STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION"

Transkript

1 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION S T E R I L I Z A C E S T E R I L I Z A T I O N

2 (mm)

3 MEDIN, a.s. Vlachovická 619 Nové Město na Moravě CZ Czech Republic IČO DIČ CZ CENTRÁLA tel.: PRODEJ ČESKÁ REPUBLIKA tel.: fax: PRODEJNA PRAHA Jana Želivského 6 Praha 3 CZ tel./fax: mobil: PRODEJ SLOVENSKÁ REPUBLIKA tel.: fax: EXPORT phone: fax: MEDIN, a.s. 1

4 Certifikát EN ISO Certificate EN ISO Certifikát ISO 9001 Certificate ISO 9001 Certifikát ISO Certificate ISO MEDIN, a.s.

5 Akciová společnost MEDIN se sídlem v Nové Městě na Moravě zahájila činnost jako právní nástupce bývalého státního podniku Chirana Nové Město na Moravě. MEDIN, a.s., je největší český výrobce nástrojů pro humánní lékařství ve všech hlavních oborech lékařských specializací včetně kostní chirurgie a implantátů pro traumatologii a ortopedii. Zároveň je největším českým výrobcem dentálních nástrojů jak ordinačních, tak rotačních. Dlouholetá tradice výroby lékařských nástrojů, začínající již v roce 1949, vytvořila know-how umožňující dodávat výrobky vysoké kvality s ohledem na dosažení vysoké míry bezpečnosti odpovídající vysoké úrovni ochrany zdraví. Úroveň, kvalita a bezpečnost všech nástrojů je pečlivě posuzována. Akcent na kvalitu a bezpečnost nástrojů je tradičně zakotven ve firemní politice jakosti a strategii firmy. V kvalitě používá firma účinných postupů dle mezinárodních norem ISO 9001 Systémy managementu kvality a ISO Systémy jakosti Zdravotnické prostředky, jejichž certifikáty jsou pravidelně obnovovány. Důležitou oblastí je splnění legislativních podmínek při uvádění výrobků na trh, zejména evropské direktivy Medical Device 93/42/EHS. MEDIN, a.s., uplatňuje aktivní postoj k ochraně životního prostředí a praktickou činností směřuje k minimalizaci dopadů vlivů firemních činností na životní prostředí. Komplex výrobních, pomocných a administrativních prostor společnosti splňuje použitými technologiemi a energetickými zdroji přísná ekologická hlediska. Prostřednictvím profesně i odborně způsobilých pracovníků trvale udržuje šetrný vztah k životnímu prostředí. Environmentální management firmy je udržován v souladu s mezinárodní normou ISO Systémy environmentálního managementu. MEDIN, the joint-stock company, having its headquarters in Nové Město na Moravě commenced its activity on May 4, 1992 as a legal successor of the former state-owned enterprise Chirana Nové Město na Moravě. MEDIN, the joint-stock company, is the greatest Czech producer of instruments for human medicine in all main fields of medical specialisations, including the bone surgery and implants for traumatology and orthopaedics. It is also the biggest producer of surgery and rotary dental instruments. A long standing tradition of surgical instruments production, founded as early as 1949, has established a know-how that enables to provide products of high quality and safety corresponding to high level of health protection. The standards, quality and safety of all instruments are carefully evaluated. The quality and safety of the instruments are traditionally anchored in the company s quality policy and company s strategy. We use the effective procedures according to the International Standard ISO 9001 Systems of quality management and ISO Quality Systems Medical Instruments whose certificates are regularly renewed. It is also very important to follow the legislative conditions when launching the products on the market, mainly the European Directive Medical Devices 93/42/EEC. MEDIN, the joint-stock company, cares about the environment actively and minimises the impacts of the company s activity on the environment. The complex of production, auxiliary and administration buildings of the company meets the strict environmental aspects with the applied technologies and energy sources. We permanently keep a considerate relation with our environment through our professionals and specialists. The Environmental management of the company is in conformity with ISO Systems of environmental management. MEDIN, a.s. 3

6

7 Sterilizační kontejnery Containers for Sterilization Sterilizační kontejnery 1/1 Containers 1/1 8 Sterilizační kontejnery 3/4 Containers 3/4 9 Sterilizační kontejnery 1/2 Containers 1/2 10 Kontejnery ploché Flat Containers 11 Kontejnery mini Small Containers 12 Kontejnery dentální Dental Containers 13 Kontejnery pro endoskopické nástroje Endoscopy Containers 14 Kontejnery dekontaminační Removal Containers 15 Příslušenství Accessories Sterilizační kontejnery ventilové Valve Containers for Sterilization Kontejnery ventilové nerez Valve Containers Stainless Steel 20 Kontejnery ventilové eloxovaný hliník Valve Containers Soft Anodizing 21 Kontejnery ventilové tvrdě eloxovaný hliník Valve Containers Hard Anodizing 22 Příslušenství Accessories Základní informace ke sterilizaci Basic Informations for Sterilization Číselný rejstřík Numerical Index MEDIN, a.s. 5

8 Sterilizační kontejnery Containers for sterilization Vysvětlivky k symbolům Explanation About Our Symbols VANY BOTTOMS vana neperforovaná bottom non-perforated vana perforovaná bottom perforated VÍKA LIDS víko perforované lid perforated víko ochranné safety lid víko neperforované lid non-perforated 6 MEDIN, a.s.

9 sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 7

10 1/1 sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization kontejnery, VElikost 1/1 ContainErs, size 1/1 H L B KONTEJNERY CONTAINERS VÍKA LIDS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm L B mm mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KOšE BASKETS SÍTA DIVIDERS mm mm mm mm mm mm mm mm RÁMY RETAINERS mm mm mm mm STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

11 sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization 3/4 kontejnery, VElikost 3/4 ContainErs, size 3/4 H L B KONTEJNERY CONTAINERS mm mm mm mm mm mm VÍKA LIDS L B mm mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm KOšE BASKETS mm mm mm mm mm mm mm SÍTA DIVIDERS RÁMY RETAINERS mm mm mm mm MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 9

12 1/2 sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization kontejnery, VElikost 1/2 ContainErs, size 1/2 H L B KONTEJNERY CONTAINERS VÍKA LIDS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm L B mm mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm mm mm KOšE BASKET mm mm mm mm mm mm mm mm mm SÍTO DIVIDER mm RÁMY RETAINERS mm mm STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

13 sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization FLAT kontejnery ploché flat ContainErs H B L KONTEJNERY CONTAINERS mm mm mm mm VÍKA LIDS L B mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm mm MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 11

14 MINI sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization kontejnery mini small ContainErs H L B KONTEJNERY CONTAINERS mm mm mm mm mm mm VÍKA LIDS L B mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm KOš BASKET mm mm mm mm SÍTO DIVIDER RÁM RETAINER L B mm L B mm STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

15 sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization DENTAL kontejnery dentální dental ContainErs H L B KONTEJNERY CONTAINERS mm mm mm mm mm mm VÍKA LIDS L B mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm KOš BASKET mm RÁM RETAINER L B mm mm mm mm MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 13

16 ENDO sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization kontejnery pro EndoskopiCké nástroje EndosCopy ContainErs KONTEJNERY CONTAINERS mm KONTEJNERY CONTAINERS mm KOšE WIRE BASKETS mm mm mm se silikonovými úchyty with silicon fixation NÁDOBA Z PLASTU PRO ENDOSKOPICKé NÁSTROJE PLASTIC ENDOSCOPY CONTAINER mm NÁDOBA Z PLASTU PRO ENDOSKOPICKé NÁSTROJE PLASTIC ENDOSCOPY CONTAINER mm NÁDOBY HLINÍKOVé PRO ENDOSKOPY ALUMINIUM ENDOSCOPE CONTAINER pro průměr for diameter 2 mm mm mm mm SKLADOVACÍ STOJAN PRO ENDOSKOPICKé NÁSTROJE ENDOSCOPY STORINg RACK mm pro 15 kusů 5 mm nebo 10 mm nástrojů for 15 pcs 5 mm or 10 mm instruments 14 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

17 sterilizační kontejnery ContainErs for sterilization kontejnery dekontaminační removal ContainErs H L B mm mm mm mm MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 15

18 Příslušenství Accessories Sterilizační kontejnery Containers for Sterilization Štítky identifikační papírové Paper Labels with Indicator STANDARD STANDARD 100 ks/pcs MALÝ SMALL 100 ks/pcs Štítky identifikační Identification Labels Štítky identifikační pro text Identification Labels Engrave ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD Zásobník na štítky identifikační Dispenser for Identification Labels Zámek bezpečnostní plastový, plomba pro sterilizační kontejnery Plastic Security Seal, Seal for Sterilizing Containers ks/pcs ks/pcs 16 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

19 Sterilizační kontejnery Containers for Sterilization Příslušenství Accessories typ model materiál material balení packing STANDARD STANDARD papír paper 100 ks/pcs STANDARD STANDARD textil textile 1 ks/pcs STANDARD STANDARD teflon teflon 1 ks/pcs MINI SMALL papír paper 100 ks/pcs MINI SMALL textil textile 1 ks/pcs DENTÁLNÍ DENTAL papír paper 100 ks/pcs DENTÁLNÍ DENTAL textil textile 1 ks/pcs Filtry, příslušenství k filtrům Filters, Accessories for Filters ZÁSOBNÍK NA FILTRY FILTER DISPENSER DRŽÁK FILTRU FILTER SHEET Roušky, podložky Cloths, Mats Roušky TEXTILNÍ, zelené green Cloths cm cm cm cm cm PodloŽky silikonové Silicon mats mm mm mm MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 17

20 Příslušenství Accessories Sterilizační kontejnery Containers for Sterilization KOLÍK NA DRŽENÍ INSTRUMENTŮ HOLDING PIN FOR INSTRUMENTS KOLÍK DRŽÍCÍ PÁSKY PLECHOVÉ PARTITION HOLDING PIN PÁSKY PLECHOVÉ PARTITION STEELS mm mm mm mm PLECHY DĚLICÍ LIMITING BARS 110 mm mm mm mm Svorka fixační Fixation clamp Svorky fixační Fixation clamps průměr diameter 7 12 mm mm mm mm mm PRUŽINA FIXAČNÍ SPIRAL HOLDING DEVICE mm PRUŽINA FIXAČNÍ SPIRAL HOLDING DEVICE mm 18 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

21 sterilizační kontejnery VEntiloVé ValVE ContainErs for sterilization MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 19

22 sterilizační kontejnery VEntiloVé ValVE ContainErs for sterilization kontejnery VEntiloVé ValVE ContainErs NEREZ STAINLESS STEEL 1/1 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only NEREZ STAINLESS STEEL 3/4 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only NEREZ STAINLESS STEEL 1/2 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only 20 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

23 sterilizační kontejnery VEntiloVé ValVE ContainErs for sterilization kontejnery VEntiloVé ValVE ContainErs ELOXOVANÝ HLINÍK SOFT ANODIZINg 1/1 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only ELOXOVANÝ HLINÍK SOFT ANODIZINg 3/4 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only ELOXOVANÝ HLINÍK SOFT ANODIZINg 1/2 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 21

24 sterilizační kontejnery VEntiloVé ValVE ContainErs for sterilization kontejnery VEntiloVé ValVE ContainErs TVRDĚ ELOXOVANÝ HLINÍK HARD ANODIZINg 1/1 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only TVRDĚ ELOXOVANÝ HLINÍK HARD ANODIZINg 3/4 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only TVRDĚ ELOXOVANÝ HLINÍK HARD ANODIZINg 1/2 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only 22 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

25 Sterilizační kontejnery ventilové Valve Containers for Sterilization Příslušenství Accessories KOŠE DRÁTĚNÉ WIRE MESH BASKETS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm RÁMY CLOTH FIXING FRAMES pro typ for model mm mm mm KOŠE PERFOROVANÉ PERFORATED SHEET BASKETS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm VÍKA PRO KOŠE PERFOROVANÉ COVERS FOR PERFORATED SHEET BASKETS L B mm mm mm mm mm mm mm MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 23

26 Příslušenství Accessories Sterilizační kontejnery ventilové Valve Containers for Sterilization Štítky identifikační hliníkové Identification Aluminium Labels Štítky identifikační hliníkové pro text Identification Aluminium Labels Engrave ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD Štítky identifikační papírové Paper Labels with Indicator ks/pcs Ventilový kontejner představuje mechanický filtrační systém nevyžadující údržbu. Jeho bezchybný provoz může být kontrolován vložením hrotu do patřičného otvoru uprostřed dna ventilu. The Protected Valves Model Container is a mechanical filtering system requiring no maintenance. Its correct functioning maybe controlled by inserting a tip in the suitable hole in the centre of the valve bottom. V řezu jsou znázorněny tři pracovní polohy ventilu během sterilizace, popřípadě po sterilizaci. 1. před sterilizací je ventil v klidové poloze 2. během vakuové fáze provede podtlak úplné otevření ventilu, čímž může vzduch proudit z kontejneru 3. potom se ventil uzavře a otevře se protilehlý ventil, který vpustí dovnitř páru, čímž lze zahájit sterilizaci 1. na konci cyklu se ventil uzavře, aby byla zachována sterilní náplň kontejneru The valve s three working position during and after sterilization are shown in the drawing. 1. Before sterilization the valve is in state of rest. 2. During the vacuum stage depression makes the valve open completely, so that air escapes from the container. 3. Afterwards the valve closes, and the second valve opens; in this stage steam enters and the sterilization stage starts. 1. At the end of the cycle the valve closes airtight in order to maintain the container load sterile. 24 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

27 Základní informace ke sterilizaci Basic Informations for Sterilization Vhodnost sterilizačních nádob pro různé postupy parní sterilizace 1) podle DIN část 9 (vydání ZÁŘÍ 2000) Suitability of Our Sterile For Steam Sterilization Procedures 1) As Per DIN Part 9 (Issue SEPTEMBER 2000) Druh obalu Postup parní sterilizace podle DIN část 1 Sterilizační kontejner Popis Symbolické znázornění a systém balení Postup s gravitačním odvzdušněním Postup s vakuovým odvzdušněním Frakcionovaný vakuový postup Frakcionovaný postup proudění Postup s parním vstřikem Textilie ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve víku i vaně podle DIN část 1 Textilie ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve víku, vana neperforovaná podle DIN část 1 s filtrem (StB-F) Textilie ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve vaně, víko neperforované podle DIN část 1 Nástroje v koši síťovém podle DIN část 3 ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve víku i vaně podle DIN část 1 3) Nástroje v koši síťovém podle DIN část 3 ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve víku, vana neperforovaná podle DIN část 1 2) 2) 2) 2) Nástroje v koši síťovém podle DIN část 3 ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve vaně, víko neperforované podle DIN část 1 Textilie ve sterilizačním kontejneru s ventilem ve víku i vaně podle DIN část 1 s ventily (StB-V) Textilie ve sterilizačním kontejneru s ventilem ve víku a bez ventilu ve vaně Nástroje v koši síťovém ve sterilizačním kontejneru s ventilem ve víku i vaně 2) 2) 2) 2) Nástroje v koši síťovém ve sterilizačním kontejneru s ventilem ve víku, vana neperforovaná 2) 2) 2) 2) Vysvětlení značek: + použitelné O podmíněně použitelné nepoužitelné 1) Abychom se vyhnuli chybám při plnění a/nebo používání, jsou v tabulce 1 uvedeny odkazy na správnou nebo chybnou kombinaci sterilizačních nádob se standardizovanými postupy parní sterilizace. 2) Vhodné jsou pouze takové sterilizační nádoby, u kterých je zajištěno odpařování nebo odvádění kondenzátu. 3) U gravitačního postupu bez sušícího zařízení není zaručeno dostatečné dodatečné sušení. MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 25

28 Základní informace ke sterilizaci Basic Informations for Sterilization Vhodnost sterilizačních nádob pro různé postupy parní sterilizace 1) podle DIN část 9 (vydání ZÁŘÍ 2000) Suitability of Our Sterile For Steam Sterilization Procedures 1) As Per DIN Part 9 (Issue SEPTEMBER 2000) Packing Steam sterilization procedure acc. to DIN 58946, part I Sterilization cantainer Description Symbolic representation and packing system Gravitation procedure Pre-vacuum procedure Fractional vacuum procedure Fractional flow procedure Steam injection procedure Textiles in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN part 1 Textiles in sterilization container with filter in lid, bottom nonperforated acc. to DIN part 1 with filters (StB-F) Textiles in sterilization container with filter in bottom, lid nonperforated acc. to DIN part 1 Instruments in wire basket acc. to DIN part 3, in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN part 1 Instruments in wire basket acc. to DIN part 3, in sterilization container with filter in lid, bottom non-perforated acc. to DIN part 1 Instruments in wire basket acc. to DIN part 3, in sterilization container with filter in bottom acc. to DIN part 1 3) 2) 2) 2) 2) Textiles in sterilization container with valves in lid and bottom acc. to DIN part 1 with valves (StB-V) Textiles in sterilization container with valves in lid no velves on the bottom Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom non perforated 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) Explanation of symbols: + applicable O limited application not applicable 1) In oder to avoid mistakes with regards to service, operation and/or when loading the sterilizer, please refer to table 1 for correct or wrong combination of sterilization containers for standardized steam sterilization procedures. 2) Suitable are only sterilization containers guaranteeing evaporation or discharge of condensate. 3) Gravitation procedures having no drying device do not guarantee a sufficient after-drying effect. 26 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

29 Číselný rejstřík Numerical index číslo number název item strana page Kontejner plochý; mm; stříbrný Flat container; mm; silver Kontejner plochý; mm; modrý Flat container; mm; blue Kontejner plochý; mm; červený Flat container; mm; red Kontejner plochý; mm; zelený Flat container; mm; green Kontejner plochý; mm; zlatý Flat container; mm; gold Kontejner plochý; mm; stříbrný Flat container; mm; silver Kontejner plochý; mm; modrý Flat container; mm; blue Kontejner plochý; mm; červený Flat container; mm; red Kontejner plochý; mm; zelený Flat container; mm; green Kontejner plochý; mm; zlatý Flat container; mm; gold Kontejner plochý; mm; stříbrný Flat container; mm; silver Kontejner plochý; mm; modrý Flat container; mm; blue Kontejner plochý; mm; červený Flat container; mm; red Kontejner plochý; mm; zelený Flat container; mm; green Kontejner plochý; mm; zlatý Flat container; mm; gold Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black 8 MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 27

30 číslo number název item strana page Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green 8 28 STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION MEDIN, a.s.

31 číslo number název item strana page Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Kontejner; mm; stříbrný Container; mm; silver Kontejner; mm; modrý Container; mm; blue Kontejner; mm; červený Container; mm; red Kontejner; mm; zelený Container; mm; green Kontejner; mm; zlatý Container; mm; gold Kontejner; mm; černý Container; mm; black Víko perforované; mm; stříbrné Lid perforated; mm; silver Víko perforované; mm; modré Lid perforated; mm; blue Víko perforované; mm; červené Lid perforated; mm; red Víko perforované; mm; zelené Lid perforated; mm; green Víko perforované; mm; zlaté Lid perforated; mm; gold Víko perforované; mm; černé Lid perforated; mm; black Víko perforované; mm; stříbrné Lid perforated; mm; silver Víko perforované; mm; modré Lid perforated; mm; blue Víko perforované; mm; červené Lid perforated; mm; red Víko perforované; mm; zelené Lid perforated; mm; green Víko perforované; mm; zlaté Lid perforated; mm; gold Víko perforované; mm; stříbrné Lid perforated; mm; silver Víko perforované; mm; modré Lid perforated; mm; blue Víko perforované; mm; červené Lid perforated; mm; red Víko perforované; mm; zelené Lid perforated; mm; green Víko perforované; mm; zlaté Lid perforated; mm; gold Víko perforované; mm; černé Lid perforated; mm; black Víko perforované; mm; stříbrné Lid perforated; mm; silver Víko perforované; mm; modré Lid perforated; mm; blue Víko perforované; mm; červené Lid perforated; mm; red Víko perforované; mm; zelené Lid perforated; mm; green Víko perforované; mm; zlaté Lid perforated; mm; gold Víko perforované; mm; černé Lid perforated; mm; black Víko ochranné; mm; stříbrné Safety lid; mm; silver Víko ochranné; mm; modré Safety lid; mm; blue Víko ochranné; mm; červené Safety lid; mm; red Víko ochranné; mm; zelené Safety lid; mm; green Víko ochranné; mm; zlaté Safety lid; mm; gold Víko ochranné; mm; černé Safety lid; mm; black Víko ochranné; mm; stříbrné Safety lid; mm; silver Víko ochranné; mm; modré Safety lid; mm; blue Víko ochranné; mm; červené Safety lid; mm; red 8 MEDIN, a.s. STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 29

S t erilizační kontk. onte jnery Container. ainers s for f. erilization

S t erilizační kontk. onte jnery Container. ainers s for f. erilization S t erilizační kontk onte jnery Container ainers s for f StS erilization MEDIN, a.s. Vlachovická 61 Nové Město na Moravě PSČ 52 31 Czech Republic IČO 4337030 DIČ CZ4337030 centrála Tel.: 566 64 1 prodej

Více

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133 F Sterilizace a pomocné vybavení Sterilization and Accessories NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133 Nádobky Boxes 135 Držátka ubrousku Napkin Holders 135 Toulce Quivers 136 Kazety,

Více

NÁSTROJE PRO LIPOSUKCI INSTRUMENTS FOR LIPOSUCTION

NÁSTROJE PRO LIPOSUKCI INSTRUMENTS FOR LIPOSUCTION NÁSTROJE PRO LIPOSUKCI INSTRUMENTS FOR LIPOSUCTION L I P O S U K C E L I P O S U C T I O N 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 (mm)

Více

TECHNICKÉ FRÉZY TECHNICAL CUTTERS

TECHNICKÉ FRÉZY TECHNICAL CUTTERS TECHNICKÉ FRÉZY TECHNICAL CUTTERS S T O J Í R E N S T V Í I N D U S T R I E S 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 (mm) MEDIN, a.s. Vlachovická

Více

StEriliZacE a pomocné vybavení StEriliZation and accessories StEriliSation und ZuBEhör

StEriliZacE a pomocné vybavení StEriliZation and accessories StEriliSation und ZuBEhör StEriliZacE a pomocné vyavení StEriliZation and accessories StEriliSation und ZuEhör g MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO STOMATOOII INSTRUMENTS FOR DENTISTRY DENTA INSTRUMENTE 135 Sterilizace a pomocné vybavení

Více

výrobky Z plastů plastic products

výrobky Z plastů plastic products výrobky Z plastů plastic products 285 MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 443 285 Výrobky z plastů Plastic Products 444 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY MEDIN, a.s.

Více

3Binstruments K O N T E J N E R Y. lékařské nástroje STERILIZACE. Petrovická 857 Tel./Fax.:566/ Nové Město na Moravě 566/

3Binstruments K O N T E J N E R Y. lékařské nástroje STERILIZACE. Petrovická 857 Tel./Fax.:566/ Nové Město na Moravě 566/ 3Binstruments K O N T E J N E R Y STERILIZACE Petrovická 857 Tel./Fax.:566/618 317 592 31 Nové Město na Moravě 566/618 135 K O N T E J N E R Y HLINÍKOVÉ S KRUHOVÝM FILTREM Legenda k použitým symbolům provedení

Více

DIAMANTOVÉ BROUSÍCÍ KOTOUČE DIAMOND GRINDING DISCS

DIAMANTOVÉ BROUSÍCÍ KOTOUČE DIAMOND GRINDING DISCS IAMANOVÉ BROUSÍCÍ KOOUČE S O J Í R E N S V Í I N U S R I E S 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 (mm) MEIN, a.s. Vlachovická 619 Nové

Více

skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws

skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws f NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY 211 F Skluzné kompresní šrouby Dynamic Hip and Condylar Screws

Více

pátradla probes MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY

pátradla probes MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY pátradla probes 133 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 403 133 Pátradla 404 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY Pátradla 133 Jehly na odběr kostní dřeně Bone Marrow Extraction Needles

Více

ZrcaDLa specula. MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY

ZrcaDLa specula. MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY ZrcaDLa specula 122 MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 309 122 Zrcadla Specula 310 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY MEDIN, a.s. Zrcadla Specula 122 Páky poševní Vaginal

Více

kleště úchopné grasping Forceps

kleště úchopné grasping Forceps kleště úchopné grasping Forceps 117 MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 223 117 Kleště úchopné Grasping Forceps 224 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY MEDIN, a.s. Kleště

Více

speciální nástroje special instruments

speciální nástroje special instruments speciální nástroje special instruments 136 MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 427 136 Speciální nástroje Special Instruments 428 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY MEDIN,

Více

Diagnostika Diagnostic

Diagnostika Diagnostic Diagnostika 111 MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 9 111 Diagnostika 10 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY MEDIN, a.s. Diagnostika 111 Laryngoskopy Laryngoscopes 111

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

3Binstruments K O N T E J N E R Y. lékařské nástroje HLINÍKOVÉ VENTILOVÉ KONTEJNERY

3Binstruments K O N T E J N E R Y. lékařské nástroje HLINÍKOVÉ VENTILOVÉ KONTEJNERY 3Binstruments K O N T E J N E R Y HLINÍKOVÉ VENTILOVÉ Petrovická 857 Tel./Fax.:566 618 317 592 31 Nové Město na Moravě 566 618 135 Obsah: Strana Popis kontejnerů 1 2 Kontejnery 1/1 ( 580x280 mm ) 3 6 Kontejnery

Více

IMPLANTÁTY PRO ORTOPEDII IMPLANTS FOR ORTHOPAEDICS

IMPLANTÁTY PRO ORTOPEDII IMPLANTS FOR ORTHOPAEDICS IMPLANTÁTY PRO ORTOPEDII IMPLANTS FOR ORTHOPAEDICS O R T O P E D I E O R T H O P A E D I C S 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 (mm)

Více

IMPLANTÁTY PRO ORTOPEDII IMPLANTS FOR ORTHOPAEDICS

IMPLANTÁTY PRO ORTOPEDII IMPLANTS FOR ORTHOPAEDICS IMPLANTÁTY PRO ORTOPEDII IMPLANTS FOR ORTHOPAEDICS O R T O P E D I E O R T H O P A E D I C S 0 10 30 0 50 0 0 80 90 100 110 0 130 10 0 10 10 180 190 0 210 2 230 250 0 (mm) výrobce producer MEDIN ORTHOPAEDICS,

Více

Šrouby kostní bone screws

Šrouby kostní bone screws Šrouby kostní bone screws MEDIN, a.s. NÁSTROJE IMPLNTÁTY PRO TRUMTOLOGII INSTRUMENTS ND IMPLNTS FOR TRUMTOLOGY 9 Šrouby kostní one Screws ŠROUY KOSTNÍ ONE SCREWS 11 ŠROUY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ CORTICL ONE

Více

trumentárium Joint Implants and Instr Kloubní implantát plantáty y a instr truments

trumentárium Joint Implants and Instr Kloubní implantát plantáty y a instr truments F Kloubní implantát plantáty y a instr trumentárium Joint Implants and truments F IMPLANTÁTY REKONSTRUKCE ACL A PCL IMPLANTS RECONSTRUCTION OF ACL AND PCL 205 SOUBOR NÁSTROJŮ PRO REKONSTRUKCI ACL A PCL

Více

kleště štípací bone rongeurs

kleště štípací bone rongeurs kleště štípací bone rongeurs 116 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 193 116 194 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 116 116 91 0515 116 91 0516 MINI-FRIEDMAN 116 91 0017 12,0 cm

Více

Náhrady kolenního kloubu knee replacements

Náhrady kolenního kloubu knee replacements Náhrady kolenního kloubu knee replacements MEDIN, a.s. IMPLANTÁTY PRO ORTOPEDII IMPLANTS FOR ORTHOPAEDICS Náhrady kolenního kloubu Medin univerzál Medin Universal 9 Medin modulár Medin Modular 1 Medin

Více

NÁSTROJE PRO ARTROSKOPII INSTRUMENTS FOR ARTHROSCOPY

NÁSTROJE PRO ARTROSKOPII INSTRUMENTS FOR ARTHROSCOPY NÁSTROJE PRO ARTROSKOPII INSTRUMENTS FOR ARTHROSCOPY A R T R O S K O P I E A R T H R O S C O P Y 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280

Více

Náhrady kyčelního kloubu hip replacements

Náhrady kyčelního kloubu hip replacements Náhrady kyčelního kloubu hip replacements MEDIN, a.s. IMPLANTÁTY PRO ORTOPEDII IMPLANTS FOR ORTHOPAEDICS 23 Náhrady kyčelního kloubu Medin sférická Medin Spherical 25 27 Medin sférická cementovaná Medin

Více

ŠROUBY KOSTNÍ BONE SCREWS

ŠROUBY KOSTNÍ BONE SCREWS ŠROUY KOSTNÍ ONE SCREWS NÁSTROJE IMPLNTÁTY PRO TRUMTOLOGII / INSTRUMENTS ND IMPLNTS FOR TRUMTOLOGY.0.1 MEDIN, a.s. Vlachovická 619 Nové Město na Moravě CZ 592 31 Czech Republic IČO 43378030 DIČ CZ43378030

Více

STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION

STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION STERILIZAČNÍ KONTEJNERY CONTAINERS FOR STERILIZATION 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 (mm) MEDIN, a.s. Vlachovická 619 Nové Město

Více

DLAHY PLATES NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII / INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY D.0.1

DLAHY PLATES NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII / INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY D.0.1 D DLHY PLTES D.0.1 MEDIN, a.s. Vlachovická 619 Nové Město na Moravě CZ 592 31 Czech Republic IČO 43378030 DIČ CZ43378030 PRODEJ ČESKÁ REPUBLIK tel.: 566 684 327 fax: 566 684 384 e-mail: prodej@medin.cz

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

STERILIZAČNÍ KONTEJNERY. ...kvalita provìøená medicínou

STERILIZAČNÍ KONTEJNERY. ...kvalita provìøená medicínou STERILIZAČNÍ KONTEJNERY...kvalita provìøená medicínou Sterilizační kontejnery Společnost Hypokramed s.r.o. nabízí ucelený systém pevných obalů pro sterilizaci Steriset německé firmy WAGNER, který byl oceněn

Více

nástroje řezné cutting instruments

nástroje řezné cutting instruments nástroje řezné cutting instruments 112 MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 25 112 Nástroje řezné 26 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY MEDIN, a.s. Nástroje řezné 112

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

NÁHRADY KYČELNÍHO KLOUBU HIP REPLACEMENTS

NÁHRADY KYČELNÍHO KLOUBU HIP REPLACEMENTS CEMENTOVANÉ CEMENTED Náhrady kyčelního kloubu cementované Hip replacements cemented Jamka acetabulární cementovaná Acetabular cup cemented 3-4 PM, Dřík kyčelní cementovaný PM, Hip joint stem cemented 5-6

Více

NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII / INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY 1

NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII / INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY 1 001 H ZEVNÍ Šrouby FIXÁTORY kostní EXTERNAL Bone FIXATORS Screws 1 ZEVNÍ FIXÁTORY EXTERNAL FIXATORS Fixátor UNI-FIX External fixator UNI-FIX H.1 Díly fixátoru Fixator components 1 4 Nástroje Instruments

Více

Laminated chipboard front sites tops, bottoms and doors of cases, fronts of drawers, desktops, :

Laminated chipboard front sites tops, bottoms and doors of cases, fronts of drawers, desktops, : Standardní dekory a standardní barevné kombinace Standard patterns and standard colour combinations Laminovaná dřevotřísková deska čelní plochy půdy, dna a dveře skříní, čela kontejnerů, stolové desky,

Více

BALUSTRADO. Profily pro skleněné zábradlí Profiles for glass balustrades

BALUSTRADO. Profily pro skleněné zábradlí Profiles for glass balustrades 9 BALUSTRADO Profily pro skleněné zábradlí Profiles for glass balustrades Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ

Více

16.5 mm. 34 mm. 34 mm

16.5 mm. 34 mm. 34 mm INSTRUMENTS FOR LABORATORY 02 NÁSTROJE PRO LABORATOŘ Types of shank Typy stopek Friction Grip Turbínka.5 mm FG SHORT ISO 313 Ø 1.60 mm 19 mm FG ISO 314 Ø 1.60 mm 21 mm FG L ISO 315 Ø 1.60 mm 25 mm FG XL

Více

Accessories. handbook

Accessories. handbook Accessories handbook Kancelářské doplňky Novum Novum Kalíšek velký Novum Pen pot Novum RAL9022 stříbrná silver 005210 RAL9010 bílá white 005227 RAL9006 chrom chrome finish 005211* RAL9004 černá black 005209*

Více

NÁSTROJE ŘEZNé CUTTING INSTRUMENTS

NÁSTROJE ŘEZNé CUTTING INSTRUMENTS 112 NÁSTROJE ŘEZNé CUTTING INSTRUMENTS NÁSTROJE PRO CHIRURGII / INSTRUMENTS FOR SURGERY 25 26 NÁSTROJE PRO CHIRURGII / INSTRUMENTS FOR SURGERY Nástroje řezné 112 Držátka skalpelových čepelek Scalpel Handles

Více

Bezpečná manipulace, skladování a přeprava nebezpečných látek s pomocí bezpečnostních nádob Rötzmeier z nerezové oceli.

Bezpečná manipulace, skladování a přeprava nebezpečných látek s pomocí bezpečnostních nádob Rötzmeier z nerezové oceli. Bezpečná manipulace, skladování a přeprava nebezpečných látek s pomocí bezpečnostních nádob Rötzmeier z nerezové oceli. Bezpečnostní láhev Použití: laboratoře a průmyslové Bezpečnostní nádoby Roetzmeier

Více

DLAHY PLATES NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII / INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY D.0.1

DLAHY PLATES NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII / INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY D.0.1 D DLHY PLTES NÁSTROJE IMPLNTÁTY PRO TRUMTOLOGII / INSTRUMENTS ND IMPLNTS FOR TRUMTOLOGY D.0.1 MEDIN, a.s. Vlachovická 619 Nové Město na Moravě CZ 592 31 Czech Republic IČO 43378030 DIČ CZ43378030 PRODEJ

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

ONKOLOGICKÉ IMPLANTÁTY ONCOLOGICAL IMPLANTS

ONKOLOGICKÉ IMPLANTÁTY ONCOLOGICAL IMPLANTS Onkologické implantáty Oncological implants Modulární náhrada kolenního kloubu Modular knee replacement 3 10 Modulární náhrada kyčelního kloubu Modular hip replacement 11 12 Individuální onkologické implantáty

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

KOHOUT KULOVÝ ZÁVITOVÝ JEDNODÍLNÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/180 C TYP C05.1 PN 63 DN Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

KOHOUT KULOVÝ ZÁVITOVÝ JEDNODÍLNÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/180 C TYP C05.1 PN 63 DN Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 KOHOUT KULOVÝ ZÁVITOVÝ JEDNODÍLNÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/180 C TYP C05.1 PN 63 DN 6-100 Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature /

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

Ref. no. 4030800454 4030800455 4030800456. Ruční oklep filtru. Nerezový kontejner. Ochrana motoru. Měřič podtlaku. Kontejner 100 l

Ref. no. 4030800454 4030800455 4030800456. Ruční oklep filtru. Nerezový kontejner. Ochrana motoru. Měřič podtlaku. Kontejner 100 l ATEX The great suction power of model T40Plus is given by the vacuum it creates: it can collect very heavy materials or wet dust, it is ideal to solve any waste problem that were unsolvable till today.

Více

Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43

Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43 Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43 PouÏití / Use Konstrukce Construction Konstrukãní materiály Construction

Více

NÁHRADY MALÝCH KLOUBŮ SMALL JOINT REPLACEMENTS

NÁHRADY MALÝCH KLOUBŮ SMALL JOINT REPLACEMENTS NÁHRADY MAÝCH KOUBŮ SMA JOINT REPACEMENTS NÁHRADY MAÝCH KOUBŮ SMA JOINT REPACEMENTS Náhrady malých kloubů Small joint replacements Náhrada kloubu prstního silikonová MCP/PIP joint replacement 3 Náhrada

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 TEXTILNÍ TEXTILE PARTIALproduction Produkty Products QUALITY 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 9951 black Základní řada, která vyhoví i těm nejnáročněj- 9951 black Froté vyrobené

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

ortodoncie orthodontics orthodontie

ortodoncie orthodontics orthodontie ortodoncie orthodontics orthodontie E MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII INSTRUMENTS FOR DENTISTRY DENTAL INSTRUMENTE 109 E Ortodoncie Orthodontics Orthodontie Ortodontické šrouby Expanding Screws Dehnschrauben

Více

RAM60ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper

RAM60ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační pěch Vibratory tamper RAM60ND NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax:

Více

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0-1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -18 C +70 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any Pfiipojovací závit Válcov - s tûsnícím

Více

PALERMO. Dveřní rám Glass door frame

PALERMO. Dveřní rám Glass door frame 4 PALERMO Dveřní rám Glass door frame Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ PALERMO Dveřní rám ke skleněným

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 Boční

Více

SKLUZNÉ KOMPRESNÍ ŠROUBY DYNAMIC HIP AND CONDYLAR SCREWS

SKLUZNÉ KOMPRESNÍ ŠROUBY DYNAMIC HIP AND CONDYLAR SCREWS F SKLUZNÉ KOMPRESNÍ ŠROUBY DYNMIC HIP ND CONDYLR SCREWS F.0.1 MEDIN, a.s. Vlachovická 619 Nové Město na Moravě CZ 592 31 Czech Republic IČO 43378030 DIČ CZ43378030 PRODEJ ČESKÁ REPUBLIK tel.: 566 684 327

Více

ZÁKLADNÍ KATEGORIE PRACOVNÍ OBUVI / BASIC CATEGORIES OF WORK AND SAFETY FOOTWEAR

ZÁKLADNÍ KATEGORIE PRACOVNÍ OBUVI / BASIC CATEGORIES OF WORK AND SAFETY FOOTWEAR WORKING SHOES OBUV - PIKTOGRAMY / WORKING SHOES - PICTOGRAMS absorbce energie v patě absorption of energy in heel protiskluzová podešev antislip sole odolnost proti vodě water resistant bezpečnostní tužinka

Více

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 113

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 113 E Laboratoř Laboratory NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 113 Pinzety Forceps 115 Nůžky Scissors 116 Pilky Saws 116 Kleště úchopné Grasping Forceps 117 Kleště štípací Cutting Rongeurs

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Moderní nábytkový program PORTE

Moderní nábytkový program PORTE P R O G R A M P O R T E 1 P O R T E 2 Program PORTE nabízí jednoduchý a vkusný design. Vstupte spoleènì s námi do svìta moderního bydlení! design Jan Sedláček Moderní nábytkový program PORTE zahrnuje bohatou

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

OBSAH. RELAXsunglasses.com

OBSAH. RELAXsunglasses.com COLLECTION 05 RELAXsunglasses.com Již několik let značka RELAX nabízí kromě slunečních brýlí i další produkty zaměřené na ochranu zraku. Vedle modelové řady sportovních brýlí pro sezónu jaro/léto 2005

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 77

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 77 C Záchovná stomatologie Restorative NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 77 Exkavátory Excavators 79 80 Nástroje pro výplně 81 94 Lopatky Spatulas 95 Matrice Matrixes 96 97 Nástroje na

Více

SVL606 Pojistný ventil

SVL606 Pojistný ventil 3150940/1 IM-P315-04 Vydání 1 SVL606 Pojistný ventil Návod k montáži a údržbě 40 18 16 H 9 12 54 55 56 60 DN Austritt NPS Outlet 8 7 b 5 1 a DN NPS do Eintritt Inlet - 1 - The Safety Valve 3150940/1 IM-P315-04

Více

MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL

MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL Popis produktové skupiny Nízkotlaké rtuťové zářivky o průměru 26 mm Vlastnosti: Vysoce účinné třípásmové fluorescenční pokrytí ve spojení s technologií přídavného pokrytí

Více

ŠROUBY KOSTNÍ BONE SCREWS

ŠROUBY KOSTNÍ BONE SCREWS ŠROUY KOSTNÍ ONE SCREWS MEDIN, a.s. NÁSTROJE IMPLNTÁTY PRO TRUMTOLOGII INSTRUMENTS ND IMPLNTS FOR TRUMTOLOGY 9 ŠROUY KOSTNÍ ONE SCREWS ŠROUY KOSTNÍ ONE SCREWS 11 ŠROUY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ CORTICL ONE SCREWS

Více

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO PALERMO Dveřní rám ke skleněným dveřím, používaný u skleněných dělících příček Door frame, installed on glass partition walls Detail 1 / Detail 1 FCM nebo DRM

Více

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation spa díly spa components jedineèná relaxace unique relaxation Swimmingpool Technology Masážní èerpadlo "Sta-Rite" -"Sta-Rite" massage pump 0,7 0,55 Výkon m/h Capacity m/h 2 6 2-250 -25-252 0,75,0 27-25

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

LED svetelné dekorácie LED decorations

LED svetelné dekorácie LED decorations svetelné dekorácie decorations Objednací číslo / Item number Název / Name Barva / Colour Rozměr / Size Napětí, příkon / Working voltage KSD-100 vločka / snowflake bílá žlutá / white yellow 80 80 cm 230

Více

Implantát Orthopaedics

Implantát Orthopaedics Implantát plantáty y pro o ort opedii Implants for f Orthopaedics Výrobce Producer MEDIN ORTHOPAEDICS, a.s. Jinonická 9 Praha 5 Jinonice PSČ 0 0 Czech Republic centrála Tel.: 251 03 50 Fax: 251 02 1 E-mail:

Více

Vzduchovkové střelivo a lovecké broky Air gun pellets and hunting shots. Katalog produktů The Products Catalogue

Vzduchovkové střelivo a lovecké broky Air gun pellets and hunting shots. Katalog produktů The Products Catalogue Vzduchovkové střelivo a lovecké broky Air gun pellets and hunting shots Katalog produktů The Products Catalogue 2 Vzduchovkové střelivo Air gun pellets Diabolo Standard + Standard Flat pro hobby použití

Více

nůžky scissors MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY

nůžky scissors MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY nůžky scissors 113 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 47 113 Nůžky 48 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY Nůžky 113 Nůžky na kosti Bone 113 01 0210 22,0 cm 113 01 0230 22,0 cm Nůžky

Více

Whatever you frame. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Classic je exklusivní kolekce převážně ručně dokončovaných lišt, které jsou svým vzhledem, nápaditostí a výrazem charakteristické pro společnost Lira, obrazové lišty

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220 KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY P R O G R A M P O R T E Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220 Prodejna nábytek Døevotvar Chelèického 3

Více

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS HandiClamp Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS Montážní návod GB CZ Pioneers in pipe solutions INSTALLATION INSTRUCTIONS - English Single Band Repair Clamp 1 2 3

Více

ČSN EN ISO OPRAVA 2

ČSN EN ISO OPRAVA 2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 11.040.01 Květen 2010 Zdravotnické prostředky Systémy managementu jakosti Požadavky pro účely předpisů ČSN EN ISO 13485 OPRAVA 2 85 5001 idt EN ISO 13485:2003/AC:2009-08

Více

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 Obsah / Content 1. Úvod / Introduction...2 5 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 3. Vnitřní výsuvný box / Built in silent soft closing drawer system...8 9 4. Výsuvný box + RELING...

Více

KATALOG KOL A BRZD WHEEL AND BRAKE CATALOGUE

KATALOG KOL A BRZD WHEEL AND BRAKE CATALOGUE KATALOG KOL A BRZD WHEEL AND BRAKE CATALOGUE ZLIN AIRCRAFT a.s. Otrokovice, 2014 V tomto katalogu Vám je uveden přehled současně vyráběných kol a brzd vyráběných ZLIN AIRCRAFT a.s., Otrokovice pro letouny

Více

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter Aktivní ochrana Průmyslové zásuvky IP44, IP66/IP67 P TECHNICKÉ PARAMETRY e shodě s normami EN 60309- IEC 60309- EN 60309-2 IEC 60309-2 EN 60529 IEC

Více

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0,099 1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -20 C +80 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any

Více

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Dřevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 272(204) Fax: +420 465 677 220

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Dřevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 272(204) Fax: +420 465 677 220 KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY P R O G R A M P O R T E Prodejna nábytku Dřevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 272(204) Fax: +420 465 677 220 Prodejna nábytku Dřevotvar Chelčického

Více

Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets and plate wheels to work s standard

Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets and plate wheels to work s standard Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets anlate wheels to work s standard ŘETĚY VMBERK ŘETĚY VMBERK aloženo 1952 Established in 1952 Firma Řetězy Vamberk je jedním z největších výrobců

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

KLEŠTě ŠTíPACí BONE RONGEURS

KLEŠTě ŠTíPACí BONE RONGEURS 116 KLEŠTě ŠTíPACí BONE RONGEURS NÁSTROJE PRO CHIRURGII / INSTRUMENTS FOR SURGERY 193 194 NÁSTROJE PRO CHIRURGII / INSTRUMENTS FOR SURGERY 116 116 91 0515 116 91 0516 MINI-FRIEDMAN 116 91 0017 12,0 cm

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09 Stránka 1 z 3 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09 Výrobek identifikační kód typu Typové označení Zamýšlené pouţití Výrobce Výrobna Zplnomocněný zástupce Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes PouÏití pfiístroj na ãi tûní vzduchu a oddûlení vody (více neï 90 %) Use Device for air cleaning and water separation

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

Opěrné koše pro hadicové filtr y Suppor ting cages for bag filters. Harmonywithnature. Harmonywithnature. Harmonywithnature

Opěrné koše pro hadicové filtr y Suppor ting cages for bag filters. Harmonywithnature. Harmonywithnature. Harmonywithnature Výroba a dodávka opěrných košů Production and delivery of supporting cages for pro odprášení filtračních zařízení hadicových filtrů: dedusting of filter equipments of bag filters: - pro nová filtrační

Více