NOVINY MĚSTSKÉ. Čipování psů v České Lípě. dvojčíslo/2011. Z bloku starostky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY MĚSTSKÉ. Čipování psů v České Lípě. dvojčíslo/2011. Z bloku starostky"

Transkript

1 MĚSTSKÉ dvojčíslo/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 8. července 2011 Čipování psů v České Lípě Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém červnovém zasedání schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku města Česká Lípa k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů s platností od 1. ledna Tato vyhláška tak upravuje povinnost chovatelů nechat čipem či tetováním trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou, a to včetně povinnosti přihlásit psa chovaného v České Lípě do evidence vedené na MěÚ Česká Lípa. Vyhláška vychází z platné legislativy a jejím cílem je, aby českolipští chovatelé nechali své psy u veterináře očipovat speciálním mikročipem, který se zavádí pod kůži zvířete. Jedním z hlavních důvodů, proč se město rozhodlo podobnou vyhlášku vydat, je, že čipování, potažmo trvalé označování psů, by mělo chovatele vést jednak k podstatně větší zodpovědnosti, což by ve svém důsledku mělo znamenat zlepšení situace v chovu psů na území města, kde je každoročně odchyceno cca 300 toulavých psů. Ti jsou potom na náklady města umisťováni do útulku v Dobranově, na jehož provoz město čtvrtletně přispívá 147 tisíc korun. pokračování na str. 2 O dva dny delší prázdniny budou mít školáci ze Základní školy Partyzánská, kde se kvůli plánované rekonstrukci ve školní jídelně rozdávalo vysvědčení už v úterý 28. června. Na poslední zazvonění se těšili i páťáci, kteří nezapomněli ani na kytičku pro paní učitelku. Foto: Eva Markgrafová Z bloku starostky Minule jsem vám slíbila jména nově oceněných osobností, kterým jsem v rámci letošních městských slavností předala Poděkování starostky. Jsou to Mgr. Martin Aschenbrenner, Mgr. Magda Jogheeová, Irena Hájková, PaeDr. Milan Kubát a Ing. Martin Hrdlička. O tom, proč jsme ocenili právě tyto osobnosti, kterým ještě jednou děkuji a gratuluji, se dočtete v tomto vydání MN na str. 5. Dovolím si však přidat ještě další seznam jmen a to oceněných školáků, které jsme rovněž v rámci letošních slavností odměnili jménem města malým dárkem za to, jak se učí a jak reprezentují naše město na různých soutěžích a olympiádách. ZŠ Pátova: Pavlína Černá žákyně, 9. A, ZŠ Dr. Miroslava Tyrše: Marek Fabíni, 9.C, ZŠ Partyzánská: Markéta Cháberová, 9. třída, ZŠ Slovanka: Martin Šťastný, 9. třída, ZŠ a MŠ Jižní: Patrik Lorenc, 9.A, ZŠ, Pš a MŠ Moskevská: Nikola Mirková, 9. třída, ZŠ Sever: Sabina Bubníková, 9. A., ZŠ Špičák: Kristina Bergmanová, 9. B., ZŠ Lada: Markéta Bulínová, 3. A, ZŠ a MŠ Klíč: David Nováček, 7. A, Gymnázium Česká Lípa: David Tichý. Nejenom jim ale všem českolipským školákům, studentům a pedagogům už přeji jediné, aby měli slunečné prázdniny a čas volna jim utíkal pomaleji než ve škole. Pro všechny čtenáře MN mám pak ještě dvě důležité informace. Od 1.7. došlo na základě požadavků občanů a podniků v průmyslové zóně k několika dalším změnám v jízdních řádech českolipské městské autobusové dopravy. Nezásadnější je převedení všech spojů linek 204 a 215 na linku 225. Aby pokryla potřeby cestujících, jezdí ve špičce ve 20 minutovém intervalu a v dopravních sedlech, tj. mimo dopravní špičku, ve 30 minutovém intervalu. Spoje ze zastávky Špičák, Dlouhá do průmyslové zóny (a zpět) pak byly převedeny na novou rychlíkovou linku 234 (obdoba 232, 235), která by cestujícím ze sídliště měla zajistit rychlejší spojení do práce a zpátky domů. Podrobnější informace k upraveným jízdním řádům najdete na webu města, kde jsou samozřejmě k dispozici i samotné jízdní řády jednotlivých linek. Další informace se týká letního provozu farmářských trhů, které od konce května můžete navštívit vždy ve čtvrtek na Škroupově náměstí. Po dobu prázdnin se však tyto trhy budou konat každých čtrnáct dnů, tj. konkrétně , , a a od budou opět po týdnu. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě letošních městských slavností a děkuji i vám, kteří jste přijali pozvání a přišli jste se podívat. Bylo vás opravdu hodně, což je ta nejlepší odměna pro všechny organizátory a účinkující. Přeji vám krásné léto a pohodovou dovolenou. Hana Moudrá

2 dvojčíslo z radnice červenec/srpen 2011 O obecní pozemky v průmyslové zóně má zájem staronový investor Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém červnovém jednání odsouhlasilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s firmou Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH na odkoupení městských pozemků v českolipské průmyslové zóně o celkové rozloze cca 41 tisíc metrů čtverečních za 300 Kč/m 2, tj. celkem za cca 12,5 milionů korun. Seznam pozemků: p. č ostatní plocha, zeleň o výměře m 2, p. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 942 m 2, p. č. 5410/1 ostatní plocha, zeleň o výměře m 2, p. č. 5405/1 ostatní plocha, zeleň o výměře m 2, p. č trvalý travní porost o výměře 217 m 2, p. č. 5403/1 trvalý travní porost o výměře m 2, p. č ostatní plocha, zeleň o výměře 264 m 2, p. č. 5407, trvalý travní porost o výměře m 2. Jak vyplynulo z předložené důvodové zprávy, skupina Johnson Controls má zájem vybudovat v České Lípě nový výrobní areál na výrobu součástek pro automobilový průmysl. Ve své žádosti, Prostřednictvím Národního archivu Praha se městu Česká Lípa podařilo zakoupit vzácný rukopis Friedricha Sonnewenda Chronologische Geschichte der Stadt Böhmisch Leipa. Pojednává o dějinách města od bájných počátků až do roku 1787, kdy město zachvátil velký požár, při kterém vyhořel i kostel sv. Petra a Pavla na dnešním Škroupově náměstí. Rukopis, který je jistým druhem kroniky města, pochází ze soukromé sbírky především starých tisků MUDr. Ivanova, lékaře ruského původu z nemocnice Pod Petřínem na Malé Straně, který svou sbírku budoval hlavně v 60. letech 20. století. O existenci rukopisu s německým textem historikové tušili, ale o jeho osudu se nevědělo. Pochází pravděpodobně z roku 1835 a obsahuje 151 číslovaných stran. Součástí jsou i tištěné přílohy z roku 1933 a 1934 a několik fotografií. Je v jednoduché kartónové se kterou se na radnici obrátila prostřednictvím firmy Johnson Controls Autobaterie s. r. o,. Česká Lípa, připravuje projekt rozšíření výrobního programu a chce jej umístit v České Lípě. Předmět výroby je specifikován jako lehká výroba bez rušivých vlivů na okolí. Nový provoz by pak měl do konce roku 2013 zaměstnávat zhruba 80 lidí a v roce 2016, kdy naběhne výroba do plné kapacity, ještě o 60 více. Předmětem nákupu jsou tak pozemky v průmyslové zóně u budovaného obchvatu České Lípy a členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí, kteří se žádostí zabývali na květnovém jednání, doporučili zastupitelstvu prodat požadované pozemky za zmíněných 300,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. Své souhlasné stanovisko k odprodeji výbor zdůvodnil tím, že firma vytvoří 140 nových pracovních míst. Stanovení ceny pak na základě odsouhlasených pravidel odůvodnil tím, že pozemky musí majitel zainvestovat, tj. zajistit odvodnění, přístupovou cestu a odstranit náletovou zeleň. (ema) Vzácný rukopis o dějinách města vazbě s koženým hřbetem, na němž je vyraženo Geschichte der Stadt B. Leipa. Poprvé byl rukopis k vidění při nedávných městských slavnostech, kdy byl vystaven v prostorách KD Crystal. Nyní se už nachází v depozitáři Státního okresního archivu v České Lípě, kde podobné archiválie mají zajištěny nezbytné klimatické podmínky, a proto zde bude trvale uložen a bude zde sloužit i k badatelským účelům. Vystavovat se pak bude pouze při mimořádných příležitostech. Více informací o této zajímavé kulturní památce přineseme v zářijovém vydání MN. (ema) Dny Evropského kulturního dědictví Město Česká Lípa ve spolupráci s příspěvkovou organizací Lipý a Vlastivědným muzeem a galerií Česká Lípa pro Vás připravují pestrý program na Dny Evropského kulturního dědictví, který se uskuteční v sobotu10. září. Areál bývalého augustiniánského kláštera v České Lípě - Zábavné a tvořivé odpoledne pro rodiny s dětmi, kam zavítají i historické postavy z našich dějin od 13:00 do 20:00 hodin. Téma: Památky tvůrci panoramatu našich měst a městeček. Vodní hrad Lipý a Centrum dokončení ze str. 1 Pokud však zatoulaný pes bude očipován, nebude ho muset městská policie přepravovat do útulku, ale na základě evidence bude kontaktován majitel zvířete. Dojde tak i ke zkrácení doby pro navrácení psa a zároveň se zvýší pravděpodobnost, že ztracený pes bude opět nalezen. Takže čipování ve svém důsledku přispívá rovněž k zajištění větší ochrany psů. Významně také pomáhá při řešení konfliktních situací, na kterých se psi mohou podílet, včetně problémů se Rozvoj turistického regionu Českolipsko je projekt podpořený z evropského Fondu pro regionální rozvoj, ale i záměr a hlavní cíl Sdružení Českolipska pro následující roky. Turistický region Českolipsko tvoří dvě oblasti Máchův kraj a Lužické hory s podoblastmi Kokořínsko, Podralsko, Hrádecko Chrástavsko a Novoborsko. Nejaktuálnějším výstupem projektu je vydání letních turistických novin, které budou zdarma k dispozici na všech informačních centrech a v místech textilního tisku v České Lípě Výstava historických snímků významných industriálních staveb v České Lípě a soutěže a hry pro celou rodinu od 11:00 do 17:00 hodin.téma: Průmyslová revoluce, aneb industriální tvář České Lípy. V rámci akce budou zpřístupněny prostory hradu Lipý, Centra textilního tisku a Archeologického muzea Šatlava po celý den zdarma a ke koupi bude i nové pexeso s motivy historicky význačných průmyslových staveb v České Lípě a jejím blízkém okolí. Čipování psů v České Lípě znečišťováním veřejných prostranství. V neposlední řadě je zavedení mikročipu většinou vyžadováno i při cestování zvířete do zahraničí. Kontrolu dodržování této vyhlášky bude v České Lípě provádět Městská policie Česká Lípa, která prostřednictvím čtecího zařízení a propojením do evidence psů, kterou povede na MěÚ finanční odbor, okamžitě zjistí majitele psa. Povinnost nechat trvale označit psa má pak ze zákona chovatel, který si trvalé označení psa zajistí u veterináře na vlastní náklady. (red) Rozvoj turistického regionu s vyšší koncentrací turistů. Svým obsahem přiblíží možnosti trávení volného času na Českolipsku, sezónní novinky a seznam akcí konaných nejen v době prázdnin. Současně byl vytvořen nový čtyřjazyčný image materiál turistického regionu. Posledním propagačním materiálem pro letošní rok budou trhací mapy Českolipska. Podle průzkumu na informačních centrech je to jeden z nejžádanějších materiálů, o který mají návštěvníci zájem. Markéta HUMPOLÁKOVÁ Stomatologická pohotovost od 8.00do12.00 hodin Krajská nemocnice budova LDN, Jablonecká 15, Liberec, tel MUDr. L. Picmaus, 28. října 2707, ČL, tel MUDr. P. Antošová, Bendlova 2236, ČL, tel MUDr. P. Černý, Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel MUDr. P. Vránová, Čs. Armády 1566, ČL, tel MUDr. M. Horáčková, Marián-ská 845, ČL, tel MUDr. J. Červenková, Nám. Svobody 250, Zákupy, tel , MUDr. J. Jandlová, 28. října 3004, ČL, tel , MUDr. M. Kopřiva, 28. října 3004, ČL, tel MUDr. M. Horáčková, tel a MUDr. J. Červenková, tel MUDr. M. Murswieková, Bulharská 844, ČL, tel , MUDr. M. Taranová, Tovární Vrch 780, Doksy, tel , MUDr. N. Motlíková, Eliášová 1545/9, ČL,tel , MUDr. L. Picmaus, 28. října 2707, Česká Lípa, tel

3 Žáci Základní školy dr. Tyrše budou mít nové šatny červenec/srpen 2011 investice dvojčíslo Město začne v Richterově dvoře s úpravou prostor pro Městskou policii V červenci budou zahájeny stavební práce na jednom z objektů Richterova dvora. Vyplývá to z usnesení zastupitelů, kteří se touto veřejnou zakázkou financovanou městem zabývali na květnovém a červnovém zasedání. Práce budou prováděny na objektu, z něhož se vloni odstěhovala pobočka Všeobec-né zdravotní pojišťovny. Uvolněné prostory město hodlá využít jako služebnu Městské policie, která sídlí v již nevyhovujících prostorách na Škroupově náměstí. Kromě toho sem bude přemístěna i část agend odboru dopravy (např. evidence řidičských průkazů a dopravních přestupků). Aby však bylo možné oba subjekty do budovy přemístit, je nutné provést některé stavební a udržovací práce, jako jsou například oprava střechy, dispoziční úprava objektu (rozdělení na samostatné části určené pro Městskou policii a odbor dopravy, zvýšení kapacity sociálního zařízení), úprava vodoinstalace a ústředního vytápění. Již v březnu proto Rada města ČL schválila zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na Stavební úpravy a udržovací práce v objektu Richterova dvora s předpokládanou celkovou hodnotou budoucích nákladů ve výši Kč bez DPH. Podle druhu požadovaných stavebních prací byla zakázka rozdělena na 4 etapy, z nichž každá obsahuje specifické práce, na které je třeba samostatné živnostenské oprávnění. Podle odboru rozvoje, majetku a investic, který zakázku připravoval, město rozdělením zakázky může díky úzké specializaci jednotlivých dodavatelů získat i výhodnější cenové a technické podmínky. Vzhledem k tomu, že z principu uvedeném ve směrnici rady města o zadávání veřejných zakázek není možné dělit veřejnou zakázku tak, aby docházelo k zařazení zakázky do nižší kategorie a tím k jejímu zadání jednodušším způsobem, navrhl ORMI, aby každá z etap této veřejné zakázky byla zadávána sice samostatně, avšak bez ohledu na její reálnou předpokládanou hodnotu způsobem předepsaným pro zakázky 3. kategorie, kde výsledek zadávacího řízení a uzavření smlouvy schvaluje zastupitelstvo nikoliv rada, tj. v režimu zakázek nad milión korun. Na květnovém jednání ZM byly proto z výše uvedených důvodů předloženy k osouhlasení výsledky zadávacích řízení na realizaci I. a III. etapy a obdobně na červnovém jednání ZM byly odsouhlaseny návrhy výsledků zadávacích řízení na dodavatele etapy II. a IV. Předmětem I. etapy veřejné zakázky je výměna střešních oken, oprava střechy a klempířských prvků, jejímž dodavatelem se na základě usnesení ZM stala firma Milan SZABO, Česká Lípa, která městu předložila nejvýhodnější nabídku. Celková cena za stavební práce, které by měly být provedeny během července, činí Kč vč. DPH. Výměna původního nevyhovujícího kotle s nízkou účinností za modernější, který zároveň umožní ohřev teplé užitkové vody pro plánované sociální zařízení (sprchy) Městské policie, a výměna radiátorových ventilů za ventily s termohlavicemi, které přispějí ke snížení spotřeby zemního plynu při vytápění objektu, byly zahrnuty do III. etapy veřejné zakázky. Dodavatelem této zakázky se na základě doporučení hodnotící komise stala firma TOPAZ - CL s. r. o., která by ji měla zrealizovat rovněž během července za Kč včetně DPH. Dodavatelem II. etapy, jejímž předmětem jsou stavební úpravy spočívající ve změně dispozičního řešení objektu a vybudování sociálního zázemí pro městskou policii a část odboru dopravy bude společnost AFC Servis DC, a. s., Děčín, která požadované stavební práce provede v termínu od 1. srpna do 30. září za Kč vč. DPH. Ve stejném termínu bude probíhat i IV. etapa týkající se úpravy systému slaboproudé elektroinstalace EZS a zřízení systému EPS. Tuto veřejnou zakázku malého rozsahu bude na základě proběhnuté soutěže provádět firma HB ALARM, spol. s r. o., Praha, která předložila nejvýhodnější nabídku a práce provede za Kč vč. DPH. Náklady na realizaci všech čtyř etap budou hrazeny z rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic na rok 2011, z položky Městská policie přemístění služebny do Richterova dvora. Ve schváleném rozpočtu ORMI byl na tuto položku vyčleněn pouze 1mil. Kč, a proto zastupitelé odsouhlasili také příslušnou rozpočtovou změnu řešící přesun prostředků v rámci rozpočtu ORMI. (ema) Adaptace KD Crystal pro městskou knihovnu Již v minulém volebním období se českolipští zastupitelé zabývali myšlenkou přesunu Městské knihovny z náměstí T. G. M. do kulturního domu Crystal a dali tomuto záměru, který předpokládá, že by do budoucna knihovna sídlila v prvním patře KD, zelenou. Jedním z hlavních důvodů bylo, že v KD by se účelně využily veškeré prostory a knihovna by byla čtenářům lépe dostupná a bezbariérová. Architektonickou studii řešící adaptaci Crystalu pro potřeby knihovny zpracuje pro město liberecký projektový tým Janďourek - Medlíková - Suchomel architekti. Požádali jsme projektový tým Jiřího Janďourka a Jany Medlíkové, jehož členem se stal také nositel autorských práv k objektu, prof. Jiří Suchomel, k předložení nabídek na zpracování konečné podoby studie řešení. Tato studie by pak měla v budoucnu sloužit jako závazný podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, upřesňuje Hana Ezrová z odboru rozvoje, majetku a investic. Projektový tým nám proto předložil nabídku ve dvou variantách řešení. První varianta předpokládá, že by zpracovali pouze studii úprav nezbytných pro přestěhování knihovny do kulturního domu. Rada se však na základě našeho doporučení rozhodla pro druhou variantu, která předpokládá, že projektanti zpracují pro město studii mnohem komplexnější, kde se budou zabývat i otázkou vytápění celého objektu, obvodovým pláštěm, střechou, úpravou vstupního prostoru ve foyeru, bezbariérovým přístupem atp. Celkové projekční náklady jsou vyčísleny na Kč bez DPH a architektonickou studii by měl projektový tým zpracovat nejpozději do tří měsíců. Podle Hany Ezrové právě tato studie odpoví i na další velmi důležitou otázku a tou je cenová náročnost případné adaptace. K vlastní adaptaci však město nemůže přistoupit dříve, než bude dokončena přestavba divadla, neboť teprve po té se bude moci do divadelní budovy odstěhovat administrativa příspěvkové organizace Kultura sídlící v prvním patře KD. (ema) Oprava střechy na ZUŠ Vloni byla na budově českolipské základní umělecké školy opravena fasáda a současně došlo k zateplení objektu. Stavební práce tu však budou probíhat také o letošních letních prázdninách, kdy se zde bude provádět oprava střechy. Součástí projektu, který město Česká Lípa financovalo s podporou Státního fondu životního prostředí z Operačního programu životní prostředí, nebyla oprava střech, které byly zatepleny již v minulosti. Splňovaly tak požadované tepelně-technické parametry a nebylo tudíž možné na jejich opravu čerpat dotaci, vysvětluje místostarosta Tomáš Vlček. Až při realizaci stavby se však zjistilo, že stav hydroizolačních vrstev (střešní fólie na bázi PVC) je havarijní, což se na závěr roku 2010 potvrdilo masivním zatečením do malého sálu. Vzhledem k tomu, že bylo zároveň zjištěno, že kvůli nevhodně provedenému spádování střech dochází na rovných plochách k zadržování vody, nechal odbor, rozvoje, majetku a investic zpracovat projekt, který umožňuje rekonstrukci rozdělit na etapy a střechu opravovat postupně po objektech. Letos v dubnu rada města schválila zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na první etapu rekonstrukce střechy na ZUŠ a zastupitelstvo se na svém červnovém jednání zabývalo na základě proběhnutého výběrového řízení přidělením této zakázky dodavateli stavebních prací. Tím je stavební firma BREX s. r. o., která předložila městu nejvýhodnější nabídku. Střechu v zadním traktu budovy, tj. nad sály, kde došlo k zatečení, opraví za Kč vč. DPH, což je oproti odhadovaným nákladům o více než 100 tisíc méně. (ema) Termíny vydání a uzávěrek Městských novin ZÁŘÍ (30. 8.), (13. 9.) ŘÍJEN (26. 9.), ( ) LISTOPAD ( ), (8. 11.) PROSINEC ( ) (6. 12.) 3

4 dvojčíslo rozhovor červenec/srpen 2011 Rozhovor s Martinem Prokešem o přípravě jubilejního desátého ročníku festivalu Lípa Musica V letošním roce čeká Českou Lípu jubilejní 10. ročník festivalu Lípa Musica. Jakou dramaturgií oslaví festival své desátiny, o tom jsme si povídali s Martinem Prokešem, zakladatelem a ředitelem všech deseti festivalů. Už při loňském devátém ročníku jste naznačil, že letošní festival bude dramaturgicky přizpůsoben té jubilejní desítce. Léto klepe na dveře a tak je nejvyšší čas, abychom se vás zeptali, v čem bude letošní festival jiný a kdy se uskuteční. Letošní ročník zahájí mimořádná osobnost evropské operní scény paní Eva Urbanová. Ta vystoupí v operním galavečeru, který bude zasvěcen v první polovině české operní scéně. Po přestávce potom italské operní tvorbě. Posluchači budou mít tak možnost slyšet mimořádný pěvecký výkon podtržený doprovodem Orchestru Národního divadla. Celý večer bude řídit vynikající slovenský dirigent Rastislav Štůr. Další skutečnou lahůdkou se stane vystoupení Moskevského partiarchálního sboru Drevnerusskij raspev, který se na festival Lípa Musica vrací po fenomenálním úspěchu již po třetí. V rámci festivalu vystoupí hned na čtyřech místech. Každé se odehraje na jiném místě, na ten českolipský se můžou posluchači těšit ve čtvrtek 22. září od hodin v basilice Všech svatých. Každý koncert bude pro české posluchače objevováním neznámých světů ruské duchovní tvorby. Originálním projektem je bezesporu Visegrádská noc, která chce porovnat a zároveň propojit čtyři hudební kultury osobami čtyř mladých klavíristů z generace již zcela otevřené světu. V rámci večera vystoupí čtyři klavírní virtuózové. Večer klavírních skladeb z hudební historie zemí Visegrádské čtyřky, přednesených čtyřmi klavírními virtuózy: Ivo Kahánek (Česko), Matěj Arendárik (Slovensko), Istvan Lajko (Maďarsko), Łukasz Trepczyński (Polsko). Festivalu nechybí populární řada, kterou reprezentuje večer s repertoárem z autorské dílny bratří Ebenů. Nezařaditelné je vystoupení špičkového souboru Clarinet Factory pohybujícího se ve vodách nazvaných crossower. Repertoár propojující klasickou duchovní hudbu s volnou tvorbou typickou pro tento soubor rozezní monumentální prostory baziliky v Jablonném v Podještědí. Kolik koncertů se z této nabídky letos odehraje mimo Českou Lípu, kde by mělo zaznít šest koncertů, a to na základě smlouvy s městem, které je spolupořadatelem? Město Česká Lípa, které se stává již tradičně srdcem festivalu a které festival hostí spolupořadatelsky, zažije opravdu 6 projektů. Dalších 11 se uskuteční na dalších místech Libereckého kraje: Nový Bor, Jablonné v Podještědí, Jablonec nad Nisou, Hrádek nad Nisou Železný Brod, Kravaře, Zahrádky, Nový Oldřichov, Filipov u Rumburka a Praha. Jaký je celkový rozpočet takového festivalu. Zmínila jsem smlouvu s městem, které se podílí milionem korun, ale ten asi nestačí, máte nějaké další sponzory? Rozpočet letošního ročníku festivalu činí 3,5 mil. korun. Pochopitelně se tedy na financování podílí celá řada partnerů v letošním roce v čele s generálními partnery festivalu společností Everesta s. r. o. a Jakub a. s. Hlavní spolupořadatel festivalu Město Česká Lípa za finanční podpory ČLT člena skupiny MVV Energie CZ, poskytuje festivalu, tak jak jste zmínila, jeden milion korun. Další zdroje festivalu jsou nadace a nadační fondy, vstupné z koncertů a příspěvky od Libereckého kraje a Ministerstva kultury. Kolik lidí je spolu s vámi zapojeno do přípravy? Celoročně pracují na festivalu čtyři lidé. V době festivalu se na koncertech podílí kolem 20 dalších pracovníků. Kdybyste se měl ohlédnout za uplynulými ročníky, který byl nejnáročnější, a který vy osobně považujete za nejúspěšnější? Jsme nesmírně hrdí na každý ročník, který tvoří historii festivalu. Každý z ročníků je něčím jiný a zvláštní. Máme to obrovské štěstí, že festival tvoří lidé, kteří našli společnou řeč, kteří patří ve svých oborech mezi špičku, a že nás práce na tvorbě kultury v našem regionu baví a naplňuje. Každý má své bolesti a trápení a je velmi náročné každoročně nezklamat naše publikum a udržet vysokou úroveň, o kterou festival každoročně usiluje. Když jste v roce 1999 přišel s myšlenkou hudebního festivalu, věřil jste už tehdy, že se v České Lípě zabydlí? Nezapochyboval jste někdy o vysokých ambicích celého projektu? V počátcích zrodu festivalu byla pouze víra. Víra v to, že naše úsilí a práce sklidí v budoucnu své plody. Začátky byly těžké, bylo potřeba spousty lidí přesvědčit, že tehdy festival duchovní hudby má smysl, a že bude mít své posluchače. Přesto jsem pevně věřil, že si své místo najde a hlavně, že najde cestu k posluchačům. O uměleckých ambicích festivalu nepochybuji, bez nich by to byl mrtvý festival. Jen si poslední dobou občas pokládám otázku, jestli to všechno má smysl a hned poté dojdu k vystřízlivění. Má, protože je to práce pro lidi a pro nás všechny, protože, pokud nebude přítomná kvalitní kultura, budou naše životy vláčeny mezi seriály a Česko či Slovensko bude donekonečna hledat Superstar a úplně zapomeneme, že pravé hvězdy jsou s námi již stovky let v podobě skladatelů Smetany, Dvořáka, Janáčka a dalších. Můžeme si už zakoupit vstupenky na letošní ročník? Ano. Předprodej vstupenek je již v plném proudu, vše nadete na Neváhejte a zajistěte si vstupenky na festivalové koncerty včas. Mimo standardních možností můžete nově využít e- vstupenku, kterou při úhradě kartou máte ihned k vytištění na Vašem počítači. Novinkou v letošním roce je také otevření festivalové kanceláře v centru České Lípy v Klášterní ulici 464/11. Vstupenky je možné zakoupit každý pracovní den od 15 do 18 hodin. Děkuji za rozhovor. Eva Markgrafová 16. září 15. října 2011 Mezinárodní hudební festival Lípa Musica ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU pátek 16. září v 19 hodin Kulturní dům Crystal, Česká Lípa Operní galavečer B. Smetana, A. Dvořák, G. Verdi, G. Puccini, F. Cilea, P. Mascagni sobota 17. září ve 20 hodin kostel sv. Barbory, Zahrádky. Tradiční koncert při svíčkach. Franz Schubert Básník a noc Stanislav Předota zpěv, Petra Matějová kladívkový klavír, Josef Pejchal umělecký přednes. (kopie klavíru Anton Walter & Sohn, 1805 Paul McNulty, Divišov, 2007) neděle 18. září v 17 hodin kostel sv. Kříže, Nový Oldřichov. Liběna Sequardtová hoboj, Jaroslav Tůma varhany čtvrtek 22. září v 19 hodin bazilika Všech svatých, Česká Lípa pátek 23. září v 19 hodin Městské divadlo, Jablonec nad Nisou sobota 24. září v 19 hodin kostel Narozenní Panny Marie, Filipov u Rumburka neděle 25. září v 19 hodin Evangelický kostel U Salvátora, Praha 1 Staroruské zpěvy 15. a 16. století Pojďte, pokloňme se Moskevský patriarchální sbor Drevnerusskij Raspev, Anatolij Grindenko dirigent (Rusko) středa 28. září v 19 hodin Jiráskovo divadlo, Česká Lípa. Večer klavírních skladeb z hudební historie zemí visegrádské čtyřky, přednesených čtyřmi klavírními virtuosy. čtvrtek 29. září v 19 hodin kostel sv. Vavřince, Jezvé. Koncert k poctě sv. Václava. Ensemble Inegal. pátek 30. září v 19 hodin Městské divadlo, Železný Brod. Bratři Ebenové sobota 1. října v 19 hodin Kulturní dům Crystal, Česká Lípa. Bratři Ebenové neděle 2. října v 17 hodin bazilka sv. Zdislavy, Jablonné v Podještědí Clarinet Factory, Clarinet Factory Orchestra Dobrá meditace Lípa Musica dětem čtvrtek 6. října v 18 hodin kostel Narození Panny Marie, Česká Lípa. Českolipský dětský sbor. Koncert žáků umělecké školy na téma Děti a hudba Lípa Musica dětem pátek 7. října v 9.30 a v 11 hodin Jiráskovo divadlo, Česká Lípa. Naivní divadlo divadlo Liberec Labutí jezírko Loutková hudební pohádka na motivy baletu. neděle 9. října v 17 hodin kostel Narození Panny Marie, Kravaře. Barokní hudba na Českolipsku Severočeský filharm. sbor pátek 14. října v 19 hodin kostel sv. Bartoloměje, Hrádek nad Nisou. Hudba z berlínských, lipských, kroměřížských a vídeňských archivů pro sólový baryton a koncertantní violu da gamba. Ensemble Tourbillon ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU sobota 15. října v 19 hodin Městské divadlo, Nový Bor. J. S. Bach: Braniborské koncerty. VENTI DIVERSI ensemble, komorní orchestr. Martin Petrák uměl. vedoucí 4

5 červenec/srpen 2011 poděkování starostky dvojčíslo Poděkování starostky města převzalo pět osobností Pěti dalším českolipským osobnostem předala v sobotu 25. června starostka Hana Moudrá Poděkování starostky. Toto zvláštní ocenění je představitelem města udělováno u příležitosti Městských slavností konaných ku poctě patronů města Petra a Pavla již od roku Během předchozích devíti let ho získaly již více než čtyři desítky osobností. Jsou mezi nimi lidé různých profesí a zálib. S některými z nich se už bohužel nikdy nesetkáme, ale jejich odkaz tu stále zůstává. Všichni dosavadní i budoucí laureáti mají totiž jedno společné - zasloužili se o to, že jejich Umem a pílí vzkvétá Česká Lípa. V parafrázi Vergiliova citátu, který se před deseti lety stal ústředním mottem naší ceny, je vyjádřena celá podstata Poděkování, jehož symbolem je křišťálová plastika navržená akademickým sochařem Pavlem Wernerem. Kromě této plastiky s Vergiliovým citátem získává každý oceněný také pamětní list, jehož výtvarnou podobu navrhl akademický malíř Michal Wein, připomněla starostka a spolu s místostarosty Jiřím Kočandrlem a Tomášem Vlčkem pak přistoupila k předání. Žlutou křišťálovou plastiku udělovanou za kulturu obdržel pro rok 2011 Mgr. Martin Aschenbrenner za popularizaci českolipské historie O regionální historii se začal zajímat již během svého studia na gymnáziu, kdy jako brigádník provázel turisty na státním zámku v Zákupech a Lemberku. Svoji diplomovou práci na vysoké škole věnoval rodu Berků z Dubé. A právě tyto první badatelské zkušenosti ho přivedly k zájmu o regionální historii, kde navazuje na tradici místních historiků a archivářů, jejichž práce si město velice cení. V osobnosti mladého pedagoga našla svého pokračovatele. Poznatky, které pan magistr čerpá studiem vydaných pramenů, ale především studiem v archívech, se snaží publikovat nejen pro užší okruh odborníků, ale také pro veřejnost. Od roku 1994 publikuje každoročně v regionálním sborníku Bezděz, vydal několik menších brožur vlastním nákladem a široké veřejnosti se snaží poskytnout výsledky svých výzkumů také prostřednictvím zpravodajů jednotlivých měst a obcí. Jako pedagog pak za důležitou skupinu lidí, o níž se domnívá, že je jí třeba přístupnou formou zprostředkovat pohled do historie, považuje děti a mládež. K jeho posledním velmi významným počinům proto patří kniha Příběhy z Českolipska. Byla vydaná vloni a role vydavatele se velice rádo zhostilo město, neboť literární zpracování příběhů o postavách našich místních dějin je určeno čtenářům všech věkových kategorií. Zelenou plastiku za oblast práce s mládeží převzal PaeDr. Milan Kubát, který se této věkové kategorii věnuje s osobitým přístupem jako pedagog i jako skaut Pedagogickou činnost vykonává od roku 1973 a od roku 2003 stojí v čele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště se sídlem v ulici 28. října. Tato škola se pod vedením pana ředitele Kubáta zaměřuje na řadu aktivit, jež se promítají i do života města. Například se Na snímku zleva PaeDr. Milan Kubát, Mgr. Martin Aschenbrenner, Irena Hájková a Ing. Martin Hrdlička. Foto: Eva Markgrafová ujala organizace Burzy škol aneb QUO VADIS, která žákům končícím povinnou školní docházku každoročně usnadňuje výběr dalšího vzdělání. K významným aktivitám školy patří i projekty Druhá šance nebo Krokem přes Most, jejichž cílem je formou rekvalifikace poskytnout mladistvým nezaměstnaným na trhu práce novou šanci. Za zmínku stojí také projekt Nebojme se změny, který je zaměřen na pedagogy, neboť si klade za cíl změnu postojů učitelů k moderním formám a metodám výuky. Škola také velice aktivně spolupracuje s firmou Protool a aby zlepšila šance svých absolventů na trhu práce, uspořádala například i soutěž mladých automechaniků. Kubát se však pedagogické činnosti nevěnuje pouze ve škole, neboť je dlouholetým členem organizace Junák a mladé skauty vedl již v době totalitního komunistického režimu, která obdobným aktivitám nebyla nakloněna. Ve svých svěřencích probouzí zájem o ekologii a snaží se, aby našli správný životní cíl. Duhová plastika symbolizující poděkování za sociální a zdravotní oblast byla udělena Mgr. Magdě Jogheeové, která po řadu let stála v čele českolipského K-centra a za kterou cenu převzala její kolegyně Vlaďka Hřebíková M. Jogheeová vystudovala Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Jako novinářka se do povědomí čtenářů zapsala především jako autorka fejetonů. V České Lípě je však spojována především s problematikou drogově závislých lidí, neboť v roce 1997 stála spolu s psychiatrem MUDr. Hnídkem u zrodu K-centra. Bylo to v období, kdy málokdo tušil, jak tuto oblast řešit a co lze od nového projektu očekávat. Ale naopak bylo hodně těch, kteří pochybovali o smyslu nízkoprahového zařízení, jakým K-centrum je. Paní Jogheeová se však s vervou sobě vlastní pustila do práce a významně přispěla k vytvoření kvalifikovaného týmu pracovníků, který získal certifikát odborné způsobilosti poskytovatelů pro uživatele omamných a psychotropních látek. Jako ředitelka organizace pak nastavila i spolupráci s dalšími institucemi a samosprávami a její zkušenosti jsou vítaným zdrojem informací v komunitním plánování. Její citlivý přístup k problematice uživatelů drog a k řešení jejich situace určitě přispěl také k částečné změně náhledu veřejnosti a samospráv na financování této služby, která nikdy nebude dostatečně doceněná, protože jejími příjemci jsou lidé pohybující se díky své závislosti na okraji společnosti. Za mimořádný projev lidskosti byla červenou plastikou oceněna Irena Hájková, která se rozhodla nebývalým finančním darem pomoci jindřichohradeckému Klokánku. Když se totiž českolipská seniorka Irena Hájková dozvěděla, že má stavba Klokánku v Jindřichově Hradci finanční potíže, neváhala a rozhodla se, že mu věnuje milión korun z prodeje svého domu. Velkorysému daru nechtěla zprvu uvěřit ani Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí. Původně paní Hájková plánovala, že peníze z prodeje použije na zcela jiné záležitosti, jenomže odchod těžce nemocného manžela její životní příběh přepsal. A tak si řekla, že když už peníze nemohou manželovi pomoci, může s nimi pomoci ještě někomu jinému. Proto tedy svůj dům prodala, Klokánku darovala milión korun a sama se pak přestěhovala do garsonky v Domě s pečovatelskou službou v České Lípě. Svým darem tak přispěla k otevření Klokánku, kde byl 1. června zahájen provoz. Je to jediné zařízení svého druhu v jižních Čechách, které je připraveno poskytnout azyl třiceti dvěma dětem. Čirá pokovená plastika udělovaná za oblast podnikatelskou náleží za rekonstrukci secesního domu v Děčínské ulici firmě Hrdlička spol. s.r.o., za kterou ji převzal její jednatel a ředitel, Ing. Martin Hrdlička Nádherný dům s číslem popisným 361 byl v podobě letohrádku vystaven nejspíše v roce 1898 a vznikal souběžně s palácem krajského soudu. Do dalšího osudu této vily se pak promítly dějiny. V r byla konfiskována jako židovský majetek. Po roce 1945 byla opět zabavena jako majetek německý. V roce 1949 byl vznesen restituční nárok na dům po zesnulé Emílii Weisové. Avšak podle vyhlášky ministerstva financí z roku 1952 pak byla budova přidělena místnímu národnímu výboru v České Lípě, který ji o dva roky později předal okresnímu národnímu výboru, aby zde zřídil pionýrský dům. Ten zde působil do roku Od této doby, kdy dům prošel privatizací, chátral, protože přes 30 let se do něj neinvestovalo. Celkovou rekonstrukci vily zahájila v roce 2010 až firma Hrdlička spol. s r.o., která se stala její novou majitelkou a rozhodla se, že dům s podporou evropských fondů obnoví do původní secesní podoby. Svůj záměr beze zbytku naplnila a na první polovinu srpna plánuje kolaudaci. Díky citlivě provedené rekonstrukci byl tak v České Lípě obnoven velmi krásný objekt do původní podoby z konce 19. století. Vilu pak firma nevyužije pouze jako zázemí pro svoji českolipskou pobočku a školící centrum, ale část reprezentativních prostor hodlá nabídnout pro konání výstav a jiných kulturních akcí. (ema) 5

6 dvojčíslo historie Válečná Česká Lípa obrana města červenec/srpen 2011 V předešlých dvou částech seriálu jsme sledovali širší přípravu obyvatelstva na případné ohrožení města bojovými operacemi. Konstatovali jsme, že politické vedení země a sudetské župy dlouho nepřipouštělo nebezpečí průchodu fronty uvnitř Německé Říše. Prvním signálem ohrožení vpádem bylo Slovenské národní povstání s možným postupem Sovětské armády do vnitrozemí Čech a s možnou podporou českého obyvatelstva by následoval nápor na pohraničí. Sovětská ofenziva v polovině ledna 1945 zvýšila nebezpečí útoku z východu. V březnu začal postup Rudé armády na Opavsko a Ostravsko. Značná část tohoto území náležela do tzv. Východních Sudet. Obranná opatření se zaměřila na využití dřívějších československých opevnění z roku Dále bylo vytvořeno množství zátarasů, za nimiž byli nasazováni příslušníci volkssturmu a Hitlerovy mládeže. Mezi nimi i dobrovolníci z Českolipska. Jejich hlavní obrannou zbraní byla pancéřová pěst proti útočícím tankům. Ve členitém terénu se bojovalo téměř dva měsíce. K Odře a Nise pronikla sovětská vojska ve druhé polovině března a soustřeďovala síly k útoku na Berlín. Ve strategických úvahách sovětského generálního štábu se objevila také myšlenka útoku na Prahu, který by byl veden podél Nisy směrem na Liberec. Souviselo to se snahami eliminovat silné vojenské uskupení nacistů ve Slezsku a v české kotlině. Českolipské obyvatelstvo pochopitelně zvažovalo svou budoucnost. Kladlo si otázku, kam až postoupí západní spojenci, protože někteří prominenti režimu připravovali útěk pod ochranná křídla americké a britské armády. V únoru 1945 unikly do rukou německé zpravodajské služby některé informace z Jaltské konference, na níž bylo projednáno rozdělení Německa na okupační zóny. Z toho se dalo vyvodit, že Čechy budou zcela zřejmě obsazeny Sovětskou armádou. Nezbylo než načrtnout možnou obranu České Lípy. Vycházela z předpokladu hlavního směru útoku od severu. Možný model obrany si můžeme představit podle přípravy a realizace zabezpečení města Chebu. Město bylo jednoduše zablokováno a pod osobním vedením Konráda Henleina se mělo bojovat o každý dům a ulici. Američanům se tehdy podařilo s pomocí jednoho německého antifašisty se nepozorovaně přiblížit k městu přes železnici a hned na jeho kraji zcela náhodně zastřelit vojenského velitele města. Obrana se okamžitě zhroutila a starosta dal neprodleně vyvěsit bílé vlajky. Henlein znovu prchá do Liberce. K toto události došlo 25. dubna Od tohoto okamžiku sice Henlein vydával příkazy, ale již je prakticky nikdo nerespektoval. Jejich součástí byly i pokyny k likvidaci průmyslových objektů, mostů a železnic. Někdy ke konci dubna byla nakreslena mapa obrany České Lípy. Byl k tomu použit plán města z roku Linií, na níž by měla být soustředěna obranná opatření, byl tok Ploučnice. Řeka prochází městem v hluboké regulaci a rozestavením jednotek na jejím jižním břehu, bylo možné vytvořit svým způsobem souvislou frontu. V nevelké vzdálenosti odtud v lesích u Okřešic a Sosnové byly soustředěny polní sklady a stáhly se sem týlové jednotky. V podstatě šlo o prchající vojáky pomocných sborů sestavených z cizinců např. z Turkmenstánu. Na území města byly vyznačeny některé objekty, u nichž se dalo předpokládat, že budou určeny k ochromení nebo k destrukci. Byla to součást plánu obecně nazývaného politika spálené země. V nákresu bylo nádraží, železniční dílny, vagonka a továrna na vrtačky. Zanesen sem byl i krajský soud s věznicí. Jak s ním mělo být naloženo, to skutečně otázka. Ladislav SMEJKAL Z historického kalendáře Vítězslav Evermod Vaněk Do České Lípy došla zpráva, že v Jablonci nad Nisou zemřel 9.června 2011 ve věku 89 let V. E. Vaněk. Českolipská epizoda v jeho životě nebyla dlouhá, ale velmi významná pro naše město. Roudnický rodák, syn poštovního úředníka a bývalého italského legionáře. Svému synovi dal do vínku lásku k vlasti a k jejímu srdci na Podřipsku zvlášť. Odchoval ho Sokol, který mu dal pevnou vůli a vytrvalost. Vaněk, stejný ročník jako Emil Zátopek, šel v jeho stopách a byl vynikajícím lehkým atletem. Angažoval se i v jiných sportech. Jako mladý člen strany národních socialistů pracoval po roce 1945 pro obnovu a udržení masarykovských ideálů. Po procesu s JUDr Miladou Horákovou bylo uvězněno mnoho národně socialistických činovníků. Také Vaněk strávil několik let ve vězení a při práci v kamenolomu v Korozlukách na Mostecku byl vážně zraněn. Od šedesátých let spolupracoval na Roudnicku s knězem Evermodem Vladimírem Balcárkem, s nimž se staral o řadu farností. Od něj také převzal při 6 Zatrhli jsme pro Vás U pomníku Milady Horákové na nábřeží Bedřicha Smetany se také u příležitosti letošního Dne obětí komunizmu uskutečnilo tradiční pietní shromáždění, na kterém účastníci minutou ticha uctili také památku Evermoda Vaňka. Foto: Kateřina Kotková biřmování své druhé jméno. V roce 1990 byl poctěn tím, že při návštěvě papeže Jana Pavla II v Praze ho mohl vítat jako ministrant. V roce 1975 opustil svůj rodný kraj, žil v Jablonci a v Mimoni a v devadesátých letech se přestěhoval do České Lípy. Záhy jsem měl příležitost ho poznat, protože jsem jako historik spolupracoval při utváření zdejší Konfederace politických vězňů a tehdejšího Klubu Milady Horákové. Již někdy v roce 1993 jsme začali vyjednávat o zřízení památníku Milady Horákové v České Lípě. U některých lidí to budilo rozpaky, protože uvažovali tak, že pomníky patří jen rodákům a zdejším slavným lidem. Pro plán byl získán starosta města prof. Zdeněk Pokorný, který celou snahu později shrnul asi takto: opravujeme domy, budujeme chodníky, dáváme město do pořádku a nesmíme při tom také zapomínat na minulost a to zejména na tu nedávnou. Ta byla těžkou ranou pro naše město a celou zemi. Lidé by měli mít místo, kde se mohou zastavit a připomenout si tyto časy, aby se na ně nezapomnělo. Dílo akademické sochařky Lukešové bylo instalováno v roce Vaněk se snažil ještě vytvořit v České Lípě muzeum Třetího odboje. Dostal nabídku instalovat ho do dřívější pohřební kaple Wedrichů u kostela P. Marie. Objekt byl však nevhodný, příliš vlhký. Navíc jeho sbírka, kterou chtěl zde umístit, se příliš na muzeum nehodila, byl to spíše osobní archiv. Stavěl jsem se proti tomu, a to nás na čas i rozkmotřilo. Čas to ale zahojil. S radostí jsem ho vítal každý rok při uctění památky Milady Horákové na Smetanově nábřeží. Vždy stál skromně stranou, ačkoliv jemu náleželo přední místo. Bez jeho energie a zaujetí by nápad nemohl být realizován. Odlitky díla sochařky Lukešové jsou jen tři. Pražský na Vyšehradě byl odcizen a bylo třeba pořídit novou kopii. Druhý je v České Lípě a třetí v rodném městě Milady Horákové v Kopřivnici. Ladislav SMEJKAL

7 červenec/srpen 2011 fotoreportáž dvojčíslo Městské slavnosti konané ku poctě patronů města Petra a Pavla Česká Lípa 2011 Odhadovaný počet návštěvníků na letošních městských slavnostech, které pořádala Česká Lípa již po jedenácté, byl neuvěřitelných 15 tisíc lidí. Hlavním organizátorem byla příspěvková organizace města Kultura Česká Lípa, ale na pestrém programu se podílela celá řada dalších subjektů. Naše fotoreportáž je tak jen malým průřezem toho, co se v rámci slavností odehrálo. Například to byla výstava historických automobilů a motocyklů, kterou u příležitosti svého letošního výročí již ve čtvrtek 23. června otevřel v sále KD Auto Veterán Club Česká Lípa a prezentací nablýskaných dvoustopých i čtyřstopých veteránů okouzlil návštěvníky. Páteční program otevřelo v kině Crystal, podobně jako vloni, rozloučení se žáky 9. tříd a ocenění nejlepších českolipských školáků vedením města. Na úvod však ještě vystoupil školní sbor ze ZŠ Sever a navodil skvělou náladu. Hodně rušno bylo v pátek také na zahradě Sociálních služeb města České Lípy, kde se konala tradiční olympiáda seniorů s mezinárodní účastí, neboť zasoutěžit si přijely i výpravy družebních měst Mittweidy, Bardějova a Boleslawiece. Ale vítězství zůstalo doma, protože vyhrál tým Sociálních služeb. Programově nejpestřejší zůstala jako tradičně sobota, kterou odstartovala u Ploučnice Neckyáda, pořádaná soukromou rozhlasovou stanicí. Oficiální zahájení slavností však přišlo až s průvodem, v jehož čele šla v doprovodu místostarostů Jiřího Kočandrleho a Tomáše Vlčka za zvuku Přívoranky mladá slečna, která si oblékla českolipský kroj. Veřejnost si tak mohla kromě pochodujících mažoretek a dalších uskupení prohlédnout ručně vyšívaný lidový oděv našich předků, který je jinak k vidění ve vitríně na radnici. Po přednesení zdravic spřátelených měst a pozdravu starostky Hany Moudré, si už každý návštěvník mohl vybrat, zda zůstane u hlavního pódia, kde po celý den probíhala vystoupení více či méně známých účinkujících, nebo se půjde pobavit ke hradu Lipý, do indiánské vesnice, do kina, do knihovny, do lunaparku anebo na městský stadion, kde se sportovalo a kde měl i své pohádkové stanoviště Libertin. Foto: Eva Markgrafová a Zdeněk Richter ml. 7

8 dvojčíslo fotoreportáž červenec/srpen

9 červenec/srpen 2011 fotoreportáž dvojčíslo 9

10 červenec/srpen 2011 fotoreportáž dvojčíslo 10

11 červenec/srpen 2011 různé dvojčíslo Víte, co je kyberšikana? Kyberšikana (Cyber bullying) - specifický druh šikany, který k útokům využívá elektronické prostředky (mobilní telefony, , internet, pagery, blogy) k takovým činnostem, které obtěžují, zesměšňují a ponižují oběť takové šikany. Cíl kyberšikany - ublížit nebo ubližovat, ať psychicky nebo fyzicky. V některých případech se prolínají projevy tradiční šikany s kyberšikanou (nahrávání fyzického týrání spolužáka) Specifické projevy kyberšikany Publikování ponižujících záznamů nebo fotografií (např. v rámci webových stránek, MMS zpráv). Ponižování a pomlouvání v rámci sociálních sítí, blogů nebo jiných webových stránek. Krádež identity, zneužití cizí identity ke kyberšikaně nebo dalšímu sociálně patologickému jednání (např. zcizení elektronického účtu). Ztrapňování pomocí falešných profilů (např. v rámci sociálních sítí, blogů nebo jiných webových stránek). Provokování a napadání uživatelů v online komunikaci (především v rámci veřejných chatů a diskuzí). Zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť (např. v rámci sociálních sítí, blogů nebo jiných webových stránek, pomocí SMS zpráv apod.). Vyloučení z virtuální komunity (např. ze skupiny přátel v rámci sociální sítě). Obtěžování (např. opakovaným prozváněním, voláním nebo psaním zpráv). Happy Slapping je další z projevů kyberšikany. Jde o agresivní chování, kdy si agresor vybere náhodnou oběť a fyzicky ji napadne. Celý útok je natočen nebo vyfocen a záznamy jsou následně umístěny na internetu, kde je může vidět téměř každý. Právní kvalifikace projevů kyberšikany Abychom si udělali lepší představu, co je a co není trestné, je nezbytné nastudovat si o tom důležité informace. V následujícím článku Vám nabízíme souhrn a výtah z jednotlivých právních předpisů. Jaké trestné činy mohou být za kyberšikanou skryty? (Zákon č. 40/2009 Sb. dle stavu ) - vydírání šíření pornografie výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií zneužití dítěte k výrobě pornografie svádění šíření toxikomanie násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci nebezpečné vyhrožování nebezpečné pronásledování hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod Jak se zachovat, pokud dojde k tomu, že se stanete obětí kyberšikany? Přijde vám výhružný mail nebo SMS, někdo zveřejní vaše nelichotivé fotografie na internetu atd. - Nejdůležitější je se někomu svěřit; rodičům, kamarádům, sourozenci nebo učiteli. - Rozhodně útočníkovi neodpisujte nebo neodpovídejte ve stejném duchu, protože se potom i vy stáváte útočníkem. - Archivujte důkazy - nemažte zprávy, které vám přišly, udělejte si Print Screen (stisknutím klávesy Shift + PrtSc vyfotíte položky na obrazovce Kde je možno hledat pomoc Policie ČR 158 Linka bezpečí Tísňové volání z mobilního telefonu 112 Rodičovská linka Vzdělávací institut ochrany dětí : Malý slovníček pro snadnější orientaci v cizích termínech spojovaných s kyberšikanou Kybergrooming označuje jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť (nejčastěji pomocí chatu, SMS zpráv, ICQ a Skypu) a donutit ji k osobní schůzce. Výsledkem schůzky může být sexuální zneužití oběti, fyzické mučení, nucení k terorismu atd. Kyberstalking je zneužívání internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií ke stalkingu Kyberšikana(cyberbuilying) je šikanování jiné osoby (např. ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.) s využitím internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií. Nejčastější projevy kyberšikany: A. Zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv či pomluv ( , SMS, Skype) B. Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit zachycenou osobu (fyzický útok, natáčení učitele). C. Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají či ponižují konkrétní osobu (blogy a jiné www stránky). D. Zneužívání cizího účtu - krádež identity ( ového, diskuzního apod.). E. Provokování a napadání uživatelů v diskuzních fórech, tapetování. F. Odhalování cizích tajemství. G. Vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu. H. Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním. Pharming označuje manipulativní postupy, které mají přimět uživatele, aby útočníkovi sdělil své osobní údaje. Je to obdoba phishingu. Phishing označuje manipulativní postupy, které prostřednictvím zfalšovaných ů či www stránek přimějí majitele bankovního účtu vyzradit své přístupové údaje k účtu. Je to obdoba pharmingu. Sexting, textování - elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem. SMS spoofing označuje zneužití internetu k odesílání falešných SMS zpráv. Sociální sítě je označení pro informační sítě (poskytované internetovými portály), které umožňují vytvářet virtuální společenství. Uživatelé mohou sdílet např. své osobní informace (osobní údaje, fotografie, video), komunikovat pomocí chatu a setkávat se tak s lidmi, se kterými by se uživatelé těchto portálů pravděpodobně nikdy nesetkali. Spam označuje nevyžádanou poštu. Stalking v překladu znamená pronásledování, opakované stupňované obtěžování, které může mít různou podobu a intenzitu. Nejčastější projevy stalkingu: A. Opakované dlouhodobé pokusy kontaktovat oběť (pomocí dopisů, e- mailů, telefonátů, SMS zpráv, zasíláním vzkazů na ICQ, Skype, v chatu, zasíláním různých zásilek s dárky apod) B. Demonstrování moci a síly stalkera (výhrůžky). C. Ničení majetku oběti (např. oken, auta, domácích zvířat, zasílání počítačových virů apod.). D. Stalker označuje sám sebe za oběť. E. Snaha poškodit reputaci oběti (stalker rozšiřuje o oběti nepravdivé informace v jejím okolí). Eva SADÍLKOVÁ, úsek prevence MP ČL PRACUJEME RYCHLE, S JISTOTOU A DISKRÉTNĚ i Mlýnská 34, Česká Lípa - VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ - ODKOUPENÍ DLUHŮ - ZASTAVENÍ EXEKUCÍ - JEDNÁNÍ S EXEKUTORY - KOMPLEXNÍ FINANČNÍ SERVIS - KONSOLIDACE SPLÁTEK -PONÍŽENÍ ÚROKOVÉ SAZBY - PONÍŽENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ SPLÁTKY - PRÁVNÍ SLUŽBY ADVOKACIE - SERVIS PŘI PDOREJI NEMOVITOSTI ZDARMA! RYCHLÁ POMOC 11

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH MĚSTO ČESKÁ LÍPA PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ DOKONČENÝCH V ROCE 2011 V lednu 2012 zpracoval odbor rozvoje, majetku a investic, MěÚ Česká Lípa Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, prostřednictvím

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková Téma: Kyberšikana a bezpečný internet Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí zahrnuje

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Bezpečně na internetu Příručka pro rodiče Tato brožurka obsahuje základní informace, které se

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

podrobné informace pro zadávací řízení na projektové práce na lávku pro pěší

podrobné informace pro zadávací řízení na projektové práce na lávku pro pěší podrobné informace pro zadávací řízení na projektové práce na lávku pro pěší podkladové materiály: - situace 1:1000 (vrátnice,, čp.65, vodoteč, ulice, mostek, trafostanice) - průzkumy (stávající od Ing.Zobačové)

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 176/8/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 7. zasedání ZMě. 177/8/15. ZMě schvaluje program 8. zasedání ZMě takto: Program:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH Datum: 2. 5. 2013 Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01 PŘÍTOMNI: Rada starších:, Irena JIRÁSKOVÁ, Pavel VYSLYŠEL, Petr ČERNÝ, Květa PŘIBYLOVÁ, Slavomíra FEJKLOVÁ,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011 USNESENÍ č. 20/5-11 Z I. s o u h l a s í s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2010, a to bez výhrad. II. s c

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti Reálná nebezpečí internetu pro děti Národní uzel bezpečnějšího internetu Pavel Vichtera koordinátor projektu Saferinternet.cz t. 605 252 963 e-mail: vichtera@saferinternet.cz Národní uzel bezpečného internetu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v katastrálním území Varnsdorf a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a o trvalém

Více

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 21. zasedání konaného dne 5. 8. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 11. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více