Stanice Střížkov se stane ozdobou architektonicky zanedbaného Proseku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanice Střížkov se stane ozdobou architektonicky zanedbaného Proseku"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Únor 2007 Ročník XIII Setkání s osobností Ing. Josef Martinovský strana 3 Studentům v Uherském Hradišti začalo sloužit nové ubytovací a stravovací centrum strana 4 Příloha: OHL ŽS, a.s. očima Skupiny OHL strana 5-8 Stanice Střížkov se stane ozdobou architektonicky zanedbaného Proseku Nově budovaná stanice Střížkov na letňanském úseku trasy C pražského metra je ve velmi vysokém stupni dokončenosti a zároveň velice architektonicky výjimečnou stavbou. Stanici navrhl architekt Patrik Kotas, který je mimo jiné autorem výjimečné tramvajové trati z Hlubočep na Barrandov. Stavebně a architektonicky se stanice vyznačuje především tím, že její podzemní vestibul bude díky unikátní ocelové konstrukci zastřešení osvětlen přímým denním světlem. V prvním čtvrtletí roku 2008 proběhne na trase IV.C2 zkušební provoz a ve druhém čtvrtletí téhož roku by měla být trasa zprovozněna pro veřejnost. Stanice metra Střížkov je jednou ze tří hloubených stanic na nově budovaném úseku trasy metra IV.C2 z Ládví do Letňan, který po zprovoznění (patrně ve druhém čtvrtletí roku 2008) významně zlepší dopravní obslužnost v těchto částech Severního Města. Jedná se o hloubenou stanici s bočním nástupištěm a jedním vestibulem zakomponovaným do halového prostoru. Úroveň pokračování na straně 2 Pohled na unikátní ocelovou konstrukci tvořenou dvojicí protnutých oblouků

2 2 3 Stanice Střížkov se stane ozdobou architektonicky zanedbaného Proseku pokračování ze strany 1 nástupiště je 5,6 m pod terénem. Vlastní stanici bude tvořit otevřený halový prostor s lehkým ocelovým zastřešením, které umožňuje maximální prosklení obvodového pláště stanice a tím i prosvětlení celé staniční haly denním světlem. Zahloubená stanice tak získává charakter stanice povrchové. Otevřením jedné boční stěny do navrhovaného zahloubeného atria získá stanice přímý vizuální kontakt s vnějším prostorem a možnost budoucího úrovňového propojení s obchodním centrem, které je plánováno v blízkosti stanice. Na opačné straně navazuje na stanici podchod pod ulicí Vysočanskou, jenž umožní pohodlný a bezbariérový přístup na obě hrany nástupiště. Celková délka stanice je 228 m. Provozně- -technické části na obou koncích stanice jsou zapuštěny pod terén a hlavní architektonickou dominantou je prostor určený veřejnosti. Objektu dominuje ocelová konstrukce, jejíž dva hlavní obloukové vazníky o rozponu 150 m a maximálním průřezu 3 1,5 m nesou na systému nerezových táhel nosnou konstrukci střešního pláště. Nosnou konstrukci prosklené střechy vlastní stanice tvoří dva šikmé, vzájemně se protínající ocelové oblouky s obdélníkovým příčným profilem proměnné výšky. Jsou vetknuty do mohutných betonových základových bloků skrytých v podzemních částech stanice. Na oblouky je zavěšena pomocí čtyř řad táhel konstrukce střechy. Výstavba stanice Střížkov začala v listopadu roku 2004 zajištěním stavební jámy záporovým pažením se dvěma, místy třemi kotevními úrovněmi. V polovině ledna 2005 byl zahájen výkop jámy o objemu m 3. Svahy výkopů poměrně členité základové spáry byly podobně jako svahy výkopů budoucího východního přednádraží opatřeny stříkaným betonem. Během postupujících výkopových prací a zajišťování základové spáry byly pilotově založeny čtyři základové bloky hlavních obloukových vazníků ocelové konstrukce. Současně s dokončováním zemních prací na jednotlivých úsecích stanice byly prováděny podkladové betony, fóliové izolace základové desky a vlastní železobetonové konstrukce stanice. Velká pozornost byla Hlavní údaje o stanici Střížkov: Délka stanice: Průměrná hloubka stanice: věnována základovým blokům hlavních oblouků ocelové konstrukce, které přenášejí zatížení z oblouků (až 3000 t na jednu patku) do podloží. Stanice Střížkov bude plnit funkci páteřní dopravní trasy pro návaznou autobusovou dopravu, která je dnes vedena po ulici Vysočanské a Lovosické. Dnešní autobusová stanice Liberecká bude upravena u nového vestibulu a budou zde vybudovány 228 m 13 m Zemní práce: m 3 Žlb. nosné konstrukce: t Zastřešení: m 2 Fasádní pláště: m 2 Základní údaje o stavbě metra IV.C2: Stavební délka IV.C m Maximální podélný sklon tratě: 3,95 % Minimální poloměr směrového oblouku traťových kolejí: Počet stanic: 3 Názvy stanic: Celková délka ražených úseků: Celková délka hloubených úseků: Údaje ze smlouvy o dílo: Název stavby: Objednatel: Projektant: 500 m Střížkov, Prosek, Letňany m m Výstavba stanice Prosek I. metra IV.C2 (Ládví Letňany) Sdružení metro IV.C2 Metroprojekt, a.s. Termín realizace: červen Cena: Dodavatel: Vedoucí projektu: Kč Metro IV.C2 Prosek 1, tj. OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavitelství, divize Stavitelství Praha a HOCHTIEF VSB, a.s. Jan Bosák autorizovaný technik v oboru pozemní stavby nové autobusové zálivy podél ulice Vysočanské. Všechny autobusové linky budou průjezdné. Dva nové autobusové zálivy budou vybudovány také v Lovosické ulici a motoristům bude u stanice Střížkov sloužit záchytné parkoviště typu P+R pro 158 vozidel a s deseti parkovacími místy pro vozidla invalidů. Ing. Bc. Hana Babušková specialista pro systémy řízení - provoz Setkání s osobností Ing. Josef Martinovský, výkonný ředitel pro pozemní stavby a člen představenstva společnosti Pane řediteli, kdybyste porovnal pozici ředitele pro strategii, ve které jste u OHL ŽS, a.s., od svého příchodu působil, s pozicí výkonného ředitele pro pozemní stavby, našel byste nějaké obsahové průniky? Bezpochyby ano. Neustálé promýšlení a vytyčování strategických cílů je podstatnou součástí mé práce. Možnost seznámit se se strukturou, možnostmi, personálem a cíli celé firmy tzv. shora v počátku mého působení a zároveň příležitost podílet se na formulaci celopodnikové strategie mi dodala potřebný nadhled a vybavenost pro současně zastávanou funkci. Zároveň máte zkušenost s řízením závodu i v rámci jiné společnosti. Jsou podmínky v OHL ŽS, a.s., něčím specifické? Zajisté každá firma je specifická, má své zvyklosti, vzorce chování. Musím však říci, že jsem se obával mnohem větších rozdílů. Časem, po bližším prozkoumání, zjistíte, že pokud přibližně stejně vzdělaní lidé z jednoho kulturního okruhu řeší v jednom čase stejné problémy, dojdou většinou k podobným závěrům. Takže ta specifika nebyla a nejsou zase až tak dramaticky velká. Ing. Josef Martinovský Vaším příchodem do vedení závodu Pozemní stavitelství se zastavil jeho hospodářský neúspěch a závod začal prosperovat a expandovat. Čím jste této změny dosáhnul? Víte, je to souhrn okolností. Za prvé, popravdě řečeno, nic nikdy neklesá ani neroste do nekonečna, takže možná lze říci, že jsem se ocitl ve správný čas na správném místě. Jistě ovšem, příležitost přeje připraveným. Možná nejdůležitější bylo přimět lidi věřit, že věci mohou probíhat jinak a že máme na to, abychom se měřili s nejúspěšnějšími firmami v oboru, jinými slovy že našimi konkurenty nejsou, při všem respektu,malé lokální brněnské firmy, ale Skanska, Metrostav, Hochtief, Strabag Dále kapitálový vstup OHL. Velice to posílilo naši schopnost účastnit se těch opravdu velkých a důležitých tendrů. Došlo v této souvislosti i k personálním změnám? Jistě. Personální politika je zásadní. Ne nadarmo se s mírnou nadsázkou říká, že stavební firma jsou v podstatě jen lidé. Bylo nutné udělat hned zpočátku razantní změny na klíčových místech ve vedení závodu i ve vedení některých divizí. Myslím, že se vesměs podařily a současné širší vedení závodu, které čítá 10 lidí, považuji za velmi výkonný a vyváženě složený tým s velkým potenciálem. Váš závod působí snad ve všech oblastech pozemních staveb. Existuje nějaká oblast trhu, kam byste ještě rádi pronikli? Co se technologického pohledu týče, máme své záměry, které by měly realizovat zejména divize Podzemních staveb a divize Stavin. Z tržního pohledu jsou to jen variace na základní témata. Stavební firma musí být schopna reagovat na poptávku trhu. Závod Pozemní stavitelství má svoje divize v Brně, Ostravě, Olomouci a Praze. Je toto pokrytí v rámci republiky dostatečné? Strategie závodu počítá se vznikem další divize, možná divizí, v Čechách. Letošní výkon divize řed. Kopeckého bude atakovat hranici dvou miliard korun, což je obdivuhodné číslo, vzpomeneme-li, že před pěti lety to byla prakticky nula. Na druhou stranu je zde stále ještě řada bílých míst a tedy prostor pro intenzivnější práci s trhem.

3 4 5 Nejvýznamnější stavbou vašeho závodu je v současnosti výstavba univerzitního kampusu v Brně Bohunicích. Jak tato stavba probíhá? Tato stavba je opravdu chloubou závodu a významnou stavbou i v rámci skupiny OHL. Jsem rád, že tým pod vedením ředitele výstavby Ing. Radka Svobody odvádí opravdu vynikající práci. Není to jen můj názor, chválu slyším i od zákazníka, projektanta, společnosti A plus a zástupců firmy Bovis, která provádí na stavbě inženýring. Předpokládám, že stavba bude zákazníku, Masarykově universitě, předána v termínu a parametrech smlouvou dohodnutých. Na českém trhu existuje stálý přetlak stavebních firem. Je v oboru pozemních staveb možné expandovat i do zahraničí? Možné to jistě je. Otázka zní, za jakých podmínek je při tom možné tvořit zisk. Mám za to, že jediný možný model spočívá v realizaci projektů financovaných z České republiky, u kterých bude buď jednoznačným přáním zákazníka nebo podmínkou financování uzavření smlouvy s českým dodavatelem. Tím způsobem se vlastně soutěž o dodavatele přenáší do Česka a s tím umíme pracovat. Za výjimku považujeme Slovensko, trh nám natolik blízký, že jsme se rozhodli účastnit se na něm postupy podobnými, jako doma. Jinak ovšem musím upozornit, že ten tzv. přetlak stavebních firem je již nějakou dobu provázen nedostatkem kapacit jak technických, tak výrobních, mnohdy je nouze i o stavební materiály. S tímto jevem se musí vypořádat zejména investoři a ve svém zájmu se musí naučit rozpoznat věrohodné nabídky od mystifikací. Plán externích výnosů závodu je v roce 2007 vyšší téměř o jednu miliardu. Co bude nutné učinit k jeho dosažení? Dovolím si zpřesnit, že oproti loňské skutečnosti se jedná o růst o více než jednu miliardu Kč. Na základě současné zajištěnosti mám za to, že dosáhnout plánované výnosy by mělo být realistické. Spíše se nyní zabýváme tím, aby z těch výnosů na konci byl plánovaný zisk. To vůbec není samozřejmé, je to spojeno s mnoha nejistotami a riziky. V obchodní oblasti už myslíme spíše na rok 2008, víme, že akcionáři bezpochyby budou chtít růstové trendy udržet, a to též není samozřejmé. Spolupracujete na některém projektu i s dalšími závody OHL ŽS, a.s.? Dne 1. února 2007 bylo slavnostně otevřeno nové Ubytovací a stravovací centrum ve vysokoškolském areálu v Uherském Hradišti. Vedle Regionálního vzdělávacího centra a Centra celoživotního vzdělávání tvoří tento objekt třetí samostatnou součást vysokoškolského areálu v prostoru bývalých uherskohradišťských kasáren. Vybudování otevíraného Ubytovacího a stravovacího centra si vyžádalo investici ve výši necelých 92,5 mil. Kč. včetně DPH. Ve zrekonstruované budově je zajištěno stravování a ubytování pro 115 studentů. Společně s ubytovací částí loni otevřeného Regionálního vzdělávacího centra je přímo ve vzdělávací zóně k dispozici ubytování pro přibližně 300 studentů. Pracovníci stravovacího centra budou pro vysokoškoláky i ostatní zájemce z řad veřejnosti připravovat každý den 1000 jídel a strávníci si budou denně vybírat z 9 pokrmů. Vzdělávací zóna se nachází v centrální části městské aglomerace v areálu bývalých kasáren. Původní kasárna Přemysla Otakara II. zbudovaná ve 30. letech minulého století přestala sloužit armádě v roce 2001 a od dubna 2002 je sedmnáct hektarů pozemků s téměř 60 objekty ve vlastnictví města. Urbanistická koncepce rozvoje areálu byla schválena zastupitelstvem v prosinci 2003 a následovala příprava projektové dokumentace dílčích záměrů. Stavební práce v areálu probíhají již od roku 2004, ale výstavba vlastních univerzitních objektů byla zahájena na podzim roku Již v září loňského roku bylo otevřeno Regionální vzdělávací centrum vysokoškolský areál a Centrum celoživotního vzdělávání. Celkové náklady na přeměnu bývalých kasáren na moderní vzdělávací areál dosáhly 350 mil. Kč. Díky finanční podpoře z Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj ČR se městu Uherské Hradiště podařilo nákladnou rekonstrukci celého areálu uskutečnit v rekordně krátkém čase. Projektantem jednotlivých center je společnost GG Archico z Uherského Hradiště, technický dozor zajistila společnost Kompletprojekt. Dodavatelem stavby je divize Pozemní stavitelství Brno závodu Pozemní stavitelství Z důvodu velmi logického uspořádání naší firmy jsou mezizávodové kooperace spíše výjimečné, nicméně existují. V současné době se např. divize podzemních staveb chystá k účasti na ražbě tunelu Dobrovského v Brně. Pod Vaším přímým vedením vznikla v minulosti řada zajímavých staveb. Na kterou z nich vzpomínáte nejraději? To jsem ovšem byl ještě mlád a pracoval u jiné firmy. Z důvodu toho mládí vzpomínám rád na všechny. Jako asistent hlavního stavbyvedoucího na stanici metra Můstek, jako stavbyvedoucí na stanici metra Náměstí Republiky a jako hlavní stavbyvedoucí, což byla funkce odpovídající dnešnímu řediteli výstavby, na stavbách Centrální tenisový dvorec na ostrově Štvanice a stanice metra Skalka. Všechno v Praze.Tím to skončilo, stal jsem se ředitelem a začal jsem se živit udělováním cenných rad mladším, někdy i starším, kolegům. Vzhledem k těmto zkušenostem, i když je to už téměř dvacet let, si stále ještě umím docela dobře představit, jaké problémy řeší moji spolupracovníci na stavbách, i jaké finty asi používají, abychom se my nahoře dozvěděli jen to, co už opravdu nemohou zatlouct. Děkuji Vám za rozhovor Jan Rupp Studentům v Uherském Hradišti začalo sloužit nové ubytovací a stravovací centrum OHL ŽS, a.s. Investice do vzdělání jsou investicemi do naší společné budoucnosti a pro každou stavební firmu je ctí se na podobných projektech podílet, řekl při příležitosti otevření stavby Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. Útvar Public Relations Výzva pro Skupinu OHL v podobě jedné miliardy eur ve Střední a Východní Evropě Česká republika země na prvním místě z hlediska výnosů a počtu zaměstnanců v zahraničí Na jaře 2003 se otevřela cesta OHL k působení v České republice. V dubnu tohoto roku byla završena jedna z nejstrategičtějších operací Skupiny: akvizice stavební skupiny ŽPSV-ŽS Brno. Tato operace usnadnila vstup do Střední a Východní Evropy, kde si Skupina OHL vytyčila cíl v podobě dosažení jedné miliardy eur ve výnosech. Vstup OHL do České republiky se udál v klíčovém okamžiku, jak z hlediska Skupiny OHL (expanze na zahraniční trhy na počátku nového tisíciletí), tak i z hlediska očekávaného vstupu vybraných zemí Střední a Východní Evropy do Evropské unie. Poté co se OHL stala jednou z nejvýznamnějších společností zabývajících se stavebnictvím, koncesemi a službami v Latinské Americe a získala zakázku na stavbu vysokorychlostní železnice v Turecku, zaměřila svoji pozornost také na Střední a Východní Evropu. Celý proces byl zahájen v roce 2001 a završen v dubnu 2003, kdy OHL získala kontrolní balík akcií společnosti ŽPSV Uherský Ostroh, vedoucí společnosti koncernu, ve kterém vyniká ŽS Brno jako jedna z největších stavebních firem působících v České republice. V současné době podíl OHL představuje 78,4 % z celkového kapitálu firmy ŽPSV, která zároveň vlastní 96 % kapitálu OHL ŽS (dříve ŽS Brno). K přejmenování společnosti ŽS Brno na OHL ŽS došlo 27. března 2006 na žádost českého vedení firmy s cílem usnadnit vstup OHL do okolních zemí. Díky tomuto kroku si OHL vytvořila dostatečnou základnu pro působení v tomto regionu a otevřela si cestu k zakázkám v České republice a ve zbývajících 10 zemích Střední a Východní Evropy, které se o rok později 1. května 2004 staly novými členy Evropské unie. Čas ukázal, že to byla jedinečná příležitost. OHL se stala jednou z prvních španělských stavebních firem mající trvalé zastoupení v tomto regionu a prakticky po 4 letech zůstává jedinou firmou usídlenou v České republice. Francisco Marín, generální ředitel pro mezinárodní stavitelství Skupiny OHL, vzpomíná na průběh celé této operace: Byl to výsledek velmi podrobné a náročné analýzy, která zkoumala možnosti průniku na trh Střední a Východní Evropy. Analýza současně měla také vytipovat nejvhodnější zemi pro vytvoření naší základny. Díky ní jsme dospěli k závěru, že je nejvhodnější investovat do firem s dobrým vedením a vysoce kvalifikovaným personálem. Samozřejmě dodává Marín poté, co padlo rozhodnutí, nás čekala dlouhá a komplikovaná cesta, která si kladla za cíl objevit tu nejzajímavější firmu a úspěšně se s ní dohodnout. V okamžiku, kdy jsme viděli potenciál České republiky a hovořili jsme s vedením konsorcia ŽPSV a ŽS Brno, nám bylo jasné, že máme zájem. A tak se OHL zařadilo mezi pět největších českých stavebních společností z hlediska obratu, objemu aktiv a počtu zaměstnanců. Francisco Marín hodnotí realizaci tohoto projektu dvěma slovy: Velmi pozitivní, jak z hlediska vývoje obratů, tak z hlediska proniknutí do jiných zemí. Objem výnosů a zisk české skupiny roste ročně o 15 %. Naplnil se plán restrukturalizace, který umožnil snížení režijních nákladů o 30 %. Kromě toho OHL rozšířila své působení z České republiky také na Slovensko, do Bulharska, Maďarska, Chorvatska, Černé Hory a Ázerbajdžánu, kde realizuje stavby prostřednictvím českých provozoven. V roce 2005 přinesla Česká republika do Skupiny OHL nejvíce výnosů ze všech zahraničních firem (26,9 % z celkové hodnoty 986,7 miliónů eur). Spolu s výnosy ostatních zemí Střední a Východní Evropy (bez Turecka, které nespadá pod OHL Central Europe), to představuje 30 %. Rozšíření aktivit do Střední a Východní Evropy bylo v roce 2005 vyznamenáno cenou Best of European Business Awards udělenou poradenskou společností Roland Berger a ekonomickým deníkem Financial Times.

4 zaměstnanců v České republice Největší pracovní tým OHL v zahraničí Ing. Michal Štefl Vstup OHL do České republiky znamenal radikální změnu v rozložení lidských zdrojů Skupiny OHL (v roce 2005 pracovalo v zahraničí 59 % z celkového počtu zaměstnanců). Na konci roku 2005 pracovalo pro Skupinu OHL zaměstnanců v České republice, tj. 35,5 % z celkového počtu zaměstnanců OHL pracujících mimo Španělsko. Spolu se zeměmi Střední a Východní Evropy to představuje 39,8 %. Česká národnost je druhou nejvíce zastoupenou národností ve Skupině OHL. Výzva pro Skupinu OHL v podobě jedné miliardy eur ve výnosech Strategická poloha České republiky v srdci Evropy umožňuje vstup OHL do dalších zemí, které vykazují schopnost rychlého vývoje v blízké budoucnosti. Česká republika s více než 10 miliony obyvateli nabízí jako plnohodnotný člen EU vysoký potenciál pro rozvoj v oblasti stavebnictví. V tomto oboru se očekávají velké projekty budování infrastruktury, které by mohly být finančně podpořeny Evropskou unií. V České republice se očekávají investice v oblasti stavebnictví ve výši více než 10 miliard Styčným bodem galaxie OHL ve Střední a Východní Evropě je OHL Central Europe, firma založená v květnu 2003 jako základna pro expanzi Skupiny OHL do těchto zemí. Mezi hlavní firmy české skupiny působící na území České republiky a v sousedních státech patří: ŽPSV - mateřská společnost české skupiny. Ing. František Sekanina eur ročně. Bereme-li v úvahu i ostatní země Střední a Východní Evropy, tyto investice se několikrát zvýší. O úspěch na českém trhu musí Skupina OHL soupeřit s hlavními rivaly, jako jsou Skanska, SSŽ, Metrostav, Strabag a Hochtief. Nárůst aktivit ve všech těchto zemích přivedl vedení Mezinárodní výstavby Skupiny OHL na myšlenku vytyčit si cíl spočívající v dosažení jedné miliardy eur výnosů během několika příštích let, což prakticky znamená ztrojnásobit současnou částku. Galaxie OHL ve Střední a Východní Evropě Výrobce prefabrikátů z železobetonu a z předpjaté oceli. Základním výrobkem jsou pražce pro železnice. V této oblasti má firma 40letou zkušenost a je jejich jediným výrobcem v České republice. OHL ŽS - stavební firma působící v oblasti dopravních staveb a pozemního stavitelství. Lídr na poli výstavby železnic. Při integraci nových firem a jejich personálu postupuje OHL podle tradičního modelu, který zachovává řídící tým ve vedení. Michal Štefl setrval ve funkci generálního ředitele OHL ŽS. Spolu s ním zůstali na vedoucích pozicích Václav Bartoněk, výkonný ředitel pro dopravní stavby, a Josef Martinovský, výkonný ředitel pro pozemní stavby. Také František Sekanina stojí i nadále v čele ŽPSV Uherský Ostroh jako generální ředitel. Přítomnost španělských řídících pracovníků v České republice je prakticky omezena pouze na generálního ředitele OHL Central Europe pana Manuela Vicianu a na manažera obchodu, Álvara Zubiaura, který se zabývá obchodními a kontrolními aktivitami a zajišťuje kontakt českých dceřinných společností s OHL. OHL zavedlo do českých firem vlastní systém řízení. Tento krok byl doprovázen intenzivní výměnou informací a procesem vzdělávání vedoucích a technicko-administrativních zaměstnanců, které proběhlo v České republice i ve Španělsku. ŽPSV Čaňa - slovenská firma zaměřující se na prefabrikáty. Jediná firma vyrábějící pražce na Slovensku. ŽS Bratislava - slovenská firma s dlouholetou tradicí na poli výstavby železnic. Začíná se rozvíjet i v oblasti pozemního stavitelství. ŽPSV Varna - hlavní bulharský výrobce železničních pražců. OHL ŽS - klenot Skupiny OHL v České republice OHL ŽS je klenotem Skupiny OHL v České republice. Společnost byla založena v roce 1952 jako státní podnik s názvem Železniční stavitelství Brno. V roce 1992 byl státní podnik zařazen do první vlny kuponové privatizace. Po své privatizaci společnost přijala v roce 1993 nový název ŽS Brno, a. s., a stala se jednou z největších stavebních firem v zemi. Celková fakturace, která v roce 1992 činila 500 milionů korun, dosahovala v roce milionů korun (252,2 milionů eur), tedy o 18,5 % více než v roce Ve spolupráci s OHL došlo k realizaci plánu restrukturalizace, která umožnila snížení režijních nákladů o 30 %. Rok 2005 byl nejúspěšnějším rokem firmy s růstem ukazatele EBITDA o 102 % a s růstem čistého zisku o 107,6 % (8,2 milionů eur). Firma má zaměstnanců a po reorganizaci v roce 2005 jsou její aktivity soustředěny do dvou oborových závodů: Dopravní stavby (železnice a silnice) a Pozemní stavby. Nejdůležitější stavby OHL ŽS Česká republika Optimalizace trati Břeclav Rekonstrukce trati Plzeň-Stříbro Tunel Dobrovského VMO Silnice I/12 Hlinky, Brno Laguny Ostramo, Ostrava Technická knihovna, Praha Univerzitní kampus, Brno Obchodní centrum, Zlín Slovensko Modernizace trati Trnava - Piešťany Modernizace trati Trnava - N. Mesto Maďarsko Rozpočet (v milionech) Železniční stanice Cegléd 21 Černá Hora Modernizace trati Niksic - Podgorica 40 Ázerbajdžán Dálnice Baku - státní hranice s Ruskem, úsek I 58 Lídr na poli železnic Jedním z hlavních aspektů OHL ŽS je vedoucí postavení na železnicích, kde se firma podílela na velkých projektech modernizace železničních koridorů s celoevropským významem. Tyto aktivity vzrostly v roce 2005 o 35 % a tvořily 52,4 % z celkových příjmů firmy. Firma si klade za cíl udržet svou pozici mezi čtyřmi nejvýznamnějšími českými stavebními firmami působícími v této oblasti. Silnice - priorita firmy V roce 2005 tvořily příjmy z této činnosti 42,2 milionů eur (34,4 % růst) a představovaly 17 % celkového obratu OHL ŽS. Společnost chce posilovat své aktivity v této oblasti a vybudovat si pevnou pozici na trhu. Pozemní stavby proces k zajištění výnosů Pozemní stavby představují druhou nejdůležitější aktivitu OHL ŽS. V roce 2005 představovaly příjmy 67,8 milionů eur a podílely se 27 % na výnosech společnosti. Přidělené zakázky v roce 2005 a 2006 zaručují růst těchto aktivit a jejich výnosnost. Nové možnosti v zahraničí OHL ŽS se podařilo úspěšně proniknout na zahraniční trhy. Dokazují to projekty realizované na Slovensku, v Chorvatsku, Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Ázerbajdžánu. Výnosy z aktivit v těchto zemích vzrostly v roce 2005 o 43,5 % a představovaly 10 % celkového obratu. Cílem rozvíjet své aktivity na těchto trzích je proniknout na další trhy v Rumunsku a Polsku a účastnit se velkých projektů v Rusku.

5 8 9 Ing. Manuel Viciana, generální ředitel OHL Central Europe, a.s. Musíme vstoupit na rumunský, polský a ruský trh Co bylo při vstupu do České republiky považováno za největší výhody? Zejména adekvátní právní prostředí, politická stabilita, fungující instituce a existence striktní měnové politiky, respektující v hlavních směrech požadavky a doporučení mezinárodních finančních institucí, například Měnového fondu či Evropské banky pro obnovu a rozvoj. To zaručovalo naši dlouhodobou soukromou investici. Nesmíme zapomínat, že se nacházíme v členské zemi Evropské unie, jejíž tradiční historické a kulturní vztahy se sousedními zeměmi usnadňují vstup na tyto trhy. A největší překážky? V tomto směru jsme žádné větší potíže nezaznamenali, s výjimkou jazykové bariéry, jistých kulturních rozdílů a nezbytné adaptace na české zákony, které se však zároveň přizpůsobovaly evropské legislativě. Považuji za velmi prospěšné, že jsme do OHL Central Europe přijali české zaměstnance, což celý proces velmi usnadnilo. Tito lidé ovládají oba jazyky a měli možnost seznámit se s fungováním Skupiny OHL, která pro ně připravila speciální stáž přímo ve Španělsku. Trakční napájecí stanice Břeclav Takže vstup do České republiky proběhl hladce? Pohled na filtračně kompenzační zařízení trakční napájecí stanice Manuel Viciana, ředitel OHL Central Europe. Ing. Manuel Viciana, 49 let, ženatý, jedno dítě. Muž, který má na starosti činnost Skupiny v České republice a ze svého hlavního stanu, který rozbil v Praze, řídí i další aktivity OHL ve Střední a Východní Evropě. Svoji dosavadní zkušenost hodnotí jako velmi pozitivní a ohledně budoucnosti tvrdí, že je nutné proniknout na nové trhy, které se otevírají v této oblasti, zejména v Rumunsku, Polsku a v Ruské federaci. Jaká je vaše dosavadní praxe ve Skupině? Nastoupil jsem do firmy Obrascón v roce 1985 jako stavbyvedoucí. Začínal jsem na stavbě přehradní hráze v Alicante, po čase jsem se stal vedoucím divize vodních staveb a dohlížel na zakázky po celém Španělsku. Když se členem Skupiny stala společnost Elsan, přešel jsem do ní jako ředitel výroby. V této funkci jsem působil do doby, než se firma restrukturalizovala a transformovala do podniku Elsan-Pacsa. V té době jsem byl jmenován zástupcem pro oblast Levante a Murcie, odkud jsem byl vyslán řídit pobočku OHL Central Europe. Jak bilancujete zkušenosti nabyté v České republice? Jako velmi dobré. Jsme velmi spokojeni s touto zahraniční expanzí. Potvrzuje se, že OHL zvolila správnou cestu ve svém úsilí integrovat se do rozmanitých místních podmínek organizovanou formou. Naším zájmem je, abychom ve zvolených oblastech vyvíjeli dlouhodobou činnost, protože jen tak můžeme dosáhnout patřičných výsledků a uznání. Přesně tak. Zpočátku jsme zvolili pomalejší a trpělivý postup, abychom překonali zmíněné jazykové a kulturní odlišnosti, které mohly v počátcích zhatit vzájemné porozumění. Šlo nám o to, abychom dosáhli uspokojivých výsledků ve středně a dlouhodobém výhledu. Zastáváte nějaké funkce v řídicích orgánech českých podniků ve Skupině? Jsem členem statutárních orgánů několika společností: jsem předsedou představenstva firmy ŽPSV Uherský Ostroh a členem představenstva ve společnostech OHL ŽS a ŽPSV Čaňa. Kromě toho jsem rovněž členem dozorčí rady společnosti ŽS Bratislava. Jaké jsou budoucí plány OHL Central Europe? Jakmile upevníme svou pozici v České republice a na Slovensku a stabilizujeme působení v Maďarsku, Bulharsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a v Černé Hoře, čeká nás pronikání na trhy dalších zemí v této zájmové oblasti. Mám na mysli zejména Rumunsko a Polsko, přičemž nesmíme pouštět ze zřetele téměř neomezené možnosti, které nabízí ruský trh. Už nyní pracujeme na třech stavbách v Azerbajdžánu a zjišťujeme, jaké příležitosti se nabízejí v dalších zemích této oblasti, protože víme, že například kazašský trh je velmi důležitý. Bude Česká republika i nadále v čele zahraničních akvizic s nejvyššími výnosy, jako tomu bylo v roce 2005? To nemohu vědět a také to nepovažuji za tak důležité. Skupina má velké ambice, chce rozšiřovat své aktivity v různých oblastech. Důležité je, abychom v České republice soustavně rostli a mohli na tomto základě spolehlivě expandovat do vybraných zemí. Divize Technologie předala do provozu zrekonstruovanou trakční napájecí stanici ČD, s.o., Břeclav. Jednalo se o stavbu situovanou do stávajících prostor, přičemž musela být respektována podmínka objednatele - realizovat kompletní rekonstrukci pouze za částečného omezení provozu bez přerušení napájení drážní dopravy. S touto podmínkou jsme se vypořádali rozdělením výstavby do tří úseků. V prvním úseku byla zrušena polovina stávající rozvodny 110 kv, přesunuta vlastní spotřeba, přesunuty ochrany a řízení do provizorního stanoviště, provedeny demontáže části venkovní rozvodny 27 kv a venkovního stání filtrace a kompenzace. Tím byl vytvořen prostor pro zahájení druhého úseku prací. V této etapě byla zrealizována výstavba nových zastřešených stání pro trakční transformátory 110/27 kv o výkonu 12,5 MVA, rekonstrukce provozní budovy, do které se instalovala nová rozvodna 27 kv, betonáž základů nové rozvodny 110 kv a venkovní části filtračně kompenzačního zařízení (dále jen FKZ), montáž prefabrikovaného domku ochran, v němž je soustředěno veškeré ovládání a chránění rozvodny. Výsledkem bylo zprovoznění kompletních nových rozvoden 110 kv, 27 kv a vlastní spotřeby. V tomto okamžiku vyvstal ze strany objednatele požadavek nově řešit celkovou koncepci FKZ. Byli jsme to my, kdo se na návrhu a realizaci projektu nové koncepce podílel. Naše konstrukce nahradila kobkový rozváděč za rozváděč skříňový, čímž byl bez nároků na stavební úpravy vyřešen prostorový problém s umístěním nově navržených RC členů, které společně s doplněním vypínačů do přívodů a záměnou vzduchových dekompenzačních transformátorů za olejové splnily nově očekávaná kritéria na toto zařízení. Třetím úsekem bylo dokončení demolice zbývajících částí rozvoden 110 kv a 27 kv a rekonstrukce FKZ. Pro tento objekt byla postavena nová přízemní budova pro dvě FKZ, vždy jedno ke každému trakčnímu transformátoru. Vnitřní dispozice je členěna na prostory, ve kterých jsou umístěny 2 stanoviště transformátorů dekompenzace, podružný rozvaděč 27 kv pro FKZ a regulátory dekompenzačního výkonu. Tlumivky, kondenzátory dekompenzačních obvodů a filtrů a přístrojové transformátory napětí byly instalované na venkovních stanovištích po stranách zděného objektu FKZ. Uvedením této technologie do provozu byla úspěšně dokončena kompletní rekonstrukce trakční napájecí stanice Břeclav. Poděkování za skvěle odvedenou práci patří zajisté všem zainteresovaným zaměstnancům. Stanislav Šůstek vedoucí střediska 2022 Základní parametry stavby: Investor ČD, s.o., SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc Projektant Sudop Praha a.s Zhotovitel OHL ŽS, a.s. Řízení prací Martin Tlapák mistr DT, Rostislav Hanuška vedoucí prací Finanční objem Kč Termín zahájení duben 2005 Termín ukončení listopad 2006 Energetická bilance: Instalovaný výkon Jmenovité napětí 2 12,5 MVA 110 kv / 27 kv-dc

6 10 Dětské hematoonkologické oddělení Fakultní nemocnice Olomouc v novém Od 13. února 2007 slouží dětským pacientům s nádorovými onemocněními krvetvorby nově zrekonstruované hematoonkologické oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Zlepší se tak nejen podmínky pro léčbu malých pacientů, ale také pracovní podmínky lékařů a zdravotnického personálu. Cílem rekonstrukce bylo nové uspořádání lůžkových pokojů, vytvoření hygienické propusti a u vybraných pokojů také doplnění klimatizace se třetím, protibakteriálním stupněm filtrace. Nově je na oddělní pět jednolůžkových a čtyři dvoulůžkové pokoje, všechny s vlastním sociálním zařízením, stážovna a dvě vyšetřovny. Jednolůžkové pokoje slouží jako izolační a na jednom z nich je umístěna jednotka intenzivní hematologické péče, která je vybavena vstupním hygienickým filtrem. Celková plocha oddělení, které je kompletně přístupné bezbariérově, je 947 m 2. Během rekonstrukce byly vybudovány nové rozvody medicinálních plynů, nové elektroinstalace včetně slaboproudých rozvodů a nové zdravotechnické instalace (rozvody vody a kanalizace). Nové je rovněž ústřední topení. Celá rekonstrukce proběhla za 60 dnů, a to za plného provozu ostatních částí Dětské kliniky. Náklady na rekonstrukci dosáhly 16 mil. Kč včetně DPH. Finanční prostředky zajistila Fakultní nemocnice z větší části z vlastních zdrojů, částkou 2,5 mil. Kč přispělo rovněž Sdružení rodičů Šance. Generálním dodavatelem rekonstrukce je divize Pozemní stavitelství Olomouc závodu Pozemní stavitelství akciové společnosti OHL ŽS. Hematoonkologické oddělení sídlilo v původních prostorách Dětské kliniky FNO, která byla postavena již v roce Od té doby procházelo pouze dílčími úpravami a kompletní rekonstrukce se dočkalo až nyní. Je to pro nás určité zadostiučinění vzhledem k výsledkům, kterých naše pracoviště řadu let dosahuje. Jsme referenčním centrem pro Moravu a úroveň diagnostiky dětských maligních onemocnění krvetvorby je na naší klinice srovnatelná s evropskou špičkou, řekl přednosta Dětské kliniky FNO prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Pro pacienty s takto závažnými onemocněními je nezbytná úzkostlivá hygiena. Jsem rád, že jsme rekonstrukcí mohli přispět k tomu, že hygienické podmínky na oddělní se zásadně zlepšily, řekl při příležitosti předání stavby do užívání Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. útvar Public Relations O NÁS V TISKU Červená skála ožije , ASB, str. 18, Reality a investice Nedaleko Prahy v obci Řež vyroste podle projektu Jiran & Kohout Architekti nová rezidenční čtvrť Červená skála. Developerem projektu je stejnojmenná akciová společnost a zhotovitelem OHL ŽS, a. s., divize Stavitelství Praha. Nová zahradní čtvrť Červená skála vyroste v horní části Řeže u Prahy na slunných terasách pravého břehu řeky Vltavy, která zde protéká elegantním meandrem. Za zeleným ochranným pásmem u silnice vyroste společenské centrum Červené skály s malým náměstím a provozovnami služeb. Do konce příštího roku zde vznikne celkem čtyřiadevadesát bytových jednotek v pěti bytových domech (každý z nich se sedmi byty), v dvaceti řadových domech holandského typu, šestnácti atriových a třinácti řadových domech a pěti dvojdomech. Celý projekt by měl být ukončen do prosince Podpis v Přelouči , Euro, str. 19, Reality Skanska DS a OHL ŽS podepsaly smlouvu na výstavbu nového plavebního kanálu na Labi včetně plavební komory, který umožní nákladní přepravu po vodě až do Pardubic. Kanál o délce 3,22 kilometru začíná východně od města Přelouč v území slepých ramen Labe. Dílo by mělo sdružení dodavatelů pod vedením Skanska DS začít stavět v květnu letošního roku, dokončení je plánováno na polovinu roku Investorem projektu za více než 1,8 miliardy korun je Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC), finanční prostředky poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Součástí záměru je tříkilometrový kanál a plavební komora. Dílo zahrnuje také výstavbu dvou nových mostů. Jeden povede přes plavební kanál, druhý přes Labe a naváže na již vybudované přemostění železničního koridoru. Starý most na jezu zůstane zachován, ale nebude již součástí hlavního silničního tahu Přeloučí. Stavbě se už několik let snaží zabránit ochránci přírody. Kanál má totiž zasahovat do lokality Slavíkových ostrovů, ve které žijí evropsky významné živočišné druhy. Stavba získala kladný posudek EIA a ministerstvo životního prostředí ji povolilo se stanovením řady podmínek k ochraně přírody, které už několik let plníme, tvrdí ředitel ŘVC Miroslav Šefara. Míní tím zejména přenesení motýla modráska a vytvoření nového biokoridoru podél pravého břehu kanálu, jenž propojí lokální biocentra. Stavbu by nemělo podle vedení Ředitelství vodních cest výrazně zdržet ani rozhodnutí antimonopolního úřadu, který před koncem loňského roku organizaci uložil, aby zrušila soutěž na projektového manažera díla kvůli porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Problematiku kanálu ještě ovšem řeší Evropská komise, k níž svou stížnost poslali čeští ekologové. Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed, tel.: , fax: ; předseda redakční rady: Ing. Pavel Procházka; členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Mgr. Jan Rupp, Ing. Petr Kubica, Ing. Miroslav Váňa, Ing. Antonín Kučera, Jiří Cenek, Ing. Marta Lešovská; Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R-19/75 ze dne 31. října 1995.

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč)

Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč) Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč) Níže uvedenou zprávu Ministerstvo dopravy předkládá na základě úkolu uloženého usnesením č. 948 Poslanecké

Více

To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie

To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie www.mbl-brno.cz Ekologické úpravy energetických rozvoden Převážná část energetických rozvoden, které představují stání transformátorů a tlumivek vč. energetických

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Lucie Ročková 2013/2014

Lucie Ročková 2013/2014 Lucie Ročková 2013/2014 Fyzická osoba Obchodní společnost v.o.s. - k.s. - s.r.o. - a.s. - družstvo Vlastnická struktura Vlastnická struktura jednotlivých stavebních firem působící v ČR hraje v současné

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osoba: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., Paseo Castellana 259 Portal D, Torre Espacio, 28046 Madrid,

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Kienbaum International Praha, 05. října 2011 Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Agenda 1. O nás» Představení společnosti Kienbaum 2. Odměňování v České

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Ve středu 14. května 2014 vybrala odborná porota soutěžní projekty, které jsou NOMINOVÁNY NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2013. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: CÍLEM SOUTĚŽE, vypisované

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ Modernizace traťového úseku Přerov (mimo) Olomouc (mimo) - Celková délka stavby: 17,385 km Termín realizace první části - Zahájení stavby: 04/2004 - Ukončení stavby:

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osoba: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., Paseo Castellana 259 Portal D, Torre Espacio, 28046 Madrid,

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Nordica elegantní přírodní architektura

Nordica elegantní přírodní architektura Nordica Ostrava Nordica elegantní přírodní architektura Administrativní budova Nordica je navržena v souladu s nejmodernějšími skandinávskými trendy přírodní architektury. Tuto architekturu však citlivě

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2011. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Diplomy zástupcům oceněných přihlašovatelů

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47

TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47 TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47 Základní údaje Region Moravskoslezký kraj Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant AMBERG Engineering Brno a.s. Zhotovitel Sdružení 4707 SKANSKA a.s., METROSTAV

Více

EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary

EXTENSION OF METRO LINE A IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL EIA Non Technical Summary FEBRUARY 2011 Pro projekt bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KDO JSME Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Cofely v ČR je Vladimír Říha. Je zkušeným manažerem v oblasti energetiky,

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Význam dobudování infrastruktury vodních cest pro strojírenství a dopravu České republiky Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Ředitelství vodních cest ČR zřízeno 1. dubna

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Veřejné zakázky Statistika

Veřejné zakázky Statistika ÚRS PRAHA, a.s. inženýrská a poradenská organizace Veřejné zakázky Statistika 2014 a vývoj 2009-2014 2014 Struktura zakázek podle směru výstavby Zhotovitelé zakázek Zadavatelé zakázek Struktura zakázek

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

PROJEKT REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN VE STŘÍBŘE ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009-2013

PROJEKT REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN VE STŘÍBŘE ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009-2013 PROJEKT REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN VE STŘÍBŘE ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009-2013 2007: KASÁRNA PATŘÍ MĚSTU Město převzalo areál bývalých kasáren darem od Armády ČR Celková výměra převzatého území činí ca 45

Více

Vlastnická struktura českých stavebních společností

Vlastnická struktura českých stavebních společností Vlastnická struktura českých stavebních společností 126MPO - Management podniku Bc. Jan Veleba Právní formy vlastnictví podniku a) podniky jednotlivce (živnosti) b) obchodní společnosti (osobní) c) obchodní

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta)

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Č. 02/2010 26. ledna 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009: 1 Stabilita i během složitého období Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním)

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2013

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu získávají stavební

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Úvod Oblast ochrany se postupně vyvíjí Nejčastěji vloupání do objektů, jejich narušení nebo vandalismus Použité pojmy

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín

Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín Obrázek Metra Obrázek Metra Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín Ing. Linda Vydrová, Metrostav a.s. / Divize 8 18.3.2013 1 1 1. Stanice Veleslavín - situace 2. Základní technické

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2014

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2014 ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu získávají stavební

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Potenciál a rozvoj vodní dopravy v Praze Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Co chceme? Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak i geograficky! Chceme

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Fórum českého stavebnictví 2012

Fórum českého stavebnictví 2012 Fórum českého stavebnictví 2012 RNDr. Evžen Korec, CSc. 06.03.2012 Představení EKOSPOL a.s. patří mezi TOP 4 developerské firmy v ČR v oblasti rezidenčního developmentu (dle podílu na trhu) Jediný velký

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více