Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice"

Transkript

1 Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává obec Nižbor Číslo 2 - červen 2011 Ročník 7 Cyklostezka Panská louka Starostka Zusková na setkání s ministrem Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa navštívil začátkem května Křivoklátsko. Ve středočeské chráněné krajinné oblasti se seznámil s navrženým plánem vyhlášení národního parku. Ministr Chalupa si kromě představení plánované zonace vedoucím Správy CHKO Petrem Hůlou vyslechl i názory na případná rizika vyhlášení z pohledu lesníků, názory vlastníků pozemků v dané oblasti a také starostů dotčených obcí mezi nimiž nechyběla ani nižborská starostka Kateřina Zusková. Ministr si se svou delegací pak prohlédl lokality, kterých by se uvažované vyhlášení parku mělo bezprostředně dotknout. Nižborsko mládne Velké množství malých dětí v obci je vždy velká radost. Obec žije a má motivaci se zajímavě rozvíjet. Děti a jejich rodiče jsou pro kvalitu venkova nesmírně důležití. Letos se opravdu ve velkém měřítku ukázalo, že Nižbor začíná opět mládnout. V souvislosti s baby boomem a příchodem mladých rodin je před námi ovšem i několik urgentních výzev. Ty se týkají především předškolního vzdělávání a poptávky, kterou je schopna uspokojit obecní mateřská škola. Rada a zastupitelstvo obce chtějí ubezpečit rodiče, že se v současnosti intenzivně zabývají možnostmi řešení nedostačující kapacity obecní školky, které by vedly k rovnému přistupu ke vzdělávaní všech předškolních dětí. V jednání je několik možností od rozšíření kapacity školky o jednu třídu, přes vznik alternativního prostoru pro malé děti. Vize rozvoje mateřské školy v obci je v tuto chvíli také odvislá od nástupu nové ředitelky. Konkurzním řízením, které proběhlo v květnu, se bohužel toto místo obsadit nepodařilo a řízení se bude opakovat v srpnu Podrobnosti a konkrétní termíny najdete záhy na webu obce Občanské sdružení Rodinné centrum Nižbor pracuje na tom, aby bylo schopné rodičům a jejich dětem pomoci už od září Všechny aktuální informace najdete na Kateřina Jonášová předsedkyně RCN a zastupitelka Obec Nižbor získala v letošním roce dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši zhruba 3 mil. Kč. Za tuto dotaci plus spoluúčast obce bude vybudován úsek cyklostezky od jezu směrem k BMX dráze na Panské louce a zakončen bude u výjezdu na silnici č. III/23618 do Žloukovic. Součástí tohoto projektu bude i vybudování lávky přes Habrový potok u jeho soutoku s řekou Berounkou. Cyklisté jedoucí dál směrem na Žloukovice tak projedou centrem obce mimo rušné křižovatky, nebo budou svoji jízdu moci ukončit na stávajícím parkovišti u BMX dráhy. OÚ Nižbor Prodloužení úředních hodin obecního úřadu pro veřejnost Obecní úřad Nižbor prodlužuje úřední hodiny pro veřejnost následovně: Po 8:00-12:00, 13:00-18:00 St 8:00-12:00, 13:00-18:00 Žádáme všechny občany, aby využívali právě těchto dvou dnů v týdnu k vyřizování svých záležitostí. V ostatní dny nemusí být pracovnice na úřadu přítomny, nebo mohou být zaneprázdněny vyřizováním jiných záležitostí, které spadají do jejich pracovní náplně. n Černé pytle na směsný komunální odpad se prodávají v prodejně potravin v Nižboru. Zakoupit je můžete též na obecním úřadu. Cena 44 Kč/kus. n Žluté pytle na plastový odpad se prodávají v prodejně potravin v Nižboru. Zakoupit je můžete též na obecním úřadu. Cena 35 Kč/kus. strana 1

2 Vyhledávání autobusových spojů do Nižbora v IDOSU Pokud byste chtěli najít v internetovém vyhledávači IDOS autobusové spojení z Berouna do Nižbora (a naopak), tak neuspějete. Pokud chcete najít dané autobusové spojení, musíte si ve vyhledávači zadat odkaz na MHD (městskou hromadnou dopravu), jejíž autobusy do Nižbora zajíždějí. Spojení do uvedených zastávek si můžete vyhledat prostřednictvím samostatného souboru MHD nebo kombinací jízdních řádů Vlaky + Autobusy + MHD. Platné jízdní řády autobusů pro rok 2011 najdete i na internetových stránkách obce (www.obecnizbor.cz) pod odkazem: menu info o obci dopravní informace. Nový přístřešek na autobusové zastávce do Žloukovic. Věřme, že unikne pozornosti vandalů. Cena přístřešku činí cca 70 tisíc a plánujeme ještě provedení ochranné stříšky na zastávce u sklárny. Tam se vzhledem k existenci chodníku totiž nedá dát celý klasický přístřešek. Dále do budoucna počítáme s umístěním přístřešku na autobusové zastávce u železničního přejezdu, přiblížila starostka Nižboru Kateřina Zusková. Projekt výstavby nové cyklostezky z Nižbora do Berouna pokračuje Změna jízdních řádů autobusů od S platností od dochází ve všední dny ke změně času odjezdu u dvou autobusů odjíždějících z Nižbora ze Šňárové. Původní odjezd Nový odjezd Původní odjezd Nový odjezd 4.20 hod hod hod hod. Nové vedení města Berouna potvrdilo zájem na realizaci projektu Bezpečně za prací a vzděláním a schválilo spolu se zástupcem obce Nižbor postup pro zajištění jeho realizace. V současné době je zveřejněno zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení a byla ustanovena hodnotící komise pro posouzení a hodnocení došlých cenových nabídek, která bude začátkem červa vybírat dodavatele. Termínem pro dokončení projektu je listopad OÚ Nižbor Nabídka kominíka Kominík David Poleno nabízí čištění a revize komínů v termínech 23. a 24. června 2011 pro Nižbor a 6. a 7. července 2011 pro Stradonice a Žloukovice. Občané, kteří mají o tuto službu zájem, se do mohou přihlásit na OÚ Nižbor buď telefonicky na tel. č.: , nebo em na adrese obec. FOTOGRAFOVÉ, POZOR! Vyhlašujeme soutěž o nejzdařilejší snímek ze života našich obcí. Vítány jsou fotografie, za- výjimečné okamžiky i zdánlivě všední chvíle, dramata i pohodu, sport, nezvyklé chycující pohledy na obec v denních i nočních hodinách, prostě cokoli, co budete považovat za hodné zmáčknutí spouště (nejlépe samozřejmě fotoaparátu, ale v případě jedinečnosti budou přijaty i snímky z mobilů). Na podzim bude soutěž vyhodnocena a slavnostně vyhlášena, nejlepší a nejzajímavější fotografie budou vystaveny v prostorách OÚ či na zámku. FOTO ARCHIV Obec prosí všechny, kdo mají doma zajímavé snímky, zachycující historii našich obcí (až po nedávnou minulost), aby je laskavě zapůjčili k pořízení kopií pro potřeby obecního archivu. Soutěžní snímky, prosíme, posílejte buď mailem na nebo noste na OÚ do , archivní snímky kdykoli. Děkujeme! Přemýšlíte, jak snížit rodinné výdaje? Informujte se včas o Vašich možnostech 4 Konsolidace úvěrů a půjček 4 Hypotéky a jejich refinancování 4 Optimalizace rodinných financí ing. HANA KOLLERTOVÁ nezávislý finanční konzultant tel.: strana 2

3 Z jednání zastupitelstva obce Nižbor ze dne Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání: n Dopravní řešení křižovatky u železničního přejezdu - trvá, řeší ing. T. Janeček. n Předání stromů Rodinným centrem z akce Nižborské sázení do majetku obce - trvá. Na základě schváleného programu jednání projednalo zastupitelstvo obce ( dále jen ZO) tyto body: 2. Mateřská škola Sluníčko: n ZO bere na vědomí informace o vypsaném konkurzu na obsazení místa ředitelky MŠ. n ZO bere na vědomí informace o počtu předškolních dětí v obci a informace o hygienických předpisech na případné zvýšení kapacity MŠ. n ZO bere na vědomí systém finanční kontroly v daném zařízení a souhlasí všemi hlasy pro s čerpáním rozpočtu podle předepsaných položek (Vnitřní směrnice - systém finanční kontroly na rok 2011). 3. Základní škola: n ZO bere na vědomí informace o odsouhlasení v radě obce (dále jen RO) žádosti o navýšení počtu žáků školní družiny. n ZO schvaluje všemi hlasy pro začlenění částky ,- Kč z hospodářského výsledku ZŠ do rezervního fondu a fondu odměn. Ostatní finanční prostředky ve výši ,- Kč budou použity do rozpočtu školy na letošní rok. n Půdní prostory - RO bere na vědomí informace o pokračujících průzkumech krovů. 4. ZO bere na vědomí informace o plnění rozpočtu k ZO všemi hlasy pro schvaluje rozpočtová opatření č Územní plánování: n ZO bere na vědomí informace o projednávání Návrhu zadání změny č.2 územního plánu obce (oznámeno veřejnou vyhláškou). n ZO bere na vědomí informace o žádosti investora lokality N 17 k sepsání plánovací smlouvy. ZO požaduje doplnění žádosti. 7. Cyklostezka Panská louka n ZO všemi hlasy pro schvaluje výsledky hodnotící komise ze dne a na základě jejího doporučení vybírá jako vítěznou firmu na realizaci stavební akce Cyklostezka Panská louka firmu s nejvýhodnější cenovou nabídkou, kterou je firma Strabag a.s, odštěpný závod Beroun. n ZO bere na vědomí nabídku majitele pozemků p.č. 120/2, 120/4 a 120/21 na jejich případný odprodej. Navrhovaná prodejní cena je 170,- Kč/m 2, při stávající výměře pozemků by cena za pozemky činila ,- Kč. Návrh bude projednán na příštích jednáních. 8. Žádosti o odkoupení nebo prodej pozemků: n ZO všemi hlasy pro odsouhlasili, že po provedené digitalizaci bude obec usilovat o získání pozemků, které jsou ve vlastnictví soukromých osob a které tvoří přístupové komunikace k objektům chat a rodinných domů. Pokud se bude jednat o pozemky v malém rozsahu pruhu před stávajícím pozemkem dotčeného vlastníka (dříve PK pozemek), bude obec tyto pozemky vykupovat max. za cenu 20,- Kč /m 2 + vyřízení sepsání kupní smlouvy + úhrady správního poplatku ve výši 500,- Kč + pomoci s daňovým přiznáním straně prodávající. Pokud se bude jednat o rozsáhlejší pozemky, bude ZO jednotlivé žádosti posuzovat a kupní cenu navrhovat individuálně. n K.ú. Stradonice část p.č. 610/20 (před digitalizací p.č. 610/1, část před domem č.p. 24) - ZO schvaluje všemi hlasy pro směnu části pozemku p.č. 610/20 vyznačeného v příloze č. 7 zápisu za pozemky p.č. 266/9, 266/10, 266/11, 272/5 a část pozemku p.č. 266/5. 9. Koncepce, plány činnosti jednotlivých zastupitelů n ZO bere na vědomí došlé koncepce a informace o činnosti dodané od jednotlivých zastupitelů, kterými se bude dále zabývat RO a ZO. Všemi hlasy pro schvaluje vytvoření pracovních komisí k jednotlivým oblastem, které dokumenty projednají a předají RO a ZO k projednání. Výsledkem by měl být jednotný dokument s vytýčenými prioritami za dané oblasti). 10. Různé. n ZO bere na vědomí informace o akci pojmenování ulic. n ZO bere na vědomí informace o zveřejněném projednávání návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Poznámka: Z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů je zveřejněna pouze zkrácená verze Usnesení. Celé znění Usnesení je v souladu s a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Nižbor. Usnesení, zápisy a jeho přílohy jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách obce: pod odkazem: menu úřední deska zastupitelstvo. Tuky do kanalizace nepatří Prosíme všechny uživatele kanalizace - nevypouštějte do kanalizace žádné tuky, oleje a jiné podobné látky. Po ochlazení tuků v kanalizačních řadech z nich vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích a obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra takových rozměrů, že dojde k úplnému ucpání kanalizace. Následně musí provozovatel vodohospodářské infrastruktury provést čištění kanalizace tlakovými vozy, které materiál rozplaví. Případně se čištění provádí kombinovanými tlakovými vozy, které materiál včetně tuků zachytí a ten je pak odvezen na skládku. PŮJČTE SI PARTY STAN Obec zakoupila mírně použitý partystan rozměrů 12x6 metrů, vhodný pro pořádání oslav, svateb, pikniků, apod. Za úplatu je možno si stan pronajmout. Ke stanu je přiložen podrobný manuál, podmínkou je vrácení stanu v suchém, nepoškozeném stavu. Bližší informace na OÚ Nižbor. strana 3

4 Když už tady člověk bydlí, měl by dělat věci pro obec rád. Jistě víte, jaké máte sousedy. Vídáte je každé ráno, když odjíždíte do práce, pozdravíte se, někdy se objeví i úsměv nebo dokonce pár frází. Ale znáte je vůbec? Víte, čím se zabývají? Kde pracují? O čem přemýšlí a jaký mají vztah k obci? Touto novou rubrikou vás chceme seznámit s originálními osobnostmi. Návštěva první: u Martiny a Petra Dobrých, Nižbor u bývalé Aromy. Petře, přibliž nám, prosím, své povolání uměleckého řezbáře. Vystudoval jsem Strojní průmyslovku, ale řezbařině se věnuji již 40 let. V současné době opravuji v Chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodičky na Slupi v Praze novogotický ornament v dubu. Dále mám třeba jednu velmi zajímavou zakázku na Kampě, v domě, který jistě znáte z filmu Jak utopit doktora Mráčka, sídlí v něm Český rybářský svaz od roku Jde o práce na interiéru, dekor ryb v duchu první republiky. Dále také pracuji již na čtvrtém kříži, který bude umístěn ve Stradonicích. Ty předchozí jsou umístěny na zámku v Nižboru, další je kříž sv. Floriána, který potkáte cestou na Zámek a kříž na Hradišti. Přes všechny tyto aktivity chystáš ale ještě něco úplně nového, co to je? V současné době vrcholí můj projekt, který mám v hlavě už asi 10 let, ale až teď se mi stávají náhody a setkání, která mi naznačují, že je vhodná doba můj nápad uskutečnit. Co je to konkrétně za projekt? Jezdil jsem na řemeslné trhy na hrady a zámky po celé České republice, ale i do Německa a Lucemburska, a nejčetnějšími návštěvníky byly děti. Napadlo mě, že ideální by bylo, kdyby děti měly možnost dozvědět se více o podstatě řemesla. Takže chci realizovat myšlenku dílen, kde si děti budou moct vyzkoušet, jak se jednotlivá řemesla dělají, dotknout se skutečného materiálu a opravdového nářadí. Chci, aby se především dozvěděly celou cestu toho konkrétního řemesla. Jak vzniká dřevo, které dřevo se používá na konkrétní výrobu čeho, ale chci jít především i do historie, co se v minulosti řezalo, proč se to řezalo. Tento projekt se pak může spojit se základními školami jako podpora výuky, a se zoologickými zahradami. Dělám ze dřeva ptáky české a evropské. Lidé se s nimi často ani nesetkají, nemají představu jejich velikosti. Velmi zajímavá je kombinace řemesel, která tímto budu moct lidem ukázat a lidé si je vyzkoušet, kombinace těch různých materiálů: dřevo, kov, keramika. Jakých řemesel se to bude týkat? Je to samozřejmě má domovská řezba, dále kamenictví od hornin po minerály, kovářství, sedlářství a keramika. Na tyto řemesla si vybírám takové osoby, které řemeslo již dělají na určité úrovni. Takové setkání s řemesly by určitě zajímalo i dospělé. Ano, dalším mým krokem je tohle dělat i pro firmy pro jejich zaměstnance, aby se seznámili s řemesly a mohli si je vyzkoušet. Budou to stavebnicové stánky, které se dají upravit v různých prostorách. Tento projekt plánuji nejen v češtině, ale i v němčině a angličtině. Teď by mě zajímal názor tvé ženy Martiny? Jak se díváš na plány svého muže? Můj muž je narozen ve znamení Ryb a často lítá s hlavou v oblacích. Musím ho držet při zemi a zajišťovat určité praktické zázemí a umírňovat jeho myšlenky v tom, co je proveditelné a v tom, co již reálné není. strana 4

5 Ty se ale také věnuješ řemeslu? Ano, dělám 20 let kraslice, věnce a aranžmá ze suchých květin. Ale má cesta k tomuto koníčku nebyla přímá jako u Petra. Já jsem vystudovala gympl ekonomického zaměření, pak jsem přišla jednou za kamarádkou do galerie a viděla jsem, že tohle chci dělat, přestěhovala jsem se do Prahy, kde jsem chtěla navštěvovat školu lidových řemesel, ale tento obor mezitím zrušili. Když jsme se před 15 lety přestěhovali do Nižboru, nabídla jsem v Berouně kraslice do květinářství, ale nikdo o ně neměl zájem, a tak jsem začala dělat výrobky týkající se Velikonoc a jezdím s nimi na trhy do Berouna sama. A Petrova cesta nebyla takto komplikovaná? Ne, Petr šel se svým kamarádem do kina na film Ve službách papeže o Michalangelovi a jeho práci na výzdobě Sixtinské kaple, a když vyšli ven, povídají: Budeme dělat umění. A Petr je uznávaný řezbář a jeho kamarád akademický malíř. On to takto měl i s naším domem. Jezdili jsme po různých prohlídkách a pořád to nebylo ono, až jsme přijeli sem, Petr vyndal jednu nohu z auta, rozhlédl se a řekl: To chci. A tak jsme to zde koupili. V současné době máš kromě svého koníčku i velmi zajímavé zaměstnání? Ano, navštěvovala jsem projekt Od kolébky do práce, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu. Tento projekt pomáhá maminkám po rodičovské dovolené se lépe zapojit do pracovního procesu. Díky tomu pracuji pro obec na zámku a jsem placena Evropskou Unií. A poslední otázka pro vás oba, jaký máte vztah k obci, ve které žijete. Petr: Vztah k obci mám zodpovědný. Co si tady uděláme, to tady budeme mít a nikdo jiný to za nás a pro nás neudělá. Martina: Když tady člověk bydlí, měl by dělat věci pro obec rád a samozřejmě. Okolo našeho domu vede turistická trasa na Křivoklát. Jezdila jsem tudy denně na kole a každý den jsem byla naštvaná na lidi, kteří všude zahazovali odpadky. Až jsem si řekla, a dost, buď budeš každý den naštvaná, nebo s tím něco uděláš. A tak jsem ty odpadky začala sbírat a uklízet a dělám to dodnes. Rozhovor vedla Martina Rodová 3x jednička pro sdružení zaměstnanců skláren Sdružení zaměstnanců skláren Rückl Crystal, a.s., připravilo pro své zaměstnance a další občany Nižbora hned tři vynikající jarní akce. Dvě návštěvy představení ve dvou pražských divadlech v březnu a v dubnu patří do programu již tradičně. To je každoroční klasika, stejně jako na počátku května setkání důchodců spojené s oslavou Dne matek. K pohodě letos přispěli nižborští muzikanti pánové Petráš, Prchal a Paur, a také děti z mateřské školy Sluníčko s písničkami a tanečky. 11. května se dokonale vydařil autobusový zájezd do Českého ráje. Na programu byla návštěva zámku Sychrov, kterým nás provedla skvělá mladá průvodkyně, pak město Turnov, kde byla pauza na prohlídku a oběd, pak nádherné výhledy z hradeb zámku Hrubá Skála a nakonec finále - sestup kouzelnou stezkou mezi vysokými skalami do Lázní Sedmihorky. Tam se v chládku osvěžovny příjemně odpočívalo a pochvalovalo, jak nám počasí přálo a zájezd zalíbil. Snímky z tohoto výletu naleznete na webové stránce obce ve fotogalerii. Kdo by neznal herce Tomáše Töpfera! Děti ho znají z filmů, dospělí z mnoha návštěv Divadla Na Fidlovačce, kterému i šéfuje. Ve čtvrtek 26. května přijel do Nižbora spolu se svým kolegou a manažerem panem Tamchynou. V sále OÚ nás dokázal bavit hodinu a půl vyprávěním příhod z divadelního i filmového zákulisí, vzpomínkami na legendární pány herce, s nimiž se setkal, i s figurkami z komparzů, které ho zaujaly. Nebylo minutky, kdy by se sálem neozýval upřímný smích nás posluchačů. Navíc neodmítl podpisy svým obdivovatelům a na závěr přijal zasloužený dík s kyticí od starostky obce. I když propagace besedy byla stoprocentní, prostřednictvím plakátků i pozvánkou na webových stránkách obce, návštěva stoprocentní nebyla. Ke škodě těch, kdo dali přednost jiné zábavě. Příšli o hodně. Nabízí se otázka, spíš povzdech, kdože by měl do Nižbora přijet, zda hvězdy jako pánové Jágr, Schwarzenegger nebo rovnou Obama, aby se sál naplnil do posledního místečka a z mladých se přišlo podívat víc než párek mrňousů a jeden školák. 18. hodina byla přece příznivá pro každého. Není zdaleka všem hezkým dnům konec, naopak - zájemce čekají letní akce Sdružení a to týdenní rekreace na Šumavě v Železné Rudě i s výlety a oblíbený zájezd na Jižní Moravu, do vinného sklípku v Mikulčicích a možná i do perly mezi městy, Kroměříže. Informace o příštích akcích Sdružení najdete jako vždy u organizátorky paní Jitky Bornové. O koncertech, výstavách, besedách a ostatních událostech v obci se dozvíte na webových stránkách na vývěskách a z obecního rozhlasu. Kdo chce, ten si v paletě nabídek vybere. Brblání, že se pro občany skoro nic neděje, je neznalost a nevděk. Přejeme všem pohodu na dalších společných akcích, hezké slunné dny, zdraví a spokojenost s děním v naší obci. Jitka Bornová, Jan Lukeš strana 5

6 Na zámku v Nižboru se slavilo po keltsku V sobotu 23. dubna odpoledne bylo na zámku Nižbor zase hezky živo. Bylo pěkně dodaleka slyšet, že se tam cosi slaví. To místní i vzdálenější příznivci kultury praprapředků Keltů oslavili svátek Beltain - přelom ze zimního nečasu do šťastného období léta. Jako každoročně se dítka i dospělí dobře pobavili při nejrůznějších scénkách i řízné irish muzice, střídaly se bitky, divadlo a tanečky Ale jedna scéna byla letos mimořádná, hezká, slavnostní. To jubilant doktor Vladimír Čtverák, archeolog, přijal hold všech účinkujících i publika za své zásluhu o záchranu nižborského zámku před více než deseti lety. Ústav archeologické památkové péče Středních Čech pod jeho vedením společně s obcí Nižbor vybudoval a před osmi lety veřejnosti otevřel v síních zámku Informační centrum keltské kultury. Zdejší expozice je jako mimořádně obsažná a poučná dnes známá po celé republice, ba i za hranicemi. Za to jej zvolili králem Keltů v Nižboru a širokém okolí a oděného do keltské královské zbroje svezli na bojovém voze koldokola nádvořím. Beltain se vydařil, počasí přálo. Příští jistě stejně veselý keltský svátek bude Lughasad 23. července a na závěr sezóny ještě jeden - Samhain. Jan Lukeš Staronová pamětní deska na škole připomíná kus nižborské historie Jak jste jistě zaznamenali, ve čtvrtek 24. března 2011 byla na školní budově umístěna historická litinová deska. Tato deska byla původně umístěna na budově dnes již neexistující tzv. staré školy v Hamburku. Po katastrofické povodni z roku 1872, kdy ukončil činnost nižborský pivovar, bylo posléze rozhodnuto, že po přestavbě bude tento objekt sloužit coby nová škola. Tato akce byla vyčíslena částkou zl. a dne 15. září 1889 byla nová školní budova, tehdy čtyřtřídní, slavnostně vysvěcena. Pamětní deska byla přenesena a umístěna zhruba do místa, kde je dnes. Po roce 1918, zřejmě v duchu vlasteneckých nálad, byla však deska sejmuta a ocitla se neznámo kde. Podařilo se podle archivních materiálů zjistit, jak deska vypadala a bylo rozhodnuto navrátit dnes již repliku desky na její historické místo. Že tu nejmíň dva tisíce let před námi žili šikovní Bójové, jeden z keltských kmenů, není pro nás, obyvatele Nižbora, žádná novinka. Už dlouhá desetiletí je známo, že tu Keltové vybudovali na vrchu Hradiště celé opevněné město a že tam razili i své mince - zlaté, velice vzácné. To ví doslova každé nejen zdejší dítě školou povinné, které alespoň jednou navštívilo expozici věnovanou keltské kultuře, instalovanou v síních nižborského zámku. A teď nejen pro školáky, ale pro všechny zblízka i zdáli, koho Keltové zajímají, přece jen jedna novinka. Ústavem archeologické Dochoval se i dobový záznam o průběhu vysvěcení školní budovy z 15. září Dejme mu tedy prostor: Dne 15. září 1889 světila se v Nové Huti nová školní budova předělaná z bývalého knížecího fürstenbergského pivovaru. Ráno v tento den o 4. hodině byl budíček, hrála hudba po celé obci. O 8. hodině seřadily se veškeré spolky před novou školní budovou a šly společně pro světitele do zámku Nižboru pro veledůstojného pana vikáře Františka Špalka. Svěcení zúčastnily se následující spolky: Spolek vojenských vysloužilců z Nové Huti, pak Spolek vojenských vysloužilců z Hýskova, Spolek řemeslníků Novohuťských, pak čtenářsko-ochotnická beseda Novohuťská. O 9. hodině vrátil se celý průvod s veškerým duchovenstvem z chrámu Páně před školní budovu, kde měl pan farář zdejší Nová expozice o nejslavnější keltské hlavě památkové péče Středočeského kraje byla rozšířena zdejší stálá expozice o zajímavou výstavu Příběh nejkrásnější keltské hlavy. Té, která je absolutně nejcennější historickou památkou z doby železné nalezenou v České republice. Nemusíte nikterak daleko, dokonce je takříkajíc u nosu. Je zde, na zámku Nižbor, kde vystřídala expozici o skautingu v Čechách. Přijďte se podívat i vy, už je v současných dnech veřejnosti otevřena. První zvídavé návštěvníky přivítala ve čtvrtek 2. června u příležitosti Dne dětí. Jan Lukeš p. Josef Slavíček dojemnou řeč. Po řeči té oslovil zástupce a otčím panujícího knížete princ Emil Egon z Fürstenbergů lid, potom následovalo svěcení. Pak poděkoval pan předseda místní školní rady Josef Franěk panu vikáři za posvěcení budovy a princi děkoval za darování té budovy. Po vysvěcení vrátil se celý průvod do chrámu Páně, kdež byla sloužena slavná mše svatá na ten oumysl, čímž se celá slavnost ukončila. Jaromír Pecka, zastupitel obce strana 6

7 ŽIVOTNÍ JUBILEA červenec - září 2011 Co je nového ve škole? Tentokrát očima našich žáků Běly Havelkové a Honzíka Rudovského n Výlet do Křivoklátu Středeční dopoledne (18. 5.) jsme strávili výletem na hrad Křivoklát. Sraz byl už v půl osmé, proto jsem si musela přivstat. Hned potom, co jsem přišla do školy, vyrazili jsme na vlakové nádraží. Jeli jsme totiž vlakem. Cesta trvala asi čtyřicet minut. Když jsme přijeli, museli jsme vyšlapat veliký kopec až nad hrad Křivoklát k Informačnímu centru LČR Křivoklát. Tam nás jedna paní seznámila s lesníkem Davidem, který nám vyprávěl o lese a lesních zvířatech. Potom jsme šli do lesa, kde jsme si hráli a plnili různé soutěže, které pro nás David připravil. Když jsme se vrátili zpět do informačního centra, prohlíželi jsme si vycpaná zvířata a plnili různé vědomostní hry a soutěže. Cestou zpět jsme se šli ještě podívat na vyhlídku nad hradem. Najednou paní učitelce zavolala maminka jedné mé kamarádky, že si v lese zapomněla mobilní telefon a našel ho pán, který tu byl na výletě. Paní vychovatelka se s kamarádkou vrátila telefon hledat. Zatímco jsme na ně čekali, ukrátili jsme si čas tím, že jsme šli na nádvoří hradu, kde jsme si koupili zmrzlinu. Na cestě k nádraží nás dohonila paní vychovatelka s kamarádkou a mobil neměly, tak zůstala kamarádka bez něj. Jeli jsme opět vlakem domů. Do školy jsme dorazili asi o půl druhé po obědě a myslím si, že se nám všem výlet moc líbil. Asi kromě kamarádky bez mobilu. Ale všechno nakonec dobře dopadlo, protože naše paní starostka navečer dojela kamarádce pro mobil k pánovi na chatu do Branova. Běla Havelková, 4. třída n Výlet do Městské knihovny v Berouně Ve čtvrtek 19. května jsme si se třídou udělali výlet do Městské knihovny v Berouně. Z Nižbora jsme odjeli autobusem v ranních hodinách. Knihovna se nachází v bývalých kasárnách, takže cesta ze zastávky U Černého koně nebyla vůbec dlouhá. Knihovna je v krajní budově v přízemí. V levé části je dětské oddělení a v pravé oddělení pro dospělé. Paní knihovnice nás mile přivítala a řekla nám o pravidlech půjčování knih. Ukázala nám celou místnost. Knížky jsou seřazeny podle abecedy, podle tématu a umístěny do regálů, kterých je tady opravdu hodně. Připadalo mi to jako bludiště. Mohli jsme si tu půjčit a prohlédnout jakoukoli knížku nebo časopis. Já jsem si prohlížel časopis Asterix a Obelix. Zjistil jsem také, že mají třetí díl mé oblíbené knížky Kaštanový král, ale tu jsem si už nestihl prohlédnout. Rozloučili jsme se. Někdo rozhodnutý se do knihovny přihlásit a půjčovat si některou z knih, které tu mají. Někdo si třeba začne konečně číst knížky, které má doma. Do školy jsme se vrátili před obědem. Honzík Rudovský, 4. třída Obou akcí se zúčastnili postupně žáci všech tříd. Žáci druhé a třetí třídy jezdí na povinnou výuku plavání. Navštěvujeme program v solné jeskyni v Berouně. Zúčastnili jsme se pěvecké a recitační soutěže v Hýskově. Vybraní žáci páté a čtvrté třídy nás budou reprezentovat na meziškolním turnaji ve vybíjené ve Tmani nás čeká zajímavá přírodovědná beseda a se zúčastníme lehkoatletických závodů mezi školami v Berouně. Základní škola Nižbor Sýbová Eliška Klein Stanislav Sevaldová Zdeňka Razímová Marie Krátký Lubomír Milfait Miloš Stuna Zdeněk Landová Milena Kravec Jan Vaniš Petr Kučera Vladislav Holá Miluše Dejnožková Jiřina Malá Marie Haklová Věra Beránková Věra Červenka Jiří Mošnová Jana Baráthová Jolana Růžičková Jana Boušková Marie Květinová Marta Baráth Zoltán Rejzek Jiří Goldammerová Milada Landová Bohunka Tykačová Marie Dušková Jaroslava Kroftová Květoslava 83 let 70 let 86 let 88 let 80 let 70 let 75 let 87 let 81 let 70 let 83 let 89 let 84 let 75 let 89 let 80 let 80 let 80 let 75 let 75 let 86 let 83 let 80 let 85 let 90 let 82 let 83 let 83 let 70 let Roje nejněžnějších světlušek Něžné princezny červnové noci vzlétají k nám blíž a blíž, se svým srdcem ku pomoci, osvětlují naši tvář na okamžik, jakoby nám chtěly vtisknout sladký cukrblik. Čekaly, až ptáci půjdou spát, aby lidé alespoň chviličku s laskavou a vnímavou duší mohli se s nimi radovat, dřív než světlušky splynou s tmou. Ticho se rozprostírá vánkem příšeří, nejněžnější, spolu s ním, léčí lidské bolesti, a my zahleděni do hvězdného objetí sníme, toužíme a věříme, že svět k lepšímu změníme... Evžen Josef Petr - Stradonice 25. června L. P strana 7

8 Po železné cestě do Nižboru Železniční trať z Rakovníka se v Roztokách u Křivoklátu připojuje k řece Berounce a sleduje její další tok přes Újezd nad Zbečnem, Račice, Žloukovice, Nižbor a Hýskov až do Berouna. Pás kolejnic se tady musel doslova prohlodat členitým skalnatým terénem, neustále hledat schůdnější břeh (proto přetíná zákruty Berounky třemi mosty), a kde to nešlo, tam bylo přistoupeno k lámání tunelů (těch najdeme mezi Berounem a Rakovníkem pět). Houkání červeného motoráčku nedílně patří ke koloritu údolí, za úsvitu se odráží ozvěnou mezi lesnatými stráněmi a jako by trhalo zdejší typické mlhy a uvolňovalo cestu slunci. Lidé vyklonění z okének vlaku mávají trampům, kteří, prochladlí ranní rosou, se snaží rozfoukat čadící ohýnek pod kotlíkem, zdraví rybáře, stojící ve vysokých botách na mělčině a bičující hladinu stříbřitým vlascem a ruší lovecké samotáře, choulící se v nepromokavých pláštích na přídi zakotvené loďky a hledící nostalgicky na splávek v ubíhajícím proudu. Ti, kdo zvolili železnou cestu, volají po námořnicku ahóóój! na vodáky, kteří již záběry pádel odměřují první míle nového dne na vodní cestě. Kolem poutníků míjejí chaty, chatky a chatičky, architektonická svědectví o tom, jak různorodé někdy bývají romantické představy o životě na vysněném místě. Ovšem pojmenování železná cesta má ještě jeden význam. Tato trasa skutečně prochází pradávným centrem českého železářství. Už v keltských dobách bychom v okolí dnešního Nižbora, Stradonic a Hýskova spatřili podél řeky Mže dýmající vlčí pece, podivné mohyly ze ztvrdlého jílu, v jejichž nitru se krvavý, rezavě zbarvený kámen měnil pomocí vysokého žáru dřevěného uhlí v tvrdý šedý kov, který svým vlastníkům dával moc a nadvládu nad světem. Právě civilizace Keltů je v Bohemii nositelem doby železné. Železo se tehdy stalo čímsi vytouženým a současně obávaným (dodnes slyšíme v jeho českém názvu, že je to něco, čeho musíme želet, protože přináší neštěstí a zkázu). Skoro se dá říct, že naši dávní předkové měli k železu podobně obojaký vztah, jaký my dnes máme k atomové energii. To, co přinášelo úžasné výhody při orbě nebo zpracování dřeva, se stalo pohromou v podobě těžkých, pevných a ostrých zbraní. Připadá mi, že i Berounka, zvolna plynoucí mlžnými závěsy, má teď chvílemi šedou barvu železa. Vtom vycházející slunce krvavě zahoří na říční hladině, jako by mocný nebeský hutník uvolnil tyčí onu úzkou škvíru, jíž vytéká z hliněné pece žhavý kov. Nebo je to snad odlesk plamenů z hořících chalup vesnice, mezi nimiž projíždějí na koních cizí nájezdníci, máchající smrtonosnými železnými meči? Stoupající slunce však rozhání mlhu a přináší veselejší obrazy, ať už je to úžasně fotogenická památná kaplička ve Žloukovicích nebo ústí pohádkového potůčku Vůznice, který spěchá k Berounce od severu, laškovně bublá mezi stříbrnými kmeny buků a závějemi zlatého listí od miniaturního hrádku Jenčova a kolem lesního zámečku Dřevíče. Když konečně stojíme na mostě v Nižboru, není už po mlze ani památky. Nad námi se na konci dlouhého hřebene, spadajícího strmým srázem přímo k ústí Habrového potoka do Berounky, tyčí barokní zámek. Koncem dvacátého století působil omšele, zchátrale a nevýrazně; málokoho by tehdy napadlo, že v jeho zdech je zabudováno torzo původního raně gotického hradu, jednoho z nejstarších v Čechách. Založil ho v polovině 13. století král Přemysl Otakar II. a nazval ho velice prostě Miessenburg, čili Hrad nad Mží. Zkomolením německého názvu vznikl dnešní Nižbor. Za krále Václava II., který tu velmi rád pobýval, byl právě Miessenburg správním a soudním centrem celého kraje. Nahradil tehdy již nevyhovující hradiště Tetín. Kolem roku 1265 sem král přenesl i úřad krajského popravce, což nebyl kat, jak by si někdo mohl myslet, ale úředník (dnešními slovy policejní ředitel ), jehož úkolem bylo stíhat zločince, zatýkat je a vydávat soudu k potrestání. Ještě Karel IV. považoval Nižbor za velmi důležitý pro českou korunu, ale jeho syn Václav IV. ho dal roku 1382 do zástavy šlechticům, vůči nimž měl finanční závazky, a od té doby se už do královského držení nevrátil. Majitelé se poměrně často střídali. Za husitských válek byl Nižbor obsazen kališníky, vzápětí však byl dobyt zpět oddíly týřovického pána Aleše Holického a točnického Hanuše z Kolovrat. Při bojích došlo ke značnému poškození hradu. V 16. století držel Nižbor Ota z Losu, který v podhradí založil Novou huť a při ní osadu hutníků. Hrad nechal přebudovat v renesančním slohu. Počátkem 17. století tu vládl rod pánů z Klinštejna, z nichž Hynek Albrecht, přezdívaný Míčan, neblaze proslul svými násilnickými činy. Právě on se zasloužil o poněkud hororovou pověst hradu a jeho krvelačný duch prý dodnes bloudí chodbami. Za třicetileté války byl hrad znovu těžce zpustošen Švédy a stal se částečnou zříceninou. Spadlé stěny byly provizorně nahrazeny dřevěným roubením. Teprve v roce 1685 zasvitly Nižboru lepší časy, když ho získal rod Valdštejnů, kteří ho připojili ke svému křivoklátskému panství. Za Jana Josefa Valdštejna došlo v letech k rozsáhlé přestavbě hradu na barokní zámek. Přestavby se tehdy dočkala i stará zámecká kaple sv. Kateřiny, která byla v roce 1724 nově zasvěcena Povýšení sv. Kříže. K dalším významným držitelům patřili jejich nástupci Fürstenberkové, kteří sem nakonec přenesli z Křivoklátu své hlavní sídlo. Filip Fürstenberk zřídil nedaleko zámku rodovou hrobku a v zámeckém sále archeologické muzeum. úryvek z knihy Otomara Dvořáka Tajemné stezky - Křivoklátským královským hvozdem Loutkářský soubor Pavouk připravil novou pohádku Pro své vděčné publikum - malé předškoláčky, ale i školáčky - nacvičil soubor Pavouk pohádku, kterou nikdo nikde ještě nehrál a nikdo neviděl. Neprozradím, o čem bude, nechte se, naši milí špunti, překvapit. Budete se bát i bavit. Přijďte ještě než vypuknou prázdniny v doprovodu svých maminek, tatínků, dědečků a babiček v sobotu 18. června jako vždy do sálu nižborského obecního úřadu, opona se zvedne ve 14 hodin. Jan Lukeš strana 8

9 Jaký byl rok 2010 v Klubu přátel Žloukovic? Rok 2010 byl z pohledu Klubu přátel Žloukovic (KPŽ) opět pestrý. Na začátku této zprávy je nutné zdůraznit, že od 24. března 2010 byl KPŽ registrován u Ministerstva vnitra ČR jako občanské sdružení. V roce 2010 bylo pořádáno pro členy KPŽ i pro širokou veřejnost mnoho akcí. První sobotu v lednu jsme společně v místní restauraci uvítali Nový rok. Dne 16. ledna za velmi příznivých sněhových podmínek proběhly za hojné účasti závody v běhu na lyžích - Zlatá lyže Žloukovic. Výroční valná hromada zvolila dne 27. března nový výbor KPŽ v čele s panem Ivanem Sirotkem, mezi členy zvaným jako Guvernér Žloukovic. Na jaře roku 2010 jsme uspořádali dálkový pochod na rozhlednu Lhotka, dále se pak uskutečnily akce jako Pálení čarodějnic, Prakiáda, turnaj ve fotbalu za účasti pěti týmů. Následovala Kuličkiáda za obrovské účasti dětí i dospělých. Tradiční Běh Berounkou musel být trochu upraven. Řeka byla totiž rozvodněná, a tak se běželo pouze po břehu. Večer po běhu nám zahrála berounská skupina Farmáři. Mezi nové a zdařilé nápady lze zařadit akci Loučení s létem. Opekli jsme si vuřtíky a poté za doprovodu harmoniky Bedřicha Paura se vydal na obchůzku obce velký lampiónový průvod za účasti mnoha spoluobčanů. Bylo napočítáno přes 60 lampiónů. V září jsme uskutečnili první akci tohoto druhu, a sice cyklovýlet Žloukovice - Leontýnský zámek - Zdejcina - Nižbor. Účast nebyla velká, tak uvidíme příští rok. V říjnu při tradiční Drakiádě konečně foukal vítr, takže všichni měli radost z toho, že draci byli ve vzduchu a ne na poli. Dále se na podzim konala Posvícenská zábava se skupinou Duo Gates a následně na Pěkné zahrála oblíbená parta Slza. V listopadu jsme podnikli výpravu do Nižboru na exkurzi místní sklárny Rückl Crystal. Po velmi názorné exkurzi jsme poobědvali v místní restauraci Keltovna, kde se zrovna pořádala přehlídka malých pejsků. Pak jsme se přesunuli na zámek Nižbor, abychom shlédli výstavu zahrádkářů a loutek. Do Žloukovic jsme se vrátili pěšky přes krásnou skalní vyhlídku Čechov. Poslední akcí KPŽ byl již tradiční Mikuláš v místní restauraci. Lomikámen vyzývá ke společnému setkávání Hned několik atraktivních novinek připravil pro své návštěvníky berounský Městský plavecký areál Tipsport laguna. Od června aquapark prodloužil otevírací dobu, která bude platit až do konce letních prázdnin. Atrakce i bistro jsou během těchto tří měsíců otevřeny ve všední dny kromě pondělí už od 10:00. Děti do šesti let v doprovodu rodičů mají do konce srpna od úterý do pátku vždy od 10:00 do 16:00 a v pondělí od 14:00 do 16:00 vstup ZDARMA. Setkávání příbuzných a blízkých lidí s psychickými problémy je smysluplné a důležité. I proto chce občanské sdružení Lomikámen tímto způsobem podpořit vznik takzvané svépomocné skupiny pro Beroun a okolí. Chcete se sejít či scházet s lidmi, kteří mají podobné životní zkušenosti jako vy? Cítíte se někdy se svými starostmi nepochopeni a sami? Máte chuť spojit síly a zkusit ovlivnit některé věci společně? Chcete se společně vzdělávat, účastnit se besed, ale třeba i spolu trávit volný čas na výletech? Pokud ano, pak svůj zájem, sdělte na níže uvedený kontakt. Domluvíme se společně s ostatními na vhodném termínu setkávání, vyzývá Jan Rohlena z občanského sdružení Lomikámen. To poskytuje v Berouně dvě sociální služby pro lidi s psychickým onemocněním. Vedle projektu kavárny Jiná káva, kde funguje sociálně terapeutická dílna, je to služba Restart (sociální rehabilitace). Podpora vzniku tzv. svépomocné skupiny rodičů a příbuzných lidí s psychickými problémy je novou aktivitou sdružení. Pro tuto příležitost nabízí spolupráci, prostor naší kavárny (mimo otevírací dobu), odbornou knihovnu, zprostředkování spolupráce s různými odborníky, atd. (vše zdarma). Více o sdružení, plánované aktivitě a uvedených službách je možné získat na uvedeném kontaktu či na webových stránkách nebo na tel.: ; Aquapark: novinky pro děti i seniory Na své si v Tipsport laguně ovšem přijdou i dříve narození. Aquapark totiž od do zavádí zvýhodněné plavání pro seniory a to každé úterý a čtvrtek od 7:00 do 8:00 hodin a v pátek od 12:00 do 13:00 hodin. Pokud senioři přijdou plavat v uvedené dny buď ráno mezi 7:00 a 7:15 nebo odpoledne mezi 12:00 a 12:15, zaplatí za hodinu jen 20 korun. Také další novinka začala platit od Díky ní získá každý návštěvník, který si zakoupí 3-hodinový či 6-ti hodinový vstup do areálu, menu v bistru zdarma. Všech popsaných událostí se zúčastnili nejen členové KPŽ, ale i naši příznivci z řad domorodců i chatařů. Scházet se při zajímavých akcích, užít si zábavy a zapojit lidi do zajímavých činností je naším cílem. V roce 2011 budeme samozřejmě v pořádání akcí pokračovat a snažit se zase vymyslet a uspořádat něco nového a zajímavého. Ivan Sirotek, Pavel Ellinger Veřejná sbírka na záchranu kaple sv. Liboria V loňském roce obec získala do svého vlastnictví kapli sv. Liboria ve Stradonicích. Důvodem, proč jsme o vlastnictví usilovali, byla skutečnost, že církev do budoucna nepočítala s žádnými opravami tohoto objektu. Vzhledem k havarijnímu stavu objektu jsme stáli před rozhodnutím, zda věci ponechat tak jak jsou a za čas mít z kaple ruinu, nebo na sebe vzít další závazek a kapli se pokusit zachránit. Jako vlastníci objektu máme daleko větší šanci na opravy získat dotace a stavební povolení. Po provedeném průzkumu je ve špatném stavebním nebo technickém stavu na kapli téměř úplně všechno. V havarijním stavu je celý krov a střecha kaple, klempířské prvky. Svoji životnost už mají za sebou také okna, omítka Na opravu krovu a střechy jsme nechali vypracovat projektovou dokumentaci a máme již vydané i stavební povolení. Celkové náklady na tuto akci však přesáhnou částku jednoho milionu Kč. Na to v době napjatých obecních a státních rozpočtů nestačí naše finance a ani není možno na opravu tohoto objektu získat ze stávajících dotačních titulů tak velkou dotaci. Proto jsme se opět dovolili obrátit na Vás s prosbou o pomoc. Na rekonstrukci kaple jsme vypsali veřejnou sbírku, pro kterou jsme zřídili samostatný účet u banky. Sbírku máme oficiálně povolenou od Krajského úřadu. Myslíme si, že kaple na hřbitově ve Stradonicích, kde jsou pochováni naši předci, řada významných osobností a kde jednou možná spočine i řada z nás, si zaslouží být v dobrém stavu a je to věc, která se týká většiny z nás. Proto jsme optimisté a věříme, že i tak, jako v případě úspěšné sbírky na nové zvony do kostela Povýšení sv. Kříže, která se zrealizovala v loňském roce, se nám společně podaří za Vaší pomoci zachránit objekt kaple sv. Liboria na hřbitově ve Stradonicích. Finanční prostředky je možno zasílat nebo složit na účet u Komerční banky č /0100 nebo složit v hotovosti na Obecním úřadu Nižbor. Děkujeme Vám! Obec Nižbor strana 9

10 Nižbor vyhrál okresní Ondrášovka Cup Sevald, SK Nižbor - Vižina 9:1 (4:1) Branky: Lukeš R. 3, Matějka F. 2, Sevald, Němeček M., Matějka V., Truksa, Chyňava - SK Nižbor 2:7 (2:5) Branky: R. Lukeš 4, Sevald, V. Matějka, J. Němeček Nejlepší střelci: 1. Lukeš Roman 31, 2.Sevald Ondřej 17, 3. Kučera David a Matějka Filip 7, 5. Pick Miloslav a Němeček Michal 6, 7. Halfar Tomáš a Matějka Václav 3, 9. Truksa Jan a Němeček Jan 2, 11. Hybš Jakub 1 n IV. TŘÍDA - skupina A Béčko na jaře sice ztratilo neporazitelnost, ale ze druhé příčky vybojovalo postup. Vše závisí na výsledcích A-mužstva a také V. 3, Matějka R., SK Nižbor B - Chodouň 1:1 (1:1) Branka: Dolejš, Chrustenice - SK Nižbor B 2:2 (2:1) Branky: Dolejš, Stuna, SK Nižbor B - Osov 4:3 (2:1) Branky: Šimáček, Stuna, Dolejš, Lukeš R., Zdejcina - SK Nižbor B 2:2 (0:1) Branky: Boubín 2 Nejlepší střelci: 1. Stuna Zdeněk 10, 2. Dolejš Radek a Lukeš Roman 8, 4. Glazunov Lukáš a Matějka Václav 4, 6. Matějka Richard a Boubín Petr 3, 8. Soukup Ondřej, Svoboda Petr, Janovský Jan, Skála Jan, Krejsa Jaroslav a Šimáček Jaroslav 2, 14. Brožovský Tomáš, Říha Jakub, Halfar Tomáš, Molina Filip a Hlaváček David 1 n OKRESNÍ PŘEBOR ST. ŽÁKŮ SK Nižbor - Králův Dvůr 0:3 (0:1), Zdice - SK Nižbor 0:1 (0:0) Branka: Luňák, Tetín - SK Nižbor 0:4 (0:2) Branky: Luňák 4, SK Nižbor - Vysoký Újezd 5:7 (2:3) Branky: Luňák 2, Rudovský M., Bureš, Kaniok, SK Nižbor - Zdice 2:3 (0:1) Branky: Luňák, Kaniok, SK Nižbor - Tetín 9:0 Branky: Kaniok 7, Luňák, Svoboda, Hudlice - SK Nižbor 5:1 (3:1) Branka: Svoboda, Zdice - SK Nižbor 3:0 (2:0) Vítězné mužstvo SK Nižbor po finále Ondrášovka Cupu v Hýskově. Nahoře zleva: D. Lukeš, Bednář, R. Hlaváček, Kučera, Truksa, M. Němeček, V. Matějka, dole zleva: F. Matějka, Sevald, Halfar, J. Němeček, trenér R. Matějka, Malý a R. Lukeš. n ONDRÁŠOVKA CUP - okresní kolo Skvělého úspěchu dosáhli fotbalisté Nižboru, když dokázali vyhrát okresní kolo Českého poháru Ondrášovka Cup, což znamená, že příští ročník si zahrají krajské kolo. První červnový den se při finále v Hýskově blýskl dvěma góly Sevald, který potvrdil, že je pohárovým střelcem. Jeho kolega z útoku - Roman Lukeš zase zcela jasně ovládá střelecké statistiky mistrovských zápasů. Semifinále: SK Nižbor - Tetín 3:1 (1:1) Branky: Sevald, Hybš, Matějka F. Finále: SK Nižbor - Drozdov 2:0 (1:0) Branky: Sevald 2 Sestava: Bednář - Hlaváček R., Truksa, Lukeš D., Malý - Němeček M., Kučera, Němeček J., Matějka F. - Lukeš R., Sevald. Střídali: Halfar, Matějka V. n III. TŘÍDA - skupina A I když to po prvních třech jarních kolech nevypadalo, fotbalisté Nižboru, pokud nezaváhají, kráčejí zpátky do okresní přeboru. Využili totiž zaváhání svých protivníků z čela tabulky a parádní vítěznou šňůrou se probili do čela tabulky. Opět se jako velká posila projevuje kapitán Jakub Hybš, který s přehledem diriguje hru mužstva a nevídanou střeleckou fazónu chytil na jaře Roman Lukeš. SK Nižbor - Cembrit Beroun 0:2 (0:2), Všeradice - SK Nižbor 2:0 (1:0), SK Nižbor - Hudlice 0:0, Liteň - SK Nižbor 1:3 (0:2) Branky: Lukeš R. 2, Němeček M., SK Nižbor - Srbsko 8:0 (1:0) Branky: Lukeš R. 4, Kučera, Matějka F., Němeček M., Němeček J., Svatá - SK Nižbor 2:4 (0:1) Branky: Lukeš R. 2, Němeček M., Halfar, SK Nižbor - Lužce 6:1 (3:0) Branky: Lukeš R. 4, Pick, Sevald, SK Nižbor - Karlštejn 2:1 (1:1) Branky: Lukeš R., Matějka F., Tmaň - SK Nižbor 0:4 (0:2) Branky: Lukeš R. 2, Halfar, na rozhodnutí vedení klubu, zda-li vyšší soutěž přihlásí nebo zůstane hrát tu současnou. SK Nižbor B - Všeradice B 3:4 (3:0) Branky: Stuna, Molina, Glazunov, Hýskov B - SK Nižbor B 0:4 (0:2) Branky: Glazunov, Dolejš, Stuna, Hlaváček D., SK Nižbor B - Tetín B 7:2 (6:0) Branky: Lukeš R. 3, Glazunov, Krejsa, Matějka V., Matějka R., Mořina - SK Nižbor B 2:1 (1:1) Branka: Stuna, SK Nižbor B - Mořinka 4:1 (3:1) Branky: Matějka BikeMaraton se pojede až v září Termín oblíbeného Berounského Bike- Maratonu, který se měl jet na počátku června, byl posunut. Z organizačních důvodů se šestý ročník závodu horských kol uskuteční až 4. září. Jen několik týdnů před původním termínem závodu se náš organizační tým podílí na přípravě jiné akce. Navíc se měnil generální partner berounského závodu. Než abychom závod posunuli o několik dní, rozhodli jsme se raději pro podzimní termín. Budeme tak moci ještě více zkvalitnit služby a servis pro závodníky, uvedl jeden z organizátorů Michal Dalecký. Tradiční padesátikilometrová trasa závodu zůstane podle Daleckého nezměněna. Novinkou by ovšem měly být dětské závody, které organizátoři chystají ve spolupráci s mateřským centrem Slunečnice. Propagace začne už od července. Všechny novinky budou zveřejněny na dodal. Termín čtyřiadvacetihodinového závodu horských kol Berounská 24 MTB 2011 zůstává beze změn. Pojede se z 30. na 31. července. strana 10

11 Nižborský hokejbal v plné zbroji Nižborský hokejbalový klub v květnu ukončil sezónu, která by se dala charakterizovat jako sezóna růstu. S ohledem na úspěšnou propagaci hokejbalu v celém okresu dokázali Kelti v poslední době svou základnu více než zdvojnásobit, a to předveším v kategorii nejdůležitější, tedy mládežnické. Díky tomu Kelti Nižbor v září roku 2011 vyběhnou na hokejbalová kolbiště se třemi týmy ve svazových soutěžích - muži, staršími a mladšími žáky a zároveň se stávají hybnou silou i v oblastech ženského hokejbalu a hokejbalu hráčů starších ročníků narození, tedy hráčů nad 35 let. Pojďme si shrnout právě končící sezonu z pohledu jednotlivých týmů: Muži 2. NHBL střed/sever Elitní tým mužů stál před nelehkým úkolem. Aklimatizovat se ve třetí lize, v rozšířené soutěži, která obsahovala tři kraje - Střední Čechy, Prahu a Severní Čechy. Po úspěšném podzimu přišlo i neméně úspěšné jaro, když v jeho samotném začátku Kelti poráželi, nebo významně trápili svoje zkušenější soupeře. Výsledkem bylo 6. místo po základní části, což bylo v 18-ti členném pelotonu považováno za velké překvapení a pasovalo Kelty do role černého koně play-off. Ve vyřazovacích bojích přisoudilo postavení v tabulce Keltům Kert Park Praha B. Rezerva extraligového celku z Lužin hrála aktivní a nepříjemný hokejbal, ale Kelli i přes to po výsledcích 3:1, 4:2 a 6:2 slavili postup do čtvrtfinále, což bylo předsezóním cílem. Ve čtvrtfinále čekal Kelty nelehký soupeř - Tygři Mladá Boleslav. Soupeř pasovaný mnohými na možného vítěze soutěže. Kelti k prvním dvěma zápasů cestovali do města aut, kde Tygři připravili lahůdku - hru v malé hale místního zimního stadionu. A překvapivě umělý povrch seděl lépe hostům. První utkání sice Mladá Boleslav tlačila a střílela jako u Verdunu, Kelti ale dobře bránili a vytěžili z minima maximum. Po výsledku 4:2 byla překvapivá výhra na světě. Nedělní odveta začala lépe pro Nižbor. Po dvou třetinách hosté vedli 2:0 a měli nakročeno k výhře. Jenže Tygři ukázali svoji sílu a zápas se po úspěšném brejku v polovině utkání zlomil v jejich prospěch. Mladá Boleslav zápas otočila na 3:2 a neuznaný gól Nižbora v závěru zápasu na výsledku nic nezměnil. Série se stěhovala do Nového Strašecí a zde Kelti dvakrát ukázali svoji sílu a týmového ducha. Oba zápasy měly odlišný průběh, oba ale uzavřel gól v prodloužení v brance Tygrů (3. zápas 2:1 pp, 4. zápas 3:2 pp). Semifinálová série však byla jednoznačná. Proti Keltům nastoupil silný celek Benátek nad Jizerou a zcela jasně ve všech třech zápasech dominoval. Z Benátek Kelti odjeli dvakrát poraženi, když domácí dokázali využít každého zaváhání a obě utkání zlomili v druhých třetinách. Ve třetím zápase Kelti chtěli sérii zdramatizovat. První třetinu byli lepší a zaslouženě vedli. Benátky ale opět udeřily v prostřední části, zápas otočily a i přes snahu Keltů v poslední patnáctiminutovce dovedly utkání do vítězného konce. Výsledky z pohledu Keltů byly 2:5, 4:6, 4:7. Mladší žáci - Mistrovství ČR skupina střed/sever Mladší žáci jako nováček soutěže prožívali těžký podzim, když si mnohokrát odváželi pořádné příděly. V jarní části se situace radikálně zlepšila, když nejmenší Kelti mnohokrát hráli se svými soupeři vyrovnané zápasy. Gólový příděl do vlastní branky Kelti dokázali stáhnout pod neoblíbené dvouciferné číslo, výkony branáře Vítka Vozdeckého, pokud byl zdravotně v pořádku, šly nahoru a zároveň stoupala i střelecká potence hráčů. Nejvíce se dařilo trojici Krejča - Hrabar - Mourek, kteří dokázali do obranného pásma zatlačit i daleko zkušenější soupeře. I přes to ale Nižbor získal v jarní části pouze dva body, za dvě prohry na nájezdy a další body ne a ne přijít. Kelti tak v soutěži mladších žáků nakonec obsadili poslední desátou příčku a do sezony následující půjdou s odhodláním nepříliš lichotivý výsledek vylepšit. Bojovné Fretky Nižbor Svojí soutěžní premiéru prožily i nižborské Fretky. V dubnu uspořádaly na hřišti v Berouně turnaj, který by měl odstartovat pravidelné setkávání minima existujících ženských hokejbalových týmů v republice. Na Berounský pohár dorazily celky hokejistek HC ESA Praha a hokejbalistek ERA Svítkov Stars Pardubice. Zkušenosti hokejového ženstva byly rozhodující a prvenství si připsal hokejový celek ESA. Fretky ale rozhodně nedaly vítězkám nic zadarmo. Obě utkání byla vyrovnaná a rozhodovala přesnější střelba pražanek, o čemž svědčí výsledky 0:2 a 0:1 pro ESU. Druhé místo po zásluze putovalo do Nižbora. Fretky totiž třetí celek, Pardubice, v první zápase přejely 6:0. Druhé utkání bylo o poznání dramatičtější a i přes výrazný tlak Nižboraček rozhodovala jediná branka minutu před koncem z hole Kadlecové. Na konci května Fretky vyrazily na další turnaj, který hostila Česká Třebová. Tentokrát s upravenými pravidly a systémem 3+1 na třetinu hřiště. Po dlouhé tříhodinové cestě Fretky nastoupily proti spojenému celku České Třebové a Pardubic, vystupujícím pod hlavičkou Pardubice B. I když měla děvčata více ze hry, nebyl jejich výkon úplně optimální a Pardubice vyhráli 2:1. Ve druhém utkání byly soupeřkami hráčky Letohradu. Fretky konečně setřásly únavu a ve druhé polovně zápasu seřídily i mušku. Výhra 5:1 byla naprosto zasloužená. O finále bojovaly nižborské hráčky s týmem Pardubice A. Fretky opět dominovaly, čehož byla důkazem výhra 3:0 a kýžený postup. Finálový duel byl asi nejvyrovnanějším a zároveň nejhezčím zápasem na turnaji. Fretky byly mírně aktivnější a jejich soupeřky, Pardubice B, hrozily z brejků. Brankářka Králová ale několikrát vytáhla zákrok, kterým svoje spoluhráčky podržela. A tak góly padaly jenom do sítě pardubického celku. Dvakrát se prosadila nejlepší hráčka turnaje, Jana Šimková. Nejprve bombou od půlky a poté střelou zápěstím po zemi. Slibné vedení Fretky udržely až do závěrečného hvizdu rozhodčího a mohly se radovat ze zasloužené výhry v turnaji. Veteránské zlato Kelti Nižbor uspořádali 28. května turnaj hráčů nad 35 let. Dějištěm byl Beroun a kromě pořádajících Keltů se zúčastnily celky Alpiq Kladno a Kert Park Praha. Účastníci změřili své síly dvoukolově postupně v dopolední a odpolední části turnaje. V úvodním zápase podlehli domácí Kelti lehce favorizovanému Alpiqu Kladno 0:2, kdy vyrovnanou partii převážil na stranu vítězů zejména výborný výkon kladenské brankářské legendy J. Procházky, který ještě v loňském roce pomohl mužskému týmu Alpiqu k dobytí mistrovského titulu v extralize. V následujícím měření sil s týmem Kert Parku již byli Nižborští střelecky úspěšnější a svou převahu přetavili v zasloužené vítězství 3:1. Když pak v posledním zápase dopolední části jasně přehrál Alpiq Kladno své pražské soupeře poměrem 4:0 zdálo se, že je na nejlepší cestě k celkovému prvenství. Těmto úvahám ale vystavili Kelti v odvetě ráznou stopku. Po polední přestávce totiž předvedli svůj nesporně nejpovedenější zápas na turnaji. Po poločasovém vedení 2:0 totiž spustili v druhé polovině utkání střelecké galapředstavení, které se zastavilo až na skóre 7:0! Opařený Alpiq pak v následujícím zápase přeci jen vydřel hubenou výhru 1:0 nad Kert Parkem a zajistil si tak stříbrnou pozici. Před posledním zápasem tak bylo zřejmé, že jakékoli vítězství přinese Keltům celkové prvenství. Ti neponechali nic náhodě a i svůj druhý odpolední zápas zakončili se sedmičkou na kontě vstřelených branek (7:2). Z celkového prvenství se tedy radovali pořádající Kelti Nižbor, na druhé příčce skončil Alpiq Kladno a na třetím místě tým s patrně nejvyšším věkovým průměrem Kert Park Praha. strana 11

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice. Cyklostezka do Berouna slavnostně otevřena

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice. Cyklostezka do Berouna slavnostně otevřena Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává obec Nižbor Číslo 4 - prosinec 2011 Ročník 7 Cyklostezka do Berouna slavnostně otevřena Vede podél řeky Berounky a spojuje Nižbor

Více

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává obec Nižbor Číslo 2 - červen 2012 Ročník 8 Dětské odpoledne s archeology Vandalové uřízli Prachův kříž Na Hradišti ve Stradonicích

Více

Nižborský list. Nižbor zasáhla ničivá povodeň. Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena. Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

Nižborský list. Nižbor zasáhla ničivá povodeň. Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena. Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává obec Nižbor Číslo 2 - červen 2013 Ročník 9 Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena V sobotu 11. května byla slavnostně

Více

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice Čtvrtletník pro, Stradonice a Žloukovice ZDARMA ský list Vydává obec Číslo 3 - září 2014 Ročník 10 Vážení občané, tento článek bych mohla začít psát úplně stejně jako před čtyřmi roky: Možná rychleji než

Více

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává obec Nižbor Číslo 4 - prosinec 2014 Ročník 10 Vážení občané, za celé zastupitelstvo a pracovníky obecního úřadu vám přejeme

Více

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává obec Nižbor Číslo 3 - září 2012 Ročník 8 Stradoničtí hasiči slavili 120 let Kaple sv. Liboria s novým krovem V červnu byly zahájeny

Více

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice. Cyklistický svátek v Nižboru

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice. Cyklistický svátek v Nižboru Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává Obec Nižbor Číslo 2 - červen 2009 Ročník 5 Cyklistický svátek v Nižboru V sobotu 11. dubna se Panská louka proměnila v rejdiště

Více

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává obec Nižbor Číslo 1 - březen 2015 Ročník 11 Jaké budou oslavy výročí obce? Jaké si je uděláte Ta odpověď je samozřejmě nadsázka;

Více

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice. Další fotografie ze Slavností piva na straně 2. Program oslav k 750.

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice. Další fotografie ze Slavností piva na straně 2. Program oslav k 750. Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává obec Nižbor Číslo 2 - červen 2015 Ročník 11 Další fotografie ze Slavností piva na straně 2 Slavnosti piva přilákaly dva tisíce

Více

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává Obec Nižbor Číslo 3 - září 2009 Ročník 5 Nové zvony do kostela Povýšení sv. Kříže Po vypsání výběrového řízení na pořízení nových

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Oslavy 130. výroční založení hasičského sboru. Vážení spoluobčané! Dostává se vám do rukou prázdninové číslo našeho občasníku, ve kterém se vás snažíme informovat o životě naší obce

Více

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává Obec Nižbor Číslo 1 - březen 2010 Ročník 6 Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Termín konání: pátek 28.

Více

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice. Zastupitelé plánují jako letošní prioritu rozšíření prostor v budově základní školy

Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice. Zastupitelé plánují jako letošní prioritu rozšíření prostor v budově základní školy Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává obec Nižbor Číslo 1 - březen 2014 Ročník 10 Nižborský masopust V sobotu 22. února se uskutečnil pátý ročník Nižborského masopustu.

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA Červen 2015 > číslo šesté www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY Páteční akce

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

TELNICE. www.telnice.eu ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 2 ŘÍJEN 2008. Telnické Sluníčko. Sokolský tábor. Jarmareční ozvěny. Rozhovor s ředitelkou školy

TELNICE. www.telnice.eu ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 2 ŘÍJEN 2008. Telnické Sluníčko. Sokolský tábor. Jarmareční ozvěny. Rozhovor s ředitelkou školy TELNICE www.telnice.eu TELNICKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 2 ŘÍJEN 2008 Telnické Sluníčko Jarmareční ozvěny Sokolský tábor Rozhovor s ředitelkou školy PROJEKT NOVÉ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY Telnický

Více

OBZOR ROČNÍK X VIII. (X X X VI) V HOR A ŽĎOVICÍCH DNE 30. LEDNA 2015 ČÍSLO 1 NEPRODE JNÉ. Tříkrálová sbírka Horažďovice, foto: Š.

OBZOR ROČNÍK X VIII. (X X X VI) V HOR A ŽĎOVICÍCH DNE 30. LEDNA 2015 ČÍSLO 1 NEPRODE JNÉ. Tříkrálová sbírka Horažďovice, foto: Š. HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2015 OBZOR V Y B Í R Á M E Z O B S A H U ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY STR. 2 3 Z RADNICE STR. 1, 5 7 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 12 13 M Ě S Í Č N Í K V Ě N O V A N Ý H O S P O D Á Ř S K É M U, K

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Dobrovolníci v nemocnici

Dobrovolníci v nemocnici 12/2005 POZOR změna termínu! 21. zasedání Zastupitelstva města se uskuteční 22. června od 16 00 hodin ve velké zasedací síni MÚ Sušice. Osvěžení na koupališti Od 17. června je opět v provozu městské koupaliště,

Více

DUBEN 2012. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Poděkování 95. LASKAVÝ VEČER. Městský ples r. 2013

DUBEN 2012. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Poděkování 95. LASKAVÝ VEČER. Městský ples r. 2013 DUBEN 2012 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků Poděkování Děkuji městu Slatiňany, panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání k narozeninám. Ing. Josef Malý, Slatiňany

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané Nové číslo občasníku se vám dostává do rukou s mírným zpožděním zapříčiněným hlavně bleskovou povodní, která postihla naši obec ve dnech 2. až 4. června tohoto

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 11 3. ČERVEN 2011 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz VODA Z PRAMENŮ KŘINICE BYLA NABRÁNA V sobotu 21. května les na Studánce ožil. Už od časného rána zde byl slyšet

Více

Ďáblický. září 2011. měsíčník Městské části Praha Ďáblice

Ďáblický. září 2011. měsíčník Městské části Praha Ďáblice Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice září 2011 Obsah... Zprávy z Rady...2 Léto a úředníci...3 Od září v mateřském centru...4 Začal nový školní rok...5 Rozšiřování skládky Ďáblice příběh bez konce?...6

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Nejstarší královédvorský občan Vladimír Papírník oslavil 100. narozeniny

Nejstarší královédvorský občan Vladimír Papírník oslavil 100. narozeniny Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 28. února 2014 ZDARMA 2 2014 Festival R. A. 1 Dvorského Řešení cyklistické 2 dopravy Sběr zahradního 3 odpadu Projekt Město 4 vzdělávání Rozhovor s paní 5 V.

Více

OBZOR ROČNÍK XI V. ( X X XII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 24. ČERV N A 2011 ČÍSLO 6 NEPRODE JNÉ. Návštěva prezidenta ČR v Horažďovicích

OBZOR ROČNÍK XI V. ( X X XII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 24. ČERV N A 2011 ČÍSLO 6 NEPRODE JNÉ. Návštěva prezidenta ČR v Horažďovicích HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2011 OBZOR V y b í r á m e z o b s a h u Návštěva prezidenta str. 1 Z radnice str. 7 Dračí lodě str. 2 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r n í m u

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO MÍSTOSTAROSTY Nacházíme se uprostřed období dovolených a školních prázdnin a v letošním roce také netradičně uprostřed mezi volbami do poslanecké sněmovny a volbami do zastupitelstev

Více