Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. číslo 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. číslo 29"

Transkript

1 Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 29 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Anna Vindušková, Alena Pazderová, Eva Gregorovičová, Bronislava Bacílková, Dagmar Spáčilová, Jaroslav Koláčný, Josef Pospíšil, Jan Krlín Praha

2 O B S A H ÚVOD.. 3 ČLÁNKY A RECENZE (přehled) MONOGRAFIE, SBORNÍKY A ARCHIVNÍ PERIODIKA (přehled) AUTORSKÝ REJSTŘÍK NÁZVOVÝ REJSTŘÍK REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV JMENNÝCH.. 51 REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV KORPORATIVNÍCH REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV VĚCNÝCH TEMATICKÝ REJSTŘÍK SEZNAM EXCERPOVANÝCH PERIODIK SEZNAM ZDROJOVÝCH MONOGRAFIÍ

3 ÚVOD Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů Informativní přehled vychází od roku Je založena na excerpci především zahraničních periodik, docházejících do knihovny Národního archivu v Praze a knihovny odboru archivní správy MV ČR. Během let byl okruh excerpovaných periodik rozšířen i na oblast domácí provenience a přibyly též záznamy monografií. Pro narůstající počet excerpovaných periodik se však sestavovatelky tohoto bibliografického přehledu vrátily k původnímu záměru excerpce pouze zahraničních materiálů a excerpce a bibliografické soupisy z oblasti domácí provenience jsou a budou řešeny v samostatných edičních řadách: Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků a Bibliografie českého archivnictví a to v ročních kumulacích. Tyto bibliografické soupisy, včetně Informativního přehledu, začala knihovna Národního archivu rokem 2006 zpřístupňovat i v elektronické podobě na (Knihovna Bibliografické soupisy). Informativní přehled č. 29 je tak už čtvrtým číslem, které vychází pouze elektronicky, na adrese / kapitola Knihovna, část Bibliografické soupisy. Na této adrese jsou též zpřístupněny elektronické verze posledních čísel č. 24 a 25 (která ještě vyšla i tiskem), č. 26, 27 a 28. Uspořádání záznamů v Informativním přehledu č. 29 zůstává stejné jako v číslech minulých, pouze jsou přehozeny bloky záznamů článků a monografií. V první části jsou uvedeny záznamy článků a recenzí, v druhé části jsou uvedeny záznamy monografií.záznamy jsou doplněny třídníky tematického třídění a klíčovými slovy, která jsou pro snazší orientaci odlišena v textu záznamu kurzívou. Klíčová slova jsou vytvářena na základě dokumentační analýzy z informačně významných částí dokumentu (tj. z názvu, názvů kapitol, podkapitol, z úvodu a především samotného textu). Tematické třídění ve zjednodušené formě je převzato z Bibliografie českého archivnictví , M. Šatochinová a kol., Praha Řazení záznamů je abecední podle autorů nebo podle prvního slova názvu, číslování je průběžné. Bibliografie je dále vybavena autorským, názvovým a tematickým rejstříkem, rejstříky klíčových slov jmenných, korporativních, věcných a seznamem zdrojových dokumentů. Připomínky či jiné poznatky z využívání Informativního přehledu sdělte prosím na adresu knihovny Národního archivu, Mgr. M. Šatochinová (Národní archiv, Praha 4, Archivní 4, PSČ , tel , 3

4 Články a recenze 1 ADAMUS, Justyna : Problematyka języków informacyjno-wyszukiwawczych w komputerowym systemie informacji archiwalnej w Polsce. In: Archeion. - T. 107 (2004), S informační technologie * třídící systémy * deskriptory * informačně vyhledávací systémy * programovací jazyky * informační systémy v polských archivech * KABA (programový jazyk) * Polsko * katalogizace * * * AGEJEVA, O.G. : Imperatorskij dvor Rossii perioda Petra I - Jekateriny II : pridvornyje spiski, vedomosti, štaty. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 6 (2005), S Rusko * správa * doba Kateřiny II. * úředníci * carský dvůr * dvorní listiny * doba Petra I ÁLVAREZ FORGES, Elsa : Índex d'arxius : butlletí del Servei d'arxius, números 1-41 ( ). In: Arxius. - zvl. č. (2005), S Arxius (archivní periodikum) * r * Katalánsko * bibliografické rejstříky ANGELOV, Veselin : Makedonskijat văpros v bălgaro-jugoslavskite otnošenija spored provedeni razgovori i razmeneni poslanija meždu Todor Živkov i Josip Broz Tito ( g.). In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 87 (2004), S Tito, Josip Broz ( , jug. politik a státník) * Živkov, Todor ( Pravez Sofie, bulh. politik) * makedonská otázka * r * stenografické záznamy rozhovorů * edice dokumentů * Bulharsko * korespondence ARBORIO, Anne-Marie : Quelques questions concernant l'utilisation des "sources orales" a partit d'une enquete sociologique sur le personnel des hôpitaux. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * r * sociologický výzkum * orální historie * Montpellier * archivy nemocnic * Francie * ARCHIVES publiques genevoises : un exemple de collaboration dans le domaine du records continuum. In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S

5 Centre des technologies de l'information de l'état de Geneve : Státní centrum informačních technologií v Ženevě * ISAD (G) * archivy departementní * Švýcarsko * archivní standardy * archivy státní * přístup k informacím * Ženeva * ISAAR (CPF) * Internet v archivech * Records Management * 1.3 * ARTIZOV, A.N. MJAKUŠEV, S.D. : Sochranenije i ispol'zovanije dokumentov po ličnomu sostavu : prošloje, nastojaščeje, buduščeje. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 4 (2005), S archivní dokumenty soukromé provenience * uchovávání a využívání * výhledy do budoucna AUZEL, Jean-Baptiste NOUGARET, Christine OGILVIE, Denise : Les fonds : du respect au réseau expériences au Centre historique des Archives Nationales. In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S ISAD (G) * archivy státní * archivy soukromé * mezinárodní standardy * archivní pomůcky * problémy * archivní fondy * pořádání archivních fondů * archivní průvodce * archivní popis * zkušenosti * * * * BABIĆ, Silvija : Drugo izdanje norme ISAAR (CPF) - odnos prema evidencijama stvaratelja i imatelja gradiva. In: Arh. Vjesn. - Roč. 48 (2005), S původci archivních fondů * vlastníci archivních fondů * mezinárodní standardy * kontrola * archivní fondy * spisová služba * ISAAR (CPF) * ochrana archiválií * Chorvatsko * evidence * * BABIČKA, Vácslav : Tschechisches Archivwesen zwischen der sozialistischen und der freien Gesellschaft. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S vývoj * r * české archivnictví * archivnictví * československé archivnictví * po r * * BACÍLKOVÁ, Bronislava : Study on the Effect of Butanol Vapours and other Alcohols on Fungi. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 3 (2006), S dezinfekce * páry alkoholu * konzervování archiválií

6 12 BACHAROVA, Ivanka : Elektronnite dokumenti i problemite na archivnata teorija i praktika. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 3-4 (2005), S archivy státní * mezinárodní standardy * práce s elektronickými dokumenty * elektronické dokumenty * archivní teorie a praxe * Bulharsko * * BATAJEVA, T.V. : "Naš nabor 1945 g. byl pervym poslevojennym..." : vospominanija professora T.V. Batajevoj ob Istoriko-archivnom institute. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 1 (2005), S Istoriko-archivnyj institut, Moskva * stol. 20., léta * Sovětský svaz * výchova archivních pracovníků BAZANOV, P.N. : Dokumenty i materialy o russkoj emigracii v Archive-biblioteke Sankt- Peterburgskogo NIC "Memorial". In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 6 (2005), S dokumenty ruské emigrace BELOJEDOVA, Je.A. : Gosarchiv Saratovskoj oblasti v gg. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 4 (2005), S Gosudarstvennyj archiv Saratovskoj oblasti * válka světová 2. * dějiny archivů * r BERG FLOATER, Tine : Gjestene er tilbake i Riksarkivbygningen. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 50, Nr. 4 (2005), S Riksarkivet i Oslo, Oslo * Norsko * archivní budovy * Oslo * uložení archiválií * dějiny archivů * archivy zahraniční * * BIBLIOGRAFIJA arhivskih delavcev v letu In: Arhivi. - Roč. 28, č. 2 (2005) Slovinsko * r * bibliografie * publikační činnost * přehledy * archiváři slovinští BIERNAT, Andrzej : Archivy, biblioteki i muzei - instituty obščestvennoj pamjati : čto ich različajet i sbližajet. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 2 (2005), S instituce společenské paměti * Polsko * archivy, knihovny a muzea *

7 19 BILJARSKA, Darina : Dokumenti za văznikvane na klonove na Červenija krăst prez 1885 g., săchranjavani v Dăržaven archiv Sofija. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 1-2 (2005), S Dăržaven archiv * Červený kříž * archivní dokumenty * edice dokumentů * Bulharsko * ustavení Červeného kříže v Bulharsku * r BORDONI, Luciana : A Virtual Archive in XML : the COVAX Project. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S archivy virtuální * digitalizace dokumentů * XML formát * zpřístupňování dokumentů * COVAX (projekt, Contemporary Culture Virtual Archives in XML) BORGOGNO, Lidia : Vademecum per la conservazione di documenti d'archivio. In: La scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica delľ Archivio di Stato di Bolzano : alcune lezioni / a cura di Armida Zaccaria. - Bolzano : Archivio di Stato di Bolzano, Nicolodi Editore, 2006, S parametry pro světlo, teplotu a vlhkost * kyselost papíru * restaurování a konzervování * depozitáře * typologie poškozování archiválií * * * BOŠNJAKOVA, Plamka : Elektronnite dokumenti v archivnata teorija i praktika. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 3-4 (2005), S vládní politika * elektronické dokumenty * Bulharsko * archivní teorie a praxe * archivní zákonodárství * bulharská archivní terminologie * * BUGARČEVA, Elena : Novi dokumenti za dejnostta na Jordan Trenkov. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 88 (2004), S Trenkov, Jordan (, bulh. učitel, historik, osobnost národněosvobozeneckého hnutí Makedonie) * r * edice dokumentů * dokumenty * Illindensko-preobraženské povstání BUKOŠEK, Metka : Zemljiška knjiga od začetka do danes. In: Arhivi. - Roč. 28, č. 2 (2005), S Slovinsko * desky zemské * pozemkové knihy * soudnictví * BUKOVSKÝ, Vladimír TRNKOVÁ, Mária JAKUBÍKOVÁ, Zuzana : Light-induced Oxidation of Newsprint Sheets in a Paper Block. Part 2, Extent of Degradation Changes. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 3 (2006), S novinový papír * měření vlastností papíru * poškození papíru světlem

8 26 BULGAKOV, M.B. : Tamožennaja kniga g. Perejaslavlja-Rjazanskogo 1614/1615 g. kak istoričeskij istočnik. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 5 (2005), S hospodářské dějiny * Rusko * stol * celní knihy * historické prameny BULJULINA, Je.V. : Dokument kak instrument vlasti : iz istorii dokumentirovanija i organizacii deloproizvodstva mestnogo partijno-gosudarstvennogo apparata v je gg. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 3 (2005), S sovětská státnost * Rusko * orgány státní moci * r * dokumenty * místní stranické orgány CALVINI, Paolo GORASSINI, Andrea CHIGGIATO, Rosanna : Fourier Transform Infrared Analysis of Some Japanese Papers. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 2 (2006), S FTIR spektroskopie * japonský papír * analýza papíru CALVINI, Paolo GORASSINI, Andrea : On the Rate of Paper Degradation : Lessons From the Past. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 4 (2006), S vlastnosti papíru * degradace papíru * celulóza * urychlené stárnutí CAMPANER, Alessandro ROILO, Christine : Appunti per un ciclo di lezioni di informatica applicata all'archivistica. In: La scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica delľ Archivio di Stato di Bolzano : alcune lezioni / a cura di Armida Zaccaria. - Bolzano : Archivio di Stato di Bolzano, Nicolodi Editore, 2006, S Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica * archivní informační systémy * standardy * ISAD (G) * popis fondů * přednášky o aplikaci informatiky v archivnictví * evidence fondů * vyhledávání * databáze * informatika * * * CAMPOS GONZÁLEZ, Isabel : La intranet de l'arxiu Central del Departament de la Presidència : elaboració i seguiment. In: Arxius. - Nr. 44 (2005), S Arxiu Central Administratiu del Departament de la Presidència * Intranet * popis systému * Španělsko * Katalánsko * informatika *

9 32 CEDZOVÁ, Martina GÁLLOVÁ, Ingrid KATUŠČÁK, Svetozár : Patents for Paper Deacidification. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 1 (2006), S papír * neutralizace papíru CERMENO i MARTORELL, Lluís : El nou Arxiu Historic de Lleida. In: Arxius. - Nr. 42 (2005), S. 19. Arxiu Històric de Lleida, Lleida * archivní budovy * rozsah a umístění archivních fondů * Španělsko * technický popis * Katalánsko * archivní novostavby * CERMENO i MARTORELL, Lluís : Una primera visió sobre la normativa internacional en gestió de documents. In: Arxius. - Nr. 42 (2005), S mezinárodní standardy * archivy katalánské * archivní popis * ISO COLOUR in the Seventeenth-Century Miniatures of Spanish Choir Books / J. Bueno Vargas, T. Espejo Arias, J.L. Pérez Rodrígues, Á. Justo Erbez. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 3 (2006), S iluminace * analýza pigmentů * rukopisy * pigmenty The COPYING Press Process : History and Technology. Part 1 / S. Titus, R. Schneller, G. Banik, E. Huhsmann, U. Hähner In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 2 (2006), S kopírovací techniky * historické kopie * COUTAZ, Gilbert : L'obligation de dépasser les limites institutionnelles : deux réseaux impliquant les Archives cantonales vaudoises (Suisse). In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S Association pour le Patrimoine naturel et culturel du canton de Vaud (APAV) * Panorama des Archives communales vaudoises (projekt) * Švýcarsko * zpřístupňování archivních fondů * Internet * archivy kantonální * Inventaire général des archives communales vaudoises avant 1961 * Vaduz * projekty 1.3 * * *

10 38 CROCKETT, Margaret : Les réseaux d'archives au Royaume-Uni. In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S národní archivní síť * ISAD (G) * archivy britské * mezinárodní standardy * Velká Británie * archivy on-line * průvodce po archivních fondech * projekty * profesní sdružení * archivní zákonodárství * EAD (Encoding Archival Description) formát * * * CZAPELSKA, Aleksandra : Elektroniczne archiwa ikonograficzne w praktyce - doświadczenia i postulaty uŝytkowników. In: Archeion. - T. 107 (2004), S archivy elektronické obrazové * digitalizace obrazových dokumentů a sbírek * programy a standardy * Velká Británie * internetové portály * Polsko * * ČERNIČ LETNAR, Meta GRKMAN, Stanka VODOPIVEC, Jedert : The Effect of Surface Coating on the Stability of Leafcast Paper. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 1 (2006), S vlastnosti papíru * dolévání papíru * povrchové klížení papíru * ČUČIĆ, Vesna : Dubrovačke matične knjige - dragocjen izvor za povijesna istraživanja. In: Arh. Vjesn. - Roč. 48 (2005), S nalezince * Dubrovník * matriky * Chorvatsko * katolická církev * ČYBYM, D.I. : Stanovlenije i razvitije archivnogo dela v Tuve. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 5 (2005), S Ruská federace * Kyzyl (hlavní město Tuvinské republiky) * Tuvinská republika * organizace archivnictví a archivů * dějiny archivnictví a archivů * DANIELSON, Elena S. : The Displaced Documents of Central Europe. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S vysídlení * archivní dokumenty * Evropa střední DĘBOWSKA, Maria : Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliothek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : Nr. 7. In: Arch., Bibl. i Muz. Kościelne. - T. 84 (2005 (2006)), S Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, Lublin * mikrofilmy * archivní pomůcky * katalogy mikrofilmů *

11 45 DERTLIEVA-KISELINOVSKA, Asja : Dokumenti za Săedinenieto ot archiva na Ivan Andonov. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 89 (2005), S Andonov, Ivan ( , bulh. učitel, advokát a politik, organizátor sjednocení Bulharska) * osobní fondy * r * edice dokumentů * dokumenty Bulharského tajného ústředního revolučního výboru 1.4 * DESCAMPS, Florence : Mémoire orale et mémoire écrite au Ministere des Finances. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * memoárové dokumenty * Service des archives économique et financieres (SAEF) * r * ministerstvo financí * orální historie * vytěžování * Montpellier * právní úprava * projekt orálního archivu * Francie * DRĂGAN, Ioan : Les Archives de Transylvanie, entre Identités et Souverainetés Nationales. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Rumunsko * dějiny a vývoj * archivnictví * stol r * Transylvánie * DROSTE, Wilhelm : The Importance of Taking Coffee : Coffee-Houses in the Dual Monarchy / transl. from German by Nicholas T. Parsons. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Rakousko-Uhersko * pití kávy (rituál) * kavárny * kulturní dějiny * kavárenství * káva * četba novin DZIURZYŃSKA, Ewa : Fotografie w zbiorach Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (wybrane przykłady). In: Krakow. Rocz. Archiw. - T. 11 (2005), S Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków * fotosbírky * rozbor obsahu fotosbírek * přejímky * Polsko * zpracování * ukládání * * The EFFECT of Sodium and Calcium Tons in the Deacidification of Paper : a chemo-physical study using thermal analysis / L. Botti, O. Mantovani, M.A. Orru, D. Ruggiero. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 1 (2006), S degradace papíru * termogravimetrická analýza papíru * alkalická rezerva * neutralizace papíru

12 51 ESTIVILL, Josep : El web de l'arxiu Històric Municipal de Constantí. In: Arxius. - Nr. 44 (2005), S. 5. Arxiu Històric Municipal de Constantí * popis fondů * webové stránky * Španělsko * přehledy * archivní fondy * Katalánsko 1.3 * * FEDERAL'NYJ zakon "Ob archivnom dele v Rossijskoj Federacii" : prinjat Gosudarstvennoj dumoj 1 oktjabrja 2004 g. Odobren Sovetom Federacii 13 oktjabrja 2004 g. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 1 (2005), S Ruská federace * r * archivní zákon "O archivnictví v Ruské federaci" * plné znění zákona FELLER, Élise : Dossiers du personnel, mémoire des personnels, démarche et difficultés des Chercheurs. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * personální dokumentace * r * Montpellier * archivy podnikové * osobní vzpomínky * zpřístupnění pro badatele * Francie * FOLLPRECHT, Kamila : Bibliografia zawartości Krakowskiego Rocznika Archiwalnego: Tomy I-X. In: Krakow. Rocz. Archiw. - T. 11 (2005), S Krakowski Rocznik Archiwalny (archivní periodikum) * bibliografické rejstříky * r FON, Jolanda : Dostop do informacij javnega značaja. In: Arhivi. - Roč. 28, č. 2 (2005), S Slovinsko * přístup k informacím * informace veřejného charakteru * přístup k archiváliím FONT, Mercè : Tres nous equipaments a comarques. In: Arxius. - Nr. 44 (2005), S archivní budovy * Španělsko * Katalánsko * archivní novostavby FYGLE, Svein : Kartelggingsprojekt om bevarings- og formidlingssituasjonen for lokalt- og regionalt kildemateriale. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 50, Nr. 1 (2005), S Norsko * uchovávání a zpřístupňování archiválií * mapové projekty * prameny *

13 58 GALLAND, Bruno : Une cité au service des archives. In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S Archives Nationales, Paris * Centre des archives du monde du travail * Caran (archivní městečko) * archivní budovy * Paříž * Francie * archivní městečka * Saint-Denis-Pierrefitte * * GARMAŠ, V.N. CHIMINA, N.I. : Sozdanije strachovogo fonda archivnych dokumentov v SŠA. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 5 (2005), S informace * pořizování bezpečnostních kopií * ochrana archivních dokumentů * USA * bezpečnostní kopie * zkušenosti * GEDROVIČ, F.A. MALYŠEVA, L.F. : Kak chraniť originaly i strachovyje kopii dokumentov na plenke s triacetatnoj osnovoj. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 5 (2005), S audiovizuální dokumenty * originály * bezpečnostní kopie * ochrana archiválií * GEL'MAN-VINOGRADOV, K.B. : Trudnosti naučnoj traktovki ponjatija "dokument" i puti ich preodolenija. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 6 (2005), S standardy ISO * archivní terminologie * dokument (pojem) GERGOVA, Ivanka : Smetkovodnijat tefter samokovskija zograf Dimităr Christov. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 88 (2004), S Christov, Dimităr (bulh. malíř ikon, 19. stol.) * r * edice dokumentů * účetní knihy GHETU, Magia : Battling Isolation : A Survey of the Romanian National Archives from its Roots to its Present. In: Comma [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Národní archiv Rumunska * Rumunsko * dějiny a vývoj * archivnictví rumunské * * GIMENO CASES, Eva : Exposició literatures de l'exili : un procés de recerca. In: Arxius. - Nr. 45 (2005), S Arxiu Històric Comarcal de Berga * Arxiu Històric Comarcal de Manresa * Arxiu Històric de Sabadell * Španělsko * archivy katalánské * literární pozůstalosti * emigrace * Katalánsko *

14 65 GLAŽAR, Natalija : Access to Public Information. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S informační technologie * archivy * průzkum * informační společnost * informační potřeby * zpřístupňování informací * badatelé * GOBAN-KLAS, Tomasz : Od A do B, czyli archiwa wkraczają w erę bitową. In: Archeion. - T. 107 (2004), S informační technologie * nosiče CD-ROM, DVD * webové stránky * digitalizace * elektronické dokumenty * Polsko * GOERGEN, Marie-Louise : De l'individu au collectif : le cas du Maitron cheminots. In: Gaz. Archs.. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * Archives du personnel de la SNCF : Archiv zaměstnanců SNCF * konference * archivy policejní * elektronické zpřístupnění * r * odbory * Montpellier * archivy odborových organizací * dělnické hnutí * archivy politických stran * Francie * * GOLEC, Boris : Ljubljansko škofijsko gospotstvo (Pfalz) - zakladnica slovenskih sodnih priseg ( ). In: Arhivi. - Roč. 28, č. 2 (2005), S Slovinsko * Lublaň (diecéze) * stol * soudní přísahy * slovinština * církevní soudy GORJAJEVA, T.M. : Tvorčeskoje nasledije V.S. Vysockogo v RGALI. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 6 (2005), S Rossijskij gosudarstvennyj archiv literatury i iskusstva * Vysockij, Vladimir Semjonovič ( Moskva Moskva, rus. herec, básník a písničkář) * pozůstalosti * osobní fondy GURKIN, V.A. : Suďba simbirskogo sobranija K.I. Nevostrujeva. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 4 (2005), S Nevostrujev, Kapiton Ivanovič ( , profesor simbirského a moskevského duchovního semináře) * osobní fondy * ztráty archiválií * dějiny klášterů a církví * Povolží * sbírky Nevostrujeva HÄHNER, Ulrike : Condition Report of the Ink Corrosion Damage in the Handwritten Estate of the Jurist Friedrich Carl von Savigny. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 2 (2006), S

15 Universitätsbibliothek Marburg, Marburg * Savigny, Friedrich Carl von * průzkum rukopisů * koroze inkoustu * poškození inkoustu * rukopisy * HAKALA, Pertti : HisKi-projektet - från avskrifter till kyrkboksdatabas. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 50, Nr. 1 (2005), S elektronizace * Finsko * projekt HisKi * matriky * opisy matrik * databáze * HANČIČ, Damjan : Pečati samostanov klaris na Kranjskem. In: Arhivi. - Roč. 28, č. 1 (2005), S Slovinsko * Kraňsko * pečeti * klarisky * kláštery 1.4 * HOFFMANN, Katharina PIEPER, Joachim REHM, Clemens : Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit - eine archivische Kernaufgabe : Europakonferenz für Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit an Archiven ruft europäisches Netzwerk ins Leben. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit ( ), Bocholt * konference * archivy * r * Bocholt (Německo) * vzdělávání archivářů * vzdělávání * CHEVANDIER, Christian : Ne pas construire d'aporie. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S orální historie IGNATJEVA, O.V. : Obespečenije sochrannosti dokumentov Archivnogo fonda Čuvašskoj Respubliki : problemy i rešenija. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 5 (2005), S ochrana archivních fondů a sbírek * Archivní fond Čuvašské republiky * kulturní dědictví 1.4 * IMMELÉ, Coralie : La résistance des cheminots entre 1940 et 1944, une histoire a la croisée des engagements individuels et collectifs. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * archivy departementní * železničáři * r * r * archivní dokumentace * Montpellier * protifašistický odboj * Francie *

16 78 INGIMUNDARDÓTTIR, Björk : Nyt forskningsarbejde i Islands Nationalarkiv. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 50, Nr. 1 (2005), S Islandský národní archiv * Island * dokumenty ústřední správy * výzkumné práce * archivy zahraniční * * IVACS, Gabriella : An Appendage to the History of Democracies in Transition : A Preliminary Appraisal of the Records of Soros Foundation Hungary. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Soros, George (milionář maď. původu) * Soros Foundation Hungary (nadace) * Maďarsko * historický kontext * archivy soukromé * archivy neziskových organizací * transformace archivnictví * archivy osobní * JANSEN, Chr. R. : Nyt magasinbyggeri til Erhvervsarkivet i Århus. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 50, Nr. 4 (2005), S Rigsarkivet, Kobenhavn * archivní budovy * archivní depozitáře * Kodaň * Dánsko JEANPIERRE, Sébastien : Le sauvetage des voix du passé numérisation, restauration et valorisation des archives orales. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * archivy departementní * archivy orální * r * technologie zpracování * nosiče informací * vytěžování * Montpellier * ochrana * restaurování * Francie * * JELPAŤJEVSKIJ, A.V. CHIMINA, N.I. : Fondirovanije dokumentov sovremennych organizacij v gosudarstvennych archivych Rossii. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 2 (2005), S Ruská federace * dokumenty současných institucí * archivy státní * doplňování archivního fondu KALWAT, Wojciech : Archiwum parafialne w Bodzentynie. In: Arch., Bibl. i Muz. Kościelne. - T. 84 (2005 (2006)), S Archiwum parafialne w Bodzentynie, Bodzentyn * archivní fondy * archivy zahraniční * Polsko * Bodzentyn (Polsko) * archivy farní 1.4 *

17 84 KANDILAROV, Evgenij : Učastieto na Bălgarija v "Ekspo-70" - bălgaro-japonskite otnošenija i formiraneto na bălgarskata ikonomičeska politika. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 90 (2005), S bulharsko-japonské vztahy * r * světové výstavy * edice dokumentů * Expo-70 * Japonsko * dokumenty KARTOUS, Peter : Slovakian Archives in the Central European Context. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Slovensko * r * historický kontext * dějiny a vývoj * archivnictví slovenské * KECSKEMÉTI, Charles : L'Europe centrale existe-t-elle? In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Evropa střední (geografický termín) * Evropa střední (region) * kultura * institucionální systém * školství * archivnictví * archivní správa * umění * zákonodárství * právo * vzdělávání * vyznání KOPAČ, Janez : Kraji in občine kot upravnoteritorialne enote In: Arhivi. - Roč. 28, č. 2 (2005), S města * Slovinsko * územní uspořádání * obce * národní výbory * zákonodárství * KÖRMENDY, Lajos : Mentality and Identity, Archives and Society : Central European Cases. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Evropa východní * Maďarsko * archivář (profese) * společenské změny * mentalita * společnost * po r * Evropa střední * identita * archivnictví (obor) * KOSTANOV, A.I. : Archivy sachalinskoj katorgi : istorija formirovanija, sostav dokumentov. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 1 (2005), S nucené práce * Sachalin * archivní dokumenty * věznice * KOURCHID, Olivier : Une collecte demandée par un Comité d'établissement régional de la SNCF (Nord-Pas-de-Calais) sur la mémorie collective cheminote et les conflits. II., Déroulement de la recherche et questions de méthode. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * železničáři * r * archivy státní * orální historie * archivní dokumenty * rešeršní činnost * Montpellier * publikace * Francie 17

18 1.1.3 * KOVAČEC, Deana : Standardni postupci u obradi i zaštiti zbirki fotografija. In: Arh. Vjesn. - Roč. 48 (2005), S ochrana fotografických sbírek * projekty digitalizace * popis * fotografické sbírky * Chorvatsko * * KOVČINSKAJA, S.G. : Archivnyje dokumenty kak ob`jekt sovetsko-finljandskich otnošenij v 1920-ch-načale 1930-ch gg. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 1 (2005), S sovětsko-finské vztahy * archivní dokumenty * r KOZLOV, V.P. : "Net boleje ostroj problemy, čem oplata truda rabotnikov federal'nych archivov" : rukovoditel' Rosarchiva V.P. Kozlov ob itogach raboty archivov v 2004 g. na zasedanii Minkul'tury Rosii. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 2 (2005), S archivy federální * archivní pracovníci * Ruská federace * odměňování za práci KRAŽI v archivach : fakty, kommentarii, mnenija : [článek] / podgotovila T.I. Bondareva. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 5 (2005), S prevence krádeží v archivech * Ruská federace * krádeže v archivech * zákonodárství KREIKAMP, Hans-Dieter : Polnisch-Deutsche Zusammenarbeit bei der Nachweisbechaffung für ehemalige NS-Zwangsarbeiter/innen. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S totální nasazení * nucené práce * Německo * válka světová 2. * spolupráce * archivní dokumenty * Polsko KUJAWSKI, Witold : Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych biskupów kujawskopomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie. Část 1. In: Bibl. i Muz. Kościelne. - T. 84 (2005 (2006)), S Archiwum Diecezjalne w Pelplinie * vizitační protokoly * archivní fondy * r * knihy vizitací 1.4 *

19 97 KUSYK, Roman : Digitalizacja archiwaliów : dylematy prawne. In: Archeion. - T. 107 (2004), S digitalizace archiválií * zákonodárství v EU * právní ochrana * polské zákony * Polsko * ochrana osobních údajů * archivy polské * KUŠANIĆ, Nela : Standardizacija službe, jedan od osnovnih preduvjeta učinkovita djelovanja arhiva kao ustanove. In: Arh. Vjesn. - Roč. 48 (2005), S standardy * archivní zákonodárství * archivní práce * Chorvatsko * archivní služby * nejednotná kriteria * * KUZELENKOV, V.N. : Rossijskomu gosudarstvennomu vojennomu archivu - 85 let. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 6 (2005), S Rossijskij gosudarstvennyj vojennyj archiv (RGVA), Moskva * Ruská federace * dějiny archivů * archivy zahraniční * LAJNERT, Simiša : Ustroj željeznica u narodnooslobodilačkoj borbi ( ). In: Arh. Vjesn. - Roč. 48 (2005), S Hrvatski državni arhiv, Zagreb * archivní dokumenty * národněosvobozovací boj * Zagreb * železnice * r * Chorvatsko 1.4 * LANZA, Emanuela : Documento notarile, documento sigillato. In: La scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica delľ Archivio di Stato di Bolzano : alcune lezioni / a cura di Armida Zaccaria. - Bolzano : Archivio di Stato di Bolzano, Nicolodi Editore, 2006, S Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica * středověk * edice * rozbor církevních listin * přednášky o diplomatice * notariáty * * LASOČKO, L.S. : Dokumental'nyje poteri kurskich archivov v gody Velikoj Otečestvennoj vojny. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 4 (2005), S Kurská oblast * válka světová 2. * archivy Kurské oblasti * ztráty archiválií

20 103 LASZUK, Anna : Stan informatyzacji archiwów państwowych. In: Archeion. - T. 107 (2004), S Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa * archivy státní * software * hardware * vývoj informačních technologií * Polsko * databáze * přehledy zavedených informačních systémů * * * LESIAK-PRZYBYŁ, BoŜena : Zbiory fotograficzne w Archiwum Państwowym w Krakowie. In: Krakow. Rocz. Archiw. - T. 11 (2005), S Archiwum Państwowe w Krakowie, Kraków * fotosbírky * rozbor obsahu fotosbírek * přejímky * zpracování * ukládání * * LIGHT-INDUCED Oxidation of Newsprint Sheets in a Paper Block. Part 1, Colour changes in paper / V. Bukovský, M. Trnková, P. Nemeček, P. Oravec. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 2 (2006), S novinový papír * barevné změny papíru * poškození papíru světlem LISTY Władyslawa Natansona do biskupa Michala Godlewskiego z lat / oprac. Urszula Perkowska. In: Krakow. Rocz. Archiw. - T. 11 (2005), S Archiwum Universytetu Jagiellońskiego, Kraków * edice korespondence * r * Polsko * církevní dějiny * korespondence * MACEK, Oskar WANNER, Michal : The Czech Republic on the Road to Digital Archives : Research in the Field of Long-term Preservation of Documents in Digital Form. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Česká republika * archivní dokumenty * ochranné reformátování * projekty * archivy digitální MADSEN, Kirsten : Ny strategi for IT-bevaringsmedier - de forste erfaringer. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 50, Nr. 4 (2005), S elektronizace * archivy státní * ukládání elektronických médií * Dánsko MAINVILLE, Sylvain : Les missions des Archives nationales et la circulaire du 2 novembre 2001 : quelle gestion des archives dans les administrations centrales et établissements publics de l'état? In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S

21 Archives Nationales, Paris * metodologické úkoly * archivy státní * odpovědnost * státní správa * ústřední spisovny orgánů státní správy * zákonodárství * Francie * 2.2 * MALLET-POUJOL, Nathalie : Recherche et vie privée : du droit du citoyen au droit du chercheur. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * archivování dokumentů * r * ochrana osobnosti * Montpellier * zpřístupňování dokumentů * zákonodárství * dokumenty memoárové povahy * Francie * * MAREMKULOV, A.N. : Instrukcii predstavitelej carskogo samoderžavija na Severnom Kavkaze kak normativnyje pravovyje akty (XVIII-XIX vv.). In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 5 (2005), S archivy federální * instrukce představitelů carského samoděržaví * archivní dokumenty právního charakteru * stol * severokavkazský region * archivy oblastní MASDEU GUITERT, Joaquim M. : Arxiu Històric Municipal de la Selva del Camp : un arxiu sense fronteres. In: Arxius. - Nr. 44 (2005), S Arxiu Històric Municipal de la Selva del Camp * Španělsko * elektronické zpracování * archivní fondy * Katalánsko * katalogizace * MEISNEROVÁ-WISMEROVÁ, Zuzana : The Shattered Face of History. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Ateliér Langhans, Praha * Langhans, Jan ( , chemik a fotograf) * archiv negativů MELIK, Jelka : Upravno sodišče Republike Slovenije kot ustvarjalec arhivskega gradiva. In: Arhivi. - Roč. 28, č. 1 (2005), S Slovinsko * správa * archivnictví slovinské * soudnictví MENNE-HARITZ, Angelika : Archive und Archivwissenschaft in Deutschland an der Schwelle des 21. Jahrhunderts. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S současný stav * Německo * archivnictví německé * archivní věda * stol. 21., počátek

22 116 MEŠČERINA, T.A. : Sochranenije i uporjadočenije archivnych dokumentov uprazdnennych v chode administrativnoj reformy federal'nych organov ispolnitel'noj vlasti. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 3 (2005), S zaniklé federální orgány výkonné moci * rozpad SSSR * archivní dokumenty * uchování a uspořádání * likvidace svazových a republikových orgánů * po r MONTAGNON, Florent : Archives des normes, archives des pratiques : les flexibilités dans la gestion du personnel des transports publics urbains lyonnais, In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * r * osobní spisy * Lyon * Montpellier * archivy podnikové * železniční doprava * profesionální mobilita * Francie MOSSER, Françoise : La Commission des archives notariales et l'animation d'un réseau. In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S Commission des archives notariales : (Komise pro notářské archivy) * archivy notářské * dějiny * Francie * MUNARI, Danielè : Fiche d'expérience : archivistes communaux et intercommunaux des deux Savoie. In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S Itálie * Savojsko * mezinárodní spolupráce * archiváři obcí * archiváři větších územních celků * Francie NAŁĘCZ, Daria : Polish Archives at the Thurn of the Century. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S archivnictví polské * dějiny a vývoj * Polsko * stol r * NAŁĘCZ, Daria : Rekomendacje Rady Europy. In: Archeion. - T. 107 (2004), S Evropská unie * Evropská rada * dokumenty o archivech a archivnictví * elektronické dokumenty * archivování elektronických dokumentů * Polsko * doporučení ICA a Rady Evropy * NARED, Andrej : Seznami kranjskega plemstva in kranjskih deželnih stanov. In: Arhivi. - Roč. 28, č. 2 (2005), S Kraňsko * kraňské zemské stavy * přehledy * kraňská šlechta * matriky

23 123 NAŠČEKIN, Je.O. SELCER, D.G. : "Epocha Gorbačeva" v provincial'nom razreze : informacionnyj potencial regional'nych archivov. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 3 (2005), S éra Gorbačeva * Ruská federace * archivní dokumenty * archivy oblastní NAUMOV, O.N. : Leonid Michajlovič Savelov archivist. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 3 (2005), S Savelov, Leonid Michajlovič ( , rus. historik, genealog a archivář) * přínos pro ruské archivnictví * medailony * NEDJALKOVA, Rumjana : Novi polzotvorni kontakti s Albanija i Rusija. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 3-4 (2005), S Ruská federace * archivnictví * mezinárodní spolupráce * Albánie * Bulharsko * protokoly o spolupráci NEJKOVA, Andriana : Edno zabraveno načalo. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 87 (2004), S r * archivní univerzitní vzdělání * archivní teorie, metodika a praxe * Bulharsko * Sofie * archivistika a dokumentaristika (studijní obor) NIEZGÓDKA, Marek : Polska biblioteka wirtualna nauki : program i jego perspektywy. In: Archeion. - T. 107 (2004), S informační technologie * polský vzdělávací systém BWN * Polsko * Biblioteka Wirtualna Nauki (program) * NONČEVA, Žoržeta : Archivnite fondove na Dăržavnata muzikalna akademija v Dăržaven archiv Sofija. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 90 (2005), S Dăržaven archiv, Sofija * Státní bulharská hudební akademie * archivní fondy 1.4 * NOVE pridobitve arhivov v letu In: Arhivi. - Roč. 28, č. 2 (2005), S Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana * Zgodovinski arhiv Cejle, Cejle * Pokrajinski arhiv Koper, Koper * Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor * Pokrajinski arhiv Nova Gorica, Nova Gorica * Zgodovinski arhiv Ptuj, Ptuj * Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana *Nadškofijski arhiv Ljubljana, Ljubljana * Škofijski arhiv Maribor, Maribor * Škofijski arhiv Koper, Koper Slovinsko * r * přehledy * archivní fondy * přírůstky * archivy slovinské 23

24 O usprawnienie kancelarii Ministerstwa Administracji Publicznej : projekt Mariana Cieszyńskiego z grudnia 1947 r. / oprac. Robert Degen. In: Krakow. Rocz. Archiw. - T. 11 (2005), S Archiwum Akt Nowych we Warszawie, Warszawa * registratura Ministerstva veřejné správy * spisová služba * OFFENSTADT, Nicolas : Archives, mémoires, oralité : remarques médiévistes. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * archivy personální * archivy orální * r * Montpellier * Francie * OMELJANJUK, L.Je. : Suďba krajeveda V.M. Bazileviča v dokumentach Taganrogskogo filiala Gosarchiva Rostovskoj oblasti. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 3 (2005), S Gosudarstvennyj archiv Rostovskoj oblasti : pobočka Taganrog * Bazilevič, Vasilij Mitrofanovič ( Kyjev Taganrog, reg. historik, muzeolog)* osobní fondy * dokumenty o životě a díle 1.4 * OMNÉS, Catherine : Biographies individuelles, biographies collectives. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * r * Montpellier * sociální dějiny * archivy podnikové * biografie * Francie * OPIS na nepublikuvani dokumenti za Săedinenieto i Srăbsko-bălgarskata vojna 1885 g. ot čuždi archivochranilišta / Mariana Lečeva, Natalija Živkova, Nataša Michajlova, Svetla Levakova, Saška Žečeva. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 89 (2005), S Rakousko * Turecko * Rumunsko * Belgie * Velká Británie * Rusko * Srbsko * soupisy nepublikovaných dokumentů * archivní fondy * archivy zahraniční * Bulharsko * sjednocení * r * Francie 1.4 * * OSTROWSKA, ElŜbieta : Z Ŝałobnej karty - Zbigniew Solak ( ). In: Krakow. Rocz. Archiw. - T. 11 (2005), S Archiwum Państwowe w Krakowie, Kraków * Solak, Zbigniew ( Krakov , pol. historik, archivář a bibliograf) * archiváři polští * nekrology 24

25 OTČET za dejnostta na Glavno upravlenie na archivite prez 2004 g. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 1-2 (2005), S archivy bulharské * r * výroční zprávy * Bulharsko * OTTERSLAND, Per Kristian : Prosjekt om privat elektronisk arkivmateriale. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 50, Nr. 2 (2005), S Norsko * elektronizace * katalogizace * pořádání PALOMAR i BARÓ, Bibiana SABALL BALASCH, Ramon : Definició i implantació del Sistema d'arxius Judicials de Catalunya (SAJC). In: Arxius. - Nr. 43 (2005), S archivy soudní * gesce * dokumentace * Španělsko * organizace * Katalánsko * systémové propojení * zákonodárství * PARK, Eun G. : Conservation Conditions of Wood-Block printing Plates in Korea : Damage and Treatment. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 3 (2006), S konzervování tiskařských desek * ukládací podmínky * poškození bakteriemi a plísněmi * dřevěné tiskařské desky * * PAVLOVA, T.F. : Dokumenty federal'nych archivov po istorii Vtoroj mirovoj vojny : rassekrečivanije i ispol'zovanije v naučnych issledovanijach i dokumental'nych publikacijach. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 4 (2005), S archivy federální * Ruská federace * válka světová 2. * archivní dokumenty * využití pro historický výzkum PEREČEŇ podvedomstvennych Rosarchivu federal'nych gosudarstvennych učreždenij. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 2 (2005), S Rosarchiv * přehled podřízených federálních archivů PERROT, Christian : Les problemes posés par la conservation des archives du personnel de la SNCF : informatisation et conservation des informations. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * Archives du personnel de la SNCF : Archiv zaměstnanců SNCF * 25

26 konference * r * problémy archivování * počítačové zpracování * Montpellier * Francie * * * PETROVA, Nedjalka : Elektronnite dokumenti i problemite na archivnata teorija i praktika na regionalno ravnište. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 3-4 (2005), S archivy státní * práce s elektronickými dokumenty * oblastní pracoviště * elektronické dokumenty * archivní teorie a praxe * Bulharsko * PETROVA, Valentina : Frenskijat opit pri rabotata s elektronnite dokumenti. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 1-2 (2005), S zkušenosti z francouzských archivů * archivní stáže * r * elektronické dokumenty * Francie * POPSTANČEVA, Ivanka : Evrejskata obština v Burgas ot Osvoboždenieto do 1944 g. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 1-2 (2005), S Dăržaven archiv, Burgas * válka světová 2. * archivní dokumenty * židovské náboženské obce 1.4 * * POSTANOVLENIJE Pravitel'stva Rossijskoj Federacii "O Pravitel'stvennoj komissii po organizacii peremeščenija archivnych fondov i imuščestva Rossijskogo gosudarstvennogo istoričeskogo archiva (g. Sankt-Peterburg) v novoje zdanije". In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 6 (2005), S Rossijskij gosudarstvennyj istoričeskij archiv, Sankt-Peterburg * archivní budovy * Ruská federace * výnos vlády RF * přestěhování archivních fondů * archivy zahraniční * PRINKE, Rafał T. : Standardy i formaty danych w digitalizacji zasobów archiwalnych i bibliotecznych. In: Archeion. - T. 107 (2004), S informační technologie * digitalizace archiválií * archivní knihovny * informační systémy v polských archivech * software * Polsko * archivy polské * formáty * * * PROFESOR Stefka Petkova na 70 godini : biobibliografija. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 3-4 (2005), S Petkova, Stefka prof. ( Kričim (Bulharsko) -, bulh. archivářka a historička) * bibliografie prací * odborná činnost * životní výročí

27 149 RADONIĆ, Paulina : Uporaba arhivskoga gradiva prema statutima dalmatiskih gradova (Split, Zadar, Trogir, Šibenik, Skradin, Brač, Hvar, Korčula, Lastovo). In: Arh. Vjesn. - Roč. 48 (2005), S města * archivy městské * Dalmácie * notářské zápisy * dokumenty * Chorvatsko * RAJAOBELISON, Josy : Une collecte demandée par un Comité d'établissement régional de la SNCF (Nord-Pas-de-Calais) sur la mémoire collective cheminote et les conflits. I., Mémoire collective cheminote, témoignages les conflits: genese du project et Médiation. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic *konference * železničáři * r * memoáry * orální historie * Montpellier * sbírky dokumentů * region Nord-Pais-de-Valais * Francie * RANIĆ, Anka : Izgradnja zbirke arhivske knjižnice. In: Arh. Vjesn. - Roč. 48 (2005), S archivní budovy * archivní knihovny * knihovní politika * přírůstky knihovního fondu * doplňování knihovního fondu * Chorvatsko 1.8 * RICCI, Stefania : Il sigillo medievale. In: La scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica delľ Archivio di Stato di Bolzano : alcune lezioni / a cura di Armida Zaccaria. - Bolzano : Archivio di Stato di Bolzano, Nicolodi Editore, 2006, S Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica * přednášky o sfragistice * církevní pečeti * středověk * panovnické pečeti * RIVOIRE, Stéphanie BROUSSELLE, Valérie : Le Pôle de conservation des archives des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire (PAJEP). In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S uložení * průvodce * archivy mládežnického hnutí a lidového vzdělávání * zpřístupňování * * The ROLE of Neutral Rosin-Alum Size in the Production of Permanent Paper / A. Basta, H. El-Saied, S. Mohamed, S. El-Sherbiny. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 2 (2006), S neutrální klížení * klížení permanentního papíru * permanentní papír

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČSN ISO 5127-1 01 0167 Documentation and information - Vocabulary Part 1: Basic concepts Documentation

Více

Autumn Archival School 2008

Autumn Archival School 2008 Mgr. Michaela Škvírová Moravský zemský archiv v Brně Autumn Archival School 2008 (Podzimní archivní škola 2008) Terst, 16.-23. listopadu 2008 Jak jsem se o projektu dozvěděla? IIAS-->Archivní správa MV-->Národní

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

*NACRX001YX6H* NACRX001YX6H prvotní identifikátor

*NACRX001YX6H* NACRX001YX6H prvotní identifikátor *NACRX001YX6H* NACRX001YX6H prvotní identifikátor Dne: 01.10.2015 Naše značka: Vyřizuje/tel.: Kahuda / 974 847 396 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň (Slovinsko) ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY ÚČEL CESTY:

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004 Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004 Obsah dnešní prezentace 1) Stručná informace o projektu 2) Systém

Více

Zpráva ze služební cesty do Slovinska

Zpráva ze služební cesty do Slovinska Zpráva ze služební cesty do Slovinska Místo: Lublaň, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana Termín: 8. 14.10.2006 Účel cesty: Pokračování ve výzkumu bohemik týkajících se období kolem 1. světové války v

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu Informační fond Informační fondy I Úvod do předmětu 1 - průběžně doplňovaný soubor primárních a sekundárních dokumentů - odborně zpracován, organizován a uchováván - slouží k uspokojování informačních

Více

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com /

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / OBECNÉ INFORMACE C.E.E.O.L. je elektronickým archivem zpřístupňujícím fulltext 390 humanitních

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník v knihovně pro děti

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání.

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání. N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 5 Péče o archiválie a jejich využívání. Hlavní okruhy problémů: I. Evidence a ochrana archiválií II. Zpřístupňování a využívání archiválií Hlavní teze: Ad část

Více

Zpráva ze služební cesty do Slovinska

Zpráva ze služební cesty do Slovinska Zpráva ze služební cesty do Slovinska Místo: Lublaň, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana Termín: 9. 15.10.2005 Účel cesty: Výzkum bohemik týkajících se období kolem 1. světové války v materiálech bývalých

Více

Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 3: Phases in the product design process

Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 3: Phases in the product design process ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.100.10;35.240.10 Prosinec 1997 Technická dokumentace výrobku - Zacházení s dokumenty zpracovanými na počítači - Část 3: Pracovní etapy konstruování výrobku ČSN EN IS O 11442-3

Více

Směrnice pro užití základních norem a pro přípravu zkušebních předpisů pro hluk

Směrnice pro užití základních norem a pro přípravu zkušebních předpisů pro hluk ČESKÁ NORMA MDT 534.83.08 Srpen 1995 Akustika ČSN URČENÍ HLADIN AKUSTICKÉHO VÝKONU ZDROJŮ HLUKU. ISO 3740 Směrnice pro užití základních norem a pro přípravu zkušebních předpisů pro hluk 01 1603 Acoustics

Více

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru N_SD / VŠFS / LS 2015 / DS Tematický blok 2 Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru 1. Shrnutí vývoje hlavní platné legislativy o správě dokumentů v ČR v současnosti (2000 2015):

Více

C e s t o v n í z pr á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o B r a t i s l a v y

C e s t o v n í z pr á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o B r a t i s l a v y C e s t o v n í z pr á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o B r a t i s l a v y Účel cesty: Účast na pracovním zasedání konsorcia projektu Monasterium konaném v Bratislavě ve dnech 9. 11. června 2008.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 07.100.20 Říjen 2014 Kvalita vod Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií ČSN EN ISO 9308-2 75 7836 idt ISO 9308-2:2012 Water quality Enumeration of Escherichia coli

Více

MONUMENTENWACHT. Jiří Bláha CET. Pavol Ižvolt MK SR. Praha 20. 11. 2012. ÚTAM AV ČR, v.v.i. SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY

MONUMENTENWACHT. Jiří Bláha CET. Pavol Ižvolt MK SR. Praha 20. 11. 2012. ÚTAM AV ČR, v.v.i. SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY MONUMENTENWACHT SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY Jiří Bláha CET Pavol Ižvolt MK SR Praha 20. 11. 2012 MEZINÁRODNÍ CHARTA O ZACHOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK A SÍDEL čl. 4. Konzervace památek ukládá

Více

Metody zpracování informací - 2

Metody zpracování informací - 2 Základní vymezení témat přednášek: Informační služby Informační střediska Knihovny Uživatelé a čtenáři Informace Informační služby služby mohou být individuální nebo skupinové poskytují je komerčně i nekomerčně

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention

Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention Místo: Vratislav Polská republika Termín: 24. srpna 2011 26. srpna 2011 Účel cesty: 8. setkání členů European Working Group on Disaster

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Furniture Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 1: Ignition source smouldering cigarette

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Furniture Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 1: Ignition source smouldering cigarette ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.140; 13.220.40 Listopad 2015 Nábytek Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku Část 1: Zdroj zapálení doutnající cigareta ČSN EN 1021-1 91 0232 Furniture Assessment of the ignitability

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.140 Květen 2014 Nebytový úložný nábytek Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu ČSN EN 16121 91 0414 Non-domestic storage furniture Requirements for safety,

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Datum vytvoření: 23. 10. 2013 Jméno aurora: Předmět: Ročník: Anotace způsob použití ve výuce: Ing. Martina

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 55.040; 13.030.99 2006 Obaly - Předběžné hodnocení rozpadu obalových materiálů v modelových podmínkách kompostování v laboratorním měřítku ČSN EN 14806 77 0320 Únor Packaging

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 73.020; 91.100.15 Říjen 2012 Přírodní kámen Hrubé desky Požadavky ČSN EN 1468 72 1866 Natural stone Rough slabs Requirements Pierre naturelles Tranches brutes Exigences Naturstein

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Mezinárodní projekt THETRIS THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society. www.thetris.eu

Mezinárodní projekt THETRIS THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society. www.thetris.eu Mezinárodní projekt THETRIS THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society www.thetris.eu Projekt THETRIS Zahájení: Červenec 2012 Ukončení: Prosinec 2014 Celková

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 25

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 25 Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 25 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Anna Vindušková,

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Dodalová Irena (1900 1989)

Dodalová Irena (1900 1989) Dodalová Irena (1900 1989) 1919 1989 (1999) Inventář NFA 004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Dodalová Irena (1900 1989) Časový rozsah pomůcky: 1919 1989 (1999) Druh

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

Archivy, vysoké školy a nové formy mezinárodní spolupráce (Projekt ENArC a Česká republika) Tomáš Černušák Ludmila Sulitková

Archivy, vysoké školy a nové formy mezinárodní spolupráce (Projekt ENArC a Česká republika) Tomáš Černušák Ludmila Sulitková 1 Archivy, vysoké školy a nové formy mezinárodní spolupráce (Projekt ENArC a Česká republika) Tomáš Černušák Ludmila Sulitková Smyslem našeho společného příspěvku by mělo být upozornění, jak současné mezinárodní

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

Testy přijímací pohovory BEASE na školní rok 2011/2012

Testy přijímací pohovory BEASE na školní rok 2011/2012 Testy přijímací pohovory BEASE na školní rok 2011/2012 správnou odpověď zakroužkujte! 1. Černosotněnci byli a) tajná carskou policií b) ruský krajně pravicový proud obhajující samoděržaví c) elitní úderné

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod odboru archivní správy MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.030.99; 55.020 2005 Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů ČSN EN 13427 77 0145 Únor Packaging - Requirements for the use of European Standards

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Spisová a archivní služba Metodický list číslo 1 Název tematického celku: Vývoj úředních písemností v českých zemích od středověku. Úvod do archivnictví

Více

Informační a vzdělávací aktivity

Informační a vzdělávací aktivity Informační a vzdělávací aktivity Jaké služby Úřad poskytuje? Prezenční výpůjčky patentové literatury Rešerše Sledování stavu vybraných oblastí techniky Služby poskytované prostřednictvím internetu Vzdělávací

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci E N E T O S H AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PRODUKTY PARTNEŘI Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci European Network Education and Training in Occupational

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Kostelní 42, 170 78 Praha 7 tel. +420 220 399 196, fax. +420 220 399 200, archiv@ntm.cz, www.ntm.cz/cs/archiv/

Více

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí Mezinárodní právo soukromé evropských zemí překlady předpisů mezinárodního práva soukromého s poznámkami a související informace Prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek 1. vydání 2010 B Přehled obsahu autorovi

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

Zpráva ze služební cesty do Itálie

Zpráva ze služební cesty do Itálie Zpráva ze služební cesty do Itálie Místo: Státní archiv ve Florencii, Itálie Termín cesty: 19. 10. 5. 11. 2010 Účel cesty: Dlouhodobé studium uskutečněné v rámci kulturní dohody se týká průzkumu vztahů

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.40; 29.00.20 1999 Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Část

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Budování virtuální depozitní knihovny. Tomáš Foltýn

Budování virtuální depozitní knihovny. Tomáš Foltýn Budování virtuální depozitní knihovny Tomáš Foltýn Motivace: platná legislativa ČR předepisuje knihovnám trvale uchovávat knižní sbírky garance trvalého uchování knižního dědictví ANO či NE? NE! Není přesný

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 2007 Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda ČSN EN 14889-1 72 3434 Květen Fibres for concrete - Part 1: Steel fibres - Definitions,

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Spolupráce Vědecké knihovny v Olomouci a Univerzity Palackého. Vědecká knihovna v Olomouci

Spolupráce Vědecké knihovny v Olomouci a Univerzity Palackého. Vědecká knihovna v Olomouci Spolupráce Vědecké knihovny v Olomouci a Univerzity Palackého Lubomír Novotný Vědecká knihovna v Olomouci Spolupráce s Univerzitou Palackého v letech 2006-20082008 V roce 2006 započala spolupráce s Univerzitou

Více

Iva Horová. Pracovní skupina pro ochranu, zpřístupňování a digitalizaci zvukových dokumentů

Iva Horová. Pracovní skupina pro ochranu, zpřístupňování a digitalizaci zvukových dokumentů Koncepce ochrany, digitalizace a zpřístupňování zvukových dokumentů v paměťových institucích ČR. Zmizí kulturní dědictví ČR zachycené na zvukových nosičích? Iva Horová Pracovní skupina pro ochranu, zpřístupňování

Více

Zpráva ze služební cesty do Polska. Blanka Hnulíková, Michaela Kudová. návštěva odborných restaurátorských pracovišť v Polsku

Zpráva ze služební cesty do Polska. Blanka Hnulíková, Michaela Kudová. návštěva odborných restaurátorských pracovišť v Polsku Zpráva ze služební cesty do Polska Místo: Varšava, Polsko Termín: 15. 9. 19. 9. 2013 Účastníci: Blanka Hnulíková, Michaela Kudová Navštívené instituce: Archiwum Państwowe s pobočkami: Archiwum Główne Akt

Více

Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Konference AVŠP, Kutná Hora, 1. - 2. 10. 2015 Studijní pobyt v Paříži 7. 12. červen 2015

Více

www: .

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.060.99 Duben 2010 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti Část 8: Nosníky ČSN EN 15080-8 73 0869 Extended application of results from fire resistance

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 79.120.10 Květen 2013 Bezpečnost dřevozpracujících strojů Kotoučové pily Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 79.120.10 Červenec 2014 Nástroje na strojní obrábění dřeva Bezpečnostní požadavky Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče ČSN EN 847-1 49 6122 Tools for woodworking Safety

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.30; 27.080; 27.200 1999 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky ČSN EN 1861 14 2007 Srpen Refrigerating

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.10 Únor 2014 Pojízdné hasicí přístroje Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči tlaku hasicích přístrojů CO 2, které splňují požadavky EN 1866-1 ČSN EN

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Rudolf Kopecký (1869-1984) Prozatímní inventární soupis NAD č. 668 evidenční pomůcka č. 258 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Rudolf

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.70; 01.040.11 2004 Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Slovník - Část 1: Kontaktní čočky ČSN EN ISO 8320-1 19 5200 Květen idt ISO 8320-1:2003

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více