PLOVOUCÍ PUTOVNÍ GALERIE TEREZA KEILOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ATELIÉR PETRA HÁJKA A JAROSLAVA HULÍNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLOVOUCÍ PUTOVNÍ GALERIE TEREZA KEILOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ATELIÉR PETRA HÁJKA A JAROSLAVA HULÍNA"

Transkript

1 PLOVOUCÍ PUTOVNÍ GALERE TEREZA KELOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ATELÉR PETRA HÁJKA A JAROSLAVA HULÍNA

2 - ANOTACE - PROHLÁŠENÍ AUTORA - STUDE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE- zimní semestr 20 - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ - letní semestr 202

3 ANOTACE Galerie se skládá z dvaceti stejných kontejnerů na ocelovém pontonu, ty se po připlutí do přístavu sestaví pomocí autojeřábu, podoba galerie tak není stálá a může měnit svůj tvar dle autorova záměru. Galerie začíná svou cestu v Praze a putuje říčními cestami po Evropě. Koncept vychází ze vzkazu v lahvi, který má za úkol předat důležitou informaci.

4 STUDE -ATZBP, zimní semestr 20 PLOVOUCÍ PUTOVNÍ GALERE ZADÁNÍ Současná města hledají nové rozvojové plochy. Jednou z rezerv města Prahy je řeka Vltava. Je však nutné míst na paměti že Vltava je veřejným prostorem a ne parcelou k trvalému zastavění. MÍSTO Vltava, Rašínovo nábřeží, Praha 2 ÚKOL A JEHO CÍLE Rašínovo nábřeží v současné době slouží jako parkoviště a přístavní molo. Jeho společenský a městotvorný potenciál je nevyužitý. Úkolem je analyzovat tento prostor a navrhnout do něj veřejnou funkci, která by tomuto místu dala nový smysl. Zásah není omezen pouze na Vltavu a náplavku, ale může zahrnovat i přilehlé nábřeží. Každý ze studentů na základě analýzy prověří své vlastní řešení. Objekty na Vltavě mohou plavat, tvořit samostatný ostrov, stát na náplavce...možnosti jsou různé: náměstí, tržiště, experimentální divadelní scéna, galerie, přístav, muzeum Vltavy, bydlení... HSTORE MÍSTA Rašínovo nábřeží Rašínovo nábřeží lěží na pravém břehu Vltavy mezi Vyšehradským tunelem a Jiráskovým mostem. Původně v této lokalitě vedla po upraveném břehu Vltavy komunikace staropražského Podskalí, kterou postupně nahradilo dnešní nábřeží. Jeho severní část nabyla charakteru nábřeží již v sedmdesátých letech 9.století. Jižní část, mezi dnešním Palackého náměstím a Vyšehradským tunelem, až na počátku 20.století. Celé nábřeží bylo za dobu své existence děleno na různé úseky, z nich každý nesl jiné jméno. Vyskytla s zde tedy řada jmen. Palackého nábřeží , Vyšehradské nábřeží , Podsklaské nábřeží , nábřeží Karla Lažnovského , Reinhard Heydrich Ufer (tento název, po jednom z největších zločinců německé okupace byl používán pouze v němčině), nábřeží Bedřicha Engelse K opětovnému přejmenování došlo v roce 990. Délka nábřeží je cca 950 m. Nábřeží je určeno pro automobilovou a tramvajovou dopravu a pro pěší. Na přilehlém Vltavském břehu vyplouvají parníky a lodě Pražské paroplavební společnosti na okružní plavby Prahou. HSTORE Již v době románské byla v okolí dnešního Rašínova nábřeží rybářská vesnice. Nejstarší část osídlení byla později rozšířena do hloubky. Založení Nového města nemělo zvláštní vliv na základní tvar půdorysu Podskalí. Osada v Podskalí trpěla v této době každoročními záplavami. Půdorysný stavební celek zůstal ale celkově nezměněn až do konce 9. století. V původním Podskalí byla tradice dřevařského trhu od něhož se odvíjel i urbanismus celku. Podskalská ulice byla zastavěna jen na východní straně. Plavci ( obchodníci se dřevem) si postupně od města vykupovali vltavské břehy. Byly zde bohaté domy plavecké a drobnější domky řemeslníků a dělníků. Stavby veřejné se svým měřítkem téměř nelišily od staveb soukromých. Zánik historického celku Podskalí v letech souvisel zejména s projektem nových pražských nábřeží a mostů. Na troskách Podskalí byla vybudována nová šablonovitě řešená čtvrť činžovních domů. Moderní výstavba souvisela s řešením Palackého náměstí, okolí Emauz a celého prostoru nábřeží. Archtitekt Bohumil Hübschman se oblasti Podsklaí věnoval téměř celý svůj život. Na návrzích se podíleli Alois Dryák, Pavel Janák a Vlastisla Hoffman. Hübschman postupovql v souladu s urbanistickými pravidly. Zachovla průhled na Emauzy vyřešil prostor nábřeží. Historik Zdeněk Wirth řekl :,, Je to jediný úplně vyřešený architektonický prostor moderní Prahy. STAVBA Stavba byla započata se stavbou Palackého mostu roku 878. Nábřeží bylo stavěno tak, aby se vozovka nacházela nad hladinou velké vody z roku 845. Na nábřežní zeď byl použit lomový davelský kámen s obkladem dole žulovým nahoře pískovcovým. Základy se šířkou 3,5-4,5 m jsou průměrně do hloubky 3,75m pod normální hladinu Vltavy. Náplavka byla pod Rašínovým nábřežím postavena až dodatečně. PAROPLAVBA Přístaviště Praha, které se v prvních dvou letech existence Společnosti nacházelo u Doubkovy cihelny na Zderaze, bylo roku 867 přemístěno k podskalskému přívozu. Toto umístění se jevilo jako dosti nevhodné, protože cesta k němu z Nového města byla poměrně zdlouhavá. A tak v roce 878 použila PPS prázdné nové náplavky v okolí budovaného Palackého mostu a umístila svoje přístaviště právě sem. Nachází se tady, mezi mostem Palackého a Jiráskovým, dodnes. K přezimování lodí bylo zprvu využíváno ústí potoka Botiče, ale už v roce 868 bylo zimoviště přemístěno do nově budovaného Podolského přístavu. Zde zimovaly pražské parníky až do roku 902.

5 KONCEPT KONCEPT Představte si, že hodíte vzkaz v lahvi do vody s nadějí, že někam dopluje. Napíšete do ní vzkaz, někdo ji vyloví, přečte si vaši myšlenku, váš vzkaz a buď na něj může navázat a přidat tak svoji nebo obsah úplně změnit a pak ji poslat prostě dál jako vy. Zvenku lahev se vzkazem vypadá pořád stejně, ale po každém vylovení zjistíte, že vzkazy jsou různé, možná podle toho, kdo je poslílal, odkud a kam, protože jeho funkce je jasný- pošli to dál. Plovoucí putovní galerie má stejný význam, z dálky vypadá nejasně, nikdo neví, co přiváží, až po jejím připlutí dostane význam. Potom, co si galerii prohlédnete, ji poskládáte do původního tvaru stejně, jako když vložíte vzkaz do lahve. Vzkaz v lahvi může mít někonečně mnoho podob, jeho obsah je bezedný, stejně jako plovoucí galerie, její tvar můžete navrhnout podle tématu nebo obsahu toho, co galerie veze nebo tak jak uznáte za vhodné. Galerie začíná svou pouť výstavou 4 semestrů studentských prací. Výhoda galerie oproti vzkazu v lahvi je ta, že se může vrátit zpět do svého domovského přístavu a to je Praha. CHARAKTERSTKA ÚZEMÍ STAVBY Galerie kotví v přístavišti Rašínova nábřeží- pravý břeh Vltavy. Rašínovo nábřeží dnes slouží především jako místo k odpočinku, pro procházky, rybáře, o víkendech se zde konají farmářské trhy, vede tudy i cyklostezka, která vede od Vyšehradu směrem k Mánesu. U Rašínova nábřeží dnes kotví parník Tyrš a slouží i jako přístaviště pro jiné čluny či parníky. ARCHTEKTONCKÉ ŘEŠENÍ STAVBY Galerie se skládá z 20 stejně velkých kontejnerů(30 ). Z 20 kontejnerů jsou 4 se stálým dispozičním řešením, jsou to: sanitární kontejner pro veřejnost, kontejner s občerstvení/kavárnou, spací kontejner pro obsluhu galerie, kontejner pro obsluhu se sociálním zázemím a kuchyňkou, ostatní kontejnery jsou určeny pro galerijní účely a pro schodiště, během plavby slouží jako prostor pro uskladnění převážených vystavovaných objektů. Galerijní kontejnery jsou zároveň uzpůsobeny tak, aby mohly měnit tvar galerie dle volby autora. Kontejnery jsou při převozu poskládány do jedné vrstvy, důvodem je malá podjezdná výška při převozu z Prahy, která činí 4,5m. Jsou převáženy na ocelovém pontonu, který díky své velikosti může plout po Labi do Německa, kde je velmi dobré říční spojení se střední Evropou. Tento celek je tlačen remorkérem o průměrné rychlosti 8km/h. DSPOZČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Mé řešení galerie je dáno střídáním kontejnerů a vytvořením tak třípatrového objektu. Prázdné prostory kontejnerů slouží pro promítání projektů na plátna, jelikož tato výstava je především určena pro promítání a prezentování. Poskládání kontejnerů vytváří atrium, které slouží pro hlavní komentované prezentování výstavy.

6 EVROPSKÝ ŘÍČNÍ SYSTÉM

7

8

9

10

11

12

13 SPOTŘEBA ENERGE VE VNTROZEMSKÉ VODNÍ DOPRAVĚ ( TJ ) VODNÍ DOPRAVA 47,8 39,9 SLNČNÍ DOPRAVA ŽELEZNČNÍ DOPRAVA SPOTŘEBA EMSÍ CO2 ( tis.t ) VODNÍ DOPRAVA 6 3 SLNČNÍ DOPRAVA ŽELEZNČNÍ DOPRAVA NEHODY V DOPRAVĚ VODNÍ DOPRAVA 7 SLNČNÍ DOPRAVA ŽELEZNČNÍ DOPRAVA 3 25 PŘEHLED O PŘEPRAVĚ VĚCÍ PO VNTROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH V RÁM EU 20 (tis.tun) 20 NZOZEMÍ NĚMECKO BELGE FRANCE ČESKÁ REPUBLKA 46

14 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ FAKULTA ARCHTEKTURY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE DSP Stavba: Plovoucí putovní galerie Místo : Rašínovo nábřeží, Praha Ateliér: Doc. ng. arch. akad. arch. Petr Hájek ng. arch. Jaroslav Hulín Vypracovala: Tereza Keilová 20/202

15 OBSAH BAKALÁŘSKÉHO PROJEKTU A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby C.. Situace širší vztahy C..2 Koordinační situace D. Dokladová část E. Zásady organizace výstavby E.. Technická zpráva E..2 Koordinační situace F F F..2 F..2. F..2.2 F F F F F F F Tabulka ostatních výrobků Tabulka zámků kontejneru Stavebně konstrukční část Technická zpráva Výkresová část Půdorys pontonu, řez A-A. řez B-B Ponton- prvky Ponton- paluba ST. DET0- kotvení schodnice ST.DET02- kotvení schodnice k pontonu ST. DET03- kotvení schodnice ke střeše kontejneru Galerijní kontejner F. Dokumentace stavby F.. Architektonické a stavebně technické řešení F... Technická zpráva F...2 Výkresová část F...2. Půdorys.NP F Půdorys 2.NP F Půdorys 3.NP F Půdorys střechy F Řez A-A, Řez F Řez B-B F Pohled severní, západní F Pohled jižní, východní F DET 0, 02 F DET 03, 04 F...2. DET 05, 06, 07 F DET 08 F Tabulka kontejnerů F Tabulka skladeb F Tabulka dveří F Tabulka oken F Tabulka zámečnických prvků F Tabulka klempířských prvků F Tabulka truhlářských prvků F..3 Požárně bezpečnostní řešení F..3. Technická zpráva F..3.2 Výkresová část F Koordinační situace F Půdorys.NP F Půdorys 2.NP F Půdorys 3.NP F..4 Technické zabezpečení budovy F..4. Technická zpráva F..4.2 Výkresová část F Koordinační situace F Ponton- elektro, voda, kanalizace F Vodovod-.NP F Kanalizace-.NP F Vzduchotechnika-.NP F Elektro-.NP F Elektro- 2.NP F..5 nteriér F..5. Výkresová část F..5.. Galerijní kontejner F Kontejner- buffet

16 Výchozí podklad: - Container atlas, a practical guide to container architecture - Stavba a opravy lodí- Vladimír Jurenka, nž, Miroslav Hubert, nž. Petr Bílý - Mechanika ideálních kapalin- Bohumil Vybíral - Zákon č. 254/ 200 Sb., o vodách - Zákon č. 4/995 Sb., o vnitrozemské plavbě - Vyhláška Ministerstva dopravy č. 344/99 Sb. Řád plavební společnosti - webové stránky: Plovoucí_ putovní_galerie A BAKALÁŘSKÝ PROJEKT PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTA ARCHTEKTURY, ČVUT Ateliér: Doc. ng. akad. arch. Petr Hájek; ng. arch. Jaroslav Hulín Konzultant: ng. Pavel Štěpán

17 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. dentifikace stavby A.2 Charakteristika stavby A.3 Omezení plavby A.4 Schvalování stavby A.5 Kapacita stavby A.6 Bilance počtu osob A.7 Charakter území A.8 Napojovací body technických sítí A. 9 Údaje o průzkumech A. dentifikace stavby Název stavby: Plovoucí putovní galerie Místo stavby: kotviště: Rašínovo nábřeží- Výtoň, náplavka( mezi Palackého a Železničním mostem) Praha Autor projektu: Tereza Keilová Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení Datum: květen 202 A.2 Charakteristika stavby Předmětem projektu bylo navrhnout plovoucí objekt umístěný na Rašínově nábřeží. Byla navržena plovoucí putovní galerie, která funguje jako transport kulturních zážitku. Galerie se plaví po Vltavě dále po Labi až do Německa a je tlačena pomocí remorkéru, který je pronajmut. Objekt se skládá z ocelového pontonu, které bylo navrženo dle rozměrů pro průjezd minimálními rozměry plavebními komorami, které činí 0,6m a je vybaveno předměty pro napojení remorkéru. Na ocelovém pontonu je uloženo 20 stejně velkých použitých lodních kontejnerů, rozměry jsou 30 (2438 x 925 x 2896mm). Tyto kontejnery jsou při převozu složeny do jedné řady, kvůli stabilitě objektu a průjezdu pod mosty, minimální podjezdná výška mostů již v Praze činí 4,5m. Kontejnery jsou uzpůsobeny pro provoz galerie- jsou zatepleny, technologicky vybaveny a jsou navrženy tak, aby mohly být přeskupeny dle návrhu projektanta. Tato bakalářská práce zkoumá jednu z možností varianty podoby galerie. Tato podoba galerie je třípatrová, kontejnery se střídají a ve volných prostorách se promítá na plátna. Kontejnery mezi sebou vytváří atrium, ve kterém je možnost prezentace výstavy, diskuze nad tématy atd. A.3 Omezení plavby Úsek Vltava- Praha Mělník je klasifikován jako vodní cesta třídy Va. Kategorie, vyhovující k zařazení do kategorie vodních cest mezinárodního významu. Plavba je omezena Plavební vyhláškou č. 2/2003 Sb. Státní plavební správy ze dne 28. Ledna 2003 o úpravě čl a čl Řádu plavební bezpečnosti. Před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu na příslušném úseku vodní cesty je zakázána plavba všem plavidlům a musí být odklizeny do ochrance přístavů. A.4 Schvalování stavby Dle zákona 4/ 995 Sb. O vnitrozemské plavbě: Plovoucí stavba musí být schválena jako plavidlo. Schválení vydává plavební správa a vyžaduje obdobný rozsah dokumentace jako u klasického stavebního povolení. Musí být vydáno evidenční označení plavidla. Na plavidlo se nevztahují ČSN týkající se pozemních staveb, v této práci jsou v některých případech brány na vědomí. A.5 Kapacita stavby Plocha pontonu: 500 m 2 Celková užitková plocha: 703,4 m 2

18 A.6 Bilance počtu osob Pracovníků pro montáž galerie: 2 jeřábníci + 4 osoby Dovolená kapacita osob( výpočet dle ponoru pontonu) 500 lidí Povolená kapacita v jednom kontejneru : 0 lidí A.7 Charakter území Objekt je kotven u Rašínova nábřeží Výtoň. Rašínovo nábřeží leží na pravém břehu Vltavy mezi Železničním mostem a Palackým mostem. Délka nábřeží je cca 950 m. Nábřeží je určeno pro automobilovou a tramvajovou dopravu a pro pěší. Na přilehlé náplavce je kotviště pro parníky a lodě Pražské paroplavební společnosti na okružní plavby Prahou. Náplavka je rovná s kamenným dlažebním povrchem a momentálně je využívána jako parkoviště, prostor pro víkendové trhy, vede tudy cyklostezka. A.8 Napojovací body technických sítí Ponton je napojen na vodovodní přípojku a elektro přípojku. Přípojky se nachází ve skříni v uliční lampě. Kanalizace je řešena pomocí odpadních jímek, která se vyváží jednou za týden. A. 9 Údaje o průzkumech Nadmořská výška náplavky činí 88,35 m.n.m.

19 Plovoucí_ putovní_galerie B BAKALÁŘSKÝ PROJEKT SOUHRNNÁ TECHNCKÁ ZPRÁVA FAKULTA ARCHTEKTURY, ČVUT Ateliér: Doc. ng. akad. arch. Petr Hájek; ng. arch. Jaroslav Hulín Konzultant: ng. Pavel Štěpán

20 B. SOUHRNNÁ TECHNCKÁ ZPRÁVA B.. Účel objektu B..2 Dopravní řešení B..2 Dopravní řešení B..3Urbanistické řešení B..4 Architektonické řešení B..5 Dispoziční a funkční řešení B..6 Přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu B.2 Konstrukční a technické řešení B.2.Základy objektu B.2.2 Svislé nosné konstrukce B.2.3 Vodorovné nosné konstrukce B.2.4Střešní plášť B.2.5 Obvodový plášť B.2.6 Dělící konstrukce B.2.7Podhledové konstrukce B.2.8 Podlahy B.2.9 Povrchové úpravy B.2.9 Povrchové úpravy B.2.0 Výplně otvorů B.2. Zámečnické výrobky B.2.2 Klempířské výrobky B.2.3 Nátěry B.2.4 Vliv stavby na životní prostředí B.. Účel objektu Třípodlažní plovoucí galerie se nachází na Rašínově nábřeží a kotví mezi Železničním mostem a Palackým mostem. Objekt má funkci posílat výstavu a propojit tak města které spojuje říční systém Vltava Labe až dále do Německa, kde je větší využití tohoto systému. Objekt je možno skládat a přeskupovat kontejnery v modulovém systému. V bakalářské práci byla řešena jedna z variant podoby výstavy. B..2 Dopravní řešení Objekt je přístupný z náplavky po třech lávkách. Tyto lávky jsou široké 400mm dle výpočtu úniku lidí při hrozícím požáru. Příjezd k objektu auty je možný. Nejbližší zastávka tramvaje je vzdálená 2 minuty chůze od přístupu na ponton. Ponton je po složení výstavy tlačen tlačným remorkérem dále po řece. B..3Urbanistické řešení Základním rysem urbanistického řešení je propojení měst pomocí říčního systému. Navrhují plovoucí putovní galerii s funkcí jako vzkaz v lahvi- předání důležité informace. B..4 Architektonické řešení Zadání projektu bylo vytvořit plovoucí objekt na pontonu o rozměrech 50 x 0 m, tak aby přinesl další funkci na toto místo. Objekt je kotven podél Rašínovy náplavky. Jeho vzhled při příjezdu je zcela stejný jako příjezd nákladní lodi plné kontejnerů. Podobu stavba získá až po složení, stavba je třípatrová a láká návštěvníky venkovním promítáním na plátna. Architektonický výraz budovy je dán modulovým seskládáním kontejnerů, kontejnery jsou zároveň nosnou konstrukcí galerie. Kontejnery mezi sebou vytváří atrium, ve kterém je možnost prezentace výstavy nebo občerstvení v místním malém buffetu. B..5 Dispoziční a funkční řešení Objekt je třípodlažní. Kontejnery jsou na sebe střídavě položeny a dotýkají se v jejich nosných rozích. Mezeru mezi kontejnery vyplňují plátna na které se promítá směrem ven. Dispozice kontejnerů je dána jejich modulací a technickým zařízením. Je dáno : sanitární kontejner ( E- viz výkresy), obytný kontejner (A viz výkresy) a kontejner buffet- (C- viz výkresy) musí být vždy v prvním patře díky napojení na kanalizaci a systém vodovodu. Ostatní kontejnery mohou být v jakémkoli patře a přístupné jejich dveřními otvory, jsou napojeny na elektřinu venkovními zásuvkami. Venkovní vzhled galerie působí jako zeď, uvnitř je malá atrium pro promítání. Propojovací prvkem mezi kontejnery je dvojí schodiště- jedno venkovní a druhé vnitřní.

21 B..6 Přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu Přístup do objektu je možný pomocí lávek. Horizontální přístup mezi kontejnery je zajištěn lehkými duralovými rampami. Vertikální přístup je umožněn pomocí nůžkové zvedací plošiny která dosahuje výšky 7 metrů. Je umístěna v levém malém atriu u kontejneru A. Při zvednutí do výšky 2.NP nebo 3. NP se odmontuje pororoštové zábradlí, které by jinak bránilo vjezdu vozíčkáře na střechu kontejneru. B.2 Konstrukční a technické řešení B.2.Základy objektu Základy objektu tvoří ocelový ponton, který je obalen plechem o tl. 2 mm ve kterém jsou umístěny technické místnosti pro provoz galerie. Ponton je tvořen ocelovým profily 200, které vytváří Vierendeellovy nosníky a ztužují tak ponton v podélném směru. Zároveň jsou v něm vytvořen vodotěsné komory, pomocí plechu tl. 6mm, které jsou přístupné shora pontonu kruhovými šachtami Ø 600 mm. Ty to šachty jsou používány je v případě technické poruchy uvnitř vodotěsných komor. Jinak tyto komory slouží v případě zatopení, aby nedošlo zaplavení všech vnitřní prostor pontonu. Ponton je na obou koncích zkosen pod úhlem 25. Záď pontonu je vybavena prvky pro napojení na tlačný remorkér. Přesné rozměry jsou dimenzovány ve výkresové dokumentaci. Konstrukce pontonu je svařovaná Ponor nezatíženého plavidla je 00mm, přičemž 300 mm je ponecháno jako bezpečnostní. Ponton bude na obou koncích označen ponorovými stupnicemi. B.2.2 Svislé nosné konstrukce Nosný systém galerie tvoří kontejnery. Kontejnery jsou nejvíce nosné v jejich rozích. V místech křížení jsou vyztuženy nosnými profily U 60, které jsou zakončeny stejnými profily jako jsou v rozích kontejneru o velikosti 60 x 60 x 20mm. Propojení kontejnerů je pomocí zámků (= twistlock) které jsou navařeny k pontonu. Horní dvě patra kontejnerů jsou také v rozích spojeny zámky- tím je vytvořena stabilita a tuhost objektu. B.2.3 Vodorovné nosné konstrukce Vlastní střecha kontejneru není pochozí, proto je navržen rošt z U profilů 60, které jsou propojené tenkostěnnými profily U 20, na tomto roštu je pak položena pororoštová podlaha. Propojení kontejnerů je pomocí zámků (= twistlock) které jsou navařeny k pontonu. Horní dvě patra kontejnerů jsou také v rozích spojeny zámky- tím je vytvořena stabilita a tuhost objektu Ponton je kotven pomocí lan na břehu a vlastními kotvami, tím je podpořena stabilita celého objektu. B.2.4Střešní plášť Je navržen textilní plášť. Nosnými prvky mezi textiliemi je U profil 40, který je naohýbaný do tvaru dle výkresů- výška oblouku je 365mm. V nosných prvcích je hliníkový profil, do kterých je zasunuta textilie. Odvod vody je v místech napojení na kontejnery na střechu kontejneru, kterému jsou navrženy v jeho rozích plastové svody, které jsou vzájemně propojeny, v místě napojení na spodní kontejner stéká na střechu skrz pororoštový rošt kontejneru a znovu je svedena do dalšího plastového svodu. Napojení na rámovou konstrukci plátna: rámová konstrukce má ve své horní části vytvořen okapní hranatý svod svými svislými nosnými profily 70 mm x 60 mm je voda svedena dále na střešní plášť spodního kontejneru. B.2.5 Obvodový plášť Plášť kontejnerů je tvořen trapézovým plechem který je z vnitřní strany zateplen PUR pěnou v tloušťce od 35mm 00mm. V o bvodovém plášti je vytvořen dřevěný nosný systém pro obložení OSB deskami nebo SDK deskami. Tento nosný systém je tvořen smrkovými prkny s osovými vzdálenostmi výrobních rozměrů OSB desek- 250mm, OSB desky jsou tloušťky 5 mm. Mezi OSB deskami a PUR pěnou je vložena Parozábrana- PE folie B.2.6 Dělící konstrukce Dělící konstrukce jsou navrženy jen v kontejneru A, C a E. Jsou vytvořeny z SDK panelů,, tloušťky dle výkresové dokumentace. B.2.7Podhledové konstrukce Podhled kontejnerů je tvořen OSB deskami, které jsou kotveny k hliníkový prvkům. V prostoru mezi zateplením a OSB podhledem je vytvořen prostor pro vedení elektro instalace. B.2.8 Podlahy Pro kontejnery byla navržena zateplená podlaha pokrytá šedivým marmoleem tl. 2mm. Pod marmoleem se nachází topné folie Ecofilm. Na daný rozměr je použito 3 ks topných folií šíře 600mm. Pod folií je podlahová izolace Climapor která leží na OSB desce tl.5mm. Spodní konstrukce kontejneru je zateplena PUR pěnou tloušťky 25mm a zakryta voděodolnou překližkou. Ponton má dřevěnou palubu- rošt ze smrkových prken. B.2.9 Povrchové úpravy Trapézový plech kontejnerů není povrchově upravován, vnitřní stěny z OSB desek nejsou povrchově upravovány, SDK stěny jsou natřeny na bílým nátěrem. B.2.0 Výplně otvorů Vstupy do kontejnerů jsou zaskleny systémem posuvných dveří Maestro TH od firmy Sapa. Jedná se dvoukřídlé rámy se dvěma kolejnicemi. Rám je navržen s přerušeným tepelným mostem. V případě nepoužívání dveřního tvoru- jsou dveře uzamčeny a zakryty vnitřní OSB deskou a tím je prodloužena vnitřní vystavovací plocha. Výplň otvorů je z tvrzeného lepeného skla,. Ostatní dveře jsou plné dřevěná osazené v ocelové zárubni. Posuvné okno u kontejneru- buffet je použito stejného rámu jako dveřní posuvné profily galerijních kontejnerů

22 B.2. Zámečnické výrobky Viz specifikace zámečnických výrobků B.2.2 Klempířské výrobky Všechny výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu. B.2.3 Nátěry Konstrukce pontonu je opatřena nátěrem proti korozi Steel Master- tento nátěr musí být obnovován v cyklu 0 let. B.2.4 Vliv stavby na životní prostředí Stavba nemá vliv na životní prostředí. B.3 část zásady organizace výstavby Viz technická zpráva části E organizace výstavby B.4 stavebně konstrukční řešení Stavba je založena na ocelovém pontonu, který tvoří Vierendeelovy nosníky. Kontejnery jsou vyztuženy nosnými profily U v místě křížení, pro větší variabilitu vzhledu galerie. B.5 požárně bezpečnostní řešení Viz technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Objekt typu OB3, hořlavý. B.6 Technické zabezpečení budovy Budovy je napojena na přípojky vedoucí z náplavky a to na elektro a vodovodní přípojku, kanalizace je řešena pomocí jímky v technické místnosti. B.7 nteriér Byl navržen interiér pro výstavu anastomosis.

23 Plovoucí_ putovní_galerie C BAKALÁŘSKÝ PROJEKT STUACE STAVBY FAKULTA ARCHTEKTURY, ČVUT Ateliér: Doc. ng. akad. arch. Petr Hájek; ng. arch. Jaroslav Hulín Konzultant: ng. Pavel Štěpán

24 OBSAH C.. Situace širší vztahy C..2 Koordinační situace

25

26 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATONAL PRODUCT ,35 vedeno v náplavce ,00 +87,60 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATONAL PRODUCT vedoucí ústavu: Prof. ng. Arch. Ladislav Lábus vedoucí projektu: Doc.ng. akad. arch. Petr Hájek, ng. arch. Jaroslav Hulín konzultant: ng. Pavel Štěpán zodpovědný projekt.: TEREZA KELOVÁ vypracoval: TEREZA KELOVÁ stavba: díl: PLOVOUCÍ PUTOVNÍ GALERE STUACE STAVBY Rašínovo nábřeží, Praha FAKULTA ARCHTEKTURY formát datum stupeň úsek: THÁKUROVA 7 PRAHA 6 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ C 2 x A4 V /202 DSP obsah: číslo výkr.: KOORDNAČNÍ STUACE :250 C..2

27 Plovoucí_ putovní_galerie D BAKALÁŘSKÝ PROJEKT DOKLADOVÁ ČÁST FAKULTA ARCHTEKTURY, ČVUT Ateliér: Doc. ng. akad. arch. Petr Hájek; ng. arch. Jaroslav Hulín Konzultant: ng. Pavel Štěpán

28 OBSAH D.. Tepelně technické posouzení- střecha, stěna, podlaha kontejneru ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNCKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN SO 3788, ČSN EN SO 6946, ČSN a STN Teplo 2009 Název úlohy : střecha kontejneru Zpracovatel : Tereza Keilová Zakázka : Datum : KONTROLNÍ TSK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Strop, střecha - tepelný tok zdola Korekce součinitele prostupu du : W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] OSB desky Bauder PUR A Trapézové plec Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.0 m2k/w dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2k/w Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2k/w dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : -3.0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 6.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 60.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN SO Počet hodnocených let : TSK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN SO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : 5.09 m2k/w Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.9 W/m2K

29 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.2 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT :.2E+00 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : 54.3 Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 2.0 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN SO 3788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 4.65 C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] E-0009 Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: kg/m2,rok Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 0.54 kg/m2,rok Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -5.0 C. Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN SO 3788: Roční cyklus č. V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo 2009 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRTÉRÍ ČSN (2007) Název konstrukce: Rekapitulace vstupních dat střecha kontejneru Návrhová vnitřní teplota Ti: 5,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -3,0 C Teplota na vnější straně Te: -3,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 6,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 55,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] OSB desky 0,02 0,30 50,0 2 Bauder PUR A 0,25 0,025 80,0 3 Trapézové plechy 0, , ,0. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5. v ČSN ) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr + DeltaF = 0,802+0,05 = 0,87 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,954 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN ) Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,9 W/m2K U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6. a 6.2 v ČSN ) Požadavky:. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0, kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Vyhodnocení. požadavku musí provést projektant. OSTATNÍ POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRTÉRÍ ČSN (2007) Název konstrukce: Rekapitulace vstupních dat střecha kontejneru Návrhová vnitřní teplota Ti: 5,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -3,0 C Teplota na vnější straně Te: -3,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 6,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 55,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] OSB desky 0,02 0,30 50,0 2 Bauder PUR A 0,25 0,025 80,0 3 Trapézové plechy 0, , ,0. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5. v ČSN )

30 Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr + DeltaF = 0,802+0,05 = 0,87 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,954 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN ) Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,9 W/m2K U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6. a 6.2 v ČSN ) Požadavky:. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0, kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Vyhodnocení. požadavku musí provést projektant. OSTATNÍ POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNCKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN SO 3788, ČSN EN SO 6946, ČSN a STN Teplo 2009 Název úlohy : stěna kontejneru Zpracovatel : Tereza Keilová Zakázka : Datum : KONTROLNÍ TSK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Stěna Korekce součinitele prostupu du : W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] OSB desky PE folie Bauder PUR A Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.3 m2k/w dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2k/w Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2k/w dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : -3.0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 6.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 60.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN SO Počet hodnocených let : TSK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN SO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : 5.52 m2k/w Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.76 W/m2K

31 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 2.E+00 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : 46.6 Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 2.5 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN SO 3788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 4.75 C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Množství difundující vodní páry Gd : 4.685E-0009 kg/m2s Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN SO 3788: Roční cyklus č. V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo 2009 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRTÉRÍ ČSN (2007) Název konstrukce: Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: stěna kontejneru 5,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -3,0 C Teplota na vnější straně Te: -3,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 6,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 55,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] OSB desky 0,05 0,30 50,0 2 PE folie 0,000 0, ,0 3 Bauder PUR A 0,35 0,025 80,0. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5. v ČSN ) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr + DeltaF = 0,802+0,05 = 0,87 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,957 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN ) Požadavek: U,N = 0,30 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,8 W/m2K U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6. a 6.2 v ČSN ) Požadavky:. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0, kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRTÉRÍ ČSN (2007) Název konstrukce: Rekapitulace vstupních dat stěna kontejnery Návrhová vnitřní teplota Ti: 5,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -3,0 C Teplota na vnější straně Te: -3,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 6,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 55,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] OSB desky 0,05 0,30 50,0 2 PE folie 0,000 0, ,0 3 Bauder PUR A 0,35 0,025 80,0. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5. v ČSN ) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr + DeltaF = 0,802+0,05 = 0,87 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,957 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

32 Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN ) Požadavek: U,N = 0,30 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,8 W/m2K U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6. a 6.2 v ČSN ) Požadavky:. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0, kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNCKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN SO 3788, ČSN EN SO 6946, ČSN a STN Teplo 2009 Název úlohy : podlaha kontejneru Zpracovatel : Tereza Keilová Zakázka : Datum : KONTROLNÍ TSK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Strop - tepelný tok shora Korekce součinitele prostupu du : W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] Podlahové lino PE folie OSB desky Bauder PUR A Překližka Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.7 m2k/w dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2k/w Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2k/w dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : -3.0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 6.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 60.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN SO Počet hodnocených let : TSK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN SO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : 6.27 m2k/w

33 Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.54 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.7 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 2.5E+00 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 2.7 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN SO 3788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 4.89 C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Množství difundující vodní páry Gd : 3.87E-0009 kg/m2s Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN SO 3788: Roční cyklus č. V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo 2009 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRTÉRÍ ČSN (2007) Název konstrukce: podlaha kontejneru Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: 5,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -3,0 C Teplota na vnější straně Te: -3,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 6,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 55,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] Podlahové linoleum 0,002 0,70 000,0 2 PE folie 0,000 0, ,0 3 OSB desky 0,50 0,30 50,0 4 Bauder PUR A 0,25 0,025 80,0 5 Překližka 0,009 0,090 50,0. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5. v ČSN ) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr + DeltaF = 0,802+0,000 = 0,802 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,962 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN ) Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,5 W/m2K U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6. a 6.2 v ČSN ) Požadavky:. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0, kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRTÉRÍ ČSN (2007) Název konstrukce: Rekapitulace vstupních dat podlaha kontejneru Návrhová vnitřní teplota Ti: 5,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -3,0 C Teplota na vnější straně Te: -3,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 6,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 55,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] Podlahové linoleum 0,002 0,70 000,0 2 PE folie 0,000 0, ,0 3 OSB desky 0,50 0,30 50,0 4 Bauder PUR A 0,25 0,025 80,0 5 Překližka 0,009 0,090 50,0. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5. v ČSN ) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr + DeltaF = 0,802+0,000 = 0,802

34 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,962 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN ) Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,5 W/m2K U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6. a 6.2 v ČSN ) Požadavky:. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0, kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software

35 Plovoucí_ putovní_galerie E BAKALÁŘSKÝ PROJEKT ZÁSADY ORGANZACE VÝSTAVBY FAKULTA ARCHTEKTURY, ČVUT Ateliér: Doc. ng. akad. arch. Petr Hájek; ng. arch. Jaroslav Hulín Konzultant: ng. Michal Pánek

36 OBSAH: E.. Technická zpráva E..2 Výkresová část E..2. Koordinační situace E.. TECHNCKÁ ZPRÁVA POPS OBJEKTU Jedná se o plovoucí putovní galerii, která se skládá z ocelového pontonu na němž je uskladněno 20 stejně velkých kontejnerů. Kontejnery jsou poskládány v jedné rovině tak, aby galerie mohla podplout pod mosty. Koncept galerie je založen na tom, aby se v místě vylodění mohla přestavět do podoby galerie pomocí autojeřábů. Tato bakalářská práce se zabývá jednou z variant složení galerie PLAVEBNÍ CESTA OBJEKTU Objekt začíná v přístavišti Rašínova nábřeží, v Praze Cesta třídy Vltava- Praha- Mělník Va Labe- Mělník- Wittenberg Va Wittenberg- Severní moře Vb Mittellandkanal Rýn Vc Průplav Rýn-Mohan-Dunaj Vb Mohan Vb Dunaj Via-Vb-Vc Va- parametry vodní cesty: 5 x 2m( délka x šířka) Maximální rozměry plavidla: 0 x 0,6 m, Ponor-,8m Podjezdná výška- 4,5 m >4.006 m ( výška nezatíženého objektu při plavbě) Šířka plavidla 0m - ostatním třídám vyhovuje ÚDAJE O STAVENŠT Řešené objekty. autojeřáb 2. autojeřáb 3. kontejner 4. montážní prostor 5. vodovodní přípojka 6. přípojka elektro Staveniště Ocelový ponton je vyroben v průmyslové hale a spuštěn na vodu v pražském přístavu Smíchov. Přístav Praha Smíchov má statut veřejného přístaviště s celoročním, časově neomezeným provozem. Je tvořen přístavním bazénem o rozloze 3,8 ha na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24-55,54 a přilehlou pozemní částí o výměře 4,3 ha.

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2008 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 Název úlohy : Stěna 1. Zpracovatel : pc Zakázka : Datum :

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 SO1 Název úlohy : Zpracovatel : Josef Fatura Zakázka : VVuB

Více

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r

Více

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ LABSKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH. ateliér: AULICKÝ AULICKÁ MIKULE KÁNDL AT - BP. 6 semestr 2011/2012 vypracoval:

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ LABSKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH. ateliér: AULICKÝ AULICKÁ MIKULE KÁNDL AT - BP. 6 semestr 2011/2012 vypracoval: ateliér: AULICKÝ AULICKÁ MIKULE KÁNDL AT - BP 6 semestr 2011/2012 vypracoval: Viachaslau FILIPENKA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT ČVUT FA PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ LABSKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Více

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti Ing. Naďa Zdražilová Ing. Jiří Teslík Ing. Jiří Labudek, Ph.D. Úvod Workshop pracovní

Více

ZPRÁVA č. 88/08. Stavebně technický průzkum konstrukcí mateřské školky Pod Vartou č. 609 SEMILY

ZPRÁVA č. 88/08. Stavebně technický průzkum konstrukcí mateřské školky Pod Vartou č. 609 SEMILY Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584 mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz ZPRÁVA č. 88/08 Stavebně technický průzkum

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Objekt: Bytový dům Za Sokolovnou 9 sekce C, D, E Praha 6 - Suchdol Adresa: Za Sokolovnou 9, Praha 6 - Suchdol Vlastník: Společenství pro dům

Více

Archeopark Mikulčice část Akropole. Dokumentace pro provedení stavby

Archeopark Mikulčice část Akropole. Dokumentace pro provedení stavby Identifikační údaje stavby, stavebníka a projektanta: Název akce: Objekt: Stupeň PD: Katastrální území: Dotčené pozemky: Archeopark Mikulčice část Akropole SO O1. - Hala nad I a II kostelem Dokumentace

Více

Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01

Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01 AKCE: Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty Riegrova 2111, Hořice 508 01 Investor: město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice 508 01 Projektant ing Jan Bartoš, Havlíčkova 145, Hořice 508

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA, KOMUNITNÍ CENTRUM A CHRÁNĚNÉ DÍLNY

MATEŘSKÁ ŠKOLA, KOMUNITNÍ CENTRUM A CHRÁNĚNÉ DÍLNY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JAN SOCHOR JAN SOCHOR ZS 2011/2012 NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: NURSERY SCHOOL, COMMUNITY CENTER AND SHELTERED WORKSHOP (ENG) Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (CZ): Anotace (CZ):

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

STAVEBNÍ FYZIKA. Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

STAVEBNÍ FYZIKA. Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB STAVEBNÍ FYZIKA Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB tel.776 896553 k.bazantova@seznam.cz

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ZADÁNÍ A PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ZADÁNÍ A PROVEDENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ZADÁNÍ A PROVEDENÍ STAVBY ÚVODNÍ ÚDAJE STAVEBNÍK: Nad Kazankou 230 Praha 7 - Trója GENERÁLNÍ PROJEKTANT:. Dykova 1, 101 Praha 10 IČO : 27418634 DIČ : CZ 27418634 tel., fax. 222518427

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing. TECHNICKÁ Odborná inženýrská, projekční a poradenská kancelář v oblasti oken/dveří, lehkých obvodových plášťů (LOP) a jiných fasádních konstrukcí. KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY

Více

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa jan.kurc@knaufinsula;on.com Zateplená dřevostavba Prvky které zásadně ovlivňují tepelně technické vlastnos; stěn - Elementy nosných rámových konstrukcí

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Výukový objekt E3, Studentská 1292/4, 461 17 Liberec 1 Stupeň: Dokumentace pro provedení

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ PROJEKT ZELENÁ ÚSPORÁM Navrhovaný stav (Varianta č.1) Stavebník: Petr a Barbora Vojvodíkovi Horní Nětčice 87 Místo stavby: Parcela č. 92/2 v k.ú. Opatovice

Více

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ Ing. Zdeněk Pešek Sadová 310 Družec IČO : 40914518 DIČ : CZ6103191512 ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Dánská 1991-1995, Kladno - Kročehlavy, 272 01 1. Technická zpráva 2. Odborný posudek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 010/2016 Název akce:

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16 Stavební, inženýrská a projektová kancelář Ing. Josef Fuk Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Soborská 28, Praha 6 - Dejvice, (Hanspaul City), PSČ: 16000 P. O. BOX 174, Praha 6 - Dejvice, PSČ:

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 8 Praha 5 tel.: +42 257 6, fax: +42 257 62 86 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

Projektová a inženýrská činnost, energetické audity, stavební fyzika Za Branou 276 594 51 Křižanov

Projektová a inženýrská činnost, energetické audity, stavební fyzika Za Branou 276 594 51 Křižanov KOMPAKT 503 Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Projektová a inženýrská činnost, energetické audity, stavební fyzika Za Branou 276 594 51 Křižanov Doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. Kachlíkova 13 Brno

Více

PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ

PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ PROTOKOL ČÍSLO: 34 ZPRACOVÁN DNE: 22.08.2012 ZADAVATEL Jméno a příjmení: Stanislav Kolář Telefon: 724 456 789 E-mail: kolar@seznam.cz Ulice: Průběžná, 123 Město,

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

MOBILNÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WOOD CONSTRUCTION > Ceník 2015/2016 Platnost od: 1.10.2015 CELKOVÁ CENA STAVBY NA KLÍČ

MOBILNÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WOOD CONSTRUCTION > Ceník 2015/2016 Platnost od: 1.10.2015 CELKOVÁ CENA STAVBY NA KLÍČ MOBILNÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WOOD CONSTRUCTION > Ceník 2015/2016 Platnost od: 1.10.2015 Struktura celkové ceny dodávky dřevostavby Celková cena CELKOVÁ CENA STAVBY NA KLÍČ Cena domu Povinná položka Cena

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Inštalácia nízkoemisného zdroja pre výrobu tepla v obci Detvianska Huta rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ. 6 - Stavební úpravy

Inštalácia nízkoemisného zdroja pre výrobu tepla v obci Detvianska Huta rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ. 6 - Stavební úpravy HEGAs, s.r.o. ul. Kaštanová 182 739 61 Třinec, 558 321 152 hegas@hegas.cz www.hegas.cz Název stavby: Inštalácia nízkoemisného zdroja pre výrobu tepla v obci Detvianska Huta rekonštrukcia kotolne v ZŠ a

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: 24127663 Projektant : Ing. Novák IČO: 14711770 Tel.: +420 252 546 463 info@engineers cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad:

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více