Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři Identifikace laboratoře a důležité údaje Kritéria pro přijetí/odmítnutí vzorků Postup při chybné identifikaci pacienta na průvodním listu Zásady práce s biologickým materiálem, bezpečnost práce Hlášení nálezů významných patogenů... 6 C - Bakteriologie: informace o vyšetřeních Obecné zásady odběru vzorků na bakteriologické vyšetření Legenda k tabulkám Bakteriologie... 8 Horní cesty dýchací... 8 Dolní cesty dýchací... 9 Ucho Oko Zažívací ústrojí Močové ústrojí Pohlavní ústrojí muže Pohlavní ústrojí ženy Kůže a tkáně Rány a hluboké defekty strana 1

2 Hnis a obsah patologických dutin Centrální nervový systém Krev (hemokultura) Cizorodý materiál (cévní katétry, drény, shunty, implantáty, elektrody, ) Další poskytované služby OLM D - Sérologie informace o vyšetřeních Legenda k tabulkám Sérologie - tabulky E - Vyšetření zajišťovaná nebo konfirmovaná v jiných laboratořích strana 2

3 B - Informace o laboratoři 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje Název laboratoře: Oddělení lékařské mikrobiologie Vsetínská nemocnice a.s. Předmět činnosti: Laboratorní vyšetření v lékařské mikrobiologii Okruh působnosti: Poskytování služby pro ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení Adresa: Vsetínská nemocnice a.s. Nemocniční Vsetín Pracovní tým telefon Vedoucí oddělení: RNDr. Anna Sekáčová / Vysokoškoláci: Mgr. Andrea Baranová Ing. Jitka Macečková Vedoucí laborantka: Dana Vojtášková Provoz dny provozní doba Příjem materiálu: pondělí pátek sobota neděle a svátky Provozní doba laboratoře: pondělí pátek sobota neděle a svátky strana 3

4 Antibiotické středisko: pondělí - pátek (pro nemocnici i externí klientelu) Výsledky vyšetření, konzultace: Příjem vzorků, expedice výsledků: Sérologická laboratoř: Antibiotické středisko (konzultační služba): Podmínky převzetí vzorku v laboratoři validní vzorek biologického materiálu dodržení zásad odběru, transportu a uchovávání vzorku, dodržení časových parametrů označení vzorku odpovídající dokumentace s čitelnými údaji (průvodní list k materiálu) - jméno a příjmení - rodné číslo - kód pojišťovny - požadované vyšetření, event. požadavky na cílenou kultivaci - druh vzorku a lokalizace odběru - odpovídající klinická diagnóza k požadovanému vyšetření - ATB léčba - datum odběru vzorku - čas odběru (u hemokultur, mozkomíšního moku, moči, sputa, aspirátu,...) - razítko odesílatele (IČZ pracoviště, jméno lékaře) označení vzorku (čitelné údaje na štítku odběrové soupravy, které souhlasí s údaji v dokumentaci) - jméno a příjmení - rodné číslo - druh vzorku strana 4

5 Špatné nebo scházející údaje negativně ovlivňují kvalitu ho vyšetření. V jeho průběhu provádí mikrobiolog diferenciálně diagnostickou rozvahu, při které se řídí druhem materiálu, diagnózou, lokalizací infekčního procesu, antibiotickou terapií a kultivačním nálezem. 3. Kritéria pro přijetí/odmítnutí vzorků Přijaty ke zpracování budou vždy jen správně odebrané, viditelně nepoškozené a řádně označené vzorky, dodané s vyplněným průvodním listem. Odmítnout lze vzorek v následujících případech: není-li možná jednoznačná identifikace vzorku, neoznačená odběrová souprava chybí-li nebo jsou nečitelné základní údaje o pacientovi je zřejmá kontaminace vzorku špatně zvolená odběrová a transportní souprava žádanka nebo odběrová souprava znečištěná biologickým materiálem Odmítnutí vzorků je neprodleně telefonicky oznámeno odesílajícímu žadateli. Vzorky jinak poškozené (např. hemolytické sérum) jsou podle možnosti zpracovány. V komentáři k nálezu je uvedeno upozornění na možnost ovlivnění výsledku. 4. Postup při chybné identifikaci pacienta na průvodním listu Je-li chybně identifikován pacient na průvodním listu postupuje se následovně: Chybné rodné číslo, jméno pacienta, pojišťovna, odbornost žadatele - telefonicky je ověřena správnost uvedených údajů a laboratoř provede opravu chybného údaje. Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení, razítko a podpis lékaře - odesílatel je telefonicky upozorněn a je vyžádána správně vyplněná žádanka. strana 5

6 5. Zásady práce s biologickým materiálem, bezpečnost práce Každý vzorek biologického materiálu je považován za potenciálně infekční. Při transportu a manipulaci se vzorky je třeba se řídit bezpečnostními aspekty (viz Vyhláška MZ č. 440/2000 Sb.). K přepravě používat uzavřené transportní nádoby. Ochrana vzorků před znehodnocením a kontaminací povrchu odběrových souprav i dokumentace (důvod k odmítnutí vzorku). V případě rozlití vzorku je třeba se řídit platnými zásadami dezinfekce a dekontaminace. 6. Hlášení nálezů významných patogenů Hlášení nálezů patogenů potvrzujících infekční etiologii onemocnění je prováděno podle Vyhlášky č.195/2005 C - Bakteriologie: informace o vyšetřeních Zásady odběru, transportu, uchovávání vzorku před dodáním do laboratoře. 1. Obecné zásady odběru vzorků na bakteriologické vyšetření doba odběru: odběr je nutné vhodně načasovat z hlediska patofyziologického průběhu infekčního procesu optimální je odběr před zahájením ATB léčby místo odběru: typická část biologického materiálu způsob odběru: odběr musí být proveden asepticky, nutná přesná identifikace vzorku a jeho lokalizace uchovávání: není-li možný okamžitý transport do laboratoře, nutné dodržování parametrů (viz tabulky) transport: viz podmínky transportu v tabulkách odběrové soupravy s transportní půdou: umožňují přežití většiny citlivých a kultivačně náročných bakterií odběrové soupravy: OS- mycoplasma, OS-chlamydia, hemokultivační lahvičky BACTEC - vydádá OLM strana 6

7 2. Legenda k tabulkám odběr adjustace stručný popis získání vzorku biologického materiálu popis odběrového materiálu t-tpa tampon sterilní tampon na tyčince ve zkumavce s transportní půdou podle Amiese d-tpa tampon sterilní tampon na drátě ve zkumavce s transportní půdou podle Amiese kontejner sterilní kontejner z umělé hmoty se šroubovacím víčkem ("sputovky") anaer. S jednorázová sterilní injekční stříkačka (5 ml) s nasazenou jehlou zapíchnutou do sterilní gumové zátky sterilní zkumavka uzavřená sterilní zkumavka z umělé hmoty s uzávěrem OS-mycoplasma odběrová souprava pro vyšetření urogenitálních mykoplasmat OS-chlamydia odběrová souprava pro vyšetření Chlamydia trachomatis BACTEC+Aerobic aerobní hemokultivační lahvička BACTEC+Anaerobic anaerobní hemokultivační lahvička BACTEC PEDS+ URICULT pediatrická hemokultivační lahvička odběrová a kultivační souprava (obsahuje sterilní odběrovou nádobku a nosič s kultivačními půdami) uchovávání transport časová odezva způsob uchovávání vzorku před transportem při dodržení doporučené teploty (pouze není-li možný okamžitý transport) podmínky transportu (maximální doba přepravy vzorku při dodržení doporučené teploty) Č (čas): maximální doba transportu (h hodiny, m minuty) T (teplota): pt pokojová teplota (15-25 C), cht chladničková teplota (2-8 C) průměrný časový interval pro sdělení pozitivního výsledku od dodání do laboratoře (t týdny, d dny, h hodiny, m minuty) strana 7

8 3. Bakteriologie Horní cesty dýchací vyšetření výtěru z krku výtěr z krku (patrové oblouky, tonzily, hltan) t-tpa tampon vyšetření klinického materiálu z paranazálních dutin Cílený kultivační průkaz Arcanobacterium haemolyticum z výtěru z krku Cílený kultivační průkaz Neisseria gonorrhoeae z výtěru z krku Průkaz Neisseria meningitidis, Bordetella sp., Haemophilus influenzae b tekutina získaná punkcí nebo odsátím z paranazální dutiny výtěr z krku (patrové oblouky, tonzily, hltan) výtěr z krku (patrové oblouky, tonzily, hltan) výtěr z nosohltanu výtěr z hrtanu anaer. S kontejner t-tpa tampon t-tpa tampon Č: 4 h d-tpa tampon nedoporučuje se 2-6 d Požadavek je nutné vyznačit do průvodního listu. Požadavek je nutné vyznačit do průvodního listu. 2-5 d Požadavek je nutné vyznačit do průvodního listu. Průkaz Bordetella sp. po předchozí domluvě s laboratoří! strana 8

9 Cílený kultivační průkaz nosičství Staphylococcus aureus z výtěru z krku a z nosu vč. MRSA výtěr z krku (patrové oblouky, tonzily, hltan) výtěr z nosu t-tpa tampon Požadavek je nutné vyznačit do průvodního listu. Průkaz patogenních korynebakterií výtěr z krku (patrové oblouky, tonzily, hltan) t-tpa tampon Požadavek je nutné vyznačit do průvodního listu. Průkaz Candida sp. a plísní Kultivační vyšetření pro surveillance v intenzivní péči výtěr z krku výtěr z nosu výtěr z krku (patrové oblouky, tonzily, hltan) hluboký výtěr z nosu, výtěr z úst t-tpa tampon t-tpa tampon d Požadavek je nutné vyznačit do průvodního listu. Dolní cesty dýchací vyšetření sputa sputum získané vykašláním (pod dohledem odborného personálu) kontejner U těžkých pneumonií odebrat současně hemokultury. vyšetření endotracheálního aspirátu mikrobiol. vyšetření bronchiálního aspirátu endotracheální aspirát získaný odsátím z inkubace nebo tracheostomie aspirát z bronchů získaný bronchoskopicky kontejner kontejner strana 9

10 vyšetření bronchoalveolární laváže BAL kontejner vyšetření výtěru z tracheostomie Mikroskopický průkaz acidorezistentních bakterií Kultivační průkaz mykobakterií výtěr z tracheostomie t-tpa tampon sekret z dolních cest dýchacích kontejner 24 h (příp.dle dohody statim) t Požadavek je nutné vyznačit do průvodního listu. strana 10

11 Ucho vyšetření výtěru ze zevního zvukovodu výtěr ze zevního zvukovodu t-tpa tampon Požadavek cíleného kultivačního průkazu mykotických agens je nutné vyznačit do průvodního listu, u mykotických agens časová odezva až 14 dnů. vyšetření klinického materiálu ze středního ucha tekutina ze středouší získaná punkcí nebo po paracentéze, zachycená asepticky na tampon d-tpa tampon strana 11

12 Oko vyšetření výtěru ze spojivkového vaku výtěr ze spojivkového vaku t-tpa tampon vyšetření výtěru z rohovkového vředu výtěr z rohovkového vředu t-tpa tampon Průkaz Chlamydia trachomatis ve výtěru ze spojivkového vaku enzymovou imunoanalýzou razantní výtěr ze spojivkového vaku se zachycením epiteliálních buněk OS-chlamydia 7-14 d (příp.dle dohody) vyšetření klinického materiálu z nitroočního prostoru tekutina z nitroočního prostoru získaná punkcí nebo peroperačně anaer. S t-tpa tampon 2-6 d strana 12

13 Zažívací ústrojí kultivační vyšetření stolice (průkaz Salmonella sp., Shigella sp., enteropatogenní E.coli, ) výtěr z rekta t-tpa tampon 2-5 d Enteropatogenní E.coli vyšetřujeme do 3 let věku automaticky. Cílený kultivační průkaz Escherichia coli O157 ze stolice Cílený kultivační průkaz Campylobacter sp. ze stolice Cílený kultivační průkaz Yersinia sp. ze stolice Průkaz toxinu A,B a antigenu Clostridium difficile ve stolici Cílený kultivační průkaz patogenních vibrií ze stolice Kultivační vyšetření stolice pro surveillance v intenzivní péči výtěr z rekta t-tpa tampon výtěr z rekta t-tpa tampon výtěr z rekta t-tpa tampon stolice kontejner min. 1-4ml výtěr z rekta t-tpa tampon výtěr z rekta t-tpa tampon 2-5 d Požadavek musí být vyznačen do průvodního listu. 3-5 d Vyšetření se provádí se základním kultivačním vyšetřením stolice! 2-5 d Požadavek musí být vyznačen do průvodního listu 3-4 h (statim) Požadavek musí být vyznačen do průvodního listu. 2-5 d Požadavek musí být vyznačen do průvodního listu. Nutné předem informovat laboratoř! 2-5 d strana 13

14 kultivační vyšetření obsahu žlučových cest Průkaz přítomnosti Rotaviru/Adenoviru/ Noroviru obsah žlučových cest získaný punkcí či aspirací, peroperačně, při ERCP, z drenáže stolice min.1-4 ml anaer S kontejner Č: do 6 h po odběru 2-6 d Pro kultivační průkaz mykotických agens platí časová odezva až 14 d! 2-4 h (statim) Požadavek musí být vyznačen do průvodního listu. Průkaz antigenu Helicobacter pylori stolice min. 1-4 ml kontejner Č: do 72 h h (příp.dle dohody) Požadavek musí být vyznačen do průvodního listu. Močové ústrojí kultivační vyšetření moči kultivační vyšetření výtěru z uretry včetně průkazu Neisseria gonorrhoeae střední proud moči, cévkovaná moč, moč z permanentního katétru, moč z adhezivních dětských sáčků,z arteficielních vývodů,moč získaná suprapubickou punkcí hluboký výtěr z uretry s abrazí buněk epitelu kontejner, uzavřená sterilní zkumavka d-tpa tampon Pro mikroskopické vyšetření sekretu z uretry je nutné provést nátěr na podložní sklo jiným tamponem. strana 14

15 Průkaz urogenitálních mykoplasmat z moči první porce ranní moče kontejner, uzavřená sterilní zkumavka Požadavek musí být vyznačen do průvodního listu. Průkaz urogenitálních mykoplasmat z výtěru z uretry Průkaz Chlamydia trachomatis z výtěru z uretry enzymovou imunoanalýzou Průkaz antigenu Legionella pneumophilla v moči enzymovou imunoanalýzou hluboký výtěr z uretry komerční odběrovou soupravou hluboký výtěr z uretry s abrazí buněk epitelu komerční odběrovou soupravou střední proud moči, cévkovaná moč, moč z permanentního katétru OS-mycoplasma OS-chlamydia kontejner, uzavřená sterilní zkumavka URICULT střední proud moči komerční odběrová souprava URICULT Průkaz antigenu střední proud moči, kontejner, uzavřená Streptococcus cévkovaná moč, moč sterilní zkumavka pneumoniae v moči z permanentního imunochromatograficky katétru Průkaz antigenu Legionella pneumophila sérotyp 1 v moči imunochromatograficky střední proud moči, cévkovaná moč, moč z permanentního katétru kontejner, uzavřená sterilní zkumavka Č: 48 nebo 72 h nebo Č: do 7 dnů 7-14 d (příp.dle dohody) do 24 h (příp. dle dohody) Požadavek musí být vyznačen do průvodního listu., Č: 2h, denně hodnocení pozitivní/negativní, Č: 2h, denně hodnocení pozitivní/negativní strana 15

16 Pohlavní ústrojí muže vyšetření sekretu prostaty, včetně průkazu Neisseria gonorrhoeae výtěr z uretry t-tpa tampon Průkaz urogenitálních mykoplasmat v sekretu prostaty Průkaz Chlamydia trachomatis v sekretu prostaty enzymovou imunoanalýzou vyšetření ejakulátu, včetně průkazu Neisseria gonorrhoeae Průkaz urogenitálních mykoplasmat v ejakulátu výtěr z uretry OS-mycoplasma Č: 48 h nebo 72 h výtěr z uretry OS-chlamydia Č: 7d Ejakulát kontejner Ejakulát OS-mycoplasma Č: 48 h nebo 72 h 7-14 d (příp.dle dohody) strana 16

17 Pohlavní ústrojí ženy Mikroskopický obraz poševní (MOP) poševní sekret rozetřený na podložním skle podložní sklo v uzavřené krabičce (po zaschnutí) Č: 48 h 1-4 d (příp.dle dohody statim) vyšetření výtěru z pochvy, včetně průkazu Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis Průkaz urogenitálních mykoplasmat ve výtěru z pochvy vyšetření výtěru z děložního hrdla Průkaz urogenitálních mykoplasmat ve výtěru z děložního hrdla Průkaz Chlamydia trachomatis ve výtěru z děložního hrdla vyšetření sekretu z Bartholiniho žlázy mikrob.vyšetření tekutiny z adnex výtěr z pochvy t-tpa tampon výtěr z pochvy OS-mycoplasma Č: 48 h nebo 72h výtěr z děložního hrdla výtěr z děložního hrdla výtěr z děložního hrdla s abrazí buněk epitelu tekutina získaná punkcí tekutina z adnex získaná při invazivním výkonu t-tpa tampon OS-mycoplasma OS-chlamydia anaer. S anaer. S Č: 48 h nebo 72h T:cht Č: 7 d 7-14 d (příp. dle dohody) 2-6 d 2-6 d strana 17

18 vyšetření obsahu dutiny děložní a reziduí (lochie) aspirát anaer. S 2-6 d vyšetření intrauterinního tělíska Vyšetření GBS kultivační průkaz Streptococcus agalactiae intrauterinní tělísko kontejner nedoporučuje se výtěr z pochvy t-tpa tampon 7-10 d 2 d Kůže a tkáně vyšetření klinického materiálu z kožní léze a povrchových ran stěr z kožní léze t-tpa tampon 2-6 d vyšetření tkání Kontrola sterility kožního povrchu před lumbální punkcí, odběrem hemokultur, okolí kanyl, apod. excize částí tkání kontejner nedoporučuje se stěr z kůže po desinfekci kožního povrchu t-tpa tampon 2-6 d Lokalizaci odběru vyznačit do průvodního listu. strana 18

19 Rány a hluboké defekty vyšetření klinického materiálu z rány výtěr z rány t-tpa tampon 2-6 d vyšetření klinického materiálu z hlubokého defektu výtěr z hlubokého defektu t-tpa tampon 2-6 d Hnis a obsah patologických dutin vyšetření hnisu nebo obsahu patologické dutiny punkce abscesu nebo patologické dutiny anaer. S t-tpa tampon 2-10 d Aspiráty nebo punktáty jsou preferovány před výtěrem pro možnost mikroskopického vyšetření. vyšetření tkáně z patologické dutiny excize tkáně, atp. kontejner nedoporučuje se 2-10 d strana 19

20 Primárně sterilní tělesné tekutiny vyšetření pleurální, peritoneální, kloubní tekutiny punktát, aspirát (1-5 ml) anaer. S 2-7 d vyšetření ascitu, obsahu Douglasova prostoru, plodové vody vyšetření primárně sterilních tekutin v automatickém hemokultivačním systému BACTEC vyšetření peritoneálního dialyzátu vyšetření peritoneálního dialyzátu v automatickém hemokultivačním systému BACTEC vyšetření mateřského mléka punktát, aspirát (1-5 ml) punktát, aspirát (1-5 ml) peritoneální dialyzát (1-5 ml) peritoneální dialyzát mateřské mléko anaer. S Hemokultivační lahvička aerobní + anaerobní anaer.s Hemokultivační lahvička aerobní + anaerobní uzavřená sterilní zkumavka 2-7 d 7-9 d 2-7 d 2-10 d strana 20

21 Centrální nervový systém vyšetření mozkomíšního moku lumbální punkce kontejner, uzavřená sterilní zkumavka 2-5 d mikroskopie do 2 h (statim) Součástí ho vyšetření je mikroskopie mozkomíšního moku. U podezření na meningokokovou meningitidu současně odebrat krev na hemokultivaci. Mikrobiologické vyšetření mozkomíšního moku v hemokultivačním systému BACTEC Průkaz volných bakteriálních antigenů: Neisseria meningitidis A,C,Y/W135,B/E.coli K1, Haemophilus influenzae b, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae lumbální punkce lumbální punkce Hemokultivační lahvička aerobní + anaerobní kontejner, uzavřená sterilní zkumavka 2-10 d 2-4 h strana 21

22 Krev (hemokultura) Hemokultivační 2-10 d vyšetření aseptická venepunkce= standardní odběr tři (nejméně dva) časově oddělené odběry jeden odběr = ml krve (rozdělit do 1 aerobní a 1 anaerobní lahvičky) Hemokultivační lahvičky: BACTEC+Aerobic (5-10 ml krve) BACTEC+Anaerobic (8-10 ml krve) BACTEC PEDS+ (0,5-3 ml krve) pozitivní mikroskopie se hlásí ihned lékaři Jedna hemokultura = časově definovaný odběr (z jedné venepunkce) definovaného množství krve rozděleného do 2 lahviček (aerobní+anaerobní). Frekvence a časování odběrů hemokultur se řídí charakterem klinického obrazu a teplotní křivky. jeden odběr u malých dětí = 0,5-3 ml krve odběr z cévního katétru pouze při podezření na katétrovou infekci Upozornění: Nepřelepujte čárový kód lahviček! Odběr hemokultur podléhá přísnému aseptickému režimu s cílem minimalizovat riziko kontaminace vzorku. strana 22

23 Cizorodý materiál (cévní katétry, drény, shunty, implantáty, elektrody, ) Mikrobiologické vyšetření cévních katétrů asepticky odstřižená distální špička vyjmutého katétru (5 cm) kontejner, uzavřená sterilní zkumavka nasucho! 2-5 d Na průvodním listu označit druh materiálu a jeho lokalizaci. Mikrobiologické vyšetření chirurgických drénů Mikrobiologické vyšetření ortopedických implantátů asepticky odstřižená koncová část drénu (5 cm) ve sterilní gumové rukavici bez přístupu vzduchu kontejner, uzavřená sterilní zkumavka nasucho! nádoba s víkem nedoporučuje se 2-5 d Na průvodním listu označit druh materiálu a jeho lokalizaci. 2-5 d Po předchozí telefonické dohodě s laboratoří. Na průvodním listu označit druh materiálu a jeho lokalizaci. Další poskytované služby OLM Kultivační průkaz mykobakterií z biologických materiálů (moč, punktáty, výtěry, hnisy, likvor, sekční materiály, ) Zásady odběru, uchovávání a transportu biologických materiálů jsou identické s kapitolou BAKTERIOLOGIE. Časová odezva: týdnů Mykotická vyšetření kůže a adnex - kožní šupiny, vzorky nehtů, odběr na rozhraní mezi zdravou a postiženou tkání (seškrab nasucho do sterilní zkumavky nebo kontejneru) Časová odezva: d Vyšetření prováděná z indikace hygienicko-epidemiologického oddělení ZÚ Zlín, pracoviště Vsetín Kontrola sterility - stěry z prostředí, kontrola sterility z centrální sterilizace Odběry, uchovávání, transport identické s kapitolou BAKTERIOLOGIE, adjustace t-tpa tampon. Časová odezva: 4-7d Zasílání bakteriálních kultur k přípravě autovakcín do ZÚ Ostrava Zásady odběru, uchovávání a transportu biologických materiálů jsou identické s kapitolou BAKTERIOLOGIE. strana 23

24 D - Sérologie informace o vyšetřeních 1. Legenda k tabulkám ELISA enzymová imunoanalýza RRR rychlý reaginový test (aglutinace - průkaz nespecifických protilátek) TPHA Treponema pallidum hemaglutinační test (průkaz specifických protilátek) odběr stručný popis získání vzorku adjustace popis odběrového materiálu uchovávání způsob uchovávání vzorku před transportem (pouze pokud není možný okamžitý transport na OLM) Č(čas): maximální délka transportu (h - hodiny, m - minuty) T(teplota): pt (pokojová teplota: C), cht (chladničková teplota: 2-8 C) transport podmínky transportu Č(čas): maximální délka transportu (h - hodiny, m - minuty) T(teplota): pt (pokojová teplota: C), cht (chladničková teplota: 2-8 C) strana 24

25 2. Sérologie - tabulky Níže uvedené tabulky obsahují informace o jednotlivých sérologických vyšetřeních. Kvantitativní stanovení venepunkce k získání srážlivé sterilní zkumavka bez aditiv /cht 1x týdně neutralizace Antistreptolysinu O krve (ASLO) <200m.j./ml negativn >200m.j./ml pozitivní Kvantitativní stanovení Revmatoidního faktoru (RF) Kvantitativní stanovení C-reaktivního proteinu Průkaz protilátek (IgM,IgG) Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetii venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv /cht /cht /cht 1x týdně denně (příp. dle dohody statim) dle dohody Pokud je latex aglutinace pozitivní, pak metoda ELISA : hodnocení ELISA IgM, IgG, IgA: <0,9 negativní 0,9-1,1 hraniční >1,1 pozitivní turbidimetrie <8 mg/l negativní >8 mg/l pozitivní nepřímá imunofluorescence negativní, pozitivní strana 25

26 Stanovení protilátek (IgM, IgG) Borrelia sp. venepunkce k získání srážlivé krve, likvor sterilní zkumavka bez aditiv /cht 1 x za 14 dní (příp. dle dohody) ELISA hodnocení IgA, IgM: <0,9 Indexu pozitivity/ip/ negativní 0,9-1,1 IP hraniční >1,1 IP pozitivní hodnocení IgG: <0,8 IP negativní 0,8-1,0 IP hraniční >1,0 IP pozitivní Konfirmační test k průkazu protilátek (IgM) Borrelia sp. Kvantitativní stanovení protilátek Listeria monocytogenes Průkaz heterovilních protilátek IM test venepunkce k získání srážlivé krve, likvor venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv /cht /cht /cht dle potřeby do 2 dnů denně rekombinantní imunoblot negativní, pozitivní aglutinace < 1:160 negativní > 1:160 pozitivní Hodnocení: negativní, pozitivní, hraniční (v případě pozitivity pak průkaz protilátek EBV-viz dále) Kvantitativní stanovení protilátek Yersinia enterocolitica O3, O9, Yersinia pseudotuberculosis venepunkce k získání srážlivé krve sterilní zkumavka bez aditiv /cht 1 x týdně (příp. dle dohody) aglutinace < 1:160 negativní > 1:160 pozitivní strana 26

27 Sérologie salmonelóz sterilní zkumavka bez (Widalova reakce) aditiv /cht Treponema pallidum (sérologie lues ) venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve sterilní zkumavka bez aditiv /cht do 2 dnů aglutinace anti O, H, Vi < 1:40 hraniční > 1:80 pozitivní minimálně 3x týdně (příp. dle dohody) RRR, TPHA negativní, pozitivní (pozitivní séra jsou předána ke konfirmaci do NRL pro syfilis) strana 27

28 Kvantitativní stanovení venepunkce k získání sterilní zkumavka 1 x za 14 dní ELISA protilátek (IgA, IgM, IgG - včetně určení indexu avidity ) Toxoplasma gondii srážlivé krve bez aditiv /cht (příp. dle dohody) hodnocení IgA, IgM: <0,9 Indexu pozitivity/ip/ negativní 0,9-1,1 IP hraniční >1,1 IP pozitivní hodnocení IgG: <0,8 IP negativní 0,8-1,0 IP hraniční >1,0 IP pozitivní Průkaz HIV Ag-Ab Průkaz celkových protilátek anti HAV (anti HAV total) Průkaz protilátek anti HAV IgM Průkaz HBsAg venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv /cht /cht /cht /cht 1 x týdně ELISA negativní, pozitivní (pozitivní séra jsou předána ke konfirmaci do NRL pro AIDS) 1 x týdně (příp. dle dohody) 1 x týdně (příp. dle dohody) 1 x týdně (příp. dle dohody) ELISA negativní, pozitivní ELISA negativní, pozitivní ELISA negativní, pozitivní Průkaz HBeAg Průkaz protilátek anti HBe venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv /cht /cht 1 x za 14 dní (příp. dle dohody) 1 x za 14 dní (příp. dle dohody) ELISA negativní, pozitivní ELISA negativní, pozitivní strana 28

29 Kvantitativní venepunkce k získání sterilní zkumavka 1 x týdně ELISA stanovení protilátek srážlivé krve anti HBs bez aditiv /cht (příp. dle dohody) negativní, pozitivní Průkaz protilátek (IgM, celkové protilátky) anti HBc Průkaz protilátek HCV HBsAg konfirmační test Průkaz protilátek EBV Průkaz protilátek CMV venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv /cht /cht /cht /cht Č: 2h /cht 1 x za 14 dní (příp. dle dohody) 1 x týdně (příp. dle dohody) dle potřeby ELISA negativní, pozitivní ELISA negativní, pozitivní ELISA negativní, pozitivní 1x za 14 dní hodnocení ELISA EBV EBNA-1 IgM, IgG ; VCA IgM, IgG < 0,9 IP negativní 0,9-1,1 IP hraniční >1,1 IP pozitivní 1x za 14 dní ELISA CMV IgM, IgG < 0,9 IP negativní 0,9-1,1 IP hraniční >1,1 IP pozitivní AVIDITA CMV IgG (v %) <40 nízká hraniční >60 vysoká (více než 18 týdnů po nákaze) strana 29

30 E - Vyšetření zajišťovaná nebo konfirmovaná v jiných laboratořích Laboratoř Zaměření Adresa Konzultanti Tel. kontakt ZÚ se sídlem v Ostravě Oddělení pro diagnostiku mykobakterií tuberculosa mykobakteriologie Partyzánské nám Ostrava RNDr. Holec Vladislav ZÚ se sídlem v Ostravě Oddělení imunomodulátorů příprava autovakcín Partyzánské nám Ostrava MUDr. Rutová Jana Všeobecná VN NRL pro diagnostiku syfilis NRL pro antibiotika TPHA, RRR Dermatovenerologická klinika, U Nemocnice Praha 2 MUDr. Zákoucká Hana SZÚ Šrobárova Praha 2 MUDr.Žemličková Helena bakteriologie NRL pro E.coli a shigely bakteriologie MUDr. Dědičová Daniela NRL pro meningokokové nákazy bakteriologie MUDr. Křížová Pavla NRL pro salmonely bakteriologie MUDr. Dědičová Daniela NRL pro stafylokoky bakteriologie RNDr. Petráš Petr NRL pro streptokoky a enterokoky bakteriologie RNDr. Motlová Jitka NRL pro parazitologie RNDr. Kodym Petr toxoplazmózu NRL pro virové hepatitidy a sérologie RNDr. Němeček Vratislav AIDS NRL pro hemofilové nákazy bakteriologie MUDr. Lebedová Věra NRL pro legionely bakteriologie ZÚ se sídlem v Brně Gorkého Brno MUDr.Drašar Vladimír NRL pro tkáňové helmintózy parazitologie IPVZ Katedra mikrobiologie Ruská Praha 10 RNDr. Kolářová Libuše strana 30

31 Vyšetření prováděná v ZÚ se sídlem v Ostravě Z OLM je organizován jednou týdně odvoz vzorků do ZÚ se sídlem v Ostravě s požadavky na vyšetření, která se v naší laboratoři neprovádí. Odvoz probíhá většinou v úterý (přesný čas po domluvě s dispečinkem). Běžná časová odezva do čtrnácti dnů. Vzorky odebrané v ostatní dny jsou připraveny k odvozu v nejbližším termínu (pokud to stabilita příslušného biologického materiálu dovoluje). Spektrum laboratorních vyšetření: buněčná imunita diagnostika monoklonálních gamapatií humorální imunita alergie potravinové intolerance autoprotilátky bakteriologická sérologie (brucela, tularémie, pertusse, parapertusse, ) parazitologie (larv. toxokaróza) průkaz nukl. kyselin (PCR) Astroviry, Enteroviry herpetické viry (EBV, CMV, HZV, VZV, HHV-6) Parvovirus B-19, Morbilli v., Rubeola v., Parotitis v. Respirační agens: Influenza A, B virus, Parainfluenza v., Adenoviry, RSV, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis Papilomaviry Klíšťová encefalitis v., Dengue v., West Nile v., Žlutá zimnice v., Japonská B encefalitis v. Coxsackie v. B1-6, Hantaviry Lymfocytární choriomeningitis v. (LCM) Telefonický kontakt: ZÚ se sídlem v Ostravě (spojovatelka) Informace o celém spektru Národních referenčních laboratoří (NRL) v České republice je k dispozici na Oddělení lékařské mikrobiologie (OLM). strana 31

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 4 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 2.11.2012 Přezkoumal: Marcela

Více

PŘEHLED SLUŽEB KLINICKÝCH LABORATOŘÍ Zdravotní ústav se sídlem v Praze sídlo: Jasmínová 37, 106 00 Praha 10 www.zupraha.cz Obsah: 1. Kontakty 3 2. Informace o vyšetřeních (odběr - pokyny doplňující vlastní

Více

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu Odběr biologického materiálu Obsah přílohy: 1. Použité zkratky 2. Obecné zásady odběrů na bakteriologii 3. Podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii 3.1 Dýchací soustava 3.2 Trávící soustava 3.3 Močová

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Stránka 1 (celkem 39)

Stránka 1 (celkem 39) Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: P-01-OKM Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 8.6.2015 Verze č.: 9 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/006/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 15.10.2014 Revize: 1 x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Plzeň Po vytištění

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Revize č.: 1 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 17. 6. 2013 Nahrazuje: Laboratorní

Více

Sérologie Sérologie pertusse. Sérologie tularémie. Sérologie brucelózy. Sérologie listeriózy. Sérologie yersiniózy. Sérologie H.

Sérologie Sérologie pertusse. Sérologie tularémie. Sérologie brucelózy. Sérologie listeriózy. Sérologie yersiniózy. Sérologie H. Sérologie Sérologie pertusse Charakteristika: zahrnuje stanovení IgM a IgG proti B. pertussis slouží k stanovení dg. pertusse i po léčbě antibiotiky Sérologie tularémie Charakteristika: stanovení celkových

Více

L A B O R A T O R N Í

L A B O R A T O R N Í L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODD Ě LENÍ LÉKA Ř SKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELH Ř IMOV, p.o. Verze č. 1 Datum platnosti: od 1. 3. 2010 1/36 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 306/2012 Sb., podmínky předcházení vzniku

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Seznam vyšetření odesílaných do externích laboratoří

Seznam vyšetření odesílaných do externích laboratoří Strana: 1 z 11 Oddělní laboratoře odesílá vyšetření přednostně do laboratoře společnosti Synlab Czech, s.r.o. Na přání lékaře lze vyšetření odeslat i do jiné externí laboratoře. Seznam všech externích

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2

Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2 Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2 Vážený pan MUDr. JUDr. Petr Honěk náměstek ředitele Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Kollátorová MIKROBIOLOGIE

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2015 ze dne: 09.02.2015. Lékařská mykologie SOP 1100 SOP 1111.

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2015 ze dne: 09.02.2015. Lékařská mykologie SOP 1100 SOP 1111. Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1 3 6 PRACOVIŠTĚ 1 PRACOVIŠTĚ 3 PRACOVIŠTĚ 6 Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava Dělnická 24, 736 Ol Havířov-Město Gorkého 6, 602 00 Brno Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů.

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů. MIKROBIOLOGIE Pro studenty zdravotnických oborů prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka allphoto, 2009 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

Problematika chlamydiových infekcí. L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava

Problematika chlamydiových infekcí. L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava Problematika chlamydiových infekcí L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava Chlamydie G negativní bakterie Obligátní intracelulární parazit 2 fázový životní cyklus: 1. fáze:

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

Infekce, které jsou zahrnuty v systému epidemiologické bdělosti, jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

Infekce, které jsou zahrnuty v systému epidemiologické bdělosti, jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. 473/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. prosince 2008 o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění vyhlášek č. 275/2010 Sb. a č. 233/2011 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách str. 1 Povinná hlá ení o infekãních chorobách Mgr. Radek Policar Koncem září 2010 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 275/2010 Sb., v důsledku které se mění vyhláška č. 473/2008 Sb. Jedná se

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Laboratorní příručka Laboratoří EUROCLINICUM s.r.o. Praha

Laboratorní příručka Laboratoří EUROCLINICUM s.r.o. Praha Typ dokumentace: Verze: 10 Autor (jméno, podpis): chválil (jméno, podpis): Veřejná Platnost od: 1.3.2015 Výtisk číslo: 1 Jiné informace: Mgr. Pavel Nezbeda, vedoucí laboratoře MUDr. Petr Podroužek, Cc.,

Více

Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií

Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií MUDr. Dana Hrubá VIDIA-DIAGNOSTIKA Poliklinika Černý Most, Praha 9 hruba@vidia-diagnostika.cz Onemocnění u lidí způsobovaná chlamydiemi Druh chlamydií Sérotypy

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse

Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse Mgr. Jana Zavadilová NRL pro pertusi a difterii Státní zdravotní ústav Aktuality v diagnostice virových a bakteriálních infekcí, 26.5.2014, SZÚ Výběr vhodné

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Nemocnice Havlíčkův Brod Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ SPOLEČNÝCH LABORATOŘÍ Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Více

Dominantní činnost jednotlivých NRL Centra laboratorních činnosti, oboru mikrobiologie SZÚ, v roce 2010

Dominantní činnost jednotlivých NRL Centra laboratorních činnosti, oboru mikrobiologie SZÚ, v roce 2010 Dominantní činnost jednotlivých NRL Centra laboratorních činnosti, oboru mikrobiologie SZÚ, v roce 2010 Major activities of the NRL of the Department of Microbiology Laboratories of Centre of Public Health

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta VYBRANÉ KAPITOLY Z KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE. Miroslav Votava Petr Ondrovčík

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta VYBRANÉ KAPITOLY Z KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE. Miroslav Votava Petr Ondrovčík MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta VYBRANÉ KAPITOLY Z KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Miroslav Votava Petr Ondrovčík Brno 2002 Miroslav Votava, Petr Ondrovčík, 1998 ISBN 80-210-1805-4 1 OBSAH Úvod (M.

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických oborů 2., doplněné a přepracované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických

Více

PREANALYTICKÁ PŘÍRUČKA VYDÁNÍ Č. 6

PREANALYTICKÁ PŘÍRUČKA VYDÁNÍ Č. 6 KLINICKÉ LABORATOŘE ÚSTAVU LÉKAŘSÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE a 1. LF UK U NEMOCNICE 2, 128 08 PRAHA 2 PREANALYTICKÁ PŘÍRUČKA VYDÁNÍ Č. 6 KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

Více

Respirační infekce. Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008

Respirační infekce. Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Respirační infekce Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Úvod Infekce dýchacích cest je možné rozdělit Infekce horních dýchacích cest (např. rýma) Infekce dolních dýchacích cest

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Zprávy odborných společností Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Zápis ze 4. schůze výboru konané dne 1.6.2004-14. Kongres ECCMID Praha

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje PREVENCE A KONTROLA ŠÍŘEN ENÍ MRSA V NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje Sledované údaje Obecná národní údaje Existence národní směrnice Regionální

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami Mikrobiologické oddělení Bakteriologie - kultivační vyšetření kultivační vyšetření respiračního traktu 130 Kč kultivační vyšetření stolice komplexní 2 kvantitativní kultivační vyšetření moče 170 Kč semikvantitativní

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_LMBG_SME_12_001 Laboratorní příručka verze A Účinnost dokumentu od: 1.10.2012 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LMBG_SME_12_001 Verze dokumentu: A Laboratorní příručka LMBG Typ dokumentu: Systémový

Více

Akutní netraumatická nitrolební hypertenze u mladého muže - kazuistika. Roman Šimek Neurologická klinika FN Hradec Králové

Akutní netraumatická nitrolební hypertenze u mladého muže - kazuistika. Roman Šimek Neurologická klinika FN Hradec Králové Akutní netraumatická nitrolební hypertenze u mladého muže - kazuistika Roman Šimek Neurologická klinika FN Hradec Králové 35letý muž, J.B. Začátek neurologických obtíží náhle v 11-2013 - vertigo, bolesti

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014

P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Krycí list Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Dodání automatického systému pro hemokultivaci bakterií včetně hemokultivačních nádobek VZ ev. č. 60024675 Zadavatel ÚSTAV

Více

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Virové hepatitidy - zánětlivé onemocnění jater vyvolané

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno. Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno

Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno. Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno Poranění ostrým předmětem Bodná / řezná poranění Poranění nástrojem

Více

LP_ Laboratorní příručka Verze 08

LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: 16.4.2015 Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických

Více

Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu

Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu Doplněk k doporučení výboru České společnosti klinické biochemie o validaci a verifikaci analytických metod

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř Hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř Hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie 3 Stránka 1 z 24 Vydání č.: 1 Revize č.: 0 Číslo/počet výtisku: 1/E Soubor: PC Laboratoř biochemie Laboratoř Hematologie Laboratoř lékařské mikrobiologie Laboratoř imunologie a sérologie Jméno Funkce Datum

Více

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI Husova tř. 64, 46 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71932 EPIDEMIOLOGICKÁ

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

sekce A Ceník FNKV pro oblast léčebné a preventivní péče DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA KOSMETICKÉ VÝKONY

sekce A Ceník FNKV pro oblast léčebné a preventivní péče DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA KOSMETICKÉ VÝKONY Dermabraze tetováží 929009 929010 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - do 10cm 2 1 150,00 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - za každý 1cm 2 navíc nad 10cm 2 120,00 Odstranění drobných

Více

Úřední věstník L 262. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 27. září 2012. České vydání. Obsah ROZHODNUTÍ

Úřední věstník L 262. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 27. září 2012. České vydání. Obsah ROZHODNUTÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 262 České vydání Právní předpisy Svazek 55 27. září 2012 Obsah II Nelegislativní akty ROZHODNUTÍ 2012/506/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2012,

Více

Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších

Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších flavivirových neuroinfekcí Hana Zelená Jan Raszka Jiří Januška Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum klinických laboratoří Virologické i oddělení

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 8 METODICKÝ POSTUP Kontrola výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu (CPE Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)

Více