Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Centrum hygienických laboratoří Moskevská 15, Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Centrum hygienických laboratoří Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem"

Transkript

1 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. P1 Hradec Králové Jana Černého 361, Hradec Králové 2. P1a Hradec Králové Nezvalova 958, Hradec Králové 3. P2 Liberec U Sila 1139, Liberec 4. P3 Náchod Denisovo nábřeţí 840, Náchod 5. P4 Kolín U Nemocnice, Kolín 3 6. P5 Pardubice Na Spravedlnosti 1533, Pardubice 7. P7 Trutnov Úpická 94, Trutnov 8. P8 Ústí n. Labem Pasteurova 9, Ústí nad Labem 9. P8a Ústí n. Labem 10. P9 Plzeň 17. listopadu 1, Plzeň 11. P10 České Budějovice L.B. Schneidera 32, České Budějovice 12. P11 Karlovy Vary Závodní 94, Karlovy Vary 13. P12 Kladno Františka Kloze 2316, Kladno 14. P13 Příbram U Nemocnice 85, Příbram Kontaktní a odběrová místa 1. K1 Jičín Bolzánova 292, Jičín 2. K2 Chrudim Čáslavská 1146, Chrudim 3. K3 Ústí nad Orlicí Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí 4. K4 Svitavy Pavlovova 6, Svitavy 5. K5 Česká Lípa Purkyňova 1849, Česká Lípa 6. K6 Děčín Březinova 3, Děčín 7. K7 Most J. E. Purkyně 270/5, Most 8. K8 Chomutov Kochova 1185, Chomutov 9. K9 Rokycany Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany 10. K10 Tachov Václavská ulice 1560, Tachov 11. K11 Písek K. Čapka 2459, Písek 12. K12 Prachatice Nemocniční 204, Prachatice 13. K13 Tábor Československé armády 1191, Tábor 14. K14 Strakonice Radomyšlská 336, Strakonice 15. K15 Jindřichův Hradec Bezručova 857/II, Jindřichův Hradec 16. K16 Klatovy Masarykova 393, Klatovy 17. K17 Praha Jasmínová 2905/37, Praha 18. K18 Mělník Praţská 391, Mělník 19. K19 Benešov Černoleská 2053, Benešov Strana 1 z celkového počtu 45 stran

2 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci požadovaného flexibilního rozsahu je k dispozici u manažerky kvality. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 001, 10, 11, A, 10, 11, B P ) Stanovení absorbance Stanovení amonných iontů (NH + 4 ) spektrofotometricky a amoniakálního dusíku (N-NH + 4 ) výpočtem z naměřených hodnot Stanovení amonných iontů (NH + 4 ) spektrofotometricky setem firmy Merck a amoniakálního dusíku (N-NH + 4 ) výpočtem z naměřených hodnot Stanovení amoniaku spektrofotometricky Stanovení amonných iontů (NH 4 + ) průtokovou analýzou (CFA) se spektrofotometrickou detekcí a amoniakálního dusíku (N-NH 4 + ) výpočtem z naměřených hodnot SOP 001 (ČSN ) SOP 002 část A (ČSN ISO SOP 002 část B (ČSN ISO , předpis firmy Merck) SOP (Křiţan V., Analýza ovzduší, SNTL, 1981, MZ ČR OVZ /8559, NIOSH 6015, vydání 2) SOP (ČSN EN ISO 11732) Vody pitné, podzemní, povrchové, ke koupání, vody minerální P11 Vody, vody minerální P11, výluhy Ovzduší Stanovení amonných iontů (NH 4 + ) titračně a amoniakálního dusíku (N-NH 4 + ) výpočtem z naměřených hodnot SOP (ČSN ISO 5664) Vody podzemní, povrchové, ke koupání, odpadní 003A, 9, 10,.11 Stanovení aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů, dusitanového (N-NO 2 ) a dusičnanového (N-NO 3 ) dusíku výpočtem z naměřených hodnot (vodivostní detekce) (*) SOP 003 část A (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO 1506 Vody, vody minerální P11, výluhy Strana 2 z celkového počtu 45 stran

3 003B 004, 9, 10, 11, 12 2) Stanovení aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů, dusitanového (N-NO 2 ) a dusičnanového (N-NO 3 ) dusíku výpočtem z naměřených hodnot (vodivostní detekce) (*) Stanovení barvy spektrometricky SOP 003 část B (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO 1506 SOP 004 (ČSN EN ISO 7887) Pevný sorbent Vody, vody minerální P11, výluhy 005, 7, 9, , P , 12 Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) - kyslíkovou elektrodou Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) LDO sondou Stanovení celkového dusíku po oxidační mineralizaci spektrofotometricky Stanovení dusíku po kjeldahlizaci titračně Stanovení celkového dusíku spektrofotometricky setem firmy Merck a anorganického a organického dusíku výpočtem z naměřených hodnot SOP 005 (ČSN EN , ČSN EN ) SOP (ČSN EN , ČSN EN ) SOP 006 (ČSN EN ISO 11905) SOP (ČSN EN 13342) SOP (ČSN EN ISO , předpis firmy Merck) Vody povrchové, podzemní a odpadní Vody povrchové, podzemní a odpadní Pevné vzorky 007, 10, , 12 Stanovení celkového fosforu a fosforečnanů spektrofotometricky Stanovení celkového fosforu a fosforečnanů spektrofotometricky setem firmy Merck SOP 007 (ČSN EN ISO 6878) SOP (ČSN EN ISO 6878, předpis firmy Merck) Vody, vody minerální P11, výluhy Stanovení fosforu metodou extrakce lučavkou královskou SOP (ČSN EN 13346) Pevné vzorky 008 (, 2, 3, 4, 7, 8, 9-13, K 1-8, 11-19)* 009, 10, 11, 12 Stanovení celkového a volného chlóru spektrofotometricky setem firmy HACH/Merck a vázaného chlóru výpočtem z naměřených hodnot Stanovení dusičnanů (NO 3 -) spektrofotometricky a dusičnanového dusíku (N-NO 3 - ) výpočtem z naměřených hodnot SOP 008 (ČSN ISO , předpis firmy HACH/Merck) SOP 009 (ČSN ISO ) Vody, vody minerální P11, výluhy Strana 3 z celkového počtu 45 stran

4 2) , 10, 11, , 9, 10, 11, , , , P 7, 9, , , 9, 10, 11, , 10, 11, Stanovení dusičnanů (NO 3 - ) UV spektrofotometrií Stanovení dusitanů (NO - 2 ) a dusičnanů (NO - 3 ) průtokovou analýzou (CFA) se spektrofotometrickou detekcí a dusitanového dusíku (N-NO - 2 ) a dusičnanového dusíku (N-NO - 3 ) výpočtem z naměřených hodnot Stanovení dusitanů (NO - 2 ) spektrofotometricky a dusitanového dusíku (N-NO - 2 ) výpočtem z naměřených hodnot Stanovení elektrické konduktivity Stanovení fluoridů potenciometricky (ISE) Stanovení fluoridů spektrofotometricky Stanovení forem oxidu uhličitého (CO 2 volný, vázaný, celkový, agresivní, hydrogenuhličitany (HCO - 3 ), uhličitany (CO 2-3 )) titračně a výpočtem z naměřených hodnot Stanovení huminových látek spektrofotometricky Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK Cr ) spektrofotometricky Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem pomocí setu Spectroquant Merck. Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSK Mn ) titračně Stanovení chloridů titračně Stanovení chloridů spektrofotometricky (MAS-FIA) SOP (Janoušek I., Fiala J.: Vodní hospodářství 38B, 51 (1988)) SOP (ČSN EN ISO 13395) SOP 010 (ČSN EN 26777) SOP 011 (ČSN EN 27888) SOP 012 (ČSN ISO SOP (TNV , EPA 340. SOP 013 (ČSN ) SOP 014 (ČSN ) SOP 015 (ČSN ISO 15705) SOP (předpis firmy Merck,, ČSN ISO 15705, TNV ) SOP 016 (ČSN EN ISO 8467) SOP 017 (ČSN ISO 9297) SOP (ČSN EN ISO 15682) Vody pitné, povrchové, vody ke koupání Vody, vody minerální P11, výluhy Vody, vody minerální P11, vody čištěné, výluhy Vody pitné, vody minerální P11 Vody pitné, balené, vody minerální Vody pitné, povrchové, podzemní, vody minerální P11 Vody, vody minerální P11, výluhy Vody, vody minerální P11, výluhy Strana 4 z celkového počtu 45 stran

5 2) 018 (, 10, K 16)* 019, 9, 10, 11, 12 Stanovení chlordioxidu (oxidu chloričitého) spektrofotometricky komerční analytickou soupravou HACH Stanovení chlorofylu-a spektrofotometricky Neobsazeno 022, P 3 024, 9, 11, , 7, 9, 10, 11, , 7, 9, 10, 11, 12 Stanovení veškerých kyanidů spektrofotometricky. Stanovení kyanidů veškerých a volných spektrofotometricky Stanovení kyanidů a kyanovodíku metodou spektrofotometrickou Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK 4,5 a KNK 8,3 ) titračně Stanovení látek nerozpuštěných (NL) a veškerých látek gravimetricky a ztráty ţíháním nerozpuštěných látek výpočtem z naměřených hodnot Stanovení látek rozpuštěných (RL, RAS) gravimetricky 027 Neobsazeno 028 (-4, 7, 8, 9-13, K 1-4, 6, 7, 8, 11-17, 19)* P 3 Stanovení oxidačně-redukčního potenciálu Stanovení oxidu dusičitého spektrofotometricky Neobsazeno 032 (-4, 7, 8, 9-13, K 1-4, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19)* P3,9 Stanovení ozónu spektrofotometricky komerční analytickou soupravou HACH Stanovení ozónu spektrofotometricky SOP 018 (předpis firmy Hach) SOP 019 (ČSN ISO 10260) SOP 022 (ČSN ) SOP (ČSN , ČSN ISO ) SOP 023 (AHEM č. 4/1970) SOP 024 (ČSN EN ISO SOP 025 (ČSN EN 872, ČSN ) SOP 026 (ČSN , ČSN ) SOP 028 (ČSN ) SOP (Hyg. předpis č. 60/81, MZ ČR OVZ /8559) SOP 032 (předpis firmy HACH) SOP (OSHA 214) Vody pitné, vody ke koupání Vody povrchové, vody ke koupání Vody, vody minerální, výluhy Ovzduší, vnitřní prostředí (indoor), pracovní prostředí, emise Vody, vody minerální P11, výluhy Vody, vody minerální P11, výluhy Vody pitné, ke koupání, podzemní, povrchové Venkovní ovzduší, imise, vnitřní prostředí (indoor), pracovní prostředí, emise Vody pitné, vody ke koupání Venkovní ovzduší, imise, vnitřní prostředí (indoor), pracovní prostředí, emise Strana 5 z celkového počtu 45 stran

6 033 (-4, 7, 8, 9-13, K 1-4, 6, 7, 8, 11-17, 19)* ) Stanovení ph potenciometricky Stanovení ph potenciometricky Neobsazeno 036 (, 2, 3, 7, 9-11, 13 K 1, 2, 11, 14, 16, 19)* , , 9, 10, 11, , 10, , , (-4, 7, 8, 9-13, K 1-8, 11-19)* 043, 10, 11, , 9, 10, 11, 12 Stanovení rozpuštěného kyslíku membránovou sondou Stanovení rozpuštěného kyslíku luminiscenční metodou se sondou LDO Stanovení síranů spektrofotometricky Stanovení síranů titračně Stanovení sulfanu a sulfidů spektrofotometricky Stanovení sumy vápníku a hořčíku (tvrdost) titračně a hořčíku dopočtem Stanovení sušiny gravimetricky a obsahu vody (vlhkosti) výpočtem z naměřených hodnot Stanovení anionaktivních tenzidů spektrofotometricky Stanovení tenzidů anionaktivních spektrofotometricky setem firmy Merck Stanovení teploty Stanovení vápníku titračně Stanovení zákalu nefelometricky SOP 033 (ČSN ISO 10523) SOP (ČSN EN 12176, ČSN ISO 10390) SOP 036 (ČSN EN ISO 5814) SOP (návod firmy HACH) SOP 037 (EPA 375.4) SOP (ČSN ) SOP 038 (ČSN ISO 10530) SOP 039 (ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059) SOP 040 (ČSN EN 12880, ČSN EN 14346, část A, ČSN ISO 11465) SOP 041 (ČSN EN 903) SOP (ČSN EN 903, předpis firmy Merck) SOP 042 (ČSN ) SOP 043 (ČSN ISO 6058) SOP 044 (ČSN EN ISO 7027) Vody, vody minerální P11, výluhy Pevné vzorky Vody pitné, podzemní, povrchové, ke koupání, odpadní Vody minerální Pevné vzorky Vody, vody minerální P11, výluhy Vody, vody minerální P11, výluhy Vody, vody minerální P11, výluhy Vody, vody minerální P11, výluhy Strana 6 z celkového počtu 45 stran

7 045, , 10, 11, , 12 2) Stanovení zásadové neutralizační kapacity (ZNK) titračně Stanovení fenolů (fenolového indexu) spektrofotometricky Stanovení boru spektrofotometricky 048 Neobsazeno 049A 0 049B P 3, Stanovení chrómu (Cr 6+ ) spektrofotometricky Stanovení chromu (Cr 6+ ) spektrofotometricky Stanovení chromu (Cr 6+ ) pomocí setu Spectroquant Merck 050 Neobsazeno Stanovení ţeleza spektrofotometricky 052 Neobsazeno 051 0, Stanovení silných minerálních kyselin V metodou IC 054 Neobsazeno 055, 12 Zkoušky na čistotu vod Neobsazeno 062 (-4, 7, 8, 9-13, K 1-8, K 10-16, 17, 19)* Orientační senzorická analýza (*) Neobsazeno 070A Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení dusitanů a dusičnanů spektrofotometricky a dusitanového dusíku (N-NO 2 ), dusičnanového dusíku (N-NO 3 ) a sumy dusitanového a dusičnanového dusíku výpočtem z naměřených hodnot SOP 045 (ČSN ) SOP 046 (ČSN ISO 6439) SOP 047 (ČSN ISO 9390) SOP 049 část A (ČSN ISO 11083, NIOSH 7600) SOP 049 část B (CHAPO-str.167, OSHA ID-215, NIOSH 7600) SOP (ČSN ISO 11083, ČSN EN ISO 18412, Merck Chromate Test ) SOP 051 (ČSN ISO 6332) SOP 053 (NIOSH 7903) SOP 055 (Český lékopis v platném znění vč. Doplňků: kap.6.3:0169, kap.6.3:0008, kap.6.3:1927, kap. 7.0:1167) SOP 062 (ČSN EN 1622, TNV ) SOP 070 část A (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) Vody, vody minerální P11, výluhy Vody, vody minerální P11, výluhy Pracovní prostředí, ovzduší - imise Ovzduší Vody čištěné Vody mimo odpadní, výluhy Strana 7 z celkového počtu 45 stran

8 070B 2) Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení dusitanů spektrofotometricky a dusitanového dusíku (N-NO 2 ) výpočtem z naměřených hodnot SOP 070 část B (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) 070CA Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení amonných iontů jako NH 4 + SOP 070, část CA (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) 070CB 070D 070E 070F 070G P1 070H 070I 071A Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení amonných iontů jako NH 4 + Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení celkového dusíku Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení orthofosforečnanů jako PO 3-4 spektrofotometricky a P-PO 3-4 výpočtem z naměřených hodnot. Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení celkového fosforu Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení chloridů Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení síranů Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení hliníku Stanovení iontů na analyzátoru Gallery spektrofotometricky. Stanovení dusitanů a dusičnanů spektrofotometricky a dusitanového dusíku (N-NO 2 ), dusičnanového dusíku (N-NO 3 ) výpočtem z naměřených hodnot. SOP 070, část CB (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) SOP 070 část D (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) SOP 070 část E (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) SOP 070 část F (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) SOP 070 část G (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) SOP 070 část H (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) SOP 070 část I (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) SOP 071 část A (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy) Ovzduší Vody mimo odpadní, výluhy 071B Stanovení iontů na analyzátoru Gallery spektrofotometricky. Stanovení amonných iontů jako NH 4 +. SOP 071 část B (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy) Vody mimo odpadní, výluhy Strana 8 z celkového počtu 45 stran

9 071C 2) Stanovení iontů na analyzátoru Gallery spektrofotometricky. Stanovení orthofosforečnanů jako PO 4 3- spektrofotometricky a P-PO 4 3- výpočtem z naměřených hodnot. SOP 071 část C (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy) Vody mimo odpadní, výluhy 071D 071E 071F 071G 071H Stanovení iontů na analyzátoru Gallery spektrofotometricky. Stanovení síranů. Stanovení iontů na analyzátoru Gallery spektrofotometricky. Stanovení chloridů. Stanovení barvy na analyzátoru Gallery spektrofotometricky. Stanovení elektrické konduktivity analyzátorem Gallery. Stanovení ph potenciometricky analyzátorem Gallery Neobsazeno 082 Stanovení celkových kyanidů po separaci plynovou difuzí jako kyanatany metodou iontové chromatografie Neobsazeno 102 Izolace a identifikace syntetických barviv metodou TLC Neobsazeno 105 Stanovení dusíku podle Kjeldahla titračně a bílkovin a energetické hodnoty výpočtem z naměřených hodnot 106 Stanovení dusičnanů a dusitanů metodou HPLC-UVD 107 Neobsazeno 108, Stanovení alkoholu pyknometricky Stanovení extraktu gravimetricky SOP 071 část D (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy) SOP 071 část E (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy) SOP 071 část F (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy) SOP 071 část G (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy) SOP 071 část H (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy) SOP 082 (ČSN EN ISO , H. Sakamoto, F. Mitsukubo, T. Tomiyasu, N. Nonehara: Rep.Fac.Sci. Kagoshima Univ., No.: 31, 91-96, 1998) SO02 (Davídek a kol., Laboratorní příručka analýzy potravin, SNTL 1977, Praha) SO05 (ČSN EN 12135) SO06 (ČSN EN 12014) SO08 (Nařízení komise (ES) č. 2870/2000, ) SO09.01 (ČSN ) Vody mimo odpadní, výluhy Vody mimo odpadní, výluhy Vody mimo odpadní, výluhy Vody mimo odpadní, výluhy Vody mimo odpadní, výluhy Lihoviny Lihoviny Strana 9 z celkového počtu 45 stran

10 ) Stanovení chloridu sodného titračně Neobsazeno 120A 120B Stanovení (měření) ph potenciometricky Stanovení (měření) ph potenciometricky 121 Neobsazeno a, 9 Stanovení popela gravimetricky Stanovení cukrů titračně Senzorická analýza potravin, pokrmů, PBU, výluhů z materiálů v přímém styku s pitnou vodou Neobsazeno 130 Stanovení tuku gravimetricky Neobsazeno 134 Stanovení vody (sušiny) gravimetricky Neobsazeno 200A, 9, 10, 11, B, 12 Stanovení kovů metodou AAS plamenová technika (*) Stanovení kovů metodou AAS plamenová technika (*) SO10 (ČSN EN 12133, ČSN EN ISO 5943, ČSN ISO , ČSN ISO ) SO20 část A (ČSN ) SO20 část B (ČSN ) SO22 (ČSN SO23 (ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN ) SO24 (ČSN EN ISO 5492, ČSN ISO 3972, ČSN EN ISO , ČSN ISO 8588, ČSN ISO 8587, ČSN ISO 11036, ČSN ISO 8589) SO30 (ČSN , ČSN , ČSN ) SO34 (ČSN ) SOP 200 část A (ČSN , ČSN ISO 7980, ČSN ISO 8288, ČSN EN 1233, ČSN ) SOP 200 část B (ČSN , ČSN ISO 7980, ČSN ISO 8288, ČSN EN 1233, ČSN ) PBU, PBU Vody, vody minerální P11, výluhy Pevné vzorky, odpady Strana 10 z celkového počtu 45 stran

11 200C, 10, D, A, 10, B C, 10, A, B 2 2) Stanovení kovů metodou AAS plamenová technika (*) Stanovení kovů metodou AAS plamenová technika (*) Stanovení kovů metodou AAS elektrotermická atomizace (*) Stanovení kovů metodou AAS elektrotermická atomizace (*) Stanovení kovů metodou AAS elektrotermická atomizace (*) Stanovení kovů metodou AAStechnika hydridů (*) Stanovení kovů metodou AAS - technika hydridů (*) SOP 200 část C (ČSN , ČSN , ČSN ISO 7980, ČSN ISO 8288, ČSN EN 1233) SOP 200 část D (ČSN , ČSN ISO 7980, ČSN ISO 8288, ČSN EN 1233, ČSN ) SOP část A (ČSN EN ISO 15586, TNV , TNV , TNV , TNV ) SOP část B (ČSN EN ISO 15586, TNV , TNV , TNV , TNV ) SOP část C (ČSN EN ISO 15586, TNV , TNV , TNV , TNV ) SOP část A (ČSN EN ISO 11969, ČSN ISO 9965) SOP část B (ČSN EN ISO 11969, ČSN ISO 9965), PBU,biologický materiál, léčiva Ovzduší Pevné vzorky, odpady, PBU,biologický materiál, léčiva Pevné vzorky, odpady C, , 8, 10, 12 Stanovení kovů metodou AAStechnika hydridů (*) Stanovení Hg analyzátorem AMA/TMA SOP část C (ČSN EN ISO 11969, ČSN ISO 9965) SOP (ČSN ), PBU, biologický materiál, léčiva Vody, vody minerální P8, výluhy, biologický materiál, potraviny, pevné vzorky, PBU Stanovení Hg metodou AAS Stanovení prvků metodou ICP-MS (*) SOP (literatura firmy Perkin Elmer) SOP 201 (EPA 200.8, Rev.5.4, 1994; ČSN EN ISO ) Ovzduší Vody, vody minerální, vody čištěné, výluhy Strana 11 z celkového počtu 45 stran

12 A, B, C D ) Stanovení prvků metodou ICP- OES (*) Stanovení prvků metodou ICP- OES (*) Stanovení prvků metodou ICP- OES (*) Stanovení prvků metodou ICP- OES (*) Stanovení prvků metodou ICP-MS (*) Stanovení prvků metodou ICP-MS (*) Stanovení prvků metodou ICP-MS (*) Stanovení prvků metodou ICP-MS (*) 202 Neobsazeno 203A, B 2 Stanovení kovů metodou plamenové emisní spektrometrie (*) Stanovení kovů metodou plamenové emisní spektrometrie (*) SOP část A (literatura firmy Perkin Elmer / HPST, ČSN EN ISO 11885) SOP část B (literatura firmy Perkin Elmer / HPST, ČSN EN ISO 11885) SOP část C (literatura firmy HPST, ČSN EN ISO 11885) SOP část D (literatura firmy Perkin Elmer / HPST, ČSN EN ISO 11885) SOP (ThermoElemental: Application notes-clinical Samples, SO44AN, AN E0601, AN E0604, AN E0649; ČSN ; Milestone applic. notes for microwawe digestion, 1995) SOP (EPA Compendium Metods IO- 3.5, IO-3.1, 1999; ČSN EN 14902; Milestone applic. notes for microwawe digestion, 1995) SOP (ČSN EN 13656; ČSN EN 13657; Milestone applic. notes for microwawe digestion, 1995; EPA 200.8, Rev.5.4, 1994) SOP (The rules governing cosmetic products in the European Union, 1999 Edition; EPA 200.8, Rev.5.4, 1994; Milestone applic. notes for microwawe digestion, 1995) SOP 203 část A (ČSN ISO ) SOP 203 část B (ČSN ISO ) Pevné vzorky, odpady, PBU Ovzduší Biologický materiál, potraviny Ovzduší Pevné vzorky, odpady Kosmetika Pevné vzorky, odpady Strana 12 z celkového počtu 45 stran

13 203C, 12 2) Stanovení kovů metodou plamenové emisní spektrometrie (*) Neobsazeno 300 Stanovení modifikací oxidu křemičitého infračervenou spektrometrií 301 Neobsazeno 302 a a a a a a 303 Stanovení aflatoxinů B1, B2, G1, G2 a M1 metodou HPLC- FLD Stanovení deoxynivalenolu (DON) metodou HPLC-UVD Stanovení fusariových mykotoxinů metodou HPLC- FLD (*) Stanovení patulinu metodou HPLC-UVD Stanovení ochratoxinu A (OTA) metodou HPLC-FLD Stanovení ochratoxinu A (OTA) v biologickém materiálu metodou HPLC-FLD Stanovení akrylamidu metodou HPLC/UV 304 Neobsazeno Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) coulometricky Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) coulometricky SOP 203 část C (ČSN ISO ) SOP 300 (OSHA 142, NIOSH 7602, NIOSH 7603, MDHS 101, The Analyst, Vol. 109, 1984) SOP 302 (L`Inf. Biotech., 2(, 1994, Nařízení komise (ES) č.1881/2006, č.165/2010) SOP (J. Chromatography, B, 815(, 1997, Nařízení komise (ES) č.1881/2006) SOP (Microbiol. Aliments-Nutrition, 1996, 14, J. Chromatogr. A815, 1998, R-Biopharm. P43/P43B vers. 2006, Nařízení komise (ES) č.1881/2006) SOP (AHEM Příloha č. 14/91, Nařízení komise (ES) č.1881/2006) SOP (J. Chromatography, B, 666, 1995, Nařízení komise (ES) č.1881/2006, č.105/2010) SOP (Human Ochratoxin, Ed. J. Libbey Eurotext Ltd., 231, 1993) SOP 303 (EPA 8316) SOP 305 (ČSN EN ISO 9562) SOP (ČSN EN 16166), PBU, biologický materiál, léčiva Materiály Biologický materiál Pevné vzorky, odpady Strana 13 z celkového počtu 45 stran

14 , 9, 10, 11, , A, 9, 11, B 2 2) Stanovení aspartamu, sacharinu a acesulfanu K metodou HPLC- UVD Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC) infračervenou spektrometrií Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC) spektrofotometricky setem firmy HACH Stanovení extrahovatelných látek gravimetricky Stanovení NEL (nepolární extrahovatelné látky) a EL (extrahovatelné látky) metodou infračervené spektrometrie Stanovení NEL (nepolární extrahovatelné látky) a EL (extrahovatelné látky) metodou infračervené spektrometrie Neobsazeno P 3 313A 313B P a Stanovení formaldehydu spektrofotometricky Stanovení ftalátů v ţivotním prostředí a předmětech běţného uţívání (PBU) metodou GC_ECD a MSD (*) Stanovení ftalátů v ţivotním prostředí a předmětech běţného uţívání (PBU) metodou GC_ECD a MSD (*) Stanovení N-(fosfonomethyl) glycinu (glyfosátu) a kyseliny aminomethylfosfonové (AMPA) metodou HPLC/FL Stanovení ftalátů plynovou chromatografií (GC-MS) (*) Stanovení izokyanátů HPLC- UVD (*) Stanovení aldehydů a ketonů ve vzdušině metodou HPLC-UVD (*) SOP 306 (ČSN EN 12856) SOP 307 (ČSN EN 1484) SOP (Předpis firmy HACH) SOP (ČSN ) SOP část A (ČSN , ČSN ) SOP část B (ČSN , ČSN ) SOP (AHEM č. 13/1976) SOP 313 část A (Janda, Hrivňák, Dlessler: Plyn. Chromatogr. V analýze vod, VŠCHT Pardubice, 1993) SOP 313 část B (Janda, Hrivňák, Dlessler: Plyn. Chromatogr. V analýze vod, VŠCHT Pardubice, 1993) SOP (ČSN ISO 21458) SOP 315 (J. of AOAC Vol. 78, No. 3, 1995, ,EPA 506) SOP 316 (OSHA 42, OSHA 47, OSHA PV2046, OSHA PV2034) SOP 317 (NIOSH Manual of Anal. Methods, Method 2016, Issue 2, 15. March 2003, Determination of Formaldehyde in Ambient Air Vody, vody minerální P11, výluhy Vody, vody minerální P11, výluhy Pevné vzorky Ovzduší, pracovní prostředí, vnitřní prostředí (indoor), venkovní ovzduší, imise Výluhy PBU Voda, vodné výluhy, lihoviny Ovzduší Ovzduší Strana 14 z celkového počtu 45 stran

15 2) Using Cartridge Followed by HPLC, U. S. EPA, Cincinnati, OH 45268, January 1999) Stanovení kofeinu metodou HPLC-UVD. Stanovení kyseliny askorbové metodou HPLC-UVD Stanovení kyseliny benzoové, kyseliny sorbové a kyseliny 4- hydroxybenzoové metodou HPLC-UVD Stanovení konzervačních látek v kosmetických prostředcích metodou HPLC-UVD (*) 322 Neobsazeno Stanovení metabolitů organických látek kapalinovou chromatografií s UV a FLD (*) Stanovení metabolitů organických látek plynovou chromatografií s MSD (*) 324 Neobsazeno Stanovení microcystinu LR kapalinovou chromatografií s detektorem UV Neobsazeno 330 Stanovení pesticidů a PCB ve vodách metodou plynové chromatografie (GC-MS, ECD, NPD) (*) SOP 318 (ČSN EN 12856) SOP 319 (Firma Tessek Praha, Determination of Ascorbic Acid in Food Staffs, Application Note No. 84) SOP 320 (ČSN EN 12856) SOP 321 (Směrnice komise 96/45/EHS, ) SOP 323 (J.B. Laurens, X.Y.Mbianda, Journal of Chromatography B, 774(2002) , B. Laffon, M. Lema, Journal of Chromatography B, 753 ( , Toshiko Fujii,Satoko Kawabe, Journal of Chromatography B, 730 (1999) 41-47, Bouchard M., Dodd C., Viau C.: Improved procedure for the HPLC determination of monohydroxylated PAH metabolites in urine, J. Anal. Tox., 18,, (Sep1994)) SOP (S. Waidyanatha: Analytical Biochemistry 337 (2004), , F.Ngan, M.Toofan, J.Chromatog. Science, 29, 1991, str. 8-10) SOP 325 (ČSN ISO 20179) SOP 330 (ČSN EN ISO 11369, Extract Nonvolatile Pesticides from Drinking Water, Using a Graphitized Carbon Adsorbent, PBU, kosmetika Biologický materiál Biologický materiál Vody pitné, povrchové, vody ke koupání Vody Strana 15 z celkového počtu 45 stran

16 2) Supelco Application Note27, Water Analysis, Organic Micropollutants, Chapter 7, Hewlett-Packard Copany, 1994) A P1, 9 331B 0 Stanovení pesticidů ve vodách metodou kapalinové chromatografie (HPLC-UV, DAD) (*) Stanovení pesticidů metodou HPLC/DAD (multireziduální metoda) (*) Stanovení polyaromatických uhlovodíků (PAU) kapalinovou chromatografií (HPLC-FLD) (*) Stanovení polyaromatických uhlovodíků (PAU) kapalinovou chromatografií (HPLC-FLD) (*) SOP (ČSN EN ISO 11369, Extract Nonvolatile Pesticides from Drinking Water, Using a Graphitized Carbon Adsorbent, Supelco Application Note27, Water Analysis, Organic Micropollutants, Chapter 7, Hewlett-Packard Copany, 1994) SOP (ČSN EN ISO 11369) SOP 331 část A (EPA Method 610, ČSN ) SOP 331 část B (EPA Method 610, NIOSH 5515, NIOSH 5506, ČSN , TNV ) Vody Vody Pevné vzorky, odpady Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků plynovou chromatografií s MSD (*) SOP (EPA TO 13) Ovzduší Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků kapalinovou chromatografií s FLD (*) SOP (EPA TO 13) Ovzduší Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků kapalinovou chromatografií s FLD (*) SOP (EPA TO 13) Vody mimo odpadní, výluhy Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků plynovou chromatografií s MSD (*) SOP (EPA TO 13) Pevné vzorky Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků kapalinovou chromatografií s FLD (*) SOP (EPA TO 13) Pevné vzorky Strana 16 z celkového počtu 45 stran

17 A B 0 2) Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků plynovou chromatografií s MSD (*) Stanovení polyaromatických uhlovodíků metodou HPLC-FLD (*) Stanovení polychlorovaných bifenylů jako kongenery a pesticidních látek metodou GC- ECD Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) a organochlorovaných pesticidů (OCP) plynovou chromatografií (GC-ECD/MS) (*) Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) a organochlorovaných pesticidů (OCP) plynovou chromatografií (GC-ECD/MS) (*) 334 Neobsazeno 335, 1a 336 a Stanovení sacharidů v potravinách metodou HPLC-RID (*) Stanovení mastných kyselin metodou GC-FID a sumy mastných kyselin výpočtem (*) 337 Neobsazeno 338A, 10, B, 10, 12 Stanovení sumy uhlovodíků C10 aţ C40 metodou GC-FID Stanovení sumy uhlovodíků C10 aţ C40 metodou GC-FID Neobsazeno 344A Stanovení těkavých organických látek metodou Purge and Trap GC-ECD a FID (*) SOP (EPA TO 13) SOP 332 (ČSN EN ISO 15753) SOP 333 (ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN 61619) SOP část A (ČSN EN ISO 6468) SOP část B (DIN , ČSN EN 61619) SOP 335 (Determination of Sugars in Molasses, Appl. Note F339, fy Tessek Praha, S. Bogdanov et al. Harmonised methods of the EHC) SOP 336 (ČSN EN ISO , ČSN ISO 5508) SOP 338 část A (ČSN EN ISO , ČSN EN 14039) SOP 338 část B (ČSN EN ISO , ČSN EN 14039) SOP 344 část A (ČSN EN ISO 10301, ČSN EN ISO 15680) Vody mimo odpadní, výluhy Pevné vzorky, odpady, potraviny Vody, vody minerální Pevné a kapalné odpady, zeminy, písky, sedimenty, kaly, isolační kapaliny Vody Pevné vzorky, odpady, materiály Strana 17 z celkového počtu 45 stran

18 344B P , ) Stanovení těkavých organických látek metodou Purge and Trap GC-ECD a FID (*) Stanovení těkavých organických látek (TOL) metodou GC-FID, ECD (*) Stanovení metanolu, etanolu a dalších těkavých látek v lihovinách metodou GC-FID, MSD (*) Stanovení těkavých a semitěkavých organických látek ve vzdušině metodou GC-FID, ECD a MSD. (*) Stanovení těkavých organických látek (TOL) plynovou chromatografií (SPME, GC/MS) (*) Stanovení těkavých organických látek (TOL) plynovou chromatografií (SPME) s hmotnostním detektorem (*) Stanovení emisí organických sloučenin z materiálu interiérů motorových vozidel head space metodou s detekcí GC-FID a GC-MS (*) a stanovení volatilních a semivolatilních organických látek v ovzduší tepelnou desorpcí a analýzou GC-MS po odběru prosáváním sorpční trubicí nebo difúzním vzorkováním volatilních a semivolatilních organických látek metodou GC-MSD (*) Stanovení fumarátů metodou GC-MSD SOP 344 část B (ČSN EN ISO 10301, ČSN EN ISO 15680, ČSN EN ISO 15009) SOP (OSHA 07) SOP (Nařízení komise (ES) č. 2870/2000, ČL 2009 dopl. 2012, čl. 6.0:1317) SOP (OSHA Method 07, ČSN EN , ČSN EN 1076) SOP (ČSN EN ISO 10301, Application Note 11, Supelco 1997) SOP (ČSN EN ISO 15009, Application Note: Agilent Technologies 2010, U.S. EPA, Metoda 524). SOP (PV 334 SOP 345 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO ) SOP 346 (Method TO-17, Determination of Volatile Organic Compounds in Ambient Air Using Active Sampling Onto Sorbent Tubes, NIOSH No. 2549, Volatile organic compounds (screening), Fourth Edition, Uţivatelský manuál MSD Chem Station) SOP 347 (Markes International, Ltd., Aplication List No. 40: Direct desorption of volatile and semi- Pevné vzorky, odpady, materiály Ovzduší Lihoviny Ovzduší Vody, vody minerální, výluhy Pevné vzorky, odpady, materiály Materiály pro interiéry vozidel Ovzduší Ovzduší, vody, pevné vzorky, odpady, materiály PBU Strana 18 z celkového počtu 45 stran

19 Neobsazeno ) Stanovení semivolatilních látek plynovou chromatografií s MSD (po frakcionaci na silikagelu) Stanovení anestetik plynovou chromatografií s MSD (*) Stanovení guaninu kapalinovou chromatografií s UV detekcí Neobsazeno (kvalitativní stanovení) organických a anorganických látek včetně azbestu infračervenou spektrometrií látek emitovaných z materiálů metodou plynové chromatografie s MSD Neobsazeno 366 P 3 Stanovení frakce vulkanizačních dýmů extrahovatelné cyklohexanem gravimetricky 367 Neobsazeno Stanovení primárních aromatických aminů metodou GC-MSD (*) 369 Neobsazeno 370 Stanovení fenolu a metylfenolů metodou GC-MSD (*) 371 Neobsazeno 372A a Stanovení reziduí ethylenoxidu metodou GC-FID (Headspace) (*) volatile organic compound trom furnishings such as leather or textiles) SOP 352 SOP 353 (Radiello L) SOP 354 SOP 358 (IR spektra a struktura molekul. Horák, Papoušek, Akademia, Praha 1976, VDI 3866 Part 1, 2) SOP 359 SOP 366 (MDHS 47/2) SOP (The GC-MS Analysis of 20Carcinogenic Amines Banned in Textiles and Consumer Products and of Interest in Enviromental Monitoring of Colorization Process Wastes, Agilent Technologies, Application Note No E) SOP 370 (NIOSH Manual of Anal. Methods, Method 2546, CRESOL (all isomers) and PHENOL, Issue 1, 15. Aug. 1994, EPA TO-8 revision 1.0, 1986) SOP 372 část A (ČSN EN ISO ) Ovzduší Ovzduší Vnitřní ovzduší Materiály Pevné vzorky ovzduší, pracovní prostředí, emise Výluhy Ovzduší Materiály, výluhy Strana 19 z celkového počtu 45 stran

20 2) 372B Stanovení reziduí ethylenoxidu a metodou GC-FID (*) Neobsazeno SOP 372 část B (ČSN EN ISO ) Materiály, výluhy 378 Stanovení taurinu po derivatizaci kapalinovou chromatografií s detektorem UV Neobsazeno 382 Stanovení monomerních a aditivních látek metodou HPLC /UV/DAD/FL (*) 383 Neobsazeno Stanovení kondenzovatelných sloţek (foggingu) metodou gravimetrickou Stanovení urethanu (ethylkarbamátu) metodou HPLC Neobsazeno (-5, 7, 8, 8a, 9, 10, 11-13)* 404 (P 4, 8, 9)* Stanovení polétavého prachu gravimetricky (*) Stanovení prachu a tuhých znečišťujících látek gravimetricky (*) Stanovení hmotnosti prašného spadu gravimetricky (*) Stanovení početní koncentrace minerálních vláken včetně azbestu v ovzduší, světelná mikroskopie Kvalitativní stanovení a semikvantitativní prvková analýza organických a anorganických látek včetně azbestu.sem - Elektronová mikroskopie s EDX analyzátorem SOP 378 (J. of Health Science, 54(6) 2008; Determination of Taurine in Energy Drinks by HPLC Using a Pre-column Derivative) SOP 382 (ČSN EN , ČSN EN 15136) SOP 384 (PV 3015) SOP 386 (Food Control 20 (2009) ; Determination of ethyl carbamate in cider spirits by HPLC-FLD.) SOP 402 (Hygienické předpisy sv. 52/198 SOP 403 (ČSN EN 481, ČSN EN 689, NV č. 361/2007 Sb., příl.č.3) SOP 404 (Nařízení vlády č.350/2002 Sb., Hygienické předpisy svazek 51/1981, směrnice č. 58) SOP 405 (NIOSH 7400, OSHA ID 160, MDHS 59, ČSN EN ISO , AHEM Příl. č. 13/86, Pokyn Hlavního hygienika ČR č.j. 2935/2012) SOP (VDI 3866 Part 5, P. Echlin: Handbook of Sample Preparation for SEM and X-Ray Microanalysis, Springer, 2009) Energetické nápoje Výluhy, PBU, materiály Materiály pro interiéry vozidel Lihoviny Pracovní prostředí, mimopracovní prostředí Ovzduší, imise, pracovní prostředí, vnitřní prostředí (indoor), venkovní ovzduší, emise Venkovní ovzduší, pracovní prostředí, mimopracovní prostředí Ovzduší Materiály Strana 20 z celkového počtu 45 stran

21 ) Stanovení početní koncentrace respirabilních anorganických vláken včetně azbestových metodou elektronové mikroskopie s RTG mikroanalyzátorem -SEM/EDX Stanovení koncentrace olejového aerosolu infračervenou spektrometrií 407 Neobsazeno * Stanovení suspendovaných částic TSP - gravimetricky Neobsazeno 413 0* Stanovení formaldehydu aspirační metodou Neobsazeno 420 (, 10, 12)* 421 (, 10, 12)* Stanovení oxidů dusíku (NO x, NO, NO 2 ) metodou chemiluminiscence Stanovení oxidu siřičitého (SO 2 ) metodou ultrafialové fluorescence SOP (VDI 3492 mimo kap. 5, 6, ISO 14966, ČSN EN ISO , AHEM Příl. č. 13/86, Pokyn Hlavního hygienika ČR č.j. 2935/2012) SOP 406 (DIN H17, DIN H18, Pracovní Lékařství, Vol. 33, 198 SOP (Hygienické předpisy sv. 52/198 SOP 413 (Hygienické předpisy sv. 52/198 SOP 420 (Soubor metodických předpisů pro měření základních znečišťujících látek ve venkovním ovzduší, stanovení oxidů dusíku, ČHMÚ, Praha, říjen , ISO 7996: 1985 Vnější ovzduší stanovení hmotnostní koncentrace oxidů dusíku, EPA: RFNA , Firemní návod Horiba, analyzátor APNA 360, ČSN EN 14211, dle manuálu MLU, Firemní návod Horiba pro analyzátor APNA 350-E) SOP 421 (Soubor metodických předpisů pro měření základních znečišťujících látek ve venkovním ovzduší, stanovení oxidu siřičitého, ČHMÚ, Praha, říjen 1994-novela,EPA: EQSA , ISO/FDIS Vnější ovzduší-stanovení oxidu siřičitého, Firemní návod Horiba, analyzátor APSA-350E, ČSN EN 14212, dle manuálu MLU) Ovzduší Ovzduší, imise, pracovní prostředí, vnitřní prostředí (indoor) Venkovní ovzduší, ovzduší - vnitřní prostředí Ovzduší vnitřní prostředí Venkovní ovzduší, imise, vnitřní prostředí (indoor), půdní vzduch Venkovní ovzduší, imise, vnitřní prostředí (indoor), půdní vzduch Strana 21 z celkového počtu 45 stran

22 2) 422 (, 10, 12)* Stanovení oxidu uhelnatého (CO) metodou absorpce infračerveného záření SOP 422 (Soubor metodických předpisů ČHMÚ, Stanovení oxidu uhelnatého, Praha, , EPA: RFCA , Firemní návod Horiba APMA-360, Firemní návod Horiba pro analyzátor APNA 350-E) Venkovní ovzduší, imise, vnitřní prostředí (indoor), půdní vzduch * 423 (, 8, 9, 10, 12)* 424 (-5, 7, 8, 8a, 9-13, K 7, 13, 14)* (, 8a, K 7)* * Stanovení oxidu uhelnatého elektrochemicky Stanovení ozónu (O 3 ) metodou absorpce ultrafialového záření Detekční stanovení plynů a par (*) Stanovení vybraných kontaminantů elektrochemickými analyzátory (*) Stanovení koncentrací benzenu, toluenu a xylenů přenosným plynovým chromatografem s fotoionizačním detektorem 427 Neobsazeno 428 (0, 12)* Stanovení koncentrací suspendovaných částic TSP a PM 10 analyzátorem FAG absorpce β záření 429 Neobsazeno Stanovení suspendovaných částic PM 10 oscilační gravimetrií 431 Neobsazeno 430 (, 10)* 432 (, 8a, 10)* Stanovení suspendovaných částic (frakce TSP, PM 10, PM 2,5 ) nefelometricky SOP (dle mauálu Drager) SOP 423 (Soubor metodických předp. ČHMÚ, Stanovení ozónu, Praha, , ISO FDIS 13964, EPA: EQOA , Firemní návod Horiba APOA-350E, ČSN EN 14625) SOP 424 (NV č.361/2007 Sb., ČSN EN 1231, ČSN EN 482, ČSN EN 689) SOP (NV č.361/2007 Sb., ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN ISO , ČSN EN 689, ČSN EN 482) SOP (dle manuálu Horiba) SOP 428 (dle manuálu Horiba) SOP 430 (podle manuálu výrobce) SOP 432 (podle manuálu výrobce) Ovzduší pracovní prostředí Venkovní ovzduší, imise, vnitřní prostředí (indoor), půdní vzduch Venkovní ovzduší, imise, vnitřní prostředí (indoor), pracovní prostředí, emise, půdní vzduch Pracovní prostředí Ovzduší venkovní a vnitřní prostředí Ovzduší venkovní prostředí Venkovní prostředí Ovzduší venkovní a vnitřní prostředí Strana 22 z celkového počtu 45 stran

23 Neobsazeno 443 (, 5)* 2) Semikvantitativní stanovení plynů a par elektrochemickými analyzátory 445 Neobsazeno 446 Stanovení trichloraminu iontovou chromatografií - IC Neobsazeno 452 (, 1* Měření elektromagnetického pole Neobsazeno 456 (-5, 7, 8, 8a, 9-13, K 6, 7, 10, 13, 14)* Měření hluku Neobsazeno 464 P 7,11* Měření doby dozvuku SOP 443 (ČSN EN 45544) SOP 446 (M. Hery, Ann. Occup. Hyg., Vol. 39, No. 4, pp , 1995) SOP 452 (Věstník MZd ČR, částka 6, č.j /2009) SOP 456 (ČSN EN ISO 9612, ČSN ISO 1999, Metodický návod pro měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb - Věstník MZ ČR částka 4 vydaný dne , ČSN ISO 6394, ČSN EN ISO 11200, ČSN EN ISO 11201, ČSN EN ISO 11202, ČSN EN ISO 11204, ČSN EN ISO 3744, ČSN EN ISO 3746, HEM , ČSN EN ed. 2, ČSN ISO , ČSN ISO , OVZ /6306, OVZ /62545, Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy, Planeta 2/2005, MŢP ČR, Ročník XII, Metodika měření hluku silniční dopravy-zpravodaj MŢP 3/1996, Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) SOP 464 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO ) Venkovní ovzduší, imise, vnitřní prostředí (indoor), pracovní prostředí, emise, půdní vzduch Ovzduší Pracovní a mimopracovní prostředí Pracovní a mimopracovní prostředí Sály a místnosti dozvuk Strana 23 z celkového počtu 45 stran

24 Neobsazeno 468 1* * 469 (-4, 7, 8, 8a, 9-13, K 6, 7)* 470 (-4, 7, 9-13)* 471 (, 2, 7, 8, 8a, 9-12, K 6, 7,10)* 2) Měření vzduchové neprůzvučnosti Měření kročejové neprůzvučnosti Měření umělého osvětlení Měření denního osvětlení Měření vibrací Neobsazeno 474 (-5, 7-13, K 7)* Měření mikroklimatických podmínek (teplota, vlhkost, rychlost proudění) Neobsazeno 501 P 3 Stanovení fenolů a kresolů metodou GC-FID (*) 502 Neobsazeno SOP 468 (ČSN EN ISO 140-4, ČSN EN ISO 140-5, ČSN EN ISO ČSN EN ISO SOP (ČSN EN ISO 140-7, ČSN EN ISO 717-2) SOP 469 (ČSN , ČSN , ČSN , ČSN EN 1838, ČSN EN 12193, ČSN EN , ČSN EN ) SOP 470 (ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN ) SOP 471 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , Věstník MZd 2013, částka 4, ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN A1, ČSN EN 1032+A1, ČSN EN SOP 474 (Věstník MZd ČR, ročník 2013, částka 8, ČSN EN ISO 7726, ČSN ISO 7243, ČSN EN ISO 7730) SOP 501 (NIOSH, Manual of Anal. Methods, Method 8305, Phenol and p-cresol in Urine, Issue 2, 15. Aug. 1994) Stavební konstrukce v budovách - izolace Stavební konstrukce v budovách - izolace Pracovní a mimopracovní prostředí, vnitřní a venkovní prostory Pracovní a mimopracovní prostředí, vnitřní prostory Celkové vibrace, celkové vibrace v budovách, vibrace přenášené na ruce Pracovní a mimopracovní prostředí Biologický materiál Strana 24 z celkového počtu 45 stran

25 a, 3, P 3, 10 2) Stanovení kreatininu spektrofotometricky pomocí setu firmy Erba-Lachema Stanovení kreatininu spektrofotometricky Stanovení karboxylových kyselin (mandlová, fenylglyoxylová, hippurová, methylhippurová) metodou HPLC-UVD Neobsazeno Stanovení olova a kadmia uvolněného z křemičitých povrchů 602 Neobsazeno 603 Stanovení primárních aromatických aminů metodou spektrofotometrickou Neobsazeno , 9 Stanovení celkové migrace gravimetricky Stanovení volného formaldehydu spektrofotometricky Neobsazeno 800 Stanovení akutní toxicity na rybě 2 Poecilia reticulata 801 Stanovení akutní toxicity na 2 vodním členovci Daphnia magna Stanovení akutní toxicity na zelené řase Desmodesmus subspicatus Stanovení akutní toxicity na semenech hořčice Sinapis alba Neobsazeno 900, 2, 8, 9, 10, 11, P8,9,10,12 Stanovení koliformních bakterií a Escherichia coli kultivačně Stanovení koliformních bakterií kultivačně SOP 503 (BIO-LA-TEST CREAT L 500) SOP (Zdravotnické aktuality, AVICENUM, Praha 1992, Acta hygienica epidemiologica, příloha č. 4/85) SOP 504 (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Vol. 1, Feb. 1984, pp , Analytical and Bioanalytical Chemistry, 378 (2), , 2004) SOP 601 (ČSN EN , ČSN EN , Vyhl. MZd č.38/2001 Sb.) SOP 603 (BfR:Emphfehlungen XXI, BII) SOP 608 (ČSN EN SOP 609 (ČSN EN ISO , PV 3925) SO00 (ČSN EN ISO ) SO01 (ČSN EN ISO 634 SO02 (ČSN EN ISO 8692) SO03 (Metodický pokyn odboru odpadů MŢP 4/2007ke stanovení ekotoxicity odpadů) SO00 (ČSN EN ISO SO00.01 (ČSN , ČSN EN ISO 9308) Biologický materiál Biologický materiál Biologický materiál PBU Výluhy Materiály Výluhy, PBU, materiály, odpady, kaly, odpady, kaly, odpady, kaly, odpady, kaly Vody, vody minerální Vody Strana 25 z celkového počtu 45 stran

26 , , 2, 8, 9, 10, 11, , 2, 8, 9, 10, 11, , 9, 10, , 2, , 2, , , 2, 8, 9, 10, 11, , 2, 8, , 2, 8, 9, 10, 11, , 2, 8, 9, 10, 11, , , 12 2) Průkaz Escherichia coli kultivačně Stanovení koliformních bakterií a Escherichia coli kultivačně Stanovení počtu koliformních bakterií kultivačně Průkaz a stanovení počtu Escherichia coli kulitvačně Stanovení termotolerantních koliformních bakterií kultivačně Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli kultivačně Stanovení termotolerantních koliformních bakterií kultivačně Průkaz a stanovení počtu Escherichia coli O157 kulitvačně Stanovení intestinálních enterokoků kultivačně Stanovení enterokoků kultivačně Stanovení kultivovatelných mikroorganismů kultivačně Stanovení Pseudomonas aeruginosa kultivačně Stanovení Pseudomonas aeruginosa kultivačně Stanovení Pseudomonas aeruginosa kultivačně SO00.02 (ČSN EN ISO 21150) SO00.03 (ČSN ISO ) SO01 (ČSN ISO 4832) SO02 (ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO 21150) SO03 (ČSN , Met.doporučení HH MZd.ČR 35023/2004, AHEM 4/1998, AHEM 7/2001, Pokyn HH ČR č.j. 3209/2014) SO03.01 (ČSN ) SO04 (AHEM č. 7/2001, MZd 3209/2014 HEM) SO05 (ČSN EN ISO ) SO06 (ČSN EN ISO , Met.doporučení HHMZd. ČR 35023/2004, AHEM 4/1998, AHEM 7/2001, ČSN , Pokyn HH ČR č.j. 3209/2014) SO07 (AHEM č. 7/2001, MZd 3209/2014 HEM) SO08 (ČSN EN ISO 6222) SO09 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO 13720, Český lékopis 2009) SO10.01 (ČSN EN ISO 16266) SO10.02 (ČSN EN ISO 22717) Kosmetika Peloidy, PBU, stěry, ovzduší, otisky, obaly, PBU, stěry, ovzduší, otisky, obaly Vody, pevné vzorky Vody Pevné vzorky, výluhy Vody, vody minerální, vody čištěné, potraviny, pevné vzorky Pevné vzorky, výluhy, potraviny, stěry Vody, vody minerální, výluhy Vody, vody minerální, PBU, stěry, pevné vzorky, PBU, stěry, obaly Kosmetika Strana 26 z celkového počtu 45 stran

27 911, 2, 8, 9, 10, 11, , , 2, 8, 9, 10, 11, , 2, 8, 9, 10, 11, , 2, , 10, , 2, 9, 10, 11, , 2, 8, 9, 10, 11, , , 2, 9, 10, , , , 2, 8, 9, 10, 11, , , 2, 8, 9, 10, 11, , 10 2) Stanovení Staphylococcus aureus kultivačně Stanovení Staphylococcus aureus kultivačně Stanovení počtu koagulázapozitivních stafylokoků kultivačně Stanovení bakterií rodu Legionella kultivačně Stanovení klostridií kultivačně Stanovení sulfitredukujících klostridií kultivačně Stanovení počtu Clostridium perfringens kultivačně Stanovení počtu Clostridium perfringens kultivačně Průkaz klostridií a Clostridium perfringens kultivačně Stanovení mikroskopického obrazu Stanovení abiosestonu mikroskopicky Stanovení biosestonu mikroskopicky Stanovení ţivých a mrtvých organismů mikroskopicky Stanovení celkového počtu mikroorganismů kultivačně Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií kultivačně Stanovení počtu kvasinek a plísní kultivačně Stanovení potenciálně toxinogenních plísní kultivačně SO11 (ČSN EN ISO SO11.01 (ČSN EN ISO 22718) SO12 (ČSN EN ISO SO13 (ČSN ISO 11731, ČSN ISO ) SO14 (ČSN EN ) SO14.01 (ČSN EN , ČSN EN ISO 7937) SO15 (ČSN EN ISO 7937) SO15.01 (Vyhláška č. 252/2004 Sb., Příloha č.6 ) SO15.02 (Český lékopis 2009, čl ) SO16 (ČSN , ČSN , ČSN )) SO16.01 (ČSN ) SO16.02 (ČSN ) SO16.03 (ČSN , ČSN ) SO17 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO 21149) SO17.01 (ČSN EN ISO 21149) SO18 (ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO 16212) SO18.01 (AHEM č. 1/2003) Vody, vody minerální, peloidy Kosmetika, stěry, ovzduší, PBU, obaly, otisky Vody, vody minerální, vody čištěné, stěry Vody, vody minerální, vody čištěné Vody, vody minerální, potraviny, obaly, stěry, PBU, peloidy Vody, vody minerální, vody čištěné Stěry, výrobky, přípravky, pomocné látky a materiály, voda technologická Vody, vody minerální, vody čištěné Vody Vody Vody, stěry, ovzduší, PBU, otisky, obaly, výrobky, přípravky, pomocné látky a materiály, voda technologická Kosmetika, PBU, ovzduší, stěry, PBU, stěry, obaly Strana 27 z celkového počtu 45 stran

28 918.03, , 2, 8, 9, 10, 11, , 2, 8, 9, 10, 11, , 2, 8, 9, 10, 11, , 2, 8 923, 2, 8, 9, 10, 11, , 9, 10, 11, , 2, 8, 9, 10, 11, , 2, 8, 10, , , , 8 929, , 2 2) Stanovení počtu a průkaz kvasinek a plísní kultivačně Průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae kultivačně Průkaz bakterií rodu Salmonella kultivačně Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella kultivačně Detekce salmonel kultivačně Průkaz a stanovení počtu Listeria monocytogenes kultivačně Průkaz a stanovení počtu Campylobacter spp. kultivačně Stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus kultivačně Průkaz Enterobacter sakazakii kultivačně Stanovení mikrobiální kontaminace stěrovou metodou Vyšetřování papíru a fólií některých hmot přelivovou metodou Stanovení počtu sedimentujících mikrobů kultivačně Stanovení mikrobiální kontaminace výplachovou metodou Stanovení mikrobiální kontaminace ovzduší Zkouška sterility Kontrola sterility stěrovou metodou SO18.03 (Český lékopis 2009, zk. 2.6, AHEM 7/1992) SO19 (ČSN ISO , ČSN ISO ) SO20 (ČSN EN ISO 6579) SO21 (ČSN ISO 19250, AHEM 4/1998, AHEM 7/200 SO22 (AHEM č.7/2001, MZd 35023/2004 HEM) SO23 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO ) SO24 (ČSN EN ISO , ČSN P ISO/TS ) SO25 (ČSN EN ISO 7932) SO26 (ČSN P ISO/TS 22964) SO27 (ČSN , AHEM č.7/1992, ČSN ISO 18593) SO27.03 (ČSN , čl. 15 SO27.04 (ČSN , čl. 150) SO27.06 (ČSN , čl.148) SO28 (AHEM č. 1/2002, ČSN ) SO29 (Český lékopis 2009, zk SO29.01 (AHEM č.7/1992, Český lékopis včetně doplňků) Stěry, obaly, výrobky, přípravky, pomocné látky a materiály, voda technologická, otisky, ovzduší, stěry, ovzduší, PBU, odpady, obaly, otisky, stěry, pevné vzorky, obaly, otisky, PBU Vody, vody minerální, vody čištěné, pevné vzorky Pevné vzorky, výluhy, stěry, otisky, PBU, obaly, stěry, otisky, materiály pro styk s potravinami a výluhy z nich, stěry, obaly, PBU Materiály, PBU, pevné vzorky, spady, stěry Materiály, PBU Vnitřní a pracovní ovzduší Materiály, PBU Ovzduší Prostředí Prostředí Strana 28 z celkového počtu 45 stran

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pl Hradec Králové Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové 2. Pia Hradec Králové Nezvalova 958, 500 03 Hradec Králové 3. P2 Liberec U Sila 1139,463 11 Liberec 4. P3 Náchod

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody (ČSN 75 7360) SOP 552 (ČSN EN ISO 7027) SOP 520 (ČSN EN ISO 11905-1) SOP 507 (ČSN ISO 7890-3) SOP 508

Identifikace zkušebního postupu/metody (ČSN 75 7360) SOP 552 (ČSN EN ISO 7027) SOP 520 (ČSN EN ISO 11905-1) SOP 507 (ČSN ISO 7890-3) SOP 508 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Aktuální seznam akreditovaných zkoušek. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz

Aktuální seznam akreditovaných zkoušek. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK. (se specifikací flexibilních zkoušek)

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK. (se specifikací flexibilních zkoušek) Pražské vodovody a kanalizace, a.s. útvar kontroly kvality vody 1. strana z 30 Příloha č. 1 k SOP č. MK7 / Flexibilní rozsah akreditace Seznam akreditovaných zkoušek Platí od: 1.5.2015 Příloha č. 1 k SOP

Více

AQUATEST a.s. Chemické laboratoře. Ceník základních sluţeb. Základní ceny aktualizované k 1.1.2011

AQUATEST a.s. Chemické laboratoře. Ceník základních sluţeb. Základní ceny aktualizované k 1.1.2011 Č.j.: 11OO8001000001 AQUATEST a.s. Chemické laboratoře Ceník základních sluţeb Základní ceny aktualizované k 1.1.2011 K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. Zkušební laboratoř

Více

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 2.4.2013

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 2.4.2013 Č.j.: 13OO8001000005 AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře Ceník základních služeb Základní ceny aktualizované k 2.4.2013 K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. Zkušební laboratoř

Více

AQUATEST a.s. Chemické laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 1.1.2010

AQUATEST a.s. Chemické laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 1.1.2010 Č.j.: 10OO80010001 AQUATEST a.s. Chemické laboratoře Ceník základních služeb Základní ceny aktualizované k 1.1.2010 K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. Zkušební laboratoř

Více

Zkušební laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 1.5.2015

Zkušební laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 1.5.2015 Č.j.: 15OO8001006 AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře Ceník základních služeb Základní ceny aktualizované k 1.5.2015 K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. Zkušební laboratoř

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 25.4.2012 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 250/2012 ze dne: 25.4.2012

Příloha č.: 1 ze dne: 25.4.2012 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 250/2012 ze dne: 25.4.2012 List 1 z 8 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. List 1 z 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. 1* Stanovení ph elektrochemicky SOP Z-1a-A (ČSN ISO

Více

MVDr. Pavel MIKULÁŠ MVDr. Pavel Mikuláš, Laboratoř pro vyšetřování potravin Sokolova 1b, 619 00Brno

MVDr. Pavel MIKULÁŠ MVDr. Pavel Mikuláš, Laboratoř pro vyšetřování potravin Sokolova 1b, 619 00Brno Pracoviště zkušební laboratoře: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam

Více

Výpis. Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 7

Výpis. Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 7 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 7!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

CENTRÁLNÍ LABORATOŘE SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A. S.

CENTRÁLNÍ LABORATOŘE SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A. S. CENTRÁLNÍ LABORATOŘE SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A. S. Sekce Centrální laboratoře zajišťuje veškerou kvalitativní laboratorní kontrolu pro výrobní divize SU, a.s. Určitou kapacitu nabízí vedení

Více

Ceník laboratorních výkonů platný pro rok 2013

Ceník laboratorních výkonů platný pro rok 2013 Ceník laboratorních výkonů platný pro rok 2013 Společnost spravuje celkem 7 laboratoří, které provádí rozbory pitných, povrchových, podzemních, odpadních vod a analýzy kalů. Centrální laboratoř (dále jen

Více

Činnosti prováděné centrem toxikogie a zdravotní bezpečnosti

Činnosti prováděné centrem toxikogie a zdravotní bezpečnosti Činnosti prováděné centrem toxikogie a zdravotní bezpečnosti Číslo položky Název položky MJ Akreditovaná ano/ne Specializovaná ano/ne Jiná nespecifikovaná nebo práce Cena v Kč bez DPH 18001 Administrativní

Více

Ceník laboratorních prací

Ceník laboratorních prací Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. Laboratoř paliv, odpadů a vod Laboratoř imisních a emisních měření Laboratoř testování hornin Laboratoř technické diagnostiky 434 01 MOST Ceník laboratorních prací Platnost

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR12857 Datum vystavení : 22.3.212 Laboratoř : : Ing. Ludmila Pleštilová Kontakt : Zákaznický servis : V. Vlčka 22 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany,

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne...2015,

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne...2015, II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne...2015, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech

Více

NORMY PRO ANALÝZU VODY A PRO CHEMIKÁLIE POUŽÍVANÉ K ÚPRAVĚ VODY

NORMY PRO ANALÝZU VODY A PRO CHEMIKÁLIE POUŽÍVANÉ K ÚPRAVĚ VODY Citace Fremrová L.: Normy pro analýzu vody a pro chemikálie používané k úpravě vody Sborník konference Pitná voda 2010, s. 211-216. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NORMY PRO ANALÝZU

Více

Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha Odborná skupina pro analýzy a měření CzWA CSlab spol. s r.o. Sborník 3. konference

Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha Odborná skupina pro analýzy a měření CzWA CSlab spol. s r.o. Sborník 3. konference Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha Odborná skupina pro analýzy a měření CzWA CSlab spol. s r.o. Sborník 3. konference HYDROANALYTIKA 2009 HRADEC KRÁLOVÉ, 15. - 16. 9. 2009 Generální partner

Více

M E T O D I C K Ý N Á V O D

M E T O D I C K Ý N Á V O D MINISTERSRTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 23.3.března 2007 Čj. OVZ-32.0-08.3.07/8559 M E T O D I C K Ý N Á V O D pro měření a stanovení chemických, fyzikálních a biologických

Více

Metody monitorování životního prostředí

Metody monitorování životního prostředí Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Metody monitorování životního prostředí (studijní opory) učební text / scénáře / testy Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D. Prof. Ing.

Více

PLÁN MEZILABORATORNÍHO POROVNÁVÁNÍ ZKOUŠEK PRO ROK 2008

PLÁN MEZILABORATORNÍHO POROVNÁVÁNÍ ZKOUŠEK PRO ROK 2008 PLÁN MEZILABORATORNÍHO POROVNÁVÁNÍ ZKOUŠEK PRO ROK Účast v mezilaboratorním porovnávání je pro laboratoře, které mají o tyto zkoušky zájem, dobrovolná, pouze laboratoře autorizované dle zákona č. 258/2000

Více

1. Komentář k souhrnnému ročnímu tabelárnímu přehledu

1. Komentář k souhrnnému ročnímu tabelárnímu přehledu 1. Komentář k souhrnnému ročnímu tabelárnímu přehledu 1.1 Přehled metod měření 1.1.1 Přehled metod měření v síti automatizovaných monitorovacích stanic (AMS) Komponenta Zkratka Metoda Typ metody SO 2 UVFL

Více

Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013)

Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013) Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013) Státní závěrečnou zkouškou student prokazuje znalost logických souvislostí poznatků nabytých v jednotlivých předmětech

Více

Profil UniConsulting

Profil UniConsulting Správná laboratorní praxe Souhrn činností, návyků a opatření, pomocí kterých laboratoř poskytuje spolehlivé, důvěryhodné a včasné výsledky zkoušení s důrazem na předcházení výskytu chyb nebo nejasností.

Více

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Literatura Analýza vod Analytická chemie životního prostředí Popl, Fahnrich VŠCHT, 1999 Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Introduction to Environmental Analysis Roger Reeve Wiley; 2002 Znečištění povrchových

Více

VODA. Produktový katalog

VODA. Produktový katalog VODA Produktový katalog Úvod Vážení obchodní přátelé, právě se vám dostal do rukou Katalog produktů - Voda společnosti ALS Czech Republic, s.r.o. Najdete zde nabídku služeb, které naše společnost poskytuje

Více

Analýza složek životního prostředí C230P52N. Analytická chemie životního prostředí C260P69. Ovzduší. Znečištění. Vyjádření obsahu škodlivin ( )

Analýza složek životního prostředí C230P52N. Analytická chemie životního prostředí C260P69. Ovzduší. Znečištění. Vyjádření obsahu škodlivin ( ) Analýza složek životního prostředí C230P52N Analytická chemie životního prostředí C260P69 Jana Sobotníková (Suchánková) katedra analytické chemie tel. 221951239; e-mail: suchan@natur.cuni.cz www.natur.cuni.cz/~suchan

Více