ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 11.04.2011"

Transkript

1 Licence: D7KI XCRGBZUC / ZUC ( / 01 Obec Horní Smrčné ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Horní Smrčné ulice, č.p. obec Horní Smrčné PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách

2 Daňové příjmy , ,00 Nedaňové příjmy , ,00 Kapitálové příjmy 2 500,00 Přijaté transfery , ,00 Příjmy celkem , ,00 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 8 700, Daně z příjmů fyzických osob , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmu právnických osob za obce 500, Daně z příjmů právnických osob , ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , Daň z přidané hodnoty , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , ,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , Ostatní poplatky a odv. v obl. živ. prost , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 6 000, Poplatek ze psů 500,00 600, Místní poplatky z vybraných činností a služeb 500,00 600,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 500, , Daň z nemovitostí , , Daně z majetku , ,00 15 Majetkové daně , ,00 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z vlastní činnosti , , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí , Příjmy z pronájmu majetku , , Příjmy z úroků (část) 4 500, , Výnosy z finančního majetku 4 500, ,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 5 000, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , Ostatní nedaňové příjmy , ,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , ,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , Příjmy z prodeje pozemků 2 500, Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 2 500,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 2 500,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 2 500,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , Neinv.přij.transf.ze státních fondů , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , , Inv.přij.transf.ze státních fondů ,00

3 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně ,00 42 Investiční přijaté transfery ,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , ,00 Příjmy celkem (třídy ) , ,00 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Běžné výdaje , ,00 Kapitálové výdaje Výdaje celkem , ,00 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 5021 Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , Ostatní platby za provedenou práci , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 500, , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 500, ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nákup materiálu , , Elektrická energie , , Nákup vody, paliv a energie , , Služby pošt 1 000, , Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, , Služby peněžních ústavů , , Nájemné 4 300, Nájemné za půdu 4 300, Nákup ostatních služeb , , Nákup služeb , , Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , Pohoštění , , Ostatní nákupy , , Věcné dary 2 000, Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 2 000,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , Neinvestiční transfery obcím , , Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 300,00 300, Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 500, Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 500,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , ,00 Výdaje celkem (třída 5+6) , ,00 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , ,00 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Krátkodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) , ,00- Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) ,00-

4 Dlouhodobé financování z tuzemska Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,00- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Základní běžný účet , , ,64 Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů , , ,64 Běžné účty celkem 7 333,99 8, ,53 Bankovní účty k limitům OS X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , ,76 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,60 Dlouhodobý finanční majetek Termínované vklady dlouhodobé 7 333,99 8,54 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Neinvestiční transfery obcím , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 300,00 300,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) (Příjmy) Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 8 200,00 x 8 179, ,00 0, , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů ,00 x , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 0, ,00 0, , Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,00 x , ,00 0, ,73

5 Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,00 x , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 0, ,00 0, , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 400,00 x 1 310, Nákup materiálu j.n. x 1 400, Sčítání lidu , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 9 100,00 x 9 047, Ostatní osobní výdaje x 6 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 500, Nákup materiálu j.n. x 900, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 100, Pohoštění x 500, Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 9 100, , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 8 100,00 x 8 056, Ostatní osobní výdaje x 6 200, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 500, Nákup materiálu j.n. x 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 800, Pohoštění x 500, Volby do zastupitelstva obce 8 100, , ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Marta Cahová Osoba odpovědná za rozpočet

6 Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Jaromír Křivánek Podpisový záznam statutárního zástupce h41m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o.

7 XCRGBZUC / ZUC ( / )

8 , , , , , , , , , ,18 410, , , , , , , ,00 540,00 540, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93

9 , , , , , , , , , , , , , , , ,00 503,00 563, , , , , , , , , , , , , ,00 255, ,00 410,00 410, , , , , , ,35-

10 8, ,89- Změna stavu bankovních účtů , ,35-8,54- X Konečný stav , , , , ,53 Ř ŘEVODY , ,00 255,00 ODNÍMU FONDU nost (Příjmy) (Výdaje) 8 179,27 x 8 179,27 0, ,80 x 0,00 x ,80 0, ,73 x ,73 0,00

11 ,20 x 0,00 x ,20 0, ,00 x x 1 310, , , ,00 x x 6 154,00 x 513,00 x 861,00 x 1 031,00 x 488, , , ,00 x x 6 516,00 x 144,00 x 136,00 x 772,00 x 488, , ,00 ŘENÍ S JEJICH

12 strana 1 / 1

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DFZO XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Bečice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název Obec Bečice ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Holenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00275727 název Obec Holenice ulice, č.p. čp. 71 obec Holenice PSČ, pošta 506 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544493 název Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, č.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více