ZÁSADY pro manipulaci, přepravu, skladování a instalaci kabelů DAETWYLER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSADY pro manipulaci, přepravu, skladování a instalaci kabelů DAETWYLER"

Transkript

1 ZÁSADY pro manipulaci, přepravu, skladování a instalaci kabelů DAETWYLER Dokument vznikl ve spolupráci s Daetwyler Cables, unit of Daetwyler Switzerland Inc. Gotthardstrasse 31, CH-6460 Altdorf, Swiss PŘEDMĚT Tento dokument udává opatření, která jsou nezbytná pro manipulaci, přepravu, skladování a instalaci a to tak, aby se předešlo jakémukoliv poškození dodaného zboží. OBLASTI Daná opatření je nezbytné brát na vědomí od samého začátku při manipulaci zboží, tzn. z výroby do skladu, ze skladu na určenou dopravu, při dopravě, u zákazníka či případného subdodavatele a při samotní instalaci. OBECNĚ Během kterékoliv fáze přepravy, manipulace či skladování (včetně meziskladování) zboží dodané dodavatelem musí být v originálmím balení. Zboží může být vybaleno až neprodleně před instalací. DRUHY BALENÍ Ve většině případů forma balení je dle know-how výrobce. Výrobce určuje pravidla pro manipulaci a zacházení s daným zbožím. Zásady manipulace ZM01/2010 strana 1

2 Daetwyler Cables, unit of Daetwyler Switzerland Inc. používá: Pro kabely: Obedněné dřevěné bubny, překližkové bubny na paletách, překližkové bubny v dřevěných obalech, cívky na paletách, cívky v dřevěných obalech dle druhu dopravy: pozemní, letecká, na moři (obvykle v kontejnerech) Pro příslušenství: Dřevěné obaly DOPRAVA Dodávané zboží musí být přepravováno v lodích k tomu určených nebo v kontejnerech. Velikosti balení jsou v souladu s velikostí kontejnerů. Velikosti kontejnerů: 20" kontejner Užitná délka: 5,867 m Užitná šířka: 2,286 m Užitná výška: 2,261 m 40" kontejner Užitná délka: 11,998 m Užitná šířka: 2,286 m Užitná výška: 2,261 m Je možné, že u jednotlivých společností budou tyto rozměry nepatrně odlišné. Nakládání zboží do kontejnerů provádí zodpovědná osoba dodavatele v přístavu nebo přímo ve skladě. Zásady manipulace ZM01/2010 strana 2

3 1. MANIPULACE 1.1. MANUÁLNÍ MANIPULACE S BUBNY Přesouvání ANO ANO ANO Odvíjení ANO NE Převíjení ANO NE Ujistěte se, že manipulace s bubny bude zajištěna vysokozdvižným vozíkem tak, jak je zobrazeno výše (buben musí být umístěn mezi dvě vidlice, tak aby se zabránilo jejich sklouznutí) Pokud bude použit jeřáb, buben musí být buben zajištěn tak, jak je zobrazeno výše. Zásady manipulace ZM01/2010 strana 3

4 1.2. MANIPULACE BUBNŮ S VYSOKOZDIVŽNÝM VOZÍKEM Dbejte následujících pokynů: 1. Buben podebírejte horizontálně 2. Nakloňte a pak zvedejte 3. Přeprava 4. Uložení 2. PŘEPRAVA Pro všechnu standardní dopravu platí, že zvláštní pozornost musí být věnována upevnění bubnů uvnitř nákladního prostoru, tak aby bubny byly zajištěny proti jakémukoliv pohybu. Bubny by měly být zajištěny dřevěnými deskami upevněnými přímo na podlahu nákladního prostoru. Zásady manipulace ZM01/2010 strana 4

5 3. SKLADOVÁNÍ 3.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO SKLADOVÁNÍ Bubny, případně další dřevěné obaly, musí být skladovány na suchých místech chráněných před vlhkostí a vodou. Při skladování ve venkovních prostorách musí být chráněny před UV / slunečním zářením Kabely jsou navinuty na dřevěných bubnech Kabely jsou chráněny proti vniku vody plastovými koncovkami na každém konci kabelu a současně umělohmotnou fólií přes celý buben. Kabely jsou chráněny před UV zářením fólií přes celý buben. Také dřevěné obědnění chrání buben před vodou a UV zářením. Jakýkoliv z těchto ochraných obalů nesmí být narušen pokud to není nezbytně nutné Upozornění: nejlepší skladovací prostory jsou ve vnitřních prostorách nebo pod střechou. Bubny mohou být skladovány i ve venkovních prostorách. V tomto případě však nesmí být sundáno dřevěné obednění ani ochranná fólie POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ BUBNŮ Pokud již bylo sundáno dřevěné obednění, potom musí být buben chráněn černou umělohmotnou fólií. Bubny s hmotností více než kg a/nebo průměrem přes 150 cm musí být umístněny a skladovány tak, jak na obrázku. ANO ANO NE a NE takto!! Zásady manipulace ZM01/2010 strana 5

6 3.3. POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ V DŘEVĚNÝCH OBALECH Při manipulaci a dřevěnými obaly je třeba dodržovat zásady dle následujících vyobrazení: Zásady manipulace ZM01/2010 strana 6

7 Zásady manipulace ZM01/2010 strana 7

8 3.4. MEZINÁRODNÍ SYMBOLY PRO SKLADOVÁNÍ RESP. MANIPULACI Neklopit Nepoužívat hák Křehké Zde zavěsit Udržujte v suchu Chraňte před sluncem Těžiště Zásady manipulace ZM01/2010 strana 8

9 4. ZATAHOVÁNÍ A INSTALACE 4.1. DOPORUČENÍ OBECNĚ Je nezbytné důsledně dodržovat všechna opatření, zabrání se tak případnému poškození kabelu. Pozor na nadměrné tahání (navijáky se nepoužívají) a nedodržení průměru ohybu Kabely se nesmí instalovat v nepříznivých teplotních podmínkách (viz Technická dokumentace). Pokud je nezbytné instalovat kabely v teplotách nižších než je povoleno technickými podmínkami, potom tyto kabely musí být uskladněny v teplotě vyšší než +5 C minimálně po dobu 24 hodin před samotnou instalací Při dodávce kabelů na místo instalace, musí být kabely chráněny ochrannými koncovkami před vlhkostí a to dle doporučení a pokynů výrobce. Při uříznutí části kabelu musí být zbývají část opatřena ochrannou koncovkou proti vlhkosti. Při samotné instalaci musí být s kabely zacházeno velmi opatrně, především je třeba chránit je před vlhkostí Kabely musí být instalovány v celé délce. Spojky a krabice může použít jen odborník k tomu určený INSTALACE VE VÝKOPECH Kabely musí být uloženy do půdy dostatečně volně pro případ půdních pohybů a usazování půdy Jesltiže budou kabelu uloženy vedle trubek s vodou nebo plynem nebo silových kabelů, potom musí být minimálně 1 metr od těchto trubek Kabely jednoho typu musí být instalovány paralelně a v jedné skupině Mezi kabely pro nízké napětí a sdělovacími kabely musí být minimálně 20cm V případě křížení se silnicí, vodou, plynem, elektřinou, telefonními linkami musí být použita pouzdra INSTALACE V KABELOVÝCH KANÁLECH Pokud je v daném kabelovém kanálu vedeno několik kabelů, potom musí být kabely rovnoměrně rozprostřeny a musí být zabráněno jakémukoliv překřížení Pokud několik kabelových svazků je uloženo do stejného kabelového kanálu, potom zde musí být použity přepážky pro logické rozdělení jendotlivých skupin INSTALACE V KABELOVÝCH ŽLABECH A NA ŽEBŘÍCÍCH Kabely je možné instalovat kdekoliv. Kabely jendotlivých skupin musí být umístěny v jednotlivých žlabech nebo žebřících Použití běžných žlabů je možné, je však třeba pečlivě rozdělit jendotlivé svazky kabelů. Minimálně vzdálenost pro jendotlivé kabelové svazky je 20cm Kabely citlivé na elektromagnetiské rušení musí být vždy uloženy zvlášť v uzavřených kabelových žlabech Sdělovací a ovládací kabely mohou být uloženy v několika vrstvách. Celková výška dané vrstvy nesmí přesáhnout 80% výšky kabelového žlabu V každém místě, kde kabely odbočují z kabelového žlabu MUSÍ být odkloněny spodem/dnem žebříku Kabely použity pro záložní jednotky, musí být uloženy odděleně Kabelové trasy nesmí být v blízkosti takového zařízení, které produkuje vysoké teploty (výměníky tepla, ) Kabely pro požární ochranu musí vést odděleně INSTALACE V ODDĚLENÝCH TRASÁCH Kabely instalovány v kanálech jsou upevněny příchytkou nebo objímkou, a to 3 příchytky na 1 m Z důvodu bezpečnosti, všude tam kde je to možné, by měl být oddělený kabel veden v umělých samozhášecích trubkách, s upevněním 2 příchytky na 1m Použití nastřelovacích šroubů (pro upevnění spon a objímek) musí být schváleno investorem V případě instalací kabelů na nechráněných místech nebo v případech, kde se předpokládají časté demontáže Zásady manipulace ZM01/2010 strana 9

10 musí být kabely odděleny ohebnou pancéřovou trubkou nebo v trubkách z galvanizované oceli Trubky nesmí být připevněny k vybavení bez souhlasu investora V jaderných elektrárnách vzdálenost kabelových tras rozdílných záložních 1E skupin a mezi kabely ze skupiny 1E a ostatním skupinami je definována v normách RG a IEEE. V jaderných elektrárnách je možné použít trubky jen z galvanizované oceli UPEVNĚNÍ KABELU na kabelový žlab umístěný na plocho: 1 příchytka z umělé hmoty nebo nerezová objímka každé 2m na kabelový žlab umístěny na stojato: 1 příchytka z umělé hmoty nebo nerezová objímka nebo POHL příchytka každé 0,6 m na kabelový žlab umístěn vertikálně: 2 příchytky POHL na 1 m 4.7 OBJÍMKY NEBO PŘÍCHYTKY PRO SILOVÉ KABELY Musí vždy upevňovat jednotlivé kabely. V případě sdělovacích kabelů do průměru 16 mm, mohou objímky a příchytky upevnit až 5 kabelů. 4.8 MECHANICKÁ OCHRANA Vstupy kovových trubek musí být dohladka obroušeny a opatřeny očkem z nerozbitné umělé hmoty Snímatelné ocelové ochranné plechy o tloušťce do 3 mm nebo pozinkované trubky musí být použity všude tam, kde hrozí riziko mechanického poškození kabelů (např.: východ ze dveří). Minimální výška: 1 m 4.9 OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ OBJÍMEK Objímky musí vydržet dynamické požadavky při zkratu Objímky z umělé hmoty musí být užity dle pokynů investora, je především nezbytné zabránit stárnutí materiálu. V korozivním prostředí musí být použity nerezové objímky OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ POHL PŘÍCHYTEK Je nezbytné se vyhnout přímému kontaktu POHL příchytek s epoxidovými spojkami; epoxydový plášť by tak mohl být poškozen OPATŘENÍ PŘI ROZSÁHLÉM OHYBU Minimální povolený poloměr ohybu je 12 x průměr kabelu OPATŘENÍ PŘI VELKÉM TAHU Maximální povolené tažná síla je 50 N / mm2 pro celkové množství průřezu kabelových žíl. Stínění se nesmí započíst. Zásady manipulace ZM01/2010 strana 10

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO SKLADOVÉHO KONTEJNERU

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO SKLADOVÉHO KONTEJNERU NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO SKLADOVÉHO KONTEJNERU Kontejnery Palát Vladislav Palát tel.: +420 724 306 026 email: vpalat@vpalat.cz http://www.vpalat.cz adr.: Zahradní 1003, Valašské Meziříčí IČ:

Více

CNC FRÉZKA SLV EDU. Původní návod k použití

CNC FRÉZKA SLV EDU. Původní návod k použití CNC FRÉZKA SLV EDU Původní návod k použití CNC Frezka draft v1.0 OBSAH ÚVODEM... 1 1 TECHNICKÉ INFORMACE... 3 1.1 UČEL STROJE...3 1.2 NESPRÁVNÉ UŽITÍ STROJE...3 1.3 ZBYTKOVÁ RIZIKA...3 1.4 HLAVNÍ ČÁSTI

Více

(TX-AN, TO) MONTÁŽ A HLAVNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY Z NEREZOVÉ OCELI

(TX-AN, TO) MONTÁŽ A HLAVNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY Z NEREZOVÉ OCELI CZ TX (TX-AN, TO) ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY Z NEREZOVÉ OCELI MONTÁŽ A HLAVNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU Návod č. Poslední aktualizace: leden 015 PŮVODNÍ POKYNY V ANGLIČTINĚ WAMGROUP S.p.A. Via Cavour, 338 I-41030

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

03/2015 NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU. Klimatizační jednotky MASTER XP

03/2015 NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU. Klimatizační jednotky MASTER XP NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU 03/2015 Klimatizační jednotky AERO MASTER XP Obsah Užití, pracovní podmínky, konstrukce...3 Informace od výrobce...3 Užití a pracovní podmínky...3 Konstrukce klimatizační jednotky...3

Více

Ploché klimatizační jednotky. Plochá klimatizace pro malé prostory GEA ATpicco. Návod k používání. 04/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers

Ploché klimatizační jednotky. Plochá klimatizace pro malé prostory GEA ATpicco. Návod k používání. 04/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers Ploché klimatizační jednotky Plochá klimatizace pro malé prostory GEA ATpicco Návod k používání 04/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers Přehled výrobků GEA ATpicco Přehled výrobků GEA 2 PR-2012-0052-CZ Změny

Více

Montážní návod - orientační pro krytinu KERAL a KPTR 1017

Montážní návod - orientační pro krytinu KERAL a KPTR 1017 Montážní návod - orientační pro krytinu KERAL a KPTR 1017 Technické oddělení společnosti Keramet 2015 Obsah Základní informace... 3 Podmínky balení, dopravy a manipulace... 3 Přejímka dodávky... 3 Skladování...

Více

Instalační manuál. Malý MagicBox. www.termodynamicke-panely.cz

Instalační manuál. Malý MagicBox. www.termodynamicke-panely.cz Instalační manuál Malý MagicBox 1. Obecné bezpečnostní zásady... 1 2. Popis systému... 1 3. Kdo může systém instalovat... 2 4. Technické údaje... 2 5. Schéme systému... 3 6. Instalace... 4 7. Řešení problémů...

Více

MTS Criterion řada 40

MTS Criterion řada 40 MTS Criterion řada 40 Manual Title Příručka přípravy Additional místa Information instalace be certain. 100-238-290 A Informace o autorských právech Informace o ochranné značce Vlastnické informace Validace

Více

CNC FRÉZKA SLV 300. Původní návod k použití

CNC FRÉZKA SLV 300. Původní návod k použití CNC FRÉZKA SLV 300 Původní návod k použití OBSAH 1 TECHNICKÉ INFORMACE 3 1.1 UČEL STROJE 3 1.2 NESPRÁVNÉ UŽITÍ STROJ A ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 3 1.3 ZBYTKOVÁ RIZIKA 3 1.4 HLAVNÍ ČÁSTI STROJE 4 1.4.1 Hlavní

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

NÁVOD NA MANIPULACI, SKLADOVÁNÍ A MONTÁŽ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ

NÁVOD NA MANIPULACI, SKLADOVÁNÍ A MONTÁŽ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ NÁVOD NA MANIPULACI, SKLADOVÁNÍ A MONTÁŽ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ společnosti ArcelorMittal Construction Slovakia s.r.o. IČO: 35 742 470 se sídlem Rožňavská 24 Bratislava 821 04, Slovenská republika zapsaná

Více

Suché transformátory na nízké napětí

Suché transformátory na nízké napětí Trasfor S.A. P.O. Box 231 CH-6903 Lugano Switzerland O B C H O D N Í Z A S T O U P E N Í P R O Č R A S R Ing. Pavel Mužík Tel./fax: 286 584 850 Mobil: 602 349 009 E-mail: pavel.muzik@trasfor.cz Suché transformátory

Více

(TU AN, TC, TC AN, TS, TS AN)

(TU AN, TC, TC AN, TS, TS AN) CZ TU (TU AN, TC, TC AN, TS, TS AN) ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY A PODAVAČE MONTÁŽ A HLAVNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU Návod č. Poslední aktualizace: leden 015 PŮVODNÍ POKYNY V ANGLIČTINĚ WAMGROUP S.p.A. Via Cavour,

Více

Návod k montáži systémů KTS Verze 1.0 Použitelný pro všechny kabelové nosné systémy OBO

Návod k montáži systémů KTS Verze 1.0 Použitelný pro všechny kabelové nosné systémy OBO Návod k montáži systémů KTS Verze 1.0 Použitelný pro všechny kabelové nosné systémy OBO OBO Bettermann 16. února 2011 CZ Obsah Kapitola 1 Informace k tomuto návodu 3 Kapitola 2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

Více

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK 2 TPM 088/12 MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, www.mandik.cz OBSAH 1. VÝKONOVÁ ŘADA JEDNOTEK................................................

Více

Podzemní systémy hospodaření s dešťovou vodou Návod k instalaci a obsluze

Podzemní systémy hospodaření s dešťovou vodou Návod k instalaci a obsluze Podzemní systémy hospodaření s dešťovou vodou Návod k instalaci a obsluze Garden Eco Garden Complex House Complex 1 2 1. července 2009 změnila společnost Titan Eko Sp. z o.o. své jméno na Kingspan Environmental

Více

WMS JUNIOR. Specifikace výrobku Návod k použití Údržba. Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika

WMS JUNIOR. Specifikace výrobku Návod k použití Údržba. Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika Tel: +420-234 144 746, 790 Fax: +420-234 144 710, 777 e-mail: servis@pragometal.com Specifikace výrobku Návod k použití Údržba 2 Obsluhovat

Více

Klimatizace bazénových hal. Odvlhčovací jednotky GEA F800. Návod k používání

Klimatizace bazénových hal. Odvlhčovací jednotky GEA F800. Návod k používání Klimatizace bazénových hal Odvlhčovací jednotky Návod k používání MPLOMNR db^=eé~í=bñåü~åöéêë Obsah 1 Bezpečnost a upozornění pro uživatele... 3 1.1 Dostupnost návodu k používání...3 1.2 Rozsah návodu

Více

INSTALACE, POUŽITÍ A ÚDRŽBA

INSTALACE, POUŽITÍ A ÚDRŽBA CZ BA VIBRAČNÍ DNA INSTALACE, POUŽITÍ A ÚDRŽBA Manuál č. Revize: A Aktualizováno: květen 01 PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU DO ČESKÉHO JAZYKA WAMGROUP S.p.A. Via Cavour, 338 41030 Ponte Motta Cavezzo (MO)

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION!

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION! FLOWTITE Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění 1 Úvodní informace 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Úvod... 3 1.3 Montážní technik... 3 1.4 Požární bezpečnost... 3 2 Přeprava, manipulace a skladování

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

NÁVOD PRO VÝKONOVÝ TRANSFORMÁTOR

NÁVOD PRO VÝKONOVÝ TRANSFORMÁTOR 08-0125/Ac 00-06-14 NÁVOD PRO VÝKONOVÝ TRANSFORMÁTOR DŮLEŽITÉ: prosím, přečtěte si pozorně tento návod a seznamte s ním obsluhu před uvedením transformátoru do provozu ABB Telephone Fax 91-205 Łódź +48

Více

WS ECONOMIC WS PRACTIC

WS ECONOMIC WS PRACTIC Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika Tel: +420-234 144 746, 790 Fax: +420-234 144 710, 777 e-mail: servis@pragometal.com ECONOMIC PRACTIC Specifikace výrobku Návod k použití Údržba

Více

Návod pro instalaci a údržbu klimatizačních jednotek KLMOD

Návod pro instalaci a údržbu klimatizačních jednotek KLMOD Návod pro instalaci a údržbu klimatizačních jednotek KLMOD CZ - 07/2014 Tento návod obsahuje technické údaje platné v době jeho vydání. Protože tištěná verze nepodléhá změnové kontrole, je třeba si před

Více

WMS OPTIMUM WMS STANDARD

WMS OPTIMUM WMS STANDARD Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika Tel: +420-234 144 746, 790 Fax: +420-234 144 710, 777 e-mail: servis@pragometal.com WMS OPTIMUM WMS STANDARD systém Schneider Specifikace výrobku

Více

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA RAUGEO PRO VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA RAUGEO PRO VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA SYSTÉMOVÁ TECHNIKA RAUGEO PRO VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA TECHNICKÁ INFORMACE 827600 www.rehau.com Platné od května 2007 Technické změny vyhrazeny Stavba Automotive Průmysl OBSAH Strana 1... Možnosti použití........................................

Více