Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem"

Transkript

1 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pl Hradec Králové Jana Černého 361, Hradec Králové 2. Pia Hradec Králové Nezvalova 958, Hradec Králové 3. P2 Liberec U Sila 1139, Liberec 4. P3 Náchod Denisovo nábřeží 840, Náchod 5. P4 Kolín U Nemocnice, Kolín 3 6. P5 Pardubice Na Spravedlnosti 1533, Pardubice 7. P7 Trutnov Úpická94, Trutnov 8. P8 Ústí n. Labem Pasteurova 9, Ústí nad Labem 9. P8a Ústí n. Labem Moskevská 15, Ústí nad Labem 10. P9 Plzeň 17. listopadu 1, Plzeň 11. P10 České Budějovice L.B. Schneidera 32, České Budějovice 12. Pil Karlovy Vary Závodní 94, Karlovy Vary 13. P12 Kladno Františka Kloze 2316, Kladno 14. P13 Příbram U Nemocnice 85, Příbram Kontaktní a odběrová místa 1. K1 Jičín Bolzánova 292, Jičín 2. K2 Chrudim Čáslavská 1146, Chrudim 3. КЗ Ústí nad Orlicí Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí 4. K4 Svitavy Pavlovova 6, Svitavy 5. K5 Česká Lípa Purkyňova 1849, Česká Lípa 6. Кб Děčín Březinova 3, Děčín 7. K7 Most J. E. Purkyně 270/5, Most 8. K8 Chomutov Kochova 1185, Chomutov 9. К9 Rokycany Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany 10. К10 Tachov Václavská ulice 1560, Tachov 11. Kil Písek K. Čapka 2459, Písek 12. К12 Prachatice Nemocniční 204, Prachatice 13. К13 Tábor Československé armády 1191, Tábor 14. К14 Strakonice Radomyšlská 336, Strakonice 15. К15 Jindřichův Hradec Bezručova 857/11, Jindřichův Hradec 16. К16 Klatovy Masarykova 393, Klatovy 17. К17 Praha Jasmínová 2905/37, Praha 18. К18 Mělník Pražská39T;~' Mělník 19. К19 Benešov /*^rnoleska^053, Benešov / 5" Ж Qz7\ (Я " ОЫч1 АХЯЕПГТАЙМ) OflGAN CÍ O.6 O Strana 1 z ceíkcvc Dočtu 45 stran

2 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup к rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci požadovaného flexibilního rozsahu je к dispozici и manažerky kvality. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: číslo ^ 001, 10, 11, A, 10, 11, B P3 2) Stanovení absorbance Stanovení amonných iontů (NH 4+ ) spektrofotometricky a amoniakálního dusíku (N-NH 4+ ) výpočtem z naměřených hodnot Stanovení amonných iontů (NH 4+ ) spektrofotometricky setem firmy Merck a amoniakálního dusíku (N-NH 4+ ) výpočtem z naměřených hodnot Stanovení amoniaku spektrofotometricky SOP 001 (ČSN ) SOP 002 část A (ČSN ISO ) SOP 002 část В (ČSN ISO , předpis firmy Merck) SOP (Křižan V., Analýza ovzduší, SNTL, 1981, MZ ČR OVZ /8559, NIOSH 6015, vydání 2) Předmět zkoušky 3> Vody pitné, podzemní, povrchové, ke koupání, vody minerální p " Vody, vody minerální m, výluhy Ovzduší P9 Stanovení amonných iontů (NH 4+ ) průtokovou analýzou (CFA) se spektrofotometrickou detekcí a amoniakálního dusíku (N-NH 4+ ) výpočtem z naměřených hodnot SOP (ČSN EN ISO 11732) A P 1. 9, 10,. 11 Stanovení amonných iontů (NH 4+ ) titračně a amoniakálního dusíku (N-NH 4+ ) výpočtem z naměřených hodnot Stanovení aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů, dusitanového (N-N0 2) a dusičnanového (N-N0 3) dusíku výpočtem z naměřených hodnot (vodivostní detekce) (*) SOP (ČSN ISO 5664) SOP 003 část A (ČSN04Í-SO4-O3O4-1, ČSN%ýl ě)čq3>m, ďsm>en ISO 150%)', ls Ä t\ NAflööwi AKaeniTAčNf oi Vody podzemní, povrchové, ke koupání, odpadní Vody, vody minerální m, výluhy Strana 2 :

3 Akreditovaný subjekt podle ČSN EN КОЛЕС 17025:2005: číslo ^ 2) 003 В p P 1, 9, 10, 11, 12 Stanovení aniontů metodou kapalinové chromatografíe iontů, dusitanového (N-N0 2) a dusičnanového (N-N0 3) dusíku výpočtem z naměřených hodnot (vodivostní detekce) (*) Stanovení barvy spektrometricky SOP 003 část В (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO 15061) SOP 004 (ČSN EN ISO 7887) Pevný sorbent Vody, vody minerální p ", výluhy 005 P 1.7,9, , P12 Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) - kyslíkovou elektrodou Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) LDO sondou Stanovení celkového dusíku po oxidační mineralizaci spektrofotometricky Stanovení dusíku po kjeldahlizaci titračně SOP 005 (ČSN EN , ČSN EN ) SOP (ČSN EN , ČSN EN ) SOP 006 (ČSN EN ISO 11905) SOP (ČSN EN 13342) Vody povrchové, podzemní a odpadní Vody povrchové, podzemní a odpadní Pevné vzorky P 1, 12 Stanovení celkového dusíku spektrofotometricky setem firmy Merck a anorganického a organického dusíku výpočtem z naměřených hodnot SOP (ČSN EN ISO , předpis firmy Merck) 007, 10, 11 Stanovení celkového fosforu a fosforečnanů spektrofotometricky SOP 007 (ČSN EN ISO 6878) Vody, vody minerální pu, výluhy P 1, 12 Stanovení celkového fosforu a fosforečnanů spektrofotometricky setem firmy Merck SOP (ČSN EN ISO 6878, předpis firmy Merck) Stanovení fosforu metodou extrakce lučavkou královskou SOP (ČSN EN 13346) Pevné vzorky 008 (P 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9-13, К 1-8, 11-19)* 009, 10, 11, 12 Stanovení celkového a volného chlóru spektrofotometricky setem firmy HACH/Merck a vázaného chlóru výpočtem z naměřených hodnot Stanovení dusičnanů (N0 3-) spektrofotometricky a dusičnanového dusíku (N-N0 3~) výpočtem z naměřených hodnot SOP 008 (ČSN ISO , předpis firmy HACH/Merck) SOP 009 (ČSN JS0789O-3).c Vody, vody minerální pn, výluhy Strana 3 z celkového počtu-45 stran

4 číslo '' 2) Předmět zkoušky 3> , 10, 11, P 1, 9, 10, 11, , P 11, p , и 015 P 7, 9, P 1, P 1, 9, 10, 11, , 10, 11, Stanovení dusičnanů (N0 3") UV spektrofotometru Stanovení dusitanů (N0 2") a dusičnanů (NCV) průtokovou analýzou (CFA) se spektrofotometrickou detekcí a dusitanového dusíku (N-N0 2~) a dusičnanového dusíku (N-NO3") výpočtem z naměřených hodnot Stanovení dusitanů (N0 2") spektrofotometricky a dusitanového dusíku (N-N0 2") výpočtem z naměřených hodnot Stanovení elektrické konduktivity Stanovení fluoridů potenciometricky (ISE) Stanovení fluoridů spektrofotometricky Stanovení forem oxidu uhličitého (C0 2 volný, vázaný, celkový, agresivní, hydrogenuhličitany (HC0 3~), uhličitany (C0 2 3 )) titračně a výpočtem z naměřených hodnot Stanovení huminových látek spektrofotometricky Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK Cr) spektrofotometricky Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem pomocí setu Spectroquant Merck. Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSK Mn) titračně Stanovení chloridů titračně Stanovení chloridů spektrofotometricky (MAS-FIA) SOP (Janoušek I., Fiala J.: Vodní hospodářství 38B, 51 (1988)) SOP (ČSN EN ISO 13395) SOP 010 (ČSN EN 26777) SOP 011 (ČSN EN 27888) SOP 012 (ČSN ISO ) SOP (TNV , EPA 340.1) SOP 013 (ČSN ) SOP 014 (ČSN ) SOP 015 (ČSN ISO 15705) SOP (předpis firmy Merck,, ČSN ISO 15705, TNV ) SOP 016 (ČSN EN ISO 8467) SOP 017 (ČSN ISO 9297) SOP..(H 7.03 OŽSN-EN ISO 15682) c>. v V 4 fy} : o * i o / Vody pitné, povrchové, vody ke koupání Vody, vody minerální p ", výluhy Vody, vody minerální p ", vody čištěné, výluhy Vody pitné, vody minerální p " Vody pitné, balené, vody minerální Vody pitné, povrchové, podzemní, vody minerální Pu Vody, vody minerální p ", výluhy Vody, vody minerální pu, výluhy Strana 4 z celkového počtu 45 stran

5 číslo ^ 2) 018 (, 10, К 16)* Stanovení chlordioxidu (oxidu chloričitého) spektrofotometricky komerční analytickou soupravou HACH SOP 018 (předpis firmy Hach) Vody pitné, vody ke koupání í 019 P 1, 9, 10, 11, 12 Stanovení chlorofýlu-a spektrofotometricky Neobsazeno 022 P 1, P3 024 P 1, 9, 11,! P 1, 7, 9, 10, 11, P 1, 7, 9, 10, 11, 12 Stanovení veškerých kyanidů spektrofotometricky. Stanovení kyanidů veškerých a volných spektrofotometricky Stanovení kyanidů a kyanovodíku metodou spektrofotometrickou Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK 4J5 a KNK 8 3) titračně Stanovení látek nerozpuštěných (NL) a veškerých látek gravimetricky a ztráty žíháním nerozpuštěných látek výpočtem z naměřených hodnot Stanovení látek rozpuštěných (RL, RAS) gravimetricky 027 Neobsazeno 028 (P 1-4, 7, 8, 9-13, К 1-4, 6, 7, 8, 11-17, 19)* P3 Stanovení oxidačně-redukčního potenciálu Stanovení oxidu dusičitého spektrofotometricky Neobsazeno 032 (P 1-4, 7, 8, 9-13, К 1-4, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19)* P3,9 Stanovení ozónu spektrofotometricky komerční analytickou soupravou HACH Stanovení ozónu spektrofotometricky SOP 019 (ČSN ISO 10260) SOP 022 (ČSN ) SOP (ČSN , ČSN ISO ) SOP 023 (AHEM č. 4/1970) SOP 024 (ČSN EN ISO ) SOP 025 (ČSN EN 872, ČSN ) SOP 026 (ČSN , ČSN ) SOP 028 (ČSN ) SOP (Hyg. předpis č. 60/81, MZ ČR OVZ /8559) SOP 032 (předpis firmy HACH) SOP ( 2.01 (OSHA 214) nfo г Vody povrchové, vody ke koupání Vody, vody minerální, výluhy Ovzduší, vnitřní prostředí (indoor), pracovní prostředí, emise Vody, vody minerální p ", výluhy Vody, vody minerální pn, výluhy Vody pitné, ke koupání, podzemní, povrchové Venkovní ovzduší, imise, vnitřní prostředí (indoor), pracovní prostředí, emise Vody pitné, vody ke koupání Venkovní ovzduší, imise, vnitřní prostředí (indoor), pracovní prostředí, emise Strana 5 z celkdvéhol počtu 45 stran

6 číslo ^ 2) 033 (P 1-4, 7, 8, 9-13, К 1-4, 6, 7, 8, 11-17, Stanovení ph potenciometricky SOP 033 (ČSN ISO 10523) Vody, vody minerální PU, výluhy 19)* Stanovení ph potenciometricky Neobsazeno 036 (P 1, 2, 3, 7, 9-11, 13 К 1,2, 11, 14, 16, 19)* P 10, p и P 1,9, 10, 11, , 10, P 11, P 1, (P 1-4, 7, 8, 9-13, К 1-8, 11-19)* Stanovení rozpuštěného kyslíku membránovou sondou Stanovení rozpuštěného kyslíku luminiscenční metodou se sondou LDO Stanovení síranů spektrofotometricky Stanovení síranů titračně Stanovení sulfanu a sulfidů spektrofotometricky Stanovení sumy vápníku a hořčíku (tvrdost) titračně a hořčíku dopočtem Stanovení sušiny gravimetricky a obsahu vody (vlhkosti) výpočtem z naměřených hodnot Stanovení anionaktivních tenzidů spektrofotometricky Stanovení tenzidů anionaktivních spektrofotometricky setem firmy Merck Stanovení teploty SOP (ČSN EN 12176, ČSN ISO 10390) SOP 036 (ČSN EN ISO 5814) SOP (návod firmy HACH) SOP 037 (EPA 375.4) SOP (ČSN ) SOP 038 (ČSN ISO 10530) SOP 039 (ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059) SOP 040 (ČSN EN 12880, ČSN EN 14346, část A, ČSN ISO 11465) SOP 041 (ČSN EN 903) SOP (ČSN EN 903, předpis firmy Merck) SOP 042 (ČSN ) Pevné vzorky Vody pitné, podzemní, povrchové, ke koupání, odpadní Vody minerální Pevné vzorky Vody, vody minerální p ", výluhy Vody, vody minerální PU, výluhy 043, 10, 11, P 1, 9, 10, 11, 12 Stanovení vápníku titračně Stanovení zákalu nefelometricky SOP 043 Vody, vody minerální pn, výluhy /j&ř <9 A Qz \ fčésj EN ISO 7027)'$ \ o "TOOCMI ЛТЕОП/БЧ! OHGAH Q Vody, vody minerální p ", výluhy Strana 6 z celkového počtu 45 stran

7 číslo '' 045, li 046 P 1, 10, 11, 12 2) Stanovení zásadové neutralizační kapacity (ZNK) titračně Stanovení fenolů (fenolového indexu) spektrofotometricky SOP 045 (ČSN ) SOP 046 (ČSN ISO 6439) Vody, vody minerální p ", výluhy Vody, vody minerální p ", výluhy 047 P 10, 12 Stanovení boru spektrofotometricky 048 Neobsazeno 049A P B P3, Stanovení chrómu (Cr 6 ) spektrofotometricky Stanovení chrómu (Cr 6+ ) spektrofotometricky Stanovení chrómu (Cr 6+ ) pomocí setu Spectroquant Merck 050 Neobsazeno Stanovení železa spektrofotometricky 052 Neobsazeno 051 P 10, Stanovení silných minerálních kyselin v metodou 1С 054 Neobsazeno 055 P 1, 12 Zkoušky na čistotu vod Neobsazeno 062 (P 1-4, 7, 8, 9-13, К 1-8, К 10-16, 17, 19)* Orientační senzorická analýza (*) Neobsazeno 070A Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení dusitanů a dusičnanů spektrofotometricky a dusitanového dusíku (N-N0 2), dusičnanového dusíku (N-N0 3) a sumy dusitanového a dusičnanového dusíku výpočtem z naměřených hodnot / SOP 047 (ČSN ISO 9390) SOP 049 část A (ČSN ISO 11083, NIOSH 7600) SOP 049 část В (CHAPO-str. 167, OSHA ID-215, NIOSH 7600) SOP (ČSN ISO 11083, ČSN EN ISO 18412, Merck Chromate Test ) SOP 051 (ČSN ISO 6332) SOP 053 (NIOSH 7903) SOP 055 (Český lékopis v platném znění vč. Doplňků: kap.6.3:0169, kap.6.3:0008, kap.6.3:1927, kap. 7.0:1167) SOP 062 (ČSN EN 1622, TNV ) SOP 070 část A (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) Pracovní prostředí, ovzduší - imise Ovzduší Vody čištěné Vody mimo odpadní, výluhy ítraiwtz-celkového počtu 45 stran -* «NAHCOM «öledttai*! OROAN V «Ц > \-p -ъ

8 číslo 070B P 1 070CA 070CB 070D 070E 070F 070G PÍ 070H A 2) Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení dusitanů spektrofotometricky a dusitanového dusíku (N-N0 2) výpočtem z naměřených hodnot Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení amonných iontů jako NH 4 + Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení amonných iontů jako NH + 4 Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení celkového dusíku Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení orthofosforečnanů jako P0 43 " spektrofotometricky a P-P0 43 " výpočtem z naměřených hodnot. Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení celkového fosforu Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení chloridů Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení síranů Stanovení iontů na analyzátoru SmartChem spektrofotometricky. Stanovení hliníku Stanovení iontů na analyzátoru Gallery spektrofotometricky. Stanovení dusitanů a dusičnanů spektrofotometricky a dusitanového dusíku (N-NO?), dusičnanového dusíku (N-N0 3) výpočtem z naměřených hodnot. SOP 070 část В (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) SOP 070, část CA (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) SOP 070, část CB (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) SOP 070 část D (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) SOP 070 část E (Firemní literatura fý. ANAMET s.r.o., ČR) SOP 070 část F (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) SOP 070 část G (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) SOP 070 část H (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) SOP 070 část I (Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., ČR) SOP 071 část A (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy) Ovzduší Vody mimo odpadní, výluhy 071В Stanovení iontů na analyzátoru Gallery spektrofotometricky. Stanovení amonných iontů jako NH 4+. SOP 07J_část,B (Fbémn^fi^ratura fy. Thermo jrfsjjfcr Scicnti iic%y)\ (š' Ä %}. NAflOONl AKUEDrTAČN! ORGÁN O / Strang ^-celkového počtu 45 stran Vody mimo odpadní, výluhy

9 Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISCMEC 17025:2005: číslo '' 2) 07 1С Stanovení iontů na analyzátoru Gallery spektrofotometricky. Stanovení orthofosforečnanů jako P0 43 " spektrofotometricky a P-P0 4 3 " výpočtem z naměřených hodnot. SOP 071 část С (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy) Vody mimo odpadní, výluhy 07 ID 071E 071F 071G 071H Stanovení iontů na analyzátoru Gallery spektrofotometricky. Stanovení síranů. Stanovení iontů na analyzátoru Gallery spektrofotometricky. Stanovení chloridů. Stanovení barvy na analyzátoru Gallery spektrofotometricky. Stanovení elektrické konduktivity analyzátorem Gallery. Stanovení ph potenciometricky analyzátorem Gallery Neobsazeno 082 Stanovení celkových kyanidů po separaci plynovou difúzí jako kyanatany metodou iontové chromatografíe Neobsazeno 102 Izolace a identifikace syntetických barviv metodou TLC Neobsazeno 105 Stanovení dusíku podle Kjeldahla titračně a bílkovin a energetické hodnoty výpočtem z naměřených hodnot 106 Stanovení dusičnanů a dusitanů p 1 metodou HPLC-UVD 107 Neobsazeno 108 P 1, Stanovení alkoholu pyknometricky Stanovení extraktu gravimetricky SOP 071 část D (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy) SOP 071 část E (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy) SOP 071 část F (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy) SOP 071 část G (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy) SOP 071 část H (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy) SOP 082 (ČSN EN ISO , H. Sakamoto, F. Mitsukubo, T. Tomiyasu, N. Nonehara: Rep.Fac.Sci. Kagoshima Univ., N0.: 31, 91-96, 1998) SOP 102 (Davídek a kol., Laboratorní příručka analýzy potravin, SNTL 1977, Praha) SOP 105 (ČSN EN 12135) SOP 106 (ČSN EN 12014) SOP 108 (Nařízení komise (ES) č. 2870/2000,) SOP^09.01^ Vody mimo odpadní, výluhy Vody mimo odpadní, výluhy Vody mimo odpadní, výluhy Vody mimo odpadní, výluhy Vody mimo odpadní, výluhy Lihoviny Lihoviny rrk \ O % МАЯООМ AKnEDfTAČNÍ OdCÍN Stran; CSL celkového počtu Ь, 45 stran -1-

10 V., 1) číslo 110 P 10 2) Stanovení chloridu sodného titračně Neobsazeno 120 A 120B Stanovení (měření) ph potenciometricky Stanovení (měření) ph potenciometricky 121 Neobsazeno P Р la, 9 Stanovení popela gravimetricky Stanovení cukrů titračně Senzorická analýza potravin, pokrmů, PBU, výluhů z materiálů v přímém styku s pitnou vodou Neobsazeno 130 p 1 Stanovení tuku gravimetricky Neobsazeno 134 P i Stanovení vody (sušiny) gravimetricky Neobsazeno 200A P 1, 9, 10, 11, B, 12 Stanovení kovů metodou AAS - plamenová technika (*) Stanovení kovů metodou AAS - plamenová technika (*) SOP 110 (ČSN EN 12133, ČSN EN ISO 5943, ČSN ISO , ČSN ISO ) SO0 část A (ČSN ) SO0 část В (ČSN ) SO2 (ČSN ) SO3 (ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN ) SO4 (ČSN EN ISO 5492, ČSN ISO 3972, ČSN EN ISO , ČSN ISO 8588, ČSN ISO 8587, ČSN ISO 11036, ČSN ISO 8589) SOP 130 (ČSN , ČSN , ČSN ) SOP 134 (ČSN ) SOP 200 část A (ČSN , ČSN ISO 7980, ČSN ISO 8288, ČSN EN 1233, ČSN ) SOP 200 část В (ČSN , ČSN ISO 7980, PBU, PBU Vody, vody minerální pn, výluhy Pevné vzorky, odpady / c f»\ fč SN 7Щ385)^ \ o ana 10 z celkového počtu 45 stran \0 J -1- ^

11 číslo ^ 200C P 1? 10, D, A P 1, 10, В С P 1, 10, A P 1, В 2) Stanovení kovů metodou AAS - plamenová technika (*) Stanovení kovů metodou AAS - plamenová technika (*) Stanovení kovů metodou AAS - elektrotermická atomizace (*) Stanovení kovů metodou AAS - elektrotermická atomizace (*) Stanovení kovů metodou AAS - elektrotermická atomizace (*) Stanovení kovů metodou AAStechnika hydridů (*) Stanovení kovů metodou AAS - technika hydridů (*) SOP 200 část С (ČSN , ČSN , ČSN ISO 7980, ČSN ISO 8288, ČSN EN 1233) SOP 200 část D (ČSN , ČSN ISO 7980, ČSN ISO 8288, ČSN EN 1233, ČSN ) SOP část A (ČSN EN ISO 15586, TNV , TNV , TNV , TNV ) SOP část В (ČSN EN ISO 15586, TNV , TNV , TNV , TNV ) SOP část С (ČSN EN ISO 15586, TNV , TNV , TNV , TNV ) SOP část A (ČSN EN ISO 11969, ČSN ISO 9965) SOP část В (ČSN EN ISO 11969, ČSN ISO 9965), PBU,biologický materiál, léčiva Ovzduší Pevné vzorky, odpady, PBU,biologický materiál, léčiva Pevné vzorky, odpady С P 1, 12 Stanovení kovů metodou AAStechnika hydridů (*) SOP část С (ČSN EN ISO 11969, ČSN ISO 9965), PBU, biologický materiál, léčiva P 1, 8, 10, 12 Stanovení Hg analyzátorem AMA/TMA SOP (ČSN ) Vody, vody minerální 1>8, výluhy, biologický materiál, potraviny, pevné vzorky, PBU P 8 Stanovení Hg metodou AAS SOP (literatura firmy Perkin Elmer) Ovzduší 201 P 8 Stanovení prvků metodou ICP-MS (*) SOP 201 (EPAJD.0,8, Rev.5.4, 1994; jěsh^en I ) Vody, vody minerální, vody čištěné, výluhy "Oj. 4 ss»a O Stikn 4 1 A celkového počtu 45 stran в """jj") NÁROONI AKHEDrTAČNl OflC.V< ' Ч-Р

12 číslo '' A P 8, В P8, С D P P P P 8 2) Stanovení prvků metodou ICP- OES (*) Stanovení prvků metodou ICP- OES (*) Stanovení prvků metodou ICP- OES (*) Stanovení prvků metodou ICP- OES (*) Stanovení prvků metodou 1CP-MS (*) Stanovení prvků metodou ICP-MS (*) Stanovení prvků metodou ICP-MS (*) Stanovení prvků metodou ICP-MS (*) 202 Neobsazeno 203A P 1, B Stanovení kovů metodou plamenové emisní spektrometrie (*) Stanovení kovů metodou plamenové emisní spektrometrie SOP část A (literatura firmy Perkin Elmer / HPST, ČSN EN ISO 11885) SOP část В (literatura firmy Perkin Elmer / HPST, ČSN EN ISO ) SOP část С (literatura firmy HPST, ČSN EN ISO 11885) SOP část D (literatura firmy Perkin Elmer / HPST, ČSN EN ISO ) SOP (ThermoElemental: Application notes-clinical Samples, S044AN, AN E0601, AN E0604, AN E0649; ČSN ; Milestone applic. notes for microwawe digestion, 1995) SOP (EPA Compendium Metods IO- 3.5, IO-3.1, 1999; ČSN EN 14902; Milestone applic. notes for microwawe digestion, 1995) SOP (ČSN EN 13656; ČSN EN 13657; Milestone applic. notes for microwawe digestion, 1995; EPA 200.8, Rev.5.4, 1994) SOP (The rules governing cosmetic products in the European Union, 1999 Edition; EPA 200.8, Rev.5.4, 1994; Milestone applic. notes for microwawe digestion, 1995) SOP 203 část A (ČSN ISO ) S0fí^Q^^irB\ W& ISO, 99«%3>v (*) / ^ /СЧ5* AXncnrrAČW гжм O / Strana Í2 z celkového, počtu 45 stran v ~i_ z/ Pevné vzorky, odpady, PBU Ovzduší Biologický materiál, potraviny Ovzduší Pevné vzorky, odpady Kosmetika Pevné vzorky, odpady

13 Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISOflEC 17025:2005: číslo '' 203C P 1, 12 2) Stanovení kovů metodou plamenové emisní spektrometrie (*) Neobsazeno 300 p 1 Stanovení modifikací oxidu křemičitého infračervenou spektrometrií 301 Neobsazeno 302 P la P la P la P la P la P la 303 Stanovení aflatoxinů В1, B2, Gl, G2 a Ml metodou HPLC- FLD Stanovení deoxynivalenolu (DON) metodou HPLC-UVD Stanovení fusariových mykotoxinů metodou HPLC- FLD (*) Stanovení patulinu metodou HPLC-UVD Stanovení ochratoxinu A (OTA) metodou HPLC-FLD Stanovení ochratoxinu A (OTA) v biologickém materiálu metodou HPLC-FLD Stanovení akrylamidu metodou HPLC/UV 304 Neobsazeno Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) coulometricky Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) coulometricky SOP 203 část С (ČSN ISO ) SOP 300 (OSHA 142, NIOSH 7602, NIOSH 7603, MDHS 101, The Analyst, Vol. 109, 1984) SOP 302 (L'Inf. Biotech., 2(1), 1994, Nařízení komise (ES) č. 1881/2006, č. 165/2010) SOP (J. Chromatography, В, 815(1), 1997, Nařízení komise (ES) č. 1881/2006) SOP (Microbiol. Aliments-Nutrition, 1996, 14, J. Chromatogr. A815, 1998, R-Biopharm. P43/P43B vers. 2006, Nařízení komise (ES) č. 1881/2006) SOP (AHEM Příloha č. 14/91, Nařízení komise (ES) č. 1881/2006) SOP (J. Chromatography, В, 666, 1995, Nařízení komise (ES) č. 1881/2006, č. 105/2010) SOP (Human Ochratoxin, Ed. J. Libbey Eurotext Ltd., 231, 1993) SOP 303 (EPA 8316) SOP 305 (ČSN EN ISO 9562) SOP (ČSN EN JLfH 66), PBU, biologický materiál, léčiva Materiály Biologický materiál Pevné vzorky, odpady

14 v., 1) cislo 306 p P 1,9, 10, 11, P 10, A P 1, 9, 11, В 2) Stanovení aspartamu, sacharinu a acesulfanu К metodou HPLC- UVD Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC) infračervenou spektrometrií Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC) spektrofotometricky setem firmy HACH Stanovení extrahovatelných látek gravimetricky Stanovení NEL (nepolární extrahovatelné látky) a EL (extrahovatelné látky) metodou infračervené spektrometrie Stanovení NEL (nepolární extrahovatelné látky) a EL (extrahovatelné látky) metodou infračervené spektrometrie Neobsazeno P3 313A 313B P3 317 P la Stanovení formaldehydu spektrofotometricky Stanovení ftalátů v životním prostředí a předmětech běžného užívání (PBU) metodou GC ECD a MSD (*) Stanovení ftalátů v životním prostředí a předmětech běžného užívání (PBU) metodou GC ECD a MSD (*) Stanovení N-(fosfonomethyl) glycinu (glyfosátu) a kyseliny aminomethylfosfonové (AMPA) metodou HPLC/FL Stanovení ftalátů plynovou chromatograflí (GC-MS) (*) Stanovení izokyanátů HPLC- UVD (*) Stanovení aldehydů a ketonů ve vzdušině metodou HPLC-UVD (*) SOP 306 (ČSN EN 12856) SOP 307 (ČSN EN 1484) SOP (Předpis firmy HACH) SOP (ČSN ) SOP část A (ČSN , ČSN ) SOP část В (ČSN , ČSN ) SOP (AHEM č. 13/1976) SOP 313 část A (Janda, Hrivňák, Dlessler: Plyn. Chromatogr. V analýze vod, VŠCHT Pardubice, 1993) SOP 313 část В (Janda, Hrivňák, Dlessler: Plyn. Chromatogr. V analýze vod, VŠCHT Pardubice, 1993) SOP (ČSN ISO 21458) SOP 315 (J. of AOAC Vol. 78, No. 3, 1995, ,EPA 506) SOP 316 (OSHA 42, OSHA 47, OSHA PV2046, OSHA PV2034) SOP 317 (NIOS1I Manual of Anal. Metßbdsf ^lejliířd 2016, Issue 2, Д ^Märch,26Ö3^peterm ination pipformaldehyde'ntiiambient Air Vody, vody minerální pn, výluhy Vody, vody minerální pu, výluhy Pevné vzorky Ovzduší, pracovní prostředí, vnitřní prostředí (indoor), venkovní ovzduší, imise Výluhy PBU Voda, vodné výluhy, lihoviny Ovzduší Ovzduší v > \ - Strana _! z cefkovetfd p^ětum 5 stran <=? / -1-

15 číslo 2) Using Cartridge Followed by HPLC, U. S. EPA, Cincinnati, OH 45268, January 1999) 318 P l Stanovení kofeinu metodou HPLC-UVD. Stanovení kyseliny askorbové metodou HPLC-UVD Stanovení kyseliny benzoové, kyseliny sorbové a kyseliny 4- hydroxybenzoové metodou HPLC-UVD Stanovení konzervačních látek v kosmetických prostředcích metodou HPLC-UVD (*) 322 Neobsazeno 323 Р P 8 Stanovení metabolitů organických látek kapalinovou chromatografíí s UV a FLD (*) Stanovení metabolitů organických látek plynovou chromatografíí s MSD (*) 324 Neobsazeno 325 P 10 Stanovení microcystinu LR kapalinovou chromatografíí s detektorem UV Neobsazeno 330 P l Stanovení pesticidů a PCB ve vodách metodou plynové chromatografie (GC-MS, ECD, NPD) (*) SOP 318 (ČSN EN 12856) SOP 319 (Firma Tessek Praha, Determination of Ascorbic Acid in Food Staffs, Application Note No. 84) SOP 320 (ČSN EN 12856) SOP 321 (Směrnice komise 96/45/EHS, ) SOP 323 (J.B. Laurens, X.Y.Mbianda, Journal of Chromatography B, 774(2002) , B. Laffon, M. Lema, Journal of Chromatography B, 753 (2001) , Toshiko Fujii,Satoko Kawabe, Journal of Chromatography B, 730 (1999) 41-47, Bouchard M., Dodd C., Viau C.: Improved procedure for the HPLC determination of monohydroxylated PAH metabolites in urine, J. Anal. Tox., 18,, (Sep 1994)) SOP (S. Waidyanatha: Analytical Biochemistry 337 (2004), , F.Ngan, M.Toofan, J.Chromatog. Science, 29, 1991, str. 8-10) SOP 325 (ČSN ISO 20179) SOP 330 (Č SNJsNTSCTl 1369, Extficť^Nónvolatile Pesticides lyorfi^drinking Water, Using a iiraphitized Carbon Adsorbent, PBU, kosmetika Biologický materiál Biologický materiál Vody pitné, povrchové, vody ke koupání Vody \ ф O j Strana Г5 z celkového ppčtu 45 stran \^-1-

16 číslo ^ 2) Supelco Application Note27, Water Analysis, Organic Micropollutants, Chapter 7, Hewlett-Packard Copany, 1994) p 1 Stanovení pesticidů ve vodách metodou kapalinové chromatografie (HPLC-UV, DAD) (*) SOP (ČSN EN ISO 11369, Extract Nonvolatile Pesticides from Drinking Water, Using a Graphitized Carbon Adsorbent, Supelco Application Note27, Water Analysis, Organic Micropollutants, Chapter 7, Hewlett-Packard Copany, 1994) Vody Stanovení pesticidů metodou HPLC/DAD (multireziduální metoda) (*) SOP (ČSN EN ISO 11369) Vody 331A Pl, 9 Stanovení polyaromatických uhlovodíků (PAU) kapalinovou chromatografií (HPLC-FLD) (*) SOP 331 část A (EPA Method 610, ČSN ) 331B P 10 Stanovení polyaromatických uhlovodíků (PAU) kapalinovou chromatografií (HPLC-FLD) (*) SOP 331 část В (EPA Method 610, NIOSH 5515, NIOSH 5506, ČSN , TNV ) Pevné vzorky, odpady P 8 Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků plynovou chromatografií s MSD (*) SOP (EPA TO 13) Ovzduší P 8 Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků kapalinovou chromatografií s FLD (*) SOP (EPA TO 13) Ovzduší P 8 Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků kapalinovou chromatografií s FLD (*) SOP (EPA TO 13) Vody mimo odpadní, výluhy P 8 Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků plynovou chromatografií s MSD (*) SOP (EPA TO 13) Pevné vzorky P 8 Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků kapalinovou chromatografií s FLD (*) SOP 33l~Q5 #>T\\ / & A Pevné vzorky Strana 1 2. i {f) NÁfí00Nl *кт>ггл м! опалн " ilkového po tu 45 stran

17 číslo '' P p A P В P 10 2) Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků plynovou chromatografíí s MSD (*) Stanovení polyaromatických uhlovodíků metodou HPLC-FLD (*) Stanovení polychlorovaných bifenylů jako kongenery a pesticidních látek metodou GC- ECD Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) a organochlorovaných pesticidů (OCP) plynovou chromatografíí (GC-ECD/MS) (*) Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) a organochlorovaných pesticidů (OCP) plynovou chromatografíí (GC-ECD/MS) (*) 334 Neobsazeno 335 P 1, la 336 P la Stanovení sacharidů v potravinách metodou HPLC-RID (*) Stanovení mastných kyselin metodou GC-FID a sumy mastných kyselin výpočtem (*) 337 Neobsazeno 338A P 1, 10, B P 1, 10, 12 Stanovení sumy uhlovodíků С10 až C40 metodou GC-FID Stanovení sumy uhlovodíků C10 až C40 metodou GC-FID Neobsazeno 344A Stanovení těkavých organických látek metodou Purge and Trap - GC-ECD a FID (*) SOP (EPA TO 13) SOP 332 (ČSN EN ISO 15753) SOP 333 (ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN 61619) SOP část A (ČSN EN ISO 6468) SOP část В (DIN , ČSN EN 61619) SOP 335 (Determination of Sugars in Molasses, Appl. Note F339, fy Tessek Praha, S. Bogdanov et al. Harmonised methods of the EHC) SOP 336 (ČSN EN ISO , ČSN ISO 5508) SOP 338 část A (ČSN EN ISO , ČSN EN 14039) SOP 338 část В (ČSN EN ISO , ČSN EN 14039) SOP 344'část A (QSN EN ÍŠOiPpO 1., $S#EN ISO ) \ 7? ifl AgttMíA o i 1 у \ jf) 4* OTrtJAN O i \ *4 / Strana 17 z celkoyeho poctu 45 stran Vody mimo odpadní, výluhy Pevné vzorky, odpady, potraviny Vody, vody minerální Pevné a kapalné odpady, zeminy, písky, sedimenty, kaly, isolační kapaliny Vody Pevné vzorky, odpady, materiály

18 číslo '' 344B P P P 1, P P Stanovení těkavých organických látek metodou Purge and Trap - GC-ECD a F1D (*) Stanovení těkavých organických látek (TOL) metodou GC-FID, ECD (*) Stanovení metanolu, etanolu a dalších těkavých látek v lihovinách metodou GC-FID, MSD (*) Stanovení těkavých a semitěkavých organických látek ve vzdušině metodou GC-FID, ECD a MSD. (*) Stanovení těkavých organických látek (TOL) plynovou chromatografíí (SPME, GC/MS) (*) Stanovení těkavých organických látek (TOL) plynovou chromatografíí (SPME) s hmotnostním detektorem (*) Stanovení emisí organických sloučenin z materiálu interiérů motorových vozidel head space metodou s detekcí GC-FID a GC-MS (*) a stanovení volatilních a semivolatilních organických látek v ovzduší tepelnou desorpcí a analýzou GC-MS po odběru prosáváním sorpční trubicí nebo difůzním vzorkováním volatilních a semivolatilních organických látek metodou GC-MSD (*) Stanovení fumarátů metodou GC-MSD Strana SOP 344 část В (ČSN EN ISO 10301, ČSN EN ISO 15680, ČSN EN ISO 15009) SOP (OSHA 07) SOP (Nařízení komise (ES) č. 2870/2000, ČL 2009 dopl. 2012, čl. 6.0:1317) SOP (OSHA Method 07, ČSN EN , ČSN EN 1076) SOP (ČSN EN ISO 10301, Application Note 11, Supelco 1997) SOP (ČSN EN ISO 15009, Application Note: Agilent Technologies 2010, U.S. EPA, Metoda 524). SOP (PV 3341) SOP 345 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO ) SOP 346 (Method TO-17, Determination of Volatile Organic Compounds in Ambient Air Using Active Sampling Onto Sorbent Tubes, NIOSH No. 2549, Volatile organic compounds (screening), Fourth Edition, Uživatelský manuál MSD Chem Station) SOP 347 (M ark e tsjl nffeniat ion a 1, Ltd., Apligktion List No. ^0: Direct d^s<srption'(?f volatile Äd semi- >» ж\ o Ф 1 " тх "' л «'т,«ыст, ш О -'fíkového počtft;45 stran Pevné vzorky, odpady, materiály Ovzduší Lihoviny Ovzduší Vody, vody minerální, výluhy Pevné vzorky, odpady, materiály Materiály pro interiéry vozidel Ovzduší Ovzduší, vody, pevné vzorky, odpady, materiály PBU

19 číslo V Neobsazeno 352 P P j P 8 2) Stanovení semivolatilních látek plynovou chromatografií s MSD (po fřakcionaci na silikagelu) Stanovení anestetik plynovou chromatografií s MSD (*) Stanovení guaninu kapalinovou chromatografií s UV detekcí Neobsazeno P 8 (kvalitativní stanovení) organických a anorganických látek včetně azbestu infračervenou spektrometrií látek emitovaných z materiálů metodou plynové chromatografie s MSD Neobsazeno 366 P3 Stanovení frakce vulkanizačních dýmů extrahovatelné cyklohexanem gravimetricky 367 Neobsazeno Stanovení primárních aromatických aminů metodou GC-MSD (*) I 369 Neobsazeno 370 Stanovení fenolu a metylfenolů metodou GC-MSD (*) 371 Neobsazeno 372A P la volatile organic compound trom furnishings such as leather or textiles) SOP 352 SOP 353 (Radiello L) SOP 354 SOP 358 (IR spektra a struktura molekul. Horák, Papoušek, Akademia, Praha 1976, VDI 3866 Part 1, 2) SOP 359 SOP 366 (MDHS 47/2) SOP (The GC-MS Analysis of 20Carcinogenic Amines Banned in Textiles and Consumer Products and of Interest in Enviromental Monitoring of Colorization Process Wastes, Agilent Technologies, Application Note No E) SOP 370 (NIOSH Manual of Anal. Methods, Method 2546, CRESOL (all isomers) and PHENOL, Issue 1, 15. Aug. 1994, EPA TO-8 revision 1.0, 1986) Stanovení reziduí ethylenoxidu SOP372čgA. metodou GC-FID (Headspace) (*) / J3k ол Ж ол Ovzduší Ovzduší Vnitřní ovzduší Materiály Pevné vzorky ovzduší, pracovní prostředí, emise Výluhy Ovzduší ; Materiály, výluhy

20 Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/XEC 17025:2005: číslo '^ 2) 372B Stanovení reziduí ethylenoxidu P la metodou GC-FID (*) Neobsazeno SOP 372 část В (ČSN EN ISO ) Materiály, výluhy 378 Stanovení taurinu po derivatizaci kapalinovou chromatografií s detektorem UV SOP 378 (J. of Health Science, 54(6) 2008; Determination of Taurine in Energy Drinks by HPLC Using a Pre-column Derivative) Energetické nápoje Neobsazeno 382 Stanovení monomerních a aditivních látek metodou HPLC /UV/DAD/FL (*) 383 Neobsazeno Stanovení kondenzovatelných složek (foggingu) metodou gravimetrickou Stanovení urethanu (ethylkarbamátu) metodou HPLC Neobsazeno 402 P (P 1-5, 7, 8, 8a, 9, 10, 11-13)* 404 (P 4, 8, 9)" 405 p Stanovení polétavého prachu gravimetricky (*) Stanovení prachu a tuhých znečišťujících látek gravimetricky (*) Stanovení hmotnosti prašného spadu gravimetricky (*) Stanovení početní koncentrace minerálních vláken včetně azbestu v ovzduší, světelná mikroskopie Kvalitativní stanovení a semikvantitativní prvková analýza organických a anorganických látek včetně azbestu.sem - Elektronová mikroskopie s EDX analyzátorem SOP 382 (ČSN EN , ČSN EN 15136) SOP 384 (PV 3015) SOP 386 (Food Control 20 (2009) ; Determination of ethyl carbamate in cider spirits by HPLC-FLD.) SOP 402 (Hygienické předpisy sv. 52/1981) SOP 403 (ČSN EN 481, ČSN EN 689, NV č. 361/2007 Sb., příl.č.3) SOP 404 (Nařízení vlády č.350/2002 Sb., Hygienické předpisy svazek 51/1981, směrnice č. 58) SOP 405 (NIOSH 7400, OSHA ID 160, MDHS 59, ČSN EN ISO , AHEM Příl. č. 13/86, Pokyn Hlavního hygienika ČR č.j. 2935/2012) SOP (VDI 3866 Part 5, P. Echlin: Handbo ()k of Sample Preparation -'forji EM anä'x-ray Microanalysis,%ringer, 2009)? ДЖ w \ l '3? 61 " I L (D НЛЯОАМ ЛЯЯЕОГТА М! ONAÁM O i c' Strana 20 z celkového" počtu 45 stran Výluhy, PBU, materiály Materiály pro interiéry vozidel Lihoviny Pracovní prostředí, mimopracovní prostředí Ovzduší, imise, pracovní prostředí, vnitřní prostředí (indoor), venkovní ovzduší, emise Venkovní ovzduší, pracovní prostředí, mimopracovní prostředí Ovzduší Materiály

21 číslo ^ ) Stanovení početní koncentrace respirabilních anorganických vláken včetně azbestových metodou elektronové mikroskopie s RTG mikroanalyzátorem -SEM/EDX Stanovení koncentrace olejového aerosolu infračervenou spektrometrií 407 Neobsazeno P 10* Stanovení suspendovaných částic TSP - gravimetricky Neobsazeno 413 P 10* Stanovení formaldehydu aspirační metodou Neobsazeno 420 (, 10, 12)* 421 (, 10, 12)* Stanovení oxidů dusíku (NO x, NO, N0 2) metodou chemiluminiscence Stanovení oxidu siřičitého (S0 2) metodou ultrafialové fluorescence SOP (VDI 3492 mimo kap. 5, 6, ISO 14966, ČSN EN ISO , AHEM Prii. č. 13/86, Pokyn Hlavního hygienika ČR č.j. 2935/2012) SOP 406 (DIN Hl7, DIN Hl8, Pracovní Lékařství, Vol. 33, 1981) SOP (Hygienické předpisy sv. 52/1981) SOP 413 (Hygienické předpisy sv. 52/1981) SOP 420 (Soubor metodických předpisů pro měření základních znečišťujících látek ve venkovním ovzduší, stanovení oxidů dusíku, ČHMÚ, Praha, říjen , ISO 7996: 1985 Vnější ovzduší - stanovení hmotnostní koncentrace oxidů dusíku, EPA: RFNA , Firemní návod Horiba, analyzátor APNA 360, ČSN EN 14211, dle manuálu MLU, Firemní návod Horiba pro analyzátor APNA 350-E) SOP 421 (Soubor metodických předpisů pro měření základních znečišťujících látek ve venkovním ovzduší, stanovení oxidu siřičitého, ČHMÚ, Praha, říjen 1994-novela,EPA: EQSA , ISO/FDIS Vnější ovzduší-stanovení oxidu s i řičitétiq. j.re mn í návod Horiba, apalýzátpri APSA-3 50 E, /GS^EN Д 4 i 1 2 оц man uál u JSíLU) ; v v %\ i í ťr\ - 2. i г \ Ф fíáfíc " 3N ' AWOJfTArtNÍ ОЙОЛЛ О / \«Ц.6 / Strana 21z celkovéhcrpočtu 45 stran yi-у Ovzduší Ovzduší, imise, pracovní prostředí, vnitřní prostředí (indoor) Venkovní ovzduší, ovzduší - vnitřní prostředí Ovzduší - vnitřní prostředí Venkovní ovzduší, imise, vnitřní prostředí (indoor), půdní vzduch Venkovní ovzduší, imise, vnitřní prostředí (indoor), půdní vzduch

22 číslo 1 2) 422 (, 10, 12)* Stanovení oxidu uhelnatého (CO) metodou absorpce infračerveného záření SOP 422 (Soubor metodických předpisů ČHMÚ, Stanovení oxidu uhelnatého, Praha, , EPA: RFCA , Firemní návod Horiba APMA-360, Firemní návod Horiba pro analyzátor APNA 350-E) Venkovní ovzduší, imise, vnitřní prostředí (indoor), půdní vzduch P 10* 423 (P 1, 8, 9, 10, 12)* 424 (P 1-5, 7, 8, 8a, 9-13, К 7, 13, 14)* (P 8, 8a, К 7)* P 10* Stanovení oxidu uhelnatého elektrochemicky Stanovení ozónu (0 3) metodou absorpce ultrafialového záření Detekční stanovení plynů a par (*) Stanovení vybraných kontaminantů elektrochemickými analyzátory (*) Stanovení koncentrací benzenu, toluenu a xylenů přenosným plynovým chromatografem s fotoionizačním detektorem 427 Neobsazeno 428 (P 10, 12)* Stanovení koncentrací suspendovaných částic TSP a PM o analyzátorem FAG - absorpce ß záření 429 Neobsazeno Stanovení suspendovaných částic PM I0 oscilační gravimetrií 431 Neobsazeno 430 (P 8, 10)* 432 (P 8, 8a, 10)* Stanovení suspendovaných částic (frakce TSP, PM I0, PM y) nefelometricky Strana' SOP (dle mauálu Drager) SOP 423 (Soubor metodických předp. ČHMÚ, Stanovení ozónu, Praha, , ISO FDIS 13964, EPA: EQOA , Firemní návod Horiba APOA-350E, ČSN EN 14625) SOP 424 (NV č.361/2007 Sb., ČSN EN 1231, ČSN EN 482, ČSN EN 689) SOP (NV č.361/2007 Sb., ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN ISO , ČSN EN 689, ČSN EN 482) SOP (dle manuálu Horiba) SOP 428 (dle manuálu Horiba) SOP 430 (podle manuálu výrobce) SOI' 432 (pq4l Wánuáíuiy^robce) / & А од 03 '>* ß % s o $\ '.ífg. ceíkověřio po^tíi 45 stran Ovzduší - pracovní prostředí Venkovní ovzduší, imise, vnitřní prostředí (indoor), půdní vzduch Venkovní ovzduší, imise, vnitřní prostředí (indoor), pracovní prostředí, emise, půdní vzduch Pracovní prostředí Ovzduší - venkovní a vnitřní prostředí Ovzduší - venkovní prostředí Venkovní prostředí Ovzduší - venkovní a vnitřní prostředí

23 Akreditovaný subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005: číslo *^ Neobsazeno 443 (Pí, 5)* 2) Semikvantitativní stanovení plynů a par elektrochemickými analyzátory 445 Neobsazeno SOP 443 (ČSN EN 45544) Předmět zkoušky" Venkovní ovzduší, imise, vnitřní prostředí (indoor), pracovní prostředí, emise, půdní vzduch 446 Stanovení trichloraminu iontovou chromatografií 1С SOP 446 (M. Hery, Ann. Occup. Hyg.. Vol. 39, No. 4, pp , 1995) Ovzduší Neobsazeno 452 (, II)* Měření elektromagnetického pole Neobsazeno 456 (P 1-5, 7, 8, 8a, 9-13, К 6, 7, 10, 13, 14)* Měření hluku Neobsazeno 464 P7.ll* Měření doby dozvuku SOP 452 (Věstník MZd ČR, částka 6, č.j /2009) SOP 456 (ČSN EN ISO 9612, ČSN ISO 1999, Metodický návod pro měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb - Věstník MZ ČR částka 4 vydaný dne , ČSN ISO 6394, ČSN EN ISO 11200, ČSN EN ISO 11201, ČSN EN ISO 11202, ČSN EN ISO 11204, ČSN EN ISO 3744, ČSN EN ISO 3746, HEM , ČSN EN ed. 2, ČSN ISO , ČSN ISO , OVZ /6306, OVZ /62545, Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy, Planeta 2/2005, MŽP ČR, Ročník XII, Metodika měření hluku silniční dopravy-zpravodaj MŽP 3/1996, Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) SOP 464 (ČSN ршод382-1, CSN'EN-JSO 33j82-2) Pracovní a mimopracovní prostředí Pracovní a mimopracovní prostředí Sály a místnosti - dozvuk Strana- 02 O 'čtu'45 stran.'6.c,

24 Akreditovaný subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005: číslo '' Neobsazeno 468 p и» p li* 469 (P 1-4, 7, 8, 8a, 9-13, К 6, 7)" 470 (P 1-4, 7, 9-13)* 471 (P 1, 2, 7, 8, 8a, 9-12, К 6, 7,10)* 2) Měření vzduchové neprůzvučnosti Měření kročejové neprůzvučnosti Měření umělého osvětlení Měření denního osvětlení Měření vibrací Neobsazeno 474 (P 1-5, 7-13, К 7)* Měření mikroklimatických podmínek (teplota, vlhkost, rychlost proudění) Neobsazeno 501 P3 Stanovení fenolů a kresolů metodou GC-FID (*) í 502 Neobsazeno SOP 468 (ČSN EN ISO 140-4, ČSN EN ISO 140-5, ČSN EN ISO ČSN EN ISO ) SOP (ČSN EN ISO 140-7, ČSN EN ISO 717-2) SOP 469 (ČSN , ČSN , ČSN , ČSN EN 1838, ČSN EN 12193, ČSN EN , ČSN EN ) SOP 470 (ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN ) SOP 471 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , Věstník MZd 2013, částka 4, ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN Al, ČSN EN 1032+Al, ČSN EN ) SOP 474 (Věstník MZd ČR, ročník 2013, částka 8, ČSN EN ISO 7726, ČSN ISO 7243, ČSN EN ISO 7730) SOP 501 (NIOSH, Manual of Anal. Methods, Method 8305, Phenol and p - С rgsohn 4J ri n e, Issue 2, 15. МЛЧ9Щ а,(~у\. SV i /Г) V / А лл ът Stavební konstrukce v budovách - izolace Stavební konstrukce v budovách - izolace Pracovní a mimopracovní prostředí, vnitřní a venkovní prostory Pracovní a mimopracovní prostředí, vnitřní prostory Celkové vibrace, celkové vibrace v budovách, vibrace přenášené na ruce Pracovní a mimopracovní prostředí Biologický materiál Strana 24 i NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ OHGÁN O ilkového počtu;45.stran

25 číslo '' 503 P P la, 3, P3, 10 2) Stanoveni kreatininu spektrofotometricky pomocí setu firmy Erba-Lachema Stanovení kreatininu spektrofotometricky Stanovení karboxylových kyselin (mandlová, fenylglyoxylová, hippurová, methylhippurová) metodou HPLC-UVD Neobsazeno 601 P 10 Stanovení olova a kadmia uvolněného z křemičitých povrchů 602 Neobsazeno 603 p 1 Stanovení primárních aromatických aminů metodou spektrofotometrickou Neobsazeno SOP 503 (BIO-LA-TEST CREAT L 500) SOP (Zdravotnické aktuality, AVICENUM, Praha 1992, Acta hygienica epidemiologica, příloha č. 4/85) SOP 504 (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Vol. 1, Feb. 1984, pp , Analytical and Bioanalytical Chemistry, 378 (2), , 2004) SOP 601 (ČSN EN , ČSN EN , Vyhl. MZdč.3 8/2001 Sb.) SOP 603 (BfR:Emphfehlungen XXI, BII) Biologický materiál Biologický materiál Biologický materiál PBU Výluhy 608 Stanovení celkové migrace gravimetricky SOP 608 (ČSN EN ) Materiály 609 P 1,9 Stanovení volného formaldehydu spektrofotometricky Neobsazeno 800 Stanovení akutní toxicity na rybě Poecilia reticulata 801 Stanovení akutní toxicity na vodním členovci Daphnia magna Stanovení akutní toxicity na 802 zelené řase Desmodesmus subspicatus 803 Stanovení akutní toxicity na semenech hořčice Sinapis alba Neobsazeno 900 P 1.2, 8, 9, 10, 11, P8,9,10,12 Stanovení koliformních bakterií a Escherichia coli kultivačně Stanovení koliformních bakteri/ kultivačně / Г SOP 609 (ČSN EN ISO , PV 3925) SOP 800 (ČSN EN ISO ) SOP 801 (ČSN EN ISO 6341) SOP 802 (ČSN EN ISO 8692) SOP 803 (Metodický pokyn odboru odpadů MŽP 4/2007ke stanovení ekotoxicity odpadů) SOPJftO,(ČSN\EN ISO ) v - <3л~. \ ;ŠO XČSNf'5;1837, cr ČSN EN;ISO 9308) Výluhy, PBU, materiály, odpady, kaly, odpady, kaly, odpady, kaly, odpady, kaly Vody, vody minerální Vody

26 číslo 1 ' P 10, P 1,2, 8, 9, 10, 11, P 1,2, 8, 9, 10, 11, P 8, 9, 10, P 1,2, P 1,2, P 10, P 1, 2, 8, 9, 10, 11, P 1, 2, 8, P 1,2, 8, 9, 10, 11, P 1, 2, 8, 9, 10, 11, , P 10, 12 2) Průkaz Escherichia coli kultivačně Stanovení koliformních bakterií a Escherichia coli kultivačně Stanovení počtu koliformních bakterií kultivačně Průkaz a stanovení počtu Escherichia coli kulitvačně Stanovení termotolerantních koliformních bakterií kultivačně Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli kultivačně Stanovení termotolerantních koliformních bakterií kultivačně Průkaz a stanovení počtu Escherichia coli 0157 kulitvačně Stanovení intestinálních enterokoků kultivačně Stanovení enterokoků kultivačně Stanovení kultivovatelných mikroorganismů kultivačně Stanovení Pseudomonas aeruginosa kultivačně Stanovení Pseudomonas aeruginosa kultivačně Stanovení Pseudomonas aeruginosa kultivačně SO00.02 (ČSN EN ISO 21150) SO00.03 (ČSN ISO ) SO01 (ČSN ISO 4832) SO02 (ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO 21150) SO03 (ČSN , Met.doporučení HH MZd.ČR 35023/2004, AHEM 4/1998, AHEM 7/2001, Pokyn HH ČR č.j. 3209/2014) SO03.01 (ČSN ) SO04 (AHEM č. 7/2001, MZd 3209/2014 НЕМ) SO05 (ČSN EN ISO ) SO06 (ČSN EN ISO , Met.doporučení HHMZd. ČR 35023/2004, AHEM 4/1998, AHEM 7/2001, ČSN , Pokyn HH ČR č.j. 3209/2014) SO07 (AHEM č. 7/2001, MZd 3209/2014 НЕМ) SO08 (ČSN EN ISO 6222) SO09 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO 13720, Český lékopis 2009) SO10.01 (ČSN EN-ISO 16266) SOB^lO.t^O 3Д (GSi^EK ISO 2271,7) Kosmetika Peloidy, PBU, stěry, ovzduší, otisky, obaly, PBU, stěry, ovzduší, otisky, obaly Vody, pevné vzorky Vody Pevné vzorky, výluhy Vody, vody minerální, vody čištěné, potraviny, pevné vzorky Pevné vzorky, výluhy, potraviny, stěry Vody, vody minerální, výluhy Vody, vody minerální, PBU, stěry, pevné vzorky, PBU, stěry, obaly Kosmetika

27 Akreditovaný subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005: číslo ^ 911 P 1, 2, 8, 9, 10, 11, P 10, P 1, 2, 8, 9, 10, 11, P 1, 2, 8, 9, 10, 1K P 1, 2, , 10, P 1, 2, 9, 10, 11, P 1, 2, 8, 9, 10, 11, P 8, P 1, 2, 9, 10, P 1, , P 1, 2, 8, 9, 10, 11, P 10, P 1,2, 8, 9, 10, 11, P 1, 10 2) Stanovení Staphylococcus aureus kultivačně Stanovení Staphylococcus aureus kultivačně Stanovení počtu koagulázapozitivních stafylokoků kultivačně Stanovení bakterií rodu Legionella kultivačně Stanovení klostridií kultivačně Stanovení sulfitredukujících klostridií kultivačně Stanovení počtu Clostridium perfringens kultivačně Stanovení počtu Clostridium perfringens kultivačně Průkaz klostridií a Clostridium perfringens kultivačně Stanovení mikroskopického obrazu Stanovení abiosestonu mikroskopicky Stanovení biosestonu mikroskopicky Stanovení živých a mrtvých organismů mikroskopicky Stanovení celkového počtu mikroorganismů kultivačně Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií kultivačně Stanovení počtu kvasinek a plísní kultivačně Stanovení potenciálně toxinogenních plísní kultivačně SO11 (ČSN EN ISO ) SO11.01 (ČSN EN ISO 22718) SO12 (ČSN EN ISO ) SO13 (ČSN ISO 11731, ČSN ISO ) SO14 (ČSN EN ) SO14.01 (ČSN EN , ČSN EN ISO 7937) SO15 (ČSN EN ISO 7937) SO15.01 (Vyhláška č. 252/2004 Sb Příloha č.6) SO15.02 (Český lékopis 2009, čl ) SO16 (ČSN , ČSN , ČSN )) SO16.01 (ČSN ) SO16.02 (ČSN ) SO16.03 (ČSN , ČSN ) SO17 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO 21149) SO17.01 (ČSN EN ISO 21149) SO18 (ČSN ISO , ČSN 13,0-2X527-2^ čstý^^^ómg) \ SO18.01 (ДНЁМ Ш2 ) Ъ \ o _.o Strana TT% folkového počtú-;45 stran Vody, vody minerální, peloidy Kosmetika, stěry, ovzduší, PBU, obaly, otisky Vody, vody minerální, vody čištěné, stěry Vody, vody minerální, vody čištěné Vody, vody minerální, potraviny, obaly, stěry, PBU - peloidy Vody, vody minerální, vody čištěné Stěry, výrobky, přípravky, pomocné látky a materiály, voda technologická Vody, vody minerální, vody čištěné Vody Vody Vody, stěry, ovzduší, PBU, otisky, obaly, výrobky, přípravky, pomocné látky a materiály, voda technologická Kosmetika, PBU, ovzduší, stěry, PBU, stěry, obaly ' Cj /

28 Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISÍMEC 17025:2005: číslo ^ , P 1, 2, 8, 9, 10, 11, P 1,2, 8, 9, 10, 11, P 1, 2, 8, 9, 10, 11, P 1, 2, P 1, 2, 8, 9, 10, 11, P 1, 9, 10, 11, P 1,2, 8, 9, 10, 11, P I, 2, 8, 10, P 1, P 1, P 1, 8 2) Stanovení počtu a průkaz kvasinek a plísní kultivačně Průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae kultivačně Průkaz bakterií rodu Salmonella kultivačně Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella kultivačně Detekce salmonel kultivačně Průkaz a stanovení počtu Listeria monocytogenes kultivačně Průkaz a stanovení počtu Campylobacter spp. kultivačně Stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus kultivačně Průkaz Enterobacter sakazakii kultivačně Stanovení mikrobiální kontaminace stěrovou metodou Vyšetřování papíru a fólií některých hmot přelivovou metodou Stanovení počtu sedimentujících mikrobů kultivačně Stanovení mikrobiální kontaminace výplachovou metodou Stanovení mikrobiální kontaminace ovzduší 929 P9, 11 Zkouška sterility SO18.03 (Český lékopis 2009, zk. 2.6, AHEM 7/1992) SO19 (ČSN ISO , ČSN ISO ) SO20 (ČSN EN ISO 6579) SO21 (ČSN ISO 19250, AHEM 4/1998, AHEM 7/2001) SO22 (AHEM č.7/2001, MZd 35023/2004 НЕМ) SO23 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO ) SO24 (ČSN EN ISO , ČSN P ISO/TS ) SO25 (ČSN EN ISO 7932) SO26 (ČSN P ISO/TS 22964) SO27 (ČSN , AHEM č.7/1992, ČSN ISO 18593) SO27.03 (ČSN , čl. 151) SO27.04 (ČSN , čl. 150) SO27.06 (ČSN , čl. 148) SO28 (AHEM č. 1/2002, ČSN ) SO29 (Český lékopis 2009, zk ) Stěry, obaly, výrobky, přípravky, pomocné látky a materiály, voda technologická, otisky, ovzduší, stěry, ovzduší' PBU, odpady obaly, otisky, stěry, pevné vzorky, obaly, otisky, PBU Vody, vody minerální, vody čištěné, pevné vzorky Pevné vzorky, výluhy, stěry, otisky, PBU, obaly, stěry, otisky, materiály pro styk s potravinami a výluhy z nich, stěry, obaly, PBU Materiály, PBU, pevné vzorky, spady, stěry Materiály, PBU Vnitřní a pracovní ovzduší Materiály, PBU Ovzduší Prostředí P 1,2 Kontrola sterility stěrovou metodou SO29.01 (АНЕЙ fj'j^s^'cesky lékopis včetně doplňků/^) \ Prostředí Strana сeíko ve fío po&j?4-5 stran -1-

29 číslo '' 930 P 2, 8, 11 2) Mikrobiologické zkoušení nesterilních výrobků Neobsazeno 933 P 1,2, 8, 9, 10, 11, , P 8, 9, P 1, 8, P 1, 12 Vyšetření biologických indikátorů kultivačně Stanovení psychrofílních bakterií kultivačně Stanovení mezofilních bakterií kultivačně Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií metodou Colilert Neobsazeno Průkaz suspektních patogenních Yersinia enterocolitica kultivačně 939 Stanovení počtu enterokoků kukltivačně Stanovení počtu slizotvorných 940 bakterií rodu Leuconostoc kultivačně Stanovení počtu bakterií mléčného kvašení a bakterií rodu Lactobacillus kultivačně 942 Neobsazeno Stanovení mezofilních aerobních 943 a anaerobních sporotvorných mikrobů kultivačně 941 P 1, 9, Stanovení salmonel kultivačně Stanovení saprobního indexu Neobsazeno P 1, 2, 9, 10, 11 Stanovení účinnosti dezinfekčních prostředků kultivačně SO30 (Český lékopis včetně doplňků) SO33 (AHEM č.2/1994, Vyhl. č. 306/2012 Sb.) SO34 (ČSN ) SO35 (ČSN ) SO36 (SOP IDEXX GmbH, Návod na použití Colilert - 18) SO38 (ČSN EN ISO 10273) SO39 (ČSN , čl. 80) SO40 (ČSN ) SO41 (ČSN ISO 15214) SO43 (ČSN ) SO44.01 (ČSN EN ISO 6579, AHEM č.7/2001) SO45 (ČSN ) SO48.01 (Vyhl. MZd ČR č.409/2005, příloha 4A, AHEM č.7/1992, AHEM č.1/1985, ČSN EN ISO 3727) Neobsazeno 962 SO62 P 1,2, 12 Stanovení planktonních sinic (ČSN ) Stanovení mikrobiální 963 SO63 kontaminace ploch stěrovou a <^SNirSQjl8593) otiskovou metodou / PBU, léčivé přípravky a destilovaná voda, drogistické výrobky, vody čištěné a nesterilní výrobky Biologické indikátory Vody Vody, vody minerální, vody čištěné Vody, vody minerální, vody čištěné, materiály, PBU Pevné vzorky Vody Dezinfekční roztoky Vody povrchové, ke koupání, odpadní Pracovní plochy, provozní zařízení, náčiní, obaly Sá "" J rána 29 z celkovéhor.počtu 45 stran s> У/

30 číslo '' Neobsazeno 968 2) Stanovení kvasinek a plísní (zejména kvasinak z rodu Candida) metodou membránové filtrace 969 Neobsazeno 970 Stanovení kvasinek Candida pu albicans kultivačně Průkaz kvasinek Candida P 10, 12 albicans kultivačně Neobsazeno , 10 Kontrola mikrobiologického znečištění vody čištěné Semikvantitativní stanovení aerobních bakterií Stanovení celkového počtu živých mikroorganismů 976 Neobsazeno 977 Stanovení počtu kvasinek a plísní kultivačně P , 10 Stanovení patogenních kvasinek kultivačně Stanovení fytoplanktonu mikroskopicky 979 Neobsazeno 980 Průkaz potenciálně patogenních mikroorganismů v kosmetice {Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans) 981 Neobsazeno 982, 10 Průkaz aerobních bakterií z pomnožení a bez pomnožení kultivačně Neobsazeno 989 P 8 Mikrobiologické zkoušení kosmetických výrobků Strana SO68 (Mikrobiologické kultivační metody kontroly jakosti vodvydalo Mze, Praha 1995, J. Häusler) SO70 (ČSN ISO ) SO70.01 (ČSN EN ISO 18416) SO73 (Český lékopis 2009, Doplněk 2011) SO74 (Příloha AHEM č.7/1992) SO75 (Český lékopis 2009, zk ) SO77 (ČSN EN ISO 16212) SO77.01 (Metodika mykologického oddělení Nemocnice Pardubice) SO78 (ČSN , TNV ) SO80 (COLIPA: Guide. On microbiol. QM, Firemní literatura CandSelect 4, ČSN EN ISO , ČSN EN ISO 18416, ČSN EN ISO 22717, ČSN EN ISO 22718) SO82 (Český lékopis 2005, či , AHEM č. 7/1992) л/ч řs^isoj#:,.15) "C>.\ 03 /ПД o j Jfi% * O / U' " ""»bartacní cwgaw 0 D z celkového poět.u 45 stran Vody Peloidy Kosmetika Voda čištěná Výrobky, přípravky, pomocné látky a materiály, voda technologická, stěry, potraviny, ovzduší Voda technologická a čištěná, výrobky, přípravky, pomocné látky a materiály, stěry, ovzduší, otisky Kosmetika Voda ke koupání, voda technologická, prostředí Voda ke koupání, povrchová Kosmetika Výrobky, přípravky, pomocné látky a materiály, voda technologická, stěry potraviny Kosmetické výrobky, stěry

31 číslo '' ) Neobsazeno Stanovení bakterií rodu Lactobacillus sp. kultivačně SOP 1009 (ČSN EN 15787), krmiva Číselný index označuje číslo pracoviště (Px), resp. kontaktního místa a odběrového místa (Kx) (identifikace pracovišť, kontaktních a odběrových míst je uvedena na první straně tohoto dokumentu) 1) v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u ho čísla označeny hvězdičkou, index u ho čísla zkoušky značí pracoviště resp. kontaktní a odběrové místo kde je zkouška prováděna 2) hvězdička u Přesného názvu označuje konkrétní specifikaci stanovovaných látek v rámci zkušebního postupu 3) index u Předmětu zkoušky označuje pracoviště, na kterém se zkouška v dané matrici provádí. V případě, že u matrice není uveden žádný index, je zkouška v dané matrici prováděna na všech pracovištích uvedených v indexu u ho čísla zkoušky Dodatek: Flexibilní rozsah akreditace Pořadová čísla zkoušek , , 028, , , , 049A, 049B, , 051, 053, 070A-070I, 082, 102, 105, 106, , 120A, 120B, 122, 123, 130, 134, 200A-200D, A C, A C, , , 201, , , , , A, В, C, D, 203A, 203B, 203C, 300, 302, , , , , , 303, , A, B, , 313A, 313B, , 323, , 325, 330, , , 331A, 331B, , , , , , , 332, 333, A, B, 335, 336, 338A, 338B, 344A, 344B, , , , , , , , 352, 353, 354, 358, 359, 366, , 370, 372A, 372B, 378, 382, 384, 386, 405, , , 406, 413, 424, , , 446, 501, 503, , 504, 601, 603, 608, 609 Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření v souladu smpa U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup к rozsahu akreditace Strana 31 z celkového počtu 45 stran

32 Akreditovaný subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005: Vzorkování: číslo!) postupu odběru vzorku postupu odběru vzorku Předmět odběru VZ 001 P 1-5,7-13 К 1-19 VZ 002 P 1-5, 7-13, К 1-19 VZ 003 P 1, 2, 8, 12, 13, К 16, 17, 19 VZ 004 VZ 005 P 1-4, 7, 8, 9-13, К 1-5, 9-17, 19 Odběr vzorků pitných vod Odběr vzorků vod ke koupání Odběr vzorků podzemních vod Neobsazeno Odběr vzorků povrchových vod SOP VZ 001 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO 19458, Vyhláška MZ ČR č. 252/2004 Sb. v platném znění) SOP VZ 002 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN , Vyhl. MZ ČR č. 238/2011 Sb., ČSN ) SOP VZ 003 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN ISO , ČSN ISO ) SOP VZ 005 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN , ČSN ) Vody pitné, teplé, surové, technologické, čištěné, minerální Vody ke koupání Vody podzemní, minerální Vody povrchové VZ 006 P 1-5, 7-13, К 1-8, Odběr vzorků odpadních vod (manuálně a automatickým vzorkovačem) SOP VZ 006 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN ISO , ČSN ISO , NVč. 61/2003 Sb., Vyhláška č.293/2002 Sb) Vody odpadní VZ Neobsazeno 5^: Stran; stran

33 Akreditovaný subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005: číslo!) postupu odběru vzorku postupu odběru vzorku Předmět odběru VZ 100, 13, K Odběr vzorků ovzduší pro stanovení bakterií a plísní SOP VZ 100 (Vyhláška č. 6/2003 Sb., AHEM č. 1/2002) Pracovní prostředí, vnitřní prostředí (indoor) VZ VZ 103 P 8, 12 VZ Neobsazeno Odběry vzorků ovzduší pro stanovení РАН Neobsazeno SOP VZ 103 (bez legislativy) Venkovní ovzduší VZ 109 P 8, 12 Odběr vzorků ovzduší do odběrových vaků SOP VZ 109 (NV č. 597/2006, Metodický návod MZd. Čj. OVZ /8559) Venkovní ovzduší, vnitřní ovzduší (indoor), mimopracovní ovzduší, pracovní ovzduší VZ P 8, 12 Odběr vzorků pracovního a mimopracovního ovzduší na pevný sorbent (filtr, filtr a PUF, sorpční trubička,) a do roztoku (sorpční roztok, denuder) SOP VZ (NV č. 597/2006, Metodický návod MZd. Čj. OVZ /8559 ČSN EN 482, ČSN EN 682) Venkovní ovzduší, vnitřní ovzduší (indoor), mimopracovní ovzduší, pracovní ovzduší VZ P 8 Odběr vzorků mimopracovního ovzduší do kanystrů SOP VZ (NV č. 597/2006, Metodický návod MZd. Čj. OVZ /8559, EPA TO 14) Mimopracovní ovzduší VZ P 8 Odběr vzorků mimopracovního ovzduší na kultivační půdu SOP VZ (NV č. 597/2006, Metodický návod MZd. Čj. OVZ /8559) Mimopracovní ovzduší VZ P 8, 8a, К 7 Odběr vzorků pracovního prostředí do kanystrů SOP VZ (NV č. 361/2007, OSHA (Organic methods, part Organic substances, vol.1, method 7, Organics Vapors), NIOSH, ČSN EN 482, ČSN EN 1232, ČSN EN 689, ČSN EN 838, ČSN EN 1076, EPA TO 14) Pracovní prostředí VZ 111 P 4, 8 VZ Odběr vzorků prašného spadu SOP VZ 111 (HP sv,.31/1.969, HJ?'52/-1>98:1, směrnice č.60) Neobsazeno 'Га Ч\ ъ Strana ^z iiělkového pořtli < -5 stran ъ Venkovní ovzduší

34 číslo [) postupu odběru vzorku postupu odběru vzorku Předmět odběru VZ 114 P 8 Odběr vzorků prachu pro specializovaná stanovení SOP VZ 114 (Metodický návod MZd. Čj. OVZ /8559) Pracovní ovzduší, mimopracovní ovzduší VZ Neobsazeno VZ 122 P 8, 12 Odběr vzorků ovzduší pro stanovení frakce PM ]0 a pro analýzu těžkých kovů SOP VZ 122 (manuál výrobce odběrového zařízení) Venkovní ovzduší VZ VZ 200 P 4, 8-13, К 6-8, 13, VZ 201A P 1, 2, 7, 8, 10, 12, 13, КЗ, 6-8, 11, 13, VZ 201В P 1, 2, 7, 8, 10, 12, 13, КЗ, 6-8, 11, 13, VZ 201С P 1, 2, 7, 8, 10, 12, 13, КЗ, 6-8, 11, 13, Neobsazeno Odběry vzorků potravin a pokrmů Odběr vzorků kalů a sedimentů Odběr vzorků odpadů a pevných materiálů Odběr vzorků půd a zemin SOP VZ 200 (Vyhl. Č. 211/2004 Sb., ČSN EN ISO 7218, Nařízení komise (ES) č.2073/2005, ČSN , ČSN , ČSN ISO 9526, ČSN EN 1134, ČSN , ČSN , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN 14084, ČSN ) SOP VZ 201 část A (ČSN EN 13346, ČSN EN ISO 15586, Vyhl. MŽP ČR č. 257/2009 Sb., ČSN EN 15002, ČSN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO ) SOP VZ 201 část В (ČSN EN 14899, Metodický pokyn MŽP Vzorkování odpadů (2008), ČSN EN , Vyhl. MŽP ČR č. 257/2009 Sb., ČSN EN 15002, Vyhl. MŽP ČR č. 294/2005 Sb.) SOP VZ 201 část С (AHEM příloha 6/94, AHEM příloha 15/1990, Vyhl. Mze ČR č. 275/1998 Sb., VyK MŽ,^ČRč: 257/2009 Sb., ÖSt^N 15002%\ /Valáška MŽP č. 294/2005 Sb.) Kaly z čistíren, úpraven vod a z deponují, sedimenty z toků a nádrží Odpady a pevné materiály Půdy a zeminy \ъ & t Strana 34 ž délkového počtu 45 stran V -1- ^

35 číslo VZ VZ 204 ; PÍ, 2,4, 9-13, К 5, 13, VZ 205 P9, 10, 11, 1 К 13, 16 VZ 206 VZ 207 P 1-5, 7, 12, 13, К 1-5, VZ 208 P 8-11, К 6, 7, 8, 16 VZ 209 P 1-5, 7, 9, К 1-5, 16 VZ 210 VZ 211 P 1.2,4, 5, 7, 9, К 1-4 VZ 212 VZ 213 P 1.2,4, 5, 8, 9, 11-13, К 1-8, VZ 214 VZ 215 P 1,2, 3, 4, 5. 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, К 2, 6, 7, 13, 14 postupu odběru vzorku Neobsazeno Odběr vzorků písku a půdy z pískovišť a venkovních hracích ploch Odběr pro stanovení mikrobiální kontaminace prostředí potravinářských provozoven, obalů na potraviny a PBU - metoda stěrová Neobsazeno Odběr stěrů a otisků v prostředí zdravotnických a nezdravotnických zařízení a v pracovním prostředí Odběr vzorků stěrů a ovzduší pro mikrobiologický rozbor Odběr vzorků pro testování sterility Neobsazeno Odběr vzorků pro kontrolu účinnosti pracovních dezinfekčních roztoků Neobsazeno Odběr biologickými a nebiologickými systémy při kontrole účinnosti sterilizačních přístrojů Neobsazeno Vzorkování plynů a par v ovzduší (pevný sorbent, absorbéry) postupu odběru vzorku SOP VZ 204 (ČSN , Pokyn HH ČR č.j. MZDR 35023/2004 НЕМ, Pokyn HH ČR č.j. MZDR 3209/2014 НЕМ, Vyhláška MZ ČR č. 238/2011 Sb.,) SOP VZ 205 (ČSN , ČSN ISO 18593) SOP VZ 207 (AHEM č. 7/1992, ČSN část VIII čl. 145, 146, ČSN ISO 18593) SOP VZ 208 (ČSN , AHEM č. 7/1992, AHEM č. 1/2002) SOP VZ 209 (AHEM č. 7/1992, ČL-2009, zk ) SOP VZ 211 (ČSN EN 13727, AHEM 1/1985, AHEM 7/1992) SOP VZ 213 (Vyhl. MZ ČR č. 306/2012 Sb., ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , AHEM č. 2/1994, AHEM č. 1/2014) SOP VZ 215 (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., příloha č. 2, ČSN EN 482, ČSN EN.689, Meíodipký náyod MZ čj. OVZ-.3,07/8559, ČSN I:N ISO Ю). '.. Předmět odběru Písek, pevné vzorky Prostředí, PBU Prostředí, PBU Prostředí Prostředí Prostředí a dezinfekční roztoky Sterilizační přístroje Ovzduší - pracovní, vnitřní, venkovní prostředí

36 Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISCMEC 17025:2005: číslo VZ 216 P 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, К 2, 7, 13, 14 postupu odběru vzorku Vzorkování aerosolů a azbestových a jiných vláken v ovzduší postupu odběru vzorku SOP VZ 216 (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., příloha č. 3, ČSN EN 482, ČSN EN 689, Metodický návod MZ čj. OVZ /8559, ČSN EN ISO ) Předmět odběru Ovzduší - pracovní, vnitřní, venkovní prostředí Číselný index označuje číslo pracoviště (Px), resp. kontaktního místa a odběrového místa (Kx) (identifikace pracovišť a kontaktních a odběrových míst je uvedena na první straně tohoto dokumentu) 1) index u ho čísla zkoušky značí pracoviště, kde je vzorkování prováděno Vysvětlivky к Předmětu zkoušky: Vody Vody čištěné Vody minerální Vody technologické Vody ke koupání Vody odpadní Výluhy Odpady Pevné vzorky Materiály PBU Biologický materiál Prostředí Ovzduší Dezinfekční roztoky Sterilizační přístroje Vody pitné, teplé, povrchové, podzemní, ke koupání, odpadní, balené, technologické Aqua purificata, aqua pro iniectione, aqua valde purificata, vody pro hemodialýzu, pro sterilizátory, Aqua ad dilutionem solutionum concentratarum ad haemodialysim (voda pro ředění koncentrovaných hemodialyzačních roztoků) Vody minerální, balené minerální Kondenzáty, voda závlahová, voda kotelní, voda výrobní Koupaliště ve volné přírodě, umělá koupaliště Komunální a průmyslové odpadní vody, oplachové a chladící vody Vodné výluhy odpadů a pevných vzorků, výluhy materiálů Pevné a kapalné odpady Zeminy, písky, sedimenty, kaly, peloidy a rašeliny Materiály pro styk s vodou a úpravu vody, materiály ve styku s pokožkou, materiály životního prostředí Předměty běžného užívání (PBU) - hračky, materiály pro styk s vodami a potravinami, kosmetické prostředky, spotřebiče a nástroje, výrobky pro děti ve věku do tří let určené pro lidskou spotřebu, potrava a krmiva určená pro živočichy Biologický materiál živočišného a rostlinného původu Pracovní prostředí vnitřní, vnější, lékařské přístroje a nástroje, sterilní výrobky, přípravky, pomocné látky a materiály, stěry ze sterilních výrobků, přípravků, pomocných látek a materiálů Vnější ovzduší, vnitřní ovzduší, pracovní ovzduší Dezinfekční roztoky nebo biocidní přípravky (koncentráty) Kontrola účinnosti sterilizačního přístroje, biologické a chemické indikátory Specifikace stanovovaných látek v rámci číslo 003A Seznam stanovovaných látek Pl: bromičnany, dusitany, dusičnany, fluoridy, fosforečnany, chloridy, chloritany, sírany a dusitanový dusík, dusičnanový dusík výpočtem z naměřených hodnot. P9: fluoridy, chloridy, brorrtu^dusičnany, fosforečnany, sírany, chloritany, bromičnany, acetáty, fidrqjjjky, chlorečnanv a dusitanový dusík, dusičnanový dusík výpočtem z naměřených; hodnot. "Oř- 4Л o Strana 6>z celkového počin 45 stran fo.cř'

37 číslo 003 В A 200B 200C 200D Seznam stanovovaných látek P10: fluoridy, chloridy, dusitany, dusičnany, fosforečnany, sírany, chloritany, bromičnany a dusitanový dusík, dusičnanový dusík výpočtem z naměřených hodnot. Pil: fluoridy, chloridy, bromidy, dusičnany, fosforečnany, sírany a dusitanový dusík, dusičnanový dusík výpočtem z naměřených hodnot. Pl: dusitany, dusičnany, fluoridy, fosforečnany, chloridy, sírany a dusitanový dusík, dusičnanový dusík výpočtem z naměřených hodnot. Vzhled (zákal, nerozpuštěné látky, sediment, plovoucí látky, pěna, vrstva povrchového filmu, vodní květ, znečištění odpady, přírodní znečištění), barva, průhlednost, pach, chuť PI: Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Fe, Mn, Ca, Mg, Cr, Co, Ag,Sn, AI, Ba, vápník a hořčík (Ca+Mg, tvrdost) výpočtem z naměřených hodnot P9: Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Mn, Fe, AI, Zn, K, Na, Ca, Mg, Zn, vápník a hořčík (Ca+Mg, tvrdost) výpočtem z naměřených hodnot P10: Cr, Mg, Cd, Co,Fe, Mn, Cu, Ni, Pb, Ca, Zn Pil: Mn, Fe, К, Na, Ca, Mg, Sr, Li, vápník a hořčík (Ca+Mg, tvrdost) výpočtem z naměřených hodnot P12: Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, AI, Ba, Mg, Mo, Li, Ag, Co PI: Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Fe, Mn, Ca, Mg, Cr, Co, Ag,Sn, AI, Ba P9: Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Mn, Fe, AI, Zn, K, Na, Ca, Mg, Zn P12: Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, AI, Ba, Mg, Mo, Li, Ag, Co PI: Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Fe, Mn, Ca, Mg, Cr, Co, Ag,Sn, AI, Ba P10: Cr, Mg, Cd, Co,Fe, Mn, Cu, Ni, Pb, Ca, Zn P12: Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr P9: Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Mn, Fe, AI, Zn, K, Na, Ca, Mg, Zn P12: Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, AI, Ba, Mg, Mo, Li, Ag, Co PI: Pb, Cd, Cu, Ba, Be, V, AI, Sn, Mo, TI, Cr, Ni A P10: Cr, Mg, Cd, Co, Mn, Cu, Ni, Pb, Ca, Zn P12: Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, AI, Ag, As, Sb, Ba, Sn, V, Mn, Co, Be, Mo, TI, Se В P12: Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, AI, Ag, As, Sb, Ba, Sn, V, Mn, Co, Be, Mo, TI PI: Pb, Cd, Cu,Ba, Be, V, AI, Sn, Mo, TI, Cr, Ni С P10: Cr, Mg, Cd, Co, Mn, Cu, Ni, Pb, Ca, Zn P12: Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Sn A Pl: As, Se, Sb P12: As, Se, Sb B P12: As, Se, Sb C 201 Pl: As, Se, Sb P12: As, Se, Sb P8: Ag, AI, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, 1, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rb, Se, Sb, Si, Sn, Sr, Ti, TI, U, V, Zn, výpočtem z naměřených hodnot HB0 2, Si0 2, H 2Si0 3, Ca+Mg (tvrdost) P8: Ag, AI, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, I, К, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Se, Si, Sb, Sn, Sr, Ti, TI, U, V, Zn P8: Ag, AI, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, К, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Se, Sb, Sn, Sr, Ti, TI, U, V, Zn, výpočtem z naměřených hodnot NaOH, K.OH P8: Ag, AI, As, B, Ba, Be: B^Ca. CcřCo. Cr, Cu, Fe, I, К, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Se, Sb, Sn, ßrffi, TI,,f);,V. Žn, Strana 31 íkoуе1ю росьа;^4'5 stran Vp.4 /

38 Akreditovaný subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005: číslo Seznam stanovovaných látek P8: As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, К, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sb, Zn P8: Ag, AI, As,Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, К, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, V, Zn, Ca+Mg (tvrdost) výpočtem z naměřených hodnot A P12: Sb, As, Ba, Be, В, К, AI, Mg, Cr, Cd, Co, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Na, Ag, Tl, Ca, Zn, Fe P8: Ag, AI, As,Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, V, Zn В PI2: As, Ba, Be, В, К, AI, Mg, Cr, Cd, Co, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Na, Ag, Tl, Ca, Zn С PI2: Be, Cd, Cr, Cu, Li, Zn ID PI2: As, Ba, Be, В, К, AI, Mg, Cr, Cd, Co, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Na, Ag, Tl, Ca, Zn 203A 203B 203C PI: Na, K, Li PI2: Na, K, Ca PI: Na, K, Li P12: Na, K, Ca PI: Na, K, Li P12: Na, K, Ca Pia: fiimonisin B, (FBi), fumonisin B 2 (FB 2), zearalenon (ZON), T-2 toxin, HT-2 toxin PI: dibutyl ftalát (DBP), butyl benzyl ftalát (BBP), di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), din-octyl ftalát, (DNOP), di-isononyl ftalát (DINP), di-isodecyl ftalát (DIDP), suma 313A výpočtem z naměřených hodnot Pl: dibutyl ftalát (DBP), butyl benzyl ftalát (BBP), di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), din-octyl ftalát, (DNOP), di-isononyl ftalát (DINP), di-isodecyl ftalát (DIDP), suma 313B výpočtem z naměřených hodnot P9: di-n-butylftalát, butyl benzyl ftalát, diallyl ftalát, di(2-ethylhexyl)ftalát, 315 diethylftalát, dimethylftalát, dioctylftalát, suma výpočtem z naměřených hodnot P3: 4,4-methylendifenyldiisokyanát (MDI), 2,4-toluendiisokyanát (2,4-TDI), 2,6- toluendiisokyanát (2,6-TDI), 1,6-hexamethyldiisokyanát (HDI),1,5-316 naftalendiisokyanát (NDI), Isoforondiisokyanát (IPDI) suma výpočtem z naměřených hodnot P1 a: aceton, acetaldehyd, akrolein, benzaldehyd, butyraldehyd, formaldehyd, 317 propionaldehyd Pl: methylester, ethylester, propylester, buthylester, benzylester kyseliny hydroxybenzoové; 1-fenoxypropan-2-ol, 2-fenoxyethanol P8: 1,3-difenylpropan, 1-ethylnaftalen, 1-indanone, 1-methylnaftalen, 2,3,5 trimethylfenol, 2,3,6-trimethylfenol, 2,3-dimethylfenol, 2,4,6-trimethylfenol, 2,4- dimethylfenol, 2,4-dimethylchinolin, 2,5-cyklohexadien-2,6-dimethyl-l,4-dion, 2,5- dimethylfenol, 2,6-dimethylfenol, 2-hydroxybenzaldehyd, 2 methyl 4 benzochinon, 2- methylfenol, 2-methylnaftalen, 2-nonanone, 2 octanone, 2-phenyl-2-butanol, 3,4,5- trimethylfenol, 3,4-dimethylfenol, 3,5 dimethyl-4-hydroxybenzaidehyd, 3,5- dimethylfenol, 3-methylpyridin, 4,6 dimethyl-2-hydroxybenzaldehyd, 4-ethylfenol, 4 hydroxy 3 methylbenzaldehyd, 4-methylfenol, 4-methylheptanon, 4 methylpyridin, propylfenol, acetofenon, alfa-methylstyren, amino N methylbenzamid, anthracen, benzaldehyd, benzen, benzodioxin, benzofuran-dimethoxy, benzochinon, benzonitril, dimethoxy, bicyklo 3,2,1 oct 2 en, bifenyl, caprolactam, cyclotetraencarboxyaldehyd, decanal, decanon, decanone, decene, děkan, dekanol, difenylbuten, dimethoxymethan, dimethylheptanon, dimethylhexen, dimethylhydroxybenzaldehyd, dimethylnonen, dimethyloktan, dimetoxynaftalen, dodecanal, dodecanone, dodekan, ethanone-2- formyloxy-1-phenyl, etanole 2 hydroxy-1-phenyl, ethylbenzen, fenol, methylethyl, fluoren, ftalanhydrid, heptad^afí',liěptánal,heptan-chlormethyl, heptanon, hexadecyloxiran, hexadekafi..vhexálio 1, hydroxymethylbenzaldehyd, chloroktan, Strana 38

39 číslo Seznam stanovovaných látek isokyanonaftalen, isopropyl-l,3-cyclohexanedion, kumen, methenamin, methoxymethylfenol, methydecen, methydekan, methyl-anisaldehyd, methylbenzaldehyd, methylene 2,2'-bisfenol, methylheptanon, methyl-indanol, methylnonen, methyloktanol, methylstyren, metylheptanon, m-xylen, naftalen, N methylpyridincarboxamid, nonanal, nonanol, nonanon, nonen, n-propylbenzen, octanal, oktanol, oktanon, pentadekan, pentandion, phenanthren, phenylbutyne, phenylcyklohexene, phenylpyridine, propylbenzen, p-xylen, salicylalkohol, squalen, styren, tetradecen, tetradekan, tetramethylbenzen, tetramethylbenzenamin, tetramethyloktan, triadecanal, tridecan, tridecanone, tridekan, trimethylcyklohexan, trimethyl - phenylendiamin, trioxan, undecanal, undecanon P8: kyselina fenylmerkapturová, kyselina isoftalová Pl: Triazinové herbicidy: acetochlor, alachlor, ametryn, atrazin, cyanazin, desethylatrazin, desmetryn, hexazinon, metazachlor, metribuzin, prometryn, propazin, sebutylazin, simazin, terbutryn, terbutylazin; Organochlorové pesticidy: alfa HCH, aldrin, beta HCH, delta HCH, dieldrin, endosulfan, endosulfan sulfát, endrin, endrin aldehyd, gama HCH, hexachlorbenzen, heptachlor, heptachlorepoxid, cis chlordan, 330 trans chlordan, isodrin, metolachlor, methoxychlor, mirex, o,p-ddd, o,p-dde, o,p- DDT, p,p-ddd, p,p-dde, p,p-ddt, oxychlordan; suma kongenerů PCB a jednotlivé kongenery PCB (kong. 28, 52, 101, 118, , 180); Organofosforovépesticidy: deltametryn, diazinon, dimethoate, disulfoton, ethoprophos, fenchlorphos, fenitrothion, chlorpyrifos, chlorpyrifos methyl, parathion-methyl, phosalone, pirimiphos methyl, prothiofos, triadimefon; pesticidní látky celkem výpočtem z naměřených hodnot Pl: Močovinové herbicidy: diuron, chlortoluron, isoproturon, linuron, methabenzthiazuron, metobromuron, metoxuron, monolinuron; Pesticidy na bázi fenoxyalkanových kyselin: Dichlorprop, Mecoprop (MCPP), 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina (2,4-D), bentazon, 2,4,5-trichlorfenoxyoctová kyselina (2,4,5-T), 2,4- dichlorfenoxybutanová kyselina (2,4-DB), 4-chlor-2-methylfenoxyoctová kyselina (MCPA), 4,4(chloro-2-methylfenoxy)-butanová kyselina (MCPB); pesticidní látky celkem výpočtem z naměřených hodnot P9: atrazin, desethylatrazin, simazin, terbuthylazin, sebuthylazin, terbutryn, prometryn, metolachlor, metazachlor, acetochlor, cyanazin, suma výpočtem z naměřených hodnot P9: acenaften, acenaftylen, antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(a)pyren, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, 331A fluoranten, fluoren, indeno(l,2,3,c,d)pyren, naftalen, fenantren, pyren, suma PAU výpočtem z naměřených hodnot P10: naftalen,acenaften, acenaftylen, acenaftylen, fluoren, fenanthren, anthracen,fluoranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(b)fluoranthen, 331B benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)anthracen, benzo(g,h,i)perylen, indeno(l,2,3-cd)pyren, suma výpočtem z naměřených hodnot P8: 1,7-dimethylfenantren, 1-methylfenantren, 2,6-dimethylfenanthren, 2,7 dimethylfenanthren, 2-methylfenanthren, 3,5-dimethyIfenanthren, 3,6 dimethylfenanthren, 3-methylfenanthren, 4-methylfenanthren, acenaften, acenaftylen, anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, benzo pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, Coronen, dibenzo(ah)anthracen, fenanthren, fluoranthen, fluoren, hexamethylbenzen, chrysen, indeno(123cd)pyren, naftalen, picen, pyren, suma výpočtem z naměřených hodnot P8: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranthen, dibenz(a,h)anthracen, fluoranthen, chrysen, indeno(c,d)pyren, phenanthren, pyren, suma výpočtem z naměřených hodnot Stran ž"ťelteyvého«poq:iy 5 stran

40 číslo A B Seznam stanovovaných látek P8: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranthen, dibenz(a,h)anthracen, fluoranthen, chrysen, indeno(c,d)pyren, phenanthren, pyren, suma výpočtem z naměřených hodnot P8: 1,7-dimethylfenantren, 1-methylfenantren, 2,6-dimethylfenanthren, 2,7 dimethylfenanthren, 2-methylfenanthren, 3,5-dimethylfenanthren, 3,6 dimethylfenanthren, 3-methylfenanthren, 4-methylfenanthren, acenaften, acenaftylen, anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, benzo pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, Coronen, dibenzo(ah)anthracen, fenanthren, fluoranthen, fluoren, hexamethylbenzen, chrysen, indeno(123cd)pyren, naftalen, picen, pyren, suma výpočtem z naměřených hodnot P8: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranthen, dibenz(a,h)anthracen, fluoranthen, chrysen, indeno(c,d)pyren, phenanthren, pyren, suma výpočtem z naměřených hodnot P8: 1,7-dimethylfenantren, 1-methylfenantren, 2,6-dimethylfenanthren, 2,7 dimethylfenanthren, 2-methylfenanthren, 3,5-dimethylfenanthren, 3,6 dimethylfenanthren, 3-methylfenanthren, 4-methylfenanthren, acenaften, acenaftylen, anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, benzo pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, Coronen, dibenzo(ah)anthracen, fenanthren, fluoranthen, fluoren, hexamethylbenzen, chrysen, indeno(123cd)pyren, naftalen, picen, pyren, suma výpočtem z naměřených hodnot P1: benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, chrysen, suma výpočtem z naměřených hodnot Pl: suma kongenerů PCB a jednotlivé kongenery PCB (kong.28,52,101,118,138,153,180), 2,4'-DDD, 4,4'-DDD, 2,4'-DDE, 4,4'-DDE, 2,4'- DDT, 4,4'-DDT, alfa-hch, beta-hch, gamma-hch(lindan), delta-hch, Heptachlor, Hexachlorbenzen, Methoxychlor P10: PCB kongenery 28,52,101,118,138,153,180; OCP: chlordan, endrin, endosulfan, a,ß,y-hch, HCB, heptachlor, heptachlor epoxid, aldrin, dieldrin, o,p-dde, p,p-dde, o,p-ddt, p,p-ddt, methoxychlor, mirex, (o,p-ddd, p,p-ddd, isodrin, endrin, 5,s- HCH), suma výpočtem z naměřených hodnot P10: PCB kongenery 28,52,101,118,138,153,180; OCP: chlordan, endrin, endosulfan, a,ß,y-hch, HCB, heptachlor, heptachlor epoxid, aldrin, dieldrin, o,p-dde, p,p-dde, o,p-ddt, p,p-ddt, methoxychlor, mirex, (o,p-ddd, p,p-ddd, isodrin, endrin, 5,e- HCH), suma výpočtem z naměřených hodnot P1: glukóza, fruktóza, sacharóza, cukry (suma glukózy, fruktózy a sacharózy) výpočtem z naměřených hodnot P1 a: Methyl hexanoát, oktanoát, dekanoát, laurát, 11 -dodekanoát, myristát, myristoleát, palmitát, palmitoleát, heptadekanoát, stearát, oleát, linoleát, linolenoát, arachidát, 11- eikosenoát, eikosadienoát, eikosatrienoát, arachidonát, homogama linoleát, behenát, erukát, trikosanoát, lignocerát, docosahexaenoát, nervonát, methyl petroselaidát (trans-6), elaidát (trans-9), tramsvaccenát (trans-11), petroselinát (cis-6), oleát (cis-9), vaccenát (cis-11), linoleát (cis-9,12) mastné kyseliny (poznámka: kyseliny dále jen к.): k. kapronová, k. kaprylová, k. kaprinová, k. laurová, k. cis-laurolejová, k. myristová, k. myristoolejová, k. palmitová, k. palmitoolejová, k. margarová (heptadekanová), k. stearová, k. petroselaidová (trans- 6), kyselina elaidová (trans-9), k. transvakcenová (trans-11), k. petroselinová (cis-6), k. olejová, k. vakcenová (cis-11), k. linoleová, k. linolová, k. arachová, k. 11-eikosenová, k eikosadienová, к eikosatrienová, k. arachidonová, k. gamalinolenová, k. behenová, к.,ер^коуа, k. trikosanová, k. lignocerová, ЕРА (к. eikosapentaenová), РНА-Чк dokosähexäenovä), к. nervonová r S ß \ о I Strana 40 z celkového počtu 45 stran

41 číslo 344A 344B Seznam stanovovaných látek suma nasycených, mononenasycených, polynenasycených a transnenasycených mastných kyselin výpočtem z naměřených hodnot Pl: benzen, o, m, p - dichlorbenzeny, 1,2 - dichlorethan, chlorbenzen, 1,1,2,2 - tetrachlorethen, 1,1,2 - trichlorethen, chloroform, chlorid uhličitý, bromoform, dibromchlormethan, dichlorbrommethan, xyleny, styren a deriváty, toluen a deriváty, ethylbenzen, 1,2,3 - trichlorbenzen, 1,2,4 - trichlorbenzen, 1,3,5 trichlorbenzen, dichlormethan, 1,2- dichlorethen, 1,1 - dichlorethen, vinylchlorid, methanol, ethanol, suma výpočtem z naměřených hodnot P1: benzen, o, m, p - dichlorbenzeny, 1,2 - dichlorethan, chlorbenzen, 1,1,2,2 - tetrachlorethen, 1,1,2 - trichlorethen, chloroform, chlorid uhličitý, bromoform, dibromchlormethan, dichlorbrommethan, xyleny, styren a deriváty, toluen a deriváty, ethylbenzen, 1,2,3 - trichlorbenzen, 1,2,4 - trichlorbenzen, 1,3,5 trichlorbenzen, dichlormethan, 1,2- dichlorethen, 1,1 - dichlorethen, vinylchlorid, methanol, ethanol, suma výpočtem z naměřených hodnot P3: Alifatické uhlovodíky: C5-C15 - alkany a alkeny, benzín, solventní nafta; Aromatické uhlovodíky, benzen, toluen, xyleny, styren, ethylbenzen, trimethylbenzeny, tetramethylbenzeny, methylethylbenzeny, propylbenzeny a isopropylbenzeny včetně methyl a etylbenzenů; Ketony: aceton, 2-butanon (methylethylketon), methylisobutylketon, cyklohexanon, methylcyklohexanon, 5-methyl-2-hexanon (isoamylketon); Alkoholy: metanol, etanol, propanol, isopropanol, butanol (všechny isomery), cyklohexanol; Alkoholethery a jejich acetáty: 2-butoxyethanol, 2- ethoxyethanol, 2-butoxyethylacetát, 2-ethoxyethylacetát, l-methoxy-2-propanol, 1- methoxy-2-propylacetát, 2- methoxyethanol, 2-methoxyethylacetát, 2-hexyloxyethanol; Estery: ethylacetát, propylacetát, isopropylacetát, butylacetát, isobutylacetát, 2- ethoxyacetát, 2-butoxyethylacetát, 2-methoxy-l-methylethylacetát, 2-methoxy-lpropylacetát; Chlorované uhlovodíky. 1,2- dichlorethan, 1, 1, 2, 2 - tetrachlorethen, 1, 1,2- trichlorethen, chloroform, dichlormethan, chlorbenzen, o, m, p - dichlorbenzeny, 1, 1, 1-trichlorethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1, 2 dichlorethylen, tetrachlormetan; Ethery: diethylether, methyl t-butylether, tetrahydrofuran; Akryláty: methymetakrylát, ethylakrylát, butylakrylát, ethylmetakrylát, hydroxyethylakrylát,butylmetakrylát, hydroxymethylakrylát, ethylhexylakrylát, propylmetykrylát; Ftaláty: Dibutylftalát, isoamylftalát, nonylftalát, oktylftalát; Ostatní: N, N-dimethylformamid, N, N-dimethylacetamid, N-methylpyrrolidon, e-kaprolaktam, nitrobenzen, dioxan, epichlorhydrin, ethylenoxid, fenol, benzylalkohol, diacetonalkohol, vinylacetát, acetylaceton, triethanolamin, N,Ndimethylcyklohexylamin, N,N-dimethylbenzylamin, hexamethylentetramin, kyselina mravenčí, kyselina octová; Aromatické aminy: o-, m-, p-toluidin, methylen-4,4'- fenylendiamin, methylchloranilin suma výpočtem z naměřených hodnot Pl,9: methanol, ethanol, butan-l-ol, butan-2-ol, isobutylalkohol, propan-l-ol, propan- 2-ol, isoamylalkohol, ethylacetát, acetaldehyd, acetal P1: pentan, hexan, heptan, octan, nonan, děkan, undecan, dodecan, tridekan, tetradekan, dimethylbenzeny, trimethylbenzeny, benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, styren, cyklohexan, methylcyklohexan, 4-ethyltoluen, naftalen, technický benzín, lakový benzín, solventní nafta, propylbenzen, isopropylbenzen (kumen), D-limonen, methanol, ethanol, n-propanol, isopropapel, n-butanol, isobutanol, 2-butanon, benzylalkohol, tetrahydrofuran, isophoronfi^ethýíethylketon, methylisobutylketon, cyklohexanol, cyklohexanon, aceton, dfetřy 1 eter^t?uty 1 iícetát, ethylacetát, propylacetát, isopropylacetát, etylo/etlroxypropionát. bí^íkcetát, isobutylacetát, vinylacetát, 1- methoxy-2-propylacetát, ;5-methoxý- I :l)metlíý.lěthylacetát, acetylaceton, methylisobutylketon, apéfjíláé^^íšřměíhyj-^-hexanon (isoamylketon), 2- Strana 41 z celkayéflcrppčtú 45 stran

42 Akreditovaný subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005: číslo Seznam stanovovaných látek butoxyethylacetát, methylmetakrylát, ethylmetakrylát, propylmetakrylát, butylmetakrylát, 2-ethoxyethanol, 2-butoxyetanol, ethylenglykol, l-methyl-2- pyrrolidinon, l-methoxy-2-propanol, l-ethoxy-2-propanol, l-butoxy-3-propanol, diacetonalkohol, ethylenglykolmonobutyleter, dipropylenglykolmonomethyleter, ethylenglykolmonomethylether, ethylenglykoldimethylether, ethylenglykolmonoethylether, vinylchlorid, dichlormethan, 1,2-dichlorethan, cis a trans 1,2-dichlorethylen, trichlormethan, bromdichlormethan, dibromchlormethan, tribrommethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, epichlorhydrin, tetrachlormethan, chlorbenzen, dichlorbenzeny, sevoran, isofluran suma výpočtem z naměřených hodnot P10: 1,2 - dichlorbenzen, 1,3 - dichlorbenzen, 1,4 - dichlorbenzen, 1,1 -dichloreten (etylenchlorid), cis 1,2 - dichloreten, trans 1,2 - dichloreten, 1,2 - dichloretan, 1,2,3 - trichlorbenzen, 1,2,4 - trichlorbenzen, 1,3,5- trichlorbenzen, benzen, bromdichlormetan, dibromchlormetan, dichlormetan, chlorbenzen, chloreten (vinylchlorid), etylbenzen, styren, tetrachloreten, tetrachlormetan, trichloreten, trichlormetan (chloroform), tribrommetan (bromoform), toluen, m-xylen, o-xylen, p- xylen, trihalometany (suma bromdichlormetan, dibromchlormetan, trichlormetan, tribrommetan), BTEX (suma benzen, toluen, etylbenzen, m - xylen, o - xylen, p - xylen), benzen, etylbenzen, tetrachloreten, trichloreten, toluen, m-xylen, o-xylen, p- xylen, BTEX (suma benzen, toluen, etylbenzen, m-xylen, o-xylen, p-xylen), suma výpočtem z naměřených hodnot P10: 1,2 - dichlorbenzen, 1,3 - dichlorbenzen, 1,4 - dichlorbenzen, 1,1 - dichloreten (etylenchlorid), cis 1,2 - dichloreten, trans 1,2 - dichloreten, 1,2 - dichloretan, 1,2,3 - trichlorbenzen, 1,2,4 - trichlorbenzen, 1,3,5 - trichlorbenzen, benzen, bromdichlormetan, dibromchlormetan, dichlormetan, chlorbenzen, chloreten (vinylchlorid), etylbenzen, styren, tetrachloreten, tetrachlormetan, trichloreten, trichlormetan (chloroform), tribrommetan (bromoform), toluen, m-xylen, o-xylen, p- xylen, trihalometany (suma bromdichlormetan, dibromchlormetan, trichlormetan, tribrommetan), BTEX (suma benzen, toluen, etylbenzen, m - xylen, o - xylen, p - xylen), suma výpočtem z naměřených hodnot P9: suma organických látek výpočtem z naměřených hodnot 346 Pl: Dimethylfiímarát 353 P8: Halothan, Isofluran, Sevoran Pl: 4-Amino-bifenyl, Benzidin, 1-chlor-o-toluidin, 2-Naftylamin, o-aminoazo-toluol, 2-Amino-4-nitro-toluol, p-chlor-anilin, 2,4-Diamino-anisol, 4,4'-Diaminodifenylmetan, 3,3'-Dichlor-benzidin, 3,3'-Dimetoxy-benzidin, 3,3'-Dimetyl-benzidin, ,3'-Dimetyl-4,4'-diaminodifenylmetan, p-keresidin, 4,4'-Metylen-bis(2-chIoranilin), 4,4'-Oxy-dianilin, 4,4'-Thio-dianilin, o-toluidin, 2,4-Toluylendiamin, 2,4,5- Trimetylanilin, 4-Aminoazobenzen, o-anisidin, suma výpočtem z naměřených hodnot 370 Pl: fenol, 2-methylfenol, 3-methylfenol, 4-methylfenol 372 část A Pia: ethylenoxid 372 část В Pia: ethylenchlorhydrin 382 P9: bisfenol A (BPA), bisfenol A diglycidyleter (BADGE), Irganox 3114, Irganox 1076, Irganox 245, Irgafos P8: TSP, PM, o, PM 2>5, PM I0 403 PM 2.5, PMio, respirabilní frakce, celková (vdechovatelná) hmotnostní frakce 404 prašný spad 424 oxid uhelnatý - CO, oxid'j.ijiličitý- 60 /2,formaIdehyd - HCHO, ozón - 0 3, oxidy dusíku - NO x, chlor - Cl 2, chj&$vbdík/hcl, flaorovodík - HF, oxid dusnatý - NO, Strana. cellcoveífó^bčts 45 stran.<b J -1-

43 Akreditovaný subjekt podle ČSN EN 180ЯЕС 17025:2005: číslo Seznam stanovovaných látek cyklohexanon - C 6H 10O, kyselina dusičná - HN0 3, benzen - C 6H 6, sirovodík - H 2S, kyanovodík - HCN, kyselé plyny jako kyselina octová - CH 3C0 2H, oxid siřičitý - S0 2, Gastec Polytec No. 25 (NH 3, H 2S, HC), 26(NH 3, S0 2, H 2S, CO), 107(neznámé plyny - kvalitativní test) Detekční trubičky od firem Gastec Equipment Japan, Dräger Sicherheitstechnik GmbH Germany P8a: oxid uhelnatý, chlor, amoniak, oxid dusnatý, oxid dusičitý 443 CO, NO, N P3: fenol, o-kresol Číselný index označuje číslo pracoviště (Px) (identifikace pracovišť je uvedena na první straně tohoto dokumentu) Zkratky - vysvětlivky: Zkratka, termín (BfR:Emphfehlungcn XXI, BII) AAS AAS-ETA AHEM AMA Cr 6+, Cr vl+ CHMU CL CZPI DAD DIN ECD EDTA EDX, EDS, EDAX EM, SEM EN EPA ES IA FIA-SF FID FLD FT-IR GC GC-ECD GC-FID GC-MS, GC-MSD GC-NPD HH, HH CR HPLC HPLC-FLD Vysvětlení - Bedarfsgegenstände im Sinn des Lebensmittelgesetzen verwendet Orden - německý normativ, předpis - Atomic Absorption Spectroscopy, atomová absorpční spektroskopie - atomová absorpční spektroskopie s elektrotermickou atomizací - Acta Hygienica Epidemiologica et Microbiologica, (analytické metody stanovení, standardizované výnosem hlavního hygienika pro hygienickou službu) - Advanced Mercury Analyzer, analyzátor rtuti - šestimocný chrom, chromový kationt, chrom vázaný jako šestimocný - Český hydrometeorologický ústav - Český lékopis - Česká zemědělská a potravinářská inspekce - Diode Array detektor - detektor diodového pole - Deutsches Institut für Normung - detektor elektronového záchytu - Ethylenediamine tetra-acetic Acid, etylendiamin tetraoctová kyselina - enerdiově disperzní X-ray analýza vzorků na elektronovém mikroskopu - Elektronová mikroskopie, Scanovací elektronová mikroskopie - European Standard - Environmental Protection Agency - Evropské společenství - Flow Injection Analysis - průtoková injekční analýza - průtoková injekční analýza se spektrofotometrickou koncovkou - plamenoionizační detektor - fluorescenční detektor - Fourier Transform Infrared Spectroscopy, infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací - Gas Chromatography, plynová chromatografie - Gas Chromatography-Electron Capture Detektor, plynová chromatografie s detektorem elektronového záchytu - Gas Chromatography-Flame Ionisation Detektor, plynová chromatografie s plamenoionizačním detektorem - Gas Chromatography-Mass Spectrometry, plynová chromatografie s hmotnostní detekcí - plynová chromatografie s dusíko-fosforovým detektorem - hlavní hygienik, hlavní hygienik České republiky - High Performance Liquid Chjorfiatogf^fjhyj yýšoko účinná kapalinová chromatografie - High Performance Liquid ß'hrrtiato'graphy-Pliicirescence Detektor, kapalinová chromatografie s fluorescenčním detektorem / ДА \» É&M, ". WAflDOWÍ Mm1ГТЛЗД ОЧСАН O i Strana 43 znělkového ppjfu/15 stran

44 Zkratka, termín Vysvětlení HPLC-UVD HPLC-RI СНАРО ICP - MS ICP - OES 1С IR ISE ISO J. - Journal К LDO MDHS MP, MPA MSD MZd, MZ CR MZd CR НЕМ MZP, MZP CR Mze, MZe CR NDIR NIOSH NV ОСР (OCPs) - High Performance Liquid Chromatography- Ultraviolet Detector, kapalinová chromatografie s detektorem v oblasti ultrafialového záření - kapalinová chromatografie s refraktometrickým detektorem - Chemická analýza pracovního ovzduší - Inductively coupled plasma mass spectrometry - hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem - Inductively coupled plasma optical emission spectroscopy - emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem - detekce v oblasti infračervené části spektra - Infrared Spectroscopy, infračervená spektroskopie - Ion Selective Electrode, iontově selektivní elektroda - International Organization for Standardization - kontaktní místo - luminiscence rozpuštěného kyslíku - Methods for the Determination of Hazardous Substances, Health and Safety Laboratory - metodický pokyn, metodický pokyn pro akreditaci - hmotnostní detekce - Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví České republiky - Ministerstvo zdravotnictví České republiky - odbor hygieny a epidemiologie - Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí České republiky - Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zemědělství České republiky - Non dispersive Infrared Spectroscopy - nedisperzní infračervená spektroskopie - National Institute Occupational Safety and Health - Nařízení vlády ČR - Organochlorine pesticides, Organo-Chlorine Pesticides, organické chlorované pesticidy OSHA - Occupational Safety and Health Administration P - pracoviště PAH, PAHs, PAU - Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - PAHs, polycyklické aromatické uhlovodíky (obsahují ve své molekule 2-6 kondenzovaných benzenových jader) PBU PCB (PCBs) PM 2,5 PM 10 purge&trap PSV PUF PV SEM SNTL SOP/ SOPVZ SPME TLC TMA TNV - předměty běžného užívání (hračky, materiály pro styk s potravinami, kosmetické prostředky nebo prostředky určené pro styk se zevními orgány lidského těla, výrobky pro děti ve věku do tří let) - Polychlorinated biphenyls, polychlorované bifenyly - Particle Mass 2,5 and 10 дт, koncentrace jemných suspendovaných prachových částic frakce 2,5 alo цт - stripování a záchyt - výrobky přicházející do přímého styku s vodou - polyuretanový filtr - zkušební normy firmy Volkswagen - Scaning Elektron Microscopy - skenovací elektronová mikroskopie - Státní nakladatelství technické literatury - standardní operační postup (interní označení zkoušky) vycházející z platné legislativy, odborné literatury nebo firemních návodů - standardní operační postup pro vzorkování, předpis, podle kterého se postupuje při vzorkování a odběru vzorků - Solid Phase Microextraction, mikroextrakce tuhou fází - Thin layer chromatography, tenkovrstvá chromatografie, chromatografie na tenké vrstvě - Trace Mercury Analyser - analyzátor rtuti - Technická norma vodního hospodářství TSP - Total Suspended Particle, celkpvá"prašnost uv - detekce v oblasti ultrafialové ^ёйга^л/- \ UV-VIS \ Ф шй nabooni лкяшгта И( ORGAn O -- / - detekce v oblasti ultrafiajóv&ja" v i ditelíí é;'část i spísiitrá^ Strana 44 < pcelkového ppčtu 45 stran Xw -1-

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Centrum hygienických laboratoří Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Centrum hygienických laboratoří Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Pracoviště zkušební laboratoře: 1. P1 Hradec Králové Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové 2. P1a Hradec Králové Nezvalova 958, 500 03 Hradec Králové 3. P2 Liberec U Sila 1139, 463 11 Liberec 4. P3 Náchod

Více

RNDr. Pavel Vanoušek Hygienické a ekologické laboratoře Cheb Hradební 16, 350 01 Cheb. SOP 26/05 (ČSN ISO 7393-2, pracovní návod firmy HACH- LANGE)

RNDr. Pavel Vanoušek Hygienické a ekologické laboratoře Cheb Hradební 16, 350 01 Cheb. SOP 26/05 (ČSN ISO 7393-2, pracovní návod firmy HACH- LANGE) List 1 z 7 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. List 1 z 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. 1* Stanovení ph elektrochemicky SOP Z-1a-A (ČSN ISO

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Praha 2 Plzeň Pod Vrchem 51, 312 80 Plzeň 3 Brno Areál Slatina, Tuřanka 115, 627 00 Brno Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 25.4.2012 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 250/2012 ze dne: 25.4.2012

Příloha č.: 1 ze dne: 25.4.2012 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 250/2012 ze dne: 25.4.2012 List 1 z 8 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Aktuální seznam akreditovaných zkoušek. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz

Aktuální seznam akreditovaných zkoušek. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody (ČSN 75 7360) SOP 552 (ČSN EN ISO 7027) SOP 520 (ČSN EN ISO 11905-1) SOP 507 (ČSN ISO 7890-3) SOP 508

Identifikace zkušebního postupu/metody (ČSN 75 7360) SOP 552 (ČSN EN ISO 7027) SOP 520 (ČSN EN ISO 11905-1) SOP 507 (ČSN ISO 7890-3) SOP 508 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Technická univerzita v Liberci Laboratoř chemických sanačních procesů Bendlova 1409/7, 461 17 Liberec

Technická univerzita v Liberci Laboratoř chemických sanačních procesů Bendlova 1409/7, 461 17 Liberec List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Stanovení koliformních bakterií Escherichia coli metodou membránové 2 Stanovení kultivovatelných

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 29.5.2007 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 416/2007 ze dne: 29.5.2007

Příloha č.: 1 ze dne: 29.5.2007 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 416/2007 ze dne: 29.5.2007 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 416/2007 ze dne: 29.5.2007 Akreditovaný subjekt: List 1 z 9, Laboratoř pro vyšetřování potravin Protokoly o zkouškách podepisuje: RNDr. Mojmír Gánoczy vedoucí

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 17.9.2010 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 381/2010 ze dne: 17.9.2010

Příloha č.: 1 ze dne: 17.9.2010 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 381/2010 ze dne: 17.9.2010 List 1 z 7 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Pracoviště Ústí nad Labem Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Jan Šafář,CSc. Mgr. Jiří Čmelík,Ph.D. Ing. Michaela Krejčová Vedoucí zkušební laboratoře Vedoucí

Více

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Zkušební laboratoř Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 ČSN EN ISO 9308-1 ČSN EN ISO 7899-2 ČSN EN ISO 6222 ČSN EN ISO 6222

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Zkušební laboratoř Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 ČSN EN ISO 9308-1 ČSN EN ISO 7899-2 ČSN EN ISO 6222 ČSN EN ISO 6222 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií. Metoda membránových filtrů. 2. Stanovení intestinálních enterokoků.

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 11

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 11 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 11!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k

Více

Ceník laboratorních výkonů platný pro rok 2013

Ceník laboratorních výkonů platný pro rok 2013 Ceník laboratorních výkonů platný pro rok 2013 Společnost spravuje celkem 7 laboratoří, které provádí rozbory pitných, povrchových, podzemních, odpadních vod a analýzy kalů. Centrální laboratoř (dále jen

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice CENÍK tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 3.4.2012 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 199/2012 ze dne: 3.4.2012

Příloha č.: 1 ze dne: 3.4.2012 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 199/2012 ze dne: 3.4.2012 List 1 z 7 Zkoušky: 1 Kultivační průkaz a stanovení mikrobiální kontaminace specifickými a nespecifickými mikroorganismy 2 Stanovení celkového počtu mikroorganismů 3 Stanovení počtu koliformních mikroorganismů

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1246367 Datum vystavení : 7.11.212 Laboratoř : : Radim Opluštil Kontakt : Zákaznický servis : Bezručova 68/36 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění podzemní zdroj povrchový zdroj 1. pach 1. pach 2. chuť 2. chuť 3. ph 3. ph 4. konduktivita při 25 C 4. konduktivita při 25 C 5. barva 5.

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5 ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Laboratoř, pracoviště 3 Mostníkovská 255, 266 41 Beroun telefon: 311 747 165, 311 747 166, fax : 311 621 372 e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz

Více

Protokol o zkoušce č.

Protokol o zkoušce č. True Protokol o zkoušce č. Zakázka Kontakt Adresa : PR1312246 Datum vystavení : 11.4.213 Laboratoř : : Ing. František Rund Kontakt : Zákaznický servis : Klášterní 883 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 4.2.2013 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 84/2013 ze dne: 4.2.2013. List 1 z 8

Příloha č.: 1 ze dne: 4.2.2013 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 84/2013 ze dne: 4.2.2013. List 1 z 8 List 1 z 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Praha Poděbradská 186/56, Areál TESLA, budova U1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín 2 Brno Areál Slatina, budova N, Tuřanka 115, 627 00 Brno 3 Plzeň Pod Vrchem 51,

Více

Protokol o zkoušce. : Zákaznický servis : Zahradní 768. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 464 01 Frýdlant Česká republika : +420 284 081 635

Protokol o zkoušce. : Zákaznický servis : Zahradní 768. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 464 01 Frýdlant Česká republika : +420 284 081 635 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1556676 Datum vystavení : 1.9.215 : Frýdlantská vodárenská společnost, Laboratoř : a.s. : Alena Najvrtová Kontakt : Zákaznický servis : Zahradní 768 Adresa

Více

Protokol o zkoušce. : Zákaznický servis : Zahradní 768. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 464 01 Frýdlant Česká republika : +420 284 081 635

Protokol o zkoušce. : Zákaznický servis : Zahradní 768. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 464 01 Frýdlant Česká republika : +420 284 081 635 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR144888 Datum vystavení : 12.9.214 : Frýdlantská vodárenská společnost, Laboratoř : a.s. : Alena Najvrtová Kontakt : Zákaznický servis : Zahradní 768 Adresa

Více

Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností

Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností Ceník č. 03/2016 Platnost od: 16.12.2015 Účinnost od: 01.01.2016 Tento ceník v plném rozsahu nahrazuje ceník ÚKKV č. 03/2015 z 9.12.2014 Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz

Více

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 United Energy, a.s. Teplárenská č.p.2 434 03 Komořany u Mostu IČO: 273 09 959 DIČ: CZ27309959 AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC

Více

4. Laboratoř kvantometrie Průmyslová 1041, Staré Město, 739 61 Třinec 5A. Laboratoř chemických a fyzikálních analýz

4. Laboratoř kvantometrie Průmyslová 1041, Staré Město, 739 61 Třinec 5A. Laboratoř chemických a fyzikálních analýz Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř vzorkování 2. Laboratoř měření emisí 3. Laboratoř pracovního a životního prostředí 4. Laboratoř kvantometrie Průmyslová 1041, Staré Město, 739 61 Třinec 5A.

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Seznam akreditovaných kvalifikačních kurzů............................

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

. v\. ~~~ CJ,f-/'t() ~ ~ -~

. v\. ~~~ CJ,f-/'t() ~ ~ -~ Pfiloha je nedilnou soucasti Za OlSavkou 290, Sady, 686 01 Uherske Hradiste Pracoviste zkusebni laboratore: 1. Laborator pitnych vod Za OlSavkou 290, Sady, 686 01 Uherske Hradiste Laboratofje zpusobila

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK. (se specifikací flexibilních zkoušek)

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK. (se specifikací flexibilních zkoušek) Pražské vodovody a kanalizace, a.s. útvar kontroly kvality vody 1. strana z 30 Příloha č. 1 k SOP č. MK7 / Flexibilní rozsah akreditace Seznam akreditovaných zkoušek Platí od: 1.5.2015 Příloha č. 1 k SOP

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Věra Polanecká. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, Česká 2555 470 01 Česká Lípa Česká republika

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Věra Polanecká. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, Česká 2555 470 01 Česká Lípa Česká republika S:\Deliverables\Artwork\Accreditation\Signature_Jirak.png Protokol o zkoušce Zakázka : PR1426437 Datum vystavení : 3.5.214 Oprava : 1 Laboratoř : : Věra Polanecká : Zákaznický servis : divize AQUQ : Na

Více

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Zkušební laboratoř analytické chemie Revoluční 84, č.p. 1521, 400 01 Ústí nad Labem SOP-01 (ČSN ISO 10523)

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Zkušební laboratoř analytické chemie Revoluční 84, č.p. 1521, 400 01 Ústí nad Labem SOP-01 (ČSN ISO 10523) List 1 z 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Pracoviště Ústí nad Labem Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR12857 Datum vystavení : 22.3.212 Laboratoř : : Ing. Ludmila Pleštilová Kontakt : Zákaznický servis : V. Vlčka 22 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany,

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE LABTECH s. r. o. je dynamická společnost dlouhodobě se zabývající laboratorními rozbory a zkouškami, prodejem, servisem a aplikační podporou laboratorní instrumentace,

Více

Laboratoř analytické chemie Černošice

Laboratoř analytické chemie Černošice ŘD 019 GEMATEST spol. s r.o. tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od: 1.5.2009 Zkušební laboratoř 1291.2

Více

ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany

ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Praha Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 2 Česká Lípa Bendlova 1687/7, 470 01 Česká Lípa 3 Pardubice V Ráji 906, 530 02 Pardubice List 1 z 36 Kontaktní a odběrová místa 4

Více

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. Protokol o zkoušce vody č.1522/12 Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 22.5.12-12:05 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 22.5.12 / 25.5.12 Typ místa odběru : vodovod Typ rozboru : A3.opakované rozbory Místo

Více

Ing.Radim Salay Chemická laboratoř - Salayová Hřbitovní 1149, 691 02 Velké Bílovice

Ing.Radim Salay Chemická laboratoř - Salayová Hřbitovní 1149, 691 02 Velké Bílovice List 1 z 5 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 001 Stanovení celkového počtu mikroorganismů

Více

NORMY PRO ANALÝZU VODY A PRO CHEMIKÁLIE POUŽÍVANÉ K ÚPRAVĚ VODY

NORMY PRO ANALÝZU VODY A PRO CHEMIKÁLIE POUŽÍVANÉ K ÚPRAVĚ VODY Citace Fremrová L.: Normy pro analýzu vody a pro chemikálie používané k úpravě vody Sborník konference Pitná voda 2010, s. 211-216. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NORMY PRO ANALÝZU

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 10 Zkoušky: 1 Měření skluzavek a dojezdových ČSN EN 71-8, čl.6.7 Hračky úseků skluzavek 2 Zkouška brouzdališť s bočními ČSN EN 71-8, čl.6.10 Hračky stranami, které se nenafukují, statickým zatížením

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : p. Milada Bukačová. : Zákaznický servis : laboratoře

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : p. Milada Bukačová. : Zákaznický servis : laboratoře True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR123949 Datum vystavení Laboratoř : : p. Milada Bukačová Kontakt : Zákaznický servis : laboratoře Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, U Vodárny

Více

Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností

Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností Ceník č. 3/2015 Platnost od: 9.12.2014 Účinnost od: 1.1.2015 Tento ceník v plném rozsahu nahrazuje ceník ÚKKV č. 03/2014 z 18.12.2013 Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a

Více

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242) 1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr) 2 Stanovení prvků metodou (Ag, Al, Be, Bi, Cd, Ce, Co,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od 1. 10. 2013

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od 1. 10. 2013 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Voda pitná (vodné) VaK Břeclav m3 31,75 Voda pitná předaná (Malešovice, Medlov) m3 22,60 Voda odpadní (stočné) m3 37,23 Odpadní vody: Odpadní vody z jímek

Více

centrální laboratoře Sekce Centrální laboratoře zajišťuje veškerou kvalitativní laboratorní kontrolu pro výrobní divize SU. Určitou kapacitu nabízí

centrální laboratoře Sekce Centrální laboratoře zajišťuje veškerou kvalitativní laboratorní kontrolu pro výrobní divize SU. Určitou kapacitu nabízí centrální laboratoře Sekce Centrální laboratoře zajišťuje veškerou kvalitativní laboratorní kontrolu pro výrobní divize SU. Určitou kapacitu nabízí vedení laboratoře externím zákazníkům, zejména v oblasti

Více

ruánooru Rrneotrnčru onoáru Signat፠EA MLA eskf institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,13000 Praha 3 vyďává v souladu s $ 16 zťlkonaě.22l 997 Sb., o technickfch požadavcchna vfrobky' ve zněn pozdějšchpťedpisti

Více

Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009.

Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009. List 1 z 7 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště 1: Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s., Jenečská 146/44, 161 00 Praha Pracoviště 3: organizačná zložka Letná 27, 040 01, Košice, Slovensko

Více

Příloha k Rozhodnutí o částečném zrušení osvědčení o akreditaci Přehled vyjmutých položek a pracovníků:

Příloha k Rozhodnutí o částečném zrušení osvědčení o akreditaci Přehled vyjmutých položek a pracovníků: List 1 z 6 Zkoušky podepisuje: Ing. Vendula Prokorátová Ph.D. Vedoucí sekce chemie (pouze metody 051-262) MVDr. Slávka Musilová Vedoucí sekce mikrobiologie (pouze metody 001-049) Alena Doležalová Zástupce

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Organizátor: Státní zdravotní ústav, Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti internet - http://www.szu.cz/espt Ing.

Více

NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ. Ing. Lenka Fremrová

NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ. Ing. Lenka Fremrová NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ Ing. Lenka Fremrová 1 Technická normalizace v oblasti charakterizace odpadů se v posledních letech zaměřuje na přejímání evropských norem, které byly zpracovány v Evropském

Více

AUTORIZACE K JENORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ

AUTORIZACE K JENORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ Č. j.: Vyřizuje Praha dne 422/ENV/15 Ing. Bodzáš 21. 1. 2015 ROZHODNUTÍ Ministerstvo životního prostředí (dále jen ministerstvo ), orgán státní správy příslušný podle ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 201/2012

Více

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich. Protokol o kontrole

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich. Protokol o kontrole '7 tjl/ld 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Protokol o kontrole PSe 338 Ob.'. í S/,c1tOJ ~ / c>, 1 ;/fl ft) IY'CU

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

Státní veterinární ústav Praha Zkušební laboratoř hygieny potravin a krmiv Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 Lysolaje

Státní veterinární ústav Praha Zkušební laboratoř hygieny potravin a krmiv Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 Lysolaje List 1 z 5 Protokoly o zkouškách podepisuje: Zkoušky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MVDr. Jan Kučera vedoucí ZLHPK (1 47) MVDr. Stanislava Herčíková zástupce vedoucího ZLHPK (1 40, 44 47) MVDr. Ivana Chytilová

Více

Kontrola kvality vod z pohledu Zdravotního ústavu ÚL. Pavel Bernáth

Kontrola kvality vod z pohledu Zdravotního ústavu ÚL. Pavel Bernáth Kontrola kvality vod z pohledu Zdravotního ústavu ÚL Pavel Bernáth Sloučení zdravotních ústavů -Čechy 1. 6. 2012 ZÚ Hradec Králové ZÚ Pardubice ZÚ Liberec ZÚ Karlovy Vary Zdravotní ústav Ústí nad Labem

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii GEMATEST spol. s r.o. CENÍK Laboratoř analytické chemie Černošice tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

Příloha č. 3 Specifikace rozsahu akreditace zkušební laboratoře

Příloha č. 3 Specifikace rozsahu akreditace zkušební laboratoře Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace

Více

AQUATEST a.s. Chemické laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 1.1.2010

AQUATEST a.s. Chemické laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 1.1.2010 Č.j.: 10OO80010001 AQUATEST a.s. Chemické laboratoře Ceník základních služeb Základní ceny aktualizované k 1.1.2010 K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. Zkušební laboratoř

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. zhodnocení vývoje chemismu vody v povodí Nisy podle hydrologických a chemických

Více

Zkušební laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 1.5.2015

Zkušební laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 1.5.2015 Č.j.: 15OO8001006 AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře Ceník základních služeb Základní ceny aktualizované k 1.5.2015 K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. Zkušební laboratoř

Více

MVDr. Pavel MIKULÁŠ MVDr. Pavel Mikuláš, Laboratoř pro vyšetřování potravin Sokolova 1b, 619 00Brno

MVDr. Pavel MIKULÁŠ MVDr. Pavel Mikuláš, Laboratoř pro vyšetřování potravin Sokolova 1b, 619 00Brno Pracoviště zkušební laboratoře: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam

Více

Výpis. Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 7

Výpis. Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 7 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 7!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. IONOSEP v analýze vody Kapilární isotachoforesa nebo její kombinace se zónovou elektroforesou je svými vlastnostmi velmi

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

SGS Czech Republic, s.r.o. Zkušební laboratoř U Trati 42, 100 00, Praha 10

SGS Czech Republic, s.r.o. Zkušební laboratoř U Trati 42, 100 00, Praha 10 Příloha je nedílnou součástí Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř Praha U Trati 42, Praha 10, 100 00 2. Laboratoř Kolín Ovčárecká 314, Kolín V, 280 00 3. Mobilní laboratoř U Trati 42, Praha 10,

Více

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě HYDROPROJEKT CZ a.s. Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě Ing. Lenka Fremrová 1 Technické komise CEN a ISO působící ve vodním hospodářství

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

143/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

143/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 143/2012 Sb. - poslední stav textu 143/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března 2012 o postupu pro určování znečištění

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

Personální monitoring ovzduší u dětí v projektu TAČR 02020944. Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny, první poznatky.

Personální monitoring ovzduší u dětí v projektu TAČR 02020944. Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny, první poznatky. Personální monitoring ovzduší u dětí v projektu TAČR 02020944 Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny, první poznatky. M. Smudková, P. Ryšlavá STUŽ 5.2.2013 Úvod do personálního

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne...2015,

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne...2015, II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne...2015, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech

Více

Ministerstvo vnitra České republiky GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Chemická laboratoř Na Lužci 204, Lázně Bohdaneč, PSČ 533 41

Ministerstvo vnitra České republiky GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Chemická laboratoř Na Lužci 204, Lázně Bohdaneč, PSČ 533 41 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště B: MV GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Chemická laboratoř, Na Lužci 204, Lázně Bohdaneč, PSČ 533 41 2. Pracoviště M: MV GŘ HZS ČR, Institut ochrany

Více

AQUATEST a.s. Chemické laboratoře. Ceník základních sluţeb. Základní ceny aktualizované k 1.1.2011

AQUATEST a.s. Chemické laboratoře. Ceník základních sluţeb. Základní ceny aktualizované k 1.1.2011 Č.j.: 11OO8001000001 AQUATEST a.s. Chemické laboratoře Ceník základních sluţeb Základní ceny aktualizované k 1.1.2011 K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. Zkušební laboratoř

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Projekt Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ. (reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259)

Projekt Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ. (reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259) Projekt Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ (reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259) SZÚ úspěšně dokončil projekt Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie

Více

Ceník laboratorních prací LB MINERALS, s.r.o.

Ceník laboratorních prací LB MINERALS, s.r.o. Strana: 1 / 10 Vypracoval: VMJ Ing. Jitka Soukupová Přezkoumal: vedoucí laboratoří VJ a ved. centrální laboratoře Ing. Jana Rozsypalová Schválil: ŘS Ing. Ladislav Matoušek Datum schválení: 28. 03. 2012

Více

:J.. NAAOCf'''' """AČ" "'""".0 ú\cy.o

:J.. NAAOCf'''' AČ '.0 ú\cy.o List 1 z 24 Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Jitka Sosnovcová vedoucí Centra laboratorních činností (všechny protokoly) RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. zástupce vedoucího Centra laboratorních činností

Více

CENTRÁLNÍ LABORATOŘE SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A. S.

CENTRÁLNÍ LABORATOŘE SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A. S. CENTRÁLNÍ LABORATOŘE SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A. S. Sekce Centrální laboratoře zajišťuje veškerou kvalitativní laboratorní kontrolu pro výrobní divize SU, a.s. Určitou kapacitu nabízí vedení

Více

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: Ing. Václav Šťastný, Ing. Věra Jelínková, Ing. Filip Wanner Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: možnosti reakce na klimatické a legislativní změny Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Více

Zpráva z praxe AQUATEST. Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04)

Zpráva z praxe AQUATEST. Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04) Zpráva z praxe AQUATEST Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04) ÚVOD Na praxi jsem byla na Barrandově v Aquatestu od 16.6.2004 do 29.6.2004. Laboratoře Aquatestu se zabývají především rozbory všech druhů

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) ČERVEN 2013 zak. č. 001-13 1 leden

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

Radioimunologická analýza

Radioimunologická analýza Radioimunologická analýza Reakce antigenu (nefyziologické látky kterou stanovujeme, AG) v biologickém materiálu s protilátkou (antibody, AB), kterou vytváří organismus. AB + AG AB-AG Imunochemická specifita

Více

BROMIČNANY V PITNÉ VODĚ

BROMIČNANY V PITNÉ VODĚ BROMIČNANY V PITNÉ VODĚ Ing. Radka Hušková, Ing. Hana Tomešová Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Útvar kontroly kvality vody email: radka.huskova@pvk.cz ; hana.tomesova@pvk.cz Bromičnany jsou jedním

Více

Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty )

Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty ) Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty ) Konzultační den 20.6.2006 Ing. I. Peterová, SZÚ Praha Ing. I. Černý, Peal s.r.o. Praha Vyhláška č. 252/2004 Sb. + vyhl. 187/2005 Sb. hygienické

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2013 Legislativa

Více

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 2.4.2013

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Ceník základních služeb. Základní ceny aktualizované k 2.4.2013 Č.j.: 13OO8001000005 AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře Ceník základních služeb Základní ceny aktualizované k 2.4.2013 K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. Zkušební laboratoř

Více

HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY

HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY Společnost Hach má více než 60 letou historii věnovanou vyvíjení a balení vysoce kvalitních reagencií pro analýzu vody. Rozumíme vašim aplikacím a vyvíjíme naše reagencie

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR145862 Datum vystavení : 23.1.214 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena o cílové ukazatele.

Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena o cílové ukazatele. Pokyny pro účastníky PT4LAB/VZ/VO/2015 Vzorkování odpadní vody OZNAČENÍ: MATRICE: PT4LAB/VZ/VO/2015 Vzorkování odpadní vody Pilotní projekt Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Tisková konference k ukončení projektu:

Tisková konference k ukončení projektu: Tisková konference k ukončení projektu: MODERNIZACE A VYBAVENÍ NRL PRO VÝROBKY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI A PRO VÝROBKY PRO DĚTI DO 3 LET Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1541229 Datum vystavení : 3.7.215 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více