kontejnery Podzemní pro třídění odpadů Schäfer/Europa-OR Schäfer/Europa-OV Schäfer/Europa-GBR Výtahy typu UFA Koše CITY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kontejnery Podzemní pro třídění odpadů Schäfer/Europa-OR Schäfer/Europa-OV Schäfer/Europa-GBR Výtahy typu UFA Koše CITY"

Transkript

1 Podzemní kontejnery pro třídění odpadů Z estetického i provozního hlediska jsou pro sběr a tří - dění odpadů nejlepším řešením podzemní systémy kontejnerů. Od běžných se liší tím, že jejich větší část je ukrytá pod zemí. Umožňují městům opustit ne vy - hovující vybavení pro třídění odpadů a nepořádek v jejich okolí. Podzemní kontejnery pojmou ně ko li - krát více papíru, plastů nebo skla a vzhled jejich nadzemních částí vhodně doplňuje ostatní městský mobiliář. Mohou být využity i pro sběr směsného odpadu. Do podzemí mohou být umístěny i velko ka - pacitní odpadkové koše. Podzemní zařízení jsou i ví ce odolná proti vandalům. Dodavatel technologie podzemních kontejnerů pro sběr a tří dění odpadů, firma SSI SCHÄFER, nabízí několik typů zařízení s různým designem i technickým provedením vyprazdňování nádob. To umožňuje volbu optimální architektury nadzemních částí zařízení i vy užití již existujících zařízení pro vyprazdňování a odvoz bez dodatečných investičních nároků. Schäfer/Europa-OR Schäfer/Europa-OV Schäfer/Europa-GBR Výtahy typu UFA Koše CITY

2 Podzemní kontejnery typu Schäfer/Europa OR, GBR, GBR-K s moderním vyprazdňováním kontejnerů hydraulickými kleštěmi (systém Grumbach) Soupravy s těmito kontejnery umožňují celou řadu variant pro pokrytí různorodých požadavků architektů, uživatelů i provozních firem, lehce se obsluhují, jsou velmi výkonné a bezporuchové. > Objemy 3 m 3, 4 m 3 i 5 m 3, základové vany ocelové nebo betonové > Nadzemní vybavení může být upevněno na otočných ramenech (typ OR), > Nebo je uzamykáno přímo ke kontejnerům (typy GBR-K a typ GBR-B 700). > Kontejnery pro sklo mohou být dělené na dvě komory, vyplněné protihlukovou pěnou a brzdiči pádu skla, dělený může být i kontejner pro papír a nápojové obaly Tetrapack. Typ OR Typ GBR Typ hvězda Typ GBR-K Způsob vyprazdňování Systém Grumbach > typ OR po odemknutí zámku je šachta otočena na ramenech mimo půdorys kontejneru > typ GBR po odemknutí zámku je šachta odpojena od kontejneru a odložena mimo půdorys kontejneru > hydraulické kleště na otočném servomotoru uchopí kontejner a přesunou ho nad vozidlo > kontejner je vyprázdněn rozevřením obou polovin > vyprázdnění je snadné, vytříděná frakce se vysype plynule a bakážek > manipulace s kontejnerem je snadná a přesná, k obsluze stačí jen řidič-strojník > kontejner nemá žádné pohyblivé části a pracuje bezporuchově > obě komory děleného kontejneru pro sklo jsou vyprazdňovány postupně a samostatně > hydraulické kleště typu Kombi jsou univerzální a mohou obsluhovat i kontejnery s dvouhákovou technikou.

3 Typ OV B700/3 Kontejnery typu Schäfer/Europa-OV se standardním vyprazdňováním kontejnerů dvouhákovou technikou Soupravy s těmito kontejnery jsou aplikací obvyklých nadzemních závěsných kontejnerů s umístěním pod zem. > Vhazovací šachty kontejnerů jsou pevně spojeny s vlastními kontejnery a závěsné háky jsou přístupné po odklopení víka nadzemní skříně > Šíře skříní je buď 700 nebo 500 mm, hloubka 500 mm, výška 800 mm. > Objemy 3 m 3, 4 m 3 i 5 m 3, základové vany ocelové nebo betonové > Kontejnery pro sklo mohou být dělené na dvě komory, vyplněné protihlukovou pěnou a brzdiči pádu skla. Typ OV B700/500 Typ OV B500/4 Typ OV B700/2 Způsoby vyprazdňování Dvouháková technika > Po odemknutí zámku víka a jeho odklopení jsou přístupné závěsy pro háky > Kontejner je vyzvednut za oba závěsy nad vozidlo > Pomocí uvolnění pohyblivého háku a táhel uvnitř kontejneru je nad vozidlem otevřeno dno kontejneru > Vyprazdňování kontejneru je méně plynulé než u hydraulického systému kontejnerů typu Grumbach > Při usazování kontejneru do základové vany je nezbytná pomoc závozníka.

4 Podzemní výtahy popelnic a kontejnerů Provozní polohy Podzemní výtahy popelnic a kontejnerů šachta s bubnem UFA 240/1 Do podzemí lze umístit i standardní kontejnery pro směsný odpad typu MGB 1100 litrů nebo pojízdné popelnice. > Základem konstrukce je základová ocelová vana se spolehlivým elektrohydraulickým výtahem, na jehož spodní plošině je umístěn otevřený kontejner typu MGB 1100 litrů. > Na horní plošině pak vhazovací šachta s otočným bubnem 80 litrů pro vkládání odpadu. > Po zdvižení spodní plošiny do horní polohy lze s kontejnery manipulovat a vyprazdňovat je obvyklým způsobem > Způsob výstavby je obdobný, jako u závěsných podzemních kontejnerů, nezbytný je však přívod elektrického proudu. > Do podzemí lze umístit i popelnice o velikosti 240 nebo 360 litrů. UFA MGB 1100/3 Montáž

5 Výstavba systému kontejnerů > Zařízení podzemních částí je dodáváno ve smontovaném stavu přímo na stavbu a jeřábem je usazeno do stavební jámy. > Dokončení montáže nadzemních částí je prováděno dle přání zákazníka obvykle až těsně před uvedením do provozu. > Dno stavební jámy tvoří buď upěchovaná vrstva štěrku nebo perforovaná betonová deska > Základová vana je ocelová nebo může být též betonová > Po usazení ocelové základové vany je třeba vyplnit prostory mezi nosníky dna vany montážní pěnou, štěrkem nebo polystyrenem > Při zasypávání základové vany je třeba dbát na propustnost zásypu > Po zasypání a provedení povrchové úpravy okolí jsou kontejnery připraveny k provozu > Horní plocha kontejnerů je ve standardním provedení dodávána s litým kobercem. Dle požadavku zákazníka je možné dodávat též provedení pro mozaikovou zádlažbu, nebo provedení s protiskluzovým plechem > Po kontejnery o objemu 3 m 3 je hloubka stavební jámy 2,41 m > Půdorysné rozměry stavební jámy se liší s počtem kontejnerů v soupravě, jejich uspořádáním, složením okolní horniny, dle omezení podzemními sítěmi, dle hloubky spodní vody, a dle dalších faktorů > Kompletní montáž trvá maximálně 1 2 dny Ocelová vana typ OR Ocelová vana typ hvězda Ocelová vana typ OV Příprava stavební jámy Zahájení montáže nadzemních částí Betonový prefabrikát

6 Technické údaje Kontejnery Objemy kontejnerů: nejčastěji 3 m 3 (možnost též 4 m 3, 5 m 3 ) Rozměry (kontejner 3 m 3 ): 1250 x 1250 mm, výška 1900 mm Materiál: Ocelový, žárově zinkovaný plech Tloušťka plechu pláště: 3 mm Tloušťka víka: 4 mm Základová vana Rozměry: jsou dány uspořádáním soupravy a objemem kontejnerů v soupravě Materiál: Žárově zinkovaná ocel stěny 5 mm, podlaha 6 mm Výztuhy vany: I profily 100 mm, horní rám z úhelníků Základovou vanu může též tvořit železobetonový nepropustný prefabrikát, samostatně pro jednotlivý kontejner. Požadované zařízení je pak sestavováno z jednotlivých buněk. Skříně vhazovacích šachet Hliníkový plech lakovaný práškovou barvou v odstínech RAL. Ramena a sloupky skříní u typu OR Žárově zinkované ocelové profily lakované práškovou barvou v odstínech RAL. Bezpečnostní gravitační rošt Nosnost: 150 kg Slouží jako zabezpečení proti pádu osob do vany při vyjmutém kontejneru. Vyjíždí automaticky při zvedání kontejneru z vany nad vozidlo. Bezpečnostní gravitační rošt Barevné řešení Tartanový koberec: šedobílý nebo šedý, zelený, oranžový Nadzemní části lakovány práškovou barvou, odstíny dle volby zákazníka. Nejčastěji používaným odstínem je RAL 703 DB. Minimální rozměry stavebních jam pro kontejnery 3 m 3 Dvojice vedle sebe: 4,5 x 2,3 m, hloubka 2,41 m Řada se 3 kontejnery: 6,0 x 2,3 m, hloubka 2,41 m Hvězda: 5,4 x 4,0 m, hloubka 2,41 m Reference Uvedená zařízení v různých sestavách je možné vidět v běžném provozu například: Petrské náměstí, Václavské náměstí, Vodičkova ulice, Valentinská ulice, Ostrovní ulice, Platnéřská ulice vše v Praze 1 Francouzská ulice, Karlovo náměstí, Odstrčilovo náméstí, náměstí Míru vše v Praze 2 Žižkovo náměstí, náměstí Jiřího z Lobkovic, ulice Květinková, Jeseniova, Milešovská, Ondříčkova, U kněžské louky, Libická, Ke Kapslovně, Křišťanova, Sudoměřská, Fibichova, Slavíkova, Lucemburská vše v Praze 3 Stroupežnického ulice, Tilleho náměstí, Nám. 14. října vše v Praze 5 Ve středu, Dejvická, Národní obrany, Čínská vše v Praze 6 U vršovického nádraží v Praze 10 v Kutné Hoře u Vlašského dvora Ve Vlašimi na Žižkově a Husově náměstí V Děčíně u Billy V Písku ve dvoře radnice Ve Šternberku s. r. o. Obchodní oddělení Praha, Technika pro odpady Přeštínská 1415, PRAHA 5 Radotín > tel.: > fax: > > Podzemní odpadkový koš typu city V místech s velkým výskytem pouličních odpadků je obvykle potřeba instalovat i velké množství odpadkových košů a často je vyprazdňovat. Naopak velkokapacitní podzemní zařízení pro sběr odpadků typu CITY o objemu 640 nebo 1000 litrů umožňuje trvalé udržení čistoty v okolí koše při nízkém počtu vyprazdňování. Zařízení je utěsněno, takže do okolí neproniká zápach odpadků. Vyprazdňování je prováděno savicí zametacího a čistícího stroje při jeho nočním čištění ulic. Poradenství Projektování a příprava výstavby podzemních kontejnerů vyžaduje specifický přístup. Firma SSI SCHÄFER s.r.o. zajišťuje pro zájemce a budoucí zákazníky poradenský servis s uplatněním širo kých zku šeností z realizovaných projektů. V rám ci poradenství je možné zpracovat i studie umístění podzemních zařízení pro třídění frakcí z odpadů i sběr směsného odpadu. Sídlo společnosti SSI Schäfer s. r. o.,tovární 325, Hranice

Kontakty, objednávky, dotazy:

Kontakty, objednávky, dotazy: Produkce 24, s.r.o., 2006 Podrobnější informace k jednotlivým sortimentům tohoto katalogu naleznete na stránkách www.elkoplast.cz a v jednotlivých produktových listech. Kontakty, objednávky, dotazy: Na

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X B.0 OBSAH SOUHRNNÉ TECHNICKÉ

Více

Výroba odpadových kontejnerů

Výroba odpadových kontejnerů KONTEJNERY ABROLL ELKOPLAST CZ, s.r.o. je výrobní společnost s mezinárodní působností v oblasti dodávek techniky určené pro shromažďování, třídění, zhutňování a přepravu odpadů. Významnou část naší produkce

Více

ŠIKMÁ SCHODIŠ OVÁ PLOŠINA SP 150 OMEGA POMÁHÁME LIDEM P EKONÁVAT BARIÉRY UŽÍVEJTE SI SVOBODU POHYBU A NEZÁVISLOST I MIMO SV J D M

ŠIKMÁ SCHODIŠ OVÁ PLOŠINA SP 150 OMEGA POMÁHÁME LIDEM P EKONÁVAT BARIÉRY UŽÍVEJTE SI SVOBODU POHYBU A NEZÁVISLOST I MIMO SV J D M ŠIKMÁ SCHODIŠ OVÁ PLOŠINA SP 150 OMEGA POMÁHÁME LIDEM P EKONÁVAT BARIÉRY Jako největší český výrobce schodišťových plošin pro imobilní spoluobčany naše výrobky nejenom prodáváme, ale kvalitním záručním

Více

Mobilní toaleta s umyvadlem

Mobilní toaleta s umyvadlem mobilní toalety JOHNNY SPORT Nejpoužívanější mobilní toaleta s pisoárem Moderní design Lehká stabilní konstrukce Ideální pro stavby a společenské akce Možnost dodat se zámkem Možnost dodat s dávkovačem

Více

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ SBĚR

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ SBĚR KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ SBĚR 01 SKLOLAMINÁTOVÉ KONTEJNERY GFB 1.3, 2.5, 3.3 Kontejnery GFA a GFB představují osvědčený způsob tříděného sběru komunálních odpadů. Plní vysoké nároky kladené na kontejnery

Více

KABELOVÉ KOMORY VODOTĚSNÉ KABELOVÉ KOMORY. Přístupové komory pro výstavbu kabelovodů

KABELOVÉ KOMORY VODOTĚSNÉ KABELOVÉ KOMORY. Přístupové komory pro výstavbu kabelovodů KABELOVÉ KOMORY VODOTĚSNÉ KABELOVÉ KOMORY Přístupové komory pro výstavbu kabelovodů SITEL, spol. s r.o. Co nabízíme: poradenskou a konzultační činnost, dodávky projektů na klíč a speciální projekty se

Více

www.ronn.cz Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací systémy Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty

www.ronn.cz Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací systémy Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty Zatravňovací tvárnice Sklepní okna Litinové poklopy www.ronn.cz Podzemní nádrže Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací systémy

Více

NAKLÁDACÍ TECHNIKA & PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA & PRŮMYSLOVÁ VRATA NAKLÁDACÍ TECHNIKA & PRŮMYSLOVÁ VRATA Nakládací technika www.loading-systems.cz České Loading Systems 1 Nakládací technika Obsah 1. We take care. 2. Advanced Control Centre 3. Návrh nakládacího místa 4.

Více

Nádoby na odpad Městský mobiliář. www.3pm.cz

Nádoby na odpad Městský mobiliář. www.3pm.cz Nádoby na odpad Městský mobiliář www.3pm.cz Komunální odpad Nádoby 2kolové Výhradní dovozce Německé firmy Weber pro ČR a SR. 60 l, 80 l, 120 l, 140 l, 240 l, 360 l, BIOKONTEJNERY 60 l 80 l 360 l 120 l

Více

OCELOVÉ ROŠTY. > Největší výrobce perforovaných materiálů. OCELOVÉ ROŠTY > Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní

OCELOVÉ ROŠTY. > Největší výrobce perforovaných materiálů. OCELOVÉ ROŠTY > Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní OCELOVÉ ROŠTY >Děrované plechy > Tahokov / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní OCELOVÉ ROŠTY > Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní OCELOVÉ ROŠTY 2 > Největší výrobce perforovaných

Více

Průmyslová sekční vrata Bezpečná jsou lepší, s inovativními integrovanými dveřmi bez vysokého prahu

Průmyslová sekční vrata Bezpečná jsou lepší, s inovativními integrovanými dveřmi bez vysokého prahu NOVINKA: Vrata ASP / ASR s neviditelnými přechody lamel U běžného plastového prosklení lze jen stěží zabránit poškrábání a stopám po čištění. Trvale jasný průhled s prosklením Hörmann DURATEC Průmyslová

Více

Moderní logistika s inteligentními systémy přistavení. Nakládací technika Kompletní řešení pro zvýšení efektivity

Moderní logistika s inteligentními systémy přistavení. Nakládací technika Kompletní řešení pro zvýšení efektivity Moderní logistika s inteligentními systémy přistavení Nakládací technika Kompletní řešení pro zvýšení efektivity 2 Odborné know how 4 Zásady plánování 6 Správné základní myšlenky 6 Správné výrobky 7 Správné

Více

O B S A H. Městský mobiliář 4. Stojany a přístřešky na jízdní kola 18. Zvládnutí přístupu 24. Bezpečnost v práci 28. Městská zábradlí...

O B S A H. Městský mobiliář 4. Stojany a přístřešky na jízdní kola 18. Zvládnutí přístupu 24. Bezpečnost v práci 28. Městská zábradlí... Verze 1 Avril 2008 Výrobní prostředky Výrobní prostory s celkovou plochou 31 000 m 2, dvě továrny pro zpracování ocele a hliníku vybavené moderními technologiemi: svařovací roboty, počítačem řízené stroje...

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPIROLL. www.prefa.cz INFOLINKA: 800 260 003

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPIROLL. www.prefa.cz INFOLINKA: 800 260 003 INFOLINKA: 800 260 003 Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz www.prefa.cz Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 e-mail:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPIROLL. www.prefa.cz INFOLINKA: 800 260 003

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPIROLL. www.prefa.cz INFOLINKA: 800 260 003 INFOLINKA: 800 260 003 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPIROLL Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz www.prefa.cz Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615

Více

TECHNOLOGIE PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. COMPLETE SYSTEMS FOR WASTE DISPOSAL LOGISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V BUDOVÁCH

TECHNOLOGIE PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. COMPLETE SYSTEMS FOR WASTE DISPOSAL LOGISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V BUDOVÁCH TECHNOLOGIE PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. COMPLETE SYSTEMS FOR WASTE DISPOSAL LOGISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V BUDOVÁCH pro odpad, papír a prádlo Systém logistiky odpadového hospodářství v budovách patří

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PALÁC KŘIŽÍK II

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PALÁC KŘIŽÍK II OZNÁMENÍ ZÁMÌRU PALÁC KØIŽÍK II MÈ PRAHA 5 - SMÍCHOV (Oznámení dle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Kvìten 2008 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Nádrže na pitnou vodu z polyesterového sklolaminátu (GRP) FLOWTITE. Profesionální řešení pro uskladnění pitné vody LOW RESOLUTION PDF

Nádrže na pitnou vodu z polyesterového sklolaminátu (GRP) FLOWTITE. Profesionální řešení pro uskladnění pitné vody LOW RESOLUTION PDF Nádrže na pitnou vodu z polyesterového sklolaminátu (GRP) FLOWTITE Profesionální řešení pro uskladnění pitné vody AMIANTIT úspěšná skupina AMITECH Germany kvalifikace pro GRP Skupina AMIANTIT je společnost

Více

Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice

Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Společnost nabízí svým zákazníkům komplexní řešení Olejového hospodářství Profil společnosti: Společnost byla založena v roce 2011 a má za sebou úspěšný vývoj. Za relativně krátkou

Více

ZDRAVOTNICTVÍ REALIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ. medical

ZDRAVOTNICTVÍ REALIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ. medical ZDRAVOTNICTVÍ REALIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ 01 PŘÍČKOVÉ PANELY A JEJICH DOPLŇKY FORMEDICAL - ucelený systém pro komplexní výstavbu operačních sálů, centrálních sterilizací, jednotek

Více

ZDRAVOTNICTVÍ REALIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ. medical

ZDRAVOTNICTVÍ REALIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ. medical ZDRAVOTNICTVÍ REALIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ 01 PŘÍČKOVÉ PANELY A JEJICH DOPLŇKY FORMEDICAL - ucelený systém pro komplexní výstavbu operačních sálů, centrálních sterilizací, jednotek

Více

Katalog pro obce kontejnery popelnice koše sběrné dvory kompostéry štěpkovače a drtiče balíkovací lisy nádrže na naftu a adblue nádoby na posyp

Katalog pro obce kontejnery popelnice koše sběrné dvory kompostéry štěpkovače a drtiče balíkovací lisy nádrže na naftu a adblue nádoby na posyp Katalog pro obce kontejnery popelnice koše sběrné dvory kompostéry štěpkovače a drtiče balíkovací lisy nádrže na naftu a adblue nádoby na posyp posypové vozíky PLASTOVÉ A OCELOVÉ KONTEJNERY 1100 L V souladu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA architektonicko - stavební část POLYFUNKČNÍ DŮM PRAHA - STRAŠNICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA architektonicko - stavební část POLYFUNKČNÍ DŮM PRAHA - STRAŠNICE TECHNICKÁ ZPRÁVA architektonicko - stavební část POLYFUNKČNÍ DŮM PRAHA - STRAŠNICE Popis objektu V tomto projektu je řešena výstavba polyfunkčního domu v Praze Strašnicích. Objekt se nachází ve Vilové

Více

Montážní vozíky a skříňky Kombinovaný stůl PROFI-Q 20 2 m² úložné plochy, cenově nejdostupnější odmašťovací, zařízení a pracovní stůl zároveň, záruka 48 měsíců, barva dle přání, záruka odběru znečištěné

Více

PROVOZNÍ SOUBOR VYBAVENÍ DÍLEN CHEMICKÉ SLUŽBY SPECIFIKACE VYBAVENÍ

PROVOZNÍ SOUBOR VYBAVENÍ DÍLEN CHEMICKÉ SLUŽBY SPECIFIKACE VYBAVENÍ PROVOZNÍ SOUBOR VYBAVENÍ DÍLEN CHEMICKÉ SLUŽBY SPECIFIKACE VYBAVENÍ Zobrazení v příloze č.2 jsou pouze orientační pro lepší představu požadavku zadavatele. Údaje uvedené v této technické specifikaci jsou

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA LIBOVICE DOSTAVBA VODOVODU

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA LIBOVICE DOSTAVBA VODOVODU SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA LIBOVICE DOSTAVBA VODOVODU Dokumentace pro stavební povolení Zprávu zpracoval: Ing. Milan Ulbrych OBSAH B.1 Popis území stavby... str. 3 a) Charakteristika stavebního pozemku...

Více

katalog mě stského mobiliář e

katalog mě stského mobiliář e BLACKBOX s.r.o. sídlo: Karlovo nám. 31 674 01 : U Bulhara 3 110 00 Praha 1 Cz ch R u lic m: 775 103 539, 777 103 050 : d il ro.cz w: katalog mě stského mobiliář e katalog městského mobiliáře 2012 Dlouhově

Více