Číslo: 06 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Ročník: XX Datum vydání: 5. prosince 2011 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 06 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Ročník: XX Datum vydání: 5. prosince 2011 ZDARMA"

Transkript

1 Číslo: 06 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Ročník: XX Datum vydání: 5. prosince 2011 ZDARMA Vážení spoluobčané, téměř se tomu nechce věřit, ale další rok se pomalu chýlí ke konci a, přestože letošní počasí to zatím příliš nenaznačuje, nezadržitelně se blíží vánoce a s nimi nový rok. V nastávajícím čase adventu, kdy krátké dny střídají dlouhé večery a noci, můžeme najít chvilky klidu k rozjímání nad uplynulým obdobím, sčítat své životní zisky a ztráty, plánovat budoucnost a s jistými obavami i očekávat změny, které vždy s novým rokem přicházejí. Využijme i v dnešní uspěchané době předvánoční čas ke zklidnění a zamyšlení. Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám popřát klidné a spokojené prožití vánočních svátků, v roce 2012 pak mnoho zdraví, štěstí a vzájemného porozumění. Oldřich Tanert, starosta Betlémské světlo 2011 Již několik let přivážíme Betlémské světlo všem lidem dobré vůle. I letos Vás všechny zveme ke společné chvilce. Zastavme se v této uspěchané době, uvědomme si, cože se to vlastně děje. Společně načerpejme klid a pohodu krásné vánoční atmosféry. Odkud se Betlémské světlo šíří a co to vlastně je? Od roku 1986 nadace Světlo ve tmě každoročně hledá v Horním Rakousku Dítě Světla, které si svým chováním a ochotou pomoci druhým zaslouží přepálit plamínek z věčného světla v Bazilice Narození Páně v Betlémě do speciálního kahanu. Nadace Světlo ve tmě pomáhá především zrakově, ale i jinak postiženým lidem, a její pracovníci chtěli všem svým dobrodincům poděkovat originálním, ale zároveň milým a přátelským způsobem. Plamínku začali říkat Světlo z Betléma a slavnostně jej rozdávali všem lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Za rok na to byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. Odtud se tento křehký plamínek šíří do 25 evropských zemí. Milióny lidí po celé Evropě tak mají možnost získat Betlémské světlo a posílat dál tento novodobý symbol Vánoc. Svůj plamínek si můžete odpálit v 16:00 hodin u kostela v Rudě nad Moravou. Za středisko Junáka v Rudě přejeme všem našim občanům pokojné Vánoce a dobrý vstup do Nového roku Činovníci Junáka Moravští muzikanti z Rudy nad Moravou vás zvou na veřejnou zkoušku, která bude režírována jako Novoroční koncert v pátek 6. ledna 2012 od 19:30 v sále Na Záložně V programu zazní populární a ještě i vánoční melodie Tříkrálová sbírka Tak jako tradičně, bude začínat nadcházející rok na mnoha místech Tříkrálovou sbírkou, kterou organizuje Charita Šumperk za účasti dobrovolných koledníků, kteří se prokáží průkazem a zapečetěnou pokladničkou. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí žijícím zejména v děkanátu Šumperk. Část výnosu sbírky je určena i na humanitární pomoc do zahraničí. Tříkráloví koledníci vyjdou do ulic v období mezi 1. a 8. lednem 2012 ( v naší obci hlavně v pátek a v sobotu 6. a 7. ledna 2012), aby přinášeli do všech domovů požehnání a poprosili o pomoc pro ty, co ji potřebují. Marie Tanertová, asistentka sbírky Mikuláš pro dospělé Mikulášskou besídku pro dospělé pořádá v sále kulturního domu v Hrabenově v sobotu 3. prosince TJ Sokol Hrabenov. Jestli přijde Mikuláš, není jisté, určitě ale přijede pan Miloš Veselý, vinař z jihomoravských Rakvic, a přiveze s sebou vyprávění o víně s ochutnávkou a také víno k prodeji. Ochutnávka začne v 16:00 hodin. Zpestřením programu bude v 19:00 hodin vystoupení děvčat z TJ Sokol Hrabenov pod vedením Petry Šípové s ukázkou Hrabenovské zumby. Občerstvení k vínu a reprodukovaná hudba k poslechu i tanci jsou připraveny. Vstupné 20,- Kč. I.K. ZASTUPITELSTVO Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou se koná v sále Na Záložně v úterý 3. prosince v 17:00 hod. Kontejnery na elektrozařízení Od úterý bude v naší obci umístěno 5 kontejnerů firmy ELEKTROWIN určených k odběru vysloužilého drobného elektrozařízení z domácností. Kontejnery budou umístěny v Rudě nad Moravou (na parkovišti u Mašterů a u samoobsluhy), v Hrabenově, v Hosticích a v Bartoňově.

2 Plán zimní údržby pro rok Obec provádí úklid sněhu z místních komunikací prohrnováním v tomto pořadí ulic: Ruda n.m.: ulice Sportovní ke škole, Dlouhá, Zdravotní středisko Ruda parkoviště, střed obce, Vyhlídka, Jednota, následují ostatní místní komunikace (zajišťuje Rudská provozní s.r.o.) Hrabenov: komunikace navazující na silnici III. třídy. Dále budou následovat ostatní komunikace (zajišťuje Kameníček a.s.) Hostice: komunikace ZD - bytovka ZD, komunikace sousedící se silnicí III. třídy, ostatní komunikace (zajišťuje Kameníček a.s., úklid komunikace p. č zajišťuje p. Lubomír Gronych) Bartoňov, Radomilov: komunikace Bartoňov směr Bohutín, ostatní komunikace z Radomilova směrem na Bartoňov (zajišťuje Rudská provozní s.r.o.) Štědrákova Lhota: provádí se podle místních potřeb (zajišťuje Kameníček a.s.) Plán zimní údržby chodníků Se zimní údržbou chodníků v obci Ruda nad Moravou bude započato na ulici 9. května (od Lesů ČR), směrem k OÚ, pokračovat se bude Linhartovou ulici směrem k nádraží ČD. Následovat bude chodník u zdravotního střediska, chodník směrem na Hostice, chodník směrem na Hrabenov. Následně parkoviště před nádražím ČD (zajišťuje Rudská provozní s.r.o.). Splatnost poplatků v roce 2012 Komunální odpad: do (dle vyhlášky Obce Ruda nad Moravou) Psi: do (dle vyhlášky Obce Ruda nad Moravou). Poplatky za komunální odpad a psy se platí v pokladně obecního úřadu, složenky se nezasílají Hřbitovní poplatek: v měsících květen a červen, na základě doručené smlouvy a složenky. Je vybírán v pokladně obecního úřadu. Vodné: v měsících září a říjen (týká se občanů Hostic a Hrabenova), složenky se nezasílají, platí se v pokladně obecního úřadu. Termíny svozu odpadů v roce 2012 Komunální odpady - vždy v úterý v sudém týdnu v měsíci Plasty a nápojové kartony - vždy v pondělí v 1. lichém týdnu v měsíci (2. ledna, 13. února, 12. března, 23. dubna, 7. května, 4. června, 2. července, 13. srpna, 10. září, 8. října 2012) Usnesení z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 7/2011 konaného dne Zastupitelstvo obce neschvaluje: odvolání p. Oldřicha Tanerta z funkce starosty obce Ruda nad Moravou odvolání Mgr. Ivy Kleinové z funkce místostarostky obce Ruda nad Moravou odvolání PaedDr. Milana Tichého z funkce člena rady obce Ruda nad Moravou odvolání p. Jana Hladila z funkce člena rady obce Ruda nad Moravou odvolání p. Petra Pavelka z funkce člena rady obce Ruda nad Moravou Neuhrazené poplatky za rok 2011 Poplatky za rok 2011 dosud neuhrazené je možné zaplatit ještě do Po tomto datu budou nedoplatky předány k vymáhání soudní cestou. Usnesení z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 8/2011 konaného dne Zastupitelstvo obce schvaluje: rozpočtovou změnu č. 4 v příjmech a výdajích rozpočtu obce Ruda nad Moravou (schválena radou obce dne ) rozpočtovou změnu č. 5 (bez doplňku) k v příjmech a výdajích rozpočtu obce Ruda nad Moravou převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti účet (241 10) na účet obce Ruda nad Moravou ( položka 2329) ve výši ,-- Kč (je součástí rozpočtové změny č. 5) předložený návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu Ruda nad Moravou dle přílohy tohoto usnesení směnu občanské vybavenosti na st. 189/2 v k. ú. Ruda nad Moravou, záměr směny občanské vybavenosti na st. 189/2 v k. ú. Ruda nad Moravou schválen radou obce , záměr zveřejněn dne (vyvěšen , sejmut ) a obecních pozemků p.č. 544/7, ostatní plocha, výměra 116 m2 a p. č. 545/3, zahrada, výměra 43 m2, oba pozemky v k. ú. Ruda nad Moravou, záměr směny pozemků schválen radou obce dne , záměr zveřejněn (vyvěšen , sejmut ) za pozemky ve vlastnictví TJ Tatran Ruda p. č. 1004, ostatní plocha, výměra 107 m2, ZE st. 189, výměra 30m2, ZE 586/2, výměra 648 m2, ZE 594/2, výměra 223 m2, vše v k. ú. Ruda nad Moravou prodej obecního pozemku p. p. 431/9 v k. ú. Ruda nad Moravou, orná půda dle 23 odst. 4 a 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání výjimku z počtu žáků v Základní škole a Mateřské škole Hrabenov v součásti základní škola (pro školní rok 2011/2012) Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinnost od Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků obce Ruda nad Moravou č. 1/2011, účinnost od vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Ruda nad Moravou na zajištění předfinancování a financování projektu Cyklostezka Ruda nad Moravou po dobu jeho realizace v letech 2012 a 2013 ve výši celkových způsobilých výdajů ,-- Kč z toho dotace ÚRR (75%) tj ,-- Kč, podíl obce (25%) tj ,--Kč vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Ruda nad Moravou na zajištění údržby infrastruktury vybudované v rámci projektu Cyklostezka Ruda nad Moravou po celo dobu udržitelnosti projektu Zastupitelstvo obce neschvaluje: rozpočtovou změnu č. 5 s doplňkem ,-- k v příjmech a výdajích obce Ruda nad Moravou Zastupitelstvo obce bere na vědomí: předložený návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚP Ruda nad Moravou dle přílohy tohoto návrhu usnesení zápis č. 5 z jednání finančního výboru ze dne Zastupitelstvo obce vydává: Změnu č. 1 ÚP Ruda nad Moravou formou opatření obecné povahy, které je přílohou návrhu na usnesení, dle 43 odst. 4 a 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a dále dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce: oznámit veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy Změnu č. 1 ÚP Ruda nad Moravou 2 NAŠE OBEC

3 Přehled bohoslužeb o Vánocích sobota neděle pondělí sobota neděle 1.1. Štědrý den Slavnost Narození Páně Svátek sv. Štěpána Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie (rodiny s dětmi) Komňátka 7.30 Bušín Bohdíkov 7.30 Bohdíkov Raškov Štědr. Lhota Olšany Raškov Radomilov Požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky bude v pondělí v kostele v Rudě nad Moravou při mši v 9 hod. Koncert ke Tříkrálové sbírce je v neděli v kostele v Rudě nad Moravou v 14 hodin. Poznámka k čistírně odpadních vod a dotacím Vypadá to, že konečně přichází možnost vybudovat kanalizaci a ČOV ve všech místních částech Rudy nad Mor. (mimo Štědrákovu Lhotu). Proč tak pozdě? Původně měly odpadní vody odtékat do ČOV v Olšanských papírnách. Tak to bylo uvedeno i v krajském vodohospodářském plánu. Bohužel obec před léty neuzavřela písemnou dohodu s Olšanskými papírnami o čištění odpadních vod z Rudy. Proto musíme ČOV vybudovat v Rudě, což znamenalo změnu krajského vodohospodářského a také změnu územního plánu Rudy. To vše si vyžádalo řadu jednání a času. Nejbližším závazným termínem je 15. únor k tomuto datu musíme mít zpracován projekt ČOV a kanalizace, včetně územního rozhodnutí. Je to šibeniční termín. Nyní máme jednu z posledních možností získat dotaci na stavbu ČOV a kanalizace. Vysoké dotace z EU v roce 2013 končí. Po roce 2013 budou pokračovat dotace nižší a to i z EU Spolufinancování obcí bude s velkou pravděpodobností podstatně vyšší. Lubomír Štencl Kanalizace Během měsíce února bude možno podat žádost o dotaci na vybudování kanalizace a ČOV z prostředků EU. Podle dostupných informací je pravděpodobné, že půjde o poslední možnost získat peníze na tento účel za velmi výhodných podmínek, tedy s malou finanční spoluúčastí obce. Přesto, že uděláme vše pro to, aby byla žádost podána včas a se všemi náležitostmi, nelze zaručit, že se podaří zmíněnou dotaci získat. Abychom měli veškeré potřebné materiály a podklady včas připraveny, je nutné urychleně vypracovat projektovou dokumentaci potřebnou pro ukončení územního řízení. A v tom nám mohou pomoci občané svým vstřícným přístupem a pochopením. Ke kanalizaci budou připojeny všechny části naší obce mimo Lhotu Štědrákovu. Větší část kanalizace bude spádová, pouze v Hrabenově je nutno zvolit kanalizaci tlakovou. Její realizace vyžaduje umístění jímky o průměru 60 cm zapuštěné do země na každém pozemku, proto budou v nejbližších dnech občané Hrabenova písemně osloveni a požádáni, aby se vyjádřili, zda s umístěním jímky na svém pozemku souhlasí. Rovněž se v KD Hrabenov uskuteční setkání s občany, na kterém projektant Ing. V. Zouhar vysvětlí technické podrobnosti a detaily připojení i provozu. Podaří-li se nám dotaci získat, musí být realizace projektu včetně vyúčtování dokončena do konce roku Na otázku, proč teprve v tuto chvíli začínáme připravovat podklady potřebné k podání žádosti o dotaci, je velmi jednoduchá odpověď: nutnou podmínkou bylo schválení Změny č.1 územního plánu obce, což se po velkých průtazích konečně podařilo. I. Kleinová Dne 21. ledna 2012 se uskuteční v KD Na Záložně Obecní Ples Skupina SYRINX z Olomouce má bohaté zkušenosti, hudební vzdělání, špičkovou aparaturu a jejich repertoár je tou nejlepší volbou pro dobrou zábavu všech věkových kategorií. Občerstvení na plese budou do budoucna střídavě zajišťovat neziskové organizace fungující v našich obcích. Na tomto prvním plese v roce 2012 zajistí občerstvení dobrovolní hasiči z Hrabenova. Doprovodný program a bohatou tombolu zajišťuje Kulturní komise při Obecním úřadu v Rudě nad Moravou. Srdečně zveme všechny občany. SDH Hrabenov pořádá v KD Hrabenov Štěpánská zábava , začátek ve 20:00 hod, hraje DJ Citronek Dětský maškarní bál , začátek ve 14:00 hod Maškarní bál pro dospělé , začátek ve 20:00 hod, hraje TYGRR a VLLK Zimní čas v RUDĚ Občas se u mne zastaví rudští občané a ptají se, proč mám za oknem v prvním patře rodinného domu HODINY. Na to je jednoduchá odpověď. Zavedení zimního času s tím však nemá mnoho společného, ale paní ZIMA ano. Vždy brzy ráno, cca kolem půl šesté provádím úklid sněhu, je-li jej mnoho, sněhovou frézou, je-li jej méně, sněhovým hrablem. Podstatné však je, abych sníh měl uklizený z ulice tak, aby rodiče s dětmi nebo děti samy šly po uklizené ploše Dlouhé ulice, a navíc já stihnul v celou nebo v půl se podívat na ranní zprávy v televizi. Též pro mne jsou velkým zadostiučiním slova rodičů či dětí: Přidej, pospěš si, ať přijdeme včas!, Přidej, za deset minut už zvoní! A i jiné věty: Za chvíli nám to jede!, Hoď sebou, ať stihneme autobus! atd. K tomuto účelu též slouží tyto ZIMNÍ HODINY za oknem našeho rodinného domu v Dlouhé ulici č. p Hezké Vánoce a zimní čas a pohodu Vám všem rudským občanům, včetně chodců Dlouhou ulicí přeje Ing. Vladislav RULÍŠEK Jubilanti Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Jubilanti - listopad 2011 Skřivánková Edita Ruda nad Moravou 70 let Šťastná Marie Ruda nad Moravou 70 let Kováč Rostislav Hostice 70 let Homola Miroslav Hrabenov 80 let Janků Vlasta Hostice 81 let Fialová Judita Ruda nad Moravou 82 let Mílová Květoslava Hrabenov 83 let Turková Stanislava Štědrákova Lhota 83 let Švecová Milada Ruda nad Moravou 83 let Osladil Miloslav Radomilov 84 let Mynář Jindřich Hrabenov 86 let Mílová Jitka Bartoňov 86 let Rulíšková Stanislava Hostice 87 let Vénosová Marie Hrabenov 87 let Tomšů Melánie Ruda nad Moravou 88 let Jubilanti - prosinec 2011 Gronychová Jaroslava Hrabenov 70 let Burešová Božena Ruda nad Moravou 70 let Krystková Alžběta Hrabenov 70 let Klimeš Jan Hrabenov 75 let Ondráček Zdeněk Hrabenov 80 let Janíček Adolf Ruda nad Moravou 80 let Kašparová Zdenka Ruda nad Moravou 81 let Kouřil Josef Štědrákova Lhota 81 let Koubková Anna Hostice 82 let Osladilová Anna Radomilov 82 let Hladilová Anna Hrabenov 84 let Adámek Oldřich Ruda nad Moravou 84 let Banková Božena Hrabenov 86 let Václavková Marie Hostice 88 let Bín Jan Hrabenov 89 let Krmelová Marie Bartoňov 91 let 3 NAŠE OBEC

4 S poděkováním panu Miroslavu Ruprichovi můžeme otisknout další příspěvek k historii Rudy nad Moravou. Kapitolu k osídlování Rudy a okolí berte prosím i jako pozvánku na připravovanou přednášku pana M. Rupricha. Předpokládáme, že přednáška by se mohla uskutečnit v zimních měsících. Bude obsahovat další zajímavé a především podrobnější informace k dnešnímu tématu. Zdeněk Klimeš Osídlení Rudy a okolí Ruda Kdy byla Ruda založena nevíme, ale podle vyhodnocení dostupných údajů lze konstatovat, že způsob založení byl jiný, než u ostatních okolních vsí. Všechna sídliště tehdejší doby byla totiž zakládána na říčkách nebo potocích, ale Ruda, která jako by měla snad být sídlištěm větším - s kostelem, farou a hřbitovem pro ostatní vsi, byla založena, jak je na starých mapách vidět téměř na suchu, na nepatrném návrší, zvedajícím se od trasy silnice vedoucí k nádraží. Tomuto místu se dodnes říká Klaprštot. (Dle významného historika středověku a ředitele archivu v Brně Fr. Hrubého je slovo Klapperstadt uváděno ve starých purkrechtních knihách. Je složeno ze dvou slov. Klappery bývali nazýváni nejstarší obyvatelé daného území). Rudská rovina, rozkládající se mezi Blýškačem a úpatím Žďáru, byla tehdy neobdělávatelnou bažinou ustavičně splachovanou řekou Moravou z jedné strany a navršovanou záludným potůčkem od Žďáru ze strany druhé. Žďárský les, sahající tehdy až k rudské rovině, byl tenkrát ještě skutečným pralesem. A toto vše zapříčinilo, že se Ruda po několik století nemohla stavebně rozvíjet. Hostice Kolonizování údolí severně od Rudy, t.j. osídlování údolí hostického potoka, probíhalo ve stejnou dobu jako Rudy, ale způsobem docela odlišným. Obec byla osídlována při potoku. Od potoka byly jednotlivé příděly vytyčovány. Příděl půdy byl prováděn podle starého práva, t.j. způsobem hostinným. To znamená, že osazenci na půdě byli považováni za hosty na půdě jim přidělené. Celé takové sídliště bylo nazýváno přiléhajícím názvem Hostýz. Protože sídliště byla dvě, říkalo se dolnímu a většímu Hostýz Velký neboli Dolní a hornímu a menšímu Hostýz Malý nebo Horní - dohromady se jim říkalo ty Hostýze. Hostýz Malý byl skutečně nepatrný, mohl sestávat pouze ze dvou, tří stavení, která pravděpodobně stála na ostrohu, kde bývala pazderna, později zvaná Krobotova chaloupka. Mezi rokem 1397 a 1489 podlehly obě Hostýze katastrofě, nejspíše katastrofě povodní. Po ní byl Dolní Hostýz (nebo Velký Hostýz) zase postaven, ten Malý (nebo Horní) již ne, a proto bývá v dalších záznamech uveden jen Hostýz a Pustý Hostýz, t.j. prázdné, pusté místo. Když asi po třech stech letech bylo r a 1827 odprodáno emfyteuticky Ruda po r několik stavebních míst a na nich postaveno devět domků, byla tato nová kolonie nazvána Pustou (o povodni a postavení Hostic někdy příště). Poznámka: Emfyteutické právo - ve středověku forma právního uspořádání mezi majitelem půdy a jejím držitelem, kdy byla z půdy vlastníkovi jednorázově zaplacena určitá zákupní suma (anleit) a dále placena pouze pevně stanovená pozemková renta (obvykle peněžní). Emfyteutické právo dávalo držitelům pozemků lepší právo k půdě než staré systémy, zejm. zaručovalo placení stabilní daně (renty), kterou nemohl vlastník půdy libovolně zvyšovat. S emfyteutickou držbou obvykle souviselo právo svobodného prodeje či odkazu. Kupčov K oběma výše popsaným osadám na hostickém potoce patřila další část v údolí řeky Moravy, nazývaná odjakživa Kupčov, později Gotzendorf a dnes Aloisov. Kupčov sestával již tehdy z honosnějšího panského dvora, stojícího v místech dnešního domu čp 1. Sestával z obytné (a dříve i správní) budovy s věžičkou a hodinami, pak z ovčína (dnes je tam čp. 2) a konečně z panské vápenice, která stávala o něco severněji na vyvýšeném místě. Tato vápenice také odváděla pánům poručníkům 2 a půl groše čistého zisku z každé vypálené pece vápna. Všechny tři osídlené uvedené části měly v historii mnoho společného. Kupčov je v gruntovních knihách veden při Rudě, v 19. století u Hostic a nikdy nebyl veden jako samostatná ves, a tak nikdy neměl svého rychtáře. V nejstarších dokumentech zastupoval mnohdy rudský rychtář hostické obyvatele. Po odkoupení rudské rychty vrchností rudského panství zastupoval v letech 1614 až 1635 rudské obyvatele rychtář hostický. Rudský urbář z let 1615 až 1650 je pro obě obce veden jako společná agenda. Další osídlenou částí (až do 30. let 17. století, kdy byla vykoupena rudskou vrchností a pole byla přiřazena k doubravickému statku), která sice nepatřila k Rudě, ale bezprostředně na ni navazovala byla Doubravice (především doubravický dvůr). Doubravice patřila k Olšanům. Na mapě jsou zakresleny domy z období po konfiskaci majetku Ladislavu Velenovi. Majitelem rudského panství mimo jiných panství se stal Karel z Lichtenštejna. Z nemovitostí dodnes existujících je na mapě zámek a část kostela (chrámová loď v délce tří oken). Na mapě je dále znázorněna fara, která byla v té době v havarijním stavu (rudská farnost, podobně jako sedm dalších, patřila k farnosti štítecké). Na mapě nejsou zakreslena Truska, o kterých jsem nenašel žádnou zmínku (na Truskách stál před postavením zámku v jeho blízkosti hamr). Vlevo od zámku byla vrchnostenská palírna, na nádvoří zámku vrchnostenský pivovar a před zámkem (dnes Lesy ČR) vrchnostenský lesní úřad. V dnešní Sportovní uličce stávala na místě dnešního č. p. 66 erbovní rychta. Nad kostelem tvořila skupina domů vlastní vesnici a na dnešním místě stál i tenkrát mlýn (horní). Dolním rudským mlýnem byl označován mlýn, který stál v místech dnešní olšanské papírny. Oba mlýny byly pravděpodobně postaveny na místech, kde stály hamry. Zdroje a literatura: 1) OVM Šumperk 2) Kronika Rudy z r ) Březina Jan Vlastivěda moravská, 1932 Brno 5) Šulová Anežka 6) Kronika Ignáce Doležela opis Fr. Pánek Majitelé Rudy Do roku 1350 byla Ruda ve vlastnictví moravského markraběte. Přibližně roku 1350 byla Ruda, stejně jako všechny obce v okolí, které byly umístěné na pravém řeku Moravy, při zábřežském panství. V letech patří rodu Šternberků, v letech pánům z Kravař, rodu Tunklů z Brníčka, rodu Trčků z Lípy a rodu Boskoviců. V letech vlastní Rudu Ladislav Velen z Žerotína, Jan st. ze Žerotína na Losíně (Velké Losiny). Jan st. měl čtyři dospělé syny a rozhodl se vybudovat v Rudě tvrz a ustavit ji centrem rudského panství. Tvrz byla postupem doby dostavěna na zámek. Dnes je to severozápadní část rudského zámku. Roku 1606 získává Rudu syn Jana st. Bernard ze Žerotína. Současně s Rudou získává obce Bartoňov, Hostice, Kupčov (později Gotzendorf, dnes Aloisov), Komňátku, Raškov, Novou ves Vlaské, Heroltice, Štědrákovu Lhotu, Janoušov, Jakubovice, Červenou Vodu, Březnou, Písařov, Bušín, Olšany, Doubravici (zaniklá část na katastru Olšan) a rozsáhlé území, kde následně založil městečko Krumperky (dnes Podlesí) a několik dalších vsí. Po smrti Bernarda r byl v Rudě vrchnostenský úřad nejdříve moravsko-třebovského panství Ladislava Velena a od r úřad lichtenštejnského panství. Zámek se stal správním sídlem panství. 4 NAŠE OBEC

5 Ruda do roku 1596 O tomto období se zachovalo málo informací.v zemských deskách při prodejích zábřežského panství jsou uváděny železné hamry jeden v Raškově a tři v Rudě. Lze předpokládat, že v období za majitelů Tunklů z Brníčka, zakladatelů mnoha rybníků v oblasti Bludova a Zábřeha, byl vybudován rybník v Doubravici a rybník nad horním mlýnem v Rudě. Hrází byla cesta do Hrabenova. Jako jeden z přítoků vody do doubravického rybníka byla vybudována struha Morávka, další struhou byla struha k hamru na Truskách. Do převážně katolického prostředí se především za boskoviců (Kryštof) stále více prosazuje Lutherovo učení, které se šířilo z Německa. Z této doby pochází citát Jaké víry pán, také ať je i jeho lid. Roku 1589 umírá bezdětný Jan z Boskovic a panství Moravskou Třebovou (a tím i zábřežsko) získává syn jeho sestry jedenáctiletý Ladislav Velen z Žerotína. Současně vlastní rozsáhlé panství břeclavské a stává se jako nezletilý jedním z nejbohatších na Moravě. Současně s nabytým majetkem zdědil nemalé dluhy, a proto jeho poručníci v r zavedli mnohé nové daně. Pro ozdravění majetku r rozhodli za cenu zlatých oblast Rudy a Bludova odprodat Janu st. ze Žerotína. Ve smlouvě je m.j. uvedena podmínka, že obyvatelé všech vesnic a tří hamrů v Rudě budou odebírat pivo ze Zábřeha. Ruda v letech (Pro orientaci je uvedena dílčí genealogie předků majitele Rudy Jana st. ze Žerotína) Petr ze Žerotína - kupuje roku 1504 Šumperk, výrazně přestavuje šumperský zámek a r staví kamenné hradby kolem města Šumperk. Jeho syn Přemek I. ze Žerotína získává od otce Petra Šumperk, v roce 1558 staví pivovar, má problémy se Šumperky a následně umírá. Má 4 syny. Bedřich získává Bludov, v roce 1562 jej prodává a později končí jako úředník v Praze. Zikmund získává Zvoli, (která je manským panstvím - není zakoupená), ale není s dělením majetku spokojen a při diskusi o dalším dělení majetku s Janem ml. je poraněn na hlavě a umírá. Za toto provinění je Jan ml. na losinské tvrzi 1 rok vězněn, jak rozhodl rodinný sněm. Mnozí vlivní žádají snížení trestu rodina na trestu trvá. Petr II. a Jan ml. (později se píše Jan st. ze Žerotína) spolu získávají Šumperk. Oba mají neřešitelné problémy s městem Šumperk - občanům města bylo dáno při založení města právo vařit pivo a existuje mílové právo, které Petr ze Žerotína porušil. Navíc jsou Źerotínové u města zadluženi, berou Šumperkům dříve udělené privilegia Jan ml. prodává polovinu Šumperka. V roce 1569 prodává Jan ml. druhou polovinu Šumperka tato mu je zaplacena až po stržení dluhů. V roce 1567 umírá bezdětný Petr II. Jan ml. odchází do Losína (Velkých Losin), kde na místě dřevěné tvrze staví zámek Je čtyřikrát ženatý, má čtyři dospělé potomky (dva z druhého a dva ze čtvrtého manželství). První manželkou byla Bohunka Berkovna z Dubé a Lipé. Toto manželství bylo bezdětné. Roku 1569 se žení s Marií Annou Žampachovou z Pottensteina, která umírá pravděpodobně při čtvrtém porodu r Třetí manželkou je Anna Žabkova z Liberka a čtvrtou Angelika Ryšánka z Modřic. Bernard byl dítě z druhého manželství a dle uvedeného se musel narodit asi r Roku 1608 Jan st. ze Žerotína umírá a je pochován v kryptě losinského kostela Vznik panství Ruda R kupuje Jan st. ze Žerotína od Ladislava Velena ze Žerotína ke svému panství Velké Losiny část moravsko třebovska, oblast bludovska a rudska. Jan st. je velmi schopný majitel, staví v Losinách zámek, má čtyři dospělé potomky a chce je zabezpečit. Nastává spletitá situace, do které bezesporu zasahuje jeho čtvrtá žena ve vztahu k vlastním synům. Jan st. má navíc zájem, aby na jeho rodovém panství byl potomek, který má předpoklady mít nástupce. V inventáři velkostatku pro Velké Losiny, který je uložen v Zemském archivu v Olomouci je uvedeno: R připojil Jan st. ze Žerotína k rodovému majetku znovu Bludov a Rudu. Po smrti Jana st. ze Žerotína byl rozdělen majetek mezi jeho čtyři syny. Bedřich ze Žerotína má bezesporu jako nejstarší syn zájem zůstat ve Velkých Losinách, má však již pokročilý věk (r při úmrtí Jana st. mu bude asi 38 let a stejně jako mladší bratr Bernard z druhého manželství, který je o dva roky mladší) nedává předpoklady, že zajistí pro rod potomka. Nadějí pro Jana st. je předat rodinné panství Janu Jetřichovi. Ten sice dostává Velké Losiny, umírá však též jako bezdětný a do Velkých Losin přechází následně Přemyslav II. Nejstarší Bedřich získává Bludov, odpouští poddaným mnohé robotní povinnosti, je špatným hospodářem a brzy panství Bludov prodává. Stěhuje se do Rudy k Bernardovi. Přináší nějaké peníze a m.j. louku, na které se může pást 40 volů. V Rudě do r nebyla tvrz, na které by sídlil majitel panství. Do r je tato tvrz postavena, o čemž svědčí zápis v Gruntovní knize, kdy Bernard ze Žerotína a na Rudě kupuje od Sojáka louku, na které dále pokračuje ve stavbě zámeckého areálu. Bernard sídlil v Rudě. Přesto je v Gruntovní knize v r zápis o koupi několika gruntů Janem st. ze Žerotína. Dětský maškarní karneval Ze školních novin v neděli 29. ledna 2012 v sále Na Záložně od 14:00 hod Pořádá ČSŽ Ruda nad Moravou Nástěnný kalendář TJ Sokol Hrabenov Jak jsme informovali již v minulém čísle Naší obce, vydává TJ Sokol Hrabenov nástěnný kalendář na rok 2012 velikosti A4 s fotografiemi ze svých akcí. Zájemci si kalendář mohou zakoupit od 16. prosince u Tymelů za 100,- Kč. Občanům, kteří nám zapůjčili fotografie, touto cestou děkujeme. I.K. Rekonstrukce z Evropského fondu Základní škola v Rudě nad Moravou realizuje projekt Modernizace učebny jazyků a ICT s podporou z Regionálního operačního programu Střední Morava. Od začátku září byly ve škole provedeny stavební úpravy dvou učeben cizích jazyků a počítačové učebny. Hlavní náplní projektu je však vybavení učeben moderní výukovou technikou a doplnění učeben nábytkem potřebným pro instalaci techniky. Celková výše nákladů byla stanovena na ,00 Kč. V závěru měsíce listopad bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele techniky. Projektovaná cena byla Kč. Při výběrových řízeních je obvyklé, že cena dodávky klesá. Proto i tomto případě je připravována smlouva s dodavatelem, který uspěl s nabídkovou cenou ,40 Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Projekt Comenius V neděli 27. listopadu brzy ráno odjela školní výprava do německého Weyhausenu na týdenní pracovní pobyt. Skupina čtrnácti žáků ze sedmých a osmých tříd se věnovala poznávání, ale i vzdělávacím aktivitám v rámci společného mezinárodního projektu Heal the World pod vedením doprovázejích pedagogů. Projektu se, kromě naší školy, účastní i žáci z hostitelské školy ve Weyhausenu a také z kyperského Limassolu. Pořízení zahradního drtiče větví, dřeva a dřevního odpadu. V říjnu tohoto rok byl zakoupen Svazkem obcí regionu Ruda zahradní drtič větví, dřeva a dřevního odpadu v celkové ceně 204 tisíce korun. Na realizaci tohoto projektu získal svazek obcí dotaci od Olomouckého kraje ve výši 102 tisíce korun. KINO Olšany Vás zve Prosinec /18.00/ Super 8 - sci-fi USA, 35Kč /18.00/ Na velikosti záleží komedie Francie, 35Kč /19.00/ Paranormal aktivity 3 horor USA, 35Kč rezervace lístků: NAŠE OBEC

6 Projekt rekonstrukce autobusových zastávek Na stavbu rekonstrukce autobusových zastávek V Rudě nad Moravou obec získala dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v prioritní ose 1 Doprava, oblasti podpory 1.2 Veřejná doprava, podoblasti podpory Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky. Projekt je zpracováván od začátku roku 2010 s realizací stavby v roce V rámci rekonstrukce je navrženo vybudování nástupišť (betonové obrubníky, betonová dlažba) a osazení přístřešků na vybraných zastávkách, kde bylo možné je umístit. Navržené přístřešky budou dřevěné (popř. s ocelovou nosnou konstrukcí). Opláštění zadní strany a bočních stran bude v provedení podobném již existujících dřevěných přístřešků v obci. Dále bude doplněno veřejné osvětlení v prostoru zastávek. Stavebními úpravami dojde ke zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro občany včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace bezbariérovost přístupu k zastávce, nastupování do autobusů. TJ Sokol Hrabenov informuje: Hrabenovští volejbalisté jsou po podzimní části okresního přeboru na 4. místě tabulky, na kontě mají tři výhry a pět porážek, na 3. TJ Jiskru Rapotín ztrácí jediný bod. Jarní sezónu zahájí 27. dubna zápasem v Dolních Studénkách. Lépe se dařilo volejbalistkám, které na jarní část okresního přeboru počkají na 2. příčce tabulky se třemi výhrami a třemi porážkami, rozpis jarní části přeboru dosud nebyl zveřejněn. Lukáš Mazák vybojoval v dvanáctihodinovém závodě horských kol PODLESÍ LAVKY, který odstartoval 22. října v 6:00 v Podlesí u Kuřimi, 4. místo v kategorii M1 i v absolutním pořadí, když během 11:39:43,4 hodin ujel 23 kol a zdolal vzdálenost 213,9 km. Činnost TJ Sokol Hrabenov v roce 2011 byla realizována za laskavé podpory mnoha sponzorů z řad místních i přespolních občanů, firem i institucí. Všem těm, kteří nám tímto způsobem pomáhají, děkujeme. Naši činnost podpořil také Olomoucký kraj a Obec Ruda nad Moravou. I. K Výsledky prvního ročníku,,hrabenovské čtvrtéčky. Dne proběhl 1. ročník degustační soutěže v hodnocení domácí slivovice a destilátů z ovoce. Hodnocení provedla odborná porota složená z degustátorů, kteří se v této oblasti dobře orientují, tak i zúčastněná veřejnost. Věcné ceny a poháry byly pořízeny díky sponzorskému daru firmy SITA CZ a.s. V prvním ročníku bylo hodnoceno 13 vzorků a odborná porota určila toto pořadí : 1. Milan Pospíšil palírna Jakubovice 2. Klára Baumruková Bartoňov a 3. Edmund Wittmann - Hrabenov, dále ceny za hodnocení veřejnosti převzali za svoje soutěžní vzorky: Jan Kamlar, MVDr. Miroslav Homola, Libor Šíp, Jan Hladil a kolektiv SDH Hrabenov. Děkujeme za vystoupení děvčat,,hrabenovské zumby a těšíme se na vaši účast v dalších ročnících. Vánoční zpívání u MŠ a ZŠ Hrabenov Zveme všechny rodiče a příznivce hrabenovské školičky, aby se s námi přišli v předvánočním shonu na chvíli zastavit. Chtěli bychom si společně s Vámi a dětmi zazpívat venku před školou u vánočně nazdobeného stromku. Zpěvníček s texty písní bude k dispozici na našem webu a také tištěný na místě. Tekuté teplé občerstvení pro děti i dospělé nám pomohou připravit děvčata z TJ Sokol Hrabenov. Maminky našich dětí a jiné šikovné kuchařky prosíme, aby napekly vánočky, případně jiné vánoční dobroty, a přinesly ostatním ochutnat svoje první letošní kousky vánočního cukroví. Při této příležitosti předáme ceny soutěžícím z minulé akce (Obrázkem k bábovce, bábovkou k obrázku). Zarámované obrázky jsou již nachystané, takže pekařky bábovek, přijďte si vyzvednout ceny a společně si zazpívat. Termín: pátek v 17:00 hodin S sebou: chuť zpívat, svíčku, peníze na občerstvení a případné dobroty na ochutnávku Heslo: JAKÉ SI TO UDĚLÁME, TAKOVÉ TO BUDEME MÍT!!!? Ocenění úspěchu hrabenovského cyklisty V úterý 27. září předal starosta Obce Ruda nad Moravou pan O. Tanert sportovci Lukáši Mazákovi symbolický šek na částku ,- Kč, která je odměnou za vynikající úspěch hrabenovského cyklisty v mezinárodním seriálu dvacetičtyřhodinových závodů horských kol (2. místo v celkovém pořadí). Předání šeku se uskutečnilo na závěr besedy s žáky ZŠ v Rudě nad Moravou. 6 NAŠE OBEC

7 Léto oddílu nohejbalu Den Regionu Ruda, který letos pořádala obec Olšany, začal v sobotu ráno sportovními turnaji včetně nohejbalu. Šest mužstev bojovalo v systému každý s každým až do odpoledních hodin. Vyhlášení výsledků potom bylo součástí celkových oslav na hřišti v Olšanech. První příčku vybojoval tým ve složení M. Hajný, B. Berka a J. Švácha, druhý byl tým Dolní Ruda (ve složení J. Vykonal, J. Rulíšek, M. Vitásek) a na třetí příčce skončil Iva tým (ve složení I. Ševčíková, M. Ševčík a B. Drozd). V průběhu května se celá činnost přestěhovala na kurty u koupaliště, kde bylo třeba ještě dořešit postřik vodou vzhledem k vadné pumpě. V sobotu proběhl již po několikáté oddílový turnaj s mezinárodní účastí a to hned tří družstev ze Slovenska. Dvě družstva přijela z Hlohovce a jedno z Žiliny. Turnaj zahájila místostarostka Mgr. Iva Kleinová a poté probíhaly zápasy na obou kurtech až do odpoledních hodin za velmi pěkného počasí. Po celou dobu se staral o občerstvení R. Konyarik, kterému tímto děkujeme, stejně jako sponzorům Obci Ruda nad Moravou a Pavlu Morongovi. Výborná nálada panovala i v průběhu společenského večera, který následoval po ukončení. Hned další víkend proběhl velký turnaj pro neregistrované hráče, kterého se zúčastnilo 10 týmů, kromě domácích i z celého okolí. Celou akci zahájil starosta obce Oldřich Tanert a souboj týmů probíhal až do odpoledních hodin za velice příznivého počasí. První místo získal tým Bludova, druhé místo Ruda ve složení P. Blaťák, B. Berka a B.Benko, třetí místo potom tým z Leštiny. Turnaj ve Vikýřovicích první srpnovou sobotu, kterého se zúčastnilo dokonce 14 týmů, suverénně vyhrálo mužstvo z Rudy ve složení P. Bednář, P. Blaťák, B. Drozd. Další nohejbalová sobota byla ve znamení turnaje v Herolticích, kde tým P. Bednář, J. Sekanina a B. Drozd skončil v silné konkurenci na čtvrtém místě a první místo obsadilo mužstvo M. Hajný, B. Berka a J. Šlesar. V sobotu 20. srpna náš oddíl uspořádal 1. ročník turnaje pro veterány, s věkovým omezením hráčů nad 50 let. Za velice teplého počasí po pěkných sportovních výkonech vybojoval první místo tým z Bludova (E. Fazor, B. Los, posilou byl J.Sokol ze Šumperka), na druhém místě skončil místní tým F. Štýs, R. Švub a R. Kašpar, i třetí příčku obsadil tým z Rudy J. Vykonal, P. Blaťák, M. Vitásek. Posledním srpnovým turnajem, kterého se naši zástupci zúčastnili, byl turnaj ve Vysokém Mýtě, kde v konkurenci 29 týmů, které tvořili registrovaní hráči, náš tým byl jediným neregistrovaným a obsadil slušné 9. místo. Ve stejném termínu naše družstvo bojovalo i v zahraničí a tým ve složení F. Štýs, J. Rulíšek, R. Švub a nehrající kapitán J. Kobza, vyhrál turnaj v Leopoldově na Slovensku, kterého se zúčastnilo celkem 6 tříčlenných družstev. Zakončením letní sezony byl již tradiční Memoriál Zbyňka Řeháka první sobotu v září. Turnaje, který zahájila místostarostka Mgr. Iva Kleinová, se zúčastnilo celkem 12 týmů a celou sobotu probíhaly sportovní boje na poměrně vysoké úrovni. První místo vybojoval tým z Olomouce, druhá příčka patřila Šumperákům a třetí místo obsadil tým z Vikýřovic. Děkujeme všem sponzorům za hodnotné ceny. Poslední akcí bylo rozloučení s letní sezonou sportovním odpolednem v sobotu 15.října, po kterém následovalo zazimování kurtů a přesun do školní tělocvičny - s přáním, aby příští letní sezóna, byla také tak úspěšná. MVDr. Miroslav Vitásek Znáte Sportovní klub Morava Ruda nad Moravou? SK Morava již sedmý rok umožňuje zájemcům místním i širšího okolí aktivní pohyb v oddílech floorbalu, futsalu, badmintonu, cykloturistiky, zdravotního cvičení žen a her a gymnastiky žákyň. Nejde o žádné vrcholové oddíly, ale o možnost zdravého pohybu pod vedením kvalitních cvičitelů.není mnoho TJ a SK v obcích našeho regionu s tak kvalitními cvičiteli. Náš sportovní klub se může pochlubit třemi cvičitelkami Zdravotní tělesné výchovy II.tř. Aktivity našich oddílů jsou provozovány v tělocvičnách ZŠ Ruda nad Mor., v budově ZD v Hosticích, cykloturistický oddíl pak využívá největší tělocvičny přírody. SK Morava nepořádá akce jen pro své členy, ale má ve svém programu i veřejně přístupné akce zejména pro děti. Turnaje v malé kopané v červnu v areálu Koliba Hostice a v prosinci Vánoční turnaj v tělocvičně ZŠ. Jak jsem již dříve uvedla, náš SK Morava provozuje jen rekreační cvičení, a proto je celý klub současně členem Sportu pro všechny, asociace rekreační tělesné výchovy a sportu. V asociaci si mohou zasportovat všechny věkové kategorie od nejmladších dětí až po seniory, a to v oblasti rekreačních sportů, cvičení a pobytu v přírodě, hudebně pohybových formem, všeobecné gymnastiky, zdravotní TV a tělovýchovných vystoupení. Začátkem roku 2012 oslaví asociace 20 let své činnosti. Regionální centrum asociace v Šumperku pořádá již pravidelně akce jako je Regionální pódiová přehlídka a celodenní seminář Den sportu s RC v tělocvičnách ZŠ Ruda nad Moravou. Je to jedna z akcí pro veřejnost a i vás na ní třeba příště rádi uvítáme. Jsme jen dobrovolní organizátoři a cvičitelé a odměnou je pro nás spokojenost účastníků. Pokud postrádáte ve svém životě aktivní pohyb, příjďte mezi nás. Se všemi zájemci se jménem cvičitelů SK Morava těšíme na shledání v tělocvičnách ZŠ Ruda nad Moravou, nebo na turistických cestách v přírodě našich krásných Jeseníků. Symerská Marie předseda SK Morava Ruda nad Mor. V letošním roce došlo k ocenění dvou dlouholetých cvičitelek SK Morava. Česká asociace Sportu pro všechny udělila Marii Zajícové a Marii Symerské za jejich dluholetou obětavou činnost pro rozvoj sportu pro všechny medaili Dr. Miroslava Tyrše. 7

8 Z činnosti Sportovního klubu Morava v roce ročník turnaje v malé kopané žáků se uskutečnil v Hosticích 18.června za účasti pěti družstev. V letošním ročníku obhájilo loňské vítězství družstvo Starého Města pod Sněžníkem. Odměnou jim byl nejen pohár a zlaté medaile, ale také překrásný dort vyrobený a darovaný paní Kamilou Vysloužilovou. S prázdnou neodešli ani ostatní účastníci. Nechyběly ani tradiční ovocné knedlíky a párky v rohlíku. Ještě jednou děkujeme všem sponzorům. Tradiční výšlap do Jeseníků se uskutečnil 2.7. Trasa Hvězda Karlova Studánka Ovčárna údolím Bílé Opavy - Kouty nad Desnou. Symerská Marie předseda SK Morava Ruda nad Mor. Z činnosti cykloturistického oddílu účast na akci RC SPV Morava 2011 Běh Salonu Zdena se vydařil Druhý říjen se probudil do slunného rána a to je první záruka, že se běh vydaří a přiláká závodníky do Rudy. Běh Salonu Zdena už má tradici, byl založen v roce 1999 a za tu dobu krásy okolí Rudy mohly obdivovat stovky závodníků ze širokého okolí. Běžci jsou houževnatí a nejsou líní přijet zdaleka. Měli jsme tu závodníky z východních Čech, z Olomoucka, Přerovska, Jesenicka, na posledním závodě z Prahy a ze Švýcarska. Letos byla úroda dětí. Nejen že se zúčastnilo 10 předškoláků (jedno dítě dokonce absolvovalo závod s tatínkem v kočáře), ale přijelo i 25 dětí z Rýmařova. Vynikající zázemí v Hospůdce U Pavla, sluníčko nad hlavou a dobře připravená trať s výhledy na široké okolí přilákaly letos 53 dospělých běžců a 45 dětí. Náš běh se tak letos zařadil v seriálu Chlapáckých běhů mezi závody s největší účastí. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se nějakou měrou zasloužili o zdar celé akce, obecnímu úřadu v Rudě, Pavlu Morongovi, MŠ v Rudě a hlavně svým kamarádkám, které mi nezištně každým rokem pomáhají při prezenci a kontrolách na trati. Zdena Tonová Vítání občánků v říjnu Vítání občánků 25. října 2011 se zúčastnilo se svými rodiči celkem 7 dětí Štěpán Motyka, Bára Bínová, Magdaléna Šimková, Martin Kamlar, David Reichl, Lukáš Novák a Tomáš Kamlar. Všem dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a vzájemné lásky v dalším životě. Výlety na kolech a Povoleno MK ČR, ev. č ze dne , IČO , počet výtisků ks. Vydává Obec Ruda nad Moravou jako občasník. Redakční rada: Marta Kašparová, Iva Kleinová, Zdeněk Klimeš, Libor Šíp. Veřejné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 48/2075,

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 6 konaného dne 14. 09. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 6 konaného dne 14. 09. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 6 konaného dne 14. 09. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 12 členů zastupitelstva, od bodu Ad 4 MVDr.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti Vážení spoluobčané, dostáváte první číslo Občasníku OÚ Rájec, vydávané v roce, kdy proběhnou volby do Poslanecké sněmovny PČR, do Senátu a na podzim volby do zastupitelstev obcí. Je na každém z Vás, koho

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

ZÁVIŠAN. Obecní úřad informuje. Placená inzerce. Poplatek za odpad na 1. pololetí 2011. Revize komínů. Zpravodaj /únor 2011. Zpravodaj/únor 2011

ZÁVIŠAN. Obecní úřad informuje. Placená inzerce. Poplatek za odpad na 1. pololetí 2011. Revize komínů. Zpravodaj /únor 2011. Zpravodaj/únor 2011 Placená inzerce ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E / Ú N O R 2 0 1 1 / C E N A 3 K Č Obecní úřad informuje Poplatek za odpad na 1. pololetí 2011 Žádáme občany, kteří neuhradili poplatek

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OBEC Ruda nad Moravou IČO 00303313

OBEC Ruda nad Moravou IČO 00303313 OBEC Ruda nad Moravou IČO 00303313 Závěrečná zpráva obce za rok 2010 Závěrečná zpráva obsahuje: I. Údaje o obci II. Údaje o výstavbě a rozvoji obce III. Kulturní a společenský život v obci IV. Údaje o

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice V Dolních Domaslavicích dne 9.12.2015 Zpracovala: Grześová Božena

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Co připravujeme na rok 2010...

Co připravujeme na rok 2010... Leden 2010 OBEC PASEKA Co připravujeme na rok 2010... Prioritou v letošním roce je získání dotace na půdní vestavbu učeben cizího jazyka a počítačové učebny v naší ZŠ. O zafinancování této akce se snažíme

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více