TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA"

Transkript

1 X TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov I Vlastník objektu: TERMO + holding, a.s. Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek zelená linka: T F PRAHA VIII/2011

2 OBSAH: A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B. TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ROZPOČET D. EKONOMICKÁ ROZVAHA E. FOTODOKUMENTACE

3 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov Místo stavby: Babákova 2151/4-2155/ Praha 11 - Chodov Vlastník objektu: Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: Stupeň projektové dokumentace: Technicko - ekonomická rozvaha Zpracovatel projektové dokumentace: TERMO + holding a.s., Projektový útvar Praha Praha 9, Prosecká 851/64 IČ: DIČ: CZ Dne: Vypracoval: Ing. Andrea Stehlíková

4 X Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov PRAHA VIII/2011 B. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Technicko - ekonomická rozvaha Investor: Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: Vypracoval: Ing. Andrea Stehlíková TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

5 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva OBSAH: 1 ÚVOD STRUČNÝ POPIS OBJEKTU ZJIŠTĚNÉ VADY A PORUCHY ZALOŽENÍ A VNITŘNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE OBVODOVÝ PLÁŠŤ A ATIKA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ LODŽIE VÝPLNĚ OTVORŮ OSTATNÍ VADY A PORUCHY NAVRŽENÁ TECHNICKÁ OPATŘENÍ STATICKÉ OPRAVY NOSNÉ VNITŘNÍ KONSTRUKCE DOMU OPRAVY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBJEKTU OPRAVA LODŽIÍ OPRAVA STŘECHY JINÉ ALTERNATIVY TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ ZÁVĚR... 7 Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 1

6 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva 1 ÚVOD Na základě objednávky je zpracována Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov. Jejím předmětem je zhodnocení současného stavu nosných i nenosných konstrukcí objektu, koncepční technický návrh oprav, orientační rozpočet a ekonomická rozvaha. Tento projekt slouží zadavateli jako podklad při rozhodování o dalším způsobu oprav předmětného panelového objektu. Podkladem pro zpracování rozvahy byla schůzka se zadavatelem a vizuální prohlídka objektu, neúplná původní projektová dokumentace, znalosti a zkušenosti firmy TERMO + holding, a.s. s poruchami, sanacemi a modernizacemi vnitřních konstrukcí, vnějších obvodových plášťů, lodžií a střešních plášťů panelových domů. Tabulka č.1: Základní údaje o objektu Bytové družstvo Babákova , družstvo Objednatel / majitel: Babákova 2151, Praha 11 - Chodov Babákova 2151/4-2155/12, Místo stavby: Praha 11 - Chodov Datum kolaudace objektu: 1990 Konstrukční systém, stavební soustava: Délka / Šířka objektu: Výška objektu ke hraně střechy: Počet podlaží: Počet dilatačních celků: 2 Počet sekcí/hlavních vchodů: Počet bytových jednotek: 104 VVÚ-ETA 90,25 / 24,60 m 19,155 m 6 NP + 1TP Užitná plocha: 6745,6 m 2 5 sekcí / 5 hlavních vchodů 2 STRUČNÝ POPIS OBJEKTU Řešený panelový objekt se 104 bytovými jednotkami, 2 dilatačními celky o 5 sekcích má celkem 6 nadzemních podlaží a jedno technické podlaží, které je částečně zapuštěné pod terén. Hlavní vstupy do objektu jsou situovány na jihozápadním průčelí, zadní vstupy pak na severovýchodním průčelí. Nosný systém soustavy VVÚ-ETA tohoto bytového objektu je příčný stěnový. Vnitřní nosné stěny a štíty jsou navzájem spojeny tuhými stropními deskami. Modulová vzdálenost příčných nosných stěn je 6000 mm, konstrukční výška nadzemních bytových podlaží je 2800 mm. Pro založení objektů stavební soustavy VVÚ-ETA bylo používáno několik variant: monolitické základové pasy, prefabrikované pasy, velkoprůměrové piloty s monolitickým roštem a velkoprůměrové piloty s prefabrikovaným roštem. Způsob založení řešeného objektu není vzhledem k dostupné projektové dokumentaci známý. Vnitřní nosné stěny nadzemních podlaží jsou montované ze stěnových plných železobetonových panelů tl. 190 mm (200 mm skladebně) a výšky 2560 mm. Stropní konstrukce jsou montované ze stropních železobetonových dutinových panelů tloušťky 190 mm. Skladebná délka stropních dílců 6000 mm (dílce jsou předepjaté elktroohřevem), šířky 2400 mm, 1200 mm a 600 mm. Boky stropních panelů jsou tvarovány tak, aby po zalití zálivkou bylo zajištěno vzájemné spolupůsobení. Nosné štítové stěny objektu jsou montovány z celostěnových betonových vrstvených dílců tl. 290 mm (300 mm skladebně). Dílce jsou ve skladbě: 150 mm nosná železobetonová vnitřní část, 80 mm tepelná Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 2

7 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva izolace z polystyrénu, 60 mm vnější krycí betonová moniérka (kotvení vnější vrstvy je předpokládáno antikorozní výztuží). Obvodový plášť je montován z celostěnových dílců o celkové tl. 240 mm (250 mm skladebně). Dílce jsou ve skladbě: 100 mm železobeton, 80 mm tepelná izolace z polystyrénu, 60 mm vnější krycí betonová moniérka (kotvení vnější vrstvy je předpokládáno antikorozní výztuží). Průčelí objektu jsou členěna bytovými lodžiemi. Jako lodžiové stropní panely jsou použity kompletizované lodžiové stropní panely délky 6000 mm, tloušťky 190 mm a šířky 1200 mm. Lodžiové zábradlí je tvořeno nosnou konstrukcí z ocelových profilů s výplní z litého skla s drátěnou vložkou, je kotvené do bočních lodžiových stěn a podlahy lodžií. Část lodžií je opatřena pohyblivým zasklívacím systémem. Střešní atikové dílce jsou železobetonové. Konstrukce střechy je plochá dvouplášťová s provětrávanou vzduchovou vrstvou. Střešní konstrukce prošla v minulosti opravou, hydroizolační vrstvu tvoří nyní fóliová hydroizolace z měkčeného PVC. Skladba střešní konstrukce je následující: stropní železobetonový panel tl. 190 mm, tepelná izolace tl. cca 150 mm, překrytí kartonovým papírem, odvětrávaná vzduchová mezera, dřevěný krov, prkenný záklop, původní hydroizolace - asfaltové pásy, geotextilie, PVC fólie Sarnafil , geotextilie, PVC fólie Alkorplan (DEKplan) V roce 2006 byla provedena rekonstrukce výtahů. Veškeré výplně okenních otvorů byly v roce 2006 a 2007 vyměněny za nová okna s plastovým vícekomorovým rámem se zasklením izolačním dvojsklem. Vstupní sestavy dveří do objektu byly v roce 2007 vyměněny za nové s plastovým vícekomorovým rámem se zasklením izolačním dvojsklem. Původní výplně otvorů strojoven výtahů byly v roce 2008 vyměněny za nová okna s plastovým vícekomorovým rámem se zasklením izolačním dvojsklem. V roce 2008 bylo provedeno zateplení strojoven výtahů kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem z pěnového polystyrénu tl. 100 mm. V roce 2009 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z pěnového polystyrénu a fasádních minerálních vláken. 3 ZJIŠTĚNÉ VADY A PORUCHY 3.1 ZALOŽENÍ A VNITŘNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Na vnitřních konstrukcích nebyly nalezeny žádné vady a poruchy. Výskyt skrytých vad nelze vyloučit. 3.2 OBVODOVÝ PLÁŠŤ A ATIKA Místy vlasové trhliny v povrchové vrstvě kontaktního zateplovacího systému. Dochází k separaci, místy k odpadávání povrchové vrstvy obkladu objektu poničené krupobitím. 3.3 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Některé klempířské prvky jsou poničeny od krupobití. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 3

8 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva Střešní souvrství je v dobrém stavu, funkční, je ale potřeba provádět pravidelnou kontrolu a údržbu konstrukcí střešního pláště (např. uvolněný košík střešní vpusti proti splaveninám). 3.4 LODŽIE Nevhodně provedený detail ukončení dlažby podlahy těsně pod konstrukcí zábradlí. Nemožnost nebo jen minimální možnost odtoku srážkové vody z podlahy lodžií. Neprovedení izolačního obkladu bočních stěn lodžií - tepelný most. Nebezpečí kondenzace vodních par na interiérové straně, možnost tvorby plísní. Zabudování stávající konstrukce zábradlí do zateplovacího systému. Možnost zatékání srážkové vody, nebezpečí koroze zábradlí a vyplavování korozních zplodin na fasádní obklad. Vznik tepelného mostu, nebezpečí kondenzace vodních par na interiérové straně, možnost tvorby plísní. Výplň zábradlí je provedena ze skla s drátěnou vložkou, místy je popraskaná a vzhledem k vlastnostem materiálu je již nevyhovující. Nevhodně řešená okapní hrana, místy zatékání do podhledu konstrukce stropního lodžiového dílce. Nesystémové provedení oplechování čel lodžiových stropních dílců vykazují vady. 3.5 VÝPLNĚ OTVORŮ Původní okna i lodžiové sestavy byly v roce 2007 a 2008 vyměněny za nové konstrukce s plastovým vícekomorovým rámem se zasklením izolačním dvojsklem. Vstupní dveře do objektu byly v minulosti vyměněny za nové s plastovým vícekomorovým rámem se zasklením izolačním dvojsklem. 3.6 OSTATNÍ VADY A PORUCHY U vstupů je nevhodně vyřešeno odvedení srážkové vody. Kanalizační vpusť je umístěna výš než ostatní plocha před vstupy, dochází k tvorbě kaluží. 4 NAVRŽENÁ TECHNICKÁ OPATŘENÍ Na základě zjištěných skutečností je zpracován tento předběžný technický návrh sanace, resp. opravy panelového bytového objektu. Technický návrh je v této fázi projektové přípravy rozdělen do níže uvedených technologických etap. 4.1 STATICKÉ OPRAVY NOSNÉ VNITŘNÍ KONSTRUKCE DOMU Není navrženo. 4.2 OPRAVY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBJEKTU Omytí povrchu fasády tlakovou vodou. Doplnění fasádního tepelně izolačního systému na bočních stěnách lodžií v místě stávajícího kotvení zábradlí systémem Termo+Styrol Exclusive (TIT-EPS40). Doplnění fasádního tepelně izolačního systému na bočních stěnách lodžií v místě vynechaného obkladu systémem Termo+Styrol Exclusive (TIT-EPS100). Provedení výztužné vrstvy a finální tenkovrstvé probarvené omítky na doplněném tepelném izolantu (PO-E). Oprava porušené omítky poničené krupobitím na průčelních a bočních stěnách lodžií a v ploše fasády tenkovrstvou probarvenou omítkou Termolit K 1,5. Povrch porušeného místa se čistí, do armovací stěrky bude vložena výztužná síťovina (výztužná síť musí přesahovat stávající výztužnou síť nejméně o 100 mm) a následně bude provedena tenkovrstvá omítka vše provádět dle technologického předpisu. Nátěr celé fasády fasádní disperzní barvou StoColor Crylan v příslušném barevném odstínu (viz. Obrázek 1). Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 4

9 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva Oprava omítky v soklové oblasti objektu natažením výztužné vrstvy a finální kamínkové omítky vč. provedení ostění a nadpraží oken 1.TP. Do výšky 250 mm nad terénem je povrch armován voděodolným armovacím tmelem StoFlexyl s přídavkem portlandského cementu. Od výšky 250 mm nad terénem je povrch armován armovacím tmelem Termoarmat (viz. Obrázek 2). Obklad bude proveden podle technologického předpisu dodavatele. NÁTĚR FASÁDY OBJEKTU -původní kontaktní zateplovací systém obvodových stěn 1.TP -nátěr fasády fasádní disperzní barvou StoColor Crylan Obrázek 1- Nátěr fasády fasádní disperzní barvou OPRAVA SOKLOVÉ OBLASTI OBJEKTU -původní kontaktní zateplovací systém obvodových stěn 1.TP -armovací tmel Termoarmat vyztužený skelnou sítí Termogewebe -kamínková omítka StoSuperlit K 2,0 -původní kontaktní zateplovací systém obvodových stěn 1.TP -armovací tmel StoFlexyl vyztužený skelnou sítí Termogewebe -kamínková omítka StoSuperlit K 2,0 Obrázek 2 - Oprava soklové oblasti Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 5

10 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva 4.3 OPRAVA LODŽIÍ Povrchová ochrana podlahy a podhledů Ponechání stávající nášlapné vrstvy podlahy lodžií (v minulosti byly provedeny různé typy). Nátěr fasádní disperzní barvou StoColor Crylan. Nové oplechování čela lodžiového stropního dílce pomocí hliníkové lišty s okapním nosem (Obrázek 3) Zatmeleno neutrálním stavebním silikonovým tmelem Al odkapnice Obrázek 3- Detail provedení oplechování čela lodžiového stropního dílce Řešení detailů a návazností Úprava stavebních detailů stavebním neutrálním silikonovým tmelem (návaznost na oplechování). Lodžiové zábradlí Výměna stávajícího ocelového zábradlí za nové zábradlí s ocelovou konstrukcí z tenkostěnných profilů s výplní z lepeného bezpečnostního skla (probarvené, matové). Ocelová konstrukce zábradlí bude žárově zinkovaná a bude opatřena vícevrstvým antikorozním nátěrovým systémem. Kotvení celého nového zábradlí bude provedeno pomocí chemických kotev pouze do bočních stěn. V místě svislých sloupků zábradlí bude konstrukce opřena o podlahu lodžiového stropního dílce. Výška zábradlí je navržena 1100 mm nad rovinou podlahy. Stávající zasklení lodžií Projektant doporučuje demontáž, úpravu a zpětnou montáž stávajících zasklení bytových lodžií, nejlépe provedenou firmou, která zajišťovala montáž (není součástí přiloženého rozpočtu). 4.4 OPRAVA STŘECHY Zateplení střechy foukanou izolací z celulózy Střecha objektu bude dodatečně zateplena foukanou izolací z celulózy. Správcovská firma (K.O. PORADENSTVÍ s.r.o) má zpracovanou cenovou nabídku na zateplení střechy. V přiloženém rozpočtu projektanta je pro cenu zateplení střechy převzata tato cena. Technologie provedení zateplení střechy je součástí výše uvedené nabídky. 4.5 JINÉ Montáž, pronájem a demontáž lešení. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 6

11 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva Výměna porušených ventilačních plastových mřížek na atice o průměru 110 mm. Parapety oken 1.TP jsou opatřeny keramickým obkladem, který nevyhovuje normě ČSN Navrhování klempířských konstrukcí. Nevhodné řešení obložení parapetu oken 1.TP keramickým obkladem. Nesplňuje požadavky normy. Parapet má nedostatečný přesah před líc konstrukce, nebezpečí zatékání srážkové vody do konstrukce. 5 ALTERNATIVY TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ V následujícím textu jsou popsány jednotlivé varianty rozsahu prováděných sanačních prací. Ceny jednotlivých variant jsou uvedeny v části Technicko-ekonomické rozvahy C.Rozpočet. Přehled variant: 6 ZÁVĚR VARIANTA č.1 - oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a neprovedení izolačního obkladu, oprava porušené omítky fasády od krupobití, nátěr celé plochy fasády disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu, dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací VARIANTA č.2 - oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a v místě neprovedení izolačního obkladu, oprava porušené omítky fasády od krupobití, nátěr celé plochy fasády disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu (není provedeno dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací) VARIANTA č.3 oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a v místě neprovedení izolačního obkladu, nátěr průčelních stěn, bočních stěn a podhledů lodžií fasádní disperzní barvou (není proveden nátěr celé fasády fasádní disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu a dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací) Předběžný orientační technický návrh opravy panelového bytového objektu vychází ze současného technického stavu objektu. Návrh technického řešení respektuje příslušné předpisy ČSN. Provedením sanace objektu bude dlouhodobě zajištěno bezpečné a plnohodnotné užívání domu i jeho přilehlého okolí a budou odstraněny vady a poruchy. Sanací bude docíleno požadovaného prodloužení doby uživatelnosti stavby, zvýšení celkového komfortu bydlení a snížení spotřeby energie na vytápění. V Praze Vypracovala: Ing. Andrea Stehlíková Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 7

12 X Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov PRAHA VIII/2011 C. ROZPOČET Stupeň: Technicko - ekonomická rozvaha Investor: Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: Vypracoval: Ing. Andrea Stehlíková TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

13 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Rozpočet ALTERNATIVY TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ V následujícím textu jsou popsány jednotlivé varianty rozsahu prováděných sanačních prací. Pro každou variantu je zpracován samostatný rozpočet projektanta. Přehled variant: VARIANTA č.1 - oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a neprovedení izolačního obkladu, oprava porušené omítky fasády od krupobití, nátěr celé plochy fasády disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu, dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací VARIANTA č.2 - oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a v místě neprovedení izolačního obkladu, oprava porušené omítky fasády od krupobití, nátěr celé plochy fasády disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu (není provedeno dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací) VARIANTA č.3 oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a v místě neprovedení izolačního obkladu, nátěr průčelních stěn, bočních stěn a podhledů lodžií fasádní disperzní barvou (není proveden nátěr celé fasády fasádní disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu a dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací)

14 SOUHRNNÝ LIST ROZPOČTU Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.1 Technická opatření /stavební práce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Užitná plocha m 2 : Počet b.j. : 6745,6 104 CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 b.j. 1 Opravy vnitřní konstrukce domu - Kč - Kč - Kč 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště ,30 Kč 360,80 Kč ,90 Kč 3 Opravy střešních konstrukcí ,00 Kč 60,40 Kč 3 918,80 Kč 4 Oprava lodžií ,10 Kč 266,30 Kč ,30 Kč 6 Jiné ,00 Kč 188,90 Kč ,00 Kč 7 Výplně otvorů - Kč - Kč - Kč 8 Ostatní - Kč - Kč - Kč CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 876,50 Kč ,90 Kč DPH 10% : ,90 Kč 87,70 Kč 5 684,90 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,30 Kč 964,20 Kč ,80 Kč

15 ROZPOČET PROJEKTANTA Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.1 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem 1 Opravy vnitřní konstrukce domu 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště Statické zajištění Sanace a reprofilace povrchových vrstev Oprava porušené omítky tenkovrstvou omítkou Termolit K 1,5 Objekt , Omytí tlakovou vodou Objekt , Povrchové úpravy Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 3 355, Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) , Povrchová úprava bez tepelné izolace - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka StoSuperlit K 2,0 Sokl objektu od 250 mm nad terénem , Povrchová úprava bez tepelné izolace u terénu - kamínková omítka StoSuperlit K 2,0 Sokl objektu do 250mm nad terén , Povrchová úprava bez tepelné izolace - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka StoSuperlit K 2,0 Ostění a nadpraží oken 1.TP , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - průčelní stěny , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - boční stěny, podhledy , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - čela lodžiových stropních díců , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken a sestav lodžií , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží vstupů , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken strojoven výtahů , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Průčelí a štíty NP , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Vstupy do objektu , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Strojovny výtahů , Příplatky za pigmentaci omítek a nátěrů Objekt ,00 Strana 1/2

16 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem Klempířské konstrukce Ostatní stavební práce Výměna porušených plastových mřížek o průměru 110 mm (odhad) Atika objektu 9 500, Oprava okapového chodníku z betonové dlažby - stará Vstup do objektu 1 602, Tepelný izolant Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 100 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 2 548, Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 40 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) ,80 3 Opravy střešních konstrukcí Sanace střešního pláště Zateplení střechy foukanou celulózovou izolací (nabídka firmy CIUR) vč. souvisejících prací Střecha objektu ,00 4 Opravy lodžií Povrchové úpravy podhledů a podlah Demontáž oplechování do RŠ 500 Oplechování čel lodžií 9 198, Oplechování okraje lodžie - Al lišta oboustranně lakovaná Oplechování čel lodžií , Ostatní stavební práce Zábradlí s výplní z bezpečnostního skla, do 5,6 m vč. kotvení, výška 1,15 m (výška nad podlahou 1,1 m) Zábradlí bytových lodžií , Oprava dlažby v místě kotvení stávajícího zábradlí Zábradlí bytových lodžií ,00 6 Jiné Montážní práce a pomocné konstrukce Lešení na průčelí Lešení - průčelí , Lešení na štítu do 8. NP Lešení - štíty ,75 Strana 2/2

17 SOUHRNNÝ LIST ROZPOČTU Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.2 Technická opatření /stavební práce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Užitná plocha m 2 : Počet b.j. : 6745,6 104 CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 b.j. 1 Opravy vnitřní konstrukce domu - Kč - Kč - Kč 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště ,30 Kč 360,80 Kč ,90 Kč 3 Opravy střešních konstrukcí - Kč - Kč - Kč 4 Oprava lodžií ,10 Kč 266,30 Kč ,30 Kč 6 Jiné ,00 Kč 188,90 Kč ,00 Kč 7 Výplně otvorů - Kč - Kč - Kč 8 Ostatní - Kč - Kč - Kč CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 816,00 Kč ,20 Kč DPH 10% : ,90 Kč 81,60 Kč 5 293,00 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,30 Kč 897,60 Kč ,20 Kč

18 ROZPOČET PROJEKTANTA Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.2 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem 1 Opravy vnitřní konstrukce domu 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště Statické zajištění Sanace a reprofilace povrchových vrstev Oprava porušené omítky tenkovrstvou omítkou Termolit K 1,5 Objekt , Omytí tlakovou vodou Objekt , Povrchové úpravy Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 3 355, Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) , Povrchová úprava bez tepelné izolace - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka StoSuperlit K 2,0 Sokl objektu od 250 mm nad terénem , Povrchová úprava bez tepelné izolace u terénu - kamínková omítka StoSuperlit K 2,0 Sokl objektu do 250mm nad terén , Povrchová úprava bez tepelné izolace - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka StoSuperlit K 2,0 Ostění a nadpraží oken 1.TP , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - průčelní stěny , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - boční stěny, podhledy , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - čela lodžiových stropních díců , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken a sestav lodžií , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží vstupů , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken strojoven výtahů , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Průčelí a štíty NP , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Vstupy do objektu , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Strojovny výtahů , Příplatky za pigmentaci omítek a nátěrů Objekt ,00 Strana 1/2

19 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem Klempířské konstrukce Ostatní stavební práce Výměna porušených plastových mřížek o průměru 110 mm (odhad) Atika objektu 9 500, Úprava okapového chodníku u vchodů (v návaznosti na kanalizaci) Vstup do objektu 1 602, Tepelný izolant Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 100 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 2 548, Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 40 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) ,80 4 Opravy lodžií Povrchové úpravy podhledů a podlah Demontáž oplechování do RŠ 500 Oplechování čel lodžií 9 198, Oplechování okraje lodžie - Al lišta oboustranně lakovaná Oplechování čel lodžií , Ostatní stavební práce Zábradlí s výplní z bezpečnostního skla, do 5,6 m vč. kotvení, výška 1,15 m (výška nad podlahou 1,1 m) Zábradlí bytových lodžií , Oprava dlažby v místě kotvení stávajícího zábradlí Zábradlí bytových lodžií ,00 6 Jiné Montážní práce a pomocné konstrukce Lešení na průčelí Lešení - průčelí , Lešení na štítu do 8. NP Lešení - štíty ,75 Strana 2/2

20 SOUHRNNÝ LIST ROZPOČTU Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.3 Technická opatření /stavební práce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Užitná plocha m 2 : Počet b.j. : 6745,6 104 CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 b.j. 1 Opravy vnitřní konstrukce domu - Kč - Kč - Kč 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště ,80 Kč 82,30 Kč 5 339,70 Kč 3 Opravy střešních konstrukcí - Kč - Kč - Kč 4 Oprava lodžií ,10 Kč 266,30 Kč ,30 Kč 6 Jiné ,10 Kč 49,80 Kč 3 227,70 Kč 7 Výplně otvorů - Kč - Kč - Kč 8 Ostatní - Kč - Kč - Kč CELKEM (bez DPH) : ,00 Kč 398,40 Kč ,80 Kč DPH 10% : ,70 Kč 39,80 Kč 2 584,20 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,70 Kč 438,20 Kč ,00 Kč

21 ROZPOČET PROJEKTANTA Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.3 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem 1 Opravy vnitřní konstrukce domu 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště Statické zajištění Sanace a reprofilace povrchových vrstev Oprava porušené omítky tenkovrstvou omítkou Termolit K 1,5 Objekt 8 131, Omytí tlakovou vodou Objekt , Povrchové úpravy Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 3 355, Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - průčelní stěny , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - boční stěny, podhledy , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - čela lodžiových stropních díců , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken a sestav lodžií , Příplatky za pigmentaci omítek a nátěrů Objekt , Klempířské konstrukce Ostatní stavební práce Tepelný izolant Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 100 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 2 548, Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 40 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) ,84 Strana 1/2

22 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem 3 Opravy střešních konstrukcí 4 Opravy lodžií Statické zajištění Sanace a reprofilace betonových dílců Povrchové úpravy podhledů a podlah Demontáž oplechování do RŠ 500 Oplechování čel lodžií 9 198, Oplechování okraje lodžie - Al lišta oboustranně lakovaná Oplechování čel lodžií , Ostatní stavební práce Zábradlí s výplní z bezpečnostního skla, do 5,6 m vč. kotvení, výška 1,15 m (výška nad podlahou 1,1 m) Zábradlí bytových lodžií , Oprava dlažby v místě kotvení stávajícího zábradlí Zábradlí bytových lodžií ,00 6 Jiné Montážní práce a pomocné konstrukce Lešení na průčelí Lešení - průčelí ,06 Strana 2/2

23 X Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov PRAHA VIII/2011 D. EKONOMICKÁ ROZVAHA Stupeň: Technicko - ekonomická rozvaha Investor: Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: Vypracoval: Ing. Andrea Stehlíková TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

24 EKONOMICKÁ ROZVAHA dotace Nový PANEL Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VIII/2011 Varianta č.1 Technická opatření / stavební práce ČLENĚNÍ ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ Nový PANEL Ostatní Počet b.j. : 104 Užitková plocha: 6745,60 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 0,00 Kč Kč Kč 876,47 Kč DPH 10% : ,90 Kč 0,00 Kč Kč Kč 87,60 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,30 Kč 0,00 Kč Kč Kč 964,07 Kč ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY - CELKEM Nový PANEL Ostatní CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 RN - CENA CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 0,00 Kč Kč Kč 876,47 Kč DPH 10% a 20% CELKEM: ,90 Kč 0,00 Kč Kč Kč 87,60 Kč RN - CENA CELKEM vč. DPH : ,30 Kč 0,00 Kč Kč Kč 964,07 Kč A Investiční náklady z vlastních zdrojů : Kč Kč 964,10 Kč A.1. Financování z ostatních zdrojů z fondu / cash : 0% 0 Kč 0 Kč 0,00 Kč A.2. Výše žádaného úvěru : Kč Kč 964,10 Kč roky úrok úrok celkem Měsíční splátka úvěru bez zohlednění úrokové dotace : 15 6,00% Kč Kč -528 Kč -8,10 Kč A.3. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -633 Kč -9,70 Kč B.1 Uznatelná část dotovatelná z programu PANEL Kč Kč 964,10 Kč B.2 Výše úvěru s dotovaným úrokem s ohledem na intenzitu podpory: dotace k PIS neuplatní se Kč Kč 964,10 Kč Kč do intenzity B.3 Předpokládaná dotace z programu PANEL - pololetně vrácené úroky rozpočtené na měsíc: 3,0% Kč 96 Kč 1,50 Kč B.4 Celkem vrácené úroky z dotace PANEL za dobu splácení úvěru: Kč Kč Kč 265,99 Kč B.5 Měsíční splátka úvěru se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL: Kč -432 Kč -6,70 Kč B.6. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -518 Kč -8,00 Kč

25 EKONOMICKÁ ROZVAHA dotace Nový PANEL Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VIII/2011 Varianta č.2 Technická opatření / stavební práce ČLENĚNÍ ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ Nový PANEL Ostatní Počet b.j. : 104 Užitková plocha: 6745,60 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 0,00 Kč Kč Kč 816,05 Kč DPH 10% : ,90 Kč 0,00 Kč Kč Kč 81,60 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,30 Kč 0,00 Kč Kč Kč 897,65 Kč ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY - CELKEM Nový PANEL Ostatní CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 RN - CENA CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 0,00 Kč Kč Kč 816,05 Kč DPH 10% a 20% CELKEM: ,90 Kč 0,00 Kč Kč Kč 81,60 Kč RN - CENA CELKEM vč. DPH : ,30 Kč 0,00 Kč Kč Kč 897,65 Kč A Investiční náklady z vlastních zdrojů : Kč Kč 897,70 Kč A.1. Financování z ostatních zdrojů z fondu / cash : 0% 0 Kč 0 Kč 0,00 Kč A.2. Výše žádaného úvěru : Kč Kč 897,70 Kč roky úrok úrok celkem Měsíční splátka úvěru bez zohlednění úrokové dotace : 15 6,00% Kč Kč -491 Kč -7,60 Kč A.3. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -590 Kč -9,10 Kč B.1 Uznatelná část dotovatelná z programu PANEL Kč Kč 897,70 Kč B.2 Výše úvěru s dotovaným úrokem s ohledem na intenzitu podpory: dotace k PIS neuplatní se Kč Kč 897,70 Kč Kč do intenzity B.3 Předpokládaná dotace z programu PANEL - pololetně vrácené úroky rozpočtené na měsíc: 3,0% Kč 89 Kč 1,40 Kč B.4 Celkem vrácené úroky z dotace PANEL za dobu splácení úvěru: Kč Kč Kč 247,66 Kč B.5 Měsíční splátka úvěru se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL: Kč -402 Kč -6,20 Kč B.6. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -483 Kč -7,40 Kč

26 EKONOMICKÁ ROZVAHA dotace Nový PANEL Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VIII/2011 Varianta č.3 Technická opatření / stavební práce ČLENĚNÍ ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ Nový PANEL Ostatní Počet b.j. : 104 Užitková plocha: 6745,60 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 CELKEM (bez DPH) : ,00 Kč 0,00 Kč Kč Kč 398,41 Kč DPH 10% : ,70 Kč 0,00 Kč Kč Kč 39,80 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,70 Kč 0,00 Kč Kč Kč 438,21 Kč ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY - CELKEM Nový PANEL Ostatní CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 RN - CENA CELKEM (bez DPH) : ,00 Kč 0,00 Kč Kč Kč 398,41 Kč DPH 10% a 20% CELKEM: ,70 Kč 0,00 Kč Kč Kč 39,80 Kč RN - CENA CELKEM vč. DPH : ,70 Kč 0,00 Kč Kč Kč 438,21 Kč A Investiční náklady z vlastních zdrojů : Kč Kč 438,30 Kč A.1. Financování z ostatních zdrojů z fondu / cash : 0% 0 Kč 0 Kč 0,00 Kč A.2. Výše žádaného úvěru : Kč Kč 438,30 Kč roky úrok úrok celkem Měsíční splátka úvěru bez zohlednění úrokové dotace : 15 6,00% Kč Kč -240 Kč -3,70 Kč A.3. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -288 Kč -4,40 Kč B.1 Uznatelná část dotovatelná z programu PANEL Kč Kč 438,30 Kč B.2 Výše úvěru s dotovaným úrokem s ohledem na intenzitu podpory: dotace k PIS neuplatní se Kč Kč 438,30 Kč Kč do intenzity B.3 Předpokládaná dotace z programu PANEL - pololetně vrácené úroky rozpočtené na měsíc: 3,0% Kč 44 Kč 0,70 Kč B.4 Celkem vrácené úroky z dotace PANEL za dobu splácení úvěru: Kč Kč Kč 120,91 Kč B.5 Měsíční splátka úvěru se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL: Kč -196 Kč -3,00 Kč B.6. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -236 Kč -3,60 Kč

27 X Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov PRAHA VIII/2011 E. FOTODOKUMENTACE Stupeň: Technicko - ekonomická rozvaha Investor: Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: Vypracoval: Ing. Andrea Stehlíková TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

28 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek.1: Pohled na vstupní jihozápadní pr elí ajihovýchodní štítobjektu. Vroce2009 bylona celém objektu provedenozateplení kontaktnímzateplovacímsystémem. Všechny výpln otvor byly vym n nyza nové splastovýmvícekomorovýmrámem se zasklenímizola nímdvojsklem. Obrázek.2: Pohledna zadní severovýchodní pr elí a severozápadníštítobjektu. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 1

29 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek.3, 4: Hlavní vstupy do objektu. Vroce2007 byly p vodní výpln otvor vstup vym n nyza nové konstrukce splastovýmrámemse zasklením izola nímdvojsklem. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 2

30 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek.5,6: Pohled na bytové lodžie vstupního jihozápadního azadního severovýchodního pr elí. P i provád ní kontaktního zateplovacího systému z stalo na lodžiích p vodní zábradlí socelovou nosnou konstrukcí s výplní zdrátoskla. Konstrukce zábradlí byla zabudována do fasádního obkladu. Zábradlí bylo pouzeopat eno novýmnát rem. N které lodžie jsou opat enyposuvnýmzasklívacímsystémem. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 3

31 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek.6, 7, 8: Nevhodn provedený detail ukon ení dlažby podlahy lodžiovýchstropníchdílc.dlažba dosahuje až ke stávající konstrukcí zábradlí, nemožnost nebo jen minimální možnost odvedení srážkové vody z lodžií. Koroze ocelové konstrukce zábradlí, koroze zasklívacích lišt výplní zábradlí, nebezpe í uvoln ní skla, nebezpe í zran ní osob. Obrázek.9: Výpl zábradlí ze skla s drát nou vložkou je místy popraskaná a vzhledem k vlastnostem materiálu je již nevyhovující. Koroze ocelové konstrukce zábradlí, koroze zasklívacích lišt výplní zábradlí, nebezpe í uvoln ní skla, nebezpe í zran ní osob. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 4

32 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek. 9, 10: Vynechání kontaktního zateplovacího systému ustávající konstrukcezábradlí lodžií. Vzniktepelnéhomostu, nebezpe í kondenzace vodní páry a možnost výskytu plísní vinteriéru. Zabudování stávající konstrukce zábradlí do zateplovacího systému. Možnost zatékání srážkové vody, nebezpe í koroze zábradlí avyplavování korozníchzplodinna fasádní obklad. Vznik tepelnéhomostu, nebezpe í kondenzacevodní páry a možnost výskytu plísní vinteriéru. Obrázek. 11: Nesystémové provedení oplechování el lodžiových stropních dílc. Koroze ocelové konstrukce zábradlí, koroze zasklívacích lišt výplní zábradlí, nebezpe í uvoln ní skla, nebezpe í zran ní osob. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 5

33 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek.12, 13: Poni ení povrchové vrstvyomítkyodkrupobití na atice a st náchlodžií. Obrázek. 14: Nevhodné ešení obložení parapetuoken1.tp keramickýmobkladem. Nespl ujepožadavky normy SN Navrhování klempí ských konstrukcí (p esah ped líc konstrukce min. 35 mm). Parapet mánedostate ný p esah, nebezpe í zatékání srážkové vody do konstrukce. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 6

34 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek. 15, 16: Provedení kamínkové omítky v soklové oblasti objektu. Porušení, separace a na mnoha místech odpadávání povrchové vrstvy kontaktního zateplovacího systému vsoklové oblasti objektu - poškození omítkyodkrupobití. Obrázek. 17: Pohled na st echu objektu. Vroce 2011 byla provedena oprava st ešní konstrukce svytvo ením hydroizola ního souvrství zfólie z mkeného PVC. St ešní souvrství je vdobrém stavu, funk ní. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 7

35 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek. 18, 19: Uvoln ný košík proti splaveninám. Nutnost pravidelné kontroly aúdržby konstrukcí st ešníhoplášt. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 8

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Společenství vlastníků poptává pro revitalizaci panelového domu nabídky na:

Společenství vlastníků poptává pro revitalizaci panelového domu nabídky na: Společenství vlastníků poptává pro revitalizaci panelového domu nabídky na: 1. Výměnu oken; 2. Zateplení nebo opravu fasády (výběr bude proveden na základě nabídky); 3. Modernizace lodžií, jejich rozšíření;

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií ZADAVATEL: Společenství Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42 155 00 Praha 5 - Stodůlky IČ: 24289086

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Ing. Jakub Klezla Na Lani 218, Nový Jičín mob: 777 200 581, e-mail: jakkle@seznam.cz F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Místo:

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK. Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012

ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK. Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012 ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE projekt: Zateplení a renovace objektu Bobřík ve Špindlerově Mlýně investor: společenstvo vlastníků objektu Bobřík

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY V LI BERCI 4/2015 VYPRACOVAL: ING. KAREL VITOUŠ Obsah: 1. Úvod 2. Podklady 3. Stavebnětechnický

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ min. 50mm min.100 ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD MI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ KONTRA 1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI MI : 160 mm 40mm 160 50 POZEDNICE 180140mm OKAPNIČKA HYDROIZOLACE

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5 Pracujeme kvalitně Pracujeme ekologicky Pracujeme bezpečně Pracujeme důvěrně Se sídlem: Spinozova 1825/7, 143 00 Praha 4, Modřany Investor: Bytové družstvo TRIDOMUS Bellušova 1820/39 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Více

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení Název akce: Oprava a zateplení panelového domu čp. 683,684 - ul. Severní, Nový Bor Investor: Okresní stavební a bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa Místo stavby: poz. parc. č. 922/5,

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO SVJ ZA CHLUMEM

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

B.2 ZPRÁVA DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: s. r. o.

B.2 ZPRÁVA DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: s. r. o. s. r. o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory B.2 ZPRÁVA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA Vypracoval: Zak.číslo:

Více

Energetická studie varianty zateplení bytového domu

Energetická studie varianty zateplení bytového domu Zakázka číslo: 2015-1102-ES Energetická studie varianty zateplení bytového domu Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově Kozlovská

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov Pracoviště:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova 794-797, Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova 794-797, 181 00 Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ADRESA BUDOVY: U JEZERA 2032/32; 2033/30 155 00 PRAHA 5 - STODŮLKY VLASTNÍK BUDOVY: BYTOVÉ DRUŽSTVO BLANÍK U Jezera 2032/32 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel.: +420 734

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Jana Zrzavého 2878, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Jana Zrzavého 2878, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Jana Zrzavého 2878, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 370 428,58 Kč 2. DPH 5% 168 521,43 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 538 950,01 Kč

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Rekapitulace cen stavebních objektů P.č. Typ Kód objektu Název objektu 1. S 323 Praha Zateplení objektu Bochovská 560-564 List v tomto sešitě celkem 2. Č 1.3 1.3 - Zateplení

Více

CENÍK (platný od 1.1. 2008)

CENÍK (platný od 1.1. 2008) CENÍK (platný od 1.1. 2008) excel mix s cz DPH Přečtěte si užitečné rady k zateplování To asi je známé, že zateplení objektu zamezuje tepelným ztrátám a snižuje tak náklady na vytápění objektu. Správné

Více

F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU

F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU HOLANDSKÁ 2477-2481 KLADNO Stupeň Projekt pro stavební řízení a výběr dodavatele Objednavatel Centrum stavebního inženýrství Pražská

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p. Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584, mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz,http://www.diagnostikaliberec.cz ZPRÁVA

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a Mš městské části Praha 4

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a Mš městské části Praha 4 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a Mš městské části Praha 4 zpracované veřejným zadavatelem Městskou částí Praha 4 v souladu s 156 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Dlouhá čp. 2425-2426

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Dlouhá čp. 2425-2426 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Dlouhá čp. 2425-2426 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více