Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři Identifikace laboratoře a důležité údaje Kritéria pro přijetí/odmítnutí vzorků Postup při chybné identifikaci pacienta na průvodním listu Zásady práce s biologickým materiálem, bezpečnost práce Hlášení nálezů významných patogenů... 6 C - Bakteriologie: informace o vyšetřeních Obecné zásady odběru vzorků na bakteriologické vyšetření Legenda k tabulkám Bakteriologie... 8 Horní cesty dýchací... 8 Dolní cesty dýchací... 9 Ucho Oko Zažívací ústrojí Močové ústrojí Pohlavní ústrojí muže Pohlavní ústrojí ženy Kůže a tkáně Rány a hluboké defekty strana 1

2 Hnis a obsah patologických dutin Centrální nervový systém Krev (hemokultura) Cizorodý materiál (cévní katétry, drény, shunty, implantáty, elektrody, ) Další poskytované služby OLM D - Sérologie informace o vyšetřeních Legenda k tabulkám Sérologie - tabulky E - Vyšetření zajišťovaná nebo konfirmovaná v jiných laboratořích strana 2

3 B - Informace o laboratoři 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje Název laboratoře: Oddělení lékařské mikrobiologie Vsetínská nemocnice a.s. Předmět činnosti: Laboratorní vyšetření v lékařské mikrobiologii Okruh působnosti: Poskytování služby pro ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení Adresa: Vsetínská nemocnice a.s. Nemocniční Vsetín Pracovní tým telefon Vedoucí oddělení: RNDr. Anna Sekáčová / Vysokoškoláci: Mgr. Andrea Baranová Ing. Jitka Macečková Vedoucí laborantka: Dana Vojtášková Provoz dny provozní doba Příjem materiálu: pondělí pátek sobota neděle a svátky Provozní doba laboratoře: pondělí pátek sobota neděle a svátky strana 3

4 Antibiotické středisko: pondělí - pátek (pro nemocnici i externí klientelu) Výsledky vyšetření, konzultace: Příjem vzorků, expedice výsledků: Sérologická laboratoř: Antibiotické středisko (konzultační služba): Podmínky převzetí vzorku v laboratoři validní vzorek biologického materiálu dodržení zásad odběru, transportu a uchovávání vzorku, dodržení časových parametrů označení vzorku odpovídající dokumentace s čitelnými údaji (průvodní list k materiálu) - jméno a příjmení - rodné číslo - kód pojišťovny - požadované vyšetření, event. požadavky na cílenou kultivaci - druh vzorku a lokalizace odběru - odpovídající klinická diagnóza k požadovanému vyšetření - ATB léčba - datum odběru vzorku - čas odběru (u hemokultur, mozkomíšního moku, moči, sputa, aspirátu,...) - razítko odesílatele (IČZ pracoviště, jméno lékaře) označení vzorku (čitelné údaje na štítku odběrové soupravy, které souhlasí s údaji v dokumentaci) - jméno a příjmení - rodné číslo - druh vzorku strana 4

5 Špatné nebo scházející údaje negativně ovlivňují kvalitu ho vyšetření. V jeho průběhu provádí mikrobiolog diferenciálně diagnostickou rozvahu, při které se řídí druhem materiálu, diagnózou, lokalizací infekčního procesu, antibiotickou terapií a kultivačním nálezem. 3. Kritéria pro přijetí/odmítnutí vzorků Přijaty ke zpracování budou vždy jen správně odebrané, viditelně nepoškozené a řádně označené vzorky, dodané s vyplněným průvodním listem. Odmítnout lze vzorek v následujících případech: není-li možná jednoznačná identifikace vzorku, neoznačená odběrová souprava chybí-li nebo jsou nečitelné základní údaje o pacientovi je zřejmá kontaminace vzorku špatně zvolená odběrová a transportní souprava žádanka nebo odběrová souprava znečištěná biologickým materiálem Odmítnutí vzorků je neprodleně telefonicky oznámeno odesílajícímu žadateli. Vzorky jinak poškozené (např. hemolytické sérum) jsou podle možnosti zpracovány. V komentáři k nálezu je uvedeno upozornění na možnost ovlivnění výsledku. 4. Postup při chybné identifikaci pacienta na průvodním listu Je-li chybně identifikován pacient na průvodním listu postupuje se následovně: Chybné rodné číslo, jméno pacienta, pojišťovna, odbornost žadatele - telefonicky je ověřena správnost uvedených údajů a laboratoř provede opravu chybného údaje. Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení, razítko a podpis lékaře - odesílatel je telefonicky upozorněn a je vyžádána správně vyplněná žádanka. strana 5

6 5. Zásady práce s biologickým materiálem, bezpečnost práce Každý vzorek biologického materiálu je považován za potenciálně infekční. Při transportu a manipulaci se vzorky je třeba se řídit bezpečnostními aspekty (viz Vyhláška MZ č. 440/2000 Sb.). K přepravě používat uzavřené transportní nádoby. Ochrana vzorků před znehodnocením a kontaminací povrchu odběrových souprav i dokumentace (důvod k odmítnutí vzorku). V případě rozlití vzorku je třeba se řídit platnými zásadami dezinfekce a dekontaminace. 6. Hlášení nálezů významných patogenů Hlášení nálezů patogenů potvrzujících infekční etiologii onemocnění je prováděno podle Vyhlášky č.195/2005 C - Bakteriologie: informace o vyšetřeních Zásady odběru, transportu, uchovávání vzorku před dodáním do laboratoře. 1. Obecné zásady odběru vzorků na bakteriologické vyšetření doba odběru: odběr je nutné vhodně načasovat z hlediska patofyziologického průběhu infekčního procesu optimální je odběr před zahájením ATB léčby místo odběru: typická část biologického materiálu způsob odběru: odběr musí být proveden asepticky, nutná přesná identifikace vzorku a jeho lokalizace uchovávání: není-li možný okamžitý transport do laboratoře, nutné dodržování parametrů (viz tabulky) transport: viz podmínky transportu v tabulkách odběrové soupravy s transportní půdou: umožňují přežití většiny citlivých a kultivačně náročných bakterií odběrové soupravy: OS- mycoplasma, OS-chlamydia, hemokultivační lahvičky BACTEC - vydádá OLM strana 6

7 2. Legenda k tabulkám odběr adjustace stručný popis získání vzorku biologického materiálu popis odběrového materiálu t-tpa tampon sterilní tampon na tyčince ve zkumavce s transportní půdou podle Amiese d-tpa tampon sterilní tampon na drátě ve zkumavce s transportní půdou podle Amiese kontejner sterilní kontejner z umělé hmoty se šroubovacím víčkem ("sputovky") anaer. S jednorázová sterilní injekční stříkačka (5 ml) s nasazenou jehlou zapíchnutou do sterilní gumové zátky sterilní zkumavka uzavřená sterilní zkumavka z umělé hmoty s uzávěrem OS-mycoplasma odběrová souprava pro vyšetření urogenitálních mykoplasmat OS-chlamydia odběrová souprava pro vyšetření Chlamydia trachomatis BACTEC+Aerobic aerobní hemokultivační lahvička BACTEC+Anaerobic anaerobní hemokultivační lahvička BACTEC PEDS+ URICULT pediatrická hemokultivační lahvička odběrová a kultivační souprava (obsahuje sterilní odběrovou nádobku a nosič s kultivačními půdami) uchovávání transport časová odezva způsob uchovávání vzorku před transportem při dodržení doporučené teploty (pouze není-li možný okamžitý transport) podmínky transportu (maximální doba přepravy vzorku při dodržení doporučené teploty) Č (čas): maximální doba transportu (h hodiny, m minuty) T (teplota): pt pokojová teplota (15-25 C), cht chladničková teplota (2-8 C) průměrný časový interval pro sdělení pozitivního výsledku od dodání do laboratoře (t týdny, d dny, h hodiny, m minuty) strana 7

8 3. Bakteriologie Horní cesty dýchací vyšetření výtěru z krku výtěr z krku (patrové oblouky, tonzily, hltan) t-tpa tampon vyšetření klinického materiálu z paranazálních dutin Cílený kultivační průkaz Arcanobacterium haemolyticum z výtěru z krku Cílený kultivační průkaz Neisseria gonorrhoeae z výtěru z krku Průkaz Neisseria meningitidis, Bordetella sp., Haemophilus influenzae b tekutina získaná punkcí nebo odsátím z paranazální dutiny výtěr z krku (patrové oblouky, tonzily, hltan) výtěr z krku (patrové oblouky, tonzily, hltan) výtěr z nosohltanu výtěr z hrtanu anaer. S kontejner t-tpa tampon t-tpa tampon Č: 4 h d-tpa tampon nedoporučuje se 2-6 d Požadavek je nutné vyznačit do průvodního listu. Požadavek je nutné vyznačit do průvodního listu. 2-5 d Požadavek je nutné vyznačit do průvodního listu. Průkaz Bordetella sp. po předchozí domluvě s laboratoří! strana 8

9 Cílený kultivační průkaz nosičství Staphylococcus aureus z výtěru z krku a z nosu vč. MRSA výtěr z krku (patrové oblouky, tonzily, hltan) výtěr z nosu t-tpa tampon Požadavek je nutné vyznačit do průvodního listu. Průkaz patogenních korynebakterií výtěr z krku (patrové oblouky, tonzily, hltan) t-tpa tampon Požadavek je nutné vyznačit do průvodního listu. Průkaz Candida sp. a plísní Kultivační vyšetření pro surveillance v intenzivní péči výtěr z krku výtěr z nosu výtěr z krku (patrové oblouky, tonzily, hltan) hluboký výtěr z nosu, výtěr z úst t-tpa tampon t-tpa tampon d Požadavek je nutné vyznačit do průvodního listu. Dolní cesty dýchací vyšetření sputa sputum získané vykašláním (pod dohledem odborného personálu) kontejner U těžkých pneumonií odebrat současně hemokultury. vyšetření endotracheálního aspirátu mikrobiol. vyšetření bronchiálního aspirátu endotracheální aspirát získaný odsátím z inkubace nebo tracheostomie aspirát z bronchů získaný bronchoskopicky kontejner kontejner strana 9

10 vyšetření bronchoalveolární laváže BAL kontejner vyšetření výtěru z tracheostomie Mikroskopický průkaz acidorezistentních bakterií Kultivační průkaz mykobakterií výtěr z tracheostomie t-tpa tampon sekret z dolních cest dýchacích kontejner 24 h (příp.dle dohody statim) t Požadavek je nutné vyznačit do průvodního listu. strana 10

11 Ucho vyšetření výtěru ze zevního zvukovodu výtěr ze zevního zvukovodu t-tpa tampon Požadavek cíleného kultivačního průkazu mykotických agens je nutné vyznačit do průvodního listu, u mykotických agens časová odezva až 14 dnů. vyšetření klinického materiálu ze středního ucha tekutina ze středouší získaná punkcí nebo po paracentéze, zachycená asepticky na tampon d-tpa tampon strana 11

12 Oko vyšetření výtěru ze spojivkového vaku výtěr ze spojivkového vaku t-tpa tampon vyšetření výtěru z rohovkového vředu výtěr z rohovkového vředu t-tpa tampon Průkaz Chlamydia trachomatis ve výtěru ze spojivkového vaku enzymovou imunoanalýzou razantní výtěr ze spojivkového vaku se zachycením epiteliálních buněk OS-chlamydia 7-14 d (příp.dle dohody) vyšetření klinického materiálu z nitroočního prostoru tekutina z nitroočního prostoru získaná punkcí nebo peroperačně anaer. S t-tpa tampon 2-6 d strana 12

13 Zažívací ústrojí kultivační vyšetření stolice (průkaz Salmonella sp., Shigella sp., enteropatogenní E.coli, ) výtěr z rekta t-tpa tampon 2-5 d Enteropatogenní E.coli vyšetřujeme do 3 let věku automaticky. Cílený kultivační průkaz Escherichia coli O157 ze stolice Cílený kultivační průkaz Campylobacter sp. ze stolice Cílený kultivační průkaz Yersinia sp. ze stolice Průkaz toxinu A,B a antigenu Clostridium difficile ve stolici Cílený kultivační průkaz patogenních vibrií ze stolice Kultivační vyšetření stolice pro surveillance v intenzivní péči výtěr z rekta t-tpa tampon výtěr z rekta t-tpa tampon výtěr z rekta t-tpa tampon stolice kontejner min. 1-4ml výtěr z rekta t-tpa tampon výtěr z rekta t-tpa tampon 2-5 d Požadavek musí být vyznačen do průvodního listu. 3-5 d Vyšetření se provádí se základním kultivačním vyšetřením stolice! 2-5 d Požadavek musí být vyznačen do průvodního listu 3-4 h (statim) Požadavek musí být vyznačen do průvodního listu. 2-5 d Požadavek musí být vyznačen do průvodního listu. Nutné předem informovat laboratoř! 2-5 d strana 13

14 kultivační vyšetření obsahu žlučových cest Průkaz přítomnosti Rotaviru/Adenoviru/ Noroviru obsah žlučových cest získaný punkcí či aspirací, peroperačně, při ERCP, z drenáže stolice min.1-4 ml anaer S kontejner Č: do 6 h po odběru 2-6 d Pro kultivační průkaz mykotických agens platí časová odezva až 14 d! 2-4 h (statim) Požadavek musí být vyznačen do průvodního listu. Průkaz antigenu Helicobacter pylori stolice min. 1-4 ml kontejner Č: do 72 h h (příp.dle dohody) Požadavek musí být vyznačen do průvodního listu. Močové ústrojí kultivační vyšetření moči kultivační vyšetření výtěru z uretry včetně průkazu Neisseria gonorrhoeae střední proud moči, cévkovaná moč, moč z permanentního katétru, moč z adhezivních dětských sáčků,z arteficielních vývodů,moč získaná suprapubickou punkcí hluboký výtěr z uretry s abrazí buněk epitelu kontejner, uzavřená sterilní zkumavka d-tpa tampon Pro mikroskopické vyšetření sekretu z uretry je nutné provést nátěr na podložní sklo jiným tamponem. strana 14

15 Průkaz urogenitálních mykoplasmat z moči první porce ranní moče kontejner, uzavřená sterilní zkumavka Požadavek musí být vyznačen do průvodního listu. Průkaz urogenitálních mykoplasmat z výtěru z uretry Průkaz Chlamydia trachomatis z výtěru z uretry enzymovou imunoanalýzou Průkaz antigenu Legionella pneumophilla v moči enzymovou imunoanalýzou hluboký výtěr z uretry komerční odběrovou soupravou hluboký výtěr z uretry s abrazí buněk epitelu komerční odběrovou soupravou střední proud moči, cévkovaná moč, moč z permanentního katétru OS-mycoplasma OS-chlamydia kontejner, uzavřená sterilní zkumavka URICULT střední proud moči komerční odběrová souprava URICULT Průkaz antigenu střední proud moči, kontejner, uzavřená Streptococcus cévkovaná moč, moč sterilní zkumavka pneumoniae v moči z permanentního imunochromatograficky katétru Průkaz antigenu Legionella pneumophila sérotyp 1 v moči imunochromatograficky střední proud moči, cévkovaná moč, moč z permanentního katétru kontejner, uzavřená sterilní zkumavka Č: 48 nebo 72 h nebo Č: do 7 dnů 7-14 d (příp.dle dohody) do 24 h (příp. dle dohody) Požadavek musí být vyznačen do průvodního listu., Č: 2h, denně hodnocení pozitivní/negativní, Č: 2h, denně hodnocení pozitivní/negativní strana 15

16 Pohlavní ústrojí muže vyšetření sekretu prostaty, včetně průkazu Neisseria gonorrhoeae výtěr z uretry t-tpa tampon Průkaz urogenitálních mykoplasmat v sekretu prostaty Průkaz Chlamydia trachomatis v sekretu prostaty enzymovou imunoanalýzou vyšetření ejakulátu, včetně průkazu Neisseria gonorrhoeae Průkaz urogenitálních mykoplasmat v ejakulátu výtěr z uretry OS-mycoplasma Č: 48 h nebo 72 h výtěr z uretry OS-chlamydia Č: 7d Ejakulát kontejner Ejakulát OS-mycoplasma Č: 48 h nebo 72 h 7-14 d (příp.dle dohody) strana 16

17 Pohlavní ústrojí ženy Mikroskopický obraz poševní (MOP) poševní sekret rozetřený na podložním skle podložní sklo v uzavřené krabičce (po zaschnutí) Č: 48 h 1-4 d (příp.dle dohody statim) vyšetření výtěru z pochvy, včetně průkazu Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis Průkaz urogenitálních mykoplasmat ve výtěru z pochvy vyšetření výtěru z děložního hrdla Průkaz urogenitálních mykoplasmat ve výtěru z děložního hrdla Průkaz Chlamydia trachomatis ve výtěru z děložního hrdla vyšetření sekretu z Bartholiniho žlázy mikrob.vyšetření tekutiny z adnex výtěr z pochvy t-tpa tampon výtěr z pochvy OS-mycoplasma Č: 48 h nebo 72h výtěr z děložního hrdla výtěr z děložního hrdla výtěr z děložního hrdla s abrazí buněk epitelu tekutina získaná punkcí tekutina z adnex získaná při invazivním výkonu t-tpa tampon OS-mycoplasma OS-chlamydia anaer. S anaer. S Č: 48 h nebo 72h T:cht Č: 7 d 7-14 d (příp. dle dohody) 2-6 d 2-6 d strana 17

18 vyšetření obsahu dutiny děložní a reziduí (lochie) aspirát anaer. S 2-6 d vyšetření intrauterinního tělíska Vyšetření GBS kultivační průkaz Streptococcus agalactiae intrauterinní tělísko kontejner nedoporučuje se výtěr z pochvy t-tpa tampon 7-10 d 2 d Kůže a tkáně vyšetření klinického materiálu z kožní léze a povrchových ran stěr z kožní léze t-tpa tampon 2-6 d vyšetření tkání Kontrola sterility kožního povrchu před lumbální punkcí, odběrem hemokultur, okolí kanyl, apod. excize částí tkání kontejner nedoporučuje se stěr z kůže po desinfekci kožního povrchu t-tpa tampon 2-6 d Lokalizaci odběru vyznačit do průvodního listu. strana 18

19 Rány a hluboké defekty vyšetření klinického materiálu z rány výtěr z rány t-tpa tampon 2-6 d vyšetření klinického materiálu z hlubokého defektu výtěr z hlubokého defektu t-tpa tampon 2-6 d Hnis a obsah patologických dutin vyšetření hnisu nebo obsahu patologické dutiny punkce abscesu nebo patologické dutiny anaer. S t-tpa tampon 2-10 d Aspiráty nebo punktáty jsou preferovány před výtěrem pro možnost mikroskopického vyšetření. vyšetření tkáně z patologické dutiny excize tkáně, atp. kontejner nedoporučuje se 2-10 d strana 19

20 Primárně sterilní tělesné tekutiny vyšetření pleurální, peritoneální, kloubní tekutiny punktát, aspirát (1-5 ml) anaer. S 2-7 d vyšetření ascitu, obsahu Douglasova prostoru, plodové vody vyšetření primárně sterilních tekutin v automatickém hemokultivačním systému BACTEC vyšetření peritoneálního dialyzátu vyšetření peritoneálního dialyzátu v automatickém hemokultivačním systému BACTEC vyšetření mateřského mléka punktát, aspirát (1-5 ml) punktát, aspirát (1-5 ml) peritoneální dialyzát (1-5 ml) peritoneální dialyzát mateřské mléko anaer. S Hemokultivační lahvička aerobní + anaerobní anaer.s Hemokultivační lahvička aerobní + anaerobní uzavřená sterilní zkumavka 2-7 d 7-9 d 2-7 d 2-10 d strana 20

21 Centrální nervový systém vyšetření mozkomíšního moku lumbální punkce kontejner, uzavřená sterilní zkumavka 2-5 d mikroskopie do 2 h (statim) Součástí ho vyšetření je mikroskopie mozkomíšního moku. U podezření na meningokokovou meningitidu současně odebrat krev na hemokultivaci. Mikrobiologické vyšetření mozkomíšního moku v hemokultivačním systému BACTEC Průkaz volných bakteriálních antigenů: Neisseria meningitidis A,C,Y/W135,B/E.coli K1, Haemophilus influenzae b, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae lumbální punkce lumbální punkce Hemokultivační lahvička aerobní + anaerobní kontejner, uzavřená sterilní zkumavka 2-10 d 2-4 h strana 21

22 Krev (hemokultura) Hemokultivační 2-10 d vyšetření aseptická venepunkce= standardní odběr tři (nejméně dva) časově oddělené odběry jeden odběr = ml krve (rozdělit do 1 aerobní a 1 anaerobní lahvičky) Hemokultivační lahvičky: BACTEC+Aerobic (5-10 ml krve) BACTEC+Anaerobic (8-10 ml krve) BACTEC PEDS+ (0,5-3 ml krve) pozitivní mikroskopie se hlásí ihned lékaři Jedna hemokultura = časově definovaný odběr (z jedné venepunkce) definovaného množství krve rozděleného do 2 lahviček (aerobní+anaerobní). Frekvence a časování odběrů hemokultur se řídí charakterem klinického obrazu a teplotní křivky. jeden odběr u malých dětí = 0,5-3 ml krve odběr z cévního katétru pouze při podezření na katétrovou infekci Upozornění: Nepřelepujte čárový kód lahviček! Odběr hemokultur podléhá přísnému aseptickému režimu s cílem minimalizovat riziko kontaminace vzorku. strana 22

23 Cizorodý materiál (cévní katétry, drény, shunty, implantáty, elektrody, ) Mikrobiologické vyšetření cévních katétrů asepticky odstřižená distální špička vyjmutého katétru (5 cm) kontejner, uzavřená sterilní zkumavka nasucho! 2-5 d Na průvodním listu označit druh materiálu a jeho lokalizaci. Mikrobiologické vyšetření chirurgických drénů Mikrobiologické vyšetření ortopedických implantátů asepticky odstřižená koncová část drénu (5 cm) ve sterilní gumové rukavici bez přístupu vzduchu kontejner, uzavřená sterilní zkumavka nasucho! nádoba s víkem nedoporučuje se 2-5 d Na průvodním listu označit druh materiálu a jeho lokalizaci. 2-5 d Po předchozí telefonické dohodě s laboratoří. Na průvodním listu označit druh materiálu a jeho lokalizaci. Další poskytované služby OLM Kultivační průkaz mykobakterií z biologických materiálů (moč, punktáty, výtěry, hnisy, likvor, sekční materiály, ) Zásady odběru, uchovávání a transportu biologických materiálů jsou identické s kapitolou BAKTERIOLOGIE. Časová odezva: týdnů Mykotická vyšetření kůže a adnex - kožní šupiny, vzorky nehtů, odběr na rozhraní mezi zdravou a postiženou tkání (seškrab nasucho do sterilní zkumavky nebo kontejneru) Časová odezva: d Vyšetření prováděná z indikace hygienicko-epidemiologického oddělení ZÚ Zlín, pracoviště Vsetín Kontrola sterility - stěry z prostředí, kontrola sterility z centrální sterilizace Odběry, uchovávání, transport identické s kapitolou BAKTERIOLOGIE, adjustace t-tpa tampon. Časová odezva: 4-7d Zasílání bakteriálních kultur k přípravě autovakcín do ZÚ Ostrava Zásady odběru, uchovávání a transportu biologických materiálů jsou identické s kapitolou BAKTERIOLOGIE. strana 23

24 D - Sérologie informace o vyšetřeních 1. Legenda k tabulkám ELISA enzymová imunoanalýza RRR rychlý reaginový test (aglutinace - průkaz nespecifických protilátek) TPHA Treponema pallidum hemaglutinační test (průkaz specifických protilátek) odběr stručný popis získání vzorku adjustace popis odběrového materiálu uchovávání způsob uchovávání vzorku před transportem (pouze pokud není možný okamžitý transport na OLM) Č(čas): maximální délka transportu (h - hodiny, m - minuty) T(teplota): pt (pokojová teplota: C), cht (chladničková teplota: 2-8 C) transport podmínky transportu Č(čas): maximální délka transportu (h - hodiny, m - minuty) T(teplota): pt (pokojová teplota: C), cht (chladničková teplota: 2-8 C) strana 24

25 2. Sérologie - tabulky Níže uvedené tabulky obsahují informace o jednotlivých sérologických vyšetřeních. Kvantitativní stanovení venepunkce k získání srážlivé sterilní zkumavka bez aditiv /cht 1x týdně neutralizace Antistreptolysinu O krve (ASLO) <200m.j./ml negativn >200m.j./ml pozitivní Kvantitativní stanovení Revmatoidního faktoru (RF) Kvantitativní stanovení C-reaktivního proteinu Průkaz protilátek (IgM,IgG) Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetii venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv /cht /cht /cht 1x týdně denně (příp. dle dohody statim) dle dohody Pokud je latex aglutinace pozitivní, pak metoda ELISA : hodnocení ELISA IgM, IgG, IgA: <0,9 negativní 0,9-1,1 hraniční >1,1 pozitivní turbidimetrie <8 mg/l negativní >8 mg/l pozitivní nepřímá imunofluorescence negativní, pozitivní strana 25

26 Stanovení protilátek (IgM, IgG) Borrelia sp. venepunkce k získání srážlivé krve, likvor sterilní zkumavka bez aditiv /cht 1 x za 14 dní (příp. dle dohody) ELISA hodnocení IgA, IgM: <0,9 Indexu pozitivity/ip/ negativní 0,9-1,1 IP hraniční >1,1 IP pozitivní hodnocení IgG: <0,8 IP negativní 0,8-1,0 IP hraniční >1,0 IP pozitivní Konfirmační test k průkazu protilátek (IgM) Borrelia sp. Kvantitativní stanovení protilátek Listeria monocytogenes Průkaz heterovilních protilátek IM test venepunkce k získání srážlivé krve, likvor venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv /cht /cht /cht dle potřeby do 2 dnů denně rekombinantní imunoblot negativní, pozitivní aglutinace < 1:160 negativní > 1:160 pozitivní Hodnocení: negativní, pozitivní, hraniční (v případě pozitivity pak průkaz protilátek EBV-viz dále) Kvantitativní stanovení protilátek Yersinia enterocolitica O3, O9, Yersinia pseudotuberculosis venepunkce k získání srážlivé krve sterilní zkumavka bez aditiv /cht 1 x týdně (příp. dle dohody) aglutinace < 1:160 negativní > 1:160 pozitivní strana 26

27 Sérologie salmonelóz sterilní zkumavka bez (Widalova reakce) aditiv /cht Treponema pallidum (sérologie lues ) venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve sterilní zkumavka bez aditiv /cht do 2 dnů aglutinace anti O, H, Vi < 1:40 hraniční > 1:80 pozitivní minimálně 3x týdně (příp. dle dohody) RRR, TPHA negativní, pozitivní (pozitivní séra jsou předána ke konfirmaci do NRL pro syfilis) strana 27

28 Kvantitativní stanovení venepunkce k získání sterilní zkumavka 1 x za 14 dní ELISA protilátek (IgA, IgM, IgG - včetně určení indexu avidity ) Toxoplasma gondii srážlivé krve bez aditiv /cht (příp. dle dohody) hodnocení IgA, IgM: <0,9 Indexu pozitivity/ip/ negativní 0,9-1,1 IP hraniční >1,1 IP pozitivní hodnocení IgG: <0,8 IP negativní 0,8-1,0 IP hraniční >1,0 IP pozitivní Průkaz HIV Ag-Ab Průkaz celkových protilátek anti HAV (anti HAV total) Průkaz protilátek anti HAV IgM Průkaz HBsAg venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv /cht /cht /cht /cht 1 x týdně ELISA negativní, pozitivní (pozitivní séra jsou předána ke konfirmaci do NRL pro AIDS) 1 x týdně (příp. dle dohody) 1 x týdně (příp. dle dohody) 1 x týdně (příp. dle dohody) ELISA negativní, pozitivní ELISA negativní, pozitivní ELISA negativní, pozitivní Průkaz HBeAg Průkaz protilátek anti HBe venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv /cht /cht 1 x za 14 dní (příp. dle dohody) 1 x za 14 dní (příp. dle dohody) ELISA negativní, pozitivní ELISA negativní, pozitivní strana 28

29 Kvantitativní venepunkce k získání sterilní zkumavka 1 x týdně ELISA stanovení protilátek srážlivé krve anti HBs bez aditiv /cht (příp. dle dohody) negativní, pozitivní Průkaz protilátek (IgM, celkové protilátky) anti HBc Průkaz protilátek HCV HBsAg konfirmační test Průkaz protilátek EBV Průkaz protilátek CMV venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve venepunkce k získání srážlivé krve sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv sterilní zkumavka bez aditiv /cht /cht /cht /cht Č: 2h /cht 1 x za 14 dní (příp. dle dohody) 1 x týdně (příp. dle dohody) dle potřeby ELISA negativní, pozitivní ELISA negativní, pozitivní ELISA negativní, pozitivní 1x za 14 dní hodnocení ELISA EBV EBNA-1 IgM, IgG ; VCA IgM, IgG < 0,9 IP negativní 0,9-1,1 IP hraniční >1,1 IP pozitivní 1x za 14 dní ELISA CMV IgM, IgG < 0,9 IP negativní 0,9-1,1 IP hraniční >1,1 IP pozitivní AVIDITA CMV IgG (v %) <40 nízká hraniční >60 vysoká (více než 18 týdnů po nákaze) strana 29

30 E - Vyšetření zajišťovaná nebo konfirmovaná v jiných laboratořích Laboratoř Zaměření Adresa Konzultanti Tel. kontakt ZÚ se sídlem v Ostravě Oddělení pro diagnostiku mykobakterií tuberculosa mykobakteriologie Partyzánské nám Ostrava RNDr. Holec Vladislav ZÚ se sídlem v Ostravě Oddělení imunomodulátorů příprava autovakcín Partyzánské nám Ostrava MUDr. Rutová Jana Všeobecná VN NRL pro diagnostiku syfilis NRL pro antibiotika TPHA, RRR Dermatovenerologická klinika, U Nemocnice Praha 2 MUDr. Zákoucká Hana SZÚ Šrobárova Praha 2 MUDr.Žemličková Helena bakteriologie NRL pro E.coli a shigely bakteriologie MUDr. Dědičová Daniela NRL pro meningokokové nákazy bakteriologie MUDr. Křížová Pavla NRL pro salmonely bakteriologie MUDr. Dědičová Daniela NRL pro stafylokoky bakteriologie RNDr. Petráš Petr NRL pro streptokoky a enterokoky bakteriologie RNDr. Motlová Jitka NRL pro parazitologie RNDr. Kodym Petr toxoplazmózu NRL pro virové hepatitidy a sérologie RNDr. Němeček Vratislav AIDS NRL pro hemofilové nákazy bakteriologie MUDr. Lebedová Věra NRL pro legionely bakteriologie ZÚ se sídlem v Brně Gorkého Brno MUDr.Drašar Vladimír NRL pro tkáňové helmintózy parazitologie IPVZ Katedra mikrobiologie Ruská Praha 10 RNDr. Kolářová Libuše strana 30

31 Vyšetření prováděná v ZÚ se sídlem v Ostravě Z OLM je organizován jednou týdně odvoz vzorků do ZÚ se sídlem v Ostravě s požadavky na vyšetření, která se v naší laboratoři neprovádí. Odvoz probíhá většinou v úterý (přesný čas po domluvě s dispečinkem). Běžná časová odezva do čtrnácti dnů. Vzorky odebrané v ostatní dny jsou připraveny k odvozu v nejbližším termínu (pokud to stabilita příslušného biologického materiálu dovoluje). Spektrum laboratorních vyšetření: buněčná imunita diagnostika monoklonálních gamapatií humorální imunita alergie potravinové intolerance autoprotilátky bakteriologická sérologie (brucela, tularémie, pertusse, parapertusse, ) parazitologie (larv. toxokaróza) průkaz nukl. kyselin (PCR) Astroviry, Enteroviry herpetické viry (EBV, CMV, HZV, VZV, HHV-6) Parvovirus B-19, Morbilli v., Rubeola v., Parotitis v. Respirační agens: Influenza A, B virus, Parainfluenza v., Adenoviry, RSV, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis Papilomaviry Klíšťová encefalitis v., Dengue v., West Nile v., Žlutá zimnice v., Japonská B encefalitis v. Coxsackie v. B1-6, Hantaviry Lymfocytární choriomeningitis v. (LCM) Telefonický kontakt: ZÚ se sídlem v Ostravě (spojovatelka) Informace o celém spektru Národních referenčních laboratoří (NRL) v České republice je k dispozici na Oddělení lékařské mikrobiologie (OLM). strana 31

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI

OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Legenda k tabulkám: odběr: stručný popis získání vzorku adjustace: popis odběrového materiálu

Více

PŘEHLED SLUŽEB KLINICKÝCH LABORATOŘÍ Zdravotní ústav se sídlem v Praze sídlo: Jasmínová 37, 106 00 Praha 10 www.zupraha.cz Obsah: 1. Kontakty 3 2. Informace o vyšetřeních (odběr - pokyny doplňující vlastní

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

Laboratorní příručka. Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář,

Laboratorní příručka. Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář, Laboratorní příručka Označení dokumentu LP OKM 2015-01- 01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek

Více

Stránka 1 (celkem 39)

Stránka 1 (celkem 39) Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: P-01-OKM Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 8.6.2015 Verze č.: 9 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA 17.listopadu 1, 301 00 Plzeň LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Účinnost od: 1.4.2015 Vypracoval: Schválil: Garant dokumentu: Ing. Zdeňka Pelešková, MUDr. Drahomíra Rottenbornová, MUDr. Ljuba Šuchmanová MUDr. Drahomíra

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/006/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 15.10.2014 Revize: 1 x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Plzeň Po vytištění

Více

Strana/celkem 1/25 Zpracoval dne 2013-03-05

Strana/celkem 1/25 Zpracoval dne 2013-03-05 Strana/celkem 1/25 Zpracoval dne 2013-03-05 IMUNOBACT s.r.o., Laboratoř klinické mikrobiologie Kamenická 566/42, Děčín II, 40501 Děčín www.imunobact.unas.cz L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A A.Obsah

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích LP - OKM Počet stran: 40 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Pracovna úsekové laborantky Ing. Paukertová Jana 2 Bakteriologická

Více

Laboratorní příručka PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ, REFERENČNÍCH MEZÍ A DOPORUČENÍ. parazitologie Počet příloh: 5 Verze: 02

Laboratorní příručka PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ, REFERENČNÍCH MEZÍ A DOPORUČENÍ. parazitologie Počet příloh: 5 Verze: 02 Laboratorní příručka PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ, REFERENČNÍCH MEZÍ A DOPORUČENÍ Zpracoval: MVDr. Petr Ježek Eva Padevětová Kateřina Koukolová Podpis: Kontroloval/schválil: MVDr. Petr Ježek Funkce:

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu Odběr biologického materiálu Obsah přílohy: 1. Použité zkratky 2. Obecné zásady odběrů na bakteriologii 3. Podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii 3.1 Dýchací soustava 3.2 Trávící soustava 3.3 Močová

Více

Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: MUDr. Marián Glasnák Vedoucí OKM 13.11.2012. Schválil: MUDr. Marián Glasnák Vedoucí OKM 13.11.

Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: MUDr. Marián Glasnák Vedoucí OKM 13.11.2012. Schválil: MUDr. Marián Glasnák Vedoucí OKM 13.11. Strana č. 1 Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních vzorků Identifikace postupu: SM 002 Vydání číslo: 2 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: MUDr. Marián Glasnák Vedoucí

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Revize č.: 1 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 17. 6. 2013 Nahrazuje: Laboratorní

Více

Laboratorní příručka ÚKM

Laboratorní příručka ÚKM Základní dokument ÚKM č. 2 Číslo předpisu ZD_ÚKM_č.2 Tímto předpisem se ruší ZD_ÚKM_č.2, verze č. 02 z 1. 12. 2011 Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Vlasta Štěpánová,

Více

Laboratorní příručka OKM NNB Mikrobiologická vyšetření: podrobná informace, odběr a transport vzorků, odezva laboratoře

Laboratorní příručka OKM NNB Mikrobiologická vyšetření: podrobná informace, odběr a transport vzorků, odezva laboratoře F - 03 Seznam vyšetření a podrobné info Laboratorní příručka OKM NNB Mikrobiologická vyšetření: podrobná informace, odběr a transport vzorků, odezva laboratoře Kultivační vyšetření neselektivní Aerobní

Více

Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie

Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie Obsah: Strana A/ Kultivační vyšetření... 3 Dýchací ústrojí horní cesty dýchací.. 3 Krk Nos Vedlejší dutiny nosní - punktát Vyšetření průkaz bordetel (pertuse)

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Generála Janouška 902, 198 00 Praha 9 Černý Most LP Zpracoval: Ing. Šárka Knotková RNDr. Stanislava Kubizňáková MUDr. Kristina Marková Přezkoumal: Ing. Šárka Knotková manažer kvality Schválil: MUDr. Dana

Více

L A B O R A T O R N Í

L A B O R A T O R N Í L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODD Ě LENÍ LÉKA Ř SKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELH Ř IMOV, p.o. Verze č. 1 Datum platnosti: od 1. 3. 2010 1/36 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Platí od: 5. 2. 2015 Zpracoval: Schválil: MUDr. Alžbeta Ouertani Ing. Pavel Třeboňák MUDr. Alžbeta Ouertani Datum: 5. 2. 2015 Datum: 5. 2. 2015 Podpis: Podpis: 000100 Laboratorní příručka

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 4 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 2.11.2012 Přezkoumal: Marcela

Více

Laboratorní příručka Laboratoří EUROCLINICUM s.r.o. Praha

Laboratorní příručka Laboratoří EUROCLINICUM s.r.o. Praha Typ dokumentace: Verze: 10 Autor (jméno, podpis): chválil (jméno, podpis): Veřejná Platnost od: 1.3.2015 Výtisk číslo: 1 Jiné informace: Mgr. Pavel Nezbeda, vedoucí laboratoře MUDr. Petr Podroužek, Cc.,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MIKROBIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MIKROBIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Číslo výtisku: Počet příloh: 0 Laboratoře OKL Zpracoval: Ing. Iva Šamšulová Schválil: MUDr. Hana Štroblová Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: 1.10.2015 Strana č./stran 1/47 Obsah A ÚVOD A 1 PŘEDMLUVA... 3

Více