Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. za rok 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. za rok 2011 na cestě ke svobodě

2

3 3 OBSAH Základní informace 4 Vize, poslání a cíle 4 Historie 5 Slovo odborného ředitele 6 Slovo oblastního ředitele 8 Služby v grafech 9 Finanční zpráva 11 Příloha k účetní závěrce za rok Zpráva nezávislého auditora 17 Poděkování 18 Přílohy A Mapa služeb a center 19 B Organizační struktura 20 C Adresář 21

4 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název organizace: Sdružení Podané ruce, o.s. Adresa: Francouzská 36, Brno IČ: Registrace MV ČR: ze dne Číslo registrace: II/S-OS/ /94-R Právní forma a typ organizace: právnická osoba občanské sdružení Členství v organizacích: Asociace nestátních organizací (A.N.O.), České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) Bankovní spojení a číslo účtu: Volksbank CZ /6800 Valná hromada: Ing. Mgr. Oldřich Haičman, Ivan Havel, Božena Havlová, Mgr. Lukáš Carlos Hrubý, Margareta Hvížďová, Mgr. Marek Jargus, Jana Korgerová, Mgr. Ivana Kuchařová, Jiří Marek, doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Bc. Pavel Novák, MUDr. Jana Novotná, Marisa Perelló, Pavel Petřík, Mgr. Tomáš Přikryl, Mgr. Jaromír Smejkal, Libor Šimků, Bc. Olga Škvařilová, Zdeněk Šujan, Mgr. Jindřich Vobořil Pg.Dip, Ing. Radovan Voříšek, Bc. Veronika Vymětalová, MUDr. Miroslava Zavřelová, Mgr. Jaroslav František Žák Předseda sdružení: Bc. Pavel Novák Místopředseda sdružení: Ing. Radovan Voříšek Dozorčí rada: Mgr. Oldřich Haičman, Božena Havlová, Mgr. Marek Jargus, MUDr. Jana Novotná, MUDr. Zora Prosková, Mgr. Jaromír Smejkal, JUDr. Petr Smejkal, MUDr. Miroslava Zavřelová Čestní členové: Ing. Petr Žáček, Mgr. Ivana Bartošíková, PhDr. Anton Polák, Ing. Jan Doležal Vedení organizace: Předseda: Bc. Pavel Novák Organizační ředitel: Bc. Pavel Novák Odborný ředitel divize I.: MUDr. Jiří Dolák Odborný ředitel divize II.: Mgr. Lukáš Carlos Hrubý (aktuální k ) VIZE, POSLÁNÍ A CÍLE VIZE Přispívat k podpoře a šíření humanistických myšlenek, ochraně lidských práv a rozvoji občanské společnosti. Podporovat a iniciovat dialog společnosti v jejím široce pojímaném multikulturním tvaru. Vytvářet prostor k respektu a toleranci, k jedinečnosti a právu na sebeurčení. POSLÁNÍ Pomáhat lidem v obtížných situacích jejich života tvorbou preventivních, podpůrných a intervenčních služeb. Formou kvalitně poskytovaných služeb hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci klientů, s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost. CÍLE Chceme poskytovat kvalitní služby za přiměřenou cenu v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež, programů postpenitenciální péče, programů na podporu a rozvoj etnických skupin a dalších dle zaměření služeb Sdružení Podané ruce. Podporovat a iniciovat dialog klient služba, veřejnost stát poskytováním kvalitních a pravdivých informací z oblastí zájmů Sdružení Podané ruce. Účelně se podílet na hledání nových vhodných směrů a služeb. Podporovat, iniciovat a rozvíjet spolupráci v lokálních komunitách s aktivní vazbou na výzkum a odborné fórum. HODNOTY A PRINCIPY, ZE KTERÝCH VYCHÁZÍ SLUŽBY SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE Hodnota lidského života, pomoc člověku, základní lidské etické principy vycházející z evropské kultury, tolerance, respekt a rovné příležitosti, otevřenost, důvěra, inovativnost a tvořivost, profesionalita a profesionální etika, týmová práce, transparentnost, vytrvalost a odvaha

5 5 HISTORIE Vznik tajné spontánní a neformální skupiny fungující na principu svépomoci, která byla v začátcích podpořena především katolickou církví. Část lidí z této skupiny prožila svoji drogovou kariéru Založení Nadace Podané ruce. Začátek jednání s Katholieke Nooden (Sdružení holandských katolických nadací) o zásadní podpoře vznikajících aktivit Otevření prvního resocializačního programu pro dlouhodobě závislé na Moravě. Začátek prvních terénních aktivit na Moravě (práce v bytech uživatelů drog). Zahájení činnosti Kontaktního centra v Olomouci Zahájení kontaktní práce v Brně díky prostorám, které daroval řád Milosrdných bratří. Zahájení výroby a prodeje ikon (od roku 2000 Centrum Eikón) Založení sdružení Sdružení Podané ruce převzalo všechny aktivity nadace. Zahájení činnosti centra Prevence v Brně ve spolupráci se Školským úřadem Brno Zahájení intenzivní smluvní spolupráce s Diecézní charitou Brno. Spolupráce s Městským a Okresním úřadem ve Zlíně a pomoc při přípravě kontaktního a preventivního centra ve Zlíně Otevření Terapeutické komunity Podcestný Mlýn v Kostelním Vydří Pokračování pomoci při zakládání drogových služeb na Moravě ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, městy, okresními úřady, školskými úřady a dalšími institucemi Zahájení programu Denního psychoterapeutického sanatoria Elysium v Brně (stacionář) a služeb Péče o klienty v konfliktu se zákonem (Drogové služby ve vězení) pro brněnský region Otevření Doléčovacího centra Jamtana v Brně. Zahájení činnosti Institutu vzdělávání v oblasti drogových závislostí (I.E.S.) Oddělení terénních programů od brněnského K-centra Drug Azyl a zahájení jejich činnosti jako samostatného střediska. Zřízení metadonové ambulance na DPS Elysium. Otevření Kontaktního centra Charáč v Uherském Hradišti Zahájení programu Prevence zneužívání syntetických drog. Otevření kontaktních center ve Znojmě (Netopeer) a v Prostějově (Želva). Otevření nízkoprahového klubu Skleník při K-centru Drug Azyl v Brně Zahájení činnosti psychiatrické ambulance. Otevření programu Práce s klientem v konfliktu se zákonem v Olomouci Zahájení činnosti Programů terénní práce v Olomouci jako samostatného střediska. Založení pobočky ve Velké Británii Podane ruce UK Rozvoj programů vzdělávání v centru I.E.S. Zahájení mezinárodního projektu Breaking the Circle, který byl podporován z fondů Evropské unie První ročník mezinárodního projektu Breaking the Circle v Kábulu. Rozvinutí projektů podporovaných strukturálními fondy Evropské unie Přijetí střediska Blansko do sítě služeb Sdružení Podané ruce. Vznik nové služby ve Vyškově Převzetí NZDM KudyKam do sítě služeb Sdružení Podané ruce Přípravy ke vzniku divizí Sdružení Podané ruce. Registrace nových služeb (Ambulance adiktologie Olomouc, NZDM Prostějov, TP Olomouc pro práci s dětmi a mládeží, Pasáž) Upevnění divizní struktury a recertifikace všech drogových služeb. Zaměření na lokality výrazně ohrožené sociální exkluzí. Pokračování a rozvoj pracovních strategií v zacházení s komplikovanými závislostmi, gamblingem. Rozvoj case managementu Dosavadní výkonný předseda sdružení Jindřich Vobořil nastoupil na pozici výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a národního protidrogového koordinátora. Realizace projektu výzkumu prevalence hepatitidy typu C. Zahájení projektu Case management (koordinované péče) pro dlouhodobé klienty. Realizace projektu Lokálního partnerství ve městě Olomouc. Ambulance adiktologie se etablovala jako jediné zařízení v Olomouckém kraji nabízející specializované služby pro hazardní hráče Do funkce předsedy sdružení byl zvolen Pavel Novák. V Brně na Vídeňské vzniká díky realizaci myšlenky přestěhování metadonové substituce ucelený komplex nízkoprahových služeb. Propojení centra Pasáž s Case-managementem je dobrým základem pro budoucí komplexní péči pro uživatele nealkoholových drog v Brně. Úsilí o rozvoj služeb pro děti a mládež v divizi Olomouckého a Zlínského kraje. Příprava vzniku samostatných oddělení sdružení.

6 6 SLOVO ODBORNÉHO ŘEDITELE PŘEHLED ČINNOSTI SLUŽEB SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. V ROCE 2011 Programy všeobecné a selektivní primární prevence, indikované primární prevence a edukačních aktivit byly poskytovány v roce 2011 střediskem Speciální prevence v Brně a Kontaktním centrem Charáč v Uherském Hradišti. Preventivním programům se věnoval i nízkoprahový klub v Prostějově. Tyto služby oslovily celkem osob, z toho v programech všeobecné a selektivní primární prevence. Z uvedeného celkového počtu oslovených bylo celkem 732 dospělých osob rodiče, pedagogové, pracovníci azylových domů. Z uvedeného celkového počtu oslovených osob bylo osob v programech střediska Speciální prevence v Brně. Nízkoprahové kluby v Blansku, Olomouci a Prostějově navštívilo 879 dětí a mládeže, celkový objem kontaktů dosáhl Terénní programy v Olomouci a Prostějově, zaměřené na práci s mládeží, dosáhly celkem kontaktů s 241 klienty. Internetová poradna EXTC, poskytující informace a odpovídající na dotazy spojené s problémy zneužívání především syntetických tanečních drog (www.extc.cz), zaznamenala přístupů, on-line poradna zodpověděla 910 dotazů. Proti předchozímu roku jde o nárůst přístupů o téměř 60%. Poradnu provozovali pracovníci terénních programů Brno. Dále pracovníci terénních programů v Olomouci zaznamenali v preventivním a poradenském programu pro uživatele tanečních drog 330 přímých kontaktů na tanečních akcích, využili je zejména k poradenským intervencím. V roce 2011 Sdružení Podané ruce, o.s. provozovalo devět kontaktních a poradenských služeb určených zejména problémovým uživatelům ilegálních drog, závislým a jejich blízkým. Výčet podle regionální působnosti: V Jihomoravském kraji v Brně Kontaktní centrum Vídeňská, Terénní programy Brno (působící i v okrese Brno-venkov), Víceúčelové drogové služby ve Znojmě, Blansku a Vyškově V Olomouckém kraji v Olomouci Kontaktní centrum Olomouc a Terénní program Olomouc v Prostějově Víceúčelová drogová služba Ve Zlínském kraji v Uherském Hradišti Víceúčelová drogová služba Charáč. V kontaktu s těmito kontaktními a poradenskými službami bylo v roce 2011 celkem osob, z nich bylo klientů služeb, z nich pak uživatelů drog (UD). Z těchto UD bylo injekčních uživatelů (85,4%). Prvních kontaktů s UD bylo 866 (30% ze všech UD). Mužů mezi UD bylo 68%, průměrný věk klientů UD byl 27 let. Celkový počet kontaktů s UD byl Výměn injekčního materiálu v programech harm reduction a ochrany veřejného zdraví bylo celkem Vydaných injekčních setů bylo celkem ks, což představuje nárůst počtu vydaných setů o 16% proti roku Jako služby poradenství pro klienty v konfliktu se zákonem, podpory ve výkonu trestu a následné podpory po výkonu trestu pracovaly dvě služby v Brně a v Olomouci. Jejich pracovníci byli v kontaktu s 572 klienty, z toho se 400 ve výkonu trestu, se 172 osobami před nástupem nebo po výstupu z výkonu trestu. 75% klientů uvedlo injekční užívání drog aktuálně nebo v anamnéze. Mužů bylo 80%, průměrný věk klientů byl 31 let. Prvních kontaktů (nových klientů) v roce 2011 bylo 283 (49%). Pracovníci v obou centrech vykázali celkem výkonů. V programech sociálního poradenství na trhu práce Pasáž a chráněné dílny Eikón bylo 124 klientů UD, z toho 112 v Pasáži. Nových klientů bylo 73, průměrný věk klientů byl 32 let, mužů bylo 72 (60%). Pasáž zaznamenala výkonů při práci s klienty formou poradenství a case managementu. Dva sociální byty Pasáže (typu bytů na půli cesty) byly využity v průběhu roku 9 klienty v obložnosti 87% celoroční kapacity. V chráněné dílně Eikon odpracovalo 12 klientů celkem hodin. V programech substituční léčby střediska Elysium a AT ordinace v Brně bylo 146 klientů UD, z nich 119 v programu metadonové substituce, 27 v substituční léčbě Suboxonem. Z nich bylo 144 injekčních UD, nových klientů bylo 35 (cca čtvrtina osob). Průměrný věk klientů UD byl 32 let, mužů bylo 101 (70%). Výkonů s klienty v substituční léčbě proběhlo V ambulantní léčbě v AT ambulanci MUDr. Marka v Brně, ambulanci Elysia v Brně a adiktologické ambulanci v Olomouci bylo celkem 504 klientů, z nich 381 UD a patologických hráčů. Prvních kontaktů (tj. nových klientů v roce 2011) bylo 303. Z 351 uživatelů drog bylo 77% mužů, převažovali uživatelé pervitinu (40%), heroinu (18%). Celkový objem výkonů v ambulantní léčbě dosáhl V intenzivní léčbě v Terapeutické komunitě Podcestný Mlýn bylo 30 klientů UD, celkem komunita pracovala se 46 klienty (i s příbuznými a blízkými osobami klientů). Do léčby nově nastoupilo 26 klientů UD, průměrný věk klientů UD byl 28,5 roku. Počet využitých lůžkodnů terapeutické komunity představuje 88% využití její celoroční kapacity 15 míst. V doléčovacích programech ambulantního doléčování a doléčování formou strukturovaného programu (včetně chráněného bydlení) služby Jamtana v Brně bylo celkem 106 klientů. Nových klientů bylo 42. Z celkového počtu klientů jich bylo 41 ve strukturovaném programu, 22 z nich přešlo v průběhu roku do ambulantní péče. 67% klientů v doléčovacích programech bylo mužů, 90% bývalých injekčních uživatelů. Průměrný věk klientů byl 29 let. Neuživatelů drog spolupracovalo v programech 14. Strukturovaný program s kapacitou 15 míst byl využit objemem klientodnů, což představuje 85% využití kapacity. Chráněné bydlení

7 7 s kapacitou 12 lůžek bylo využito lůžkodny, tedy v 82% celoroční nepřetržité kapacity. Pracovníci duchovně pastorační služby pracovali v různých formách kontaktu celkem se 210 klienty. Z nich bylo 111 současně v jiných službách Sdružení Podané ruce, o.s. ODBORNÉ ŘÍZENÍ SLUŽEB SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. V ROCE 2011 Sdružení Podané ruce, o.s. provozuje celkem 22 registrovaných sociálních služeb, v říjnu 2011 bylo ve stavu 110 pracovníků v přepočteném objemu 98,5 úvazku. 83 pracovníků je registrovaných v registru sociálních služeb. Sdružení má 16 služeb, které jsou certifikovány příslušnými resorty jako odborně způsobilé. 14 služeb je certifikováno podle standardů odborné způsobilosti RVKPP ČR (v součtu jde o 18 certifikátů), 2 služby jsou certifikovány standardy pro programy primární prevence MŠMT ČR. Nízkoprahové kluby mají certifikaci podle standardů ČAS (v roce 2011 se jednalo o 2 služby). Jsme registrováni k výkonu sociálně právní ochrany dětí, což se týká místa výkonu všech služeb a konkrétních pracovníků, které a kteří pracují s klienty mladšími 18 let. Sdružení Podané ruce, o.s. je organizačně členěno do divizí, odborný ředitel byl v roce 2011 pověřen vedením divize služeb Jihomoravského kraje. Již delší dobu bylo faktickým stavem, že odborné řízení služeb v Olomoucké divizi leželo na divizním řediteli. Na začátku roku 2012 bylo stanoveno organizační změnou, že oba divizní ředitelé jsou současně odbornými řediteli příslušných divizí. Je ovšem zřejmé, že nositeli odbornosti v jednotlivých službách se stávají stále více vedoucí jednotlivých služeb/center. Úkolem odborných ředitelů je kromě zpracování vnějších zadání pro odbornost (nové trendy, standardní kvalita) zajistit systémové (síťové) kvality služeb: udržení nízkého prahu pro vstup do služeb, udržet potřebný vějíř služeb. Síť služeb by měla mít zakomponována prvky včasného varování, minimalizace škod, ochrany veřejného zdraví, konfrontační fáze léčby, intenzivní léčebné postupy (včetně doléčování) i služby pro klienty, kteří nejsou k léčbě motivováni nebo nejsou schopni ji podstoupit. Jde i o sdílení bio-psycho-sociálního přístupu ke klientům v síti služeb, o účelnou spolupráci v péči o klienty, o podporu motivace klientů v průchodu sítí potřebných služeb rychlou a praktickou pomocí. VÝRAZNÉ UDÁLOSTI ROKU 2011 VE SLUŽBÁCH DIVIZE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE: V roce 2011 bylo úspěšně dokončeno inspekční šetření kvality sociálních služeb a podmínek registrace služby jako sociální v Doléčovacím centru Jamtana. Další inspekce proběhla velmi úspěšně v závěru roku v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn (konečný výsledek posouzení kvality v plném bodovém hodnocení). Dokončení projektu výzkumu prevalence hepatitidy typu C v romské populaci v Brně ve spolupráci s firmou MERCK CZ a klinikou infekčních nemocí FN Brno-Bohunice. Spolupráce s firmou SocioFaktor s.r.o. na posouzení situace ve vyloučené lokalitě na pomezí Brno-střed, Brno-sever. Dokončení změn v Kontaktním centru (úpravy prostor, změny v postupech kontaktní práce a v profilu služeb) Vídeňská v Brně. Počet klientů KC Vídeňská v roce 2011 dosáhl ve srovnání s rokem 2009 (kdy jsme se rozhodli ke změnám přistoupit) nárůstu o polovinu, počet kontaktů narostl o 35%. Byl přestěhován metadonový substituční program do středu města do komplexu nízkoprahových služeb SPR na Vídeňské ulici. Změna proběhla bez problémů v sousedství, kapacita programu je naplněna, meziroční srovnání počtu klientů a kontaktů je vyrovnané. Rozvoj činnosti střediska Pasáž poradenství a case management. Realizace projektu Rozvoj case managementu za podpory EU přineslo nejen rozvoj práce těmito postupy, ale skutečné navázání spolupráce mezi službami s podobným zaměřením v Brně. Kontaktní a poradenské služby v Blansku, Vyškovu, Znojmě se personálně stabilizovaly. Všechny jsou dnes vedeny vedoucími s odpovídající kvalifikací, na počátku letošního roku byla jejich kvalita ověřena v Blansku a Vyškově certifikačními šetřeními (RVKPP-CEKAS), která dopadla velmi úspěšně. Rozvoj Terapeutické komunity v Podcestném mlýně kromě nezbytných oprav a úspěšné inspekce v závěru roku si komunita udržela rozvojové zaměření. Patří dnes k respektovaným službám tohoto druhu v rámci celé republiky zejména pro rozvoj dovednosti práce se skupinovým procesem. V rámci projektu První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny (ESF), který vznikl díky iniciativě pracovníků divize Olomouckého kraje, jsme měli možnost rozšířit tým denního stacionáře Elysium o pracovníky realizující tento projekt: psycholožku a sociálního pracovníka. Soustředěně se věnují práci s klienty s nelátkovými závislostmi, na základě klinické zkušenosti a terénních šetření získávají obraz této problematiky v Brně. Cílem projektu je rovněž vytvoření strategie a metodiky pro tuto práci. Ustoupili jsme od realizace původního záměru projektu Ochrany veřejného zdraví v Brně zejména od sestavení týmu asertivní komunitní péče ve vyloučené lokalitě v Brně. Důvodem bylo pozastavení podpory tohoto projektu ze strany JMK. Celý rok jsme věnovali pozornost vybranému profilu činností v rámci strategií ochrany veřejného zdraví zejména testování na infekční nemoci a programům harm reduction. Počet vyměněných injekčních setů v Brně vzrostl ze injekčních setů v roce 2010 na v roce 2011 (nárůst o 28%). Počet úvazků pro přímou práci ovšem v letošním roce nejen v těchto dvou službách klesá. Lze se domnívat, že klesat zákonitě bude i výkonnost našich služeb. Jako odborný ředitel JMK divize, který na začátku letošního roku opustil tuto funkci, chci na závěr poděkovat svým kolegům a kolegyním za všechny jejich nejlepší vlastnosti, dovednosti, umění a úsilí, které do práce ve službách sdružení vložili a vkládají. Držím Vám a Vašim klientům palce do příštích časů! PhDr. Jiří Libra odborný ředitel, ředitel JMK divize v roce 2011

8 8 SLOVO OBLASTNÍHO ŘEDITELE SMĚŘOVÁNÍ, VÝSLEDKY A PLÁNY DIVIZE ODBORNÝCH SLUŽEB SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. SPR V OLOMOUCKÉM A ZLÍNSKÉM KRAJI. Divize odborných služeb Olomouckého a Zlínského kraje představuje dvě části: část adiktologickou a část služeb pro děti a mládež, prezentovanou především službami klubů a terénních programů. Ve výčtu se u obou částí jedná o programy tří kontaktních center (Olomouc, Uherské Hradiště, Prostějov), terénní programy pro uživatele drog a práci s ohroženou mládeží, ambulanci adiktologie, programy primární prevence, dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (v Olomouci a v Prostějově), dále program práce s romskou mládeží Romanodrom a program střediska Práce s klienty v konfliktu se zákonem realizovaný v Olomoucké a v Mírovské věznici společně s navazující službou pro klienty po výstupu z výkonu trestu. Výčet uzavírá logistický projekt Lokální Partnerství jakožto komplexní program směřovaný do jedné z olomouckých vyloučených lokalit. V divizi pracuje přes pětatřicet kolegů a své služby nabízí více než dvěma tisícům klientů ročně. Rok 2011 byl v prostoru této divize SPR především ve znamení dvou procesů. První se týkal změn a náhledu na práci a směřování služeb v kontaktních centrech, druhý pak podpory a dalšího rozvoje služeb pro děti a mládež. Pokusím se tyto dva proudy stručně přiblížit. V kontaktních centrech jsme během posledních několika let postupně začali zaznamenávat určité změny v potřebách cílové skupiny a i proměnu cílové skupiny samotné. Po bližším a cíleném zaměření jsme konstatovali několik informací, které nás následně vedly k úvahám a k rozhodnutím o proměně designu našich služeb. Zaznamenané proměny se dají s určitým zjednodušením popsat takto: Příchozí klienti jsou mnohem více informováni sami již před prvním využitím služby, jsou mnohdy systémem podpory či jinak ekonomicky zabezpečení, nestojí prvoplánově o hygienický ani potravinový servis. Mnohdy nestojí ani o dlouhodobé využívání kontaktní místnosti. Řada klientů začíná využívat - nebo již využívá - služeb kontaktního centra jakožto služby především konzultační, informační a cíleně podpůrné. Jsou to sami klienti, kdo přichází s konkretizovanou zakázkou a po jejím vyřešení či odeznění využívání služby omezí či přeruší. Samotná výměna injekčního materiálu představuje často pouze pársekundové či minutové oddělené akce. I nyní existuje skupina klientů, pro kterou je kontaktní místnost s možností využití hygienické a zdravotní služby základní preferovanou potřebou, v celkovém objemu klientů již však netvoří většinu. Na týmy kontaktních center to klade několik nových zásadních nároků: samotné uspořádání a vzhled center, kde před klubovým stylem dáváme čím dál více přednost jednoduše důstojnému vzhledu a dále nárok na intenzivnější zaměření na poradenství, sofistikovanou sociální práci a v indikovaných případech i nabízenou terapii. To vše ale nikoli na úkor nabídky služeb harm reduction, ale jako nabídku činností se stejným a pro možnou zněnu chování našich klientů zásadním významem. Druhý ze zásadních procesů v roce 2011 v této divizi byla cílená podpora a snaha o rozvoj služeb pro děti a mládež ve sdružení. Celá tato oblast, do které v rámci sdružení zařazujeme programy primární prevence, programy nízkopprahových služeb pro děti a mládež a terénní programy směřované na práci s ohroženou mládeží, je oblastí, které se chceme stále více a intenzivněji věnovat. Právě v těchto službách vidíme jak velký potenciál pro rozvoj dalších a nových služeb, tak i prostor pro intenzivní spolupráci s cílovými skupinami. V roce 2011 jsme se pokoušeli ve spolupráci s Olomouckým krajem a s představiteli města Lipník nad Bečvou otevřít Nízkoprahové centrum pro děti a mládež v tomto městě. Záměr však bohužel i přes podporu kraje nebyl z rozhodnutí zastupitelů města Lipníku nakonec realizován. Osobně to považuji za zbytečně promarněnou příležitost. Vedle této promarněné šance však ostatní služby určené ohroženým dětem a mládeži ukazují úspěšně svoji sílu a smysluplnost. Centrům i terénním programům se daří oslovovat velké množství klientů a spolupráci s nimi dlouhodobě udržet a prohlubovat. Pro podporu rozvoje těchto služeb a růst nabízené profesionality byl ve sdružení ke konci roku 2011 projednáván záměr samostatného organizačního oddělení, sdružujícího veškeré tyto služby v rámci SPR. Tento záměr byl připraven k uskutečnění na začátku roku Věřím, že díky větší podpoře a těsnějšímu semknutí tak dojde v SPR k dalšímu ukotvení a rozvoji těchto služeb. Rok 2011 byl rokem v zásadě standardním, byl také rokem, kdy jsme poprvé došli v rámci šetření finančních zdrojů na mez, za kterou již nelze jít - další snižování nákladů by zákonitě muselo znamenat celkovou změnu nabízených služeb. Uvědomuji si, jak v atmosféře nejistoty a nepříliš výrazných příjmů může být pro kolegy ze služeb obtížné dlouhodobé setrvávání a koncentrace na klinickou práci. Závěr tedy náleží právě jim. Děkuji všem svým kolegům a kolegyním za společnou práci, za entuziasmus a jejich vlastní zájem, který svým klientům i sdružení přinášejí. Mgr. Lukáš Carlos Hrubý Odborný ředitel Sdružení Podané ruce, o.s.

9 9 SLUŽBY V GRAFECH Souhrnné základní statistické údaje o službách Sdružení Podané ruce, o.s. v roce 2011 (srovnání za posledních pět let) SLUŽBY PRIMÁRNÍ PREVENCE oslovených centrem prevence v Brně programy primární prevence drogových agentur (Znojmo, Prostějov, Uherské Hradiště) 2008 Celkem osob oslovených centrem prevence v Brně, programy primární prevence KC Prostějov, preventivními programy práce služby pro klienty v konfliktu se zákonem v Olomouci. Drogové agentury ve Znojmě a UH v důsledku nedostatku prostředků přestaly poskytovat programy primární prevence Celkem osob oslovených programy centra prevence v Brně, preventivními programy NZDM Prostějov, TP Olomouc, KC Uherské Hradiště Celkem oslovených programy centra prevence v Brně, preventivními programy NZDM Prostějov, KC Uherské Hradiště Celkem oslovených programy centra prevence v Brně, preventivními programy NZDM Prostějov, KC Uherské Hradiště NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ A TERÉNNÍ PROGRAMY PRO MLÁDEŽ V BLANSKU, OLOMOUCI, PROSTĚJOVĚ 2010 Celkem 1238 klient z toho 313 poprvé v kontaktu 2011 Celkem 1120 klient z toho 329 poprvé v kontaktu KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY VČETNĚ TERÉNNÍCH PRO UŽIVATELE DROG UD V BRNĚ, OLOMOUCI, PROSTĚJOVĚ, UHERSKÉM HRADIŠTI, BLANSKU, ZNOJMĚ, OD ROKU 2007 I VE VYŠKOVĚ klient UD kontakt KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY VČETNĚ TERÉNNÍCH POČET VÝMĚN INJEKČNÍCH SETŮ/POČTY VYDANÝCH SETŮ V KS vým n

10 10 INTERNETOVÁ PORADNA SLUŽBA VČASNÉHO VAROVÁNÍ PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK V BRNĚ p SLUŽBY PRO KLIENTY V KONFLIKTU SE ZÁKONEM, KLIENTY UD VE VÝKONU TRESTU A V NÁSLEDNÉ PÉČI PO VÝSTUPU Z VÝKONU TRESTU V BRNĚ A OLOMOUCI klient klient UD výkon SUBSTITUČNÍ LÉČBA V BRNĚ SUBSTITUČNÍ PROGRAM ELYSIA VEDENÝ MUDR. J. DOLÁKEM METADON V BRNĚ, AT ORDINACE MUDR. R. MARKA BUPRENORFIN V BRNĚ klient výkon klient výkon TERAPEUTICKÁ KOMUNITA PODCESTNÝ MLÝN A DOLÉČOVACÍ CENTRUM JAMTANA V BRNĚ 129 klient UD 125 klient UD 125 klient UD 83 klient UD 122 klient UD AMBULANTNÍ LÉČBA PSYCHOTERAPEUTICKÁ AMBULANCE ELYSIUM V BRNĚ, AT ORDINACE MUDR. MARKA V BRNĚ, ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE V OLOMOUCI klient klient UD výkon PROGRAM CHRÁNĚNÉ PRÁCE EIKON, PORADENSKÉ CENTRUM PASÁŽ PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ AGENTURA DUCHOVNĚ PASTORAČNÍ SLUŽBA V BRNĚ klient UD klient z toho 147 i v u SPR 2008 Celkem 133 klient UD klient z toho 201 i v u SPR 2009 Celkem 163 klient UD klient z toho 163 i v u SPR 2010 Celkem 77 klient UD klient z toho 126 i v u SPR 2011 Celkem 124 klien klient z toho 111 i v u SPR

11 11 FINANČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ (skladba nákladů a výnosů v tis. Kč) VÝNOSY Dotace státní Úřad vlády MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MZ Ministerstvo zdravotnictví 542 MŠMT Ministerstvo školství, 472 mládeže a tělovýchovy MSp Ministerstvo spravedlnosti 461 Dotace územně správních celků Krajské úřady Statutární město Brno Statutární město Olomouc 471 Ostatní městské úřady Granty Granty ČR 86 Fondy EU Ostatní výnosy Tržby za prodej výrobků a zboží 711 Tržby z prodeje služeb Změna stavu zásob 27 Příjmy od klientů 948 Dary Tržby za prodej majetku 323 Použití dotací a grantů na odpisy 268 Ostatní 100 Výnosy celkem NÁKLADY Materiál a prodané zboží Zdravotnický materiál Kancelářské potřeby 231 DHIM 955 PHM 248 Materiál pro sportovní a sociální činnost 189 Potraviny pro klienty 533 Energie Voda 320 Elektrická energie 646 Plyn 417 Pára Opravy 427 Budovy 193 Auta, přístroje a zařízení 234 Cestovné 664 ČR 604 Zahraniční 60 Reprezentace a nedaňová propagace 72 Ostatní služby Nájemné Odvoz a likvidace odpadů 102 Služby klientům 222 Telefon, internet, poštovné 803 Leasing 338 Pronájem místností, pozemků, předmětů, aj. 108 Tisky a grafické práce 240 Vzdělávání zaměstnanců Ekonomické a právní služby 529 Náklady na lektory 634 Partner v projektu 368 IT, software a webové služby 404 Výdaje na ostatní služby Osobní náklady Hrubé mzdy OON Zákonné pojištění Odpisy 373 Zůstatková cena prodaného majetku 286 Ostatní náklady 353 Pojistné aut, majetku a soc. služeb 100 Ostatní provozní náklady 253 Náklady celkem: Komentář: V jednotlivých nákladových kapitolách jsou uvedeny pouze nákladové položky nad 100 tis. Kč. Přibližně tis. Kč z celkových nákladů tvoří hospodářsko-správní náklady, tj. cca 14,8 % celkových nákladů. Z toho tis. Kč jsou náklady osobní. Ostatní náklady jsou náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb, a to buď přímo nebo nepřímo, např. přes vzdělávání pracovníků vykonávajících činnost v těchto službách.

12 12 PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU (v pořizovacích cenách, tis. Kč) Druh majetku PZ Přírůstek Úbytek KZ 1. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3. Dopravní prostředky Vybavení Budovy a stavby Pozemky Poznámka k 1. a 2.: Součástí tabulky je majetek evidovaný na podrozvahových účtech a PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH Stav peněžních prostředků na začátku účetního období Hospodářský výsledek před zdaněním 137 A. Čistý peněžní tok z provozních činností Úpravy o nepeněžní operace celkem 671 Odpisy stálých aktiv 372 Změna zůstatků rezerv 0 Změna stavu opravných položek s hosp. činnosti 0 Změna zůstatků časového rozlišení 904 nákladů, výnosů a dohadných účtů Jiné nepeněžní operace celkem odpisy z dotací účtované do výnosů věcné dary účtované do výnosů -337 Změna potřeby pracovního kapitálu celkem Změna stavu pohledávek -943 Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu zásob -9 Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0 Zaplacená daň z příjmů celkem 0 B. Investiční činnost -218 Změna stálých aktiv celkem -218 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý hmotný majetek -18 Pořízení finančního majetku -200 C. Finanční činnost 262 Změna stavu dlouhodobých závazků -47 Snížení nebo zvýšení dlouhodobých úvěrů -38 Snížení nebo zvýšení ostatních dlouhodobých závazků -9 Zvýšení nebo snížení vlastních zdrojů 309 z vybraných operací celkem Změny stavu jmění 331 Peněžní změny stavu fondů -22 Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků Stav peněžních prostředků na konci období 381

13 13 ROZVAHA (v celých tis. Kč) AKTIVA Stav Stav Stálá aktiva celkem Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oběžná aktiva celkem Zásoby celkem Materiál na skladě Výrobky Zboží na skladě Pohledávky celkem Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi 0 1 SZ a veřejného ZP Daň z příjmů 1 1 Ostatní daně a poplatky 16 0 Nároky na dotace a ost zúčtování s rozpočtem ÚSC Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám 0 0 Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Účty v bankách Peníze na cestě Jiná aktiva celkem Náklady příštích období Příjmy příštích období 17 7 Kurzové rozdíly aktivní 0 0 AKTIVA celkem PASIVA Stav Stav Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 91 0 Cizí zdroje celkem Rezervy celkem 0 0 Dlouhodobé závazky celkem Dlouhodobé bankovní úvěry Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Závazky k institucím SZ a veřejného ZP Daň z příjmů 0 0 Ostatní přímé daně 46 1 Ostatní daně a poplatky 0 1 Daň z přidané hodnoty Závazky ve vztahu ke 0 0 státnímu rozpočtu Jiné závazky 0 0 Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 Dohadné účty pasivní Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kurzové rozdíly pasivní 0 0 PASIVA celkem

14 14 VÝSLEDOVKA (Stav k poslednímu dni účetního období v celých tis. Kč) NÁKLADY hlavní činnost hospodářská činnost celkem Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky celkem Daň silniční Ostatní daně a poplatky Ostatní náklady a poskytnuté příspěvky celkem Ostatní pokuty a penále Úroky Odpis nedobytné pohledávky Kurzové ztráty Dary Jiné ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, tvorba OP a rezerv celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného majetku Tvorba rezerv Náklady celkem VÝNOSY Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem hlavní činnost hospodářská činnost celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu výrobků Ostatní výnosy celkem Úroky Kurzové zisky Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek, přijaté příspěvky celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku Zúčtování opravných položek Přijaté příspěvky (dary) Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním hlavní celkem celkem činnost Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění

15 15 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2011 Sdružení Podané ruce, o.s. Francouzská 36, Brno IČO Organizace registrována u Ministerstva vnitra ČR pod č. j.: II/S-OS/ /94-R. Právní forma: občanské sdružení Účel, pro který byla zřízena: prevence a léčba drogových i nedrogových závislostí, práce s dětmi a mládeží Datum vzniku právní subjektivity: Statutární orgán: předseda sdružení Bc. Pavel Novák, za jeho nepřítomnosti jej zastupuje odborný ředitel nebo oblastní ředitel. Dozorčí rada: MUDr. Zora Prosková, MUDr. Jana Novotná, MUDr. Miroslava Zavřelová, Mgr. Marek Jargus, Mgr. Jaromír Smejkal, JUDr. Petr Smejkal, Ing. Mgr. Oldřich Haičman, Božena Havlová Zakladatelé: Jindřich Vobořil, Petr Žáček, Jana Novotná, Zuzana Starostová Vkladem do vlastního jmění byl převod budovy TK Podcestný mlýn, Kostelní Vydří 64, která byla majetkem Nadace Podané ruce ve výši pořizovací ceny ,- Kč. Hlavní činnost: zřizování a provoz příslušných zařízení léčebné a sociální pomoci, poradenská, osvětová činnost. Hospodářská činnost: služby s příslušnými živnostenskými oprávněními, tj.: pořádání kurzů, výroba a prodej dárkových předmětů, nákup a prodej zboží, pořádání kulturních akcí, vydavatelství. 1. VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ METODY, ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, ODPISOVÉ METODY, PŘEPOČTY MĚN Sdružení Podané ruce, o.s. (dále jen SPR): vedlo v účetním období 2011 účetnictví dle zákona 563/1991 Sb., vyhlášky 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy, a to elektronicky v programu firmy VEMA, doklady jsou uloženy v archivu Francouzská 36, Brno provádí účtování materiálu dle způsobu B třídí hmotný a nehmotný majetek do odpisových skupin dle zákona 586/1992 Sb., doba odepisování je stanovena dle téhož zákona. Zaúčtování odpisů na majetku pořízeného z dotací a grantů provádí dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní odpisy jsou shodné s daňovými odpisy. Způsob tvorby a výše opravných položek a rezerv: nebyly tvořeny oceňuje jednotlivé složky majetku a závazků pořizovací cenou (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby), reprodukční cenou (majetek nabytý bezúplatně, příchovky zvířat), vlastními náklady (majetek vytvořený vlastní činností), nominální hodnotou (peněžní prostředky a ceniny, pohledávky a závazky) k přepočtům měn používá kurzy ČNB daného pracovního dne (bankovní výpisy, granty) nebo kurz ze smlouvy stálý kurz (granty) 2. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SPR eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti delší jak 1 rok ve výši 14 tis. Kč SPR eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů ve výši 40 tis. Kč SPR nemá závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů. Závazek z titulu DPH činil k tis. Kč. Se souhlasem FÚ byl zaplacen STAV ZAMĚSTNANCŮ A OSOBNÍ NÁKLADY V ROCE 2011 Evidenční počet zaměstnanců k z toho ženy 63 z toho zkrácený úvazek 33 z toho řídící pracovníci 4 z toho vedoucí pracovníci 26 z toho členové dozorčí rady 0 Průměrný evidenční počet přepočtený 95,07 Hrubé mzdy za rok 2011 (bez OON) ,- Průměrná měsíční mzda ,- Členové statutárních orgánů vykonávají svou činnost dobrovolně bez nároku na odměnu. Členové statutárních orgánů, kteří jsou zaměstnanci SPR, pobírají odměnu pouze za výkon pracovní činnosti v souladu se mzdovým předpisem sdružení. V průběhu roku 2011 byla členům statutárních orgánů poskytnuta půjčka z prostředků SPR, jiným orgánům SPR ne. Předseda SPR působil od jako jednatel společnosti Dílna Eikon s.r.o. 4. ZPŮSOBY ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMU SPR provozuje zdravotnické zařízení, a to psychiatrickou ambulanci pod IČZ S ohledem na 18, odst. 15 zákona o daních z příjmů byl základ daně zjištěn za celou organizaci ze všech příjmů s výjimkou úroků z vkladů na běžném účtu. Dále byly vyloučeny dary včetně nákladů z nich hrazených a odpisy majetku pořízeného z dotací a grantů. Pro daňový základ byl uplatněn odpočet dle zákona o dani z příjmu 20, odst. 7 pro neziskové organizace. Vzniklá úspora na dani z příjmů bude v roce 2012 použita na krytí nákladů spojených s poskytováním zdravotní péče. 5. OSTATNÍ ZÁVAZKY SPR má u Volksbank CZ, a. s. sjednán rámcový kontokorentní úvěr v průměrné výši 2,75 mil. Kč, který se čerpá zejména jako překlenovací provozní úvěr v období do uvolnění prostředků z veřejných rozpočtů a na předfinancování projektů podpořených ze strukturálních fondů EU. Tento úvěr je kryt zástavním právem na budovu TK Podcestný mlýn v Jihočeském kraji a 2 bianco směnkami. SPR má sjednány dva dlouhodobé úvěry na pořízení dopravní techniky u GE

16 16 MONEY Multiservis, a.s., RCI Financial Services, s.r.o. KZ k u GE MONEY Multiservis, a.s. činí 73,4 tis. Kč, termín splatnosti úvěru je k , a KZ k u RCI Financial Services, s.r.o činí 265,7 tis. Kč, termín splatnosti úvěru je k Dlouhodobý úvěr vůči VB Leasing CZ, spol. s.r.o. ve výši 275,8 tis. Kč byl předčasně ukončen k 31. květnu 2011 z důvodu prodeje majetku. Dále má SPR k dlouhodobý závazek vůči LS v celkové výši 294 tis. Kč, přičemž zbývající závazek ve výši 40 tis. Kč je splatný do 08/2012 a zbývající závazek ve výši 254 tis. Kč je splatný do 12/2013. Splátky úvěru i LS jsou prováděny v souladu s platebními kalendáři. 6. DARY Organizace získala finanční dary v celkové výši 590 tis. Kč, dary byly použity na provozní náklady, vyjma 45 tis. Kč, které byly obdrženy v roce Materiální dary byly obdrženy v hodnotě 337 tis. Kč. Jejich podrobný přehled je přílohou přiznání k dani darovací. Dále organizace eviduje k KZ na AÚ (příspěvky od nadací) v celkové výši 668 tis. Kč. Výnosy z darů byly čerpány v souladu s podmínkami pro rok Dary, které nebyly vyčerpány v průběhu roku 2011 byly převedeny do fondu příspěvky nadací (91150) a KZ k na tomto účtu činí 280 tis. Kč. V rámci sbírky bylo dále evidováno 4,5 tis. Kč, které byly převedeny do zvláštního fondu (91160) již v roce Tato sbírka byla čerpána v roce 2011 v souladu s podmínkami a čistý výtěžek veřejné sbírky byl využit v plném rozsahu v souladu s účelem veřejné sbírky. pasivní v celkové výši 434 tis. Kč. Jedná se o předpokládanou výši nevyfakturovaných dodávek. Většina dohadných položek byla tvořena na základě dostupných údajů běžného roku a s přihlédnutím k nákladům minulých období. U energií středisek Vyškov, Blansko, Prostějov byly dohadné položky tvořeny ve výši zaplacených záloh. Částka v Rozvaze, řádek B II. 1. Odběratelé, v celkové výši tis. Kč, obsahuje z položek ve významné výši, pohledávku cca 533 tis. Kč za Jihomoravským krajem a cca 195 tis. Kč za Olomouckým krajem v rámci Individuálních projektů. 10. ZMĚNY ÚČETNÍ METODIKY V průběhu roku 2012 nedošlo, mimo těch, které jsou v souladu se zněním zákonů, ke změně účetních postupů. 11. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2011 Na zasedání Valné hromady SPR dne bylo přijato usnesení, kterým Valná hromada souhlasila se založením společnosti s ručením omezeným v průběhu r Dne byla sepsána zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným a dne byla společnost Dílna Eikon s.r.o. zapsána u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 70450, výše základního kapitálu Kč, 100 % obchodního podílu vlastní SPR. V Brně dne ROZBOR HV Za rok 2010 byl vykázán kladný hospodářský výsledek ve výši ,58 Kč. Na zasedání Valné hromady SPR dne bylo schváleno jeho převedení ve výši ,58 Kč do rezervního fondu SPR a Kč bylo převedeno do fondu penzijního připojištění. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2011 byl záporný ve výši 318 tis. Kč. Výsledek z hospodářské činnosti byl kladný ve výši +455 tis. Kč, celkový hospodářský výsledek SPR za rok 2011 je kladný a činí ,03 Kč. Dosažený výsledek hospodaření bude zaúčtován na účet 931 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a bude rozdělen v souladu s rozhodnutím Valné hromady SPR. 8. PŘÍSPĚVKY PŘIJATÉ ZE ZAHRANIČÍ PROVOZNÍ CELKEM VE VÝŠI TIS. KČ ÚČET EU Evropský sociální fond: Přijaté prostředky byly použity zejména na úhradu nákladů na mzdy, vzdělávání, nákup materiálu a další provozní nemateriálové náklady v souladu s rozpočty jednotlivých projektů. Struktura provozních dotací je součástí výroční zprávy SPR. 9. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE K eviduje SPR na účtu 388 (dohadné účty aktivní) KZ ve výši tis. Kč. Jedná se o zaúčtování dohadných položek, které souvisí s víceletým projektem financovaným z ESF. K byly vytvořeny v souladu s věrným zobrazením stavu účetnictví, závazků a pohledávek, dohadné položky Bc. Pavel Novák předseda Sdružení Podané ruce

17 17 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Příjemce: Sdružení Podané ruce, občanské sdružení IČ Brno, Francouzská 36 Zpráva o účetní závěrce Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky občanského sdružení Sdružení Podané ruce, která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící , přehledu o peněžních tocích za rok končící a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Sdružení Podané ruce jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán Sdružení Podané ruce je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky Obchodní firma Sídlo Číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti Jméno a příjmení auditora, který jménem společnosti vypracoval zprávu Číslo auditorského oprávnění auditora Datum vypracování podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv občanského sdružení Sdružení Podané ruce k a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok končící v souladu s příslušnými českými účetními předpisy. Zpráva o ověření výroční zprávy Ověřili jsme soulad výroční zprávy občanského sdružení Sdružení Podané ruce k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán Sdružení Podané ruce. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčení, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě občanského sdružení Sdružení Podané ruce k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. AUDIT DANĚ, spol. s r. o. Vídeňská 89, Brno 198 Ing. Pavla Dvořáková června 2012 Podpis auditora

18 18 PODĚKOVÁNÍ Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomáhají Úřad vlády ČR Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky; Úřad vlády ČR Rada vlády pro záležitosti romské menšiny; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo zdravotnictví ČR; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Ministerstvo spravedlnosti ČR; Jihomoravský kraj; Zlínský kraj; Jihočeský kraj; Olomoucký kraj; Statutární město Brno; Statutární město Olomouc; Město Boskovice; Město Vyškov; Město Uherské Hradiště; Město Litovel; Město Blansko; Město Prostějov; Město Uherský Brod; Město Šternberk; Město Staré Město; Město Kunovice; Město Uničov; Město Znojmo; Nadace Vodafone ČR; Nadace rozvoje občanské společnosti, ze sbírkového projektu Pomozte dětem! ; Nadace České spořitelny; Nadace Děti kultura sport; Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97; AgryKomp Bohemia; Merck CZ; SocioFaktor s.r.o.; Rent Pharm; Potraviny Neoralová; Penam; Pekárna u Jahodů; Obchod. dům SENJMO; Nakladatelství Jota; Nakladatelství C.H.Beck; Inzertní Agentura Profit; Heineken ČR; Kovomarket; Ipsos Tambor, s.r.o.; InternetPoradna.cz; FITPRAHA CZ; Česká televize; Carbon, s.r.o.; Elko trading; Senimo a.s.; Nakladatelství TRITON; Divadlo Husa na provázku; HAdivadlo; Vinařství Mikulica; Malé divadlo Kiogen; Tismedia; Nakladatelství Portál; Sprintel, s.r.o.; ČDS Trading spol. s r. o.; J. Bartošek; M. Brinzáková; M. Budíková; M. Brunová; p. Čechová; T. Dostál; M. Hasa; L. Heidlerová; M. Kovářová; V. Kratochvíl; R. Kučera; S. Malý; p. Mazáčová; p. Moravcová; p. Ošlejšková; p. Pokorný; P. Rezniak; M. Schaferová; K. Souček; O. Stehlíková; J. Šipková; Č. Škvařil; I. Uřičář; V. Vašíček; J. Veselý; p. Zinecker; J. Zatloukal; dar od absolventů TK Mlýn. Za finanční, materiální i morální podporu děkujeme institucím, společnostem, jednotlivcům a dobrovolníkům a také všem anonymním dárcům.

19 19 PŘÍLOHA A MAPA SLUŽEB A CENTER Působnost terénních programů Mírov Šternberk Litovel Olomouc Boskovice Blansko Rapotice Brno Vyškov Kunovice Znojmo Uherský Brod Služby viz přílohu B Působnost ve věznicích Mírov Šternberk Litovel Olomouc Boskovice Blansko Rapotice Brno Vyškov Kunovice Znojmo Uherský Brod

20 20 PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. Vedení sdružení statutární zástupce: předseda; zástupci statutárního zástupce: odborní ředitelé Valná hromada Dozorčí rada Předseda sdružení Divize odborných služeb I. Divize odborných služeb II. Divize ostatních služeb Divize organizační Oddělení kontaktních služeb v JMK Oddělení NZDM a primární prevence Vzdělávací centrum I.E.S. Oddělení provozní Terénní programy Brno Víceúčelová drogová služba na Blanensku Drogová služba Vyškov Kontaktní centrum Netopeer NZDM KudyKam NZDM Prostějov Terénní programy Prostějov Terénní programy Olomouc pro děti a mládež Eikón sociálně terapeutická dílna Projekt lokálního partnerství Duchovně pastorační služba Oddělení ekonomické Samostatné referáty Kontaktní centrum Vídeňská Speciální prevence NZDM Blansko Oddělení adiktologických služeb v JMK Poradenské centrum Pasáž Oddělení adiktologických služeb v OLK a ZK Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Doléčovací centrum Jamtana Drogové služby ve vězení a následná péče Psychiatrická AT ordinace Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium Kontaktní centrum v Olomouci Terénní programy Olomouc Ambulance adiktologie Práce s klienty v konfliktu se zákonem Kontaktní centrum Prostějov Kontaktní centrum Charáč Organizační struktura platná k

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více