VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce"

Transkript

1 VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Svět po 1. světové válce

2 Versailleský mírový systém 18. ledna 1919 Versailleská konference účastníci: USA, Francie, Anglie, Itálie, Japonsko červenu MÍROVÁ SMLOUVA S NĚMECKEM: teritoriální změny vojenské podmínky (např. Porýní = demilitarizované pásmo ) hospodářské podmínky (reparace velmi vysoké, neúnosné) září 1919 v Saint-Germain smlouva s Rakouskem rozpad R - U, územní ztráty, vojenská omezení, reparace 1919 smlouva s Bulharskem v Neuilly (ztráta území) 1920 v Trianonu smlouva s Maďarskem ztráta 70% maďarského území 1920 v Sévres smlouva s Tureckem rozpad Osmanské říše, ztráta území, omezeno loďstvo, reparace

3

4 Světová hospodářská krize stala se zároveň krizí demokracie 24. října 1929 (tzv. černý čtvrtek ) krachem na newyorské burze krach obchodů s cennými papíry => akcie = papír příčina: nepoměr mezi poptávkou a nabídkou zhoršení , pád zastaven r Projevy krize pokles průmyslové výroby o téměř 40% - 46% zhroucení světového obchodu nezaměstnanost mil. lidí pokles mezd => sociální nepokoje, demonstrace, stávky Ekonomické pokusy, jak krizi řešit státní zásahy do ekonomiky včetně pokusů o plánování oblasti měny protekcionismus vytváření mezinárodních monopolů - omezování konkurence

5 Washingtonská mírová konference uspořádala poměry v Tichomoří a na dálném východě posílení vlivu USA v daných oblastech hlavní roli USA, Evropské mocnosti (Francie, Anglie, It.) a Japonsko uzavřeny tři traktáty (smlouvy) mocností: nedotknutelnost v držbě ostrovů v Pacifiku stanoveny válečné lodě (velikost, tonáže), které tam mocnosti směly udržovat princip otevřených dveří v Číně pro všechny mocnosti

6 Sovětský svaz v době stalinismu pěstování kultu jeho osobnosti J. V. Stalina kolektivizace - snížení zemědělské produkce represe - boj proti třídnímu nepříteli (proti kulakům, buržoazním specialistům, z patnácti členů první sovětské vlády kromě Lenina a Stalina pouze tři zemřeli přirozenou smrtí) dvojí tvář: tragická (miliony lidí v pracovních táborech) a budovatelská (miliony lidí přetvářejících sovětskou společnost) politické procesy (Stalin se zbavil svých protivníků) na XVII. sjezdu VKS (1934) - proti Stalinovi cca 300 delegátů, ale opozice - roztříštěná, neorganizovaná => Stalin udržuje moc

7

8 Totalitní systémy let 20. století

9 Vznik reakce na 1. sv. válku - nespokojenost s jejími výsledky sociální (i národní) problémy -důsledky hospodářské krize zvýšená nezaměstnanost zbídačování papuperizace středních vrstev - vzpoura měšťáků strach vládnoucích vrstev (i středu) z komunismu 2nová hnutí: Fašismus a komunismus

10 Totalitní režim nad občany totální kontrola; jedinec = nic, příslušník celku (národ, strana) cíl: prosadit určitou ideologii potlačení opozice jediná politická strana vládní a vládnoucí (stát = nástroj k prosazení politiky vládnoucí strany) informační monopol => oficiální propaganda převaha policejního státu nad právním řízené hospodářství (podřízeno zájmům státu) potlačení lidských práv v čele hnutí, strany, národa je vůdce Německo = Führer; Itálie = Ducce; Španělsko = Caudillo

11 Fašismus od fasci de combattimento [faši], svazky Mussoliniho diktatura později označovány podobné režimy a ideologie se specifickými rysy zvláštní formou totalitního režimu je německý nacionalismus = nacismus Fašismus odmítá liberalismus (kapitalismus) demokracii (parlamentarismus, individualismus) Marxistický socialismus ( odborům) pacifismus (výboje; právo silnějšího) Fašismus zdůrazňuje roli kolektivu (= národa) a jeho historii xenofobii (nenávist ke všemu cizímu) - až rasismus úlohu vůdce (= syn národa) úlohu strany sociální hesla (odstranění nezaměstnanosti)

12

13

14

15 Fašismus X komunismus fašismus hovoří o spolupráci tříd (vlastnictví výrobních prostředků - třídy) fašismus zachovává soukromé vlastnictví fašismus klade důraz na rasu (opovrhuje lidskou hodnotou) komunismus je založen na myšlence třídního boje komunismus: kolektivní vlastnictví výrobních prostředků (státní, družstevní) komunismus klade důraz na univerzální lidské (humánní) hodnoty, i když je svou prací popírá

16 Totalitní systémy ve světě v Itálii - Mussolini ( pochod na Řím; ) ve Španělsku - F. Franco (puč 1936, obč. válka, 1939 Frankisté ) v Maďarsku - Horthy ( ) na Slovensku - J. Tiso ( ) v Rumunsku - Antonescu ( ) v Polsku - Pilsudski ( ); Beck ( ) v Rakousku - Dollfuss ( ) podobné režimy byly nastoleny i v pobaltských zemích a Latinské Americe fašistické strany působily i v demokratických režimech ve Francii - Ohňové kříže (de la Rocque) = lagonlardi v ČSR - Národní obec fašistická ve Velké Británii - Britský fašistický svaz masová hnutí (měla obrovskou podporu)

17 Nástup nacismu v Německu 1920 DAP => NSDAP úderné oddíly SA (Sturmabteilung) NSDAP pokus - o nacistický puč v Mnichově (neúspěšný) => NSDAP zakázána, Adolf Hitler zatčen nově ustavena NSDAP - Hitler ji ovládá oddíly SS (Schutzstaffel; Hitlerova osobní garda) a Hitlerjugend (Hitlerova mládež) ve volbách roku 1932 NSDAP - 32 % hlasů - Hitler požadoval funkci kancléře 30. ledna prezident Hindenburg jmenoval Hitlera říšským kancléřem smrt prezidenta Hindenburga => Hitler převzal pravomoci prezidenta => Führer und Reichskanzler

18

19 Nacistické Německo hospodářství - řízené státem noru požár Říšského sněmu 30. června noc dlouhých nožů - asi 1000 předáků SA zavražděnoh opora Hitlerova Německa - oddíly SS, Gestapa, SD (zpravodajská služba; v jejím čele stál Reinhard Heydrich) vydány tzv. Norimberské rasové zákony namířené proti Židům Červenou pásku s hákovým křížem nosil na ruce každý nacista. noc z 9. na 10. listopadu tzv. křišťálová noc (sypalo se sklo z výkladních skříní Židovských obchodů) - pogrom na Židy

20 Norimberské zákony Ž. nesměli uzavřít sňatek s Árijci (nesměli mít ani společný sex) Ž. nesměli navštěvovat divadla, kina, kavárny Ž. nesměli vykonávat intelektuální zaměstnání (lékaři, učitelé, vědci,...) Ž. nesměli mít majetek (Árizace židovského majetku) Ž. mohli nakupovat jen v určitých hodinách, mohli jezdit v tramvaji jen vzadu, apod. Ž. byli označováni nápisem JUDE nebo žlutou šesticípou hvězdou Ž. byly též likvidovány knihy psané Židovskými autory (páleny před Berlínskou univerzitou)

21 Příprava Německa na válku Německo porušovalo Versailleské dohody 1933 opustilo Společnost Národů 1935 zavedlo všeobecnou brannou povinnost po plebiscitu - k Německu připojeno Sársko březen 1936 Hitler poslal vojsko do Porýní => remilitarizace Porýní Hitler připravuje útočné plány plán proti ČSR: Schulung plán proti Rakousku: Fall Otto neomezené ozbrojování, militarizace hospodářství podporuje Itálii ve výbojných plánech

22 Agrese fašistického Japonska 1931 Japonci zaútočili proti Číně => obsadili bohaté Mandžusko 1933 Japonci - vystupují ze Společnosti Národů 1936 sbližování Japonska s Německem (pakt proti kominterně) 1937 Japonci - obnoven útok proti Číně 1939 Japonci -střet se SSSR u Mongolských hranic Japonci zde zastaveni - ponechali si dobytá pobřežní města (např. Šang haj)

23

24 Itálie Italský konflikt proti Habeši (Etiopie) v čele Habeše - Haile Selassie projevuje se bezmocnost a neschopnost SN SN označila Itálii za agresora a uplatňovala proti ní sankce: omezení dovozu strategických surovin (neúčinné) uzavření Suezu neuplatněno 1936 smlouva mezi Německem a Itálií o společném postupu vzniká OSA Berlín - Řím - Tokio

25 Španělsko 1931 svržena monarchie a vyhlášena republika vláda lidové fronty (socialistické strany a buržoazií fašistům) převrat - generálové Franco, Mola) Franco má podporu katolické církve, finančního kapitálu občanská válka Francovi pomohla Itálie ( vojáků) a Německo ( vojáků) pro Němce to byla zkouška letectva bombardování baskického městečka Guernica Španělským republikánům pomáhali dobrovolníci (tzv. interbrigadisté - SSSR, i z ČSR 3000 voj.) Španělská republika padla => Frankistický režim (udržel se až do 70. let 20. stol.)

26

27 Anšlus ve 30. letech v Rakousku AUSTROFAŠISMUS Dollfus - snažil o diktaturu po vzoru Itálie působili zde také nacisté Rakouský puč - Dollfus zavražděn kancléřem Schuschnigg => připrava spojení s Německem anexe Rakouska (anšlus) => porušení Versailleské dohody, i dohody v Saint Germain Rakousko = Ostmarka prodloužení hranic ČSR s Německem

28 Appeasment pol. 30. let západ - politika appeasementu (usmiřování protivníka - politika ústupků) cíl: oddálit válečný konflikt Anglie Německu nebude bránit v ovládnutí střední Evropy - pokud proběhne pokojně ve SN návrhy na odzbrojení (žádný výsledek) Francie - sbližování s Ruskem Bilaterální smlouva (Francie + ČSSR) o vzájemné pomoci smlouva ČSR SSSR - smlouvy nahrazeny vzájemnou dohodou v některých zemích vznikly vlády lidové fronty (36-37 ve Francii, před občanskou válkou pokus i ve Španělsku

29 Československá republika tzv. první republika

30 Představitelé státu prezident: Tomáš Garrigue Masaryk prvnípředseda vlády: Karel Kramář první vláda = vláda všenárodní koalice ministr zahraničí: Edvard Beneš ministr vojenství: M. R. Štefánik

31 Problémy první republiky

32 1) Německá irredenta představitel: Lodgman von Auen pokusy o odtržení německy mluvících oblastí (pohraničí) *čtyř provincií - měly být připojeny k Rakousku Němci u nás - konec války a vznik ČSR = porážka národnostní menšina 4 provincie: Sudeten Land, Deutschböhmen, Böhmerwald Gau, prosinec pohraniční oblasti vojensky obsazeny ČSR - princip čechoslovakismu (Češi 51%, Slováci 16%) minority: Němci 23%, Maďaři, Rusíni, Poláci, Židé 10%

33

34 2) problém československých hranic hranice s Německem a s Rakouskem - na základě historického vývoje problémová hranice s Maďarskem (žádná historická hranice) po porážce Maďarské republiky rad a Slovenské republiky rad dochází ke stabilizaci poměrů Podkarpatská rus (pův. patřilo k Uhrám - Zalitavsko) tři tendence: připojit se k: Maďarsku, Sovětské Ukrajině, ČSR vojensky obsazena československými vojsky nejzaostalejší část ČSR, bez hospodářského vývoje spory s Polskem (o Těšínsko) velmoci rozhodli o rozdělení - obsazeno čs armádou Pařížská smlouva - připojeno k Československu

35 3) hospodářské a sociální rozdíly Čechy a Morava byly průmyslově vyspělejší (textilní, stroj., sklářský průmysl) Slovensko a zvláště Podkarpatská Rus zaostalé sociální rozdíly: zaostalost východních částí žádné střední a vysoké školy, neex. slov. Inteligence 1919 založena Bratislavská universita, 1920 Slovenské ND na Slovensko odcházeli na pomoc čeští úředníci, policie, lékaři rozdíly v sebeuvědomění - problémy čechoslovakismu Slováci přestávali být součástí ČSR, snažili se osamostatnit se (vnitřní spory)

36 4) sociální problémy hospodářský rozvrat, 1/5 dělníků nezaměstnaná protidrahotní bouře, hladové bouře (nedostatek potravin) požadavek socializace, znárodňování velkých průmyslových podniků a dolů vydávány zákony: osmihodinová pracovní doba, státní podpora v nezaměstnanosti nemocenské a úrazové pojištění duben zákon o pozemkové reformě = zábor pozemkového majetku přesahujícího 150 ha nebo 250 ha půdy vůbec vznikl pozemkový úřad rolníků dostalo půdu (po 2.svět. válce usilovali o další pozemkovou reformu) jaro měnová reforma (rakouská měna okolkována) pod vedením ministra financí Aloise Rašína třetina rakouských bankovek spjata s úsporností ve státních výdajích

37 Politické strany Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu = Agrární strana (Alois Švehla, Rudolf Beran, Milan Hodža) Československá sociálně-demokratická strana Socialistická strana (od 1926 Národní socialisté) ( V. Klofáč, Stříbrný, Beneš) Národní demokracie ( Karel Kramář, Alois Rašín, Viktor Dyk) Lidová strana (Jan Šrámek, Hurban) Komunistická strana Československa Hlinkova Ľudová strana (HĽS) (Andrej Hlinka, Josef Tiso, Sidor) DNSAP (Konrád Henlein, Frank)

38 Volby přijata ústava Československé republiky parlamentní volby soc-dem získala 30% hlasů září vláda podala demisi úřednická vláda Jana Černého (premiér) únor vznikla KSČ spory o funkce prezidenta volby vyhráli argárníci; vytvořli vládu všenárodní koalice v čele: Alois Švehla uklidnění poměrů úřednická vláda Jana Černého - vláda panské koalice vlády široké koalice

39 Vliv na české politické scéně koaliční pětka agrárníci, lidovci, sociální demokraté, národní socialisté, národní demokraté hrad neformální politické seskupení kolem T. G. Masaryka bankovní sféra, průmysl důležitá Živnobanka (vliv na hospodářskou politiku státu) Československo do roku 1929

40 Hospodářství období konjunktury (vzestupu) symbolem úspěchu byly úspěšné firmy (Baťa, ČKD Praha, Zbrojovka Brno, Škoda Mladá Boleslav, Tatra Kopřivnice, oděvní závody Prostějov) Československo 10. místo ve světové průmyslové výrobě a 17. místo ve výši národního důchodu stabilizace měny od roku aktivní obchodní bilance problémy: nedošlo k modernizaci (3/4 průmyslové výroby orientované na vývoz) nedařila se industrializace Slovenska ČS - dluhy z války (ČSR - příspěvek za osvobození, převzala část dluhů R - U)

41 Hospodářská krize nejprve zemědělství (zaměstnáno 60% obyvatel) krize v průmyslu začala v roce 1930 (vrchol v roce pokles o 40%) finanční krize devalvace koruny - nejvíce postiženo Slovensko, Podkarpatská rus a České pohraničí => velké vystěhovalectví státní půjčky (subvence) - sociální podpůrné akce pro dělnictvo podpora v nezaměstnanosti stravovací akce (dostávali poukázky na jídlo = žebračení ) nezaměstnanost (oficiálně) obyv. skutečně pokles mezd (o 17-20%) malí podnikatelé zanikli => proletarizace, pauperizace (zchudnutí středních vrstev) absolventi škol nenacházeli práci a patřičné uplatnění

42 Radikalizace KSČ organizuje protestní akce v době hospodářské krize (demonstrace, pochody hladu, stávky) cíl: bojovat za mzdy, za to být zaměstnán proti nim tvrdě postupuje vláda střelba do protestantů odpor mezi spisovateli, novináři, herci důsledkem - rostoucí solidarita dělnictva, vznikla solidarita mezi dělníky a maloburžoazními živnostníky (projevuje se to ve stávkách, kde bylo dělnictvo zásobováno jídlem živnostníky) březen a duben Mostecká stávka, největší a relativně úspěšná akce (přijaty požadavky)

43 Nacionalismus v pohraničí sílí negativistický proud německé politiky odpor proti demokratickému zřízení DNSAP se snažila získat co nejvíce voličů (nahrávají tomu důsledky krize) organizují různé vrstvy obyvatel, snaha proniknout mezi mládež; sleduje politiku Hitlerovy NSDAP cíl Hitlerovy politiky - rozbít dosavadní poměry v Evropě a vytvořit hegemonii Německa DNSAP je finančně podporována z Německa zákon o zákazu a rozpuštění protidemokratických stran 1933 vzniká Sudetoněmecká vlastenecká fronta v čele s Konrádem Henleinem oficiálně nepopírala ČS stát, ale využívala demokracie státu 1935 se přejmenovala na SdP (Sudetendeutsche Partei)

44

45

46 Slovensko roste nacionalismus 1930 HĽS poprvé vyjádřila požadavek autonomie na svém sjezdu v Rožumberoku 1933 se v Nitře konaly oslavy založení 1. křesťanského kostela (833) let měla to být manifestace jednoty (dostavili se představitelé státu) HĽS to změnila v protičeskoslovenské vystoupení oficiálně vysloven program Hlinkovy ľudové strany: autonomie další představitelé HĽS: Tiso, Ďurčanský, Sidor český nacionalismus - Kramářova obec fašistická NOF - rozpoutali protiněmecké demonstrace, napadali a drancovali německé obchody a kavárny T. G. Masaryk slaví své 80. narozeniny Národní shromáždění jednalo o přijetí zákona T. G. Masaryk zasloužil se o stát. je vytesán do kamene ve sněmovně vyvolal velké spory

47

48 Zánik první republiky volby v únoru 1935 představovaly boj o charakter republiky (demokracie, integrita státu - ano ne) Národní sjednocení - spojení národní demokracie (K. Kramář) a českých fašistů (Stříbrný, Gajda) v prosinci 1935 odstoupil T.G. Masaryk a konaly se proto prezidentské volby - 3 kandidáti: Edvard Beneš, Bohumil Němec, Klement Gottwald požadavky SdP vůči československé vládě rostou= nástroj německé politiky k dosažení německé Mitteleuropy SdP ( Henleinovci ) přijala karlovarský program: autonomie volná propagace nacismu (=> změna zahraniční politiky) Anglo-Francouzská výzva - ČSR má přijmout Henleinovy požadavky květen tzv. květnová krize (stupňování požadavků) ČÁSTEČNÁ MOBILIZACE Hitler - plán útoku proti ČSR (Fall grün)

49

50 Beneš osud ČSR závisí na postoji západu (důvěřuje ve spojenectví s Francií) vylučuje izolovanou válku s Německem (sami bychom se neubránili) odmítá bojovat proti Německu jen se SSSR (kdyby to bylo reálné)

51 Léto 1938 druhý plán" -přepracovaný národnostní statut (SdP odmítla) sbližování Velké Británie (Halifax) a Německa (Ribbentrop) cíl: dohodnout se s Něm., zabránit válce, vyhnout se svým spojeneckým závazkům československá vláda na nátlak západu přjala mezinárodní zásah = porušení národní suverenity, ale jsme ochotní do ČSR přijíždí britský diplomat - lord Runciman (má nezávisle vyřešit vztahy v ČSR) => závěr: soužití Čechů a Němců není možné 29. srpna přijat třetí plán

52 Podzim září přijat čtvrtý plán, který byl již skoro roven karlovarskému programu SdP => ČSR se obětuje zájmům světového míru 12. září se HSĽS pokusila o puč se Chamberlain schází s Hitlerem v Berchtesgardenu Hitler požaduje odstoupit pohraničí s více než 50% Němců Beneš vyzývá Francii, aby dodržela své smlouvy československá vláda dostává Anglo-Francouzské ultimatum, aby přijala Hitlerovy požadavky z Berchtesgardenu (jinak bude ČSR označena za agresora = žádná pomoc ve válce) Beneš sondoval u sovětského ministra zahraničí zjistil, že SSSR pomůže, bude-li ČSR označena za oběť = Německo ozn. za agresora vláda nejprve odmítla, po nátlaku Beneše však přijala ultimatum => způsobilo demonstraci v Čechách ( lidí před Parlamentem - Rudolfinum) => Hodžova vláda odstoupila Beneš jmenoval úřednickou vládu generála Jana Syrového ( )

53

54 Podzim schůzka mezi Chamberlainem a Hitlerem v Godesbergu => požadavky z Berchtesgardenu splněny Hitler předkládá memorandum o odstoupení pohraničí (doplněno mapou) do 1. října ČS vláda vyhlašuje mobilizaci (obsazeny pohraniční pevnosti, odhodlání bránit se) Hitler hrozí útokem Francie a Velká Británie cítí ohrožení appeasementu => intenzívní jednání => tlak na ČSR

55

56 Mnichov mezinárodní konference v Mnichově Mussolini, Hitler, Chamberlain (+ min. zahr. Halifax), Daladier (+ Léger) průběh neorganizovaný, žádný jednací řád (Hitler něco předloží, ostatní odsouhlasí) tři zasedání (odpoledne, půlnoc ) skončila podepsáním Mnichovské dohody o odstoupení československého pohraničí Něm. po podpisu oznámeno československým zástupcům (za dveřmi - Mastný, Masařík) ministr zahraničí ČSR Kamil Krofta oznámil, že ČSR přijímá Mnichovskou dohodu, řekl, že tím ČSR ztrácí výzbroj za 2 miliardy korun, dává Německu zbraně, které budou použity proti západu ve Francii panovaly různé nálady (projev Fr. zbabělosti záchrana míru)

57

58

59 Mnichov zničení státní suverenity porušení zásad mezinárodního práva Francie nesplnila své závazky z let 1924 a 1935 ukázala neúčinnost Malé dohody nabízená pomoc SSSR měla spornou hodnotu důsledkem politiky appeasementu povzbuzení pro Hitlera (další ústupky) => ztráta důvěry v západ (proto se po válce Beneš orientoval stejnou měrou i na východ) kudla do zad - morální krize; o nás bez nás (zrada západu) Mnichovský komplex neschopnost zabránit Mnichovu bylo pro Beneše celoživotním traumatem kritizován obyvateli, pravicí i levicí

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 1/ Období 1914-1918 - vznik 1. světové války: mocenské bloky Trojdohoda X Trojspolek - 1912 1913: tzv. balkánské války: Srbsko s podporou Ruska ohrožuje

Více

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Československo 20. let II. část

Československo 20. let II. část VY_INOVACE_03_IV./2_Dějepis Československo 20. let, 2. část Československo 20. let II. část Politické strany Pro první republiku je charakteristická silná pluralita politických stran. Politické pole bylo

Více

PoválečnéČeskoslovensko

PoválečnéČeskoslovensko PoválečnéČeskoslovensko Vytváření státu T.G. Masaryk Zápas o Slovensko Ústava z r. 1920 a první volby do Národního shromáždění Hospodářský a sociální vývoj Zahraniční politika Vzdělání, kultura a sport

Více

ČSR 1) Ústavní pořádek a volební systém

ČSR 1) Ústavní pořádek a volební systém ČSR 1) Ústavní pořádek a volební systém moc výkonná prezident TGM premiér + ministři 18 koaličních vlád + vlády úřednické moc zákonodárná Národní shromáždění poslanecká sněmovna nezávislá moc soudní senát

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946)

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946) Gaulle, Charles de (nar.1890) francouzský vojenský a politický činitel. Po vítězném německém tažení na Západ v roce 1940 uprchl do Velké Británie a vytvořil zde hnutí Svobodná Francie. V letech 1944 1946

Více

Otázka: Nejvýznamnější události 1. pol. 20. století. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Zdeňka. 1. Světová válka. Vznik Československa

Otázka: Nejvýznamnější události 1. pol. 20. století. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Zdeňka. 1. Světová válka. Vznik Československa Otázka: Nejvýznamnější události 1. pol. 20. století Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Zdeňka 1. Světová válka Vznik Československa Pařížský Versailleský systém Poválečné Československo Světová

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Poválečný vývoj, mírové smlouvy

Poválečný vývoj, mírové smlouvy Poválečný vývoj, mírové smlouvy Cíle dohodových spojenců Mírová konference v Paříži 1918 Versailleská smlouva s Německem Další mírové smlouvy Vznik Společnosti národů Válka a ekonomický vývoj Odraz války

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 ČR obyvatelstvo VY_32_INOVACE_PRE.3.02 1. ročník, zeměpis

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Problémy první republiky

Problémy první republiky Formování československého státu (1918 1921) Představitelé československého státu prezident: Tomáš Garrigue Masaryk první předseda vlády: Karel Kramář první vláda = vláda všenárodní koalice 14. 11. 1918

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

SPOLEČENSKÉ VĚDY S DIDAKTIKOU 1. Prezentace č. 6

SPOLEČENSKÉ VĚDY S DIDAKTIKOU 1. Prezentace č. 6 SPOLEČENSKÉ VĚDY S DIDAKTIKOU 1 Prezentace č. 6 Příčiny 1.světové války 1.PROBLÉMY NA BALKÁNĚ vliv RU v oblasti Bosny a Hercegoviny 1911 první balkánská válka - Bulharsko, Srbsko, Černá Hora, Řecko Turecku

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Československo v letech 1918 až 1939

Československo v letech 1918 až 1939 Československo v letech 1918 až 1939 1. republika: 28. 10. 1918-30. 9. 1938 2. republika: 1. 10. 1938-15. 3. 1939 1) Politický systém, ústava z roku 1920 1920 (29. února) - vydána definitivní Ústava ČSR.

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

VERSAILLESKÝ SYSTÉM. = systém smluv mezi vítězi a poraženými o uspořádání světa po první světové válce

VERSAILLESKÝ SYSTÉM. = systém smluv mezi vítězi a poraženými o uspořádání světa po první světové válce Versailleský systém Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,

Více

1938 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková

1938 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková 193 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková 193 OSMIČKY Zdeňka Kokošková v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách českých zemí. Vydal Národní

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Téma: První světová válka

Téma: První světová válka Téma: První světová válka Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Počátek konfliktu 28. června 1914

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více

ČSR mezi dvěma světovými válkami 1918-1938

ČSR mezi dvěma světovými válkami 1918-1938 ČSR mezi dvěma světovými válkami 1918-1938 28. října 1918 oficiálně vyhlášena ČSR na Václavském náměstí 6. ledna 1918 Tříkrálová deklarace Národní výbor Socialistická rada září 1918 14.10.1918 samostatná

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT České svátky, vy_32_inovace_ma_36_02

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR

VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR Cesta k rozbití ČSR v roce 1938 pohraniční opevnění Od dubna roku 1938 připravovala SdP ve spolupráci s generálním štábem Wehrmachtu válečný úder proti

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

DRUHÁ REPUBLIKA, OKUPAC E

DRUHÁ REPUBLIKA, OKUPAC E DRUHÁ REPUBLIKA, OKUPAC E Druhá republika = období od 1. října 1938 do 15. března 1939. (167 dní) V říjnu 1938 vyhlásilo autonomii Slovensko a Podkarpatská Rus. Nový název Česko Slovenská republika federativní

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_21. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR..

VY_32_INOVACE_DEJ_21. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.. VY_32_INOVACE_DEJ_21 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.. Období vytvoření: říjen 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

OBČANSKÁ VÁLKA VE ŠPANĚLSKU 1936-1939. fotografie Robert Capa

OBČANSKÁ VÁLKA VE ŠPANĚLSKU 1936-1939. fotografie Robert Capa OBČANSKÁ VÁLKA VE ŠPANĚLSKU 1936-1939 fotografie Robert Capa roste nespokojenost většiny proti zvůli a moci menšiny - anarchismus, bolševismus vítězství republikánů abdikace krále, 14. dubna 1931 vyhlášena

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

NÁZEV/TÉMA: Mnichovská dohoda

NÁZEV/TÉMA: Mnichovská dohoda NÁZEV/TÉMA: Mnichovská dohoda Vyučovací předmět: Dějepis Učitel: Mgr. Iveta Höferová Škola: SŠZZE Vyškov Třída: 1. B (zdravotnický asistent) Časová jednotka: 1 vyučovací hodina Metody: Brainstorming, Insert,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Důvody druhé světové války

Důvody druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus Nacismus www.moderni-dejiny.cz Nástup nacismu v Německu následky světové hospodářské krize 1932 na 6 mil nezaměstnaných, výroba snížena o 41 % situace vhodná

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./19_Dějepis Čína, 20. století

VY_32_INOVACE_03_IV./19_Dějepis Čína, 20. století VY_32_INOVACE_03_IV./19_Dějepis Čína, 20. století ČÍNA ve 20. století území kontrolovaná evropskými mocnostmi PROBUZENÍ ASIE - první nacionalistické hnutí v Asii, vlna revolucí proti pronikání evropských

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 OSMIČKY Helena Nováčková, Milan Vojáček v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Nová vlna válečných konfliktů ve světě (od r. 1930) 1. Obecná charakteristika

Nová vlna válečných konfliktů ve světě (od r. 1930) 1. Obecná charakteristika Nová vlna válečných konfliktů ve světě (od r. 1930) 1. Obecná charakteristika V letech Velké krize se ukázalo, že ani První světová válka 1914 1918, ani Pařížská mírová konference 1919 1920 a ani Washingtonská

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost.

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost. Vznik ČSR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více