Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. za rok 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. za rok 2011 na cestě ke svobodě

2

3 3 OBSAH Základní informace 4 Vize, poslání a cíle 4 Historie 5 Slovo odborného ředitele 6 Slovo oblastního ředitele 8 Služby v grafech 9 Finanční zpráva 11 Příloha k účetní závěrce za rok Zpráva nezávislého auditora 17 Poděkování 18 Přílohy A Mapa služeb a center 19 B Organizační struktura 20 C Adresář 21

4 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název organizace: Sdružení Podané ruce, o.s. Adresa: Francouzská 36, Brno IČ: Registrace MV ČR: ze dne Číslo registrace: II/S-OS/ /94-R Právní forma a typ organizace: právnická osoba občanské sdružení Členství v organizacích: Asociace nestátních organizací (A.N.O.), České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) Bankovní spojení a číslo účtu: Volksbank CZ /6800 Valná hromada: Ing. Mgr. Oldřich Haičman, Ivan Havel, Božena Havlová, Mgr. Lukáš Carlos Hrubý, Margareta Hvížďová, Mgr. Marek Jargus, Jana Korgerová, Mgr. Ivana Kuchařová, Jiří Marek, doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Bc. Pavel Novák, MUDr. Jana Novotná, Marisa Perelló, Pavel Petřík, Mgr. Tomáš Přikryl, Mgr. Jaromír Smejkal, Libor Šimků, Bc. Olga Škvařilová, Zdeněk Šujan, Mgr. Jindřich Vobořil Pg.Dip, Ing. Radovan Voříšek, Bc. Veronika Vymětalová, MUDr. Miroslava Zavřelová, Mgr. Jaroslav František Žák Předseda sdružení: Bc. Pavel Novák Místopředseda sdružení: Ing. Radovan Voříšek Dozorčí rada: Mgr. Oldřich Haičman, Božena Havlová, Mgr. Marek Jargus, MUDr. Jana Novotná, MUDr. Zora Prosková, Mgr. Jaromír Smejkal, JUDr. Petr Smejkal, MUDr. Miroslava Zavřelová Čestní členové: Ing. Petr Žáček, Mgr. Ivana Bartošíková, PhDr. Anton Polák, Ing. Jan Doležal Vedení organizace: Předseda: Bc. Pavel Novák Organizační ředitel: Bc. Pavel Novák Odborný ředitel divize I.: MUDr. Jiří Dolák Odborný ředitel divize II.: Mgr. Lukáš Carlos Hrubý (aktuální k ) VIZE, POSLÁNÍ A CÍLE VIZE Přispívat k podpoře a šíření humanistických myšlenek, ochraně lidských práv a rozvoji občanské společnosti. Podporovat a iniciovat dialog společnosti v jejím široce pojímaném multikulturním tvaru. Vytvářet prostor k respektu a toleranci, k jedinečnosti a právu na sebeurčení. POSLÁNÍ Pomáhat lidem v obtížných situacích jejich života tvorbou preventivních, podpůrných a intervenčních služeb. Formou kvalitně poskytovaných služeb hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci klientů, s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost. CÍLE Chceme poskytovat kvalitní služby za přiměřenou cenu v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež, programů postpenitenciální péče, programů na podporu a rozvoj etnických skupin a dalších dle zaměření služeb Sdružení Podané ruce. Podporovat a iniciovat dialog klient služba, veřejnost stát poskytováním kvalitních a pravdivých informací z oblastí zájmů Sdružení Podané ruce. Účelně se podílet na hledání nových vhodných směrů a služeb. Podporovat, iniciovat a rozvíjet spolupráci v lokálních komunitách s aktivní vazbou na výzkum a odborné fórum. HODNOTY A PRINCIPY, ZE KTERÝCH VYCHÁZÍ SLUŽBY SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE Hodnota lidského života, pomoc člověku, základní lidské etické principy vycházející z evropské kultury, tolerance, respekt a rovné příležitosti, otevřenost, důvěra, inovativnost a tvořivost, profesionalita a profesionální etika, týmová práce, transparentnost, vytrvalost a odvaha

5 5 HISTORIE Vznik tajné spontánní a neformální skupiny fungující na principu svépomoci, která byla v začátcích podpořena především katolickou církví. Část lidí z této skupiny prožila svoji drogovou kariéru Založení Nadace Podané ruce. Začátek jednání s Katholieke Nooden (Sdružení holandských katolických nadací) o zásadní podpoře vznikajících aktivit Otevření prvního resocializačního programu pro dlouhodobě závislé na Moravě. Začátek prvních terénních aktivit na Moravě (práce v bytech uživatelů drog). Zahájení činnosti Kontaktního centra v Olomouci Zahájení kontaktní práce v Brně díky prostorám, které daroval řád Milosrdných bratří. Zahájení výroby a prodeje ikon (od roku 2000 Centrum Eikón) Založení sdružení Sdružení Podané ruce převzalo všechny aktivity nadace. Zahájení činnosti centra Prevence v Brně ve spolupráci se Školským úřadem Brno Zahájení intenzivní smluvní spolupráce s Diecézní charitou Brno. Spolupráce s Městským a Okresním úřadem ve Zlíně a pomoc při přípravě kontaktního a preventivního centra ve Zlíně Otevření Terapeutické komunity Podcestný Mlýn v Kostelním Vydří Pokračování pomoci při zakládání drogových služeb na Moravě ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, městy, okresními úřady, školskými úřady a dalšími institucemi Zahájení programu Denního psychoterapeutického sanatoria Elysium v Brně (stacionář) a služeb Péče o klienty v konfliktu se zákonem (Drogové služby ve vězení) pro brněnský region Otevření Doléčovacího centra Jamtana v Brně. Zahájení činnosti Institutu vzdělávání v oblasti drogových závislostí (I.E.S.) Oddělení terénních programů od brněnského K-centra Drug Azyl a zahájení jejich činnosti jako samostatného střediska. Zřízení metadonové ambulance na DPS Elysium. Otevření Kontaktního centra Charáč v Uherském Hradišti Zahájení programu Prevence zneužívání syntetických drog. Otevření kontaktních center ve Znojmě (Netopeer) a v Prostějově (Želva). Otevření nízkoprahového klubu Skleník při K-centru Drug Azyl v Brně Zahájení činnosti psychiatrické ambulance. Otevření programu Práce s klientem v konfliktu se zákonem v Olomouci Zahájení činnosti Programů terénní práce v Olomouci jako samostatného střediska. Založení pobočky ve Velké Británii Podane ruce UK Rozvoj programů vzdělávání v centru I.E.S. Zahájení mezinárodního projektu Breaking the Circle, který byl podporován z fondů Evropské unie První ročník mezinárodního projektu Breaking the Circle v Kábulu. Rozvinutí projektů podporovaných strukturálními fondy Evropské unie Přijetí střediska Blansko do sítě služeb Sdružení Podané ruce. Vznik nové služby ve Vyškově Převzetí NZDM KudyKam do sítě služeb Sdružení Podané ruce Přípravy ke vzniku divizí Sdružení Podané ruce. Registrace nových služeb (Ambulance adiktologie Olomouc, NZDM Prostějov, TP Olomouc pro práci s dětmi a mládeží, Pasáž) Upevnění divizní struktury a recertifikace všech drogových služeb. Zaměření na lokality výrazně ohrožené sociální exkluzí. Pokračování a rozvoj pracovních strategií v zacházení s komplikovanými závislostmi, gamblingem. Rozvoj case managementu Dosavadní výkonný předseda sdružení Jindřich Vobořil nastoupil na pozici výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a národního protidrogového koordinátora. Realizace projektu výzkumu prevalence hepatitidy typu C. Zahájení projektu Case management (koordinované péče) pro dlouhodobé klienty. Realizace projektu Lokálního partnerství ve městě Olomouc. Ambulance adiktologie se etablovala jako jediné zařízení v Olomouckém kraji nabízející specializované služby pro hazardní hráče Do funkce předsedy sdružení byl zvolen Pavel Novák. V Brně na Vídeňské vzniká díky realizaci myšlenky přestěhování metadonové substituce ucelený komplex nízkoprahových služeb. Propojení centra Pasáž s Case-managementem je dobrým základem pro budoucí komplexní péči pro uživatele nealkoholových drog v Brně. Úsilí o rozvoj služeb pro děti a mládež v divizi Olomouckého a Zlínského kraje. Příprava vzniku samostatných oddělení sdružení.

6 6 SLOVO ODBORNÉHO ŘEDITELE PŘEHLED ČINNOSTI SLUŽEB SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. V ROCE 2011 Programy všeobecné a selektivní primární prevence, indikované primární prevence a edukačních aktivit byly poskytovány v roce 2011 střediskem Speciální prevence v Brně a Kontaktním centrem Charáč v Uherském Hradišti. Preventivním programům se věnoval i nízkoprahový klub v Prostějově. Tyto služby oslovily celkem osob, z toho v programech všeobecné a selektivní primární prevence. Z uvedeného celkového počtu oslovených bylo celkem 732 dospělých osob rodiče, pedagogové, pracovníci azylových domů. Z uvedeného celkového počtu oslovených osob bylo osob v programech střediska Speciální prevence v Brně. Nízkoprahové kluby v Blansku, Olomouci a Prostějově navštívilo 879 dětí a mládeže, celkový objem kontaktů dosáhl Terénní programy v Olomouci a Prostějově, zaměřené na práci s mládeží, dosáhly celkem kontaktů s 241 klienty. Internetová poradna EXTC, poskytující informace a odpovídající na dotazy spojené s problémy zneužívání především syntetických tanečních drog (www.extc.cz), zaznamenala přístupů, on-line poradna zodpověděla 910 dotazů. Proti předchozímu roku jde o nárůst přístupů o téměř 60%. Poradnu provozovali pracovníci terénních programů Brno. Dále pracovníci terénních programů v Olomouci zaznamenali v preventivním a poradenském programu pro uživatele tanečních drog 330 přímých kontaktů na tanečních akcích, využili je zejména k poradenským intervencím. V roce 2011 Sdružení Podané ruce, o.s. provozovalo devět kontaktních a poradenských služeb určených zejména problémovým uživatelům ilegálních drog, závislým a jejich blízkým. Výčet podle regionální působnosti: V Jihomoravském kraji v Brně Kontaktní centrum Vídeňská, Terénní programy Brno (působící i v okrese Brno-venkov), Víceúčelové drogové služby ve Znojmě, Blansku a Vyškově V Olomouckém kraji v Olomouci Kontaktní centrum Olomouc a Terénní program Olomouc v Prostějově Víceúčelová drogová služba Ve Zlínském kraji v Uherském Hradišti Víceúčelová drogová služba Charáč. V kontaktu s těmito kontaktními a poradenskými službami bylo v roce 2011 celkem osob, z nich bylo klientů služeb, z nich pak uživatelů drog (UD). Z těchto UD bylo injekčních uživatelů (85,4%). Prvních kontaktů s UD bylo 866 (30% ze všech UD). Mužů mezi UD bylo 68%, průměrný věk klientů UD byl 27 let. Celkový počet kontaktů s UD byl Výměn injekčního materiálu v programech harm reduction a ochrany veřejného zdraví bylo celkem Vydaných injekčních setů bylo celkem ks, což představuje nárůst počtu vydaných setů o 16% proti roku Jako služby poradenství pro klienty v konfliktu se zákonem, podpory ve výkonu trestu a následné podpory po výkonu trestu pracovaly dvě služby v Brně a v Olomouci. Jejich pracovníci byli v kontaktu s 572 klienty, z toho se 400 ve výkonu trestu, se 172 osobami před nástupem nebo po výstupu z výkonu trestu. 75% klientů uvedlo injekční užívání drog aktuálně nebo v anamnéze. Mužů bylo 80%, průměrný věk klientů byl 31 let. Prvních kontaktů (nových klientů) v roce 2011 bylo 283 (49%). Pracovníci v obou centrech vykázali celkem výkonů. V programech sociálního poradenství na trhu práce Pasáž a chráněné dílny Eikón bylo 124 klientů UD, z toho 112 v Pasáži. Nových klientů bylo 73, průměrný věk klientů byl 32 let, mužů bylo 72 (60%). Pasáž zaznamenala výkonů při práci s klienty formou poradenství a case managementu. Dva sociální byty Pasáže (typu bytů na půli cesty) byly využity v průběhu roku 9 klienty v obložnosti 87% celoroční kapacity. V chráněné dílně Eikon odpracovalo 12 klientů celkem hodin. V programech substituční léčby střediska Elysium a AT ordinace v Brně bylo 146 klientů UD, z nich 119 v programu metadonové substituce, 27 v substituční léčbě Suboxonem. Z nich bylo 144 injekčních UD, nových klientů bylo 35 (cca čtvrtina osob). Průměrný věk klientů UD byl 32 let, mužů bylo 101 (70%). Výkonů s klienty v substituční léčbě proběhlo V ambulantní léčbě v AT ambulanci MUDr. Marka v Brně, ambulanci Elysia v Brně a adiktologické ambulanci v Olomouci bylo celkem 504 klientů, z nich 381 UD a patologických hráčů. Prvních kontaktů (tj. nových klientů v roce 2011) bylo 303. Z 351 uživatelů drog bylo 77% mužů, převažovali uživatelé pervitinu (40%), heroinu (18%). Celkový objem výkonů v ambulantní léčbě dosáhl V intenzivní léčbě v Terapeutické komunitě Podcestný Mlýn bylo 30 klientů UD, celkem komunita pracovala se 46 klienty (i s příbuznými a blízkými osobami klientů). Do léčby nově nastoupilo 26 klientů UD, průměrný věk klientů UD byl 28,5 roku. Počet využitých lůžkodnů terapeutické komunity představuje 88% využití její celoroční kapacity 15 míst. V doléčovacích programech ambulantního doléčování a doléčování formou strukturovaného programu (včetně chráněného bydlení) služby Jamtana v Brně bylo celkem 106 klientů. Nových klientů bylo 42. Z celkového počtu klientů jich bylo 41 ve strukturovaném programu, 22 z nich přešlo v průběhu roku do ambulantní péče. 67% klientů v doléčovacích programech bylo mužů, 90% bývalých injekčních uživatelů. Průměrný věk klientů byl 29 let. Neuživatelů drog spolupracovalo v programech 14. Strukturovaný program s kapacitou 15 míst byl využit objemem klientodnů, což představuje 85% využití kapacity. Chráněné bydlení

7 7 s kapacitou 12 lůžek bylo využito lůžkodny, tedy v 82% celoroční nepřetržité kapacity. Pracovníci duchovně pastorační služby pracovali v různých formách kontaktu celkem se 210 klienty. Z nich bylo 111 současně v jiných službách Sdružení Podané ruce, o.s. ODBORNÉ ŘÍZENÍ SLUŽEB SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. V ROCE 2011 Sdružení Podané ruce, o.s. provozuje celkem 22 registrovaných sociálních služeb, v říjnu 2011 bylo ve stavu 110 pracovníků v přepočteném objemu 98,5 úvazku. 83 pracovníků je registrovaných v registru sociálních služeb. Sdružení má 16 služeb, které jsou certifikovány příslušnými resorty jako odborně způsobilé. 14 služeb je certifikováno podle standardů odborné způsobilosti RVKPP ČR (v součtu jde o 18 certifikátů), 2 služby jsou certifikovány standardy pro programy primární prevence MŠMT ČR. Nízkoprahové kluby mají certifikaci podle standardů ČAS (v roce 2011 se jednalo o 2 služby). Jsme registrováni k výkonu sociálně právní ochrany dětí, což se týká místa výkonu všech služeb a konkrétních pracovníků, které a kteří pracují s klienty mladšími 18 let. Sdružení Podané ruce, o.s. je organizačně členěno do divizí, odborný ředitel byl v roce 2011 pověřen vedením divize služeb Jihomoravského kraje. Již delší dobu bylo faktickým stavem, že odborné řízení služeb v Olomoucké divizi leželo na divizním řediteli. Na začátku roku 2012 bylo stanoveno organizační změnou, že oba divizní ředitelé jsou současně odbornými řediteli příslušných divizí. Je ovšem zřejmé, že nositeli odbornosti v jednotlivých službách se stávají stále více vedoucí jednotlivých služeb/center. Úkolem odborných ředitelů je kromě zpracování vnějších zadání pro odbornost (nové trendy, standardní kvalita) zajistit systémové (síťové) kvality služeb: udržení nízkého prahu pro vstup do služeb, udržet potřebný vějíř služeb. Síť služeb by měla mít zakomponována prvky včasného varování, minimalizace škod, ochrany veřejného zdraví, konfrontační fáze léčby, intenzivní léčebné postupy (včetně doléčování) i služby pro klienty, kteří nejsou k léčbě motivováni nebo nejsou schopni ji podstoupit. Jde i o sdílení bio-psycho-sociálního přístupu ke klientům v síti služeb, o účelnou spolupráci v péči o klienty, o podporu motivace klientů v průchodu sítí potřebných služeb rychlou a praktickou pomocí. VÝRAZNÉ UDÁLOSTI ROKU 2011 VE SLUŽBÁCH DIVIZE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE: V roce 2011 bylo úspěšně dokončeno inspekční šetření kvality sociálních služeb a podmínek registrace služby jako sociální v Doléčovacím centru Jamtana. Další inspekce proběhla velmi úspěšně v závěru roku v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn (konečný výsledek posouzení kvality v plném bodovém hodnocení). Dokončení projektu výzkumu prevalence hepatitidy typu C v romské populaci v Brně ve spolupráci s firmou MERCK CZ a klinikou infekčních nemocí FN Brno-Bohunice. Spolupráce s firmou SocioFaktor s.r.o. na posouzení situace ve vyloučené lokalitě na pomezí Brno-střed, Brno-sever. Dokončení změn v Kontaktním centru (úpravy prostor, změny v postupech kontaktní práce a v profilu služeb) Vídeňská v Brně. Počet klientů KC Vídeňská v roce 2011 dosáhl ve srovnání s rokem 2009 (kdy jsme se rozhodli ke změnám přistoupit) nárůstu o polovinu, počet kontaktů narostl o 35%. Byl přestěhován metadonový substituční program do středu města do komplexu nízkoprahových služeb SPR na Vídeňské ulici. Změna proběhla bez problémů v sousedství, kapacita programu je naplněna, meziroční srovnání počtu klientů a kontaktů je vyrovnané. Rozvoj činnosti střediska Pasáž poradenství a case management. Realizace projektu Rozvoj case managementu za podpory EU přineslo nejen rozvoj práce těmito postupy, ale skutečné navázání spolupráce mezi službami s podobným zaměřením v Brně. Kontaktní a poradenské služby v Blansku, Vyškovu, Znojmě se personálně stabilizovaly. Všechny jsou dnes vedeny vedoucími s odpovídající kvalifikací, na počátku letošního roku byla jejich kvalita ověřena v Blansku a Vyškově certifikačními šetřeními (RVKPP-CEKAS), která dopadla velmi úspěšně. Rozvoj Terapeutické komunity v Podcestném mlýně kromě nezbytných oprav a úspěšné inspekce v závěru roku si komunita udržela rozvojové zaměření. Patří dnes k respektovaným službám tohoto druhu v rámci celé republiky zejména pro rozvoj dovednosti práce se skupinovým procesem. V rámci projektu První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny (ESF), který vznikl díky iniciativě pracovníků divize Olomouckého kraje, jsme měli možnost rozšířit tým denního stacionáře Elysium o pracovníky realizující tento projekt: psycholožku a sociálního pracovníka. Soustředěně se věnují práci s klienty s nelátkovými závislostmi, na základě klinické zkušenosti a terénních šetření získávají obraz této problematiky v Brně. Cílem projektu je rovněž vytvoření strategie a metodiky pro tuto práci. Ustoupili jsme od realizace původního záměru projektu Ochrany veřejného zdraví v Brně zejména od sestavení týmu asertivní komunitní péče ve vyloučené lokalitě v Brně. Důvodem bylo pozastavení podpory tohoto projektu ze strany JMK. Celý rok jsme věnovali pozornost vybranému profilu činností v rámci strategií ochrany veřejného zdraví zejména testování na infekční nemoci a programům harm reduction. Počet vyměněných injekčních setů v Brně vzrostl ze injekčních setů v roce 2010 na v roce 2011 (nárůst o 28%). Počet úvazků pro přímou práci ovšem v letošním roce nejen v těchto dvou službách klesá. Lze se domnívat, že klesat zákonitě bude i výkonnost našich služeb. Jako odborný ředitel JMK divize, který na začátku letošního roku opustil tuto funkci, chci na závěr poděkovat svým kolegům a kolegyním za všechny jejich nejlepší vlastnosti, dovednosti, umění a úsilí, které do práce ve službách sdružení vložili a vkládají. Držím Vám a Vašim klientům palce do příštích časů! PhDr. Jiří Libra odborný ředitel, ředitel JMK divize v roce 2011

8 8 SLOVO OBLASTNÍHO ŘEDITELE SMĚŘOVÁNÍ, VÝSLEDKY A PLÁNY DIVIZE ODBORNÝCH SLUŽEB SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. SPR V OLOMOUCKÉM A ZLÍNSKÉM KRAJI. Divize odborných služeb Olomouckého a Zlínského kraje představuje dvě části: část adiktologickou a část služeb pro děti a mládež, prezentovanou především službami klubů a terénních programů. Ve výčtu se u obou částí jedná o programy tří kontaktních center (Olomouc, Uherské Hradiště, Prostějov), terénní programy pro uživatele drog a práci s ohroženou mládeží, ambulanci adiktologie, programy primární prevence, dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (v Olomouci a v Prostějově), dále program práce s romskou mládeží Romanodrom a program střediska Práce s klienty v konfliktu se zákonem realizovaný v Olomoucké a v Mírovské věznici společně s navazující službou pro klienty po výstupu z výkonu trestu. Výčet uzavírá logistický projekt Lokální Partnerství jakožto komplexní program směřovaný do jedné z olomouckých vyloučených lokalit. V divizi pracuje přes pětatřicet kolegů a své služby nabízí více než dvěma tisícům klientů ročně. Rok 2011 byl v prostoru této divize SPR především ve znamení dvou procesů. První se týkal změn a náhledu na práci a směřování služeb v kontaktních centrech, druhý pak podpory a dalšího rozvoje služeb pro děti a mládež. Pokusím se tyto dva proudy stručně přiblížit. V kontaktních centrech jsme během posledních několika let postupně začali zaznamenávat určité změny v potřebách cílové skupiny a i proměnu cílové skupiny samotné. Po bližším a cíleném zaměření jsme konstatovali několik informací, které nás následně vedly k úvahám a k rozhodnutím o proměně designu našich služeb. Zaznamenané proměny se dají s určitým zjednodušením popsat takto: Příchozí klienti jsou mnohem více informováni sami již před prvním využitím služby, jsou mnohdy systémem podpory či jinak ekonomicky zabezpečení, nestojí prvoplánově o hygienický ani potravinový servis. Mnohdy nestojí ani o dlouhodobé využívání kontaktní místnosti. Řada klientů začíná využívat - nebo již využívá - služeb kontaktního centra jakožto služby především konzultační, informační a cíleně podpůrné. Jsou to sami klienti, kdo přichází s konkretizovanou zakázkou a po jejím vyřešení či odeznění využívání služby omezí či přeruší. Samotná výměna injekčního materiálu představuje často pouze pársekundové či minutové oddělené akce. I nyní existuje skupina klientů, pro kterou je kontaktní místnost s možností využití hygienické a zdravotní služby základní preferovanou potřebou, v celkovém objemu klientů již však netvoří většinu. Na týmy kontaktních center to klade několik nových zásadních nároků: samotné uspořádání a vzhled center, kde před klubovým stylem dáváme čím dál více přednost jednoduše důstojnému vzhledu a dále nárok na intenzivnější zaměření na poradenství, sofistikovanou sociální práci a v indikovaných případech i nabízenou terapii. To vše ale nikoli na úkor nabídky služeb harm reduction, ale jako nabídku činností se stejným a pro možnou zněnu chování našich klientů zásadním významem. Druhý ze zásadních procesů v roce 2011 v této divizi byla cílená podpora a snaha o rozvoj služeb pro děti a mládež ve sdružení. Celá tato oblast, do které v rámci sdružení zařazujeme programy primární prevence, programy nízkopprahových služeb pro děti a mládež a terénní programy směřované na práci s ohroženou mládeží, je oblastí, které se chceme stále více a intenzivněji věnovat. Právě v těchto službách vidíme jak velký potenciál pro rozvoj dalších a nových služeb, tak i prostor pro intenzivní spolupráci s cílovými skupinami. V roce 2011 jsme se pokoušeli ve spolupráci s Olomouckým krajem a s představiteli města Lipník nad Bečvou otevřít Nízkoprahové centrum pro děti a mládež v tomto městě. Záměr však bohužel i přes podporu kraje nebyl z rozhodnutí zastupitelů města Lipníku nakonec realizován. Osobně to považuji za zbytečně promarněnou příležitost. Vedle této promarněné šance však ostatní služby určené ohroženým dětem a mládeži ukazují úspěšně svoji sílu a smysluplnost. Centrům i terénním programům se daří oslovovat velké množství klientů a spolupráci s nimi dlouhodobě udržet a prohlubovat. Pro podporu rozvoje těchto služeb a růst nabízené profesionality byl ve sdružení ke konci roku 2011 projednáván záměr samostatného organizačního oddělení, sdružujícího veškeré tyto služby v rámci SPR. Tento záměr byl připraven k uskutečnění na začátku roku Věřím, že díky větší podpoře a těsnějšímu semknutí tak dojde v SPR k dalšímu ukotvení a rozvoji těchto služeb. Rok 2011 byl rokem v zásadě standardním, byl také rokem, kdy jsme poprvé došli v rámci šetření finančních zdrojů na mez, za kterou již nelze jít - další snižování nákladů by zákonitě muselo znamenat celkovou změnu nabízených služeb. Uvědomuji si, jak v atmosféře nejistoty a nepříliš výrazných příjmů může být pro kolegy ze služeb obtížné dlouhodobé setrvávání a koncentrace na klinickou práci. Závěr tedy náleží právě jim. Děkuji všem svým kolegům a kolegyním za společnou práci, za entuziasmus a jejich vlastní zájem, který svým klientům i sdružení přinášejí. Mgr. Lukáš Carlos Hrubý Odborný ředitel Sdružení Podané ruce, o.s.

9 9 SLUŽBY V GRAFECH Souhrnné základní statistické údaje o službách Sdružení Podané ruce, o.s. v roce 2011 (srovnání za posledních pět let) SLUŽBY PRIMÁRNÍ PREVENCE oslovených centrem prevence v Brně programy primární prevence drogových agentur (Znojmo, Prostějov, Uherské Hradiště) 2008 Celkem osob oslovených centrem prevence v Brně, programy primární prevence KC Prostějov, preventivními programy práce služby pro klienty v konfliktu se zákonem v Olomouci. Drogové agentury ve Znojmě a UH v důsledku nedostatku prostředků přestaly poskytovat programy primární prevence Celkem osob oslovených programy centra prevence v Brně, preventivními programy NZDM Prostějov, TP Olomouc, KC Uherské Hradiště Celkem oslovených programy centra prevence v Brně, preventivními programy NZDM Prostějov, KC Uherské Hradiště Celkem oslovených programy centra prevence v Brně, preventivními programy NZDM Prostějov, KC Uherské Hradiště NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ A TERÉNNÍ PROGRAMY PRO MLÁDEŽ V BLANSKU, OLOMOUCI, PROSTĚJOVĚ 2010 Celkem 1238 klient z toho 313 poprvé v kontaktu 2011 Celkem 1120 klient z toho 329 poprvé v kontaktu KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY VČETNĚ TERÉNNÍCH PRO UŽIVATELE DROG UD V BRNĚ, OLOMOUCI, PROSTĚJOVĚ, UHERSKÉM HRADIŠTI, BLANSKU, ZNOJMĚ, OD ROKU 2007 I VE VYŠKOVĚ klient UD kontakt KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY VČETNĚ TERÉNNÍCH POČET VÝMĚN INJEKČNÍCH SETŮ/POČTY VYDANÝCH SETŮ V KS vým n

10 10 INTERNETOVÁ PORADNA SLUŽBA VČASNÉHO VAROVÁNÍ PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK V BRNĚ p SLUŽBY PRO KLIENTY V KONFLIKTU SE ZÁKONEM, KLIENTY UD VE VÝKONU TRESTU A V NÁSLEDNÉ PÉČI PO VÝSTUPU Z VÝKONU TRESTU V BRNĚ A OLOMOUCI klient klient UD výkon SUBSTITUČNÍ LÉČBA V BRNĚ SUBSTITUČNÍ PROGRAM ELYSIA VEDENÝ MUDR. J. DOLÁKEM METADON V BRNĚ, AT ORDINACE MUDR. R. MARKA BUPRENORFIN V BRNĚ klient výkon klient výkon TERAPEUTICKÁ KOMUNITA PODCESTNÝ MLÝN A DOLÉČOVACÍ CENTRUM JAMTANA V BRNĚ 129 klient UD 125 klient UD 125 klient UD 83 klient UD 122 klient UD AMBULANTNÍ LÉČBA PSYCHOTERAPEUTICKÁ AMBULANCE ELYSIUM V BRNĚ, AT ORDINACE MUDR. MARKA V BRNĚ, ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE V OLOMOUCI klient klient UD výkon PROGRAM CHRÁNĚNÉ PRÁCE EIKON, PORADENSKÉ CENTRUM PASÁŽ PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ AGENTURA DUCHOVNĚ PASTORAČNÍ SLUŽBA V BRNĚ klient UD klient z toho 147 i v u SPR 2008 Celkem 133 klient UD klient z toho 201 i v u SPR 2009 Celkem 163 klient UD klient z toho 163 i v u SPR 2010 Celkem 77 klient UD klient z toho 126 i v u SPR 2011 Celkem 124 klien klient z toho 111 i v u SPR

11 11 FINANČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ (skladba nákladů a výnosů v tis. Kč) VÝNOSY Dotace státní Úřad vlády MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MZ Ministerstvo zdravotnictví 542 MŠMT Ministerstvo školství, 472 mládeže a tělovýchovy MSp Ministerstvo spravedlnosti 461 Dotace územně správních celků Krajské úřady Statutární město Brno Statutární město Olomouc 471 Ostatní městské úřady Granty Granty ČR 86 Fondy EU Ostatní výnosy Tržby za prodej výrobků a zboží 711 Tržby z prodeje služeb Změna stavu zásob 27 Příjmy od klientů 948 Dary Tržby za prodej majetku 323 Použití dotací a grantů na odpisy 268 Ostatní 100 Výnosy celkem NÁKLADY Materiál a prodané zboží Zdravotnický materiál Kancelářské potřeby 231 DHIM 955 PHM 248 Materiál pro sportovní a sociální činnost 189 Potraviny pro klienty 533 Energie Voda 320 Elektrická energie 646 Plyn 417 Pára Opravy 427 Budovy 193 Auta, přístroje a zařízení 234 Cestovné 664 ČR 604 Zahraniční 60 Reprezentace a nedaňová propagace 72 Ostatní služby Nájemné Odvoz a likvidace odpadů 102 Služby klientům 222 Telefon, internet, poštovné 803 Leasing 338 Pronájem místností, pozemků, předmětů, aj. 108 Tisky a grafické práce 240 Vzdělávání zaměstnanců Ekonomické a právní služby 529 Náklady na lektory 634 Partner v projektu 368 IT, software a webové služby 404 Výdaje na ostatní služby Osobní náklady Hrubé mzdy OON Zákonné pojištění Odpisy 373 Zůstatková cena prodaného majetku 286 Ostatní náklady 353 Pojistné aut, majetku a soc. služeb 100 Ostatní provozní náklady 253 Náklady celkem: Komentář: V jednotlivých nákladových kapitolách jsou uvedeny pouze nákladové položky nad 100 tis. Kč. Přibližně tis. Kč z celkových nákladů tvoří hospodářsko-správní náklady, tj. cca 14,8 % celkových nákladů. Z toho tis. Kč jsou náklady osobní. Ostatní náklady jsou náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb, a to buď přímo nebo nepřímo, např. přes vzdělávání pracovníků vykonávajících činnost v těchto službách.

12 12 PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU (v pořizovacích cenách, tis. Kč) Druh majetku PZ Přírůstek Úbytek KZ 1. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3. Dopravní prostředky Vybavení Budovy a stavby Pozemky Poznámka k 1. a 2.: Součástí tabulky je majetek evidovaný na podrozvahových účtech a PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH Stav peněžních prostředků na začátku účetního období Hospodářský výsledek před zdaněním 137 A. Čistý peněžní tok z provozních činností Úpravy o nepeněžní operace celkem 671 Odpisy stálých aktiv 372 Změna zůstatků rezerv 0 Změna stavu opravných položek s hosp. činnosti 0 Změna zůstatků časového rozlišení 904 nákladů, výnosů a dohadných účtů Jiné nepeněžní operace celkem odpisy z dotací účtované do výnosů věcné dary účtované do výnosů -337 Změna potřeby pracovního kapitálu celkem Změna stavu pohledávek -943 Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu zásob -9 Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0 Zaplacená daň z příjmů celkem 0 B. Investiční činnost -218 Změna stálých aktiv celkem -218 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý hmotný majetek -18 Pořízení finančního majetku -200 C. Finanční činnost 262 Změna stavu dlouhodobých závazků -47 Snížení nebo zvýšení dlouhodobých úvěrů -38 Snížení nebo zvýšení ostatních dlouhodobých závazků -9 Zvýšení nebo snížení vlastních zdrojů 309 z vybraných operací celkem Změny stavu jmění 331 Peněžní změny stavu fondů -22 Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků Stav peněžních prostředků na konci období 381

13 13 ROZVAHA (v celých tis. Kč) AKTIVA Stav Stav Stálá aktiva celkem Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oběžná aktiva celkem Zásoby celkem Materiál na skladě Výrobky Zboží na skladě Pohledávky celkem Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi 0 1 SZ a veřejného ZP Daň z příjmů 1 1 Ostatní daně a poplatky 16 0 Nároky na dotace a ost zúčtování s rozpočtem ÚSC Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám 0 0 Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Účty v bankách Peníze na cestě Jiná aktiva celkem Náklady příštích období Příjmy příštích období 17 7 Kurzové rozdíly aktivní 0 0 AKTIVA celkem PASIVA Stav Stav Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 91 0 Cizí zdroje celkem Rezervy celkem 0 0 Dlouhodobé závazky celkem Dlouhodobé bankovní úvěry Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Závazky k institucím SZ a veřejného ZP Daň z příjmů 0 0 Ostatní přímé daně 46 1 Ostatní daně a poplatky 0 1 Daň z přidané hodnoty Závazky ve vztahu ke 0 0 státnímu rozpočtu Jiné závazky 0 0 Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 Dohadné účty pasivní Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kurzové rozdíly pasivní 0 0 PASIVA celkem

14 14 VÝSLEDOVKA (Stav k poslednímu dni účetního období v celých tis. Kč) NÁKLADY hlavní činnost hospodářská činnost celkem Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky celkem Daň silniční Ostatní daně a poplatky Ostatní náklady a poskytnuté příspěvky celkem Ostatní pokuty a penále Úroky Odpis nedobytné pohledávky Kurzové ztráty Dary Jiné ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, tvorba OP a rezerv celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného majetku Tvorba rezerv Náklady celkem VÝNOSY Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem hlavní činnost hospodářská činnost celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu výrobků Ostatní výnosy celkem Úroky Kurzové zisky Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek, přijaté příspěvky celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku Zúčtování opravných položek Přijaté příspěvky (dary) Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním hlavní celkem celkem činnost Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění

15 15 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2011 Sdružení Podané ruce, o.s. Francouzská 36, Brno IČO Organizace registrována u Ministerstva vnitra ČR pod č. j.: II/S-OS/ /94-R. Právní forma: občanské sdružení Účel, pro který byla zřízena: prevence a léčba drogových i nedrogových závislostí, práce s dětmi a mládeží Datum vzniku právní subjektivity: Statutární orgán: předseda sdružení Bc. Pavel Novák, za jeho nepřítomnosti jej zastupuje odborný ředitel nebo oblastní ředitel. Dozorčí rada: MUDr. Zora Prosková, MUDr. Jana Novotná, MUDr. Miroslava Zavřelová, Mgr. Marek Jargus, Mgr. Jaromír Smejkal, JUDr. Petr Smejkal, Ing. Mgr. Oldřich Haičman, Božena Havlová Zakladatelé: Jindřich Vobořil, Petr Žáček, Jana Novotná, Zuzana Starostová Vkladem do vlastního jmění byl převod budovy TK Podcestný mlýn, Kostelní Vydří 64, která byla majetkem Nadace Podané ruce ve výši pořizovací ceny ,- Kč. Hlavní činnost: zřizování a provoz příslušných zařízení léčebné a sociální pomoci, poradenská, osvětová činnost. Hospodářská činnost: služby s příslušnými živnostenskými oprávněními, tj.: pořádání kurzů, výroba a prodej dárkových předmětů, nákup a prodej zboží, pořádání kulturních akcí, vydavatelství. 1. VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ METODY, ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, ODPISOVÉ METODY, PŘEPOČTY MĚN Sdružení Podané ruce, o.s. (dále jen SPR): vedlo v účetním období 2011 účetnictví dle zákona 563/1991 Sb., vyhlášky 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy, a to elektronicky v programu firmy VEMA, doklady jsou uloženy v archivu Francouzská 36, Brno provádí účtování materiálu dle způsobu B třídí hmotný a nehmotný majetek do odpisových skupin dle zákona 586/1992 Sb., doba odepisování je stanovena dle téhož zákona. Zaúčtování odpisů na majetku pořízeného z dotací a grantů provádí dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní odpisy jsou shodné s daňovými odpisy. Způsob tvorby a výše opravných položek a rezerv: nebyly tvořeny oceňuje jednotlivé složky majetku a závazků pořizovací cenou (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby), reprodukční cenou (majetek nabytý bezúplatně, příchovky zvířat), vlastními náklady (majetek vytvořený vlastní činností), nominální hodnotou (peněžní prostředky a ceniny, pohledávky a závazky) k přepočtům měn používá kurzy ČNB daného pracovního dne (bankovní výpisy, granty) nebo kurz ze smlouvy stálý kurz (granty) 2. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SPR eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti delší jak 1 rok ve výši 14 tis. Kč SPR eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů ve výši 40 tis. Kč SPR nemá závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů. Závazek z titulu DPH činil k tis. Kč. Se souhlasem FÚ byl zaplacen STAV ZAMĚSTNANCŮ A OSOBNÍ NÁKLADY V ROCE 2011 Evidenční počet zaměstnanců k z toho ženy 63 z toho zkrácený úvazek 33 z toho řídící pracovníci 4 z toho vedoucí pracovníci 26 z toho členové dozorčí rady 0 Průměrný evidenční počet přepočtený 95,07 Hrubé mzdy za rok 2011 (bez OON) ,- Průměrná měsíční mzda ,- Členové statutárních orgánů vykonávají svou činnost dobrovolně bez nároku na odměnu. Členové statutárních orgánů, kteří jsou zaměstnanci SPR, pobírají odměnu pouze za výkon pracovní činnosti v souladu se mzdovým předpisem sdružení. V průběhu roku 2011 byla členům statutárních orgánů poskytnuta půjčka z prostředků SPR, jiným orgánům SPR ne. Předseda SPR působil od jako jednatel společnosti Dílna Eikon s.r.o. 4. ZPŮSOBY ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMU SPR provozuje zdravotnické zařízení, a to psychiatrickou ambulanci pod IČZ S ohledem na 18, odst. 15 zákona o daních z příjmů byl základ daně zjištěn za celou organizaci ze všech příjmů s výjimkou úroků z vkladů na běžném účtu. Dále byly vyloučeny dary včetně nákladů z nich hrazených a odpisy majetku pořízeného z dotací a grantů. Pro daňový základ byl uplatněn odpočet dle zákona o dani z příjmu 20, odst. 7 pro neziskové organizace. Vzniklá úspora na dani z příjmů bude v roce 2012 použita na krytí nákladů spojených s poskytováním zdravotní péče. 5. OSTATNÍ ZÁVAZKY SPR má u Volksbank CZ, a. s. sjednán rámcový kontokorentní úvěr v průměrné výši 2,75 mil. Kč, který se čerpá zejména jako překlenovací provozní úvěr v období do uvolnění prostředků z veřejných rozpočtů a na předfinancování projektů podpořených ze strukturálních fondů EU. Tento úvěr je kryt zástavním právem na budovu TK Podcestný mlýn v Jihočeském kraji a 2 bianco směnkami. SPR má sjednány dva dlouhodobé úvěry na pořízení dopravní techniky u GE

16 16 MONEY Multiservis, a.s., RCI Financial Services, s.r.o. KZ k u GE MONEY Multiservis, a.s. činí 73,4 tis. Kč, termín splatnosti úvěru je k , a KZ k u RCI Financial Services, s.r.o činí 265,7 tis. Kč, termín splatnosti úvěru je k Dlouhodobý úvěr vůči VB Leasing CZ, spol. s.r.o. ve výši 275,8 tis. Kč byl předčasně ukončen k 31. květnu 2011 z důvodu prodeje majetku. Dále má SPR k dlouhodobý závazek vůči LS v celkové výši 294 tis. Kč, přičemž zbývající závazek ve výši 40 tis. Kč je splatný do 08/2012 a zbývající závazek ve výši 254 tis. Kč je splatný do 12/2013. Splátky úvěru i LS jsou prováděny v souladu s platebními kalendáři. 6. DARY Organizace získala finanční dary v celkové výši 590 tis. Kč, dary byly použity na provozní náklady, vyjma 45 tis. Kč, které byly obdrženy v roce Materiální dary byly obdrženy v hodnotě 337 tis. Kč. Jejich podrobný přehled je přílohou přiznání k dani darovací. Dále organizace eviduje k KZ na AÚ (příspěvky od nadací) v celkové výši 668 tis. Kč. Výnosy z darů byly čerpány v souladu s podmínkami pro rok Dary, které nebyly vyčerpány v průběhu roku 2011 byly převedeny do fondu příspěvky nadací (91150) a KZ k na tomto účtu činí 280 tis. Kč. V rámci sbírky bylo dále evidováno 4,5 tis. Kč, které byly převedeny do zvláštního fondu (91160) již v roce Tato sbírka byla čerpána v roce 2011 v souladu s podmínkami a čistý výtěžek veřejné sbírky byl využit v plném rozsahu v souladu s účelem veřejné sbírky. pasivní v celkové výši 434 tis. Kč. Jedná se o předpokládanou výši nevyfakturovaných dodávek. Většina dohadných položek byla tvořena na základě dostupných údajů běžného roku a s přihlédnutím k nákladům minulých období. U energií středisek Vyškov, Blansko, Prostějov byly dohadné položky tvořeny ve výši zaplacených záloh. Částka v Rozvaze, řádek B II. 1. Odběratelé, v celkové výši tis. Kč, obsahuje z položek ve významné výši, pohledávku cca 533 tis. Kč za Jihomoravským krajem a cca 195 tis. Kč za Olomouckým krajem v rámci Individuálních projektů. 10. ZMĚNY ÚČETNÍ METODIKY V průběhu roku 2012 nedošlo, mimo těch, které jsou v souladu se zněním zákonů, ke změně účetních postupů. 11. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2011 Na zasedání Valné hromady SPR dne bylo přijato usnesení, kterým Valná hromada souhlasila se založením společnosti s ručením omezeným v průběhu r Dne byla sepsána zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným a dne byla společnost Dílna Eikon s.r.o. zapsána u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 70450, výše základního kapitálu Kč, 100 % obchodního podílu vlastní SPR. V Brně dne ROZBOR HV Za rok 2010 byl vykázán kladný hospodářský výsledek ve výši ,58 Kč. Na zasedání Valné hromady SPR dne bylo schváleno jeho převedení ve výši ,58 Kč do rezervního fondu SPR a Kč bylo převedeno do fondu penzijního připojištění. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2011 byl záporný ve výši 318 tis. Kč. Výsledek z hospodářské činnosti byl kladný ve výši +455 tis. Kč, celkový hospodářský výsledek SPR za rok 2011 je kladný a činí ,03 Kč. Dosažený výsledek hospodaření bude zaúčtován na účet 931 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a bude rozdělen v souladu s rozhodnutím Valné hromady SPR. 8. PŘÍSPĚVKY PŘIJATÉ ZE ZAHRANIČÍ PROVOZNÍ CELKEM VE VÝŠI TIS. KČ ÚČET EU Evropský sociální fond: Přijaté prostředky byly použity zejména na úhradu nákladů na mzdy, vzdělávání, nákup materiálu a další provozní nemateriálové náklady v souladu s rozpočty jednotlivých projektů. Struktura provozních dotací je součástí výroční zprávy SPR. 9. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE K eviduje SPR na účtu 388 (dohadné účty aktivní) KZ ve výši tis. Kč. Jedná se o zaúčtování dohadných položek, které souvisí s víceletým projektem financovaným z ESF. K byly vytvořeny v souladu s věrným zobrazením stavu účetnictví, závazků a pohledávek, dohadné položky Bc. Pavel Novák předseda Sdružení Podané ruce

17 17 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Příjemce: Sdružení Podané ruce, občanské sdružení IČ Brno, Francouzská 36 Zpráva o účetní závěrce Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky občanského sdružení Sdružení Podané ruce, která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící , přehledu o peněžních tocích za rok končící a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Sdružení Podané ruce jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán Sdružení Podané ruce je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky Obchodní firma Sídlo Číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti Jméno a příjmení auditora, který jménem společnosti vypracoval zprávu Číslo auditorského oprávnění auditora Datum vypracování podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv občanského sdružení Sdružení Podané ruce k a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok končící v souladu s příslušnými českými účetními předpisy. Zpráva o ověření výroční zprávy Ověřili jsme soulad výroční zprávy občanského sdružení Sdružení Podané ruce k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán Sdružení Podané ruce. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčení, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě občanského sdružení Sdružení Podané ruce k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. AUDIT DANĚ, spol. s r. o. Vídeňská 89, Brno 198 Ing. Pavla Dvořáková června 2012 Podpis auditora

18 18 PODĚKOVÁNÍ Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomáhají Úřad vlády ČR Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky; Úřad vlády ČR Rada vlády pro záležitosti romské menšiny; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo zdravotnictví ČR; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Ministerstvo spravedlnosti ČR; Jihomoravský kraj; Zlínský kraj; Jihočeský kraj; Olomoucký kraj; Statutární město Brno; Statutární město Olomouc; Město Boskovice; Město Vyškov; Město Uherské Hradiště; Město Litovel; Město Blansko; Město Prostějov; Město Uherský Brod; Město Šternberk; Město Staré Město; Město Kunovice; Město Uničov; Město Znojmo; Nadace Vodafone ČR; Nadace rozvoje občanské společnosti, ze sbírkového projektu Pomozte dětem! ; Nadace České spořitelny; Nadace Děti kultura sport; Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97; AgryKomp Bohemia; Merck CZ; SocioFaktor s.r.o.; Rent Pharm; Potraviny Neoralová; Penam; Pekárna u Jahodů; Obchod. dům SENJMO; Nakladatelství Jota; Nakladatelství C.H.Beck; Inzertní Agentura Profit; Heineken ČR; Kovomarket; Ipsos Tambor, s.r.o.; InternetPoradna.cz; FITPRAHA CZ; Česká televize; Carbon, s.r.o.; Elko trading; Senimo a.s.; Nakladatelství TRITON; Divadlo Husa na provázku; HAdivadlo; Vinařství Mikulica; Malé divadlo Kiogen; Tismedia; Nakladatelství Portál; Sprintel, s.r.o.; ČDS Trading spol. s r. o.; J. Bartošek; M. Brinzáková; M. Budíková; M. Brunová; p. Čechová; T. Dostál; M. Hasa; L. Heidlerová; M. Kovářová; V. Kratochvíl; R. Kučera; S. Malý; p. Mazáčová; p. Moravcová; p. Ošlejšková; p. Pokorný; P. Rezniak; M. Schaferová; K. Souček; O. Stehlíková; J. Šipková; Č. Škvařil; I. Uřičář; V. Vašíček; J. Veselý; p. Zinecker; J. Zatloukal; dar od absolventů TK Mlýn. Za finanční, materiální i morální podporu děkujeme institucím, společnostem, jednotlivcům a dobrovolníkům a také všem anonymním dárcům.

19 19 PŘÍLOHA A MAPA SLUŽEB A CENTER Působnost terénních programů Mírov Šternberk Litovel Olomouc Boskovice Blansko Rapotice Brno Vyškov Kunovice Znojmo Uherský Brod Služby viz přílohu B Působnost ve věznicích Mírov Šternberk Litovel Olomouc Boskovice Blansko Rapotice Brno Vyškov Kunovice Znojmo Uherský Brod

výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě

výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě zpráva výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě OBSAH 01 Základní informace 4 02 Vize, poslání, cíle a hodnoty 5 03 Historie 6 04 Slovo předsedy a ředitelů 8 05 Služby v číslech 9 06 Finanční

Více

Jindřich Štreit fotografie z cyklu Cesta ke svobodě VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S.

Jindřich Štreit fotografie z cyklu Cesta ke svobodě VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. Jindřich Štreit fotografie z cyklu Cesta ke svobodě VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. ZA ROK 2010 Poděkování všem, co byli u zrodu Nadace Podané ruce v roce 1991: Jindřichu Vobořilovi a Jaromíru

Více

Společnost Podané ruce o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. na cestě ke svobodě

Společnost Podané ruce o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. na cestě ke svobodě Společnost Podané ruce o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 na cestě ke svobodě OBSAH 1 Základní informace 1 2 Vize, poslání a cíle 3 3 Historie 4 4 Slovo ředitelů 7 5 Finanční zpráva 11 6 Příloha k účetní závěrce

Více

Společnost Podané ruce o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. na cestě ke svobodě

Společnost Podané ruce o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. na cestě ke svobodě Společnost Podané ruce o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 na cestě ke svobodě OBSAH 1 Základní informace 1 2 Vize, poslání a cíle 2 3 Historie 4 4 Slovo ředitelů 7 5 Finanční zpráva 9 6 Příloha k účetní závěrce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S

VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S o b s a h úvodní slovo 3 poděkování 4 poslání CPPT, o. p. s. 6 historie společnosti 8 co se povedlo v

Více

Základní údaje o nadačním fondu. Účel nadačního fondu. Název. Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání

Základní údaje o nadačním fondu. Účel nadačního fondu. Název. Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání Výroční zpráva 2013 Základní údaje o nadačním fondu Účel nadačního fondu Název Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání Sídlo Praha 1, Vodičkova 30/699, PSČ 110 00 IČO 457 72 193 Vznik

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazenost TC HK k (31.12. 2010) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2010 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2010 str.

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Zpráva nezávislého auditora. pro společnost Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.se sídlem v Trutnově, Revoluční 19, za rok 2010.

Zpráva nezávislého auditora. pro společnost Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.se sídlem v Trutnově, Revoluční 19, za rok 2010. Zpráva nezávislého auditora pro společnost Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.se sídlem v Trutnově, Revoluční 19, za rok 2010. OBSAH ZPRÁVY AUDITORA 1. Mandát pro AUDIT 2. Předmět a provedení auditu 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti AGEL a.s. 2. Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého

Více

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok 2012 9 Nejvýznamnější události

Více

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11 >> 11 VÝROČNÍ zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Obsah Skupina ČEZ 3 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora pro společníky společnosti ČEZ Energo, s.r.o. 6 Zpráva nezávislého auditora

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Vlastník vodárenské infrastruktury na Chrudimsku http://www.vakcr.cz e-mail: vak@vakcr.cz Výroční zpráva za rok 2012 Duben 2013 Obsah výroční zprávy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. GALA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. GALA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 GALA a.s. Strana 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY... 5 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI... 6 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 9 ZPRÁVA

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

inovace neustále hledáme nové cesty rozvoje, vedoucí ke zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti

inovace neustále hledáme nové cesty rozvoje, vedoucí ke zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti Výroční zpráva 2011 W.A.G. minerální paliva, a.s. inovace neustále hledáme nové cesty rozvoje, vedoucí ke zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti Obsah 1. Profil společnosti 3 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

O společnosti... 2. Orgány společnosti k 31. 12. 2010... 4. Organizační schéma k 31. 12. 2010... 4. Slovo předsedy představenstva...

O společnosti... 2. Orgány společnosti k 31. 12. 2010... 4. Organizační schéma k 31. 12. 2010... 4. Slovo předsedy představenstva... PST CLC, a.s Výroční zpráva 2010 obalka.indd 1 26.5.2011 19:07:32 obalka.indd 2 26.5.2011 19:08:44 Obsah 1 O společnosti... 2 Orgány společnosti k 31. 12. 2010... 4 Organizační schéma k 31. 12. 2010...

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2011/2012

Výroční zpráva o hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2011/2012 Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2011/2012 Praha leden 2013 1 Obsah 1. Předmět činnosti VŠFS... 3 2. Roční účetní závěrka... 3 2.1. Rozvaha k 31. 8. 2012...

Více

Factoring KB dosáhl nejvyššího obratu v historii společnosti ve výši 18 143 mil. Kč

Factoring KB dosáhl nejvyššího obratu v historii společnosti ve výši 18 143 mil. Kč STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2007 Factoring KB dosáhl nejvyššího obratu v historii společnosti ve výši 18 143 mil. Kč www.factoringkb.cz Vaše

Více

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring

Více

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí Výroční zpráva Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 2 II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3 1. Organizační struktura 3 2. Orgány společnosti 4 3. Údaje

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2010 ( od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2011 1 Obsah: 1. Základní

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

RWE Plynoprojekt výroční Zpráva 2009

RWE Plynoprojekt výroční Zpráva 2009 RWE Plynoprojekt výroční Zpráva 2009 RWE Plynoprojekt Obsah 3 Obsah Vybrané ukazatele 1 Úvodní slovo jednatelů 4 2009 Tržby (mil. Kč) 246 EBITDA (mil. Kč) 21 Provozní zisk (mil. Kč) 4 Zisk před zdaněním

Více