikdy nejsme sami 6, ÚD Studio FÁMA 92 s.r.o., Jiný už nebudeme 3, ÚD Jiří Chlumský FRESH FILMS s.r.o., RAPito ErGOsum ÚD Pavel Abrahám HOO DOO Production s.r.o., ROAMING 3, ÚD Martin Repka Helena Třeštíková, Zázrak po 35 letech ÚD Helena Třeštíková Negativ s.r.o., Marcela - Z lásky 1, ÚD Helena Třeštíková Punk Film s.r.o., Tomáš Hodan Půl čtvrté ÚD 9

10 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 10 Výroba dlouhometrážních filmů žadatel, řežisér název projektu Výše Forma podpory podpory Radek Tůma, Radek Tůma Magorova mystická růže ÚD Anifilm s.r.o, Martin Duda Náhradník ÚD K2 s.r.o., Pavel Štingl Zpráva o Lodži ÚD Bedřich Glaser, Bedřich Glaser Stroj ÚD Jana Ševčíková, Jana Ševčíková Gyumri ÚD David Čálek, David Čálek Berkat a Maršo/Štěstí a Svoboda ÚD Vít Pancíř, Vít Pancíř Ostrov Hedvika ÚD Verbascum s.r.o., Miroslav Janek Holomíček (druhá lekce) ÚD Distribuce hodnotného kinematografického díla žadatel, řežisér název projektu Výše Forma podpory podpory MAUR film, Jan Balej Jedné noci v jednom městě 1, ÚD Asociace českých Projekt , ÚD filmových klubů První veřejnoprávní, a bude hůř ÚD Petr Nikolaev Produkce Radim Procházka s.r.o., Něco o životě ÚD Robert Sedláček Negativ s.r.o., Linda Jablonská Kupředu levá, kupředu pravá ÚD Negativ s.r.o., Věra Chytilová Hezké chvilky ÚD Negativ s.r.o., Karneval zvířat ÚD Michaela Pavlátová Martin Řezníček, Alén Diviš ÚD Martin Řezníček Propagace českého kinematografického díla žadatel název projektu Výše Forma podpory podpory Pastiche filmz Přehlídka animovaného filmu ÚD Olomouc 2006 Akademie múzických umění Festival FAMUFEST ÚD STUD Brno MEZIPATRA ÚD Jihlavský spolek Česká radost-krajina svobodného ÚD amatérských filmařů dokumentu Technický rozvoj a modernizace české kinematografie žadatel název projektu Výše Forma podpory podpory Studio filmový klub modernizace kina Art Brno ÚD Kulturní zařízení města Boskovic rozšíření zvukového systému ÚD Dolby stereo pro kino Panorama Město Bruntál pořízení Dolby Digital do kina ÚD Centrum Bruntál 10

11 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 11 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE Evropská audiovizuální observatoř Evropská audiovizuální observatoř (EAO), se sídlem ve Štrasburku, byla zřízena v roce 1992 společnou iniciativou zemí sdružených v Evropské unii. Posláním EAO je shromažďovat informace oevropském audiovizuálním průmyslu, poskytovat je profesionálům z oblasti audiovize, a tím přispívat k větší transparentnosti tohoto sektoru v Evropě. EAO sleduje všechny oblasti audiovizuálního průmyslu, tedy film, televizi, video/dvd anová média. O každé z těchto oblastí poskytuje informace ve sféře trhu a statistiky, legislativy afinancování výroby audiovizuálních děl. Sleduje a analyzuje vývoj audiovizuálního sektoru v členských státech. EAO sdružuje 36 evropských zemí včetně Evropské komise. Je financována přímými příspěvky členských zemí a příjmy z prodeje svých produktů a služeb. Česká republika se stala členem EAO v roce V rámci členského poplatku, který každoročně hradí Ministerstvo kultury, a který v roce 2006 činil , jsou českým profesionálům k dispozici právní předpisy evropských zemí, směrnice a direktivy Rady Evropy, periodický a neperiodický odborný tisk ve třech jazykových mutacích, pravidelně vydávaná Statistická ročenka, měsíčník IRIS a jeho suplementy. Získané informace poskytuje EAO i dalším kooperujícím evropským institucím, které se zabývají problematikou audiovizuálního průmyslu, programu EU MEDIA a fondu EURIMAGES. Bližší informace na Eurimages Mezinárodní fond Eurimages byl zřízen pro finanční podporu filmových koprodukcí realizovaných v evropských zemích, jejich distribuce a sítě kin, která je uvádějí. Podpora je určena hraným, dokumentárním a animovaným filmovým projektům s minimální délkou 70 min., které jsou určeny pro distribuci v kinech, distributorům uvádějícím filmy s účastí Eurimages a v kinech zařazených do sítě Europa Cinemas. Koprodukce se musí zúčastnit alespoň 2 členské státy fondu. Eurimages podporuje také distribuci evropských filmů za hranice států, kde film vznikl, a kina. Podpora distribuce a kin se však týká jen států, které nejsou členem programu MEDIA (proto tato část podpory fondu Eurimages byla pro ČR otevřena pouze do konce roku 2002). V roce 2006 měl fond 32 členů, ČR je členem od r. 1994, a je zastoupena jedním národním koordinátorem. Příspěvek ČR do fondu v roce 2006 činil Fond Eurimages podpořil v roce 2006 dva projekty s českou účastí: hraný film Oko režiséra Miloše Kohouta, který vzniká v česko-slovenské koprodukci firmy Magic Films (CZ) a Alef Film&Media Group (SK), a první česko-irsko-slovenskou koprodukci, film Lištičky režisérky Miry Forney. Producent filmu je Petr Oukropec ze společnosti Negativ s.r.o. 11

12 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 12 název filmu celková výše podpora podpora pro ČR podpory pro ČR - % Oko Miloš Kohout % Lištičky Mira Forney % CELKEM Distribuční společnost Aerofilms získala podporu pro distribuci filmu Grbavica ve výši Bližší informace na MEDIA Program MEDIA patří k řadě podpůrných programů Evropské unie. Byl založen v roce 1991 a je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti a oběhu evropských děl na mezinárodním audiovizuálním trhu. Podpora programu je určena nezávislým evropským společnostem z oboru audiovize. Realizuje se formou přímého financování vývoje audiovizuálních děl a finanční podpory společností a organizací, které se zabývají jejím šířením filmoví distributoři, festivaly, trhy a kina. Finanční podporu, o kterou lze žádat pouze v rámci pravidelně vypisovaných výzev k předkládání žádostí, může získat každá společnost nebo organizace, jejíž projekt splní kritéria stanovená pro přidělení této podpory. Česká republika se připojila k programu MEDIA 30. července Členský příspěvek České republiky do programu MEDIA je od roku 2004 hrazen ze státního rozpočtu jako součást celkového příspěvku ČR do Evropské unie. V Řídícím výboru programu MEDIA má Česká republika dva zástupce, které deleguje Ministerstvo kultury. Na národní úrovni zajišťuje kontakt mezi programem MEDIA a audiovizuálními profesionály kancelář MEDIA Desk Česká republika, kterou na základě smlouvy s Ministerstvem kultury a Evropskou komisí provozuje Česká filmová komora, o. p. s.. Provoz kanceláře společně financuje Ministerstvo kultury a Evropská komise. Bližší informace na a 12

13 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 13 České projekty předložené programu MEDIA v roce 2006 získaly celkem SPOLEČNOST DRUH PODPORY PROJEKT EUR Studio ZVON Development Laika PLUM Production s.r.o. Development Black Hearts TOTAL HelpArt T.H.A. Development El Paso HYPERMARKET FILM s.r.o. Development Slate Funding CinemArt Distribution Selective Support Brothers Support 35 MM s.r.o. Distribution SelectiveSupport Elementarteilchen Support Atlantis Entertainment CZ s.r.o. Distribution Selective Support No Body Is Perfect MM s.r.o. Distribution Selective Support Paradise Now Atlantis Entertainment CZ s.r.o. Distribution Selective Support Batalla en el cielo Film Distribution Artcam Distribution Selective Support Direktoren for det hele 35 MM s.r.o. Distribution Selective Support La science des reves Atlantis Entertainment CZ s.r.o. Distribution Selective Support Princesas SPI International Distribution Selective Support Quelques jours Czech Republic en septembre Falcon a.s. Distribution Selective Support Terkel i knibe Film Distribution Artcam Distribution Selective Support Transylvania Institut dokumentárního filmu Training Ex Oriente Film 2007 CIANT Training TransISTor mm s.r.o. Distribution Automatic Support Bioscop a.s. MEDIA Distribution Automatic Support Bontonfilm a.s. Distribution Automatic Support CinemArt Distribution Automatic Support Film Distribution Artcam Distribution Automatic Support SPI International Distribution Automatic Support Czech Republic Jihlava International Promotion Documentary film Festival 2007 Festival Support Fresh Film MEDIA Promotion Festival Support Ex Oriente (IDF) Promotion mm s.r.o. Distribution Selective Support The Ugly Duckling and me! 35 mm s.r.o. Distribution Selective Support Zwartboek CinemArt Distribution Selective Support Laitakaupungin Valot (aka Vartija) / Nejlepší sportovec století Magicbox Distribution Selective Support Alatriste Magicbox Distribution Selective Support La Môme AČFK Promotion Festival Support LFŠ CELKEM

14 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 14 PODPORA EUR % ČÁSTKA MEDIA Development /4 MEDIA Distribution - Automatic /6 MEDIA Distribution - Selective /6 MEDIA Distribution - Sales Agent Support 0 0 MEDIA DVD/Video Distribution Support 0 0 MEDIA TV Broadcasting 0 0 MEDIA Promotion MEDIA Promotion - Festival Support /2 MEDIA Training /2 CELKEM /12 14

15 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 15 NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV Národní filmový archiv (NFA) je příspěvková organizace Ministerstva kultury. Posláním NFA je shromažďování, ochrana, zpřístupňování, vědecké zpracování a využívání audiovizuálních archiválií dokumentujících národní filmovou produkci, vznik a vývoj filmového umění, život českého národa a významné světové události. Z hlediska filmového archivnictví patří NFA mezi deset nejstarších filmových archivů na světě (založen 1943) a je třetím filmovým archivem s největšími přírůstky filmových materiálů. Podařilo se mu zachránit a uchovat největší část národního filmového dědictví, konkrétně více než 60% němé hrané tvorby a 99% zvukové hrané tvorby, což nemá ve světě obdoby. Hlavní činnosti podle zřizovací listiny jsou: a) shromažďování, ochrana, vědecké zpracování a využívání audiovizuálních (filmových a video) a písemných archiválií, b) shromažďování a vědecké zpracování pozůstalostí významných osobností české kinematografie, c) vytváření sbírky soudobé dokumentace související s tvorbou a šířením audiovizuálních archiválií, její zpřístupňování, d) správa odborné knihovny, e) vědecko výzkumná práce v oblasti filmu a filmové archivistiky, f) spolupráce s domácími a zahraničními institucemi při tvorbě a šíření filmové kultury, prodej a půjčování audiovizuálních materiálů, g) spolupráce s členskými archivy FIAF (Fédération des archives du film), h) spolupráce s Čs. federací filmových klubů, i) vydavatelská a publikační činnosti v oblasti filmové kultury, prodej periodického tisku, j) výroba filmových dokumentárních záznamů. Národní filmový archiv provozuje také Kino Ponrepo, promítací síň, která je umístěna v BIO KONVIKT, historicky cenném, v 90. letech zrekonstruovaném refektáři Konviktu. Vstup je rezervován pro členy klubu Ponrepo, roční členskou legitimaci lze získat v pokladně kina. Vybraná představení jsou přístupná i bez členské legitimace. Národní filmový archiv vykonává práva výrobce českého zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla uvedeného do distribuce od do V čele NFA je ředitel, který řídí činnosti organizace jako jediný odpovědný vedoucí, jedná jménem NFA ve všech záležitostech a jako takový je statutárním orgánem. Ředitele jmenuje a odvolává ministr kultury. Náklady hlavní činnosti v roce 2006 byly tis. Kč, státní příspěvek ve výši tis. Kč představoval 44,70% nákladů. Bližší informace na 15

16 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 16 ČESKÉ FILMOVÉ CENTRUM České filmové centrum (ČFC) bylo založeno Asociací producentů v audiovizi (APA). Kancelář byla otevřena v září 2002 a jejím hlavním cílem je zviditelnění a systematická propagace českých filmů v zahraničí. Od roku 2002 byla činnost ČFC financována z prostředků APA, prostřednictvím grantu Státního fondu České republiky na podporu a rozvoj české kinematografie a výběrového dotačního řízení odboru médií a audiovize Ministerstva kultury. Ve stejném roce se stalo ČFC členem mezinárodní organizace European Film Promotion. 1. ledna 2004 přešlo České filmové centrum (ČFC) do neziskové organizace Česká filmová komora o.p.s. (ČFK). Od roku 2006 je ČFC financováno ze zdrojů MK a sponzorů. Jeho činnost byla rozdělena dvěma směry: FILM PROMOTION zajišťující propagaci českých filmů a CZECH FILM COMMISSION se zaměřením na servis pro zahraniční produkce. FILM PROMOTION spolupracuje s významnými evropskými festivaly a trhy, jako Berlinale a Cannes. Vydává publikační řadu informačních materiálů, pravidelně vychází dvojjazyčný katalog českých filmů, DVD s ukázkami z filmů a rozhovory s tvůrci, a publikace o připravovaných hraných a dokumentárních filmech. Pravidelně vydává newsletter v angličtině. Webové stránky obsahují informace o českých filmech posledních let a informují o dalších aktuálních aktivitách centra, např. seminářích a přehlídkách českých filmů v zahraničí. V rámci festivalu českých filmů FINÁLE Plzeň pořádá FILM PROMOTION každoročně prezentace připravovaných hraných filmů, kde jsou filmové projekty představovány českým i zahraničním filmovým profesionálům. Od roku 2005 se ČFC, Institut dokumentárního filmu a Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava rozhodly prezentovat dokumentární filmy odděleně, a tím jim zaručit svébytný prostor, který si zaslouží. Prezentace připravovaných dokumentů se koná v září v Praze. Založení CZECH FILM COMMISSION v lednu 2004 vzešlo z rostoucí poptávky po zdroji informací pro zahraniční filmaře a z potřeby řešení otázek týkajících se České republiky jako místa natáčení pro zahraniční produkce. CZECH FILM COMMISSION vytváří centralizovanou síť kontaktů a informací o veškerých aspektech filmové produkce v České republice. V roce 2005 vydalo publikaci Production Guide s informacemi o filmovém průmyslu, lokacích a podmínkách natáčení v České republice. Cílem CZECH FILM COMMISSION je propojit české filmové profesionály se zahraničními producenty a filmaři, prezentovat vysokou kvalitu infrastruktury a služeb, které český filmový průmysl nabízí, předávat relevantní informace o produkčních službách, zařízeních a o podmínkách filmové produkce v České republice, prezentovat jedinečné lokace v České republice a komunikovat s institucemi státní správy a samosprávy a informovat je o vývoji a případných potřebách ve filmovém sektoru. Bližší informace na a 16

17 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 17 FESTIVALY, PŘEHLÍDKY A CENY V ČESKÉ REPUBLICE Festivaly a přehlídky: GO KAMERA 2006 ( ), Brno 9. ročník festivalu cestovatelských filmů, fotografií a publikací PROJEKT 100 ( ČR; SR) 12. ročník přehlídky filmů vybraných z deseti starších i novějších hodnotných děl světové kinematografie DNY EVROPSKÉHO FILMU ( ) 13. ročník nesoutěžní přehlídky filmů evropské kinematografie FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA 2006 ( ) 2. ročník přehlídky filmové (ne)estetiky JEDEN SVĚT 2006 ( ) 8. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech FEBIOFEST 2006, ( Praha; ČR; SR 13. ročník mezinárodní přehlídky filmu, televize a videa DNY FRANKOFONIE (březen 2006) projekce Pocta Marcelu Carnému a Pocta Jacquesovi Beckerovi pořádané v rámci přehlídky frankofonní kultury FINÁLE PLZEŇ ( ) 19. ročník soutěžní bilanční přehlídky českých celovečerních hraných, dokumentárních a animovaných filmů poslední doby KINO NA HRANICI ( ) 8. ročník regionální nesoutěžní přehlídky české, slovenské a polské kultury v Českém Těšíně a polském Cieszyně ZLATÁ PRAHA ( ) 43. mezinárodní specializovaný televizní festival se soutěžními pořady z oblasti vážné a etnické hudby, tance a baletu SVĚT KNIHY VE FILMU, ( ) přehlídka vybraných filmových titulů v rámci 12. MKV Svět knihy 2006, Praha 17

18 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 18 ANIFEST TŘEBOŇ, ( ) 5. mezinárodní festival animovaných filmů DATATRANSFER 2006, ( ) 6. nesoutěžní festival soudobých vizuálních stylů PAF TACHOV 2006, ( ) 28. mezinárodní festival potápěčské fotografie a videa SPORTFILM Liberec 2006, ( ) 9. soutěžní festival dokumentárních filmů a pořadů se sportovní tématikou MEDICFILM Podbořany 2006, ( ) 32. festival zdravotnických filmů MFF PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZLÍN 2006, ( ) 46. soutěžní přehlídka hraných a animovaných filmů ZLÍNSKÝ PES, ( ) mezinárodní festival studentských filmů v rámci MFFDaM KŘIŠŤÁLOVÉ SRDCE PODĚBRADY 2006, ( ); 7. mezinárodní filmový a televizní festival dokumentárních a publicistických videopořadů se zdravotnickou tématikou DEVĚT BRAN, (letní část: červen 2006; podzimní část: listopad 2006) 7. mezinárodní festival česko-německo-židovské kultury ARTS&FILM, ( ), Telč 2. ročník festivalu filmů o evropském umění OSTRAVSKÝ KONÍČEK, ( ) 4. mezinárodní festival dětské a studentské filmové tvorby včetně tvorby dětí s fyzickým nebo mentálním handicapem 41. MFF KARLOVY VARY 2006 ( ) mezinárodní filmový festival kategorie A BOSKOVICE 2006, ( ) 14. ročník festivalu hudby, divadla, filmů a výstav 18

19 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 19 XXXII. LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA, ( ) Uherské Hradiště filmova akce vzdělávacího charakteru Filmový festival FILM A DĚJINY: Venkov ve středoevropské perspektivě, ( ) Humpolec 5. ročník přehlídky historických filmů LITOMĚŘICE POŠESTÉ ( ), filmová přehlídka občanského sdružení Kinoklub Ostrov MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ FILMOVÝ FESTIVAL, TEPLICE NAD METUJÍ, ( ), 23. ročník filmové přehlídky profesionálních a amatérských filmů FRESH FILM FEST 2006, ( ) Karlovy Vary 3. mezinárodní studentský filmový festival, soutěžní přehlídka prací studentů filmových škol FESTIVAL EVROPSKÝCH FILMOVÝCH ÚSMĚVŮ, Mladá Boleslav ( ) 4. ročník festivalu evropských komedií FILMOVÉ LÉTO V TŘINCI (dříve Těrlické filmové léto), ( ) 14. ročník přehlídky českých, slovenských a polských hraných filmů FILMÁK 2006, ( ); Dobřany 12. ročník mezinárodního filmového a televizního festivalu dětí a mládeže NOVOMĚSTSKÝ HRNEC SMÍCHU 2006, ( ) Nové Město nad Metují 28. festival filmové a televizní komedie MEZINÁRODNÍ FESTIVAL LETECKÝCH FILMŮ, (září 2006) Praha 5. ročník festivalu filmů s leteckou tématikou MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL AFO 2006 (dříve Academia film Olomouc), ( ) Olomouc 41. ročník festivalu dokumentárních filmů TOURFILM 2006, ( ), Karlovy Vary 39. ročník mezinárodního festivalu turistických filmů EKOFILM 2006, ( ) Český Krumlov, České Budějovice 32. ročník mezinárodního festivalu filmů o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví 19

20 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 20 DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL OTY HOFMANA, ( ), Ostrov 38. ročník národní přehlídky filmů pro děti MEZINÁRODNÍ FESTIVAL STUDENTSKÝCH FILMŮ PÍSEK, ( ) mezinárodní studentský filmový festival SOKOLOVSKÝ FILMOVÝ SEMINÁŘ 2006, ( ) 6. ročník filmového semináře s každoroční obměnou tématického zaměření BRNĚNSKÁ ŠESTNÁCTKA, ( ) Brno 47. mezinárodní výběrová soutěž nekomerčních krátkometrážních hraných filmů MUSIC ON FILM/FILM ON MUSIC, ( ) Praha 3. ročník nesoutěžního mezinárodního festivalu hudebních filmů MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JIHLAVA 2006 ( ) 10. ročník festivalu autorského dokumentu, Burza námětů (East European Forum), trh dokumentárních filmů (East Silver) FESTIVAL BOLLYWOODSKÉHO FILMU, (říjen 2006), 3. ročník přehlídky indické komerční kinematografie MEZIPATRA 2006, ( ); Brno Praha, 7. ročník českého gay a lesbického filmového festivalu, NADOTEK, ( ), Ústí nad Orlicí 6. ročník festivalu dokumentární tvorby se sociální tématikou FAMUFEST, ( ) Praha 16. ročník festivalu filmů studentů FAMU FESTIVAL KRÁTKÝCH FILMŮ PRAHA, ( ) 2. ročník festivalu krátkých filmů TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE, ( ), Uherské Hradiště, Uherský Brod 31. ročník soutěže filmů a videoprogramů s ekologickou tématikou 20

21 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 21 MULTIMEDIÁLNÍ FESTIVAL MIXER ( ) Zlín 4. ročník festivalu studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně PŘEHLÍDKA ČESKÉ DOKUMENTÁRNÍ A ANIMOVANÉ TVORBY, ( ), Praha 14. přehlídka FITESu představující výrazná díla audiovizuální dokumentární a animované tvorby SEMINÁŘ BRITSKÉHO FILMU( ) Uherské Hradiště 12. ročník přehlídky britského filmu FILMASIA, ( ), Praha 2. ročník festivalu asijských filmů současné asijské kinematografie CENY: CENA ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ Ceny A.Č.K. jsou udělovány každoročně vždy na začátku kalendářního roku za díla uvedená v předešlém roce. Udělovány jsou: Cena A.Č.K. za vynikající kameramanské filmové dílo, Cena A.Č.K. za vynikající televizní dílo, Cena DILIA a A.Č.K. za celoživotní dílo, Uznání Jaroslava Kučery určené posluchačům FAMU za mimořádný počin v oblasti obrazové koncepce filmu, sloužící jeho smyslu. CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO ( ) 12. ročník udělování ceny za nejlepší výkony v dabingu, pořádá město Přelouč, Český filmový a televizní svaz FITES, Jednota tlumočníků a překladatelů, OÚ Pardubice a Herecká asociace pod záštitou Ministerstva kultury. ČESKÝ LEV ( ), 13. ročník, ocenění České filmové a televizní akademie udílená každoročně nejvýznamnějším českým filmovým počinům poprvé veřejně uvedenými formou placeného promítání v komerčních kinech v ČR mezi 1.1. a příslušného roku včetně, přičemž toto promítání musí probíhat minimálně sedm dní po premiéře a musí mít formu oficiálního zahájení distribuce v ČR. ELSA 2006 (listopad 2006); Praha, 3. ročník výročních cen České filmové a televizní akademie za pořady a výkony odvysílané provozovatelem televizního vysílání 21

22 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 22 TRILOBIT BEROUN Trilobit je symbolem cen, které Český filmový a televizní svaz FITES u v šedesátých letech uděloval jako výraz uznání nejlepším uměleckým činům za uplynulé roční období zvlášť ve filmové a zvlášť v televizní oblasti. Obnoven byl od roku 1991 a v roce 1995 přibyla Cena Vladislava Vančury, udělována za celoživotní přínos rozvoji české audiovizuální kultury. ZLATÁ PRAHA ( ) 43. mezinárodní specializovaný televizní festival se soutěžními pořady z oblasti vážné a etnické hudby, tance a baletu OCENĚNÍ ČESKÝCH A KOPRODUKČNÍCH FILMŮ A FILMOVÝCH OSOBNOSTÍ NA ZAHRANIČNÍCH FESTIVALECH CELOVEČERNÍ HRANÁ TVORBA Blízko nebe/close to Heaven R: Dan Svátek, 2005 Festival Arsenals Latvia, Riga (Lotyšsko), 2006: Zvláštní cena poroty Doblba! (Over and Over!) R: Petr Vachler, 2005 Mezinárodní filmový festival, Ašdod (Izrael), 2006: Zvláštní cena za nejoriginálnější film festivalu za humor a invenční přístup ke komediálnímu žánru Indián a sestřička (The Indian and the Nurse) R: Dan Wlodarczyk, LFF Lagów (Polsko), 2006: 3. cena Bronzový hrozen 16. festival východoevropských filmů, Chotěbuz (SRN), 2006: Cena ekumenické poroty Kousek nebe (A Little Piece of Heaven) R: Petr Nikolaev, mezinárodní filmový festival, Cleveland (USA, Ohio), 2006: Hlavní cena v kategorii východoevropských filmů Eastern European Film Competition Kráska v nesnázích (Beauty in Trouble) R: Jan Hřebejk, 2006 Mezinárodní filmový festival, Denver (Colorado, USA), 2006: Hlavní cena za nejlepší celovečerní film Láska XL/Amore Extralarge (XL Love) R: Jana Počtová, 2006 Soutěž Cineramnia 2006, Teramo (Itálie), 2006: diplom za vítězný film Marta R: Marta Nováková, festival východoevropských filmů, Chotěbuz (SRN), 2006: Cena studentské poroty za nejlepší debut festivalu Postřižiny (Cutting It Short) R: Jiří Menzel, 1980 International Images Festival for Women, Harare (Zimbabwe), 2006: Cena diváků 22

23 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 23 Příběhy obyčejného šílenství (Wrong Side Up) ČR/SR/SRN R: Petr Zelenka, 2005 Čestné ocenění v soutěži Zlatá páska 2005, udělené ve Varšavě (Polsko) polskými filmovými kritiky za jeden z nejlepších zahraničních titulů, které se v roce 2005 objevily v polských kinech Skřítek (The Imp) R: Tomáš Vorel, SKIP CITY INTERNATIONAL D-Cinema Festival, Kamiaoki, Kawacuči, Saitama (Japonsko), 2006: Cena za nejlepší technologii MIRAGE s. r. o. Mezinárodní festival filmu a videa Syracuse, New York (USA), 2006: Hlavní cena v kategorii evropský film Sluneční stát/slnečný štát (The City of the Sun) ČR/SR R: Martin Šulík, 2005 Ceny Igric 2006, 17. ročník výročních cen Slovenského filmového svazu, Unie slovenských televizních tvůrců a Literárního fondu SR za audiovizuální tvorbu roku 2005, udělené , Bratislava (Slovenská republika) v kategorii hraná filmová tvorba pro kina: za scenáristické zobrazení současné reality: Marek Leščák, Martin Šulík prémie za přirozené a přesvědčivé ztvárnění postavy Tomáše: Ivan Martinka Cena slovenské filmové kritiky 2006 za audiovizuální tvorbu v kategorii dlouhometrážní slovenský nebo koprodukční hraný film pro kina, udělená Klubem filmových novinářů Slovenského syndikátu novinářů , Bratislava (Slovenská republika) Národní filmová cena Slnko v sieti, udělená Slovenskou filmovou a televizní akademií, Bratislava (Slovenská republika): za nejlepší celovečerní film za nejlepší filmovou režii: Martin Šulík za nejlepší filmový scénář: Marek Leščák, Martin Šulík za nejlepší filmový střih: Jiří Brožek za nejlepší filmový zvuk: Peter Mojžíš za nejlepší původní filmovou hudbu: Vladimír Horár 1. mezinárodní filmový festival Cinematik, Piešťany (Slovenská republika), 2006: Cena primátora města Piešťany Festival Go-East, Wiesbaden (SRN), 2006: Cena poroty Mezinárodní federace filmového tisku (FIPRESCI) Šílení (Lunacy) ČR/SR R: Jan Švankmajer, 2005 Cena Igric 2006, 17. ročník výročních cen Slovenského filmového svazu, Unie slovenských televizních tvůrců a Literárního fondu SR za audiovizuální tvorbu roku 2005 prémie, udělená , Bratislava (Slovenská republika) za mimořádný kameramanský výkon v kategorii hraná filmová tvorba pro kina: Juraj Galvánek Národní filmová cena Slnko v sieti, udělená Slovenskou filmovou a televizní akademií, Bratislava (Slovenská republika): za nejlepší kameramanský výkon: Juraj Galvánek za nejlepší výtvarný počin (výtvarné návrhy): Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová za nejlepší ženský herecký výkon, za ztvárnění postavy Charloty: Anna Geislerová za nejlepší mužský herecký výkon, za ztvárnění postavy markýze: Jan Tříska 23

24 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 24 Štěstí (Something Like Happiness) ČR/SRN R: Bohdan Sláma, mezinárodní filmový festival Premières Plans, Angers (Francie), 2006: Hlavní cena poroty ex aequo Štěstí někoho jiného (Een ander zijn geluk, r. Fien Troch /ž/, 2005, Belgie Nizozemsko) Cena diváků Cena pro nejlepší herecké obsazení celému hereckému souboru 17. mezinárodní filmový festival, Terst (Itálie), 2006: Zvláštní uznání Účastníci zájezdu (Holiday Makers) R: Jiří Vejdělek, mezinárodní filmový festival Tribeca, New York (USA), 2006: Cena za nejlepší ženský herecký výkon: Eva Holubová za ztvárnění role matky Cena za výborný herecký výkon pro celý herecký tým DOKUMENTÁRNÍ FILMY Chačipe (Kha-chee-pae) R: Miroslav Janek, 2005 Filmová přehlídka Magnificent 7, Bělehrad (Srbsko), 2006: Cena bělehradského Rotary Clubu za příspěvek k šíření tolerance a dobré vůle mezi lidmi Iné svety (Other Worlds) SR/ČR R: Marko Škop, mezinárodní festival dokumentárních a animovaných filmů, Lipsko (Německo), 2006: Holubice pro talent v kategorii dokumentární film 36. LFF Lagów (Polsko), 2006: Cena klubu filmové kultury Euro Media Award, Vídeň (Rakousko), mezinárodní festival EKOTOPFILM, Bratislava (Slovenská republika), 2006: Cena Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR 14. mezinárodní festival ETNOFILM, Čadca (Slovenská republika), 2006: Cena ředitele festivalu Kniha rekordů Šutky/Knjiga rekorda Šutke/The Shutka Book of Records ČR/SEM/FI R: Aleksandar Manić, 2005 Mezinárodní filmový festival, Ismáílíja (Egypt), 2006: Hlavní cena festivalu Cena francouzského magazínu Ciné Revue Mezinárodní festival dokumentárních filmů, Pärnu (Estonsko), 2006: Čestné uznání Mezinárodní festival dokumentárních a antropologických filmů Verzió Film Fest, Budapešť (Maďarsko), 2006: Cena diváků Mezinárodní festival filmů o Romech Zlatno Trkalo, Skopje (Makedonie), 2006: Grand Prix Blackbox, Berlín (Německo), 2006: Čestné uznání v kategorii dokumenty Mezinárodní dokumentární festival Doc Review, Varšava (Polsko), 2006: Cena diváků Eco Film Festival, Rhodos (Řecko), 2006: Grand Prix Mezinárodní festival dokumentárních filmů Documenta, Madrid (Španělsko), 2006: Cena diváků Mezinárodní festival nezávislých filmů, Ourense (Španělsko), 2006: Hlavní cena v kategorii dokumentů 24

25 155x235 pages mkcr cz :40 Stránka 25 Lesy našeho města (The Forests of Our City) R: Petr Amler, mezinárodní festival EKOTOPFILM, Bratislava (Slovenská republika), 2006: Cena primátora hlavního města SR Bratislavy Obora místo v krajině (The Preserve A Place in the Landscape) R: Ivan Stříteský, mezinárodní festival AGROFILM 2006, Nitra (Slovenská republika), 2006: Cena rektora Zemědělské a lesnické univerzity v Brně Odhalení Trochu jiná reality show (The Revealed A Little Different Reality Show) R: Petr Kotek, Veronika Stehlíková, Jan Kadeřábek, 2006 Mezinárodní soutěž přírodovědných filmů a projektů Wildscreen, Bristol (Velká Británie), 2006: Hlavní cena Panda Award v kategorii multimediální pořady One Love Příběh o návratu Rastafariánů z Babylonu na Sión (One Love Story of Rastafarians Return from Babylon to Zion) R: Petr Zahrádka, 2006 Mezinárodní filmový festival, Alma-Ata (Kazachstán), 2006: Shaken Stars zvláštní uznání poroty Pays de Feuille de Vigne (The Land of the Vine Leaf) /francouzská verze filmu Krajina révového listu, 2004/ R: Michal Huvar, 2006 Mezinárodní filmový festival, Nice-Sophia Antipolis (Francie), 2006: Cena Zlatá obrazovka Prapodivný svět (A Bizzare World) R: Steve Lichtag, mezinárodní festival potápěčských filmů, Tatranská Lomnica (Slovenská republika), 2006: Grand Prix Putování starými cestami (The Pilgrimage Along Ancient Roads) R: Ljuba Václavová, mezinárodní festival filmů o životním prostředí ENVIROFILM 2006, Banská Bystrica/ Zvolen/Banská Štiavnica (Slovenská republika), 2006: Cena ministrů životního prostředí zemí Visegrádské čtyřky Řeka Metuje /3. díl cyklu Tepny naší země/ (The River Metuje /Part 3 from the series Arteries of Our Country/) R: Hugo Habrman, mezinárodní festival AGROFILM 2006, Nitra (Slovenská republika), 2006: Cena za autorský přínos 21. mezinárodní festival potápěčských filmů, Tatranská Lomnica (Slovenská republika), 2006: 1. místo v kategorii film a video Síla lidskosti Nicholas Winton (The Power of Humanity Nicholas Winton) ČR/SR R: Matej Mináč, 2001 Cena Christopher Award udělovaná filmům s mimořádným humanistickým poselstvím, New York (USA), 2006 Nominace na cenu International Emmy Award 2006 v hlavní kategorii za vynikající historické zpracování; upravenou americkou verzi přihlásila stanice HBO/Cinemax (USA) 25

REPORT ON CZECH CINEMATOGRAPHY FOR 2006

REPORT ON CZECH CINEMATOGRAPHY FOR 2006 155x235 pages mkcr en 17.7.2007 12:06 Stránka 1 REPORT ON CZECH CINEMATOGRAPHY FOR 2006 MINISTRY OF CULTURE DEPARTMENT OF MEDIA AND AUDIOVISION www. mkcr.cz TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION.............................................

Více

Zpráva o české kinematografii 2005 ZPRÁVA O ČESKÉ KINEMATOGRAFII 2005

Zpráva o české kinematografii 2005 ZPRÁVA O ČESKÉ KINEMATOGRAFII 2005 ZPRÁVA O ČESKÉ KINEMATOGRAFII 2005 Ministerstvo kultury České republiky Odbor médií a audiovize květen 2006 1 ÚVOD Odbor médií a audiovize Ministerstva kultury ČR každoročně vydává Zprávu o české kinematografii

Více

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Zpráva o činnosti Česká filmová komora, o.p.s 2006 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2006 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

Česká republika základní údaje o filmovém trhu

Česká republika základní údaje o filmovém trhu Česká republika základní údaje o filmovém trhu Czech Republic basic data OF THE FILM MARKET Rok Year Představení Shows Počet diváků Admissions Hrubé tržby (Kč) Box office (CZK) Průměrné vstupné (Kč) Average

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303. www.filmovakomora.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303. www.filmovakomora. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303 Česká republika E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz OBSAH 1. ÚVOD.......................................................

Více

ZPRÁVA O ČESKÉ KINEMATOGRAFII REPORT ON THE CZECH CINEMATOGRAPHY. Ministerstvo kultury České republiky, Odbor médií a audiovize, červen 2009

ZPRÁVA O ČESKÉ KINEMATOGRAFII REPORT ON THE CZECH CINEMATOGRAPHY. Ministerstvo kultury České republiky, Odbor médií a audiovize, červen 2009 ZPRÁVA O ČESKÉ KINEMATOGRAFII REPORT ON THE CZECH CINEMATOGRAPHY 2008 Ministerstvo kultury České republiky, Odbor médií a audiovize, červen 2009 Obsah Table of content Česká republika základní údaje

Více

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2009 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

Zpráva o české kinematografii Report on the Czech Cinematography. Ministerstvo kultury České republiky, Odbor médií a audiovize, květen 2011

Zpráva o české kinematografii Report on the Czech Cinematography. Ministerstvo kultury České republiky, Odbor médií a audiovize, květen 2011 Zpráva o české kinematografii Report on the Czech Cinematography 2010 Ministerstvo kultury České republiky, Odbor médií a audiovize, květen 2011 Obsah Table of content Česká republika základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz Obsah 1. Úvod... 4 2. Zpráva

Více

Příloha 3.2 Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu. Současné institucionální zajištění české kinematografie

Příloha 3.2 Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu. Současné institucionální zajištění české kinematografie Příloha 3.2 Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu Současné institucionální zajištění české kinematografie SOUČASNÉ INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE Kromě subjektů

Více

Zpráva o české kinematografii Report on the Czech Cinematography. Ministerstvo kultury České republiky, Odbor médií a audiovize, květen 2012

Zpráva o české kinematografii Report on the Czech Cinematography. Ministerstvo kultury České republiky, Odbor médií a audiovize, květen 2012 Zpráva o české kinematografii Report on the Czech Cinematography 2011 Ministerstvo kultury České republiky, Odbor médií a audiovize, květen 2012 Obsah Table of content Česká republika základní údaje o

Více

Zpráva o činnosti Českého filmového centra a Czech Film Commission 2011. pro Ministerstvo kultury České republiky

Zpráva o činnosti Českého filmového centra a Czech Film Commission 2011. pro Ministerstvo kultury České republiky Zpráva o činnosti Českého filmového centra a Czech Film Commission 2011 pro Ministerstvo kultury České republiky www.filmcenter.cz www.filmcommission.cz předkládá: Česká filmová komora, o.p.s. Národní

Více

Zpráva o činnosti Českého filmového centra a Czech Film Commission 2011. pro Ministerstvo kultury České republiky

Zpráva o činnosti Českého filmového centra a Czech Film Commission 2011. pro Ministerstvo kultury České republiky Zpráva o činnosti Českého filmového centra a Czech Film Commission 2011 pro Ministerstvo kultury České republiky www.filmcenter.cz www.filmcommission.cz předkládá: Česká filmová komora, o.p.s. Národní

Více

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2009 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

...3...5 ...6 ...7 ...12 ...15 ...19...22...24

...3...5 ...6 ...7 ...12 ...15 ...19...22...24 TEZE ZÁKONA O KINEMATOGRAFII Pracovní skupina Ministerstva kultury ČR Březen 2007 PŘEHLED...3 ÚVOD...5 I. KINEMATOGRAFIE JAKO OBLAST VEŘEJNÉHO ZÁJMU...6 II. FILMOVÉ INSTITUCE...7 III. ZPŮSOBY PODPORY KINEMATOGRAFIE...12

Více

Státní fond kinematografie. Výroční zpráva 2013. Strana 1

Státní fond kinematografie. Výroční zpráva 2013. Strana 1 Státní fond kinematografie Výroční zpráva 2013 Strana 1 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 5 Orgány Fondu... 5 Činnost Fondu... 6 Zhodnocení činnosti Rady Fondu... 9 Podpora kinematografie...

Více

V průběhu roku 2003 bylo oceněno 84 pořadů či tvůrců, a to celkovým počtem 149 ocenění03

V průběhu roku 2003 bylo oceněno 84 pořadů či tvůrců, a to celkovým počtem 149 ocenění03 03 04 05 06 07 08 09 10 11 V průběhu roku 2003 bylo oceněno 84 pořadů či tvůrců, a to celkovým počtem 149 ocenění03 OCENĚNÍ ČESKÉ TELEVIZE 2003 V průběhu roku 2003 bylo oceněno 84 pořadů České televize,

Více

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2008 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2008 Vláda svým usnesením ze dne 11. června 2007 č. 631 schválila Hlavní oblasti státní dotační

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012. Českého filmového centra a Czech Film Commission. k 31. 12. 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012. Českého filmového centra a Czech Film Commission. k 31. 12. 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Českého filmového centra a Czech Film Commission k 31. 12. 2012 pro Ministerstvo kultury České republiky www.filmcenter.cz www.filmcommission.cz předkládá: Česká filmová komora,

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obsah: ÚVOD...4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE:...4 ZPŮSOB ZŘÍZENÍ...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A HLAVNÍ ČINNOSTI NFA...5 HLAVNÍ ČINNOSTI DLE ZŘIZOVACÍ LISTINY:... 5 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE...6

Více

Velká RIA k návrhu zákona o audiovizuálních dílech, podpoře kinematografie a o změně některých zákonů

Velká RIA k návrhu zákona o audiovizuálních dílech, podpoře kinematografie a o změně některých zákonů Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Czech Republic tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Velká RIA k návrhu zákona o audiovizuálních dílech, podpoře

Více

Státní fond kinematografie. Výroční zpráva 2014. Strana 1

Státní fond kinematografie. Výroční zpráva 2014. Strana 1 Státní fond kinematografie Výroční zpráva 2014 Strana 1 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo... 4 Základní údaje... 6 Orgány Fondu... 6 Ředitel... 6 Rada Státního fondu kinematografie... 6 Dozorčí výbor... 6

Více

2010 POČÍTÁ ME S VÁ MI V ČESKÉ

2010 POČÍTÁ ME S VÁ MI V ČESKÉ 2010 POČÍTÁ ME S VÁ MI V ČESKÉ TELE V I Z I ČESKÁ TELEVIZE 2010 Milé divačky, milí diváci, s velkým potěšením vám představuji tradiční propagační brožuru České televize. V roce 2010 klademe důraz na vysílání

Více

Č. j.: NFA 0354/2010. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2009

Č. j.: NFA 0354/2010. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2009 Č. j.: NFA 0354/2010 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2009 NFA 2010 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2009 Sídlo archivu a kontakty: Malešická 12, Praha 3, 130 00 IČ: 00057266

Více

Č. j.: NFA 0367/2013. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2012

Č. j.: NFA 0367/2013. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2012 Č. j.: NFA 0367/2013 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2012 NFA 2013 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2012 Sídlo archivu a kontakty: Malešická 12, Praha 3, 130 00 IČ: 00057266

Více

Č. j.: NFA 0369/2012. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2011

Č. j.: NFA 0369/2012. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2011 Č. j.: NFA 0369/2012 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2011 NFA 2012 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2011 Sídlo archivu a kontakty: Malešická 12, Praha 3, 130 00 IČ: 00057266

Více

Č. j.: NFA 0422/2009. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2008

Č. j.: NFA 0422/2009. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2008 Č. j.: NFA 0422/2009 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2008 NFA 2009 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2008 Sídlo archivu a kontakty: Malešická 12, Praha 3, 130 00 IČ: 00057266

Více