Závěrečný účet obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce ----------------------------"

Transkript

1 OBEC Břežany Závěrečný účet obce Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok 2013: 1) Přehledná tabulka Rozpočet a hospodaření k ) Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha 3) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2013 (Výkaz FIN 2-12) 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v úřední dny - PO, ST hod.; hod. ÚT, ČT, hod.; hod. Vyvěšeno dne: Schváleno zastupitelstvem obce dne:

2 Závěrečný účet obce Břežany za rok 2013 Obec Břežany hospodařila do schválení rozpočtu obce na základě rozpočtového provizoria schváleného dne Rozpočet na rok 2013 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne v celkové výši příjmů ,00 Kč, výdajů ,00 Kč a financování ,00 Kč. K byl skutečný stav příjmů ,54 Kč, výdajů ,41 Kč a financování ,13 Kč. (po konsolidaci) Během roku přijalo obecní zastupitelstvo celkem 3 rozpočtová opatření. Celkový objem rozpočtových opatření byl ,00 Kč na straně příjmů, ,00 Kč na straně výdajů a ,00 Kč financování. Jednalo se především o dotace, které nebyly v rozpočtu, vyšší výběr daní, chodníky, zametač, mzdy na VPP, dětské hřiště v MŠ, opravy VO a dále o přesuny mezi paragrafy a položkami. Na základě příkazu starosty obce ze dne byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce. Inventarizační komise porovnala skutečný stav majetku s hodnotou vedenou v účetnictví obce a neshledala žádné rozdíly. Stálá aktiva obce činila k ,67 Kč, po korekci ,46 Kč. Výsledek hospodaření obce byl vyrovnaný. V roce 2013 obec Břežany přijala dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti z Úřadu práce ve výši ,00 Kč, dále dotaci JMK a SZIF na hospodaření v lesích ve výši ,10 Kč, dotaci na volby ve výši ,00 Kč, dotaci pro SDH Břežany ve výši ,00 Kč, dotaci na opravu chodník ve výši ,00 Kč a dotaci na snížení imisí (zametač) ve výši ,39 Kč. Obec Břežany měla v roce 2013 otevřeny 3 běžné účty, jejich zůstatek činil k poslednímu dni v roce ,80 Kč. Obec splácí dlouhodobý úvěr na výstavbu I. etapy kanalizace u WSPK Jindřichův Hradec ve výši ,00 Kč, zůstatek k činí ,71 a úvěr na rekonstrukci místní komunikace a chodníku u WSPK Jindřichův Hradec ve výši ,00 Kč, zůstatek k činí ,65. V roce 2013 byly provedeny 2 finanční kontroly u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Břežany, kterou provedla Auditorská kancelář Ing. Zdeňka Cahlíková, IČO: a nebyly shledány žádné nedostatky. Daňové příjmy (sdílené daně) byly vyšší díky zákonu o rozpočtovém určení daní o ,00 Kč proti rozpočtu, příjem daně z nemovitostí byl o ,00 Kč nižší proti rozpočtu. Kapitálové výdaje činily 57 % výdajů, výdaje na opravy činily 3%. Dluhová služba je ve výši 0,10. Dne byl proveden firmou AUDIT KORREKT s.r.o. Praha na základě smlouvy ze dne přezkum hospodaření obce s tímto závěrečným vyjádřením: Při přezkoumání hospodaření obce Břežany za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o přezkumu hospodaření obce byla vyvěšena na úřední tabuli obce a na elektronické úřední tabuli dne (www.obec-brezany.cz). Obec Břežany vlastní 76,41 ha lesa a hospodaří podle schváleného LHP. Zásoba dřeva dle LHP činí m 3, cena stanovená dle průměrné ceny dřeva pro rok 2013 (693,00 Kč/m3) vyhlášené Mze činí ,00 Kč. V loňském roce bylo vytěženo 100 m3 dřeva, tržby za prodané dříví činily ,00 Kč, dotace ,00 Kč a náklady na hospodaření ,00 Kč. Nedílnou součástí této závěrečné zprávy je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ze dne 14. února 2014, plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2012 (Výkaz FIN 2-12), Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha. Vyvěšeno dne: Sňato dne:

3 Rozpočet obce a hospodaření v roce 2013 k Příjmy: (v tisících Kč) paragraf rozpočet skutečnost Sdílené daně - (1111,1112,1113,1121,1211) Správní poplatky Poplatek ze psů Poplatek z veřejného prostranství Poplatek za odvoz odpadu Daň z nemovitostí Dotace ze SR na výkon státní správy ,6 160,6 Odvod výtěžku z provozování loterií Úhrada nákladů za žáky ZŠ a MŠ ,4 320 Byty - nájem Byty - služby Nájemné - nebytové prostory Úhrada za služby - nebytové prostory Příjmy z pronájmu pozemků Hřbitovní poplatky Příjmy z lesního hospodářství Prodej nemovitostí Ostatní neplánované a nahodilé příjmy Úroky Za kanalizační a vodovodní přípojky Třídění odpadů Dotace - VPP WEB - příspěvek VE Dotace - volby prezidenta, parlament 49 Dotace - hasiči 20 Dotace - lesy 17 Dotace - chodníky 4384 Snížení imisí (zametač) dotace ,6 Rozpočet celkem: ( v tisících Kč) rozp. skut. rozp. skutečnost Příjmy , ,60 Výdaje 9 322, ,6 Financování 1 380, ,0 Celkem , , , ,6 Zůstatek na běžných účtech k ,80 Kč Zůstatek úvěru k ,71

4 Zůstatek úvěru k ,65 Výdaje: (v tisících Kč) paragraf rozpočet skutečnost Základní a Mateřská škola Školní stravování (praní) Obecní knihovna Kultura Tělocvična - provoz Nájem tělocvičny Zdravotní středisko Byty - provoz, služby, opravy Veřejné osvětlení Hřbitov - opravy, zeleň Likvidace domovního odpadu Park, veřejné zeleň - údržba Sbor dobrovolných hasičů Obecní úřad ,6 v tom - provoz, opravy odměny členům zastupitelstva mzdy zaměstnanců OÚ sociální a zdravotní pojištění Lesní hospodářství Příspěvek na dopravní obslužnost - IDS Místní komunikace Nájemné - pozemky, rybníky Úroky, Břežanský vodovod - dotace Dešťová voda, čištění kanalizací, přípojky Příspěvek - DSO NIVA Příspěvek - Hrušovansko Projekt - imise - zametací vůz Oprava chodníků Poplatky za vodu - FÚ Příspěvek pro Zámek Břežany Volby prezidenta, do parlamentu 0 42 Finanční vypořádání z minulých let Příspěvek - Rekultivace skládky Pravice ,6 Financování: skutečnost paragraf rozpočet Splátka úvěru ,0 1260,0 Zůstatek na účtu - změna stavu ,0 Financování celkem 1 380, ,0 Vyvěšeno na úřední tabuli OÚ Břežany dne:

5 Schváleno Zastupitelstvem obce Břežany dne:

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2011 Zpráva o hospodaření za rok 2011

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2011 Zpráva o hospodaření za rok 2011 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2011 Zpráva o hospodaření za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2012

Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2012 Č.j.: 369/KN/12 Údaje o obci: Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2012 ( 17 zák. č. 250 /2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Identifikační číslo: 00572811 Název:

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

Obec Bantice. Závěrečný účet obce za rok 2009 IČ:00600113. Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010. Vyvěšeno dne : 21.5.

Obec Bantice. Závěrečný účet obce za rok 2009 IČ:00600113. Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010. Vyvěšeno dne : 21.5. Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2009 Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce : René Remeš Vyvěšeno dne : 21.5.2010 Zveřejněno elektronicky

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

Závěrečný účet. Obce Pravlov za rok 2012. Obsah: 1.Plnění rozpočtu. 2. Výsledek hospodaření. 3.Vyúčtování poskytnutých dotací

Závěrečný účet. Obce Pravlov za rok 2012. Obsah: 1.Plnění rozpočtu. 2. Výsledek hospodaření. 3.Vyúčtování poskytnutých dotací Závěrečný účet Obce Pravlov za rok 2012 Obsah: 1.Plnění rozpočtu 2. Výsledek hospodaření 3.Vyúčtování poskytnutých dotací 4.Hospodářská činnost obce 5.Hospodaření vlastní příspěvkové organizace 6.Přezkum

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011 Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Dyje

Více

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453.

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453. Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E R Y M I C E ZA ROK 2011 Závěrečný účet Obce Rymice je zpracován na základě ustanovení 43 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 17 ods. 1 až 7,

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více