Slovo zastupitele obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo zastupitele obce"

Transkript

1 5/2014 květen Obsah Slovo zastupitele obce Slovo místostarostky Slovo starosty informace k ČOV ZŠ a MŠ Hradec Blahopřejeme Vázalová Vlasta Řezanková Marie Nová Věra Reminger Josef Jarolím Bohumil Khásová Marie Hofman František Štanglová Marie Upozornění Víte, že... pod budovou ČD je nově umístěn kontejner na textil? Textil se do něj ukládá v taškách či pytlích, je možné do něj odkládat i boty a hračky. Po dobu nemoci starosty jsou úřední hodiny POUZE V PONDĚLÍ OD 13 DO 17 HOD. Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hradci. Vzhledem k zahájení stavby kanalizace bude od uzavřena silnice na Stod. Důležité kontakty po dobu výstavby ČOV a kanalizace: V pracovní dny zastihnete - stavební dozor - Ing. Vondraše na tel stavbyvedoucího - p. Vítovce na tel Slovo zastupitele obce Dobrý den občané. Jistě jste postřehli, že do hradeckého zpravodaje nepíše již jen pan starosta s paní místostarostkou, ale i jednotliví zastupitelé. Byli jsme osloveni, abychom napsali nějaký příspěvek do zpravodaje, případně poukázali na nějaké neduhy či nešvary nebo naopak poukázali na to, co se nám líbí. Nebojte se, nebudu psát o tom, jak rychle roste tráva, o odpadcích, o kanalizaci a rovněž nebudu chválit jednotlivé občany, protože kdybych chválil, m u s í m p o c hvá l i t v š e c h ny. Ka žd ý z Vás se nějakou měrou podílí na tom, jak tu v obci žijeme a jaké prostředí si tu vytváříme. Někdo se podílí více, jiný méně a někdo je za to obcí placen. Nelíbí se mi stav cesty od mostu směrem k lomu (Kaňoury). Možná, že i jinde v Hradci, je stav některé cesty podobný. Já se ale pohybuji nejčastěji zde. Když jedu autem osm, deset centimetrů hlubokou díru přejedu. Odnese to pneumatika, tlumiče, čep apod. Zničím si jen auto. Vjedu-li do takové díry na kole Slovo místostarostky Ráda bych poděkovala p. Jungovi za jeho příspěvek. Jak píše, všichni nejlépe známe tu část obce, kde bydlíme. I to byl jeden z důvodů, proč jsme apelovali na zastupitele, aby přispívali do HZ. Musím dát p. Jungovi za pravdu, že cesta podél potoka je ve špatném technickém stavu. Ten je způsoben hlavně špatným provedením plynofikace, kdy se v místech, kde plyn vede, silnice propadá. Bohužel stav silnice se výrazně zhoršuuje i tím, že je na komunikaci svedena dešťová voda z řady nemovitostí. Musíme tedy upozornit všechny, kdo mají svedené okapy na cestu, aby sjednali nápravu tak, jak určuje zákon. Tzn. svést vodu z nemovitosti na vlastní pozemek, příp. udělat trativod. Cesta byla opravovaná již několikrát, ale je v tak špatném stavu, že by byla potřeba rozsáhlejší oprava a hlavně zamezit jejímu dalšímu ničení proudy vody z okapů. Materiál na průběžné menší opravy je nakoupen, opravy budou provedeny po opravě multikáry. nebo do ni šlápnu, zničím si přinejmenším zdraví. Přitom by stačilo, kdyby pracovníci pod obcí, alespoň jednou za 14, dní ty největší díry zasypali. Myslím, že je to jedna z nejfrekventovanějších cest, co se týče procházek, výletů na kole a koupání v lomu. Trnem v oku je mi i posekaná a vyhrabaná tráva z okolí potoka. Tlející a páchnoucí hromádky trávy při cestě, udělané obcí nebo občany kazí výsledný efekt práce. Zde musím poděkovat těm, co sekáním a údržbou pomáhají obci. Osobně několikrát v týdnu vidím projet multikáru v ulici nebo po Hradci a na korbě se vozí vzduch. Na závěr ještě jednu výtku. Zdá se mi, že zde v obci není každému občanovi měřeno stejným metrem. Existuje asi dvojí metr, příznivců a oponentů. Stačí jen otevřít oči nebo sundat růžové brýle a uvidíte, na co asi poukazuji. Nebudu se více rozepisovat, protože na druhé straně by se mohla objevit reakce na moji kritiku. Loučím se tímto: Nedělej druhému to, co nechceš, aby on dělal tobě. Roman Jung Jsem ráda, že pan Jung poukázal na posekanou trávu v okolí potoka. I zde je problém zčásti způsoben nepojízdnou multikárou, nově posekaná tráva z koryta potoka bude odvezena ihned, jakmile bude vůz opraven. Při procházce okolo potoka si můžeme všimnout, že v některých místech se z břehů potoka stává veřejné odkladiště, kde někdo odkládá trávu, jiný sype suť či dokonce hnůj. V HZ jsme na to již několikrát poukazovali, bohužel ne každý sjednal nápravu! Vyzývám proto znovu všechny, kteří mají před svojí nemovitostí u potoka "kompostárnu", aby břeh potoka uklidili. Trošku mě mrzí, že má pan Jung pocit, že není každému občanovi měřeno stejným metrem a blíže nepopsal, čeho se jeho špatný pocit týká. Třeba má někdo stejný pocit, který můžeme společně vyřešit pouze tak, že o něm začneme diskutovat. Romana Roučková

2 Slovo starosty Dopis zastupitelům, který přečetl ing. Hájek na jednání dne 5. května Vážení zastupitelé a občané, ani v tom nejhorším snu by mě nenapadlo, že až se bude projednávat na veřejném jednání zastupitelstva obce přijetí tak očekávané dotace na ČOV a kanalizaci, tak já budu ležet s úrazem v nemocnici. Asi to tak mělo být. Dovolte mi, abych se v kostce zmínil o době po komunálních volbách. To, jak nám byl předán úřad, kde v počítači nezůstal ani hlavičkový papír, je dnes s odstupem času k zasmání. Po volebních jednáních mě byla nabídnuta funkce starosty s tím, že si mohu k sobě vybrat člověka na pozici místostarosty. Bez dlouhého váhání jsem navrhnul Romanu. V té době jsem si neuvědomoval, jak správné rozhodnutí jsem udělal. Okamžitě jsme začali pracovat na vypracování projektu k územnímu a následně ke stavebnímu povolení. Spěchali jsme z důvodu, že žádost na SZIF se musela podat do 6. listopadu Čekal nás kolotoč vyjadřovaček, které jsme museli obstarat v šibeničním termínu. Na Povodí Vltavy i na odboru životního prostředí jsme se dotazovali na možnost malých domovních čistíren, všude nám bylo sděleno, že domovní čistírny jsou řešením pro samoty a ne obce velikosti Hradce. Vše jsme stihli a žádost byla podána s pravomocným stavebním povolením na SZIF stejně, jako to udělali Honezovice. Bylo to pro nás víc jak 10 měsíců intenzivní práce včetně sobot a nedělí. Přesto jsme skončili jako náhradníci s 33 body. Pro získání dotace bylo zapotřebí získat 35 bodů. O dva body méně jsme měli např. z důvodu počtu obyvatel nad 500. Přitom naše obec měla počet obyvatel pod 500 ještě k Přestože jsme skončili jako náhradníci, bylo nám ze strany SZIF řečeno, že máme ještě vyčkávat, že je šance, že nějaké peníze zbydou a budou nám přiděleny. Přesto jsme se snažili dál hledat jiné dotační tituly, které byly vypsány na vodohospodářské stavby, ale bohužel žádný takový dotační titul nebyl dlouho vyhlášen. Zlom nastal ke konci roku 2013, kdy jsme přišli na dotační titul ministerstva zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II., kam jsme okamžitě podali žádost. Týden před vánočními svátky nás MZe vyzvalo k doplnění žádosti a další podklady s termínem do konce roku. A nezbylo opět nic jiného než trávit do večerních hodin čas na úřadě a dát všechny podklady dohromady. Po celou dobu příprav jsme měli štěstí na pana ing. Samka, na kterého jsme se mohli kdykoliv obrátit. Nemohu opomenout ani ing. Kovaříkovou a p. Kárníka, kteří nám pomáhali při zpracování žádosti o dotace. Dotaci, kterou jsme obdrželi ve výši 80% uznatelných nákladů je maximum, které jsme vůbec mohli dostat. V současné době se výše dotací pohybuje nejčastěji okolo 50-60%. Velkou chybou a hloupostí by bylo dotaci, kterou obdržela naše obec v takovéto výši, neschválit. Proto apeluji na zastupitele, aby příjem dotace schválili. Věnovali jsme čističce s Romanou část života, a to často na úkor našich rodin. Musím říci, že přestože jsme oba v Hradci vyrůstali a znali se, tak nás to, jak jsme se vrhli na změnu a rozvoj obce, hodně stmelilo a stali se z nás dobří kamarádi a přátelé. Vždy jsme upřednostňovali a upřednostňujeme zájmy obce nad zájmy jednotlivců. Získání dotace a zahájení stavby je našim společným dílem, bez druhého bychom to nedokázali. Nechci, abyste tato moje slova brali jako nějaké vychloubání. Nejsem typ člověka, který se plácá po rameni. Chtěl jsem jen popsat, že cesta k získání dotace nebyla vůbec snadná. Jistě si pokládáte otázky, jak bude Romana celou stavbu zvládat. Dnes jsem měl poslední operaci a nebudou-li žádné komplikace, budu do konce týdne doma. Po několika dnech mi vyndají stehy a budu se moci pohybovat na vozíku a společně s místostarostkou se budu věnovat stavbě čističky a kanalizace. Závěrem mě dovolte poděkovat Vám, spoluobčanům, za podporu, která se mi dostala po mém úrazu. Děkuji za sms, y a pozdravy, v nichž jste mi přáli brzké uzdravení. Velice mě to potěšilo a nesmírně si toho vážím. S pozdravem a přáním brzkého shledání Pavel Hlaváč

3 Informace k ČOV a I. etapě kanalizace Naše obec získala dotaci na I. etapu kanalizace a na výstavbu čističky. První etapa se týká části obce nad tratí, dále půjde okolo Prokopových, Píchových, dolů okolo Hájkových a k čističce, která bude stát dole na louce směrem ke střelickému mlýnu. Stavba musí být hotová do konce roku Protože máme už pravomocné stavební povolení i na II. etapu kanalizace, která se týká návsi/ tj. od prodejny po hlavní silnici až na konec obce a dále okolo úřadu, Císařových a při starém hřišti/ požádali jsme o dotaci na tuto část na krajském úřadě. Výsledek naší žádosti k II. etapě nám zatím není znám. Zbytek obce, tzn. Kaňoury a Vyšehrad má zatím pravomocné územní rozhodnutí. Dokumentaci pro stavební povolení zpracuje také projektová kancelář ing. Samka. ZO zatím nerozhodlo, zda budou Kaňoury a Vyšehrad odkanalizovány v jedné etapě či dojde k rozdělení do dvou, protože Vyšehrad je díky hradišti zajímavou lokalitou pro archeology. Při jednání na MZe jsme hned vznesli dotaz na možnosti financování další etapy ČOV a kanalizace, a po zpracování dokumentace k SP bude na Ministerstvu zemědělství požádáno o finanční podporu na další etapu. Dotaci na první etapu se nám podařilo získat doslova za 5 minut 12, neboť dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje by měly obce do 2000 obyvatel vyřešit odkanalizování do roku Už při tvorbě tohoto plánu v roce 2004 se naše obec zavázala vystavět centrální ČOV a kanalizaci. Dne jsme byli pozváni na veřejné jednání ZO Lisov, a to z důvodu možnosti připojení Lisova na naši ČOV. I Lisov stojí před problémem čištění odpadních vod a po konzultaci s odborníky dospěl k závěru, že centrální ČOV je nejlepším řešením pro danou obec; ani v Lisově nebyly malé domovní čističky doporučeny. Hradečtí zastupitelé žádost obec Lisova projednali a souhlasí s napojením Lisova na naši ČOV. Podmínky připojení /zejména maximální počet připojených domácností/ budou ještě předmětem dalšího jednání. Nutno dodat, že připojením Lisova nevzniknou naší obci žádné další výdaje, dle technologa čistírny je pro Hradec naopak přínosem, že se na nákladech na provoz ČOV bude podílet více připojených domácností. Čistička je projektována na kapacitu 940 ekvivalentních obyvatel, kdy je počítáno s nárůstem obyvatel v Hradci podle nového územního plánu. Celkové náklady na výstavbu čističky a první etapy kanalizace budou Kč bez DPH. Z toho uznatelné náklady činí Kč bez DPH. Z Ministerstva zemědělství nám byla přidělena dotace ve výši 80% uznatelných nákladů, tj Kč. Dofinancování stavby bude řešeno úvěrem ve výši Kč. Po jednání s finančními poradci jsme obdrželi předběžnou nabídku na úvěr v uvedené výši se splatností na 15 let s úrokem 1,27% / úrok.sazba na bázi 1M PRIBOR/ Na banku, která poskytne úvěr, jsme vypsali výběrové řízení a může se tak stát, že dosáhneme ještě lepších podmínek. Dlouhodobý úvěr zastupitelstvo vybralo proto, aby nebyl znemožněn další rozvoj obce /zejména odkanalizování zbývajících částí obce, výstavba nové obytné zóny, běžné opravy a údržba apod./ I s ohledem na rozpočet obce / r příjmy Kč/ je zřejmé, že obec nebude mít se splácením úvěru problémy. To samozřejmě za předpokladu, že zastupitelstvo obce bude vždy hospodařit tak, jako v tomto volebním období, kdy díky úsporným opatřením měly provozní výdaje klesající tendenci. Investice ve výši 5,5 mil. Kč, které obec měla od r / stěhování OÚ+ sociální zařízení, park u OÚ, hrací prvky v MŠ, střecha na ZŠ, střecha kolny a oplocení u MŠ, oprava hřbitova a kulturního domu a hlavně stavba hasičárny a garáže OÚ / již nepředpokládáme, jedinou velkou investicí, kterou očekáváme, je nákup nové multikáry či traktoru. Obytná zóna obecní rozpočet výrazně nezatíží, náklady na ní se vrátí prodejem stavebních parcel. V současnosti naše obec disponuje finančními prostředky ve výši 3,8 mil Kč, další příjmy očekáváme z prodeje pozemků pod chatami. Ti, kteří se zúčastnili veřejného jednání ZO dne 5.5., byli podrobně seznámeni s hospodařením obce za poslední 4 roky, kde byla k dispozici projekce s tabulkou příjmů a výdajů. V první etapě nepodal žádost o připojení pouze majitel 1 nemovitosti. Bližší informace ohledně přípojek se budou projednávat na dalším jednání ZO, které se plánuje zhruba do měsíce. První výkop začne v ulici u Tomíčkových. Každá domácnost bude předem oslovena, aby přesně určila polohu připojení. Výše stočného pro jednoho obyvatele na rok je spočítáno předběžně na 900 Kč. Je jasné, že takto rozsáhlá stavba s sebou může přinést i problémy. Doufáme, že je všichni společně v klidu dokážeme vyřešit. Stavba s sebou přinese omezení dopravy, na určitou dobu zhoršený přístup k našim domovům, určitě se nevyhneme hluku, prachu, ani bahnu. Věříme, že všichni s chvilkovým nepohodlím počítáme a budeme maximálně tolerantní. Pavel Hlaváč Romana Roučková

4 Příspěvek od Základní školy a mateřské školy Hradec Dodatečně přejeme Všem maminkách za Základní školu a Mateřskou školu jen to krásné a mnoho krásných chvil prožitých s dětmi a rodinou. O víkendu jsme s dětmi z Mateřské školy a Základní školy pro všechny maminky nacvičily malý program. Děti základní školy zahrály pohádku o Perníkové chaloupce a o Červené Karkulce. Děti z mateřské školy zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky o zvířátkách, zejména ze ZOO. A nově vzniklý školní sboreček zakončil školní vystoupení písničkou Happy day. Pomalu bude končit školní rok, ale než se tak stane, máme pro děti, jejich rodiče a obyvatele obce připravenu řadu aktivit, kterých se mohou zúčastnit: čeká děti základní školy exkurze do Prahy za krásami vodní říše Vltavy můžete přijít do ZŠ, kde od 9,00 hod. začíná přednáška o dravcích, vstupné 25,- Kč za osobu oslavíme na školkové zahradě Den dětí spolu se žáky ZŠ. Akce se koná od 9,00 do 12,00 a zveme na ni též děti, které do školky ještě nechodí vyráží celá škola na celodenní výlet do muzea do Rokycan a do hamru v Dobřívě můžete přijít do KD na pohádku Kocour v botách, začátek v 9, se rozloučíme s našimi předškoláky během Zahradní slavnosti. Připraveny budou také soutěže, občerstvení, opékání buřtů... O dalších akcích školy a školky se můžete dočíst na webových stránkách a Těšíme se, že se s Vámi na některé z našich akcí setkáme. Mgr. Eva Auerveková - ředitelka školy Simona Konopíková - učitelka v MŠ Pohádka o Červené Karkulce Pohádka o Perníkové chaloupce 5/2014

5 Pozvánky...

6

BOHUTÍNSKÝ. s inzerátem KONTAKTUJTE. Obec Bohutín srdečně zve na tradiční bohutínskou pouť ve dnech 22., 23. a 24. července 2011

BOHUTÍNSKÝ. s inzerátem KONTAKTUJTE. Obec Bohutín srdečně zve na tradiční bohutínskou pouť ve dnech 22., 23. a 24. července 2011 Obec Bohutín srdečně zve na tradiční bohutínskou pouť ve dnech 22., 23. a 24. července 2011 Pátek 22. 7. 2011 Areál požární nádrže a areál SK Litavanu Bohutín: 22.00 hod. zpívající vodní fontána ve spolupráci

Více

Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Barňák Únor 2010 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za

Více

BOHUTÍNSKÝ. Pohodové léto a příjemné prožití letních prázdnin přeje kolektiv OÚ Bohutín Z OBSAHU ČÍSLA: 18. ročník 1. číslo Červenec 2012

BOHUTÍNSKÝ. Pohodové léto a příjemné prožití letních prázdnin přeje kolektiv OÚ Bohutín Z OBSAHU ČÍSLA: 18. ročník 1. číslo Červenec 2012 BOHUTÍNSKÝ 18. ročník 1. číslo Červenec 2012 zpravodaj Z OBSAHU ČÍSLA: pozvánka na tradiční Bohutínskou pouť slovo starosty, slovo místostarosty zápisy z jednání ZO závěrečný účet obce zápis přezkoumání

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Fotbalové hřiště hostilo svatbu SRPEN 2015. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XII. číslo 4

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Fotbalové hřiště hostilo svatbu SRPEN 2015. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XII. číslo 4 PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2015 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XII. číslo 4 Fotbalové hřiště hostilo svatbu Více na str. 18 Rušení nočního klidu 12 Technické služby s. r. o. 14 Svatováclavské posvícení 21 Kalendář

Více

OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELSTVU OBCE!

OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELSTVU OBCE! Vážení spoluobčané, Dovolte mi, abych vám zprostředkovala reakce zastupitelů na otevřený dopis, který byl zastupitelstvu předán na jeho zasedání dne 7.2.2011. Text dopisu je následující: OTEVŘENÝ DOPIS

Více

HASIČI SLAVÍ 60 LET MATEŘSKÁ ŠKOLKA V PROVOZU SDĚLENÍ PRO OBČANY

HASIČI SLAVÍ 60 LET MATEŘSKÁ ŠKOLKA V PROVOZU SDĚLENÍ PRO OBČANY 9. ROČNÍK ČÍSLO 9/2007 VYCHÁZÍ DNE 27. 9. 2007 MATEŘSKÁ ŠKOLKA V PROVOZU Realizovaná investiční akce stavebních úprav a dostavby MŠ v Koclířově byla uvedena dne 31.8.2007 do provozu v souladu s kolaudačním

Více

Informace. Struhařovské. V tomto čísle:

Informace. Struhařovské. V tomto čísle: 2/13 Struhařovské Obecní úřad Struhařov Mnichovická 179 www.struharov.cz Informace V tomto čísle: Rozšíření MŠ Revitalizace návsi Struhařov Kompostárna Struhařov Změny na Obecním úřadě Kácení dřevin -

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */3-4 březen - duben 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Běchovičtí hasiči vzkříšeni

ŽIVOT BĚCHOVIC. */3-4 březen - duben 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Běchovičtí hasiči vzkříšeni ŽIVOT */3-4 březen - duben 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz Letošní bohatá sněhová nadílka dospělé trochu potrápila,

Více

DOUBRAVČICE DOUBRAVČICE POTRAVINY DOUBRAVČICE HOSPODA. OTEVÍRACÍ DOBA Po -Pá 6:00-13:00 So 7:00-13:00

DOUBRAVČICE DOUBRAVČICE POTRAVINY DOUBRAVČICE HOSPODA. OTEVÍRACÍ DOBA Po -Pá 6:00-13:00 So 7:00-13:00 POTRAVINY DOUBRAVČICE základní sortiment potravin a drogerie chlazené a mrazené zboží alko a nealko nápoje čerstvé pečivo, pomazánky, chlebíčky, uzenina noviny, časopisy, pohlednice obce objednávky studené

Více

Hnojické Expres Občasné zpravodaj obce Hnojice Číslo 3 Říjen 2007

Hnojické Expres Občasné zpravodaj obce Hnojice Číslo 3 Říjen 2007 Hnojické Expres Občasné zpravodaj obce Hnojice Číslo 3 Říjen 2007 Čtvrtletník vydává obec Hnojice, č.p. 117, Šternberk 78501, IČ: 00298921, registrováno pod značkou: MK ČR E 15890 Dobrý den, vážení spoluobčané.

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Janovské listy. Vážení spoluobčané. čtvrtletník Obecního úřadu Janová 4/2009

Janovské listy. Vážení spoluobčané. čtvrtletník Obecního úřadu Janová 4/2009 Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 4/2009 Vážení spoluobčané Prioritou letošního roku bylo pokračování ve výstavbě sportovní haly, aby její dokončení a následná kolaudace proběhly do konce

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ DUBEN 2008

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ DUBEN 2008 MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ DUBEN 2008 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dovolte mi v úvodu tohoto zvláštního čísla obecního periodika ještě jednou připomenout a více méně zopakovat důvody, které nás jako vydavatele

Více

INFORMAČNÍ SERVIS POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

INFORMAČNÍ SERVIS POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ Pustokamenické listy Číslo 1/2010, čtvrtletní zpravodaj, vydává Obec Pustá Kamenice, č.p. 64, 569 82 Borová, IČ: 277231, dne 26.3.2010 na základě povolení Ministerstva kultury ČR číslo MK ČR E 17408 ze

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4. Betlém u příležitosti rozsvícení Vánočního stromu a kostela Sv. Bartoloměje

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4. Betlém u příležitosti rozsvícení Vánočního stromu a kostela Sv. Bartoloměje MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4 Betlém u příležitosti rozsvícení Vánočního stromu a kostela Sv. Bartoloměje ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITESTVA...3 ZPRÁVY Z OBECNÍHO

Více

MŠ v přírodním stylu, cena bez DPH je 1.038.983 Kč. S firmou Alois Svoboda na opravy chodníků,

MŠ v přírodním stylu, cena bez DPH je 1.038.983 Kč. S firmou Alois Svoboda na opravy chodníků, zdarma ročník XXV srpen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 4 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, z nového čísla Týneckých listů na Vás dýchne atmosféra letních dnů, festivalových setkání

Více

...rozmarné a rychlé léto... Rudolf Semanský místopředseda o.s. Mukařov-sko

...rozmarné a rychlé léto... Rudolf Semanský místopředseda o.s. Mukařov-sko ...rozmarné a rychlé léto... Rudolf Semanský místopředseda o.s. Mukařov-sko..i když kalendářně máme ještě stále čas léta, počasí tomu příliš nenasvědčuje a upřímně řečeno, ani prázdninové letní měsíce

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

Bohutínský ZPRAVODAJ. ZDARMA 20. ročník číslo 2 prosinec 2014

Bohutínský ZPRAVODAJ. ZDARMA 20. ročník číslo 2 prosinec 2014 ský ZPRAVODAJ ZDARMA 20. ročník číslo 2 prosinec 2014 Z OBSAHU: pozvánka na vánoční setkání slovo starosty duch vánoc volby zápis z jednání ZO knihovna křížovka společenská rubrika mateřská škola základní

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Když se v máji blýská, sedlák si výská. ročník XI. Zpravodaj občanů Živanic, Neradu a Dědka číslo 1 duben 2014 Když se v máji blýská, sedlák si výská. Slovo starostky Vážení čtenáři, po delší době se Vám do rukou dostává opět zpravodaj. Problémy

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku 122010 Strana 2

dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku 122010 Strana 2 Stezka na Žernovku, který strom podpoříte Vy?! Vítek Šoupal, Mukařov-sko Po řadě let, kdy se mluvilo o tom, jak zajistit bezpečnou spojnici mezi Mukařovem a Žernovkou, se letos v druhém čtvrtletí konečně

Více

Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici

Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Ing. Hladík, Bc. Bašová, Ing. Švorčík Neomluveni:

Více

Ďáblický. duben 2014. Obecní ples. na straně 8

Ďáblický. duben 2014. Obecní ples. na straně 8 Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice duben 2014 Obecní ples na straně 8 Z obsahu... Zprávy z rady...2 17. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice...3 Ze zápisníku starosty...4 Anketní

Více

Výstavba vodojemu v Horních Koutech

Výstavba vodojemu v Horních Koutech číslo 01/roč. 03 list MÚ 1. LEDNA 2006 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Výstavba vodojemu v Horních Koutech Mateřinku navštívil Mikulaš s andělem a čerty. Vice na straně 4. Problémy

Více