VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH POČÍTAČOVÝCH SIMULACÍ PRO ZPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH. VSTUPNÍCH ÚDAJŮ A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HLAVNÍCH MĚŘENÍ Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH POČÍTAČOVÝCH SIMULACÍ PRO ZPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH. VSTUPNÍCH ÚDAJŮ A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HLAVNÍCH MĚŘENÍ Ing."

Transkript

1 VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH POČÍTAČOVÝCH SIMULACÍ PRO ZPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH VSTUPNÍCH ÚDAJŮ A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HLAVNÍCH MĚŘENÍ Ing. Lucie Šancová a kolektiv kti výzkumného úkolu VAV-SP-3g

2 1. 1. Simulační nástroje Příklady využití dynamických simulací Měření v panelových domech Závěr

3 1. Simulační nástroje

4 Výpočet ENB statické matematické modely Standardní hodnotící nástroje 1. - statické matematické modely, ustálený stav - výpočet tepelné ztráty objektu -stanovení roční č potřeby a spotřeby energie - výpočet dle normy: ČSN EN ISO Tepelné chování budov - - okrajové podmínky: -Výpočet potřeby energie na vytápění TNI (rodinné domy) TNI (bytové domy) - software: Svoboda SW - Energie 2010 NKN (národní kalkulační nástroj) Protech

5 Hodnotící nástroje energetické náročnosti budov 1. spotřeba energie za laboratorních podmínek stavební objekt se hodnotí jako výrobek jako lednička ve výrobě

6 Hodnotící nástroje energetické náročnosti budov REÁLNÝ STAV BUDE JINÝ. 1. Na lednici svítí slunce,,je zabudovaná vedle sporáku, často se otevírá, je plná k prasknutí, neodmrazuje se, laboratoř reálný stav? Bude spotřeba v reálném provozu vyšší? nižší?

7 Hodnotící nástroje energetické náročnosti budov 1. REÁLNÝ STAV BUDE JINÝ. Na objekt působí také celá řada vlivů - svítí slunce, je stíněný objekty, lidé otvírají okna, zatahují žaluzie, systémy TZB se automaticky regulují, laboratoř reálný stav Bude spotřeba v reálném provozu vyšší? nižší? DYNAMICKÉ SIMULACE?

8 Výpočet ENB dynamické matematické modely Dynamické simulační modely 1. - dynamický výpočet zohledňuje časovou závislost parametrů -proměnné okrajové podmínky (klimatické, chování uživatel, větrání) - předpověď reálného chování budovy - hodnocení kvality vnitřního prostředí - řešení nestandardních případů - výpočetní krok: ~ min, hod nedýchatelno teplo zima

9 Dynamické matematické modely postup výpočtu Vstupní parametry Průběh teploty Dynamický výpočet Výstupní parametry 1. teplota o C Sys load (kw) rok (8760 hodin) hodinová klimatická data tvar objektu a orientace neomezené množství zón vlastnosti konstrukcí c, λ, ρ uživatelské profily (pohyb osob) vnitřní zisky, produkce vlhkosti, produkce CO 2 posouzení vlivů: zateplení, výměna oken, větrání, 20 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Date: Fri 01/Jan to Fri 31/Dec Room heating plant sens. load: (panel_vvueta_praha_197aps) roční spotřeba tepla na vytápění pomocné energie (chlazení, osvětlení, elektřina) hodinové průběhy teplot PPD, PMV CO 2, rh systémy TZB

10 Dynamické matematické modely přehled softwaru Komplexní analýza chování budovy 1. ECOTECT stínění objektů byty v dolních patrech mají menší solární pasivní zisky vzimě větší spotřebu energie na vytápění

11 Dynamické matematické modely přehled softwaru Komplexní analýza chování budovy 1. IES<VE> SketchUp - 3D model další SW: ESP-r, ENERGY+,

12 Dynamické matematické modely přehled softwaru Analýza dílčích komponent 1. CFD - PV*Sol T*Sol chování vnitřního prostředí (proudění vzduchu) další SW: TRNSYS, Fluent, výpočet solárních systémů

13 1. Příklady využití dynamických simulací

14 1) Spotřeba tepla na vytápění jednotlivých bytů IES<VE> 1. - vícezónový simulační model, 12 typových zón v objektu - tvorba 3D modelu: SketchUp - dynamický výpočet: č IES<VE> - porovnání vlivu zateplení jednoltivých bytů

15 1) Spotřeba tepla na vytápění jednotlivých bytů IES<VE> Jednozónový model Spotřeba tepla na vytápění spotřeba tepla (MWh) tl. tepelné izolace od 1 do 30 cm Vícezónový model IES<VE> horní a krajní byty velké spotřeba tepla (MWh) střední byty malé 0 tl. tepelné izolace od 1 do 30 cm

16 2) Letní přehřívání místností IES<VE> 1. - zateplení objektu přehřívání bytů??? kterých??? - vícezónový model - řešení: použití markýzy? 26 C počet hodin> spotře eba tepla [kwh] ( ) tloušťka tepelné izolace [m] tloušťka tepelné izolace [m]

17 3) Vliv zasklívání lodžií Flovent - validace modelu: měření v panelovém objektu Ondříčkova, Praha lodžie zasklená se spárami mezi skly - měření - teploty vzduchu na lodžii - teploty vzduchu v exteriéru - povrchové teploty zasklení - povrchové teploty v rohu lodžie -relativní eat vlhkosti na lodžii - relativní vlhkosti v exteriéru

18 3) Vliv zasklívání lodžií výsledky měření 1. - výsledky měření: teplota na lodžii o ~ 5 C vyšší než v exteriéru 30,0 při te < 0 C překročeny hodnoty rosného bodu kondenzace zavřená lodžie otevřená lodžie zavřená lodžie 25,0 20,0 5,0 15,0 pokoj1 10,0 0 pokoj2 zaskle lodžie exterier rosný bod v lodžii 21:00:00 0:00:00 3:00:00 6:00:00 9:00:00 12:00:00 15:00:00 18:00:00 21:00:00 0:00:00 3:00:00 6:00:00 9:00:00 12:00:00 15:00:00 18:00:00 21:00:00 0:00:00 3:00:00 6:00:00 9:00:00 12:00:00 15:00:00 18:00:00 21:00:00 0:00:00 3:00:00 6:00:00 9:00:00 12:00:00 15:00:00 18:00:00 21:00:00 0:00:00 3:00:00 6:00:00 0,0-5,0-10,0

19 3) Vliv zasklívání lodžií Flovent Flovent - modelování proudění vzduchu - spára mezi skly o šířce 0,5; 1; 2 mm 1. - závislost průtoku vzduchu na p - výpočet spárové průvzdušnosti p = 5 Pa

20 3) Vliv zasklívání lodžií Flovent IES<VE> - porovnání bytů s a bez zasklené lodžie -různé tepelně-technické vlastnosti konstrukcí 1. - snížení tepelné ztráty prostupem ve všech variantách (21-37%) - teplota na lodžii závisí na výměně vzduchu - vysoká teplota na lodžii nižší ztráta prostupem vyšší ztráta větráním (konc. CO) 2 -zavřené zasklení větší výměna vzduchu vyšší ztráta - je nutné vyměňovat vzduch mezi exteriérem a lodžií! byt vpůvodním stavu byt se zasklenou lodžií

21 4) Rovnotlaké větrání s rekuperací tepla IES<VE> porovnání spotřeby energie rovnotlakých systémů větrání v panelových domech 1. lokální rekuperace centrální rekuperace tepla ventilátor s frekvenčním měničem ( Kč/byt) s dvěma stupni otáček ( Kč/byt) x přirozené větrání

22 4) Rovnotlaké větrání s rekuperací tepla IES<VE> Modelovaný byt m 2 obytné plochy 4 osoby profil užívání klimatická databáze regulace průtoku vzduchu dle CO 2 Dg dynamická simulace potřeba tepla na větrání (kwh/rok) pomocné energie (ventilátory)

23 4) Rovnotlaké větrání s rekuperací tepla IES<VE> Výsledky simulace: tepelná ztráta větráním kwh/rok (27 kwh/m 2.rok) otopné období 360 kwh/rok (5 kwh/m 2.rok) otopné období + spotřeba elektrické energie na pohon ventilátorů Dg 2 otáčkový ventilátor s frekvenčním měničem 400 kwh/rok 280 kwh/rok

24 5) Solární energie - ECOTEC výpočet dopadající sluneční energie [kwh/rok] na plochu fasády 1. množství solárních zisků v objektu posouzení PVE instalací analýza vlivu venkovního a vnitřního stínění studie osvětlení, oslunění

25 1. Měření

26 1) Sledování vnitřního klimatu v bytě kontinuální měření 4 měsíce (srpen prosinec) 1. byt 3+1, VVU ETA, Praha Prosek 70 % času nad hranicí 1000 ppm (Vyhláška č. 268/2009 Sb.)

27 2) Větrání pomocí rotačních hlavic 1. měření na panelovém domě měření v laboratorních podmínkách výrobci udávají závislost průtoku vzduchu na rychlosti větru tlaková charakteristika hlavice - dopravní tlak > tlaková ztráta potrubní sítě (panelové domy: nad 100 Pa) -průtok vzduchu > potřeba (25 m 3 /h na osobu)

28 2) Měření efektivnosti rotačních hlavic in-situ 1. objekt: panelový dům T06B,14 NP Praha, ul. Vavřenova 2 větrací průduchy (kuchyň, koupelna) průduchy zakončeny rotační hlavicí vyměněná plastová okna s mikroventilací měření efektivnosti větrání ve třech režimech otáčení hlavice zabržděná rotační hlavice odbržděná hlavice (5,5 m/s) nahrazení hlavice ventilátorem s přidaným elektromotorkem a ve dvou režimech oken zavřená otevřená na polohu větračka

29 2) Měření efektivnosti rotačních hlavic in-situ 1. průtok vzduchu na výústce v koupelnách a) zabržděná hlavice 3-27 m 3 /h b) odbržděná hlavice 6-27 m 3 /h c) centrální ventilátor m 3 /h

30 2) Měření efektivnosti rotačních hlavic na měřící trati měřící trať: 3 m, Ø 315 mm 1. hybridní hlavice elektormotorek 7 W vtoková dýza (sání) měření: dopr ravní tlak [Pa] Tlaková charakteristika hlavice 10 Pa << 100 Pa!!! průtok vzduchu [m 3 /h]

31 1. Závěr

32 Závěry 1. Simulace - dynamické modely poskytují přesnější výsledky než statické (spotřeba energií ekonomické hodnocení) - výměna vzduchu (tepelná ztráta větráním) - hodnocení vnitřního klimatu -zpřesnění vstupů do parametrického modelu Měření - validaci matematických modelů -výběr jednotlivých úsporných opatření pro analýzu

33 Děkujeme za pozornost, těšíme se na případné otázky Výzkumný kolektiv EkoWATT

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

Energetická náročnost budov a současná legislativa. Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze

Energetická náročnost budov a současná legislativa. Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Energetická náročnost budov a současná legislativa Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Obsah prezentace Úvod do problematiky hodnocení ENB Legislativní pozadí

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Rodinný Dům, Nova 101, zádveří, okna, přístěna Hodnocení budovy Nova 101, typový průkaz pro vhodné okrajové podmínky, vchod na sever stávající stav po realizaci doporučení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŘADOVÉ DOMY 30 /25 P Hodnocení budovy IMOS Development, Králův Dvůr, 267 01 stávající stav po realizaci doporučení Celková podlahová plocha: 108 m 2 0 50 51 97 98 142

Více

Fakulta stavební. výuková pomůcka pro práci s NKN. Ing. Miroslav Urban, PhD. Praha 2011. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Fakulta stavební. výuková pomůcka pro práci s NKN. Ing. Miroslav Urban, PhD. Praha 2011. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Energetická náročnost budov a NKN výuková pomůcka pro práci s NKN Ing. Miroslav Urban, PhD. Praha 2011 Evropský sociální fond Evropský sociální fond

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Manuál pro využití výpočetního nástroje NKN

Manuál pro využití výpočetního nástroje NKN ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Manuál pro využití výpočetního nástroje NKN Ing. Miroslav Urban, Ph.D. Praha 2010 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Metodika výpočtu energetické

Metodika výpočtu energetické České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Metodika výpočtu energetické náročnosti budov v ČR prof.ing.karel Kabele, CSc. ENEF 2008 Globáln lní oteplování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING SERVICES OPTIMALIZACE SPOTŘEB ENERGIE V

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Objekt: Bytový dům Za Sokolovnou 9 sekce C, D, E Praha 6 - Suchdol Adresa: Za Sokolovnou 9, Praha 6 - Suchdol Vlastník: Společenství pro dům

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU Název publikace Referenční číslo Průkaz

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ KRASOBRUSLAŘSKÉ HALY ENERGY EVALUATION OF THE FIGURE SKATING HALL

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ KRASOBRUSLAŘSKÉ HALY ENERGY EVALUATION OF THE FIGURE SKATING HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING SERVICES ENERGETICKÉ HODNOCENÍ KRASOBRUSLAŘSKÉ

Více

Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla

Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 21.11.2013 Ing. Zdeněk Zikán 1 21.11.2013 Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 2

Více

Ing. Jiří Hirš, CSc.

Ing. Jiří Hirš, CSc. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Ing. Jiří Hirš, CSc. Hodnocení budov z hlediska spotřeby a potřeby energie Evaluation of buildings according energy consumption

Více

Větrání. Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 1

Větrání. Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 1 Větrání Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 1 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 2 Segmenty výrobního programu větrací jednotky s rekuperací tepla rekuperační výměníky tepla vzduch-vzduch větrání velkokuchyní větrání

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Pro účely programu

Více

a) požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele a výpočtovou metodu stanovení energetické náročnosti budov,

a) požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele a výpočtovou metodu stanovení energetické náročnosti budov, Vyhláška č.148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov Vyhláška č. 148-2007 o eneretické náročnosti budov 1 Legislativa ČR Předmět úpravy Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1),

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Typické parametry technických systémů pro hodnocení energetické náročnosti budov. Závěrečná výzkumná zpráva. DATUM: prosinec 2012

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Typické parametry technických systémů pro hodnocení energetické náročnosti budov. Závěrečná výzkumná zpráva. DATUM: prosinec 2012 Publikace je zpracována z dotací Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 část D.2 Státní program EFEKT 2012 prosinec 2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV:

Více

Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb.

Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/20 Sb. Zpracovatel ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Thákurova 7, 66 29 Praha 6

Více

Analýza měřené spotřeby energie na vytápění ve vazbě na výpočet energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb.

Analýza měřené spotřeby energie na vytápění ve vazbě na výpočet energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Třinecká 124 273 43 Buštěhrad Analýza měřené spotřeby energie na vytápění ve vazbě na výpočet energetické náročnosti

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 2. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 2. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 2 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal

Více

REVIZE ZÁKONA O ÚSPORÁCH ENERGIÍ

REVIZE ZÁKONA O ÚSPORÁCH ENERGIÍ REVIZE ZÁKONA O ÚSPORÁCH ENERGIÍ A NAVAZUJÍCÍCH DOKUMENTŮ ENERGETICKÝ AUDIT, PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, ENERGETICKÝ POSUDEK Seminář České komory lehkých obvodových plášťů 18. ledna 2012. Ing.

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Společenství vlastníků jednotek Komenského 580

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Společenství vlastníků jednotek Komenského 580 [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Komenského 580, 289 23 Milovice - Mladá Společenství vlastníků jednotek Komenského 580 Komenského

Více

INTELIGENTNÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ. Zpráva k odborným workshopům

INTELIGENTNÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ. Zpráva k odborným workshopům INTELIGENTNÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ Zpráva k odborným workshopům Pracovní skupina VŠB-TUO, FAST: Brudná Veronika Děrkas Ivo Fohler Radek Huňková Veronika Charvát Jan Labaj Michal Lavička Slavomír Pauk

Více

Energeticky efektivní chlazení budov

Energeticky efektivní chlazení budov Energeticky efektivní chlazení budov Ing. Miloš Lain, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Třinecká 1024 273 43 Buštěhrad milos.lain@fs.cvut.cz Září

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Pro účely programu Nová zelená úsporám 2013 se rozumí:

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov II. část

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov II. část Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov II. část Ing. Jan Pejter ENVIROS, s. r. o., Praha 1 Návrh vyhlášky o ENB Podrobnosti výpočtové metodiky Referenční budova

Více

Energetický audit. Panelový bytový dům. Oblá 14. Nový Lískovec, Brno. Brno, únor 2003

Energetický audit. Panelový bytový dům. Oblá 14. Nový Lískovec, Brno. Brno, únor 2003 Panelový bytový dům Oblá 14 Nový Lískovec, Brno Brno, únor 2003 Zpracoval: Ing. Hana Kuklínková Ing. Jiří Hirš, CSc. Ing. Ladislav Bárta, CSc. Ing. Radim Drápal Ing. Václav Hrubý Ing. Petr Machynka Ing.

Více