Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. číslo 29

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. číslo 29"

Transkript

1 Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 29 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Anna Vindušková, Alena Pazderová, Eva Gregorovičová, Bronislava Bacílková, Dagmar Spáčilová, Jaroslav Koláčný, Josef Pospíšil, Jan Krlín Praha

2 O B S A H ÚVOD.. 3 ČLÁNKY A RECENZE (přehled) MONOGRAFIE, SBORNÍKY A ARCHIVNÍ PERIODIKA (přehled) AUTORSKÝ REJSTŘÍK NÁZVOVÝ REJSTŘÍK REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV JMENNÝCH.. 51 REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV KORPORATIVNÍCH REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV VĚCNÝCH TEMATICKÝ REJSTŘÍK SEZNAM EXCERPOVANÝCH PERIODIK SEZNAM ZDROJOVÝCH MONOGRAFIÍ

3 ÚVOD Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů Informativní přehled vychází od roku Je založena na excerpci především zahraničních periodik, docházejících do knihovny Národního archivu v Praze a knihovny odboru archivní správy MV ČR. Během let byl okruh excerpovaných periodik rozšířen i na oblast domácí provenience a přibyly též záznamy monografií. Pro narůstající počet excerpovaných periodik se však sestavovatelky tohoto bibliografického přehledu vrátily k původnímu záměru excerpce pouze zahraničních materiálů a excerpce a bibliografické soupisy z oblasti domácí provenience jsou a budou řešeny v samostatných edičních řadách: Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků a Bibliografie českého archivnictví a to v ročních kumulacích. Tyto bibliografické soupisy, včetně Informativního přehledu, začala knihovna Národního archivu rokem 2006 zpřístupňovat i v elektronické podobě na (Knihovna Bibliografické soupisy). Informativní přehled č. 29 je tak už čtvrtým číslem, které vychází pouze elektronicky, na adrese / kapitola Knihovna, část Bibliografické soupisy. Na této adrese jsou též zpřístupněny elektronické verze posledních čísel č. 24 a 25 (která ještě vyšla i tiskem), č. 26, 27 a 28. Uspořádání záznamů v Informativním přehledu č. 29 zůstává stejné jako v číslech minulých, pouze jsou přehozeny bloky záznamů článků a monografií. V první části jsou uvedeny záznamy článků a recenzí, v druhé části jsou uvedeny záznamy monografií.záznamy jsou doplněny třídníky tematického třídění a klíčovými slovy, která jsou pro snazší orientaci odlišena v textu záznamu kurzívou. Klíčová slova jsou vytvářena na základě dokumentační analýzy z informačně významných částí dokumentu (tj. z názvu, názvů kapitol, podkapitol, z úvodu a především samotného textu). Tematické třídění ve zjednodušené formě je převzato z Bibliografie českého archivnictví , M. Šatochinová a kol., Praha Řazení záznamů je abecední podle autorů nebo podle prvního slova názvu, číslování je průběžné. Bibliografie je dále vybavena autorským, názvovým a tematickým rejstříkem, rejstříky klíčových slov jmenných, korporativních, věcných a seznamem zdrojových dokumentů. Připomínky či jiné poznatky z využívání Informativního přehledu sdělte prosím na adresu knihovny Národního archivu, Mgr. M. Šatochinová (Národní archiv, Praha 4, Archivní 4, PSČ , tel , 3

4 Články a recenze 1 ADAMUS, Justyna : Problematyka języków informacyjno-wyszukiwawczych w komputerowym systemie informacji archiwalnej w Polsce. In: Archeion. - T. 107 (2004), S informační technologie * třídící systémy * deskriptory * informačně vyhledávací systémy * programovací jazyky * informační systémy v polských archivech * KABA (programový jazyk) * Polsko * katalogizace * * * AGEJEVA, O.G. : Imperatorskij dvor Rossii perioda Petra I - Jekateriny II : pridvornyje spiski, vedomosti, štaty. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 6 (2005), S Rusko * správa * doba Kateřiny II. * úředníci * carský dvůr * dvorní listiny * doba Petra I ÁLVAREZ FORGES, Elsa : Índex d'arxius : butlletí del Servei d'arxius, números 1-41 ( ). In: Arxius. - zvl. č. (2005), S Arxius (archivní periodikum) * r * Katalánsko * bibliografické rejstříky ANGELOV, Veselin : Makedonskijat văpros v bălgaro-jugoslavskite otnošenija spored provedeni razgovori i razmeneni poslanija meždu Todor Živkov i Josip Broz Tito ( g.). In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 87 (2004), S Tito, Josip Broz ( , jug. politik a státník) * Živkov, Todor ( Pravez Sofie, bulh. politik) * makedonská otázka * r * stenografické záznamy rozhovorů * edice dokumentů * Bulharsko * korespondence ARBORIO, Anne-Marie : Quelques questions concernant l'utilisation des "sources orales" a partit d'une enquete sociologique sur le personnel des hôpitaux. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * r * sociologický výzkum * orální historie * Montpellier * archivy nemocnic * Francie * ARCHIVES publiques genevoises : un exemple de collaboration dans le domaine du records continuum. In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S

5 Centre des technologies de l'information de l'état de Geneve : Státní centrum informačních technologií v Ženevě * ISAD (G) * archivy departementní * Švýcarsko * archivní standardy * archivy státní * přístup k informacím * Ženeva * ISAAR (CPF) * Internet v archivech * Records Management * 1.3 * ARTIZOV, A.N. MJAKUŠEV, S.D. : Sochranenije i ispol'zovanije dokumentov po ličnomu sostavu : prošloje, nastojaščeje, buduščeje. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 4 (2005), S archivní dokumenty soukromé provenience * uchovávání a využívání * výhledy do budoucna AUZEL, Jean-Baptiste NOUGARET, Christine OGILVIE, Denise : Les fonds : du respect au réseau expériences au Centre historique des Archives Nationales. In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S ISAD (G) * archivy státní * archivy soukromé * mezinárodní standardy * archivní pomůcky * problémy * archivní fondy * pořádání archivních fondů * archivní průvodce * archivní popis * zkušenosti * * * * BABIĆ, Silvija : Drugo izdanje norme ISAAR (CPF) - odnos prema evidencijama stvaratelja i imatelja gradiva. In: Arh. Vjesn. - Roč. 48 (2005), S původci archivních fondů * vlastníci archivních fondů * mezinárodní standardy * kontrola * archivní fondy * spisová služba * ISAAR (CPF) * ochrana archiválií * Chorvatsko * evidence * * BABIČKA, Vácslav : Tschechisches Archivwesen zwischen der sozialistischen und der freien Gesellschaft. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S vývoj * r * české archivnictví * archivnictví * československé archivnictví * po r * * BACÍLKOVÁ, Bronislava : Study on the Effect of Butanol Vapours and other Alcohols on Fungi. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 3 (2006), S dezinfekce * páry alkoholu * konzervování archiválií

6 12 BACHAROVA, Ivanka : Elektronnite dokumenti i problemite na archivnata teorija i praktika. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 3-4 (2005), S archivy státní * mezinárodní standardy * práce s elektronickými dokumenty * elektronické dokumenty * archivní teorie a praxe * Bulharsko * * BATAJEVA, T.V. : "Naš nabor 1945 g. byl pervym poslevojennym..." : vospominanija professora T.V. Batajevoj ob Istoriko-archivnom institute. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 1 (2005), S Istoriko-archivnyj institut, Moskva * stol. 20., léta * Sovětský svaz * výchova archivních pracovníků BAZANOV, P.N. : Dokumenty i materialy o russkoj emigracii v Archive-biblioteke Sankt- Peterburgskogo NIC "Memorial". In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 6 (2005), S dokumenty ruské emigrace BELOJEDOVA, Je.A. : Gosarchiv Saratovskoj oblasti v gg. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 4 (2005), S Gosudarstvennyj archiv Saratovskoj oblasti * válka světová 2. * dějiny archivů * r BERG FLOATER, Tine : Gjestene er tilbake i Riksarkivbygningen. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 50, Nr. 4 (2005), S Riksarkivet i Oslo, Oslo * Norsko * archivní budovy * Oslo * uložení archiválií * dějiny archivů * archivy zahraniční * * BIBLIOGRAFIJA arhivskih delavcev v letu In: Arhivi. - Roč. 28, č. 2 (2005) Slovinsko * r * bibliografie * publikační činnost * přehledy * archiváři slovinští BIERNAT, Andrzej : Archivy, biblioteki i muzei - instituty obščestvennoj pamjati : čto ich različajet i sbližajet. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 2 (2005), S instituce společenské paměti * Polsko * archivy, knihovny a muzea *

7 19 BILJARSKA, Darina : Dokumenti za văznikvane na klonove na Červenija krăst prez 1885 g., săchranjavani v Dăržaven archiv Sofija. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 1-2 (2005), S Dăržaven archiv * Červený kříž * archivní dokumenty * edice dokumentů * Bulharsko * ustavení Červeného kříže v Bulharsku * r BORDONI, Luciana : A Virtual Archive in XML : the COVAX Project. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S archivy virtuální * digitalizace dokumentů * XML formát * zpřístupňování dokumentů * COVAX (projekt, Contemporary Culture Virtual Archives in XML) BORGOGNO, Lidia : Vademecum per la conservazione di documenti d'archivio. In: La scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica delľ Archivio di Stato di Bolzano : alcune lezioni / a cura di Armida Zaccaria. - Bolzano : Archivio di Stato di Bolzano, Nicolodi Editore, 2006, S parametry pro světlo, teplotu a vlhkost * kyselost papíru * restaurování a konzervování * depozitáře * typologie poškozování archiválií * * * BOŠNJAKOVA, Plamka : Elektronnite dokumenti v archivnata teorija i praktika. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 3-4 (2005), S vládní politika * elektronické dokumenty * Bulharsko * archivní teorie a praxe * archivní zákonodárství * bulharská archivní terminologie * * BUGARČEVA, Elena : Novi dokumenti za dejnostta na Jordan Trenkov. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 88 (2004), S Trenkov, Jordan (, bulh. učitel, historik, osobnost národněosvobozeneckého hnutí Makedonie) * r * edice dokumentů * dokumenty * Illindensko-preobraženské povstání BUKOŠEK, Metka : Zemljiška knjiga od začetka do danes. In: Arhivi. - Roč. 28, č. 2 (2005), S Slovinsko * desky zemské * pozemkové knihy * soudnictví * BUKOVSKÝ, Vladimír TRNKOVÁ, Mária JAKUBÍKOVÁ, Zuzana : Light-induced Oxidation of Newsprint Sheets in a Paper Block. Part 2, Extent of Degradation Changes. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 3 (2006), S novinový papír * měření vlastností papíru * poškození papíru světlem

8 26 BULGAKOV, M.B. : Tamožennaja kniga g. Perejaslavlja-Rjazanskogo 1614/1615 g. kak istoričeskij istočnik. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 5 (2005), S hospodářské dějiny * Rusko * stol * celní knihy * historické prameny BULJULINA, Je.V. : Dokument kak instrument vlasti : iz istorii dokumentirovanija i organizacii deloproizvodstva mestnogo partijno-gosudarstvennogo apparata v je gg. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 3 (2005), S sovětská státnost * Rusko * orgány státní moci * r * dokumenty * místní stranické orgány CALVINI, Paolo GORASSINI, Andrea CHIGGIATO, Rosanna : Fourier Transform Infrared Analysis of Some Japanese Papers. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 2 (2006), S FTIR spektroskopie * japonský papír * analýza papíru CALVINI, Paolo GORASSINI, Andrea : On the Rate of Paper Degradation : Lessons From the Past. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 4 (2006), S vlastnosti papíru * degradace papíru * celulóza * urychlené stárnutí CAMPANER, Alessandro ROILO, Christine : Appunti per un ciclo di lezioni di informatica applicata all'archivistica. In: La scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica delľ Archivio di Stato di Bolzano : alcune lezioni / a cura di Armida Zaccaria. - Bolzano : Archivio di Stato di Bolzano, Nicolodi Editore, 2006, S Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica * archivní informační systémy * standardy * ISAD (G) * popis fondů * přednášky o aplikaci informatiky v archivnictví * evidence fondů * vyhledávání * databáze * informatika * * * CAMPOS GONZÁLEZ, Isabel : La intranet de l'arxiu Central del Departament de la Presidència : elaboració i seguiment. In: Arxius. - Nr. 44 (2005), S Arxiu Central Administratiu del Departament de la Presidència * Intranet * popis systému * Španělsko * Katalánsko * informatika *

9 32 CEDZOVÁ, Martina GÁLLOVÁ, Ingrid KATUŠČÁK, Svetozár : Patents for Paper Deacidification. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 1 (2006), S papír * neutralizace papíru CERMENO i MARTORELL, Lluís : El nou Arxiu Historic de Lleida. In: Arxius. - Nr. 42 (2005), S. 19. Arxiu Històric de Lleida, Lleida * archivní budovy * rozsah a umístění archivních fondů * Španělsko * technický popis * Katalánsko * archivní novostavby * CERMENO i MARTORELL, Lluís : Una primera visió sobre la normativa internacional en gestió de documents. In: Arxius. - Nr. 42 (2005), S mezinárodní standardy * archivy katalánské * archivní popis * ISO COLOUR in the Seventeenth-Century Miniatures of Spanish Choir Books / J. Bueno Vargas, T. Espejo Arias, J.L. Pérez Rodrígues, Á. Justo Erbez. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 3 (2006), S iluminace * analýza pigmentů * rukopisy * pigmenty The COPYING Press Process : History and Technology. Part 1 / S. Titus, R. Schneller, G. Banik, E. Huhsmann, U. Hähner In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 2 (2006), S kopírovací techniky * historické kopie * COUTAZ, Gilbert : L'obligation de dépasser les limites institutionnelles : deux réseaux impliquant les Archives cantonales vaudoises (Suisse). In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S Association pour le Patrimoine naturel et culturel du canton de Vaud (APAV) * Panorama des Archives communales vaudoises (projekt) * Švýcarsko * zpřístupňování archivních fondů * Internet * archivy kantonální * Inventaire général des archives communales vaudoises avant 1961 * Vaduz * projekty 1.3 * * *

10 38 CROCKETT, Margaret : Les réseaux d'archives au Royaume-Uni. In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S národní archivní síť * ISAD (G) * archivy britské * mezinárodní standardy * Velká Británie * archivy on-line * průvodce po archivních fondech * projekty * profesní sdružení * archivní zákonodárství * EAD (Encoding Archival Description) formát * * * CZAPELSKA, Aleksandra : Elektroniczne archiwa ikonograficzne w praktyce - doświadczenia i postulaty uŝytkowników. In: Archeion. - T. 107 (2004), S archivy elektronické obrazové * digitalizace obrazových dokumentů a sbírek * programy a standardy * Velká Británie * internetové portály * Polsko * * ČERNIČ LETNAR, Meta GRKMAN, Stanka VODOPIVEC, Jedert : The Effect of Surface Coating on the Stability of Leafcast Paper. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 1 (2006), S vlastnosti papíru * dolévání papíru * povrchové klížení papíru * ČUČIĆ, Vesna : Dubrovačke matične knjige - dragocjen izvor za povijesna istraživanja. In: Arh. Vjesn. - Roč. 48 (2005), S nalezince * Dubrovník * matriky * Chorvatsko * katolická církev * ČYBYM, D.I. : Stanovlenije i razvitije archivnogo dela v Tuve. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 5 (2005), S Ruská federace * Kyzyl (hlavní město Tuvinské republiky) * Tuvinská republika * organizace archivnictví a archivů * dějiny archivnictví a archivů * DANIELSON, Elena S. : The Displaced Documents of Central Europe. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S vysídlení * archivní dokumenty * Evropa střední DĘBOWSKA, Maria : Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliothek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : Nr. 7. In: Arch., Bibl. i Muz. Kościelne. - T. 84 (2005 (2006)), S Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, Lublin * mikrofilmy * archivní pomůcky * katalogy mikrofilmů *

11 45 DERTLIEVA-KISELINOVSKA, Asja : Dokumenti za Săedinenieto ot archiva na Ivan Andonov. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 89 (2005), S Andonov, Ivan ( , bulh. učitel, advokát a politik, organizátor sjednocení Bulharska) * osobní fondy * r * edice dokumentů * dokumenty Bulharského tajného ústředního revolučního výboru 1.4 * DESCAMPS, Florence : Mémoire orale et mémoire écrite au Ministere des Finances. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * memoárové dokumenty * Service des archives économique et financieres (SAEF) * r * ministerstvo financí * orální historie * vytěžování * Montpellier * právní úprava * projekt orálního archivu * Francie * DRĂGAN, Ioan : Les Archives de Transylvanie, entre Identités et Souverainetés Nationales. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Rumunsko * dějiny a vývoj * archivnictví * stol r * Transylvánie * DROSTE, Wilhelm : The Importance of Taking Coffee : Coffee-Houses in the Dual Monarchy / transl. from German by Nicholas T. Parsons. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Rakousko-Uhersko * pití kávy (rituál) * kavárny * kulturní dějiny * kavárenství * káva * četba novin DZIURZYŃSKA, Ewa : Fotografie w zbiorach Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (wybrane przykłady). In: Krakow. Rocz. Archiw. - T. 11 (2005), S Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków * fotosbírky * rozbor obsahu fotosbírek * přejímky * Polsko * zpracování * ukládání * * The EFFECT of Sodium and Calcium Tons in the Deacidification of Paper : a chemo-physical study using thermal analysis / L. Botti, O. Mantovani, M.A. Orru, D. Ruggiero. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 1 (2006), S degradace papíru * termogravimetrická analýza papíru * alkalická rezerva * neutralizace papíru

12 51 ESTIVILL, Josep : El web de l'arxiu Històric Municipal de Constantí. In: Arxius. - Nr. 44 (2005), S. 5. Arxiu Històric Municipal de Constantí * popis fondů * webové stránky * Španělsko * přehledy * archivní fondy * Katalánsko 1.3 * * FEDERAL'NYJ zakon "Ob archivnom dele v Rossijskoj Federacii" : prinjat Gosudarstvennoj dumoj 1 oktjabrja 2004 g. Odobren Sovetom Federacii 13 oktjabrja 2004 g. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 1 (2005), S Ruská federace * r * archivní zákon "O archivnictví v Ruské federaci" * plné znění zákona FELLER, Élise : Dossiers du personnel, mémoire des personnels, démarche et difficultés des Chercheurs. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * personální dokumentace * r * Montpellier * archivy podnikové * osobní vzpomínky * zpřístupnění pro badatele * Francie * FOLLPRECHT, Kamila : Bibliografia zawartości Krakowskiego Rocznika Archiwalnego: Tomy I-X. In: Krakow. Rocz. Archiw. - T. 11 (2005), S Krakowski Rocznik Archiwalny (archivní periodikum) * bibliografické rejstříky * r FON, Jolanda : Dostop do informacij javnega značaja. In: Arhivi. - Roč. 28, č. 2 (2005), S Slovinsko * přístup k informacím * informace veřejného charakteru * přístup k archiváliím FONT, Mercè : Tres nous equipaments a comarques. In: Arxius. - Nr. 44 (2005), S archivní budovy * Španělsko * Katalánsko * archivní novostavby FYGLE, Svein : Kartelggingsprojekt om bevarings- og formidlingssituasjonen for lokalt- og regionalt kildemateriale. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 50, Nr. 1 (2005), S Norsko * uchovávání a zpřístupňování archiválií * mapové projekty * prameny *

13 58 GALLAND, Bruno : Une cité au service des archives. In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S Archives Nationales, Paris * Centre des archives du monde du travail * Caran (archivní městečko) * archivní budovy * Paříž * Francie * archivní městečka * Saint-Denis-Pierrefitte * * GARMAŠ, V.N. CHIMINA, N.I. : Sozdanije strachovogo fonda archivnych dokumentov v SŠA. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 5 (2005), S informace * pořizování bezpečnostních kopií * ochrana archivních dokumentů * USA * bezpečnostní kopie * zkušenosti * GEDROVIČ, F.A. MALYŠEVA, L.F. : Kak chraniť originaly i strachovyje kopii dokumentov na plenke s triacetatnoj osnovoj. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 5 (2005), S audiovizuální dokumenty * originály * bezpečnostní kopie * ochrana archiválií * GEL'MAN-VINOGRADOV, K.B. : Trudnosti naučnoj traktovki ponjatija "dokument" i puti ich preodolenija. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 6 (2005), S standardy ISO * archivní terminologie * dokument (pojem) GERGOVA, Ivanka : Smetkovodnijat tefter samokovskija zograf Dimităr Christov. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 88 (2004), S Christov, Dimităr (bulh. malíř ikon, 19. stol.) * r * edice dokumentů * účetní knihy GHETU, Magia : Battling Isolation : A Survey of the Romanian National Archives from its Roots to its Present. In: Comma [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Národní archiv Rumunska * Rumunsko * dějiny a vývoj * archivnictví rumunské * * GIMENO CASES, Eva : Exposició literatures de l'exili : un procés de recerca. In: Arxius. - Nr. 45 (2005), S Arxiu Històric Comarcal de Berga * Arxiu Històric Comarcal de Manresa * Arxiu Històric de Sabadell * Španělsko * archivy katalánské * literární pozůstalosti * emigrace * Katalánsko *

14 65 GLAŽAR, Natalija : Access to Public Information. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S informační technologie * archivy * průzkum * informační společnost * informační potřeby * zpřístupňování informací * badatelé * GOBAN-KLAS, Tomasz : Od A do B, czyli archiwa wkraczają w erę bitową. In: Archeion. - T. 107 (2004), S informační technologie * nosiče CD-ROM, DVD * webové stránky * digitalizace * elektronické dokumenty * Polsko * GOERGEN, Marie-Louise : De l'individu au collectif : le cas du Maitron cheminots. In: Gaz. Archs.. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * Archives du personnel de la SNCF : Archiv zaměstnanců SNCF * konference * archivy policejní * elektronické zpřístupnění * r * odbory * Montpellier * archivy odborových organizací * dělnické hnutí * archivy politických stran * Francie * * GOLEC, Boris : Ljubljansko škofijsko gospotstvo (Pfalz) - zakladnica slovenskih sodnih priseg ( ). In: Arhivi. - Roč. 28, č. 2 (2005), S Slovinsko * Lublaň (diecéze) * stol * soudní přísahy * slovinština * církevní soudy GORJAJEVA, T.M. : Tvorčeskoje nasledije V.S. Vysockogo v RGALI. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 6 (2005), S Rossijskij gosudarstvennyj archiv literatury i iskusstva * Vysockij, Vladimir Semjonovič ( Moskva Moskva, rus. herec, básník a písničkář) * pozůstalosti * osobní fondy GURKIN, V.A. : Suďba simbirskogo sobranija K.I. Nevostrujeva. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 4 (2005), S Nevostrujev, Kapiton Ivanovič ( , profesor simbirského a moskevského duchovního semináře) * osobní fondy * ztráty archiválií * dějiny klášterů a církví * Povolží * sbírky Nevostrujeva HÄHNER, Ulrike : Condition Report of the Ink Corrosion Damage in the Handwritten Estate of the Jurist Friedrich Carl von Savigny. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 2 (2006), S

15 Universitätsbibliothek Marburg, Marburg * Savigny, Friedrich Carl von * průzkum rukopisů * koroze inkoustu * poškození inkoustu * rukopisy * HAKALA, Pertti : HisKi-projektet - från avskrifter till kyrkboksdatabas. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 50, Nr. 1 (2005), S elektronizace * Finsko * projekt HisKi * matriky * opisy matrik * databáze * HANČIČ, Damjan : Pečati samostanov klaris na Kranjskem. In: Arhivi. - Roč. 28, č. 1 (2005), S Slovinsko * Kraňsko * pečeti * klarisky * kláštery 1.4 * HOFFMANN, Katharina PIEPER, Joachim REHM, Clemens : Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit - eine archivische Kernaufgabe : Europakonferenz für Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit an Archiven ruft europäisches Netzwerk ins Leben. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit ( ), Bocholt * konference * archivy * r * Bocholt (Německo) * vzdělávání archivářů * vzdělávání * CHEVANDIER, Christian : Ne pas construire d'aporie. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S orální historie IGNATJEVA, O.V. : Obespečenije sochrannosti dokumentov Archivnogo fonda Čuvašskoj Respubliki : problemy i rešenija. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 5 (2005), S ochrana archivních fondů a sbírek * Archivní fond Čuvašské republiky * kulturní dědictví 1.4 * IMMELÉ, Coralie : La résistance des cheminots entre 1940 et 1944, une histoire a la croisée des engagements individuels et collectifs. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * archivy departementní * železničáři * r * r * archivní dokumentace * Montpellier * protifašistický odboj * Francie *

16 78 INGIMUNDARDÓTTIR, Björk : Nyt forskningsarbejde i Islands Nationalarkiv. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 50, Nr. 1 (2005), S Islandský národní archiv * Island * dokumenty ústřední správy * výzkumné práce * archivy zahraniční * * IVACS, Gabriella : An Appendage to the History of Democracies in Transition : A Preliminary Appraisal of the Records of Soros Foundation Hungary. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Soros, George (milionář maď. původu) * Soros Foundation Hungary (nadace) * Maďarsko * historický kontext * archivy soukromé * archivy neziskových organizací * transformace archivnictví * archivy osobní * JANSEN, Chr. R. : Nyt magasinbyggeri til Erhvervsarkivet i Århus. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 50, Nr. 4 (2005), S Rigsarkivet, Kobenhavn * archivní budovy * archivní depozitáře * Kodaň * Dánsko JEANPIERRE, Sébastien : Le sauvetage des voix du passé numérisation, restauration et valorisation des archives orales. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * archivy departementní * archivy orální * r * technologie zpracování * nosiče informací * vytěžování * Montpellier * ochrana * restaurování * Francie * * JELPAŤJEVSKIJ, A.V. CHIMINA, N.I. : Fondirovanije dokumentov sovremennych organizacij v gosudarstvennych archivych Rossii. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 2 (2005), S Ruská federace * dokumenty současných institucí * archivy státní * doplňování archivního fondu KALWAT, Wojciech : Archiwum parafialne w Bodzentynie. In: Arch., Bibl. i Muz. Kościelne. - T. 84 (2005 (2006)), S Archiwum parafialne w Bodzentynie, Bodzentyn * archivní fondy * archivy zahraniční * Polsko * Bodzentyn (Polsko) * archivy farní 1.4 *

17 84 KANDILAROV, Evgenij : Učastieto na Bălgarija v "Ekspo-70" - bălgaro-japonskite otnošenija i formiraneto na bălgarskata ikonomičeska politika. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 90 (2005), S bulharsko-japonské vztahy * r * světové výstavy * edice dokumentů * Expo-70 * Japonsko * dokumenty KARTOUS, Peter : Slovakian Archives in the Central European Context. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Slovensko * r * historický kontext * dějiny a vývoj * archivnictví slovenské * KECSKEMÉTI, Charles : L'Europe centrale existe-t-elle? In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Evropa střední (geografický termín) * Evropa střední (region) * kultura * institucionální systém * školství * archivnictví * archivní správa * umění * zákonodárství * právo * vzdělávání * vyznání KOPAČ, Janez : Kraji in občine kot upravnoteritorialne enote In: Arhivi. - Roč. 28, č. 2 (2005), S města * Slovinsko * územní uspořádání * obce * národní výbory * zákonodárství * KÖRMENDY, Lajos : Mentality and Identity, Archives and Society : Central European Cases. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Evropa východní * Maďarsko * archivář (profese) * společenské změny * mentalita * společnost * po r * Evropa střední * identita * archivnictví (obor) * KOSTANOV, A.I. : Archivy sachalinskoj katorgi : istorija formirovanija, sostav dokumentov. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 1 (2005), S nucené práce * Sachalin * archivní dokumenty * věznice * KOURCHID, Olivier : Une collecte demandée par un Comité d'établissement régional de la SNCF (Nord-Pas-de-Calais) sur la mémorie collective cheminote et les conflits. II., Déroulement de la recherche et questions de méthode. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * železničáři * r * archivy státní * orální historie * archivní dokumenty * rešeršní činnost * Montpellier * publikace * Francie 17

18 1.1.3 * KOVAČEC, Deana : Standardni postupci u obradi i zaštiti zbirki fotografija. In: Arh. Vjesn. - Roč. 48 (2005), S ochrana fotografických sbírek * projekty digitalizace * popis * fotografické sbírky * Chorvatsko * * KOVČINSKAJA, S.G. : Archivnyje dokumenty kak ob`jekt sovetsko-finljandskich otnošenij v 1920-ch-načale 1930-ch gg. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 1 (2005), S sovětsko-finské vztahy * archivní dokumenty * r KOZLOV, V.P. : "Net boleje ostroj problemy, čem oplata truda rabotnikov federal'nych archivov" : rukovoditel' Rosarchiva V.P. Kozlov ob itogach raboty archivov v 2004 g. na zasedanii Minkul'tury Rosii. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 2 (2005), S archivy federální * archivní pracovníci * Ruská federace * odměňování za práci KRAŽI v archivach : fakty, kommentarii, mnenija : [článek] / podgotovila T.I. Bondareva. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 5 (2005), S prevence krádeží v archivech * Ruská federace * krádeže v archivech * zákonodárství KREIKAMP, Hans-Dieter : Polnisch-Deutsche Zusammenarbeit bei der Nachweisbechaffung für ehemalige NS-Zwangsarbeiter/innen. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S totální nasazení * nucené práce * Německo * válka světová 2. * spolupráce * archivní dokumenty * Polsko KUJAWSKI, Witold : Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych biskupów kujawskopomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie. Část 1. In: Bibl. i Muz. Kościelne. - T. 84 (2005 (2006)), S Archiwum Diecezjalne w Pelplinie * vizitační protokoly * archivní fondy * r * knihy vizitací 1.4 *

19 97 KUSYK, Roman : Digitalizacja archiwaliów : dylematy prawne. In: Archeion. - T. 107 (2004), S digitalizace archiválií * zákonodárství v EU * právní ochrana * polské zákony * Polsko * ochrana osobních údajů * archivy polské * KUŠANIĆ, Nela : Standardizacija službe, jedan od osnovnih preduvjeta učinkovita djelovanja arhiva kao ustanove. In: Arh. Vjesn. - Roč. 48 (2005), S standardy * archivní zákonodárství * archivní práce * Chorvatsko * archivní služby * nejednotná kriteria * * KUZELENKOV, V.N. : Rossijskomu gosudarstvennomu vojennomu archivu - 85 let. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 6 (2005), S Rossijskij gosudarstvennyj vojennyj archiv (RGVA), Moskva * Ruská federace * dějiny archivů * archivy zahraniční * LAJNERT, Simiša : Ustroj željeznica u narodnooslobodilačkoj borbi ( ). In: Arh. Vjesn. - Roč. 48 (2005), S Hrvatski državni arhiv, Zagreb * archivní dokumenty * národněosvobozovací boj * Zagreb * železnice * r * Chorvatsko 1.4 * LANZA, Emanuela : Documento notarile, documento sigillato. In: La scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica delľ Archivio di Stato di Bolzano : alcune lezioni / a cura di Armida Zaccaria. - Bolzano : Archivio di Stato di Bolzano, Nicolodi Editore, 2006, S Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica * středověk * edice * rozbor církevních listin * přednášky o diplomatice * notariáty * * LASOČKO, L.S. : Dokumental'nyje poteri kurskich archivov v gody Velikoj Otečestvennoj vojny. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 4 (2005), S Kurská oblast * válka světová 2. * archivy Kurské oblasti * ztráty archiválií

20 103 LASZUK, Anna : Stan informatyzacji archiwów państwowych. In: Archeion. - T. 107 (2004), S Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa * archivy státní * software * hardware * vývoj informačních technologií * Polsko * databáze * přehledy zavedených informačních systémů * * * LESIAK-PRZYBYŁ, BoŜena : Zbiory fotograficzne w Archiwum Państwowym w Krakowie. In: Krakow. Rocz. Archiw. - T. 11 (2005), S Archiwum Państwowe w Krakowie, Kraków * fotosbírky * rozbor obsahu fotosbírek * přejímky * zpracování * ukládání * * LIGHT-INDUCED Oxidation of Newsprint Sheets in a Paper Block. Part 1, Colour changes in paper / V. Bukovský, M. Trnková, P. Nemeček, P. Oravec. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 2 (2006), S novinový papír * barevné změny papíru * poškození papíru světlem LISTY Władyslawa Natansona do biskupa Michala Godlewskiego z lat / oprac. Urszula Perkowska. In: Krakow. Rocz. Archiw. - T. 11 (2005), S Archiwum Universytetu Jagiellońskiego, Kraków * edice korespondence * r * Polsko * církevní dějiny * korespondence * MACEK, Oskar WANNER, Michal : The Czech Republic on the Road to Digital Archives : Research in the Field of Long-term Preservation of Documents in Digital Form. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Česká republika * archivní dokumenty * ochranné reformátování * projekty * archivy digitální MADSEN, Kirsten : Ny strategi for IT-bevaringsmedier - de forste erfaringer. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 50, Nr. 4 (2005), S elektronizace * archivy státní * ukládání elektronických médií * Dánsko MAINVILLE, Sylvain : Les missions des Archives nationales et la circulaire du 2 novembre 2001 : quelle gestion des archives dans les administrations centrales et établissements publics de l'état? In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S

21 Archives Nationales, Paris * metodologické úkoly * archivy státní * odpovědnost * státní správa * ústřední spisovny orgánů státní správy * zákonodárství * Francie * 2.2 * MALLET-POUJOL, Nathalie : Recherche et vie privée : du droit du citoyen au droit du chercheur. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * archivování dokumentů * r * ochrana osobnosti * Montpellier * zpřístupňování dokumentů * zákonodárství * dokumenty memoárové povahy * Francie * * MAREMKULOV, A.N. : Instrukcii predstavitelej carskogo samoderžavija na Severnom Kavkaze kak normativnyje pravovyje akty (XVIII-XIX vv.). In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 5 (2005), S archivy federální * instrukce představitelů carského samoděržaví * archivní dokumenty právního charakteru * stol * severokavkazský region * archivy oblastní MASDEU GUITERT, Joaquim M. : Arxiu Històric Municipal de la Selva del Camp : un arxiu sense fronteres. In: Arxius. - Nr. 44 (2005), S Arxiu Històric Municipal de la Selva del Camp * Španělsko * elektronické zpracování * archivní fondy * Katalánsko * katalogizace * MEISNEROVÁ-WISMEROVÁ, Zuzana : The Shattered Face of History. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S Ateliér Langhans, Praha * Langhans, Jan ( , chemik a fotograf) * archiv negativů MELIK, Jelka : Upravno sodišče Republike Slovenije kot ustvarjalec arhivskega gradiva. In: Arhivi. - Roč. 28, č. 1 (2005), S Slovinsko * správa * archivnictví slovinské * soudnictví MENNE-HARITZ, Angelika : Archive und Archivwissenschaft in Deutschland an der Schwelle des 21. Jahrhunderts. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S současný stav * Německo * archivnictví německé * archivní věda * stol. 21., počátek

22 116 MEŠČERINA, T.A. : Sochranenije i uporjadočenije archivnych dokumentov uprazdnennych v chode administrativnoj reformy federal'nych organov ispolnitel'noj vlasti. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 3 (2005), S zaniklé federální orgány výkonné moci * rozpad SSSR * archivní dokumenty * uchování a uspořádání * likvidace svazových a republikových orgánů * po r MONTAGNON, Florent : Archives des normes, archives des pratiques : les flexibilités dans la gestion du personnel des transports publics urbains lyonnais, In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * r * osobní spisy * Lyon * Montpellier * archivy podnikové * železniční doprava * profesionální mobilita * Francie MOSSER, Françoise : La Commission des archives notariales et l'animation d'un réseau. In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S Commission des archives notariales : (Komise pro notářské archivy) * archivy notářské * dějiny * Francie * MUNARI, Danielè : Fiche d'expérience : archivistes communaux et intercommunaux des deux Savoie. In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S Itálie * Savojsko * mezinárodní spolupráce * archiváři obcí * archiváři větších územních celků * Francie NAŁĘCZ, Daria : Polish Archives at the Thurn of the Century. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 3-4 (2004), S archivnictví polské * dějiny a vývoj * Polsko * stol r * NAŁĘCZ, Daria : Rekomendacje Rady Europy. In: Archeion. - T. 107 (2004), S Evropská unie * Evropská rada * dokumenty o archivech a archivnictví * elektronické dokumenty * archivování elektronických dokumentů * Polsko * doporučení ICA a Rady Evropy * NARED, Andrej : Seznami kranjskega plemstva in kranjskih deželnih stanov. In: Arhivi. - Roč. 28, č. 2 (2005), S Kraňsko * kraňské zemské stavy * přehledy * kraňská šlechta * matriky

23 123 NAŠČEKIN, Je.O. SELCER, D.G. : "Epocha Gorbačeva" v provincial'nom razreze : informacionnyj potencial regional'nych archivov. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 3 (2005), S éra Gorbačeva * Ruská federace * archivní dokumenty * archivy oblastní NAUMOV, O.N. : Leonid Michajlovič Savelov archivist. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 3 (2005), S Savelov, Leonid Michajlovič ( , rus. historik, genealog a archivář) * přínos pro ruské archivnictví * medailony * NEDJALKOVA, Rumjana : Novi polzotvorni kontakti s Albanija i Rusija. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 3-4 (2005), S Ruská federace * archivnictví * mezinárodní spolupráce * Albánie * Bulharsko * protokoly o spolupráci NEJKOVA, Andriana : Edno zabraveno načalo. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 87 (2004), S r * archivní univerzitní vzdělání * archivní teorie, metodika a praxe * Bulharsko * Sofie * archivistika a dokumentaristika (studijní obor) NIEZGÓDKA, Marek : Polska biblioteka wirtualna nauki : program i jego perspektywy. In: Archeion. - T. 107 (2004), S informační technologie * polský vzdělávací systém BWN * Polsko * Biblioteka Wirtualna Nauki (program) * NONČEVA, Žoržeta : Archivnite fondove na Dăržavnata muzikalna akademija v Dăržaven archiv Sofija. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 90 (2005), S Dăržaven archiv, Sofija * Státní bulharská hudební akademie * archivní fondy 1.4 * NOVE pridobitve arhivov v letu In: Arhivi. - Roč. 28, č. 2 (2005), S Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana * Zgodovinski arhiv Cejle, Cejle * Pokrajinski arhiv Koper, Koper * Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor * Pokrajinski arhiv Nova Gorica, Nova Gorica * Zgodovinski arhiv Ptuj, Ptuj * Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana *Nadškofijski arhiv Ljubljana, Ljubljana * Škofijski arhiv Maribor, Maribor * Škofijski arhiv Koper, Koper Slovinsko * r * přehledy * archivní fondy * přírůstky * archivy slovinské 23

24 O usprawnienie kancelarii Ministerstwa Administracji Publicznej : projekt Mariana Cieszyńskiego z grudnia 1947 r. / oprac. Robert Degen. In: Krakow. Rocz. Archiw. - T. 11 (2005), S Archiwum Akt Nowych we Warszawie, Warszawa * registratura Ministerstva veřejné správy * spisová služba * OFFENSTADT, Nicolas : Archives, mémoires, oralité : remarques médiévistes. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * archivy personální * archivy orální * r * Montpellier * Francie * OMELJANJUK, L.Je. : Suďba krajeveda V.M. Bazileviča v dokumentach Taganrogskogo filiala Gosarchiva Rostovskoj oblasti. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 3 (2005), S Gosudarstvennyj archiv Rostovskoj oblasti : pobočka Taganrog * Bazilevič, Vasilij Mitrofanovič ( Kyjev Taganrog, reg. historik, muzeolog)* osobní fondy * dokumenty o životě a díle 1.4 * OMNÉS, Catherine : Biographies individuelles, biographies collectives. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * konference * r * Montpellier * sociální dějiny * archivy podnikové * biografie * Francie * OPIS na nepublikuvani dokumenti za Săedinenieto i Srăbsko-bălgarskata vojna 1885 g. ot čuždi archivochranilišta / Mariana Lečeva, Natalija Živkova, Nataša Michajlova, Svetla Levakova, Saška Žečeva. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 89 (2005), S Rakousko * Turecko * Rumunsko * Belgie * Velká Británie * Rusko * Srbsko * soupisy nepublikovaných dokumentů * archivní fondy * archivy zahraniční * Bulharsko * sjednocení * r * Francie 1.4 * * OSTROWSKA, ElŜbieta : Z Ŝałobnej karty - Zbigniew Solak ( ). In: Krakow. Rocz. Archiw. - T. 11 (2005), S Archiwum Państwowe w Krakowie, Kraków * Solak, Zbigniew ( Krakov , pol. historik, archivář a bibliograf) * archiváři polští * nekrology 24

25 OTČET za dejnostta na Glavno upravlenie na archivite prez 2004 g. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 1-2 (2005), S archivy bulharské * r * výroční zprávy * Bulharsko * OTTERSLAND, Per Kristian : Prosjekt om privat elektronisk arkivmateriale. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 50, Nr. 2 (2005), S Norsko * elektronizace * katalogizace * pořádání PALOMAR i BARÓ, Bibiana SABALL BALASCH, Ramon : Definició i implantació del Sistema d'arxius Judicials de Catalunya (SAJC). In: Arxius. - Nr. 43 (2005), S archivy soudní * gesce * dokumentace * Španělsko * organizace * Katalánsko * systémové propojení * zákonodárství * PARK, Eun G. : Conservation Conditions of Wood-Block printing Plates in Korea : Damage and Treatment. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 3 (2006), S konzervování tiskařských desek * ukládací podmínky * poškození bakteriemi a plísněmi * dřevěné tiskařské desky * * PAVLOVA, T.F. : Dokumenty federal'nych archivov po istorii Vtoroj mirovoj vojny : rassekrečivanije i ispol'zovanije v naučnych issledovanijach i dokumental'nych publikacijach. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 4 (2005), S archivy federální * Ruská federace * válka světová 2. * archivní dokumenty * využití pro historický výzkum PEREČEŇ podvedomstvennych Rosarchivu federal'nych gosudarstvennych učreždenij. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 2 (2005), S Rosarchiv * přehled podřízených federálních archivů PERROT, Christian : Les problemes posés par la conservation des archives du personnel de la SNCF : informatisation et conservation des informations. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic * Archives du personnel de la SNCF : Archiv zaměstnanců SNCF * 25

26 konference * r * problémy archivování * počítačové zpracování * Montpellier * Francie * * * PETROVA, Nedjalka : Elektronnite dokumenti i problemite na archivnata teorija i praktika na regionalno ravnište. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 3-4 (2005), S archivy státní * práce s elektronickými dokumenty * oblastní pracoviště * elektronické dokumenty * archivní teorie a praxe * Bulharsko * PETROVA, Valentina : Frenskijat opit pri rabotata s elektronnite dokumenti. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 1-2 (2005), S zkušenosti z francouzských archivů * archivní stáže * r * elektronické dokumenty * Francie * POPSTANČEVA, Ivanka : Evrejskata obština v Burgas ot Osvoboždenieto do 1944 g. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 1-2 (2005), S Dăržaven archiv, Burgas * válka světová 2. * archivní dokumenty * židovské náboženské obce 1.4 * * POSTANOVLENIJE Pravitel'stva Rossijskoj Federacii "O Pravitel'stvennoj komissii po organizacii peremeščenija archivnych fondov i imuščestva Rossijskogo gosudarstvennogo istoričeskogo archiva (g. Sankt-Peterburg) v novoje zdanije". In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2005, Nr. 6 (2005), S Rossijskij gosudarstvennyj istoričeskij archiv, Sankt-Peterburg * archivní budovy * Ruská federace * výnos vlády RF * přestěhování archivních fondů * archivy zahraniční * PRINKE, Rafał T. : Standardy i formaty danych w digitalizacji zasobów archiwalnych i bibliotecznych. In: Archeion. - T. 107 (2004), S informační technologie * digitalizace archiválií * archivní knihovny * informační systémy v polských archivech * software * Polsko * archivy polské * formáty * * * PROFESOR Stefka Petkova na 70 godini : biobibliografija. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2005, Nr. 3-4 (2005), S Petkova, Stefka prof. ( Kričim (Bulharsko) -, bulh. archivářka a historička) * bibliografie prací * odborná činnost * životní výročí

27 149 RADONIĆ, Paulina : Uporaba arhivskoga gradiva prema statutima dalmatiskih gradova (Split, Zadar, Trogir, Šibenik, Skradin, Brač, Hvar, Korčula, Lastovo). In: Arh. Vjesn. - Roč. 48 (2005), S města * archivy městské * Dalmácie * notářské zápisy * dokumenty * Chorvatsko * RAJAOBELISON, Josy : Une collecte demandée par un Comité d'établissement régional de la SNCF (Nord-Pas-de-Calais) sur la mémoire collective cheminote et les conflits. I., Mémoire collective cheminote, témoignages les conflits: genese du project et Médiation. In: Gaz. Archs. - Nr. 198 (2005), S Association des archivistes français * Association d'histoire des chemins de fer : Společnost pro historii železnic *konference * železničáři * r * memoáry * orální historie * Montpellier * sbírky dokumentů * region Nord-Pais-de-Valais * Francie * RANIĆ, Anka : Izgradnja zbirke arhivske knjižnice. In: Arh. Vjesn. - Roč. 48 (2005), S archivní budovy * archivní knihovny * knihovní politika * přírůstky knihovního fondu * doplňování knihovního fondu * Chorvatsko 1.8 * RICCI, Stefania : Il sigillo medievale. In: La scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica delľ Archivio di Stato di Bolzano : alcune lezioni / a cura di Armida Zaccaria. - Bolzano : Archivio di Stato di Bolzano, Nicolodi Editore, 2006, S Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica * přednášky o sfragistice * církevní pečeti * středověk * panovnické pečeti * RIVOIRE, Stéphanie BROUSSELLE, Valérie : Le Pôle de conservation des archives des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire (PAJEP). In: Gaz. Archs. - Nr. 197 (2005), S uložení * průvodce * archivy mládežnického hnutí a lidového vzdělávání * zpřístupňování * * The ROLE of Neutral Rosin-Alum Size in the Production of Permanent Paper / A. Basta, H. El-Saied, S. Mohamed, S. El-Sherbiny. In: Restaurator. - Vol. 27, Nr. 2 (2006), S neutrální klížení * klížení permanentního papíru * permanentní papír

INFORMATIVNÍ PŘEHLED

INFORMATIVNÍ PŘEHLED NÁRODNÍ ARCHIV INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 30 Sestavila: Anna Vindušková Excerpce: Anna Vindušková, Jaroslav Koláčný,

Více

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 25

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 25 Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 25 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Anna Vindušková,

Více

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 27 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Alena Pazderová,

Více

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 26

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 26 Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 26 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Anna Vindušková,

Více

INFORMATIVNÍ PŘEHLED. číslo 32

INFORMATIVNÍ PŘEHLED. číslo 32 NÁRODNÍ ARCHIV INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 32 verze 1. / ze dne 16.11.2011 Sestavila: Anna Vindušková Excerpce: Dagmar

Více

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů

Více

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 24

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 24 Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 24 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Jaroslav Koláčný,

Více

Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2009

Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2009 Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2009 Sestavila Olga Pospíšilová O b s a h Články, recenze, elektronické články.. 1-19 Monografie a elektronické publikace. 19-21 Autorský rejstřík.

Více

Národní archiv, Praha. Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2005 sestavila Anna Vindušková

Národní archiv, Praha. Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2005 sestavila Anna Vindušková Národní archiv, Praha Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2005 sestavila Anna Vindušková Původní datum publikování: 25.4.2006 Datum aktualizace: Obsah: Články a recenze.. 2-17

Více

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2006

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2006 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2006 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2006 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů

Více

Č. j.: NFA 0354/2010. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2009

Č. j.: NFA 0354/2010. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2009 Č. j.: NFA 0354/2010 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2009 NFA 2010 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2009 Sídlo archivu a kontakty: Malešická 12, Praha 3, 130 00 IČ: 00057266

Více

Vdobě doznívání rozjímavého adventu, vánočního sentimentu

Vdobě doznívání rozjímavého adventu, vánočního sentimentu Národní archiv v roce 2007 489 Eva Drašarová Úvod Vdobě doznívání rozjímavého adventu, vánočního sentimentu i optimistického vtančení do Nového roku za zvuků Straussových valčíků v interpretaci vídeňských

Více

Č. j.: NFA 0422/2009. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2008

Č. j.: NFA 0422/2009. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2008 Č. j.: NFA 0422/2009 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2008 NFA 2009 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2008 Sídlo archivu a kontakty: Malešická 12, Praha 3, 130 00 IČ: 00057266

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání.

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání. N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 5 Péče o archiválie a jejich využívání. Hlavní okruhy problémů: I. Evidence a ochrana archiválií II. Zpřístupňování a využívání archiválií Hlavní teze: Ad část

Více

Literární archivnictví. Jan Bílek

Literární archivnictví. Jan Bílek Literární archivnictví Jan Bílek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Studijní opora předmět: Literární archivnictví obor: Jazyková

Více

Výroční zpráva. Národního filmového archivu. za rok 2007

Výroční zpráva. Národního filmového archivu. za rok 2007 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2007 NFA 2008 Č.j.: NFA 1182/2008 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2007 Sídlo archivu a kontakty: Malešická 12, Praha 3, 130 00 IČO: 00057266

Více

NOVINKY ZAHRANIČNÍ KNIHOVNICKÉ LITERATURY 1. ALLEN,

NOVINKY ZAHRANIČNÍ KNIHOVNICKÉ LITERATURY 1. ALLEN, NOVINKY ZAHRANIČNÍ KNIHOVNICKÉ LITERATURY 1. ALLEN, Megan aj. Patron-focused services in three US libraries : collaborative interlibrary loan, collection development and acquisitions [Propojení služeb

Více

Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu

Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu v letech 2007-2009 č. Obsah kdo, kam, základní charakteristika str. přílohy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Zpráva o činnosti Archivu bezpečnostních složek za rok 2009

Zpráva o činnosti Archivu bezpečnostních složek za rok 2009 Zpráva o činnosti Archivu bezpečnostních složek za rok 2009 PhDr. Ladislav Bukovszky ředitel Archivu bezpečnostních složek V Praze 26. února 2010 Obsah: I.) Úvod...3 II.) Personální podmínky Archivu bezpečnostních

Více

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje Národní archiv Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje VE20072009004 Redakce: Ing. Miroslav Kunt Příjemce

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Ústav pro studium totalitních režimů

Výroční zpráva za rok 2008 Ústav pro studium totalitních režimů Výroční zpráva za rok 2008 Ústav pro studium totalitních režimů 1 2 Výrocní zpráva za rok 2008 Ústav pro studium totalitních režimu Obsah Úvodní slovo předsedkyně Rady Ústavu...7 Úvodní slovo ředitele

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 5 Sbírkotvorná

Více

Č. j.: NFA 0369/2012. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2011

Č. j.: NFA 0369/2012. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2011 Č. j.: NFA 0369/2012 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2011 NFA 2012 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2011 Sídlo archivu a kontakty: Malešická 12, Praha 3, 130 00 IČ: 00057266

Více

PNP VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

PNP VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 19 53 PNP VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 8 4. Sbírková oddělení PNP 11 A) Literární archiv (OLA) 11 B) Knihovna (OK) 21 C) Umělecké sbírky

Více

Výroční zpráva o činnosti Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. v roce 2013 a hlavní dosažené výsledky

Výroční zpráva o činnosti Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. v roce 2013 a hlavní dosažené výsledky Výroční zpráva o činnosti Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. v roce 2013 a hlavní dosažené výsledky Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. IČ: 68378076 Sídlo: Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1 Internetové stránky:

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

Závěrečná zpráva projektu výzkumu a vývoje

Závěrečná zpráva projektu výzkumu a vývoje Závěrečná zpráva projektu výzkumu a vývoje A. Identifikační údaje projektu Kód projektu: VE20072009004 Název projektu: Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické

Více

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 15. 2. 2011 OBSAH

Více

N_SAS / VŠFS / 2013 /KS. Přednáška č. 1. Úvod do archivnictví. Vývoj úředních písemností v českých zemích od středověku

N_SAS / VŠFS / 2013 /KS. Přednáška č. 1. Úvod do archivnictví. Vývoj úředních písemností v českých zemích od středověku N_SAS / VŠFS / 2013 /KS Přednáška č. 1 Úvod do archivnictví. Vývoj úředních písemností v českých zemích od středověku Hlavní okruhy problémů: I. Vývoj a charakteristika základních pojmů II. Význam tzv.

Více