Stanice Střížkov se stane ozdobou architektonicky zanedbaného Proseku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanice Střížkov se stane ozdobou architektonicky zanedbaného Proseku"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Únor 2007 Ročník XIII Setkání s osobností Ing. Josef Martinovský strana 3 Studentům v Uherském Hradišti začalo sloužit nové ubytovací a stravovací centrum strana 4 Příloha: OHL ŽS, a.s. očima Skupiny OHL strana 5-8 Stanice Střížkov se stane ozdobou architektonicky zanedbaného Proseku Nově budovaná stanice Střížkov na letňanském úseku trasy C pražského metra je ve velmi vysokém stupni dokončenosti a zároveň velice architektonicky výjimečnou stavbou. Stanici navrhl architekt Patrik Kotas, který je mimo jiné autorem výjimečné tramvajové trati z Hlubočep na Barrandov. Stavebně a architektonicky se stanice vyznačuje především tím, že její podzemní vestibul bude díky unikátní ocelové konstrukci zastřešení osvětlen přímým denním světlem. V prvním čtvrtletí roku 2008 proběhne na trase IV.C2 zkušební provoz a ve druhém čtvrtletí téhož roku by měla být trasa zprovozněna pro veřejnost. Stanice metra Střížkov je jednou ze tří hloubených stanic na nově budovaném úseku trasy metra IV.C2 z Ládví do Letňan, který po zprovoznění (patrně ve druhém čtvrtletí roku 2008) významně zlepší dopravní obslužnost v těchto částech Severního Města. Jedná se o hloubenou stanici s bočním nástupištěm a jedním vestibulem zakomponovaným do halového prostoru. Úroveň pokračování na straně 2 Pohled na unikátní ocelovou konstrukci tvořenou dvojicí protnutých oblouků

2 2 3 Stanice Střížkov se stane ozdobou architektonicky zanedbaného Proseku pokračování ze strany 1 nástupiště je 5,6 m pod terénem. Vlastní stanici bude tvořit otevřený halový prostor s lehkým ocelovým zastřešením, které umožňuje maximální prosklení obvodového pláště stanice a tím i prosvětlení celé staniční haly denním světlem. Zahloubená stanice tak získává charakter stanice povrchové. Otevřením jedné boční stěny do navrhovaného zahloubeného atria získá stanice přímý vizuální kontakt s vnějším prostorem a možnost budoucího úrovňového propojení s obchodním centrem, které je plánováno v blízkosti stanice. Na opačné straně navazuje na stanici podchod pod ulicí Vysočanskou, jenž umožní pohodlný a bezbariérový přístup na obě hrany nástupiště. Celková délka stanice je 228 m. Provozně- -technické části na obou koncích stanice jsou zapuštěny pod terén a hlavní architektonickou dominantou je prostor určený veřejnosti. Objektu dominuje ocelová konstrukce, jejíž dva hlavní obloukové vazníky o rozponu 150 m a maximálním průřezu 3 1,5 m nesou na systému nerezových táhel nosnou konstrukci střešního pláště. Nosnou konstrukci prosklené střechy vlastní stanice tvoří dva šikmé, vzájemně se protínající ocelové oblouky s obdélníkovým příčným profilem proměnné výšky. Jsou vetknuty do mohutných betonových základových bloků skrytých v podzemních částech stanice. Na oblouky je zavěšena pomocí čtyř řad táhel konstrukce střechy. Výstavba stanice Střížkov začala v listopadu roku 2004 zajištěním stavební jámy záporovým pažením se dvěma, místy třemi kotevními úrovněmi. V polovině ledna 2005 byl zahájen výkop jámy o objemu m 3. Svahy výkopů poměrně členité základové spáry byly podobně jako svahy výkopů budoucího východního přednádraží opatřeny stříkaným betonem. Během postupujících výkopových prací a zajišťování základové spáry byly pilotově založeny čtyři základové bloky hlavních obloukových vazníků ocelové konstrukce. Současně s dokončováním zemních prací na jednotlivých úsecích stanice byly prováděny podkladové betony, fóliové izolace základové desky a vlastní železobetonové konstrukce stanice. Velká pozornost byla Hlavní údaje o stanici Střížkov: Délka stanice: Průměrná hloubka stanice: věnována základovým blokům hlavních oblouků ocelové konstrukce, které přenášejí zatížení z oblouků (až 3000 t na jednu patku) do podloží. Stanice Střížkov bude plnit funkci páteřní dopravní trasy pro návaznou autobusovou dopravu, která je dnes vedena po ulici Vysočanské a Lovosické. Dnešní autobusová stanice Liberecká bude upravena u nového vestibulu a budou zde vybudovány 228 m 13 m Zemní práce: m 3 Žlb. nosné konstrukce: t Zastřešení: m 2 Fasádní pláště: m 2 Základní údaje o stavbě metra IV.C2: Stavební délka IV.C m Maximální podélný sklon tratě: 3,95 % Minimální poloměr směrového oblouku traťových kolejí: Počet stanic: 3 Názvy stanic: Celková délka ražených úseků: Celková délka hloubených úseků: Údaje ze smlouvy o dílo: Název stavby: Objednatel: Projektant: 500 m Střížkov, Prosek, Letňany m m Výstavba stanice Prosek I. metra IV.C2 (Ládví Letňany) Sdružení metro IV.C2 Metroprojekt, a.s. Termín realizace: červen Cena: Dodavatel: Vedoucí projektu: Kč Metro IV.C2 Prosek 1, tj. OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavitelství, divize Stavitelství Praha a HOCHTIEF VSB, a.s. Jan Bosák autorizovaný technik v oboru pozemní stavby nové autobusové zálivy podél ulice Vysočanské. Všechny autobusové linky budou průjezdné. Dva nové autobusové zálivy budou vybudovány také v Lovosické ulici a motoristům bude u stanice Střížkov sloužit záchytné parkoviště typu P+R pro 158 vozidel a s deseti parkovacími místy pro vozidla invalidů. Ing. Bc. Hana Babušková specialista pro systémy řízení - provoz Setkání s osobností Ing. Josef Martinovský, výkonný ředitel pro pozemní stavby a člen představenstva společnosti Pane řediteli, kdybyste porovnal pozici ředitele pro strategii, ve které jste u OHL ŽS, a.s., od svého příchodu působil, s pozicí výkonného ředitele pro pozemní stavby, našel byste nějaké obsahové průniky? Bezpochyby ano. Neustálé promýšlení a vytyčování strategických cílů je podstatnou součástí mé práce. Možnost seznámit se se strukturou, možnostmi, personálem a cíli celé firmy tzv. shora v počátku mého působení a zároveň příležitost podílet se na formulaci celopodnikové strategie mi dodala potřebný nadhled a vybavenost pro současně zastávanou funkci. Zároveň máte zkušenost s řízením závodu i v rámci jiné společnosti. Jsou podmínky v OHL ŽS, a.s., něčím specifické? Zajisté každá firma je specifická, má své zvyklosti, vzorce chování. Musím však říci, že jsem se obával mnohem větších rozdílů. Časem, po bližším prozkoumání, zjistíte, že pokud přibližně stejně vzdělaní lidé z jednoho kulturního okruhu řeší v jednom čase stejné problémy, dojdou většinou k podobným závěrům. Takže ta specifika nebyla a nejsou zase až tak dramaticky velká. Ing. Josef Martinovský Vaším příchodem do vedení závodu Pozemní stavitelství se zastavil jeho hospodářský neúspěch a závod začal prosperovat a expandovat. Čím jste této změny dosáhnul? Víte, je to souhrn okolností. Za prvé, popravdě řečeno, nic nikdy neklesá ani neroste do nekonečna, takže možná lze říci, že jsem se ocitl ve správný čas na správném místě. Jistě ovšem, příležitost přeje připraveným. Možná nejdůležitější bylo přimět lidi věřit, že věci mohou probíhat jinak a že máme na to, abychom se měřili s nejúspěšnějšími firmami v oboru, jinými slovy že našimi konkurenty nejsou, při všem respektu,malé lokální brněnské firmy, ale Skanska, Metrostav, Hochtief, Strabag Dále kapitálový vstup OHL. Velice to posílilo naši schopnost účastnit se těch opravdu velkých a důležitých tendrů. Došlo v této souvislosti i k personálním změnám? Jistě. Personální politika je zásadní. Ne nadarmo se s mírnou nadsázkou říká, že stavební firma jsou v podstatě jen lidé. Bylo nutné udělat hned zpočátku razantní změny na klíčových místech ve vedení závodu i ve vedení některých divizí. Myslím, že se vesměs podařily a současné širší vedení závodu, které čítá 10 lidí, považuji za velmi výkonný a vyváženě složený tým s velkým potenciálem. Váš závod působí snad ve všech oblastech pozemních staveb. Existuje nějaká oblast trhu, kam byste ještě rádi pronikli? Co se technologického pohledu týče, máme své záměry, které by měly realizovat zejména divize Podzemních staveb a divize Stavin. Z tržního pohledu jsou to jen variace na základní témata. Stavební firma musí být schopna reagovat na poptávku trhu. Závod Pozemní stavitelství má svoje divize v Brně, Ostravě, Olomouci a Praze. Je toto pokrytí v rámci republiky dostatečné? Strategie závodu počítá se vznikem další divize, možná divizí, v Čechách. Letošní výkon divize řed. Kopeckého bude atakovat hranici dvou miliard korun, což je obdivuhodné číslo, vzpomeneme-li, že před pěti lety to byla prakticky nula. Na druhou stranu je zde stále ještě řada bílých míst a tedy prostor pro intenzivnější práci s trhem.

3 4 5 Nejvýznamnější stavbou vašeho závodu je v současnosti výstavba univerzitního kampusu v Brně Bohunicích. Jak tato stavba probíhá? Tato stavba je opravdu chloubou závodu a významnou stavbou i v rámci skupiny OHL. Jsem rád, že tým pod vedením ředitele výstavby Ing. Radka Svobody odvádí opravdu vynikající práci. Není to jen můj názor, chválu slyším i od zákazníka, projektanta, společnosti A plus a zástupců firmy Bovis, která provádí na stavbě inženýring. Předpokládám, že stavba bude zákazníku, Masarykově universitě, předána v termínu a parametrech smlouvou dohodnutých. Na českém trhu existuje stálý přetlak stavebních firem. Je v oboru pozemních staveb možné expandovat i do zahraničí? Možné to jistě je. Otázka zní, za jakých podmínek je při tom možné tvořit zisk. Mám za to, že jediný možný model spočívá v realizaci projektů financovaných z České republiky, u kterých bude buď jednoznačným přáním zákazníka nebo podmínkou financování uzavření smlouvy s českým dodavatelem. Tím způsobem se vlastně soutěž o dodavatele přenáší do Česka a s tím umíme pracovat. Za výjimku považujeme Slovensko, trh nám natolik blízký, že jsme se rozhodli účastnit se na něm postupy podobnými, jako doma. Jinak ovšem musím upozornit, že ten tzv. přetlak stavebních firem je již nějakou dobu provázen nedostatkem kapacit jak technických, tak výrobních, mnohdy je nouze i o stavební materiály. S tímto jevem se musí vypořádat zejména investoři a ve svém zájmu se musí naučit rozpoznat věrohodné nabídky od mystifikací. Plán externích výnosů závodu je v roce 2007 vyšší téměř o jednu miliardu. Co bude nutné učinit k jeho dosažení? Dovolím si zpřesnit, že oproti loňské skutečnosti se jedná o růst o více než jednu miliardu Kč. Na základě současné zajištěnosti mám za to, že dosáhnout plánované výnosy by mělo být realistické. Spíše se nyní zabýváme tím, aby z těch výnosů na konci byl plánovaný zisk. To vůbec není samozřejmé, je to spojeno s mnoha nejistotami a riziky. V obchodní oblasti už myslíme spíše na rok 2008, víme, že akcionáři bezpochyby budou chtít růstové trendy udržet, a to též není samozřejmé. Spolupracujete na některém projektu i s dalšími závody OHL ŽS, a.s.? Dne 1. února 2007 bylo slavnostně otevřeno nové Ubytovací a stravovací centrum ve vysokoškolském areálu v Uherském Hradišti. Vedle Regionálního vzdělávacího centra a Centra celoživotního vzdělávání tvoří tento objekt třetí samostatnou součást vysokoškolského areálu v prostoru bývalých uherskohradišťských kasáren. Vybudování otevíraného Ubytovacího a stravovacího centra si vyžádalo investici ve výši necelých 92,5 mil. Kč. včetně DPH. Ve zrekonstruované budově je zajištěno stravování a ubytování pro 115 studentů. Společně s ubytovací částí loni otevřeného Regionálního vzdělávacího centra je přímo ve vzdělávací zóně k dispozici ubytování pro přibližně 300 studentů. Pracovníci stravovacího centra budou pro vysokoškoláky i ostatní zájemce z řad veřejnosti připravovat každý den 1000 jídel a strávníci si budou denně vybírat z 9 pokrmů. Vzdělávací zóna se nachází v centrální části městské aglomerace v areálu bývalých kasáren. Původní kasárna Přemysla Otakara II. zbudovaná ve 30. letech minulého století přestala sloužit armádě v roce 2001 a od dubna 2002 je sedmnáct hektarů pozemků s téměř 60 objekty ve vlastnictví města. Urbanistická koncepce rozvoje areálu byla schválena zastupitelstvem v prosinci 2003 a následovala příprava projektové dokumentace dílčích záměrů. Stavební práce v areálu probíhají již od roku 2004, ale výstavba vlastních univerzitních objektů byla zahájena na podzim roku Již v září loňského roku bylo otevřeno Regionální vzdělávací centrum vysokoškolský areál a Centrum celoživotního vzdělávání. Celkové náklady na přeměnu bývalých kasáren na moderní vzdělávací areál dosáhly 350 mil. Kč. Díky finanční podpoře z Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj ČR se městu Uherské Hradiště podařilo nákladnou rekonstrukci celého areálu uskutečnit v rekordně krátkém čase. Projektantem jednotlivých center je společnost GG Archico z Uherského Hradiště, technický dozor zajistila společnost Kompletprojekt. Dodavatelem stavby je divize Pozemní stavitelství Brno závodu Pozemní stavitelství Z důvodu velmi logického uspořádání naší firmy jsou mezizávodové kooperace spíše výjimečné, nicméně existují. V současné době se např. divize podzemních staveb chystá k účasti na ražbě tunelu Dobrovského v Brně. Pod Vaším přímým vedením vznikla v minulosti řada zajímavých staveb. Na kterou z nich vzpomínáte nejraději? To jsem ovšem byl ještě mlád a pracoval u jiné firmy. Z důvodu toho mládí vzpomínám rád na všechny. Jako asistent hlavního stavbyvedoucího na stanici metra Můstek, jako stavbyvedoucí na stanici metra Náměstí Republiky a jako hlavní stavbyvedoucí, což byla funkce odpovídající dnešnímu řediteli výstavby, na stavbách Centrální tenisový dvorec na ostrově Štvanice a stanice metra Skalka. Všechno v Praze.Tím to skončilo, stal jsem se ředitelem a začal jsem se živit udělováním cenných rad mladším, někdy i starším, kolegům. Vzhledem k těmto zkušenostem, i když je to už téměř dvacet let, si stále ještě umím docela dobře představit, jaké problémy řeší moji spolupracovníci na stavbách, i jaké finty asi používají, abychom se my nahoře dozvěděli jen to, co už opravdu nemohou zatlouct. Děkuji Vám za rozhovor Jan Rupp Studentům v Uherském Hradišti začalo sloužit nové ubytovací a stravovací centrum OHL ŽS, a.s. Investice do vzdělání jsou investicemi do naší společné budoucnosti a pro každou stavební firmu je ctí se na podobných projektech podílet, řekl při příležitosti otevření stavby Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. Útvar Public Relations Výzva pro Skupinu OHL v podobě jedné miliardy eur ve Střední a Východní Evropě Česká republika země na prvním místě z hlediska výnosů a počtu zaměstnanců v zahraničí Na jaře 2003 se otevřela cesta OHL k působení v České republice. V dubnu tohoto roku byla završena jedna z nejstrategičtějších operací Skupiny: akvizice stavební skupiny ŽPSV-ŽS Brno. Tato operace usnadnila vstup do Střední a Východní Evropy, kde si Skupina OHL vytyčila cíl v podobě dosažení jedné miliardy eur ve výnosech. Vstup OHL do České republiky se udál v klíčovém okamžiku, jak z hlediska Skupiny OHL (expanze na zahraniční trhy na počátku nového tisíciletí), tak i z hlediska očekávaného vstupu vybraných zemí Střední a Východní Evropy do Evropské unie. Poté co se OHL stala jednou z nejvýznamnějších společností zabývajících se stavebnictvím, koncesemi a službami v Latinské Americe a získala zakázku na stavbu vysokorychlostní železnice v Turecku, zaměřila svoji pozornost také na Střední a Východní Evropu. Celý proces byl zahájen v roce 2001 a završen v dubnu 2003, kdy OHL získala kontrolní balík akcií společnosti ŽPSV Uherský Ostroh, vedoucí společnosti koncernu, ve kterém vyniká ŽS Brno jako jedna z největších stavebních firem působících v České republice. V současné době podíl OHL představuje 78,4 % z celkového kapitálu firmy ŽPSV, která zároveň vlastní 96 % kapitálu OHL ŽS (dříve ŽS Brno). K přejmenování společnosti ŽS Brno na OHL ŽS došlo 27. března 2006 na žádost českého vedení firmy s cílem usnadnit vstup OHL do okolních zemí. Díky tomuto kroku si OHL vytvořila dostatečnou základnu pro působení v tomto regionu a otevřela si cestu k zakázkám v České republice a ve zbývajících 10 zemích Střední a Východní Evropy, které se o rok později 1. května 2004 staly novými členy Evropské unie. Čas ukázal, že to byla jedinečná příležitost. OHL se stala jednou z prvních španělských stavebních firem mající trvalé zastoupení v tomto regionu a prakticky po 4 letech zůstává jedinou firmou usídlenou v České republice. Francisco Marín, generální ředitel pro mezinárodní stavitelství Skupiny OHL, vzpomíná na průběh celé této operace: Byl to výsledek velmi podrobné a náročné analýzy, která zkoumala možnosti průniku na trh Střední a Východní Evropy. Analýza současně měla také vytipovat nejvhodnější zemi pro vytvoření naší základny. Díky ní jsme dospěli k závěru, že je nejvhodnější investovat do firem s dobrým vedením a vysoce kvalifikovaným personálem. Samozřejmě dodává Marín poté, co padlo rozhodnutí, nás čekala dlouhá a komplikovaná cesta, která si kladla za cíl objevit tu nejzajímavější firmu a úspěšně se s ní dohodnout. V okamžiku, kdy jsme viděli potenciál České republiky a hovořili jsme s vedením konsorcia ŽPSV a ŽS Brno, nám bylo jasné, že máme zájem. A tak se OHL zařadilo mezi pět největších českých stavebních společností z hlediska obratu, objemu aktiv a počtu zaměstnanců. Francisco Marín hodnotí realizaci tohoto projektu dvěma slovy: Velmi pozitivní, jak z hlediska vývoje obratů, tak z hlediska proniknutí do jiných zemí. Objem výnosů a zisk české skupiny roste ročně o 15 %. Naplnil se plán restrukturalizace, který umožnil snížení režijních nákladů o 30 %. Kromě toho OHL rozšířila své působení z České republiky také na Slovensko, do Bulharska, Maďarska, Chorvatska, Černé Hory a Ázerbajdžánu, kde realizuje stavby prostřednictvím českých provozoven. V roce 2005 přinesla Česká republika do Skupiny OHL nejvíce výnosů ze všech zahraničních firem (26,9 % z celkové hodnoty 986,7 miliónů eur). Spolu s výnosy ostatních zemí Střední a Východní Evropy (bez Turecka, které nespadá pod OHL Central Europe), to představuje 30 %. Rozšíření aktivit do Střední a Východní Evropy bylo v roce 2005 vyznamenáno cenou Best of European Business Awards udělenou poradenskou společností Roland Berger a ekonomickým deníkem Financial Times.

4 zaměstnanců v České republice Největší pracovní tým OHL v zahraničí Ing. Michal Štefl Vstup OHL do České republiky znamenal radikální změnu v rozložení lidských zdrojů Skupiny OHL (v roce 2005 pracovalo v zahraničí 59 % z celkového počtu zaměstnanců). Na konci roku 2005 pracovalo pro Skupinu OHL zaměstnanců v České republice, tj. 35,5 % z celkového počtu zaměstnanců OHL pracujících mimo Španělsko. Spolu se zeměmi Střední a Východní Evropy to představuje 39,8 %. Česká národnost je druhou nejvíce zastoupenou národností ve Skupině OHL. Výzva pro Skupinu OHL v podobě jedné miliardy eur ve výnosech Strategická poloha České republiky v srdci Evropy umožňuje vstup OHL do dalších zemí, které vykazují schopnost rychlého vývoje v blízké budoucnosti. Česká republika s více než 10 miliony obyvateli nabízí jako plnohodnotný člen EU vysoký potenciál pro rozvoj v oblasti stavebnictví. V tomto oboru se očekávají velké projekty budování infrastruktury, které by mohly být finančně podpořeny Evropskou unií. V České republice se očekávají investice v oblasti stavebnictví ve výši více než 10 miliard Styčným bodem galaxie OHL ve Střední a Východní Evropě je OHL Central Europe, firma založená v květnu 2003 jako základna pro expanzi Skupiny OHL do těchto zemí. Mezi hlavní firmy české skupiny působící na území České republiky a v sousedních státech patří: ŽPSV - mateřská společnost české skupiny. Ing. František Sekanina eur ročně. Bereme-li v úvahu i ostatní země Střední a Východní Evropy, tyto investice se několikrát zvýší. O úspěch na českém trhu musí Skupina OHL soupeřit s hlavními rivaly, jako jsou Skanska, SSŽ, Metrostav, Strabag a Hochtief. Nárůst aktivit ve všech těchto zemích přivedl vedení Mezinárodní výstavby Skupiny OHL na myšlenku vytyčit si cíl spočívající v dosažení jedné miliardy eur výnosů během několika příštích let, což prakticky znamená ztrojnásobit současnou částku. Galaxie OHL ve Střední a Východní Evropě Výrobce prefabrikátů z železobetonu a z předpjaté oceli. Základním výrobkem jsou pražce pro železnice. V této oblasti má firma 40letou zkušenost a je jejich jediným výrobcem v České republice. OHL ŽS - stavební firma působící v oblasti dopravních staveb a pozemního stavitelství. Lídr na poli výstavby železnic. Při integraci nových firem a jejich personálu postupuje OHL podle tradičního modelu, který zachovává řídící tým ve vedení. Michal Štefl setrval ve funkci generálního ředitele OHL ŽS. Spolu s ním zůstali na vedoucích pozicích Václav Bartoněk, výkonný ředitel pro dopravní stavby, a Josef Martinovský, výkonný ředitel pro pozemní stavby. Také František Sekanina stojí i nadále v čele ŽPSV Uherský Ostroh jako generální ředitel. Přítomnost španělských řídících pracovníků v České republice je prakticky omezena pouze na generálního ředitele OHL Central Europe pana Manuela Vicianu a na manažera obchodu, Álvara Zubiaura, který se zabývá obchodními a kontrolními aktivitami a zajišťuje kontakt českých dceřinných společností s OHL. OHL zavedlo do českých firem vlastní systém řízení. Tento krok byl doprovázen intenzivní výměnou informací a procesem vzdělávání vedoucích a technicko-administrativních zaměstnanců, které proběhlo v České republice i ve Španělsku. ŽPSV Čaňa - slovenská firma zaměřující se na prefabrikáty. Jediná firma vyrábějící pražce na Slovensku. ŽS Bratislava - slovenská firma s dlouholetou tradicí na poli výstavby železnic. Začíná se rozvíjet i v oblasti pozemního stavitelství. ŽPSV Varna - hlavní bulharský výrobce železničních pražců. OHL ŽS - klenot Skupiny OHL v České republice OHL ŽS je klenotem Skupiny OHL v České republice. Společnost byla založena v roce 1952 jako státní podnik s názvem Železniční stavitelství Brno. V roce 1992 byl státní podnik zařazen do první vlny kuponové privatizace. Po své privatizaci společnost přijala v roce 1993 nový název ŽS Brno, a. s., a stala se jednou z největších stavebních firem v zemi. Celková fakturace, která v roce 1992 činila 500 milionů korun, dosahovala v roce milionů korun (252,2 milionů eur), tedy o 18,5 % více než v roce Ve spolupráci s OHL došlo k realizaci plánu restrukturalizace, která umožnila snížení režijních nákladů o 30 %. Rok 2005 byl nejúspěšnějším rokem firmy s růstem ukazatele EBITDA o 102 % a s růstem čistého zisku o 107,6 % (8,2 milionů eur). Firma má zaměstnanců a po reorganizaci v roce 2005 jsou její aktivity soustředěny do dvou oborových závodů: Dopravní stavby (železnice a silnice) a Pozemní stavby. Nejdůležitější stavby OHL ŽS Česká republika Optimalizace trati Břeclav Rekonstrukce trati Plzeň-Stříbro Tunel Dobrovského VMO Silnice I/12 Hlinky, Brno Laguny Ostramo, Ostrava Technická knihovna, Praha Univerzitní kampus, Brno Obchodní centrum, Zlín Slovensko Modernizace trati Trnava - Piešťany Modernizace trati Trnava - N. Mesto Maďarsko Rozpočet (v milionech) Železniční stanice Cegléd 21 Černá Hora Modernizace trati Niksic - Podgorica 40 Ázerbajdžán Dálnice Baku - státní hranice s Ruskem, úsek I 58 Lídr na poli železnic Jedním z hlavních aspektů OHL ŽS je vedoucí postavení na železnicích, kde se firma podílela na velkých projektech modernizace železničních koridorů s celoevropským významem. Tyto aktivity vzrostly v roce 2005 o 35 % a tvořily 52,4 % z celkových příjmů firmy. Firma si klade za cíl udržet svou pozici mezi čtyřmi nejvýznamnějšími českými stavebními firmami působícími v této oblasti. Silnice - priorita firmy V roce 2005 tvořily příjmy z této činnosti 42,2 milionů eur (34,4 % růst) a představovaly 17 % celkového obratu OHL ŽS. Společnost chce posilovat své aktivity v této oblasti a vybudovat si pevnou pozici na trhu. Pozemní stavby proces k zajištění výnosů Pozemní stavby představují druhou nejdůležitější aktivitu OHL ŽS. V roce 2005 představovaly příjmy 67,8 milionů eur a podílely se 27 % na výnosech společnosti. Přidělené zakázky v roce 2005 a 2006 zaručují růst těchto aktivit a jejich výnosnost. Nové možnosti v zahraničí OHL ŽS se podařilo úspěšně proniknout na zahraniční trhy. Dokazují to projekty realizované na Slovensku, v Chorvatsku, Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Ázerbajdžánu. Výnosy z aktivit v těchto zemích vzrostly v roce 2005 o 43,5 % a představovaly 10 % celkového obratu. Cílem rozvíjet své aktivity na těchto trzích je proniknout na další trhy v Rumunsku a Polsku a účastnit se velkých projektů v Rusku.

5 8 9 Ing. Manuel Viciana, generální ředitel OHL Central Europe, a.s. Musíme vstoupit na rumunský, polský a ruský trh Co bylo při vstupu do České republiky považováno za největší výhody? Zejména adekvátní právní prostředí, politická stabilita, fungující instituce a existence striktní měnové politiky, respektující v hlavních směrech požadavky a doporučení mezinárodních finančních institucí, například Měnového fondu či Evropské banky pro obnovu a rozvoj. To zaručovalo naši dlouhodobou soukromou investici. Nesmíme zapomínat, že se nacházíme v členské zemi Evropské unie, jejíž tradiční historické a kulturní vztahy se sousedními zeměmi usnadňují vstup na tyto trhy. A největší překážky? V tomto směru jsme žádné větší potíže nezaznamenali, s výjimkou jazykové bariéry, jistých kulturních rozdílů a nezbytné adaptace na české zákony, které se však zároveň přizpůsobovaly evropské legislativě. Považuji za velmi prospěšné, že jsme do OHL Central Europe přijali české zaměstnance, což celý proces velmi usnadnilo. Tito lidé ovládají oba jazyky a měli možnost seznámit se s fungováním Skupiny OHL, která pro ně připravila speciální stáž přímo ve Španělsku. Trakční napájecí stanice Břeclav Takže vstup do České republiky proběhl hladce? Pohled na filtračně kompenzační zařízení trakční napájecí stanice Manuel Viciana, ředitel OHL Central Europe. Ing. Manuel Viciana, 49 let, ženatý, jedno dítě. Muž, který má na starosti činnost Skupiny v České republice a ze svého hlavního stanu, který rozbil v Praze, řídí i další aktivity OHL ve Střední a Východní Evropě. Svoji dosavadní zkušenost hodnotí jako velmi pozitivní a ohledně budoucnosti tvrdí, že je nutné proniknout na nové trhy, které se otevírají v této oblasti, zejména v Rumunsku, Polsku a v Ruské federaci. Jaká je vaše dosavadní praxe ve Skupině? Nastoupil jsem do firmy Obrascón v roce 1985 jako stavbyvedoucí. Začínal jsem na stavbě přehradní hráze v Alicante, po čase jsem se stal vedoucím divize vodních staveb a dohlížel na zakázky po celém Španělsku. Když se členem Skupiny stala společnost Elsan, přešel jsem do ní jako ředitel výroby. V této funkci jsem působil do doby, než se firma restrukturalizovala a transformovala do podniku Elsan-Pacsa. V té době jsem byl jmenován zástupcem pro oblast Levante a Murcie, odkud jsem byl vyslán řídit pobočku OHL Central Europe. Jak bilancujete zkušenosti nabyté v České republice? Jako velmi dobré. Jsme velmi spokojeni s touto zahraniční expanzí. Potvrzuje se, že OHL zvolila správnou cestu ve svém úsilí integrovat se do rozmanitých místních podmínek organizovanou formou. Naším zájmem je, abychom ve zvolených oblastech vyvíjeli dlouhodobou činnost, protože jen tak můžeme dosáhnout patřičných výsledků a uznání. Přesně tak. Zpočátku jsme zvolili pomalejší a trpělivý postup, abychom překonali zmíněné jazykové a kulturní odlišnosti, které mohly v počátcích zhatit vzájemné porozumění. Šlo nám o to, abychom dosáhli uspokojivých výsledků ve středně a dlouhodobém výhledu. Zastáváte nějaké funkce v řídicích orgánech českých podniků ve Skupině? Jsem členem statutárních orgánů několika společností: jsem předsedou představenstva firmy ŽPSV Uherský Ostroh a členem představenstva ve společnostech OHL ŽS a ŽPSV Čaňa. Kromě toho jsem rovněž členem dozorčí rady společnosti ŽS Bratislava. Jaké jsou budoucí plány OHL Central Europe? Jakmile upevníme svou pozici v České republice a na Slovensku a stabilizujeme působení v Maďarsku, Bulharsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a v Černé Hoře, čeká nás pronikání na trhy dalších zemí v této zájmové oblasti. Mám na mysli zejména Rumunsko a Polsko, přičemž nesmíme pouštět ze zřetele téměř neomezené možnosti, které nabízí ruský trh. Už nyní pracujeme na třech stavbách v Azerbajdžánu a zjišťujeme, jaké příležitosti se nabízejí v dalších zemích této oblasti, protože víme, že například kazašský trh je velmi důležitý. Bude Česká republika i nadále v čele zahraničních akvizic s nejvyššími výnosy, jako tomu bylo v roce 2005? To nemohu vědět a také to nepovažuji za tak důležité. Skupina má velké ambice, chce rozšiřovat své aktivity v různých oblastech. Důležité je, abychom v České republice soustavně rostli a mohli na tomto základě spolehlivě expandovat do vybraných zemí. Divize Technologie předala do provozu zrekonstruovanou trakční napájecí stanici ČD, s.o., Břeclav. Jednalo se o stavbu situovanou do stávajících prostor, přičemž musela být respektována podmínka objednatele - realizovat kompletní rekonstrukci pouze za částečného omezení provozu bez přerušení napájení drážní dopravy. S touto podmínkou jsme se vypořádali rozdělením výstavby do tří úseků. V prvním úseku byla zrušena polovina stávající rozvodny 110 kv, přesunuta vlastní spotřeba, přesunuty ochrany a řízení do provizorního stanoviště, provedeny demontáže části venkovní rozvodny 27 kv a venkovního stání filtrace a kompenzace. Tím byl vytvořen prostor pro zahájení druhého úseku prací. V této etapě byla zrealizována výstavba nových zastřešených stání pro trakční transformátory 110/27 kv o výkonu 12,5 MVA, rekonstrukce provozní budovy, do které se instalovala nová rozvodna 27 kv, betonáž základů nové rozvodny 110 kv a venkovní části filtračně kompenzačního zařízení (dále jen FKZ), montáž prefabrikovaného domku ochran, v němž je soustředěno veškeré ovládání a chránění rozvodny. Výsledkem bylo zprovoznění kompletních nových rozvoden 110 kv, 27 kv a vlastní spotřeby. V tomto okamžiku vyvstal ze strany objednatele požadavek nově řešit celkovou koncepci FKZ. Byli jsme to my, kdo se na návrhu a realizaci projektu nové koncepce podílel. Naše konstrukce nahradila kobkový rozváděč za rozváděč skříňový, čímž byl bez nároků na stavební úpravy vyřešen prostorový problém s umístěním nově navržených RC členů, které společně s doplněním vypínačů do přívodů a záměnou vzduchových dekompenzačních transformátorů za olejové splnily nově očekávaná kritéria na toto zařízení. Třetím úsekem bylo dokončení demolice zbývajících částí rozvoden 110 kv a 27 kv a rekonstrukce FKZ. Pro tento objekt byla postavena nová přízemní budova pro dvě FKZ, vždy jedno ke každému trakčnímu transformátoru. Vnitřní dispozice je členěna na prostory, ve kterých jsou umístěny 2 stanoviště transformátorů dekompenzace, podružný rozvaděč 27 kv pro FKZ a regulátory dekompenzačního výkonu. Tlumivky, kondenzátory dekompenzačních obvodů a filtrů a přístrojové transformátory napětí byly instalované na venkovních stanovištích po stranách zděného objektu FKZ. Uvedením této technologie do provozu byla úspěšně dokončena kompletní rekonstrukce trakční napájecí stanice Břeclav. Poděkování za skvěle odvedenou práci patří zajisté všem zainteresovaným zaměstnancům. Stanislav Šůstek vedoucí střediska 2022 Základní parametry stavby: Investor ČD, s.o., SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc Projektant Sudop Praha a.s Zhotovitel OHL ŽS, a.s. Řízení prací Martin Tlapák mistr DT, Rostislav Hanuška vedoucí prací Finanční objem Kč Termín zahájení duben 2005 Termín ukončení listopad 2006 Energetická bilance: Instalovaný výkon Jmenovité napětí 2 12,5 MVA 110 kv / 27 kv-dc

6 10 Dětské hematoonkologické oddělení Fakultní nemocnice Olomouc v novém Od 13. února 2007 slouží dětským pacientům s nádorovými onemocněními krvetvorby nově zrekonstruované hematoonkologické oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Zlepší se tak nejen podmínky pro léčbu malých pacientů, ale také pracovní podmínky lékařů a zdravotnického personálu. Cílem rekonstrukce bylo nové uspořádání lůžkových pokojů, vytvoření hygienické propusti a u vybraných pokojů také doplnění klimatizace se třetím, protibakteriálním stupněm filtrace. Nově je na oddělní pět jednolůžkových a čtyři dvoulůžkové pokoje, všechny s vlastním sociálním zařízením, stážovna a dvě vyšetřovny. Jednolůžkové pokoje slouží jako izolační a na jednom z nich je umístěna jednotka intenzivní hematologické péče, která je vybavena vstupním hygienickým filtrem. Celková plocha oddělení, které je kompletně přístupné bezbariérově, je 947 m 2. Během rekonstrukce byly vybudovány nové rozvody medicinálních plynů, nové elektroinstalace včetně slaboproudých rozvodů a nové zdravotechnické instalace (rozvody vody a kanalizace). Nové je rovněž ústřední topení. Celá rekonstrukce proběhla za 60 dnů, a to za plného provozu ostatních částí Dětské kliniky. Náklady na rekonstrukci dosáhly 16 mil. Kč včetně DPH. Finanční prostředky zajistila Fakultní nemocnice z větší části z vlastních zdrojů, částkou 2,5 mil. Kč přispělo rovněž Sdružení rodičů Šance. Generálním dodavatelem rekonstrukce je divize Pozemní stavitelství Olomouc závodu Pozemní stavitelství akciové společnosti OHL ŽS. Hematoonkologické oddělení sídlilo v původních prostorách Dětské kliniky FNO, která byla postavena již v roce Od té doby procházelo pouze dílčími úpravami a kompletní rekonstrukce se dočkalo až nyní. Je to pro nás určité zadostiučinění vzhledem k výsledkům, kterých naše pracoviště řadu let dosahuje. Jsme referenčním centrem pro Moravu a úroveň diagnostiky dětských maligních onemocnění krvetvorby je na naší klinice srovnatelná s evropskou špičkou, řekl přednosta Dětské kliniky FNO prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Pro pacienty s takto závažnými onemocněními je nezbytná úzkostlivá hygiena. Jsem rád, že jsme rekonstrukcí mohli přispět k tomu, že hygienické podmínky na oddělní se zásadně zlepšily, řekl při příležitosti předání stavby do užívání Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. útvar Public Relations O NÁS V TISKU Červená skála ožije , ASB, str. 18, Reality a investice Nedaleko Prahy v obci Řež vyroste podle projektu Jiran & Kohout Architekti nová rezidenční čtvrť Červená skála. Developerem projektu je stejnojmenná akciová společnost a zhotovitelem OHL ŽS, a. s., divize Stavitelství Praha. Nová zahradní čtvrť Červená skála vyroste v horní části Řeže u Prahy na slunných terasách pravého břehu řeky Vltavy, která zde protéká elegantním meandrem. Za zeleným ochranným pásmem u silnice vyroste společenské centrum Červené skály s malým náměstím a provozovnami služeb. Do konce příštího roku zde vznikne celkem čtyřiadevadesát bytových jednotek v pěti bytových domech (každý z nich se sedmi byty), v dvaceti řadových domech holandského typu, šestnácti atriových a třinácti řadových domech a pěti dvojdomech. Celý projekt by měl být ukončen do prosince Podpis v Přelouči , Euro, str. 19, Reality Skanska DS a OHL ŽS podepsaly smlouvu na výstavbu nového plavebního kanálu na Labi včetně plavební komory, který umožní nákladní přepravu po vodě až do Pardubic. Kanál o délce 3,22 kilometru začíná východně od města Přelouč v území slepých ramen Labe. Dílo by mělo sdružení dodavatelů pod vedením Skanska DS začít stavět v květnu letošního roku, dokončení je plánováno na polovinu roku Investorem projektu za více než 1,8 miliardy korun je Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC), finanční prostředky poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Součástí záměru je tříkilometrový kanál a plavební komora. Dílo zahrnuje také výstavbu dvou nových mostů. Jeden povede přes plavební kanál, druhý přes Labe a naváže na již vybudované přemostění železničního koridoru. Starý most na jezu zůstane zachován, ale nebude již součástí hlavního silničního tahu Přeloučí. Stavbě se už několik let snaží zabránit ochránci přírody. Kanál má totiž zasahovat do lokality Slavíkových ostrovů, ve které žijí evropsky významné živočišné druhy. Stavba získala kladný posudek EIA a ministerstvo životního prostředí ji povolilo se stanovením řady podmínek k ochraně přírody, které už několik let plníme, tvrdí ředitel ŘVC Miroslav Šefara. Míní tím zejména přenesení motýla modráska a vytvoření nového biokoridoru podél pravého břehu kanálu, jenž propojí lokální biocentra. Stavbu by nemělo podle vedení Ředitelství vodních cest výrazně zdržet ani rozhodnutí antimonopolního úřadu, který před koncem loňského roku organizaci uložil, aby zrušila soutěž na projektového manažera díla kvůli porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Problematiku kanálu ještě ovšem řeší Evropská komise, k níž svou stížnost poslali čeští ekologové. Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed, tel.: , fax: ; předseda redakční rady: Ing. Pavel Procházka; členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Mgr. Jan Rupp, Ing. Petr Kubica, Ing. Miroslav Váňa, Ing. Antonín Kučera, Jiří Cenek, Ing. Marta Lešovská; Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R-19/75 ze dne 31. října 1995.

Lucie Ročková 2013/2014

Lucie Ročková 2013/2014 Lucie Ročková 2013/2014 Fyzická osoba Obchodní společnost v.o.s. - k.s. - s.r.o. - a.s. - družstvo Vlastnická struktura Vlastnická struktura jednotlivých stavebních firem působící v ČR hraje v současné

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osoba: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., Paseo Castellana 259 Portal D, Torre Espacio, 28046 Madrid,

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Vlastnická struktura českých stavebních společností

Vlastnická struktura českých stavebních společností Vlastnická struktura českých stavebních společností 126MPO - Management podniku Bc. Jan Veleba Právní formy vlastnictví podniku a) podniky jednotlivce (živnosti) b) obchodní společnosti (osobní) c) obchodní

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010 Vodní cesty střední Evropy Rotterdam Hamburk Berlín Kolín nad Rýnem Magdeburk 2 Splavnění Labe do Pardubic Účel projektu prodloužení

Více

EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary

EXTENSION OF METRO LINE A IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL EIA Non Technical Summary FEBRUARY 2011 Pro projekt bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace 1) Zaměření projektu Cílem bylo umožnit studentům a učitelům VOŠ a SPŠ v Děčíně zúčastnit se různých odborných, vzdělávacích akcí a exkurzí, absolvovat odborné přednášky a výuku u partnerské vysoké školy.

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 5. března 2015 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 Amsterdam Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Dálničního areálu EXTRA s rozestavěným hotelem Brno Popis lokality - Brno Dálniční areál EXTRA s Hotelem EXTRA se nachází na okraji aglomerace města Brna, na pomezí okresů Brno-město a Brno-venkov.

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008:

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008: Tisková zpráva společnosti TOP EXPO CZ Slavnostní večer spojený s udílením titulů vítězům celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku 2008 Čtvrtek 25. června 2009, Betlémská kaple Tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice o nás a našich úkolech co je naším cílem pro koho budujeme priority výstavby Labe Vltava

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Ing. Tomáš Zdražila Subterra a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Bráník e-mail: tzdrazila@subterra.cz VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Abstract The local authority

Více

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Brno, 12. září 2013 Tratě Rychlých spojení (RS): - modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu

Více

Fórum českého stavebnictví 2012

Fórum českého stavebnictví 2012 Fórum českého stavebnictví 2012 RNDr. Evžen Korec, CSc. 06.03.2012 Představení EKOSPOL a.s. patří mezi TOP 4 developerské firmy v ČR v oblasti rezidenčního developmentu (dle podílu na trhu) Jediný velký

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE KAMEROVÉ SYSTÉMY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV ENERGETICKÉ SYSTÉMY OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Vytvoření prováděcí

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Snižování harmonického zkreslení pomocí Aktivních filtrů Danfoss AAF

Snižování harmonického zkreslení pomocí Aktivních filtrů Danfoss AAF Snižování harmonického zkreslení pomocí Aktivních filtrů Danfoss AAF Moderní objekt závodu Maďarská společnost Mimikron Ltd., mající velké zkušenosti v konzultační a dodavatelské činnosti, stanula před

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Priority a plánované investiční projekty do roku 2015 (2020) Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Co chceme? Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více