listy TRHOVOSVINENSKÉ Mýty a skutečnost o zadlužení města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listy TRHOVOSVINENSKÉ Mýty a skutečnost o zadlužení města"

Transkript

1 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Mýty a skutečnost o zadlužení města Stejně jako po prosincovém zasedání zastupitelstva města cítíme i nyní potřebu vyjádřit se k tvrzením, která padla na zastupitelstvu únorovém. Zastupitel Čeněk Štojdl zde uvedl, že město na začátku roku dlužilo 71 miliónů, na konci roku necelých 30 miliónů, a že za kulturní dům k tomu přibude odhadem dalších 45 miliónů. Vzhledem k tomu, že informace o takto vysokém zadlužení města se objevily např. i v letácích Svinenského zvonu, je potřeba tyto nepravdivé informace uvést na pravou míru a zdůraznit, že 70 milióny město zadluženo není a ani nikdy nebylo! V současnosti město splácí 4 úvěry (stav vždy k ): 1. úvěr na kotel na spalování biomasy , - Kč 2. úvěr na kogenerační jednotku , - Kč 3. úvěr na digitalizaci kina , - Kč 4. úvěr na služební vůz Škoda Octavia , - Kč, Dále T.Sviny splácí bezúročnou půjčku Státnímu fondu životního prostředí na kogenerační jednotku ve výši , - Kč. Město tedy mělo k půjčky a úvěry ve výši , - Kč. Jako půjčka městu je také definováno předplacené nájemné společnosti ČEVAK za pronájem vodohospodářského majetku města v celkové částce , - Kč. Město v tomto případě nic nesplácí, pouze tuto částku od ČEVAKu za pronájem vodohospodářského majetku nedostane. Toto schválilo současné zastupitelstvo na svém zasedání , a to 21 hlasy (všemi přítomnými) a uvedené finanční prostředky byly využity v rámci rekonstrukce ulice Nové město právě na obnovu vodohospodářského majetku města. Jak jsme již informovali, bylo zastupitelstvem města schváleno přijetí úvěru na dostavbu kulturního domu (společenského sálu) ve výši , - Kč (splatnost 10 let - od roku 2013, s nízkou fixní úrokovou sazbou 1,83 % p.a.). Pro přijetí úvěru na dostavbu KD hlasovala také většina zastupitelů, pouze dva byli proti, jeden se zdržel. V tuto chvíli však můžeme pracovat pouze s čísly za rok 2010, po schválení Závěrečného účtu města a zpracování dat z roku 2011 se k této problematice určitě vrátíme. To jsou tedy fakta o zadlužení města. Další otázkou ale je, jak výši zadluženosti hodnotit. Pro představu uvádíme porovnání s výsledky měst Jihočeského kraje s počtem obyvatel ,- která vykonávají obdobné správní funkce jako město Trhové Sviny (většinou jsou také obcemi s rozšířenou působností). Data pro srovnání se vztahují k prosinci 2010 (poslední publikovaná). Zdrojem dat je ministerstvo financí informační systém ÚFIS. Prvním ukazatelem je Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (Ukazatel 1) - poměr zadlužení k celkovému majetku obce. Pokud je v tabulce uveden údaj 8,62, znamená to, že poměr zadlužení k celkovému majetku obce je 8,62 procenta. Za rizikovou hodnotu je považován ukazatel 25 procent a více. Druhým ukazatelem je Celková likvidita (Ukazatel 2) pomocí ukazatele celkové likvidity se stanovuje poměr, kterým je obec schopna krýt své krátkodobé závazky. Porovnávají se především prostředky na bankovních účtech a hotovost s krátkodobými závazky. Pokud je tento ukazatel 1,1, znamená to, že krátkodobé likvidní prostředky kryjí krátkodobé závazky 1,1krát. Jde však pouze o podíl rychle použitelných prostředků ve vztahu k běžným závazkům. Vztah k úvěrům z nich nelze vyčíst. Navíc při výpočtu celkové likvidity podle metodiky doc. Ing. Jaroslava Sedláčka, CSc., nám vychází celková likvidita 1,24. Je tedy otázkou, zda ministerstvo financí počítá podle jiného vzorce, nebo zda data, která ministerstvu zprostředkovávají krajské úřady, jsou nějak pozměněna. Třetím ukazatelem je tzv. Dluhová služba (UDS), což je součet hrazených úroků a uhrazených splátek dluhopisů a půjčených prostředků dělený celkovým příjmem obce (po konsolidaci). Kritickou hranicí u tohoto ukazatele je 30 %. Jak si město T.Sviny podle těchto poměrových ukazatelů ve srovnání s ostatními městy vede, může každý čtenář posoudit sám: Město Ukazatel Ukazatel (1) (2) UDS Hluboká n.v. 9,5 1,78 17,19 Trh. Sviny 8,62 1,11 4,25 Kaplice 12,11 1,73 8,3 Dačice 14,96 1,54 14,39 Protivín 8,91 1,16 29,98 Vimperk 11,67 1,43 2,28 Blatná 10,86 1,68 0,88 Vodňany 11,37 1,35 4,59 Bechyně 3,9 1,6 0 Sezimovo Ú. 17,37 1,4 22,61 Soběslav 8,53 1,32 27,28 Veselí n.luž. 5,9 3,14 2,56 listy Jak je tedy možné, že pan zastupitel Č. Štojdl a zřejmě i další zástupci Svinenského zvonu došli k několikonásobně vyššímu zadlužení města? Vysvětlením by snad mohlo být to, že do financí, které je potřeba splatit, započítali i závazky města. Závazky města vznikají především jako podmínka při přijetí dotace (zajišťuje, aby např. postavená budova byla využívána dle záměru dotace) nebo jako zástava při přijetí úvěru. Pro představu k nejvyšším závazkům města patří závazek nepřevést do roku 2044 Dům pečovatelské služby TS (účetní cena ,- Kč) do vlastnictví někoho jiného. Podobně je tomu i u bytového domu v Husově ulici čp. 143 (účetní cena ,- Kč). Dalším vysvětlením by mohlo být to, že úvěry a půjčky byly sečteny, aniž by bylo odečteno to, co už je splaceno. Ale ani v jednom případě nedocházíme k součtu 70 miliónů. To, jak si zástupci Svinenského zvonu hrají s čísly, rozhodně nekoresponduje s jejich hesly o transparentnosti a finanční zodpovědnosti. Jak ale pan zastupitel Čeněk Štojdl došel ke zvýšení zadluženosti města o dalších 45 miliónů za dostavbu kulturního domu, když zastupitelstvo před pár měsíci schválilo již zmíněný úvěr ve výši 15 miliónů? Nevíme. Jde skutečně jen o nepozorné sečtení jablek s hruškami? Rada Města Trhové Sviny - Ing. Radislav Bušek, Mgr. Věra Korčaková, Mgr. František Slípka, Ing. Natálie Bustová, Ing. Karel Kocina, Pavel Randa, Pavel Stodolovský Ročník XXII AKTUÁLNÍ TÉMA Nejlepší malíři jsou v T. Svinech Ples se vyvedl Domečku i hasičům Troufnete si na horský maratón? Nejlepší malíři jsou v T. Svinech Jak jsme před časem veřejnost informovali, uspořádala SOŠ a SOU Trhové Sviny dne 16. února tohoto roku krajskou soutěž malířů lakýrníků. strana 8 Plesy se vyvedly Jak Domeček, tak i hasiči mohou být spokojeni s průběhem a hlavně s návštěvností svých plesů. strana 7 Troufnete si na horský maratón? Již 14. ročník se poběží v neděli , a to opět z Trhových Svinů a z Benešova nad Černou. Zveme všechny příznivce silných zážitků na proběhnutí se po Novohradských horách.. strana 16

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 INFORMACE Z RADNICE Zápis z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o výhradním zastoupení mezi městem Trhové Sviny a Jihočeským krajem v činnostech vedoucích pro zastoupeného k využití dotačního programu Ministerstva kultury ČR pro rok 2012 a pověřuje starostu jejím podpisem. (Program obnovy kulturních památek) (pro7) rozhodla vypsat výběrové řízení na pracovníka KIC. (pro7) Zápis ze 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Rada města schválila změnový list č.10,11,12,15 dle návrhu, změnový list č. 13 bez položky žaluzie, změnový list č. 14 bez položky ocelová mříž v celkové částce ,- Kč včetně DPH. (pro7) jmenuje konkurzní komisi pro výběr na funkci ředitele-ky Mateřské školy v Trhových Svinech ve složení: Ing. Radislav Bušek, předseda, Mgr. Věra Korčaková, Ing. Růžena Kahounová, zástupce za pedagogické pracovníky školy, zástupce Jihočeského krajského úřadu, zástupce ČŠI (Česká školská inspekce) - (pro7) jmenuje tajemníkem komise pro výběr na funkci ředitele-ky Mateřské školy v Trhových Svinech paní Romanu Kříhovou. (pro7) souhlasí se stanoveným termínem valné hromady tepelného hospodářství.(pro7) rozhodla, že prodejní cena pro knihu Městský farní kostel ve středověkých Čechách bude 230,- Kč včetně DPH. (v KIC TS na náměstí) (pro7) byla informována o srovnání výše zadlužení měst Jihočeského kraje. schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2011 a jejich vypořádání takto: Příspěvková organizace Zisk (+) Ztráta (-) Kč Příděl do fondu odměn Převod do reservního fondu Nevypořádaný HV minulých let Základní škola , ,84 0 Mateřská škola , ,03 0 Měst.kulturní , ,88 0 středisko Zdrav.zař.poliklinika , ,61 (pro7) rozhodla předat návrh na vyřazení majetku Mateřské školy v Trhových Svinech kontrolnímu výboru a to na základě usnesení ZM č. 123/2011 ze dne (pro7) rozhodla předat do užívání SDH Rankov objekt bývalé prodejny a bývalé kovárny v Rankově. (pro7) schválila cenovou nabídku od firmy Telecom 21 CB za celkovou cenu ,- Kč bez DPH za vyvolávací systém pro nové pracoviště odboru dopravy. (pro7) souhlasí s prodloužením povolení poskytování podnájmu bytu č.8 v bytovém domě č.p. 143 v Husově ulici v Trhových Svinech. (pro 6, zdržel 1) rozhodla nezakoupit reklamu města Trhové Sviny v Cykloprůvodci v letech (pro7) vzala na vědomí zápis z 8. jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města Trhové Sviny. Rozbor mezd a nákladů TH bude vyhotoven po konání Valné hromady TH k bodu č.3. Na přípravných jednáních festivalu Valdauf budou zástupci Kontrolního výboru přítomni od roku 2013, kdy bude program festivalu sestavován městem Trhové Sviny v současnosti festival připravuje pan JUDr. Karel Valdauf - k bodu č. 4. rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., s názvem Trhové Sviny K 419, p. Jirhal přípojka NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 443/6 a 3851/9 v k.ú. TS. (pro7) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., s názvem Trhové Sviny 1551/5, p. Hoffelner kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1551/8 v k.ú. TS. (pro7) rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., s názvem Trhové Sviny ZTV Za Pilou - I. etapa kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3845/6 v k.ú. TS. (pro7) rozhodla, že komunikace bude v nezbytném rozsahu zpevněna kamenivem, šoupě osazeno do betonu. Veřejné osvětlení bude zařazeno do návrhu rozpočtu pro rok (žádost občanů o opravu místní komunikace a zřízení veřejného osvětlení v místní části Rejta.) - (pro7) souhlasí se zadáním realizace úpravy zpevněné plochy pro stání vozidel na Sídlišti před domem č.p. 797 firmě Stavitelství Matourek s.r.o., za cenu ,- Kč včetně DPH. (Úprava byla schválena usnesením RM 219/09) (pro7) ukládá SÚMM zpracovat podmínky a vypsat poptávkové řízení dle platné směrnice na celoplošnou deratizaci. (dosud prováděla firma Deradez s.r.o.) - (pro7) rozhodla podat žádost o příspěvek na opravdu drobných sakrálních staveb dle přiloženého seznamu do Grantového programu Jihočeského kraje a souhlasí s úhradou vlastního podílu ve výši 30% z celkových nákladů a souhlasí, aby opravy prováděl pan Miroslav Švihla, který zpracoval jednotlivé nabídky. (pro7) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Trhové Sviny a HZS Jihočeského kraje na zajištění připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu a smlouvu o dílo mezi Městem Trhové Sviny a SPH Elektro s.r.o. Rada města pověřuje starostu podpisem obou smluv. (pro přístavbu kulturního domu) - (pro7) souhlasí s pojištěním movitého, nemovitého majetku a elektroniky Města TS u České pojišťovny, a.s., která předložila nejvýhodnější nabídku. (pro7) souhlasí s předloženým zněním dopisu p. Jaroslavu Pellovi týkající se nabídky na směnu pozemků. (pro7) souhlasí s prodejem pozemku parc.č. KN 1937 o výměře 241 m 2 a části pozemku parc. č. KN 1893/1 v k.ú. Březí u TS panu F.Lendělovi za cenu stanovenou ZM v Březí tj. 50,- Kč/m 2 a ukládá žadateli dodat geometrický plán, který bude předložen pro jednání zastupitelstva města. (pro7) trvá na svém usnesení RM 5/2012 ze dne (RM obdržela nesouhlasné vyjádření pana Šindelíře k navrženému majetkoprávnímu vypořádání pozemků.) - (pro7) souhlasí s koupí pozemku a doporučuje ZM koupit pozemek parc. č. 745/1 o výměře m 2 v k.ú. Březí u TS v poměru ½ od p. P. Mráze, a ½ od p. L. Krátkého, za cenu 1,- Kč/m 2, tj. celkem 3 526,- Kč. (pro7) souhlasí s darováním pozemku a doporučuje ZM darovat nově zaměřený pozemek parc. č. 3867/12 o výměře 362 m 2 v k.ú. TS Jihočeskému kraji. (pozemek, který je zastavěn silnicí III/1567 ve vlastnictví JčK) - (pro7) vzala na vědomí vyjádření pana Bohumila Brouska a trvá na svém původním rozhodnutí. (pro7) souhlasí s koupí pozemku a doporučuje ZM koupit pozemek parc. č. KN st. 27/2 o výměře 110 m 2 v k.ú. Otěvěk od paní Ing. M. Aubrechtové za základní cenu stanovenou ZM v Otěvěku, tj. 70,- Kč/m 2. (pro7) souhlasí s prodejem pozemku a doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. KN 1895/1 označený v geometrickém plánu č.

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 STRANA 3 INFORMACE Z RADNICE /2012 jako díl a o výměře 16 m 2 v k.ú. Březí u TS panu MUDr. M. Mikešovi za cenu stanovenou ZM v Březí tj. 50,- Kč/m 2. (pro7) schválila objednat prováděcí dokumentaci od firmy PRAGOPROJEKT a.s. za cenu ,- Kč včetně DPH.(stavební objekt 103, chodník) - ( pro 6, zdržel 1) rozhodla přidělit byt v DPS TS paní M.Viktorinové. (pro7) ukládá samosprávě jednat s dcerou paní Kunáglové L. o přidělení bytu na DPS. (pro7) ukládá EKO připravit podklady pro žádost pro SFŽP ČR Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory Realizace úspor energie na zateplení budovy ZŠ v Trhových Svinech. (pro7) byla informována o jednání na Krajském úřadu v Českých Budějovicích ohledně školských zařízení v Trhových Svinech zřizovaných Krajským úřadem. Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 13. února 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech. Přítomno: Omluveni: Nepřítomen: 20 zastupitelů Ing. Jan Nepraš, Mgr. František Švepeš J. Polášek Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 15/2011: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 20) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 16/2011: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 20) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 1/2012: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 20) rozhodlo prodat pozemek parc. č. KN st. 921/2 o výměře 1 m 2 v k.ú. TS manželům Ing. J. Hajnému a M. Hajné za cenu stanovenou ZM v Třebíčku tj. 50,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí žadatel. (pro 20) rozhodlo prodat pozemek parc. č. 2218/1 o výměře 310 m 2 v k.ú. TS p. M. Šíchovi za cenu stanovenou ZM na Rejtech tj. 80,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí žadatel. (pro 20) rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. KN 993/12 o výměře 18 m 2 v k.ú. Todně manželům Farkovým za cenu stanovenou ZM v Todni tj. 50,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí žadatel. (pro 20) rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. KN 993/5 o výměře 68 m 2 v k.ú. Todně v poměru ½ p. F. Marchalovi a ½ paní Blance Marchalové za cenu stanovenou ZM v Todni tj. 50,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí žadatel. (pro 20) rozhodlo prodat pozemky parc. č. KN 328/4 o výměře 673 m 2, parc. č. KN 330/3 o výměře 256 m 2 a parc. č. KN 3855/3 o výměře 66 m 2, nově zaměřené pozemky parc. č. KN 328/9 o výměře 47 m 2, parc. č. KN 330/5 o výměře 25 m 2 a parc. č. KN 3855/5 o výměře 3 m 2 v k.ú. TS panu V. Kříhovi za základní cenu stanovenou ZM v TS tj. 120,- Kč/m 2, za podmínky údržby stávající stoky. Náklady spojené s převodem hradí žadatel. (pro 20) rozhodlo prodat pozemky zahrádka č. 4 na Červeném vršku, parc. č. 3796/13 o výměře 336 m 2 a parc. č. 3800/11 o výměře 10 m 2 vše v k.ú. TS p.m. Jindrovi za cenu 200,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí žadatel. (nejvyšší podaná nabídka) - (pro 20) vzalo na vědomí informaci z jednání rady města o nesouhlasném stanovisku k prodeji pozemku p. Brouskovi (pro 19, zdržel 1) schválilo předložený Aktualizovaný program regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny na období s těmito připomínkami: a) doplnit dle seznamu NPÚ b) vypustit ze strany 17 slova na navrženou přeložku. (pro 20) ukládá SÚMM zkontrolovat obsazenost bytů na DPS v Trhových Svinech. jmenuje komisi pro výběrové řízení na zaměstnance KIC ve složení: Mgr. Věra Korčaková, Ing. Radislav Bušek, Mgr. František Slípka, Pavel Randa, Ing. Natálie Bustová, Pavel Stodolovský, Ing. Karel Kocina a stanovuje termín pro výběr zaměstnance z přijatých nabídek na od 15:00 hod. (pro 7) nesouhlasí se zrušením věcného břemene na domě č.p. 394 v T. Svinech, které je stanoveno ve prospěch pana Musila, ani s koupí tohoto domu městem. ( Město TS bylo soudem ustanoveno jako opatrovník pana Musila) (pro7) pověřuje pana Ing. Karla Kocinu jednáním s Povodím Vltavy ve věci zabezpečení nebezpečných míst zábradlím.(revitalizace Bukovického/ Farského potoka ) - (pro7) schválilo finanční podíl města Trhové Sviny ve výši 20% v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Trhové Sviny pro rok (pro 20) rozhodlo zveřejnit záměry prodeje nemovitostí: 1. garáž budova bez čp. na pozemku parc. č. st. 1384, pozemek parc. č. st o výměře 20 m 2 v k.ú. TS minimální nabídková cena činí ,- Kč. 2. garáž budova bez čp. na pozemku parc. č. st. 1385, pozemek parc. č. st o výměře 20 m 2 v k.ú. TS minimální nabídková cena činí ,- Kč. 3. garáž budova bez čp. na pozemku parc. č. st. 1386, pozemek parc. č. st o výměře 20 m 2 v k.ú. TS minimální nabídková cena činí ,- Kč. 4. garáž budova bez čp. na pozemku parc. č. st. 1387, pozemek parc. č. st o výměře 20 m 2 v k.ú. TS minimální nabídková cena činí ,- Kč. 5. garáž budova bez čp. na pozemku parc. č. st. 1388, pozemek parc. č. st o výměře 20 m 2 v k.ú. TS minimální nabídková cena činí ,- Kč. 6. garáž budova bez čp. na pozemku parc. č. st. 1389, pozemek parc. č. st o výměře 21 m 2 v k.ú. TS minimální nabídková cena činí ,- Kč. 7. KD Rejta budova čp. 512 na pozemku parc. č. st. 793, pozemky parc. č. st. 793 o výměře 676 m 2, parc. č o výměře 32 m 2 a část pozemku parc. č. st. 2371/10 o výměře cca m 2 vše v k.ú. TS minimální nabídková cena činí ,- Kč. 8. Bývalá škola v Pěčíně budova čp. 35 na pozemku parc. č. st. 53, část pozemku parc. č. st. 53 o výměře cca 580 m 2, část pozemku parc. č. 531 o výměře cca 30 m 2, pozemky parc. č. 529/2 o výměře m 2, parc. č. 528/2 o výměře m 2 a parc. č. 527 o výměře 626 m 2 vše v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů minimální nabídková cena činí ,-Kč. (pro 20) vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR. Tato vyhláška nabývá platnosti 15. dnem po dni vyhlášení ( 12, zák. 128/2000 Sb., o obcích). (Změna vyhlášky v souladu se změnou zákona, který již neumožňuje městům vybírat poplatek z herních automatů) (pro 20) vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Tato vyhláška nabývá platnosti od (viz únorové číslo TSL) (pro13, proti 5, zdrželi 2) souhlasí se zajištěním úvěru schváleného ZM dne na dofinancování výstavby a vybavení kulturního domu v Trhových Svinech zástavním právem k nemovitosti Kulturnímu domu v Trhových Svinech budova č.p. 710 na pozemku parc. č. st. 818 o výměře 2446 m 2. ( pro 19, proti 1) vzalo na vědomí vyhodnocení bezpečnostní situace za rok 2011 na území města Trhové Sviny od Policie ČR a Městské policie Trhové Sviny. (pro19, zdržel 1) schválilo Statut sociálního fondu zaměstnanců Města Trhové Sviny v předloženém znění. (pro 20)

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 AKTUÁLNĚ ČSÚ publikoval předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů Počet obyvatel Domy celkem z toho muži z toho neobydlené z toho ženy Byty obydlené celkem z toho byty s počítačem s připojením Druh pobytu na internet trvalý Převládající způsob vytápění podle použité energie dlouhodobý 41 8 z kotelny mimo dům Cizinci uhlí, koks, uhelné brikety Obyvatelstvo podle věku plyn let elektřina let dřevo a více vč. nezjištěno Počet bytů se zavedeným plynem Obyvatelstvo podle vzdělání (ve věku 15 a více) základní vč. neukončeného střední vč. vyučení (bez maturity) úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné vysokoškolské bez vzdělání Český statistický úřad zveřejnil první předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v minulém roce. Počet obyvatel Trhových Svinů se od posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 zvýšil o 378 obyvatel (Český statistický úřad a Ministerstvo vnitra používají při prezentaci počtu obyvatel obcí různé metodiky, proto se mohou údaje uváděné ČSÚ a Ministerstvem vnitra lišit). Počet domů mezi sčítáními vzrostl o 144, počet bytů o 124. Výrazně vzrostl počet bytů připojených na internet ze 79 v roce 2001 na v roce Další vybrané údaje jsou uvedeny v tabulce. Z dat ČSÚ zpracoval Ing. Martin Bušek 8. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Sdružení Růže (dále MAS SR) vyhlašuje 8. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS SR: Růže rozkvétá kooperací Zaměření podpory 8. výzvy : Podpořeny budou projekty, které nejlépe naplní cíle některé z uvedených fichí: Číslo fiche Název Max. míra podpory Maximální alokace pro fichi 4 Konkurenceschopnost cestovního ruchu 50% Kč 7 Podmínky pro volný čas 90% Kč 8 Podmínky pro kultivaci životního prostředí v obcích 90% Kč 10 Podmínky pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova 90% Kč 11 Konkurenceschopnost zemědělství 40-50% Kč 12 Podmínky pro rozvoj základních služeb v obcích 90% Kč

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 STRANA 5 AKTUÁLNĚ Definice příjemce dotace dle fiche Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace). Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech. Zájmová sdružení právnických osob podle 20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. - Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě. Nezemědělské podnikatelské subjekty v oblasti podnikání v cestovním ruchu. Výše dotace: U všech fichí se výše způsobilých výdajů na projekt může pohybovat v rozmezí minimální ,- Kč a maximálně ,- Kč. Projekty realizované v rámci Fiche 8 musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření. Forma žádosti: Žádost musí být zpracována v elektronické formě a doplněna tištěnými povinnými přílohami ve čtyřech paré. Formulář žádosti bude ke stažení na V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci. Místo a způsob podání žádosti: Žádost na místě podepisuje oprávněná osoba (statutární zástupce) nebo osoba zplnomocněná pro tento úkon. Plná moc musí obsahovat jasné vymezení rozsahu zplnomocnění, časovou platnost a úředně ověřený podpis statutárního zástupce. Místem příjmu bude: kancelář MAS Žižkovo náměstí 107, Borovany (přístavba radnice) Termín příjmu žádostí: Příjem žádostí bude probíhat od 2. 7.května 2012 ( ) v sídle MAS (Žižkovo nám. 107, Borovany, přístavba radnice). Místo realizace projektu: Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území mikroregionu Sdružení Růže viz mapa regionu Kontakt pro bližší informace a bezplatné konzultace: Magdalena Chytrová, tel.: Konzultace k Vašim záměrům poskytujeme také v sídle MAS. POTŘEBY PRO CHOVATELE psů, koček, exotického ptactva, akvarijních rybiček, hlodavců BOHATÝ SORTIMENT RYBÁŘSKÝCH POTŘEB OD ÚNORA NOVĚ OTEVŘENA SÁZKOVÁ KANCELÁŘ FORTUNA po,út,čt,pá: 8-12/13-17:30; st:8-12; so:8:00-11:00 Nové město 17, Trhové Sviny, Tel.: , : Oprava koryta Farského potoka začala u mostu v Trocnovské ulici. Foto: F.Slípka

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vzácného životního jubilea 90 let se v kruhu své rodiny a v obdivuhodné kondici dožila dne 13. ledna 2012 paní Marie Brabcová z Něchova. Srdečně blahopřejeme! Nejlepší malíři jsou v Trhových Svinech! Jak jsme před časem veřejnost informovali, uspořádala SOŠ a SOU Trhové Sviny dne 16. února tohoto roku ve spolupráci s firmou ZERO a dalšími sponzory a pod záštitou Krajského úřadu Jihočeského kraje krajskou soutěž malířů lakýrníků. Do soutěže se přihlásilo 31 žáků z příslušných středních škol a učilišť v Táboře, Písku, Č. Budějovic a Trhových Svinech. Ukázalo se, že děkovné a pochvalné dopisy, které jsme na naše malíře v průběhu několika let dostali, měly své opodstatnění. Naši žáci, kterých se ze všech ročníků zúčastnilo celkem devět, doslova deklasovali své soupeře z ostatních škol a z deseti možných míst na bedně získali plných sedm! Absolutním vítězem se stal náš žák Jaroslav Nohejl z 1. ročníku, který získal vedle dalších drobných dárků i notebook. I další ceny (fotoaparáty, trička, tašky a drobné nářadí pro řemeslníky malíře) byly odměnou za celodenní maratón soutěže, která trvala od 9,00 do 16,00 hodin. Vedle cenných odměn však naše závodníky hřeje vědomí, že opravdu něco umí, že zvládají řemeslo a dokážou zvládnout i nečekané úkoly, např. ve formě práce se stěrkou technikou, která byla zařazena do 2. části soutěže jako tzv. volná tvorba. Na závěr se soutěžící vyfotili s jednatelem společnosti Zero, která zajistila materiály i ceny pro celou soutěž. Záběr ze slavnostního předání listiny o Udělení státního občanství České republiky dřívějšímu občanu Slovenska panu Ladislavu Ragaňovi z Olešnice. Listinu předal v obřadní síni města Trhové Sviny pan tajemník Zdeněk Valut v pátek 20. ledna Absolutní vítěz soutěže, žák Jaroslav Nohejl z I. ročníku SOŠ a SOU Trhové Sviny Ředitel školy blahopřeje vítězi kategorie třetích ročníků Petru Jinderlemu, také ze SOŠ a SOU T.Sviny. Vlastní soutěž pak byla hodnocena odbornou veřejností jako úspěšná i potřebná. Doufáme tedy, že toto krásné a potřebné řemeslo přivede další zájemce o obor malíř-lakýrník, a to zvláště proto, že při soutěži byly prezentovány mnohé nové techniky i materiály, které ušetří těžkou a namáhavou práci a zlepší úroveň výmalby. Na závěr bych chtěl poděkovat učitelům odborného výcviku mistrům, zvláště p. Gobymu, kteří tak dobře naše žáky vedou a připravují pro život. Mgr. Jaroslav Michal ředitel SOŠ a SOU Trhové Sviny

7 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 STRANA 7 Oliver Lobo Oliver Lobo v r Indický chlapec, který vystudoval střední školu i díky studentům trhovosvinenského gymnázia Na jaře roku 2004 se nám podařilo navázat prostřednictvím Arcidiecézní charity v Praze kontakt s Dharma Jyothi Social Centre v Mangalore v Indii. Na dálku jsme adoptovali tehdy jedenáctiletého Olivera Loba, kterému díky našim finančním příspěvkům platila tamní charita každoroční školné, učební pomůcky, aktovku, psací potřeby, školní uniformu a také vánoční dárky. Byla mu též poskytována základní zdravotní péče a z obnosu, na který se skládali několik let dobrovolníci z řad studentů, pedagogů i provozních zaměstnanců a který nejprve činil 4900 Kč a později 6000 Kč, měli i Oliverovi rodiče možnost zúčastnit se několika kurzů ( zdravotní kurz, kurz obecného práva) a sourozenci letních dětských táborů. Z naší finanční pomoci vždy zbyly peníze i na učebnice pro Lobovy sestry. Oliver nám každý rok posílal svoji aktuální fotografii a dopis. Nikdy nezapomněl přiložit vlastnoručně nakreslený obrázek, což naše studenty několikrát inspirovalo k nákupu sešitů, náčrtníků, psacích potřeb a jiných dárků, jež mu pak do Indie posílali. Loni na Vánoce oslavil Oliver Lobo 18. narozeniny a zároveň začal úspěšně studovat na vysoké škole. Doufáme, že náš adoptivní syn Oliver bude i v příštích letech stejně úspěšným studentem VŠ jako jsou ti, kteří mu po dobu sedmi roků pomáhali alespoň na dálku svými dárky a finanční podporou. Přejeme mu hodně štěstí! Bude-li mít někdo ze čtenářů zájem pokračovat v podpoře O. Loba během jeho studií na vysoké škole, obraťte se, prosím, na Arcidiecézní charitu Praha, Centrum zahraniční spolupráce. Mgr. Marie Poláková INZERCE Co je etwinning? Jednoduše řečeno inzertní systém pro nalezení školy ke společným projektům. V těchto dnech je na stránkách net zaregistrováno přes 4700 projektů a svůj profil zde má více než učitelů z celé Evropy. Žáci a jejich učitelé z mateřských, základních a středních škol si mohou na portálu etwinningu vyhledat partnerskou školu například podle věkové skupiny dětí, podle vyučovaného předmětu nebo oblasti jejich zájmu historie a zajímavosti města, ve kterém žijí, oblíbené sportovní hry, příprava a realizace pokusů z fyziky nebo chemie, ekologie, zeměpis. Komunikace pak probíhá v jednom dohodnutém evropském jazyce prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Gymnázium se do svého prvního projektu s názvem Christmas Songs zapojilo v prosinci Iniciátorkou práce byla učitelka ze střední technické školy v Baia Mare na severu Rumunska a brzy po zveřejnění základních informací na internetovém portálu se k nám připojily školy z Turecka (Anatolia), Polska (Grodkow) a dvě školy italské (Fidenza, Řím). Nejprve jsme se museli navzájem představit. Studenti ze všech přihlášených zemí tedy na internet umístili krátký film o své škole a svém městě. Přidali ještě Studenti GTS se v soutěžích rozhodně neztrácejí Neznám jiný seznam, který by pedagog psal raději, než seznam žáků, kteří se umístili na předních místech v oblastních, regionálních a celostátních soutěžích. Studenti a studentky Gymnázia Trhové Sviny se do konce února Navrhnu a zrealizuji vaši okrasnou zahradu u novostavby i rekreační chalupy toto platí o průčelí firem a penzionů moderní design za použití dekorativních kamenů a plastik. kamenosochař fotografie ze školních tříd a dokument s vánočními koledami. V našem případě děti koledy zazpívaly a zahrály během tradičního školního vánočního trhu. Navíc se samy doprovodily na hudební nástroje. V tomto ohledu byli studenti GTS jediní, kteří v rámci úkolu předvedli i instrumentální podobu koled. Součástí projektu byl také překlad textů koled do angličtiny, aby virtuální přátelé v Evropě věděli, o čem v Čechách během Vánoc zpíváváme. Vánoční projekt našich gymnazistů byl oceněn v bleskové vánoční minisoutěži etwinningu. Kromě toho, že se zájemci z řad dětí mohli přihlásit jako spoluautoři projektu, mohli zde umístit i svůj profil a libovolně vkládat své texty nebo fotografie. Jednoznačným přínosem pro všechny participující byla nutnost komunikovat v cizím jazyce a v případě vyučujících i rozšíření znalostí v ovládání ICT nástrojů. Studenti GTS se mohli z krátkých dokumentů a vložených životopisů přesvědčit, že jejich vrstevníci v tisíce kilometrů vzdálených destinacích jsou jim i přes rozdíly v kultuře a historii velmi podobní. Proto bychom všichni rádi zůstali ve vzájemném kontaktu a spolupracovali i na dalších projektech. A kdo ví, třebas se jednou i setkáme. Mgr. Marie Poláková 2012 zúčastnili hned několika z nich. V celostátní literární soutěži Svět kolem nás obsadila Petra Jarošová z kvarty 3. místo a Tereza Lošková ze septimy 10. místo. V soutěži Talent Jihočeského kraje 2011 v kategorii Všestranný talent získaly čestná uznání Veronika Beníšková a Petra Jarošová (kategorie do 15 let) a dále Tereza Lošková a Tereza Kropáčková (kat let). V regionálním kole řečnické soutěže Mladý Demosthenes vybojovaly první místa ve svých kategoriích Tereza Lošková ze septimy a Kristina Brožková ze sexty. Třetí místo navíc získala Lenka Maláková z primy. Mgr. I.Kumstová

8 STRANA 8 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 Padl v boji za svobodu Před sedmdesáti lety, v březnu 1942, svedl svůj poslední hrdinský boj s německým stíhačem František Binder z Hojné Vody. Bylo mu pouhých dvacet osm let. Sgt. František Binder v uniformě RAF. Foto: archiv P.Hambergera. Narodil se v Hojné Vodě 22. října Jeho otec padl v první světové válce, a tak dětství neměl nijak lehké. Později se vyučil drogistou a usiloval o přijetí k Finanční stráži. Po vykonání vojenské služby žil se svou snoubenkou v Olešnici. V květnu 1938 vstoupil do jednotek Stráže obrany státu (SOS) a hned v září se účastnil několika ozbrojených střetů s německými ordnery (členy sudetoněmeckého Freikorpsu), kteří napadali naše hranice. Po Mnichovu využíval své německé národnosti k získávání zpravodajských informací (v Hojné Vodě mělo tehdy z šesti set obyvatel pouze šestnáct českou národnost). Už v září 1939 však musel prchat před gestapem a přes Maďarsko a Jugoslávii se dostal do Francie k československé jednotce. Po zhroucení Francie se mu podařilo přeplout do Anglie. Přihlásil se k britskému Královskému letectvu (RAF) a byl přidělen k tehdy nově vzniklé československé stíhací peruti jako mechanik. Chtěl však bojovat a na vlastní žádost byl poslán do výcviku pro palubní střelce bombardérů. V červnu 1941 se nakonec dostal k československé 311. bombardovací peruti RAF do East Wrethamu. Podle slov gen. K. Janouška byl neúnavným, nadšeným a odvážným letcem. Bombardovací lety nad okupovanou Evropou a Německem patřily k nejnebezpečnějším a nejrizikovějším činnostem. Ztráty britských a spojeneckých letců byly obrovské. Naši letci navíc v případě zajetí nebyli považováni za válečné zajatce, ale z hlediska Říše za vlastizrádce, za což jim hrozil trest smrti. Pouze pod Churchillovou hrozbou odvety na německých pilotech se nacisté neodvážili tyto rozsudky vykonávat. Františku Binderovi osud dopřál devět bojových operačních letů. V noci z 3. na 4. března 1942, když se jeho bombardér Wellington s kódovým označením KX-G vracel z náletu na německý přístav Emden, musel jako zadní střelec čelit útoku německého nočního stíhače. Dvakrát se mu podařilo Němce odrazit a umožnil tak svému veliteli, aby schoval bombardér do mraků. Střely z německého kulometu ho však smrtelně zranily. Pilot sice dokázal s těžce poškozeným letounem doletět na domovské letiště, pro Františka Bindera však bylo příliš pozdě. Zemřel ještě na palubě letounu. 7. března 1942 byl pohřben na hřbitově St.Ethelbert v East Stavební firma bratří Stašků a její úloha při výstavbě opevnění stavebního úseku 182 /2. část/ Plánovaný rozpočet na úsek 182 činil ,- Kč. Celkem měl celý úsek stát ,- Kč. Zadání prací bylo schváleno výnosem čj ze Zadávací komise ŘOP se nakonec rozhodla podle připojené nabídky z pro firmu Jan Stašek, stavitel, Trhové Sviny za částku ,50 Kč. Ke stavbě úseku byly dále přizvány firmy Jindřich Bubla, stavitel z Horažďovic, Ing. Jar. Dajbych, stavitel z Kutné Hory, Ing. Karel Dobová fotografie lehkého objektu vz. 37 číslo 33 v úseku 182 na Veselce. Díky blízké zástavbě nemohl být zničen a dochoval se dodnes. Foto: R.Šícho, 1939 Khun, stavitel z Třeboně, Prokop. V., arch. a stav. ze Strakonic, Ing. Kaisler a Martinovský z Prahy a Ing. Grahinger Robert ze Sušice. Je tedy patrné, že o stavbu se ucházely i firmy ze vzdálenějších lokací. Schůzka s podnikateli byla stanovena na 21. května 1938 na 10. hodinu na železniční stanici Borovany - Trhové Sviny (tedy na den květnové mobilizace!). Zájemce zde očekával škpt. Frimmel. Jednání o zadání bylo zahájeno dne 3. června 1938 v 10:00. Firma Jindřicha Bubly si však ani nevyzvedla ofertní pomůcky, Ing. Khun vrátil nevyplněnou nabídku, Prokop a Kaisler se vzdali soutěže a totéž učinil i Grahinger, který současně vrátil nevyplněnou nabídku. Do užšího řízení tak postoupil Jan Stašek spolu s Josefem Dajbychem. Oferovaná částka u stavitele Dajbycha vyšla na ,55 Kč, po přezkoušení byla částka snížena Z HISTORIE Wrethamu. Po válce byl in memoriam vyznamenán Čs. válečným křížem 1939 (1946) a Čs. medailí za chrabrost (1947). 29. května 1991 byl pak posmrtně povýšen do hodnosti podplukovníka letectva v záloze. F.Binder a jeho kolegové z posádky před letounem Vickers Wellington, s nímž v první polovině války létala 311. čs. bombardovací peruť. Foto: archiv P.Hambergera. František Binder byl jedním z více jak pěti set československých letců, kteří zpět domů nikdy nedoletěli a položili život v boji za naši svobodu. Mgr. F. Slípka o 55 haléřů (!). Stašek odhadl cenu úseku na ,80 Kč. Nejprve byla tato částka snížena na Kč, po přezkoušení ještě na ,50 Kč, tedy o celých 5.740,50 Kč. Dajbych zřejmě nechtěl nebo ani nedostal příležitost ke zlevnění stavby. Nakonec bylo 9. června v Praze navrhnuto, aby stavbu úseku 182 převzala firma Jana Staška. Jak si stáli v porovnání tito dva stavitelé? U Staška zřejmě rozhodla nižší cena betonáže jednoho objektu a dále nižší cena za stavbu Půdorys lehkého objektu vzor 37 běžného typu A-140 (převzato z informační tabule areálu Slavonice)

9 To my ještě nevíme. Vše záleží na Rozárce a jejích rodičích. Však se dočkáte! Svatba bude a na své si přijdete! okřikl je Jirkal usmívaje se. Jděte vařit, už máte čas! Odešli směrem k Dobrkovu, Jan stále pomaleji. Jen vyšlápni, víš, že tě čekají, tak jim nekaz radost, napomínal jej Jirkal. U vesnice podal Janovi ruku a popřál dobré pořízení: Jdi s Bohem. A jak jsme ujednali, budu-li třeba, tedy mě zavolej. Strýc se obrátil ke svému domku a Jan se odebral přes náves přímo do vrat Kalistových. Vejda přes průjezd až ke kuchyňským dveřím připomněl si Jirkalova povzbudivá slova a zaklepal. Jen dál, ozvalo se z kuchyně. Vešel a nahlas pozdravil. Vítám tě k nám Jene, přivítala jej Rozárka. Jen pojď, již tě čekáme, a odvedla jej za ruku do seknice, kde stál uprostřed stůl pokryt bílým ubrusem, u kterého seděl otec. Vstal a přivítal Jana, stejně jako usmívající se matka, jež právě přišla. To je dost. Už je čas k jídlu. Zasedněme! Společně s mladším bratrem usedli k slavnostnímu stolu. Janovo místo bylo v čele vedle Rozárky, která ještě odběhla do kuchyně za matkou. Už se nesou talíře a různé příbory a velká hliněná mísa s polévkou. Po vykonané pobožnosti rozlila Rozárka polévku, po které přinesla další pokrmy, všeho v hojné míře. Tolik jídla Jan dávno neviděl. Pantáta mu řekl, aby se neostýchal, že je mezi svými, že u nich není zvykem hosta pobízet. Proto, co mu chutná, ať jí! Po obědě jej hospodář pozval na zahradu, než ženy sklidí ze stolu. Zmatenému Janovi se prohnalo hlavou: Snad abych teď požádal o Rozárku? Je k tomu vhodná doba? Mámo, nevíš, kde mám kazajku? volal pantáta rozpačitě se rozhlížeje po seknici. Jsem nějaký upocený. A jak tak oba proti sobě stáli, dodal si Těžák odvahy. Děkuji vám za bohaté pohoštění, vysoukal ze sebe. A současně vás pěkně prosím, byste nám dali svolení a my se mohli s mou milou Rozárkou vzíti. Zajisté dobře víte, že se máme rádi. Těžko bysme od sebe upustili. Pantáta zvolal do kuchyně: Rozárko, pojď sem! Matka nebyla dojetím schopna slova. Pantáta pravil: Jan právě o tebe poprosil a chce tě za manželku. Ptám se tě, milá dcero, jestli jsi s tím srozuměna. Je to vážný krok v životě lidském, proto dokud je čas, dle svého svědomí usuď a řekni. Děkuji vám drazí rodiče, vše jsem dobře zvážila. Nenamítáte-li nic proti tomu, ráda bych si vzala Jana za manžela. Když je tomu tak, asi už do zahrady nepůjdeme. Posaďte se, musíme se smluvit o dalším a ty mámo si sedni vedle mne. My vám své požehnání rádi dáme, když je to vůle vaše. Než-li ale svou dceru budeme, Jene, k tobě stěhovati, tak ti napřed všichni pomůžeme. I strýčka Jirkalů pozveme, jeho zkušenost budeme potřebovat. Stavení i stáje rozšíříme, také cestu upravíme, abychom mohli snáze naho- 20 Najednou se otočil k Rozárce, vzal ji za ruku a tiše se zeptal: Nechtěla bys tu se mnou hospodařit? Věř, je mi tu od té doby, co jsem tě poznal, velmi smutno. Nebudou-li rodiče namítati, šla bych k tobě ráda, odpověděla rozhodně. Děkuji ti, byl bych šťasten. Hleděl bych, abys i ty byla šťastná a spokojená. Pracoval bych ještě více, co by mé síly stačily. A dá-li Bůh, já ti budu pomáhat. Jene, zítra je neděle, přijď, budeme tě čekat a o dalším se společně poradíme. To jsem rád. Děkuji za pozvání. Ale kdo mně tu počká? - Řeknu strýčkovi Jirkalů? Nebudeme ho obtěžovat! Počká tu starší bratr Václav. Jan se přitiskl k Rozárce. Tak ujednáno. A já při té příležitosti požádám otce s matkou o tvou ruku. Co tomu říkáš, Rozárko? Já doufám, že dopadne vše v náš prospěch. Myslím, že nám rodiče bránit nebudou. Oba stáli proti sobě, pak ji vzal kolem pasu a vyzval k prohlídce hospodářství. Kdepak máš tu zvoničku? Věř, jakmile zaslechnu ten vábivý zvonek, jsem vždy v duchu u tebe. Také tu studánku s čistou vodou mi ukaž! Rád jí vše poukazoval a potom ji zavedl na malé návrší. Rozárko, teď pohleď do našeho českého kraje. Budeš zajisté tou krásou překvapena. Ach, máš pravdu! Ani neznám ty roztroušené vesničky s těmi kostelíky hory, rybníky a lesy Znám celý ten kraj, vydechl Jan. O všem ti budu vypravovat. Hoši se nemohli odtrhnout od Rezky. Podivovali se, jak všemu rozumí, když na ni hospodář zavolá. Rezka se vždy obrátila na pána a čekala na rozkaz, zahrabala a zařehtala. Jen si odpočiň, chlácholil ji, máš toho za sebou dost. Dnes nikam nepojedem! - Čeká, že si vyjedeme někam na hon. Věřte mi, nevím, jak se s tímhle tím poslušným a věrným zvířetem budu loučiti. Už má dvanáct let, ale službu ještě koná dobrou. Poplácal ji po šíji a odešli ze stáje. Jan uvedl návštěvu do seknice, kde si ještě dlouho vyprávěli. Bylo už k večeru, když vzácnou návštěvu vyprovázel. Hoši šli vpředu, za nimi Jan s Rozárku vedouce se za ruce. Prošli lesem až dolů ku Lhotce. Mladý hospodář se rozloučil s hochy, Rozárku k sobě naposledy přivinul a přislíbil návštěvu. Když přišli mladí domů, otec už byl ve stáji. Matka, jak je spatřila, hned se tázala, jak se jim u Těžáka líbilo a pobízela Rozárku, aby vyprávěla. Ani se nám domů nechtělo. Má to tam všechno moc pěkné, tak útulné. Jan mně však říkal, že je mu tam smutno. Tomu věřím, snad se už dočká 17

10 Pozvala jsem ho na zítra, byl tomu rád. Hoši se rychle převlékli a spěchali za otcem do stáje. Už jste došli od Těžáka? zeptal se. Jak jste pochodili a jak se vám to tam zamlouvá? Byli jsme překvapeni, jak má vše v pořádku. Má krásného koně, který rozumí jeho každému slovu. Jak ten si ho vycvičil! Dobře s ním zachází a to si kůň pamatuje, přitakal otec. A vše dobrou službou pánovi splácí. Asi spolu něco zažili v té hrozné válce To bylo utrpení. Jan tehdy mnoho zkusil, proto si všeho váží. Uvažte jenom - i tam nahoře je spokojen, ukázal sedlák směrem k samotě a pak odešel do kuchyně, kde byly matka s dcerou v plném rozhovoru. Tak upřímně, Rozárko, jak jsi byla u Těžáka přivítána a jak se ti tam líbilo? Tatínku, byla jsem vskutku překvapená. Tak jsem si to nepředstavovala. Věřte, ani se mi nechtělo z té útulné seknice. Myslím, že bych tam brzy uvykla. - Jan měl velkou radost z naší návštěvy, přichystal pro nás perník a medovinu a pak nás všude provedl. - A vyprovodil nás až ke Lhotce. Ty jsi ho k nám pozvala na zítra? Ano, byl tomu rád, sklopila oči. Tatínku, při loučení mi pověděl, že by chtěl vás i maminku při té příležitosti poprosit o moji ruku. A co jsi na to řekla? Tatínku, jak jsem Jana poznala, těžko bych bez něho mohla býti. Mám ho ráda a vím, že on mne také. Milí rodiče, když nebudete mít žádných námitek, slíbila jsem mu, že bych s ním tam nahoře hospodařila. My vám bránit nebudeme a rádi vám pomůžeme, byste snáze hospodařili. Až přijde Jan, o dalším si pohovoříme. Rozárka vzala otce i matku kolem krku a oba políbila. Tatínku, Jan bude mít radost. Chtěl, abych požádala strýčka Jirkala, aby mu počkal u dobytka, ale já mu slíbila, že tam půjde náš Václav. Strýce nebudeme tentokrát obtěžovat, co tomu říkáte? Nu dobře. Jen ať tam Václav jde. Když je Jan vyprovodil, spěchal domů. Bylo už šero a vše bylo třeba poklidit, nakrmit a odzvonit klekání. Po práci se odebral na lůžko. Dlouho nemohl usnout, obával se zítřejšího dne. Jak asi obstojí u Rozárčiných rodičů? Kdyby se mohl aspoň poradit se strýčkem Jirkalů. Po dlouhém přemýšlení přece jen usnul. Ráno vstal dříve, udělal svou obvyklou práci, ale myšlenky byly zase u Kalistů. Nevěděl, co ze sebe vypraví, prosil o pomoc Boha. Bylo kolem deváté hodiny, kde se vzal, tu se vzal, na dvorku se objevil strýc Jirkalů. Jan, celý udivený mu běžel vstříc. Strýčku, to jsem rád, že jste přišel! Mám vám toho tolik co říct! Pojďte jen dál! I já neměl stání, byl jsem zvědav, co je s tebou. 18 Jen pojďte dál, vše vám povím! Usedli v seknici. Těžák překotně vyprávěl strýčkovi o vzácné návštěvě a ten měl ze všeho náramnou radost. Dodával Janovi odvahy a ujistil jej, že vše dobře u Kalistů dopadne. A abych ti tu zase počkal, když jdeš na ty námluvy. Ba ne, strýčku, dnes to není zapotřebí, přijde sem Václav, bratr Rozárky a ten mi tu počká než-li se vrátím. Tak ty jsi mně zběhl? I né, Rozárka sama rozhodla, abych to již na vás nežádal! Strýčku, nemám nikoho, než-li vás a je možné, že vás budu odpoledne potřebovat. Prosím vás, buďte doma. Bude-li to zapotřebí, já pro vás dojdu. Viďte, že mne neodmítnete? Když mě bude třeba, přijdu. Zůstanu tedy doma. Jan se strýčkem byli v plném hovoru, když se otevřely dveře a v nich Václav. Dej vám Pán Bůh dobré jitro, tak už jsem tady! dobrácky pozdravil. Dnes jste nemusel nahoru, strejdo Jirkale, já tu počkám, než se Jan vrátí. No, už to vím. Pomalu se vrátím domů. Bylo mi smutno po Janovi, chtěl jsem s ním jen hovořit. Půjdete s Janem. Totiž Jene, musím ti vyřídit, že tě rodiče i Rozárka čekají na oběd a to zcela určitě! Dej se do pořádku a neotálej, půjdeme tedy hned spolu! pobízel jej Jirkal. Jan byl velice překvapen tou zprávou, trvalo chvíli, než se z toho probral. Pak se jako starý voják v mžiku převlékl a rázem byl připraven k odchodu. A teď pojď, Václave, ať ti vše vysvětlím. Ať víš, jak tu máš za mne hospodařit. Ve stáji se zastavili u Rezky: Kdyby ti byl dlouhý čas, vedle v komůrce je sedlo. Můžeš se projet po okolí. Rezku poplácej po šíji, nosí dobře, nemusíš se bát. Ona bude ráda, že přijde na vzduch. Já budu hledět, abych se vrátil, než slunko zapadne. A děkuji ti za ochotu. Potom se rozloučil a vydal se se starým Jirkalem na cestu. Do řeči se mu nechtělo, šel po pěšině několik kroků za Jirkalem. Tak co je s tebou? povídá strýc. S takovou se na námluvy nechodí! Jenom hlavu vzhůru a zvesela! Já nevím, odvětí Jan a zrychluje krok. Jde na mne strach, jak to vše dopadne. Jakýpak strach? Vím předem, že dobře! zabručel starý chlácholivě. Při sporém rozhovoru došli až ke Lhotce, kde potkali několik žen vracejících se z kostela. Strýce Jirkala znal snad celý kraj. Byl velmi oblíbený, ochotný a jsa sám zkušený, vždy rád poradil. Kam jdete, strejdo? volali ženské. Snad né na námluvy s Těžákem? A kdyby! Jsou k tomu! Mám z toho radost a myslím, že bude dobře. Jako když píchne do vos, obklopily Těžáka s Jirkalem a vyptávaly se na podrobnosti a kdyže ta svatba bude? 19

11 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 STRANA 11 Z HISTORIE Dobrou představu o typech a vybavení lehkých objektů vz. 37 si lze udělat v muzejním areálu čs. opevnění u Slavonic. Foto: F.Slípka bednění (viz. pila) i celkově levnější stavební práce. Naopak Dajbych nabízel levněji úpravu terénu a dovoz materiálu, což zřejmě na komisi příliš nezapůsobilo. Naopak se zdá přemrštěná cena za osazení boční střílny (165,- u Dajbycha proti 40,- u Staška). Celkově bylo hodnoceno 22 položek, z toho jedna byla stejně drahá. V počtu levnějších položek byl na tom lépe Stašek (12 : 9 proti Dajbychovi). Dajbych také asi nezapůsobil moc důvěryhodně. Navíc zřejmě bylo přihlédnuto i k lepšímu materiálnímu zázemí Staška a k lepší dostupnosti staveniště, neboť Dajbychova firma sídlila až v Kutné Hoře. Jistou roli mohl hrát i fakt Staškových znalostí místních poměrů. Na druhou stranu Staškovy zkušenosti s podobnými stavbami byly do té doby nulové. Staškova finanční situace v té době zřejmě nebyla dobrá a státní zakázky tohoto typu představovaly jistý výdělek. A jako by neměla Staškova firma dostatek práce s úsekem 182, tak se ucházela současně o stavbu překážek v sousedních úsecích 181 a 183 (zde Stašek nabídl Kč a skončil až na 3. místě). Současně firma prováděla i některé práce v civilním sektoru, např. stavbu finanční strážnice ve Vysoké u Mariánských Lázní a rekonstrukci silnice do Římova. Velitel VSD 182 sídlil v Ostrolovském Újezdě v prvním patře zdejší školy. Od začátku prací zde působili jako pomocníci dva aspiranti. Po 10. srpnu byl od pěšího pluku 1 Mistra Jana Husi přidělen des. asp. Rudolf Vavrouch, který dostal na starost kancelářskou agendu VSD. Začátkem září 1938 přišli k VSD dále Josef Dvořák a Jan Votava. Celkem zde tedy bylo Frimmelovi k ruce 5 aspirantů. Frimmell prováděl kontroly Staškových staveb zpočátku jen na koni. Od 1. září 1938 však požádal o přidělení motocyklu neboť měl stavební úsek rozdělen na dvě části. Navíc objekty a překážky se stavěly z obou různých konců, ze západu a z východu. Nakonec pro západní část úseku používal koně a pro východní motocykl. Zdá se, že Frimmelova mobilnost nebyla vysoká, ale v porovnání se sousedním úsekem 183 na tom bylo zdejší VSD ještě dobře. Tam měl mjr. Kramosil k dispozici pouze své nohy a kolo. Složitou stavbu provázela řada obtíží. Do části objektů se nepodařilo například osadit rámy dveří a zabetonovat periskopové roury ve stropě, především do těch čerstvě vybetonovaných. Vedením stavby byl Staškem pověřen mistr Kubiš, mezi dělníky přezdívaný Polír. O provedení maskovacích nátěrů není nic známo, ale prokazatelně se maskovalo v prostoru kolem Komařic větvemi a pytli od cementu ze stavby. Podle práce Pavla Saláka byly staší objekty vz. 36 kolem Borovan maskovány poli 4 barev a nejméně jeden novější objekt měl dvoubarevný větvičkový vzor. Je možné, že toto lze aplikovat i na oblast úseku 182, zvláště v případě šestatřicítek. Ovšem dle dobových fotografií z úseku 182 je patrné, že objekty ještě v září 1938 neměly maskovací omítky provedeny. Podle vyprávění pamětníků se rovněž v objektech kolem Borovan nacházely lafety. Pokud tedy můžeme věřit pamětníkům, které vyslechl Salák, tak by to mohly být brněnské lafety vz. 37. Dalo by se ale říci, že je to značně nepravděpodobné. Jednalo se spíše o kulomety ZB 26 na závěsech, či do Číny vyvážené ZB 37 postavené na muničních bedýnkách. O těchto zbraních se také zmiňuje divizní hlášení do ankety Armáda 38. Zkušební kostky k posouzení kvality betonu vyráběli Staškem pověření Josef Brožek s Josefem Rezkem, kteří každou kostku pečlivě připravovali. Otázkou je, nakolik byly tyto zkušební kostky vylepšovány např. přidaným cementem, aby lépe prošly u zkušební komise a nedošlo tak k poškození podnikatele. Pouze, když nebyli výše zmínění po ruce, kostky připravoval Jan Mráz. U stavební firmy Stašek byli zaměstnáni od počátku prací dva asistenti a dva políři. K nim přibyl výše zmíněný mistr a od půlky srpna zde tedy byli tři políři. Na začátku července zde bylo pouhých 65 dělníků, během srpna pak až 190, zřejmě díky přesunu z jiného firemního pracoviště. Během září se počet dělníků z důvodů mobilizace logicky zmenšoval. První kontrola z Velitelství ženijního vojska proběhla dva týdny před zahájením stavby. Vyplynulo z ní stanovisko, že nejprve by měl být budován 1. sled k uzavření úseku (nakonec se ani to nepovedlo). Přípravné stavební práce v úseku 182 začaly po První objekt 2/A-160 u borovanského mostu byl betonován Stavba šla pomalu, protože firma měla málo kvalifikovaných dělníků. Zde je nutné poznamenat, že kvalifikovaní museli být jen železáři a betonáři. Během první kontroly z velitelství sboru Frimmel snahu firmy komentoval, že firma je nová, nezapracovaná a že byla nucena vše potřebné opatřovati. Stavbu a dopravu materiálu dále komplikovala právě probíhající výstavba silnice ze Strážkovic přes Ostrolovský Újezd (jde v podstatě o jednu z mála silnic v popisované oblasti). Druhá kontrola VŽV konstatovala, že práce jsou prováděny odborně, ale poněkud pomalu. Podnikatel musí organizovat druhou betonářskou skupinu, která začne stavbu od druhého konce úseku. Stavbu zdržovaly hlavně pozdní dodávky střílen a jiných kovových prvků. Velitel VSD neustále urgoval žádosti na dodání materiálu. Zajímavé je, že podle Frimmelova hlášení v úseku 183 jest železa nadbytek. Začátkem srpna při třetí kontrolní návštěvě ztratil gen. Nosek trpělivost a doporučil Staškům, aby se do týdne poradili s velením VSD a výsledek oznámili na VŽV. Jan Stašek dne napsal na velitelství I. sboru, že není možno pracovat urychleně na čtyři směny dvěma stroji. Rovněž měl problémy s dodáváním materiálu. Náklaďáky byly prý poruchové a úprava cest za tehdejších deštivých poměrů stála Staška hodně financí. K tomu se přidala srdeční choroba jeho bratra Františka. Mjr. Frimmel proto doporučil rozdělení úseku. Dodává, že Staškův společník, bratr František Stašek jest nervově nemocen a odpírá J. Staškovi společenství, a tím i záruku. Další problémy byly spíše finančního rázu. Firma nedostávala týdenní platby od MNO včas a záložna v Trhových Svinech jim tak nemohla vyplácet peníze. Mgr. Petr Kozel (dokončení v příštím čísle) Hlavní střílna lehkého objektu byla ze speciální ocelolitiny. Byla tzv. ústupková, díky čemuž lépe odrážela střely, které by jinak mohly sklouznout dovnitř a zranit obsluhu kulometu /z výstavy Klubu vojenské historie Süd v Borovanech/. Foto: F.Slípka.

12 STRANA 12 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 Nová venkovní fasáda žumberského kostela Na počátku uplynulého roku 2011 byla v žumberském kostele Stětí sv. Jana Křtitele dokončena rekonstrukce zvonové stolice, spolu s podlahami ve dvou patrech věže. Do hlavního vstupu v přízemí pak byla osazena dvoukřídlá dubová vrata, se zbrusu novým vnějším obložením. Na přelomu srpna a září zde ale došlo ke stěžejní události loňského roku. Postupně byla kompletně opravena vnější fasáda lodi, presbytáře i sakristie kostela. Pracovníci stavební firmy Prokeš nejdříve pomocí otryskání proudem vody pod tlakem odstranili z fasády všechny novodobé nátěry a na severní i jižní straně lodi se dostali až na původní gotickou drsnou strukturu omítky. Horší to bylo se stěnami sakristie, kde při posledních stavebních úpravách na počátku 70. let uplynulého století došlo k použití naprosto nevhodných cementových omítek. Zde museli dělníci tyto vrstvy odstraňovat kladivem a dokonce i sbíječkou Objevila se nádherná pasparta okenních špalet spolu s výzdobami nad hrotovými oblouky v podobě křížků a v jednom případě i dvou půlměsíců. Tato výzdoba byla buď zcela dochována, nebo se zachovala v náznacích a došlo k její opětovné rekonstrukci. Na východní stěně presbytáře byla ústupkem ve fasádě přiznána původní velikost okna za současným hlavním oltářem. Na jižní straně se zde pak na několika místech daly vypozorovat zbytky původních nejstarších omítek i nátěrů v tmavě červeném odstínu. Na fasádě nízké postranní kulaté věže byl objeven a přiznán jeden ze zaslepených okenních otvorů. Kamenné nárožní kvádrování bylo očištěno, okolní omítka dotažena až k jeho okraji, ale obnažený kamen se nepřiznával. Byl natřen žlutou okrovou barvou, tak jako celá fasáda, vyjma vnitřku okenních oblouků, spolu s jejich ozdobnými prvky. Ty byly vyvedeny v bílé barvě. Zde se vycházelo z již předem opravené a natřené fasády věže a vlastně i z posledního nátěru vnějších stěn celého kostela. Opět někdy z počátku 70. let 20. století. Trhliny v některých místech obvodového zdiva byly z vnější i vnitřní strany injektovány. Zajímavostí je nepropojení zdiva mezi presbytářem a dodatečně přistavěnou sakristií na východní straně. Původní ústupek ve zdi byl opětovně ponechán, ale při otloukání omítky se zjistilo, že mezera mezi oběma stěnami je vyplněna pouze úlomky cihel, tašek a vůbec stavební sutí Provázanost sakristie s presbytářem tudíž spočívá pouze ve vnitřním zaklenutí tohoto prostoru. Práce v uplynulém roce ale probíhali i uvnitř kostela, a to zejména v presbytáři. Vrátili se sem opět restaurátoři pod vedením akademického malíře Antonína Hamsíka a provedli první etapu restaurátorského dokončení stěn tohoto prostoru. Objevili přitom další dva sanktuáře, z toho ten na východní straně má uvnitř podobu do kamene vytesané malé jeskyně s kamenným portálkem u vstupu, na němž jsou patrné i pozůstatky po pantech původních dvířek. Vedle dalšího sanktuáře (celkově již čtvrtého první dva byly objeveny při rekonstrukci severní stěny pod freskou s motivem příchodu tří králů) se pak objevila veliká nika, sloužící zřejmě jako místo k uložení dřevěné plastiky světce. Za současným novogotickým oltářem na východní straně presbytáře byly objeveny, zdokumentovány a pouze na papíře zrekonstruovány rudo oranžové barokní závěsy (zřejmě součást původní oltářní menzy), které byly velice nesoudržné a proto byla tato vrstva vzápětí odstraněna. Ve sklenutí křížové klenby vyniká červená pětilistá rožmberská růže, zbavená vrstvy pozdějších nátěrů. Žebra klenby budou v následující etapě retuše ponechána ve druhé nejstarší barevnosti - cihlově oranžové s šedobílým proužkováním. Od původní šedé barevnosti bylo upuštěno i vzhledem k plánované výmalbě lodi v odstínech červené a bílé. Loď se totiž nebude, vyjma severní stěny s freskami, opravovat restaurátorsky, ale stavebně, to znamená, že dojde pouze k odstranění nesoudržných omítek a celý prostor se obílí, přičemž se bude rekonstruovat gotická fáze. Díky tomu zůstanou pod omítkou zachovány zbytky barokní výmalby. Výjimku budou tvořit i nápisy nad vítězným obloukem a pod kruchtou, spolu s vyobrazením sv. Kateřiny za pravým postranním oltářem. Projekt obnovy interiéru kostela zpracovala firma Murus. Bude využit jako podklad pro výběrové řízení k čerpání dotace od MZ ČR, ze Státního zemědělského intervenčního fondu na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova, která se bude využívat až v roce V presbytáři byly v souvislosti s restaurováním položeny i elektrické kabely. Jednalo se o jakousi před přípravu hlavní etapy prací na nové elektroinstalaci v kostele. Spodní otlučená část omítek zde pak byla konečně nahozena a zahlazena štukem. Restaurátorské zpracování celého vnitřního prostoru presbytáře bude také dokončeno až v následujícím roce. Tato etapa prací se bude realizovat z peněz hornorakouské vlády, která poskytla našemu kostelu třetí a poslední dotaci. Na podzim truhlář pan Mrkáček zrepasoval a opravil troje vnitřní a jedny venkovní dveře. Všechny tyto práce roku 2011 byly financovány zejména díky pokračujícímu dotačnímu programu MK ČR Za záchranu architektonického dědictví zde opět proběhlo setkání spolku za obnovu kostela spolu se mší v česko - německém jazyce a přátelským posezením v místním penzionu. Zmínka o fresce z presbytáře (foto a popis) se objevila v monografii Rožmberkové rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. Pravidelná mše svatá na přelomu srpna a září se z pochopitelných důvodů intenzivní vnitřní opravy v presbytáři nekonala. Naopak zde probíhaly prohlídky při nočním úplňku a při muzejní noci, v souvislosti s nedaleko stojící tvrzí spravovanou Jihočeským muzeem. Text i foto: Roman Josefík INZERCE

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 STRANA 13 Bohoslužby o velikonocích 2012 Datum Den Hodina Bohoslužba Poznámka Kostel KVĚTNÁ NEDĚLE sobota s žehnáním ratolestí s žehnáním ratolestí s žehnáním ratolestí s žehnáním ratolestí Sv. Václava Olešnice Nanebevzetí P.M. Trh. Sviny Sv. Jakuba Benešov n./č. Sv. Filipa a Jakuba Slavče ZELENÝ ČTVRTEK Nanebevzetí P.M. Trh. Sviny VELKÝ PÁTEK Bohoslužba Bohoslužba Bohoslužba Sv. Václava Olešnice Sv. Filipa a Jakuba Slavče Nanebevzetí P.M. Trh. Sviny BÍLÁ SOBOTA VELIKONOČNÍ VIGILIE Sv. Jakuba Benešov n./č. Nanebevzetí P.M. Trh. Sviny ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Nanebevzetí P.M. Trh. Sviny Sv. Jakuba Benešov n./č. Sv. Václava Olešnice PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ Mše sv Nanebevzetí P.M. Trh. Sviny Sv. Filipa a Jakuba Slavče IV. Hasičský ples SDH Trhové Sviny Před několika měsíci začal pro SDH Trhové Sviny každoroční malý shon. Jeho členové se totiž rozhodli opět uspořádat tolik oblíbený Hasičský ples. ( O tom, že je oblíbený, svědčí např. to, že vstupenky byly vyprodané během čtrnácti dnů). Těšení se na zábavu střídaly obavy o to, jak všechno dopadne. Našim přáním bylo, aby se lidé bavili a z plesu odcházeli spokojeni a v dobré náladě. Myslím, že teď už můžeme s klidem v duši říct, že toto se nám i přes drobné nedostatky, které do příštího roku zcela jistě odstraníme, podařilo. Důkazem může být plný parket během celého večera nebo např. několik lidí tančících na stole ještě před půlnocí, jakmile zazněly tóny.stáli sokolíci. Jako v letech minulých, i tento rok se ples konal v KD Rejta. O občerstvení se postarali manželé Bartyzalovi, o předtančení nepřekonatelná taneční skupina s názvem TRNKY BRNKY a hudební doprovod zajistila jedna z nejlepších jihočeských kapel, HÁJOVANKA. Tímto jim děkujeme! Díky štědrosti sponzorů se nám v tombole sešlo krásných 554 cen. Jako každý rok jsme zakoupili hodnotné ceny v Elektru Stráský, kde nám s výběrem pomohl pan Marek Neužil, za což mu patří poděkování. Rádi bychom poděkovali i panu Mgr. Milanu Horňákovi, který nám kromě věcných darů poskytl také dar finanční, za který jsme pak mohli zakoupit několik věcných cen jako např. lístky do divadla, poukazy na různé masáže atd. Seznam všech sponzorů, jimž bychom ještě jednou rádi poděkovali, naleznete pod tímto článkem. My sami jsme si ples moc užili. Věříme, že tak jak se líbilo nám, líbilo se i našim přátelům, známým i neznámým a už teď se těšíme na příští rok. Kdy a kde se bude ples konat, to zatím s určitostí říct nemůžeme. Ale že bude a že bude minimálně takový, jako byl ten letošní, to vám tedy slibujeme! Karel Bárta hodinový manžel - údržba, opravy, práce všeho druhu, domy, byty atd., sekání zahrad tel.: Děkujeme tímto vedení města Trhové Sviny a také SK Rejta, konkrétně panu Karlu Zmeškalovi za výbornou spolupráci. Naše poděkování za vzájemnou spolupráci patří také starostovi obce Kamenná a SDH Kamenná panu Josefu Baštovi a v neposlední řadě děkujeme také všem členům SDH Trhové Sviny, kteří se na přípravách plesu podíleli. Bc. Dita Steinbauerová, DiS. SDH Trhové Sviny Seznam sponzorů: Auto Kelly Lemoch Knihkupectví Trhové Sviny Bazar - zastavárna Švec Kunágl Jan - Strážkovice BEWSTAV s.r.o. Marius Pedersen Bufet na náměstí T. Sviny Městské kulturní středisko BUY & DRIVE a.s. MÚ Trhové Sviny Cukrárna Homolková Nábytek Petráková T. Sviny Cukrárna Kousek NaturaMed Pharmaceuticals Cukrárna Šnokhausová Nazaret Borovany Česká spořitelna - Iveta Řeháčková Občerstvení u plovárny - Horní Stropnice Čevak P. Božák Obchod u Dobráka Č. Budějovice Dary členů SDH Optika M & V Delikomat PC Point Direct Import Group., s. r. o. Pizzerie La Piccola Italia Domeček Trhové Sviny Pizzerie Rosi Drogerie Kubíčková Pohostinství u Roulů - Richard Nemček Drogerie TETA - p. Vaniš Potraviny Bušková E. ON Potraviny Valter Elektro Stráský Příznivci SDH Fotoateliér J. Jandová Restaurace na Tahu Grafické studio Ostrá Restaurace Žumberk HBSW a.s. Byňov Rexroth Bosch Group Homola Petr - Otěvěk Rodinná farma Dvořák InterCom Bohemia Rosenbauer J. Salcer JB-catering Jan Jabali Rybářské a chovatelské potřeby Haleš Jezvík Rybářské potřeby a papírnictví Ziffrein Kadeřnictví D. Kříhová SANO C.B s.r.o. - p. Horňák Kadeřnictví J. Ertlová Sauna Z. Karba Kadeřnictví Soukupová Sexta Kavárna Junior Club Stavebniny Kalena Stavebniny Padrta Wellness hotel Rezidence Nové Hrady Steinbauer - Lechner s.r.o. Zelenina na náměstí T. Sviny Šafránků Besednice Zemědělství Farka František Trafika Stráská Zemědělství V. Lepša Traup - zbraně a střelivo Zlatnictví Korčák Vinotéka JH Zlatnictví R. Chadtová Řeznictví Dědouch Zmrzlina Sojka Kosmetické a masážní studio Dita Morongová

14 STRANA 14 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 KULTURA Jaký byl ples Dobré vůle Domečku? Začátkem února taneční sál ve Strážkovicích znovu přivítal účastníky plesu Domečku v Trhových Svinech, tentokrát osmého v pořadí. Mohli jsme zde vidět plesovou róbu, smoking, ale také prosté a neformální oblečení, každý ples pojal, jak se mu líbilo. Na svobodnou, neformální a rodinnou atmosféru plesu ukazovala i přítomnost lidí se zdravotním znevýhodněním, např. vozíčkářů. A jaký byl program plesu? Na začátku do sálu důstojně vpochodovala zhruba desítka mladých bubeníků s malými či velkými bubny. Bubenická show se všem líbila, vystoupili zde žáci ZUŠ na Piaristickém náměstí pod vedením pana učitele Zdeňka Koubka. První předtančení se neslo v duchu country, děvčata v kostkované sukni a bílé halence, pánové stylově v kloboucích taneční skupina pod vedením paní Marie Kabeláčové je vyjímečná tím, že v každém tanečním páru je jeden nevidomý. Druhé předtančení bylo sólové a prezentovalo španělské flamengo a orientální tance. K tanci všem účastníkům plesu hrála zkušená a osvědčená skupina Life, jedna ze šikovných zpěvaček nás překvapila hrou na saxofon. Od valčíků a polek jsme se brzy přenesli k moderním rytmům. Následovala bohatá tombola, všechny lístky se brzy prodaly, vždyť tombola podporuje neziskovou činnost Domečku, např. práci s dětmi a mládeží a zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním apod. Několik vstupenek bylo slosováno, hlavní cenou byla elektronika, nicméně několik vylosovaných dostalo překvapivě nového člena rodiny zakrslého králíčka. Před půlnocí byla vyhlášena cena Dobrovolník roku. Krásného keramického anděla si tentokrát odnášela dlouholetá lektorka hudebního tábora Domečku paní Jindra Černá, též dirigentka dětského a mládežnického orchestru Domeček. Také si tuto cenu letos odnesl pan Zdeněk Fischer, který je dlouhá léta nepostradatelný pro divadelní tábor Domečku. Program plesu uzavírala netradiční soutěž dobrovolníci měli za úkol navigovat mezi překážkami terénní autíčko na dálkové ovládání. Ti nejšikovnější si za odměnu tato dvě autíčka odnášeli domů. Autobus na konci plesu odvezl ty, kteří necestovali autem, zpět do Trhových Svin. Rozcházeli jsme se plni příjemných Přehlídka venkovských divadel se blíží Třetí dubnový víkend od 20. do proběhne v Kulturním domě v Trhových Svinech další ročník Krajské postupové přehlídky venkovských divadel. Divákům se představí amatérská divadla působící v malých městech a vesnicích Jihočeského kraje. V době novinové uzávěrky nemáme ještě k dispozici kompletní program přehlídky, přesto bychom vás rádi pozvali do divadla na tituly her doposud přihlášených souborů. Divadelní ochot. soubor SUD ze Suchdola nad Lužnicí uvede komedii Ženský sněm podle předlohy Aristofanése v úpravě Františka, Lenky a Anny Cvrčkových. Děj Aristofanovy komedie je vcelku prostý. Ženy znechuceny nadvládou mužů, převlečeny za muže, se tajně dostanou do sněmu a nastolí svoji vládu nad obcí. Ačkoliv zprvu mají představy o konzervativní vládě, po nastoupení k moci se pokusí vytvořit ideální obec po vzoru Platona. Zruší soukromý majetek, zavedou společné ženy a děti atd., tedy obdobu Platonova komunismu. Tento stav je terčem Aristofanovy kritiky, kde na několika scénách karikuje praktické důsledky nesmyslných nových pravidel. Divadelní spolek Rolnička Hořice na Šumavě určitě potěší dětské diváky veselou pohádkou Český Honza Zdeňka Kozáka, ve které Honza není ani hloupý ani líný, ale naopak chytrý a pracovitý. Musí utéct do světa před verbíři, které na něj chce poslat policajt Karafiát. Cestou potká kouzelnou babičku. Ta mu ukáže cestu k začarovanému mlýnu, v němž bydlí čerti. Honza čerty ze mlýna vyžene a získá při tom kouzelnou hrací skříňku. S ní se vydá osvobodit princeznu, kterou vězní drak. Princeznu sice vysvobodí a dovede na zámek, ale za ženu ji nedostane. Za odměnu je zlou vzpomínek na protančený večer a za rok snad zase na viděnou, možná už v novém tanečním sále v Trhových Svinech, kdo ví A co chystá Domeček pro veřejnost nyní? V březnu byl otevřen Šatník pro potřebné v Husově ulici, v budově učiliště. Také v této době Domeček přijímá přihlášky na letní tábory. Nezapomeňme také, že Domeček bude v letošním roce připomínat veřejnosti dvacáté výročí svého vzniku a působení v tomto regionu. Děkuje všem sponzorům, královnou uvržen do hladomorny Ale jak už je v pohádkách zvykem, určitě všechno dobře dopadne. Divadelní a osvětový spolek Fikar z Nadějkova se představí s divadelní hrou anglického autora Petera Shaffera Černá komedie. Hlavní hrdina, nadaný, ale chudý sochař si pozval do bytu bohatého mecenáše umění a doufá v prodej některé sochy. Zároveň pozval otce své snoubenky, aby tím na něho udělal dojem. foto D. Nováková dobrovolníkům a těm, kteří jeho práci podporují, bez jejich přičinění by činnost Domečku nebyla možná. Mgr. Dagmar Nováková( ped. prac. Domečku) Domeček středisko pro volný čas a integraci DM CČSH Branka 588, Trhové Sviny, tel.: quick.cz Protože jeho byt je velice chudý, se svou snoubenkou ho vylepší: tajně si vypůjčí ze sousedova bytu trochu drahocenného zařízení. V hodině Há v domě vypadnou pojistky. Dostaví se osoby očekávané i ty nejvíc neočekávané. A hlavně: všichni tropí pošetilosti, které člověk dělá, když si myslí, že ho nikdo nevidí. F. Herbst Český Honza Úplný program divadelní přehlídky bude zveřejněn koncem března na internetových stránkách města MěKS a na plakátech. Těšíme se na vaši návštěvu.

15 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 STRANA 15 PROGRAM KINA DUBNA 2012 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografie neděle v hod. CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 2 Premiéra Americký barevný dobrodružný sci-fi v českém znění (95 min.) Věř v nemožné, objev neskutečné. Hrají: Dwayne Johnson, Michael Caine, Josh Hutcherson a další Mládeži přístupno Vstupné: 130,- Kč neděle v hod. ČTYŘI SLUNCE Premiéra České barevné širokoúhlé komediální drama režiséra Bohdana Slámy (105min.) Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Hrají: Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, Aňa Geislerová, Klára Melíšková, Igor Chmela, Anička Bubeníková, Jiří Mádl a další Vstupné: 80,- Kč pondělív hod. UMĚLEC Premiéra Francouzská černobílá němá romantická komedie(100min.) Zábavný návrat do počátků klasického filmu. Film oceněný 5-ti OSCARY 2012 Hrají: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman a další středa v 8 15 hod. MODRÝ TYGR Filmové představení pro I. st. žáků ZŠ a ZvŠ(90min.) Český barevný dobrodružný rodinný film Vstupné: 50,- Kč středa v hod. SUPER 8 Filmové představení pro II. st. žáků ZŠ a ZvŠ (112min.) Americký barevný sci-fi thriller v českém znění Vstupné: 50,- Kč středa v hod čtvrtek v hod. HNĚV TITÁNŮ Premiéra Americké barevné akční drama (99min.) Zažij hněv Hrají: Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson a další Vstupné: 130,- Kč PŘEDPRODEJ SÁL KD T. SVINY pátek až neděle KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADELTRHOVÉ SVINY 2012 Kulturní dům T. Sviny tel Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel Informační centrum Borovany tel pátek v hod. MEZI VLKY Premiéra Americký barevný dobrodružný thriller(117min.) Dnes přežiješ nebo zemřeš Hrají: Liam Neeson, Frank Grillo, Dermot Mulroneya další Vstupné: 90,- Kč sobota v hod neděle v hod. SNĚHURKA Premiéra Americká barevná pohádková dobrodružná komedie v českém znění (106min.) Sněhurka ožívá v novém dobrodružném příběhu plném lásky, ale i žárlivosti a zrady. Hrají: Sean Bean, Julia Roberts, Lily Collins a další Mládeži přístupno Vstupné: 100,- Kč v hod. OKRESNÍ PŘEBOR Premiéra Česká barevná komedie(104min.) Poslední zápas Pepika Hnátka Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, David Novotný, Leoš Noha,Pavel Kikinčuk, Norbert Lichý, Jan Hartl, Jaroslava Pokorná, Jaroslav Plesl, Pavla Beretová a další Vstupné: 100,- Kč POZOR! Film u příležitosti 100. Výročí největší námořní katastrofy úterý v hod středa v hod TITANIC Americký barevný širokoúhlý katastrofický velkofilm v českém znění(194min.) Prožijte ho jako nikdy před tím ve 3D. Hrají: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane a další Mládeži přístupno Vstupné: 130,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. NAVŽDY SPOLU Premiéra Americký barevný širokoúhlý romantický film (104min.) Co kdyby vás ten, koho milujete, doslova a do písmene nepoznával? Hrají: Rachel McAdams, Channing Tatum, Jessica Lange a další Mládeži přístupno Vstupné: 80,- Kč POZOR! ZMĚNA DATA PŘEDSTAVENÍ! ÚTERÝ!!! od hod. Agentura Atribut JOSEF NÁHLOVSKÝ & FRANTIŠEK NEDVĚD BÁJEČNÁ ZEMĚ FRANTIŠKA JOSEFA Hudebně zábavný pořad populárního humoristy a legendy českého folku. Písničky a povídání Františka Nedvěda a Josefa Náhlovského poskytne divákovi příjemně prožitý večer, ve kterém si každý přijde na své. Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč sobota v hod neděle v 1700 hod. HURÁ DO AFRIKY! Premiéra Americká barevná animovaná pohádka v českém znění (93min.) Neperte se! Sjednoťte se! Afrika je pro divoká zvířata prostě ráj na Zemi. Mládeži přístupno Vstupné: 150,- Kč sobota v hod neděle v hod. PRCI, PRCI, PRCIČKY ŠKOLNÍ SRAZ Premiéra Americká barevná komedie (98min.) Prci, prci prcičky po letech... Hrají: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 90,- Kč pondělí v hod. PŘÍLIŠ MLADÁ NOC Premiéra České barevné drama (65min.) Příběh filmu vypráví o dvou dvanáctiletých klucích, kteří se den po Silvestru náhodně ocitnou na zvláštní oslavě v byte mladé dívky a ve společnosti dvou dospělých mužů. Hrají: Martin Pechlát, Jiří Černý, Natálie Řehořová, Vojtěch Machuta, Jan Vaši a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 75,- Kč čtvrtek v hod. SLEČNA NEBEZPEČNÁ Premiéra Americká barevná akční komedie (91min.) Filmové zpracování celosvětově úspěšné knihy ZA VŠECHNY PRACHY Janet Evanovichové. Hrají: Katherine Heigl, Jason Omin.Mara, John Leguizamo a další Vstupné: 90,- Kč OD PÁTKU 20. DO NEDĚLE KINO NEPROMÍTÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADEL Lesy a příroda kolem nás pondělí v 9 45 hod. a ve hod. KYTICE POHÁDEK I. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ (75min.) Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč pondělí v hod úterý v hod. KOUPILI JSME V ZOO Premiéra Americký barevný širokoúhlý humorný a vtipný fi l m (138min.) Podle skutečného příběhu Hrají: Matt Damon, Scarlett Johansson a další Vstupné: 90,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. VRÁSKY Z LÁSKY Premiéra Česká barevná komedie (101min.) Laskavý, dojemný i humorný příběh scenáristy Marka Epsteina a režiséra Jiřího Stracha Hrají: Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzobohatý, Ivan Trojan, Lenka Vlasáková, Jiřina Jirásková, Aňa Geislerová, Taťjána Medvecká, Viktor Preiss, Josef Somr,Tatiana Vilhelmová a další Mládeži přístupno Vstupné: 80,- Kč sobota v hod neděle v hod. BITEVNÍ LOĎ Premiéra Americký barevný širokoúhlý akční sci-fi thriller v českém znění (112min.) Válečné sci-fi dobrodružství o záchranu světa. Hrají: Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Taylor Kitsch a další Vstupné: 90,- Kč pondělí v hod. BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD Premiéra Britská barevná komedie (124min.). Na konci bude vše v pořádku. Takže jestli něco v pořádku není, tak to ještě není konec. Hrají: Bill Nighy, Maggie Smith, Judi Dench, Dev Patel a další Vstupné: 90,- Kč Městská knihovna v Trhových Svinech se zapojila do 2. ročníku výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás, kterou vyhlásila Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR. Výstava výtvarných prací a zároveň vyhodnocení v jednotlivých kategoriích proběhne v knihovně v měsících březen až květen Tři vybrané práce z každé obsazené soutěžní kategorie postupují do finále v Českých Budějovicích, kde při vernisáži výstavy dne budou vyhlášeny výsledky soutěže a oceněni vítězové. Naše poděkování patří učitelkám Daně Vilímové (ZUŠ) a Evě Špergerové (ZŠ) a vychovatelkám Haně Krajčírikové a Michaele Pischekové, které děti do soutěže připravily. Srdečně vás tímto zveme na prohlídku 97 zajímavých výtvarných prací přijďte se podívat a podílejte se na výběru nejlepších výtvorů do finálového hodnocení. Marcela Dudová

16 STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 SPORT Zimní příprava fotbalistů je v plném proudu Družstvo mužů fotbalového oddílu Spartak Trhové Sviny v posledním lednovém týdnu naplno rozjelo přípravu na důležitou jarní část sezony 2011/2012. Tuto sezonu se oddílu mužů daří, přezimuje na 1. místě I. B tř. Jihočeského kraje s náskokem 8 bodů na druhou Lomnici nad Lužnicí. Pokud by se to v letošním roce podařilo, hrála by se po více jak 10 letech v Trhových Svinech opět krajská I. A třída. Avšak před námi je ještě hodně práce a proto nepředbíhejme událostem. Zimní přípravu zahájil trenér Pavel Randa kondičními výběhy ulicemi našeho města, a to 2x v týdnu večer a v sobotu dopoledne. I přes silné mrazy, které doprovázely měsíce leden a únor, byla účast na trénincích téměř stoprocentní, až na jednotlivé absence způsobené nachlazením, či ještě doléčováním svalových potíží některých hráčů. Je vidět, že chlapi mají do fotbalu chuť, na jarní boje o postup se těší, a tomu také odpovídá nikým nepodceňovaná příprava. Již vloni se totiž ukázalo, že co jsme naběhali v zimě, jsme naplno zúročili v jarních zápasech. Po více jak měsíčním běhání ulicemi města mužstvo mužů vyrazilo na herně-kondiční soustředění do nově zbudovaného areálu s hřištěm s umělým trávníkem 3. generace ve Staré Hlíně za Třeboní. Zde jsme soustředění absolvovali i v loňském roce, a vzhledem k výborným tréninkovým podmínkám, skvělému ubytování i stravě jsme se do Staré Hlíny opět vrátili. Soustředění se uskutečnilo i za účasti některých hráčů rezervního týmu a týmu dorostu. Probíhaly dvoufázové treninky v dopoledních a odpoledních hodinách, se zaměřením na kondiční výdrž a práci s míčem. Celé soustředění jsme zakončili přípravným zápasem s mužstvem Jiskry Třeboň, v současné době hrající Krajský přebor Jihočeského kraje, s výsledkem 5:6 pro Třeboň. V neuvěřitelné přestřelce si oba oddíly na hřišti nic nedarovaly a v naplno hraném utkání v krásném jarním slunečném počasí se trefili 3x Ondřej Kolář, po jedné brance dali Lukáš Lenk a René Janoušek. Za Třeboň branky vstřelili Holý 2, Šafránek, Rossman, Příhoda a Linhart. V další přípravě nás čekají ještě tři přípravné zápasy, a to s Bavorovicemi a s českobudějovickou Slavií, oba zápasy vždy od hod na UMT ve Staré Hlíně. Generálka na jaro se uskuteční s mužstvem Malont. Tento zápas bude buď ve Slavči nebo v Malontech. Ve vývěsní skřínce oddílu na náměstí, nebo webu bude termín včas uveden. První jarní utkání muži hrají v Klikově a na domácím hřišti se představí proti Suchdolu nad Lužnicí, dalšímu aspirantu na postup do vyšší třídy Jihočeského kraje. Za oddíl Z. Bebčák Horský maratón Již 14. ročník se poběží v neděli , a to opět z Trhových Svinů a z Benešova nad Černou. Zveme všechny příznivce silných zážitků na proběhnutí se po Novohradských horách. BĚH - Jednotlivci A - Délka závodu 32 km, 1100 m.př. B - Délka závodu 14 km, 550 m.př. BĚH - štafety / 2-členné / Délka závodu 32 km, 1100 m.př. Long Canicross / běh se psem / - Jednotlivci A - Délka závodu 32 km, 1100 m.př. B - Délka závodu 14 km, 550 m.př. Start: 11,00 hodin na náměstí v Trhových Svinech, kategorie A a první člen štafety. Kategorie B v 12,30 na náměstí v Benešově nad Černou, kde bude také probíhat předávka štafet. Přihlášky: do 10,45 hodin na náměstí v Trhových Svinech, popřípadě do 12,15 v Benešově nad Černou. Startovné: pro maratón a štafetu 80,- Kč, ostatní 40,-. Občerstvení: zajišťuje pořadatel na občerstvovací stanici v Benešově nad Černou, voda, pomeranče, banány, čokoláda. Běh Trasa: po červené turistické značce směr Slavče, Dobrkovská Lhotka, sedlo Kohouta, Vysoký kámen, náměstí Benešov nad Černou (start kategorie B, předávka), Zaječí vrch, Cikánský vrch, Kuní hora, Kraví hora a cíl před hotelem na Hojné Vodě. Vyhlášení výsledků: proběhne v hotelu na Hojné Vodě. Ceny pro první tři závodníky v každé kategorii. Pamětní diplomy pro všechny účastníky kategorie A. Uzavření cíle v 16,00 hodin. Pro závodníky, kteří nemají odvoz z cíle zpět na start, jede v 16,00 hod. z Hojné Vody autobus. Pevné zdraví a klid v duši přeje Martin Brožka Informace, fota a výsledky na: Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo na tel.: Uzávěrka čísla vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny. IČ: Ev. šč. MKČR E10896 Vychází 12x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP a tisk: FIBOX, s.r.o. Třebíč Náklad 700 ks Cena tohoto výtisku: 5,- Kč

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Dagmar Lošková (k bodu č. 1) Program jednání: 1. KIC-zhodnocení dosavadní

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin.

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Zápis z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Bustová se dostavila až k projednávání bodu 5 Nepřítomen: Hosté: Program

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. 2011

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. 2011 Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Natálie Bustová a Ing. Karel Kocina s pozdějším příchodem Nepřítomen:--- Hosté: --- Program

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

8. výzva k předkládání žádostí o dotaci

8. výzva k předkládání žádostí o dotaci 8. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 8. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

6.výzva k předkládání žádostí pro rok 2012 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER

6.výzva k předkládání žádostí pro rok 2012 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER 6.výzva k předkládání žádostí pro rok 2012 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Předpokládaná alokace 6. výzvy (16. kolo příjmu PRV):

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis. z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012

Zápis. z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012 Zápis z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem pana Mgr. Slípky Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Městská policie bez

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 12.11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:12 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více

INFORMACE 16. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,

INFORMACE 16. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, INFORMACE 16 O činnosti místní akční skupiny Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, 9 Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. (dále uváděná jako MAS Jemnicko, o.p.s.) vyhlašuje:

Více

International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu

International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. Věra Korčaková Nepřítomen: Hosté: Program jednání: 1. EKO-Kom, smlouva o zajištění zpětného

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

.,.'IP t:~..." ~~.'. <1\. ~... ~ ~ ii!~,.. }&-. ~ ,.,.".~":' ~ '\ ';', ~ ''> ď~ .Pan.~.

.,.'IP t:~... ~~.'. <1\. ~... ~ ~ ii!~,.. }&-. ~ ,.,..~:' ~ '\ ';', ~ ''> ď~ .Pan.~. .,.'IP t:~..." ~~.'. ď~.pan.~. V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 "MAS

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 1. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 v zasedací síni Obecního úřadu, od 19 hodin Přítomni: Jiří Benda, Romana Cimpová, Zdeněk Černý, Jiří Dušek, Josef Dvořák, Jindřich Fara,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí Výzva k předkládání projektů Místní akční skupina Vyhlídky,o.s. vyhlašuje VII. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Usnesení ZM č. 39/2008. Zastupitelstvo města rozhodlo nepořídit změnu ÚPnSÚ Trhové Sviny navrženou Mgr. Františkem Švepešem a Svinenským zvonem, o.s.

Usnesení ZM č. 39/2008. Zastupitelstvo města rozhodlo nepořídit změnu ÚPnSÚ Trhové Sviny navrženou Mgr. Františkem Švepešem a Svinenským zvonem, o.s. Usnesení XII. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 12. května 2008 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech. Usnesení ZM č. 38/2008. Zastupitelstvo města vydalo

Více