TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA"

Transkript

1 X TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov I Vlastník objektu: TERMO + holding, a.s. Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek zelená linka: T F PRAHA VIII/2011

2 OBSAH: A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B. TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ROZPOČET D. EKONOMICKÁ ROZVAHA E. FOTODOKUMENTACE

3 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov Místo stavby: Babákova 2151/4-2155/ Praha 11 - Chodov Vlastník objektu: Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: Stupeň projektové dokumentace: Technicko - ekonomická rozvaha Zpracovatel projektové dokumentace: TERMO + holding a.s., Projektový útvar Praha Praha 9, Prosecká 851/64 IČ: DIČ: CZ Dne: Vypracoval: Ing. Andrea Stehlíková

4 X Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov PRAHA VIII/2011 B. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Technicko - ekonomická rozvaha Investor: Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: Vypracoval: Ing. Andrea Stehlíková TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

5 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva OBSAH: 1 ÚVOD STRUČNÝ POPIS OBJEKTU ZJIŠTĚNÉ VADY A PORUCHY ZALOŽENÍ A VNITŘNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE OBVODOVÝ PLÁŠŤ A ATIKA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ LODŽIE VÝPLNĚ OTVORŮ OSTATNÍ VADY A PORUCHY NAVRŽENÁ TECHNICKÁ OPATŘENÍ STATICKÉ OPRAVY NOSNÉ VNITŘNÍ KONSTRUKCE DOMU OPRAVY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBJEKTU OPRAVA LODŽIÍ OPRAVA STŘECHY JINÉ ALTERNATIVY TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ ZÁVĚR... 7 Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 1

6 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva 1 ÚVOD Na základě objednávky je zpracována Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov. Jejím předmětem je zhodnocení současného stavu nosných i nenosných konstrukcí objektu, koncepční technický návrh oprav, orientační rozpočet a ekonomická rozvaha. Tento projekt slouží zadavateli jako podklad při rozhodování o dalším způsobu oprav předmětného panelového objektu. Podkladem pro zpracování rozvahy byla schůzka se zadavatelem a vizuální prohlídka objektu, neúplná původní projektová dokumentace, znalosti a zkušenosti firmy TERMO + holding, a.s. s poruchami, sanacemi a modernizacemi vnitřních konstrukcí, vnějších obvodových plášťů, lodžií a střešních plášťů panelových domů. Tabulka č.1: Základní údaje o objektu Bytové družstvo Babákova , družstvo Objednatel / majitel: Babákova 2151, Praha 11 - Chodov Babákova 2151/4-2155/12, Místo stavby: Praha 11 - Chodov Datum kolaudace objektu: 1990 Konstrukční systém, stavební soustava: Délka / Šířka objektu: Výška objektu ke hraně střechy: Počet podlaží: Počet dilatačních celků: 2 Počet sekcí/hlavních vchodů: Počet bytových jednotek: 104 VVÚ-ETA 90,25 / 24,60 m 19,155 m 6 NP + 1TP Užitná plocha: 6745,6 m 2 5 sekcí / 5 hlavních vchodů 2 STRUČNÝ POPIS OBJEKTU Řešený panelový objekt se 104 bytovými jednotkami, 2 dilatačními celky o 5 sekcích má celkem 6 nadzemních podlaží a jedno technické podlaží, které je částečně zapuštěné pod terén. Hlavní vstupy do objektu jsou situovány na jihozápadním průčelí, zadní vstupy pak na severovýchodním průčelí. Nosný systém soustavy VVÚ-ETA tohoto bytového objektu je příčný stěnový. Vnitřní nosné stěny a štíty jsou navzájem spojeny tuhými stropními deskami. Modulová vzdálenost příčných nosných stěn je 6000 mm, konstrukční výška nadzemních bytových podlaží je 2800 mm. Pro založení objektů stavební soustavy VVÚ-ETA bylo používáno několik variant: monolitické základové pasy, prefabrikované pasy, velkoprůměrové piloty s monolitickým roštem a velkoprůměrové piloty s prefabrikovaným roštem. Způsob založení řešeného objektu není vzhledem k dostupné projektové dokumentaci známý. Vnitřní nosné stěny nadzemních podlaží jsou montované ze stěnových plných železobetonových panelů tl. 190 mm (200 mm skladebně) a výšky 2560 mm. Stropní konstrukce jsou montované ze stropních železobetonových dutinových panelů tloušťky 190 mm. Skladebná délka stropních dílců 6000 mm (dílce jsou předepjaté elktroohřevem), šířky 2400 mm, 1200 mm a 600 mm. Boky stropních panelů jsou tvarovány tak, aby po zalití zálivkou bylo zajištěno vzájemné spolupůsobení. Nosné štítové stěny objektu jsou montovány z celostěnových betonových vrstvených dílců tl. 290 mm (300 mm skladebně). Dílce jsou ve skladbě: 150 mm nosná železobetonová vnitřní část, 80 mm tepelná Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 2

7 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva izolace z polystyrénu, 60 mm vnější krycí betonová moniérka (kotvení vnější vrstvy je předpokládáno antikorozní výztuží). Obvodový plášť je montován z celostěnových dílců o celkové tl. 240 mm (250 mm skladebně). Dílce jsou ve skladbě: 100 mm železobeton, 80 mm tepelná izolace z polystyrénu, 60 mm vnější krycí betonová moniérka (kotvení vnější vrstvy je předpokládáno antikorozní výztuží). Průčelí objektu jsou členěna bytovými lodžiemi. Jako lodžiové stropní panely jsou použity kompletizované lodžiové stropní panely délky 6000 mm, tloušťky 190 mm a šířky 1200 mm. Lodžiové zábradlí je tvořeno nosnou konstrukcí z ocelových profilů s výplní z litého skla s drátěnou vložkou, je kotvené do bočních lodžiových stěn a podlahy lodžií. Část lodžií je opatřena pohyblivým zasklívacím systémem. Střešní atikové dílce jsou železobetonové. Konstrukce střechy je plochá dvouplášťová s provětrávanou vzduchovou vrstvou. Střešní konstrukce prošla v minulosti opravou, hydroizolační vrstvu tvoří nyní fóliová hydroizolace z měkčeného PVC. Skladba střešní konstrukce je následující: stropní železobetonový panel tl. 190 mm, tepelná izolace tl. cca 150 mm, překrytí kartonovým papírem, odvětrávaná vzduchová mezera, dřevěný krov, prkenný záklop, původní hydroizolace - asfaltové pásy, geotextilie, PVC fólie Sarnafil , geotextilie, PVC fólie Alkorplan (DEKplan) V roce 2006 byla provedena rekonstrukce výtahů. Veškeré výplně okenních otvorů byly v roce 2006 a 2007 vyměněny za nová okna s plastovým vícekomorovým rámem se zasklením izolačním dvojsklem. Vstupní sestavy dveří do objektu byly v roce 2007 vyměněny za nové s plastovým vícekomorovým rámem se zasklením izolačním dvojsklem. Původní výplně otvorů strojoven výtahů byly v roce 2008 vyměněny za nová okna s plastovým vícekomorovým rámem se zasklením izolačním dvojsklem. V roce 2008 bylo provedeno zateplení strojoven výtahů kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem z pěnového polystyrénu tl. 100 mm. V roce 2009 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z pěnového polystyrénu a fasádních minerálních vláken. 3 ZJIŠTĚNÉ VADY A PORUCHY 3.1 ZALOŽENÍ A VNITŘNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Na vnitřních konstrukcích nebyly nalezeny žádné vady a poruchy. Výskyt skrytých vad nelze vyloučit. 3.2 OBVODOVÝ PLÁŠŤ A ATIKA Místy vlasové trhliny v povrchové vrstvě kontaktního zateplovacího systému. Dochází k separaci, místy k odpadávání povrchové vrstvy obkladu objektu poničené krupobitím. 3.3 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Některé klempířské prvky jsou poničeny od krupobití. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 3

8 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva Střešní souvrství je v dobrém stavu, funkční, je ale potřeba provádět pravidelnou kontrolu a údržbu konstrukcí střešního pláště (např. uvolněný košík střešní vpusti proti splaveninám). 3.4 LODŽIE Nevhodně provedený detail ukončení dlažby podlahy těsně pod konstrukcí zábradlí. Nemožnost nebo jen minimální možnost odtoku srážkové vody z podlahy lodžií. Neprovedení izolačního obkladu bočních stěn lodžií - tepelný most. Nebezpečí kondenzace vodních par na interiérové straně, možnost tvorby plísní. Zabudování stávající konstrukce zábradlí do zateplovacího systému. Možnost zatékání srážkové vody, nebezpečí koroze zábradlí a vyplavování korozních zplodin na fasádní obklad. Vznik tepelného mostu, nebezpečí kondenzace vodních par na interiérové straně, možnost tvorby plísní. Výplň zábradlí je provedena ze skla s drátěnou vložkou, místy je popraskaná a vzhledem k vlastnostem materiálu je již nevyhovující. Nevhodně řešená okapní hrana, místy zatékání do podhledu konstrukce stropního lodžiového dílce. Nesystémové provedení oplechování čel lodžiových stropních dílců vykazují vady. 3.5 VÝPLNĚ OTVORŮ Původní okna i lodžiové sestavy byly v roce 2007 a 2008 vyměněny za nové konstrukce s plastovým vícekomorovým rámem se zasklením izolačním dvojsklem. Vstupní dveře do objektu byly v minulosti vyměněny za nové s plastovým vícekomorovým rámem se zasklením izolačním dvojsklem. 3.6 OSTATNÍ VADY A PORUCHY U vstupů je nevhodně vyřešeno odvedení srážkové vody. Kanalizační vpusť je umístěna výš než ostatní plocha před vstupy, dochází k tvorbě kaluží. 4 NAVRŽENÁ TECHNICKÁ OPATŘENÍ Na základě zjištěných skutečností je zpracován tento předběžný technický návrh sanace, resp. opravy panelového bytového objektu. Technický návrh je v této fázi projektové přípravy rozdělen do níže uvedených technologických etap. 4.1 STATICKÉ OPRAVY NOSNÉ VNITŘNÍ KONSTRUKCE DOMU Není navrženo. 4.2 OPRAVY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBJEKTU Omytí povrchu fasády tlakovou vodou. Doplnění fasádního tepelně izolačního systému na bočních stěnách lodžií v místě stávajícího kotvení zábradlí systémem Termo+Styrol Exclusive (TIT-EPS40). Doplnění fasádního tepelně izolačního systému na bočních stěnách lodžií v místě vynechaného obkladu systémem Termo+Styrol Exclusive (TIT-EPS100). Provedení výztužné vrstvy a finální tenkovrstvé probarvené omítky na doplněném tepelném izolantu (PO-E). Oprava porušené omítky poničené krupobitím na průčelních a bočních stěnách lodžií a v ploše fasády tenkovrstvou probarvenou omítkou Termolit K 1,5. Povrch porušeného místa se čistí, do armovací stěrky bude vložena výztužná síťovina (výztužná síť musí přesahovat stávající výztužnou síť nejméně o 100 mm) a následně bude provedena tenkovrstvá omítka vše provádět dle technologického předpisu. Nátěr celé fasády fasádní disperzní barvou StoColor Crylan v příslušném barevném odstínu (viz. Obrázek 1). Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 4

9 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva Oprava omítky v soklové oblasti objektu natažením výztužné vrstvy a finální kamínkové omítky vč. provedení ostění a nadpraží oken 1.TP. Do výšky 250 mm nad terénem je povrch armován voděodolným armovacím tmelem StoFlexyl s přídavkem portlandského cementu. Od výšky 250 mm nad terénem je povrch armován armovacím tmelem Termoarmat (viz. Obrázek 2). Obklad bude proveden podle technologického předpisu dodavatele. NÁTĚR FASÁDY OBJEKTU -původní kontaktní zateplovací systém obvodových stěn 1.TP -nátěr fasády fasádní disperzní barvou StoColor Crylan Obrázek 1- Nátěr fasády fasádní disperzní barvou OPRAVA SOKLOVÉ OBLASTI OBJEKTU -původní kontaktní zateplovací systém obvodových stěn 1.TP -armovací tmel Termoarmat vyztužený skelnou sítí Termogewebe -kamínková omítka StoSuperlit K 2,0 -původní kontaktní zateplovací systém obvodových stěn 1.TP -armovací tmel StoFlexyl vyztužený skelnou sítí Termogewebe -kamínková omítka StoSuperlit K 2,0 Obrázek 2 - Oprava soklové oblasti Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 5

10 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva 4.3 OPRAVA LODŽIÍ Povrchová ochrana podlahy a podhledů Ponechání stávající nášlapné vrstvy podlahy lodžií (v minulosti byly provedeny různé typy). Nátěr fasádní disperzní barvou StoColor Crylan. Nové oplechování čela lodžiového stropního dílce pomocí hliníkové lišty s okapním nosem (Obrázek 3) Zatmeleno neutrálním stavebním silikonovým tmelem Al odkapnice Obrázek 3- Detail provedení oplechování čela lodžiového stropního dílce Řešení detailů a návazností Úprava stavebních detailů stavebním neutrálním silikonovým tmelem (návaznost na oplechování). Lodžiové zábradlí Výměna stávajícího ocelového zábradlí za nové zábradlí s ocelovou konstrukcí z tenkostěnných profilů s výplní z lepeného bezpečnostního skla (probarvené, matové). Ocelová konstrukce zábradlí bude žárově zinkovaná a bude opatřena vícevrstvým antikorozním nátěrovým systémem. Kotvení celého nového zábradlí bude provedeno pomocí chemických kotev pouze do bočních stěn. V místě svislých sloupků zábradlí bude konstrukce opřena o podlahu lodžiového stropního dílce. Výška zábradlí je navržena 1100 mm nad rovinou podlahy. Stávající zasklení lodžií Projektant doporučuje demontáž, úpravu a zpětnou montáž stávajících zasklení bytových lodžií, nejlépe provedenou firmou, která zajišťovala montáž (není součástí přiloženého rozpočtu). 4.4 OPRAVA STŘECHY Zateplení střechy foukanou izolací z celulózy Střecha objektu bude dodatečně zateplena foukanou izolací z celulózy. Správcovská firma (K.O. PORADENSTVÍ s.r.o) má zpracovanou cenovou nabídku na zateplení střechy. V přiloženém rozpočtu projektanta je pro cenu zateplení střechy převzata tato cena. Technologie provedení zateplení střechy je součástí výše uvedené nabídky. 4.5 JINÉ Montáž, pronájem a demontáž lešení. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 6

11 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Technická zpráva Výměna porušených ventilačních plastových mřížek na atice o průměru 110 mm. Parapety oken 1.TP jsou opatřeny keramickým obkladem, který nevyhovuje normě ČSN Navrhování klempířských konstrukcí. Nevhodné řešení obložení parapetu oken 1.TP keramickým obkladem. Nesplňuje požadavky normy. Parapet má nedostatečný přesah před líc konstrukce, nebezpečí zatékání srážkové vody do konstrukce. 5 ALTERNATIVY TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ V následujícím textu jsou popsány jednotlivé varianty rozsahu prováděných sanačních prací. Ceny jednotlivých variant jsou uvedeny v části Technicko-ekonomické rozvahy C.Rozpočet. Přehled variant: 6 ZÁVĚR VARIANTA č.1 - oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a neprovedení izolačního obkladu, oprava porušené omítky fasády od krupobití, nátěr celé plochy fasády disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu, dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací VARIANTA č.2 - oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a v místě neprovedení izolačního obkladu, oprava porušené omítky fasády od krupobití, nátěr celé plochy fasády disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu (není provedeno dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací) VARIANTA č.3 oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a v místě neprovedení izolačního obkladu, nátěr průčelních stěn, bočních stěn a podhledů lodžií fasádní disperzní barvou (není proveden nátěr celé fasády fasádní disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu a dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací) Předběžný orientační technický návrh opravy panelového bytového objektu vychází ze současného technického stavu objektu. Návrh technického řešení respektuje příslušné předpisy ČSN. Provedením sanace objektu bude dlouhodobě zajištěno bezpečné a plnohodnotné užívání domu i jeho přilehlého okolí a budou odstraněny vady a poruchy. Sanací bude docíleno požadovaného prodloužení doby uživatelnosti stavby, zvýšení celkového komfortu bydlení a snížení spotřeby energie na vytápění. V Praze Vypracovala: Ing. Andrea Stehlíková Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov strana 7

12 X Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov PRAHA VIII/2011 C. ROZPOČET Stupeň: Technicko - ekonomická rozvaha Investor: Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: Vypracoval: Ing. Andrea Stehlíková TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

13 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelového bytového objektu Rozpočet ALTERNATIVY TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ V následujícím textu jsou popsány jednotlivé varianty rozsahu prováděných sanačních prací. Pro každou variantu je zpracován samostatný rozpočet projektanta. Přehled variant: VARIANTA č.1 - oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a neprovedení izolačního obkladu, oprava porušené omítky fasády od krupobití, nátěr celé plochy fasády disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu, dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací VARIANTA č.2 - oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a v místě neprovedení izolačního obkladu, oprava porušené omítky fasády od krupobití, nátěr celé plochy fasády disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu (není provedeno dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací) VARIANTA č.3 oprava poničené omítky průčelních a bočních stěn lodžií, nové zábradlí lodžií vč. kotvení, doplnění chybějícího izolačního obkladu bočních stěn lodžií v místě stávajícího zábradlí a v místě neprovedení izolačního obkladu, nátěr průčelních stěn, bočních stěn a podhledů lodžií fasádní disperzní barvou (není proveden nátěr celé fasády fasádní disperzní barvou, nová kamínková omítka soklové oblasti objektu a dodatečné zateplení střechy foukanou celulózovou izolací)

14 SOUHRNNÝ LIST ROZPOČTU Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.1 Technická opatření /stavební práce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Užitná plocha m 2 : Počet b.j. : 6745,6 104 CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 b.j. 1 Opravy vnitřní konstrukce domu - Kč - Kč - Kč 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště ,30 Kč 360,80 Kč ,90 Kč 3 Opravy střešních konstrukcí ,00 Kč 60,40 Kč 3 918,80 Kč 4 Oprava lodžií ,10 Kč 266,30 Kč ,30 Kč 6 Jiné ,00 Kč 188,90 Kč ,00 Kč 7 Výplně otvorů - Kč - Kč - Kč 8 Ostatní - Kč - Kč - Kč CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 876,50 Kč ,90 Kč DPH 10% : ,90 Kč 87,70 Kč 5 684,90 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,30 Kč 964,20 Kč ,80 Kč

15 ROZPOČET PROJEKTANTA Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.1 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem 1 Opravy vnitřní konstrukce domu 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště Statické zajištění Sanace a reprofilace povrchových vrstev Oprava porušené omítky tenkovrstvou omítkou Termolit K 1,5 Objekt , Omytí tlakovou vodou Objekt , Povrchové úpravy Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 3 355, Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) , Povrchová úprava bez tepelné izolace - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka StoSuperlit K 2,0 Sokl objektu od 250 mm nad terénem , Povrchová úprava bez tepelné izolace u terénu - kamínková omítka StoSuperlit K 2,0 Sokl objektu do 250mm nad terén , Povrchová úprava bez tepelné izolace - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka StoSuperlit K 2,0 Ostění a nadpraží oken 1.TP , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - průčelní stěny , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - boční stěny, podhledy , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - čela lodžiových stropních díců , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken a sestav lodžií , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží vstupů , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken strojoven výtahů , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Průčelí a štíty NP , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Vstupy do objektu , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Strojovny výtahů , Příplatky za pigmentaci omítek a nátěrů Objekt ,00 Strana 1/2

16 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem Klempířské konstrukce Ostatní stavební práce Výměna porušených plastových mřížek o průměru 110 mm (odhad) Atika objektu 9 500, Oprava okapového chodníku z betonové dlažby - stará Vstup do objektu 1 602, Tepelný izolant Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 100 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 2 548, Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 40 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) ,80 3 Opravy střešních konstrukcí Sanace střešního pláště Zateplení střechy foukanou celulózovou izolací (nabídka firmy CIUR) vč. souvisejících prací Střecha objektu ,00 4 Opravy lodžií Povrchové úpravy podhledů a podlah Demontáž oplechování do RŠ 500 Oplechování čel lodžií 9 198, Oplechování okraje lodžie - Al lišta oboustranně lakovaná Oplechování čel lodžií , Ostatní stavební práce Zábradlí s výplní z bezpečnostního skla, do 5,6 m vč. kotvení, výška 1,15 m (výška nad podlahou 1,1 m) Zábradlí bytových lodžií , Oprava dlažby v místě kotvení stávajícího zábradlí Zábradlí bytových lodžií ,00 6 Jiné Montážní práce a pomocné konstrukce Lešení na průčelí Lešení - průčelí , Lešení na štítu do 8. NP Lešení - štíty ,75 Strana 2/2

17 SOUHRNNÝ LIST ROZPOČTU Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.2 Technická opatření /stavební práce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Užitná plocha m 2 : Počet b.j. : 6745,6 104 CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 b.j. 1 Opravy vnitřní konstrukce domu - Kč - Kč - Kč 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště ,30 Kč 360,80 Kč ,90 Kč 3 Opravy střešních konstrukcí - Kč - Kč - Kč 4 Oprava lodžií ,10 Kč 266,30 Kč ,30 Kč 6 Jiné ,00 Kč 188,90 Kč ,00 Kč 7 Výplně otvorů - Kč - Kč - Kč 8 Ostatní - Kč - Kč - Kč CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 816,00 Kč ,20 Kč DPH 10% : ,90 Kč 81,60 Kč 5 293,00 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,30 Kč 897,60 Kč ,20 Kč

18 ROZPOČET PROJEKTANTA Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.2 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem 1 Opravy vnitřní konstrukce domu 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště Statické zajištění Sanace a reprofilace povrchových vrstev Oprava porušené omítky tenkovrstvou omítkou Termolit K 1,5 Objekt , Omytí tlakovou vodou Objekt , Povrchové úpravy Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 3 355, Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) , Povrchová úprava bez tepelné izolace - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka StoSuperlit K 2,0 Sokl objektu od 250 mm nad terénem , Povrchová úprava bez tepelné izolace u terénu - kamínková omítka StoSuperlit K 2,0 Sokl objektu do 250mm nad terén , Povrchová úprava bez tepelné izolace - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka StoSuperlit K 2,0 Ostění a nadpraží oken 1.TP , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - průčelní stěny , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - boční stěny, podhledy , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - čela lodžiových stropních díců , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken a sestav lodžií , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží vstupů , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken strojoven výtahů , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Průčelí a štíty NP , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Vstupy do objektu , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Strojovny výtahů , Příplatky za pigmentaci omítek a nátěrů Objekt ,00 Strana 1/2

19 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem Klempířské konstrukce Ostatní stavební práce Výměna porušených plastových mřížek o průměru 110 mm (odhad) Atika objektu 9 500, Úprava okapového chodníku u vchodů (v návaznosti na kanalizaci) Vstup do objektu 1 602, Tepelný izolant Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 100 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 2 548, Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 40 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) ,80 4 Opravy lodžií Povrchové úpravy podhledů a podlah Demontáž oplechování do RŠ 500 Oplechování čel lodžií 9 198, Oplechování okraje lodžie - Al lišta oboustranně lakovaná Oplechování čel lodžií , Ostatní stavební práce Zábradlí s výplní z bezpečnostního skla, do 5,6 m vč. kotvení, výška 1,15 m (výška nad podlahou 1,1 m) Zábradlí bytových lodžií , Oprava dlažby v místě kotvení stávajícího zábradlí Zábradlí bytových lodžií ,00 6 Jiné Montážní práce a pomocné konstrukce Lešení na průčelí Lešení - průčelí , Lešení na štítu do 8. NP Lešení - štíty ,75 Strana 2/2

20 SOUHRNNÝ LIST ROZPOČTU Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.3 Technická opatření /stavební práce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Užitná plocha m 2 : Počet b.j. : 6745,6 104 CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 b.j. 1 Opravy vnitřní konstrukce domu - Kč - Kč - Kč 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště ,80 Kč 82,30 Kč 5 339,70 Kč 3 Opravy střešních konstrukcí - Kč - Kč - Kč 4 Oprava lodžií ,10 Kč 266,30 Kč ,30 Kč 6 Jiné ,10 Kč 49,80 Kč 3 227,70 Kč 7 Výplně otvorů - Kč - Kč - Kč 8 Ostatní - Kč - Kč - Kč CELKEM (bez DPH) : ,00 Kč 398,40 Kč ,80 Kč DPH 10% : ,70 Kč 39,80 Kč 2 584,20 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,70 Kč 438,20 Kč ,00 Kč

21 ROZPOČET PROJEKTANTA Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VARIANTA č.3 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem 1 Opravy vnitřní konstrukce domu 2 Opravy konstrukcí obvodového pláště Statické zajištění Sanace a reprofilace povrchových vrstev Oprava porušené omítky tenkovrstvou omítkou Termolit K 1,5 Objekt 8 131, Omytí tlakovou vodou Objekt , Povrchové úpravy Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 3 355, Povrchová úprava na tepelné izolaci z EPS - systém Termo+Styrol Exclusive, omítka Termolit K 1,5 Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - průčelní stěny , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - boční stěny, podhledy , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Lodžie - čela lodžiových stropních díců , Penetrace TermoPrimer a nátěr StoColor Crylan Ostění, nadpraží oken a sestav lodžií , Příplatky za pigmentaci omítek a nátěrů Objekt , Klempířské konstrukce Ostatní stavební práce Tepelný izolant Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 100 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - chybějící zateplení (100 mm) 2 548, Obklad s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 40 mm - systém Termo+Styrol Exclusive Lodžie - v místě stávajícího zábradlí (40 mm) ,84 Strana 1/2

22 p.č. popis technologie - specifikace konstrukce Kč celkem 3 Opravy střešních konstrukcí 4 Opravy lodžií Statické zajištění Sanace a reprofilace betonových dílců Povrchové úpravy podhledů a podlah Demontáž oplechování do RŠ 500 Oplechování čel lodžií 9 198, Oplechování okraje lodžie - Al lišta oboustranně lakovaná Oplechování čel lodžií , Ostatní stavební práce Zábradlí s výplní z bezpečnostního skla, do 5,6 m vč. kotvení, výška 1,15 m (výška nad podlahou 1,1 m) Zábradlí bytových lodžií , Oprava dlažby v místě kotvení stávajícího zábradlí Zábradlí bytových lodžií ,00 6 Jiné Montážní práce a pomocné konstrukce Lešení na průčelí Lešení - průčelí ,06 Strana 2/2

23 X Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov PRAHA VIII/2011 D. EKONOMICKÁ ROZVAHA Stupeň: Technicko - ekonomická rozvaha Investor: Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: Vypracoval: Ing. Andrea Stehlíková TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

24 EKONOMICKÁ ROZVAHA dotace Nový PANEL Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VIII/2011 Varianta č.1 Technická opatření / stavební práce ČLENĚNÍ ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ Nový PANEL Ostatní Počet b.j. : 104 Užitková plocha: 6745,60 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 0,00 Kč Kč Kč 876,47 Kč DPH 10% : ,90 Kč 0,00 Kč Kč Kč 87,60 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,30 Kč 0,00 Kč Kč Kč 964,07 Kč ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY - CELKEM Nový PANEL Ostatní CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 RN - CENA CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 0,00 Kč Kč Kč 876,47 Kč DPH 10% a 20% CELKEM: ,90 Kč 0,00 Kč Kč Kč 87,60 Kč RN - CENA CELKEM vč. DPH : ,30 Kč 0,00 Kč Kč Kč 964,07 Kč A Investiční náklady z vlastních zdrojů : Kč Kč 964,10 Kč A.1. Financování z ostatních zdrojů z fondu / cash : 0% 0 Kč 0 Kč 0,00 Kč A.2. Výše žádaného úvěru : Kč Kč 964,10 Kč roky úrok úrok celkem Měsíční splátka úvěru bez zohlednění úrokové dotace : 15 6,00% Kč Kč -528 Kč -8,10 Kč A.3. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -633 Kč -9,70 Kč B.1 Uznatelná část dotovatelná z programu PANEL Kč Kč 964,10 Kč B.2 Výše úvěru s dotovaným úrokem s ohledem na intenzitu podpory: dotace k PIS neuplatní se Kč Kč 964,10 Kč Kč do intenzity B.3 Předpokládaná dotace z programu PANEL - pololetně vrácené úroky rozpočtené na měsíc: 3,0% Kč 96 Kč 1,50 Kč B.4 Celkem vrácené úroky z dotace PANEL za dobu splácení úvěru: Kč Kč Kč 265,99 Kč B.5 Měsíční splátka úvěru se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL: Kč -432 Kč -6,70 Kč B.6. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -518 Kč -8,00 Kč

25 EKONOMICKÁ ROZVAHA dotace Nový PANEL Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VIII/2011 Varianta č.2 Technická opatření / stavební práce ČLENĚNÍ ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ Nový PANEL Ostatní Počet b.j. : 104 Užitková plocha: 6745,60 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 0,00 Kč Kč Kč 816,05 Kč DPH 10% : ,90 Kč 0,00 Kč Kč Kč 81,60 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,30 Kč 0,00 Kč Kč Kč 897,65 Kč ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY - CELKEM Nový PANEL Ostatní CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 RN - CENA CELKEM (bez DPH) : ,40 Kč 0,00 Kč Kč Kč 816,05 Kč DPH 10% a 20% CELKEM: ,90 Kč 0,00 Kč Kč Kč 81,60 Kč RN - CENA CELKEM vč. DPH : ,30 Kč 0,00 Kč Kč Kč 897,65 Kč A Investiční náklady z vlastních zdrojů : Kč Kč 897,70 Kč A.1. Financování z ostatních zdrojů z fondu / cash : 0% 0 Kč 0 Kč 0,00 Kč A.2. Výše žádaného úvěru : Kč Kč 897,70 Kč roky úrok úrok celkem Měsíční splátka úvěru bez zohlednění úrokové dotace : 15 6,00% Kč Kč -491 Kč -7,60 Kč A.3. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -590 Kč -9,10 Kč B.1 Uznatelná část dotovatelná z programu PANEL Kč Kč 897,70 Kč B.2 Výše úvěru s dotovaným úrokem s ohledem na intenzitu podpory: dotace k PIS neuplatní se Kč Kč 897,70 Kč Kč do intenzity B.3 Předpokládaná dotace z programu PANEL - pololetně vrácené úroky rozpočtené na měsíc: 3,0% Kč 89 Kč 1,40 Kč B.4 Celkem vrácené úroky z dotace PANEL za dobu splácení úvěru: Kč Kč Kč 247,66 Kč B.5 Měsíční splátka úvěru se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL: Kč -402 Kč -6,20 Kč B.6. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -483 Kč -7,40 Kč

26 EKONOMICKÁ ROZVAHA dotace Nový PANEL Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov VIII/2011 Varianta č.3 Technická opatření / stavební práce ČLENĚNÍ ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ Nový PANEL Ostatní Počet b.j. : 104 Užitková plocha: 6745,60 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 CELKEM (bez DPH) : ,00 Kč 0,00 Kč Kč Kč 398,41 Kč DPH 10% : ,70 Kč 0,00 Kč Kč Kč 39,80 Kč CELKEM vč. DPH 10% : ,70 Kč 0,00 Kč Kč Kč 438,21 Kč ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY - CELKEM Nový PANEL Ostatní CENA CELKEM CENA CELKEM / 1 b.j. CENA CELKEM / 1 m2 RN - CENA CELKEM (bez DPH) : ,00 Kč 0,00 Kč Kč Kč 398,41 Kč DPH 10% a 20% CELKEM: ,70 Kč 0,00 Kč Kč Kč 39,80 Kč RN - CENA CELKEM vč. DPH : ,70 Kč 0,00 Kč Kč Kč 438,21 Kč A Investiční náklady z vlastních zdrojů : Kč Kč 438,30 Kč A.1. Financování z ostatních zdrojů z fondu / cash : 0% 0 Kč 0 Kč 0,00 Kč A.2. Výše žádaného úvěru : Kč Kč 438,30 Kč roky úrok úrok celkem Měsíční splátka úvěru bez zohlednění úrokové dotace : 15 6,00% Kč Kč -240 Kč -3,70 Kč A.3. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -288 Kč -4,40 Kč B.1 Uznatelná část dotovatelná z programu PANEL Kč Kč 438,30 Kč B.2 Výše úvěru s dotovaným úrokem s ohledem na intenzitu podpory: dotace k PIS neuplatní se Kč Kč 438,30 Kč Kč do intenzity B.3 Předpokládaná dotace z programu PANEL - pololetně vrácené úroky rozpočtené na měsíc: 3,0% Kč 44 Kč 0,70 Kč B.4 Celkem vrácené úroky z dotace PANEL za dobu splácení úvěru: Kč Kč Kč 120,91 Kč B.5 Měsíční splátka úvěru se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL: Kč -196 Kč -3,00 Kč B.6. Optimální měsíční výše tvorby fondu oprav se zohledněním úrokové dotace z programu PANEL (rezerva 20% ke splátce úvěru) Kč -236 Kč -3,60 Kč

27 X Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov PRAHA VIII/2011 E. FOTODOKUMENTACE Stupeň: Technicko - ekonomická rozvaha Investor: Bytové družstvo Babákova , družstvo Babákova Praha 11 - Chodov IČ: Vypracoval: Ing. Andrea Stehlíková TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

28 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek.1: Pohled na vstupní jihozápadní pr elí ajihovýchodní štítobjektu. Vroce2009 bylona celém objektu provedenozateplení kontaktnímzateplovacímsystémem. Všechny výpln otvor byly vym n nyza nové splastovýmvícekomorovýmrámem se zasklenímizola nímdvojsklem. Obrázek.2: Pohledna zadní severovýchodní pr elí a severozápadníštítobjektu. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 1

29 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek.3, 4: Hlavní vstupy do objektu. Vroce2007 byly p vodní výpln otvor vstup vym n nyza nové konstrukce splastovýmrámemse zasklením izola nímdvojsklem. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 2

30 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek.5,6: Pohled na bytové lodžie vstupního jihozápadního azadního severovýchodního pr elí. P i provád ní kontaktního zateplovacího systému z stalo na lodžiích p vodní zábradlí socelovou nosnou konstrukcí s výplní zdrátoskla. Konstrukce zábradlí byla zabudována do fasádního obkladu. Zábradlí bylo pouzeopat eno novýmnát rem. N které lodžie jsou opat enyposuvnýmzasklívacímsystémem. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 3

31 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek.6, 7, 8: Nevhodn provedený detail ukon ení dlažby podlahy lodžiovýchstropníchdílc.dlažba dosahuje až ke stávající konstrukcí zábradlí, nemožnost nebo jen minimální možnost odvedení srážkové vody z lodžií. Koroze ocelové konstrukce zábradlí, koroze zasklívacích lišt výplní zábradlí, nebezpe í uvoln ní skla, nebezpe í zran ní osob. Obrázek.9: Výpl zábradlí ze skla s drát nou vložkou je místy popraskaná a vzhledem k vlastnostem materiálu je již nevyhovující. Koroze ocelové konstrukce zábradlí, koroze zasklívacích lišt výplní zábradlí, nebezpe í uvoln ní skla, nebezpe í zran ní osob. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 4

32 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek. 9, 10: Vynechání kontaktního zateplovacího systému ustávající konstrukcezábradlí lodžií. Vzniktepelnéhomostu, nebezpe í kondenzace vodní páry a možnost výskytu plísní vinteriéru. Zabudování stávající konstrukce zábradlí do zateplovacího systému. Možnost zatékání srážkové vody, nebezpe í koroze zábradlí avyplavování korozníchzplodinna fasádní obklad. Vznik tepelnéhomostu, nebezpe í kondenzacevodní páry a možnost výskytu plísní vinteriéru. Obrázek. 11: Nesystémové provedení oplechování el lodžiových stropních dílc. Koroze ocelové konstrukce zábradlí, koroze zasklívacích lišt výplní zábradlí, nebezpe í uvoln ní skla, nebezpe í zran ní osob. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 5

33 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek.12, 13: Poni ení povrchové vrstvyomítkyodkrupobití na atice a st náchlodžií. Obrázek. 14: Nevhodné ešení obložení parapetuoken1.tp keramickýmobkladem. Nespl ujepožadavky normy SN Navrhování klempí ských konstrukcí (p esah ped líc konstrukce min. 35 mm). Parapet mánedostate ný p esah, nebezpe í zatékání srážkové vody do konstrukce. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 6

34 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek. 15, 16: Provedení kamínkové omítky v soklové oblasti objektu. Porušení, separace a na mnoha místech odpadávání povrchové vrstvy kontaktního zateplovacího systému vsoklové oblasti objektu - poškození omítkyodkrupobití. Obrázek. 17: Pohled na st echu objektu. Vroce 2011 byla provedena oprava st ešní konstrukce svytvo ením hydroizola ního souvrství zfólie z mkeného PVC. St ešní souvrství je vdobrém stavu, funk ní. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 7

35 Technicko-ekonomická rozvaha opravy panelovéhobytového objektu Fotodokumentace Obrázek. 18, 19: Uvoln ný košík proti splaveninám. Nutnost pravidelné kontroly aúdržby konstrukcí st ešníhoplášt. Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 -Chodov strana 8

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5 Pracujeme kvalitně Pracujeme ekologicky Pracujeme bezpečně Pracujeme důvěrně Se sídlem: Spinozova 1825/7, 143 00 Praha 4, Modřany Investor: Bytové družstvo TRIDOMUS Bellušova 1820/39 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p. Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584, mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz,http://www.diagnostikaliberec.cz ZPRÁVA

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova 794-797, Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova 794-797, 181 00 Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Pod špičákem 2708-2709, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127,

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Kutnohorská 2641 2642, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

MLADÁ BOLESLAV - LAURINOVA II a III

MLADÁ BOLESLAV - LAURINOVA II a III VARIANTA PÁSOVÁ OKNA 3 643 245,04 V majetku družstva LAURINOVA II 1 971 883,96 1. Systém pásového okna - plastové okno běžného provedení (pětikomorové) se zasklení z izolačního dvojskla, kombinace otevíravých

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více