ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013"

Transkript

1 Obec Mrakov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Mrakov ulice, č.p. cp. 105 obec Mrakov PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h 9m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8

2 I. PLNENI ROZPOCTU PRIJMU Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Danove prijmy , , ,82 Nedanove prijmy , , ,07 Kapitalove prijmy , , ,00 Prijate transfery , , ,75 Prijmy celkem , , ,64 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Dan z prij.fyz.osob ze zav.cinnosti a fun.poz , , , Dan z prijmu fyz.osob ze samost. vydel.cinnosti , , , Dan z prijmu fyzickych osob z kapital.vynosu , , , Dane z prijmu fyzickych osob , , , Dan z prijmu pravnickych osob , , , Dan z prijmu pravnickych osob za obce , , , Dane z prijmu pravnickych osob , , ,14 11 Dane z prijmu, zisku a kapitalovych vynosu , , , Dan z pridane hodnoty , , , Obecne dane ze zbozi a sluzeb v tuzemsku , , ,27 122a3 Zvl.dane a popl. ze zbozi a sluzeb v tuzemsku 12 Dane ze zbozi a sluzeb v tuzemsku , , , Poplatky za znecistovani ovzdusi 2 000, , Poplatky a odvody v oblasti zivotniho prostredi 2 000, , Poplatek za provoz systemu shrom...komun.odpadu , , , Poplatek ze psu , , , Poplatek ze vstupneho 5 000, , , Mistni poplatky z vybranych cinnosti a sluzeb , , , Odvod z loterii a podob.her krome vyher.hrac.pris , , , Ostatni odvody z vybranych cinnosti a sluzeb , , , Spravni poplatky , , , Spravni poplatky , , ,00 13 Dane a poplatky z vybranych cinnosti a sluzeb , , , Dan z nemovitosti , , , Dane z majetku , , ,71 15 Majetkove dane , , , Nerozuctovane, neindentif. a nezaradit.dan.pri , , Ostatni danove prijmy 6 688, ,08 17 Ostatni danove prijmy 6 688, ,08 1 Danove prijmy (soucet za tridu 1) , , , Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , , Prijmy z prodeje zbozi (jiz nakoup. za uc.prod) 100,00 15, Ostatni prijmy z vlastni cinnosti 2 000, , Prijmy z vlastni cinnosti , , , Prijmy z pronajmu pozemku , , , Prijmy z pronajmu ost.nemov. a jejich casti , , , Prijmy z pronajmu majetku , , , Prijmy z uroku (cast) , , , Vynosy z financniho majetku , , ,40 21 Prijmy z vl.cinn.a odvody preb.org.s prij.vzt , , , Prijate pojistne nahrady , , Prijate nekapitalove prispeky a nahrady , , , Ostatni nedanove prijmy , , , Pr.z uhrad dobyv.prostoru a z vydobytych neros , , , Prijmy z vyuz.vyhrad.prav k prirodnim zdrojum , , , h 9m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8

3 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 23 Prijmy z prod.nekap.maj.a ost.nedanove prijmy , , ,29 2 Nedanove prijmy (soucet za tridu 2) , , , Prijmy z prodeje pozemku , , , Prijmy z prod.dlouhodob.majetku (krome drobn.) , , ,00 31 Prijmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.prijmu , , ,00 3 Kapitalove prijmy (souc.za tridu 3) , , ,00 Vlastni prijmy (trida 1+2+3) , , , Neinv.prij.transf.z vseob.pokl.spravy st.rozp , , Neinv.prij.tra.ze SR v ramci souhrn.dot.vztahu , , , Neinv.prij.transf.ze statnich fondu , , , Neinv.prij.transf.od ver.rozp.ustredni urovne , , , Prevody z rozpoctovych uctu , Prevody z vlastnich fondu ,00 41 Neinvesticni prijate transfery , , , Inv.prij.transf.ze statnich fondu , , Investicni prijate transf.od ver.r.ustr.urovne , , Investicni prijate transfery od kraju , , Invest.prij.tra.od ver.rozp.uzemni urovne , ,00 42 Investicni prijate transfery , ,09 4 Prijate transfery (soucet za tridu 4) , , ,75 Prijmy celkem (tridy ) , , , h 9m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8

4 II. PLNENI ROZPOCTU VYDAJU Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Bezne vydaje , , ,90 Kapitalove vydaje , , ,94 Vydaje celkem , , ,84 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , , Ostatni platy 7 500, , Platy , , , Ostatni osobni vydaje , , , Odmeny clenu zastupitelstev obci a kraju , , , Ostatni platby za provedenou praci , , , Pov.poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , , Povinne pojistne na verejne zdravotni pojisteni , , , Povinne pojistne na urazove pojisteni 5 000, , , Ost.pov.poj.placene zamestnavatelem 4 000, , Povinne pojistne placene zamestnavatelem , , ,00 50 Vydaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Potraviny 2 000,00 214, Ochranne pomucky 3 000, , , Knihy, ucebni pomucky a tisk , , , Drobny hmotny dlouhodoby majetek , , , Nakup materialu jinde nezarazeny , , , Nakup materialu , , , Uroky vlastni , , , Uroky a ostatni financni vydaje , , , Studena voda , , , Plyn , , , Elektricka energie , , , Pohonne hmoty a maziva , , , Nakup ostatnich paliv a energie 8 974, Nakup vody, paliv a energie , , , Sluzby post 4 000, , , Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci , , , Sluzby peneznich ustavu , , , Sluzby skoleni a vzdelavani , , , Nakup ostatnich sluzeb , , , Nakup sluzeb , , , Opravy a udrzovani , , , Cestovne (tuzemske i zahranicni) 644,00 644, Pohosteni , , , Ostatni nakupy , , , Poskyt.neinvesticni prisp.a nahrady (cast) 8 000, , , Vydaje na dopravni uzemni obsluznost , , , Vecne dary , , , Vydaje souv.s neinv.nak.,prisp.,nahr.a vec.dary , , ,00 51 Neinvesticni nakupy a souvisejici vydaje , , , Neinv.transf.obcanskym sdruzenim , , , Neinv.transf.neziskovym a podobnym organizacim , , , Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz , , , Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz , , ,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacim , , , Ost.neinv.transf.ver.rozpoctum uzemni urovne , , , h 9m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8

5 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 532 Neinv.transfery ver.rozpoctum uzemni urovne , , , Neinvesticni prispevky zrizenym PO , , , Neinv.transfery prisp.a podobnym organizacim , , , Prevody vlastnim rozpoctovym uctum , Prevody vlastnim fondum , Nakup kolku 2 000, , Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu , , , Uhrady sankci jinym rozpoctum 6 000, , Vydaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 5 000, , , Ost.neinv.transfery jinym verejnym rozpoctum , , ,71 53 Neinv.transfery a nektere dalsi platby rozp , , , Ostatni neinvesticni vydaje jinde nezarazene , , , Ostatni neinvesticni vydaje , , ,00 59 Ostatni neinvesticni vydaje , , ,00 5 Bezne vydaje (trida 5) , , , Ostatni nakup dlouhodobeho nehmotneho majetku , , , Porizeni dloudodobeho nehmotneho majetku , , , Budovy, haly a stavby , , , Porizeni dlouhodobeho hmotneho majetku , , ,51 61 Investicni nakupy a souvisejici vydaje , , , Investicni transfery obcim 2 600, , Inv.transf.ver.rozpoctum uzemni urovne 2 600, ,43 63 Investicni transfery 2 600, ,43 6 Kapitalove vydaje (souc.za tridu 6) , , ,94 Vydaje celkem (trida 5+6) , , ,84 Saldo prijmu a vydaju (Prijmy-Vydaje) , , , h 9m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8

6 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Kratkodobe financovani z tuzemska Zmena stavu kratkod. prostr.na bank.uctech(+/-) , , ,47- Dlouhodobe financovani z tuzemska Uhrazene splatky dlouhod. prijatych pujcek (-) , , ,33- Opravne polozky k peneznim operacim Operace z peneznich uctu organizace nemajici charakter prijmu a vydaju vlad.sektoru (+/-) ,00- FINANCOVANI (soucet za tridu 8) , , ,80- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Zakladni bezny ucet USC , , , ,47- Bezne ucty fondu USC Bezne ucty celkem , , , ,47- Terminovane vklady dlouhodobe Terminovane vklady kratkodobe V. PENEZNI FONDY - INFORMATIVNE Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Pocatecni zustatek Prijmy celkem Vydaje celkem Obrat Konecny zustatek (rozdil rozpoctu) Zmena stavu Financovani - trida 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodoby nehmotny majetek Software , ,37 Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek , ,00 Dlouhodoby hmotny majetek odpisovany Stavby , , ,75 Samostatne movite veci a soubory movitych veci , , ,79 Drobny dlouhodoby hmotny majetek , , ,89 Dlouhodoby hmotny majetek neodpisovany Pozemky , , ,11 Nedokonceny a porizovany dlouhodoby majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek , , ,00 Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek , , ,64 Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny a hmotny majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek , ,00- Opravky k dlouhodobemu nehmotnemu majetku Opravky k softwaru , ,65- Opravky k ostatnimu dlouhodobemu nehmotnemu majetku , , ,00- Opravky k dlouhodobemu hmotnemu majetku Opravky ke stavbam , , ,70- Opravky k samostatnym movitym vecem a souborum movitych veci , , , h 9m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8

7 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravky k drobnemu dlouhodobemu hmotnemu majetku , , ,89- Material Material na sklade , , ,10 Opravne polozky k pohledavkam Opravne polozky k dlouhodobym pohledavkam z ruceni 200,00-400,00-600,00- Opravne polozky k odberatelum , , ,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Prevody z rozpoctovych uctu , Investicni prijate transfery od kraju , , Ostatni neinvesticni transfery verejnym rozpoctum uzemni urovne , , , Prevody vlastnim rozpoctovym uctum , Vydaje z financniho vyporadani minulych let mezi krajem a obcemi 5 000, , , Investicni transfery obcim 2 600, ,43 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu 3 419,40 x 3 419,40 x Nakup ostatnich sluzeb x 3 419,40- x 3 419, , , , , Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu ,51 x ,51 x Nakup ostatnich sluzeb x ,51- x , , , , , Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu 0,00 x 0,00 x Investicni prijate transfery ze statnich fondu ,60 x ,60 x Nakup ostatnich sluzeb x 0,00 x 0, Budovy, haly a stavby x ,60- x , , , , , Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu 0,00 x 0,00 x Investicni prijate transfery ze statnich fondu ,49 x ,49 x Nakup ostatnich sluzeb x 0,00 x 0, Budovy, haly a stavby x ,49- x , , , , , Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR ,75 x ,75 x Ostatni osobni vydaje x ,00- x , Nakup materialu j.n. x 283,00- x 283, Elektricka energie x 1 374,00- x 1 374, Nakup ostatnich sluzeb x 1 179,75- x 1 179, Cestovne (tuzemske i zahranicni) x 400,00- x 400, Pohosteni x 1 848,00- x 1 848, Vydaje finan. vypor. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 1 921, volby prezidenta , , , , Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR ,00 x ,00 x Ostatni osobni vydaje x ,00- x , Nakup materialu j.n. x 157,00- x 157, Elektricka energie x 581,00- x 581, Sluzby post x 47,00- x 47, Nakup ostatnich sluzeb x 2 536,00- x 2 739, Cestovne (tuzemske i zahranicni) x 244,00- x 244, Pohosteni x 1 056,00- x 1 056, Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu CR , , , , Vydaje finan. vypor. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 2 873, Volby ZOPK a Senat 0,00 0,00 0, , h 9m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8

8 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech a a to pracovníky odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Přezkoumání provedly kontrolorky p. J. Volfíková a p. H. Škoríková. Při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mrákov za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Podíl pohledávek na rozpočtu ÚSC je 1,65 %, podíl závazků na rozpočtu ÚSC je 38,49 % a podíl zastaveného majetku je 6,38 %. Kompletní zápis z přezkoumání hospodaření je k dispozici na obci Mrákov. X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Obec Mrákov je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací ZŠ Mrákov a MŠ Mrákov. ZŠ Mrákov hospodařila s výsledkem ,30 Kč z hlavní činnosti a tento výsledek bude převeden do rezervního fondu ve výši ,30 Kč. Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti ve výši ,60 Kč bude převeden do rezervního fondu ve výši ,60 Kč a do fondu odměn ve výši 7 400,- Kč. MŠ Mrákov hospodařila s výsledkem ,02 Kč a tento výsledek bude v plné výši převeden do rezervního fondu. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Obec Mrákov obdržela dotaci ze SZIF a to na modernizaci družiny v ZŠ Mrákov. Celková výše dotace byla ,- Kč z toho na investiční část bylo ,09 Kč a neinvestiční část /úprava zeleně před družinou/ ve výši ,91 Kč. Celkové náklady na tuto akci byly ,71 Kč. Dále obec získala dotaci od KUPK z Programu obnovy venkova na vybudování učebny dílen v ZŠ Mrákov a to ve výši ,- Kč. V roce 2013 bylo na tuto akci vynaloženo ,56 Kč. Akce má být ukončena do 10/2014. Obec dokončila a do majetku zařadila vodovod Smolov ve výši ,- Kč. Původně byl rozpočet na rok 2013 schválen jako schodkový, ale ve skutečnosti skončil rozpočet obce Mrákov za rok 2013 jako přebytkový a to ve výši příjmů ,64 Kč a ve výši výdajů ,84 Kč. Převod finančních prostředků mezi účty obce byl za rok 2013 ve výši ,- Kč a to jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů. Obec i nadále financuje akci Kanalizace v Mrákově v roce 2013 bylo prostavěno za ,27 Kč. Dále obec dluží firmě CHVAK Domažlice za práce na kanalizaci Mrákov částku ve výši ,- Kč a za vodovod Mrákov ve výši ,- Kč. Faktury jsou splatné v 6/2014. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Helena Duffkova Helena Duffkova Josef Janecek h 9m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, č.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Holenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00275727 název Obec Holenice ulice, č.p. čp. 71 obec Holenice PSČ, pošta 506 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DFZO XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Bečice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název Obec Bečice ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544493 název Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Mutenin 53 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 572560 název Obec Mutenin 53 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více