UŽIVATELÉ SYSTÉMŮ BYZNYS ERP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELÉ SYSTÉMŮ BYZNYS ERP"

Transkript

1 UŽIVATELÉ SYSTÉMŮ BYZNYS ERP

2 ČERNOBÍLÁ VARIANTA NEGATIVNÍ VARIANTA VARIANTA S OCHRANNÝM PROSTOREM Plánujete provést restrukturalizaci? Chcete získat? Chcete zvýšit? Potřebujete zvýšit efektivitu nejdůležitějších procesů?

3 ČERNOBÍLÁ VARIANTA NEGATIVNÍ VARIANTA VARIANTA S OCHRANNÝM PROSTOREM BYZNYS ERP PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY ERP systémy dokážou přijímat konkrétní požadavky dané společnosti a reagovat na ně. Nad standardním jádrem systému se vytváří řešení, které kopíruje veškeré podnikové procesy. Výsledkem je nástroj plně podporující růst společnosti. Efekt kvalitní implementace ERP spočívá v přesných informacích ve správný čas na správném místě. Sofistikovaná řešení dokonce plánují a prognózují další vývoj a v určitých případech mohou i modelovat nejpravděpodobnější scénáře. Podnikové informační systémy určené pro segment středních a větších organizací v sobě spojují přednosti krabicových ekonomických balíků a velkých systémů, samozřejmě s přihlédnutím k velikosti zákazníka a jeho oboru. Z malých ekonomických systémů přebírají do určité míry kompaktnost celého řešení, rychlost zprovoznění, uživatelsky přívětivé a jednoduché ovládání a v neposlední řadě také nízkou cenu. Z velkých řešení se pak ERP produkty pro střední a větší organizace inspirují v oblasti podpory a přizpůsobení zákaznickým podnikovým procesům, uzpůsobení pro specifické tržní segmenty, dostatečné zásobě doplňujících modulů, které lze podle potřeb do systému přidávat, či úrovni zákaznické podpory. Podnikové informační systémy BYZNYS ERP jsou nástrojem pro komplexní řízení podniků, které chtějí sjednotit podnikové agendy nebo získat pomocníka pro sledování kompletních ekonomických agend. BYZNYS ERP nabízí řešení pro plánování a řízení všech klíčových podnikových procesů, a to na všech úrovních podnikové architektury. Rozsahem nabízených modulů a vysokou variabilitou při nasazování jsou systémy BYZNYS ERP schopny pokrýt potřeby organizací různého oborového zaměření od obchodních společností, přes účetní firmy až po výrobní podniky působící v rozličných oblastech. Systémy BYZNYS ERP tak dokáží najít řešení nejen pro společnosti, které mají rozsáhlé a specifické požadavky na funkčnost, ale i pro firmy, u kterých je kladen důraz na zpracovávání velkých datových objemů.

4 Klíčové obory ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY OBORY Bezpochyby každý systém ovládá základní zpracování firemní agendy. Důležité ale je, jak se dokáže dále přizpůsobit konkrétním potřebám. Jinak to bude vypadat ve výrobní společnosti, jinak v případě autodopravce či obchodní organizace a zcela jinak v účetní nebo poradenské firmě. Představa, že ERP systém bude dodán ve standardní podobě, a ta pokryje všechny potřeby firemní agendy libovolné společnosti, je utopií. Zde pak nastupuje schopnost systémů přizpůsobit se speciálním požadavkům. Společnost J.K.R. dlouhodobě úspěšně prokazuje své kvality v oblasti implementace informačních systémů. Má tudíž rozsáhlé zkušenosti se zaváděním procesů v oblasti řízení ekonomiky, logistických systémů, výroby, zakázkově orientovaných či branžových řešení, stejně jako s vytvářením uživatelských řešení dle specifických potřeb zákazníků a k jejich plné spokojenosti. VÝROBNÍ FIRMY BYZNYS ERP je efektivním nástrojem pro řízení výroby ve většině výrobních odvětví. Jeho komplexní řešení řízení výroby není odvětvově specializovaný produkt, ale univerzální systém, který je relativně snadno modifikovatelný. Pomocí něj lze automatizovat řízení výroby v různých výrobních odvětvích, jako jsou například strojírenství, elektrotechnika, papírenství, výroba nábytku, stavebních prefabrikátů, slévárny, kovárny, a další. Je vhodný pro kusovou i sériovou výrobu, podporuje zakázkovou výrobu i výrobu na sklad pro trh. Zajišťuje zprůhlednění a automatizaci všech výrobních procesů v návaznosti na činnosti podpůrných činností (obchod, konstrukce, technologie a další). I Pro obchodní firmy připravil BYZNYS ERP mnoho funkcí, které řeší zmíněnou oblast od pořízení prvotních dokladů po složité reportování v rámci společnosti i obchodních partnerů. Systém je schopen uspořit značné náklady díky nastavení automatických procesů na klíčové procesy. Svou variabilitou umožňuje řešení v rámci jednotlivých modulů nebo propojením na další specializované systémy. STAVEBNICTVÍ BYZNYS ERP je vhodným nástrojem pro segment stavebnictví. pokrývá široké spektrum činností ve stavebnictví od projekčních, dodavatelských či realizačních firem, přes subdodavatele, až po developerské firmy. Konzultanti J.K.R. mají v oblasti stavebnictví rozsáhlé zkušenosti s nasazováním podnikových informačních systémů BYZNYS ERP například v těchto oborech: stavba občanských staveb domů a bytů, stavba průmyslových budov, kanceláří a obchodních center, subdodávky stavebních projektů a základní stavební připravenost projektů. SLUŽBY A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Firmy, které se zaměřují na zakázkové zpracování a poskytování služeb, mají velmi specifické požadavky na ERP systém. Je to způsobeno zaměřením společností, které své procesy se musí maximálně přizpůsobit zákazníkovi. BYZNYS ERP vychází ze základních potřeb těchto firem a připravil pro ně podpůrné nástroje zaměřené na optimalizaci vnitřních procesů z pohledu zpracování zakázek. Tím dochází k udržení stávajícího zákazníka, získávání nových klientů. Systém má mnoho funkcí, které řeší zmíněnou oblast od pořízení prvotních dokladů po složité reportování v rámci společnosti i obchodních partnerů.

5 ČERNOBÍLÁ VARIANTA NEGATIVNÍ VARIANTA VARIANTA S OCHRANNÝM PROSTOREM DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI Společnosti, které mají jako předmět činnosti poskytování služeb v oblasti dopravy, potřebují ERP systém, který jim usnadní práci, při plánování i následném vyúčtování dopravních služeb. BYZNYS ERP vychází ze základních potřeb těchto firem a připravil pro ně podpůrné nástroje zaměřené na optimalizaci vnitřních procesů z pohledu zpracování zakázek. Tím dochází k udržení stávajícího zákazníka, získávání nových klientů. Systém má mnoho funkcí, které řeší zmíněnou oblast od naplánování jednotlivých jízd dle zadání po složité reportování v rámci společnosti i obchodních partnerů. Systém je schopen uspořit značné náklady díky nastavení automatických procesů na klíčové procesy. Svou variabilitou umožňuje řešení v rámci jednotlivých modulů nebo propojením na další specializované systémy. Dispečink umožňuje evidenci automobilů, pořízení stazek, pořízení tuzemských a zahraničních cestovních příkazů, přesné sledování nákladů na provoz vozidla s možností provázání na náklady spojené s výdejovým skladovým dokladem (vlastní servisní středisko, čerpací stanice). Spedice je koncipována tak, aby maximálně podporovala týmovou práci dispečerů. ÚČETNÍ FIRMY Podnikový informační systém BYZNYS ERP je vhodným nástrojem nejen pro vlastní vedení účetnictví a s tím spojené agendy, ale také pro vedení účetnictví dodavatelským způsobem, což je pomocí podnikového informačního systému BYZNYS ERP realizováno v řadě účetních firmách. Zpracování této agendy umožňuje systém multiverzních firem, který je účetním firmám poskytován s výrazným cenovým zvýhodněním. Konzultanti J.K.R. se v oblasti účetních firem zaměřují zejména na detailní nastavení účetních předkontací, automatizaci rutinních a kontrolních procesů, evidenci a archivaci dokumentů a záznamů, výkaznictví a uživatelské výstupy. Specifické funkcionality BYZNYS ERP pro účetní firmy zahrnují například systém multiverzních firem, celostátní výkazy či manažerský systém Excellent. NEZISKOVÉ ORGANIZACE BYZNYS ERP je řešením nejen pro hospodářské, ale také i pro neziskové organizace a vybrané účetní jednotky, dle zákona o účetnictví, které mají specifické požadavky nejen na vedení účetnictví, ale také obecně na evidenci jednotlivých agend v rámci jejich hlavní i hospodářské činnosti. Systém na tyto specifické požadavky reaguje počínaje prvotní evidencí, přes záznamní povinnost až po výkaznictví a napojení na účetní systém státu. Konzultanti J.K.R. se zaměřují mimo jiné na specifika účtování včetně fondového hospodaření, automatizaci kontrolních procesů a účtování, evidenci a archivaci dokumentů a záznamů.

6 Praha ZÁTIŠÍ CATERING GROUP SLUŽBY Zátiší Catering Group vlastni síť luxusních restaurací v centru Prahy. Z důvodu potřeby zákazníka zmodernizovat a zefektivnit účetní a informační agendu, společnost hledala nový podnikový informační systém, jako nejlepší zvolila BYZNYS ERP. Základním kamenem pro úspěšnou realizaci se vzhledem k členité síti provozoven, ukázala potřeba propojit jednotlivé provozovny on-line. Současně bylo třeba zavést systém toku dokladů a komunikaci provozoven s centrálním skladem. Pro potřeby cateringových služeb bylo též důležité zavést zakázkový systém péče o zákazníka a evidence obchodních případů s návazností na výše zmiňovaný provoz. Mezi hlavni přínosy řešení patři on-line propojení jednotlivých poboček s centrální účetní jednotkou, komunikace jednotlivých poboček s centrálním skladem pro potřeby tvorby celkové objednávky sortimentu a komplexní přehled o stavu jednotlivých zakázek cateringu. GREIF-AKUSTIKA VLTAVA-LABE-PRESS NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ Vltava-Labe-Press je jedním z největších vydavatelských domů v České republice. Po úspěšném předání první fáze implementace, která spočívala především v nastavení společného zpracování pro centrálu, krajské divize a novinová centra, byla zahájena fáze druhá. Ta spočívala v nasazení systému i na jednotlivé redakce ve všech regionech po celé ČR. Dalším krokem bylo nasazení manažerského reportingu Excellent, díky němuž získalo VLP řešení pro controlling a finanční analýzy. Finanční řízení a zvýšení efektivity vykonávání firemních procesů bylo pro VLP jedním z nejdůležitějších aspektů nasazení systému BYZNYS ERP. Dalším důležitým přínosem řešení bylo sjednocení dat do jedné databáze. Centrála tak má okamžitý přehled o jednotlivých divizích, systém také umožňuje přímé přeúčtování mezi jednotlivými divizemi. Uživatelé také oceňují možnost komunikace s kancelářskými aplikacemi Microsoft Office přímo z prostředí BYZNYS ERP. VÝROBA Greif-akustika se zabývá měřením hluku, akustickými studiemi, projekční činností, ale také technickou realizací navržených opatření, tedy výrobou, instalací a zprovozněním zařízení. BYZNYS ERP splnil požadavky a očekávání odběratele, zejména díky možnosti kompletního sledování vývoje zakázky od počátečního kontaktu, přes tvorbu nabídky, její automatické natažení do rezervace materiálu na skladě, až po konečnou finální realizaci zakázky, zahrnující výdej materiálu, jednoduché vystavení faktur. Na zakázku bylo připraveno řešení pro kompletní ekonomické vyhodnocení projektů. Současně jsou všechny podnikové procesy evidenčně sledovány v souladu se systémem ISO a v souladu s tím také vyhodnocovány, jedná se například o počet reklamací, školení či projektů zlepšování. Pro sledování dokumentů byla navržena a implementována uživatelská úprava, která umožňuje jejich pohodlnou komplexní evidenci.

7 ČERNOBÍLÁ VARIANTA NEGATIVNÍ VARIANTA VARIANTA S OCHRANNÝM PROSTOREM Středočeský kraj NOHEL GARDEN Nohel Garden, největší český dodavatel zahrádkářských potřeb, si vybral BYZNYS ERP, aby měl automatizované obchodní procesy, dokonalý přehled o skladových zásobách a centralizované informační toky v České republice i na Slovensku, kde také působí. Zavést nový informační systém se společnost rozhodla především kvůli trvale rostoucímu objemu dat. Původně se vedla podniková agenda separátně pro každé oddělení, což v kombinaci s papírovými podklady narušovalo obchodní procesy a informační toky. Zavedení systému pro bezpapírový sklad s více než 100 bezdrátovými terminály přineslo do Nohel Garden dokonalý přehled o zboží ve skladu, došlo ke zpřesnění skladových operací a výraznému snížení chybovosti z původních 2 3 % na 0,1 %. Zároveň došlo například k dohledatelnosti odpovědnosti za chyby u každé operace, splnění požadavků řetězců, automatizaci procesů, zrychlení a zpřesnění vychystávání. Nechybí napojení na WMS (řízené sklady), CRM, EDI a objednávkové systémy. Všechny operace tak probíhají elektronicky a plně automaticky od objednávky, přes dodací list, potvrzení příjemky od řetězce až po vystavení faktury. RAVAK VÝROBA Ravak se od roku 1991 zabývá výrobou a prodejem sanitární techniky a v současné době působí velkou měrou nejen na českém trhu. Zhruba 70 procent z celkové produkce firmy je exportováno do více než 70 zemí světa. Je největším výrobcem nejen v Česku, ale i v celé střední a východní Evropě. Vzhledem k rostoucím nárokům na logistiku, společnost potřebovala optimalizovat skladové procesy, proto instalovala řídící manažerský systém Made4Net. Tento systém se propojil s řešením BYZNYS ERP a společně běží jako on-line skladový systém. Nová technologie klient-server také umožnila připojení vzdálených pracovišť, zejména výrobní části v Rožmitále. Platforma SQL také poskytla vlastnímu vývojovému pracovišti možnost vytvořit vlastní nadstavbové aplikace, které poskytují další potřebné informace pro pracovníky středního a vyššího managementu. V systému BYZNYS ERP se plně využívá hromadné účetní likvidace, která zautomatizuje účetní operace a ulehčí tím práci ekonomickému útvaru. Společnost Ravak má k dispozici jazykové mutace formulářů vydaných faktur a také velké množství uživatelských sestav, které poskytují relevantní informace pro příslušné pracovníky všech řídících stupňů. RYOR VÝROBA Ryor se od roku 1991 zabývá vývojem, výrobou a prodejem kosmetických přípravků. Byznys ERP používá od roku 1996, přičemž hlavním přínosem je sjednocení firemní agendy do jednoho systému. Výrazně se rozšířily také možnosti tvorby uživatelských sestav a navazujících uživatelských podmínek, zvýšil se komfort při práci s účetními doklady. Obsluha oceňuje provázanost systému s nástroji MS Office, kam především patří vytváření ových zpráv, používání šablon MS Word a přenos podkladů do MS Excel. Mezi speciální požadavky patřily úpravy v oblasti evidence výrobních skladů a řešení zabezpečující definice receptur a sledování podrobných informací o surovinách. Společnost také využívá internetový obchod ibyznys, jehož výhodou je kompletní provázání s BYZNYS ERP, nechybí automatizace zápisu do informačního systému, a to jak nově zaregistrovaného zákazníka, tak hlavně všech internetových objednávek. Dalším plusem je možnost zpracování objednávek obchodními zástupci, kteří mají prostřednictvím ibyznys všechny potřebné informace o produktech a konkrétním zákazníkovi. V současnosti společnost RYOR plánuje implementovat do skladů na centrále RF scannery pro efektivní řízení pohybu skladových zásob přes čárové kódy v rámci ERP BYZNYS.

8 Jihočeský kraj VSP DATA SERVISNÍ SPOLEČNOST VSP Data, špička v oblasti oprav a servisu elektronických zařízení, hledala náhradu za informační systém, jehož dodavatel ukončil svoji činnost. Dalším důvodem byla snaha o integraci dosud samostatně pracujících zejména skladových systémů. Firma proto hledala kompletní řešení poskytující průběžnou legislativní aktualizaci a vývojovou podporu od tvůrce systému. Hlavním argumentem pro BYZNYS ERP byl fakt, že J.K.R. je autorem řešení a ne pouhým distributorem či implementátorem. Klíčovou roli sehrála také otevřenost řešení a bezkonkurenční možnosti přizpůsobení. Pracovníci IT oddělení VSP Data mohou pomocí Prvků Uživatelské Volnosti (PUV) sami přizpůsobit systém jednotlivým uživatelům a jejich potřebám a reagovat tak na flexibilitu firemních procesů. BYZNYS ERP zaručuje rychlou a efektivní prezentaci výsledků formou široké škály reportů včetně grafických. Tuto problematiku řeší moduly BYZNYS BI a EXCELLENT nejen jako prezentační, ale i jako analytické nástroje pro řídící pracovníky. JEDNOTA ČESKÉ BUDĚJOVICE TECHMAT Techmat se zabývá obchodováním se zbožím v sortimentech: voda, plyn, topení, kamna, kotle, nářadí a kování, dílenské vybavení i koupelny, a to jak formou velkoobchodního, tak i maloobchodního prodeje. BYZNYS ERP zvolila jako spolehlivý a perspektivní systém, který zkvalitní řízení a organizaci práce a to především v oblasti skladové agendy. Nahrazované informační systémy zpracovávaly samostatně jednotlivé agendy od skladových až po účetní, takže byl kladen velký důraz na sloučení do té doby diverzifikovaných dat. Dalším důležitým krokem bylo propojení poboček v Třeboni, Českém Krumlově, Vodňanech, Prachaticích a Jindřichově Hradci, kde bylo využito nočních přenosů systému BYZNYS. Ke zvýšení efektivity přispělo také použití čteček čárových kódů v samoobslužné prodejně v Českém Krumlově. Hlavními přínosy řešení byla centralizace a snadný přístup ke kompletním informacím o stavu hospodaření jednotlivých středisek a možnost centrální tvorby a distribuce prodejních cen a slev dle různých ukazatelů. Jednota, spotřební družstvo České Budějovice, je firma s dlouholetou tradicí v oblasti obchodu a služeb a patří mezi největší spotřební družstva v České republice. Společnost hledala nový informační systém, který by komunikoval s prodejním systémem BOSS, který běží na prodejnách a provozovnách, a na centrále sdružoval tato data, což nejlépe splnil BYZNYS ERP. Nejprve byly zprovozněny moduly Mzdy a personalistika a Evidence majetku. Následovaly ostatní moduly, kdy bylo potřeba spustit i návazné zpracování fakturace v ekonomické části systému. V účetní oblasti bylo zpracováno několik důležitých úprav jako například hromadné zpracování příkazů REMADV, zpracování inventur majetku čtečkami, generace opravných účetních dokladů k nepřiřazeným platbám atd. Rovněž došlo k propojení se softwarem ve výrobě na bázi přenosu faktur a skladových pohybů ve formě účetního dokladu.

9 ČERNOBÍLÁ VARIANTA NEGATIVNÍ VARIANTA VARIANTA S OCHRANNÝM PROSTOREM Plzeňský kraj VSK PROFI VSK Profi, přední český dodavatel zboží z oblasti techniky stlačeného vzduchu, potřeboval řešit rostoucí požadavky na centrální zpracováni dokladů, provázanost informací a jejich dostupnost z jediného místa. Automatizace obchodních procesů a dokonalý přehled o skladových zásobách byly argumenty pro BYZNYS ERP. Díky novému systému se začaly evidovat jednotlivé obchodní případy i obchodní schůzky. Byla zavedena přehledná evidence o prodaných a servisovaných strojích. Změnou prošel také samotný proces prodeje, kdy došlo k nastavení systému předadresných rezervací s generací termínů dodání. Tento systém byl navíc doplněn automatickým informováním zákazníků o ještě nedodaném zboží. Výrazně se urychlila i agenda vystavování objednávek dodavatelům. Celkově se tím snížila chybovost úseku a zvýšila se spokojenost zákazníků. Ve skladovém hospodářství se výrazně urychlila expedice zboží zavedením přísné skladové logistiky na lokaci a nasazením rotačních skladových úložišť KARDEX, se kterými systém BYZNYS ERP komunikuje. Díky novému systému se také vylepšil dohled nad platební morálkou zákazníků. Management společnosti využívá automatické zasílání pravidelných reportů přímo z BYZNYS BI OLAPových kostek, což přineslo významnou úsporu času těchto klíčových manažerů. ATRIUM STAVEBNICTVÍ Atrium, patří mezi nejvýznamnější výrobce dřevostaveb rodinných domů, má 2 výrobní provozy a řadu vzorových domů po cele ČR. Vzhledem k zakázkově orientovanému podnikání hledala společnost informační systém, který by zastřešil klíčové firemní procesy a umožnil sledování dlouhodobých projektů. Mezi hlavní požadavky patřilo propojit evidenci obchodních příležitostí s evidencí již uzavřených smluv, což bylo dříve řešeno separátně. Také došlo ke sjednocení způsobu komunikace s obchodními partnery, protože BYZNYS ERP umožňuje rozesílání dokumentů přímo z informačního systému a prací ve Wordu s natažením údajů z informačního systému. Typickým příkladem je rozesílání akčních nabídek potenciálním zákazníkům, kteří projevili na webových stránkách společnosti zájem o tento typ informací. Webové stránky má Atrium propojeny přímo s vybranými daty informačního systému, aby zákazníci měli přístup k informacím o své stavbě přímo. Na stránkách společnosti je také přístupná mapa domů v ČR, která pomocí GPS souřadnic zobrazuje rozmístění realizovaných staveb a případně foto náhledy. Přínosem je také online připojeni obchodních zástupců v terénu s možností sledováni jejich aktivity. V neposlední řadě Atrium oceňuje podrobné BI analýzy z oblasti ekonomiky a obchodu. Management společnosti Atrium také potřeboval zajištění jednotné evidence každé stavby od podpisu smlouvy až po projektové řízení její realizace. Projektové řízení umožňuje detailní sledování harmonogramu jednotlivých staveb včetně přiřazení zdrojů ke každé činnosti. Výhodou je okamžitý přehled o kolizi zdrojů a nesplněných nebo ohrožených termínů. Důležité také bylo sledování detailního popisu vybavení domu. Na realizační část navazuje evidence reklamačních událostí a také možnost provádění vyhodnocení. ŠABATA Šabata od roku 1990 obchoduje s instalačním a topenářským zbožím a stavebninami. Pro nový podnikový informační systém se společnost rozhodla, aby zkvalitnila řízení a organizaci práce a to především v oblasti skladové agendy. Podstatným přínosem pro řízení firmy se stalo online propojení centrály a jednotlivých prodejen v Rokycanech, Ejpovicích, Tachově, Chebu a Domažlicích. Probíhá centrální zadávání skladových karet, centrální zadávání obchodních partnerů i tvorba jejich smluvních cen a podmínek. Sjednocením obchodní i účetní agendy do jednoho systému odpadlo veškeré přepisování informací mezi systémy. Centralizace umožnila také rychlý a snadný přístup ke kompletním informacím o stavu jednotlivých středisek. Dále se také změnil způsob účtování VPN, které jsou aktuálně rozpouštěny do nákupní ceny zboží a nikoliv účtovány dodatečně s rozpuštěním na jednotlivá střediska.

10 Karlovarský kraj EINHELL - UNICORE NÁŘADÍ Einhell - UNICORE nářadí je od roku 1997 výhradním dovozcem a distributorem značky GÜDE, která dodává široký sortiment nářadí od kompresorů přes svářečky, elektrocentrály, čerpadla až po vodárny či pneumatické nářadí. S rychlý růstem zázemí společnosti Unicore na českém trhu se také objevila potřeba koordinovat své datové i procesní toky uvnitř společnosti s ohledem na dlouhodobý rozvoj. Proto byl jako ideální nástroj zvolen podnikový informační systém BYZNYS ERP. Ten umožňuje komfortní řešení pro oceňování skladových zásob s možností dodatečně měnit ceny v příjmu, a zajišťuje elektronickou komunikaci s prodejními řetězci prostřednictví standardu EDI. Kromě toho také řídí servisní úkony a reklamační řízení, přináší široké spektrum analýz a přehledů potřebných pro kvalitní rozhodování. V neposlední řadě umožňuje snadný prodej přes internet díky vlastnímu řešení ibyznys. KALIBRA NOVA oceňují provázanost řešení s aplikacemi Microsoft Office, protože jim to šetří hodně času a usnadňuje provádění rutinních úkonů. MBN MBN je rodinná firma, které se od roku 1990 nejprve zabývala půjčováním elektrického nářadí a malé stavební mechanizace, později se přidal prodej a servis a v současné době firma nabízí cca druhů sortimentu na prodej, 900 půjčovních strojů a servisní středisko s roční kapacitou oprav. Mezi hlavní přínosy řešení patří rychlost zpracování dokladů a široké možnosti úprav systému na míru, kterých byla realizována celá řada. Jednalo se například o převedení všech výstupních formulářů potřebných v provozu prodejny a půjčovny z grafického prostředí do ASCI kódu pro tisk na jehličkových tiskárnách, hlídání finančního kreditu obchodní partnerů dle nefakturovaných dodacích listů a tisk cenovek včetně vlastního čárového kódu, čímž je zajištěna kontrola příjmu skutečně naskladněného sortimentu. Další úprava, která byla realizována, umožňuje uživateli mít detailní přehled o zapůjčených strojích, u koho je stroj v zápůjčce, kdy bude vrácen apod. Přehledy, kolik dnů byl který stroj v zápůjčce včetně evidence servisních prohlídek a oprav. STAVEBNICTVÍ Kalibra Nova realizuje více než výrobních zakázek ročně, má vlastní konstrukční středisko a výrobní areál s rozlohou m 2. Prodává a montuje okna a dveře, garážová i průmyslová vrata a stínící techniku. Významnou výhodou nasazení řešení BYZNYS ERP byla integrace všech klíčových firemních procesů do jediného systému. Bylo zavedeno sledování výroby s návazností na zakázky, to je přitom spolu se sledováním zakázek klíčové pro vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých akcí. K urychlení a zpřesnění evidence ve skladovém hospodářství došlo díky přímému napojení BYZNYS ERP na systém KLAES. V oblasti obchodu se zavedlo sledování úspěšnosti jednotlivých obchodníků i obchodních míst a došlo k jejich online napojení na centrálu. Uživatelé velmi

11 ČERNOBÍLÁ VARIANTA NEGATIVNÍ VARIANTA VARIANTA S OCHRANNÝM PROSTOREM Ústecký kraj AUTOCENTRUM KREANS Autocentrum Kreans je autorizovaným prodejcem vozů Ford, Hyundai a Mitsubishi. Kromě prodeje poskytuje servisní služby, přepravní služby, služby čerpací stanice, pneuservis, autopůjčovnu i autodopravu. Mezi nejdůležitější požadavky při nasazování řešení BYZNYS ERP ze strany zákazníka patřilo sledování nákladů, výnosů a ziskovosti jednotlivých středisek, sledování historie záznamů pro jednotlivé vozy prostřednictvím obchodního případu, komunikace se servisním programem CARIS a celkový přehled o hospodaření. Neméně důležitá byla i uživatelská úprava zajišťující vnitrofakturaci mezi jednotlivými středisky. Z programu CARIS se do systému BYZNYS ERP přenášejí faktury vydané a pokladní doklady bez nutnosti duplicitního zadávání. Pomocí obchodních případů, z nichž každý představuje jedno vozidlo, a které jsou označovány VIN kódem vozidla, jsou sledovány veškeré záznamy spojené s jednotlivými vozidly po celou dobu jejich životnosti. Je tak možné snadno vyčíst historii servisních zásahů. Přístup všech uživatelů k jednomu zdroji dat výrazně urychlilo zpracování vedoucí k získání výsledků hospodaření jednotlivých středisek. HST SYSTÉMY STAVEBNICTVÍ HST Hydrosystémy déle než 25 let působí v oblasti dodávek technologických celků pro vodní hospodářství, s více než zakázkami po celé Evropě i ve světě. Uplatnění nachází v čistírnách odpadních vod, úpravnách pitných a průmyslových vod, dešťových zdržích, odlehčovacích objektech, čerpacích stanicích, přehradách, nádržích či skládkách odpadů. Jedním z klíčových požadavků společnosti byla možnost sledování vykrytí dodavatelských objednávek. S rozsáhlými stavebními zakázkami souvisí evidence pozastávek, která umožňuje jejich přehledné sledování. Přístup všech uživatelů společnosti k datům se výrazně zrychlil, zvýšila se stabilita a bezpečnost zpracovávaných dat. Díky evidenci poptávek a nabídek se uživatel snadno dostane i k historickým záznamům a z nich může vycházet při tvorbě nových. Uživatelsky vytvořené přehledy na ploše uživatelům pomáhají kontrolovat a předcházet definovaným problémům dříve, než k nim vůbec dojde, nebo je odhalí v úplném zárodku. Reporty ze systému umožňují získávat v přehledné formě informace o zakázkách bez nutnosti opisovat data ze sestav. Díky vzdálenému přístupu je možné se kdykoliv podívat a pracovat s čerstvou informací o stavu zakázky. Nasazení systému probíhalo na žádost zákazníka především v odpoledních a večerních hodinách, kdy se klíčové osoby vracely ze staveb. VENTOS VÝROBA Ventos se od roku 1993 zabývá projekční a inženýrskou činností. V současné době společnost disponuje více než 100 zaměstnanci a nabízí komplexní služby v oboru vytápění, zpětného využívání tepla, vzduchotechniky a klimatizace. Společnost nejprve nasadila BYZNYS ERP v oblasti ekonomických a obchodních agend, později k tomu přidala modul Výroba s cílem zkvalitnit řízení a sledování strojírenské výroby. Ventos vyrábí převážně na zakázku, proto vzniklo rozhraní pro import dat, následně došlo k úpravám výrobních operací, schvalování technologických postupů a zakládání a sledování výrobních zakázek. Současně byla vytvořena nadstavba pro spolupráci s programem pro vytváření pálicích programů pro CNC laserové pracoviště. Pro zadávání výrobních hlášení se využívají výrobní terminály vybavené čtečkami čárových kódů, jejichž funkcionalita byla rozšířena o zjednodušené sledování docházky. Pro zdárnou implementaci systému bylo důležité přizpůsobit způsob vedení skladů, vstupní a výstupní doklady. Pro uživatele byly připraveny informační panely na obrazovce, prostřednictvím kterých jsou včas informováni o aktuální situaci. Celkově se tak zvýšila spokojenost uživatelů s prací v systému.

12 ČERNOBÍLÁ VARIANTA NEGATIVNÍ VARIANTA VARIANTA S OCHRANNÝM PROSTOREM

13 REVLAN ČERNOBÍLÁ VARIANTA NEGATIVNÍ VARIANTA VARIANTA S OCHRANNÝM PROSTOREM

14 Liberecký kraj JABLONECKÁ NÁSTROJÁRNA VÝROBA Jablonecká nástrojárna vznikla v roce 1996 jako nástupce centrální nástrojárny společnosti Autobrzdy. Od ní přejala zkušenosti plynoucí z 35 let působnosti v oblasti vývoje, konstrukce a výroby postupových lisovacích nástrojů, výrobních a upínacích přípravků, 3D měrek, měřidel a speciálních precizních náhradních dílů. Mezi zákazníky patří především významné tuzemské a evropské společnosti automobilového průmyslu. Součástí první fáze nasazení BYZNYS ERP bylo řešení skladové evidence materiálu pro výrobu i evidence polotovarů potřebných pro další zpracování. Skladových okruh se v další fázi rozšířil o výrobu. Pomocí BYZNYS ERP je zajištěno kompletní řízení výroby od přijetí objednávky a založení zakázky a následného převodu objednávek do výroby, přípravu, plánování a následné sledování jednotlivých zakázek. Pro řízení výroby byly vytvořeny formuláře pracovních lístků, na základě kterých jednotlivý pracovníci výroby plní předepsané operace. Pro evidenci zmetků byl vytvořen speciální formulář, pro sledování výroby se využívají přehledy hotových operací. V každý okamžik mají vedoucí pracovníci přehled o stavu zakázek, zda se plní z pohledu finančního i termínového. EWALS CARGO CARE jsou do modulu Fakturace zakládány všechny provozní přijaté a vydané faktury. Do provozního systému jsou odesílány informace ke všem platbám. Významným krokem byla vzájemná synchronizace číselníků obchodních partnerů. Jednotlivé záznamy firem v obou systémech jsou vzájemně spárovány. Při založení nového partnera v provozním systému je tento odeslán k validaci do systému BYZNYS ERP, kde dojde k ověření základních dat a finanční způsobilosti partnera a po schválení je tento uvolněn pro použití v provozním systému. AMERICA TOURS SLUŽBY America Tours, specializovaný touroperátor pro cesty na americký kontinent, se rozhodl nasadit BYZNYS ERP kvůli zkvalitnění obchodních aktivit a vyšší automatizaci vnitrofiremních procesů. Klíčovým bodem nasazení řešení BYZNYS ERP bylo sledování zakázek dle zvyklostí America Tours. Postupně došlo k revizi všech stávajících procesů společnosti a jejich zapracování do informačního systému tak, aby byla odstraněna nadbytečná administrativa. Konzultanti spojili BYZNYS ERP s rezervačním systémem cestovní kanceláře, což zvýšilo automatizaci obchodních procesů. V BYZNYS ERP také dochází k vyhodnocování zakázek jako takových, ať již za zájezdy katalogové nebo individuálně sestavené dle přání zákazníka. Mezi hlavní přínosy řešení BYZNYS ERP v America Tours patří napojení na rezervační systém, možnost propojení všech pracovišť v ČR, evidence a automatické účtování přijatých plateb a v neposlední řadě také elektronická komunikace s úřady a bankami. SPEDICE A LOGISTIKA Ewals Cargo Care od roku 1991 poskytuje spediční, dopravní a logistické služby v lokálním i mezinárodním rozsahu, především pro sektory automobilového průmyslu a výpočetní techniky. Zázemí má také v mateřské firmě Ewals Holdings a pobočkách po celé Evropě. Podnikový informační systém BYZNYS ERP je napojen na provozní systém a umožňuje tak on-line výměnu informací o fakturaci a platbách. Z provozního systému

15 ČERNOBÍLÁ VARIANTA NEGATIVNÍ VARIANTA VARIANTA S OCHRANNÝM PROSTOREM Královéhradecký kraj PENT VÝROBA Pent je dodavatelem a výrobcem moderních strojů a technologických zařízení pro nejrůznější odvětví potravinářského a farmaceutického průmyslu. Při výběru informačního systému se zástupci společnosti zaměřili na schopnosti uchazečů dlouhodobě rozšiřovat systém a podporovat rozvoj společnosti a jejích požadavků trvale. Podnikový informační systém BYZNYS ERP byl implementován v etapách, což mělo přímou souvislost s rozvojem produkce. Řešení postupně pokrylo celý rozsah činnosti společnosti. Mezi přínosy patří průběžné sledování životního cyklu zakázky, oblast výrobní problematiky. Příprava nasazení systému proběhla v týmu klíčových uživatelů a konzultačního týmu. Tím bylo dosaženo konstruktivního ověření zadání a následné efektivní implementace systému. V rámci implementace byly integrovány do zpracování podstatné procesy zákazníka. Společnost Pent našla v systému BYZNYS ERP komplexní řešení své problematiky. KNOMI VÝROBA Knomi se od roku 1992 zabývá výrobou hydraulických rychlospojek, strojírenského šroubení a dalších soustružených součástí podle dodané výkresové dokumentace. Výrobky dodává přímo ze svého skladu v Koberovech, nebo prostřednictvím sítě více než 20 prodejců v České republice i na Slovensku. Mezi hlavní požadavky společnosti Knomi na nový podnikový informační systém BYZNYS ERP patřil mimo jiné monitoring vzdálených skladů v Koberovech a TPV (technické plánování výroby). Celé akci proto předcházela dlouhodobá a pečlivá příprava nasazení modulu TPV, který rozšířil možnosti celé agendy v rámci BYZNYS ERP. Dle požadavků uživatele bylo zprovozněno sledování podlimitního stavu na výrobních skladech, vznikly také speciální formuláře převodek a příjemek. Pracovníci na řešení oceňují jednoduché a intuitivní ovládání v příjemném uživatelském prostředí, významným přínosem jsou také široké možnosti přizpůsobení systému požadavkům uživatele pomocí uživatelských filtrů a podmínek. BOHEMIATEX VÝROBA Bohemiatex se zabývá výrobou, prodejem a exportem průmyslových vláken pro široké spektrum použití. Kvůli rozvoji podnikání se společnost rozhodla nasadit podnikový informační systém BYZNYS ERP, aby tak výrazněji podpořila efektivitu a další růst. Pro BYZNYS ERP se management rozhodl mimo jiné kvůli možnosti elektronické komunikace s vybranými bankovními ústavy a vzdálenému přístupu do systému. Kladně byla hodnocena také operativnost a transparentnost práce obchodního oddělení, zvýšení bezpečnosti dat a možnost propojení se softwarem pro řízení výroby. Mezi hlavní přínosy patřilo zefektivnění a urychlení práce jednotlivých oddělení, jednotnost a provázanost údajů v systému a jejich snadné dohledání. Obsluha také výrazně oceňuje základní funkčnosti a logiku fungování systému.

16 Pardubický kraj DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA PARDUBIC DOPRAVNÍ SPOLEČNOST Dopravní podnik města Pardubic zajišťuje autobusovou a trolejbusovou městskou hromadnou dopravu pro město Pardubice a okolí. Novým podnikovým informačním systémem chtělo vedení společnosti zefektivnit vykonávání procesů a administrativních úkonů. BYZNYS ERP byl vybrán jako ekonomický systém, do kterého budou vstupovat data z provozních agend. Klíčovým požadavkem společnosti byla evidence interních zakázek a provádění jejich bilancí (zejména nákladových). Dále vzhledem k počtu provozů hraje důležitou roli vnitropodnikové účetnictví kvůli sledování výkonů středisek a možnosti plánování a rozpočtování. Oproti předchozímu ekonomickému systému došlo zavedením BYZNYS ERP k výraznému zjednodušení přípravy výstupů a sestav. Jsou realizována propojení se skladovým a mzdovým systémem. Dále je využíván import rozpočtů ze softwaru pro sestavování plánů. NIKA CHRUDIM EXCALIBUR ARMY Excalibur Army se zabývá obchodem s vojenskou technikou a materiálem. Její hlavní náplní je prodej výstrojního, vojenského, proviantního a zdravotnického materiálu, automobilové a jiné vojenské techniky a speciálních náhradních dílů pro vojenská vozidla. Vzhledem k rozmanité činnosti společnosti a jejímu růstu začal být používaný software pro sledování podnikové agendy nedostatečný a omezující. Zejména z těchto důvodů se vedení společnosti rozhodlo pro investici do nového moderního a variabilního systému, který by se dokázal přizpůsobit nejenom velkým objemům zpracovávaných dat, ale i rozmanité činnosti. Jako nejvýhodnější varianta pak byl zvolen podnikový informační systém BYZNYS ERP. Předimplementační příprava zmapovala a navrhla toky dat, převody datové základny, školení uživatelů a správců, uživatelské úpravy pro splnění nadstandardních požadavků uživatele, termíny a ceny konfigurace. BYZNYS ERP splnil očekávání a přispěl ke zkvalitnění rutinní práce při zpracování ekonomické agendy. DOPRAVNÍ SPOLEČNOST Nika Chrudim se od roku 1997 zaměřuje na mezinárodní kamionovou přepravu. S více než 180 vozy poskytuje vnitrostátní i mezinárodní přepravu, přepravu sypkých materiálů a kameniva, zemní a těžební práce, demolice a spedici. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu podílu na trhu a cíli poskytnout zákazníkům vyšší komfort komplexního balíčku služeb, se vedení společnosti rozhodlo pro investici do nového moderního a variabilního systému, který by se dokázal přizpůsobit požadavkům na něj kladeným. Jako nejvýhodnější varianta pak byl zvolen BYZNYS ERP. Díky tomu došlo ke sjednocení agendy do jediného systému, a to včetně komplexní správy elektronických dokumentů. Nechybělo zapojení GPS modulů a jejich integrace v modulu Doprava pro sledování vytíženosti vozového parku a přesné sledování hospodaření dílčích celků vozového parku a středisek. Management získal možnost analýzy a rozborů obchodních dat.

17 ČERNOBÍLÁ VARIANTA NEGATIVNÍ VARIANTA VARIANTA S OCHRANNÝM PROSTOREM Vysočina EST + VÝROBA EST +. Realizuje kompletní systémy pro přípravu, dopravu a aplikaci nátěrových hmot. EST +, která vyvíjí, vyrábí a dodává zařízení pro aplikaci kapalných nátěrových hmot, práškových plastů a žárového nanášení kovů, hledala komplexní informační systém, který by sjednotil účetnictví, ekonomiku, obchodní agendy, výrobu a logistiku skladů do jediného celku. V rámci nasazení podnikového informačního systému BYZNYS ERP došlo k vytvoření účetní agendy, transformace agendy oddělení péče o zákazníka do CRM a k zavedení logistiky skladového hospodářství. Následovalo zprovoznění modulu výroba, poslední fází pak bylo zavedení montážních postupů a skladové logistiky výroby pomocí RFID čteček. Také byly navrženy postupy pro zpracování firemních procesů v BYZNYS ERP, vznikl tak speciální postup pro potřeby montáže jednotlivých výrobků z předvyrobených dílců a jejich pružné evidence přímo montérem pomocí RFID čteček. Vzhledem ke specifickým postupům výroby od zadání požadavku zákazníka až po prodej a expedici konečného výrobku bylo vytvořeno množství uživatelských tiskopisů a uživatelských úprav pomocí Prvků uživatelské volnosti, které zabezpečují maximální přehled o logistice skladů a jejich vyúčtování v oblasti účetnictví a fakturace. R.T. KOVÁNÍ a.s. zpracování dat při komunikaci s dodavateli. Uživatelé také velmi oceňují funkce umožňující tvorbu uživatelských reportů a možnost přizpůsobení systému individuálním požadavkům uživatelů pomocí technologie PUV. Výrazným přínosem je také úzké propojení s kancelářskými aplikacemi Microsoft Office. V neposlední řadě přispívá k efektivitě obchodních procesů online přehled o pohybu zboží na jednotlivých skladech a okamžitá dostupnost salda odběratelů na obou pobočkách. KOH-I-NOOR Koh-I-Noor Hardtmuth Trade zajišťuje pro mateřskou firmu, jednoho z největších světových producentů a distributorů uměleckých, školních a kancelářských potřeb, prodej v ČR. Zaměstnává přes 200 lidí, provozuje velkoobchod a 2 velkoobchodní prodejny a disponuje 70 značkovými a 25 partnerskými prodejnami školních a kancelářských potřeb. V rámci implementace byly do systému BYZNYS ERP zabudovány uživatelské úpravy. Hlavní oblastí, kde bylo řešení upraveno podle specifických požadavků zákazníka, byla oblast obchodu a logistiky zboží. V oblasti manažerských výstupů byla vytvořena celá škála nástrojů pro statistiky, vyhodnocování a analýzy dat. Nasazením řešení BYZNYS ERP došlo k výraznému zlepšení v oblasti řízení obchodních procesů, zejména v podpoře automatických procesů a zkvalitnění nákupu i prodeje. Efektivnější je také práce se skladem, například použitím čárových kódů došlo k optimalizaci v oblasti logistiky a vytvořeni nástrojů pro rychlejší expedici zboží. R.T. kování a.s. je jeden z nejvýznamnějších dodavatelů stavebního kování pro okna a dveře. Společnost se rozhodla nahradit stávající vlastní obchodní aplikaci a ekonomický software komplexním systémem BYZNYS ERP. Firma využívá především propracovaný systém slev, možnost exportů obchodních dokladů jednotlivým odběratelům a možnost částečné automatizace

18 Jihomoravský kraj AZ KLIMA STAVEBNICTVÍ AZ Klima od roku 1992 působí v ČR, SR a Polsku, zaměstnává 230 pracovníků s obratem kolem 520 milionů korun. Společnost zajišťuje komplexní služby v oblasti technického zařízení budov a provádí dodávku vzduchotechniky a chladící techniky do staveb. Společnost vzhledem k rostoucí agendě hledala spolehlivý a perspektivní systém, který zkvalitní řízení a organizaci práce. Mezi nejdůležitější části projektu patřil důkladný rozbor požadavků, jejichž řešení vyžadovalo zakázkové úpravy. Jednalo se především o sledování a vyhodnocení zakázek a přenos výrobních podkladů ze specializovaných aplikací. Podstatné byly také široké možnosti systému BYZNYS ERP v oblasti vyhodnocování a analýz určených pro kvalitní rozhodování managementu. Mezi přínosy nového řešení patří mimo jiné načítání dat ze specializovaných kalkulačních aplikací, sledování rentability zakázek, evidence a návrhy požadavků na výrobu a nákup, vnitropodnikové účetnictví a vyhodnocení nákladů a výnosů středisek a sledování toku materiálu a výrobků pomocí čárového kódu. LETIŠTĚ BRNO celé řady zpracovávaných agend. Velmi důležité bylo zapracování modulu pro handling do jádra systému, což představuje 70 procent vlastních výkonů. SIGNUM VÝROBA Signum se od roku 1991 zabývá převážně žárovým a odstředivým zinkováním. Dále firma nabízí třívrstvé povlakování ocelových trubek, vyrábí vinohradnické pozinkované ocelové sloupky a od roku 2003 také výrobu ocelových konstrukcí. Jelikož se společnost nepřetržitě a dynamicky rozvíjela, potřebovala kvalitní informační systém. Nový systém umožňuje uživateli přizpůsobovat pracovní prostředí aplikace dle vlastních požadavků, což výrazně zpříjemňuje práci s celým systémem. BYZNYS ERP také přispěl k urychlení vyhodnocování dat a díky transakčnímu zpracování dat na SQL serveru byla zásadně zvýšena i jejich bezpečnost. Došlo také k on-line propojení několika vzdálených poboček uživatel na centrále má tak neustále k dispozici aktuální data. Velkou výhodou jsou pro všechny uživatele široké možnosti komunikace s nástroji MS Office. SLUŽBY Letiště Brno, provozovatel Mezinárodního letiště v Brně, si pro podporu své činnosti vybralo BYZNYS ERP, aby tak využilo všech dostupných technických a softwarových možností pro zefektivnění a zkvalitnění práce při zpracovávání a vyhodnocování podnikové agendy. Samotná implementace systému BYZNYS ERP trvala 3 měsíce. Po prvotním zprovoznění ekonomické a obchodní agendy v rámci podnikového informačního systému, bylo rovněž integrováno speciální řešení pro handling. Zavedením řešení došlo ke sjednocení veškerých agend do jednoho místa a jejich vzájemnému propojení. Zároveň se podstatně zjednodušilo prvotní zadávání údajů do informačního systému. S příchodem systému BYZNYS ERP došlo k výraznému zlepšení

19 ČERNOBÍLÁ VARIANTA NEGATIVNÍ VARIANTA VARIANTA S OCHRANNÝM PROSTOREM Olomoucký kraj M.B.A. FINANCE M.B.A. Finance, poskytující komplexní servis správy pohledávek, se rozhodla pro vedení ekonomických agend a řízení podnikových procesů zavést BYZNYS ERP v České republice i na Slovensku. Cílem zavedení nového systému bylo především zpřehlednění všech evidencí a sjednocení systémů v České a Slovenské republice. V neposlední řadě také aplikace nástrojů pro podrobné analýzy výsledků a jejich konsolidaci. BYZNYS ERP byl zvolen v rámci výběrového řízení především z důvodu své funkcionality v oblasti ekonomických agend a možnosti jednoduše připravovat úpravy přesně podle potřeb zákazníka. Klíčovým přínosem nasazení systému Byznys ERP bylo propojení s aplikací pro evidenci a správu plateb k pohledávkám. M.B.A. Finance tak zkrátili dobu zpracování bankovních výpisů, které obsahují i tisíce položek, na maximálně jednotky minut oproti dřívějšímu stavu, kdy se informace o platbách do IS dostávaly s odstupem několika dní. GORDEX PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK VÝROBA Přerovské kotlárny Vlček se od roku 1992 zaměřují na energetiku a průmyslové vytápění. Nabízí komplexní řešení při výstavbě a rekonstrukci malých, středních a velkých energetických zdrojů v oblasti teplárenství, průmyslových podniků a výtopen. Společnost se rozhodla nahradit stávající ekonomické informační systémy jediným komplexním řešením BYZNYS ERP. V rámci implementace byl kladen důraz především na zakázky a sledovanost účetnictví. Obsluha také výrazně oceňuje propojení podnikového informačního systému s kancelářskými aplikacemi Microsoft Office. Gordex působí na trhu se zemědělskou technikou již od roku 1992 a za tuto dobu se stal významným partnerem zemědělců na celé Moravě. Od počátku svého působení reprezentuje zemědělskou techniku značky Massey Ferguson, postupně rozšířila svoji nabídku o dalších značky. Společnost při nasazení systému BYZNYS ERP kladla velký důraz na zavedení uživatelské úpravy servis strojů, která umožňuje evidenci všech servisních zásahů v servisním středisku firmy Gordex, tak i na místě u uživatele. Servis eviduje výkony pracovníků, spotřebovaný materiál a umožňuje vyúčtování servisního zásahu. Společnost také ocenila ucelený, bezpečný a jednotný systém s provázaností dat, možnost hloubkové analýzy pořízených dat, přizpůsobení uživatelským potřebám pomocí filtrů a podmínek a úpravu výstupních formulářů a sestav na míru.

20 Moravskoslezský kraj LUCEO Luceo, dodavatel nábytkových polotovarů, se kvůli zkvalitnění obchodních činností, jednoduchému vyhodnocování efektivity práce se zákazníkem a měření výkonu svých obchodníků, rozhodl zavést podnikový informační systém BYZNYS ERP. Mezi hlavní přínosy nového řešení patří sjednocení systému v rámci celé společnosti, lepší informovanost zaměstnanců, on-line dostupnost obchodních informací, a to i vzdáleně, lepší ochrana firemních dat, optimalizace skladových zásob a zjednodušení vlastní zakázkové výroby. Dále propojení s vlastním e-shopem, online konfigurátory a objednávkovými systémy, návaznost modulu CRM na Outlook, přehledná komunikace se zákazníky, jednoduché vyhodnocení efektivity práce obchodníků, sledování výrobních a ostatních nákladů a výnosů na zakázky a jejich porovnávání s plánem. Velkým přínosem je rovněž zjednodušení nákupu příslušenství s ohledem na individuální požadavky zákazníků, on-line práce externí účetní v ERP systému, a v neposlední řadě také přívětivé uživatelské prostředí s bohatou možností nastavení systému včetně tiskových výstupů. REVLAN VÝROBA REVLAN Revlan je výrobce posypových materiálů na bázi břidlice. Své výrobky dodává zpracovatelům izolačních hmot i dalším firmám po celé Evropě. Společnost zvolila podnikový informační systém BYZNYS ERP jako náhradu nevyhovujícího a zastaralého řešení. Před nasazením proběhla předimplementační příprava s cílem analyzovat stávající hardwarové vybavení a datovou základnu a definovat základní požadavky klienta. Požadavkem společnosti bylo umožnit evidovat každé balení výrobků. V ERP systému jsou vytvářeny automaticky sériová čísla vaků a tisknuty štítky, kterými je každý vak označen. Čísla vaků lze tisknout na doklady, ke každému vaku je evidován laboratorní atest. Byly také vytvořeny speciální maticové sestavy přehledů prodeje a cizojazyčné doklady především pro východní trhy, které musí splňovat specifické požadavky místní legislativy. Uživatelé také velmi oceňují funkce umožňující tvorbu uživatelských reportů a možnost přizpůsobení systému individuálním požadavkům. Obsluha výrazně oceňuje komunikativnost systému s kancelářskými aplikacemi Microsoft Office. Velkým přínosem pro společnost je variabilita systému, která umožňuje systém přizpůsobit náročným požadavkům uživatelů. MRÓZEK STAVEBNICTVÍ Mrózek se od roku 1989 nejprve věnoval práci ve výškách, opravám a demolicím komínů, chladících věží, opláštění budov, opravám střech průmyslových objektů a sanaci betonových staveb. V roce 2001 byla činnost rozšířena o demoliční a zemní práce, nákladní autodopravu a recyklaci stavebních sutin. Jako jeden z hlavních cílů nasazení systému BYZNYS ERP byl stanoven návrh automatizace skladových procesů ve firmě s využitím technologie pracující s čárovým kódem tak, aby bylo dosaženo maximální úspory nákladů a zvýšení produktivity práce. Byl kladen důraz především na urychlení a zjednodušení stávajících postupů všech oddělení. V oblasti evidence zakázek byl navržen postup, který umožnil využít rozsáhlé možnosti informačního systému. Veškeré činnosti související se zakázkou jsou evidovány pomocí obchodního případu, který centralizuje maximum informací v přehledné formě tak, aby došlo k lepšímu přehledu všech uživatelů o stavu zakázek. ová komunikace související se zakázkou je načítána automaticky interní komponentou BOffice, tato funkce zpříjemňuje a zrychluje práci jednotlivých uživatelů obchodního a administrativního oddělení. Obsluha oceňuje komunikativnost systému s aplikacemi Microsoft Office a širokou škálu výstupů dat ze systému.

21 ČERNOBÍLÁ VARIANTA NEGATIVNÍ VARIANTA VARIANTA S OCHRANNÝM PROSTOREM Zlínský kraj LOS KACHLOS Los Kachlos se zabývá importem a distribucí obkladů a dlažeb, sanitární keramiky, koupelnového nábytku a doplňků. Firma s prodejnami v Praze, Brně, Zlíně a Uherském Hradišti je výhradním dovozcem řady španělských výrobců, v ČR a SR má více než 300 prodejních zastoupení. Vzhledem k tomu, že se společnost v posledních letech rozrůstá a její činnost nabývá na objemu, rozhodla se změnit svůj stávající informační systém. Jako nejvhodnější řešení firma zvolila BYZNYS ERP, protože byl schopen pokrýt stěžejní požadavky, které jsou kladeny na vedení podnikové agendy. Mezi nejdůležitější požadavky patřilo on-line propojení všech prodejních míst s možností poskytovat okamžité informace v rámci společnosti dle hierarchie přístupových práv uživatelů. Byznys ERP měl zpracovávat velké objemy dat, být stabilní a mít rychlé odezvy. Zároveň také být uživatelsky přívětivý a jednoduchý na ovládání. V neposlední řadě bylo podmínkou dokázat se snadno přizpůsobit specifickým požadavkům a úpravám na míru. Hlavní přínosy řešení Byznys ERP pro společnost Los Kachlos patří mimo jiné on-line propojení firemní agendy mezi jednotlivými moduly, hromadné objednávání sortimentu u dodavatelů na základě požadavků od zákazníků, poboček a dceřiných společností a detailní sledování nákladů a výnosů jednotlivých zakázek. PNEU VRANÍK který se úspěšně implementoval 4 měsíce. Nasazení systému řešilo nejen základní potřeby ekonomiky firmy, ale i řízený sklad pomocí on-line čteček, napojení na výrobní automaty pro výrobu protektorů a evidenci dodaných ojetých pneumatik určených k protektorování. V další etapě bylo realizováno automatické generování různých skont a bonusů na základě definovaných pravidel. Firma využívá systém adresných a předadresných objednávek, který zajišťuje přesnou evidenci a vykrývání zákaznických objednávek. Pro lepší dostupnost sortimentu byl zaveden e-shop s automatickým propojením do systému BYZNYS ERP a elektronickým generováním dat pro zásilkové služby. TOMÁŠ GOLÁŇ ÚČETNÍ FIRMA Tomáš Goláň, daňový poradce, od roku 1993 nabízí klientům komplexní daňové poradenství, provedení auditů, právní a účetní poradenství a další služby související s podnikáním. Firma se pro BYZNYS ERP rozhodla kvůli rostoucím požadavkům na objem a rychlost zpracování dat. Na základě toho proběhla předimplementační příprava s cílem analyzovat stávající hardwarové vybavení i datovou základnu. Následně proběhla samotná implementace podnikového informačního systému. Mezi hlavní přínosy řešení v tomto případě patří rychlost zpracování dat, stabilita systému a bezpečnost uložených dat, komplexní zpracování údajů v informačním systému na platformě Windows a úzké provázání s kancelářskými aplikacemi Microsoft O ffi c e. Pneu Vraník se zabývá vedle výroby protektorů pro osobní a nákladní vozidla také prodejem nových pneumatik a pneuservisem. Nyní je společnost největším výrobcem a prodejcem protektorů v ČR a jediným držitelem licence pro výrobu speciálních zimních dezénů technologií Green Diamond. Velmi úspěšné podnikání nutilo firmu k hledání nového ERP systému, který by pokryl rostoucí požadavky firmy. Společnost ve výběrovém řízení zvolila BYZNYS ERP,

jistota správného rozhodnutí

jistota správného rozhodnutí jistota správného rozhodnutí Pomáháme podnikům získávat nové zákazníky a zakázky, využívat nové příležitosti, zlepšovat efektivitu chodu organizace, automatizovat rutinní činnosti, optimalizovat obchodní

Více

stavebnictví Podnikové informační systémy třídy BYZNYS

stavebnictví Podnikové informační systémy třídy BYZNYS BYZNYS ve stavebnictví stavebnictví v BYZNYSU Podnikové informační systémy třídy BYZNYS BYZNYS ve stavebnictví O společnosti J.K.R. J.K.R. patří mezi přední české softwarové společnosti produkující v

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Byznys. srdce podniku na dlani. >> Informační systémy třídy BYZNYS

Byznys. srdce podniku na dlani. >> Informační systémy třídy BYZNYS Byznys srdce podniku na dlani >> Informační systémy třídy BYZNYS Významné instalace podnikových informačních systémů třídy BYZNYS 2 Dopravní společnosti ALFASPED LOGISTIK C.B. SPED Dopravní podnik města

Více

N e č e ka N ě ko m p l e x N í C R m produktový katalog

N e č e ka N ě ko m p l e x N í C R m produktový katalog N e č e ka n ě ko m p l e x n í C R M Produktový katalog SOFT-4-SALE NEČEKANĚ KOMPLEXNÍ CRM základy produkty a ceny kontakty číselníky uživatelé FUNKČNÍ SCHÉMA SYSTÉMU SOFT-4-SALE informační zdroje zboží,

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Informační systém ve stavební společnosti

Informační systém ve stavební společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Informační systém ve stavební společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Ján Somsedík, MBA Informační technologie

Více

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu Informační systémy Helios Katalog řešení www.assecosolutions.eu Obsah Specializovaná řešení pro Váš obor podnikání Automobilový průmysl Zemědělství Strojírenství Stavebnictví Potravinářství Elektronika,

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zavedení elektronického sběru objednávek s vazbou na podnikový informační systém ve společnosti DITIPO, a.s. Jakub Zedník Bakalářská práce 2012 Prohlašuji:

Více

ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP

ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ JÁDRO systému KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT MEZISYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE PŘECENĚNÍ OBCHOD PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP SKLADOVÉ

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu Podniková řešení Energie pro vaši firmu Snadná a efektivní komunikace týmů Zjednodušení kontaktu se zákazníky Podpora rozhodování díky datovým analýzám Řízení financí, dodavatelsko-odběratelských vztahů

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Štěpánka Zmrzlíková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Štěpánka Zmrzlíková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Štěpánka Zmrzlíková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Metoda CRM v aplikaci na firmu Asseco Solutions, a.s. Štěpánka

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2009

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2009 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2009 KARAT NEWS Případová studie TRUCK Trade strana 2 6 Novinky IS KARAT strana 10 14 IS KARAT pronikne do vašeho iphonu! strana

Více

Katalog řešení. Účetnictví, ekonomické a pokladní systémy Podnikové informační systémy

Katalog řešení. Účetnictví, ekonomické a pokladní systémy Podnikové informační systémy Katalog řešení Únor 2008 Účetnictví, ekonomické a pokladní systémy Podnikové informační systémy Veškeré produkty a služby z tohoto katalogu jsou vyvíjeny a poskytovány podle standardu ISO 9001:2000 www.money.cz

Více

money Řešení pro maloobchodní prodej www.money.cz informační systém

money Řešení pro maloobchodní prodej www.money.cz informační systém money informační systém S5 Řešení pro maloobchodní prodej Bez počítačové pokladny si dnes maloobchodní prodej nedokážeme představit Moderní informační systém www.money.cz www.money.cz PŘEDSTAVUJEME VÁM

Více

PODPORA FIREMNÍCH PROCESŮ S VYUŽITÍM IT

PODPORA FIREMNÍCH PROCESŮ S VYUŽITÍM IT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODPORA FIREMNÍCH PROCESŮ S VYUŽITÍM IT SUPPORT

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza informačního systému zvoleného podniku Analysis of information system of a chosen company Ing. Lenka Lodrová Plzeň 2014 Prohlášení

Více

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství Jaké zvíře chovat ve fi rmě zaměřené na strojírenství a slévárenství určitě takové, které se Vaší firmě dobře přizpůsobí informační systém, který se Vám přizpůsobí Obsah Představujeme Vám informační systém

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více