NOVINY MĚSTSKÉ. Čipování psů v České Lípě. dvojčíslo/2011. Z bloku starostky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY MĚSTSKÉ. Čipování psů v České Lípě. dvojčíslo/2011. Z bloku starostky"

Transkript

1 MĚSTSKÉ dvojčíslo/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 8. července 2011 Čipování psů v České Lípě Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém červnovém zasedání schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku města Česká Lípa k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů s platností od 1. ledna Tato vyhláška tak upravuje povinnost chovatelů nechat čipem či tetováním trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou, a to včetně povinnosti přihlásit psa chovaného v České Lípě do evidence vedené na MěÚ Česká Lípa. Vyhláška vychází z platné legislativy a jejím cílem je, aby českolipští chovatelé nechali své psy u veterináře očipovat speciálním mikročipem, který se zavádí pod kůži zvířete. Jedním z hlavních důvodů, proč se město rozhodlo podobnou vyhlášku vydat, je, že čipování, potažmo trvalé označování psů, by mělo chovatele vést jednak k podstatně větší zodpovědnosti, což by ve svém důsledku mělo znamenat zlepšení situace v chovu psů na území města, kde je každoročně odchyceno cca 300 toulavých psů. Ti jsou potom na náklady města umisťováni do útulku v Dobranově, na jehož provoz město čtvrtletně přispívá 147 tisíc korun. pokračování na str. 2 O dva dny delší prázdniny budou mít školáci ze Základní školy Partyzánská, kde se kvůli plánované rekonstrukci ve školní jídelně rozdávalo vysvědčení už v úterý 28. června. Na poslední zazvonění se těšili i páťáci, kteří nezapomněli ani na kytičku pro paní učitelku. Foto: Eva Markgrafová Z bloku starostky Minule jsem vám slíbila jména nově oceněných osobností, kterým jsem v rámci letošních městských slavností předala Poděkování starostky. Jsou to Mgr. Martin Aschenbrenner, Mgr. Magda Jogheeová, Irena Hájková, PaeDr. Milan Kubát a Ing. Martin Hrdlička. O tom, proč jsme ocenili právě tyto osobnosti, kterým ještě jednou děkuji a gratuluji, se dočtete v tomto vydání MN na str. 5. Dovolím si však přidat ještě další seznam jmen a to oceněných školáků, které jsme rovněž v rámci letošních slavností odměnili jménem města malým dárkem za to, jak se učí a jak reprezentují naše město na různých soutěžích a olympiádách. ZŠ Pátova: Pavlína Černá žákyně, 9. A, ZŠ Dr. Miroslava Tyrše: Marek Fabíni, 9.C, ZŠ Partyzánská: Markéta Cháberová, 9. třída, ZŠ Slovanka: Martin Šťastný, 9. třída, ZŠ a MŠ Jižní: Patrik Lorenc, 9.A, ZŠ, Pš a MŠ Moskevská: Nikola Mirková, 9. třída, ZŠ Sever: Sabina Bubníková, 9. A., ZŠ Špičák: Kristina Bergmanová, 9. B., ZŠ Lada: Markéta Bulínová, 3. A, ZŠ a MŠ Klíč: David Nováček, 7. A, Gymnázium Česká Lípa: David Tichý. Nejenom jim ale všem českolipským školákům, studentům a pedagogům už přeji jediné, aby měli slunečné prázdniny a čas volna jim utíkal pomaleji než ve škole. Pro všechny čtenáře MN mám pak ještě dvě důležité informace. Od 1.7. došlo na základě požadavků občanů a podniků v průmyslové zóně k několika dalším změnám v jízdních řádech českolipské městské autobusové dopravy. Nezásadnější je převedení všech spojů linek 204 a 215 na linku 225. Aby pokryla potřeby cestujících, jezdí ve špičce ve 20 minutovém intervalu a v dopravních sedlech, tj. mimo dopravní špičku, ve 30 minutovém intervalu. Spoje ze zastávky Špičák, Dlouhá do průmyslové zóny (a zpět) pak byly převedeny na novou rychlíkovou linku 234 (obdoba 232, 235), která by cestujícím ze sídliště měla zajistit rychlejší spojení do práce a zpátky domů. Podrobnější informace k upraveným jízdním řádům najdete na webu města, kde jsou samozřejmě k dispozici i samotné jízdní řády jednotlivých linek. Další informace se týká letního provozu farmářských trhů, které od konce května můžete navštívit vždy ve čtvrtek na Škroupově náměstí. Po dobu prázdnin se však tyto trhy budou konat každých čtrnáct dnů, tj. konkrétně , , a a od budou opět po týdnu. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě letošních městských slavností a děkuji i vám, kteří jste přijali pozvání a přišli jste se podívat. Bylo vás opravdu hodně, což je ta nejlepší odměna pro všechny organizátory a účinkující. Přeji vám krásné léto a pohodovou dovolenou. Hana Moudrá

2 dvojčíslo z radnice červenec/srpen 2011 O obecní pozemky v průmyslové zóně má zájem staronový investor Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém červnovém jednání odsouhlasilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s firmou Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH na odkoupení městských pozemků v českolipské průmyslové zóně o celkové rozloze cca 41 tisíc metrů čtverečních za 300 Kč/m 2, tj. celkem za cca 12,5 milionů korun. Seznam pozemků: p. č ostatní plocha, zeleň o výměře m 2, p. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 942 m 2, p. č. 5410/1 ostatní plocha, zeleň o výměře m 2, p. č. 5405/1 ostatní plocha, zeleň o výměře m 2, p. č trvalý travní porost o výměře 217 m 2, p. č. 5403/1 trvalý travní porost o výměře m 2, p. č ostatní plocha, zeleň o výměře 264 m 2, p. č. 5407, trvalý travní porost o výměře m 2. Jak vyplynulo z předložené důvodové zprávy, skupina Johnson Controls má zájem vybudovat v České Lípě nový výrobní areál na výrobu součástek pro automobilový průmysl. Ve své žádosti, Prostřednictvím Národního archivu Praha se městu Česká Lípa podařilo zakoupit vzácný rukopis Friedricha Sonnewenda Chronologische Geschichte der Stadt Böhmisch Leipa. Pojednává o dějinách města od bájných počátků až do roku 1787, kdy město zachvátil velký požár, při kterém vyhořel i kostel sv. Petra a Pavla na dnešním Škroupově náměstí. Rukopis, který je jistým druhem kroniky města, pochází ze soukromé sbírky především starých tisků MUDr. Ivanova, lékaře ruského původu z nemocnice Pod Petřínem na Malé Straně, který svou sbírku budoval hlavně v 60. letech 20. století. O existenci rukopisu s německým textem historikové tušili, ale o jeho osudu se nevědělo. Pochází pravděpodobně z roku 1835 a obsahuje 151 číslovaných stran. Součástí jsou i tištěné přílohy z roku 1933 a 1934 a několik fotografií. Je v jednoduché kartónové se kterou se na radnici obrátila prostřednictvím firmy Johnson Controls Autobaterie s. r. o,. Česká Lípa, připravuje projekt rozšíření výrobního programu a chce jej umístit v České Lípě. Předmět výroby je specifikován jako lehká výroba bez rušivých vlivů na okolí. Nový provoz by pak měl do konce roku 2013 zaměstnávat zhruba 80 lidí a v roce 2016, kdy naběhne výroba do plné kapacity, ještě o 60 více. Předmětem nákupu jsou tak pozemky v průmyslové zóně u budovaného obchvatu České Lípy a členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí, kteří se žádostí zabývali na květnovém jednání, doporučili zastupitelstvu prodat požadované pozemky za zmíněných 300,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. Své souhlasné stanovisko k odprodeji výbor zdůvodnil tím, že firma vytvoří 140 nových pracovních míst. Stanovení ceny pak na základě odsouhlasených pravidel odůvodnil tím, že pozemky musí majitel zainvestovat, tj. zajistit odvodnění, přístupovou cestu a odstranit náletovou zeleň. (ema) Vzácný rukopis o dějinách města vazbě s koženým hřbetem, na němž je vyraženo Geschichte der Stadt B. Leipa. Poprvé byl rukopis k vidění při nedávných městských slavnostech, kdy byl vystaven v prostorách KD Crystal. Nyní se už nachází v depozitáři Státního okresního archivu v České Lípě, kde podobné archiválie mají zajištěny nezbytné klimatické podmínky, a proto zde bude trvale uložen a bude zde sloužit i k badatelským účelům. Vystavovat se pak bude pouze při mimořádných příležitostech. Více informací o této zajímavé kulturní památce přineseme v zářijovém vydání MN. (ema) Dny Evropského kulturního dědictví Město Česká Lípa ve spolupráci s příspěvkovou organizací Lipý a Vlastivědným muzeem a galerií Česká Lípa pro Vás připravují pestrý program na Dny Evropského kulturního dědictví, který se uskuteční v sobotu10. září. Areál bývalého augustiniánského kláštera v České Lípě - Zábavné a tvořivé odpoledne pro rodiny s dětmi, kam zavítají i historické postavy z našich dějin od 13:00 do 20:00 hodin. Téma: Památky tvůrci panoramatu našich měst a městeček. Vodní hrad Lipý a Centrum dokončení ze str. 1 Pokud však zatoulaný pes bude očipován, nebude ho muset městská policie přepravovat do útulku, ale na základě evidence bude kontaktován majitel zvířete. Dojde tak i ke zkrácení doby pro navrácení psa a zároveň se zvýší pravděpodobnost, že ztracený pes bude opět nalezen. Takže čipování ve svém důsledku přispívá rovněž k zajištění větší ochrany psů. Významně také pomáhá při řešení konfliktních situací, na kterých se psi mohou podílet, včetně problémů se Rozvoj turistického regionu Českolipsko je projekt podpořený z evropského Fondu pro regionální rozvoj, ale i záměr a hlavní cíl Sdružení Českolipska pro následující roky. Turistický region Českolipsko tvoří dvě oblasti Máchův kraj a Lužické hory s podoblastmi Kokořínsko, Podralsko, Hrádecko Chrástavsko a Novoborsko. Nejaktuálnějším výstupem projektu je vydání letních turistických novin, které budou zdarma k dispozici na všech informačních centrech a v místech textilního tisku v České Lípě Výstava historických snímků významných industriálních staveb v České Lípě a soutěže a hry pro celou rodinu od 11:00 do 17:00 hodin.téma: Průmyslová revoluce, aneb industriální tvář České Lípy. V rámci akce budou zpřístupněny prostory hradu Lipý, Centra textilního tisku a Archeologického muzea Šatlava po celý den zdarma a ke koupi bude i nové pexeso s motivy historicky význačných průmyslových staveb v České Lípě a jejím blízkém okolí. Čipování psů v České Lípě znečišťováním veřejných prostranství. V neposlední řadě je zavedení mikročipu většinou vyžadováno i při cestování zvířete do zahraničí. Kontrolu dodržování této vyhlášky bude v České Lípě provádět Městská policie Česká Lípa, která prostřednictvím čtecího zařízení a propojením do evidence psů, kterou povede na MěÚ finanční odbor, okamžitě zjistí majitele psa. Povinnost nechat trvale označit psa má pak ze zákona chovatel, který si trvalé označení psa zajistí u veterináře na vlastní náklady. (red) Rozvoj turistického regionu s vyšší koncentrací turistů. Svým obsahem přiblíží možnosti trávení volného času na Českolipsku, sezónní novinky a seznam akcí konaných nejen v době prázdnin. Současně byl vytvořen nový čtyřjazyčný image materiál turistického regionu. Posledním propagačním materiálem pro letošní rok budou trhací mapy Českolipska. Podle průzkumu na informačních centrech je to jeden z nejžádanějších materiálů, o který mají návštěvníci zájem. Markéta HUMPOLÁKOVÁ Stomatologická pohotovost od 8.00do12.00 hodin Krajská nemocnice budova LDN, Jablonecká 15, Liberec, tel MUDr. L. Picmaus, 28. října 2707, ČL, tel MUDr. P. Antošová, Bendlova 2236, ČL, tel MUDr. P. Černý, Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel MUDr. P. Vránová, Čs. Armády 1566, ČL, tel MUDr. M. Horáčková, Marián-ská 845, ČL, tel MUDr. J. Červenková, Nám. Svobody 250, Zákupy, tel , MUDr. J. Jandlová, 28. října 3004, ČL, tel , MUDr. M. Kopřiva, 28. října 3004, ČL, tel MUDr. M. Horáčková, tel a MUDr. J. Červenková, tel MUDr. M. Murswieková, Bulharská 844, ČL, tel , MUDr. M. Taranová, Tovární Vrch 780, Doksy, tel , MUDr. N. Motlíková, Eliášová 1545/9, ČL,tel , MUDr. L. Picmaus, 28. října 2707, Česká Lípa, tel

3 Žáci Základní školy dr. Tyrše budou mít nové šatny červenec/srpen 2011 investice dvojčíslo Město začne v Richterově dvoře s úpravou prostor pro Městskou policii V červenci budou zahájeny stavební práce na jednom z objektů Richterova dvora. Vyplývá to z usnesení zastupitelů, kteří se touto veřejnou zakázkou financovanou městem zabývali na květnovém a červnovém zasedání. Práce budou prováděny na objektu, z něhož se vloni odstěhovala pobočka Všeobec-né zdravotní pojišťovny. Uvolněné prostory město hodlá využít jako služebnu Městské policie, která sídlí v již nevyhovujících prostorách na Škroupově náměstí. Kromě toho sem bude přemístěna i část agend odboru dopravy (např. evidence řidičských průkazů a dopravních přestupků). Aby však bylo možné oba subjekty do budovy přemístit, je nutné provést některé stavební a udržovací práce, jako jsou například oprava střechy, dispoziční úprava objektu (rozdělení na samostatné části určené pro Městskou policii a odbor dopravy, zvýšení kapacity sociálního zařízení), úprava vodoinstalace a ústředního vytápění. Již v březnu proto Rada města ČL schválila zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na Stavební úpravy a udržovací práce v objektu Richterova dvora s předpokládanou celkovou hodnotou budoucích nákladů ve výši Kč bez DPH. Podle druhu požadovaných stavebních prací byla zakázka rozdělena na 4 etapy, z nichž každá obsahuje specifické práce, na které je třeba samostatné živnostenské oprávnění. Podle odboru rozvoje, majetku a investic, který zakázku připravoval, město rozdělením zakázky může díky úzké specializaci jednotlivých dodavatelů získat i výhodnější cenové a technické podmínky. Vzhledem k tomu, že z principu uvedeném ve směrnici rady města o zadávání veřejných zakázek není možné dělit veřejnou zakázku tak, aby docházelo k zařazení zakázky do nižší kategorie a tím k jejímu zadání jednodušším způsobem, navrhl ORMI, aby každá z etap této veřejné zakázky byla zadávána sice samostatně, avšak bez ohledu na její reálnou předpokládanou hodnotu způsobem předepsaným pro zakázky 3. kategorie, kde výsledek zadávacího řízení a uzavření smlouvy schvaluje zastupitelstvo nikoliv rada, tj. v režimu zakázek nad milión korun. Na květnovém jednání ZM byly proto z výše uvedených důvodů předloženy k osouhlasení výsledky zadávacích řízení na realizaci I. a III. etapy a obdobně na červnovém jednání ZM byly odsouhlaseny návrhy výsledků zadávacích řízení na dodavatele etapy II. a IV. Předmětem I. etapy veřejné zakázky je výměna střešních oken, oprava střechy a klempířských prvků, jejímž dodavatelem se na základě usnesení ZM stala firma Milan SZABO, Česká Lípa, která městu předložila nejvýhodnější nabídku. Celková cena za stavební práce, které by měly být provedeny během července, činí Kč vč. DPH. Výměna původního nevyhovujícího kotle s nízkou účinností za modernější, který zároveň umožní ohřev teplé užitkové vody pro plánované sociální zařízení (sprchy) Městské policie, a výměna radiátorových ventilů za ventily s termohlavicemi, které přispějí ke snížení spotřeby zemního plynu při vytápění objektu, byly zahrnuty do III. etapy veřejné zakázky. Dodavatelem této zakázky se na základě doporučení hodnotící komise stala firma TOPAZ - CL s. r. o., která by ji měla zrealizovat rovněž během července za Kč včetně DPH. Dodavatelem II. etapy, jejímž předmětem jsou stavební úpravy spočívající ve změně dispozičního řešení objektu a vybudování sociálního zázemí pro městskou policii a část odboru dopravy bude společnost AFC Servis DC, a. s., Děčín, která požadované stavební práce provede v termínu od 1. srpna do 30. září za Kč vč. DPH. Ve stejném termínu bude probíhat i IV. etapa týkající se úpravy systému slaboproudé elektroinstalace EZS a zřízení systému EPS. Tuto veřejnou zakázku malého rozsahu bude na základě proběhnuté soutěže provádět firma HB ALARM, spol. s r. o., Praha, která předložila nejvýhodnější nabídku a práce provede za Kč vč. DPH. Náklady na realizaci všech čtyř etap budou hrazeny z rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic na rok 2011, z položky Městská policie přemístění služebny do Richterova dvora. Ve schváleném rozpočtu ORMI byl na tuto položku vyčleněn pouze 1mil. Kč, a proto zastupitelé odsouhlasili také příslušnou rozpočtovou změnu řešící přesun prostředků v rámci rozpočtu ORMI. (ema) Adaptace KD Crystal pro městskou knihovnu Již v minulém volebním období se českolipští zastupitelé zabývali myšlenkou přesunu Městské knihovny z náměstí T. G. M. do kulturního domu Crystal a dali tomuto záměru, který předpokládá, že by do budoucna knihovna sídlila v prvním patře KD, zelenou. Jedním z hlavních důvodů bylo, že v KD by se účelně využily veškeré prostory a knihovna by byla čtenářům lépe dostupná a bezbariérová. Architektonickou studii řešící adaptaci Crystalu pro potřeby knihovny zpracuje pro město liberecký projektový tým Janďourek - Medlíková - Suchomel architekti. Požádali jsme projektový tým Jiřího Janďourka a Jany Medlíkové, jehož členem se stal také nositel autorských práv k objektu, prof. Jiří Suchomel, k předložení nabídek na zpracování konečné podoby studie řešení. Tato studie by pak měla v budoucnu sloužit jako závazný podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, upřesňuje Hana Ezrová z odboru rozvoje, majetku a investic. Projektový tým nám proto předložil nabídku ve dvou variantách řešení. První varianta předpokládá, že by zpracovali pouze studii úprav nezbytných pro přestěhování knihovny do kulturního domu. Rada se však na základě našeho doporučení rozhodla pro druhou variantu, která předpokládá, že projektanti zpracují pro město studii mnohem komplexnější, kde se budou zabývat i otázkou vytápění celého objektu, obvodovým pláštěm, střechou, úpravou vstupního prostoru ve foyeru, bezbariérovým přístupem atp. Celkové projekční náklady jsou vyčísleny na Kč bez DPH a architektonickou studii by měl projektový tým zpracovat nejpozději do tří měsíců. Podle Hany Ezrové právě tato studie odpoví i na další velmi důležitou otázku a tou je cenová náročnost případné adaptace. K vlastní adaptaci však město nemůže přistoupit dříve, než bude dokončena přestavba divadla, neboť teprve po té se bude moci do divadelní budovy odstěhovat administrativa příspěvkové organizace Kultura sídlící v prvním patře KD. (ema) Oprava střechy na ZUŠ Vloni byla na budově českolipské základní umělecké školy opravena fasáda a současně došlo k zateplení objektu. Stavební práce tu však budou probíhat také o letošních letních prázdninách, kdy se zde bude provádět oprava střechy. Součástí projektu, který město Česká Lípa financovalo s podporou Státního fondu životního prostředí z Operačního programu životní prostředí, nebyla oprava střech, které byly zatepleny již v minulosti. Splňovaly tak požadované tepelně-technické parametry a nebylo tudíž možné na jejich opravu čerpat dotaci, vysvětluje místostarosta Tomáš Vlček. Až při realizaci stavby se však zjistilo, že stav hydroizolačních vrstev (střešní fólie na bázi PVC) je havarijní, což se na závěr roku 2010 potvrdilo masivním zatečením do malého sálu. Vzhledem k tomu, že bylo zároveň zjištěno, že kvůli nevhodně provedenému spádování střech dochází na rovných plochách k zadržování vody, nechal odbor, rozvoje, majetku a investic zpracovat projekt, který umožňuje rekonstrukci rozdělit na etapy a střechu opravovat postupně po objektech. Letos v dubnu rada města schválila zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na první etapu rekonstrukce střechy na ZUŠ a zastupitelstvo se na svém červnovém jednání zabývalo na základě proběhnutého výběrového řízení přidělením této zakázky dodavateli stavebních prací. Tím je stavební firma BREX s. r. o., která předložila městu nejvýhodnější nabídku. Střechu v zadním traktu budovy, tj. nad sály, kde došlo k zatečení, opraví za Kč vč. DPH, což je oproti odhadovaným nákladům o více než 100 tisíc méně. (ema) Termíny vydání a uzávěrek Městských novin ZÁŘÍ (30. 8.), (13. 9.) ŘÍJEN (26. 9.), ( ) LISTOPAD ( ), (8. 11.) PROSINEC ( ) (6. 12.) 3

4 dvojčíslo rozhovor červenec/srpen 2011 Rozhovor s Martinem Prokešem o přípravě jubilejního desátého ročníku festivalu Lípa Musica V letošním roce čeká Českou Lípu jubilejní 10. ročník festivalu Lípa Musica. Jakou dramaturgií oslaví festival své desátiny, o tom jsme si povídali s Martinem Prokešem, zakladatelem a ředitelem všech deseti festivalů. Už při loňském devátém ročníku jste naznačil, že letošní festival bude dramaturgicky přizpůsoben té jubilejní desítce. Léto klepe na dveře a tak je nejvyšší čas, abychom se vás zeptali, v čem bude letošní festival jiný a kdy se uskuteční. Letošní ročník zahájí mimořádná osobnost evropské operní scény paní Eva Urbanová. Ta vystoupí v operním galavečeru, který bude zasvěcen v první polovině české operní scéně. Po přestávce potom italské operní tvorbě. Posluchači budou mít tak možnost slyšet mimořádný pěvecký výkon podtržený doprovodem Orchestru Národního divadla. Celý večer bude řídit vynikající slovenský dirigent Rastislav Štůr. Další skutečnou lahůdkou se stane vystoupení Moskevského partiarchálního sboru Drevnerusskij raspev, který se na festival Lípa Musica vrací po fenomenálním úspěchu již po třetí. V rámci festivalu vystoupí hned na čtyřech místech. Každé se odehraje na jiném místě, na ten českolipský se můžou posluchači těšit ve čtvrtek 22. září od hodin v basilice Všech svatých. Každý koncert bude pro české posluchače objevováním neznámých světů ruské duchovní tvorby. Originálním projektem je bezesporu Visegrádská noc, která chce porovnat a zároveň propojit čtyři hudební kultury osobami čtyř mladých klavíristů z generace již zcela otevřené světu. V rámci večera vystoupí čtyři klavírní virtuózové. Večer klavírních skladeb z hudební historie zemí Visegrádské čtyřky, přednesených čtyřmi klavírními virtuózy: Ivo Kahánek (Česko), Matěj Arendárik (Slovensko), Istvan Lajko (Maďarsko), Łukasz Trepczyński (Polsko). Festivalu nechybí populární řada, kterou reprezentuje večer s repertoárem z autorské dílny bratří Ebenů. Nezařaditelné je vystoupení špičkového souboru Clarinet Factory pohybujícího se ve vodách nazvaných crossower. Repertoár propojující klasickou duchovní hudbu s volnou tvorbou typickou pro tento soubor rozezní monumentální prostory baziliky v Jablonném v Podještědí. Kolik koncertů se z této nabídky letos odehraje mimo Českou Lípu, kde by mělo zaznít šest koncertů, a to na základě smlouvy s městem, které je spolupořadatelem? Město Česká Lípa, které se stává již tradičně srdcem festivalu a které festival hostí spolupořadatelsky, zažije opravdu 6 projektů. Dalších 11 se uskuteční na dalších místech Libereckého kraje: Nový Bor, Jablonné v Podještědí, Jablonec nad Nisou, Hrádek nad Nisou Železný Brod, Kravaře, Zahrádky, Nový Oldřichov, Filipov u Rumburka a Praha. Jaký je celkový rozpočet takového festivalu. Zmínila jsem smlouvu s městem, které se podílí milionem korun, ale ten asi nestačí, máte nějaké další sponzory? Rozpočet letošního ročníku festivalu činí 3,5 mil. korun. Pochopitelně se tedy na financování podílí celá řada partnerů v letošním roce v čele s generálními partnery festivalu společností Everesta s. r. o. a Jakub a. s. Hlavní spolupořadatel festivalu Město Česká Lípa za finanční podpory ČLT člena skupiny MVV Energie CZ, poskytuje festivalu, tak jak jste zmínila, jeden milion korun. Další zdroje festivalu jsou nadace a nadační fondy, vstupné z koncertů a příspěvky od Libereckého kraje a Ministerstva kultury. Kolik lidí je spolu s vámi zapojeno do přípravy? Celoročně pracují na festivalu čtyři lidé. V době festivalu se na koncertech podílí kolem 20 dalších pracovníků. Kdybyste se měl ohlédnout za uplynulými ročníky, který byl nejnáročnější, a který vy osobně považujete za nejúspěšnější? Jsme nesmírně hrdí na každý ročník, který tvoří historii festivalu. Každý z ročníků je něčím jiný a zvláštní. Máme to obrovské štěstí, že festival tvoří lidé, kteří našli společnou řeč, kteří patří ve svých oborech mezi špičku, a že nás práce na tvorbě kultury v našem regionu baví a naplňuje. Každý má své bolesti a trápení a je velmi náročné každoročně nezklamat naše publikum a udržet vysokou úroveň, o kterou festival každoročně usiluje. Když jste v roce 1999 přišel s myšlenkou hudebního festivalu, věřil jste už tehdy, že se v České Lípě zabydlí? Nezapochyboval jste někdy o vysokých ambicích celého projektu? V počátcích zrodu festivalu byla pouze víra. Víra v to, že naše úsilí a práce sklidí v budoucnu své plody. Začátky byly těžké, bylo potřeba spousty lidí přesvědčit, že tehdy festival duchovní hudby má smysl, a že bude mít své posluchače. Přesto jsem pevně věřil, že si své místo najde a hlavně, že najde cestu k posluchačům. O uměleckých ambicích festivalu nepochybuji, bez nich by to byl mrtvý festival. Jen si poslední dobou občas pokládám otázku, jestli to všechno má smysl a hned poté dojdu k vystřízlivění. Má, protože je to práce pro lidi a pro nás všechny, protože, pokud nebude přítomná kvalitní kultura, budou naše životy vláčeny mezi seriály a Česko či Slovensko bude donekonečna hledat Superstar a úplně zapomeneme, že pravé hvězdy jsou s námi již stovky let v podobě skladatelů Smetany, Dvořáka, Janáčka a dalších. Můžeme si už zakoupit vstupenky na letošní ročník? Ano. Předprodej vstupenek je již v plném proudu, vše nadete na Neváhejte a zajistěte si vstupenky na festivalové koncerty včas. Mimo standardních možností můžete nově využít e- vstupenku, kterou při úhradě kartou máte ihned k vytištění na Vašem počítači. Novinkou v letošním roce je také otevření festivalové kanceláře v centru České Lípy v Klášterní ulici 464/11. Vstupenky je možné zakoupit každý pracovní den od 15 do 18 hodin. Děkuji za rozhovor. Eva Markgrafová 16. září 15. října 2011 Mezinárodní hudební festival Lípa Musica ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU pátek 16. září v 19 hodin Kulturní dům Crystal, Česká Lípa Operní galavečer B. Smetana, A. Dvořák, G. Verdi, G. Puccini, F. Cilea, P. Mascagni sobota 17. září ve 20 hodin kostel sv. Barbory, Zahrádky. Tradiční koncert při svíčkach. Franz Schubert Básník a noc Stanislav Předota zpěv, Petra Matějová kladívkový klavír, Josef Pejchal umělecký přednes. (kopie klavíru Anton Walter & Sohn, 1805 Paul McNulty, Divišov, 2007) neděle 18. září v 17 hodin kostel sv. Kříže, Nový Oldřichov. Liběna Sequardtová hoboj, Jaroslav Tůma varhany čtvrtek 22. září v 19 hodin bazilika Všech svatých, Česká Lípa pátek 23. září v 19 hodin Městské divadlo, Jablonec nad Nisou sobota 24. září v 19 hodin kostel Narozenní Panny Marie, Filipov u Rumburka neděle 25. září v 19 hodin Evangelický kostel U Salvátora, Praha 1 Staroruské zpěvy 15. a 16. století Pojďte, pokloňme se Moskevský patriarchální sbor Drevnerusskij Raspev, Anatolij Grindenko dirigent (Rusko) středa 28. září v 19 hodin Jiráskovo divadlo, Česká Lípa. Večer klavírních skladeb z hudební historie zemí visegrádské čtyřky, přednesených čtyřmi klavírními virtuosy. čtvrtek 29. září v 19 hodin kostel sv. Vavřince, Jezvé. Koncert k poctě sv. Václava. Ensemble Inegal. pátek 30. září v 19 hodin Městské divadlo, Železný Brod. Bratři Ebenové sobota 1. října v 19 hodin Kulturní dům Crystal, Česká Lípa. Bratři Ebenové neděle 2. října v 17 hodin bazilka sv. Zdislavy, Jablonné v Podještědí Clarinet Factory, Clarinet Factory Orchestra Dobrá meditace Lípa Musica dětem čtvrtek 6. října v 18 hodin kostel Narození Panny Marie, Česká Lípa. Českolipský dětský sbor. Koncert žáků umělecké školy na téma Děti a hudba Lípa Musica dětem pátek 7. října v 9.30 a v 11 hodin Jiráskovo divadlo, Česká Lípa. Naivní divadlo divadlo Liberec Labutí jezírko Loutková hudební pohádka na motivy baletu. neděle 9. října v 17 hodin kostel Narození Panny Marie, Kravaře. Barokní hudba na Českolipsku Severočeský filharm. sbor pátek 14. října v 19 hodin kostel sv. Bartoloměje, Hrádek nad Nisou. Hudba z berlínských, lipských, kroměřížských a vídeňských archivů pro sólový baryton a koncertantní violu da gamba. Ensemble Tourbillon ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU sobota 15. října v 19 hodin Městské divadlo, Nový Bor. J. S. Bach: Braniborské koncerty. VENTI DIVERSI ensemble, komorní orchestr. Martin Petrák uměl. vedoucí 4

5 červenec/srpen 2011 poděkování starostky dvojčíslo Poděkování starostky města převzalo pět osobností Pěti dalším českolipským osobnostem předala v sobotu 25. června starostka Hana Moudrá Poděkování starostky. Toto zvláštní ocenění je představitelem města udělováno u příležitosti Městských slavností konaných ku poctě patronů města Petra a Pavla již od roku Během předchozích devíti let ho získaly již více než čtyři desítky osobností. Jsou mezi nimi lidé různých profesí a zálib. S některými z nich se už bohužel nikdy nesetkáme, ale jejich odkaz tu stále zůstává. Všichni dosavadní i budoucí laureáti mají totiž jedno společné - zasloužili se o to, že jejich Umem a pílí vzkvétá Česká Lípa. V parafrázi Vergiliova citátu, který se před deseti lety stal ústředním mottem naší ceny, je vyjádřena celá podstata Poděkování, jehož symbolem je křišťálová plastika navržená akademickým sochařem Pavlem Wernerem. Kromě této plastiky s Vergiliovým citátem získává každý oceněný také pamětní list, jehož výtvarnou podobu navrhl akademický malíř Michal Wein, připomněla starostka a spolu s místostarosty Jiřím Kočandrlem a Tomášem Vlčkem pak přistoupila k předání. Žlutou křišťálovou plastiku udělovanou za kulturu obdržel pro rok 2011 Mgr. Martin Aschenbrenner za popularizaci českolipské historie O regionální historii se začal zajímat již během svého studia na gymnáziu, kdy jako brigádník provázel turisty na státním zámku v Zákupech a Lemberku. Svoji diplomovou práci na vysoké škole věnoval rodu Berků z Dubé. A právě tyto první badatelské zkušenosti ho přivedly k zájmu o regionální historii, kde navazuje na tradici místních historiků a archivářů, jejichž práce si město velice cení. V osobnosti mladého pedagoga našla svého pokračovatele. Poznatky, které pan magistr čerpá studiem vydaných pramenů, ale především studiem v archívech, se snaží publikovat nejen pro užší okruh odborníků, ale také pro veřejnost. Od roku 1994 publikuje každoročně v regionálním sborníku Bezděz, vydal několik menších brožur vlastním nákladem a široké veřejnosti se snaží poskytnout výsledky svých výzkumů také prostřednictvím zpravodajů jednotlivých měst a obcí. Jako pedagog pak za důležitou skupinu lidí, o níž se domnívá, že je jí třeba přístupnou formou zprostředkovat pohled do historie, považuje děti a mládež. K jeho posledním velmi významným počinům proto patří kniha Příběhy z Českolipska. Byla vydaná vloni a role vydavatele se velice rádo zhostilo město, neboť literární zpracování příběhů o postavách našich místních dějin je určeno čtenářům všech věkových kategorií. Zelenou plastiku za oblast práce s mládeží převzal PaeDr. Milan Kubát, který se této věkové kategorii věnuje s osobitým přístupem jako pedagog i jako skaut Pedagogickou činnost vykonává od roku 1973 a od roku 2003 stojí v čele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště se sídlem v ulici 28. října. Tato škola se pod vedením pana ředitele Kubáta zaměřuje na řadu aktivit, jež se promítají i do života města. Například se Na snímku zleva PaeDr. Milan Kubát, Mgr. Martin Aschenbrenner, Irena Hájková a Ing. Martin Hrdlička. Foto: Eva Markgrafová ujala organizace Burzy škol aneb QUO VADIS, která žákům končícím povinnou školní docházku každoročně usnadňuje výběr dalšího vzdělání. K významným aktivitám školy patří i projekty Druhá šance nebo Krokem přes Most, jejichž cílem je formou rekvalifikace poskytnout mladistvým nezaměstnaným na trhu práce novou šanci. Za zmínku stojí také projekt Nebojme se změny, který je zaměřen na pedagogy, neboť si klade za cíl změnu postojů učitelů k moderním formám a metodám výuky. Škola také velice aktivně spolupracuje s firmou Protool a aby zlepšila šance svých absolventů na trhu práce, uspořádala například i soutěž mladých automechaniků. Kubát se však pedagogické činnosti nevěnuje pouze ve škole, neboť je dlouholetým členem organizace Junák a mladé skauty vedl již v době totalitního komunistického režimu, která obdobným aktivitám nebyla nakloněna. Ve svých svěřencích probouzí zájem o ekologii a snaží se, aby našli správný životní cíl. Duhová plastika symbolizující poděkování za sociální a zdravotní oblast byla udělena Mgr. Magdě Jogheeové, která po řadu let stála v čele českolipského K-centra a za kterou cenu převzala její kolegyně Vlaďka Hřebíková M. Jogheeová vystudovala Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Jako novinářka se do povědomí čtenářů zapsala především jako autorka fejetonů. V České Lípě je však spojována především s problematikou drogově závislých lidí, neboť v roce 1997 stála spolu s psychiatrem MUDr. Hnídkem u zrodu K-centra. Bylo to v období, kdy málokdo tušil, jak tuto oblast řešit a co lze od nového projektu očekávat. Ale naopak bylo hodně těch, kteří pochybovali o smyslu nízkoprahového zařízení, jakým K-centrum je. Paní Jogheeová se však s vervou sobě vlastní pustila do práce a významně přispěla k vytvoření kvalifikovaného týmu pracovníků, který získal certifikát odborné způsobilosti poskytovatelů pro uživatele omamných a psychotropních látek. Jako ředitelka organizace pak nastavila i spolupráci s dalšími institucemi a samosprávami a její zkušenosti jsou vítaným zdrojem informací v komunitním plánování. Její citlivý přístup k problematice uživatelů drog a k řešení jejich situace určitě přispěl také k částečné změně náhledu veřejnosti a samospráv na financování této služby, která nikdy nebude dostatečně doceněná, protože jejími příjemci jsou lidé pohybující se díky své závislosti na okraji společnosti. Za mimořádný projev lidskosti byla červenou plastikou oceněna Irena Hájková, která se rozhodla nebývalým finančním darem pomoci jindřichohradeckému Klokánku. Když se totiž českolipská seniorka Irena Hájková dozvěděla, že má stavba Klokánku v Jindřichově Hradci finanční potíže, neváhala a rozhodla se, že mu věnuje milión korun z prodeje svého domu. Velkorysému daru nechtěla zprvu uvěřit ani Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí. Původně paní Hájková plánovala, že peníze z prodeje použije na zcela jiné záležitosti, jenomže odchod těžce nemocného manžela její životní příběh přepsal. A tak si řekla, že když už peníze nemohou manželovi pomoci, může s nimi pomoci ještě někomu jinému. Proto tedy svůj dům prodala, Klokánku darovala milión korun a sama se pak přestěhovala do garsonky v Domě s pečovatelskou službou v České Lípě. Svým darem tak přispěla k otevření Klokánku, kde byl 1. června zahájen provoz. Je to jediné zařízení svého druhu v jižních Čechách, které je připraveno poskytnout azyl třiceti dvěma dětem. Čirá pokovená plastika udělovaná za oblast podnikatelskou náleží za rekonstrukci secesního domu v Děčínské ulici firmě Hrdlička spol. s.r.o., za kterou ji převzal její jednatel a ředitel, Ing. Martin Hrdlička Nádherný dům s číslem popisným 361 byl v podobě letohrádku vystaven nejspíše v roce 1898 a vznikal souběžně s palácem krajského soudu. Do dalšího osudu této vily se pak promítly dějiny. V r byla konfiskována jako židovský majetek. Po roce 1945 byla opět zabavena jako majetek německý. V roce 1949 byl vznesen restituční nárok na dům po zesnulé Emílii Weisové. Avšak podle vyhlášky ministerstva financí z roku 1952 pak byla budova přidělena místnímu národnímu výboru v České Lípě, který ji o dva roky později předal okresnímu národnímu výboru, aby zde zřídil pionýrský dům. Ten zde působil do roku Od této doby, kdy dům prošel privatizací, chátral, protože přes 30 let se do něj neinvestovalo. Celkovou rekonstrukci vily zahájila v roce 2010 až firma Hrdlička spol. s r.o., která se stala její novou majitelkou a rozhodla se, že dům s podporou evropských fondů obnoví do původní secesní podoby. Svůj záměr beze zbytku naplnila a na první polovinu srpna plánuje kolaudaci. Díky citlivě provedené rekonstrukci byl tak v České Lípě obnoven velmi krásný objekt do původní podoby z konce 19. století. Vilu pak firma nevyužije pouze jako zázemí pro svoji českolipskou pobočku a školící centrum, ale část reprezentativních prostor hodlá nabídnout pro konání výstav a jiných kulturních akcí. (ema) 5

6 dvojčíslo historie Válečná Česká Lípa obrana města červenec/srpen 2011 V předešlých dvou částech seriálu jsme sledovali širší přípravu obyvatelstva na případné ohrožení města bojovými operacemi. Konstatovali jsme, že politické vedení země a sudetské župy dlouho nepřipouštělo nebezpečí průchodu fronty uvnitř Německé Říše. Prvním signálem ohrožení vpádem bylo Slovenské národní povstání s možným postupem Sovětské armády do vnitrozemí Čech a s možnou podporou českého obyvatelstva by následoval nápor na pohraničí. Sovětská ofenziva v polovině ledna 1945 zvýšila nebezpečí útoku z východu. V březnu začal postup Rudé armády na Opavsko a Ostravsko. Značná část tohoto území náležela do tzv. Východních Sudet. Obranná opatření se zaměřila na využití dřívějších československých opevnění z roku Dále bylo vytvořeno množství zátarasů, za nimiž byli nasazováni příslušníci volkssturmu a Hitlerovy mládeže. Mezi nimi i dobrovolníci z Českolipska. Jejich hlavní obrannou zbraní byla pancéřová pěst proti útočícím tankům. Ve členitém terénu se bojovalo téměř dva měsíce. K Odře a Nise pronikla sovětská vojska ve druhé polovině března a soustřeďovala síly k útoku na Berlín. Ve strategických úvahách sovětského generálního štábu se objevila také myšlenka útoku na Prahu, který by byl veden podél Nisy směrem na Liberec. Souviselo to se snahami eliminovat silné vojenské uskupení nacistů ve Slezsku a v české kotlině. Českolipské obyvatelstvo pochopitelně zvažovalo svou budoucnost. Kladlo si otázku, kam až postoupí západní spojenci, protože někteří prominenti režimu připravovali útěk pod ochranná křídla americké a britské armády. V únoru 1945 unikly do rukou německé zpravodajské služby některé informace z Jaltské konference, na níž bylo projednáno rozdělení Německa na okupační zóny. Z toho se dalo vyvodit, že Čechy budou zcela zřejmě obsazeny Sovětskou armádou. Nezbylo než načrtnout možnou obranu České Lípy. Vycházela z předpokladu hlavního směru útoku od severu. Možný model obrany si můžeme představit podle přípravy a realizace zabezpečení města Chebu. Město bylo jednoduše zablokováno a pod osobním vedením Konráda Henleina se mělo bojovat o každý dům a ulici. Američanům se tehdy podařilo s pomocí jednoho německého antifašisty se nepozorovaně přiblížit k městu přes železnici a hned na jeho kraji zcela náhodně zastřelit vojenského velitele města. Obrana se okamžitě zhroutila a starosta dal neprodleně vyvěsit bílé vlajky. Henlein znovu prchá do Liberce. K toto události došlo 25. dubna Od tohoto okamžiku sice Henlein vydával příkazy, ale již je prakticky nikdo nerespektoval. Jejich součástí byly i pokyny k likvidaci průmyslových objektů, mostů a železnic. Někdy ke konci dubna byla nakreslena mapa obrany České Lípy. Byl k tomu použit plán města z roku Linií, na níž by měla být soustředěna obranná opatření, byl tok Ploučnice. Řeka prochází městem v hluboké regulaci a rozestavením jednotek na jejím jižním břehu, bylo možné vytvořit svým způsobem souvislou frontu. V nevelké vzdálenosti odtud v lesích u Okřešic a Sosnové byly soustředěny polní sklady a stáhly se sem týlové jednotky. V podstatě šlo o prchající vojáky pomocných sborů sestavených z cizinců např. z Turkmenstánu. Na území města byly vyznačeny některé objekty, u nichž se dalo předpokládat, že budou určeny k ochromení nebo k destrukci. Byla to součást plánu obecně nazývaného politika spálené země. V nákresu bylo nádraží, železniční dílny, vagonka a továrna na vrtačky. Zanesen sem byl i krajský soud s věznicí. Jak s ním mělo být naloženo, to skutečně otázka. Ladislav SMEJKAL Z historického kalendáře Vítězslav Evermod Vaněk Do České Lípy došla zpráva, že v Jablonci nad Nisou zemřel 9.června 2011 ve věku 89 let V. E. Vaněk. Českolipská epizoda v jeho životě nebyla dlouhá, ale velmi významná pro naše město. Roudnický rodák, syn poštovního úředníka a bývalého italského legionáře. Svému synovi dal do vínku lásku k vlasti a k jejímu srdci na Podřipsku zvlášť. Odchoval ho Sokol, který mu dal pevnou vůli a vytrvalost. Vaněk, stejný ročník jako Emil Zátopek, šel v jeho stopách a byl vynikajícím lehkým atletem. Angažoval se i v jiných sportech. Jako mladý člen strany národních socialistů pracoval po roce 1945 pro obnovu a udržení masarykovských ideálů. Po procesu s JUDr Miladou Horákovou bylo uvězněno mnoho národně socialistických činovníků. Také Vaněk strávil několik let ve vězení a při práci v kamenolomu v Korozlukách na Mostecku byl vážně zraněn. Od šedesátých let spolupracoval na Roudnicku s knězem Evermodem Vladimírem Balcárkem, s nimž se staral o řadu farností. Od něj také převzal při 6 Zatrhli jsme pro Vás U pomníku Milady Horákové na nábřeží Bedřicha Smetany se také u příležitosti letošního Dne obětí komunizmu uskutečnilo tradiční pietní shromáždění, na kterém účastníci minutou ticha uctili také památku Evermoda Vaňka. Foto: Kateřina Kotková biřmování své druhé jméno. V roce 1990 byl poctěn tím, že při návštěvě papeže Jana Pavla II v Praze ho mohl vítat jako ministrant. V roce 1975 opustil svůj rodný kraj, žil v Jablonci a v Mimoni a v devadesátých letech se přestěhoval do České Lípy. Záhy jsem měl příležitost ho poznat, protože jsem jako historik spolupracoval při utváření zdejší Konfederace politických vězňů a tehdejšího Klubu Milady Horákové. Již někdy v roce 1993 jsme začali vyjednávat o zřízení památníku Milady Horákové v České Lípě. U některých lidí to budilo rozpaky, protože uvažovali tak, že pomníky patří jen rodákům a zdejším slavným lidem. Pro plán byl získán starosta města prof. Zdeněk Pokorný, který celou snahu později shrnul asi takto: opravujeme domy, budujeme chodníky, dáváme město do pořádku a nesmíme při tom také zapomínat na minulost a to zejména na tu nedávnou. Ta byla těžkou ranou pro naše město a celou zemi. Lidé by měli mít místo, kde se mohou zastavit a připomenout si tyto časy, aby se na ně nezapomnělo. Dílo akademické sochařky Lukešové bylo instalováno v roce Vaněk se snažil ještě vytvořit v České Lípě muzeum Třetího odboje. Dostal nabídku instalovat ho do dřívější pohřební kaple Wedrichů u kostela P. Marie. Objekt byl však nevhodný, příliš vlhký. Navíc jeho sbírka, kterou chtěl zde umístit, se příliš na muzeum nehodila, byl to spíše osobní archiv. Stavěl jsem se proti tomu, a to nás na čas i rozkmotřilo. Čas to ale zahojil. S radostí jsem ho vítal každý rok při uctění památky Milady Horákové na Smetanově nábřeží. Vždy stál skromně stranou, ačkoliv jemu náleželo přední místo. Bez jeho energie a zaujetí by nápad nemohl být realizován. Odlitky díla sochařky Lukešové jsou jen tři. Pražský na Vyšehradě byl odcizen a bylo třeba pořídit novou kopii. Druhý je v České Lípě a třetí v rodném městě Milady Horákové v Kopřivnici. Ladislav SMEJKAL

7 červenec/srpen 2011 fotoreportáž dvojčíslo Městské slavnosti konané ku poctě patronů města Petra a Pavla Česká Lípa 2011 Odhadovaný počet návštěvníků na letošních městských slavnostech, které pořádala Česká Lípa již po jedenácté, byl neuvěřitelných 15 tisíc lidí. Hlavním organizátorem byla příspěvková organizace města Kultura Česká Lípa, ale na pestrém programu se podílela celá řada dalších subjektů. Naše fotoreportáž je tak jen malým průřezem toho, co se v rámci slavností odehrálo. Například to byla výstava historických automobilů a motocyklů, kterou u příležitosti svého letošního výročí již ve čtvrtek 23. června otevřel v sále KD Auto Veterán Club Česká Lípa a prezentací nablýskaných dvoustopých i čtyřstopých veteránů okouzlil návštěvníky. Páteční program otevřelo v kině Crystal, podobně jako vloni, rozloučení se žáky 9. tříd a ocenění nejlepších českolipských školáků vedením města. Na úvod však ještě vystoupil školní sbor ze ZŠ Sever a navodil skvělou náladu. Hodně rušno bylo v pátek také na zahradě Sociálních služeb města České Lípy, kde se konala tradiční olympiáda seniorů s mezinárodní účastí, neboť zasoutěžit si přijely i výpravy družebních měst Mittweidy, Bardějova a Boleslawiece. Ale vítězství zůstalo doma, protože vyhrál tým Sociálních služeb. Programově nejpestřejší zůstala jako tradičně sobota, kterou odstartovala u Ploučnice Neckyáda, pořádaná soukromou rozhlasovou stanicí. Oficiální zahájení slavností však přišlo až s průvodem, v jehož čele šla v doprovodu místostarostů Jiřího Kočandrleho a Tomáše Vlčka za zvuku Přívoranky mladá slečna, která si oblékla českolipský kroj. Veřejnost si tak mohla kromě pochodujících mažoretek a dalších uskupení prohlédnout ručně vyšívaný lidový oděv našich předků, který je jinak k vidění ve vitríně na radnici. Po přednesení zdravic spřátelených měst a pozdravu starostky Hany Moudré, si už každý návštěvník mohl vybrat, zda zůstane u hlavního pódia, kde po celý den probíhala vystoupení více či méně známých účinkujících, nebo se půjde pobavit ke hradu Lipý, do indiánské vesnice, do kina, do knihovny, do lunaparku anebo na městský stadion, kde se sportovalo a kde měl i své pohádkové stanoviště Libertin. Foto: Eva Markgrafová a Zdeněk Richter ml. 7

8 dvojčíslo fotoreportáž červenec/srpen

9 červenec/srpen 2011 fotoreportáž dvojčíslo 9

10 červenec/srpen 2011 fotoreportáž dvojčíslo 10

11 červenec/srpen 2011 různé dvojčíslo Víte, co je kyberšikana? Kyberšikana (Cyber bullying) - specifický druh šikany, který k útokům využívá elektronické prostředky (mobilní telefony, , internet, pagery, blogy) k takovým činnostem, které obtěžují, zesměšňují a ponižují oběť takové šikany. Cíl kyberšikany - ublížit nebo ubližovat, ať psychicky nebo fyzicky. V některých případech se prolínají projevy tradiční šikany s kyberšikanou (nahrávání fyzického týrání spolužáka) Specifické projevy kyberšikany Publikování ponižujících záznamů nebo fotografií (např. v rámci webových stránek, MMS zpráv). Ponižování a pomlouvání v rámci sociálních sítí, blogů nebo jiných webových stránek. Krádež identity, zneužití cizí identity ke kyberšikaně nebo dalšímu sociálně patologickému jednání (např. zcizení elektronického účtu). Ztrapňování pomocí falešných profilů (např. v rámci sociálních sítí, blogů nebo jiných webových stránek). Provokování a napadání uživatelů v online komunikaci (především v rámci veřejných chatů a diskuzí). Zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť (např. v rámci sociálních sítí, blogů nebo jiných webových stránek, pomocí SMS zpráv apod.). Vyloučení z virtuální komunity (např. ze skupiny přátel v rámci sociální sítě). Obtěžování (např. opakovaným prozváněním, voláním nebo psaním zpráv). Happy Slapping je další z projevů kyberšikany. Jde o agresivní chování, kdy si agresor vybere náhodnou oběť a fyzicky ji napadne. Celý útok je natočen nebo vyfocen a záznamy jsou následně umístěny na internetu, kde je může vidět téměř každý. Právní kvalifikace projevů kyberšikany Abychom si udělali lepší představu, co je a co není trestné, je nezbytné nastudovat si o tom důležité informace. V následujícím článku Vám nabízíme souhrn a výtah z jednotlivých právních předpisů. Jaké trestné činy mohou být za kyberšikanou skryty? (Zákon č. 40/2009 Sb. dle stavu ) - vydírání šíření pornografie výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií zneužití dítěte k výrobě pornografie svádění šíření toxikomanie násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci nebezpečné vyhrožování nebezpečné pronásledování hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod Jak se zachovat, pokud dojde k tomu, že se stanete obětí kyberšikany? Přijde vám výhružný mail nebo SMS, někdo zveřejní vaše nelichotivé fotografie na internetu atd. - Nejdůležitější je se někomu svěřit; rodičům, kamarádům, sourozenci nebo učiteli. - Rozhodně útočníkovi neodpisujte nebo neodpovídejte ve stejném duchu, protože se potom i vy stáváte útočníkem. - Archivujte důkazy - nemažte zprávy, které vám přišly, udělejte si Print Screen (stisknutím klávesy Shift + PrtSc vyfotíte položky na obrazovce Kde je možno hledat pomoc Policie ČR 158 Linka bezpečí Tísňové volání z mobilního telefonu 112 Rodičovská linka Vzdělávací institut ochrany dětí : Malý slovníček pro snadnější orientaci v cizích termínech spojovaných s kyberšikanou Kybergrooming označuje jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť (nejčastěji pomocí chatu, SMS zpráv, ICQ a Skypu) a donutit ji k osobní schůzce. Výsledkem schůzky může být sexuální zneužití oběti, fyzické mučení, nucení k terorismu atd. Kyberstalking je zneužívání internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií ke stalkingu Kyberšikana(cyberbuilying) je šikanování jiné osoby (např. ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.) s využitím internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií. Nejčastější projevy kyberšikany: A. Zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv či pomluv ( , SMS, Skype) B. Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit zachycenou osobu (fyzický útok, natáčení učitele). C. Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají či ponižují konkrétní osobu (blogy a jiné www stránky). D. Zneužívání cizího účtu - krádež identity ( ového, diskuzního apod.). E. Provokování a napadání uživatelů v diskuzních fórech, tapetování. F. Odhalování cizích tajemství. G. Vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu. H. Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním. Pharming označuje manipulativní postupy, které mají přimět uživatele, aby útočníkovi sdělil své osobní údaje. Je to obdoba phishingu. Phishing označuje manipulativní postupy, které prostřednictvím zfalšovaných ů či www stránek přimějí majitele bankovního účtu vyzradit své přístupové údaje k účtu. Je to obdoba pharmingu. Sexting, textování - elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem. SMS spoofing označuje zneužití internetu k odesílání falešných SMS zpráv. Sociální sítě je označení pro informační sítě (poskytované internetovými portály), které umožňují vytvářet virtuální společenství. Uživatelé mohou sdílet např. své osobní informace (osobní údaje, fotografie, video), komunikovat pomocí chatu a setkávat se tak s lidmi, se kterými by se uživatelé těchto portálů pravděpodobně nikdy nesetkali. Spam označuje nevyžádanou poštu. Stalking v překladu znamená pronásledování, opakované stupňované obtěžování, které může mít různou podobu a intenzitu. Nejčastější projevy stalkingu: A. Opakované dlouhodobé pokusy kontaktovat oběť (pomocí dopisů, e- mailů, telefonátů, SMS zpráv, zasíláním vzkazů na ICQ, Skype, v chatu, zasíláním různých zásilek s dárky apod) B. Demonstrování moci a síly stalkera (výhrůžky). C. Ničení majetku oběti (např. oken, auta, domácích zvířat, zasílání počítačových virů apod.). D. Stalker označuje sám sebe za oběť. E. Snaha poškodit reputaci oběti (stalker rozšiřuje o oběti nepravdivé informace v jejím okolí). Eva SADÍLKOVÁ, úsek prevence MP ČL PRACUJEME RYCHLE, S JISTOTOU A DISKRÉTNĚ i Mlýnská 34, Česká Lípa - VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ - ODKOUPENÍ DLUHŮ - ZASTAVENÍ EXEKUCÍ - JEDNÁNÍ S EXEKUTORY - KOMPLEXNÍ FINANČNÍ SERVIS - KONSOLIDACE SPLÁTEK -PONÍŽENÍ ÚROKOVÉ SAZBY - PONÍŽENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ SPLÁTKY - PRÁVNÍ SLUŽBY ADVOKACIE - SERVIS PŘI PDOREJI NEMOVITOSTI ZDARMA! RYCHLÁ POMOC 11

NOVINY MĚSTSKÉ. Volné byty na Ladech. První etapa cyklostezky otevřena. 13/14 červenec/srpen. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Volné byty na Ladech. První etapa cyklostezky otevřena. 13/14 červenec/srpen. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 13/14 červenec/srpen NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. června 2008 Volné byty na Ladech Otázkou obsazování 11 nových bytových domů

Více

Stavba Pastelky může začít

Stavba Pastelky může začít ČERVEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 22. ČERVNA 2012 Stavba Pastelky může začít Na Svárově bude zahájena stavba Mateřské školy Pastelka, jejíž původní sídlo

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Autobusoví veteráni v České Lípě. Na knihovnu v Crystalu si ještě počkáme. 16/září/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Autobusoví veteráni v České Lípě. Na knihovnu v Crystalu si ještě počkáme. 16/září/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 16/září/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 25. září 2009 Na knihovnu v Crystalu si ještě počkáme Možností přebudovat část kulturního

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 18/říjen/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. října 2011 Požár v českolipském Kovošrotu Hustý dým valící se z oblasti českolipské

Více

Druhý ročník farmářských trhů BŘEZEN 2012 POLICEJNÍ STATISTIKY ČISTÉ MĚSTO / HARMONOGRAM ÚKLIDU. www.mncl.cz

Druhý ročník farmářských trhů BŘEZEN 2012 POLICEJNÍ STATISTIKY ČISTÉ MĚSTO / HARMONOGRAM ÚKLIDU. www.mncl.cz BŘEZEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA t MĚSÍČNÍK t DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK t VYCHÁZÍ 23. BŘEZNA 2012 Úklid obecních komunikací Psi musejí mít čip nebo tetování Už za několik málo dnů vyprší čas, který

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Spor města s VETTem. 3/únor/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Spor města s VETTem. 3/únor/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 3/únor/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 11. února 2011 Spor města s VETTem V záležitosti sporu města Česká Lípa a společnosti VETT,

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Jak se v České Lípě volilo do PS. 11/červen/2010. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Jak se v České Lípě volilo do PS. 11/červen/2010. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 11/červen/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 11. června 2010 Jak se v České Lípě volilo do PS Po dlouhé a na české poměry zase o kousek

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Českolipský učitel roku 2011. 7/duben/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Českolipský učitel roku 2011. 7/duben/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 7/duben/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. dubna 2011 Miloslava Filipová, Tomáš Policer, Marie Musilová a Iveta Kurdzielová (na

Více

Fotbalové legendy otestovaly nové hřiště na Špičáku

Fotbalové legendy otestovaly nové hřiště na Špičáku ČERVENEC / SRPEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 27. ČERVENCE 2012 Fotbalové legendy otestovaly nové hřiště na Špičáku Největší základní škola v Libereckém kraji

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nový provozovatel MAD. 5/březen/2010. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nový provozovatel MAD. 5/březen/2010. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. března 2010 Nový provozovatel MAD Vyhodnocením veřejné zakázky na provozovatele českolipské

Více

11/červen/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12.

11/červen/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. 11/červen/2009 MĚSTSKÉ NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. června 2009 Den dětí v Městské knihovně Českolipská městská knihovna uspořádala v

Více

Městská doprava do průmyslové zóny

Městská doprava do průmyslové zóny 1/leden/2008 vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 18. ledna 2008 Městská doprava do průmyslové zóny Dvě nově zavedené linky městské autobusové dopravy (MAD)

Více

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 23. září 2011

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 23. září 2011 MĚSTSKÉ 16/září/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 23. Albrecht z Valdštejna v České Lípě aneb Dny evropského dědictví 2011 V rámci letošních

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. 6/březen/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. 6/březen/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 6/březen/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 25. března 2011 Každoroční setkání u busty T. G. Masaryka pořádané městem Česká Lípa a

Více

VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 15. února 2013

VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 15. února 2013 únor 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 15. února 2013 V parku bude letní občerstvení Zmrzlinu nebo osvěžující limonádu si budou moci lidé zanedlouho koupit přímo

Více

ČERVEN 2014 www.mncl.cz

ČERVEN 2014 www.mncl.cz VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 13. ČERVNA 2014 NOVÝ ZÁVOD JOHNSON CONTROLS V DUBICKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ Na zelené louce vybudovala v dubické průmyslové zóně svůj závod

Více

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 Česká Lípa poprvé v historii ocenila své pedagogy Jarmila Demlová, bývalá

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Město vyhlašuje konkursní řízení na ředitele škol

Město vyhlašuje konkursní řízení na ředitele škol ÚNOR 2012 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 24. ÚNORA 2012 Pořiďte si Opuscard, ušetříte Kartu opuscard si v České Lípě můžete zakoupit v Městském centru opuscard,

Více

Vydává město Česká Lípa Měsíčník Distribuce zdarma do schránek Vychází 10. října 2014. kapacity lůžek. Stavební firma navíc dodrže-

Vydává město Česká Lípa Měsíčník Distribuce zdarma do schránek Vychází 10. října 2014. kapacity lůžek. Stavební firma navíc dodrže- Říjen 2014 Vydává město Česká Lípa Měsíčník Distribuce zdarma do schránek Vychází 10. října 2014 Zveme vás na oslavu 28. října Na tradiční oslavu Dne vzniku samostatného československého státu vás zve

Více

Na investice je pro letošek v rozpočtu města vyčleněno 110 milionů korun

Na investice je pro letošek v rozpočtu města vyčleněno 110 milionů korun 2/leden/2008 vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 1. února 2008 Na investice je pro letošek v rozpočtu města vyčleněno 110 milionů korun Na prosincovém

Více

str. 12 13 str. 6 str. 9 Duben 2015 Pedagožkou roku je Olga Šustková Celkem jedenáct pedagogů z českolipských mateřských a základních

str. 12 13 str. 6 str. 9 Duben 2015 Pedagožkou roku je Olga Šustková Celkem jedenáct pedagogů z českolipských mateřských a základních Duben 2015 Vydává město Česká Lípa Měsíčník Distribuce zdarma do schránek Vychází 17. dubna 2015 Pedagožkou roku je Olga Šustková Celkem jedenáct pedagogů z českolipských mateřských a základních škol letos

Více

str. 17 Červenec srpen 2015

str. 17 Červenec srpen 2015 Červenec srpen 2015 Vydává město Česká Lípa Měsíčník Distribuce zdarma do schránek Vychází 13. července 2015 Discgolfové hřiště na Severu Na sídlišti Se ver vzniká nové hřiště na discgolf, s jehož vý stavbou

Více

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 11. března 2011

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 11. března 2011 MĚSTSKÉ 5/březen/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 11. března 2011 V českolipských ulicích začal předjarní úklid Jakmile roztál sníh, je

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Budeme platit poplatek za odpad? 20/listopad/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Budeme platit poplatek za odpad? 20/listopad/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 20/listopad/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 20. listopadu 2009 Budeme platit poplatek za odpad? O zachování místního koeficientu

Více

Město připravuje nákup plynu a silové elektřiny na komoditní burze

Město připravuje nákup plynu a silové elektřiny na komoditní burze říjen 2012 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 26. ŘÍjna 2012 Město připravuje nákup plynu a silové elektřiny na komoditní burze Nakoupit elektrickou energii a plyn na

Více

Pilotní projekt sběru bioodpadu

Pilotní projekt sběru bioodpadu 5/březen/2008 vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 14. března 2008 Pilotní projekt sběru bioodpadu Od 1. dubna zahájí město Česká Lípa zkušební sběr zahradního

Více

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. února 2009

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. února 2009 MĚSTSKÉ 3/únor/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. února 2009 Odvoz sněhu Pro odvoz sněhu z některých městských lokalit se v pondělí 1.

Více

Oprava jezírka pokračuje

Oprava jezírka pokračuje 10/květen/2008 vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 30. května 2008 Městské slavnosti Českolipská radnice připravuje již VIII. ročník Městských slavností

Více