KOMISE PRO PITNOU VODU KOMISE PRO ODPADNÍ VODY ve spolupráci s. CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ pod záštitou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE PRO PITNOU VODU KOMISE PRO ODPADNÍ VODY ve spolupráci s. CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ pod záštitou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ"

Transkript

1 SDRUŽENÍ CHORVATSKÝCH VOD A KANALIZACÍ KOMISE PRO PITNOU VODU KOMISE PRO ODPADNÍ VODY ve spolupráci s CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ pod záštitou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ a CHORVATSKÝCH VOD organizuje ODBORNĚ-OBCHODNÍ KONFERENCI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ S PREZENTACÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODPADNÍCH VOD Druhé oznámení Hotel CROATIA Cavtat

2 Vážení, zveme Vás na tradiční každoroční odborně-obchodní konferenci Sdružení chorvatských vod a kanalizací: AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODPADNÍCH VOD Na základě dlouholeté velmi úspěšné praxe organizuje Sdružení chorvatských vod a kanalizací i letos tradiční odborněobchodní konferenci Aktuální problematika zásobování vodou a odpadních vod s cílem shromáždit relevantní odborníky, instituce a firmy, které působí v oblasti zásobování vodou a odpadních vod. Letošní konference se bude konat v termínu v Cavtatu. Již několik let je zřetelný stálý nárůst zájmu o tuto odborněobchodní konferenci, která se stala váženou odbornou manifestací mezinárodního významu, shromažďující odborníky i obchodníky z více než 25 zemí. Toto je doprovázeno i stálým zvyšováním kvality odborné části konference, která se odráží i na kvalitě samotných odborných prací, přednášek a obchodních prezentací s výrazným posunem i rozmanitých doprovodných akcí na samotné konferenci. V souladu s víceletým rozvojem Konference byl letos jako místo konání vybrán Cavtat, turistická perla na samotném jihu Chorvatska. Konference se bude konat v hotelu Croatia, který nabízí potřebný komfort a umožňuje velmi kvalitní realizaci všech plánovaných aktivit na jednom místě. Loňský rok byl v Chorvatské republice obecně ve velké míře poznamenán vstupem do Evropské Unie, což se ve velké míře odrazilo i na obchodování v sektoru zásobování vody a odpadních vod. Přijetím respektive přípravou velkého počtu zákonných dokumentů a nařízení je ve velké míře ovlivněno obchodování v oblasti vodního hospodářství od organizačních změn v samotném obchodování až k přípravě a provedení náročných procesů realizace EU projektů. Zároveň s tím probíhá komplexní reforma obchodování komunálního vodního sektoru v oblasti zásobování vodou a odpadních vod, která přináší řadu změn vůči stávající organizaci a fungování jak v otázkách konsolidace stávajících společností tak i v otázkách činnosti, kterými se takové firmy mohou zabývat a to vše vůči stávající praxi. S cílem přibližování stavu vodo-komunální problematiky standardům EU v Chorvatsku probíhá příprava a realizace řady velkých projektů v oblasti zásobování vodou a odpadních vod, jejichž cílem je zlepšit dnešní stav, respektive rekonstruovat stávající a vybudovat nové systémy zásobování vodou a odpadních vod s čističkami a tímto způsobem umožnit výraznější zvýšení počtu uživatelů veřejných systému zásobování vodou a odpadních vod a s tím i celkového standardu obyvatel a to vše s větší ochranou podzemních a povrchových vod a celkového životního prostředí. Základní témata letošní konference, která budou páteří s tím, že nebudou představovat omezení pro prezentaci i jiné problematiky, budou následující:

3 1. Nová zákonná regulativa a její aplikace v praxi 2. Měření odebraného, zpracovaného a dodaného množství pitné vody, výpočet, náklady a struktura ceny vodních služeb 3. Příklady praktických zkušeností v přípravě dokumentace pro financování prostředky z fondů EU 4. Čističky odpadních vod 2000 do EO Jsme přesvědčeni, že plánovaná témata letošní odborné konference ve velké míře představují dříve uvedenou problematiku a že poskytnou velmi kvalitní základ pro další diskusi na různých úrovních a přispějí k zlepšení zákonných předpisů, jakož i k dalšímu rozvoji celkového vodního sektoru, zvláště v oblasti zásobování vodou a odpadních vod. Proto Vás zveme, abyste se k nám připojili i letos, a stali se tak součástí této jistě jedné z nejvýznamnějších odborných událostí v zásobování vodou a odpadních vodách v tomto regionu. Organizační výbor Správní rada Sdružení Ivan Jukić, předseda Laura Šuperina, místopředsedkyně Štefica Mihalić, místopředsedkyně Vlado Vlašić Oto Dudjak Zdravko Mulić Andrej Marochini Helena Iveković, tajemnice Komise pro pitnou vodu Mile Beslić, předseda Nikolina Novotni - Horčička Dražen Strčić Vladimir Vouk Ivan Kovačić Komise pro odpadní vody Dario Ban, předseda Marina Orel Ljubica Peraica Ljiljana Čačić Rajna Libiš Nadarević Marin Jugo Grgo Peronja Igor Vlašić ORGANIZAČNÍ VÝBOR

4 P R O G R A M Středa, :00-20:00 19:00 20:30-22:30 Příjezd, akreditace a ubytování účastníků Večeře Welcome drink/ Drink na uvítanou Čtvrtek, :00 09:00 09:45-10:45 10:45-11:00 11:00-11:30 11:30-14:00 14:15-15:30 16:00-18:45 17:00 19:00 20:30 Snídaně Prezentace odborných prací se bude konat ve velkém sále Akreditace účastníků Slavnostní zahájení konference Úvodní prezentace Představení Generálního sponzora Přestávka na kávu Odborné a obchodní prezentace Občerstvení Obchodní aktivity ve výstavním prostoru s prezentacemi Workshop České zkušenosti s ochranou před záplavami Večeře Vystoupení folklorního souboru Linđo Pátek, :00-11:00 11:00-11:30 11:30-14:30 14:30-16:00 16:30-19:00 20:00 Snídaně Prezentace odborných prací se bude konat paralelně ve dvou sálech Odborné a obchodní prezentace Přestávka na kávu Odborné a obchodní prezentace Občerstvení Obchodní aktivity ve výstavním prostoru s prezentacemi Slavnostní večeře s programem Sobota, :00 22:00 Snídaně Celodenní odborná prohlídka Neděle, Snídaně Závěr programu POZNÁMKA: Program je může být změněn a doplněn ve smyslu zlepšení.

5 Všechny prezentace budou simultánně tlumočeny z chorvatštiny do angličtiny a z angličtiny do chorvatštiny. PŘEHLED ODBORNÝCH REFERÁTŮ I. NOVÁ ZÁKONNÁ REGULATIVA A JEJÍ APLIKACE V PRAXI 1. Stjepan Kamber Prováděcí plán reformy vodně-komunálního sektoru v Chorvatsku 2. Vesna Grizelj Šimić Víceletý plán výstavby vodně-komunálních staveb 3. Branko Hlevnjak, Željko Duić Nedorečenost nařízení a problematika týkající se provádění Rozhodnutí o zónách sanitární ochrany zdroje 4. Josipa Lisak Klepica, Mijo Šepak Organizační možnosti regionálního sjednocení vodněkomunálních společností 5. Stanka Cerkvenik, Enisa Rojnik Formy organizovanosti zásobování vody a odpadních vod v Evropě za dosažením větší efektivity II. MĚŘENÍ ODEBRANÉHO, ZPRACOVANÉHO A DODANÉHO MNOŽSTVÍ PITNÉ VODY, VÝPOČET A STRUKTURA CENY VODNÍCH SLUŽEB 1. Igor Habenšus, Žarka Mrđen Problematika dodavatelů vodních služeb vzhledem k aplikaci nového základu výpočtu poplatku za využití vody, která se vztahuje na odebranou, zpracovanou a dodanou vodu 2. Nikica Visković, Jurica Kovač Analýza přesnosti vodoměrů a zdánlivých ztrát vody 3. Dražen Vouk; Davor Malus; Domagoj Baričić Zda li je ILI ukazatel spolehlivým ukazatelem úspěšnosti správy vodních ztrát 4. Boris Džodanović, Branislav Babić, Dušan Prodanović Integrální vodovodní informační systém - IVIS 5. Laura Šuperina, Marija Brajković Aplikace informatizace obchodních procesů v Istrijském vodovodu v technologiích SAP 6. Mario Erceg, Brankica Dejanović Podpora občanům, dodavatelům a jednotkám místní samosprávy s cílem racionalizace obchodování a sledování liberalizace při zabudování interních vodoměrů

6 III.PŘÍKLADY PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ V PŘÍPRAVĚ DOKUMENTACE PRO FINANCOVÁNÍ PROSTŘEDKY Z FONDŮ EU 1. Suzana Stražar, Marjeta Stražar, Meta Levstek Úspěšné získávání EU kohezních prostředků pro investici do komunální infrastruktury příklad Slovinska 2. Stjepan Kamber, Miljenko Čupić, Vedran Žabka, Dejan Pap Praktické zkušenosti při přípravě EU projektů 3. Marija Brajković, Melita Čohilj Zkušenost Istrijského vodovodu při přípravě dokumentace v mezinárodním projektu DRINK ADRIA 4. Barbara Karleuša, Marija Brajković, Ljiljana Dravec, Josip Terzić Zkušenosti při přihlašování a provádění mezinárodního projektu DRINK ADRIA IV.ĆISTIČKY ODPADNÍCH VOD 2000 DO EO 1. Ulrike Simon, Michael Marques Alves, Robert Zelić, Hrvoje Grubeša Aplikace dynamické analýzy nákladů při výběru nejvýhodnější technologie čištění odpadních vod, doprovázena příklady dobré praxe v Německu 2. Asa Henriksson, Viktor Larsson, Aleksandra Lazic Energeticky účinná aerace v zařízení čističky odpadních vod Sternö 3. Peter Hartwig; ing. Tanja Valcl-Fifer Efektivní výroba bioplynu u malých čističek odpadních vod 4. Marina Demšić, odb.spec.ing.aedif; mr.sc. Gorana Ćosić-Flajsig Třetí stupeň čištění odpadních vod použitím technologie SBR 5. Werner Ruppricht Membránové bio-reaktory: nejmodernější technologie pro kompaktní čističky odpadních vod a opětovné využití vody 6. Kirsten Meyer Voda vhodná na koupání po UV-dezinfekci 7. Peter Hartwig; ing. Tanja Valcl-Fifer Benchmarking (hodnocení) jako efektivní instrument pro snižování provozních nákladů

7 V. OSTATNÍ A) Zásobování vodou 1. Tatjana Ignjatić Zokić, Branko Miletić, Dario Erdelić, Bojan Krsnik Optimalizace a úspory při výrobě pitné vody 2. Dean Rumora, Josipa Rubeša, Dean Banko Variantní řešení zpracování vody z pramene Rakonek 3. Matej Čehovin, Boris Kompare; Alojz Medic Alternativní technologie pro zlepšení ozónového přenosu ve vodě 4. Josef Lahnsteiner; Ferdinand Klegraf; Andreas Proesl; Reinhard Nowotny; Patrick Andrade; Rajiv D. Mittal Regenerace vody pro různé účely opětovného využití a zvýšení bezpečnosti zásobování vodou 5. Roman Hrgovčić Rehabilitace potrubních spojů bez výkopů na vysokotlakovém potrubí B)Odpadní vody 1. Josip Rukavina, Jagoda Pilko, Ivo Stipić, Stanko Barbić Opakovatelnost kanalizační CCVT inspekce 2. Josip Rukavina, Jagoda Pilko, Ivo Stipić CCTV inspekce průchodem člověka potrubím 3. Josip Rukavina, Jagoda Pilko, Ivo Stipić CCTV inspekce kanalizačních potrubí s vestavěnými armaturami 4. Josip Rukavina, Jagoda Pilko, Ivo Stipić, Dora Križan Nejistota při měření laserového profilování potrubí 5. Saša Stefanović, Slobodan Štrbac, Velibor Trbojević, Željko Šmitran Vliv moře na kanalizační systémy C) Ostatní 1. Josip Rukavina, Vladimir Benac Směrnice pro správu majetku vodovodních systémů 2. Dražen Strčić, Zoran Grbčić, Krešimir Brckan, Nenad Veček, Stjepan Jandrić, Tomislav Bacinger, Sandro Viškanić Úprava struktury vlastnických práv objektů v Rijeckém vodovodním systému 3. Josip Rukavina, Ivan Stamenković, Enes Zaimović, Zlatko Grgić, Igor Eterović Pravidla pro akreditaci testování vodovodních a kanalizačních systémů

8 4. Josip Rukavina, Zdeslav Karlovac, Sergije Babić, Jagoda Pilko, Eileen Andreis Experimentální povodí pro monitoring srážkových vod na Rijeckém obchvatu 5. Andrej Marochini Úloha komunikace s uživateli v komunálních společnostech 6. Tomaž Remih, Vladimir Topolnjak, Darko Gotal Rekonstrukce a rozšíření dozorově-řídícího systému vodovodu v Međimurské župě PŘIHLÁŠKY A REZERVACE UBYTOVÁNÍ Přihlášky k účasti a rezervace ubytování v hotelu na přiloženém přihláškovém formuláři. Prosíme, abyste přihlášku vyplnili čitelně a ověřenou poslali em, faxem, poštou nebo online na webové stránce Přihláškový formulář slouží jako Smlouva o koupi aranžmánu a na jeho základě Vám bude vystaven účet za provedenou rezervaci ubytování a poplatek za účast. Cena aranžmánu zahrnuje: ubytování v hotelu v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji, plnou penzi a právo účastnit se slavnostní večeře a celodenní odborné prohlídky. Rezervaci ubytování je potřeba potvrdit zaplacením nejpozději do 26. září Storno rezervace bez poplatku je možné nejpozději do 5. října 2014, poté bude storno poplatek za zrušení ve výši ceny jednoho noclehu. Další změny a doplnění rezervací jsou možné nejpozději 24 hod před zahájením odborné Konference do příjezdu do hotelu. Dřívější odjezd z hotelu než jak bylo rezervováno, je možný vyplněním formuláře, který dostanete na recepci hotelu den před odjezdem. V opačném případě bude agentura nucena účtovat aranžmán v souladu se Smlouvou/přihláškou o koupi aranžmánu, protože hotel nám bude účtovat rezervované služby. Rezervaci ubytování automaticky potvrzuje zaplacení na základě předběžné faktury, kterou Vám zašleme po přijetí Vaší přihlášky. Za storno rezervace bez včasného písemného oznámení agentuře Revelin, budeme muset účtovat náklady ve výši jednoho noclehu. Přihlášky ubytování se budou přijímat i bezprostředně před začátkem Konference, ale předpokládáme vzhledem ke kapacitě hotelu Croatia, že nebudou žádné problémy s ubytováním všech účastníků. Denní účastníci, jakož i ti, kteří nebudou využívat aranžmá Revelinu a chtějí se účastnit zvláštních akci Konference, si mohou rezervovat konkrétní službu pomocí přihláškového listu nebo při akreditaci. Důležité je vyplnit přihláškový list s poznámkou, že máte ubytování ve vlastní režii. POPLATEK Základní poplatek zůstává již třetí rok stejný a je kun včetně DPH, respektive 225. Poplatek zaplacený po 26. září je kun s DPH, respektive 250.

9 Rozhodnutím organizačního výboru poplatek platí všichni účastníci Konference bez ohledu na dny účasti na Konferenci nebo počet účastníků z jednotlivé firmy nebo instituce. Je ve Vašem zájmu, abyste poplatek zaplatili před příjezdem do hotelu. V ceně poplatku je zahrnuto: Zpracování a tisk Sborníku prací a kopírování 2 CD Konferenční sál s konferenční technikou a technici Welcome drink Káva v přestávkách Konference Simultánní překlad všech prezentací z chorvatštiny do angličtiny a z angličtiny do chorvatštiny Příprava, organizace a realizace Konference ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Účast na odborně-obchodní konferenci AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA VE VODOVODECH A KANALIZACÍCH, zajišťuje získání 20 bodů účastníkům odborného vzdělávání. Potvrzení o přítomnosti na této konferenci se bude vyplňovat u pracovníků Revelinu během celé doby trvání konference a po našem ověření bude posláno kompetentní instituci. PLACENÍ Placení je možné pomocí bankovního převodu předem, a výhradně v hotovosti po příjezdu do hotelu. Účastníci z Chorvatska platí náklady za poplatek a ubytování na žiro účet Kongresové cestovní kanceláře Revelin v Záhřebské bance (Zagrebačka banka d.d.), číslo IBAN: HR s povinnou poznámkou jména účastníka a referenčním číslem nebo číslem na předběžné faktuře a účastníci z jiných zemí provádějí placení bankovním převodem na devizový účet agentury Revelin: Zagrebačka banka d.d. Paromlinska 2, Zagreb SWIFT: ZABA HR2X, Revelin d.o.o. Ičići IBAN: HR Prosíme, aby účastníci ze zemí Evropské unie platili výhradně na základě předběžné faktury, kterou Vám pošle kongresová agentura Revelin. Při platbách ze zahraničí je nutno zvýšit částku o 15 kvůli pokrytí nákladů za bankovní transakci, respektive zajistit, aby bylo označeno, že netto obnos má být zaplacen na účet agentury Revelin. Potvrzení o zaplacení je nutno poslat faxem nebo předložit při příjezdu do hotelu, abychom mohli provést akreditaci a vydat voucher za služby. Účastníci ze zahraničí, který z jakéhokoliv důvodu nemohou provést platbu bankovním převodem, se prosí, aby dodali číslo kreditní karty. Ta bude sloužit jako garance placení v hotovosti při akreditaci.

10 OBCHODNÍ PREZENTACE Konference se zúčastní odborníci z Vodovodů a Kanalizací Chorvatska, představitelé resortních ministerstev, Chorvatských vod, Závodu pro veřejné zdraví, fakulty, Institutu, projektanti, výrobci zařízení a dodavatelé. Očekává se kolem 650 účastníků z více než 25 zemí Evropy a světa a také větší počet představitelů zahraničních velvyslanectví v Chorvatské republice. Na odborně-obchodní Konferenci bude kromě prezentace odborných prací v sále a/nebo ve Sborníku prací realizována tradiční výstava výrobků a služeb, na které budou mít obchodníci příležitost představit svůj program a vést obchodní rozhovory. Stejně jako při loňské inovaci, že se v sálech pracuje jen dopoledne a že toto rozhodnutí bylo vřele podpořeno ze strany účastníků, budeme stejným způsobem konání konference pokračovat i v letošním roce. Prosíme všechny zájemce, aby co nejdříve kontaktovali agenturu Revelin, aby si v souladu se svými požadavky včas zajistili prostor a termín. Počet předpokládaných prostorů a termínů je omezený. Zájemcům z řad firem, které by chtěly připravit další prezentaci, workshop apod. to bude i letos umožněno. Všichni, kteří se chtějí obchodně prezentovat na Konferenci, budou mít bonus ve smyslu krátké bezplatné prezentace firmy, respektive výrobků a služeb na zvláštním společném DVD, který bude rozdán všem účastníkům Konference. Obchodníci, kteří nechtějí přihlásit obchodní prezentaci nebo jakýmkoliv způsobem sponzorovat Konferenci a chtějí se jí účastnit, platí obchodní poplatek ve výši kn s DPH, respektive 430. Jakýkoliv druh obchodních aktivit bude možné provádět jen podle zvláštní smlouvy s organizátorem a se služební akreditací. Marketingový program lze získat v agentuře Revelin a výše poplatku závisí na typu a obsahu obchodních prezentací. PARTNERSKÁ ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA Příprava, organizace a realizace Konference Kongresová cestovní kancelář REVELIN REVELIN d.o.o. ID Code: HR AB OIB: HR Ičići, Kolavići 5, Croatia tel (0) , faks: +385 (0) nebo

KOMISE PRO PITNOU VODU KOMISE PRO ODPADNÍ VODY ve spolupráci s CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ. pod záštitou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

KOMISE PRO PITNOU VODU KOMISE PRO ODPADNÍ VODY ve spolupráci s CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ. pod záštitou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ SDRUŽENÍ CHORVATSKÝCH VOD A KANALIZACÍ KOMISE PRO PITNOU VODU KOMISE PRO ODPADNÍ VODY ve spolupráci s CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ pod záštitou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ a CHORVATSKÝCH VOD organizuje

Více

CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ. pod záštitou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ CHORVATSKÝCH VOD

CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ. pod záštitou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ CHORVATSKÝCH VOD RÁMCOVÝ PROGRAM POPLATEK Základní poplatek zůstává jako v minulých letech 1.700 kun včetně DPH, respektive 225, pokud se zaplatí do 25. září 2015. Od 26. září dále je poplatek 1.900 kun s DPH (250 ). Rozhodnutím

Více

CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ. pod záštitou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ CHORVATSKÝCH VOD

CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ. pod záštitou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ CHORVATSKÝCH VOD SDRUŽENÍ CHORVATSKÝCH VOD A KANALIZACÍ KOMISE PRO PITNOU VODU KOMISE PRO ODPADNÍ VODY ve spolupráci s CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ pod záštitou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ a CHORVATSKÝCH VOD organizuje

Více

Využívání fondů EU k podpoře podnikání

Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bankovní institut vysoká škola Praha Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bakalářská práce Helena Mičková Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Využívání

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

II. Odborné setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

II. Odborné setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje II. Odborné setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Vážená paní, vážený pane, srdečně Vás vítám na II. Odborném setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje, na které jsme Vás společně

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje IV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Vážená paní, vážený pane, srdečně Vás vítám na IV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje, na které jsme Vás společně s partnery

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE. Nové energetické štítky. pro světelné zdroje

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE. Nové energetické štítky. pro světelné zdroje Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 19 číslo 2 / 12 říjen 2012 Nový energetický štítek pro světelné zdroje se vzhledem podobá novým štítkům pro chladničky, pračky apod. Obsahuje ale

Více

autorizovaných téma tohoto čísla ISSN 1804-7025 07

autorizovaných téma tohoto čísla ISSN 1804-7025 07 3 2011 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla DIGITÁLNÍ DOKUMENTACE ZÁVĚRY DISKUSE MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ JE KREATIVNÍ OBOR CO PŘIPRAVILY OBLASTI PRO ČLENY 8.

Více

02/2008. Zvláštní téma:

02/2008. Zvláštní téma: 02/2008 Zvláštní téma: www.energieag.cz www.energieag.sk www.energieag.hu www.wdl.at www.energieag-wasser.at www.vakjc.cz www.vakberoun.cz www.vodoskolin.cz www.vschrudim.cz www.mth-kolin.cz www.avecz.cz

Více

MOŽNOSTI REALIZACE KOMPLEXNĚ ŘEŠENÝCH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ V BUDOVÁCH VE STÁTNÍM SEKTORU

MOŽNOSTI REALIZACE KOMPLEXNĚ ŘEŠENÝCH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ V BUDOVÁCH VE STÁTNÍM SEKTORU MOŽNOSTI REALIZACE KOMPLEXNĚ ŘEŠENÝCH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ V BUDOVÁCH VE STÁTNÍM SEKTORU 2013 Zadavatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 www.mpo.cz Publikace

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

KRAJSKÁ SETKÁNÍ ODSTARTOVÁNA

KRAJSKÁ SETKÁNÍ ODSTARTOVÁNA 11. ROČNÍK 3/2003 Z OBSAHU Obec zdravotně postiženým Z Předsednictva Zklidňování dopravy ve městech a obcích MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

5/2004 Z OBSAHU 12. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY SVAZ MĚST A OBCÍ ČR PODEPSAL DOHODU S VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

5/2004 Z OBSAHU 12. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY SVAZ MĚST A OBCÍ ČR PODEPSAL DOHODU S VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY 12. ROČNÍK 5/2004 Z OBSAHU è Kongres starostů a primátorů è Jeremy Smith ke vstupu ČR do EU è Z Rady Svazu è Strukturální politika - politika soudržnosti MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

ISSS 2015 SBORNÍK KONFERENCE. 13. 14. dubna 2015 Hradec Králové Kongresové centrum ALDIS DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 18.

ISSS 2015 SBORNÍK KONFERENCE. 13. 14. dubna 2015 Hradec Králové Kongresové centrum ALDIS DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 18. 18. ROČNÍK KONFERENCE ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. dubna 2015 Hradec Králové Kongresové centrum ALDIS SBORNÍK KONFERENCE www.isss.cz Obsah Úvodní slovo... 3 Pavel Kysilka,

Více

7/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Komunální volby se blíží

7/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Komunální volby se blíží MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 7/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Zřízení základních registrů přinese změny Komunální volby se blíží Konference

Více

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v roce 2012

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v roce 2012 2 0 1 2 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v roce 2012 OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčová data 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura PVK 8 NAŠE SLUŽBY

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

4/2004 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 12. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2004 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 12. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Z OBSAHU è ISSS è MEPCO zahájilo svoji činnost 12. ROČNÍK 4/2004 è Z Předsednictva è Strukturální politika a Česká republika MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz

Více

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce CESTA KE KONKURENCESCHOPNOSTI Kudy vede cesta k penězům 1/2006 Jak sehnat finance pro podnikatelský projekt Čtěte na str. 4 Malé a střední firmy jsou pro banku důležité Rozhovor s Ing. Alešem Pospíšilem,

Více

Sborník přednášek. Konference je součástí cyklu 6. a 7. června 2012 KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ

Sborník přednášek. Konference je součástí cyklu 6. a 7. června 2012 KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ Sborník přednášek Konference je součástí cyklu 6. a 7. června 2012 KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2011... 2 Aktuální práce MŽP na legislativním a ideovém

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.

Více

Nejistá budoucnost automatizace v českém vodárenství

Nejistá budoucnost automatizace v českém vodárenství Nejistá budoucnost automatizace v českém vodárenství Ing. Oldřich Hladký Ing. Martin Kuchta, Ing. Bc. Milan Lindovský, MBA VAE CONTROLS nám. Jurije Gagarina 1, 710 00 Ostrava, e-mail: info@vaecontrols.cz

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 11 ČÍSLO 2 červen 2004 ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Městské vyhlášky a energetické koncepce potřetí Mají město a zastupitelé rozhodovat o tom, jaká forma energie bude pro vytápění

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Dotace z EU ve společnosti Dukla Trutnov, s.r.o. Bc. Michaela Pénzešová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedy Energetického regulačního úřadu... 3

Obsah. Úvodní slovo předsedy Energetického regulačního úřadu... 3 Obsah Úvodní slovo předsedy Energetického regulačního úřadu...................................................................... 3 1 Úvod..................................................................................................................

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.

Více