Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová"

Transkript

1 Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty UP

2 Habermasovy předpokladyp Modernizaci společnosti nestačí vysvětlovat jen pomocí systémových teorií a systémov mové racionality,, ale je nutné ji vysvětlovat i prostřednictv ednictvím teorie jednání (komunikativní racionalitou a vzrůstaj stající racionalitou žitého světa).

3 Habermasovo pojetí žitého světa Modernizace narušení tradiční jednoty člověka a světa interpretace, nikoliv apriorní nereflektovaná přesvědčení v pozadí. Komunikativně dosahovaná shoda (dorozumění), nikoliv normativně dosažený konsensus. Tři světy, tři nároky na platnost. Komunikativní jednání má reflexivní vazbu ke všem třem světům.

4 Tři i světy, tři i složky žitého světa, komunikativní jednání svět obsah jednání platnost 1. objektivní okolnosti, jevy, věci 2. sociální (1. kultura, 2. společnost) 3. subjektivní (3. osobnost) mezilidské vztahy teleologické normativní pravdivost správnost žité zkušenosti dramaturgické věrohodnost (upřímnost) komunikativní integruje tři světy obsahuje interpretaci opírá se o žitý svět (sdílené vědění) dorozumění : komunikativně dosažená shoda účastníků ohledně platnosti

5 Diferenciace žitého světa 1. Zmenšuje prostor pro netematizovaná přesvědčení v pozadí a rozšiřuje prostor pro komunikativní jednání,, které usiluje o dorozumění a které má reflexivní vazbu k objektivnímu, sociáln lnímu i subjektivnímu světu;

6 2. Není už možné spolehnout se na apriorní tradicí vytvořen ené společně sdílen lené vědění, je nutná interpretace a vyjednávání společných definic situací. Posun od Schütze k Meadovi a symbolickému mu interakcionismu historická variabilita invariantních struktur a procesů LW, diferenciace LW a významů. Žitý svět je místo, kde probíhá dějinný proces diferenciace obrazů světa; nesmí to být strnulý koncept, který neukazuje proces utváření významů. Žitý svět je třeba chápat jako místo, kde probíhá komunikativní jednání, interpretace a vyjednávání definic situací.

7 Kvalitativní výzkum mezigeneračních proměn n LW Respondenti: přirozené generace na Hlučínsku dědeček/babička: ka: narození koncem 30. a začátkem 40. let 20. stol. otec/matka: narození v polovině 60. let a počátkem 70. let syn/dcera: narození koncem 80. a počátkem 90. let

8 Kde je Hlučínsko?

9

10 Historický kontext Hlučínska Součást Rakouska, 1742 připojeno p k Prusku, 1871 součást st Německa N (Moravci; Prajzáci) 1920: připojenp ipojení k Československu 1938: opětn tné připojení k NěmeckuN 1945: opětn tné připojení k Československu

11 Specifičnost Hlučínska Tradičně konzervativní pospolitost (vysoká religiozita, rodina a práce jako základnz kladní hodnoty, pruský duch, disciplinovanost) Autochtonnost, uzavřenost vůčv ůči i vnějšku, stigmatizace Silná mezigenerační solidarita Silná sociáln lní integrace Moravština

12 Základní statistické údaje 67 tisíc c obyvatel (0,64 % obyvatel ČR), 27 obcí, 300 km 2 Ve srovnání s celkem ČR R téměřt dvojnásobný podíl l vyučených a poloviční podíl l lidí s VŠV vzděláním. 80 % se deklaruje jako věřv ěřící (z toho 75 % se hlásí ke katolické církvi) 88 % se hlásí k české národnosti

13 Kdo na Hlučínsku interpretuje? Místní elity: : farář,, starosta, učitelu Mladá generace: : jejich reflexivita se projevuje v realizovaném či i plánovan novaném způsobu života (emancipační kroky). Středn ední a nejstarší generace je nucena reflektovat nové postoje mladé generace k náboženství,, k rodinné solidaritě,, ke kulturní tradici, k utvářen ení osobní identity apod.

14 Prostor pro komunikativní jednání 1. vzniká diferenciací žitého světa; 2. vzniká také např.. sociáln lně neoček ekávaným jednáním m dospělých dětí, d, které tím narušuj ují původní apriorní shodu o normativní správnosti jednání v dané komunitě (reflexe kritéria ria správnosti v sociáln lním m světě). Středn ední generace se pokouší o dorozumění se svými dětmi d a je nucena podrobit reflexi také svůj subjektivní svět.

15 3. vzniká pronikáním m systémových procesů do žitého světa; např.. politika liberalismu vede k liberáln lní výchově a socializaci, a ta vede k sociáln lní změně: : rozvolňuje rodinné vztahy a zeslabuje dorozumění mezi generacemi.to vede ke komunikativnímu jednání,, které je primárn rně orientováno no na dorozumění. Respondenti středn ední generace se pokoušej ejí o dosažen ení dorozumění s dospělými dětmi, d které jednají sociáln lně neoček ekávaně.. Komunikativním m jednáním m se vztahují k souřadnicov adnicové soustavě všech třít světů.

16 Jak se tedy měním žitý svět? Kultura: interpretací se měním zásoba vědění,, symbolické významy a kulturní tradice (chození do kostela, domácí práce, šikovnost rukou, předp edávání dovedností); vznikají nová interpretační schémata, která poskytují možnost pro nové interpretace kulturní tradice.

17 Společnost: to, co bylo tradičně zdrojem sociáln lní integrace a solidarity (nábo boženství,, historická zkušenost, kolektivní identita) se stává předmětem reflexe a interpretace; měním se sociáln lní normy, řád d legitimizace. Chození do kostela přestp estává být nereflektovanou sociáln lní normou a stává se předmp edmětem interpretace.

18 Osobnost: zvyšuj ují se kompetence mluvit a jednat a tudíž možnost účasti na procesech dorozumění (komunikativní jednání); proměny socializace (od tradiční k liberáln lní) ) vedou k utvářen ení jiných než tradičních osobních identit; To zpětn tně ovlivňuje procesy kulturní reprodukce (snad i produkce) i procesy sociáln lní integrace (podpory solidarity) a utvářen ení sociáln lních norem.

19 Děkuji za pozornost.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Aktivní hranice a evropeizace veřejné sféry Jak stejný může být i jiný a naopak 1

Aktivní hranice a evropeizace veřejné sféry Jak stejný může být i jiný a naopak 1 Aktivní hranice a evropeizace veřejné sféry Jak stejný může být i jiný a naopak 1 Karel B. Müller 2 Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha Active Border and the Europeanisation of

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ 60 VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ Abstrakt: Studie se zabývá řešením dílčího cíle 4 projektu LC 06046 Centra základního výzkumu školního vzdělávání, zaměřeného na zjišťování vzdělávacích potřeb a požadavků

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Kodex Charity Česká republika

Kodex Charity Česká republika Kodex Charity Česká republika Preambule 1. Tento kodex je určen v první řadě všem dobrovolným i placeným pracovníkům Charity ČR (dále jen Charita), kteří jsou jakýmkoliv způsobem zapojeni do její činnosti

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

MOŽNÁ JÁ VE STŘEDNÍ ADOLESCENCI

MOŽNÁ JÁ VE STŘEDNÍ ADOLESCENCI MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA PSYCHOLOGIE Diplomová práce obor psychologie MOŽNÁ JÁ VE STŘEDNÍ ADOLESCENCI Vypracovala: Bc. Marie Myšáková Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Macek,

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více