Číslo: 1 ročník: ledna 2013 cena: 10 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 1 ročník: 37 8. ledna 2013 cena: 10 Kč"

Transkript

1 Číslo: 1 ročník: ledna 2013 cena: 10 Kč 2013 Slavnostní otevření ulice Miroslava Soumara: Zprava: ROP Střední Čechy Klára Fronková, Středočeský kraj náměstek hejtmana pro oblast dopravy ing Miloš Petera, Město Benátky starosta Jaroslav Král, Strabag Marek Rež Kontejnery na drobný elektroodpad Volby prezidenta republiky Provizorní rozpočet 2013 Obecně závazné vyhlášky 4. rozpočtová změna 2012 Základní školy Historie Sport

2 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Kulturně vzdělávací centrum Záložna, zhotovitel: firma ZETA, s.r.o. Benátky nad Jizerou - všechen vybouraný materiál byl odvezen a byly zahájeny práce na novém interiéru Slavnostní otevření ulice Miroslava Soumara Dne proběhlo za účasti zástupců investorů a zhotovitele slavnostní otevření ulice Miroslava Soumara. Město Benátky nad Jizerou bylo zastoupeno starostou panem Jaroslavem Králem, Středočeský kraj zastupoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy pan Ing. Miloš Petera. Dále zde byla přítomna zástupkyně Regionálního operačního programu Středočeského kraje paní Klára Fronková a zástupce firmy STRABAG pan Marek Rež za zhotovitele celé investice. V průběhu realizace bylo nutné řešit desítky drobných odchylek projektové dokumentace od reality. Největší zásah do projektu však provedlo město Benátky nad Jizerou v momentě, kdy se začaly budovat chodníky. Po pokládce obrubníků byla celá stavba ze strany města zastavena z důvodu bezpečnosti chodců, jelikož zde byl vymezen jen velmi malý prostor pro chodníky. Bezpečnost pěších by se tak oproti minulosti nijak nezlepšila. Na základě podnětu města byl tedy projekt přepracován a chodníky byly výrazně rozšířeny. Celková investice města se tak zvýšila o cca 700 tis. Kč. V průběhu realizace došlo k výměně vodovodního řadu a dostavby kanalizace pro doposud neodkanalizované objekty. Věříme, že nová ulice bude sloužit všem obyvatelům po dlouhou dobu a že přispěje k bezpečnějšímu provozu ve městě. Kulturně vzdělávací centrum Záložna V části, kde byl dříve finanční úřad, byly kompletně vybourány všechny konstrukce a všechen vybouraný odpad byl odvezen. Začaly práce na novém interiéru. Byla zazděna některá okna do dvora a vyzdívají se příčky. Další práce byly na dobu vánočních svátků zastaveny. V části stávajícího baru u velkého sálu začnou rekonstrukční práce po Novém roce, protože zde byl 19. prosince poslední koncert Vánoční mše Jakuba Jana Ryby. Výstavba vodovodu v ulici pod Brdy Zhotovitel: firma GEMA MB s.r.o. Začátkem měsíce prosince byla dokončena pokládka hlavního vodovodního řadu v celé lokalitě a následně budou zahájeny práce na jednotlivých domovních přípojkách. Rekonstrukce plochy u zámku a domu čp. 172 na Plajchu Zhotovitel: firma Syner s.r.o., Liberec Na hlavní budově na Plajchu je hotova střecha, osazeny rámy oken a dveří, hotové hrubé podlahy včetně tepelné izolace a vnitřní omítky. Další práce byly z důvodu mrazivého počasí pozastaveny. Na přístřešku je hotov krov a pokládá se střešní krytina. Vyzděna je opěrná zeď u družiny a začalo se se stavbou komunikací. Část bude vydlážděna žulovými kostkami, část čedičovými zlomky. Kostel Narození Panny Marie Letošní práce na obnově interiéru kostela byly skončeny. Pokud město obdrží příspěvek z Programu regenerace městských památkových zón na příští rok, budou práce opět pokračovat. Žádost na Ministerstvo kultury byla v termínu podána. Kontejnery na drobný elektroodpad Město Benátky nad Jizerou ve spolupráci s firmou Asekol rozmístilo nově 3 kusy kontejnerů na drobné vysloužilé elektrospotřebiče. Učinili jsme tak zejména z toho důvodu, aby občané nemuseli s drobnými elektrospotřebiči, které již dosloužily, až do Sběrného dvora v areálu Technických služeb města Benátky nad Jizerou ve Kbele. Nyní mají občané možnost odložit veškeré elektroodpady, které projdou vstupním otvorem. Jsou to například rádia, magnetofony, gramofony, hifi věže, reprosoustavy, videopřehrávače, veškeré kuchyňské elektrospotřebiče, mobilní telefony, ale i normální pevné telefony a také baterie, atp. Kontejnery jsou umístěny prozatím na třech Na hlavní budově na Plajchu je hotova střecha, osazeny rámy oken a dveří, hotové jsou hrubé podlahy včetně tepelné izolace a vnitřní omítky Opěrná zeď na Plajchu u školní družiny Zpravodaj Benátecka 2

3 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Město Benátky nad Jizerou ve spolupráci s firmou Asekol rozmístilo nově 3 kusy kontejnerů na drobné vysloužilé elektrospotřebiče Práce plánované na rok 2012 v kostele Narození Panny Marie v zámeckém parku byly dokončeny místech. Je to ulice Platanová, ulice U Silvie a náměstí 17. listopadu u bývalého obchodu. Všechny tři kontejnery byly přidány ke kontejnerům na tříděné odpady a jsou tudíž pro všechny občany města lehce identifikovatelné. Připravované akce v roce 2013 Město Benátky nad Jizerou plánuje v průběhu příštího roku zahájit práce na přístavbě polikliniky, opravu ulice U Školy a ulice Červíčkova, propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy, rekonstrukci parku F. Bárty. Upozornění na splatnost místního poplatku za komunální odpad Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je pro rok 2013 stanoven ve výši Kč 420,- na osobu, poplatek je vybírán vždy pololetně, tedy Kč 210,- na osobu. Lhůta pro zaplacení na I. pololetí 2013 je stanovena nejpozději do Volba Prezidenta České republiky dle z.č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (dále jen zákon) Volba prezidenta na území České republiky se koná v pátek 11. ledna 2013 od hodin do hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do hodin. Volba prezidenta mimo území České republiky se koná dle ustanovení 2 odst. 4 zákona o volbě prezidenta. Právo volit má: státní občan České republiky který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku nejméně 18 let Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Překážkami v právu volit jsou: zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí (karanténa) zbavení způsobilosti k právním úkonům Nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní občan České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené. V Benátkách nad Jizerou bude volby zajišťovat 6 okrskových volebních komisí. Starosta města do zveřejnil oznámení o době a místě konání voleb v Benátkách nad Jizerou. Členem okrskové volební komise může být státní občan ČR: který v den složení slibu dosáhl věku 18 let u něhož nenastala překážka v právu volit (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům) který není kandidátem na prezidenta republiky Druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná v případě, že v I. kole volby prezidenta žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Případné II. kolo volby prezidenta České republiky na území ČR se koná v pátek dne 25. ledna 2013 od hodin do hodin a v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do hodin. Starosta města Benátky nad Jizerou podle 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), oznamuje: 1. Volba prezidenta České republiky se koná: v pátek dne 11. ledna 2013 od hodin do hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1. je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou I, Jiráskova ulice 544 Dům komplexního záchranného systému 1. poschodí pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: U Vodojemu, Nad Remízkem, Soukalova, Kvapilova, Dražická, Raabova, Žižkova, Jiráskova, U Silvie, Dr. Nováka, Pickova, Pod Remízkem, Čeňka Prause, Krouského, Vrťátkova, Ladislava Vágnera, Vaněčkova, Husovo náměstí, Tychona Braha, Podolecká, Nad Vinicemi, Modranská, Václava Černého, Františka Borovičky, Zámek Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou II, tř. Osv. polit. vězňů 104, Mateřská škola Jizerka pro voliče podle místa, kde jsou přihláše- ni k trvalému pobytu: Miroslava Soumara, Tyršova, Revoluční, Na Vyhlídce, Podskalská, U Jizery, Jiřího Wolkera, V Zahradách, Obodřecká, Kordinů, Mělnická, Na Burse čp , Ořechová, Letní stadion, Smetanova, Tovární Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou II, Pražská 135, Základní škola, nový školní pavilon pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Bratří Bendů, Spojovací, Vrutická, V Zahrádkách, Boženy Němcové, Hájovna, Vodárna, 5. května, U Cukrovaru, Na Burse čp. 30, 145, 243, 612, 613, Platanová, Pražská, U Špejcharu Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou II, 17. listopadu 493, Městská ubytovna pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dělnická, V Olšinách, Jizerní, Františka Adámka, nám. 17. listopadu, Pod Brdy, Šnajdrova, Jana z Dražic, Lidická, Kalistova, U Školy, Lipnická, Komenského, Červíčkova, V Koreji, U Starého hřiště, U Kostela, Mladská, tř. Osv. polit. vězňů Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou, Kbel 120, budova Technických služeb Města Benátky nad Jizerou pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Kbel Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou, Dražice čp. 123, Družstevní kombinát, společenský sál pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dražice (vyjma ul. Václava Černého, ul. Dražická - městská část Dražice, ul. Nad Vinicemi - městská část Dražice, ul. Raabova - městská část Dražice) 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Fotografie na titulní straně a této dvoustraně: MěÚ, Zdeněk Langšádl 3 8. ledna 2013

4 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ċ Č Č Ĝ Č Č Č Č Č Ĝ Ĥ Ĝ Č Č Ĝ Ĥ Č Ĝ Ĝ Ė Ĝ Č Č Ĝ Ĥ Č Ĝ Č Č Ĝ Č Ĝ Č Č Ĥ Č Č Č Č Ĝ Č Ĝ Ĥ Č Č Ĥ Č Č Ĝ Č Č Ĝ Ĥ Č Ĝ Ĝ Č Č Č Č Č Vše nejlepší Na zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou dne 17. prosince 2012 starosta města Jaroslav Král jménem všech členů Zatupitelstva popřál u příležitosti životního jubilea MUDr. Květoslavě Cyrany vše nejlepší, předal kytici a dárkový koš. Ĝ Č Č Ĝ Č Ĝ Č Č Č Č Č Ĝ Ĥ Č Č Č Č Č Ĝ Ĥ Ĝ Č Č Ĝ Ĥ Č Ĝ Č Ĝ Č Inzerce ve Zpravodaji Benátecka Černobílá nebo dvoubarevná inzerce ve Zpravodaji Benátecka Plošná inzerce celostránková x 272 mm (š x v) 3000 Kč Plošná inzerce 1/2 strany x 134 mm (š x v) 1500 Kč Plošná inzerce 1/4 strany - 93 x 134 mm (š x v) 750 Kč Plošná inzerce 1/8 strany - 93 x 65 mm (š x v) 375 Kč Řádková inzerce 1 Kč / úhoz Plnobarevná inzerce ve Zpravodaji Benátecka Plošná inzerce, poslední strana - A4 + 3 mm spad 6000 Kč Plošná inzerce 1/4 strany - 93 x 134 mm (š x v) 2000 Kč Plošná inzerce 1/8 strany - 93 x 134 mm (š x v) 1000 Kč Plošná plnobarevná inzerce na vnitřní dvoubarevné stránce 8000 Kč Zveřejnění Public relation článku (komerční text) Za 1 znak včetně mezer (minimální cena inzerátu 233,- Kč) 0,30 Kč ČB foto do formátu 90 x 60 mm 525 Kč Barevné foto do formátu 90 x 60 mm 1050 Kč Sleva 5 % za každé 3 měsíce. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Inzerci dodávejte ve formátech PDF-X/1a, EPS*, AI*, CDR* nebo TIF a JPG, rozlišení 300 dpi, dvoubarevné provedení černá+cyan. Objednávky na adrese: Městská knihovna, Stanislava Čákorová - vedoucí, Lidická 43, Benátky nad Jizerou, tel , (*písma musí být převedena do křivek) Zpravodaj Benátecka 4

5 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Provizorní rozpočet 2013 příjmy zák. 250/2000 Sb. č.ř. Paragraf položka Název 1 Daňové příjmy odhad dle skutečnosti 1.Q Sdílená daň celkem Správní poplatky Poplatky za ukládání odpadu Poplatky za komunální odpad Poplatky ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy Knihovna + infocentrum Muzeum - nájem Vstupné kulturní pořady Příjmy bytové hospodářství Příjmy nebytové hospodářství Příjmy prádelna Příjmy z pronájmu - kotelny Asekol, Elektrowin EKO-KOM Příjem pronájem domov seniorů Příjmy ostatní Příjmy Zpravodaj Benátecka Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků Splátky půjček od fyz. osob Úroky z termínovaného účtu Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí 0 36 Kapitálové příjmy celkem Dotace Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhr. dot. vztahu Dotace celkem Příjmy celkem Provizorní rozpočet 2013 výdaje zák. 250/2000 Sb. č.ř. Paragraf položka Název odhad dle skutečnosti 1.Q Útulky pro psy Lesy Lesy- revize, přefakturace, ostatní Vnitřní obchod - prezentace města Veřejné prostranství Silnice Pozemní komunikace - chodníky Dopravní obslužnost Předškolní zařízení příspěvek na činnost Předškolní zařízení - revize, přefakturace Příspěvek na čin. ZŠ Husovo nám Příspěvek na čin. ZŠ Pražská Školní zařízení - revize, přefakturace Základní škola 17. listopad - revize, přefakturace Základní umělecká škola - revize, přefakturace, ostatní Hvězdárna Letní kino Knihovna + infocentrum Muzeum Fotodokumentace Obnova kulturních památek Záležitosti kultury SPOZ Sportovní areál příspěvek na činnost Sportovní zařízení - revize, ostatní Dům dětí a skauti Příspěvky celkem (kluby + rozhodnutí RM) Poliklinika Bytové hospodářství Nebytové hospodářství - ost. nemovitosti Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Příspěvek Technické služby Technické služby - revize, přefakturace, ostatní Prádelna Sběr a svoz kom. odpadu TS - sběrný dvůr Monitoring půdy Ochrana proti povodním Sociální péče - příspěvky Klub seniorů + Mateřské centrum Komunitní plán Městské centrum komplexní péče - příspěvek Městské centrum komplexní péče - přefakturace, revize Domov U Anežky Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelské orgány Správa Celkem mandatorní výdaje Ostatní opravy a investice celkem Celkem výdaje Příjmy Výdaje Rozdíl 0 Fotografie na této dvoustraně: MěÚ 5 8. ledna 2013

6 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Par. Název rok 2012 v Kč Rozpočet 2012 Příjmy změny Rozpočtové opatření č.1 Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočtové opatření č. 4 změna +/- Daňové příjmy Sdílená daň , , , , , ,00 Správní poplatky , , , , , ,00 Poplatek za ukládání odpadu , , , , , ,00 Poplatek z ubytovací kapacity , , , , , ,00 Odvod z výherních hracích přístrojů , , , , ,00 Daň z nemovitosti , , , , , , , , , , , ,00 Nedaňové příjmy 3632 Příjmy hroby , , , , , , Odměny za odpady , , , , , , Odměny za odpady EKO-KOM , , , , , , Správa , , , , , , , , , , , ,00 Dotace Neinv.dotace - volby do 1/3 senátu a zast. krajů , , ,50 Neinv.doatce - JSDH - Středočeský kraj 7440, ,00 Investiční dotace - MF - limitní účet , ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 Fondy , , , , , ,00 Celkem , , , , , ,50 Financování - zůstatek , , , ,00 0, ,00 Ostatní financování - dotované investiční záměry , , , , , ,00 Celkem příjmy - rozpočet , , , , , ,50 Par. Název Rok 2012 v Kč Rozpočet Výdaje - změny Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočtové opatření č. 4 Změna +/ Veřejné prostranství - provoz, revize, energie , , , , , , Veřejné prostranství - ostatní investice , , , , , , Komunikace - investice , , , , , , Komunikace Tuřice-Kbel , , , , , Chodníky - investice , , , , , , Podpora cyklodopravy v BnJ , , , , , , Vodovod - ulice Pod Brdy , , , , , Ostatní ,00 0, , , Kanalizace , , Kanalizace - ul. Soumarova , , Investice MŠ , , , , , , ZŠ Husovo nám. - opravy , , Investice PLAJCH , , , , Investice ZŠ Pražská , , , , , , Základní umělecká škola , , , , , , Základní umělecká škola - investice, opravy , , , ,00 0, , Knihovna, Informační středisko , , , , , , Fotodokumentace , , , , , , Opravy kulturních památek , , , , , , Zámecký park - kašna - provoz , , Výstavba bazénu - vypracování DZS a DSP , , , , , , Letní stadion - nové zařízení , , , , , Sportovní hala u ZŠ Pražská - nové zařízení , , , , , Kolečková dráha, hokejbal , , , , , , Poliklinika a ost. zdr. zařízení , , , , , , Poliklinika - dětské středisko - investice (sono) , , , , , , Poliklinika - dětské středisko - investice , , , , , , Sportovní hala 17. listopad (pronájem) , , , , , , Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv. azyl. dům) , , , , , , Záložna - investice , , , , , , Veřejné osvětlení - ul. Soumarova , , Investice , , , , , , Výstavba a údržba inž. sítí - ul. Soumarova , , Územní plánování , , , , , , Územní rozvoj , , , , , , Sběr a svoz komunálního odpadu , , , , , , Stanoviště na tříděný odpad , , , , , , Olšiny - protipovodňová opatření , , , , , , Komunitní plán , , , ,00 0, , Azylový dům pro ženy , , , ,00 0, , Volby prezidenta , , Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu , , Fondy , , , , , ,00 Celkem výdaje - rozpočet , , , , , ,50 Zpravodaj Benátecka 6

7 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE / ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Seznam dotací v roce 2012 Ĝ Ĝ Č Ĥ Ĝ Ĥ Ĝ Ė Ĝ Ė Č Ė Č LEGENDA MŽP Ministerstvo životního prostředí, MV ČR Ministerstvo vnitra, MF ČR Ministerstvo financí, EU RO Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy, MK Ministerstvo kultury, EU OPŽP Operační program Životní program ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Advent ve školní družině Jedním z nejhezčích období v roce, které je plné příjemného napětí a očekávání dětí, je bezpochyby doba adventní. V jejím průběhu se děti ve školní družině seznamují s tradicemi a vyměňují si své osobní zkušenosti s oslavami Vánoc ve svých rodinách. I školní družina v nich svou činností podporuje pozitivní vztah k těmto tradicím. Žáci si zde např. zdobí svůj stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami, pod kterým každoročně nacházejí společné dárečky. Domů si pak odnášejí dekorativní předměty např. v podobě vánočních svícnů. Tento čas vždy provází i zpívání koled, vánočních písniček a nadílka dárků. Adventní prohlídka zámku Loučeň V pondělí 17. prosince jsme jeli společně s třeťáky na školní výlet do Loučeně. Nejdříve jsme šli na prohlídku zámku, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Například, že rod Taxisů byl první, který svými vozy rozvážel poštu, Marie von Hohenlohe s pomocí malého chlapce vyvolávala na zámku duchy. Zajímavá byla knihovna se sedmi tisíci knih, bylo by hezké za život přečíst alespoň polovinu. Od roku 1900 je na zámku zavedena elek ledna 2013 V průběhu adventu se děti ve školní družině seznamují s tradicemi a vypráví si o Vánocích ve svých rodinách. Na zámku Loučeň si mohli žáci ozdobit vánoční perníček třina, která poháněla i důmyslné zařízení na volání služebnictva. Dále jsme si mohli ozdobit vánoční perníček, ke kterému jsme dostali čaj. Barča zdobila perníček ve tvaru svíčky, chtěla ho vzít rodičům, ale chuť zvítězila a snědla ho jako my ostatní. Po prohlídce jsme šli do zámecké zahrady, kde jsou labyrinty, které jsme si mohli proběhnout. Ale protože nám počasí nepřálo, pršelo, sněžilo a byla velká zima, neprošli jsme si všechna bludiště. Nastoupili jsme do autobusu a jeli zpátky do Benátek. Moc se nám tam líbilo, shodli jsme se, že bychom se rádi vrátili, až bude hezčí počasí. Žáci 4. A Mikulášská nadílka ve škole Dne 5. prosince navštívil Základní školu Husovo náměstí čert, Mikuláš a anděl. Nejprve se všechny děti z prvního stupně sešly v hlavní hale naší školy, kde se svými třídními učitelkami čekaly na Mikuláše. Když Mikuláš, čert a anděl přišli, všechny děti začaly zpívat vánoční písničky. Nejprve to bylo jen o čertovi, to jen proto, aby si ho udobřily, ale poté přišly na řadu i jiné vánoční písničky. Mikuláš nadělil každé třídě balíček se sladkostmi, protože ve třídách jsou jen samé hodné děti. A zase se zpívalo. Na některých dětech bylo vidět, že se čerta bojí, ale neměly se proč bát, protože čert byl hodný a Mikuláš ho držel na řetězu, takže nikoho nemohl vzít do pytle. Všechno proběhlo v příjemné atmosféře, protože poslouchat malé děti, jak zpívají vánoční písničky a jak se těší na Vánoce, je něco úžasného. Kristýna Petriková, 9. A I letos vítaly děti prvního stupně Mikuláše a jeho doprovod zpěvem koled a vánočních písniček Mikulášské zpívání na schodech Jako každým rokem i letos vítaly děti prvního stupně Mikuláše a jeho doprovod zpěvem koled a vánočních písniček. Harmonika paní učitelky Jaré vyvolávala děti ze tříd, postupně se za ní řadily a za zpěvu sestoupily do vestibulu školy, kde už zářil vánoční stromeček. Za chvíli přišel důstojným krokem Mikuláš, s krásným úsměvem přitančil anděl tedy andělka a nakonec s budliky, budliky přihopsal rozpustilý a strašidelný čert, který řval, chrastil řetězy a hledal někoho, koho by strčil do pytle Fota na této dvoustraně: ZŠ Husovo áměstí

8 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ a odnesl do pekla. Některé malé děti se ho opravdu trochu bály zvlášť ty zlobivé. Všichni zpívali a zpívali, až si všechny třídy vysloužily pěknou nadílku. Mikuláš s andělem si na závěr zatančili a s přáním hezkého adventu se rozloučili. A co čert? Chudák čertík byl smutný, že si zase nikoho neodnesl, ale slíbil, že bude dávat celý rok pozor a příští rok pytel určitě naplní Lenka Hanzlová, Andrea Forchtnerová, Helena Adášková, 6. B Výběr z básní 7. A Vánoce Vánoce jsou krásné svátky, svátky plné pohody. Pro nás pečou naše matky, s kaprem šupem do vody. Dárky honem dokoupíme a rychle je zabalíme. Společně ozdobíme stromeček a vložíme pod něj dáreček. Večeři si užíváme, radost z dárků všichni máme. Jan Veirauch, 7. A Chumelí se, chumelí, maminka jde pro jmelí a tatínek pro ovoce, už se těším na Vánoce. A kdy budou? Hnedle, hnedle, v předsíni už stojí jedle. Ondřej Šuhájek, 7. A Praštěné Vánoce Vánoce jsou svátek radosti a štěstí, mamka peče cukroví, táta koupí kapra, fuj, to zas budou játra. Marek sekl s hokejem, potkal se tam s Matějem. Babička jede na nákupy, jé, to budou dárků kupy. Děda napeče a navaří na vánoční hostiny. Nezapomínáme na své bývalé kolegy Jako každoročně, tak i letos, jsme v předvánočním shonu pozvali své bývalé kolegy na krátké vánoční posezení, kde jsme vzpomínali na společně prožité roky mezi dětmi, oprašovali nezapomenutelné historky a průpovídky, vzpomněli i na ty, kteří už mezi nás přijít nemohou. Vzájemně jsme si předávali informace o svých soukromých životech radostech i starostech. S přáním krásných Vánoc, klidného a spokojeného roku 2013 jsme se loučili s příslibem, že se zdraví sejdeme na jaře u příležitosti školní akademie. Vánoční trhy a rozsvícení stromku Babička jde pro pivo, děda křičí: Dej mi ho. Magdalena Erbenová, 7. A Krásné svátky vánoční, hezkou cestu půlnoční, pod stromečkem dárků dosti, pozor však na rybí kosti. Na Silvestra pěkný krok a pak šťastný celý rok. Michaela Švarcová, 7. A Vánoce jsou pěkné svátky, už je to tady zase zpátky. Pojedeme na chatu, pozdravíme pratetu. Vypráví nám pohádky a už jedem zase zpátky, dáme si horký čaj a bude nám fajn. Tomáš Veverka, 7. A Až vánoční stromek tu bude stát, Vánoce jsou tady, každý je má rád, děti se těší, až Ježíšek dárky dá! Vánoce jsou tady, chceme v tu chvíli si přát, hlavně, že jsme tady spolu: taťka, mamka, brácha a já, ať má každý každého rád. Kryštof Vaňousek, 7. A Jako ve většině měst i u nás v Benátkách nad Jizerou se letos konaly vánoční trhy na Husově náměstí. Trhy byly menší, ale příjemné a pohodové. Z nebe lehce padal sníh a byla opravdu velká zima. I přesto se přišla na rozsvícení vánočního stromku podívat spousta lidí, kteří se mrazu a sněhu nebáli. Trhy zahájil náš král Král Jaroslav. Kolem náměstí byly rozestavěné stánky, kde se prodávalo vánoční zboží, od různých dekorací, krásně upravených květináčů se stromky, adventních věnců, až po něco na zub, např. cukroví a perníčky. Své stánky zde měli i žáci ZŠ Benátky n/j Husovo náměstí 55, kteří prodávali své vlastnoruční vánoční výrobky. Aby atmosféra byla dokonalá, byl přichystán skvělý program, který se odehrával na velkém podiu. Vystupovali zde tanečníci od nejmenších až po ty největší, mažoretky a živá hudba. Také dětský pěvecký sbor, v němž jsem vystupovala i já se spolužačkami a svou sestrou Anežkou. Po celé vystoupení nás zábly ruce a nohy, ale všichni, účinkující i diváci, jsme si vánoční koledy s radostí zazpívali nebo poslechli. Na závěr celého večera se na pokyn krále před 18. hodinou slavnostně rozsvítil vánoční stromeček. Bylo to překvapení, protože strom dostal novou výzdobu. Je opravdu moc krásný a zajímavě osvětlený. Za sebe musím říct, že to byl opravdu chladný, ale krásný večer se skvělou atmosférou a všichni si ho jistě užili. Kdo letos nepřišel, ať tento text vezme jako pozvánku na příští rok. Eliška Hájková, 8. B Semiramis Dne nás opět navštívili mladí lidé z organizace Semiramis, tentokrát to byla Terka a Aneta, Lukáš a Lenka ne, protože tam už nepracují. Měli jsme na to tři hodiny. Tu první hodinu jsme si opakovali pravidla, která už jsme zavedli v předchozím ročníku. Terka i Aneta nás požádaly, abychom si sedli do kroužku. Pak nám rozdaly papírky, abychom si na ně napsali své jméno nebo přezdívku. Potom jsme se začali představovat. Také jsme dostávali otázky, např. kolik myslíme, že jim je let, jakou barvu mají nejradši, jestli nosí raději sukni nebo kalhoty a tak podobně. Všechno to směřovalo k tomu, abychom pochopili, že nic není takové, jak se na první pohled zdá. Nakonec jsme hráli hrozně fajn hru. Měli jsme si představit, že jedeme ve vlaku z Lisabonu do Prahy a máme seznam cestujících. Měli jsme z nich vybrat ty, se kterými bychom jeli a se kterými bychom nejeli v jednom kupé. Nejvíc nám vadili opilci. Nakonec jsme si vybírali téma na příště. Tentokrát jsme měli Předsudky, jako příští téma jsme si zvolili Adrenalinové sporty. Moc se nám to líbilo, Téra i Anet jsou velmi sympatické. Lucie Klímová, Dominik Grůša, 8. A (Semiramis je Centrum primární prevence, ve školách vede Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování. Každý Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování vede dvojice odborných lektorů, kteří mají program včetně vedení třídy ve své kompetenci. Samotný program trvá tři vyučovací hodiny. Lektoři pracují samostatně a profesionálně.) Svatá domácnost travestie Svatý Josef, Panna Marie a Jezulátko hospodařili ve svém iglú na severním pólu, kde se ukryli před Herodesem. Svatý Josef chodil lovit lední medvědy. Panna Maria z nich dělala dobrý guláš a z kožešin šila Jezulátku čepičky, botičky a bundičky. Jezulátko si nejraději hrálo s tuleni. Občas mu je ale sežral lední medvěd. A pokud neumřeli, žijí tam šťastně dodnes. Vlastimil Knecht, 8. B (Travestie = druh parodie, posměšná satirická obměna výrazu literárního díla) Vánoce Vánoce jsou symbolem narození Ježíše Krista, je to naděje na nový život a v podstatě se oslavuje novorozeně. Již čtyři týdny před Vánoci je takzvaný advent, který je časem příprav na Vánoce. Každou neděli bronzovou, stříbrnou nebo zlatou se na adventním věnci zapálí jedna svíčka. Poslední neděli před Štědrým dnem se tedy rozsvítí všechny čtyři svíčky. Lidé se scházejí a vyznávají si lásku, obdarovávají se a přejí si vše dobré. Symbolů Vánoc je spousta. Zdobí se vánoční stromky a dávají se na ně různé ozdoby. Na Štědrý den se drží půst a vyhlíží se zlaté prasátko, které nosí štěstí, radost a peníze. K večeři se jí kapr a bramborový salát. Na dveře nebo na lustr se pověsí jmelí kvůli lásce a štěstí. Je spousta zvyků, které se u nás zachovaly, ale i zvyků, které jsou už zapomenuty. Pro děti tento svátek znamená především velké množství cukroví, pohádek a vánočních dárků, které jim přinesl Ježíšek. Bohužel, ne všude jsou Vánoce tak bohaté. Jsou i chudé rodiny, které nemohou dát tolik dárků, avšak duševní bohatství, které v těchto rodinách existuje, je často mnohem cennější a je tím největším darem. Vánoce jsou pak mnohem šťastnější. Vánoce pro mě znamenají především klid a pohodu. O Vánocích by měli být lidé spolu, všichni příbuzní a přátelé. Měli by na vše zapomenout a vzpomenout jen na to dobré. Daniel Lacko, 9. A Vánoční trhy v 8. B V listopadu na hodině výtvarné výchovy jsme začali vyrábět výrobky na vánoční trhy. Zdálo se nám, že jsme začali moc brzy, ale nakonec jsme to stihli jen tak tak. Do výroby vánočních odzdob a cukroví se zapojila celá naše třída. Jednotlivé výrobky jsme měli rozděleny do skupin nebo po jednotlivcích. Všechny výrobky nám vymyslela naše třídní učitelka Markéta Vyhnánková, která nám s jejich výrobou velice pomohla. Tento rok se vánoční trhy konaly 2. prosince 2012 na Husově náměstí v rámci vánoční akce-benátecký advent a rozsvícení vánočního stromku. Celé odpoledne probíhal na náměstí zábavný program a všude bylo plno stánků. Mezi nimi i ten náš. V naší nabídce jsme měli vánoční cukroví, Zpravodaj Benátecka 8

9 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ / ZŠ PRAŽSKÁ které jsme pekli v hodině vaření, dále také věnce a drobné ozdoby. Největší úspěch mělo cukroví, které se prodalo do posledního kousku. Mezi naše nejvěrnější zákazníky patřili rodiče. Celkově jsme byli s prodejem našich výroků spokojeni, i když nám mrzlo celé tělo. Vánoční atmosféře přispěl poletující sníh, koledy a nakonec rozsvícení vánočního stromku, který je opravdu krásný. Myslím si, že každý si vánoční odpoledne užil po svém a těšíme se na příští rok. Nikola Kudlová, 8. B Zápis do ZŠ Husovo náměstí se koná od do hodin. K zápisu je možné přicházet průběžně do hodin. V případě nemoci je náhradní termín od 13.30, vždy po telefonické dohodě na čísle Více informací o naší škole naleznete na webových stránkách školy. Organizace Slánka ZŠ PRAŽSKÁ Na naši školu opět zavítal pan Fanta z organizace Slánka. Deváté ročníky čekala beseda o pornografii a vztazích. Vyprávěl nám o svých zkušenostech, o tom jak pornografie mění pohled na skutečné lidi a dělá z žen hadrové panenky. Holkám radil, ať zůstanou za všech okolností samy sebou a nemění svoji duši ani tělo kvůli klukům, ať se nechají dobývat. Vše podal vtipně a zajímavě, takže se všem beseda určitě líbila. Už se těšíme, až k nám přijde po novém roce a řekne nám něco o image. Zuzana Růžičková Besídka 9. B + 1. B V době vánočního shonu ( ) jsme se sešli se svými kamarády z 1. B na předvánoční veselí. Hlavním cílem bylo užít si společně nádherný předvánoční čas. Každý patron svého (svých) prvňáka (prvňáků) si připravil nějaké překvapení pod stromeček. Odměnou byly rozesmáté tváře našich svěřenců. Prvňáci s p. uč. Mgr. Ilonou Hanušovou nacvičili pěkné pásmo písniček a básniček, pochopitelně s vánoční tématikou. Krásné bylo i společné povídání o Vánocích (zvycích i tradicích). S úsměvem na rtu jsme naše kamarády opustili až v poledních hodinách, s přáním bohatého jéžíška. Mgr. Vladislav Nejedlý zovou. Potom jsme zase hráli hru Kuba říká. Když jsme hru dohráli, pan Fanta nám rozdal papíry s anketou ohledně šikany. Moc se mi to líbilo a byla i legrace. Natálie Šplíchalová Konfident V úterý jely deváté a osmé třídy do kina na Černý Most. Měli jsme v plánu film Konfident od režiséra Juraje Nvoty. Hlavního hrdinu Adama Horného představoval Jiří Mádl. Film se odehrává po r Adam po absolvování základní vojenské služby pracuje jako dispečer na sportovním letišti. Jeho přítelkyně Eva neudělá zkoušky na vysokou školu a Adam se brzo dozvídá, že to nebyla náhoda. Stane se tedy profesionálním agentem na odposlouchávání pod dohledem Rudé armády. Tento film skončí velmi smutně, ale byl velice zajímavý a poučný. Anna Hrubá, 9. A Vánoční besídka s 1. A Dne jsme strávili dvě hodiny ve společnosti našich prvňáčků. Přivítali nás několika koledami, a pak nastala chvíle, na kterou jsme všichni nedočkavě čekali. Rozdávání dárků. Všichni deváťáci dostali hrací plyšové medvídky a CD se společnými fotkami z našich společných akcí s prvňáčky. Každý prvňák pak dostal od svého deváťáka nějaký hezký dárek. Pak jsme se pustili do tance a někteří jedinci předváděli opravdu zajímavé taneční kreace. Nakonec nesměla chybět společná fotka. Anna Hrubá, 9. A Dne strávili žáci 9. A dvě hodiny ve společnosti svých prvňáčků z 1. A Maškarní karneval na ledě Jako již tradičně poslední den ( ) před Vánoci se 2. stupeň naší školy vydal na zimní stadion na křepčení masek na ledě. Radost byla o to větší, protože nás druhý den čekalo nečekané ředitelské volno. Po osmé hodině ranní vybaletilo na led benátecké arény téměř 200 masek (skupinových i individuelních). Na úvod se každá maska představila do mikrofonu pod dohledem didžeje Máti Špalka. Tóny znělky našeho karnevalu Když máš v chalupě orchestrión zahájily maškarní rej. Písničkový program byl proložen soutěžemi (slalomy, člunkové bruslení, přetahovaná, štafety atd.). V průběhu karnevalu bylo vybráno 60 masek, které byly odměněny (věřte, že to byl nejtěžší úkol je vybrat). Myslím, že to bylo pěkné a veselé zakončení kalendářního školního roku. Doufám, že nám tato tradice vydrží co nejdéle. Mgr. Vladislav Nejedlý Prvňáci s p. uč. Mgr. Ilonou Hanušovou nacvičili pěkné pásmo vánočních písniček a básniček Beseda o šikaně Dne k nám přijel pan Miroslav Fanta, aby nám řekl něco o šikaně, abychom věděli co dělat a jak pomoct oběti. Zahráli jsme si také hru Kuba říká a kdo vyhrál, ten dostal zmrzlinu neviditelnosti. Já jsem se dostala do finále, ale nevyhrála jsem. Pak jsme si zahráli hru Koňské dostihy. Hrálo se to tak, že jsme se plácali do stehen a pan Fanta nám říkal různé překážky. To mě moc bavilo. Potom jsme začali mluvit o šikaně. Pan Fanta si nás vyvolával a my jsme mu říkali lehké začátky šikany. Když už nás nic nenapadalo, tak nám vyprávěl o Ambrožovi, který byl šikanovaný. Pak nám rozdal papíry a měli jsme ve dvojici vymyslet, jak bychom pomohli Ambrožovi. Já jsme byla ve dvojici s Karolínou Schol ledna 2013 Jak se vám líbíme? Fotografie na této dvoustraně: Základní škola Pražská

10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ PRAŽSKÁ Přetahovaná na ledě Na návštěvě u babiček Vánoční čas nejraději trávíme s těmi nejbližšími, ale je třeba si vzpomenout i na ty, kteří už třeba nikoho nemají. Proto jsme s dětmi ze školní družiny nacvičili krátké vánoční pásmo písniček a básniček, připravili materiál na výrobu svícnů a vydali se za babičkami do Domova důchodců U Anežky. Dopoledne se nám velmi vydařilo a bylo přínosem pro všechny. Proto už nyní přemýšlíme, co si pro babičky připravíme pro příště. Vychovatelky ze ŠD im Weggla. Dále jsme viděli románsko-gotický kostel Sebalduskirche a dům renesančního malíře Albrechta Dürera. Pak už jsme se konečně dočkali příjezdu do nákupního centra, odkud jsme odcházeli o pár euro lehčí. Zpět do Benátek jsme dorazili už ve čtvrt na jedenáct večer. I když si myslím, že většinu z toho, co jsme v pátek navštívili, oceníme s přibývajícím věkem, přesto jsem ráda, že jsem se mohla opět podívat za hranice naší země. Celý zájezd, pořádaný CK Junior tour, se mi líbil a určitě se budu chtít zúčastnit i příště. Kristýna Honcová, 9. A Pavel Před Vánocemi jsme samozřejmě nemohli zapomenout ani na našeho kamaráda Pavla Bošku. Ještě jsme se zastavili u Pavla doma, abychom mu vykouzlili úsměv na tváři. Pavel od nás dostal malou pozornost a my jsme se mohli podívat na vozík, který si mohl koupit díky akci radia Kiss Delta. Brzy jsme odcházeli, protože Pavlíka ještě čekala besídka v jeho nové škole a v pátek se zúčastní střediskových Vánoc ve skautské klubovně. Touto cestou mu ještě jednou přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok. Kristýna Honcová, 9. A Nemohli jsme zapomenout na našeho kamaráda Vychovatelky s dětmi ze ze Školní družiny připravily pro klienty Domova U Anežky krátké vánoční pásmo Norimberk V pátek jsme my, žáci druhého stupně, už v 5 hodin ráno odjížděli z Benátek a mířili k městu Norimberk. Po příjezdu jsme měli možnost vidět Justiční palác, ve kterém se po 2. světové válce konaly Norimberské procesy. Navštívili jsme Kongresovou halu, kde jsme si prohlédli výstavu s nacistickou tématikou a viděli jsme stadion, na kterém se konaly sjezdy NSDAP. Potom už nás čekaly samé příjemné věci, jako třeba císařský hrad Kaiserburg s výhledem na celé město a náměstí s vánočními trhy, kašnou Schöner Brunnen a s kostelem Frauenkirche. Právě na náměstí jsme měli první rozchod. Mohli jsme ochutnat i místní specialitu Drei Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu Byl čtvrtek dne a nás ve škole navštívili Mikuláš, čerti a andělé. Měli jsme zrovna hodinu angličtiny, když jsme uslyšeli, jak čerti bouchají na dveře vedlejší třídy. Bylo nám jasné, že za chvíli přijdou i k nám. Chviličku na to jsme zaznamenali tlumený rozhovor za dveřmi, načež se ozvaly rány na dveře. Ty se otevřely a do učebny vešla Ve čtvrtek nás ve škole navštívil Mikuláš, čerti a andělé Zájezd do Norimberka se všem moc líbil... Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 6. prosince bylo spojené s kulturním programem Zpravodaj Benátecka 10

11 skupinka čertů, andělů vedená Mikulášem. Čerti nás obcházeli a každého z nás,,pohladili svazkem vrbových větviček po zádech. Někteří dostali i uhelný make-up. Poté po nás chtěli, abychom zazpívali. To byl pro nás velký problém. Nakonec jsme ze sebe vydali pár tónů a dostali jsme čokoládovou figurku. Ten den se konalo i slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které bylo spojené s kulturním programem, kdy vystoupily mažoretky, zazpíval pěvecký sbor, recitovaly se básničky a zvesela se tančilo. Pro zahřátí si rodiče mohli dát čaj nebo,,svařák, k němu dostali od andělů cukroví, které napekli žáci naší školy při pracovních činnostech. Tento den určitě moc krásně zahájil adventní období na naší škole. Vojtěch Kuba Výsledky školní ligy 2012/ ročník: B 31 bodů A 15 bodů A 15 bodů B 4 body Pozn.: o pořadí na 2. místě rozhodl pouhý 1 bod ve skóre ve prospěch 7. A ročník B 24 bodů B 12 bodů A 18 bodů A 8 body Závěrem bych rád pogratuloval vítězným třídám (na konci školního roku budou odměněny dortem). Nejen jim, ale i třídním učitelům za přípravu tříd a samozřejmě všem aktivním reprezentantům tříd. Malá statistika na závěr dokumentuje, že většina žáků na 2. stupni má chuť se hýbat-během 4 kol se na palubovce naší krásné sportovní haly vystřídalo přes 500 sportovců z 2. stupně. A to je vedle semknutí třídy hlavním smyslem Školní ligy. Mgr. Vladislav Nejedlý Exkurze Škoda auto a Úřad práce Pod vedením zástupce ředitele, pana učitele Čížka se vyjela 9. A spolu s 9. B podívat na boleslavskou automobilku Škoda. Uprostřed tak velkého závodu jsme si připadali jako v bludišti. Reprezentovala se nám čistým prostředím, moderním vybavením, mnoha nabídkami pro žáky a širokou nabídkou oborů. Potom jsme přejeli na Úřad práce Mladá Boleslav, kde jsme se dozvěděli více o našich vysněných profesích i o těch, které vymizely nebo jich je minimum. Bylo to únavné, ale přesto velmi poučné. Tereza Uřidilová Přednáška pana Fanty Přednáška pro sedmáky se konala ve středu Třetí hodinu se všichni shromáždili ve videopracovně a po zvonění pan Fanta zahájil přednášku, která trvala dvě vyučovací hodiny. Byl pro nás připraven zajímavý program složený z různých aktivit. V první hodině si pan Fanta prověřil, jak moc známe lidské orgány pomocí soutěže, která se dělila na dvě části. V první části nám ukázal různé orgány lidského těla, abychom uhodli, který je zdravý a který postižený užíváním návykových látek. V části druhé dával otázky s různými možnostmi odpovědí, kdo získal nejvíce bodů, dostal chlebíček. Druhá hodina byla spíše komunikační. Pan Fanta nám vyprávěl o jeho kamarádovi, který kvůli návykovým látkám zemřel. A také jak bychom se měli chovat, abychom takto také neskončili. Myslíme si, že jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací a také, že se přednáška všem moc líbila. Kateřina Matějková a Veronika Vyhlasová Cukrovar Jednoho dne jsme se 5. A a 5. B vydali do cukrovaru v Dobrovicích. Zkratka TTD znamená Thurn taxis Dobrovice. V ČR je 7 cukrovarů. Cukrovar ledna 2013 Dobrovice je nejstarší ze sedmi cukrovarů v ČR. Cukrovaru je 120 let. Paní nám říkala, že se řepa musí vyprat, očistit a lidé ji dočišťují. V Dobrovicích se také vyrábí líh. Lihovar je v cukrovaru. Líh se vyrábí z vody, co vykape z cukrové řepy. Cukrovar vyrábí pouze cukr krystal. Do cukrovaru přijede za den zhruba 500 nákladních automobilů s řepou. Zkratka TTD znamená, že cukrovar založil rod Thurn Taxisů. V cukrovaru pracuje málo lidí, protože většinu práce dělají stroje. Celý název cukrovaru je Tereos TTD. Exkurze se mi moc líbila. Jitka Hojná, 5. A Přednáška ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ PRAŽSKÁ Dne k nám do třídy přivítal na první dvě hodiny pan Miroslav Fanta s tématem vztahy, sex a pohlavní choroby. Myslím, že se většina z nás nenudila. Měl to hezky připravené a věděl o čem mluví. Aby nám přiblížil své přednášky, pustil nám prezentaci s obrázky, kde byly často i fotky lidí s HIV a nemocní AIDS, které nebyly vůbec pěkné a často až zastrašující. Vysvětlil nám, co choroba způsobuje, jaké jsou následky a jak zabránit, abychom nemoc nedostali nebo nešířili dál. I když jsem tak nějak věděla o co se jedná, on mi to přiblížil i s fakty. Například jsem netušila, že v ČR je zaregistrováno pouze kolem 1820 lidí s HIV a kolem 4000 lidí o tom ani neví a přenáší to dál. Také že matka nakažená virem často nakazí i své novorozeně. Hráli jsme také soutěž, kde jsem z 24 bodů získala 18. Kdo vyhrál, dostal kapsli krásy, což byla jen žvýkačka, kterou dostal Tomáš Spanilý a Kačka Hlaváčová. Bylo to zábavné a poučné. Potom jsme měli dále hodiny dle rozvrhu. Míša Suchá Raubíř Raldf Dne jsme se školou jeli do kina. Když nám skončilo vyučování šli jsme na oběd a ve jsme měli sraz u komerční banky, kde na nás čekal autobus. Já jsem v autobuse seděla s Denisou Šulcovou. Povídaly jsme si spolu a poslouchaly písničky. Na Černý Most jsme dorazili ve Chvíli jsme vevnitř čekali, protože paní učitelka Tesařová s panem učitelem Králem šli zakoupit vstupenky. Potom jsme s Denisou šly na film Raubíř Ralf. Film vyprávěl o záporákovi, kterého nemá nikdo rád, protože ničil domy, takže se ho báli. Ralf se snažil získat metál, aby zapadl mezi ostatní. Ralf byl herní postavička a ve filmu ukazovali, jak to tam funguje, když zrovna nikdo hru nehraje. Byl to moc povedený film. Po skončení jsme s Denisou, Mírou Pavlíčkem, Karolínou Veverkovou a Johanou Nešněrovou chodili po nákupním centru, na závěr jsme šli do Mc Donalds. To už bylo a my jsme v měli sraz s učiteli, tak jsme radši šli. Celý den byl super a byla legrace. Natálie Šplíchalová Výlet 7. A do Mladé Boleslavi Dne tříd 7. A jela na výlet do Mladé Boleslavi. Ráno jsme se sešli v 7.35 u školy a šli jsme na autobus. Po příjezdu do Mladé Boleslavi jsme nejdříve šli do Domova dětí a mládeže Zahrada do ZOO. Tam jsme měli naučný program o plazech. Povídali jsme si o želvách, paní nám půjčila i krunýř želvy. Následovalo povídání o hadech, na které jsme se všichni těšili, pak nám paní ošetřovatelka půjčila dva živé hady, které jsme si hladili a lezli nám po rukou. Trochu jsme se báli, ale všem se to líbilo. Dále bylo velmi pěkné, když před nás dali na zem dvě užovky, a dali jim k jídlu myši. Bylo velmi zajímavé vidět, jak užovky myši do sebe soukaly. Z prohlídky se nám nejvíce líbil varánek Fanda. Po prohlídce celé zoo jsme se nasvačili a šli jsme na výstavu fotek z časopisu Fotografie na této dvoustraně: Základní škola Pražská, Lenka Hýblová

12 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ PRAŽSKÁ / MATEŘSKÁ ŠKOLA National Geographic do kostela Na Karmeli. Tam jsme si vše prohlédli, fotky byly velmi pěkné. Celý výlet se nám velmi líbil a už se těšíme, až pojedeme na další! Adéla Zuzáková, 7. A Zápis Zápis do 1. ročníku pro školní rok se koná od ve staré budově školy. Žádáme rodiče, aby dodrželi časový rozpis, který obdrželi v mateřské škole. Zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte. Děti, které nenavštěvují benátecké mateřské školy se dostaví k zápisu ve nebo Náhradní zápis se koná od hodin. Případné informace na tel Mgr. Jiří Novotný, ředitel školy Mateřská škola města Benátky nad Jizerou Beseda v MŠ Růženka Ve středu proběhla v MŠ Růženka beseda rodičů letošních předškoláků s paní učitelkou ze ZŠ. Paní Mgr. Květoslava Jará rodiče seznámila s tím, jak probíhá zápis a co by budoucí prvňáček měl umět a znát. Beseda byla velmi zajímavá a pro všechny zúčastněné velmi přínosná. Samotný zápis pak proběhne v polovině ledna. Paní učitelce velmi děkujeme za návštěvu a za cenné informace. Za pedagogický kolektiv MŠ Růženka, Marie Stránská Když do MŠ Jizerka přišel Mikuláš MŠ Jizerka Dobrý den, jsme Mravenci a Sluníčka z MŠ Jizerka a chtěli bychom se s Vámi podělit o naše nejhezčí zážitky ze života naší školičky. A že jich bylo! Hned v září k nám zavítala dvě divadélka s veselými pohádkami nás navštívil veselý klaun Pepíno a věřte, že po celou dobu jeho představení jsme se smáli a smáli, až jsme se za břicha popadali. Podobné to bylo i kdy jsme přivítali cirkus Cecilka. Tam jsme kromě cvičených pejsků a kočiček viděli i pravého, nefalšovaného kovboje, jak práská bičem a také kouzelníka, který nás naučil čarovat. Trochu slziček a slibů polepšení jsme vyslechli na každoroční Mikulášské nadílce. Nakonec všechno dobře dopadlo, děti odrecitovaly básničky, zazpívaly písničky a odnesly si domů Mikulášskou nadílku. Jenomže děti nechtějí dárky jen přijímat, ale také rozdávat, a tak si samy vyrobily v keramické dílně DDM překvapení pro své rodiče předškoláci obou tříd potěšily babičky a dědečky Domova u Anežky pásmem vánočních písní a básní, které všem přítomným udělalo velikou radost, až z toho některým starouškům ukáply slzičky. Velmi se povedla akce Tvořivá dílnička, kterou uspořádala třída Sluníček. Rodiče měli možnost vyrobit si dle svého vkusu a fantazie vánoční svícny. Každý vyrobený svícen byl originál, rodiče byli velmi spokojeni. Nyní nás čeká vánoční besídka, na kterou jsme se pečlivě připravovali. Kromě básniček, písniček, tanečků jsme si dali záležet na výrobě přáníček a dárečků. Všichni se již nemůžeme dočkat rozsvíceného vánočního stromečku a dárečků pod ním. Vám všem přejeme krásné a spokojené Vánoce a Nový rok. Za kolektiv MŠ Jizerka, Ivana Škorpilová Vánoční zpívání v Domově U Anežky Na Mikulášské nadílce v MŠ Jizerka děti recitovaly básničky, zpívaly písničky... Děti měly pro obyvatele Domova U Anežky připravené dárečky Prosinec v MŠ Mateřídouška Je prosinec a vrabec prosí, mějte lásku v duších, a listonoši klapky nosí na promrzlých uších... Těmito několika řádky se, milí čtenáři, ještě vracíme do prosincových dní, provoněných cukrovím, vánočními stromečky a kouzelnou zimní atmosférou. Nyní, v polovině prosince, již máme v naší školce za sebou návštěvu čerta, Mikuláše a anděla, kteří našim hodným dětem přinesli spoustu milých dárečků a vykouzlili tak v dětských tvářích radost a šťastné úsměvy. Čert byl tentokrát bez práce a strašení odložil na další rok. Blížící se Vánoce jsou každoročně ve znamení pohádek. Jednu takovou jsme zhlédli společně s kamarády z ostatních školek. Tato veselá pohádka se jmenovala Jak se hraje v zimě. Pod slupkou tohoto názvu se Zpravodaj Benátecka 12

Číslo: 1 ročník: 38 8. ledna 2014 cena: 10 Kč PF 2014. Autor: známý benátecký keramik Václav Černý K+M+B

Číslo: 1 ročník: 38 8. ledna 2014 cena: 10 Kč PF 2014. Autor: známý benátecký keramik Václav Černý K+M+B Číslo: 1 ročník: 38 8. ledna 2014 cena: 10 Kč PF 2014 K+M+B Autor: známý benátecký keramik Václav Černý Kontejnery na použitý textil Zápis do prvních tříd proběhne v lednu Provizorní rozpočet 2014 Seznam

Více

Novoroční ohňostroj 2015

Novoroční ohňostroj 2015 Číslo: 1 ročník: 39 8. ledna 2015 cena: 10 Kč Novoroční ohňostroj 2015 Benátky nad Jizerou v poslední den roku 2014 Rozpočet města 2015 Expozice J. Kroha a výstava 850 st. Celsia Revitalizace nivy řeky

Více

Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál

Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál Číslo: 1 ročník: 36 6. ledna 2012 cena: 10 Kč Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady: stavba: 3 269 573 Kč vybavení: 307 690 Kč Termín

Více

Číslo: 10 ročník: 36 8. října 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 10 ročník: 36 8. října 2012 cena: 10 Kč Číslo: 10 ročník: 36 8. října 2012 cena: 10 Kč Zahájení nové benátecké akce Posezení s burčákem zleva Ing. J. Kadrnka zastupitel města Hustopeče, L. Součková MěÚ Benátky n. J., J. Dibitanzl vedoucí Divadelního

Více

V úterý 16. září 2014 byl chvíli po dvacáté hodině slavnostně otevřen City park Benátky

V úterý 16. září 2014 byl chvíli po dvacáté hodině slavnostně otevřen City park Benátky City Park Číslo: 10 ročník: 38 8. října 2014 cena: 10 Kč V úterý 16. září 2014 byl chvíli po dvacáté hodině slavnostně otevřen City park Benátky nad Jizerou. Pásku přestřihl (zleva) starosta města Benátky

Více

Víceúčelové hřiště na náměstí 17. listopadu

Víceúčelové hřiště na náměstí 17. listopadu Číslo: 7 ročník: 36 9. července 2012 cena: 10 Kč Víceúčelové hřiště na náměstí 17. listopadu bylo ve středu 27. června 2012 slavnostně otevřeno. Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady:

Více

Prvomájový jarmark. Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč

Prvomájový jarmark. Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč I na letošním Prvomájovém jarmarku potěšilo návštěvníky vystoupení Základní umělecké školy J. A. Bendy Prvomájový jarmark Robot Merkur Vernisáž výstavy o

Více

Číslo: 2 ročník: 36 8. února 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 2 ročník: 36 8. února 2012 cena: 10 Kč Číslo: 2 ročník: 36 8. února 2012 cena: 10 Kč V sobotu 4. února se v sále Záložna konal již 19. PLES MĚSTA Benátky nad Jizerou. O program se opět postarala Taneční škola FIS Ladislava Fišera, k tanci i

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Sportovec roku 2012. Číslo: 4 ročník: 37 8. dubna 2013 cena: 10 Kč

Sportovec roku 2012. Číslo: 4 ročník: 37 8. dubna 2013 cena: 10 Kč Sportovec roku 2012 města Benátky nad Jizerou V kategorii jednotlivci (zprava) se na prvním místě umístil Ondřej Štěpánek Dukla Brandýs nad Labem, na místě druhém Aneta Havlíčková Lokomotiv Baku Ázerbájdžán

Více

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12.

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. října 2012 V pátek 2. listopadu 2012 zahájil starosta města Jaroslav Král již

Více

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 7 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. července 2011 r Základní škola Pražská slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd w V pondělí 27. června 2011 byli v obřadní síni na MěÚ přijati starostou města Benátky nad

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. V tomto čísle najdete: číslo 11 ročník: 33 cena: 10 Kč. 6. listopadu 2009

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. V tomto čísle najdete: číslo 11 ročník: 33 cena: 10 Kč. 6. listopadu 2009 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 33 cena: 10 Kč 6. listopadu 2009 V tomto čísle najdete: 2. změna rozpočtu str. 4 ZŠ, MŠ str. 7 12 Nová expozice v Muzeu Benátky str. 18 BFA str. 23 Sport str. 34 40

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. VESELÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY přeje Zpravodaj Benátecka. V tomto čísle najdete: 8.

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. VESELÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY přeje Zpravodaj Benátecka. V tomto čísle najdete: 8. ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 4 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. dubna 2009 Starosta města Jaroslav Král přivítal při zahájení slavnostního vyhodnocení ankety Sportovec roku 2008 Jarmilu Kratochvílovou, naší nejúspěšnější

Více

RADOSTNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ ROK 2014

RADOSTNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ ROK 2014 Číslo: 12 ročník: 37 6. prosince 2013 cena: 10 Kč RADOSTNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ ROK 2014 V á ž e n í o b č a n é, čas adventní vybízí k zastavení, rozjímání, hodnocení. Rok s třináctkou na konci byl zvláštní,

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Benátecký hrozen 2015

Benátecký hrozen 2015 D e t s k ý d e n Číslo: 6 ročník: 39 8. června 2015 cena: 10 Kč Benátecký hrozen 2015 Rekonstrukce místních komunikací Splatnost místního poplatku za komunální odpad Rozpočtové opatření č. 2 Školy Mezigenerační

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Bilancování volebního období. V tomto čísle najdete:

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Bilancování volebního období. V tomto čísle najdete: ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 10 ročník: 30 cena: 7 Kč 6. října 2006 V tomto čísle najdete: Křest CD benáteckého klavíristy str. 3 Projekt Benátky třídí odpad str. 5 Volby do zastupitelstev obcí a senátu PČR

Více

Číslo: 5 ročník: 37 7. května 2013 cena: 10 Kč

Číslo: 5 ročník: 37 7. května 2013 cena: 10 Kč Číslo: 5 ročník: 37 7. května 2013 cena: 10 Kč Pro návštěvníky jarmarku byl vedle dobových stánků, občerstvení, atrakcí pro děti připraven bohatý kulturní program. Na straně 4 najdete více informací a

Více

Číslo: 2 ročník: 37 8. února 2013 cena: 10 Kč

Číslo: 2 ročník: 37 8. února 2013 cena: 10 Kč Číslo: 2 ročník: 37 8. února 2013 cena: 10 Kč První přímé volby prezidenta České republiky se zúčastnilo v Benátkách nad Jizerou v prvním kole 11. a 12. ledna 2013 57,74 % voličů, 25. a 26. ledna 2013

Více

Číslo: 2 ročník: 38 7. února 2014 cena: 10 Kč

Číslo: 2 ročník: 38 7. února 2014 cena: 10 Kč Číslo: 2 ročník: 38 7. února 2014 cena: 10 Kč U zápisu do prvních tříd byste těžko hledali dítě, které by se zde bálo a bylo stresované. Náš snímek zachycuje probíhající zápis v Základní škole Husovo náměstí.

Více

Benátecký Pohár 2015. Benátecký masopust 2015

Benátecký Pohár 2015. Benátecký masopust 2015 Benátecký Pohár 2015 Číslo: 3 ročník: 39 9. března 2015 cena: 10 Kč Benátecký masopust 2015 Na 36. ročníku Benáteckého poháru se představily nejen páry z Česka, ale také reprezentanti Slovenska a Polska

Více

Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno

Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Číslo: 7 ročník: 38 8. července 2014 cena: 10 Kč Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Přestřižení pásky při slavnostním otevření hřiště provedli starosta města Jaroslav Král, majitelé firmy

Více

OTEVŘENÍ STAVIDLA NÁTOKU DO REVITALIZOVANÉ NIVY ŘEKY JIZERY

OTEVŘENÍ STAVIDLA NÁTOKU DO REVITALIZOVANÉ NIVY ŘEKY JIZERY Číslo: 7 ročník: 39 8. července 2015 cena: 10 Kč OTEVŘENÍ STAVIDLA NÁTOKU DO REVITALIZOVANÉ NIVY ŘEKY JIZERY V pondělí dne 22. 6. 2015 otočil pan starosta Jaroslav Král stavidlem a nastala tak dlouho očekávaná

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ROK 2009 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE RADOSTNÉ A POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A ŠŤASTNÝ. Vážení občané, V tomto čísle najdete:

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ROK 2009 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE RADOSTNÉ A POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A ŠŤASTNÝ. Vážení občané, V tomto čísle najdete: ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 12 ročník: 32 cena: 10 Kč V tomto čísle najdete: Zajímavý objev str. 2 Základní školy str. 4-5 Společenská nabídka str. 6 Zpráva o změně jízdního řádu str. 10 Sport str. 14-16

Více

Z P R Á V Y Z B E N Á T E C K É R A D N I C E. V tomto čísle najdete: číslo 6 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. června 2011

Z P R Á V Y Z B E N Á T E C K É R A D N I C E. V tomto čísle najdete: číslo 6 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. června 2011 číslo 6 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. června 2011 Všem dětem k jejich Mezinárodnímu dni dětí přejeme hodně štěstí, úspěchů ve škole, hezké prožití letních prázdnin a dobré kamarády. V tomto čísle najdete:

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. Vážení občané,

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. Vážení občané, ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 12 ročník: 30 cena: 7 Kč 8. prosince 2006 V tomto čísle najdete: Finanční úřad str. 4 Zápisy do prvních tříd str. 4 Pomoc v hmotné nouzi str. 5 Nový zákon o sociálních službách

Více

Benátecký masopust 2013

Benátecký masopust 2013 Číslo: 3 ročník: 37 8. března 2013 cena: 10 Kč Benátecký masopust 2013 Plnění volebního programu města v roce 2012 Činnost Městského úřadu Benátky nad Jizerou v roce 2012 Základní školy Mateřská škola

Více

Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč Krásný teplý, slunný, prodloužený víkend završil tradiční benátecký Prvomájový jarmark, který se uskutečnil jako vždy 1. května na Husově náměstí. Bylo k

Více

Vážení spoluobčané! LEDEN 2013. Městský úřad informuje ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 242. Tříkrálová sbírka 2013. Uzavření městského úřadu

Vážení spoluobčané! LEDEN 2013. Městský úřad informuje ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 242. Tříkrálová sbírka 2013. Uzavření městského úřadu www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 242 Vážení spoluobčané! Uplynulý rok byl pro město rokem splácení půjčky na výstavbu školy a školky, a proto nebylo mnoho volných peněz na investice.

Více