Číslo: 1 ročník: ledna 2013 cena: 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 1 ročník: 37 8. ledna 2013 cena: 10 Kč"

Transkript

1 Číslo: 1 ročník: ledna 2013 cena: 10 Kč 2013 Slavnostní otevření ulice Miroslava Soumara: Zprava: ROP Střední Čechy Klára Fronková, Středočeský kraj náměstek hejtmana pro oblast dopravy ing Miloš Petera, Město Benátky starosta Jaroslav Král, Strabag Marek Rež Kontejnery na drobný elektroodpad Volby prezidenta republiky Provizorní rozpočet 2013 Obecně závazné vyhlášky 4. rozpočtová změna 2012 Základní školy Historie Sport

2 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Kulturně vzdělávací centrum Záložna, zhotovitel: firma ZETA, s.r.o. Benátky nad Jizerou - všechen vybouraný materiál byl odvezen a byly zahájeny práce na novém interiéru Slavnostní otevření ulice Miroslava Soumara Dne proběhlo za účasti zástupců investorů a zhotovitele slavnostní otevření ulice Miroslava Soumara. Město Benátky nad Jizerou bylo zastoupeno starostou panem Jaroslavem Králem, Středočeský kraj zastupoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy pan Ing. Miloš Petera. Dále zde byla přítomna zástupkyně Regionálního operačního programu Středočeského kraje paní Klára Fronková a zástupce firmy STRABAG pan Marek Rež za zhotovitele celé investice. V průběhu realizace bylo nutné řešit desítky drobných odchylek projektové dokumentace od reality. Největší zásah do projektu však provedlo město Benátky nad Jizerou v momentě, kdy se začaly budovat chodníky. Po pokládce obrubníků byla celá stavba ze strany města zastavena z důvodu bezpečnosti chodců, jelikož zde byl vymezen jen velmi malý prostor pro chodníky. Bezpečnost pěších by se tak oproti minulosti nijak nezlepšila. Na základě podnětu města byl tedy projekt přepracován a chodníky byly výrazně rozšířeny. Celková investice města se tak zvýšila o cca 700 tis. Kč. V průběhu realizace došlo k výměně vodovodního řadu a dostavby kanalizace pro doposud neodkanalizované objekty. Věříme, že nová ulice bude sloužit všem obyvatelům po dlouhou dobu a že přispěje k bezpečnějšímu provozu ve městě. Kulturně vzdělávací centrum Záložna V části, kde byl dříve finanční úřad, byly kompletně vybourány všechny konstrukce a všechen vybouraný odpad byl odvezen. Začaly práce na novém interiéru. Byla zazděna některá okna do dvora a vyzdívají se příčky. Další práce byly na dobu vánočních svátků zastaveny. V části stávajícího baru u velkého sálu začnou rekonstrukční práce po Novém roce, protože zde byl 19. prosince poslední koncert Vánoční mše Jakuba Jana Ryby. Výstavba vodovodu v ulici pod Brdy Zhotovitel: firma GEMA MB s.r.o. Začátkem měsíce prosince byla dokončena pokládka hlavního vodovodního řadu v celé lokalitě a následně budou zahájeny práce na jednotlivých domovních přípojkách. Rekonstrukce plochy u zámku a domu čp. 172 na Plajchu Zhotovitel: firma Syner s.r.o., Liberec Na hlavní budově na Plajchu je hotova střecha, osazeny rámy oken a dveří, hotové hrubé podlahy včetně tepelné izolace a vnitřní omítky. Další práce byly z důvodu mrazivého počasí pozastaveny. Na přístřešku je hotov krov a pokládá se střešní krytina. Vyzděna je opěrná zeď u družiny a začalo se se stavbou komunikací. Část bude vydlážděna žulovými kostkami, část čedičovými zlomky. Kostel Narození Panny Marie Letošní práce na obnově interiéru kostela byly skončeny. Pokud město obdrží příspěvek z Programu regenerace městských památkových zón na příští rok, budou práce opět pokračovat. Žádost na Ministerstvo kultury byla v termínu podána. Kontejnery na drobný elektroodpad Město Benátky nad Jizerou ve spolupráci s firmou Asekol rozmístilo nově 3 kusy kontejnerů na drobné vysloužilé elektrospotřebiče. Učinili jsme tak zejména z toho důvodu, aby občané nemuseli s drobnými elektrospotřebiči, které již dosloužily, až do Sběrného dvora v areálu Technických služeb města Benátky nad Jizerou ve Kbele. Nyní mají občané možnost odložit veškeré elektroodpady, které projdou vstupním otvorem. Jsou to například rádia, magnetofony, gramofony, hifi věže, reprosoustavy, videopřehrávače, veškeré kuchyňské elektrospotřebiče, mobilní telefony, ale i normální pevné telefony a také baterie, atp. Kontejnery jsou umístěny prozatím na třech Na hlavní budově na Plajchu je hotova střecha, osazeny rámy oken a dveří, hotové jsou hrubé podlahy včetně tepelné izolace a vnitřní omítky Opěrná zeď na Plajchu u školní družiny Zpravodaj Benátecka 2

3 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Město Benátky nad Jizerou ve spolupráci s firmou Asekol rozmístilo nově 3 kusy kontejnerů na drobné vysloužilé elektrospotřebiče Práce plánované na rok 2012 v kostele Narození Panny Marie v zámeckém parku byly dokončeny místech. Je to ulice Platanová, ulice U Silvie a náměstí 17. listopadu u bývalého obchodu. Všechny tři kontejnery byly přidány ke kontejnerům na tříděné odpady a jsou tudíž pro všechny občany města lehce identifikovatelné. Připravované akce v roce 2013 Město Benátky nad Jizerou plánuje v průběhu příštího roku zahájit práce na přístavbě polikliniky, opravu ulice U Školy a ulice Červíčkova, propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy, rekonstrukci parku F. Bárty. Upozornění na splatnost místního poplatku za komunální odpad Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je pro rok 2013 stanoven ve výši Kč 420,- na osobu, poplatek je vybírán vždy pololetně, tedy Kč 210,- na osobu. Lhůta pro zaplacení na I. pololetí 2013 je stanovena nejpozději do Volba Prezidenta České republiky dle z.č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (dále jen zákon) Volba prezidenta na území České republiky se koná v pátek 11. ledna 2013 od hodin do hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do hodin. Volba prezidenta mimo území České republiky se koná dle ustanovení 2 odst. 4 zákona o volbě prezidenta. Právo volit má: státní občan České republiky který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku nejméně 18 let Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Překážkami v právu volit jsou: zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí (karanténa) zbavení způsobilosti k právním úkonům Nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní občan České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené. V Benátkách nad Jizerou bude volby zajišťovat 6 okrskových volebních komisí. Starosta města do zveřejnil oznámení o době a místě konání voleb v Benátkách nad Jizerou. Členem okrskové volební komise může být státní občan ČR: který v den složení slibu dosáhl věku 18 let u něhož nenastala překážka v právu volit (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům) který není kandidátem na prezidenta republiky Druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná v případě, že v I. kole volby prezidenta žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Případné II. kolo volby prezidenta České republiky na území ČR se koná v pátek dne 25. ledna 2013 od hodin do hodin a v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do hodin. Starosta města Benátky nad Jizerou podle 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), oznamuje: 1. Volba prezidenta České republiky se koná: v pátek dne 11. ledna 2013 od hodin do hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1. je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou I, Jiráskova ulice 544 Dům komplexního záchranného systému 1. poschodí pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: U Vodojemu, Nad Remízkem, Soukalova, Kvapilova, Dražická, Raabova, Žižkova, Jiráskova, U Silvie, Dr. Nováka, Pickova, Pod Remízkem, Čeňka Prause, Krouského, Vrťátkova, Ladislava Vágnera, Vaněčkova, Husovo náměstí, Tychona Braha, Podolecká, Nad Vinicemi, Modranská, Václava Černého, Františka Borovičky, Zámek Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou II, tř. Osv. polit. vězňů 104, Mateřská škola Jizerka pro voliče podle místa, kde jsou přihláše- ni k trvalému pobytu: Miroslava Soumara, Tyršova, Revoluční, Na Vyhlídce, Podskalská, U Jizery, Jiřího Wolkera, V Zahradách, Obodřecká, Kordinů, Mělnická, Na Burse čp , Ořechová, Letní stadion, Smetanova, Tovární Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou II, Pražská 135, Základní škola, nový školní pavilon pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Bratří Bendů, Spojovací, Vrutická, V Zahrádkách, Boženy Němcové, Hájovna, Vodárna, 5. května, U Cukrovaru, Na Burse čp. 30, 145, 243, 612, 613, Platanová, Pražská, U Špejcharu Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou II, 17. listopadu 493, Městská ubytovna pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dělnická, V Olšinách, Jizerní, Františka Adámka, nám. 17. listopadu, Pod Brdy, Šnajdrova, Jana z Dražic, Lidická, Kalistova, U Školy, Lipnická, Komenského, Červíčkova, V Koreji, U Starého hřiště, U Kostela, Mladská, tř. Osv. polit. vězňů Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou, Kbel 120, budova Technických služeb Města Benátky nad Jizerou pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Kbel Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou, Dražice čp. 123, Družstevní kombinát, společenský sál pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dražice (vyjma ul. Václava Černého, ul. Dražická - městská část Dražice, ul. Nad Vinicemi - městská část Dražice, ul. Raabova - městská část Dražice) 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Fotografie na titulní straně a této dvoustraně: MěÚ, Zdeněk Langšádl 3 8. ledna 2013

4 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ċ Č Č Ĝ Č Č Č Č Č Ĝ Ĥ Ĝ Č Č Ĝ Ĥ Č Ĝ Ĝ Ė Ĝ Č Č Ĝ Ĥ Č Ĝ Č Č Ĝ Č Ĝ Č Č Ĥ Č Č Č Č Ĝ Č Ĝ Ĥ Č Č Ĥ Č Č Ĝ Č Č Ĝ Ĥ Č Ĝ Ĝ Č Č Č Č Č Vše nejlepší Na zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou dne 17. prosince 2012 starosta města Jaroslav Král jménem všech členů Zatupitelstva popřál u příležitosti životního jubilea MUDr. Květoslavě Cyrany vše nejlepší, předal kytici a dárkový koš. Ĝ Č Č Ĝ Č Ĝ Č Č Č Č Č Ĝ Ĥ Č Č Č Č Č Ĝ Ĥ Ĝ Č Č Ĝ Ĥ Č Ĝ Č Ĝ Č Inzerce ve Zpravodaji Benátecka Černobílá nebo dvoubarevná inzerce ve Zpravodaji Benátecka Plošná inzerce celostránková x 272 mm (š x v) 3000 Kč Plošná inzerce 1/2 strany x 134 mm (š x v) 1500 Kč Plošná inzerce 1/4 strany - 93 x 134 mm (š x v) 750 Kč Plošná inzerce 1/8 strany - 93 x 65 mm (š x v) 375 Kč Řádková inzerce 1 Kč / úhoz Plnobarevná inzerce ve Zpravodaji Benátecka Plošná inzerce, poslední strana - A4 + 3 mm spad 6000 Kč Plošná inzerce 1/4 strany - 93 x 134 mm (š x v) 2000 Kč Plošná inzerce 1/8 strany - 93 x 134 mm (š x v) 1000 Kč Plošná plnobarevná inzerce na vnitřní dvoubarevné stránce 8000 Kč Zveřejnění Public relation článku (komerční text) Za 1 znak včetně mezer (minimální cena inzerátu 233,- Kč) 0,30 Kč ČB foto do formátu 90 x 60 mm 525 Kč Barevné foto do formátu 90 x 60 mm 1050 Kč Sleva 5 % za každé 3 měsíce. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Inzerci dodávejte ve formátech PDF-X/1a, EPS*, AI*, CDR* nebo TIF a JPG, rozlišení 300 dpi, dvoubarevné provedení černá+cyan. Objednávky na adrese: Městská knihovna, Stanislava Čákorová - vedoucí, Lidická 43, Benátky nad Jizerou, tel , (*písma musí být převedena do křivek) Zpravodaj Benátecka 4

5 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Provizorní rozpočet 2013 příjmy zák. 250/2000 Sb. č.ř. Paragraf položka Název 1 Daňové příjmy odhad dle skutečnosti 1.Q Sdílená daň celkem Správní poplatky Poplatky za ukládání odpadu Poplatky za komunální odpad Poplatky ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy Knihovna + infocentrum Muzeum - nájem Vstupné kulturní pořady Příjmy bytové hospodářství Příjmy nebytové hospodářství Příjmy prádelna Příjmy z pronájmu - kotelny Asekol, Elektrowin EKO-KOM Příjem pronájem domov seniorů Příjmy ostatní Příjmy Zpravodaj Benátecka Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků Splátky půjček od fyz. osob Úroky z termínovaného účtu Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí 0 36 Kapitálové příjmy celkem Dotace Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhr. dot. vztahu Dotace celkem Příjmy celkem Provizorní rozpočet 2013 výdaje zák. 250/2000 Sb. č.ř. Paragraf položka Název odhad dle skutečnosti 1.Q Útulky pro psy Lesy Lesy- revize, přefakturace, ostatní Vnitřní obchod - prezentace města Veřejné prostranství Silnice Pozemní komunikace - chodníky Dopravní obslužnost Předškolní zařízení příspěvek na činnost Předškolní zařízení - revize, přefakturace Příspěvek na čin. ZŠ Husovo nám Příspěvek na čin. ZŠ Pražská Školní zařízení - revize, přefakturace Základní škola 17. listopad - revize, přefakturace Základní umělecká škola - revize, přefakturace, ostatní Hvězdárna Letní kino Knihovna + infocentrum Muzeum Fotodokumentace Obnova kulturních památek Záležitosti kultury SPOZ Sportovní areál příspěvek na činnost Sportovní zařízení - revize, ostatní Dům dětí a skauti Příspěvky celkem (kluby + rozhodnutí RM) Poliklinika Bytové hospodářství Nebytové hospodářství - ost. nemovitosti Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Příspěvek Technické služby Technické služby - revize, přefakturace, ostatní Prádelna Sběr a svoz kom. odpadu TS - sběrný dvůr Monitoring půdy Ochrana proti povodním Sociální péče - příspěvky Klub seniorů + Mateřské centrum Komunitní plán Městské centrum komplexní péče - příspěvek Městské centrum komplexní péče - přefakturace, revize Domov U Anežky Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelské orgány Správa Celkem mandatorní výdaje Ostatní opravy a investice celkem Celkem výdaje Příjmy Výdaje Rozdíl 0 Fotografie na této dvoustraně: MěÚ 5 8. ledna 2013

6 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Par. Název rok 2012 v Kč Rozpočet 2012 Příjmy změny Rozpočtové opatření č.1 Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočtové opatření č. 4 změna +/- Daňové příjmy Sdílená daň , , , , , ,00 Správní poplatky , , , , , ,00 Poplatek za ukládání odpadu , , , , , ,00 Poplatek z ubytovací kapacity , , , , , ,00 Odvod z výherních hracích přístrojů , , , , ,00 Daň z nemovitosti , , , , , , , , , , , ,00 Nedaňové příjmy 3632 Příjmy hroby , , , , , , Odměny za odpady , , , , , , Odměny za odpady EKO-KOM , , , , , , Správa , , , , , , , , , , , ,00 Dotace Neinv.dotace - volby do 1/3 senátu a zast. krajů , , ,50 Neinv.doatce - JSDH - Středočeský kraj 7440, ,00 Investiční dotace - MF - limitní účet , ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 Fondy , , , , , ,00 Celkem , , , , , ,50 Financování - zůstatek , , , ,00 0, ,00 Ostatní financování - dotované investiční záměry , , , , , ,00 Celkem příjmy - rozpočet , , , , , ,50 Par. Název Rok 2012 v Kč Rozpočet Výdaje - změny Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočtové opatření č. 4 Změna +/ Veřejné prostranství - provoz, revize, energie , , , , , , Veřejné prostranství - ostatní investice , , , , , , Komunikace - investice , , , , , , Komunikace Tuřice-Kbel , , , , , Chodníky - investice , , , , , , Podpora cyklodopravy v BnJ , , , , , , Vodovod - ulice Pod Brdy , , , , , Ostatní ,00 0, , , Kanalizace , , Kanalizace - ul. Soumarova , , Investice MŠ , , , , , , ZŠ Husovo nám. - opravy , , Investice PLAJCH , , , , Investice ZŠ Pražská , , , , , , Základní umělecká škola , , , , , , Základní umělecká škola - investice, opravy , , , ,00 0, , Knihovna, Informační středisko , , , , , , Fotodokumentace , , , , , , Opravy kulturních památek , , , , , , Zámecký park - kašna - provoz , , Výstavba bazénu - vypracování DZS a DSP , , , , , , Letní stadion - nové zařízení , , , , , Sportovní hala u ZŠ Pražská - nové zařízení , , , , , Kolečková dráha, hokejbal , , , , , , Poliklinika a ost. zdr. zařízení , , , , , , Poliklinika - dětské středisko - investice (sono) , , , , , , Poliklinika - dětské středisko - investice , , , , , , Sportovní hala 17. listopad (pronájem) , , , , , , Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv. azyl. dům) , , , , , , Záložna - investice , , , , , , Veřejné osvětlení - ul. Soumarova , , Investice , , , , , , Výstavba a údržba inž. sítí - ul. Soumarova , , Územní plánování , , , , , , Územní rozvoj , , , , , , Sběr a svoz komunálního odpadu , , , , , , Stanoviště na tříděný odpad , , , , , , Olšiny - protipovodňová opatření , , , , , , Komunitní plán , , , ,00 0, , Azylový dům pro ženy , , , ,00 0, , Volby prezidenta , , Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu , , Fondy , , , , , ,00 Celkem výdaje - rozpočet , , , , , ,50 Zpravodaj Benátecka 6

7 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE / ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Seznam dotací v roce 2012 Ĝ Ĝ Č Ĥ Ĝ Ĥ Ĝ Ė Ĝ Ė Č Ė Č LEGENDA MŽP Ministerstvo životního prostředí, MV ČR Ministerstvo vnitra, MF ČR Ministerstvo financí, EU RO Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy, MK Ministerstvo kultury, EU OPŽP Operační program Životní program ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Advent ve školní družině Jedním z nejhezčích období v roce, které je plné příjemného napětí a očekávání dětí, je bezpochyby doba adventní. V jejím průběhu se děti ve školní družině seznamují s tradicemi a vyměňují si své osobní zkušenosti s oslavami Vánoc ve svých rodinách. I školní družina v nich svou činností podporuje pozitivní vztah k těmto tradicím. Žáci si zde např. zdobí svůj stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami, pod kterým každoročně nacházejí společné dárečky. Domů si pak odnášejí dekorativní předměty např. v podobě vánočních svícnů. Tento čas vždy provází i zpívání koled, vánočních písniček a nadílka dárků. Adventní prohlídka zámku Loučeň V pondělí 17. prosince jsme jeli společně s třeťáky na školní výlet do Loučeně. Nejdříve jsme šli na prohlídku zámku, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Například, že rod Taxisů byl první, který svými vozy rozvážel poštu, Marie von Hohenlohe s pomocí malého chlapce vyvolávala na zámku duchy. Zajímavá byla knihovna se sedmi tisíci knih, bylo by hezké za život přečíst alespoň polovinu. Od roku 1900 je na zámku zavedena elek ledna 2013 V průběhu adventu se děti ve školní družině seznamují s tradicemi a vypráví si o Vánocích ve svých rodinách. Na zámku Loučeň si mohli žáci ozdobit vánoční perníček třina, která poháněla i důmyslné zařízení na volání služebnictva. Dále jsme si mohli ozdobit vánoční perníček, ke kterému jsme dostali čaj. Barča zdobila perníček ve tvaru svíčky, chtěla ho vzít rodičům, ale chuť zvítězila a snědla ho jako my ostatní. Po prohlídce jsme šli do zámecké zahrady, kde jsou labyrinty, které jsme si mohli proběhnout. Ale protože nám počasí nepřálo, pršelo, sněžilo a byla velká zima, neprošli jsme si všechna bludiště. Nastoupili jsme do autobusu a jeli zpátky do Benátek. Moc se nám tam líbilo, shodli jsme se, že bychom se rádi vrátili, až bude hezčí počasí. Žáci 4. A Mikulášská nadílka ve škole Dne 5. prosince navštívil Základní školu Husovo náměstí čert, Mikuláš a anděl. Nejprve se všechny děti z prvního stupně sešly v hlavní hale naší školy, kde se svými třídními učitelkami čekaly na Mikuláše. Když Mikuláš, čert a anděl přišli, všechny děti začaly zpívat vánoční písničky. Nejprve to bylo jen o čertovi, to jen proto, aby si ho udobřily, ale poté přišly na řadu i jiné vánoční písničky. Mikuláš nadělil každé třídě balíček se sladkostmi, protože ve třídách jsou jen samé hodné děti. A zase se zpívalo. Na některých dětech bylo vidět, že se čerta bojí, ale neměly se proč bát, protože čert byl hodný a Mikuláš ho držel na řetězu, takže nikoho nemohl vzít do pytle. Všechno proběhlo v příjemné atmosféře, protože poslouchat malé děti, jak zpívají vánoční písničky a jak se těší na Vánoce, je něco úžasného. Kristýna Petriková, 9. A I letos vítaly děti prvního stupně Mikuláše a jeho doprovod zpěvem koled a vánočních písniček Mikulášské zpívání na schodech Jako každým rokem i letos vítaly děti prvního stupně Mikuláše a jeho doprovod zpěvem koled a vánočních písniček. Harmonika paní učitelky Jaré vyvolávala děti ze tříd, postupně se za ní řadily a za zpěvu sestoupily do vestibulu školy, kde už zářil vánoční stromeček. Za chvíli přišel důstojným krokem Mikuláš, s krásným úsměvem přitančil anděl tedy andělka a nakonec s budliky, budliky přihopsal rozpustilý a strašidelný čert, který řval, chrastil řetězy a hledal někoho, koho by strčil do pytle Fota na této dvoustraně: ZŠ Husovo áměstí

8 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ a odnesl do pekla. Některé malé děti se ho opravdu trochu bály zvlášť ty zlobivé. Všichni zpívali a zpívali, až si všechny třídy vysloužily pěknou nadílku. Mikuláš s andělem si na závěr zatančili a s přáním hezkého adventu se rozloučili. A co čert? Chudák čertík byl smutný, že si zase nikoho neodnesl, ale slíbil, že bude dávat celý rok pozor a příští rok pytel určitě naplní Lenka Hanzlová, Andrea Forchtnerová, Helena Adášková, 6. B Výběr z básní 7. A Vánoce Vánoce jsou krásné svátky, svátky plné pohody. Pro nás pečou naše matky, s kaprem šupem do vody. Dárky honem dokoupíme a rychle je zabalíme. Společně ozdobíme stromeček a vložíme pod něj dáreček. Večeři si užíváme, radost z dárků všichni máme. Jan Veirauch, 7. A Chumelí se, chumelí, maminka jde pro jmelí a tatínek pro ovoce, už se těším na Vánoce. A kdy budou? Hnedle, hnedle, v předsíni už stojí jedle. Ondřej Šuhájek, 7. A Praštěné Vánoce Vánoce jsou svátek radosti a štěstí, mamka peče cukroví, táta koupí kapra, fuj, to zas budou játra. Marek sekl s hokejem, potkal se tam s Matějem. Babička jede na nákupy, jé, to budou dárků kupy. Děda napeče a navaří na vánoční hostiny. Nezapomínáme na své bývalé kolegy Jako každoročně, tak i letos, jsme v předvánočním shonu pozvali své bývalé kolegy na krátké vánoční posezení, kde jsme vzpomínali na společně prožité roky mezi dětmi, oprašovali nezapomenutelné historky a průpovídky, vzpomněli i na ty, kteří už mezi nás přijít nemohou. Vzájemně jsme si předávali informace o svých soukromých životech radostech i starostech. S přáním krásných Vánoc, klidného a spokojeného roku 2013 jsme se loučili s příslibem, že se zdraví sejdeme na jaře u příležitosti školní akademie. Vánoční trhy a rozsvícení stromku Babička jde pro pivo, děda křičí: Dej mi ho. Magdalena Erbenová, 7. A Krásné svátky vánoční, hezkou cestu půlnoční, pod stromečkem dárků dosti, pozor však na rybí kosti. Na Silvestra pěkný krok a pak šťastný celý rok. Michaela Švarcová, 7. A Vánoce jsou pěkné svátky, už je to tady zase zpátky. Pojedeme na chatu, pozdravíme pratetu. Vypráví nám pohádky a už jedem zase zpátky, dáme si horký čaj a bude nám fajn. Tomáš Veverka, 7. A Až vánoční stromek tu bude stát, Vánoce jsou tady, každý je má rád, děti se těší, až Ježíšek dárky dá! Vánoce jsou tady, chceme v tu chvíli si přát, hlavně, že jsme tady spolu: taťka, mamka, brácha a já, ať má každý každého rád. Kryštof Vaňousek, 7. A Jako ve většině měst i u nás v Benátkách nad Jizerou se letos konaly vánoční trhy na Husově náměstí. Trhy byly menší, ale příjemné a pohodové. Z nebe lehce padal sníh a byla opravdu velká zima. I přesto se přišla na rozsvícení vánočního stromku podívat spousta lidí, kteří se mrazu a sněhu nebáli. Trhy zahájil náš král Král Jaroslav. Kolem náměstí byly rozestavěné stánky, kde se prodávalo vánoční zboží, od různých dekorací, krásně upravených květináčů se stromky, adventních věnců, až po něco na zub, např. cukroví a perníčky. Své stánky zde měli i žáci ZŠ Benátky n/j Husovo náměstí 55, kteří prodávali své vlastnoruční vánoční výrobky. Aby atmosféra byla dokonalá, byl přichystán skvělý program, který se odehrával na velkém podiu. Vystupovali zde tanečníci od nejmenších až po ty největší, mažoretky a živá hudba. Také dětský pěvecký sbor, v němž jsem vystupovala i já se spolužačkami a svou sestrou Anežkou. Po celé vystoupení nás zábly ruce a nohy, ale všichni, účinkující i diváci, jsme si vánoční koledy s radostí zazpívali nebo poslechli. Na závěr celého večera se na pokyn krále před 18. hodinou slavnostně rozsvítil vánoční stromeček. Bylo to překvapení, protože strom dostal novou výzdobu. Je opravdu moc krásný a zajímavě osvětlený. Za sebe musím říct, že to byl opravdu chladný, ale krásný večer se skvělou atmosférou a všichni si ho jistě užili. Kdo letos nepřišel, ať tento text vezme jako pozvánku na příští rok. Eliška Hájková, 8. B Semiramis Dne nás opět navštívili mladí lidé z organizace Semiramis, tentokrát to byla Terka a Aneta, Lukáš a Lenka ne, protože tam už nepracují. Měli jsme na to tři hodiny. Tu první hodinu jsme si opakovali pravidla, která už jsme zavedli v předchozím ročníku. Terka i Aneta nás požádaly, abychom si sedli do kroužku. Pak nám rozdaly papírky, abychom si na ně napsali své jméno nebo přezdívku. Potom jsme se začali představovat. Také jsme dostávali otázky, např. kolik myslíme, že jim je let, jakou barvu mají nejradši, jestli nosí raději sukni nebo kalhoty a tak podobně. Všechno to směřovalo k tomu, abychom pochopili, že nic není takové, jak se na první pohled zdá. Nakonec jsme hráli hrozně fajn hru. Měli jsme si představit, že jedeme ve vlaku z Lisabonu do Prahy a máme seznam cestujících. Měli jsme z nich vybrat ty, se kterými bychom jeli a se kterými bychom nejeli v jednom kupé. Nejvíc nám vadili opilci. Nakonec jsme si vybírali téma na příště. Tentokrát jsme měli Předsudky, jako příští téma jsme si zvolili Adrenalinové sporty. Moc se nám to líbilo, Téra i Anet jsou velmi sympatické. Lucie Klímová, Dominik Grůša, 8. A (Semiramis je Centrum primární prevence, ve školách vede Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování. Každý Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování vede dvojice odborných lektorů, kteří mají program včetně vedení třídy ve své kompetenci. Samotný program trvá tři vyučovací hodiny. Lektoři pracují samostatně a profesionálně.) Svatá domácnost travestie Svatý Josef, Panna Marie a Jezulátko hospodařili ve svém iglú na severním pólu, kde se ukryli před Herodesem. Svatý Josef chodil lovit lední medvědy. Panna Maria z nich dělala dobrý guláš a z kožešin šila Jezulátku čepičky, botičky a bundičky. Jezulátko si nejraději hrálo s tuleni. Občas mu je ale sežral lední medvěd. A pokud neumřeli, žijí tam šťastně dodnes. Vlastimil Knecht, 8. B (Travestie = druh parodie, posměšná satirická obměna výrazu literárního díla) Vánoce Vánoce jsou symbolem narození Ježíše Krista, je to naděje na nový život a v podstatě se oslavuje novorozeně. Již čtyři týdny před Vánoci je takzvaný advent, který je časem příprav na Vánoce. Každou neděli bronzovou, stříbrnou nebo zlatou se na adventním věnci zapálí jedna svíčka. Poslední neděli před Štědrým dnem se tedy rozsvítí všechny čtyři svíčky. Lidé se scházejí a vyznávají si lásku, obdarovávají se a přejí si vše dobré. Symbolů Vánoc je spousta. Zdobí se vánoční stromky a dávají se na ně různé ozdoby. Na Štědrý den se drží půst a vyhlíží se zlaté prasátko, které nosí štěstí, radost a peníze. K večeři se jí kapr a bramborový salát. Na dveře nebo na lustr se pověsí jmelí kvůli lásce a štěstí. Je spousta zvyků, které se u nás zachovaly, ale i zvyků, které jsou už zapomenuty. Pro děti tento svátek znamená především velké množství cukroví, pohádek a vánočních dárků, které jim přinesl Ježíšek. Bohužel, ne všude jsou Vánoce tak bohaté. Jsou i chudé rodiny, které nemohou dát tolik dárků, avšak duševní bohatství, které v těchto rodinách existuje, je často mnohem cennější a je tím největším darem. Vánoce jsou pak mnohem šťastnější. Vánoce pro mě znamenají především klid a pohodu. O Vánocích by měli být lidé spolu, všichni příbuzní a přátelé. Měli by na vše zapomenout a vzpomenout jen na to dobré. Daniel Lacko, 9. A Vánoční trhy v 8. B V listopadu na hodině výtvarné výchovy jsme začali vyrábět výrobky na vánoční trhy. Zdálo se nám, že jsme začali moc brzy, ale nakonec jsme to stihli jen tak tak. Do výroby vánočních odzdob a cukroví se zapojila celá naše třída. Jednotlivé výrobky jsme měli rozděleny do skupin nebo po jednotlivcích. Všechny výrobky nám vymyslela naše třídní učitelka Markéta Vyhnánková, která nám s jejich výrobou velice pomohla. Tento rok se vánoční trhy konaly 2. prosince 2012 na Husově náměstí v rámci vánoční akce-benátecký advent a rozsvícení vánočního stromku. Celé odpoledne probíhal na náměstí zábavný program a všude bylo plno stánků. Mezi nimi i ten náš. V naší nabídce jsme měli vánoční cukroví, Zpravodaj Benátecka 8

9 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ / ZŠ PRAŽSKÁ které jsme pekli v hodině vaření, dále také věnce a drobné ozdoby. Největší úspěch mělo cukroví, které se prodalo do posledního kousku. Mezi naše nejvěrnější zákazníky patřili rodiče. Celkově jsme byli s prodejem našich výroků spokojeni, i když nám mrzlo celé tělo. Vánoční atmosféře přispěl poletující sníh, koledy a nakonec rozsvícení vánočního stromku, který je opravdu krásný. Myslím si, že každý si vánoční odpoledne užil po svém a těšíme se na příští rok. Nikola Kudlová, 8. B Zápis do ZŠ Husovo náměstí se koná od do hodin. K zápisu je možné přicházet průběžně do hodin. V případě nemoci je náhradní termín od 13.30, vždy po telefonické dohodě na čísle Více informací o naší škole naleznete na webových stránkách školy. Organizace Slánka ZŠ PRAŽSKÁ Na naši školu opět zavítal pan Fanta z organizace Slánka. Deváté ročníky čekala beseda o pornografii a vztazích. Vyprávěl nám o svých zkušenostech, o tom jak pornografie mění pohled na skutečné lidi a dělá z žen hadrové panenky. Holkám radil, ať zůstanou za všech okolností samy sebou a nemění svoji duši ani tělo kvůli klukům, ať se nechají dobývat. Vše podal vtipně a zajímavě, takže se všem beseda určitě líbila. Už se těšíme, až k nám přijde po novém roce a řekne nám něco o image. Zuzana Růžičková Besídka 9. B + 1. B V době vánočního shonu ( ) jsme se sešli se svými kamarády z 1. B na předvánoční veselí. Hlavním cílem bylo užít si společně nádherný předvánoční čas. Každý patron svého (svých) prvňáka (prvňáků) si připravil nějaké překvapení pod stromeček. Odměnou byly rozesmáté tváře našich svěřenců. Prvňáci s p. uč. Mgr. Ilonou Hanušovou nacvičili pěkné pásmo písniček a básniček, pochopitelně s vánoční tématikou. Krásné bylo i společné povídání o Vánocích (zvycích i tradicích). S úsměvem na rtu jsme naše kamarády opustili až v poledních hodinách, s přáním bohatého jéžíška. Mgr. Vladislav Nejedlý zovou. Potom jsme zase hráli hru Kuba říká. Když jsme hru dohráli, pan Fanta nám rozdal papíry s anketou ohledně šikany. Moc se mi to líbilo a byla i legrace. Natálie Šplíchalová Konfident V úterý jely deváté a osmé třídy do kina na Černý Most. Měli jsme v plánu film Konfident od režiséra Juraje Nvoty. Hlavního hrdinu Adama Horného představoval Jiří Mádl. Film se odehrává po r Adam po absolvování základní vojenské služby pracuje jako dispečer na sportovním letišti. Jeho přítelkyně Eva neudělá zkoušky na vysokou školu a Adam se brzo dozvídá, že to nebyla náhoda. Stane se tedy profesionálním agentem na odposlouchávání pod dohledem Rudé armády. Tento film skončí velmi smutně, ale byl velice zajímavý a poučný. Anna Hrubá, 9. A Vánoční besídka s 1. A Dne jsme strávili dvě hodiny ve společnosti našich prvňáčků. Přivítali nás několika koledami, a pak nastala chvíle, na kterou jsme všichni nedočkavě čekali. Rozdávání dárků. Všichni deváťáci dostali hrací plyšové medvídky a CD se společnými fotkami z našich společných akcí s prvňáčky. Každý prvňák pak dostal od svého deváťáka nějaký hezký dárek. Pak jsme se pustili do tance a někteří jedinci předváděli opravdu zajímavé taneční kreace. Nakonec nesměla chybět společná fotka. Anna Hrubá, 9. A Dne strávili žáci 9. A dvě hodiny ve společnosti svých prvňáčků z 1. A Maškarní karneval na ledě Jako již tradičně poslední den ( ) před Vánoci se 2. stupeň naší školy vydal na zimní stadion na křepčení masek na ledě. Radost byla o to větší, protože nás druhý den čekalo nečekané ředitelské volno. Po osmé hodině ranní vybaletilo na led benátecké arény téměř 200 masek (skupinových i individuelních). Na úvod se každá maska představila do mikrofonu pod dohledem didžeje Máti Špalka. Tóny znělky našeho karnevalu Když máš v chalupě orchestrión zahájily maškarní rej. Písničkový program byl proložen soutěžemi (slalomy, člunkové bruslení, přetahovaná, štafety atd.). V průběhu karnevalu bylo vybráno 60 masek, které byly odměněny (věřte, že to byl nejtěžší úkol je vybrat). Myslím, že to bylo pěkné a veselé zakončení kalendářního školního roku. Doufám, že nám tato tradice vydrží co nejdéle. Mgr. Vladislav Nejedlý Prvňáci s p. uč. Mgr. Ilonou Hanušovou nacvičili pěkné pásmo vánočních písniček a básniček Beseda o šikaně Dne k nám přijel pan Miroslav Fanta, aby nám řekl něco o šikaně, abychom věděli co dělat a jak pomoct oběti. Zahráli jsme si také hru Kuba říká a kdo vyhrál, ten dostal zmrzlinu neviditelnosti. Já jsem se dostala do finále, ale nevyhrála jsem. Pak jsme si zahráli hru Koňské dostihy. Hrálo se to tak, že jsme se plácali do stehen a pan Fanta nám říkal různé překážky. To mě moc bavilo. Potom jsme začali mluvit o šikaně. Pan Fanta si nás vyvolával a my jsme mu říkali lehké začátky šikany. Když už nás nic nenapadalo, tak nám vyprávěl o Ambrožovi, který byl šikanovaný. Pak nám rozdal papíry a měli jsme ve dvojici vymyslet, jak bychom pomohli Ambrožovi. Já jsme byla ve dvojici s Karolínou Schol ledna 2013 Jak se vám líbíme? Fotografie na této dvoustraně: Základní škola Pražská

10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ PRAŽSKÁ Přetahovaná na ledě Na návštěvě u babiček Vánoční čas nejraději trávíme s těmi nejbližšími, ale je třeba si vzpomenout i na ty, kteří už třeba nikoho nemají. Proto jsme s dětmi ze školní družiny nacvičili krátké vánoční pásmo písniček a básniček, připravili materiál na výrobu svícnů a vydali se za babičkami do Domova důchodců U Anežky. Dopoledne se nám velmi vydařilo a bylo přínosem pro všechny. Proto už nyní přemýšlíme, co si pro babičky připravíme pro příště. Vychovatelky ze ŠD im Weggla. Dále jsme viděli románsko-gotický kostel Sebalduskirche a dům renesančního malíře Albrechta Dürera. Pak už jsme se konečně dočkali příjezdu do nákupního centra, odkud jsme odcházeli o pár euro lehčí. Zpět do Benátek jsme dorazili už ve čtvrt na jedenáct večer. I když si myslím, že většinu z toho, co jsme v pátek navštívili, oceníme s přibývajícím věkem, přesto jsem ráda, že jsem se mohla opět podívat za hranice naší země. Celý zájezd, pořádaný CK Junior tour, se mi líbil a určitě se budu chtít zúčastnit i příště. Kristýna Honcová, 9. A Pavel Před Vánocemi jsme samozřejmě nemohli zapomenout ani na našeho kamaráda Pavla Bošku. Ještě jsme se zastavili u Pavla doma, abychom mu vykouzlili úsměv na tváři. Pavel od nás dostal malou pozornost a my jsme se mohli podívat na vozík, který si mohl koupit díky akci radia Kiss Delta. Brzy jsme odcházeli, protože Pavlíka ještě čekala besídka v jeho nové škole a v pátek se zúčastní střediskových Vánoc ve skautské klubovně. Touto cestou mu ještě jednou přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok. Kristýna Honcová, 9. A Nemohli jsme zapomenout na našeho kamaráda Vychovatelky s dětmi ze ze Školní družiny připravily pro klienty Domova U Anežky krátké vánoční pásmo Norimberk V pátek jsme my, žáci druhého stupně, už v 5 hodin ráno odjížděli z Benátek a mířili k městu Norimberk. Po příjezdu jsme měli možnost vidět Justiční palác, ve kterém se po 2. světové válce konaly Norimberské procesy. Navštívili jsme Kongresovou halu, kde jsme si prohlédli výstavu s nacistickou tématikou a viděli jsme stadion, na kterém se konaly sjezdy NSDAP. Potom už nás čekaly samé příjemné věci, jako třeba císařský hrad Kaiserburg s výhledem na celé město a náměstí s vánočními trhy, kašnou Schöner Brunnen a s kostelem Frauenkirche. Právě na náměstí jsme měli první rozchod. Mohli jsme ochutnat i místní specialitu Drei Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu Byl čtvrtek dne a nás ve škole navštívili Mikuláš, čerti a andělé. Měli jsme zrovna hodinu angličtiny, když jsme uslyšeli, jak čerti bouchají na dveře vedlejší třídy. Bylo nám jasné, že za chvíli přijdou i k nám. Chviličku na to jsme zaznamenali tlumený rozhovor za dveřmi, načež se ozvaly rány na dveře. Ty se otevřely a do učebny vešla Ve čtvrtek nás ve škole navštívil Mikuláš, čerti a andělé Zájezd do Norimberka se všem moc líbil... Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 6. prosince bylo spojené s kulturním programem Zpravodaj Benátecka 10

11 skupinka čertů, andělů vedená Mikulášem. Čerti nás obcházeli a každého z nás,,pohladili svazkem vrbových větviček po zádech. Někteří dostali i uhelný make-up. Poté po nás chtěli, abychom zazpívali. To byl pro nás velký problém. Nakonec jsme ze sebe vydali pár tónů a dostali jsme čokoládovou figurku. Ten den se konalo i slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které bylo spojené s kulturním programem, kdy vystoupily mažoretky, zazpíval pěvecký sbor, recitovaly se básničky a zvesela se tančilo. Pro zahřátí si rodiče mohli dát čaj nebo,,svařák, k němu dostali od andělů cukroví, které napekli žáci naší školy při pracovních činnostech. Tento den určitě moc krásně zahájil adventní období na naší škole. Vojtěch Kuba Výsledky školní ligy 2012/ ročník: B 31 bodů A 15 bodů A 15 bodů B 4 body Pozn.: o pořadí na 2. místě rozhodl pouhý 1 bod ve skóre ve prospěch 7. A ročník B 24 bodů B 12 bodů A 18 bodů A 8 body Závěrem bych rád pogratuloval vítězným třídám (na konci školního roku budou odměněny dortem). Nejen jim, ale i třídním učitelům za přípravu tříd a samozřejmě všem aktivním reprezentantům tříd. Malá statistika na závěr dokumentuje, že většina žáků na 2. stupni má chuť se hýbat-během 4 kol se na palubovce naší krásné sportovní haly vystřídalo přes 500 sportovců z 2. stupně. A to je vedle semknutí třídy hlavním smyslem Školní ligy. Mgr. Vladislav Nejedlý Exkurze Škoda auto a Úřad práce Pod vedením zástupce ředitele, pana učitele Čížka se vyjela 9. A spolu s 9. B podívat na boleslavskou automobilku Škoda. Uprostřed tak velkého závodu jsme si připadali jako v bludišti. Reprezentovala se nám čistým prostředím, moderním vybavením, mnoha nabídkami pro žáky a širokou nabídkou oborů. Potom jsme přejeli na Úřad práce Mladá Boleslav, kde jsme se dozvěděli více o našich vysněných profesích i o těch, které vymizely nebo jich je minimum. Bylo to únavné, ale přesto velmi poučné. Tereza Uřidilová Přednáška pana Fanty Přednáška pro sedmáky se konala ve středu Třetí hodinu se všichni shromáždili ve videopracovně a po zvonění pan Fanta zahájil přednášku, která trvala dvě vyučovací hodiny. Byl pro nás připraven zajímavý program složený z různých aktivit. V první hodině si pan Fanta prověřil, jak moc známe lidské orgány pomocí soutěže, která se dělila na dvě části. V první části nám ukázal různé orgány lidského těla, abychom uhodli, který je zdravý a který postižený užíváním návykových látek. V části druhé dával otázky s různými možnostmi odpovědí, kdo získal nejvíce bodů, dostal chlebíček. Druhá hodina byla spíše komunikační. Pan Fanta nám vyprávěl o jeho kamarádovi, který kvůli návykovým látkám zemřel. A také jak bychom se měli chovat, abychom takto také neskončili. Myslíme si, že jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací a také, že se přednáška všem moc líbila. Kateřina Matějková a Veronika Vyhlasová Cukrovar Jednoho dne jsme se 5. A a 5. B vydali do cukrovaru v Dobrovicích. Zkratka TTD znamená Thurn taxis Dobrovice. V ČR je 7 cukrovarů. Cukrovar ledna 2013 Dobrovice je nejstarší ze sedmi cukrovarů v ČR. Cukrovaru je 120 let. Paní nám říkala, že se řepa musí vyprat, očistit a lidé ji dočišťují. V Dobrovicích se také vyrábí líh. Lihovar je v cukrovaru. Líh se vyrábí z vody, co vykape z cukrové řepy. Cukrovar vyrábí pouze cukr krystal. Do cukrovaru přijede za den zhruba 500 nákladních automobilů s řepou. Zkratka TTD znamená, že cukrovar založil rod Thurn Taxisů. V cukrovaru pracuje málo lidí, protože většinu práce dělají stroje. Celý název cukrovaru je Tereos TTD. Exkurze se mi moc líbila. Jitka Hojná, 5. A Přednáška ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ PRAŽSKÁ Dne k nám do třídy přivítal na první dvě hodiny pan Miroslav Fanta s tématem vztahy, sex a pohlavní choroby. Myslím, že se většina z nás nenudila. Měl to hezky připravené a věděl o čem mluví. Aby nám přiblížil své přednášky, pustil nám prezentaci s obrázky, kde byly často i fotky lidí s HIV a nemocní AIDS, které nebyly vůbec pěkné a často až zastrašující. Vysvětlil nám, co choroba způsobuje, jaké jsou následky a jak zabránit, abychom nemoc nedostali nebo nešířili dál. I když jsem tak nějak věděla o co se jedná, on mi to přiblížil i s fakty. Například jsem netušila, že v ČR je zaregistrováno pouze kolem 1820 lidí s HIV a kolem 4000 lidí o tom ani neví a přenáší to dál. Také že matka nakažená virem často nakazí i své novorozeně. Hráli jsme také soutěž, kde jsem z 24 bodů získala 18. Kdo vyhrál, dostal kapsli krásy, což byla jen žvýkačka, kterou dostal Tomáš Spanilý a Kačka Hlaváčová. Bylo to zábavné a poučné. Potom jsme měli dále hodiny dle rozvrhu. Míša Suchá Raubíř Raldf Dne jsme se školou jeli do kina. Když nám skončilo vyučování šli jsme na oběd a ve jsme měli sraz u komerční banky, kde na nás čekal autobus. Já jsem v autobuse seděla s Denisou Šulcovou. Povídaly jsme si spolu a poslouchaly písničky. Na Černý Most jsme dorazili ve Chvíli jsme vevnitř čekali, protože paní učitelka Tesařová s panem učitelem Králem šli zakoupit vstupenky. Potom jsme s Denisou šly na film Raubíř Ralf. Film vyprávěl o záporákovi, kterého nemá nikdo rád, protože ničil domy, takže se ho báli. Ralf se snažil získat metál, aby zapadl mezi ostatní. Ralf byl herní postavička a ve filmu ukazovali, jak to tam funguje, když zrovna nikdo hru nehraje. Byl to moc povedený film. Po skončení jsme s Denisou, Mírou Pavlíčkem, Karolínou Veverkovou a Johanou Nešněrovou chodili po nákupním centru, na závěr jsme šli do Mc Donalds. To už bylo a my jsme v měli sraz s učiteli, tak jsme radši šli. Celý den byl super a byla legrace. Natálie Šplíchalová Výlet 7. A do Mladé Boleslavi Dne tříd 7. A jela na výlet do Mladé Boleslavi. Ráno jsme se sešli v 7.35 u školy a šli jsme na autobus. Po příjezdu do Mladé Boleslavi jsme nejdříve šli do Domova dětí a mládeže Zahrada do ZOO. Tam jsme měli naučný program o plazech. Povídali jsme si o želvách, paní nám půjčila i krunýř želvy. Následovalo povídání o hadech, na které jsme se všichni těšili, pak nám paní ošetřovatelka půjčila dva živé hady, které jsme si hladili a lezli nám po rukou. Trochu jsme se báli, ale všem se to líbilo. Dále bylo velmi pěkné, když před nás dali na zem dvě užovky, a dali jim k jídlu myši. Bylo velmi zajímavé vidět, jak užovky myši do sebe soukaly. Z prohlídky se nám nejvíce líbil varánek Fanda. Po prohlídce celé zoo jsme se nasvačili a šli jsme na výstavu fotek z časopisu Fotografie na této dvoustraně: Základní škola Pražská, Lenka Hýblová

12 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ PRAŽSKÁ / MATEŘSKÁ ŠKOLA National Geographic do kostela Na Karmeli. Tam jsme si vše prohlédli, fotky byly velmi pěkné. Celý výlet se nám velmi líbil a už se těšíme, až pojedeme na další! Adéla Zuzáková, 7. A Zápis Zápis do 1. ročníku pro školní rok se koná od ve staré budově školy. Žádáme rodiče, aby dodrželi časový rozpis, který obdrželi v mateřské škole. Zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte. Děti, které nenavštěvují benátecké mateřské školy se dostaví k zápisu ve nebo Náhradní zápis se koná od hodin. Případné informace na tel Mgr. Jiří Novotný, ředitel školy Mateřská škola města Benátky nad Jizerou Beseda v MŠ Růženka Ve středu proběhla v MŠ Růženka beseda rodičů letošních předškoláků s paní učitelkou ze ZŠ. Paní Mgr. Květoslava Jará rodiče seznámila s tím, jak probíhá zápis a co by budoucí prvňáček měl umět a znát. Beseda byla velmi zajímavá a pro všechny zúčastněné velmi přínosná. Samotný zápis pak proběhne v polovině ledna. Paní učitelce velmi děkujeme za návštěvu a za cenné informace. Za pedagogický kolektiv MŠ Růženka, Marie Stránská Když do MŠ Jizerka přišel Mikuláš MŠ Jizerka Dobrý den, jsme Mravenci a Sluníčka z MŠ Jizerka a chtěli bychom se s Vámi podělit o naše nejhezčí zážitky ze života naší školičky. A že jich bylo! Hned v září k nám zavítala dvě divadélka s veselými pohádkami nás navštívil veselý klaun Pepíno a věřte, že po celou dobu jeho představení jsme se smáli a smáli, až jsme se za břicha popadali. Podobné to bylo i kdy jsme přivítali cirkus Cecilka. Tam jsme kromě cvičených pejsků a kočiček viděli i pravého, nefalšovaného kovboje, jak práská bičem a také kouzelníka, který nás naučil čarovat. Trochu slziček a slibů polepšení jsme vyslechli na každoroční Mikulášské nadílce. Nakonec všechno dobře dopadlo, děti odrecitovaly básničky, zazpívaly písničky a odnesly si domů Mikulášskou nadílku. Jenomže děti nechtějí dárky jen přijímat, ale také rozdávat, a tak si samy vyrobily v keramické dílně DDM překvapení pro své rodiče předškoláci obou tříd potěšily babičky a dědečky Domova u Anežky pásmem vánočních písní a básní, které všem přítomným udělalo velikou radost, až z toho některým starouškům ukáply slzičky. Velmi se povedla akce Tvořivá dílnička, kterou uspořádala třída Sluníček. Rodiče měli možnost vyrobit si dle svého vkusu a fantazie vánoční svícny. Každý vyrobený svícen byl originál, rodiče byli velmi spokojeni. Nyní nás čeká vánoční besídka, na kterou jsme se pečlivě připravovali. Kromě básniček, písniček, tanečků jsme si dali záležet na výrobě přáníček a dárečků. Všichni se již nemůžeme dočkat rozsvíceného vánočního stromečku a dárečků pod ním. Vám všem přejeme krásné a spokojené Vánoce a Nový rok. Za kolektiv MŠ Jizerka, Ivana Škorpilová Vánoční zpívání v Domově U Anežky Na Mikulášské nadílce v MŠ Jizerka děti recitovaly básničky, zpívaly písničky... Děti měly pro obyvatele Domova U Anežky připravené dárečky Prosinec v MŠ Mateřídouška Je prosinec a vrabec prosí, mějte lásku v duších, a listonoši klapky nosí na promrzlých uších... Těmito několika řádky se, milí čtenáři, ještě vracíme do prosincových dní, provoněných cukrovím, vánočními stromečky a kouzelnou zimní atmosférou. Nyní, v polovině prosince, již máme v naší školce za sebou návštěvu čerta, Mikuláše a anděla, kteří našim hodným dětem přinesli spoustu milých dárečků a vykouzlili tak v dětských tvářích radost a šťastné úsměvy. Čert byl tentokrát bez práce a strašení odložil na další rok. Blížící se Vánoce jsou každoročně ve znamení pohádek. Jednu takovou jsme zhlédli společně s kamarády z ostatních školek. Tato veselá pohádka se jmenovala Jak se hraje v zimě. Pod slupkou tohoto názvu se Zpravodaj Benátecka 12

13 MATEŘSKÁ ŠKOLA / ZPRAVODAJSTVÍ skrývala moderní adaptace klasické pohádky O perníkové chaloupce, jen místo perníku lákala ježibaba děti na zmrzlinu. V době, kdy pro Vás píšeme tyto řádky, nás ještě čeká tradiční předvánoční návštěva benátecké knihovny a další pohádka Zimní radovánky veverky Zrzečky. Navážeme tak na hezkou tradici každoročního setkání s našimi staršími spoluobčany v Klubu seniorů. Pro babičky a dědečky máme již připravené vánoční pásmo písniček, básniček, tanečků, s láskou jsme pro ně vyrobili i hezká přáníčka. V předvánočním týdnu se u nás ve školce rozzáří stromeček, pod nímž naše děti najdou dárečky. Na posezení u stromečku pak pozveme i naše blízké, abychom společně nadýchali tu pravou vánoční atmosféru, zazpívali si koledy a ukázali rodičům, co už všechno umíme, protože naše školka kouzelná je, každý si v ní moc rád hraje, zpíváme si, cvičíme a trošku se i učíme. Hodně zdraví, pohodu a stále dobrou náladu po celý rok 2013 přeje všem čtenářům Zpravodaje kolektiv MŠ Mateřídouška. množství úřednic, úředníků a dokonce i samotné vedení města. Na konci krátkého pásma vánočních písní a básní si s námi všichni společně zazpívali koledy a my se tímto loučíme, přejeme příjemné prožití Vánoc a v příštím roce na viděnou. Za pedagogický kolektiv MŠ Růženka, Michaela Teplá Sbírka PET víček pro Lucinku Ráda bych poděkovala všem, kteří se zapojili a přispěli víčky od PET lahví. Ta byla ze všech MŠ v Benátkách odevzdána na sběrné místo do Mladé Boleslavi, odkud si je rodina malé Lucinky dne převzala. Mnohokrát nám za ně děkují, posílají pozdravy a foto. Za pedagogický kolektiv MŠ Benátky nad Jizerou, Michaela Teplá Děkujeme pí uč Poluhové za pozvání do první třídy. Moc se nám vystoupení školních dětí líbilo. V listopadu navštívily děti z MŠ Mateřídouška Základní školu Pražská Zpívání na městském úřadě Dne proběhlo již tradiční zpívání dětí z MŠ Růženka na benáteckém zámku. Na naše vystoupení se s chutí přišlo podívat velké 12. prosince zpívaly děti z MŠ Růženka na MěÚ Benátky nad Jizerou ledna 2013 PET víčka převzala rodina malé Lucinky dne ZUŠ J. A. Bendy Rybovka stála za návštěvu Již třetím rokem pořádala ZUŠ J. A. Bendy Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. V sále Záložny se k jejímu provedení sešli muzikanti a zpěváci nejen z Benátek nad Jizerou, ale i z Mladé Boleslavi a Lysé nad Labem. V úvodu koncertu se představili žáci tanečního oboru, kteří zatančili dvě české koledy, jednu španělskou a jednu norskou. V té zazářila svým tanečním projevem Ludmila Jará. Choreografii vytvořila Lenka Kudlová a Pavel Czikrai. Pak již následovala Česká mše vánoční. Kromě žáků a učitelů školy zasedli k hráčským pultům i členové Komorního orchestru Mladá Boleslav. Sbor byl složen především z Dětského sboru ZUŠ, dále z občanů našeho města a několika zpěváků Chrámového sboru při kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem. Zpěváci letos podali opravdu výborný výkon a ani se nechce věřit, že se všichni sešli teprve na generální zkoušce, která se konala dvě hodiny před samotným provedením. Sólové party, až na hostujícího tenoristu Tomáše Foltýnka, obstarali pedagogové ZUŠ Věra Kalivodová, Jana Czikraiová a Milan Kolář. U dirigentského pultu byl zkušený Bohumil Holan, bývalý pedagog ZUŠ v Mladé Boleslavi. Ve zcela naplněném sále vládla úžasná sváteční atmosféra. Mnozí v publiku si broukali Rybovku jak se sborem, tak se sólisty. Jsem přesvědčená, že i díky tomuto spontánnímu a krásnému večeru avizovaný konec světa nenastal. Za rok se těšíme na další provedení České mše vánoční v novém zrekonstruovaném sále Záložny a věříme, že i tentokrát bude stát Rybovka za návštěvu. Jana Czikraiová, ředitelka ZUŠ J. A. Bendy V sále Záložny se k provedení České mše vánoční sešli muzikanti a zpěváci nejen z Benátek nad Jizerou, ale i z Mladé Boleslavi a Lysé nad Labem Fotografie na této dvoustraně: Mateřská škola města Benátky nad Jizerou, Lenka Hýblová

14 ZPRAVODAJSTVÍ Správa sportovních zařízení VEŘEJNÉ BRUSLENÍ LEDEN 2013 Den Datum Hod. sobota neděle sobota odpadá neděle sobota neděle sobota neděle UPOZORNĚNÍ bruslení pro veřejnost odpadá v následující dny: sobota mistrovské zápasy žáků a A družstva Městské centrum komplexní péče Kdo pochopí? Proč lidé nechápou, že zdravotní sestry svou práci milují? Kdo dokáže vstávat ve čtyři hodiny ráno a těšit se do práce? Kdo se zvládne starat o několik nemocných lidí, stokrát za den se podepsat, vyplnit anonymní dotazníky, vypsat několik nežádoucích událostí, čtyřikrát jednomu a tomu samému pacientovi odpovídat na stejnou otázku, poslouchat a současně dávat pokyny? Kdo zároveň čte, kontroluje a plní ordinace? Kdo dokáže jednou rukou psát a druhou uklízet? Kdo dokáže jednou rukou konejšit a druhou převazovat ránu? Kdo dokáže jednou rukou podpírat pacienta a druhou stlát postel? Kdo je nadšený, že stihl poobědvat dva kousky čokolády a kafe? Kdo dokáže běžet s plným podnosem léků a chválit klienta, který kráčí po chodbě, vyhýbat se mokrým místům na právě vytřené podlaze a zároveň kontrolovat stav klientů na pokojích, které po cestě míjí? Kdo 12 hodin stojí na nohou a stejně se při cestě domů usmívá? Zdravotní sestra. Zdravotní sestra musí svou práci milovat, protože by ji ta samá práce jinak zničila. Kdo v plné míře tato slova chápe, jsou pracovníci zdravotnických a sociálních služeb, všichni ostatní pochopí až ve chvíli, kdy jejich služby potřebují pro sebe nebo své blízké. Všem, kteří pracují v pomáhajících profesích, přeji kouzelné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody v roce Jaroslava Hlaváčková, ředitelka MěCKP Páteční odpolední káva klientů MěCKP a Domova U Anežky První společné posezení u kávičky v novém společenském sále, zorganizovaly pracovnice MěCKP dne 9. listopadu ve h. Pozváni byli také klienti z Domova U Anežky. K odpolední kávě jsme nabízeli zákusek či chlebíček. Rádi bychom tuto aktivitu realizovali nejméně 1x za 3 měsíce a udělali z ní tradici. Naši klienti nemají mnoho příležitostí se setkávat, společně si pohovořit, strávit spolu společné chvíle. Odpolední posezení bylo zpestřeno písněmi Karla Gotta a četbou povídek z knihy autorů: CANFIELD L., HANSEN M. V. Slepičí polévka pro pracující duši, Columbus 2011, ISBN: X. Kdo měl chuť, pobrukoval si do rytmu hudby, někteří i tančili. Těší nás, že i pracovníci v Domově U Anežky aktivně spolupracují na společných akcích. Jde nám o společnou věc a je moc dobré, že si v této nelehké pečující profesi pomáháme. MěCKP, M. Megličová IV. soutěžní klání mezi MěCKP a Domovem U Anežky Konečně jsme vyhráli!!! Další aktivitou, kdy se klienti obou zařízení setkávají, jsou nepravidelná soutěžní klání, která probíhají již od loňského roku. Soutěž bývá složena z několika disciplín. Výběr disciplín je v plné pravomoci té strany, která soutěž organizuje. Tentokrát jsme soutěžili v novém sále MěCKP, tudíž vyzyvatel soutěž organizoval. Zesilovací zařízení a mikrofon byly určitě velkými pomocníky při organizaci takovéto akce. Publikum, naprosto nezbytná součást tohoto klání, vytvářelo sice velký tlak na soutěžící, ale na druhé straně jim dodávalo odvahy a povzbuzovalo je v dalších soutěžních disciplínách. Soutěž si získala velkou oblibu, klienti, kteří sami nesoutěží, se mohou zúčastnit hádání otázek nepřímo, a tak si trošku provětrat hlavinku. Zpočátku je na soutěžících vždy vidět lehká nervozita, obava, aby nezklamali, ale jak čas pomalu ubíhá i oni si tu chvíli užívají a berou celou akci jako zábavu. No, a když se pak body sečtou a vyhodnotí no, to je máte vidět, jak jsou na sebe pyšní, že to dokázali, že se jim to povedlo. Ano, milí čtenáři, konečně jsme vyhráli, takže aktuální stav je 3:1 pro Domov U Anežky. MěCKP, M. Megličová Knihovna Bohumil Říha - Honzíkova cesta Honzíkova cesta patří k nejznámějším knihám spisovatele Bohumila Říhy. Jako jediný český autor získal v roce 1980 Cenu Hanse Christiana Andersena, která je nejvyšším světovým oceněním literatury pro děti a mládež. Kdyby dneska listoval novým vydáním Honzíkovy cesty nějaký pamětník, asi by se divil, že už v něm nenajde družstevní vajíčka ani lány. Úpravu provedl ještě za svého života sám Bohumil Říha. Co by dneska malým dětem řeklo družstvo, konstatoval prý tehdy. Tvorba tohoto spisovatele je poněkud rozporuplná. Ta tendenční a opěvující socialistické zřízení nebývá příliš hodnotná. Ale pokud opustil při tvorbě ideologii, dokázal napsat i kvalitní díla. Patří sem například Divoký koník Ryn nebo Doktor Meluzín. Svědčí o tom i fakt, že obě knihy byly zfilmovány. Přestože Bohumil Říha nese bezesporu cejch své doby, v oblasti dětské literatury zanechal nesmazatelnou stopu. Na téma Bohumil Říha a jeho tvorba pro děti jsme si povídali s dětmi z 2. tříd ZŠ Pražská. Naše vyprávění jsme opět zpestřili videoukázkou. MěK Řemesla a povolání Při listopadové návštěvě dětí z MŠ školy Poupátko jsme si povídali o povoláních a řemeslech. Dětem byly promítány obrázky různých profesí a samy měly hádat, jaká povolání obrázky znázorňují. Každé povolání jsme si krátce představili a řekli jsme si, kde se vykonává a jaký z něho můžeme mít užitek. Děti byly velmi šikovné. Téměř vše rozpoznaly. Někdy stačilo maličko napovědět a děti hned se zápalem vykřikovaly správné odpovědi. Tradičně jsme naše setkání zakončili pohádkově. MěK Vánoce v MěK V adventním období do naší knihovny zavítalo mnoho tříd dětí z mateřských i základních škol, a to nejen z Benátek nad Jizerou, ale například i z Horního Slivna. S dětmi jsme si představili mnoho z tradic českých Vánoc, při kterých se poučíme, zasmějeme a prožijeme příjemné chvíle s rodinou. Krájení jablíček, lití olova, nebo čekání na zlaté prasátko, které obvykle nepřijde, protože kdo by odolal té lahodné chuti vanilkových rohlíčků, svařeného vína nebo připravované štědrovečerní polévky. A protože k Vánocům neodmyslitelně patří i pohádkové příběhy, zakončili jsme povídání pohádkou na vánoční téma. MěK V adventním období do benátecké knihovny zavítalo mnoho dětí z mateřských i základních škol, a to nejen z Benátek nad Jizerou, ale například i z Horního Slivna Knižní novinky V á ž e n í č t e n á ř i, v letošním prvním vydání Zpravodaje Benátecka bychom Vám chtěli představit novou knihu Madeleine Albrightové Pražská zima. Jedná se o osobní příběh o paměti, Československu a válce. Autorka v knize líčí osud svých blízkých a osud celého Československa v bouřlivých letech Vychází ze svých dětských vzpomínek, z vyprávění a rodinné korespondence, z historických dokumentů a záznamů. Čtenář se ocitá na Pražském hradě, v protileteckém krytu v Londýně, na jednání předních světových státníků V knize se také paní Albrightová zabývá svým židovským původem, o němž se dozvěděla až ve zralém věku. Madeleine Albrightová (roz. Marie Jana Körbelová) byla v letech ministryní zahraničních věcí USA. K diplomacii, politice, cestování měla vždy blízko její otec Josef Korbel byl československý diplomat. Zpravodaj Benátecka 14

15 ZPRAVODAJSTVÍ Za války působil v Londýně jako pracovník československé exilové vlády. Po válce se Korbelovi vrátili do Československa, které však v roce 1948 opustili a usadili se v USA. Ve fondu MěK Benátky nad Jizerou jsou také další tituly této autorky - Madeleine, Mocní a všemohoucí, Tajná řeč broží. Z dalších knižních novinek uvádíme: Po boku (Petr Zídek), Zrádci (Jiří Šulc), Kde je ta holka? (Alexandra Potter), Kritický stav (CJ Lyons), Až na popel (John Connolly), V jiném čase, v jiném životě (Leif GW Persson) atd. Přejeme šťastný a úspěšný rok 2013! MěK Mateřské centrum v novém roce Novoroční program MC začal hned v prvním týdnu, v týdnu od 7. ledna 2013 poběží v pravidelném režimu. 23. ledna v 17 hodin nabízíme přednášku pro rodiče s dětmi Zdravý úsměv. Na konci ledna oslaví Mateřské centrum Benátky své páté narozeniny. Tradičně je oslaví v badmintonové hale, a to v pátek 8. února od hod. Vstoupit bude možné šatnou z bočního vchodu. Benátecký plaváček oznamuje následující termíny plavání v Klubu Delfín v Mladé Boleslavi: 19. ledna, 2. a 16. února, 9. a 23. března. Další informace zveřejňujeme a průběžně aktualizujeme na webových stránkách Kontakt: Daniela Chaloupková Osobně bych chtěla poděkovat VŠEM, kteří chodili do Klubu. Děkuji jim za jejich psychickou podporu. Bylo mi mezi VÁMI moc a moc dobře. Ale jak jste si všimli, nemohla jsem být poslední dobou mezi Vámi při každém setkání. Bohužel jsem zjistila, že při práci, kterou vykonávám, nejsem schopna zajistit chod Klubu tak, jak bych si představovala. To je důvod ukončení mé působnosti mezi Vámi. PŘEJI VÁM VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ DO NOVÉHO ROKU A HODNĚ DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH SETKÁNÍ V KLUBU. DÍKY, Míla Mondík o. s. Klub seniorů Prosinec 2012 v Klubu pro seniory V prosinci se konalo tradiční Přátelské posezení se seniory v Záložně. K poslechu i tanci hrála kapela Josefa Sojovského, kulturní vystoupení zajistila Základní umělecká škola v Benátkách n. J. Zodpovědět dotazy a povědět co nového ve městě přišel místostarosta města RNDr. Pavel Štifter. Tento rok se sešli naposledy senioři ve staré Záložně. Jak víte, začaly úpravy a opravy sálu a přilehlých prostor bývalého finančního úřadu. V nové Záložně bychom se tedy sešli až v září Tuším, že se již těšíte a jste zvědavi na novostaré prostory. V Klubu jsme se naposledy v tomto roce viděli třináctého prosince, kdy mezi nás přišly děti z MŠ Mateřídouška. No, a potom volná zábava, povědět si jak pokračují předvánoční přípravy, co a jak po Novém roce. RNDr. Pavel Štifter, místostarosta města Mezi seniory zavítal do Záložny Mikuláš s andělem a čertíkem ledna 2013 Fotografie na této dvoustraně: Městská knihovna, Lenka Hýblová

16 ZPRAVODAJSTVÍ Mondík v roce 2013 Mondík přeje všem benáteckým dětem a jejich rodičům pevné zdraví a úsměv na tváři po celý rok 2013! A co jsme pro vás připravili? Úkol nabídnout dětem kvalitní programy i v tomto roce byl pro nás velkou výzvou, protože nabídka různých kroužků v Benátkách je opravdu bohatá. Pak jsme do toho šli tvrdě, rozšířili jsme realizační tým a výsledek si alespoň z části můžete přečíst na následujících řádcích tohle jsou určitě kvalitní programy a my věříme, že jsou i nejlepší v Benátkách! Těšíme se na společná setkávání s Vámi rodiči i s Vašimi dětmi. Lesní klub v Okrouhlíku každý pátek 9 12 Klub Mondík v MC (Putování za přírodními živly) každé úterý Klub Klíček každou středu 9 12 Projektová odpoledne v MC (1x měsíčně , ) Velký třesk, Povídka o Zemi, Povídka rostlin. Světýlková slavnost Jarní slavnost Otvírání velikonočního pokladu Zámecká slavnost Seminář kosmické výchovy pro rodiče Zážitkový seminář První pomoc dětem do pěti let Klub Mondík (3 7 let) v Mateřském centru bude probíhat i nadále, pouze ve změněném čase, v úterý Pojďte s námi putovat za přírodními živly v lednu a únoru nás čeká dětmi velmi oblíbené téma VODA. Projektová odpoledne v Mateřském centru Benátky budou probíhat cca 1x měsíčně, vždy v pátek od hod a to na témata, která si vybraly samy děti. První projektové odpoledne proběhne Velký třesk aneb vznik vesmíru. Pro děti 3 9 let bez rodičů, menší děti mohou vzít sebou rodiče. Na všechny programy se můžete hlásit již nyní, více informací naleznete na tel tým Mondíku Sobota Šperkohraní Třetí lednová sobota bude v klubu vyhrazena všem milovnicím originálních šperků. Otevřeny budou postupně tři výtvarné dílničky, ve kterých si budete moci vyrobit šperky podle vlastní fantazie. Všechny kurzy jsou vhodné jak pro úplné začátečnice, tak zkušené výtvarnice. Program: Výroba sady šperků z polymerové hmoty fimo technikou skládání vzorů nebo pomocí textur a metalických pudrů. Cena kurzu: 120 Kč Výroba sady šperků metodou gizmo spirálkování z barevných drátků a korálku. Cena kurzu: 110 Kč Výroba sady šperků z česané vlny technikou mokrého filcování. Cena kurzu: 90 Kč Zvýhodněná cena všech tří kurzů je 260 Kč. Přihlášky do 16. ledna 2013 Středa Keramická dílna pro veřejnost - glazování Glazování keramických výrobků z předešlé hodiny. Pondělí Útulný domov Zdobené zrcadlo Ozdobte si u nás v rámci Útulného domova zrcadlo. Zdobit budeme ubrouskovou metodou a akrylovými barvami. V ceně je zahrnuto 1 zrcadlo a dekorační materiál. Přihlášky nejpozději do 23. ledna Cena: 90 Kč Připravujeme: Středa Keramická dílna pro veřejnost - modelování Tvoření z keramické hlíny pod vedením pedagoga podle předlohy nebo vlastního návrhu. Druhá hodina glazování je zdarma. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Vánoční rozjímání 2012 Klub dětí a mládeže v Benátkách nad Jizerou byl dne 15. prosince 2012 pořadatelem Vánočního rozjímání, které již tradičně probíhalo na zámeckém nádvoří. Pořadateli se podařilo připraveným programem navodit příjemnou předvánoční náladu, připomenout a vyzkoušet si různé vánoční tradice, ochutnat staročeské vánoční pokrmy Pro ty, kteří jste neměli možnost se Vánočního rozjímání zúčasnit, přinášíme malé nahlédnutí do této krásné předvánoční akce. emje Klub dětí a mládeže LEDEN V BENÁTECKÉM KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE Jaroslava Mincbergerová, Zuzana Havelková tel.: , Středa Keramická dílna pro veřejnost modelování Tvoření z keramické hlíny pod vedením pedagoga podle předlohy nebo vlastního návrhu. Druhá hodina glazování je zdarma. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Pátek Tvořivé studio - Malované tašky Pokud máte rádi originální módní doplňky, přijďte si k nám ozdobit látkovou tašku. Budeme ji dekorovat textilními barvami podle šablon nebo podle vašeho vlastního vzoru. Přihlášky nejpozději do 9. ledna Cena kurzu je 100 Kč zahrnuje 1 bavlněnou tašku a dekorační materiál Nepřevrátí se? Vánočka nám chutná Zpravodaj Benátecka 16

17 ZPRAVODAJSTVÍ / DOPISY ledna 2013 Spolek rodáků ve spolupráci s Městem Benátky nad Jizerou pořádají v úterý 22. ledna 2013 od 17 hodin v sále jídelny městského úřadu (vchod ze zámeckého nádvoří) přednášku pana Jaromíra Poláka ZÁKLADY HERALDIKY Vstupné 10 Kč, pro členy zdarma. Těšíme se na vaši účast! Klub přátel umění Koncert Ivana Ženatého Na koncertu Kruhu přátel umění se 15. ledna opět po letech u nás představí náš ve světě nejznámější houslista, Ivan Ženatý. Stejně jako před deseti lety ve výstavní síni musea, i tentokrát bez doprovodu. Jeho umění je dnes takové, že sám se svým nástrojem dokáže udržet posluchače v napětí od prvního do posledního tónu. Stejně jako před deseti lety, kdy byl program sestaven výhradně ze sonát a partit Johanna Sebastiana Bacha, i letos uslyšíme nejznámější kus tohoto cyklu, Ciaconnu z druhé partity, BWV Tenkrát uzavírala celý koncert, tentokrát uzavře prvou polovinu. Koncert zahájí Pasacaglia pro sólové housle vartemberského (dnes Stráž pod Ralskem) rodáka Heinricha Ignaze France Bibera, jedna z nekrásnějších skladeb pro sólový nástroj složených ve střední Evropě sedmnáctého století. Bývá řazena na závěr jeho tzv. Růžencových sonát, sama o sobě však snese samostatné provedení a podobně jako Bachova Ciacona přináší čtvrthodinový tok nádherné hudby. Mezi těmito vrcholnými skladbami 17. a 18. století zazní skladba, jíž jeden z klasiků XX. století, Béla Bartók věnoval slavnému houslistovi Yehudi Menuhinovi, Tempo di ciaccona pro sólové housle. Houslové hody budou pokračovat i po přestávce. Nejslavnější belgický houslista, ale i pedagog a skladatel Eugene Ysaye svou První sonátu (z cyklu šesti) pro sólové housle věnoval ne méně slavnému Josephu Szigetimu. A závěrem uslyšíme cikánskou baladu pro sólové housle Dža more současné české skladatelky Sylvie Bodorové, jež skladbu věnovala právě Ivanu Ženatému. Program složený ze skladeb, o nichž se mnou s radostným očekáváním mluvil Ivan Ženatý před vystoupením v museu před deseti lety, nyní můžeme uslyšet v úterý 15. ledna v hodin v modlitebně Církve bratrské v Dražické ulici v Nových Benátkách. Lubomír Filipec Dopisy Poděkování Chtěli bychom moc poděkovat panu Tomáši Smrčkovi a panu Jiřímu Tomanovi z Benátek nad Jizerou za věcný dar rehabilitační pomůcku MOTOMED, který věnovali našemu postiženému synovi Pavlu Boškovi, kterého v ulici Pražská srazilo auto. Usnadní nám každodenní rehabilitaci a zlepší motoriku rukou a nohou, zabrání zkracování šlach a ochabnutí svalů. Motomed je jednou z pomůcek, bez kterých se takto postižení, jako je náš syn, neobejdou, je finančně nákladná, a není hrazena pojišťovnou. MOC VÁM DĚKUJEME A MOC SI TOHO VÁŽÍME. Dále bychom chtěli moc poděkovat paní Karolíně Srncové RHB sestřičce, která k nám po celý rok docházela pomáhat s rehabilitací bez nároku na mzdu, panu Milanovi Kolářovi, benáteckým skautům, benáteckým školám, bývalým spolužákům z 9. A za přízeň a podporu, kterou Pavlovi věnují i přes jeho těžké postižení, také všem příbuzným a nejbližším známým za pomoc a věnovaný čas našemu synovi a Vám všem ostatním, kteří jste nám jakkoliv pomohli. TAKÉ VÁM PATŘÍ NÁŠ VELKÝ DÍK. Radka a Pavel Vňukovi Nový jízdní řád nabízí nové spoje i řadu časových posunů Neděle 9. prosince 2012 byla dnem, kdy se v celém Česku změnily vlakové i autobusové jízdní řády. Výjimkou nejsou ani ty od dopravce Transcentrum bus, s.r.o.! Nedochází k žádnému rušení spojů. Benátky nad Jizerou mají celou řadu zajímavých změn. Velkou reorganizací dopoledního provozu prošel úsek Mladá Boleslav Benátky nad Jizerou. Zásadní posuny dopoledních spojů proto hlásí linka z Mladé Boleslavi přes Brodce do Benátek. Časovými posuny zanikla po několika letech dlouhá mezera v dopoledním sedle mezi a 12.25, kdy nejel z Mladé Boleslavi žádný spoj. Nově jede autobus v 11.30, v provozu budou spoje v tomto úseku téměř každou hodinu. Odjezdy upravených dopoledních spojů z Mladé Boleslavi do Benátek nad Jizerou 8.25, 8.45, 9.30, 10.35, 11.30, A v opačném směru z Benátek nad Jizerou do Mladé Boleslavi v 7.45, 8.15, 9.00, 9.45, 10.15, 10.35, Ranní spoj v 5.25 z Benátek nad Jizerou do Prahy na lince je převeden na linku a vyjíždí již v 4.55 z Bezna, nabízí tak přímé spojení do Prahy i z této a dalších obcí na trase. Z autobusového stanoviště v Benátkách jede i po změně v 5.25, jen v rámci jiné linky. Zastavuje také ve stanici Benátky n. Jiz., samoobsluha. Vybrané víkendové spoje linky z Bělé pod Bezdězem do Prahy jedou nově přes Benátky nad Jizerou. Rozšíří se tak víkendové spojení s hlavním městem. V sobotu například v z Benátek do Prahy a v opačně. V neděli jede nově podvečerní spoj v z Benátek nad Jizerou na Černý Most. Hradišťská linka do Prahy jezdí v Mladé Boleslavi v nové trase. Již se nevětví přes zastávky v Jaselské ulici nebo na Podolci, všechny spoje jedou jednotně vždy z Autobusového stanoviště přes stanice U Sportu, náměstí Republiky a Jičínská. Rychlíková linka z Mladé Boleslavi do Prahy nově začíná už v zastávce Kosmonosy, Transcentrum a zastavuje také v zastávce MHD Mladá Boleslav, 17. listopadu nebo Mladá Boleslav, Jičínská. Původní spoj v 9.40 na lince jede z Prahy o 20 minut později, tedy v Žádné další zásadní časové úpravy ale prováděny nejsou. Nové školní spoje mohou využívat také cestující v úseku Benátky nad Jizerou Zdětín Mečeříž Dolní Slivno v a opačně a to v rámci linky Linky z Benátek nad Jizerou do Lysé nad Labem, tj a , prošly celou řadou drobných časových posunů tak, aby se pokusily lépe navazovat na vlaky. Linka jede téměř všemi spoji v úseku Benátky nad Jizerou Tuřice. Na ostatních linkách nejsou nijak zásadní změny. Podrobnosti a jízdní řády jsou také na webu dopravce Transcentrum bus, s.r.o. a na facebookovém profilu Jan Holub, manažer dopravy Několik otázek k ošetření pleti u vás doma Do jaké vzdálenosti za klientkou přijedete? Nejsme omezeni vzdáleností, většinou jezdíme do Prahy, Mladé Boleslavi, Nymburku, Mělníku a jejich okolí. Záleží na klientovi z jakého je města. Vyhovíme každému zákazníkovi. Mohou si vybrat jakýkoli čas? Kdy nejdříve a kdy nejpozději jste schopni za klientkou přijet? Jistě vaše služby nefungují non-stop... Klientům, kteří mají zájem o naše služby se snažíme vyjít co nejvíce vstříc. Nonstop určitě nepracujeme, ale pokud si klient bude přát, abychom za ním přijely v sedm ráno nebo v devět večer, tak jsme schopni klientovi vyhovět. Pracujeme na základě telefonické domluvy. Kolik ošetření přístrojem HF stojí a o kolik se zaplatí víc, když se nechají ošetřit doma? Kolik si tedy účtujete za dopravu? Jedno ošetření bez slev přístrojem HydraFacial MD se pohybuje od 1650 Kč. Záleží na tom, jestli klient bude chtít pouze obličej nebo i krk či dekolt, či kompletní ošetření obličeje, krku a dekoltu. Za dopravu si účtujeme mimo Benátky n/jiz. 13 Kč/km. Pokud se sejde tři a více žen poskytujeme výraznou slevu na dopravném. Kdo sleduje naše stránky, ví že na FB pořádáme tzv. zkrášlovací párty. Nyní zatím v Praze v Uhříněvsi a Strašnicích. Do budoucna chceme tyto párty doplnit např. poradnou líčení od renomované vizážistky, která několik let pracovala v USA. Párty chceme také zpestřit třeba i výměnným bazarem oblečení, doplňků Pokud se stanete naším fanouškem na FB, budete mít slevu Fotografie na této dvoustraně: Mondík o.s., Vratoslav Houštecký, Vňukovi

18 DOPISY / ZPRAVODAJSTVÍ na HF ošetření a každý měsíc připravujeme pro naše klienty/ ky AKCE, na kterých můžete výrazně ušetřit. Stačí jen sledovat buď FB nebo www stránky. Kolik času si na toto ošetření musí klientka vyčlenit? Ošetření zabere minut. Záleží zda ošetřujeme pouze obličej nebo klient/ka využije kompletní ošetření. Příprava a manipulace lehátka zabere cca 10 minut. Jak musí být klientka doma připravena? Například měla by být odlíčena, kolik místa si má připravit na vaše lehátko a pod.? Klientka se nemusí ničím zatěžovat, právě proto je tato služba velkou výhodou. Ošetření probíhá přesně tak, jako v kosmetickém salónu. Nemusí podnikat jakékoliv přípravy, my se o vše postaráme. Místa zabereme minimálně. Lehátko, které používáme má rozměr 180 x 60 cm. Jak by se ke své pleti měla klientka chovat po ošetření? Klientce doporučíme bezprostředně po zákroku nevystavovat se zbytečně slunečním paprskům, Jelikož jsme na pleti provedli milrodermabrazi, mohlo by dojít ke vzniku pigmentových skvrn. Dále nedoporučujeme make-up a fyzickou zátěž (pot by odstranil séra ). Jinak žádná omezení nejsou. Proč by si klientka měla zvolit ošetření zrovna od vašeho studia a v čem je přístroj HF jedinečný? Doporučujeme k nastartování kolagenu v pleti 3 ošetření během 2 týdnů. Dále pak stačí udržovací jednou za měsíc. HF je jedinečný a zatím nemá konkurenci co se týče v okamžitém efektu hned po 1. ošetření, či v hloubkovém odstranění nečistot. Zpětná vazba je okamžitá! Svědčí o tom i nádobka s nasbíranými nečistotami, kterou má možnost klientka po skončení procedury zkontrolovat. Zpětnou vazbou pro nás je také fakt, že HF si velice pochvaluje naše VIP klientka Renata Drössler, přední šansoniérka a herečka, známá z televizních seriálů, her a muzikálů divadla Pod Palmovkou. Její časová vytíženost je veliká a proto vítá tuto proceduru ze všech těchto důvodů, které jsme vám tu vyjmenovali. Vždy, když má nějakou důležitou akci, využije našich služeb HF. Svědčí o tom její spokojenost a bezvadná pleť. Chtěli bychom ještě zdůraznit, že HF je výborné ošetření i pro muže. Vždyť právě muži mají rádi, aby to odsejpalo a mělo to efekt. Což HF splňuje. Několik mužů si HF u nás vyzkoušelo a vždy byly kladné reakce. Další koho bychom chtěli oslovit jsou např. nevěsty, jelikož toto ošetření si můžete dopřát třeba i den před důležitým datem. Pleť nebude nijak podrážděná, naopak, bude krásná a bezvadně připravená na svatební líčení. A toto je další plus, který HF na rozdíl od klasické metody má. Beauty studio Tailor, Pražská 56, Benátky nad Jizerou, mobil: ŠK Diamantové svatby Dne oslavili diamantovou svatbu R u d o l f a J a r m i l a P a v e l k o v i. Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho spokojenosti. ŽIVOTNÍ JUBILEUM Dne oslaví pan F r a n t i š e k A d á š e k krásných devadesát let. Tímto mu přejeme hodně zdraví, štěstí a životního elánu. Manželka Věra a dcery Věra a Eva s rodinami. VZPOMÍNÁME Dne 27. prosince 2012 tomu bylo již 8 let co nás navždy opustila naše maminka paní Marie JEŽKOVÁ z Předměřic nad Jizerou a dne 17. ledna 2013 uplyne již první smutný rok, kdy nás navždy opustil náš tatínek pan Bohumil JEŽEK z Předměřic nad Jizerou Stále vzpomínají děti Monika a Martin s rodinou Muzeum Dne oslavili diamantovou svatbu v obřadní síni Městského úřadu v Benátkách nad Jizerou manželé M i r o s l a v a V ě r a D l a s k o v i. Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho spokojenosti. P O Z V Á N Í N A V Ý S T A V Y Tajemství kávového mlýnku a průvodce nejen cestou kávového zrna Půvab svatých obrázků Vánoční dekorace výstava výrobků Klubu pro seniory otevřeno do pondělí pátek od 9.00 do hodin telefon: Zpravodaj Benátecka 18

19 HISTORIE / ZPRAVODAJSTVÍ ledna 2013 Historie Historický vývoj Horek nad Jizerou Jako historické označujeme období, kdy jsou mnohé události, osobnosti či jevy již doloženy písemnými prameny, třebaže mnohdy velice sporými a řídkými. V případě české kotliny a tedy i obce Horky, se jedná o období od raného středověku. Přesto se nelze nezmínit, že zejména v lokalitě bývalé horecké cihelny byly archeology nalezeny stopy zdejšího osídlení již od období paleolitu, starší doby kamenné, a nálezy dokládají, že zde pobývali i lidé z mnoha dalších pravěkých period a kultur. První písemná zmínka o Horkách pochází z roku 1346, a to v souvislosti s Peškem, synem Fraňka, držitelem tvrze v Brodcích i všeho brodeckého zboží. Tvrz, stejně jako dřevěný farní kostel a přilehlá budova fary, stála na pravém tedy horeckém břehu Jizery, kde se kolem nich brzy vytvořila nová osada, nesoucí název Horka, později i Hůrka a v roce 1505 poprvé uvedená v dnešní podobě Horky. Po Peškovi známe z pramenů některé další majitele zdejší tvrze. V letech ji držela Zdeňka, vdova po Albertovi z Měcholup, po ní Mikoláš z Rokytovce a jeho bratr Milota, farář v Rožďalovicích. Ten je připomínán ještě v roce 1388, kdy tvrz a ves Brodce prodal Hrzkovi, jenž pak nesl přídomek z Brodců. Majitelé se i v dalších letech často střídali; Cihelna v roce 1934 Zámek v roce 1935 Zámek a kostel v roce 1933 za připomenutí jistě stojí Aleš Škopek z Dubé, pán nad Dražicích, který na tvrzi vládl kolem roku 1420, či ze známějších osobností druhé poloviny 15. století Václav Hrzán z Harasova a Albrecht z Rychnova. V letech v Horkách pobývali Vančurové z Řehnic a po nich následně Kaplířové ze Sulevic. Příslušníci tohoto známého rodu zde v osobě Václava ml. Kaplíře ze Sulevic sídlili až do bitvy na Bílé hoře. Jako účastník stavovského povstání byl Václav odsouzen ke ztrátě poloviny statku, nicméně ten mu byl posléze zabaven celý a prodán Matyášovi z Klarštejna, sekretáři dvorské komory. Jeho dcera Eliška se provdala za Hartmana, který si mohl ponechat šlechtický přídomek své manželky. Právě Hartmanové z Klarštejna drželi celé zboží až do vymření rodu v roce 1738, předtím však poslední z nich, František Mikuláš, dal postavit kostel a faru v jejich nynější podobě a přestavět tvrz na zámek ve stylu vrcholného baroka. Po krátkém období, kdy se majetek ocitl v rukou Desfoursů a Clam-Gallasů, jej získal zámožný rod Nostitzů-Rhinecků. Ti pak zámek a část panství drželi až do dvacátých, resp. třicátých let 20. století, zatímco o vesnici přišli pochopitelně již zánikem poddanství a vrchnostenské správy v roce Významnými ekonomickými subjekty byly v Horkách mlýn a pivovar. Mlýn zde stál patrně již ve středověku, pochopitelně jako panský, od poloviny 17. století známe z pramenů jeho nájemce a později i majitele. Od roku 1870 se nacházel v katastru Brodců, ale název Horka byl a je pro něj nadále používán. Stejně tak měl mnohasetletou tradici i panský pivovar, který od druhé poloviny 19. století rovněž obhospodařovali různí nájemci. Vaření piva bylo definitivně ukončeno v roce 1927, kdy poměrně malý podnik již nestačil konkurenci rostoucích okolních pivovarů v Klášteře Hradišti či v Mladé Boleslavi. PhDr. Luděk Beneš Domov U Anežky Radost z práce O Domově U Anežky, poskytovateli sociálních služeb, přináší Zpravodaj Benátecka informace většinou u příležitosti pořízení nového vybavení a pořádání slavnostních akcí. Tentokrát jsem dostala pozvání od nové ředitelky Domova U Anežky Ing. Ludmily Bulířové. Do funkce ředitelky byla vybrána ve výběrovém řízení, vypsaného Středočeským krajem, který je zřizovatelem této příspěvkové organizace. Považuje za důležité seznámit se s vedením města, kde bude působit a nastínit si představu o spolupráci. Ze stejného důvodu navázala kontakt se Zpravodajem Benátecka. Proč je pro Vás důležité navázat kontakt s vedením města i se Zpravodajem Benátecka? Domov U Anežky je sice organizací Středočeského kraje, vlastníkem nemovitostí je však město Benátky nad Jizerou a žijeme v Benátkách. Město Benátky nad Jizerou je poměrně malé město, kde každý zná každého a každý se zajímá o to, co se ve městě děje, protože se to vlastně všech dotýká. Chtěla bych proto v zájmu vytváření vzájemně pozitivních vztahů přinášet informace o všech novinkách a důležitých událostech v našem Domově tak např. dnes, tj , budeme u nás v Domově slavit Štědrý den. Ten sice ještě není, ale na svátky se někteří z obyvatel Domova rozjíždějí strávit Vánoce se svými dětmi i dalšími příbuznými, tak budeme společně slavit s určitým předstihem. Řídící pozice s sebou vždy nese odpovědnost za organizaci, kterou řídí. Máte zkušenosti z činnosti v sociální oblasti? V sociálních službách jsem sice nováček, ale zcela jistě jsem věděla, do čeho jdu. Řízení je manažerská pozice a tady mám zkušenosti, získané jednak vzděláním, jednak devítiletou praxí. A vždy mi bylo vlastní sociální cítění. Uvažujete o provedení některých změn, co se týká uspořádání prostoru a činnosti? Připravuji např. určité úpravy pro bezpečný vstup z pokojů klientů v přízemí budovy do zeleně. Dále úpravy prostorů pro rehabilitaci klientů, salonku pro kadeřnické služby, kuchyňky pro klienty, nově vznikla knihovna pro klienty Po dohodě s ředitelkou městského Domova seniorů chceme obnovujeme kurzy keramiky Je doba, kdy na prvním místě jsou finance a až pak někde možná lidská stránka života. Jaké priority vidíte v řízení sociální organizace? Pravda je, že ve své pozici bych nemusela řešit nic jiného než finance. Jsou důležité pro to, abych zajistila poskytování základních potřeb klientů v oblasti sociální i zdravotní a aby bylo možné i zpříjemňovat Fotografie na této dvoustraně: Beauty studio Tailor, MěÚ, Muzeum Benátky nad Jizerou, emje

20 ZPRAVODAJSTVÍ / INZERCE 8. 1., 15:00-17:00, Mateřské centrum, Putování za přírodními živly (VODA I.- O vzniku vody), vstupné 150,-/dítě, pořádá: o. s. Mondík 9. 1., 17:00, Klub dětí a mládeže, Keramická dílna pro veřejnost - modelování, pořádá: Klub dětí a mládeže , 17:00, Klub dětí a mládeže, Tvořivé studio Malované tašky, pořádá: Klub dětí a mládeže , 18:00, Nová sportovní hala, Mimořádná lekce ZUMBY s Janou Vranou, pořádá: Fit club Milbe , 19:30, Modlitebna Církve bratrské, Sólový recitál Ivana Ženatého, pořádá: Kruh přátel umění a Město Benátky , 15:00-17:00, Mateřské SPOLEČENSKÁ NABÍDKA centrum, Putování za přírodními živly (VODA II.-Příhody kapky Katky), vstupné Kč 150/dítě, pořádá: o.s. Mondík , 15:00-18:00, Mateřské centrum, Velký třesk projektové odpoledne o vzniku vesmíru pro děti a případně pro rodiče, přihlášky předem, pořádá: o.s. Mondík , 9:00, Klub dětí a mládeže, Šperkohraní, pořádá: Klub dětí a mládeže , 16:30, Zámecký areál, Světýlková slavnost- tajemný podvečer při svíčkách a světlech, vstupné Kč 70/dítě, pořádá: Občanské sdružení Mondík , 17:00, jídelna nádvoří zámku, Přednáška-Základy Heraldiky, pořádá: Spolek rodáků a přátel Benátek nad Jizerou , 15:00-17:00, Mateřské centrum, Putování za přírodními živly (VODA III.-Hokusy pokusy), vstupné Kč 150,-/dítě, pořádá: o.s. Mondík , 17:00, Klub dětí a mládeže, Keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže , 17:00, Nám. 17. listopadu 493, Přednáška pro rodiče s dětmi Zdravý úsměv, pořádá: Mateřské centrum , 17:00, Klub dětí a mládeže, Útulný domov, pořádá: Klub dětí a mládeže , 15:00-17:00, Mateřské centrum, Putování za přírodními živly (VODA IV.-Jizera vypravuje), vstupné Kč 150/dítě, pořádá: o.s. Mondík 2. 2., 8:30, Sokolovna, Turnaj ve stolním tenise, pořádá: TJ. Sokol Benátky nad Jizerou 6. 2., 17:00, Klub dětí a mládeže, Keramická dílna pro veřejnost - modelování, pořádá: Klub dětí a mládeže 8. 2., 17:00, Klub dětí a mládeže, Tvořivé studio Sada smaltovaných šperků, pořádá: Klub dětí a mládeže 8. 2., 17:30, hala u MC, nám. 17. listopadu 493, Oslava 5. narozenin Mateřského centra a Karneval, pořádá: Mateřské centrum , 19:30, Modlitebna Církve bratrské, Koncertní vystoupení Z východu na Západ komorního souboru Ad vocem, pořádá: Kruh přátel umění a Město Benátky našim klientům život. Uvědomuji si však, že se nechci ve shánění peněz utopit neprospělo by to klientům, ani dobrému přístupu k výkonu mé funkce. Důležitý je výběr personálu, vhodného pro práci v sociálních službách je to velmi náročná činnost, na které závisí spokojený život klientů. Je mým cílem zavést takový systém práce, který bude dobrý pro klienty a přinese spokojenost personálu, systém, který nebude antiproduktivní. Důležitou součástí pro dobrý výkon činnosti je vzdělávání, které budu podporovat Podle možností bych ráda omezila fluktuaci zaměstnanců na nezbytnou míru, byla bych ráda, kdyby se dařilo vytvářet kolektiv, který drží pohromadě Co vás za dobu působení v tomto Domově nejvíce potěšilo? Ptala jsem se jedné klientky, jaké má plány na vánoční svátky, zda přijedou děti a zda s nimi odjede oslavit Vánoce. Odpověděla mi, že zůstane na svátky doma. Tím doma myslela náš Domov U Anežky a mně v té chvíli bylo moc dobře. Nová paní ředitelka o sobě tvrdí, že její myšlení je veskrze pozitivní, šíří kolem sebe optimismus a radost z této náročné činnosti. Nezbývá než jí popřát, aby se její plány dařilo uskutečňovat a neopustila ji radost z práce. emje Řádková inzerce Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel: Zpravodaj Benátecka 20

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky:

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: 24 let s ODS Benátky nad Jizerou Vážení občané, vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: a) seznámení s kandidáty b) předložením

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více