NOVINY MĚSTSKÉ. Čipování psů v České Lípě. dvojčíslo/2011. Z bloku starostky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY MĚSTSKÉ. Čipování psů v České Lípě. dvojčíslo/2011. Z bloku starostky"

Transkript

1 MĚSTSKÉ dvojčíslo/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 8. července 2011 Čipování psů v České Lípě Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém červnovém zasedání schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku města Česká Lípa k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů s platností od 1. ledna Tato vyhláška tak upravuje povinnost chovatelů nechat čipem či tetováním trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou, a to včetně povinnosti přihlásit psa chovaného v České Lípě do evidence vedené na MěÚ Česká Lípa. Vyhláška vychází z platné legislativy a jejím cílem je, aby českolipští chovatelé nechali své psy u veterináře očipovat speciálním mikročipem, který se zavádí pod kůži zvířete. Jedním z hlavních důvodů, proč se město rozhodlo podobnou vyhlášku vydat, je, že čipování, potažmo trvalé označování psů, by mělo chovatele vést jednak k podstatně větší zodpovědnosti, což by ve svém důsledku mělo znamenat zlepšení situace v chovu psů na území města, kde je každoročně odchyceno cca 300 toulavých psů. Ti jsou potom na náklady města umisťováni do útulku v Dobranově, na jehož provoz město čtvrtletně přispívá 147 tisíc korun. pokračování na str. 2 O dva dny delší prázdniny budou mít školáci ze Základní školy Partyzánská, kde se kvůli plánované rekonstrukci ve školní jídelně rozdávalo vysvědčení už v úterý 28. června. Na poslední zazvonění se těšili i páťáci, kteří nezapomněli ani na kytičku pro paní učitelku. Foto: Eva Markgrafová Z bloku starostky Minule jsem vám slíbila jména nově oceněných osobností, kterým jsem v rámci letošních městských slavností předala Poděkování starostky. Jsou to Mgr. Martin Aschenbrenner, Mgr. Magda Jogheeová, Irena Hájková, PaeDr. Milan Kubát a Ing. Martin Hrdlička. O tom, proč jsme ocenili právě tyto osobnosti, kterým ještě jednou děkuji a gratuluji, se dočtete v tomto vydání MN na str. 5. Dovolím si však přidat ještě další seznam jmen a to oceněných školáků, které jsme rovněž v rámci letošních slavností odměnili jménem města malým dárkem za to, jak se učí a jak reprezentují naše město na různých soutěžích a olympiádách. ZŠ Pátova: Pavlína Černá žákyně, 9. A, ZŠ Dr. Miroslava Tyrše: Marek Fabíni, 9.C, ZŠ Partyzánská: Markéta Cháberová, 9. třída, ZŠ Slovanka: Martin Šťastný, 9. třída, ZŠ a MŠ Jižní: Patrik Lorenc, 9.A, ZŠ, Pš a MŠ Moskevská: Nikola Mirková, 9. třída, ZŠ Sever: Sabina Bubníková, 9. A., ZŠ Špičák: Kristina Bergmanová, 9. B., ZŠ Lada: Markéta Bulínová, 3. A, ZŠ a MŠ Klíč: David Nováček, 7. A, Gymnázium Česká Lípa: David Tichý. Nejenom jim ale všem českolipským školákům, studentům a pedagogům už přeji jediné, aby měli slunečné prázdniny a čas volna jim utíkal pomaleji než ve škole. Pro všechny čtenáře MN mám pak ještě dvě důležité informace. Od 1.7. došlo na základě požadavků občanů a podniků v průmyslové zóně k několika dalším změnám v jízdních řádech českolipské městské autobusové dopravy. Nezásadnější je převedení všech spojů linek 204 a 215 na linku 225. Aby pokryla potřeby cestujících, jezdí ve špičce ve 20 minutovém intervalu a v dopravních sedlech, tj. mimo dopravní špičku, ve 30 minutovém intervalu. Spoje ze zastávky Špičák, Dlouhá do průmyslové zóny (a zpět) pak byly převedeny na novou rychlíkovou linku 234 (obdoba 232, 235), která by cestujícím ze sídliště měla zajistit rychlejší spojení do práce a zpátky domů. Podrobnější informace k upraveným jízdním řádům najdete na webu města, kde jsou samozřejmě k dispozici i samotné jízdní řády jednotlivých linek. Další informace se týká letního provozu farmářských trhů, které od konce května můžete navštívit vždy ve čtvrtek na Škroupově náměstí. Po dobu prázdnin se však tyto trhy budou konat každých čtrnáct dnů, tj. konkrétně , , a a od budou opět po týdnu. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě letošních městských slavností a děkuji i vám, kteří jste přijali pozvání a přišli jste se podívat. Bylo vás opravdu hodně, což je ta nejlepší odměna pro všechny organizátory a účinkující. Přeji vám krásné léto a pohodovou dovolenou. Hana Moudrá

2 dvojčíslo z radnice červenec/srpen 2011 O obecní pozemky v průmyslové zóně má zájem staronový investor Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém červnovém jednání odsouhlasilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s firmou Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH na odkoupení městských pozemků v českolipské průmyslové zóně o celkové rozloze cca 41 tisíc metrů čtverečních za 300 Kč/m 2, tj. celkem za cca 12,5 milionů korun. Seznam pozemků: p. č ostatní plocha, zeleň o výměře m 2, p. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 942 m 2, p. č. 5410/1 ostatní plocha, zeleň o výměře m 2, p. č. 5405/1 ostatní plocha, zeleň o výměře m 2, p. č trvalý travní porost o výměře 217 m 2, p. č. 5403/1 trvalý travní porost o výměře m 2, p. č ostatní plocha, zeleň o výměře 264 m 2, p. č. 5407, trvalý travní porost o výměře m 2. Jak vyplynulo z předložené důvodové zprávy, skupina Johnson Controls má zájem vybudovat v České Lípě nový výrobní areál na výrobu součástek pro automobilový průmysl. Ve své žádosti, Prostřednictvím Národního archivu Praha se městu Česká Lípa podařilo zakoupit vzácný rukopis Friedricha Sonnewenda Chronologische Geschichte der Stadt Böhmisch Leipa. Pojednává o dějinách města od bájných počátků až do roku 1787, kdy město zachvátil velký požár, při kterém vyhořel i kostel sv. Petra a Pavla na dnešním Škroupově náměstí. Rukopis, který je jistým druhem kroniky města, pochází ze soukromé sbírky především starých tisků MUDr. Ivanova, lékaře ruského původu z nemocnice Pod Petřínem na Malé Straně, který svou sbírku budoval hlavně v 60. letech 20. století. O existenci rukopisu s německým textem historikové tušili, ale o jeho osudu se nevědělo. Pochází pravděpodobně z roku 1835 a obsahuje 151 číslovaných stran. Součástí jsou i tištěné přílohy z roku 1933 a 1934 a několik fotografií. Je v jednoduché kartónové se kterou se na radnici obrátila prostřednictvím firmy Johnson Controls Autobaterie s. r. o,. Česká Lípa, připravuje projekt rozšíření výrobního programu a chce jej umístit v České Lípě. Předmět výroby je specifikován jako lehká výroba bez rušivých vlivů na okolí. Nový provoz by pak měl do konce roku 2013 zaměstnávat zhruba 80 lidí a v roce 2016, kdy naběhne výroba do plné kapacity, ještě o 60 více. Předmětem nákupu jsou tak pozemky v průmyslové zóně u budovaného obchvatu České Lípy a členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí, kteří se žádostí zabývali na květnovém jednání, doporučili zastupitelstvu prodat požadované pozemky za zmíněných 300,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. Své souhlasné stanovisko k odprodeji výbor zdůvodnil tím, že firma vytvoří 140 nových pracovních míst. Stanovení ceny pak na základě odsouhlasených pravidel odůvodnil tím, že pozemky musí majitel zainvestovat, tj. zajistit odvodnění, přístupovou cestu a odstranit náletovou zeleň. (ema) Vzácný rukopis o dějinách města vazbě s koženým hřbetem, na němž je vyraženo Geschichte der Stadt B. Leipa. Poprvé byl rukopis k vidění při nedávných městských slavnostech, kdy byl vystaven v prostorách KD Crystal. Nyní se už nachází v depozitáři Státního okresního archivu v České Lípě, kde podobné archiválie mají zajištěny nezbytné klimatické podmínky, a proto zde bude trvale uložen a bude zde sloužit i k badatelským účelům. Vystavovat se pak bude pouze při mimořádných příležitostech. Více informací o této zajímavé kulturní památce přineseme v zářijovém vydání MN. (ema) Dny Evropského kulturního dědictví Město Česká Lípa ve spolupráci s příspěvkovou organizací Lipý a Vlastivědným muzeem a galerií Česká Lípa pro Vás připravují pestrý program na Dny Evropského kulturního dědictví, který se uskuteční v sobotu10. září. Areál bývalého augustiniánského kláštera v České Lípě - Zábavné a tvořivé odpoledne pro rodiny s dětmi, kam zavítají i historické postavy z našich dějin od 13:00 do 20:00 hodin. Téma: Památky tvůrci panoramatu našich měst a městeček. Vodní hrad Lipý a Centrum dokončení ze str. 1 Pokud však zatoulaný pes bude očipován, nebude ho muset městská policie přepravovat do útulku, ale na základě evidence bude kontaktován majitel zvířete. Dojde tak i ke zkrácení doby pro navrácení psa a zároveň se zvýší pravděpodobnost, že ztracený pes bude opět nalezen. Takže čipování ve svém důsledku přispívá rovněž k zajištění větší ochrany psů. Významně také pomáhá při řešení konfliktních situací, na kterých se psi mohou podílet, včetně problémů se Rozvoj turistického regionu Českolipsko je projekt podpořený z evropského Fondu pro regionální rozvoj, ale i záměr a hlavní cíl Sdružení Českolipska pro následující roky. Turistický region Českolipsko tvoří dvě oblasti Máchův kraj a Lužické hory s podoblastmi Kokořínsko, Podralsko, Hrádecko Chrástavsko a Novoborsko. Nejaktuálnějším výstupem projektu je vydání letních turistických novin, které budou zdarma k dispozici na všech informačních centrech a v místech textilního tisku v České Lípě Výstava historických snímků významných industriálních staveb v České Lípě a soutěže a hry pro celou rodinu od 11:00 do 17:00 hodin.téma: Průmyslová revoluce, aneb industriální tvář České Lípy. V rámci akce budou zpřístupněny prostory hradu Lipý, Centra textilního tisku a Archeologického muzea Šatlava po celý den zdarma a ke koupi bude i nové pexeso s motivy historicky význačných průmyslových staveb v České Lípě a jejím blízkém okolí. Čipování psů v České Lípě znečišťováním veřejných prostranství. V neposlední řadě je zavedení mikročipu většinou vyžadováno i při cestování zvířete do zahraničí. Kontrolu dodržování této vyhlášky bude v České Lípě provádět Městská policie Česká Lípa, která prostřednictvím čtecího zařízení a propojením do evidence psů, kterou povede na MěÚ finanční odbor, okamžitě zjistí majitele psa. Povinnost nechat trvale označit psa má pak ze zákona chovatel, který si trvalé označení psa zajistí u veterináře na vlastní náklady. (red) Rozvoj turistického regionu s vyšší koncentrací turistů. Svým obsahem přiblíží možnosti trávení volného času na Českolipsku, sezónní novinky a seznam akcí konaných nejen v době prázdnin. Současně byl vytvořen nový čtyřjazyčný image materiál turistického regionu. Posledním propagačním materiálem pro letošní rok budou trhací mapy Českolipska. Podle průzkumu na informačních centrech je to jeden z nejžádanějších materiálů, o který mají návštěvníci zájem. Markéta HUMPOLÁKOVÁ Stomatologická pohotovost od 8.00do12.00 hodin Krajská nemocnice budova LDN, Jablonecká 15, Liberec, tel MUDr. L. Picmaus, 28. října 2707, ČL, tel MUDr. P. Antošová, Bendlova 2236, ČL, tel MUDr. P. Černý, Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel MUDr. P. Vránová, Čs. Armády 1566, ČL, tel MUDr. M. Horáčková, Marián-ská 845, ČL, tel MUDr. J. Červenková, Nám. Svobody 250, Zákupy, tel , MUDr. J. Jandlová, 28. října 3004, ČL, tel , MUDr. M. Kopřiva, 28. října 3004, ČL, tel MUDr. M. Horáčková, tel a MUDr. J. Červenková, tel MUDr. M. Murswieková, Bulharská 844, ČL, tel , MUDr. M. Taranová, Tovární Vrch 780, Doksy, tel , MUDr. N. Motlíková, Eliášová 1545/9, ČL,tel , MUDr. L. Picmaus, 28. října 2707, Česká Lípa, tel

3 Žáci Základní školy dr. Tyrše budou mít nové šatny červenec/srpen 2011 investice dvojčíslo Město začne v Richterově dvoře s úpravou prostor pro Městskou policii V červenci budou zahájeny stavební práce na jednom z objektů Richterova dvora. Vyplývá to z usnesení zastupitelů, kteří se touto veřejnou zakázkou financovanou městem zabývali na květnovém a červnovém zasedání. Práce budou prováděny na objektu, z něhož se vloni odstěhovala pobočka Všeobec-né zdravotní pojišťovny. Uvolněné prostory město hodlá využít jako služebnu Městské policie, která sídlí v již nevyhovujících prostorách na Škroupově náměstí. Kromě toho sem bude přemístěna i část agend odboru dopravy (např. evidence řidičských průkazů a dopravních přestupků). Aby však bylo možné oba subjekty do budovy přemístit, je nutné provést některé stavební a udržovací práce, jako jsou například oprava střechy, dispoziční úprava objektu (rozdělení na samostatné části určené pro Městskou policii a odbor dopravy, zvýšení kapacity sociálního zařízení), úprava vodoinstalace a ústředního vytápění. Již v březnu proto Rada města ČL schválila zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na Stavební úpravy a udržovací práce v objektu Richterova dvora s předpokládanou celkovou hodnotou budoucích nákladů ve výši Kč bez DPH. Podle druhu požadovaných stavebních prací byla zakázka rozdělena na 4 etapy, z nichž každá obsahuje specifické práce, na které je třeba samostatné živnostenské oprávnění. Podle odboru rozvoje, majetku a investic, který zakázku připravoval, město rozdělením zakázky může díky úzké specializaci jednotlivých dodavatelů získat i výhodnější cenové a technické podmínky. Vzhledem k tomu, že z principu uvedeném ve směrnici rady města o zadávání veřejných zakázek není možné dělit veřejnou zakázku tak, aby docházelo k zařazení zakázky do nižší kategorie a tím k jejímu zadání jednodušším způsobem, navrhl ORMI, aby každá z etap této veřejné zakázky byla zadávána sice samostatně, avšak bez ohledu na její reálnou předpokládanou hodnotu způsobem předepsaným pro zakázky 3. kategorie, kde výsledek zadávacího řízení a uzavření smlouvy schvaluje zastupitelstvo nikoliv rada, tj. v režimu zakázek nad milión korun. Na květnovém jednání ZM byly proto z výše uvedených důvodů předloženy k osouhlasení výsledky zadávacích řízení na realizaci I. a III. etapy a obdobně na červnovém jednání ZM byly odsouhlaseny návrhy výsledků zadávacích řízení na dodavatele etapy II. a IV. Předmětem I. etapy veřejné zakázky je výměna střešních oken, oprava střechy a klempířských prvků, jejímž dodavatelem se na základě usnesení ZM stala firma Milan SZABO, Česká Lípa, která městu předložila nejvýhodnější nabídku. Celková cena za stavební práce, které by měly být provedeny během července, činí Kč vč. DPH. Výměna původního nevyhovujícího kotle s nízkou účinností za modernější, který zároveň umožní ohřev teplé užitkové vody pro plánované sociální zařízení (sprchy) Městské policie, a výměna radiátorových ventilů za ventily s termohlavicemi, které přispějí ke snížení spotřeby zemního plynu při vytápění objektu, byly zahrnuty do III. etapy veřejné zakázky. Dodavatelem této zakázky se na základě doporučení hodnotící komise stala firma TOPAZ - CL s. r. o., která by ji měla zrealizovat rovněž během července za Kč včetně DPH. Dodavatelem II. etapy, jejímž předmětem jsou stavební úpravy spočívající ve změně dispozičního řešení objektu a vybudování sociálního zázemí pro městskou policii a část odboru dopravy bude společnost AFC Servis DC, a. s., Děčín, která požadované stavební práce provede v termínu od 1. srpna do 30. září za Kč vč. DPH. Ve stejném termínu bude probíhat i IV. etapa týkající se úpravy systému slaboproudé elektroinstalace EZS a zřízení systému EPS. Tuto veřejnou zakázku malého rozsahu bude na základě proběhnuté soutěže provádět firma HB ALARM, spol. s r. o., Praha, která předložila nejvýhodnější nabídku a práce provede za Kč vč. DPH. Náklady na realizaci všech čtyř etap budou hrazeny z rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic na rok 2011, z položky Městská policie přemístění služebny do Richterova dvora. Ve schváleném rozpočtu ORMI byl na tuto položku vyčleněn pouze 1mil. Kč, a proto zastupitelé odsouhlasili také příslušnou rozpočtovou změnu řešící přesun prostředků v rámci rozpočtu ORMI. (ema) Adaptace KD Crystal pro městskou knihovnu Již v minulém volebním období se českolipští zastupitelé zabývali myšlenkou přesunu Městské knihovny z náměstí T. G. M. do kulturního domu Crystal a dali tomuto záměru, který předpokládá, že by do budoucna knihovna sídlila v prvním patře KD, zelenou. Jedním z hlavních důvodů bylo, že v KD by se účelně využily veškeré prostory a knihovna by byla čtenářům lépe dostupná a bezbariérová. Architektonickou studii řešící adaptaci Crystalu pro potřeby knihovny zpracuje pro město liberecký projektový tým Janďourek - Medlíková - Suchomel architekti. Požádali jsme projektový tým Jiřího Janďourka a Jany Medlíkové, jehož členem se stal také nositel autorských práv k objektu, prof. Jiří Suchomel, k předložení nabídek na zpracování konečné podoby studie řešení. Tato studie by pak měla v budoucnu sloužit jako závazný podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, upřesňuje Hana Ezrová z odboru rozvoje, majetku a investic. Projektový tým nám proto předložil nabídku ve dvou variantách řešení. První varianta předpokládá, že by zpracovali pouze studii úprav nezbytných pro přestěhování knihovny do kulturního domu. Rada se však na základě našeho doporučení rozhodla pro druhou variantu, která předpokládá, že projektanti zpracují pro město studii mnohem komplexnější, kde se budou zabývat i otázkou vytápění celého objektu, obvodovým pláštěm, střechou, úpravou vstupního prostoru ve foyeru, bezbariérovým přístupem atp. Celkové projekční náklady jsou vyčísleny na Kč bez DPH a architektonickou studii by měl projektový tým zpracovat nejpozději do tří měsíců. Podle Hany Ezrové právě tato studie odpoví i na další velmi důležitou otázku a tou je cenová náročnost případné adaptace. K vlastní adaptaci však město nemůže přistoupit dříve, než bude dokončena přestavba divadla, neboť teprve po té se bude moci do divadelní budovy odstěhovat administrativa příspěvkové organizace Kultura sídlící v prvním patře KD. (ema) Oprava střechy na ZUŠ Vloni byla na budově českolipské základní umělecké školy opravena fasáda a současně došlo k zateplení objektu. Stavební práce tu však budou probíhat také o letošních letních prázdninách, kdy se zde bude provádět oprava střechy. Součástí projektu, který město Česká Lípa financovalo s podporou Státního fondu životního prostředí z Operačního programu životní prostředí, nebyla oprava střech, které byly zatepleny již v minulosti. Splňovaly tak požadované tepelně-technické parametry a nebylo tudíž možné na jejich opravu čerpat dotaci, vysvětluje místostarosta Tomáš Vlček. Až při realizaci stavby se však zjistilo, že stav hydroizolačních vrstev (střešní fólie na bázi PVC) je havarijní, což se na závěr roku 2010 potvrdilo masivním zatečením do malého sálu. Vzhledem k tomu, že bylo zároveň zjištěno, že kvůli nevhodně provedenému spádování střech dochází na rovných plochách k zadržování vody, nechal odbor, rozvoje, majetku a investic zpracovat projekt, který umožňuje rekonstrukci rozdělit na etapy a střechu opravovat postupně po objektech. Letos v dubnu rada města schválila zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na první etapu rekonstrukce střechy na ZUŠ a zastupitelstvo se na svém červnovém jednání zabývalo na základě proběhnutého výběrového řízení přidělením této zakázky dodavateli stavebních prací. Tím je stavební firma BREX s. r. o., která předložila městu nejvýhodnější nabídku. Střechu v zadním traktu budovy, tj. nad sály, kde došlo k zatečení, opraví za Kč vč. DPH, což je oproti odhadovaným nákladům o více než 100 tisíc méně. (ema) Termíny vydání a uzávěrek Městských novin ZÁŘÍ (30. 8.), (13. 9.) ŘÍJEN (26. 9.), ( ) LISTOPAD ( ), (8. 11.) PROSINEC ( ) (6. 12.) 3

4 dvojčíslo rozhovor červenec/srpen 2011 Rozhovor s Martinem Prokešem o přípravě jubilejního desátého ročníku festivalu Lípa Musica V letošním roce čeká Českou Lípu jubilejní 10. ročník festivalu Lípa Musica. Jakou dramaturgií oslaví festival své desátiny, o tom jsme si povídali s Martinem Prokešem, zakladatelem a ředitelem všech deseti festivalů. Už při loňském devátém ročníku jste naznačil, že letošní festival bude dramaturgicky přizpůsoben té jubilejní desítce. Léto klepe na dveře a tak je nejvyšší čas, abychom se vás zeptali, v čem bude letošní festival jiný a kdy se uskuteční. Letošní ročník zahájí mimořádná osobnost evropské operní scény paní Eva Urbanová. Ta vystoupí v operním galavečeru, který bude zasvěcen v první polovině české operní scéně. Po přestávce potom italské operní tvorbě. Posluchači budou mít tak možnost slyšet mimořádný pěvecký výkon podtržený doprovodem Orchestru Národního divadla. Celý večer bude řídit vynikající slovenský dirigent Rastislav Štůr. Další skutečnou lahůdkou se stane vystoupení Moskevského partiarchálního sboru Drevnerusskij raspev, který se na festival Lípa Musica vrací po fenomenálním úspěchu již po třetí. V rámci festivalu vystoupí hned na čtyřech místech. Každé se odehraje na jiném místě, na ten českolipský se můžou posluchači těšit ve čtvrtek 22. září od hodin v basilice Všech svatých. Každý koncert bude pro české posluchače objevováním neznámých světů ruské duchovní tvorby. Originálním projektem je bezesporu Visegrádská noc, která chce porovnat a zároveň propojit čtyři hudební kultury osobami čtyř mladých klavíristů z generace již zcela otevřené světu. V rámci večera vystoupí čtyři klavírní virtuózové. Večer klavírních skladeb z hudební historie zemí Visegrádské čtyřky, přednesených čtyřmi klavírními virtuózy: Ivo Kahánek (Česko), Matěj Arendárik (Slovensko), Istvan Lajko (Maďarsko), Łukasz Trepczyński (Polsko). Festivalu nechybí populární řada, kterou reprezentuje večer s repertoárem z autorské dílny bratří Ebenů. Nezařaditelné je vystoupení špičkového souboru Clarinet Factory pohybujícího se ve vodách nazvaných crossower. Repertoár propojující klasickou duchovní hudbu s volnou tvorbou typickou pro tento soubor rozezní monumentální prostory baziliky v Jablonném v Podještědí. Kolik koncertů se z této nabídky letos odehraje mimo Českou Lípu, kde by mělo zaznít šest koncertů, a to na základě smlouvy s městem, které je spolupořadatelem? Město Česká Lípa, které se stává již tradičně srdcem festivalu a které festival hostí spolupořadatelsky, zažije opravdu 6 projektů. Dalších 11 se uskuteční na dalších místech Libereckého kraje: Nový Bor, Jablonné v Podještědí, Jablonec nad Nisou, Hrádek nad Nisou Železný Brod, Kravaře, Zahrádky, Nový Oldřichov, Filipov u Rumburka a Praha. Jaký je celkový rozpočet takového festivalu. Zmínila jsem smlouvu s městem, které se podílí milionem korun, ale ten asi nestačí, máte nějaké další sponzory? Rozpočet letošního ročníku festivalu činí 3,5 mil. korun. Pochopitelně se tedy na financování podílí celá řada partnerů v letošním roce v čele s generálními partnery festivalu společností Everesta s. r. o. a Jakub a. s. Hlavní spolupořadatel festivalu Město Česká Lípa za finanční podpory ČLT člena skupiny MVV Energie CZ, poskytuje festivalu, tak jak jste zmínila, jeden milion korun. Další zdroje festivalu jsou nadace a nadační fondy, vstupné z koncertů a příspěvky od Libereckého kraje a Ministerstva kultury. Kolik lidí je spolu s vámi zapojeno do přípravy? Celoročně pracují na festivalu čtyři lidé. V době festivalu se na koncertech podílí kolem 20 dalších pracovníků. Kdybyste se měl ohlédnout za uplynulými ročníky, který byl nejnáročnější, a který vy osobně považujete za nejúspěšnější? Jsme nesmírně hrdí na každý ročník, který tvoří historii festivalu. Každý z ročníků je něčím jiný a zvláštní. Máme to obrovské štěstí, že festival tvoří lidé, kteří našli společnou řeč, kteří patří ve svých oborech mezi špičku, a že nás práce na tvorbě kultury v našem regionu baví a naplňuje. Každý má své bolesti a trápení a je velmi náročné každoročně nezklamat naše publikum a udržet vysokou úroveň, o kterou festival každoročně usiluje. Když jste v roce 1999 přišel s myšlenkou hudebního festivalu, věřil jste už tehdy, že se v České Lípě zabydlí? Nezapochyboval jste někdy o vysokých ambicích celého projektu? V počátcích zrodu festivalu byla pouze víra. Víra v to, že naše úsilí a práce sklidí v budoucnu své plody. Začátky byly těžké, bylo potřeba spousty lidí přesvědčit, že tehdy festival duchovní hudby má smysl, a že bude mít své posluchače. Přesto jsem pevně věřil, že si své místo najde a hlavně, že najde cestu k posluchačům. O uměleckých ambicích festivalu nepochybuji, bez nich by to byl mrtvý festival. Jen si poslední dobou občas pokládám otázku, jestli to všechno má smysl a hned poté dojdu k vystřízlivění. Má, protože je to práce pro lidi a pro nás všechny, protože, pokud nebude přítomná kvalitní kultura, budou naše životy vláčeny mezi seriály a Česko či Slovensko bude donekonečna hledat Superstar a úplně zapomeneme, že pravé hvězdy jsou s námi již stovky let v podobě skladatelů Smetany, Dvořáka, Janáčka a dalších. Můžeme si už zakoupit vstupenky na letošní ročník? Ano. Předprodej vstupenek je již v plném proudu, vše nadete na Neváhejte a zajistěte si vstupenky na festivalové koncerty včas. Mimo standardních možností můžete nově využít e- vstupenku, kterou při úhradě kartou máte ihned k vytištění na Vašem počítači. Novinkou v letošním roce je také otevření festivalové kanceláře v centru České Lípy v Klášterní ulici 464/11. Vstupenky je možné zakoupit každý pracovní den od 15 do 18 hodin. Děkuji za rozhovor. Eva Markgrafová 16. září 15. října 2011 Mezinárodní hudební festival Lípa Musica ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU pátek 16. září v 19 hodin Kulturní dům Crystal, Česká Lípa Operní galavečer B. Smetana, A. Dvořák, G. Verdi, G. Puccini, F. Cilea, P. Mascagni sobota 17. září ve 20 hodin kostel sv. Barbory, Zahrádky. Tradiční koncert při svíčkach. Franz Schubert Básník a noc Stanislav Předota zpěv, Petra Matějová kladívkový klavír, Josef Pejchal umělecký přednes. (kopie klavíru Anton Walter & Sohn, 1805 Paul McNulty, Divišov, 2007) neděle 18. září v 17 hodin kostel sv. Kříže, Nový Oldřichov. Liběna Sequardtová hoboj, Jaroslav Tůma varhany čtvrtek 22. září v 19 hodin bazilika Všech svatých, Česká Lípa pátek 23. září v 19 hodin Městské divadlo, Jablonec nad Nisou sobota 24. září v 19 hodin kostel Narozenní Panny Marie, Filipov u Rumburka neděle 25. září v 19 hodin Evangelický kostel U Salvátora, Praha 1 Staroruské zpěvy 15. a 16. století Pojďte, pokloňme se Moskevský patriarchální sbor Drevnerusskij Raspev, Anatolij Grindenko dirigent (Rusko) středa 28. září v 19 hodin Jiráskovo divadlo, Česká Lípa. Večer klavírních skladeb z hudební historie zemí visegrádské čtyřky, přednesených čtyřmi klavírními virtuosy. čtvrtek 29. září v 19 hodin kostel sv. Vavřince, Jezvé. Koncert k poctě sv. Václava. Ensemble Inegal. pátek 30. září v 19 hodin Městské divadlo, Železný Brod. Bratři Ebenové sobota 1. října v 19 hodin Kulturní dům Crystal, Česká Lípa. Bratři Ebenové neděle 2. října v 17 hodin bazilka sv. Zdislavy, Jablonné v Podještědí Clarinet Factory, Clarinet Factory Orchestra Dobrá meditace Lípa Musica dětem čtvrtek 6. října v 18 hodin kostel Narození Panny Marie, Česká Lípa. Českolipský dětský sbor. Koncert žáků umělecké školy na téma Děti a hudba Lípa Musica dětem pátek 7. října v 9.30 a v 11 hodin Jiráskovo divadlo, Česká Lípa. Naivní divadlo divadlo Liberec Labutí jezírko Loutková hudební pohádka na motivy baletu. neděle 9. října v 17 hodin kostel Narození Panny Marie, Kravaře. Barokní hudba na Českolipsku Severočeský filharm. sbor pátek 14. října v 19 hodin kostel sv. Bartoloměje, Hrádek nad Nisou. Hudba z berlínských, lipských, kroměřížských a vídeňských archivů pro sólový baryton a koncertantní violu da gamba. Ensemble Tourbillon ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU sobota 15. října v 19 hodin Městské divadlo, Nový Bor. J. S. Bach: Braniborské koncerty. VENTI DIVERSI ensemble, komorní orchestr. Martin Petrák uměl. vedoucí 4

5 červenec/srpen 2011 poděkování starostky dvojčíslo Poděkování starostky města převzalo pět osobností Pěti dalším českolipským osobnostem předala v sobotu 25. června starostka Hana Moudrá Poděkování starostky. Toto zvláštní ocenění je představitelem města udělováno u příležitosti Městských slavností konaných ku poctě patronů města Petra a Pavla již od roku Během předchozích devíti let ho získaly již více než čtyři desítky osobností. Jsou mezi nimi lidé různých profesí a zálib. S některými z nich se už bohužel nikdy nesetkáme, ale jejich odkaz tu stále zůstává. Všichni dosavadní i budoucí laureáti mají totiž jedno společné - zasloužili se o to, že jejich Umem a pílí vzkvétá Česká Lípa. V parafrázi Vergiliova citátu, který se před deseti lety stal ústředním mottem naší ceny, je vyjádřena celá podstata Poděkování, jehož symbolem je křišťálová plastika navržená akademickým sochařem Pavlem Wernerem. Kromě této plastiky s Vergiliovým citátem získává každý oceněný také pamětní list, jehož výtvarnou podobu navrhl akademický malíř Michal Wein, připomněla starostka a spolu s místostarosty Jiřím Kočandrlem a Tomášem Vlčkem pak přistoupila k předání. Žlutou křišťálovou plastiku udělovanou za kulturu obdržel pro rok 2011 Mgr. Martin Aschenbrenner za popularizaci českolipské historie O regionální historii se začal zajímat již během svého studia na gymnáziu, kdy jako brigádník provázel turisty na státním zámku v Zákupech a Lemberku. Svoji diplomovou práci na vysoké škole věnoval rodu Berků z Dubé. A právě tyto první badatelské zkušenosti ho přivedly k zájmu o regionální historii, kde navazuje na tradici místních historiků a archivářů, jejichž práce si město velice cení. V osobnosti mladého pedagoga našla svého pokračovatele. Poznatky, které pan magistr čerpá studiem vydaných pramenů, ale především studiem v archívech, se snaží publikovat nejen pro užší okruh odborníků, ale také pro veřejnost. Od roku 1994 publikuje každoročně v regionálním sborníku Bezděz, vydal několik menších brožur vlastním nákladem a široké veřejnosti se snaží poskytnout výsledky svých výzkumů také prostřednictvím zpravodajů jednotlivých měst a obcí. Jako pedagog pak za důležitou skupinu lidí, o níž se domnívá, že je jí třeba přístupnou formou zprostředkovat pohled do historie, považuje děti a mládež. K jeho posledním velmi významným počinům proto patří kniha Příběhy z Českolipska. Byla vydaná vloni a role vydavatele se velice rádo zhostilo město, neboť literární zpracování příběhů o postavách našich místních dějin je určeno čtenářům všech věkových kategorií. Zelenou plastiku za oblast práce s mládeží převzal PaeDr. Milan Kubát, který se této věkové kategorii věnuje s osobitým přístupem jako pedagog i jako skaut Pedagogickou činnost vykonává od roku 1973 a od roku 2003 stojí v čele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště se sídlem v ulici 28. října. Tato škola se pod vedením pana ředitele Kubáta zaměřuje na řadu aktivit, jež se promítají i do života města. Například se Na snímku zleva PaeDr. Milan Kubát, Mgr. Martin Aschenbrenner, Irena Hájková a Ing. Martin Hrdlička. Foto: Eva Markgrafová ujala organizace Burzy škol aneb QUO VADIS, která žákům končícím povinnou školní docházku každoročně usnadňuje výběr dalšího vzdělání. K významným aktivitám školy patří i projekty Druhá šance nebo Krokem přes Most, jejichž cílem je formou rekvalifikace poskytnout mladistvým nezaměstnaným na trhu práce novou šanci. Za zmínku stojí také projekt Nebojme se změny, který je zaměřen na pedagogy, neboť si klade za cíl změnu postojů učitelů k moderním formám a metodám výuky. Škola také velice aktivně spolupracuje s firmou Protool a aby zlepšila šance svých absolventů na trhu práce, uspořádala například i soutěž mladých automechaniků. Kubát se však pedagogické činnosti nevěnuje pouze ve škole, neboť je dlouholetým členem organizace Junák a mladé skauty vedl již v době totalitního komunistického režimu, která obdobným aktivitám nebyla nakloněna. Ve svých svěřencích probouzí zájem o ekologii a snaží se, aby našli správný životní cíl. Duhová plastika symbolizující poděkování za sociální a zdravotní oblast byla udělena Mgr. Magdě Jogheeové, která po řadu let stála v čele českolipského K-centra a za kterou cenu převzala její kolegyně Vlaďka Hřebíková M. Jogheeová vystudovala Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Jako novinářka se do povědomí čtenářů zapsala především jako autorka fejetonů. V České Lípě je však spojována především s problematikou drogově závislých lidí, neboť v roce 1997 stála spolu s psychiatrem MUDr. Hnídkem u zrodu K-centra. Bylo to v období, kdy málokdo tušil, jak tuto oblast řešit a co lze od nového projektu očekávat. Ale naopak bylo hodně těch, kteří pochybovali o smyslu nízkoprahového zařízení, jakým K-centrum je. Paní Jogheeová se však s vervou sobě vlastní pustila do práce a významně přispěla k vytvoření kvalifikovaného týmu pracovníků, který získal certifikát odborné způsobilosti poskytovatelů pro uživatele omamných a psychotropních látek. Jako ředitelka organizace pak nastavila i spolupráci s dalšími institucemi a samosprávami a její zkušenosti jsou vítaným zdrojem informací v komunitním plánování. Její citlivý přístup k problematice uživatelů drog a k řešení jejich situace určitě přispěl také k částečné změně náhledu veřejnosti a samospráv na financování této služby, která nikdy nebude dostatečně doceněná, protože jejími příjemci jsou lidé pohybující se díky své závislosti na okraji společnosti. Za mimořádný projev lidskosti byla červenou plastikou oceněna Irena Hájková, která se rozhodla nebývalým finančním darem pomoci jindřichohradeckému Klokánku. Když se totiž českolipská seniorka Irena Hájková dozvěděla, že má stavba Klokánku v Jindřichově Hradci finanční potíže, neváhala a rozhodla se, že mu věnuje milión korun z prodeje svého domu. Velkorysému daru nechtěla zprvu uvěřit ani Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí. Původně paní Hájková plánovala, že peníze z prodeje použije na zcela jiné záležitosti, jenomže odchod těžce nemocného manžela její životní příběh přepsal. A tak si řekla, že když už peníze nemohou manželovi pomoci, může s nimi pomoci ještě někomu jinému. Proto tedy svůj dům prodala, Klokánku darovala milión korun a sama se pak přestěhovala do garsonky v Domě s pečovatelskou službou v České Lípě. Svým darem tak přispěla k otevření Klokánku, kde byl 1. června zahájen provoz. Je to jediné zařízení svého druhu v jižních Čechách, které je připraveno poskytnout azyl třiceti dvěma dětem. Čirá pokovená plastika udělovaná za oblast podnikatelskou náleží za rekonstrukci secesního domu v Děčínské ulici firmě Hrdlička spol. s.r.o., za kterou ji převzal její jednatel a ředitel, Ing. Martin Hrdlička Nádherný dům s číslem popisným 361 byl v podobě letohrádku vystaven nejspíše v roce 1898 a vznikal souběžně s palácem krajského soudu. Do dalšího osudu této vily se pak promítly dějiny. V r byla konfiskována jako židovský majetek. Po roce 1945 byla opět zabavena jako majetek německý. V roce 1949 byl vznesen restituční nárok na dům po zesnulé Emílii Weisové. Avšak podle vyhlášky ministerstva financí z roku 1952 pak byla budova přidělena místnímu národnímu výboru v České Lípě, který ji o dva roky později předal okresnímu národnímu výboru, aby zde zřídil pionýrský dům. Ten zde působil do roku Od této doby, kdy dům prošel privatizací, chátral, protože přes 30 let se do něj neinvestovalo. Celkovou rekonstrukci vily zahájila v roce 2010 až firma Hrdlička spol. s r.o., která se stala její novou majitelkou a rozhodla se, že dům s podporou evropských fondů obnoví do původní secesní podoby. Svůj záměr beze zbytku naplnila a na první polovinu srpna plánuje kolaudaci. Díky citlivě provedené rekonstrukci byl tak v České Lípě obnoven velmi krásný objekt do původní podoby z konce 19. století. Vilu pak firma nevyužije pouze jako zázemí pro svoji českolipskou pobočku a školící centrum, ale část reprezentativních prostor hodlá nabídnout pro konání výstav a jiných kulturních akcí. (ema) 5

6 dvojčíslo historie Válečná Česká Lípa obrana města červenec/srpen 2011 V předešlých dvou částech seriálu jsme sledovali širší přípravu obyvatelstva na případné ohrožení města bojovými operacemi. Konstatovali jsme, že politické vedení země a sudetské župy dlouho nepřipouštělo nebezpečí průchodu fronty uvnitř Německé Říše. Prvním signálem ohrožení vpádem bylo Slovenské národní povstání s možným postupem Sovětské armády do vnitrozemí Čech a s možnou podporou českého obyvatelstva by následoval nápor na pohraničí. Sovětská ofenziva v polovině ledna 1945 zvýšila nebezpečí útoku z východu. V březnu začal postup Rudé armády na Opavsko a Ostravsko. Značná část tohoto území náležela do tzv. Východních Sudet. Obranná opatření se zaměřila na využití dřívějších československých opevnění z roku Dále bylo vytvořeno množství zátarasů, za nimiž byli nasazováni příslušníci volkssturmu a Hitlerovy mládeže. Mezi nimi i dobrovolníci z Českolipska. Jejich hlavní obrannou zbraní byla pancéřová pěst proti útočícím tankům. Ve členitém terénu se bojovalo téměř dva měsíce. K Odře a Nise pronikla sovětská vojska ve druhé polovině března a soustřeďovala síly k útoku na Berlín. Ve strategických úvahách sovětského generálního štábu se objevila také myšlenka útoku na Prahu, který by byl veden podél Nisy směrem na Liberec. Souviselo to se snahami eliminovat silné vojenské uskupení nacistů ve Slezsku a v české kotlině. Českolipské obyvatelstvo pochopitelně zvažovalo svou budoucnost. Kladlo si otázku, kam až postoupí západní spojenci, protože někteří prominenti režimu připravovali útěk pod ochranná křídla americké a britské armády. V únoru 1945 unikly do rukou německé zpravodajské služby některé informace z Jaltské konference, na níž bylo projednáno rozdělení Německa na okupační zóny. Z toho se dalo vyvodit, že Čechy budou zcela zřejmě obsazeny Sovětskou armádou. Nezbylo než načrtnout možnou obranu České Lípy. Vycházela z předpokladu hlavního směru útoku od severu. Možný model obrany si můžeme představit podle přípravy a realizace zabezpečení města Chebu. Město bylo jednoduše zablokováno a pod osobním vedením Konráda Henleina se mělo bojovat o každý dům a ulici. Američanům se tehdy podařilo s pomocí jednoho německého antifašisty se nepozorovaně přiblížit k městu přes železnici a hned na jeho kraji zcela náhodně zastřelit vojenského velitele města. Obrana se okamžitě zhroutila a starosta dal neprodleně vyvěsit bílé vlajky. Henlein znovu prchá do Liberce. K toto události došlo 25. dubna Od tohoto okamžiku sice Henlein vydával příkazy, ale již je prakticky nikdo nerespektoval. Jejich součástí byly i pokyny k likvidaci průmyslových objektů, mostů a železnic. Někdy ke konci dubna byla nakreslena mapa obrany České Lípy. Byl k tomu použit plán města z roku Linií, na níž by měla být soustředěna obranná opatření, byl tok Ploučnice. Řeka prochází městem v hluboké regulaci a rozestavením jednotek na jejím jižním břehu, bylo možné vytvořit svým způsobem souvislou frontu. V nevelké vzdálenosti odtud v lesích u Okřešic a Sosnové byly soustředěny polní sklady a stáhly se sem týlové jednotky. V podstatě šlo o prchající vojáky pomocných sborů sestavených z cizinců např. z Turkmenstánu. Na území města byly vyznačeny některé objekty, u nichž se dalo předpokládat, že budou určeny k ochromení nebo k destrukci. Byla to součást plánu obecně nazývaného politika spálené země. V nákresu bylo nádraží, železniční dílny, vagonka a továrna na vrtačky. Zanesen sem byl i krajský soud s věznicí. Jak s ním mělo být naloženo, to skutečně otázka. Ladislav SMEJKAL Z historického kalendáře Vítězslav Evermod Vaněk Do České Lípy došla zpráva, že v Jablonci nad Nisou zemřel 9.června 2011 ve věku 89 let V. E. Vaněk. Českolipská epizoda v jeho životě nebyla dlouhá, ale velmi významná pro naše město. Roudnický rodák, syn poštovního úředníka a bývalého italského legionáře. Svému synovi dal do vínku lásku k vlasti a k jejímu srdci na Podřipsku zvlášť. Odchoval ho Sokol, který mu dal pevnou vůli a vytrvalost. Vaněk, stejný ročník jako Emil Zátopek, šel v jeho stopách a byl vynikajícím lehkým atletem. Angažoval se i v jiných sportech. Jako mladý člen strany národních socialistů pracoval po roce 1945 pro obnovu a udržení masarykovských ideálů. Po procesu s JUDr Miladou Horákovou bylo uvězněno mnoho národně socialistických činovníků. Také Vaněk strávil několik let ve vězení a při práci v kamenolomu v Korozlukách na Mostecku byl vážně zraněn. Od šedesátých let spolupracoval na Roudnicku s knězem Evermodem Vladimírem Balcárkem, s nimž se staral o řadu farností. Od něj také převzal při 6 Zatrhli jsme pro Vás U pomníku Milady Horákové na nábřeží Bedřicha Smetany se také u příležitosti letošního Dne obětí komunizmu uskutečnilo tradiční pietní shromáždění, na kterém účastníci minutou ticha uctili také památku Evermoda Vaňka. Foto: Kateřina Kotková biřmování své druhé jméno. V roce 1990 byl poctěn tím, že při návštěvě papeže Jana Pavla II v Praze ho mohl vítat jako ministrant. V roce 1975 opustil svůj rodný kraj, žil v Jablonci a v Mimoni a v devadesátých letech se přestěhoval do České Lípy. Záhy jsem měl příležitost ho poznat, protože jsem jako historik spolupracoval při utváření zdejší Konfederace politických vězňů a tehdejšího Klubu Milady Horákové. Již někdy v roce 1993 jsme začali vyjednávat o zřízení památníku Milady Horákové v České Lípě. U některých lidí to budilo rozpaky, protože uvažovali tak, že pomníky patří jen rodákům a zdejším slavným lidem. Pro plán byl získán starosta města prof. Zdeněk Pokorný, který celou snahu později shrnul asi takto: opravujeme domy, budujeme chodníky, dáváme město do pořádku a nesmíme při tom také zapomínat na minulost a to zejména na tu nedávnou. Ta byla těžkou ranou pro naše město a celou zemi. Lidé by měli mít místo, kde se mohou zastavit a připomenout si tyto časy, aby se na ně nezapomnělo. Dílo akademické sochařky Lukešové bylo instalováno v roce Vaněk se snažil ještě vytvořit v České Lípě muzeum Třetího odboje. Dostal nabídku instalovat ho do dřívější pohřební kaple Wedrichů u kostela P. Marie. Objekt byl však nevhodný, příliš vlhký. Navíc jeho sbírka, kterou chtěl zde umístit, se příliš na muzeum nehodila, byl to spíše osobní archiv. Stavěl jsem se proti tomu, a to nás na čas i rozkmotřilo. Čas to ale zahojil. S radostí jsem ho vítal každý rok při uctění památky Milady Horákové na Smetanově nábřeží. Vždy stál skromně stranou, ačkoliv jemu náleželo přední místo. Bez jeho energie a zaujetí by nápad nemohl být realizován. Odlitky díla sochařky Lukešové jsou jen tři. Pražský na Vyšehradě byl odcizen a bylo třeba pořídit novou kopii. Druhý je v České Lípě a třetí v rodném městě Milady Horákové v Kopřivnici. Ladislav SMEJKAL

7 červenec/srpen 2011 fotoreportáž dvojčíslo Městské slavnosti konané ku poctě patronů města Petra a Pavla Česká Lípa 2011 Odhadovaný počet návštěvníků na letošních městských slavnostech, které pořádala Česká Lípa již po jedenácté, byl neuvěřitelných 15 tisíc lidí. Hlavním organizátorem byla příspěvková organizace města Kultura Česká Lípa, ale na pestrém programu se podílela celá řada dalších subjektů. Naše fotoreportáž je tak jen malým průřezem toho, co se v rámci slavností odehrálo. Například to byla výstava historických automobilů a motocyklů, kterou u příležitosti svého letošního výročí již ve čtvrtek 23. června otevřel v sále KD Auto Veterán Club Česká Lípa a prezentací nablýskaných dvoustopých i čtyřstopých veteránů okouzlil návštěvníky. Páteční program otevřelo v kině Crystal, podobně jako vloni, rozloučení se žáky 9. tříd a ocenění nejlepších českolipských školáků vedením města. Na úvod však ještě vystoupil školní sbor ze ZŠ Sever a navodil skvělou náladu. Hodně rušno bylo v pátek také na zahradě Sociálních služeb města České Lípy, kde se konala tradiční olympiáda seniorů s mezinárodní účastí, neboť zasoutěžit si přijely i výpravy družebních měst Mittweidy, Bardějova a Boleslawiece. Ale vítězství zůstalo doma, protože vyhrál tým Sociálních služeb. Programově nejpestřejší zůstala jako tradičně sobota, kterou odstartovala u Ploučnice Neckyáda, pořádaná soukromou rozhlasovou stanicí. Oficiální zahájení slavností však přišlo až s průvodem, v jehož čele šla v doprovodu místostarostů Jiřího Kočandrleho a Tomáše Vlčka za zvuku Přívoranky mladá slečna, která si oblékla českolipský kroj. Veřejnost si tak mohla kromě pochodujících mažoretek a dalších uskupení prohlédnout ručně vyšívaný lidový oděv našich předků, který je jinak k vidění ve vitríně na radnici. Po přednesení zdravic spřátelených měst a pozdravu starostky Hany Moudré, si už každý návštěvník mohl vybrat, zda zůstane u hlavního pódia, kde po celý den probíhala vystoupení více či méně známých účinkujících, nebo se půjde pobavit ke hradu Lipý, do indiánské vesnice, do kina, do knihovny, do lunaparku anebo na městský stadion, kde se sportovalo a kde měl i své pohádkové stanoviště Libertin. Foto: Eva Markgrafová a Zdeněk Richter ml. 7

8 dvojčíslo fotoreportáž červenec/srpen

9 červenec/srpen 2011 fotoreportáž dvojčíslo 9

10 červenec/srpen 2011 fotoreportáž dvojčíslo 10

11 červenec/srpen 2011 různé dvojčíslo Víte, co je kyberšikana? Kyberšikana (Cyber bullying) - specifický druh šikany, který k útokům využívá elektronické prostředky (mobilní telefony, , internet, pagery, blogy) k takovým činnostem, které obtěžují, zesměšňují a ponižují oběť takové šikany. Cíl kyberšikany - ublížit nebo ubližovat, ať psychicky nebo fyzicky. V některých případech se prolínají projevy tradiční šikany s kyberšikanou (nahrávání fyzického týrání spolužáka) Specifické projevy kyberšikany Publikování ponižujících záznamů nebo fotografií (např. v rámci webových stránek, MMS zpráv). Ponižování a pomlouvání v rámci sociálních sítí, blogů nebo jiných webových stránek. Krádež identity, zneužití cizí identity ke kyberšikaně nebo dalšímu sociálně patologickému jednání (např. zcizení elektronického účtu). Ztrapňování pomocí falešných profilů (např. v rámci sociálních sítí, blogů nebo jiných webových stránek). Provokování a napadání uživatelů v online komunikaci (především v rámci veřejných chatů a diskuzí). Zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť (např. v rámci sociálních sítí, blogů nebo jiných webových stránek, pomocí SMS zpráv apod.). Vyloučení z virtuální komunity (např. ze skupiny přátel v rámci sociální sítě). Obtěžování (např. opakovaným prozváněním, voláním nebo psaním zpráv). Happy Slapping je další z projevů kyberšikany. Jde o agresivní chování, kdy si agresor vybere náhodnou oběť a fyzicky ji napadne. Celý útok je natočen nebo vyfocen a záznamy jsou následně umístěny na internetu, kde je může vidět téměř každý. Právní kvalifikace projevů kyberšikany Abychom si udělali lepší představu, co je a co není trestné, je nezbytné nastudovat si o tom důležité informace. V následujícím článku Vám nabízíme souhrn a výtah z jednotlivých právních předpisů. Jaké trestné činy mohou být za kyberšikanou skryty? (Zákon č. 40/2009 Sb. dle stavu ) - vydírání šíření pornografie výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií zneužití dítěte k výrobě pornografie svádění šíření toxikomanie násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci nebezpečné vyhrožování nebezpečné pronásledování hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod Jak se zachovat, pokud dojde k tomu, že se stanete obětí kyberšikany? Přijde vám výhružný mail nebo SMS, někdo zveřejní vaše nelichotivé fotografie na internetu atd. - Nejdůležitější je se někomu svěřit; rodičům, kamarádům, sourozenci nebo učiteli. - Rozhodně útočníkovi neodpisujte nebo neodpovídejte ve stejném duchu, protože se potom i vy stáváte útočníkem. - Archivujte důkazy - nemažte zprávy, které vám přišly, udělejte si Print Screen (stisknutím klávesy Shift + PrtSc vyfotíte položky na obrazovce Kde je možno hledat pomoc Policie ČR 158 Linka bezpečí Tísňové volání z mobilního telefonu 112 Rodičovská linka Vzdělávací institut ochrany dětí : Malý slovníček pro snadnější orientaci v cizích termínech spojovaných s kyberšikanou Kybergrooming označuje jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť (nejčastěji pomocí chatu, SMS zpráv, ICQ a Skypu) a donutit ji k osobní schůzce. Výsledkem schůzky může být sexuální zneužití oběti, fyzické mučení, nucení k terorismu atd. Kyberstalking je zneužívání internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií ke stalkingu Kyberšikana(cyberbuilying) je šikanování jiné osoby (např. ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.) s využitím internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií. Nejčastější projevy kyberšikany: A. Zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv či pomluv ( , SMS, Skype) B. Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit zachycenou osobu (fyzický útok, natáčení učitele). C. Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají či ponižují konkrétní osobu (blogy a jiné www stránky). D. Zneužívání cizího účtu - krádež identity ( ového, diskuzního apod.). E. Provokování a napadání uživatelů v diskuzních fórech, tapetování. F. Odhalování cizích tajemství. G. Vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu. H. Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním. Pharming označuje manipulativní postupy, které mají přimět uživatele, aby útočníkovi sdělil své osobní údaje. Je to obdoba phishingu. Phishing označuje manipulativní postupy, které prostřednictvím zfalšovaných ů či www stránek přimějí majitele bankovního účtu vyzradit své přístupové údaje k účtu. Je to obdoba pharmingu. Sexting, textování - elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem. SMS spoofing označuje zneužití internetu k odesílání falešných SMS zpráv. Sociální sítě je označení pro informační sítě (poskytované internetovými portály), které umožňují vytvářet virtuální společenství. Uživatelé mohou sdílet např. své osobní informace (osobní údaje, fotografie, video), komunikovat pomocí chatu a setkávat se tak s lidmi, se kterými by se uživatelé těchto portálů pravděpodobně nikdy nesetkali. Spam označuje nevyžádanou poštu. Stalking v překladu znamená pronásledování, opakované stupňované obtěžování, které může mít různou podobu a intenzitu. Nejčastější projevy stalkingu: A. Opakované dlouhodobé pokusy kontaktovat oběť (pomocí dopisů, e- mailů, telefonátů, SMS zpráv, zasíláním vzkazů na ICQ, Skype, v chatu, zasíláním různých zásilek s dárky apod) B. Demonstrování moci a síly stalkera (výhrůžky). C. Ničení majetku oběti (např. oken, auta, domácích zvířat, zasílání počítačových virů apod.). D. Stalker označuje sám sebe za oběť. E. Snaha poškodit reputaci oběti (stalker rozšiřuje o oběti nepravdivé informace v jejím okolí). Eva SADÍLKOVÁ, úsek prevence MP ČL PRACUJEME RYCHLE, S JISTOTOU A DISKRÉTNĚ i Mlýnská 34, Česká Lípa - VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ - ODKOUPENÍ DLUHŮ - ZASTAVENÍ EXEKUCÍ - JEDNÁNÍ S EXEKUTORY - KOMPLEXNÍ FINANČNÍ SERVIS - KONSOLIDACE SPLÁTEK -PONÍŽENÍ ÚROKOVÉ SAZBY - PONÍŽENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ SPLÁTKY - PRÁVNÍ SLUŽBY ADVOKACIE - SERVIS PŘI PDOREJI NEMOVITOSTI ZDARMA! RYCHLÁ POMOC 11

12 dvojčíslo inzerce červenec/srpen 2011 Projednání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje jako pořizovatel Zásad územního rozvoje Libereckého kraje upozorňuje občany na veřejné projednání této územně plánovací dokumentace kraje. Smyslem jejich pořízení je definovat pravidla pro územní rozvoj celého kraje a vymezit plochy a koridory pro záměry nadregio-nálního významu. Přesné informace o veřejném projednání včetně místa, kde se bude veřejné projednání konat, termínu, kdy bude NÍZKÉ TATRY Kč bus, hotel, PLP Chopok, Ďumbier, jeskyně, Liprtovský Mikuláš... PODHÁJSKA Slovenské Mrtvé moře Kč Vždy doprava busem z ČL, ubytování, polopenze, průvodvce CK Mgr. Jana Hušáková Varnsdorf, , AUTOSERVIS SERVIS - VÝFUKY Servis: Provozní náplně, nápravy, brzdy, spojky, rozvody, diagnostika, autoskla, výměny motorů. Náhradní díly. Kompletní prohlídka vozu ZDARMA Nově: Opravna motocyklů Výfuky: Nové výfuky, katalyzátory, vlnovce. Výměny nových výfuků ZDARMA RYCHLE, LEVNĚ, SPOLEHLIVĚ Po-pá:8:00-12:00 13:00-17:00 Žahourek Jan, Litoměřická 26 Dubice (naproti ubytovnám) TEL: Prodáme byt v České Lípě, os.vlast., 6. patro, slunný, čistý, plastová okna, nově zateplený, velice nízké měs. náklady. MŠ, ZŠ, obchody, vlak, BUS přímo v místě a dobře dostupné. Plno zeleně a klidné, relaxující místo na okraji města.cena dohodou. Tel.: , možné nahlédnout do této dokumentace a o možnostech podání připomínek a námitek, budou oznámeny veřejnou vyhláškou na úředních deskách všech obcí Libereckého kraje v polovině července. V průběhu srpna nabízejí zástupci pořizovatele možnost informovat se o průběhu procesu pořizování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje nejen na Krajském úřadu Libereckého kraje, ale i přímo v některých městech Libereckého kraje (Jablonec nad Nisou 9. srpna 2011, Semily 11. srpna 2011, Česká Lípa 16. srpna 2011, Turnov 18. srpna 2011). Přesné informace o místě a času konání informačního dne v České Lípě budou oznámeny v průběhu července na oficiálních webových stránkách města Česká Lípa i Libereckého kraje. Opravy šicích strojů, prodej náhradních dílů a prodej starších šicích strojů NONSTOP Telefon: mobil: Adresa: Sehnoutek Pavel Slovenská 2395 (Svárov u mlékárny) Česká Lípa web: Prodáme rodinný domek v Novém Boru ul. Hřebenka 471. Tel.: Chcete uzavřít životní pojištění, penzijní připojištění nebo stavební spoření? Nechce se Vám na kamennou pobočku? Tak ZAVOLEJTE - přijedeme, poradíme, uzavřeme!! info: nebo 12

13 červenec/srpen 2011 z města dvojčíslo Pečovatelské služby Mgr. Heleny Holanové jsme se zeptali: Jaké pečovatelské služby zajišťují českolipským seniorům Sociální služby města České Lípy a kam se mohou obrátit, pokud podobné služby chtějí využít? Naší snahou je, aby nabízené pečovatelské služby v co nejširší míře pokryly potřeby seniorů, kteří si již péči o svou osobu a domácnost nemohou zajistit vlastními silami. Díky tomu pak mohou prožívat plnohodnotně svůj život v domácím prostředí, což je asi přání každého z nás. Dovoz oběda, jeho podávání, umytí nádobí, úklid, nákup, doprovod a k tomu samozřejmě vstřícnost a ochota pečovatelky, to je jen část z nabídky naší pečovatelské služby. Finanční dar pro nemocnici Co vás zajímá Cena většiny úkonů se pohybuje kolem 30 Kč za půl hodiny. Každý si určuje sám, jakou péči využije a jakou ne. Pečovatelská služba nabízí i denní pobyt s péčí a stravou v případech, že ten, kdo pečuje doma o svého blízkého, potřebuje chodit do práce, nebo si jen občas vyřídit své záležitosti a přitom dopřát svému blízkému pobyt doma. Je to vlastně taková školka pro dospělé, kam ráno pečovaného předáte a odpoledne vyzvednete. Pokud potřebujete péči pro sebe nebo své blízké, podrobnější informace nebo nezávaznou konzultaci se sociální pracovnicí si můžete domluvit na tel. číslech sociální pracovnice , nebo vedoucí , Informace naleznete také na Vyhodnocení a správné odpovědi čtenářské soutěže Městské knihovny Jakub Arbes si dlouhé dny v českolipském vězení krátil drezúrou kocoura, což přiblížil v romanetu Akrobati a Okrašlovací spolek se roku 1875 podílel na založení Městského parku. Panská ulička byla pojmenována podle pánů z radnice a Vězeňská ulička, dříve Kratzhamerova, nesla skutečně název po prvním vězni této věznice. Kašna na náměstí T.G.Masaryka pocházející z roku 1837 je zdobena delfíny a v českolipských proslulých kartounkách se potiskovaly bavlněné látky. Ze správných odpovědí jsme vylosovali 5 výherců (V. Smrkovská, J. Vítová, M. Kolínský, M. Dvořáková a p.myška), kteří obdrží odměnu věnovanou Městem Česká Lípa. GRATULUJEME! Napsali jste nám: Finanční dar 300 tisíc korun Nemocnici s poliklinikou v České Lípě na nákup mammografu schválili zastupitelé na své poslední předprázdninové schůzi. V předložených materiálech jsem nenašla ani slovo o tom, jak to bude se zbývajícími 700 tisíci korun. Naši předchůdci-zastupitelé totiž loni slíbili nemocnici na tento přístroj rovný milion korun. Po volbách ale vedení města překvapivě přišlo s rozpočtem, ve kterém se na mammograf našlo pouze 300 tisíc. Obavy o průhlednost veřejné zakázky byly hlavním argumentem a v diskusi padl další slib, že pokud bude řízení průhledné, v průběhu roku se jistě najde i ten zbytek. Nyní tedy finanční dar putuje do nemocnice, kde již v únoru byl přístroj vybrán a veřejná zakázka ukončena za účasti zástupce města v komisi. Zastupitelé však stále nemají od vedení města informaci, jak se rýsuje hledání zbývajících 700 tisíc korun. Pokud totiž byl učiněn veřejný příslib ve prospěch zdraví obyvatel tohoto města, pak bude ČSSD trvat na jeho splnění. Mgr. Romana Žatecká, předseda Klubu zastupitelů ČSSD v ZM Odpověď starostky Hany Moudré Na svůj slib nezapomnělo ani vedení města. K tomu, abychom však mohli v průběhu roku českolipské nemocnici poskytnout více než 300 tisíc vyčleněných v městském rozpočtu na nákup mamografu, je nezbytné mít v rozpočtu potřebné prostředky, které formou rozpočtové změny bude moci zastupitelstvo odsouhlasit pro nemocnici. Z tohoto důvodu jsme museli vyčkat na vývoj příjmů a jak jsem uvedla i na červnovém jednání zastupitelstva města a následně také na tiskové konferenci, návrh na uvolnění dalšího finančního daru pro českolipskou nemocnici bude zastupitelům předložen na jejich zářijovém jednání ZM. Českolipská píšťalka V sobotu 21. května se již potřetí pod záštitou místostarosty města České Lípy Mgr. Tomáše Vlčka, konala na Základní škole 28. října v České Lípě přehlídka amatérských flétnových souborů -,,Českolipská píšťalka. Zúčastnilo se ji celkem 120 dětí a 15 vedoucích. 12 souborů předvedlo svá vystoupení ve dvou blocích. V 1. bloku to byly soubory mateřských školek, Domu dětí a mládeže a přípravné soubory základních škol: z České Lípy,,Kopretinka - ZŠ 28. října,,,sibilus z DDM Libertin,,,Kvíteček - MŠ Kvítko,,,Růžičky - ZŠ 28. října,,,flétničky - ZŠ Pátova,,,Klíček - ZŠ Klíč a z Mimoně přijel soubor,,foukáček. Zazněly tu národní písničky a skladbičky v jednohlasém i dvojhlasém provedení. Děti si na závěr zahrály společně písničku,,pod naším okýnkem. V 2. bloku pak zahrály pokročilé soubory:,,kopretina ZŠ 28. října z České Lípy,,,Carduelis - ZŠ Norská z Kladna,,,Květinky ZŠ Čachovice u Mladé Boleslavi a z největší dálky, až z Libčan u Hradce Králové přijely dva soubory -,,Malé Berušky a,,berušky. Zazněly tu těžší a náročnější skladby hudebních autorů např. Leopolda Mozarta, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, populární písně našich a zahraničních zpěváků, ale i známé a oblíbené melodie z filmů ( Podraz, Dobytí ráje ). Na závěr zazněla společná píseň -,,Končí ten čas. Na závěr obou bloků čekalo na děti i jejich vedoucí občerstvení, při kterém se všichni blíže seznámili a sdělili si své pocity a zážitky. Všechny děti byly pak odměněny za své hraní dárky a sladkostmi. Soubory dostaly diplom, památeční keramickou plaketu ve tvaru lipového listu a tašku s dárky pro cyklisty, věnovanou městem Česká Lípa. Soubory, které přijely z větší dálky, dostaly ještě pro svůj soubor plyšové talismany. Celá akce se vydařila, proběhla v příjemné a milé atmosféře školního divadélka. Na závěr bych chtěla poděkovat za pomoc s přípravou této velké a náročné akce, kterou se mnou absolvuje již potřetí, mé kolegyni a kamarádce Lence Limberkové. J. KOŠŤÁLOVÁ ZŠ Party- zánská se zúčastnila testování společnosti Scio zjišťující úroveň čtenářské gramotnosti žáků. Výsledky prokázaly, že zdejší žáci si v této oblasti vedou velmi dobře. Za nejlepší výsledky v Libe-reckém kraji pak byli v testu čtenářských dovedností společností Scio oceněni Filip Štětina (5.B), Daniel Fekete (5.A) a Pavel Švarc (9. třída). Toto významné ocenění jim bylo slavnostně předáno 28. června na českolipské radnici za přítomnosti místostarosty Tomáš Vlčka a ředitele školy Rudolfa Hofmana. Soutěžte s námi o vstupenky do KD Crystal Tentokrát na koncert Richarda Müllera Jaké národnosti je zpěvák Richard Müller, který na podzim vystoupí v českolipském KD Crystal? A bude to podle pořadatelů koncert roku, který se pečlivě připravoval téměř dva roky. Česká Lípa tak patří k několika málo městům v Česku, kde se zpěvákova Potichu tour zastaví. Správná odpověď: Jméno, telef. kontakt: Své odpovědi nám můžete zasílat do konce září na adresu redakce (MěÚ Česká Lípa, nám. T.G.M., Česká Lípa), nebo osobně zanést do Městského informačního centra, nám. T. G. M. 2 (přízemí vedle radnice). Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce, kteří obdrží vstupenku na koncert Richarda Müllera v českolipském Kulturním domě Crystal 21. října od 19 hodin). 13

14 dvojčíslo 14 Kino Crystal Čt Ne vždy ve ŽENY SOBĚ USA. Komedie Po a Út vždy v 17.00, 13.7.St pouze ve 21.00! HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 1. část Po a Út vždy ve 20.00, 13.7.St pouze v HANNA. USA. Akční thriller v režii Joea Wrighta Čt Ne vždy v a / Čt Ne vždy ve ve verzi 2D s titulky 14.7.Čt půlnoční představení v HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2. část So Ne vždy v V PEŘINĚ 3D. Rodinná hudební komedie F. A. Brabce. Na malebném náměstí sídlí čistírna peří, ve které dokáží KD Crystal a divadlo amfiteátr klášterní zahrady 22. července v 19 hodin koncert JIP TRIO Letní jazzový večer. Vstupné 60 Kč 24. července v 17 hodin ČERT A KÁČA. Klasická pohádka. Vstupné 60 Kč. Divadlo Třemošná 26. srpna v 19 hodin koncert pod širým nebem Vodní hrad Lipý Výstava: ZDENĚK VILÉM Interaktivní dřevěné sochy s příběhem aneb vzpomínky na časy dávné s vůní dřeva. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie. Nositelem projektu je Sdružení Českolipsko a významnými partnery město Oybin a město Doksy. Sobota :00 23:00 NOČNÍ PROHLÍDKY. Zažijte jedinečnou atmosféru oživeného Vodního hradu Lipý. Kejkle s ohněm skupiny Flowshow. Vstupné: 60 Kč Neděle Centrum textilního tisku 10:00-17:00 Workshop: Tvorba obrazů voskovou batikou. Materiály k dispozici na místě. S sebou staré noviny, 1 plochý štětec velikost č. 8, pomůcky na kreslení. Vstupné: 300 kč (Workshop je vhodný od 15let) Přihlášky zasílejte předem na: Čtvrtek :30 PAVEL FAJT Spojení vážné hudby, elektroniky a muzikoterapie. Ohňová show skupiny Flowshow. Vstupné: 120 Kč Čtvrtek :30 ZÁVIŠ. Koncert a recitál knížete pornofolku. Vstupné: 80 Kč Sobota :00 23:00 NOČNÍ PROHLÍDKY HRADU. Kejkle s ohněm skupiny Flowshow. Vstupné: 60 Kč Neděle :00 KEJKLÍŘ. Divadelní společnost Kejklíř, Praha. Na motivy pohádky bratří Grimmů. Vstupné: 50 Kč (Třetí dítě zdarma!) :00 ČERTOVINY. Jak Kašpárek vyzrál na čerty a Pekelná nuda. Dvě loutkové pohádky. Divadlo Klubíčko Cvikov. Vstupné: 50 Kč (AKCE: Třetí dítě zdarma!) Čtvrtek :30 VÁCLAV KOUBEK kulturní nabídka vyčistit peřiny od zlých snů. Rozruch do idylické atmosféry vnese záhadné zmizení dědečka a pak také vykladačka snů Po St vždy v JMENUJI SE OLIVER TATE. VB, USA. Komedie dospívání podle slavné knižní předlohy Joea Dunthornea Po St vždy ve BOBR USA. Mel Gibson a Jodie Foster v romantickém dramatu Čt St vždy v 17.30, So a Ne také v AUTA 2 3D USA Čt Ne vždy ve ZKAŽENÁ ÚČA USA. Komedie Po St vždy ve JANA EYROVÁ USA. Romantické drama s Miou Wasikowskou. JARRET. Folkrocková skupina z Liberce. Vstupné 90 Kč. 28. srpna v 17 hodin NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA Činoherně- loutkové představení o dětské fantazii. Vstupné 60 Kč. Divadlo Michala Vaňka Nový Bor V případě nepříznivého počasí budou akce přesunuty do Kulturního domu Crystal. Folkový písničkář, bavič a fabulátor se svojí harmonikou. Vstupné: 120 Kč Sobota :30 SKÁLA SMRTI Divadlo N.O.P.O.Ď., Nový Bor. Vstupné: 80 Kč Pátek Punk-cabaret-komiksový večírek 17:00 PAPÍR SKLO PLASTYČeskolipská undergroundová legenda. 19:00 OCTOBRIANA Hvězda letošního Komiksfestu. Komiksové loutkové divadlo o superhrdince Rudého října 21:00 DIE BLAUE TROTTELPARADE Česko-německý punk-cabaretový nářez. 150 Kč Neděle :00 ČARODĚJŮV UČEŇ Divadlo N.O.P.O.Ď., Nový Bor. Tradiční lidová pohádka z Lužice o chlapci jménem Krabat. Vstupné: 50 Kč (AKCE: Třetí dítě zdarma!) Neděle Centrum textilního tisku 10:00-17:00 Workshop: Dekorování textilu Savem Materiály k dispozici na místě. V ceně workshopu jedno tričko. Účastníci nechť si na workshop donesou: Staré noviny, ostré nůžtičky na nehty, libovolný počet triček a jiného textilu k dekorování. Vstupné: 300 kč (Workshop je vhodný od 15let) Přihlášky zasílejte předem na: Pátek Sci-fi elektronicky laděný večírek 19:00 MONOSKOP Trip-hopová skupina z Prahy, jejíž hudbu definují silné melodické linky a netradiční aranže. 21:00 ALIEN1 UV bodypaintingová přehlídka 21:30 CITYBANKA Pohybové sci-fi divadlo o lásce, nenávisti a dalších emocích. Svět, jak jsme ho znali, už nikdy nebude jako dřív. V hlavní roli ANIČKA STROPNICKÁ.Vstupné: 150 Kč DDM Libertin červenec/srpen 2011 Pozvánka na výstavu Výstava fotografií Svatopluka Dvořáka a pilota Tomáše Klimeše ve Vlastivědném muzeu a galerii Ing. Svatopluk Dvořák se narodil v roce 1936 v Bratislavě, ale už od roku 1945 žije v severních Čechách. Poznávání přírody a kraje se mu stalo celoživotní zálibou a touha uchovat pro něj i jeho blízké prožitky a obrazy ho přivedla i k fotografování. Letecké fotografování je novější kapitolou, které se věnuje až v posledních několika letech po seznámení s pilotem Tomášem Klimešem. Letecké fotky přinášejí nové pohledy na známá místa, jinak nedosažitelné. Postupně se snažíme snímat stejná místa jak z pohledu leteckého, tak pozemního. Příměstské tábory 600 Kč/týden.Termíny: , , výtvarný, , , , , , Tábory budou probíhat v době od 8 do 15 hod. Jsou určeny pro děti z 1. stupně ZŠ. Program: hry v klubovně, vzdělávací hry na PC, míčové hry, výtvarná a pracovní činnost, návštěva Libertinského zookoutku, činnost v Otevřeném klubu Spirála, vycházky do přírody, celodenní výlet. V ceně jsou zahrnuty obědy, materiál na činnost, jízdné a vstupné na výlety, pedagogický dozor. Informace Z. Kroupová TĚŠÍME SE NA VÁS V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE! Městská knihovna Provozní doba v Městské knihovně a jejích pobočkách v době letních prázdnin: Městská knihovna - hlavní budova na nám. T. G.Masaryka 170: Uzavřena od do Pobočka Špičák - ul. Červeného kříže: Zavřeno od do Pobočka Lada - ul. Komenského 2989: Zavřeno od do Pobočka Holý vrch - ul. Jižní 1814: Zavřeno od do Nezapomeňte : na dovolenou správnou knihu nebo průvodce!!! Půjčujeme mapy, průvodce, silniční atlasy. Turistické mapy České a Slovenské republiky. Speciální mapy vodácké a cyklistické. Výběr průvodců evropskými zeměmi, průvodce evropskými velkoměsty, světovými metropolemi, silniční atlasy. Výlety po okolí Lužické hory, Liberecko, Děčínsko, Litoměřicko. Euroregion Nisa tipy na cestování v příhraniční oblasti Německa, Polska a ČR. K dispozici v čítárně městské knihovny na nám. T. G. Masaryka 170. Nabídku průvodců, atlasů a map lze prohlížet i v on-line katalogu na webu městské knihovny VEŘEJNÝ INTERNET K DISPOZICI (ZDARMA) : v městské knihovně na náměstí T. G. Masaryka na pobočce Špičák (Červeného kříže 2563) na pobočce Lada (Komenského 2989) v místní knihovně Dobranov (čp.14)

15 dvojčíslo nadace, organizace červenec/srpen 2011 Dětský den u zahrádkářů Českolipští zahrádkáři uspořádali ve spolupráci s městem Česká Lípa akci Dětský den v osadě č. 8 v ulici Boženy Němcové. Více jak 100 dětí zahrádkářů i příchozích občanů si zasoutěžilo v různých disciplínách a za skákání v pytli, chytání rybiček, házení na šaška či vrhání kroužků odměňovali pořadatelé děti lístečky, které si poté vyměnily za ceny. Stůl plný cukrovinek, balónků, žvýkaček a hraček byl za 1,5 hodiny prázdný. Na závěr soutěžního odpoledne byl připraven skákací hrad, který děti přivítaly s radostí. Zvláštní atrakcí byla i jízda na ponících. K pohodě přispěli také sponzoři, díky nimž pořadatelé Day of dance talent 2011 Dnem tanečních talentů se stal na ZŠ 28. října pátek 3. června. Taneční soubor Čtyřlístek Česká Lípa vyhlásil pro svoje členy a jejich přátele 1. ročník taneční soutěže Day of dance talent. Děti se měly možnost přihlásit do 3 tanečních kategorií/ country tanec, mažoretky nebo street a hip hop dance/. Cílem soutěže bylo vzbudit v dětech odvahu a samostatnost v sestavování choreografie, vymýšlení kostýmů a hudby. Výkony tanečníků po celou dobu soutěže bedlivým okem sledovala pětičlenná porota složená z řad odborníků jednotlivých tanečních oborů. Mgr. Daniela Doležalová p. učitelka tělesné výchovy, Květoslava Hradecká vedoucí mažoretek, Pavlína Šplíchalová dlouholetá tanečnice country tanců, Jitka Jedličková trenérka street dancu a předsedou poroty se stala Mgr. Iveta Kurdzielová. Čas, Město Česká Lípa, prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany, uspořádalo v měsíci červnu dvoudenní víkendový pobyt pro pěstounské rodiny v krásném prostředí Českého ráje nedaleko Trosek. Ubytováni jsme byli v penzionu v obci Žernov. Po příjezdu a dopoledním se rozkoukávání, vybalování, koupání ve venkovním bazénu a dobrém obědě, nás autobus zavezl pod hrad Trosky. Důkladně jsme si ho prošli a prohlédli a někteří vystoupali i na obě pověstné věže. Po modré turistické značce jsme se pak z hradu vydali již pěšky na zpáteční cestu do penzionu. Zastavili jsme se i na vyhlídce Svatopluka Čecha, ze které je jeden z nejkrásnějších pohledů na Trosky. dětem rozdávali koblížky, limonádu a nakonec i špekáčky, které si nakonec děti opékaly u táboráku. Jménem výboru ZO ČZS v České Lípě děkuji všem pořadatelům za jejich aktivní spolupráci a všem sponzorům za dary a finanční příspěvky. Karel BUBENÍK kdy se porota rozhodovala, kolika body ohodnotí jednotlivé choreografie, vyplnili taneční hosté. Jako první se této úlohy ujal taneční soubor Kids c.lock 7even, poté své umění dvakrát předvedly mažoretky Berušky a velkým potleskem byla odměněna i skupina Dance c.lock 7even. Před závěrečným vyhlášením vítězů, přítomní uvolnili své napětí při společném tanečku s porotou na známou písničku YMCA a Waka Waka. Stupně vítězů nezůstaly dlouho prázdné. Postupně na ně vystoupali ti nejlepší z nejlepších. Poděkování patří všem dětem, které se do soutěže přihlásily, rodičům, kteří pomohli svým dětem s přípravou vystoupení, milým hostům za vyplnění přestávek a také porotě, která svým příjemným vystupováním uvolnila nervozitu všech soutěžících. Za rok s tanečním talentem opět nashledanou. L. LIMBERKOVÁ Víkendový pobyt pro pěstounské rodiny Procházeli jsme přírodní rezervací skalním útvarem Borecké skály a následně obcí Rovensko pod Troskami. Všichni, kteří se turistického pochodu zúčastnili, vydrželi a to jak malí, tak ti velcí účastníci. Večer jsme zakončili táborákem a opékáním vuřtů, které po turistickém výkonu všem přišly vhod. Druhého dne mohli pěstouni využít k diskusi s psychologem a k vzájemné výměně cenných zkušeností z výchovy svých svěřenců, pěstouni tak hovořili o problémech, které dnes a denně musí řešit, někdo z nich více a jiný zase méně. Všichni účastníci se pak domů vraceli nejenom s novými zážitky ale také s cennými zkušenostmi, kterých při výchově dětí není nikdy dost. Petra NOVOTNÁ Severáčkova mototrophy V pátek 24. června se konal již osmý ročník tradiční soutěže Severáčkova mototrophy. Ptáte se, o co jde? Jedná se o soutěž smíšených několikačlenných posádek, které jezdí vlastním vozem po malebném Českolipsku a plní přitom zajímavé sportovní či vědomostní úkoly. V cíli se pak může osvěžit a odpočinout si v nějaké zahradní restauraci. Soutěž má jen jednu podmínku, a to takovou, že alespoň jeden člen družstva musí navštěvovat ZŠ Sever. Trať začínala u školy na sídlišti Sever a končila na Ranči K.M. SMART v Heřmaničkách. Na této trati se nacházelo 8 stanovišť, na kterých jsme, mimo jiné, házeli vlaštovkou na dálku, zjišťovali cenu uhlí, kopali míčem na cíl, zahráli si lesní golf, zastříleli jsme si na školní střelnici, jezdili na lyžích či přenášeli míček na pavučině tvořené provazy. Pro každou posádku byly v cíli připravené poukázky na koláč a zmrzlinu zdarma a Bezpečnostní služby je nový studijní obor, kde bude teorie velmi úzce propojena s praxí, se začne vyučovat na Euroškole v České Lípě již v září Mezi povinné předměty patří například speciální fyzická příprava, kriminalistika, mimořádné události, zdravověda a první pomoc. Studenti v průběhu 4letého studia absolvují celou řadu kurzů, mj. kurz sebeobrany, sportovní střelby, horolezectví, přežití v terénu a další. Jednání s garanty jednotlivých předmětů probíhají úspěšně již rok. Při přípravě učebních plánů nám byli velmi nápomocni členové Hasičského záchranného sboru Ve čtvrtek 23. června se členové našich sborů na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše dočkali za celoroční práci tradičního výletu letos jely děti na výlet na skalní hrad Sloup. Vlakem přijely do Nového Boru a pak pěšky do obce Sloup a do Lesního kdo byl po cestě opravdu vyčerpaný, mohl si zakoupit grilované maso. Po vyhodnocení jednotlivých posádek zaměstnanci školy Sever předali ceny a vítězi tohoto ročníku, posádce Hogo- Fogo, i onen pověstný putovní severáčkův pohár. Děkuji tímto celému pedagogickému sboru za píli a obětavost, se kterou připravoval úkoly a přečkal i letošní nepřízeň počasí. Velké poděkování patří vedení školy a SRPDŠ, které zajistily na soutěž řadu odměn, a všem, co na stanovištích zabezpečovali zdárný průběh celé soutěže. Nesmíme zapomenout ani na členy Střeleckého klubu Manušice, kteří v naší školní střelnici zajistili hladký průběh jedné ze soutěží, a na majitele a zaměstnance Ranče K. M. SMART, kteří nám poskytli velice příjemné prostředí, zajistili sladké odměny pro děti a umožnili zájemcům svezení na ponících. O. VOSÁLA Nový studijní obor na Euroškole Libereckého kraje v čele s plk. Mgr. Vladimírem Formánkem, mjr. Ing. Boleslavem Langem a dalšími kolegy, kteří se zapojí do výuky. Základní škola Slo- vanka převzala v budově Senátu ve Valdštejnském paláci v Praze své prestižní mezinárodní ocenění Ekoškola. Stala se tak první školou v České Lípě, která se tímto titulem může pochlubit. Ocenění si převzali zástupci Ekotýmu v doprovodu pana ředitele Mgr. Václava Špetlíka a starostky města Česká Lípa, paní Mgr. Hany Moudré. Foto: archiv školy Sbory byly za odměnu na výletě divadla. Cestou po červené turistické značce si všichni užívali nádherného počasí, pochutnávali si na borůvkách, poznávali okolí a těšili se na prohlídku hradu. Jaký náš výlet byl prostě krásný, však si ho děti plně zasloužily! 15

16 sport dvojčíslo červenec/srpen 2011 Medailové úspěchy Plaveckého klubu Česká Lípa 2011 Plavecký klub Česká Lípa si připsal do medailového výčtu letošního roku další výrazný přírůstek, když na závodech v Rumburku vybojovali plavci celkem 100 medailových umístění v individuálních startech (40 zlatých, 35 stříbrných a 25 bronzových). Zvítězili také ve štafetách chlapců i děvčat a navíc druhá štafeta děvčat obsadila ještě třetí místo. Za PK Č. Lípa startovalo 38 plavců z původně 48 přihlášených: Jiří Bechyně, Matěj Čáp, Jakub Češka, Ondřej Hofman, David Hollosi, Matyáš Hollosi, Ondřej Kahánek, Jan Kecek, Adam Kolář, Michal Kudrna, Lubomír Langer, Miroslav Langer, Adam Martin, Richard Mígl, Vojtěch Novák, Ondřej Olšar, Daniel Pecinovský, Jan Plíhal, Matěj Rek, Miroslav Spremo, Jakub Tauš, Ondřej Vosála, Veronika Bláhová, Kristýna Erlebachová, Šárka Hofmanová, Adéla Kopecká, Daniela Králová, Markéta Musilová, Natálie Musilová, Nikol Pekárková, Tereza Pivoňková, Kateřina Siblíková, Karolína Szabová, Tina Šafrová, Klára Šuriková, Natálie Vacková, Lucie Valešová a Martina Vlasáková. Je škoda, že se závodů nemohli zúčastnit také Mirek Chaloupka, Filip Češka a Vojta Volf, kteří by rozhodně ještě výrazně rozšířili medailovou sbírku. Pro nejmladší plavce to byly poslední závody v tomto školním roce, ale ti starší ještě zdaleka nekončí, protože budou dále reprezentovat PK a také Českou Lípu na vrcholných událostech, na které se museli nejprve nominovat svými výkony na Oblastních přeborech v květnu. Budou to Letní poháry ČR desetiletých (Praha Matěj Rek) a jedenáctiletých (Domažlice Miroslav Langer, Natálie Vacková a Martina Vlasáková), Mistrovství ČR dvanáctiletého žactva (Kopřivnice Richard Mígl a Adéla Kopecká), Mistrovství ČR třinácti a čtrnáctiletého žactva (Plzeň Jakub Češka, Ondřej Olšar, Jakub Tauš a Karolína Szabová) a stávající školní rok zakončí osmička našich nejlepších na IV. Letní olympiádě dětí a mládeže, kde bude reprezentovat nejen Českou Lípu, ale celý Liberecký kraj (Olomouc Adéla Kopecká, Karolína Szabová, Natálie Vacková, Martina Vlasáková, Jakub Češka, Richard Mígl, Ondřej Olšar a Jakub Tauš). Od ledna 2011 do prvního červnového týdne absolvovali plavci PK Č. Lípa 23 závodů s úctyhodnou bilancí medailových umístění a nových osobních rekordů. Startovali postupně na závodech v Neratovicích (Neratovický pohár), Litoměřicích (Litoměřický kalich), Rumburku (Rumburský kapřík), Lounech (Malá cena PROSEN Louny), Plzni (Plzeňský vytrvalec), Kolíně (Malá cena Kolína), Hradci Králové (Jarní pohár), Praze (Velikonoční závody), Chomutově (Jarní cena nejmladšího žactva), Jablonci nad Nisou (Cena TJ Bižuterie), Prostějově (O mokrého Emana), Bratislavě (ORCA CUP), Praze (Jarní cena), Ústí nad Labem (Mezinárodní závody mládeže), Dolním Kubíně (Velká Cena DK), Mladé Boleslavi (Cena města MB), Rumburku (Oblastní přebor 11 a mladší), Chomutově (Velká cena), Lounech (Oblastní přebor 12 a starší), Roudnici nad Labem (Letní pohár EMME), Nymburku (Malá cena Nymburka), Barceloně (Mezinárodní závody) a Rumburku (Memoriál J. Novotného). Na všech těchto výše uvedených závodech získali plavci 290 medailí, z toho 116 zlatých, 97 stříbrných a 77 bronzových. Ze starších plavců se nejlépe dařilo O. Olšarovi a mezi pravidelné sběratele medailí patří také J. Tauš, A. Kopecká, R. Mígl, M. Langer, M. Vlasáková a další. Z nejmladších to jsou M. Chaloupka, T. Šafrová, K. Šuriková, F. Češka, M. Musilová, N. Musilová, V. Bláhová a samozřejmě v přípravce dorůstá spousta dalších nadějných plavců, kteří se již nyní podílejí na medailovém úspěchu. Podrobnosti k jednotlivým závodům (výsledky a další zajímavosti) naleznete na internetových stránkách Plaveckého klubu Česká Lípa Plavecký klub Česká Lípa hodlá rozšířit řady závodních plavců, a protože nejlépe se začíná úplně od začátku, tak především máme zájem o děti ročníků narození (ti starší plavci by měli zvládat plavání na solidní úrovni uplavat alespoň 100 m libovolným způsobem a směrem k těm mladším naše nároky samozřejmě klesají, ale rozhodně i ti nejmladší by měli mít dobrý vztah k vodě a zvládat alespoň základní dovednosti). Info bude před začátkem nového školního roku na včetně přihlášky, ale již nyní se můžete hlásit na ové adrese dříve přihlášení budou mít samozřejmě přednost při zařazování do přípravky PK. Pozvánka KČT na výlety v červenci a srpnu Slévání vody v Děčíně (akce EURORANDA) Odjezd Česká Lípa hl.n 8,30, Holý vrch 8,32, Děčín hl.n 9,14. Zpět podle výletu Děčín 11,45/ 12,41 a dále každou hodinu. Vedoucí výpravy J.Dobrovolná ( ), K.Jindra. Pěší tůra dle výběru (http://www.nakola.cz/ Turisti_11/0136_Turisti_11.htm) Ze Štětí do Liběchova za skalními výtvory V. Levého Odjezd Česká Lípa (8,33) (koupit jízdenku jen tam), Lovosice, Hněvice. Trasa: Hněvice, Štětí, Stračí, Hraběcí a Knížecí kaple, loupežnická jeskyně Mordloch, skála 7 chlebů, Had, Harfenice, Liběchov ČD. Návrat v Výpravu vede D. Škrlová ( ). Délka trasy ~ 12 až 15 km Poznáváme Český ráj 4 Odjezd Česká Lípa (6,50). Pěší trasa: Pantheon, Frýdštejn, Nadzámčí, Voděrady, Záborčí, Drábovna, ČD Malá Skála ~10 až 15 km. Vede A. Machová ( ), odjezd ve 14,27 nebo 15, Cyklovýlet Kol Jablonného Odjezd Česká Lípa (6,55), Lvová (7,39). Vede Č. Povolný ( ), A. Machová ( ). Délka ~40 km Autovýlet Setkání v Jizerských horách Odjezd vlastními auty z České Lípy od Adély pod Královku. Organizuje K.Kutík ( ). Na místě ubytování, každý den od 9 hod. tůry do okolí, večer zábava Vzhůru do Sedla Odjezd Česká Lípa (8,33), Liběšice (9,17). Pěší trasa: Liběšice, Trnobrany, Sedlo, Liběšice. Délka trasy ~10 km. Vedoucí výpravy R.Kaprál ( ). Odjezd 14,37 nebo v 16, Do Lužice Odjezd Česká Lípa (6,55), zpět Krompach (15,30). Délka ~15 až 20 km. Vede M. Zavadil ( ). MĚSTSKÉ NOVINY, čtrnáctideník, ev. č. MK ČR E Vydává: Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IČO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová. Komise pro komunikaci s veřejností: předseda Tomáš Hudec, pracovní skupina pro MN Jitka Čížková, Jiří Šubrt, Petr Novák. Distribuce: tel Příjem inzerce: tel , Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH MĚSTO ČESKÁ LÍPA PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ DOKONČENÝCH V ROCE 2011 V lednu 2012 zpracoval odbor rozvoje, majetku a investic, MěÚ Česká Lípa Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, prostřednictvím

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková Téma: Kyberšikana a bezpečný internet Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí zahrnuje

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH Datum: 2. 5. 2013 Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01 PŘÍTOMNI: Rada starších:, Irena JIRÁSKOVÁ, Pavel VYSLYŠEL, Petr ČERNÝ, Květa PŘIBYLOVÁ, Slavomíra FEJKLOVÁ,

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Bezpečně na internetu Příručka pro rodiče Tato brožurka obsahuje základní informace, které se

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 176/8/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 7. zasedání ZMě. 177/8/15. ZMě schvaluje program 8. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

Zápis č. 6/2014. Přítomni: Soňa Černá, Lenka Syblíková, JUDr. Marek Starý, Ladislav Vejvoda, Josef Šitta, Miroslav Herink, Ing.

Zápis č. 6/2014. Přítomni: Soňa Černá, Lenka Syblíková, JUDr. Marek Starý, Ladislav Vejvoda, Josef Šitta, Miroslav Herink, Ing. 1 Zápis č. 6/2014 z VI. volebního období zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice z veřejného zasedání konaného dne 25.9.2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, Lenka Syblíková,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni:. 7. zastupitelů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08)

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) Č. usnesení 363/08 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti Reálná nebezpečí internetu pro děti Národní uzel bezpečnějšího internetu Pavel Vichtera koordinátor projektu Saferinternet.cz t. 605 252 963 e-mail: vichtera@saferinternet.cz Národní uzel bezpečného internetu

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více