STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION"

Transkript

1 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION S T E R I L I Z A C E S T E R I L I Z A T I O N

2 (mm)

3 MEDIN, a.s. Vlachovická 619 Nové Město na Moravě CZ Czech Republic IČO DIČ CZ CENTRÁLA tel.: PRODEJ ČESKÁ REPUBLIKA tel.: fax: PRODEJNA PRAHA Jana Želivského 6 Praha 3 CZ tel./fax: mobil: PRODEJ SLOVENSKÁ REPUBLIKA tel.: fax: EXPORT phone: fax: MEDIN, a.s. 1

4 Certifikát EN ISO Certificate EN ISO Certifikát ISO 9001 Certificate ISO 9001 Certifikát ISO Certificate ISO MEDIN, a.s.

5 Akciová společnost MEDIN se sídlem v Nové Městě na Moravě zahájila činnost jako právní nástupce bývalého státního podniku Chirana Nové Město na Moravě. MEDIN, a.s., je největší český výrobce nástrojů pro humánní lékařství ve všech hlavních oborech lékařských specializací včetně kostní chirurgie a implantátů pro traumatologii a ortopedii. Zároveň je největším českým výrobcem dentálních nástrojů jak ordinačních, tak rotačních. Dlouholetá tradice výroby lékařských nástrojů, začínající již v roce 1949, vytvořila know-how umožňující dodávat výrobky vysoké kvality s ohledem na dosažení vysoké míry bezpečnosti odpovídající vysoké úrovni ochrany zdraví. Úroveň, kvalita a bezpečnost všech nástrojů je pečlivě posuzována. Akcent na kvalitu a bezpečnost nástrojů je tradičně zakotven ve firemní politice jakosti a strategii firmy. V kvalitě používá firma účinných postupů dle mezinárodních norem ISO 9001 Systémy managementu kvality a ISO Systémy jakosti Zdravotnické prostředky, jejichž certifikáty jsou pravidelně obnovovány. Důležitou oblastí je splnění legislativních podmínek při uvádění výrobků na trh, zejména evropské direktivy Medical Device 93/42/EHS. MEDIN, a.s., uplatňuje aktivní postoj k ochraně životního prostředí a praktickou činností směřuje k minimalizaci dopadů vlivů firemních činností na životní prostředí. Komplex výrobních, pomocných a administrativních prostor společnosti splňuje použitými technologiemi a energetickými zdroji přísná ekologická hlediska. Prostřednictvím profesně i odborně způsobilých pracovníků trvale udržuje šetrný vztah k životnímu prostředí. Environmentální management firmy je udržován v souladu s mezinárodní normou ISO Systémy environmentálního managementu. MEDIN, the joint-stock company, having its headquarters in Nové Město na Moravě commenced its activity on May 4, 1992 as a legal successor of the former state-owned enterprise Chirana Nové Město na Moravě. MEDIN, the joint-stock company, is the greatest Czech producer of instruments for human medicine in all main fields of medical specialisations, including the bone surgery and implants for traumatology and orthopaedics. It is also the biggest producer of surgery and rotary dental instruments. A long standing tradition of surgical instruments production, founded as early as 1949, has established a know-how that enables to provide products of high quality and safety corresponding to high level of health protection. The standards, quality and safety of all instruments are carefully evaluated. The quality and safety of the instruments are traditionally anchored in the company s quality policy and company s strategy. We use the effective procedures according to the International Standard ISO 9001 Systems of quality management and ISO Quality Systems Medical Instruments whose certificates are regularly renewed. It is also very important to follow the legislative conditions when launching the products on the market, mainly the European Directive Medical Devices 93/42/EEC. MEDIN, the joint-stock company, cares about the environment actively and minimises the impacts of the company s activity on the environment. The complex of production, auxiliary and administration buildings of the company meets the strict environmental aspects with the applied technologies and energy sources. We permanently keep a considerate relation with our environment through our professionals and specialists. The Environmental management of the company is in conformity with ISO Systems of environmental management. MEDIN, a.s. 3

6

7 Sterilizační kontejnery Containers for Sterilization Sterilizační kontejnery 1/1 Containers 1/1 8 Sterilizační kontejnery 3/4 Containers 3/4 9 Sterilizační kontejnery 1/2 Containers 1/2 10 Kontejnery ploché Flat Containers 11 Kontejnery mini Small Containers 12 Kontejnery dentální Dental Containers 13 Kontejnery pro endoskopické nástroje Endoscopy Containers 14 Kontejnery dekontaminační Removal Containers 15 Příslušenství Accessories Sterilizační kontejnery ventilové Valve Containers for Sterilization Kontejnery ventilové nerez Valve Containers Stainless Steel 20 Kontejnery ventilové eloxovaný hliník Valve Containers Soft Anodizing 21 Kontejnery ventilové tvrdě eloxovaný hliník Valve Containers Hard Anodizing 22 Příslušenství Accessories Základní informace ke sterilizaci Basic Informations for Sterilization Číselný rejstřík Numerical Index MEDIN, a.s. 5

8 Sterilizační kontejnery Containers for sterilization Vysvětlivky k symbolům Explanation About Our Symbols VANY BOTTOMS vana neperforovaná bottom non-perforated vana perforovaná bottom perforated VÍKA LIDS víko perforované lid perforated víko ochranné safety lid víko neperforované lid non-perforated 6 MEDIN, a.s.

9 sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 7

10 1/1 sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization kontejnery, VElikost 1/1 ContainErs, size 1/1 H L B KONTEJNERY CONTAINERS VÍKA LIDS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm L B mm mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KOšE BASKETS SÍTA DIVIDERS mm mm mm mm mm mm mm mm RÁMY RETAINERS mm mm mm mm STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

11 sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization 3/4 kontejnery, VElikost 3/4 ContainErs, size 3/4 H L B KONTEJNERY CONTAINERS mm mm mm mm mm mm VÍKA LIDS L B mm mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm KOšE BASKETS mm mm mm mm mm mm mm SÍTA DIVIDERS RÁMY RETAINERS mm mm mm mm MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 9

12 1/2 sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization kontejnery, VElikost 1/2 ContainErs, size 1/2 H L B KONTEJNERY CONTAINERS VÍKA LIDS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm L B mm mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm mm mm KOšE BASKET mm mm mm mm mm mm mm mm mm SÍTO DIVIDER mm RÁMY RETAINERS mm mm STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

13 sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization FLAT kontejnery ploché flat ContainErs H B L KONTEJNERY CONTAINERS mm mm mm mm VÍKA LIDS L B mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm mm MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 11

14 MINI sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization kontejnery mini small ContainErs H L B KONTEJNERY CONTAINERS mm mm mm mm mm mm VÍKA LIDS L B mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm KOš BASKET mm mm mm mm SÍTO DIVIDER RÁM RETAINER L B mm L B mm STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

15 sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization DENTAL kontejnery dentální dental ContainErs H L B KONTEJNERY CONTAINERS mm mm mm mm mm mm VÍKA LIDS L B mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm KOš BASKET mm RÁM RETAINER L B mm mm mm mm MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 13

16 ENDO sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization kontejnery pro EndoskopiCké nástroje EndosCopy ContainErs KONTEJNERY CONTAINERS mm KONTEJNERY CONTAINERS mm KOšE WIRE BASKETS mm mm mm se silikonovými úchyty with silicon fixation NÁDOBA Z PLASTU PRO ENDOSKOPICKé NÁSTROJE PLASTIC ENDOSCOPY CONTAINER mm NÁDOBA Z PLASTU PRO ENDOSKOPICKé NÁSTROJE PLASTIC ENDOSCOPY CONTAINER mm NÁDOBY HLINÍKOVé PRO ENDOSKOPY ALUMINIUM ENDOSCOPE CONTAINER pro průměr for diameter 2 mm mm mm mm SKLADOVACÍ STOJAN PRO ENDOSKOPICKé NÁSTROJE ENDOSCOPY STORINg RACK mm pro 15 kusů 5 mm nebo 10 mm nástrojů for 15 pcs 5 mm or 10 mm instruments 14 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

17 sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization kontejnery dekontaminační removal ContainErs H L B mm mm mm mm MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 15

18 Příslušenství Accessories Sterilizační kontejnery Containers for Sterilization Štítky identifikační papírové Paper Labels with Indicator STANDARD STANDARD 100 ks/pcs MALÝ SMALL 100 ks/pcs Štítky identifikační Identification Labels Štítky identifikační pro text Identification Labels Engrave ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD Zásobník na štítky identifikační Dispenser for Identification Labels Zámek bezpečnostní plastový, plomba pro sterilizační kontejnery Plastic Security Seal, Seal for Sterilizing Containers ks/pcs ks/pcs 16 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

19 Sterilizační kontejnery Containers for Sterilization Příslušenství Accessories typ model materiál material balení packing STANDARD STANDARD papír paper 100 ks/pcs STANDARD STANDARD textil textile 1 ks/pcs STANDARD STANDARD teflon teflon 1 ks/pcs MINI SMALL papír paper 100 ks/pcs MINI SMALL textil textile 1 ks/pcs DENTÁLNÍ DENTAL papír paper 100 ks/pcs DENTÁLNÍ DENTAL textil textile 1 ks/pcs Filtry, příslušenství k filtrům Filters, Accessories for Filters ZÁSOBNÍK NA FILTRY FILTER DISPENSER DRŽÁK FILTRU FILTER SHEET Roušky, podložky Cloths, Mats Roušky TEXTILNÍ, zelené green Cloths cm cm cm cm cm PodloŽky silikonové Silicon mats mm mm mm MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 17

20 Příslušenství Accessories Sterilizační kontejnery Containers for Sterilization KOLÍK NA DRŽENÍ INSTRUMENTŮ HOLDING PIN FOR INSTRUMENTS KOLÍK DRŽÍCÍ PÁSKY PLECHOVÉ PARTITION HOLDING PIN PÁSKY PLECHOVÉ PARTITION STEELS mm mm mm mm PLECHY DĚLICÍ LIMITING BARS 110 mm mm mm mm Svorka fixační Fixation clamp Svorky fixační Fixation clamps průměr diameter 7 12 mm mm mm mm mm PRUŽINA FIXAČNÍ SPIRAL HOLDING DEVICE mm PRUŽINA FIXAČNÍ SPIRAL HOLDING DEVICE mm 18 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

21 sterilizační kontejnery VEntiloVé ValVE ContainErs for sterilization MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 19

22 sterilizační kontejnery VEntiloVé ValVE ContainErs for sterilization kontejnery VEntiloVé ValVE ContainErs NEREZ STAINLESS STEEL 1/1 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only NEREZ STAINLESS STEEL 3/4 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only NEREZ STAINLESS STEEL 1/2 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only 20 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

23 sterilizační kontejnery VEntiloVé ValVE ContainErs for sterilization kontejnery VEntiloVé ValVE ContainErs ELOXOVANÝ HLINÍK SOFT ANODIZINg 1/1 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only ELOXOVANÝ HLINÍK SOFT ANODIZINg 3/4 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only ELOXOVANÝ HLINÍK SOFT ANODIZINg 1/2 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 21

24 sterilizační kontejnery VEntiloVé ValVE ContainErs for sterilization kontejnery VEntiloVé ValVE ContainErs TVRDĚ ELOXOVANÝ HLINÍK HARD ANODIZINg 1/1 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only TVRDĚ ELOXOVANÝ HLINÍK HARD ANODIZINg 3/4 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only TVRDĚ ELOXOVANÝ HLINÍK HARD ANODIZINg 1/2 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only 22 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

25 Sterilizační kontejnery ventilové Valve Containers for Sterilization Příslušenství Accessories KOŠE DRÁTĚNÉ WIRE MESH BASKETS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm RÁMY CLOTH FIXING FRAMES pro typ for model mm mm mm KOŠE PERFOROVANÉ PERFORATED SHEET BASKETS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm VÍKA PRO KOŠE PERFOROVANÉ COVERS FOR PERFORATED SHEET BASKETS L B mm mm mm mm mm mm mm MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 23

26 Příslušenství Accessories Sterilizační kontejnery ventilové Valve Containers for Sterilization Štítky identifikační hliníkové Identification Aluminium Labels Štítky identifikační hliníkové pro text Identification Aluminium Labels Engrave ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD Štítky identifikační papírové Paper Labels with Indicator ks/pcs Ventilový kontejner představuje mechanický filtrační systém nevyžadující údržbu. Jeho bezchybný provoz může být kontrolován vložením hrotu do patřičného otvoru uprostřed dna ventilu. The Protected Valves Model Container is a mechanical filtering system requiring no maintenance. Its correct functioning maybe controlled by inserting a tip in the suitable hole in the centre of the valve bottom. V řezu jsou znázorněny tři pracovní polohy ventilu během sterilizace, popřípadě po sterilizaci. 1. před sterilizací je ventil v klidové poloze 2. během vakuové fáze provede podtlak úplné otevření ventilu, čímž může vzduch proudit z kontejneru 3. potom se ventil uzavře a otevře se protilehlý ventil, který vpustí dovnitř páru, čímž lze zahájit sterilizaci 1. na konci cyklu se ventil uzavře, aby byla zachována sterilní náplň kontejneru The valve s three working position during and after sterilization are shown in the drawing. 1. Before sterilization the valve is in state of rest. 2. During the vacuum stage depression makes the valve open completely, so that air escapes from the container. 3. Afterwards the valve closes, and the second valve opens; in this stage steam enters and the sterilization stage starts. 1. At the end of the cycle the valve closes airtight in order to maintain the container load sterile. 24 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

27 Základní informace ke sterilizaci Basic Informations for Sterilization Vhodnost sterilizačních nádob pro různé postupy parní sterilizace 1) podle DIN část 9 (vydání ZÁŘÍ 2000) Suitability of Our Sterile For Steam Sterilization Procedures 1) As Per DIN Part 9 (Issue SEPTEMBER 2000) Druh obalu Postup parní sterilizace podle DIN část 1 Sterilizační kontejner Popis Symbolické znázornění a systém balení Postup s gravitačním odvzdušněním Postup s vakuovým odvzdušněním Frakcionovaný vakuový postup Frakcionovaný postup proudění Postup s parním vstřikem Textilie ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve víku i vaně podle DIN část 1 Textilie ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve víku, vana neperforovaná podle DIN část 1 s filtrem (StB-F) Textilie ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve vaně, víko neperforované podle DIN část 1 Nástroje v koši síťovém podle DIN část 3 ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve víku i vaně podle DIN část 1 3) Nástroje v koši síťovém podle DIN část 3 ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve víku, vana neperforovaná podle DIN část 1 2) 2) 2) 2) Nástroje v koši síťovém podle DIN část 3 ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve vaně, víko neperforované podle DIN část 1 Textilie ve sterilizačním kontejneru s ventilem ve víku i vaně podle DIN část 1 s ventily (StB-V) Textilie ve sterilizačním kontejneru s ventilem ve víku a bez ventilu ve vaně Nástroje v koši síťovém ve sterilizačním kontejneru s ventilem ve víku i vaně 2) 2) 2) 2) Nástroje v koši síťovém ve sterilizačním kontejneru s ventilem ve víku, vana neperforovaná 2) 2) 2) 2) Vysvětlení značek: + použitelné O podmíněně použitelné nepoužitelné 1) Abychom se vyhnuli chybám při plnění a/nebo používání, jsou v tabulce 1 uvedeny odkazy na správnou nebo chybnou kombinaci sterilizačních nádob se standardizovanými postupy parní sterilizace. 2) Vhodné jsou pouze takové sterilizační nádoby, u kterých je zajištěno odpařování nebo odvádění kondenzátu. 3) U gravitačního postupu bez sušícího zařízení není zaručeno dostatečné dodatečné sušení. MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 25

28 Základní informace ke sterilizaci Basic Informations for Sterilization Vhodnost sterilizačních nádob pro různé postupy parní sterilizace 1) podle DIN část 9 (vydání ZÁŘÍ 2000) Suitability of Our Sterile For Steam Sterilization Procedures 1) As Per DIN Part 9 (Issue SEPTEMBER 2000) Packing Steam sterilization procedure acc. to DIN 58946, part I Sterilization cantainer Description Symbolic representation and packing system Gravitation procedure Pre-vacuum procedure Fractional vacuum procedure Fractional flow procedure Steam injection procedure Textiles in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN part 1 Textiles in sterilization container with filter in lid, bottom nonperforated acc. to DIN part 1 with filters (StB-F) Textiles in sterilization container with filter in bottom, lid nonperforated acc. to DIN part 1 Instruments in wire basket acc. to DIN part 3, in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN part 1 Instruments in wire basket acc. to DIN part 3, in sterilization container with filter in lid, bottom non-perforated acc. to DIN part 1 Instruments in wire basket acc. to DIN part 3, in sterilization container with filter in bottom acc. to DIN part 1 3) 2) 2) 2) 2) Textiles in sterilization container with valves in lid and bottom acc. to DIN part 1 with valves (StB-V) Textiles in sterilization container with valves in lid no velves on the bottom Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom non perforated 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) Explanation of symbols: + applicable O limited application not applicable 1) In oder to avoid mistakes with regards to service, operation and/or when loading the sterilizer, please refer to table 1 for correct or wrong combination of sterilization containers for standardized steam sterilization procedures. 2) Suitable are only sterilization containers guaranteeing evaporation or discharge of condensate. 3) Gravitation procedures having no drying device do not guarantee a sufficient after-drying effect. 26 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

29 Číselný rejstřík Numerical index číslo number název item strana page Kontejner plochý; mm; stříbrný Flat container; mm; silver Kontejner plochý; mm; modrý Flat container; mm; blue Kontejner plochý; mm; červený Flat container; mm; red Kontejner plochý; mm; zelený Flat container; mm; green Kontejner plochý; mm; zlatý Flat container; mm; gold Kontejner plochý; mm; stříbrný Flat container; mm; silver Kontejner plochý; mm; modrý Flat container; mm; blue Kontejner plochý; mm; červený Flat container; mm; red Kontejner plochý; mm; zelený Flat container; mm; green Kontejner plochý; mm; zlatý Flat container; mm; gold Kontejner plochý; mm; stříbrný Flat container; mm; silver Kontejner plochý; mm; modrý Flat container; mm; blue Kontejner plochý; mm; červený Flat container; mm; red Kontejner plochý; mm; zelený Flat container; mm; green Kontejner plochý; mm; zlatý Flat container; mm; gold Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black 8 MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 27

30 číslo number název item strana page Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green 8 28 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

31 číslo number název item strana page Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Víko perforované; mm; stříbrné Lid perforated; mm; silver Víko perforované; mm; modré Lid perforated; mm; blue Víko perforované; mm; červené Lid perforated; mm; red Víko perforované; mm; zelené Lid perforated; mm; green Víko perforované; mm; zlaté Lid perforated; mm; gold Víko perforované; mm; černé Lid perforated; mm; black Víko perforované; mm; stříbrné Lid perforated; mm; silver Víko perforované; mm; modré Lid perforated; mm; blue Víko perforované; mm; červené Lid perforated; mm; red Víko perforované; mm; zelené Lid perforated; mm; green Víko perforované; mm; zlaté Lid perforated; mm; gold Víko perforované; mm; stříbrné Lid perforated; mm; silver Víko perforované; mm; modré Lid perforated; mm; blue Víko perforované; mm; červené Lid perforated; mm; red Víko perforované; mm; zelené Lid perforated; mm; green Víko perforované; mm; zlaté Lid perforated; mm; gold Víko perforované; mm; černé Lid perforated; mm; black Víko perforované; mm; stříbrné Lid perforated; mm; silver Víko perforované; mm; modré Lid perforated; mm; blue Víko perforované; mm; červené Lid perforated; mm; red Víko perforované; mm; zelené Lid perforated; mm; green Víko perforované; mm; zlaté Lid perforated; mm; gold Víko perforované; mm; černé Lid perforated; mm; black Víko ochranné; mm; stříbrné Safety lid; mm; silver Víko ochranné; mm; modré Safety lid; mm; blue Víko ochranné; mm; červené Safety lid; mm; red Víko ochranné; mm; zelené Safety lid; mm; green Víko ochranné; mm; zlaté Safety lid; mm; gold Víko ochranné; mm; černé Safety lid; mm; black Víko ochranné; mm; stříbrné Safety lid; mm; silver Víko ochranné; mm; modré Safety lid; mm; blue Víko ochranné; mm; červené Safety lid; mm; red 8 MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 29

S t erilizační kontk. onte jnery Container. ainers s for f. erilization

S t erilizační kontk. onte jnery Container. ainers s for f. erilization S t erilizační kontk onte jnery Container ainers s for f StS erilization MEDIN, a.s. Vlachovická 61 Nové Město na Moravě PSČ 52 31 Czech Republic IČO 4337030 DIČ CZ4337030 centrála Tel.: 566 64 1 prodej

Více

IMPLANTÁTY PRO ORTOPEDII IMPLANTS FOR ORTHOPAEDICS

IMPLANTÁTY PRO ORTOPEDII IMPLANTS FOR ORTHOPAEDICS IMPLANTÁTY PRO ORTOPEDII IMPLANTS FOR ORTHOPAEDICS O R T O P E D I E O R T H O P A E D I C S 0 10 30 0 50 0 0 80 90 100 110 0 130 10 0 10 10 180 190 0 210 2 230 250 0 (mm) výrobce producer MEDIN ORTHOPAEDICS,

Více

NÁSTROJE PRO OČNÍ LÉKAŘSTVÍ INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGY

NÁSTROJE PRO OČNÍ LÉKAŘSTVÍ INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGY NÁSTROJE PRO OČNÍ LÉKAŘSTVÍ INSTRUMENTS FOR OPHTALMOLOGY O Č N Í L É K A Ř S T V Í O P H T A L M O L O G Y 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

Více

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII INSTRUMENTS FOR DENTISTRY

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII INSTRUMENTS FOR DENTISTRY NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII INSTRUMENTS FOR DENTISTRY S T O M A T O L O G I E D E N T I S T R Y 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 (mm)

Více

DIAMANTOVÉ BROUSÍCÍ KOTOUČE DIAMOND GRINDING DISCS

DIAMANTOVÉ BROUSÍCÍ KOTOUČE DIAMOND GRINDING DISCS IAMANOVÉ BROUSÍCÍ KOOUČE S O J Í R E N S V Í I N U S R I E S 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 (mm) MEIN, a.s. Vlachovická 619 Nové

Více

NÁSTROJE PRO ARTROSKOPII ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK INSTRUMENTS FOR ARTHROSCOPY

NÁSTROJE PRO ARTROSKOPII ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK INSTRUMENTS FOR ARTHROSCOPY NÁSTROJE PRO ARTROSKOPII ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK INSTRUMENTS FOR ARTHROSCOPY 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 (mm) MEDIN, a.s. Vlachovická

Více

Implantát Orthopaedics

Implantát Orthopaedics Implantát plantáty y pro o ort opedii Implants for f Orthopaedics Výrobce Producer MEDIN ORTHOPAEDICS, a.s. Jinonická 9 Praha 5 Jinonice PSČ 0 0 Czech Republic centrála Tel.: 251 03 50 Fax: 251 02 1 E-mail:

Více

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII INSTRUMENTS FOR DENTISTRY DENTAL INSTRUMENTE

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII INSTRUMENTS FOR DENTISTRY DENTAL INSTRUMENTE NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII INSTRUMENTS FOR DENTISTRY DENTAL INSTRUMENTE S T O M A T O L O G I E D E N T I S T R Y 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

Více

ařství Ophthalmological Instr Nástr troje pro o oční lékařs truments

ařství Ophthalmological Instr Nástr troje pro o oční lékařs truments Nástr troje pro o oční lékařs ařství Ophthalmological Instr truments MEDIN, a.s. Vlachovická 619 Nové Město na Moravě PSČ 592 31 Czech Republic IČO 43378030 DIČ CZ43378030 centrála Tel.: 566 684 111

Více

omatologii ologii Dental instr truments

omatologii ologii Dental instr truments Nástr tro je pro o sts omatologii ologii Dental instr truments MEDIN, a.s. Vlachovická 619 Nové Město na Moravě PSČ 592 31 Czech Republic IČO 43378030 DIČ CZ43378030 centrála Tel.: 566 684 111 prodej

Více

Nástr. troje a implantát. aumatologii Instr. truments and Implants for f. aumatology

Nástr. troje a implantát. aumatologii Instr. truments and Implants for f. aumatology Nástr troje a implantát plantáty y pro o traumat aumatologii Instr truments and Implants for f TrT aumatology MEDIN, a.s. Vlachovická 619 Nové Město na Moravě PSČ 592 31 Czech Republic IČO 43378030 DIČ

Více

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133 F Sterilizace a pomocné vybavení Sterilization and Accessories NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133 Nádobky Boxes 135 Držátka ubrousku Napkin Holders 135 Toulce Quivers 136 Kazety,

Více

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL Dear customer, Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. CONTENTS

Více

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK Better laboratory for better life Lepší laboratoř pro lepší život 4 Table of Contents Obsah Laboratory resolved to the smallest detail Laboratoř řešená do detailu

Více

60YEARS. Profil společnosti. ZVVZ a.s. Dodavatel zařízení pro ekologii. Company profile LET NA TRHU 1948-2008 1948-2008 ON THE MARKET

60YEARS. Profil společnosti. ZVVZ a.s. Dodavatel zařízení pro ekologii. Company profile LET NA TRHU 1948-2008 1948-2008 ON THE MARKET LET NA TRHU 1948-2008 ON THE MARKET 60YEARS 1948-2008 Profil společnosti Company profile ZVVZ a.s. Dodavatel zařízení pro ekologii Kdo jsme Who we are Společnost byla založena v roce 1948 a brzy se stala

Více

Profil společnosti. Company profile. a vybrané ukazatele z výroční zprávy 2000. and the selected information of the annual report year 2000

Profil společnosti. Company profile. a vybrané ukazatele z výroční zprávy 2000. and the selected information of the annual report year 2000 Vá partner pro ochranu Ïivotního prostfiedí Your partner for environmental protection Profil společnosti a vybrané ukazatele z výroční zprávy 2 Company profile and the selected information of the annual

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Příručka jakosti Quality manual

Příručka jakosti Quality manual BMT Medical Technology s.r.o. Cejl 50, CZ 656 60 Brno IČO: 46 34 69 96, DIČ: 288 46 34 69 96 Tel.: 545 537 111 Fax: 545 211 119 e-mail: mail@bmt.cz Příručka jakosti ČSN EN ISO 9001: 2001 ČSN EN ISO 13485:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Historie Historie Roku 1873 založili bratři Eksteinové v Praze původní optickou dílnu, která zaměstnávala osmnáct pracovníků. Tato dílna byla v roce 1887 přesunuta do Vídně,

Více

Silové kabely a vodiče

Silové kabely a vodiče Member of the NKT Group Silové kabely a vodiče Power cables and wires Completing the picture www.nktcables.cz Obsah Table of contents O společnosti About company Firemní profil Company Profile.............................................................

Více

POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE

POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE KCA-2015-1 CONTENTS OBSAH POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE 4 INDIVIDUAL PFC CALCULATION STANOVENÍ VELIKOSTI KOMPENZAČNÍHO KONDENZÁTORU

Více

Profil společnosti Company Profile IPC

Profil společnosti Company Profile IPC Profil společnosti Company Profile IPC Content Obsah Basic Information...2 History...3 ELVAC IPC, Ltd. in Numbers...4 Vision...4 Strategy...5 Market Segments...5 Employees...6 Organization Chart...6 Certified

Více

History. Historie. Základní jmění. Share Capital. Vedení společnosti. Company Management PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS DOZORČÍ RADA

History. Historie. Základní jmění. Share Capital. Vedení společnosti. Company Management PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS DOZORČÍ RADA Historie TESLA, akciová společnost, působí na českém trhu od roku 1921, kdy vznikla pod názvem Elektra. V letech 1932 1945 byla součástí koncernu Philips. Pod obchodním jménem TESLA společnost podniká

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region BUSINESS Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci

Více

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce 2011/2012 Produkty Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce Products The whole world of stud welding technology Everything from one source MADE IN GERMANY Zertifizierter

Více

Zpráva o životním prostředí 2 0 1 0 s výhledem pro rok 2011

Zpráva o životním prostředí 2 0 1 0 s výhledem pro rok 2011 Zpráva o životním prostředí 2 0 1 0 s výhledem pro rok 2011 ENVIRONMENTAL REPORT 2010 AND OUTLOOK FOR THE YEAR 2011 XII. Actions and Constructions Intended for Environmental Protection XII.I. Evaluation

Více

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSND 61253

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSND 61253 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English, 1 CZ Česky, 13 SK Slovensky, 25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Více

POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE

POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE KCA-2013-1 CONTENTS OBSAH POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE... 4 INDIVIDUAL PFC CALCULATION STANOVENÍ VELIKOSTI KOMPENZAČNÍHO KONDENZÁTORU...

Více

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMSGN 623

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMSGN 623 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 CZ Česky,13 SK Slovensky,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Více

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets Cantata Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets MSS STOJANOVÉ SKŘÍNĚ STAND DATA CABINETS CZ Stojanové datové skříně modelové řady MSS jsou určeny k instalaci 19",

Více