Základní údaje a přírodní poměry.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje a přírodní poměry."

Transkript

1 LESY ČESK ESKÉ É REPUBLIKY, s. p. Lesníí závod Židlochovice Lesn

2 Vložte text 1

3 Základní údaje a přírodní poměry. Většina území LZ patří do nejsušší a nejteplejší oblasti ČR Katastrální výměra LZ ha Lesnatost - 13 % (s OSL 16%) PUPFL ha ( ha porostů) Počet ORP - 10 (4 bývalé okresy) LHC ŽIDLOCHOVICE LHC MORAVSKÝ KRUMLOV porostní půda ha nadm. výška m n.m. prům. teplota 9,2 st.c prům. roční úhrn srážek mm lesní oblast 35 Zastoupení LVS 1-3 (hl. LVS 1 92%) porostní půda ha nadm. výška m n.m. prům. teplota 8-9 st.c prům. roční úhrn srážek 500 mm lesní oblast 33 (95%), 35 (5%) Zastoupení LVS 1-3 (hl. LVS 2 88%) 2

4 Lesnická specifika lužní lesy cca 9800 ha lesy v pahorkatinách převaha pařezin a nepravých kmenovin ha lesy na pískách borovice a dub cer 2400 ha akátiny v malých celcích na velké katastrální výměře větrolamy 900 ha 90% listnatých dřevin Průměrné zásoby na ha v mýtním věku Prům. zásoba mýtních porostů na LHC Židlochovice = 374 m3 b.k. Prům. zásoba mýtních porostů na LHC Moravský Krumlov = 274 m3 b.k. 3

5 Organizační členění LZ 3 střediska: 51 SDMS Židlochovice 52 DMS Břeclav 7 polesí: 11 Židlochovice 12 Velký Dvůr 14 Mikulov 17 Valtice 18 Lanžhot 19 Tvrdonice 20 Mor. Krumlov 61 SPVÚ Břeclav 4

6 Údaje z všeobecnéčásti LHP kategorizace 5

7 Plošné zastoupení dřevin Plošné zastoupení dřevin (%) LHC Moravský Krumlov (dřevina ob sahuje vždy všechny druhy) HB 3,6% AK 11,2% BR LP 1,3% 3,2% ost.list. 5,2% SM 2,7% BO 8,0% MD 2,8% SM BO MD ost.jeh. ost.jeh. 0,1% DB HB AK BR DB 61,9% LP ost.lis t. 6

8 Plošné zastoupení dřevin Plošné zastoupení dřevin (%) LHC Židlochovice ( dřevina obsahuje vždy všechny druhy) BO AK 4,6% LP 3,5% TP 5,4% ost.list. 6,8% BO 8,2% ost.jeh. 0,6% ost.jeh. DB HB JV JS JS 20,5% JV 3,3% HB 2,9% DB 44,2% AK LP TP ost.list. 7

9 Souhrnná data LHP pro LZ Židlochovice (LHC Židlochovice + LHC Moravský Krumlov) Závazná ustanovení LHP: Maximální celková výše těžby m 3 Minimální plošný rozsah výchovy v porostech do 40 let věku ha Další údaje z LHP: Těžba obnovní m 3 Těžba výchovná m 3 Prořezávky ha Probírky ha Zalesňování ha 8

10 Pěstební činnost Síje Db po celoplošné přípravě 9

11 Podíl prací cizími vlastními v % r

12 Vybavenost lesní mechanizace 11

13 Lidské zdroje počty zaměstnanců TH 71 D. 223 Celkový počet stálí Zam. mimo prac. poměr brigádníci (DPP a DPČ)

14 Lidské zdroje vzdělanostní struktura 13

15 Výpomoci na lesních správách mapka působnosti 14

16 Myslivost - specifikace Všechny honitby v režii LČR, s.p. celková výměra 19 honiteb ha 6 obor o celkové rozloze ha 13 volných honiteb ha z toho 9 honiteb s bažantnicemi ha centrální služby pro myslivost středisko služeb (líheň bažantů a sklad zvěřiny) zámek Židlochovice (ubytování loveckých hostů) 15

17 Myslivost 16

18 Myslivost - obory Bulhary (1164 ha) zvěř jelení, daňčí, černá Klentnice (485 ha) zvěř daňčí a mufloní M. Krumlov (2411 ha) zvěř jelení, mufloní, černá Soutok (4232 ha) zvěř jelení, daňčí, černá Termanec (102 ha) zvěř mufloní a daňčí Císařská obora (66 ha) zvěř mufloní a daňčí Muflon ulovený v r ,80 CIC 17

19 Myslivost 18

20 Myslivost 19

21 Myslivost 20

22 Myslivost - bažantnicví 21

23 Myslivost - bažantnictví 22

24 Myslivost - bažantnictví 23

25 Ochrana přírody, PR 24

26 Natura EVL 23 evropsky významných lokalit (EVL) Výměra EVL ha porostní půdy, (překryv s ptačími oblastmi) U vybraných EVL či jejich částí postupné vyhlašování EVL formou maloplošných zvláště chráněných území = omezení lesního hospodaření 25

27 Natura 2000 ptačí oblasti 2 ptačí oblasti s významnou výměrou lesních porostů: Soutok-Tvrdonicko (5.719 ha) a Pálava (2.371 ha) porostní půdy S malou výměrou i PO Lednické rybníky (25 ha), Hovoransko-Čejkovicko (68 ha) Celkem Natura 2000 pokrývá ha (z ha porostní půdy) Podíl soustavy Natury 2000 (EVL či PO) (ha) na celkové porostní půdě LZ Židlochovice mimo Naturu % Natura (PO nebo EVL) 64% 26

28 Zvláště chráněná území 31 maloplošných zvláště chráněných území o rozloze 700 ha 3 Národní přírodní pam. 9 Národních přírodních rezervací 7 Přírodních památek 12 Přírodních rezervací + CHKO Pálava 27

29 Zvláště chráněná území 28

30 Škody zvláště chráněnými živočichy - Bobr evropský Bobr evropský zvláště chráněný živočich, nárůst populace, vhodné životní prostředí Působí značné škody na lesním hospodářství, roční škody v řádech miliónů Kč (2011 5,6 mil. Kč, ,5 mil. Kč, mil. Kč) Škody na lesních porostech vyčíslovány a uplatňovány 29

31 Revitalizace v lužních lesích v 70. a 80. letech min. století na Dyji a Moravě rozsáhlé vodohospodářské úpravy toků (napřímení toků, ohrázování) změna vodního režimu, pokles hladiny podzemí vody, prosychání porostů. 90. léta - obnova sítě kanálů, rozsáhlé revitalizační úpravy (stavidla, propustky) s cílem obnovit vodní režim lužních lesů. Dnes pokračují dílčíprojekty ze zdrojůeu (obnova Pivovarského járku 2013) Revitalizace Mušovský luh 30

32 Zemědělská výroba Pro potřeby myslivosti službou výroba kukuřice, pšenice a vojtěšky na výměře cca 400 ha Vlastními prostředky hospodaří LZ na loukách a mysliveckých políčkách v oborách a bažantnicích Zemědělsky obhospodařovaná půda evidovaná v PB v LPIS celkem ha Využití zemědělské platby na plochu - SAPS 31

33 Rybářství 32

34 Chalara fraxinea významné houbové onemocnění jasanu ztepilého a úzkolistého jasany - po DB druhá nejvýznamnější hospodářská dřevina na LHC Židlochovice nejškodlivější v porostech do 40 let zastoupení JS ha ( 20,5%) od r provedena rekonstrukce porostů na 22 ha a podle vlastního průzkumu v r je aktuálně ohroženo rekonstrukcí 253 ha 33

35 Komáři Významný fenomén lužních lesů Omezení lesního hospodářství Ošetřování komářích líhnišť na pozemcích LČR biologickým přípravkem (služba pro veřejnost a obyvatele Břeclavska) Kalamitní množství komářích larev ve vodě 34

36 Děkuji Vám za pozornost. 35

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Typologická mapa Kinský Žďár se zákresem exkurzní trasy - příloha k článku Ingr et al. na s. 15-19.

Typologická mapa Kinský Žďár se zákresem exkurzní trasy - příloha k článku Ingr et al. na s. 15-19. Setkání lesníků Vysočiny 2011 Zpevňování smrčin a přeměna druhové skladby s exkurzí v oblasti Žákovy hory Cikháj 10. 6. 2011 Typologická mapa Kinský Žďár se zákresem exkurzní trasy - příloha k článku Ingr

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Výroční zpráva 2004 Annual Report Lesy České republiky, s.p.

Výroční zpráva 2004 Annual Report Lesy České republiky, s.p. Výroční zpráva 2004 Annual Report Lesy České republiky, s.p. EFEKTIVITA Vytváříme trvale udržitelný rozvoj státních lesů LIBERALIZACE TRANSPARENTNOST Obsah Contents Základní ekonomické ukazatele Basic

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

Plán péče o Přírodní rezervaci Čertova stráň. na období 2015 2024

Plán péče o Přírodní rezervaci Čertova stráň. na období 2015 2024 Plán péče o Přírodní rezervaci Čertova stráň na období 2015 2024 Správa NP Šumava 2015 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1598 kategorie ochrany:

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina

o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina P L Á N P É Č E o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina na období 2011-2021 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN evidenční

Více

Výroční zpráva. Lesy České republiky, s.p.

Výroční zpráva. Lesy České republiky, s.p. Výroční zpráva 2012 Lesy České republiky, s.p. OBSAH Úvodní slovo 2 Hlavní události roku 4 Profil státního podniku 5 Organizační uspořádání 6 Personální obsazení a orgány státního podniku 11 Vývoj základních

Více

Přírodní rezervace MODLIVÝ DŮL

Přírodní rezervace MODLIVÝ DŮL Přírodní rezervace MODLIVÝ DŮL Plán péče Na období 2011-2020 Ing. Miroslav Mikeska Ph.D. Listopad 2010 PR Modlivý důl - přehledová mapa TopoL 3.11.2010 1 :10000 Plán péče o přírodní rezervaci Modlivý důl

Více

Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek. na období 2014 2023

Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek. na období 2014 2023 Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek na období 214 223 1 1.1 Základní údaje o zvláště chráněném území Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: název území: druh právního předpisu,

Více

Buk lesní1. Lesy České republiky, s.p.

Buk lesní1. Lesy České republiky, s.p. 1 3 Buk lesní1 Výroční zpráva 2013 Lesy České republiky, s.p. 1 Obsah Úvodní slovo 2 Hlavní události roku 3 Profil státního podniku 4 Organizační uspořádání 8 Personální obsazení a orgány státního podniku

Více

1 ANALOGOVÉ VÝSTUPY ----------------------------------------------------------------------- 4

1 ANALOGOVÉ VÝSTUPY ----------------------------------------------------------------------- 4 KATALOG VÝSTUPŮ LHP LČR, s. p. 2016 2014.09.03 11:10:56 CN=Ing. František Hloušek OU=99369 serialnumber=24 43 185 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 1 1 ANALOGOVÉ VÝSTUPY -----------------------------------------------------------------------

Více

Plán péče o Přírodní rezervaci Myslivna

Plán péče o Přírodní rezervaci Myslivna Plán péče o Přírodní rezervaci Myslivna na období 2006-2015 - 1 - 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ : 253 Název ZCHÚ:

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ŠILHÁNKY (NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ) NA OBDOBÍ

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ŠILHÁNKY (NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ) NA OBDOBÍ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ŠILHÁNKY (NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ) NA OBDOBÍ 2016 2025 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: - - kategorie ochrany: přírodní

Více

Přírodní památka NA BAHNĚ. Plán péče

Přírodní památka NA BAHNĚ. Plán péče Přírodní památka NA BAHNĚ Plán péče Na období 2011-2020 Ing. Miroslav Mikeska Ph.D. Listopad 2010 PP Na bahn ě - p řehledová mapka TopoL 2. 11.2010 1 :10000 Plán péče o přírodní památku Na bahně (ve smyslu

Více

Přírodní rezervace KOVAČSKÁ BAŽANTNICE. Plán péče

Přírodní rezervace KOVAČSKÁ BAŽANTNICE. Plán péče Přírodní rezervace KOVAČSKÁ BAŽANTNICE Plán péče Na období 2011-2020 Ing. Miroslav Mikeska Ph.D. Listopad 2010 PR Kovačská bažantnice - přehledová mapa TopoL 2.11.2010 1 :10000 Plán péče o přírodní rezervaci

Více

Plán péče o Přírodní památku Na ostrově

Plán péče o Přírodní památku Na ostrově Plán péče o Přírodní památku Na ostrově na období 2006-2015 ZO ČSOP Vlašim Pláteníkova 264 25801 Vlašim tel. 317846169 e-mail: vlasim@csop.cz zpracovatel: Ing. Mgr. Martin Klaudys 1. Základní identifikační

Více

20 let přestaveb smrkových monokultur na majetku Belcredi

20 let přestaveb smrkových monokultur na majetku Belcredi Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica ve spolupráci s Lesy Belcredi, Jimramov Exkurzní průvodce 20 let přestaveb smrkových monokultur na majetku Belcredi Podlesí u Sněžného, 17.5.2013 Úvod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. LESY PRO BUDOUCNOST Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Hlavní události roku 4 Profil státního podniku 6 Organizační uspořádání 7 Personální obsazení

Více

ROČENKA SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO

ROČENKA SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO ROČENKA SPRÁVY NÁRODNÍHO ROČENKA 2009 Pomozte lososům! Losos obecný byl v minulosti ve střední Evropě zcela vyhuben. Díky programu znovuvysazování se dnes do přírody zase vrací. S jeho návratem do Národního

Více

I. CHARAKTERISTIKY DÍLČÍHO POVODÍ

I. CHARAKTERISTIKY DÍLČÍHO POVODÍ PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM I. CHARAKTERISTIKY DÍLČÍHO POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah: I. Charakteristiky dílčího povodí...

Více

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Průvodce možnostmi získávání podpor pro lesní hospodářství v období 2007-2013 HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ

Více

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje TEXTOVÁ ČÁST ZADAVATEL: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PŘEDKLÁDÁ: EKOTOXA OPAVA S.R.O. Horní

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA - CÍNOVECKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období 2012-2021. Zpracoval: Ing., Ing.

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA - CÍNOVECKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období 2012-2021. Zpracoval: Ing., Ing. ING. PAVEL JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA

Více

Plán péče pro přírodní památku OCÁSEK

Plán péče pro přírodní památku OCÁSEK Ing. Jiří Schneider, Ph.D., S-Atelier, Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Ústav tvorby a ochrany krajiny LDF MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00, Brno Plán péče pro přírodní památku OCÁSEK na období

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA. - aktualizace

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA. - aktualizace Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA - aktualizace na období 2015-2018 Květen 2014 Kraj Vysočina Strana 2 OBSAH strana

Více

Lesního závodu ŽIDLOCHOVICE polesí SOUTOK

Lesního závodu ŽIDLOCHOVICE polesí SOUTOK PŘEDSTAVENÍ Lesního závodu ŽIDLOCHOVICE polesí SOUTOK 1 2 Základní údaje Výměra 4825 ha Porostní půda 3 478,88 ha Průměrná teplota 9,5 C Roční srážky 550 mm Soutok Moravy a Dyje 151 m n.m. Pohansko 156

Více

Územně analytické podklady ORP Břeclav Úplná aktualizace 2010. Územně analytické podklady. ORP Břeclav

Územně analytické podklady ORP Břeclav Úplná aktualizace 2010. Územně analytické podklady. ORP Břeclav Územně analytické podklady ORP Břeclav 1 PODKLADY PRO ROZBOR UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Pořizovatel Městský úřad Břeclav, úřad územního plánování, nám. T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více