CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com"

Transkript

1 1/2011 CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte IFS v potravinářském řetězci IMTRADEX vužívá IFS Aplikace Novinky v IFS Aplikacích Foto: I.D.C. Holding a.s.

2 IFS PLÁNY A VIZE PRO ROK 2011 Naším cílem jsou dlouhodobé vztahy se zákazníky a neustálé zlepšování námi poskytovaných služeb. Již v loňském roce jsme deklarovali, že se chceme stát jedním z předních dodavatelů ERP řešení pro výrobní segment na českém a slovenském trhu. Tato myšlenka úzce koresponduje s globální strategií IFS, která jde svou cestou, přichází s vlastními názory a určuje tak trendy budoucího vývoje komplexních podnikových aplikací. Inovace námi poskytovaných řešení vychází ze zkušeností a potřeb našich uživatelů, jsou zaměřené na posílení konkurenceschopnosti našich zákazníků a v důsledku toho posílení pozice IFS odlišením se od tradičních ERP dodavatelů. Jednoduchost, odpovědnost, profesionalita to jsou základní charakteristiky našeho přístupu k zákazníkům, partnerům i kolegům. Vycházíme z toho, že obchod a podnikání je komplex činností, který však nemusí být nutně složitý. Minulostí je již doba, kdy ERP bylo schopno jen plánovat zdroje a evidovat potřeby, nyní je poptávka po uceleném nástroji, který je schopen efektivně podporovat řízení všech klíčových procesů podniku ve vzájemných úzkých vazbách. Vývoj našich řešení se bude dále výrazně zaměřovat na zakázkově orientované podniky a jejich procesy, které v současné době stále častěji přecházejí na projektově řízený model. Jen ten jim totiž umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků, lépe sledovat časový vývoj projektu/zakázky a detailně vyhodnocovat všechny, nejen výrobní, náklady s projektem/zakázkou spojené. ERP nyní obecně míří k tomu, co bychom mohli nazvat ERP 2.0, což je kombinace plánování podnikových prostředků (ERP) s funkcemi sociálních médií. Vyplývá to i z odborné studie, kterou IFS realizovala ve spolupráci s agenturou Affinity Research Group mezi více než 260 výrobními řediteli středních a velkých organizací. Dotazovaní manažeři upřednostňují především podnikový software, který obsahuje funkce sociálních sítí jako například Twitter či Facebook, jež mají zásadní vliv na zefektivnění interní komunikace. A právě to je směr, který IFS též sleduje a ve svých aplikacích postupně rozvíjí. Mnoho zákazníků využívá IFS Aplikace od samého začátku vážíme si jejich důvěry a vnímáme ji jako náš dlouhodobý závazek. Zdeněk Fous výkonný ředitel IFS pro Českou a Slovenskou republiku 2

3 OBSAH Aktuality str. 4 IMTRADEX úspěšně využívá IFS Aplikace str. 6 IFS Aplikace 7.5 novinky CPS str. 8 IFS Aplikace v potravinářském řetězci str. 10 Nové možnosti práce s dokumenty str. 12 APIS pomáhá řídit procesy v Austin Detonator str. 14 Novinky v IFS Aplikacích str. 16 IFS Lidské zdroje konkurenční výhodou str. 17 Helpdesk nejčastější otázky a odpovědi str. 18 Novinky v legislativě str IFS CZECH s.r.o. Czech Republic. Hvĕzdova 1716/2b Praha. 3

4 A K T U A L I T Y IFS HLAVNÍM PARTNEREM SIS 2010 Zúčastnili jsme se již 7. ročníku mezinárodní konference Svět informačních systémů Konference se konala září v hotelu Voroněž v Brně a společnost IFS byla jedním z Hlavních partnerů této akce. Ing. Jozef Kovačik, ředitel IFS Slovakia zde představil nové řešení IFS navazující na moderní trendy v oblasti projektového řízení. Přednáška s názvem Řízení projektů pružné řešení pro úspěšné podnikání byla reakcí na průzkum, který IFS uskutečnila ve spolupráci s nezávislou výzkumnou agenturou. Tento průzkum mezi vedoucími pracovníky středních a velkých výrobců ukázal, že většina výrobců považuje projektové řízení za zcela klíčovou a nezbytnou součást ERP řešení. IFS proto přichází s řešením, které na tyto požadavky reaguje, přináší pohotový přehled a kontrolu nad projekty a umožňuje řízení podniku na projektových principech. Mezinárodní konference Svět informačních systémů je největší pravidelnou odbornou akcí pro širokou veřejnost zabývající se aktuálními tématy z oblasti podnikové informatiky a managementu. Konferenci každoročně pořádá Centrum pro výzkum informačních systémů, odborná sekce České společnosti pro systémovou integraci, ve spojení s vydavatelstvím CCB zastoupeným redakcí časopisu IT Systems a Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně. Nad konferencí převzal záštitu prof. Karel Rais, rektor VUT v Brně. UŽIVATELÉ IFS APLIKACÍ MAJÍ ZÁJEM O PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Ve dnech října 2010 se uskutečnil další ročník tradičního setkání uživatelů IFS Aplikací, který IFS uspořádala ve spolupráci se společností ALTEC, významným implementačním partnerem IFS. Vítáme tuto příležitost vyměnit si vzájemně s našimi uživateli i partnery zkušenosti z provozu našich aplikací. Bez vzájemné komunikace a otevřené diskuse se zákazníky bychom nedokázali tak rychle reagovat na měnící se podmínky trhu a vyjít vstříc požadavkům zákazníků na změny, které praxe vyžaduje, uvedl k tomu Zdeněk Fous, výkonný ředitel IFS pro Českou a Slovenskou republiku. Dvoudenní program přinesl uživatelům z celé České a Slovenské republiky 4 řadu nových informací, největší zájem však účastníci projevili o moderní projektově orientované řešení IFS Project Based Solution. Účastníky též oslovilo doplnění modulu pro zpracování Personalistiky a Mezd do standardní nabídky IFS Aplikací. Velmi zajímavou prezentací bylo i představení přínosů produktu APIS Business Intelligence, přehledného manažerského systému od společnosti ALTEC, který lze s IFS Aplikacemi snadno propojit a získávat tak pravidelné reporty o stavu zakázek, jednotlivých projektech, vynaložených nákladech a návratnosti investic. Účastníci setkání měli rovněž příležitost zhlédnout praktickou ukázku upgradu na verzi IFS Aplikace 7.5 ve společnosti ARMATURY Group. O své zkušenosti se podělil Libor Slavík ze společnosti ARMATURY a Pavel Štancl, projektový manažer IFS Czech. Významným hostem setkání pak bezesporu byl Marcin Taranek, president IFS CEE (Central&East Europe), který na začátku druhého dne promluvil o strategii IFS na lokálních trzích a podpoře, kterou korporace věnuje jednotlivým regionům. Nastíněna tak byla obchodní a servisní strategie IFS pro rok 2011, která koresponduje s cílem stát se jedním z předních dodavatelů ERP řešení pro výrobní segment v České a Slovenské republice.

5 A K T U A L I T Y NOVĚ UZAVŘENÉ OBCHODY V ROCE 2010 BAEST, a.s. BAEST je soukromou společností s výrobním programem zaměřeným na výrobu svařovaných ocelových konstrukcí a zařízení pro stavebnictví, strojírenství, energetiku, ekologii, zemědělství, chemický, petrochemický a potravinářský průmysl. V současné době tato společnost zaměstnává cca 240 pracovníků. Implementované řešení: Finance, Distribuce, Výroba, Údržba, Generální opravy, Prodej & Služby, Lidské zdroje, Prodej & Marketing, Řízení jakosti, Správa dokumentů. Počet uživatelů: 100 PROJEKTY Spojené kartáčovny a.s. Společnost patří mezi největší výrobce kartáčnického zboží ve střední a východní Evropě. V současnosti se jejich výrobky prodávají ve více jak 15 zemích Evropy a počet zaměstnanců se pohybuje kolem 500. Implementované řešení: Finance, Distribuce, Výroba, Projekty, CRM, Business Analytics. Počet uživatelů: 180 STROJMETAL KAMENICE s.r.o. Strojírenský výrobní podnik zaměřený na výrobu špičkových složitých produktů v oboru zápustkového kování hliníku, v současné době zaměstnává cca 400 zaměstnanců. Implementované řešení: Finance, Distribuce, Výroba, Projekty, CRM. Počet uživatelů: 115 DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC SLUŽBY A MAJETEK Plaček s.r.o. Největší velkoobchod s chovatelskými potřebami v České republice se rozhodl přejít na nejnovější verzi IFS Aplikací 7.5 a rozšířit ji i do svých dalších společností. Společnost byla založena v roce 1989 jako rodinný podnik a je součástí Holdingu PLAČEK SE. Společnosti tohoto Holdingu jsou aktivní na trhu s chovatelskými potřebami také na Slovensku, v Lotyšsku, Rusku a Ukrajině. Implementované řešení: Trade Management, Finance, Distribuce, E-shop, Mobilní prodej, Maloobchod Počet uživatelů: 60 VÝROBA 2VV, s.r.o. Renomovaný výrobce vzduchových clon, větracích jednotek a široké škály vzduchotechnických výrobků. Společnost byla založena v roce 1995 a její výrobní program se postupně rozrůstá. Díky kvalitním spolehlivým výrobkům a službám dnes již neodmyslitelně patří do rodiny významných evropských výrobců. Implementované řešení: Finance, Distribuce, Výroba, Projekty, CRM, Mzdy. Počet uživatelů: 58 5

6 IMTRADEX ÚSPĚŠNĚ VYUŽÍVÁ IFS APLIKACE ING. LADISLAV VIKTORA / PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA, IMTRADEX A.S. Akciová společnost Imtradex patří k předním dodavatelům skladovacích systémů v České Republice. Vyrobená skladovací zařízení jsou ve velké míře vyvážena i do zahraničí. Pocítili jste nějaké změny v chování vašich zákazníků v souvislosti s hospodářskou krizí? Ano, hospodářská krize se projevila hlavně poklesem celkového objemu obchodních případů a tedy i výkonů. Zejména v zahraničí zesílil konkurenční boj, který ovlivnil strukturu zakázek. Konkrétně tak, že ubyly finančně významné objednávky a zvýšil se počet těch nízkoobjemových v řádu do 0,5 mil. Kč. I v této době však naše společnost dokázala uspět např. na německém trhu a získat státní zakázku za téměř 20 mil. Kč. Přímým důsledkem krize byl především tvrdý tlak na ceny. Nepozorujeme pouze změny chování našich zákazníků, ale sledujeme rovněž změny v chování našich konkurentů. Proto jsme museli najít cestu, jak snížit cenu produktu tak, aby pro nás byl stále rentabilní. Zredukovali jsme drahé externí činnosti a snížili přesčasové práce u dělnických 6 profesí zvýšením jejich produktivity. Podstatné je, že nebylo nutné v důsledku snížení výkonů přistoupit k aktivnímu propouštění zaměstnanců. Tyto kroky ovlivnily naši rentabilitu pohybující se v roce 2010 kolem přijatelných %, což i v době krize zajišťuje posilování ekonomické stability naší společnosti. Společnost Imtradex aktivně prosazuje dlouhodobou podnikatelskou vizi a péči o zákazníka. V roce 2008 jste zavedli integrovaný systém managementu jakosti. Jak konkrétně se tato změna promítla do procesů vaší společnosti? Naše společnost přistupuje k problematice kvality komplexně spolu s problematikou vlivu těchto procesů na životní prostředí. Neoddělujeme řízení kvality jako samostatný proces od ostatních, právě toto komplexní pojetí bylo oceněno certifikačním orgánem TÜV propůjčením Certifikátu výjimečnosti. Kvalitní řízení všech hlavních procesů se pak přímo odráží na úrovni spokojenosti zákazníků a dnes se neobejde bez uceleného informačního systému. Abychom vše efektivně zvládli a přitom byli schopni dosahovat neustálého zlepšování, zejména v oblasti spokojenosti zákazníků, naimplementovali jsme a od následně uvedli do rutinního provozu pokrokový ERP systém IFS Aplikace. Dnes, po dvou letech užívání informačního systému, je zcela zřejmé, že tato skutečnost byla význačným mezníkem v historii naší společnosti. Co bylo hlavním důvodem rozhodnutí pro implementaci IFS Aplikací? Vrcholový management naší společnosti si byl vědom vlastních slabin v řízení procesů, zejména obchodu, nákupu a výroby. Bylo nám jasné, že informační systém sám o sobě v podniku nic nevyřeší, a proto jsme hledali takový informační systém, do kterého je možné vdechnout vlastní život společnosti. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 14 uchazečů, z nichž nakonec zvítězila nabídka společnosti ALTEC, která dodává a implementuje systém IFS Aplikace. O volbě tohoto řešení rozhodla kromě jiných faktů i skutečnost, že jde o globálně dodávaný systém z první světové desítky ERP na trhu. Tento systém využívají prestižní výrobní organizace po celém světě i v České a Slovenské republice. Jsme tedy posíleni i tím, že jsme úspěšně zvládli všechna úskalí implementace a nyní patříme do velké rodiny podniků, které IFS Aplikace používají.

7 Jak dlouho trvala implementace nového IS a jak změny přijali vaši zaměstnanci? Implementace trvala celkem 4 měsíce a probíhala v souladu s plánovaným harmonogramem. Po uvedení do ostrého provozu pak následovala optimalizace systému za dohledu konzultantů společnosti ALTEC, kteří nám pomohli zaškolit klíčové uživatele. Lidé v naší společnosti cítí příslušnost ke svému zaměstnavateli a vědí, že rozvoj podniku je ku prospěchu jim samotným, chápou také, že jejich individuální růst pomůže společnosti jako celku. Díky tomu bylo zavedení nového informačního systému přijato jako krok vpřed, bez něhož by si společnost neudržela tak vysokou konkurenceschopnost a řešení dopadů krize by také bylo mnohem obtížnější. Museli jste se v průběhu implementace vypořádat s nějakými nečekanými těžkostmi? Co byste příště v podobné situaci udělali jinak a lépe? Každý dobrý hospodář ví, že práce nikdy nekončí. Před implementací, v jejím průběhu i dnes se musíme vypořádat s řadou nástrah podnikání. Pokud jsme však něco udělali špatně a pozdě, bylo to rozhodnutí o implementaci ERP systému. Loni jsme oslavili 20 let od založení společnosti, která je již 15 let v rukou vedení českého vrcholového managementu. ERP systém máme teprve 2 roky. Z dnešního pohledu vidím, že toto rozhodnutí mělo přijít mnohem dříve. Informační systém IFS Aplikace je v ostrém provozu již dva roky. Jeho spuštění se odehrálo v období, kdy se již naplno projevovala hospodářská krize. V čem vidíte hlavní přínosy nového IS? Po dvou letech je vidět, jak u nás v krátké době došlo ke zvýšení discipliny všech THP pracovníků bez nutnosti použití represivních nástrojů řízení. Sleduji také, jak roste jejich sebevědomí, a domnívám se, že i jejich vnitřní uspokojení z vykonané práce. Obecně došlo ke sjednocení pracovních postupů a unifikaci procesů, a tím také k zavedení většího pořádku. Na všech úrovních rozhodování systém poskytl větší přehlednost, umožňuje manažerům lépe sledovat náklady a dodací termíny. Zvýšila se úroveň tvorby prodejních cen. Nasazení systému IFS Aplikace také umožnilo přejít k novému způsobu odměňování zaměstnanců ve výrobě, konkrétně k zavedení úkolové mzdy u 95% výrobních operací. V důsledku zavedení úkolové sazby se zvýšila produktivita práce až o 30 %. A vůbec nevadí, že jsme navýšili počty pracovníků v technologii, neboť se nám to nyní mnohonásobně vyplatí. Máte nějaké doporučení pro podniky, které se na podobné změny teprve chystají? Pokud vůbec mám to právo někomu radit, tak doporučuji s rozhodnutím o pořízení ERP systému neváhat. Nestačí jen vybrat vhodný ERP systém, stejně důležité je před výběrem důkladně zanalyzovat vlastní stav řízení podnikových procesů a vybrat si i dobrý tým implementátorů. Nezbytný je také osobní přístup a zainteresovanost vrcholového managementu, který je motivací pro ostatní zaměstnance. Případová studie zpracovaná agenturou CVIS Consulting popisující zavádění a přínosy IS ve vaší společnosti byla v loňském roce oceněna vydavatelstvím IDG. Získala cenu za nejlepší případovou studii v oboru výroba a průmysl za rok Co pro Vás toto ocenění znamená? Za tímto oceněním nevidím ani tak naše úspěchy dosažené po implementaci, jako spíše úspěchy těch ostatních, ať to jsou tvůrci IFS Aplikací nebo ti, kterým se podařilo při implementaci a následné podpoře v rutinním provozu vytvořit fungující společné dílo, tím mám na mysli především pracovní tým společnosti ALTEC. Jaké novinky ve vašich produktech připravujete pro rok 2011? Můžete prozradit, na jaké inovace se mohou těšit zákazníci u nás i v zahraničí? Zákazníkům chceme v letošním roce nabídnout inovované námi vyráběné skladovací systémy a jejich komponenty. Naše strategie pro tento rok počítá také s kratšími dodacími termíny a se stabilizací úrovně prodejních cen. Neinvestujeme pouze do lidí a IT technologií, v rámci našich možností jsme již ke konci loňského roku zahájili obměnu výrobního zařízení. Postupně nahrazujeme zastaralé, málo výkonné stroje za nové, moderní CNC technologie. Do poloviny tohoto roku počítáme také s dalšími investicemi do modernizace, která bude zajišťovat další zvýšení produktivity práce a zvýšení kvality. Jedná se o CNC stroj vyrobený na zakázku přímo pro naši společnost. Pro nás tak rok 2011 je pokračováním toho, co jsme od počátku krize započali. 7

8 OCHUTNÁVKA NOVINEK Foundation1 nová sekce Skupina a součet na kartě SQL ve vyhledávacím dialogu v IFS Enterprise Exploreru umožňuje vytvářet pokročilé vyhledávání pomocí SQL pro skupinové dotazy. Finance pokud je v Platebních podmínkách definován více než jeden konkrétní den splatnosti, použije se nyní vždy další den splatnosti. Výroba materiálové prohlášení je nyní možné importovat z XML souboru ve formátu IPC 1752 třídy D a IPC 1752a třídy 6. Údržba vylepšena funkcionalita kopírování údržbových smluv. Uživatel má nyní možnost zvolit, zda bude kopírovat všechny nebo pouze platné řádky servisní smlouvy. Také může zvolit datum, které se použije jako Datum od pro nově vzniklou smlouvu. Business Analytics hromadné ověřování publikovaných reportů umožňuje identifikovat reporty, které vyžadují korekce po změnách informačních zdrojů. Foundation1 výsledky Googlovského hledání mohou nyní odkazovat jak do klienta IFS Enterprise Explorer, tak i do IFS Webového klienta, stejně jako tomu bylo dříve. Finance automatická autorizace Sales & Marketing přidána podpora pro propojení s MS Exchange server Business Analytics Execution server nyní v případě chyby vytváří log a neukládá prázdný Excel do databáze. může být použita i v případě, kdy dodavatelská fakturace obsahuje pouze část příjmu. Distribuce při vytváření prodejní objednávky z prodejní nabídky přibylo zaškrtávací políčko, které nabízí možnost předávat předkontaci do prodejní objednávky (hlavičky i řádek). Lidské zdroje přidána podpora SEPA pro platby zaměstnanců ve formátu XML podle normy ISO

9 IFS APLIKACE 7.5 CPS7 Správa dokumentů při kopírování dokumentů přibyla volba Vyloučit kopírování připojených dokumentů. Foundation1 nový parametr external_search pro funkce a formuláře umožňuje externím aplikacím vytvářet vlastní dotazy do IFS Aplikace. Distribuce při vkládání množství k vrácení do řádky AVM je hodnota automaticky načtena s maximální přesností. V dialogu pro příjem, vyřazení a vrácení do skladu je nově automaticky načtena hodnota v prodejní i skladové MJ. Přidána dvě nová zaškrtávací políčka Vrácení celkového množství a Vyřazení celkového množství. Foundation1 certifikován Oracle Certified 11gR2 pro provoz IFS Aplikace 7.5 SP6 (a všechny novější). Výroba pro nekonfigurované položky je nyní možné vypočítat předběžné náklady pro poptávku. V případě, že byly provedeny změny v prozatímní struktuře poptávky, mohou být nově simulované náklady znovu vyhodnoceny. Business Analytics nově přidané obecné časové dimenze nyní umožňují použití ve všech informačních zdrojích. Vývoj produktu integrace s Primaverou byla významně vylepšena. Zjednodušena instalace a konfigurace instalace, odpadají omezení při instalaci více Extended Serverů. Milníky se nyní při exportu v Primaveře neaktualizují, ale zůstává zachován jejich původní typ. Prodej & Marketing rozšířen plug-in pro MS Outlook o možnost hledání kontaktů v databázi. Nově možnost hledání záznamů a pak následné připojení u. Foundation1 hledání pomocí substitucí umožňuje nyní přidat i dodatečný parametr. Toto bylo možné dříve pouze ve Windows klientu, nově je to možné i v IFS Enterprise Explorer. Správa dokumentů pokud je schvalovaný dokument prázdný, uživatel je na tuto skutečnost upozorněn. Uživatel tak může snadno vidět, o jaký typ dokumentu se jedná (originál, kopie, ). V tomto přehledu uvádíme pouze některé z velkého množství novinek. V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat přes 9

10 IFS APLIKÁCIE ZAISŤUJÚ EFEKTÍVNE PLÁNOVANIE ZÁSOB V POTRAVINÁRSKOM REŤAZCI Pri výbere dodávateľa informačného systému sme hľadali silného partnera k systému, ktorý patrí do prvej svetovej desiatky. Ďalej sme požadovali jeho zameranie na riadenie výroby a logistiky, pretože tieto procesy sú pre fungovanie našej spoločnosti rozhodujúce, uvádza Ing. Marek Gombita, finančný riaditeľ I.D.C. Holding. 10 TRADÍCIA A INOVÁCIE Akciová spoločnosť I.D.C. Holding je úspešným slovenským potravinárskym výrobcom, ktorý zamestnáva viac ako pracovníkov. Materská spoločnosť sídli v Bratislave, ďalšie dva výrobné závody Pečivárne Sereď a Figaro Trnava sa nachádzajú tiež na Slovensku. V zahraničí vlastní I.D.C. Holding tri dcérske obchodné spoločnosti, konkrétne v Maďarsku, Poľsku a Českej republike. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a predaj trvanlivého a polotrvanlivého pečiva a cukroviniek. Výrobky sú vyvážané predovšetkým na trhy Visegrádskej štvorky, ale aj na trhy Ruskej federácie a Chorvátska. Stratégia spoločnosti I.D.C. Holding je založená predovšetkým na dodržiavaní českej a slovenskej tradície výroby. Tú reprezentuje klasické trvanlivé pečivo značky Sedita, medzi ktoré patria napríklad dobre známe Horalky, Tatranky, Mila rezy a Kávenky či polomáčané sušienky. V súčasnosti sa všetko vyrába podľa objednávok z plánu, tým sú zaručené disponibilné zásoby pre skutočný odber. Spoločnosť kladie veľký dôraz na priebežné inovácie sortimentu. Aby sme zostali dlhodobo úspešní, musíme naše výrobky neustále zdokonaľovať a ponúkať zákazníkovi nový tovar, charakterizuje vývoj produktového portfólia Ing. Marek Gombita. Pre súčasný potravinársky priemysel je charakteristický zložitý dodávateľskoodberateľský reťazec, rovnako ako prísne výrobné normy. Dynamické a konkurenčné prostredie výroby cukroviniek a všeobecne potravinársky odbor navyše ovplyvňuje sezónnosť tovaru (vianočné, veľkonočné obdobie a pod.) a tiež skutočnosť, že ide o typický rýchloobrátkový tovar, pri ktorom sa dodacie lehoty pohybujú okolo 24 hodín. Tieto faktory kladú vysoké požiadavky na automatizáciu riadenia výroby, logistiky a celého dodávateľského reťazca. Spoločnosti z tohto odboru sa teda dnes len ťažko obídu bez sofistikovaného informačného systému. POŽIADAVKY NA INFORMAČNÝ SYSTÉM A DODÁVATEĽOV Prínosy IFS Aplikácií, ktoré spoločnosť používa od roku 2004, sú v lokalizácii pre zahraničné pobočky a v podpore riadenia hlavného procesu spoločnosti. Naviac je zaistený budúci vývoj a stabilita dodávateľa na trhu. Riešenie poskytuje vyvážený pomer cena/výkon, rýchlosť jeho inovácií a referencie, do-

11 pĺňa odborný garant pre oblasť výroby Ing. Ivan Greguš. Prvá fáza implementácie prebehla individuálne v zahraničných dcérskych spoločnostiach (Praha, Krakov, Budapešť). Potom nasledovala slovenská matka a jej výrobné dcéry. Systém sa podľa toho postupne odovzdával do užívania. Najprv boli pokryté obchodné a logistické procesy, potom prišla na rad výroba. Podstatné je, ako sú nadefinované procesy, pretože štandardne nastavená aplikácia nespĺňala všetky naše požiadavky. Voľba vhodných komponentov a ich parametrizácia boli rozhodujúce pre bezproblémovú a efektívnu prevádzku systému, uvádza Ing. Marek Gombita. Napriek tomu, že aplikácia ponúkala široké možnosti vlastných riešení, šli sme cestou úpravy na mieru, teda prispôsobenia našim procesom. To malo, samozrejme, negatívny vplyv na nárast celkového množstva zákazníckych úprav a teda aj nákladov, predĺžil sa tiež čas implementácie. Naši manažéri však chceli zachovať vlastné know-how pri realizácii procesov, preto sme na týchto úpravách trvali, dodáva Ing. Marek Gombita. Po skúsenostiach s implementáciou je možné jednoznačne konštatovať, že je potrebné klásť výrazný dôraz na detailný návrh riešenia. Týka sa to najmä určenia právomocí, zodpovedností a dôsledného zmapovania procesov do čo najmenších podrobností a previazanosti. ZJEDNODUŠENIE PRÍSTUPU K MANAŽÉRSKYM INFORMÁCIÁM Kľúčovými procesmi spoločnosti I.D.C. Holding sú výroba a logistika. Pre firmu je dôležité, kedy bude výrobok dostupný na sklade. IFS Aplikácie sú použité na riadenie opakovanej procesnej výroby na sklad. Na linkách sa vyrábajú stovky výrobkov s dodacou lehotou do 24 hodín, neustále teda treba disponovať zásobami a zabezpečovať ich plynulé doplňovanie v rámci reťazca. Z pohľadu logistiky je potrebné rešpektovať, že sa vyrába celkom na 10 výrobných linkách v sériovej výrobe a na ďalších štyroch v dcérskych spoločnostiach. Nespornou výhodou je tiež získaná kontrola nad dcérskymi spoločnosťami, najmä nad nákladmi, ktoré generujú. Kontrola funguje na základe priameho prístupu do informačných systémov týchto firiem, dodáva Ing. Marek Gombita. Investovať Hlavný prínos implementácie informačného systému vidíme v podpore spolupráce s našimi dodávateľmi a odberateľmi. MAREK GOMBITA, I.D.C.HOLDING do nového systému sa teda v I.D.C. Holding bezpochyby vyplatilo. HLAVNÉ PRÍNOSY Informačný systém je zdrojom konkurenčnej výhody a základom pre ďalší rozvoj podnikovej informatiky. Došlo k zlepšeniu spolupráce v dodávateľskom reťazci. Riadenie zásob teraz prebieha efektívnejším spôsobom a umožňuje tak pružne reagovať na požiadavky z výroby. Vďaka prehľadnejšiemu riadeniu nákladov v dcérskych firmách došlo k úsporám financií. Stanovenie presných nákladov a výnosov konkrétnej objednávky hneď po vyprodukovaní výrobku prináša neustály prehľad o ziskovosti a možnosť nastavenia ďalších obchodných stratégií. Hlavný prínos implementácie informačného systému vidíme v podpore spolupráce s našimi dodávateľmi a odberateľmi. IFS Aplikácie nám tiež pomáhajú znížiť zásoby vstupov a, naopak, mierne zvýšiť zásoby výrobkov, čo sme potrebovali. Pred zavedením systému sme mali trikrát viac peňazí viazaných vo vstupných ako vo výstupných zásobách. Dnes už objednávame materiál tak, aby sme zaistili výrobu na tri až štyri týždne dopredu oproti minulosti, keď sme sa spoliehali na intuíciu a skúsenosti pracovníkov, uzatvára Ing. Marek Gombita, finančný riaditeľ I.D.C. HOLDING. POKRAČOVANIE ÚSPEŠNEJ SPOLUPRÁCE IFS A I.D.C. HOLDING Na základe skúseností a výsledkov, ktoré firma v posledných piatich rokoch dosiahla, sa manažment rozhodol pre ďalší rozvoj IFS Aplikácií a pre upgrade na novú verziu 7.5 v moduloch Výroba, Distribúcia, Financie, Riadenie kvality, Riadenie projektov a Správa dokumentov. Hlavnými prínosmi novej verzie v module Financie sú flexibilita v účtovných operáciách a štatistikách, možnosť tvorby rôznych typov dokladov v rôznych menách, riadenie cash-flow (Cash Box funkcionalita). V moduloch Výroba a Distribúcia je možné lepšie sledovať a riadiť náklady na materiál, skladové zásoby, sezónnu výrobu, marketingové kampane či vytvárať logistické clustre v reťazci SCM. V súlade so stratégiou rozvoja informačného systému našej spoločnosti očakávame od novej verzie IFS Aplikácií a pokračujúcej spolupráci naplnenie nasledujúcich cieľov: Zjednotenie procesov riadenia a plánovania predaja a zásob Zjednodušenie a automatizácia tokov v komunikácii a riadení procesov Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločností v skupine využitím nových technológii a nástrojov riadenia. uzatvára Ing. Marek Gombita, finančný riaditeľ I.D.C. Holding, a.s.. 11

12 NOVÉ MOŽNOSTI PRÁCE S DOKUMENTY IFS Czech spolupracuje s řadou svých zákazníků a partnerů s cílem poskytnout zákazníkům komplexní řešení s maximální přidanou hodnotou ve všech oblastech jejich činností. Jednou z oblastí, které jsou v poslední době stále více aktuální, je rozšířené workflow a elektronická archivace dokumentů. Z toho důvodu IFS Czech uzavřela dohodu o spolupráci se společností aplis.cz, která je specializovaným Oracle partnerem právě v této oblasti. Díky ověřené a uživatelsky zcela konsistentní integraci aplikace abcsuite společnosti aplis.cz do prostředí IFS Enterprise Exploreru mají uživatelé IFS Aplikace možnost významně rozšířit portfolio standardních DMS funkcionalit o další nástroje a zároveň splňovat požadavky platné legislativy. OD PAPÍROVÝCH DOKUMENTŮ K ELEKTRONICKÝM Digitalizace dokumentů, jejich následné zpracování a v neposlední řadě jejich archivace v souladu se zákonem jsou dnes aktuální témata, kterými by se měly zabývat jak subjekty v komerčním sektoru, tak instituce veřejné správy. Doba papírová, kdy stačilo vést evidenci dokumentů ve fyzické podobě, se postupně mění na dobu elektronickou. Nové podmínky, které mají svůj základ v celkové elektronizaci administrativních úkonů, přináší zvýšené nároky na jednotlivé organizace a v důsledku i na systémy, které zajišťují funkce spisových a archivačních služeb. Základní parametry archivace jsou dnes definovány v zákoně č. 499/2004 Sb., který byl novelizován zákonem č. 190/2009 Sb. a definuje, jaká kritéria a povinnosti je nutné dodržet při archivaci elektronických dokumentů, především z pohledu evidence a originality. Samostatnou kapitolou celé problematiky jsou datové schránky, které jsou realizovány v rámci zákona č. 300/2008 Sb. a souvisejících vyhlášek a představují významný posun od papírové výměny dokumentů k elektronické. Nově jsou tedy dokumenty vedeny jako elektronické originály, splňující stejné náležitosti jako jejich papírové verze. Tento nový směr, který je podpořen celkovou elektronizací veřejné správy, je nutné vnímat jako revoluční posun v řízení komunikace a zpracování dokumentů jak mezi orgány veřejné správy, tak mezi institucemi a komerčním sektorem a v budoucnu i mezi občany. V současné době se řada organizací potýká s problémy souvisejícími právě s trvalým nárůstem dokumentů a řeší nejčastěji problémy typu jak s dokumenty efektivně pracovat a následně je bezpečně uložit, jak digitalizovat papírové dokumenty a mít k nim okamžitý přístup. 12 ZPRACOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ Uživatelé IFS Aplikací mají z prostředí IFS Enterprise Exploreru přístup k ucelenému a efektivnímu řešení pro oboustrannou komunikaci organizací s datovými schránkami. Datové schránky tvoří významný kanál pro příchozí a odchozí poštu organizace. Obr. Příklad procesního diagramu Zpracování doručenky

13 Přinášíme zákazníkům inovativní a komplexní řešení v oblasti rozšířeného workflow, elektronické archivace dokumentů a komunikace s datovými schránkami, které jim plně pokryje potřeby v rámci celého životního cyklu práce s dokumenty. Jindřich Šavel, aplis.cz Příjem elektronického dokumentu je spojen s funkcí ověření jeho platnosti a uložení protokolu o ověření v souladu se zákonem č. 190/2009 Sb. Vypravované dokumenty je možné podepsat elektronickým podpisem, značkou společnosti či úřadu a opatřit časovým razítkem certifikační autority. Řešení současně splňuje požadavky vyplývající z již zmiňovaných zákonů č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě včetně všech úkonů vyžadovaných zákonem při příjmu a ukládání elektronických dokumentů ( 69a). Moduly aplikace abcsuite, rozšiřující standardní portfolio funkcionalit IFS Aplikací, zahrnují kromě výše zmíněných nástrojů zabezpečujících soulad se zákony i robustní nástroje na podporu workflow, které je možné využít pro řízení a automatizaci administrativních procesů spojených se zpracováním dokumentů. abcsuite nabízí například uživatelsky nastavitelné činnosti v rámci manuálních nebo automatických uzlů, uživatelsky nastavitelná pravidla pro evidence, oběh, notifikace, eskalace, přidělování náhradníků a uživatelsky definovatelných podmínek schvalování, vyřizování, ukládání, vyřazování, archivace nebo podmínek pro pokračování v dalším kroku. V neposlední řadě stojí za zmínku manuálně nebo automaticky iniciovatelná integrace s externími aplikačními prostředími na základě webových služeb, jako např. s IFS Aplikacemi a plný audit přístupů k systému a k jednotlivým dokumentům. Jasně jsou zde definovány odpovědnosti a postupy včetně nástrojů pro uživatelskou definici komplexní procesní logiky (automatické nebo manuální větvení, nastavování časových parametrů) pro zabezpečení správného sledu požadovaných kroků a přesné mapování průchodu dokumentů v souladu s pravidly organizace. Pro ilustraci možností aplikace je níže uveden diagram procesu, který je možno čistě uživatelsky definovat a monitorovat. PŘÍNOSY POPISOVANÉHO ŘEŠENÍ Domnívám se, že právě úzká a procesně orientovaná integrace s moderním podnikovým systémem, jako jsou IFS Aplikace, může zákazníkům přinést kvalitativně novou úroveň práce s informacemi v organizacích, a to zejména v oblasti propojení strukturovaných (transakčních) a nestrukturovaných dat dokumentů, říká Jindřich Šavel, ředitel společnosti aplis.cz. Vyřešíme jim tak nejenom běžné potřeby, jako jsou firemní archivy a oběhy dokumentů, ale rovněž oblasti vstupu a digitalizace dokumentů včetně dlouhodobé archivace dokumentů po jejich zpracování, dodává. 13

14 APIS POMÁHÁ ŘÍDIT PROCESY V AUSTIN DETONATOR Společnost Austin Detonator - dříve známá pod názvem Zbrojovka Vsetín - patří k předním evropským výrobcům roznětných systémů. Počátek výroby prvních průmyslových elektrických rozbušek se datuje do období padesátých let minulého století. V roce 1999 byl podnik odkoupen společností Austin Powder International a stal se součástí velkého nadnárodního koncernu. Hlavní výrobní program dnes tvoří elektrické a neelektrické rozbušky, komponenty pro výrobu rozbušek, pilule, palníky a jiné pomůcky pro trhací práce. Austin Detonator je exportně orientovaná společnost, která více než 90 % své produkce vyváží do zahraničí, a to jak do zemí Evropské unie, tak i do vzdálenějších destinací, jako jsou např. USA, Japonsko, Austrálie a země Středního východu. V současné době zaměstnává již 800 pracovníků. VÝBĚR DODAVATELE A ROZHODUJÍCÍ KRITERIA Jedním z hlavních požadavků při výběru informačního systému ve společnosti Austin Detonator bylo zajištění manažerských informací pro různé úrovně řízení. O pořízení manažerské nadstavby uvažovalo vedení společnosti již během výběrového řízení na podnikový informační systém, implementace ERP systému IFS Aplikace se tak stala prvním impulzem ke změně. Ostrý provoz IFS Aplikací byl úspěšně spuštěn k 1. lednu 2008 a vedení společnosti se ihned poté vrátilo k myšlence pořídit manažerský informační systém, který by umožnil centralizovat data pro rozhodovací procesy a zprostředkovat globální pohled na chod a hospodaření celého podniku. Stávající způsob reportingu z ERP systému prostřednictvím tiskových sestav a dokumentů v MS Excelu se ukázal jako nedostačující a nevyhovující aktuálním potřebám společnosti. Proto bylo rozhodnuto o vybudování MIS, který bude čerpat 14 data z provozních aplikací a přetvářet je na informace, které vrcholový i střední management potřebuje k rozhodování. Při výběru systému a dodavatele bylo posuzováno mnoho kritérií. K těm nejdůležitějším patřila vysoká flexibilita reportingu, možnosti distribuce reportů, rychlá a kvalitní implementace a také cena řešení. Na konečnou volbu systému APIS (ALTEC Productive Intelligence System) měl vliv také fakt, že jeho výrobce, společnost ALTEC, již zajistil dodávku a implementaci ERP řešení IFS Aplikace a mohl tak využít znalostí procesů Austin Detonator. To se nakonec projevilo jako výhoda při propojování obou systémů. Stejně důležitá byla také schopnost připravit kmenová data k agregaci, která je nezbytná pro jejich adekvátní použití uživatelskými skupinami na různých úrovních řízení. HLAVNÍ ÚKOLY PRO NOVÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM Hlavním požadavkem při implementaci APISu bylo převedení konkrétních reportů ze skladového hospodářství, prodeje, financí, výroby a kvality, které jsou vedené v IFS Aplikacích, do manažerského informačního systému. Tento požadavek se díky znalosti obou systémů podařilo naplnit a týdenní reporty nyní umožňují sledovat pohledávky, závazky, objem prodejů a další důležité ukazatele z uvedených oblastí. Významná část řešení pokrývá právě prodeje, z nichž nejsledovanější jsou především náklady, které slouží jako zdroj pro analýzu obchodních marží. Kromě uvedených oblastí pokrývá manažerský systém také telefonování a poskytuje tak např. přehledy o veškerých nákladech a druzích volání přes mobilního operátora. Druhým úkolem bylo využít možností analýz ze získaných informací. V první fázi byly vytvořeny rozbory zaměřené na obchodní marže z pohledu zákazníků, typů výrobků, teritorií,

15 a to včetně časového vývoje. V oblasti kvality jsou pak rozbory zaměřeny na neshodné výrobky a hledání příčin jejich vzniku. Poslední krok, který je plánován v rámci rozvoje systému APIS, je vytvoření uceleného konceptu řízení dle metodiky Balanced Scorecard. Manažerský informační systém je v podstatě zrcadlem odrážejícím správnost dat zpracovaných v provozním systému. Jde nejen o to chyby odhalit, ale také učinit taková opatření, aby již další nevznikaly, uvádí Hana Hájková, která je ve společnosti Austin Detonator zodpovědná za controlling. Tato zásada se stala výzvou pro celý implementační tým, který nakonec vytvořil celkem tři opravné mechanismy: Data pořizovaná do systému APIS jsou upravena podle předdefinovaných pravidel. Některé doklady jsou označeny určitým atributem tak, aby je bylo možné identifikovat a nastavit jejich chování. Byl změněn proces přeúčtování tržeb pomocí interních dokladů v oblasti prodeje a definován přesný postup, jak takový doklad vyhotovit. Poslední uvedený mechanismus samozřejmě zkomplikoval dosavadní práci účetních. Tyto obtíže však byly vyváženy tím, že nyní jsou veškeré doklady správně zaúčtovány. Při řešení problémů s chybami se ukázalo jako výhodné, že společnost pořídila transakční i analytický systém od stejného dodavatele. Vyhledání a oprava dat tak díky tomu byla podstatně rychlejší a snadnější. Podobně jako v jiných organizacích, ani v Austin Detonator se nový manažerský systém nesetkal u všech uživatelů s bezmezným nadšením. Pracovníci doposud zvyklí na své tabulky v Excelu se museli naučit, kde a jak reporty najdou. Tato fáze je velmi citlivá, proto je nutné věnovat každé skupině uživatelů dostatek času na školení a individuální konzultace. Jako vhodný model lze doporučit dvoustupňové školení. Koncové uživatele by měli školit vlastníci klíčových procesů, neboť dobře znají detaily práce, např. v oblasti obchodu, řízení vztahů se zákazníky atd. PŘÍNOSY SYSTÉMU V PRAXI I když společnost ještě není s budováním manažerského systému u konce, je již nyní možné vidět tyto hlavní přínosy: Snížení časového vytížení pracovníků controllingu až o 100 % pracovníci se již nemusí zabývat pořizováním a čištěním dat, ale mohou se plně věnovat analýzám. Vedení společnosti má kdykoli k dispozici informace pro své rozhodování a nemusí čekat, až oddělení controllingu vytvoří potřebné reporty. Jednotná verze pravdy a vyloučení duplicit manažerský systém je nyní centrálním místem pro vyhledávání informací krozhodovacímu procesu. Zkvalitnění procesu plánování je zřejmé zejména v oblasti investic, kde lze snadno vyhodnotit přínosy a ziskovost konkrétního výrobku. Pro klasické plánování jsou přínosem analýzy minulých let. Konsolidace dat jelikož je společnost složena z více samostatných firem, potřebuje mít možnost náhledu na výsledky celé skupiny, což bylo v minulosti velmi obtížné zajistit a navíc svysokou mírou chybovosti. Prohloubení možností analýz nahlížení na data z nových pohledů a také použití nových nástrojů pro rozpad, slučování, pivoting apod. Autor: Petr Sodomka/CVIS Consulting 15

16 N O V I N K Y ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ A OPTIMALIZACE MOBILNÍ PRACOVNÍ SÍLY V IFS APLIKACÍCH IFS posiluje svou nabídku pro klienty z oblasti služeb a údržby o rozsáhlejší funkce plánování a optimalizace mobilní pracovní síly. Dochází k tomu díky nově získané spolupráci se společností 360 Scheduling, která je specialistou v oboru časového plánování a dlouhodobě pomáhá organizacím zabývajícími se službami v terénu efektivně plánovat čas a optimalizovat zdroje. Přidání 360 Scheduling do IFS Aplikací umožní firmám těžit z integrovaného a globálního řešení pro optimalizaci mobilní pracovní síly. Díky schopnosti definovat nákladově nejvýhodnější scénáře nebo dodat nejlepší možnou úroveň služeb zákazníkům dává toto řešení uživateli plnou kontrolu nad kvalitou služeb i ziskovostí, vysvětluje Zdeněk Fous, výkonný ředitel IFS pro Českou a Slovenskou republiku. Odvětví služeb je jedním z cílových segmentů společnosti IFS, která nabízí úplné a integrované obchodní řešení řídící celý životní cyklus zákazníků, smluv, strojů a vybavení. Prostřednictvím IFS Aplikací mohou organizace podporovat a zlepšovat obchodní procesy, a to především díky užší spolupráci se zákazníky, dodavateli a subdodavateli. IFS Aplikace zahrnují funkce termínového plánování a optimalizace zdrojů, řízení instalované základny, řízení náhradních dílů, mobilní řešení pro personál v terénu, správu hovorů a případové řízení včetně SLA, to vše propojené s financemi, centrálním nákupem, výrobou a personálním oddělením. SPOLEČNOST IFS SE INSPIRUJE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ Laboratoře IFS, výzkumné a vývojové zařízení zaměřené na vývoj nových funkcí pro podnikové aplikace, se ve snaze zvýšit efektivitu a uživatelskou příjemnost IFS Aplikací nechává inspirovat sociálními sítěmi, jako je Facebook, Twitter a Skype. Zjednodušení procesu záznamu a sdílení informací v rámci podniku to jsou hlavní cíle nové koncepce společnosti IFS. Proto jsou nejnovější funkce, které v současné době vyvíjejí Laboratoře IFS, zaměřeny na zlepšování týmové spolupráce a záznam informací do znalostních databází uživatelsky příjemným způsobem. K nejnovějším nástrojům patří IFS Talk, IFS Communicator a IFS WikiHelp, díky nimž mohou uživatelé odesílat komentáře, účastnit se diskusí a prohledávat databáze stejně jednoduše jako na Googlu, a to vše v rámci jednotného zabezpečeného prostředí. 16 Na rozdíl od stávajících nástrojů sociálních médií, které jsou přístupné všem, byly nástroje sociálních médií od Laboratoří IFS vyvinuty tak, aby přenesly funkce sociálních médií do podnikového prostředí s integrovaným zabezpečením. Uživatelé nemusejí opouštět hlavní podnikový systém, pokud potřebují najít relevantní informace, což znamená, že veškeré informace jsou jim k dispozici a přístupné přímo v IFS Aplikaci. David Andersson, ředitel Laboratoří IFS, k tomu řekl: Dnes uživatelé očekávají od svého ERP systému stejné funkce, jaké používají ve svém osobním životě. Je proto výhodné přijmout vzhled a prostředí aplikací, které lidé důvěrně znají, a zlepšit tak použitelnost našich vlastních podnikových řešení. Podnikové aplikace jsou výkonné pouze do té míry, nakolik jsou výkonné a dostupné v nich obsažené informace, proto je nezbytné se s nimi seznámit a usnadnit jejich použití. Laboratoře IFS jsou funkční jednotkou v rámci IFS Research and Development, která hledá nové oblasti funkcí podnikových aplikací a slouží jako testovací základna pro nové vývojové iniciativy a projekty v duchu nových koncepcí, které ještě nejsou připraveny na nasazení ve velkém. Laboratoře IFS se nechávají inspirovat intuitivními internetovými aplikacemi a aplikacemi sociálních médií a zapojují je do IFS Aplikací. Pomáhají tak razit cestu trvalému cíli společnosti zlepšovat použitelnost podnikových aplikací, čímž stanovují nové standardy navrhování podnikového softwaru pro své zákazníky.

17 IFS LIDSKÉ ZDROJE KONKURENČNÍ VÝHODOU VAŠEHO PODNIKU Jedna z nejčastějších otázek, které si kladou dnešní společnosti je, jak ve 21. století nejen udržet ale především zvýšit konkurenceschopnost? Odpovědí na tuto otázku bývá schopnost řešit složité problémy, lépe reagovat na potřeby zákazníků a být tvořivější. Všechny tyto schopnosti stojí na tom nejdůležitějším, co každá společnost má na lidech, které zaměstnává. RESPEKTOVÁNÍ INDIVIDUALIT Společnost IFS se zabývá oblastí lidských zdrojů již od roku 1992 a od té doby vyvinula širokou škálu funkcí, které lze použít ve většině zemí světa. Předností tohoto řešení je jistota, že široká škála rozmanitých funkcí zaručí stejné služby pro různé skupiny uživatelů v rámci jedné organizace. Jednoduché, transparentní struktury se snadno ovladatelnými postupy pro sběr dat, analýzu a praktickou implementaci poskytují manažerům vysoce efektivní nástroj pro rozhodování, který podporuje strategické i operativní aspekty správy lidských zdrojů, samoobslužnou správu času, docházky a projektového či nákladového výkaznictví. ZACHOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI Žijeme ve stavu neustálých změn, kdy je schopnost rychle se rozhodovat naprosto nezbytná pro přežití a udržení se na trhu. Modul IFS Lidské zdroje obsahuje nástroje pro rychlou a správnou interpretaci nároků na kompetence v organizaci i příslušné metody pro rychlou realizaci definovaných potřeb. Díky přehledu celkové kompetentnosti je organizace lépe připravena na změny, jako jsou ekonomické či investiční výkyvy v nových produktech či trzích. Koordinovaný nábor zaměstnanců šetří zdroje a čas. Podpora talentovaných jedinců zahrnuje správu údajů o hodnotících pohovorech a plánech rozvoje. Funkce správy školení v IFS Lidské zdroje umožňuje společné plánování kurzů na základě zmapovaných vzdělávacích potřeb organizace. Mapování jasné kariérní dráhy pomáhá zvyšovat stabilitu organizace a snižovat důsledky odchodů z funkcí a odchodů do důchodu. Modul IFS Lidské zdroje tak zajišťuje soulad mezi obecnými cíli a strategií organizace a plánovaným kvalifikačním rozvojem jednotlivců. INFORMOVANOST Provozní část komponenty IFS Lidské zdroje řídí čas zaměstnanců a výdaje od jednotlivých úloh až po celé projekty, cestovné, dovolené či nemocenskou a spojuje je v rámci ERP s komponentou IFS Finance. Proces je založen na jednoduchých výkaznických postupech, které jsou jasně orientovány na informační tok. Modul IFS Lidské zdroje tyto věci řeší hladce a s minimálními nároky na ruční zadávání. PŘÍNOSY: Zjednodušená evidence času a docházky Efektivní zpracování všech cestovních nákladů Přehledné plánování kapacit Efektivní správa mezd Plně integrovaná správa dokumentů Možnost podávat pracovní zprávy odkudkoli VŠE ZVLÁDNETE SAMI Hlavní myšlenkou IFS je svoboda, dokonce i z hlediska dostupnosti systému pro uživatele. Pomocí všeobecného rozhraní tak údržbáři a servisní technici, obchodní zástupci i distanční pracovníci mohou snadno komunikovat a podávat zprávy z terénu, hotelu či z domova. Eliminuje se potřeba tištěných dokumentů či volání a vysvětlování okolností. S tímto typem řešení jsou skutečnými vítězi manažeři na střední úrovni. Bez zbytečného plýtvání časem, který by jinak strávili náročnou administrativou, se jim informace zobrazují přímo na jejich vlastním portálu. Jako plně integrovaná součást IFS Aplikací se komponenta IFS Lidské zdroje začleňuje do všech podnikových procesů.

18 HELPDESK VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME ALEŠ LEVINSKÝ / SENIOR KONZULTANT IFS CZECH Potřebujeme v přehledu řádků Nákupních požadavků vytvořit řadu dotazů a výběrů podle našich požadavků pro vyhledávání a řazení podle různých kritérií. Jak to nejlépe provést? K dispozici je standardní možnost uživatelsky vytvořit si vlastní dotazy a výběry, které si můžete uložit, a opakovaně používat, nebo si již vytvořené modifikovat podle potřeby a konkrétní situace. Není potřeba programovat speciální dotazy a třídění zobrazení řádků. Při zpracování Vrácení materiálu od zákazníka (AVM) potřebujeme mít možnost vytvářet Dobropis společný pro všechny řádky vrácení, ne pro každý řádek zvlášť. Standardně je možné vytvářet jak jednotlivé Dobropisy pro řádky, tak společný dobropis z hlavičky Vrácení (AVM). Funkce se spouští z menu na pravé tlačítko myši. Nejde nám stornovat příjem na Nákupní objednávku. Kde je chyba? Zkontrolujte, zda nemáte k příjmu napárovanou došlou fakturu. Pokud ano, zrušte ji, a zkuste znovu provést storno příjmu. Aplikace při příjmu položky z Výrobní objednávky do skladu hlásí, že není povolena nulová hodnota. Potřebujeme však tuto položku urgentně zpracovat. Může se to stát v případě, že na položce není uvedena hodnota položky. Je potřeba nejprve provést výpočet nákladů pro tuto položku a potom nakopírovat do nákladové sady 1. Tím by se měla vyplnit hodnota položky, a aplikace povolí příjem do skladu. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ANDREA KALUŽOVÁ / ÚČETNÍ SPECIALISTA IFS CZECH 18 Milí čtenáři, dovolte mi upozornit na některé z mnoha legislativních novinek roku Zákon o DPH Novela zákona o DPH účinná od 1. dubna Nový tiskopis přiznání k DPH vzor č. 17 se poprvé používá pro zdaňovací období leden 2011 nebo 1. čtvrtletí 2011 i přes to, že novela zákona o DPH je účinná od Novela ruší daňové dobropisy a daňové vrubopisy. Nové názvosloví pro obojí je Opravný daňový doklad. Přenesení daňové povinnosti přiznat a zaplatit daň na příjemce plnění při dodání zlata, zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu atd. (tzv lokální reverse charge). Změny v uplatnění nároku na odpočet daně. Daň na vstupu bude moci být uplatněná jen v zákonné výši. Nárok na odpočet lze uplatnit nejdříve ve zdaňovacím období, ve kterém plátce doklad obdrží. Odpočet daně v poměrné výši. V případě použití obchodního majetku zčásti pro účely nesouvisející s ekonomickou činností je možné uplatnit plný národ a dodanit, vyjma dlouhodobého majetku, u kterého se musí kvalifikovaným odhadem určit procento využití a tím vzniká povinnost uplatnit nárok na odpočet pouze v poměrné výši již v okamžiku pořízení dlouhodobého majetku. Pokud se koeficient odchýlí od 10 procentních bodů, pak se provádí roční vypořádání. Změny při opravách základu a výše daně. Zákon o dani z příjmů Od je sleva na dani za poplatníka Kč měsíčně. Byla zpřesněna podmínka pro daňově uznatelný odpis pohledávek. Osvobození licenčních poplatků hrazených do zahraničí, pokud se jedná o platbu mezi spojenými osobami a jsou splněny další podmínky. Minimální roční vyměřovací základ pro placení pojistného pro rok 2011 činí Kč. Zaměstnavatelé budou poskytovat náhradu mzdy po dobu 21 dnů dočasné neschopnosti a to v letech Cestovní náhrady v roce 2011 Sazba základní náhrady na 1 km činí od u motorových vozidel 3,70 Kč. Minimální výše stravného se v roce 2011 zvýší na 63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin, na 95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, na 149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Nový zákon daňový řád Dnem nabyl účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, kterým byl nahrazen zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat:

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat: v oblastech: Nabízíme řešení integrací zdrojů dat: finanční reporting, plánování, forecasting rekonciliace, finanční konsolidace prezentace formou Balanced scorecard segmentace zákazníků podpora projektových

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky Zahájení školení: listopad 2006 Ukončení školení : nejpozději červenec 2007

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky Zahájení školení: listopad 2006 Ukončení školení : nejpozději červenec 2007 vyhlašuje Z A D Á V A C Í Ř Í Z E N Í na zakázku Specifická vzdělávání pracovníků Austin Detonator ve spojitosti s implementací nového integrovaného informačního ERP systému K provedení předmětného zadávacího

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons LFC Group, s.r.o. Martin Šveda ředitel společnosti Společnost LFC Group, s.r.o. Agenda Představení společnosti LFC Group, s.r.o. Otázky / kvíz Implementace a konzultační

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 1.Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu. Řízení obchodu. Trh a konkurence.

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY RON PORTÁL JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA DOCHÁZKA MINI PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY MZDY 7 - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM Mzdový

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005 Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

ABRA Gen. E-shop. Produktový list

ABRA Gen. E-shop. Produktový list ABRA Gen E-shop Produktový list Nástroj, který přináší peníze E-shop je moderním prostředkem prodeje, bez něhož se v dnešní době neobejde žádná firma vyžadující: prodej koncovým zákazníkům (B2C), velkoobchodní

Více

Vyúčtování elektrické energie

Vyúčtování elektrické energie Ekonomické informační systémy bez hranic Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner 3 1 2 6 4 Foto: ŠJů & Jagro. Vyúčtování elektrické energie V rámci informačního systému SQL Ekonom nabízíme

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

www.ithighway.cz SVĚT NEMUSÍ BÝT SLOŽITÝ! Powered by Ness Technologies

www.ithighway.cz SVĚT NEMUSÍ BÝT SLOŽITÝ! Powered by Ness Technologies www.ithighway.cz SVĚT NEMUSÍ BÝT SLOŽITÝ! Powered by Ness Technologies it Highway Filozofie it Highway Integrované řešení vše v jednom Kompletní IT jako služba Pokrytí všech potřeb SME firem Od připojení

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Případová studie. Partners Financial Services a.s.

Případová studie. Partners Financial Services a.s. Případová studie Partners Financial Services a.s. Obsah spolupráce... situace... Začátek 3 cíle... Výchozí 4 řešení... Obchodní 5 očekávání... Realizované 6 Naplnění cílů & 7 2 www.infomatic.cz Začátek

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Microsoft.NET Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Přehled Země: Česká republika Odvětví: Obchod Profil zákazníka ELIT CZ, s.r.o. je největším

Více

Logika formulářů úlohy

Logika formulářů úlohy Logika formulářů úlohy Uživatelský/administrační manuál CleverApp s.r.o. 2007/11/03 verze 1.0 CleverApp s.r.o. 2007 1/1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Důležité faktory úspěchu řešení ze strany uživatelů... 3 3 Nářadí

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence//

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// Platby Obratová předvaha Pohledávky Upomínky Účty Otevřené pozice >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// www.tlfi.de >Ergonomie// TimeLine Mini- finanční účetnictví je vhodný pro nákladově

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Archivace Elektronických Dokumentů

Archivace Elektronických Dokumentů Archivace Elektronických Dokumentů Václav Provazník Technology Solutions Manager Oracle Consulting Agenda Výchozí stav Výzvy, Požadavky, Možnosti Řešení Oracle Zkušenosti z praxe

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století CORTIS Consulting s.r.o. Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ Květen 2014, Martina Brotánková 1 ÚVOD Původně samostatné pivovary Odlišné přístupy vlastníků s různými hospodářskými výsledky Různý stupeň technologického vybavení Jiné

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Popis vzdělávacích kurzů Realizace odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. Veřejná zakázka společností SUPER PET a.s. Dotovaný zadavatel Název: SUPER

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.04 + 2.05 (12.11.2016 do 23.12.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Položky k úhradě příští týden Nová aplikace pro dashboard počet dokladů s datem splatnosti dnes + 7 dní Účtování

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím skladová evidence Skladová evidence UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

IFS APPLICATIONS PRUŽNÉ ŘEŠENÍ PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ

IFS APPLICATIONS PRUŽNÉ ŘEŠENÍ PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ APPLICATIONS PRUŽNÉ ŘEŠENÍ PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ OA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA 2 APPLICATIONS PRUŽNÉ ŘEŠENÍ PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ CM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek)

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) ESF MU J.Skorkovský KPH Cíle a měřítka BSC Cíle a měřítka BSC zbavit se strnulého modelu finančního účetnictví a přitom zachovat tradiční finanční měřítka Tato

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Case Study google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Kdo je centrum holdings Původně jeden z prvních internetových portálů v Česku, dnes mediální společnost působící také na Slovensku

Více

Tomáš Chytil 27. Května 2014 Svatá Kateřina. AutoCont řešení s využitím MS platformy

Tomáš Chytil 27. Května 2014 Svatá Kateřina. AutoCont řešení s využitím MS platformy Tomáš Chytil 27. Května 2014 Svatá Kateřina AutoCont řešení s využitím MS platformy Přehled o úkolech, projektech Splnění požadavků ISO auditu Softwarová řešení Jednoduchost administrativních úkonů Elektronizace

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Bolesti a přínosy. Ing. J. Skorkovský, CSc. pro ESF MU

Bolesti a přínosy. Ing. J. Skorkovský, CSc. pro ESF MU Bolesti a přínosy Ing. J. Skorkovský, CSc. pro ESF MU Bolesti ve zpracování informací Téměř všechno, co vidíme v podniku konkurenta, je dnes možné zreprodukovat kdekoliv na světě (poznámka k Číně) Nelze

Více

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ ÚČETNÍ Samostatné účtování účetních transakcí Příprava podkladů pro hlavní účetní knihu Příprava a účtování všech závěrkových operací včetně inventarizace Příprava podkladů pro přiznání DPH včetně souhrnného

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více