VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce"

Transkript

1 VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Svět po 1. světové válce

2 Versailleský mírový systém 18. ledna 1919 Versailleská konference účastníci: USA, Francie, Anglie, Itálie, Japonsko červenu MÍROVÁ SMLOUVA S NĚMECKEM: teritoriální změny vojenské podmínky (např. Porýní = demilitarizované pásmo ) hospodářské podmínky (reparace velmi vysoké, neúnosné) září 1919 v Saint-Germain smlouva s Rakouskem rozpad R - U, územní ztráty, vojenská omezení, reparace 1919 smlouva s Bulharskem v Neuilly (ztráta území) 1920 v Trianonu smlouva s Maďarskem ztráta 70% maďarského území 1920 v Sévres smlouva s Tureckem rozpad Osmanské říše, ztráta území, omezeno loďstvo, reparace

3

4 Světová hospodářská krize stala se zároveň krizí demokracie 24. října 1929 (tzv. černý čtvrtek ) krachem na newyorské burze krach obchodů s cennými papíry => akcie = papír příčina: nepoměr mezi poptávkou a nabídkou zhoršení , pád zastaven r Projevy krize pokles průmyslové výroby o téměř 40% - 46% zhroucení světového obchodu nezaměstnanost mil. lidí pokles mezd => sociální nepokoje, demonstrace, stávky Ekonomické pokusy, jak krizi řešit státní zásahy do ekonomiky včetně pokusů o plánování oblasti měny protekcionismus vytváření mezinárodních monopolů - omezování konkurence

5 Washingtonská mírová konference uspořádala poměry v Tichomoří a na dálném východě posílení vlivu USA v daných oblastech hlavní roli USA, Evropské mocnosti (Francie, Anglie, It.) a Japonsko uzavřeny tři traktáty (smlouvy) mocností: nedotknutelnost v držbě ostrovů v Pacifiku stanoveny válečné lodě (velikost, tonáže), které tam mocnosti směly udržovat princip otevřených dveří v Číně pro všechny mocnosti

6 Sovětský svaz v době stalinismu pěstování kultu jeho osobnosti J. V. Stalina kolektivizace - snížení zemědělské produkce represe - boj proti třídnímu nepříteli (proti kulakům, buržoazním specialistům, z patnácti členů první sovětské vlády kromě Lenina a Stalina pouze tři zemřeli přirozenou smrtí) dvojí tvář: tragická (miliony lidí v pracovních táborech) a budovatelská (miliony lidí přetvářejících sovětskou společnost) politické procesy (Stalin se zbavil svých protivníků) na XVII. sjezdu VKS (1934) - proti Stalinovi cca 300 delegátů, ale opozice - roztříštěná, neorganizovaná => Stalin udržuje moc

7

8 Totalitní systémy let 20. století

9 Vznik reakce na 1. sv. válku - nespokojenost s jejími výsledky sociální (i národní) problémy -důsledky hospodářské krize zvýšená nezaměstnanost zbídačování papuperizace středních vrstev - vzpoura měšťáků strach vládnoucích vrstev (i středu) z komunismu 2nová hnutí: Fašismus a komunismus

10 Totalitní režim nad občany totální kontrola; jedinec = nic, příslušník celku (národ, strana) cíl: prosadit určitou ideologii potlačení opozice jediná politická strana vládní a vládnoucí (stát = nástroj k prosazení politiky vládnoucí strany) informační monopol => oficiální propaganda převaha policejního státu nad právním řízené hospodářství (podřízeno zájmům státu) potlačení lidských práv v čele hnutí, strany, národa je vůdce Německo = Führer; Itálie = Ducce; Španělsko = Caudillo

11 Fašismus od fasci de combattimento [faši], svazky Mussoliniho diktatura později označovány podobné režimy a ideologie se specifickými rysy zvláštní formou totalitního režimu je německý nacionalismus = nacismus Fašismus odmítá liberalismus (kapitalismus) demokracii (parlamentarismus, individualismus) Marxistický socialismus ( odborům) pacifismus (výboje; právo silnějšího) Fašismus zdůrazňuje roli kolektivu (= národa) a jeho historii xenofobii (nenávist ke všemu cizímu) - až rasismus úlohu vůdce (= syn národa) úlohu strany sociální hesla (odstranění nezaměstnanosti)

12

13

14

15 Fašismus X komunismus fašismus hovoří o spolupráci tříd (vlastnictví výrobních prostředků - třídy) fašismus zachovává soukromé vlastnictví fašismus klade důraz na rasu (opovrhuje lidskou hodnotou) komunismus je založen na myšlence třídního boje komunismus: kolektivní vlastnictví výrobních prostředků (státní, družstevní) komunismus klade důraz na univerzální lidské (humánní) hodnoty, i když je svou prací popírá

16 Totalitní systémy ve světě v Itálii - Mussolini ( pochod na Řím; ) ve Španělsku - F. Franco (puč 1936, obč. válka, 1939 Frankisté ) v Maďarsku - Horthy ( ) na Slovensku - J. Tiso ( ) v Rumunsku - Antonescu ( ) v Polsku - Pilsudski ( ); Beck ( ) v Rakousku - Dollfuss ( ) podobné režimy byly nastoleny i v pobaltských zemích a Latinské Americe fašistické strany působily i v demokratických režimech ve Francii - Ohňové kříže (de la Rocque) = lagonlardi v ČSR - Národní obec fašistická ve Velké Británii - Britský fašistický svaz masová hnutí (měla obrovskou podporu)

17 Nástup nacismu v Německu 1920 DAP => NSDAP úderné oddíly SA (Sturmabteilung) NSDAP pokus - o nacistický puč v Mnichově (neúspěšný) => NSDAP zakázána, Adolf Hitler zatčen nově ustavena NSDAP - Hitler ji ovládá oddíly SS (Schutzstaffel; Hitlerova osobní garda) a Hitlerjugend (Hitlerova mládež) ve volbách roku 1932 NSDAP - 32 % hlasů - Hitler požadoval funkci kancléře 30. ledna prezident Hindenburg jmenoval Hitlera říšským kancléřem smrt prezidenta Hindenburga => Hitler převzal pravomoci prezidenta => Führer und Reichskanzler

18

19 Nacistické Německo hospodářství - řízené státem noru požár Říšského sněmu 30. června noc dlouhých nožů - asi 1000 předáků SA zavražděnoh opora Hitlerova Německa - oddíly SS, Gestapa, SD (zpravodajská služba; v jejím čele stál Reinhard Heydrich) vydány tzv. Norimberské rasové zákony namířené proti Židům Červenou pásku s hákovým křížem nosil na ruce každý nacista. noc z 9. na 10. listopadu tzv. křišťálová noc (sypalo se sklo z výkladních skříní Židovských obchodů) - pogrom na Židy

20 Norimberské zákony Ž. nesměli uzavřít sňatek s Árijci (nesměli mít ani společný sex) Ž. nesměli navštěvovat divadla, kina, kavárny Ž. nesměli vykonávat intelektuální zaměstnání (lékaři, učitelé, vědci,...) Ž. nesměli mít majetek (Árizace židovského majetku) Ž. mohli nakupovat jen v určitých hodinách, mohli jezdit v tramvaji jen vzadu, apod. Ž. byli označováni nápisem JUDE nebo žlutou šesticípou hvězdou Ž. byly též likvidovány knihy psané Židovskými autory (páleny před Berlínskou univerzitou)

21 Příprava Německa na válku Německo porušovalo Versailleské dohody 1933 opustilo Společnost Národů 1935 zavedlo všeobecnou brannou povinnost po plebiscitu - k Německu připojeno Sársko březen 1936 Hitler poslal vojsko do Porýní => remilitarizace Porýní Hitler připravuje útočné plány plán proti ČSR: Schulung plán proti Rakousku: Fall Otto neomezené ozbrojování, militarizace hospodářství podporuje Itálii ve výbojných plánech

22 Agrese fašistického Japonska 1931 Japonci zaútočili proti Číně => obsadili bohaté Mandžusko 1933 Japonci - vystupují ze Společnosti Národů 1936 sbližování Japonska s Německem (pakt proti kominterně) 1937 Japonci - obnoven útok proti Číně 1939 Japonci -střet se SSSR u Mongolských hranic Japonci zde zastaveni - ponechali si dobytá pobřežní města (např. Šang haj)

23

24 Itálie Italský konflikt proti Habeši (Etiopie) v čele Habeše - Haile Selassie projevuje se bezmocnost a neschopnost SN SN označila Itálii za agresora a uplatňovala proti ní sankce: omezení dovozu strategických surovin (neúčinné) uzavření Suezu neuplatněno 1936 smlouva mezi Německem a Itálií o společném postupu vzniká OSA Berlín - Řím - Tokio

25 Španělsko 1931 svržena monarchie a vyhlášena republika vláda lidové fronty (socialistické strany a buržoazií fašistům) převrat - generálové Franco, Mola) Franco má podporu katolické církve, finančního kapitálu občanská válka Francovi pomohla Itálie ( vojáků) a Německo ( vojáků) pro Němce to byla zkouška letectva bombardování baskického městečka Guernica Španělským republikánům pomáhali dobrovolníci (tzv. interbrigadisté - SSSR, i z ČSR 3000 voj.) Španělská republika padla => Frankistický režim (udržel se až do 70. let 20. stol.)

26

27 Anšlus ve 30. letech v Rakousku AUSTROFAŠISMUS Dollfus - snažil o diktaturu po vzoru Itálie působili zde také nacisté Rakouský puč - Dollfus zavražděn kancléřem Schuschnigg => připrava spojení s Německem anexe Rakouska (anšlus) => porušení Versailleské dohody, i dohody v Saint Germain Rakousko = Ostmarka prodloužení hranic ČSR s Německem

28 Appeasment pol. 30. let západ - politika appeasementu (usmiřování protivníka - politika ústupků) cíl: oddálit válečný konflikt Anglie Německu nebude bránit v ovládnutí střední Evropy - pokud proběhne pokojně ve SN návrhy na odzbrojení (žádný výsledek) Francie - sbližování s Ruskem Bilaterální smlouva (Francie + ČSSR) o vzájemné pomoci smlouva ČSR SSSR - smlouvy nahrazeny vzájemnou dohodou v některých zemích vznikly vlády lidové fronty (36-37 ve Francii, před občanskou válkou pokus i ve Španělsku

29 Československá republika tzv. první republika

30 Představitelé státu prezident: Tomáš Garrigue Masaryk prvnípředseda vlády: Karel Kramář první vláda = vláda všenárodní koalice ministr zahraničí: Edvard Beneš ministr vojenství: M. R. Štefánik

31 Problémy první republiky

32 1) Německá irredenta představitel: Lodgman von Auen pokusy o odtržení německy mluvících oblastí (pohraničí) *čtyř provincií - měly být připojeny k Rakousku Němci u nás - konec války a vznik ČSR = porážka národnostní menšina 4 provincie: Sudeten Land, Deutschböhmen, Böhmerwald Gau, prosinec pohraniční oblasti vojensky obsazeny ČSR - princip čechoslovakismu (Češi 51%, Slováci 16%) minority: Němci 23%, Maďaři, Rusíni, Poláci, Židé 10%

33

34 2) problém československých hranic hranice s Německem a s Rakouskem - na základě historického vývoje problémová hranice s Maďarskem (žádná historická hranice) po porážce Maďarské republiky rad a Slovenské republiky rad dochází ke stabilizaci poměrů Podkarpatská rus (pův. patřilo k Uhrám - Zalitavsko) tři tendence: připojit se k: Maďarsku, Sovětské Ukrajině, ČSR vojensky obsazena československými vojsky nejzaostalejší část ČSR, bez hospodářského vývoje spory s Polskem (o Těšínsko) velmoci rozhodli o rozdělení - obsazeno čs armádou Pařížská smlouva - připojeno k Československu

35 3) hospodářské a sociální rozdíly Čechy a Morava byly průmyslově vyspělejší (textilní, stroj., sklářský průmysl) Slovensko a zvláště Podkarpatská Rus zaostalé sociální rozdíly: zaostalost východních částí žádné střední a vysoké školy, neex. slov. Inteligence 1919 založena Bratislavská universita, 1920 Slovenské ND na Slovensko odcházeli na pomoc čeští úředníci, policie, lékaři rozdíly v sebeuvědomění - problémy čechoslovakismu Slováci přestávali být součástí ČSR, snažili se osamostatnit se (vnitřní spory)

36 4) sociální problémy hospodářský rozvrat, 1/5 dělníků nezaměstnaná protidrahotní bouře, hladové bouře (nedostatek potravin) požadavek socializace, znárodňování velkých průmyslových podniků a dolů vydávány zákony: osmihodinová pracovní doba, státní podpora v nezaměstnanosti nemocenské a úrazové pojištění duben zákon o pozemkové reformě = zábor pozemkového majetku přesahujícího 150 ha nebo 250 ha půdy vůbec vznikl pozemkový úřad rolníků dostalo půdu (po 2.svět. válce usilovali o další pozemkovou reformu) jaro měnová reforma (rakouská měna okolkována) pod vedením ministra financí Aloise Rašína třetina rakouských bankovek spjata s úsporností ve státních výdajích

37 Politické strany Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu = Agrární strana (Alois Švehla, Rudolf Beran, Milan Hodža) Československá sociálně-demokratická strana Socialistická strana (od 1926 Národní socialisté) ( V. Klofáč, Stříbrný, Beneš) Národní demokracie ( Karel Kramář, Alois Rašín, Viktor Dyk) Lidová strana (Jan Šrámek, Hurban) Komunistická strana Československa Hlinkova Ľudová strana (HĽS) (Andrej Hlinka, Josef Tiso, Sidor) DNSAP (Konrád Henlein, Frank)

38 Volby přijata ústava Československé republiky parlamentní volby soc-dem získala 30% hlasů září vláda podala demisi úřednická vláda Jana Černého (premiér) únor vznikla KSČ spory o funkce prezidenta volby vyhráli argárníci; vytvořli vládu všenárodní koalice v čele: Alois Švehla uklidnění poměrů úřednická vláda Jana Černého - vláda panské koalice vlády široké koalice

39 Vliv na české politické scéně koaliční pětka agrárníci, lidovci, sociální demokraté, národní socialisté, národní demokraté hrad neformální politické seskupení kolem T. G. Masaryka bankovní sféra, průmysl důležitá Živnobanka (vliv na hospodářskou politiku státu) Československo do roku 1929

40 Hospodářství období konjunktury (vzestupu) symbolem úspěchu byly úspěšné firmy (Baťa, ČKD Praha, Zbrojovka Brno, Škoda Mladá Boleslav, Tatra Kopřivnice, oděvní závody Prostějov) Československo 10. místo ve světové průmyslové výrobě a 17. místo ve výši národního důchodu stabilizace měny od roku aktivní obchodní bilance problémy: nedošlo k modernizaci (3/4 průmyslové výroby orientované na vývoz) nedařila se industrializace Slovenska ČS - dluhy z války (ČSR - příspěvek za osvobození, převzala část dluhů R - U)

41 Hospodářská krize nejprve zemědělství (zaměstnáno 60% obyvatel) krize v průmyslu začala v roce 1930 (vrchol v roce pokles o 40%) finanční krize devalvace koruny - nejvíce postiženo Slovensko, Podkarpatská rus a České pohraničí => velké vystěhovalectví státní půjčky (subvence) - sociální podpůrné akce pro dělnictvo podpora v nezaměstnanosti stravovací akce (dostávali poukázky na jídlo = žebračení ) nezaměstnanost (oficiálně) obyv. skutečně pokles mezd (o 17-20%) malí podnikatelé zanikli => proletarizace, pauperizace (zchudnutí středních vrstev) absolventi škol nenacházeli práci a patřičné uplatnění

42 Radikalizace KSČ organizuje protestní akce v době hospodářské krize (demonstrace, pochody hladu, stávky) cíl: bojovat za mzdy, za to být zaměstnán proti nim tvrdě postupuje vláda střelba do protestantů odpor mezi spisovateli, novináři, herci důsledkem - rostoucí solidarita dělnictva, vznikla solidarita mezi dělníky a maloburžoazními živnostníky (projevuje se to ve stávkách, kde bylo dělnictvo zásobováno jídlem živnostníky) březen a duben Mostecká stávka, největší a relativně úspěšná akce (přijaty požadavky)

43 Nacionalismus v pohraničí sílí negativistický proud německé politiky odpor proti demokratickému zřízení DNSAP se snažila získat co nejvíce voličů (nahrávají tomu důsledky krize) organizují různé vrstvy obyvatel, snaha proniknout mezi mládež; sleduje politiku Hitlerovy NSDAP cíl Hitlerovy politiky - rozbít dosavadní poměry v Evropě a vytvořit hegemonii Německa DNSAP je finančně podporována z Německa zákon o zákazu a rozpuštění protidemokratických stran 1933 vzniká Sudetoněmecká vlastenecká fronta v čele s Konrádem Henleinem oficiálně nepopírala ČS stát, ale využívala demokracie státu 1935 se přejmenovala na SdP (Sudetendeutsche Partei)

44

45

46 Slovensko roste nacionalismus 1930 HĽS poprvé vyjádřila požadavek autonomie na svém sjezdu v Rožumberoku 1933 se v Nitře konaly oslavy založení 1. křesťanského kostela (833) let měla to být manifestace jednoty (dostavili se představitelé státu) HĽS to změnila v protičeskoslovenské vystoupení oficiálně vysloven program Hlinkovy ľudové strany: autonomie další představitelé HĽS: Tiso, Ďurčanský, Sidor český nacionalismus - Kramářova obec fašistická NOF - rozpoutali protiněmecké demonstrace, napadali a drancovali německé obchody a kavárny T. G. Masaryk slaví své 80. narozeniny Národní shromáždění jednalo o přijetí zákona T. G. Masaryk zasloužil se o stát. je vytesán do kamene ve sněmovně vyvolal velké spory

47

48 Zánik první republiky volby v únoru 1935 představovaly boj o charakter republiky (demokracie, integrita státu - ano ne) Národní sjednocení - spojení národní demokracie (K. Kramář) a českých fašistů (Stříbrný, Gajda) v prosinci 1935 odstoupil T.G. Masaryk a konaly se proto prezidentské volby - 3 kandidáti: Edvard Beneš, Bohumil Němec, Klement Gottwald požadavky SdP vůči československé vládě rostou= nástroj německé politiky k dosažení německé Mitteleuropy SdP ( Henleinovci ) přijala karlovarský program: autonomie volná propagace nacismu (=> změna zahraniční politiky) Anglo-Francouzská výzva - ČSR má přijmout Henleinovy požadavky květen tzv. květnová krize (stupňování požadavků) ČÁSTEČNÁ MOBILIZACE Hitler - plán útoku proti ČSR (Fall grün)

49

50 Beneš osud ČSR závisí na postoji západu (důvěřuje ve spojenectví s Francií) vylučuje izolovanou válku s Německem (sami bychom se neubránili) odmítá bojovat proti Německu jen se SSSR (kdyby to bylo reálné)

51 Léto 1938 druhý plán" -přepracovaný národnostní statut (SdP odmítla) sbližování Velké Británie (Halifax) a Německa (Ribbentrop) cíl: dohodnout se s Něm., zabránit válce, vyhnout se svým spojeneckým závazkům československá vláda na nátlak západu přjala mezinárodní zásah = porušení národní suverenity, ale jsme ochotní do ČSR přijíždí britský diplomat - lord Runciman (má nezávisle vyřešit vztahy v ČSR) => závěr: soužití Čechů a Němců není možné 29. srpna přijat třetí plán

52 Podzim září přijat čtvrtý plán, který byl již skoro roven karlovarskému programu SdP => ČSR se obětuje zájmům světového míru 12. září se HSĽS pokusila o puč se Chamberlain schází s Hitlerem v Berchtesgardenu Hitler požaduje odstoupit pohraničí s více než 50% Němců Beneš vyzývá Francii, aby dodržela své smlouvy československá vláda dostává Anglo-Francouzské ultimatum, aby přijala Hitlerovy požadavky z Berchtesgardenu (jinak bude ČSR označena za agresora = žádná pomoc ve válce) Beneš sondoval u sovětského ministra zahraničí zjistil, že SSSR pomůže, bude-li ČSR označena za oběť = Německo ozn. za agresora vláda nejprve odmítla, po nátlaku Beneše však přijala ultimatum => způsobilo demonstraci v Čechách ( lidí před Parlamentem - Rudolfinum) => Hodžova vláda odstoupila Beneš jmenoval úřednickou vládu generála Jana Syrového ( )

53

54 Podzim schůzka mezi Chamberlainem a Hitlerem v Godesbergu => požadavky z Berchtesgardenu splněny Hitler předkládá memorandum o odstoupení pohraničí (doplněno mapou) do 1. října ČS vláda vyhlašuje mobilizaci (obsazeny pohraniční pevnosti, odhodlání bránit se) Hitler hrozí útokem Francie a Velká Británie cítí ohrožení appeasementu => intenzívní jednání => tlak na ČSR

55

56 Mnichov mezinárodní konference v Mnichově Mussolini, Hitler, Chamberlain (+ min. zahr. Halifax), Daladier (+ Léger) průběh neorganizovaný, žádný jednací řád (Hitler něco předloží, ostatní odsouhlasí) tři zasedání (odpoledne, půlnoc ) skončila podepsáním Mnichovské dohody o odstoupení československého pohraničí Něm. po podpisu oznámeno československým zástupcům (za dveřmi - Mastný, Masařík) ministr zahraničí ČSR Kamil Krofta oznámil, že ČSR přijímá Mnichovskou dohodu, řekl, že tím ČSR ztrácí výzbroj za 2 miliardy korun, dává Německu zbraně, které budou použity proti západu ve Francii panovaly různé nálady (projev Fr. zbabělosti záchrana míru)

57

58

59 Mnichov zničení státní suverenity porušení zásad mezinárodního práva Francie nesplnila své závazky z let 1924 a 1935 ukázala neúčinnost Malé dohody nabízená pomoc SSSR měla spornou hodnotu důsledkem politiky appeasementu povzbuzení pro Hitlera (další ústupky) => ztráta důvěry v západ (proto se po válce Beneš orientoval stejnou měrou i na východ) kudla do zad - morální krize; o nás bez nás (zrada západu) Mnichovský komplex neschopnost zabránit Mnichovu bylo pro Beneše celoživotním traumatem kritizován obyvateli, pravicí i levicí

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008 číslo 8 2008 28. října 1918 den vzniku samostatného Československa V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) www.politicti-vezni.cz 2008 Téma měsíce Vznik Československa SOUVISLOSTI

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Vznik Československa Situace na počátku války žádné nadšení pro mobilizaci nechuť bojovat proti Slovanům průběhu války

Více

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 PAVEL ŽÁČEK Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. února 1920 v 113 mj. upravovala svobodu tisku a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost.

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost. Vznik ČSR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

IV. Vznik samostatného československého státu

IV. Vznik samostatného československého státu IV. Vznik samostatného československého státu 73) Koncept deklarace nezávislosti stylizovaný a psaný T. G. Masarykem. Washington, 1918, 14. října, autograf T. G. Masaryka, orig., česky, listy dopisního

Více

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ.

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. 1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. Ústřední výbor KSČ, vědom si svého závazku k tradicím komunistického hnutí, předkládá straně a všem pracujícím naší socialistické vlasti program své politické

Více

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Emancipace shora Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Květa Jechová Ženy v Československu dosáhly v letech 1948 1989 řady úspěchů v procesu zrovnoprávnění, ačkoliv právě v té

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Ošetřovatelství na počátku 20. století Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Rakousko - Uhersko Oficiální název: V Říšské radě zastoupená království a země a Země svaté Štěpánské

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně červen / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER červen /2014 Jiří Weigl: Dialog vlády a neziskového sektoru Václav Klaus: Evropské volby vyhráli nevoliči Václav Tomek: Michail Bakunin 200 let od narození Václav Klaus:

Více

62 Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy

62 Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy JAN RYCHLÍK ČESKÁ A SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIE O OBDOBÍ KOMUNISMU V ČESKOSLOVENSKU ČESKÁ A SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIE O DěJINÁCH KOMUNISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA PřED ROKEM 1989 Oficiální marxisticko-leninská

Více

Česko-americké vztahy:

Česko-americké vztahy: Česko-americké vztahy: jak dál? John K. Glenn Bruce P. Jackson Lukáš Kovanda A. Wess Mitchell Cameron Munter Tomáš Pojar Leah Scheunemann Jiří Schneider Alexandr Vondra Česko-americké vztahy: jak dál?

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 (1/8)

K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 (1/8) http://www.komsomol.cz/clanky/946_usa_v_cr_01.html z 4 9.3.2010 7:02 K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 (1/8) Přidáno v úterý 2. 3. 2010 V dnešní

Více

Verdikt v kauze MUS může nahrát Tykačovi a spol. Tereza Zavadilová, Igor Záruba Praha

Verdikt v kauze MUS může nahrát Tykačovi a spol. Tereza Zavadilová, Igor Záruba Praha deník pátek 11. 10. 2013 číslo 1479 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l finance Řecký soumrak Zlatý úsvit fašisty Michaloliakose hasne ve vazbě profil str. 4 5 Splněný sen Vždy jsem si přál vlastní

Více

Páni a otroci 20. století

Páni a otroci 20. století Traian Romanescu Páni a otroci 20. století Světová židovská konspirace PRO FIDE CATHOLICA Titul španělského vydání: Amos y esclavos del siglo XX Por qué avanzna el communismo Buenos Aires 1983 (převzato

Více