odborný... 4 zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odborný... 4 zpravodaj"

Transkript

1 odborný... 4 zpravodaj 2000

2 L i I i á r - infonnativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pestitelu lilií ZO CZS MARTAGON - c.4/2000 Výbor ZO CZS MARTAGON: predseda: místopredseda: jednatel: hospodár: výstavy: clenové výboru: redaktor liliáre: korespondenci zasílejte: príspevky do liliáre, reklamace zpravodaje: Obsah: Ing. Stanislav Ševcík Ing. Jaroslav Simandl Ing. Petr Šrutka Milan Michal Jirí llloušek Jirí Kovár, Ing. Jirí Svoboda Dr. Karel Vereš Ing. Petr Šrutka Katedra ochrany lesu Kamýcká Praha 6, Suchodol Dr. Karel Vereš Mochovská Praha 9, llloubetín Úvodník (Karel Vereš) 66 Jak je to s klícením semen(fred Tarlton) 66 K predchozímuclánku a ke klícení semenlilií (petr Šrutka) 70 Hybridizacejako otázka života a smrti (Joseph C. Halinar) 73 Výstava lilií ZO CZS Martagon Praha,,Rakovník2000" (Jirí Kovár) 75 Celostátní výstava lilií, Lysá nad Labem (Karel Vereš) 80 Botanické lilie 30. (Karel Vereš) 82 Hybridnílilie 30. (Karel Vereš) 82 Zpráva o podzimní clenské schuzi (Karel Vereš) 83 Zpráva o aukci liliovýchcibulí(m. Michal) 83 Zpráva o tombole (Jirí Kovár) 84 Clenské príspevky za r (M. Michal) 84 ln Memoriam- Anna Veselá (Karel Vereš) 85

3 Vážení prátelé! Poslední letošní císlo zpravodaje má velmi ruznorodý obsah, venujte mu, prosím. pozornost do poslední stránky, kde je pozvánka na lednovou clenskou schuzi. Koncem roku bývá zvykem bi1ancovat, cinnost organizace budeme podrobne hodnotit na lednové schuzi. Já venuji nekolik rádku liliárskému roku. Není pochyb o tom, že uplynulý rok byl klimaticky mimorádný a tem starším v mnohém pripomnel ten proslul)' rok 1947, který byl stejne teplý, ale mel ješte méne srážek. Pripomínám to jen proto, že se tehdy ješte nemluvilo o skleníkovém efektu. V dusledku již teplého jara a jeho casného nástupu byl vývoj veškeré vegetace urychlen. což vedlo k tomu, že lilie, nejen martagony. ale i asijské hybridy, nakvétaly už v první puli cervna. Na rakovnické výstave se sešly asijské i aureliány a o týden pozdeji v Lysé trubkovité a orienpety témer dominovaly. Tento typ pocasí zacíná být pravidlem a výbor tuto zmenu už bral v potaz pri diskusi o prištích výstavách. Meli bychom po delší dobe už dát šanci také botanickým druhum a ostatním rane kvetoucím odrudám. Jako každý rok jsem pilne opyloval a vše vypadalo dobre až do toho zase enormne teplého srpnového týdne, po nemž jsem záhy zjistil, že ony nadejne vypadající semeníky se zacínají smrštovat a z takových se pak sklízí jen pleva. Možná, že muj výklad není úplne správný, prosím zkušené šlechtitele, aby se k tomu vyjádrili, treba na schuzi. Tohle byla jenom malá kanka, ostatne jen menší cást naších li1iáru opyluje. Zato lilie krásne narostly, aureliány a orienpety i pres dva metry, zejména tam, kde nebyly problémy s vodou. Kvety byly veliké, kvalitní, botrytida ani mšice letos nezlobily, vrtalku jsem zvládl nekolika postríky KARATE. Priznivé pocasí trvalo i nadále, první mrazík v Praze byl 10. listopadu, semenácky ve folníku jsou dosud zelené. Nebýt toho, že jsem zacátkem rijna musel z dceriny zahrádky, kam jsem kvuli strídání pudy postupne vysadil vetšinu svých lilií, prekotne všechno vykopat a hledat náhradní pozemek, byl bych s letošním rokem docela spokojen. Císlo Líliáre dostanete v predvánocním case a proto Vám i jménem výboru preji hezké svátky. A také Vám preji pevné zdra"í, spokojenost í hezké lilie v prištím roce, v prištím desetiletí, století, tisíciletí -bože toto letí! Jak je to s klícením semen Fred Tarlton, Edmonton, AB Karel Vereš Casto dostávám otázky, které se týkají klícení semen lilil Vetšinou se týkají doby nutné pro jednotlivá stadia u pomalu klícících semen. I já jsem byl kdysi v takových prípadech nerozhodný, a proto jsem se nakonec rozhodl vést podrobné záznamy o tom, co se delo s každou položkou semen, které jsem vysel a jak to nakonec dopadlo, a to s konkrétními údaji v císlech. Ale nejprve nekolik poznámek ke klícení obecne. S výjimkou prípadu, kdy se jedná o apomixii, je každé semeno lilie jiné a odlišuje se od kteréhokoli jiného liliového semene. Ta, která nalezneme v jednom semeníku, mohou být sice velmi podobná, ale nemeli bychom si myslet, že jsou zcela identícká. Neprekvapuje 66

4 tedy, že rumá semena rume reagují ve stejných podmínkách. Albertský prírodovedec Dick Dekker používá ve své knize "Wild Hunters" termín "clovek omacovac", aby popsal lidský zvyk rozdelovat množství údaju do cetných kategorií, pricemž každá má svou úhlednou nálepku. Je to celkem vzato užitecný zvyk, protože prinese jakýsi porádek do toho, co zatím bylo prirozenou nebo dokonce chaotickou hromadou informací. Nesmíme ale zapomenout. že tyto kategorie jsou utvoreny clovekem, a že by bylo dosti naivní ocekávat, že každá skutecnost zapadne presne do své predurcené prihrádky. Pokud jsou kategorie oddeleny podle jednomacného kriteria, nemusí nastat žádný problém, ale casto se stává, že i tak je obtížné najít místo, kam posuzovaný jev patrí. Jedním ze zpusobu, podle kterých rozdelujeme zpusob klícení semen, je napríklad hypogeické a epigeické klícení, a v tom není žádná obtíž. Pokud se deložní list objeví nad zemí jako u okurek, fazolí nebo cibulí, je klícení epigeické. Pokud první nadzemní vegetativní cásti je pravý list, jako u hrachu, kukurice nebo pšeníce, je klícení hypogeické. U semen lilli kombinujeme každý z techto termínu ješte s doplnujícím kriteriem,,rychlý" a "opoždený", což nám nakonec dá ctyri skupiny a to klícení rychlé epigeické, opoždené epigeické, rychlé hypogeické a opoždené hypogeické. Pokud vezmete do ruky semam z výmeny semen NALS, jsou tyto zpusoby klícení uvedeny u každé položky ve zkratkách: IE (rychlé epigeické), DE (opoždené epigeické), m (rychlé hypogeické), a DB (opoždené hypogeické). Problémem zde je vysvetlit, co je,,rychlé" a co "opoždené". Jedna z knih, kterou mám, radí Lilium henryi do skupiny IE, ale jiná kniha ji dává do skupiny DE. Nekdo ríká, že semena ze skupiny IE musejí vzejít behem trí až ctyr týdnu, jiný tvrdí, že je to nekolik týdnu. Ale nikdo se nezminuje, co je mineno termínem "opoždené". Zde mám nejaké príklady pro ony ctyri skupiny semen; dva botanické druhy a dva hybridy. Doba, která uplynula do vyklícení prvního semene, když bylo udržováno ve vlhku mezi dvema kusy papírového kapesníku byla následující: L. pumillum - sedm dní; ružové trubky 11 dní; aurelian hybrid -14 dní; L. henryj var. citrinum - 19 dní. Žádnému z nich to netrvalo ony tri týdny, které byly UŽ';~ e!zminovány. Z toho v prvních trech prípadech vyklícily v podstate ve velmi krátké dobe. Avšak ul. henryj var. citrinum byl cas mezi vyklícením prvního a posledního semene relativne delší. Podobne jsem naložil s dalšími oddíly semen, které dopadly podobne, ovšem v nekterých prípadech klícila poslední semena až za mesíc po tech prvních. Nemusíme pochybovat, že ony první tri oddi1ysemen byla IE, ale co ten poslední oddíl? Jedno z vysvetlení termínu "opoždené" muže být takové, že nekterá semena vyklící až po urcité dobe. Jiné muže být to, že musí probehnout úplný cyklus tepla a chladna 67

5 predtím, než dojde ke klícení, a to je pritom epigeícké. Štestí je, že jen nekterá semena jsou razena mezi DE. IH klícení není také príliš obvyklé. Dva druhy, pro které je tento zpusob klícení charakteristický, jsou L. martagon var. daugava (synonymum var. koknese) a L. dauricum. Mel jsem k dispozici jednu dávku semen od hybridu druhého jmenovaného druhu a semena skutecne klícila jako lb. První pravý list vzešel po 21 dnech. Myslím si, že mohu s jistotou ríci, že rozdíl mezi klícením IH a DH je ten, že ta druhá vyžadují chladné období poté, co se vytvorí malé cibulky, kdežto ta první skupina ne. Semena lilií, která mají DH klícení, vyžadují nejprve teplé období proto, aby se mohly utvorit malé cibulky, potom ovšem následované obdobím chladným, aby byla zlomena ci odblokována dormance (vegetacní klid) prvního výhonu (tj. listu). Behem oné teplé periody vyženou klícící semena dole cosi jako korínek, avšak pravdepodobne je to vlastne hypokotyl (= "stonková" cást rostliny pod deložním listem). Na konci tohoto útvaru se utvorí malá cibulka. U martagonu je tato cibulka skoro dva centimetry od vlastního semene, ale u amerických druhu, jako napríklad u L. canadense, je hypokotyl tak krátký, že cibulka se utvorí již v obalu semene. Pravé koreny potom vyrostou z báze této malé cibulky. Vetšina otázek, které mí byly položeny, se týkala práve semen s DH klícením, a proto vám zde poskytnu podrobný prehled mojí metody klícení techto semen. Jelikož spory plísní jsou všudyprítomné, nejprve desinfikuji semena. Na stránce 167 druhého vydání knihy "Plant propagation" (= "Rozmnožování rostlin") od Hartrnana a Kestera, je zmínka, že chlornan sodný se používá pro stimulaci klícení semen rýže. Jelikož zrejme semena rýže nijak nepoškozuje, usoudíl jsem, že by podobne nemel poškodit aní semena lilií, a tak jsem jej použil jako desinfekcní cinídlo, jednu lžíci Javexu (bežné kanadské belidlo prádla) na jednu lžíci vody. Tímto smocím semena natolik, že je mohu pohodlne nalepit kamkoli na vnítrní stenu menší sklenícky. Potom tuto sklenici vyplním vlhkou rašelinou. Výsledek je ten, že semena jsou hned u steny lahvicky, kde mužete snadno videt, co se s nírní deje. Každou lahvicku uzavru umelohmotnou folií, kterou kolem prichytím gumickou. Tyto lahve se semeny dám nejprve do tepla a do tmy -uložím je totiž do krabice. Jakrníle se utvori malé cibulky a dosáhnou velikosti zrn rýže, vyjmu je z lahvicky a zasadím je do smesi perlitu, jemného verrníkulitu a písku (vše po jednom dílu) s pridáním asi 10% sterilizované hlíny, abych zajistil prítomnost stopových prvku. Tak je dám asi na tri mesíce do lednice. Potom, co je opet vyndám, za1ejije velmí slabým roztokem plného hnojiva. Nyní nekolik císel. 26. zárí jsem vysel sedm skleníc semen. Za šestnáct dni jsem ve všech sklenicích pozoroval vyvíjející se korinky. Za pet dni potom již byly v nekterých sklenicích cibulky dostatecne velké na to, aby šly presadit. 18. listopadu, tzn. za 53 dnu od vysetí, jsem vysadil semena ze všech sklenic do kontejneru. Všimnete si, že nekteré z 68

6 malých cibulek by mohly být vysazeny až o mesíc dnve. Obecne vzato, dnve utvoreným cibu1kám neuškodí, necháte-li je ve sklenici do té doby, než se utvorí dostatek dalších cibulek na to, aby se vyplatilo prejít do dalšího stadia. Obvykle se stane jen to, že se na dnve vyklícených cibulkách utvorí delší korínky. Z jedné sklenice jsem vysadil cibulky ze všech životaschopných semen. Ostatní lahve obsahovaly zdravá semena, která ješte nevyklícila. Ta jsem potom dal zpátky do lahví. Úplná historie jedné z lahví je následující: 18. listopadu, 53 dní od zacátku, bylo vysazeno 15 cibulek a zpet jsem dal 27 semen. 30. prosince se vyvinulo dalších 15 cibulek, které jsem také vysadil. 14. ledna se objevily další dve cibulky, ale nechal jsem je v lahvi až do 31. ledna, a v tuto dobu již bylo v lahvi pet dalších cibulek. To bylo 127 dní od zacátku. V lahvi byla ješte dve semena, která vypadala životaschopná, ale jelikož jsem mel z tohoto výsevu již dost, zrušil jsem je. Jediný záver, který mužeme z výše uvedeného vyvodit, je ten, že nejen rumé oddíly semen potrebují rumou dobu k vyklícení, ale také, že rozdílná semena téhož oddílu reagují také odlišne. To hlavní, co by mel clovek delat, je kontrolovat cas od casu semena a vysadit malé cibulky tehdy, když jsou vyvinuté. Je ješte jeden duvod k casté kontrole semen. Nestalo se to sice v žádném ze sedmi oddílu, které jsem klícil, ale obcas se stává, že v dávce semen je jedno nebo více takových, které jsou JH, misto DH, jak predpokládáme. Pokud je chcete zachránit, musíte je vysadit, aby mohla pokracovat ve vegetaci. Jak jsem zmínil výše, po vysazení malých cibulek dám kontejnery s nimi asi na tri mesíce do lednicky. Ríkám "asi", protože v nekterých prípadech se mohou semena rozhodnout vzejít dnve. Je dobre, pokud je pravidelne kontrolujete, zvlášte ke konci trímesícní periody, a hned vyndáte ven ten kontejner, ve kterém se ukáže nejaký nový výhonek. Ale po trech mesících je už mužete bez obav vyndat, prestože nad zemí ješte nic neroste. V techto sedmi prípadech byly kontejnery dány do lednice 19. listopadu a vyndány 19. února a lilie vzešly behem dvou až osmi dní. Ješte dve poznámky: za prvé, zdá se, že semenum ze svetle zbarvených martagon hybridu stací ke klícení méne casu, nežli potrebují semena z tmavých martagonu. Mel jsem jednou semena hybridu,,black Prince" (pozn.: je to tmave cervený hybrid blízký L. martagon) po nekolik mesícu v lahví bez jakýchkoli známek klícení. Nakonec jsem je vysadil ven, ale ani tim jsem niceho nedosáhl. Mohlo se stát, že semena nebyla dobrá, anebo by byla vhodná jiná teplota. Rád bych získal více semen tohoto hybridu, abych je nechal klícit pri teplotách jak vyšších než pokojových, tak i nižších, a mohl videt, co se potom stane. Za druhé, Derek Fox ve své knize "Growing Lilies" zminuje pátý typ klícení, který nazývá "podzim/zima". Tvrdí, že by se mel používat zvlášte na americké druhy pacifického 69

7 pobreží (pozn.: lílie z pacifického pobreží (jsa rostou velkou cást roku "v suchu", léto a podzim tam bývají až velmi suchá období. kdežto lílie východní cásti USA rostou casto na molaých loukách nebo Imed u vody). Nemám s tím zatím žádnou zkušenost, a proto vás odkazuji na údaje v této knize, pokud byste chteli pestovat nekterý z techto druhu. (Fred Tarlton je držitelem cestného doživotního clenství NALS a ceny "ARLS Mentor", kterou dostal na výstave NALS v Alberte. v Edmontonu v roce 1995 vzhledem k mnoha desetiletím, po které se venuje rodu Lilium. Fred je šlechtitel liiií a štedrý podporovatel pestování lílií. Je clenem NALS již od roku 1950, je zakládajícím clenem Albertské regionální liliárské spolecnosti, a obetoval mnoho práce na její vzestup a prosazení se. Již na zacátku svého zájmu o lilie se rozhodl nevenovat se obchodování s cibulemi, takže mnoho tisíc liiií, o které prošly jeho pécí, se staly zdrojem potešení pro druhé. Daroval tisíce lilií ruzným spolecnostem, jen aby jim pomohl v zacátcích. Už nekolik desítek let mají pro nej zvláštní kouzlo martagony. Vyšlechtil radu martagon hybridu, a každý z nich je skvelým završením šlechtení. Pripomenme zde alespon vynikající tmave cervený hybrid "Sarcee", ružový "Attiwaw", žlutý "Charlene" anebo dvoubarevný cervenobílý "Jaydene", jako zvlášte cenné zahradní martagony jedinecné krásy. Fred ovšem ve šlechtení a registrování hybridu stále pokracuje.) Ze ctvrtletního bulletinu NALS, Vol. 54 No. 2, 1. cerven 2000, preložil Ing. Petr Šrutka K predchozímu clánku a ke klícení semen litií PetrŠrutka Predchozí clánek Freda Tarltona je výjimecný dvema vecmi. Jednak je nabit informacemi, které bychom jinak težko získávali, a jednak je od cloveka. který vše mel sám v rukou, údaje o kterých píše, získal sám, a ješte je detailne zaznamenal. Podle toho, co o klícení semen liiií vím, neobsahuje žádný významnejší omyl. Jen bych namítal, že autor clánku si se semeny vskutku "vyhraje", mnohdy lze dosálmout stejného výsledku jednodušeji, i když možná o neco pomaleji. Dává malou šanci samotné prírode, semena lilií se o sebe dokáží postarat sama, pokud se ovšem dostanou do vhodného prostredí. Mel ovšem jasne napsat, zda cibulky, které vyndává z lahve, rovnou "utrlme" od hypokotylu a zbytku semene, a tak je vysadí. Z textu vyplývá, že ano. Myslím si, že pokud by byla se semenem spojena déle, vyvinuly by se silnejší a životaschopnejší cibulky. Dále je ovšem nutné, má-li kontejnery s vysazenými cibulkami trí týdny v lednici, tyto kontejnery obcas prízalít, nebo je uzavrít do igelitového sácku. Jinak výsevy v lednicce beznadejne vysclmou. Moje zkušenosti s klícením lilií jsou následující: Predevším je omylem domnívat se, že semena po zasetí jednoduše "musejí prijít do 70

8 tepla". Jiste, do tepla také musejí prijít, ale pro zacátek klícení semen, a to jak epigeických, tak i hypogeických, jsou rozhodující (krome "tepla") také nižší, "chladné" teploty. Tyto nižší teploty by mela semena zažít jednak na zacátku ci pred zacátkem klícení, a jednak behem noci, tedy behem denního režimu teplot. Bez nich vyklící jen nekterá semena, v clánku jsou to ona "JE" nebo "ni". Ovšem i tato semena by klícila lépe pri teplotách kolísajících, napríklad v rozmezí 12-28DC.V podstatevšechnasemenapusobenichladných teplot pri klícení vyžadují. i když v rumé míre, a v rumém rozmezí. Vetšinou snadné je klícení lilií ze skupiny trubek a aureliánu. Klící po nekolika málo týdnech, zhruba po tfech. Práve pro ne je ale typické, že klícení probehne najednou a prudce, dostane-li se jim i nízkých teplot, a to bud' na pocátku klícení nebo i behem dne, ci spíšenoci.. Pomalé epigeické klícení jsem prozatím pozoroval u nekterých botanických dmhu, napr. L. pyrenaicum, L. nepalense, L. primulinum, ovšem i L. henryi klící pomaleji než její hybridy, ale zato spolehlive. Rychle hypogeicky klícící semena mají hlavne orientální hybridy a jejich rodicovské dmhy, to znamená, že tentýž rok po zasetí vzejdou i pravé listy, nekdy dosti brzo po ctyrech až peti týdnech, nekdy pozdeji. Pomalu hypogeicky klícící semena mají martagony a americké botanické dmhy a jejich kríženci, též kavkazské li1ie L. monadelphum a L. szovitzianum. Pokud jsou tato semena ve vysokých nekolísajících teplotách, špatne klící. Požadují jak chladná období, tak i teploty behem noci klesající treba i pod lodc.naprosto nejjednodušší metoda je vysít je rovnou na venkovni záhonek, bud' na podzim, nebo až na jare behem dubna. Pokud jsou seta na podzim, cástecne vzejdou již následující rok, pokud v dubnu, tak až v dalším roce. Žádnou jinou metodou jsem nedocílil takového úspechu pri jejich klícení, než práve vysetím rovnou na venkovni záhon. Pozorování Freda Tarltona, že tmave kvetoucí martagon hybridy klící pomaleji, mohu potvrdit i z vlastnich zkušeností. Mužete si to overit, porovnáte-li klícení L. martagon var. album a L. martagon var. cattaniae, ovšem musíte mít vetší dávku semen, aby se rozdíly mohly dostí názorne projevit. O L. martagon var. album se dokonce psalo, že klící epigeicky, což je ovšem totální nesmysl. Klící hypogeicky, ovšem rychleji, takže se už tentýž rok mužeme v urcitém procentu docka~ pravých listu nad zemí. Podobné je to u svetlých martagon hybridu, které mimo L. hansonii mívají "v krvi" práve L. martagon var. album. Pokud mu ale dávka semen od vcelku obycejného martagon hybridu nevzešla vubec, muselo se jednat o stará, špatne skladovaná semena. Meli bychom si dát ovšem vždy pozor na dva faktory které klícení významne, ovlivnují.je tojednak stárísemenajednaktermínjejich vysetí. Vždy bychommeli mít jistotu, že vysévámebud semena cerstvá, tedy z poslední možnésklizne,nebo alesponsprávneskladovaná,tedy po skliznivysušenáa skladovanáv 71

9 lednicce. Semena. skladovaná v teple vice jak pul roku klící zpravidla dosti špatne. nebo neklící vubec. Pokud vyséváte epigeicky klícící semena. meli byste je vysít nejpozdeji v breznu. optimální a nejlepší je patrne leden. Je to nepochopitelné, ale pokud sejete epigeická semena až v dubnu a kvetnu, semena klící vždy hure, i kdybyste jim umele nastroji1i chladné obdobi na zacátku í kolísání teplot. Konkrétní postup, který používám pri klícení epigeických semen, je následující: Do kontejneru 16 x 16 cm (nepoužívám menší, protože bych je musel príliš casto zalévat, a b)1 u ních skoro každý den) napechuji substrát, který se skládá ze 2 dílu hrubšího písku (zrnitost okolo 1-2 mm), 1 dílu jemného borového humusu, nebo jeho smesi s listovým -hrabaným pod habry nebo lískami (což je duježíté, nekteré typy humusu tlumí klícení semen) a asi 5-10% na prášek roztluceného dreveného uluí. Tuto smes (mírne vlhkou) napechuji tak, že od vrcholu kontejneru zbývá asi 2 cm. Na rovnou utlacenou plochu položím semena. a na ne prítlacím vrstvicku cca 0,5-1 cm stejného substrátu. Kontejner potom volne (neutlacene) dosypu hrubším pískem (stejným, jako jsem použíl do substrátu). Nakonec postavim kontejner do misky s vodou a nechám nasáknout. Pokud substrát v kontejneru byl mírne vlhký a upechovaný, vystoupí voda práve až k semenum. Takový kontejner potom stací zalít jedenkrát za ctrnáct dní prí chladném pocasí a jednou za týden pri pocasí teplém. Zalévám pochopitelne zespodu. Duvod, proc nevysévám epigeicky klícící semena na volné záhony, je predevším ten. že bych nemohl zabránít jejich vytlucení deštem, a poprípade i infekci houbovými chorobami. Pokud jsem semena vysel v lednu nebo únoru, stací dát kontejner hned k oknu na okenní parapet, pokud pozdeji, bylo by lepší jej umístit venku, ale tak, aby na nej nepršelo a nesvítilo slunce. Mužete také kontejner nejprve "vychladit" po dobu dvou nebo trí týdnu pri teplotách okolo 10oe, treba v lednicce, ale nemel by být behem této doby prelitý. Hypogeicky klícící semena mužete vysít ruznými zpusoby, i treba podobne, jako epigeická, ovšem potom musíte pocítat s tím. že celý rok, a to i pres zimu musíte vzorne pecovat o "prázdný" kontejner, ve kterém,.nic neroste" (pokud jste zaseli semena typu "DH"). Anebo mužete zvolít "metodu igelitového pytlíku" v naší literature mnohokrát popsanou (semena inkubujete v teple po dobu dvou až trí mesícu v igelitovém sácku s tnírne vlhkým substrátem, potom dva až tri mesíce cwadíte v lednicce, a nakonec vysadíte). Nebo metodu, kterou uvádí Fred Tarlton (v podstate je to modifikace "pytlíkové" metody). Nejlépe vám ovšem semena vzejdou, vysejete-li je rovnou ven na mírne stínený záhon, a to bud na podzim, nebo na jare do zacátku kvetna. Toto jsou presto metody pro "malého zahrádkáre". Meli bychom si uvedomit, že profesionální šlechtitelé vysévají semena do truluíku nebo na skleníkové stoly, casto také na volné záhony. Vetšinou nepoužívají žádné malé kontejnery anebo inkubacní nádoby a igelitové pytlíky. Jejich metody jsou jednodušší a presto úcinné. Já jsem na vlastní oci žádný závod, který šlechtí a pestuje lilie ze semen nevidel, ale bylo by jiste prínosem. kdybychom mowi znát i jejich technologie. Pokud nekdo z vás má takové zkušenosti, napište neco prosím do Li1iáre. 72

10 Hybridizace jako otázka života a smrti (typu studený odchov?) Joseph c. Halinar, Scotts Mill, Oregon Lilie pestují už asi osmnáct let a to jediné, ceho jsem dosáhl s jistotou. bylo, že jsem vyrobil velice drahou hromadu kompostu. Rod Lilium je dozajista rodem velice krásných rostlin, ale je velice obtížné jej pestovat. V soucasné dobe existuje na trhu spousta asijských odrud pestovaných na rez, jež se prodávají jako zahradní lilie. Mnohé jsou velice pekné a prodávají se za prijatelnou cenu. Bohužel však vetšina techto lilií roste na zahrade jen kraticce, což ovšem nemamená, že bychom je na zahrádkách nemeli pestovat. Problém spocívá v tom, že se tyto lilie casto inzerují jako trvalky, z cehož by melo vyplývat, že budou žít dlouho. Obycejní zahrádkári tedy tyto lilie nakupují s mnohem vetším ocekáváním, než ony mohou splnít. Po nekolika pokusech se pak lilií vzdají a zkusí to s necím jiným. To me privádí k otázce, jak tvoríme hybridy lilií a jak je dodáváme na trh. Máme lilie považovat za trvalky s krátkým žívotem nebo dokonce za jednoleté rostliny, anebo mají být lilie skutecnými trvalkami? Jednoduchá odpoved tu není. Lilie dodávané na rez nemusejí mít delší život. Obvykle se cibulky zahazují, když se lodyhy odrímou a sázejí se nové cibule. Ve skutecnosti komercne zamerení pestitelé s liliemi na rez zacházejí jako s jednoletými rostlinami. Tito pestitelé jsou to potlacovat vliv viru tím, že pravidelne cibule obnowjí ze šupin nebo tkánovou kulturou a botrytidu potlacují chemickými prostredky. Ti, kdo pestují hybridy lilií na rez, proto nemusejí uvažovat o delší životnosti svých lilií, protože s jejich liliemi se skutecne zachází jako s jednoletými rostlinami. Díky tomu se tito šlechtitelé mohou soustredit predevším na krásu rostliny, nebot to se stane jedním z nejvýmamnejších cinítelu, jenž má vliv na úspešnost lilie na rez. Naproti tomu je mezi námi mnoho tech, kdo by rádi lilie pestovali jako rostliny na zahrádce. Jsem ochoten utratit dolar ci dva za nádhernou lilii na rez, i když vím, že mí nevydrží déle než rok nebo dva. Avšak velice nerad bych utratil deset až patnáct dolaru za lilii, která nevydrží o mnoho déle než jednoletá rostlina, zcela nehlede na její krásu. Tady vyvstává otázka, zda bychom jako šlechtitelé meli pestovat lilie s kratickým životem, které lze rychle rozmnožovat a prodávat za slušnou cenu s vedomím, že budou opravdu žít jen krátce, anebo se máme pokoušet o vyšlechtení lilií, z níchž budou skutecné trvalky. Každorocne si miliony zahradníku kupují na jare cibulky, i když vetšina z ních jsou trvalky. Proc by tedy zahrádkári nemeli být ochotní kupovat každý rok také levnejší cibule tak jako to ciní s tulipány, hyacinty a desítkami dalších jarních cibulovin. Mé sympatie patrí šlechteným liliím, které jsou skutecne dlouholetými trvalkami. Krome toho jako šlechtitel v malém nemohu konkurovat pestitelum orientovaným na tržní velkoprodej pri dodávkách levných lilií. Je spousta zahrádkáru, kterí touží po necem lepším než po obycejných asijských a orientálních odrudách na rez, které jsou jen o málo lepší než jednoleté rostliny, takže existuje skutecný trh pro dlouholeté zahradní lilie. Drobní šlechtitelé si musejí za své hybridy úctovat vyšší ceny, avšak zákamík muže zároven ocekávat, že tyto dražší cibulky budou skutecnými trvalkami. Naneštesti je spousta lidí, 73

11 kterí tvrdí, že pestují zahradní lilíe, trebaže ve skutecnosti jejich výpestky jsou steží necím lepším než liiíe na rez. Vyšlechtení kvalitních zahradních liiií ryžaduje urcité úsilí. avšak ne o mnoho vetš.i než ryšlechtení nádherných druhu lilií na rez. Já jsem ryšlechtil mnoho krásných lilíí a dokonce jsem jich nekolik rozmnožil pro prípadný prodej, avšak objevil jsem, že nemají dostatecnou odolnost proti chorobám, jíž je zapotrebí u dlouholetých lilií. Nekterí šlechtitelé je možná presto prodávají, avšak já se domnívám, že jméno šlechtitele, jež se spojuje s urcitou lilíí má jistou cenu. Šlechtitelé, kterí budou nadále zavádet odpad, který nelze dlouho pestovat, nakonec získají povest, kterou si zasluhují. Behem pnblížne posledních deseti let jsem pestoval mnoho svých lílíí v kvetinácích a nekteré z ních vyrostly ve skleníku, kde jsem mohl snadneji provádet mou komercní výsadbu. Každorocne jsem nakoupil mnoho lilií, ovšem na konci léta jsem shledal, že cibulka bud shnila nebo byla jinak v mizerném stavu. Soucasne jsem objevil, že nekteré lilie vyrostly v kvetináci beze stopy hniloby. Také jsem mel ve zryku rysévat vice lilíových semen, než jsem mohl doopravdy zvládnout. takže jsem pak mohl rybrat ty nejvitálnejši. abych je potom dále pestoval. Potom jsem zacal sázet moje semena do kvetinácu ve skleníku a ty kvetináce jsem zaléval každý den. Takhle se ovšem nepostupuje, pokud nekdo chce mít hodne lilií. Jak se dá ocekávat, je zde mnoho ztrát. avšak semenáce, které prežijí. mely nádherné, zdravé cibulky. Tohle mne prívedlo ke šlechtení typu žii nebo zhyn dlouholetých zahradních lilíí. Teorie u tohoto typu šlechtení ríká, že každá lilíe, u níž není pravdepodobné, že prežije v kvetináci ve vytápeném skleníku, s velikou pravdepodobností nebude mit odolnost vuci hnilobe, jež se od zahradní lilie ")'Žaduje. Zbavte se proto všech lilií náchyln)'ch k hnití, ješte než rykvetou. Ztráty jsou sice docela rysoké, avšak to závisí na tom, jaké lilie se pestují. Obecne platí, že mužete ocekávat až devadesátiprocentní ztráty u asijských odrud % u trubkovitých a % ztrát u aureliánu v prvním cyklu selekce. Všechny zbylé lilíe se kríží, aby vytvoríly druhý cyklus selekce, kde už budou ztráty menší. V prubehu casu nabydou zbylé rostliny rysoké úrovne odolnosti vuci hnilobe a šlechtitelé se pak mohou soustredít na jíné vlastnosti. Cibule, které prežijí test odolnosti vuci hnilobe, bude nakonec možno testovat vuci botrytide, avšak tady je patrne lepší nechat to na druhém cyklu selekce, kdy už bude vice semenácu, jež prežily test na odolnost vuci hnilobe. U asijských lilíí je ryšší pravdepodobnost, že se vyteží z tohoto typu šlechtení. Avšak je nutno zduraznít, že tento typ šlechtení lze dovést ješte mnohem dál, obzvlášte pokud se do genetického základu zaradí nekteré druhy. V nekterých prípadech je žádoucí chránit cenné hybridy F. a zacít s testováním odolnosti vuci hnilobe u generace F2. Trubkovité hybridy a aureliány z toho budou mít taktéž užitek, avšak ty mají rysokou odolnost vuci hnilobe už na pocátku, takže ve srovnání s asijskými druhy se s nimi udelá vetší pokrok. Nekteré lilíe ovšem nejsou pro tento druh šlechtení vhodné. Západoamerické a kavkazské blie nesnášejí dobre pestování v kvetinácích, takže je pochybné, zda budou mít užitek z tohoto typu šlechtení, jelikož vetšina semenácu uhnije nehlede na stupen jejich odolnosti vuci hnilobe. Martagonovité mají beztak dlouhou životnost, takže asi nemá smysl rystavovat je temto extrémním testum. Výsledky s mými semenáci z roku 1992 vedly k urcitým zajímavým poznatkum. Zaprvé. šlechtení liiií odolných vuci hnilobe, které snadno prežijí v kvetináci ve vytápeném skleníku, neznamená, že výsledné potomstvo bude odolné vuci hnilobe. "Yellow Blaze" je podle mého názoru velice odolná vuci hnilobe. Avšak semenáce z nekterých krížení 74

12 "Yellow Blaze" všechny uhnily, zatimco ostatní krížení mela témer stoprocentní prežití. Obecne platí, že bychom nemeli ocekávat, že semenáce z lilií odolných vuci hnilobe budou také odolné ci že semenáce z lilií náchylných k hnilobe budou stejne tak náchylné. Pevne verím, ze šlechtitele by meli více v využívat puvodní druhy, obzvlášte asijské, protože v druzích je spousta genetického potenciálu, jenž není v hybridech. Mnohé druhy neprežijí príliš nárocné testování cibulek na hnilobu. Proto bych doporucoval, aby si šlechtitelé hýckali semenáce FI a pak zacali se šlechtením tohoto typu v generaci F2. Obzvlášte se snažte privtelit genetický základ odolný vuci hnilobe do krížení už v raném stadiu. Z krížení druhu náchylného k hnilobe ve smeru rostlin typu "Yellow Blaze" nemusí vzejít semenáce Ft odolné vuci hnilobe, avšak tato odolnost se muže objevít až v generaci F2.U aurelianuje odpoved jasná -používejte I..henryi. Není duvod, proc bychom nemohli mít zahradní lilie, jež jsou odolné vuci chorobám. Jde jen o to, jak je vyšlechtit, a šlechtitelé by si meli dát tu námahu a skutecne své lilie otestovat, ješte než je nabídnou na trhu. Tajemství šlechtitelské práce tohoto typu spocívá ve vysévání velikého množství semen, z nichž se pak vybírají nejvítálnejší a nejzdravejší cibulky, jež prežívají. Argumentace je docela jasná. Pokud má ši.echtitelmísto na pestování tisíce semenácu, avšak zaseje semena pouze tak, aby dostal tisíc cibulek, pak musí šlechtitel vzít zavdek temí tisíci semenácu, jež vypestovai. Mnohé tyto semenáce nebudou životaschopné, protože nejsou odolné vuci hnilobe a budou mít jen omezenou šiechtitelskou hodnotu. Pokud zacnete s až semeny a podrobíte je tomuto testu, pak vám na konci léta možná zustane dva až tri tisíce semenácu. Potom šlechtitel vybere tyto semenáce jakožto nejvítálnejší. Konecným výsledkem je, že šlechtitel má tisíc semenácu, jež mají mnohem vyšší šiechtitelský potenciál, než ten šlechtitel, který nasázel dostatek semen, aby mel práve tisíc cíbulek Z QB NALS Vol. 53, No. 4, (1999) preložil Dr. Pavel Vereš Výstava lilií ZO CZS Martagon Praha "Rakovnfk 2000" Heroldova sín Rabasovy galerie v Rakovnfku Uteklo to jako voda, opet se rok s rokem sešel ci lépe receno léto s létem. I my liliári jsme se sešli u rozkvetlých lilií na klubové výstave v Rakovníku. Predkládanou zprávn i výsledky hodnocení souteží mužeme považovat nejen za aktuální informativní komentár pro cleny, ale treba se muže jednou stát i neméne duležitým archivním dokumentem o cinnosti klubu. V rámci celkového hodnocení bych rekl, že letošní výstava prezentovala mimorádne vysokou úroven a nekteré exponáty proste nemely chybu. Sortiment mel vyrovnané zastoupení, prevládaly cínské hybridy v široké škále odrud i novošlechtení, a tak výstava vonela víc než jindy. Prestože byl zvolen velmí casný termin, nepodarilo se oproti ocekávání vystavít více raných martagonu, což jsou vlastne tradicní lilie s nimiž se kdysi v Rakovníku zacinalo. Osm vystavovatelu - Josef Basík, Jirí ldoušek, Dr. Petr Hošek, Jirí Kovár, Dr. Josef Križ s Ing. Marií Slavíkovou, Ing. Jaroslav Simandl, Dr. Karel Vereš a Pražská botanická 75

13 zahrada (PBZ) - predstavilo celkem 434 kusu lodyh lilií. Vystavované druhy: asijské hybridy martagony americké hybridy cínské hybridy LA + Longipety Orientály celkem 55 druhulilií druhu mií Výdajes výstavou: 3 127,-Kc Príjem: 5420,- Kc Zisk: 2293,- Kc Prátelsképosezenís vystavovatelia hostyprobehlov pátek vecer(... a déle) v nové restauraci Gulliver, mimochodem patrící mámému fotbalistovi soucasné doby p. Gabrielovi. Tradicní ubytování pro úcastníky - internát zemedelské školy. Výsledky souteže Exponáty v jednotlivých kategoriích vyhodnotila porota ve složení: Ing. Petr Šrutka (predseda), Milan Michal a Jin Kovár (clenové). Ocenené lodyhy se ozdobily barevnými stuhami s natisklým umístením. Kategorie Asijské hybridy la, bílé, žluté, ružové 1. Navona 2. Nivea 3. Fata Morgana Ia, oranžové, lervené 1.Wall Street 2. America 3. SenhoraAlicé la, vícebarevné 1. Mocha 2. Cancun 3. Brushstroke lb, c odrudy (mix barev) 1. Evina 2. Eurydike 3. Doubravka (Basík) (Kríž - Slavíková) (Kovát') (Kríž - Slavíková) (Kríž - Slavíková) (Hloušek) (Hošek) (Basík) (Hloušek) (Hloušek) (SimandI) (Vereš) 76

14 Kategorie Asijské hybridy - novošlechteníla, b, c 1. lb sem. L. davidii x Conn. Red (Hošek) Ackoliv se jednalo o starší krížení vystavované poprvé, vynesla jej zvláštní tmave rudá barva kvetu s intenzivními cernými stíny až na první místo. 2. la NŠ 4n 09/96-07 (Kovár) Oranžové kvety s teckami z krížení tetraploidu jejichž výsledkem bylo stredne dlouhé pyramidální kvetenství klasického vzhledu. 3. (porotou zámerne neudeleno) Kategorie cínské hybridy - odrudy i novošlechtení Trubkovité a miskovité: 1. VIab BDT semenác bílého tetraploidu 2. VIa 51/93 široce otevrená trubka se zeleným nádechem 3. VIa 96/56 dlouze protáhlá žlutá trubka Ploché a turbanovité: 1. C. 18 Freiman 4way Cross x W1úteHeuryi velkokvetý merunkove oranžový semenác VIc 2. C. 1767/93 krémový VIc s oranžovou hvezdou a tmavými nektáriemi 3.UNO (Vereš) (Hloušek) (Vereš) (Hloušek) (Hloušek) (Vereš) Kategorie LA hybridy 1. San Mateo 2. Golden Torch 3. Rodeo (Kríž - Slaviková) (Basík) (Hošek) Zvláštní cena poroty 4n Gran Cru (Hošek) 77

15 Dr. Hošek privezl dve barevne rozdílné tetraploidní variety této odrudy ovlivnené kolchicinem, pricemž primo na výstave byla možnost srovnání rozdílu s neovlivnenou odrudou Gran Cru. Ocenené aranžmá Tmave ružový trubkovitý cínský hybrid v kombinaci Hosta (bohyška, (Hloušek) funkie) a Šater (nevestín závoj). Putovní cena Boleslava Krále NŠ - Damson x Melone (Kovár1 Za nový cínský trubkovitý hybrid s výrazným leskle cerveným odstínem na líci i rubu okvetních plátku a sterilními prašníky. Nezabývám, že jsem byl potešen prohlášením nekolika renomovaných liliáru, že cervenejší trubku ješte nevideli. Kategorie Cena Dr. K. Verde udelovanáza tri lodyhycínskýchhybriduodjednohopestitele -NŠ 09 - Vla/c - vysoko nakvetlé pyramidální kvetenství s previslými kvety -NŠ 10-65/97- Vlc - ružový -White Henryi x Lila Favorit (Hloušek) Kategorie nejlepší Iilie na výstave bílý 4n Vlab BDT (Vereš) Vítezný exponátumístený hned naprotivchodu vynikal svou "tetraploidnísilou", peknou stavbou kvetenstvís velikýmikvety, a proto byl porotou plným právem ocenen jednomyslnejako nejlepšíexponátvýstavy.nenídivu. žejeho pyllákal šlechtitele... Cena návštevníku o nejhezcí Iilii Set Point (Basík) Asi tri sta diváku rozhodlo, že vítezství opet získává prítel Basík, tentokrát za orientální hybrid Set Point predstavený ve trech lodyhách, jež budily zaslouženou pozornost.pocet navrhovanýchodrud našiminávštevníkyna tuto cenu došel až k císlu 81, což svedcío tom, že stanoveníoptimálníkrásykvetoucílilie muže být u každéhocloveka variabilne odlišné. Podle statistikylehce zjistíme, že do hry byla zapojena skoro každá druháodrudalilie. Tri puvodne vypsané soutežní kategorie, tj. botanické lilie, martagon hybridy a cena Vladimíra Perníci za 3 lodyhy Ic bez rozdílu barev, nemohly být realizovány pro nedostatecný pocet príslušných exponáíp. Výbor vede jednání o obnove staronových 78

16 soutežních cen, ale i cen zcela nových, z nichž nekteré se letos už udelují. Predpokladem však je vypracování statutu techto cen. K jednotlívcum mohu uvést, že v expozici prítele Josefa Basíka byl k videní zcela nový robustní LA hybrid z dovozu s charakteristickým "krápkatým" teckováním Tango hybridu, vystavovaný zatím po císlem. Podle jeho slov se na jeho vzniku z otcovské strany podílela známá asiatka Latvia. U odrudy Snow Queen (L. longiflorum resp. L. formosanum) jsem nejvice obdivoval Basíkovu peclive,,hlídanou" cistotu rustu i kveteiú. Domácí Jirí a Alexandra Hlouškovi opet potvrdili kvalitu svého novošlechteiú cínských hybridu, kde upoutávaly kvety typu Sunburst. Dovolím si prohlásit, že tato Hlouškova šlechteiú patrí mezi nejlepší v republice. Též vystavili pekný Longipet hybrid. Ocenujeme i jejich starostlivost s porádáním rakovnických výstav. Dr. Petr Hošek prívezl vysoké pekne nakvetlé lodyhy, z IÚchž ctyri získaly oceneiú. Zkušenosti Dr. Hoška jsou známy a ocenují je predevším liliárí zabývající se polyploidií. Jirí Kovár mimo novošlechteiú asijských polyploidu vystavil napr. jediný martagon hybrid výstavy Hilde Haber a americký Shuksan. K udelené putovní cene Boleslava Krále se mimo rámec hodnoceiúporoty vyjádrili i nekterí další liliárí, vždyt dobre vime o touze pr. Krále šlechtit cervené trubky. Pomerne obsáhlá expozice Dr. Josefa Kríže s Ing. Marií Slavíkovou v sobe nezaprela profesionální prístup zase jinak pojatých aranží - at už menších ci vetších., které byly obohacením výstavy. Skladba sortimentu až na výjimky pocházela ze šlechtení známých zahraniciúch firem a byla s velkou trpelivostí a pracností aranžována do originálne pusobivých kompozic. Pri prohlídce jejich LA hybridu si bylo možno povšimnout, že barevná škála LA je vlastne už uzavrena od bílé po jasne cervenou, viz. Royal Parade. Zacinají se objevovat i vícebarevné LA hybridy. Nelze opomenout vystaveiú vzácnejšího Bellingham hybridu (gr.) ze skupiny IV. Ing. Jaroslav Simandl mimo ocenené Eurydike vystavil ceské stálice Evina a Josef Matásek, též ve velmi dobré kvalite. Z jeho zahraniciúch odrud zmíiúm Brushstroke a Firebird, doplnené o ukázku velmi starého žlutého teckovaného hybridu s "krví" L. tigrinum, který už na své zahrádce pestuje po nekolik desetiletí. O nejlepší lilii výstavy od Dr. Karla Vereše jsem už psal. Vystavený soubor predevším semenácu cínských hybridu doplníl o ukázku nekolika lodyh barevných polyploidních denivek. Též Doubravka si zasloužila pozornost poroty i diváku. PBZ vystavila široký sortiment lilií v oznacených odrudách jako napr. cínanky African Queen, Bright Star, Gold Eagle, Pink Pedection, Zlatá Praha nebo asiatky Peaceful a Schellenbaum. Též dodala ruzný cizokrajný doplnkový materiál k aranžím. Už po radu let považujeme rakovnickou výstavu lilií za hlavní interní klubovou akci se skutecne jedinecnou príležitostí vystavovat lilie všem clenum, kterí o to mají zájem. Letos byla expozice v daném prostoru Rabasovy galerie plne naplnena. Parta lilimu, jež se pri zajištování výstav vytvorila, doplnená o každorocní pomoc pam Chrastilové a Dr. Humla z PBZ, má snahu nejen udržet úroven, ale ješte ji zvyšovat. Do budoucna bychom si meli položit otázku, jak ješte lépe zlepšit propagaci výstavy a tím i zvýšit návštevnost, kde máme rezervy. Obracíme se na vás cleny Martagonu, abyste zvážili, kdo jaké máte možnosti a styky v tomto smyslu pomoci (televize, rozhlas, casopisy,...), abychom ujistili a presvedcili všechny naše potencionáliú návštevníky, že na 79

17 výstave lilií je skutecne na co se dívat a stojí za to prijít. Z poverení výboru má výstavy na starosti Jirí Hloušek, který rád prijme všecln\y dobré nápady. Výbor ZO Martagon dekuje všem, kterí výstaw Rakovník 2000 pomohli realizovat. Jirí Kovár Celostátní výstava lilií, Lysá nad Labem výstaw porádala RR CZS ve spolupráci s Lilium Brno a Martagon Praha a dalších specializovaných organizací. Nosnou tematikou byly samozrejme lilie, ale velmi dobre se uplatnily také další okrasné rostliny jako bonsaje, karafiáty, ruže, masožravé rostliny a další. Aranžování kvetin probíhalo pod vedením paní Lunáckové a bylo velmi profesíonální a pusobivé. Expozicím dominovaly velké celky firemní, predevším Ing. Jošta, Ing. Nejedla, Konícka a našich clenu Basíka, Dr. Kríže a Ing. Slavíkové. Považuji za jistý nedostatek, že jednotlivé expozice vetšiny amatérských liliáru, clenu obou organizací, mely méne místa než by si zasloužily a s touto skutecnosti bylo, bohužel. v souladu i to, že v zahajovacím ceremoníálu si nikdo na spoluúcast techto organizací ani nevzpomnel. Naší chybou asi bylo, že na rozdíl od "velkovystavovatelu" jsme predem neomámili své požadavky na plochu svých expozic. Na druhé strane se nám podarilo usporádat odbornou soutež za regulérních podmínek (vyhrazené místo pro soutežní exponáty, jejich aranžování a definitivní umístení po souteži. dostatek casu pro posuzováni. peticlenná porota atd.) Nepochopil jsem. proc výsledky souteže (viz dále) vyhlašoval níkoliv funkcionár CZS, ale reditel výstavište, který s tím mel jisté problémy a podle toho to také dopadlo. Sb'bené vecerní predání cen pak se neuskutecnilo vubec. Pokud tedy u nekterého z našich vystavovatelu vmiki dojem. že úcast clenu obou amatérských organizací byla v jakémsi stínu velkých expozic a že se více prosazují komercní zájmy než naše amatérské snahy, má pravdu. výstaw jsem prošel dvakrát a snažil jsem se pozorovat ocima laického návštevníka, ale nejsem si jist, zda se zdarem. Každého musely ohromit nádherné orientální hybridy v expozici Ing. Jošta, neobycejne,,nakrmené" asijské i LA-hybridy u dvojice Kríž-Slavíkovi. obrovské kreace trubek v expozici p. Konícka. Pekne vyvážená byla expozice našeho clena prítele Basíka, u Ing. Nejedla mne fascinoval samozrejme nejnovejší orienpet asi u nás LEVERN FREIMANN s nádhernými celocervenými kvety. (Údajne je už k mání za 80,-USD). Hezké byly také expozice kiatovských karafiátu, hlimaté begoníe s obrovskými plnými kvety, bonsaje, ruže, atd. Amatéri se jako obvykle postarali o bohatost sortimentu, kterou však ocení už jen pozornejší divák, neosinený velkými expozicemi. Jako pokaždé mne upoutaly exempláre UNO pana Brauna, prekrásná SHlKAJAMA u pr. Fridricha, které konkurovala VERN'S BEAUTY s 19 kvety a poupaty pr. Hlouška. Pr. Machácek mel také dva pozoruhodné orienpety SHEHEREZADA a krížence WHITE HENRYI x T. BLACK BEAUTY. Ružová AMOROSO pr. Kováre získala právem první místo ve své kategorii, jistou zajímavostí souteže bylo, že první cenu v kategorii orienpem obdrželi dva vystavovatelé za stejnou odrudu - ono také co udelat se dvema nádhernými exemplári LESLIE WOODRlFF. Soutež v kategorii orientálních hybridu obeslal pouze Ing. Simandl, byly to však tak parádní 80

18 kousky, že jsem náhodou vyslechl pochvalnou poznámku i od Ing. Jošta, takže ta zvláštni cena poroty je naprosto namiste. Mne se podarilo ve sklípku uchovat nekolik novošlechtení v prijatelném stavu, a tak jsem se svou úcastí také spokojen. Spokojen jsem také tím, že za tri dny služby v poradne se mi podarilo prodat pres 300 ks našeho leporela a tím vylepšit naši pokladnu a že jsem získal ctyri nové cleny. Moravsko-ceskou porotu ve složení Braun, Fridrich - Simandl. Šrutka nechal její predseda Dr. Križ pracovat bez dowedu, kterého také nebylo treba, protože nebylo konfliktních situací. Výsledky odborné souteže: Asijské hybridy la bílá 1. Bel Air 2. Snow Star la oranžová a žlutá 1. Oradiso 2. Polyanna 3. Inka la cervená, ružová a ostatní 1. Marseille 2. Red Velvet 3. America LA - hybridy žluté 1. Aladin's DazzIe 2. Golden Torch 3. Roya1 Highness cervená a ostatní I. Roya1 Grace 2. Roya1 Present 3. Royal Impulse Trubkovité bílé I. NŠ Vla BDT 2.CH8 ružové 1. Amoroso 2. NŠ 65/93 3. NŠ 97/65 Dr. Josef Križ Ing. Marie Slavíková Ing. Marie Slavíková Dr. Josef Križ Dr. Josef Križ Dr. Josef Križ Ing. Jaroslav Simandl Ing. Marie Slavíková Dr. Josef Križ Ing. Marie Slavíková Ing. Marie Slavíková Ing. Marie Slavíková Dr. Josef Križ Dr. Josef Križ Dr. Karel Vereš Dr. Karel Vereš Jirí Kovár Jirí Hloušek Dr. Karel Vereš 81

19 oranžové 1.Pa1merhybrid 2. NŠA 1 ostatní 1. Brno 2. WhiteHenryi Jin Hloušck Dr. Karel Vereš Karel Braun Dr. Karel Vereš Zvláštní cena poroty - zelená trubka František Jun Zvláštní cenu poroty za Class a Muscadet obdržel Orienpety 1.LeslieWoodriff 2. Starburst Sensation 3. SilIc Road Ing. Jaroslav Simandl Karel Braun a Dr. Karel Vereš Dr. Karel Vereš Karel Braun Krome clenu uvedených ve výsledcích souteže ješte vystavovali pr. L. Machácek a V. Tyle, kterí však souteže neobeslali. Karel Vereš Botanické lilie 30. Karel Vereš L. iridouae, M.G.Henry, (jméno je odvozeno od iris -lat. duha) Puvodní rozšírení: Kvet: Lodyha: Listy: Cibule: Klícení: Doba kvetení: Poznámka: Literatura: Severní Amerika, USA, Severní Alabama a Severozápadní Florida, na tamejších rašelijušóch a slatinách. Kvety jsou martagonovité, rozloženy jednotlive, povisle. Barvaje teple zlatožlutá, tecky hnedé, nektarle zelené. Pocet kvetu max. osm cm, horní cást bez listu. Kopinaté v preslenech. Malé, bílé na krátkém stolonu. Hypogeické, behem jednoho až dvou mesícu. V domovine cerven, cervenec. Je to vzácný botanický druh. byl popsán relativne pozde. O jeho pestování mimo domovinu nejsou zprávy, ani o použití v krížení. Derek Fox - Growing Lilies, str , Croom Helm, Hybridní lilie 30. Karel Vereš Impact ta (náraz,dopad, ale také emociální dojem,šok). 82

20 Rodicovství: Lodyha: Listy: Kvety: Poznámky: Literatura: (Connecticut King x (L. lechtlinii "Unicolor" x L. dauricum)f2) Ed McRae 1969, pojmenování Oregon Bulbs Farm 1980, uvedeno do prodeje Hnedá, 120cm. Tmave zelené, 70x25mm, rozložené strídave. Zlatooranžové s tmave purpurovým brašmarkem (30x20mm), papily tmavší. Nektarie hnedé, pyl hnedý až purpurový. Petaly 7Ox40mm, nezvlnené, núme se stácejí. Pocet kvetu Tento asijský hybrid s výrazným kvetenstvím jsem "vytáhl" z registru proto, že patrí mezí první br8šmarkové hybridy vubec. Svedcí o tom i skutecnost, že i anglický výraz brushmark je v popise uváden v uvozovkách. K nám se dostala asi v polovine osmdesátých let a i když je dnes již prekonána jinými hybridy s výraznejším br8šmarkem, vyskytuje se i dnes v našich sbírkách. ILR, str Zpráva o podzimní clenské schuzi Schuzi rídil predseda organizace Ing. Ševcík. Prvním bodem programu byly zprávy o obou výstavách (pr. Hloušek a Vereš) a predání cen a diplomu. Jako lom i letos byly vkusnými sklenenými výrobky novoborských skláren odmeneny jen první místa, diplomy dostala všechna trí první umístení. Podrobné zprávy o výstavách jsou v další cásti zpravodaje. Hlavní bod programu, aukce cibulí zabrala vetšinu casu. Kvalita nabízených cibulí byla opet dobrá až velmi dobrá. Tombola byla n8šíducleny dobre dotována, nálada srdecná, na míste varená káva výborná a levnejší než v parlamentní kantýne. Všem, kdo se podileli na zdarilém prubehu je treba podekovat. Zpráva o aukci liliových cibulí Karel Vereš Již tradicne nejzajímavejším bodem našich podzimních clenských schuzi se stala aukce cibulí. Ani letos jsme tradicí neporušili a korespondencní zpusob aukce umožnil, jako i v lonském roce, zapojení tech clenu, kterí nemohli být osobne prítomní. Celkem se dražilo 58 cibulí od 7 pestitelu. Hodnota vydražených cibulí dosáhla úctyhodných 8 225,- Kc a zájem o ne byl opravdu velký. Stredem pozornosti se podle ocekávání staly orienpety nabízené hlavne prítelem Pemicou a Doc. Verešem. Z této skupiny pochází i nejdražší kus - ružová Anastasia, za kterou štastný majitel zaplatil 400,- Kc. Atraktivní byly bezesporu i Leslie Woodriff, Scarlet Delight nebo The Empress, jejichž ceny vyšplhaly casto až pres 300,- Kc. Je potešitelné, že orienpetu bylo v aukci mnohem více, než loni a nekteré byly draženy úplne poprvé. Skutecnou lahudkou bylo nekolik cibuli L. pardalinum srostlých do obrovského "koláce" dodaných Dr. Hoškem. Velká bitva byla svedena i o tetraploidní formu této botanické lilie pocházející od stejného pestitele. Podekování za zdarilý prubeh aukce patrí zejména Doc. Verešoví, který za asistence 83

21 Ing. Šrutky letošní aukci ndil a Dr. Hoškovi za dar pro naší organizaci, rovnající se hodnote jeho vydražených cibuli. Verím, že mnoha našim clenum se v letošní aukci podarilo získat ty Iilie, které si nejvíce práli a tem, kterým se to nepovedlo preji hodne štestí pri pnští aukci v roce 200 I. M. Michal Zpráva o tombole Na každý vstupní-výherní lístek pripadly ctyri výhry. Byly to cibulky ruzných odrud na dopestování, dokonce i L. tigrinum var. splendens. Další cibuloviny byly gaitonia, okrasné cesneky, bledule, hyacinty, sneženky, Juno, jiné okrasné rostliny jako africké fialky, hrnkové i rezané chryzantémy zpestrily sortiment. Dekuji všem dodavatelum a paní Semerákové zvlášt za pomoc. Clenské prfspevkyza r Jirí Kovár Touto cestou si dovolujeme pripomenout našim clenum, kterí dosud neuhradili clenský pnspevek na letošní rok, at tak prosím uciní nejpozdeji do konce t.r. Platbu je možné provést bud prímo na náš bankovní úcet poštovní poukázkou, která byla rozeslána v Liliári c. V2000 nebo zasiánim príslušného obnosu (výše clenského prispevku 120,- Kc) prímo na adresu hospodáre: Milan Michal Doležalova Praha 9 Jedná se o tyto cleny: R6žena Brožková, Tucapy Václav Bufák, Hrobce Miroslav Cerný, Neratovice Jana Frýdlová, Horovice JosefH1avácek, Bilina Jaroslava Hortová, Mohelno Ivan Chmelik, Rakovník Zdenek Jelinek, Rokycany Vladimír Kabát, Kadan Václav Krejcar, Louny Eva Taišlová, Praha 8 Anna Velebilová, Slovenice Miroslav Munzar, Dvur Králové Hanuš Neumann, Slaný Jaroslaw Pajda, Polsko Jaromír Rezek, Brno Josef Rehák, Doksy u KIadna Vladimír Satrapa, Rohozná Václav Srb, Radomyšl R6žena Stránská, Stará Boleslav KristinSwo~wsn,USA Karel Štodt, Zábreh Zdenek Vanko, Teplice Andela Veselá, Vrbno p. Prad. Pokud nebudou clenské príspevky dodatecne doplaceny, nem6žeme v príštím roce 84

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 0 9 U k á z k a k n i h

Více

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr Magical Four Seasons Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek Odrůda Magical seasons Odrůda Hydrangea macrophylla Magical je potěšením pro oko. Je krásná v každém ročním období

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

BRASSAVOLA BRASAVOLA BRASSAVOLA BRASAVOLA

BRASSAVOLA BRASAVOLA BRASSAVOLA BRASAVOLA BRASSAVOLA BRASAVOLA BRASSAVOLA BRASAVOLA DRUHY VHODNÉ PRO PĚSTOVÁNÍ V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH 50 ORCHIDEJE VHODNÉ DO DOMÁCÍCH PODMÍNEK 51 DRUHY VHODNÉ PRO PĚSTOVÁNÍ V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH Druhy a kultivary

Více

odborný... 3 zpravodaj

odborný... 3 zpravodaj odborný... 3 zpravodaj 2000 L i I i á r - informativnízájmový zpravodaj specializované základní organizace pestitelu Iílií ZO CZS MARTAGON - c.3/2000 Výbor ZO CZS MARTAGON: predseda: místopredseda: jednatel:

Více

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie.

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie. Dobrý den, dovolil jsem si vybrat malý vzorek vašich fotografií a ukázat vám na nich několik chyb, kterých se při fotografování a následné úpravě dopouštíte. Fotografie jsou doopravdy vybrané zcela náhodně,

Více

Výbor ZO CZS MARTAGON:

Výbor ZO CZS MARTAGON: L i I i á r - informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pestitelu lilií za CZS Martagon - c. 3/200I Výbor ZO CZS MARTAGON: predseda: místopredseda: jednatel: hospodár: výstavy:

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Ing. Pavel Matiska, Ph.D.

Ing. Pavel Matiska, Ph.D. Ing. Pavel Matiska, Ph.D. Charakteristika rodově rozmanitá skupina rostlin, jednoděložné i dvouděložné schopnost adaptace extrémní podmínky (střídání období sucha a vlhka, tepla a zimy..) přečkávání nepříznivého

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Botanická zahrada zve do svých skleníků

Botanická zahrada zve do svých skleníků Botanická zahrada zve do svých skleníků Botanická zahrada zve do svých skleníků Mají trny a krásně kvetou. Červeně, žlutě, zeleně... Ne, nejsou to růže, ale kaktusy. A právě nyní mohou návštěvníci obdivovat

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Nátěry dřevěného obložení

Nátěry dřevěného obložení Nátěry dřevěného obložení Dříve než začnete Máte k disopozici dřevo přírodní a drsné nebo již dřevo natřené či jinak ošetřené? Dřevo je živý materiál, který vyžaduje speciální péči. Přestože je dřevo

Více

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre,

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre, Ing. Milan Holeček Předseda úřadu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví Gorazdova 24 P.O. Box 49 128 01 Praha 2 V Praze dne 3.února 2012 Věc: Stížnost na rozpor mezi českou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

L i I i á r - informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pestitelu lilií za CZS MARTAGaN - C.4/2002

L i I i á r - informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pestitelu lilií za CZS MARTAGaN - C.4/2002 odborný.4 zpravodaj 2002 L i I i á r - informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pestitelu lilií za CZS MARTAGaN - C.4/2002 Výbor ZO CZS MARTAGON: predseda: místopredseda: jednatel:

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

4. Praktické uplatňování (implementace) úmluvy Zúčastněné instituce

4. Praktické uplatňování (implementace) úmluvy Zúčastněné instituce 4. Praktické uplatňování (implementace) úmluvy Zúčastněné instituce Uplatňování (enforcement) úmluvy CITES probíhá na několika úrovních. V rámci exportující země zahrnuje kontroly pěstíren, obchodníků,

Více

Kde žil a bádal Charles Darwin

Kde žil a bádal Charles Darwin Kde žil a bádal Charles Darwin Dům a zahrada, kde proslulý Charles Darwin a jeho rodina žili skoro 40 let, je nyní pod ochranou společnosti English Heritage, která se zasloužila o celkovou rekonstrukci.

Více

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack z Velké Británie je významným sběratelem Afghánských známek, celistvostí i kolků. Požádal jsem jej o rozhovor, aby našim čtenářům řekl něco

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

BALENÍ PO 2, 5 A 10 SEMÍNKÁCH.

BALENÍ PO 2, 5 A 10 SEMÍNKÁCH. Abychom vytvořili Auto Blue Amnesia, začali jsme u křížence Amnesie a Blueberry. Tento hybrid si i v samonakvétací verzi zachovává vlastnosti po své sativní matce, čehož jsme dosáhli díky pečlivé selekci

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Elektronická výměna dat podniku a státní správy Bc. Jan Kocourek 2011 ČZU v Praze Souhrn

Více

L i l i á ř informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií ZO ČZS MARTAGON č. 4/2003

L i l i á ř informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií ZO ČZS MARTAGON č. 4/2003 L i l i á ř informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií ZO ČZS MARTAGON č. 4/2003 Výbor ZO ČZS MARTAGON: předseda: místopředseda: jednatel: hospodář: výstavy: členové

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Trvalky. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý rok mimo zimní období.

Trvalky. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý rok mimo zimní období. Trvalky Výsadba trvalek Záhon pečlivě připravit. Zrýt půdu do hloubky asi 25 cm, zbavit jí všech plevelů, zapracovat kompost, rozložený hnůj, nebo hnojivo. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

BRUSINKA. americká hopsinka. Klikva neboli cranberry

BRUSINKA. americká hopsinka. Klikva neboli cranberry 1 BRUSINKA americká hopsinka 2 3 BRUSINKY POCHÁZEJÍ ZE SEVERNÍ AMERIKY A OBLÍBILI SI JE JIŽ PŮVODNÍ INDIÁNI. ROSTOU NA NÍZKÉM PLAZIVÉM KEŘÍKU, KTERÝ DORŮSTÁ VÝŠKY 10 AŽ 20 CM. PROTOŽE JSOU UVNITŘ DUTÉ,

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Katalog zahradnických substrátů

Katalog zahradnických substrátů Katalog zahradnických substrátů 2 Obsah Zahradnické substráty - HOBBY str. 4 6 Dekorační prvky str. 7 Velkoobchod s květináči str. 8 Speciální tekutá hnojiva str. 9 Speciální pevná hnojiva str. 10 Speciální

Více

TEXT A FOTO LUCIE PEUKERTOVÁ. Zkrocená. příroda

TEXT A FOTO LUCIE PEUKERTOVÁ. Zkrocená. příroda TEXT A FOTO LUCIE PEUKERTOVÁ Zkrocená příroda Mnoho milovníků zahradního umění si spojuje zahrady fungující na přírodních principech s určitou neuspořádaností a chaosem v kompozici. Ovšem ne vždy tomu

Více

VELKOFORMÁTOVÉ DESKY TL. 2 cm

VELKOFORMÁTOVÉ DESKY TL. 2 cm VELKOFORMÁTOVÉ DESKY TL. 2 cm Výroba TechnoArt nedaleko Plzně je moderní výrobní závod, který se zaměřuje na následné opracování keramických obkladů a dlažeb. Technologické vybavení umožňuje pracovat s

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření Vážení přátelé, máte před sebou rozšíření hry Evoluce. Před tím, než začnete tuto hru hrát, spojte oba balíčky karet základní a rozšíření - a pořádně je zamíchejte.

Více

Pelargonium Hybrid Calliope

Pelargonium Hybrid Calliope Pelargonium Hybrid Calliope Veliké poloplné květy intenzivních barev Mohutná rostlina, velmi odolná k horku Zálivka: po proschnutí substrátu, nerosit květiny a pelargonie Pelargonium Hybrid Caliente Jednoduché

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě

Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 3 Proces praní Kapitola 4a Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě Cíle Po prostudování této kapitoly budete mít

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

Materiály: Vikev kašubská semena - nějaká suchá a některá mokrá, lupy, plastové lahve (1 ½ nebo 2 litry), vata, pracovní list.

Materiály: Vikev kašubská semena - nějaká suchá a některá mokrá, lupy, plastové lahve (1 ½ nebo 2 litry), vata, pracovní list. 3-5 years Název aktivity: Jak prostředí ovlivňuje růst rostlin? Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Biologické vědy Materiály: Vikev kašubská semena - nějaká suchá a některá mokrá, lupy, plastové lahve (1

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou

Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou shromažďovány fotografie z La Nuit Européenne des Musées. Příloha

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Od 1. 1. 2011 jsou kontroly komínů povinné!

Od 1. 1. 2011 jsou kontroly komínů povinné! ZPRAVODAJ OBCE PALONÍN Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo Zpravodaje obce Palonín, ve kterém bych Vás chtěla informovat o dění v obci a nabídnout zajímavé informace, které Vás, doufám,

Více

Pěstování pokusných rostlin

Pěstování pokusných rostlin Přednáška 7d letní semestr 200 Pěstování pokusných rostlin Vegetativní rozmnožování vyšších rostlin: d. cibulnaté květiny - speciální část Allium aflatunense původ: střední Asie (Aflatun) mrazuvzdorný

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI Japonská zahrada Japonská zahrada je charakteristický typ okrasné zahrady. Svůj původ má v Číně odkud ji postupně přijali za svou a rozvinuli v

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

CH RY SLER Club slavil 10 let

CH RY SLER Club slavil 10 let CH RY SLER Club slavil 10 let V roce 2004 uplynulo 10 let od prvního oficiálního srazu Chrysler clubu v Poděbradech. První setkání majitelů a příznivců vozů Chrysler 160, 180 a 2 Litres se konalo již v

Více

SLEEP PRODUCTS PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE Z BÖHMERWALDU

SLEEP PRODUCTS PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE Z BÖHMERWALDU SLEEP PRODUCTS PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE Z BÖHMERWALDU SPÁNEK JAKO V HEDVÁBÍ JE TO KRÁSNÝ POCIT. ZACHUMLAT SE DO JEMNÉ A HEBKÉ PŘIKRÝVKY, SLADCE USNOUT A NÁSLEDUJÍCÍHO RÁNA SE PROBUDIT PLNÝ ČERSTVÝCH

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_018 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Weigela florida 'Red Prince' Vajgélie květnatá

Weigela florida 'Red Prince' Vajgélie květnatá Weigela florida 'Red Prince' Vajgélie květnatá stanoviště: přímé slunce výška: 1,5-2 m použití: soliterní, skupinová výsadba tvar: rozložitý olistění: opadavé barva listu: světle zelená barva květu: červená

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC

FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC Žebříček nemocnic (rok 2012) Zpracováno společností CCB Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut Věra Kameníčková, analytička Nemocnice jsou pro stanovení jejich pořadí

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Každá rostlina má svůj úkol

Každá rostlina má svůj úkol 118 zahrada Suchomilné rostliny vysazené v okolí domu, kde převažuje chudá, vysychavá půda Každá rostlina má svůj úkol Rozsáhlá zahrada, kterou založila paní Beth Chatto, je většinu času otevřená veřejnosti.

Více

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu Indiánské měsíce Indiáni nepoužívali pro označení měsíců názvy, které používáme my. Každý měsíc byl však pro ně něčím významným a podle toho dostal i své jméno. Na této stránce Vám představíme jednotlivé

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá Lekce 6: Úvod roční období V dnešní lekci si budeme o jaru. Jaro je první roční období, přichází po zimě. Na jaře se oteplí, protože naše Země se dostává blíže ke Sluníčku. Sníh roztaje a všude kolem se

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

L i l i á ř informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií ZO ČZS MARTAGON č. 4/2005

L i l i á ř informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií ZO ČZS MARTAGON č. 4/2005 L i l i á ř informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií ZO ČZS MARTAGON č. 4/2005 Výbor ZO ČZS MARTAGON: předseda: místopředseda: jednatel: hospodář: výstavy: členové

Více

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK & CO., INC., Whitehouse

Více

SOMA CUBE. Komponent č.7

SOMA CUBE. Komponent č.7 SOMA CUBE Jako první část mého projektu jsem si zvolil Soma Cube (v češtině bohužel bez paralely). Vymyslel ji Piet Hein, skandinávský spisovatel o hlavolamech, taktických a matemativkých hrách (například

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Analýza spreadů zemědělských komodit

Analýza spreadů zemědělských komodit Analýza spreadů zemědělských komodit Ing. Václav Janoušek Část I.: Pšenice (wheat) Oddíl 3: Analýza spreadu Mar Jul (WHxxNxx) 3.1 Základní charakteristiky pšeničného spreadu březen červenec Stejně jako

Více

Kamenný obchod firmy Rataj

Kamenný obchod firmy Rataj Kamenný obchod firmy Rataj Při návštěvě skleníků pěstírny akvarijních rostlin firmy Rataj v Šumperku jsem zavítal i do jeho kamenného obchodu. V akvaristice se pohybuji poměrně dlouho a viděl jsem už spoustu

Více

Kolekce LASHFOOD produktů od JB COSMETICS

Kolekce LASHFOOD produktů od JB COSMETICS Kolekce LASHFOOD produktů od JB COSMETICS Nejnovější divize firmy JB Cosmetics (USA) LASHFOOD představuje řadu 100% přírodních kondicionérů pro růst delších, tmavších a silnějších řas (či obočí). Díky

Více

Cyklus uhlíku: Aktivita Pěstujte rostliny. Protokoly experimentů pilotní školní rok 2007/2008

Cyklus uhlíku: Aktivita Pěstujte rostliny. Protokoly experimentů pilotní školní rok 2007/2008 Sklizeň rostlin Laboratorní průvodce Úloha Skliďte vypěstované rostliny kukuřice, určete jejich čerstvou a suchou hmotnost. Stanovte přírůstek biomasy pro každou variantu pěstování a porovnejte variaty

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Prodloužená úroda s fóliovníkem. Ebook od Petra a Zdenky www.svobodnydomek.cz

Prodloužená úroda s fóliovníkem. Ebook od Petra a Zdenky www.svobodnydomek.cz Prodloužená úroda s fóliovníkem Ebook od Petra a Zdenky www.svobodnydomek.cz Nový úspěšný objev Chceme se s vámi podělit o nový úspěšný objev z loňského roku. Píšeme v lednu, týká se to úrody a není to

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 3 4 U k á z k a k n i h

Více

Zastínění. Okolní rostliny vyrostly výš než vy a ubírají vám světlo. Musíte investovat energii, abyste je přerostli. Odevzdejte do banku 6 J.

Zastínění. Okolní rostliny vyrostly výš než vy a ubírají vám světlo. Musíte investovat energii, abyste je přerostli. Odevzdejte do banku 6 J. Povodeň Vaše kořeny měly málo kyslíku. Proto částečně odumřely a musíte investovat do vytvoření nových. Odevzdejte do banku 5 J. Housenky Napadly vás býložravé housenky motýlů, které sežraly část vašich

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Kompletní sortiment pro gastronomii a maloobchod Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Značka špičkové kvality pro gastronomii Díky dlouholeté spolupráci

Více

prostor pro život www.rehau.com/relazzo Stavebnictví Automotive Průmysl

prostor pro život www.rehau.com/relazzo Stavebnictví Automotive Průmysl prostor pro život relazzo. VAŠE PRAVÁ TERASA. www.rehau.com/relazzo Stavebnictví Automotive Průmysl RELAZZO NA ČEM OPRAVDU ZÁLEŽÍ Vlastní terasa je místem pro příjemné posezení u grilu, veselé dětské

Více

CCB Index nemocnic - obchodních společností

CCB Index nemocnic - obchodních společností počet nemocnic FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC Žebříček nemocnic (rok 2012) Zpracováno společností CCB Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut Věra Kameníčková, analytička Nemocnice jsou pro stanovení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského

Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského vermes červ, žížala. Malý domácí žížalový kompostér je

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_1.3.13.3._PRV TÉMA: živá příroda - rostliny ČÍSLO

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila V sobotu 7.11.2009 proběhlo jubilejní setkání členůobčanského sdružení Geophila u příležitosti 20. výročí založení sekce sběratelůznámkových zemí. Ano,

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN Na podzim 2012 AGROSALES s. r. o. Heroltice 65 586 01 JIHLAVA Ing. Jaroslav Hampl Ředitel společnosti mobile +420 725 117 332 fax. +420 567 220 687 e-mail. j.hampl@agrosales.cz

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Pracovní list Název projektového úkolu POKUSY Třída IV. Název společného projektu OD SEMÍNKA K PLODU

Pracovní list Název projektového úkolu POKUSY Třída IV. Název společného projektu OD SEMÍNKA K PLODU Pracovní list Název projektového úkolu POKUSY Třída IV. Název společného projektu OD SEMÍNKA K PLODU Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Sazeničky z miniskleníků přesadíme do připravených

Více

Požitek s budoucností. Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy

Požitek s budoucností. Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy Fairtrade Požitek s budoucností Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy Tchibo prebírá zodpovednost! Fairtrade víc než jen trend Tchibo dodává nejkvalitnější produkty,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více