Vážení spoluobčané, 02/2014. z obsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, 02/2014. z obsahu"

Transkript

1 02/2014 z obsahu z radnice str. 2-5 ze zasedání ZM pečovatelská služba bioodpad škola a školka str. 5-9 finanční gramotnost čas proměn titul bio olympiáda dřevíčková dílna v MŠ exkurze do mlýna kouzelná noc v MŠ návštěva policie karneval v MŠ kultura str svátky Labe 2014 čtenář roku dětský karneval muzeum noc s Andersenem Traken policie informuje str. 15 spolky a organizace kynologický klub sport str sezóna začala TJ Sokol společenská rubrika str vítání občánků historie str. 19 inzerce str setkání Týnců str. 20 Vážení spoluobčané, po mírné zimě k nám letos zavítalo jaro opravdu brzy. Příroda nám nyní vyvrací starou pranostiku, která praví, že v březnu za kamna vlezem a v dubnu ještě tam budem. S jarem jsou spojeny Velikonoce, spadající bezesporu do tohoto krásného období. Jaro si vždy spojujeme s životem. Probouzející příroda nám dává najevo svou krásu svými pestrými barvami, smysluplnou vůní, slunečními paprsky, prohřátým vzduchem. I když peněz v této době není nazbyt, chceme, aby naše město bylo příjemným místem k životu. K tomu mohou pomoci i zdánlivé maličkosti, hlavně větší ohleduplnost k prostředí, v němž žijeme. Snažíme se pečovat o zeleň a pravidelně uklízet. Bohužel najdou se i nenechavci a vandalové, kteří květiny a keře odcizí či zničí. Práce našich zaměstnanců, kteří se autor foto Lucie Hrončeková snaží starat o naše prostředí, pak přichází vniveč. 23. a 24. května se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Udivilo mě, kolik stran a hnutí usiluje o účast v těchto volbách. V Česku se bude volit 21 poslanců, což je oproti minulým volbám o jednoho méně. Je to na základě Lisabonské smlouvy, díky níž je celkový počet poslanců snížen na 751. Věřme, že nově zvolení zástupci budou důstojnými reprezentanty naší země. Měli by mít v sobě dosti patriotismu a snažit se prosazovat naše zájmy proti lobingu velkých organizací. Je to nelehká úloha a zatím si myslím, že i dosti idealistická. Je třeba proto volit tak, aby se tato idea stala skutkem. Nyní se přesunu k naší akci největší. Tou je stavba kanalizace. 23. února tomu byl rok od začátku této stavby. V současné době jsme již za její polovinou a z celkových 26

2 z radnice kilometrů máme postaveno 15 kilometrů. Stavba se nyní pomalu přesouvá do centra města. Zbývá poslední velká uzavírka silnice III/3279 ulice Krále Jiřího. Město jedná s Krajskou správou a údržbou silnic o změně povrchu této vozovky po uložení kanalizačního potrubí. Navrhujeme až po hranici Městské památkové zóny asfaltový povrch. Vše je ovšem otázkou financí. V obci Vinařice je již kanalizace kompletně hotova, zbývají dokončit povrchy. Město se snaží, aby proběhlo předčasné užívání stavby v termínu a bez problémů. Poté pak nebude již nic bránit zprovoznění a vlastnímu napojení kanalizace. Všechny informace jsme se Vám snažili předat pomocí letáku. V obci Lžovice je již kanalizace také hotova. Zbývá pouze zhotovit přivaděč a vodovodní přípojku pro čistírnu odpadních vod. Poté již také nebude nic bránit tomu, aby se obyvatelé Lžovic mohli napojit. V sobotu proběhne každoroční akce Svátky Labe. Při této příležitosti bychom chtěli uspořádat na čistírně odpadních vod den otevřených dveří pro veřejnost, včetně malé výstavy,jak probíhala její výstavba. Další akcí, která se pomalu rozbíhá, je Revitalizace mrtvého ramene Labe. Výběrové řízení je u konce a nyní stojíme již před podpisem smlouvy se zhotovitelskou firmou. Celá realizace akce bude časově velmi náročná. Doufejme, že se vše podaří a v příštím vydání zpravodaje Vás budu informovat o prvních pracech. Město má i příslib získání dotace na kamerový systém. Administrace tohoto projektu je ovšem velmi náročná a bude pro nás zatěžující. Kamery by měly sloužit nejen k prevenci kriminality, ale i jako dohlížecí systém v případě nehod, pohřešovaných osob apod. Techničtí pracovníci města pracují nyní na obnově letního parketu Ostrov, kde se snažíme opravit kuchyň a vinárnu. Dále opravíme i zastaralou elektroinstalaci. Na tuto sezónu by měl být již kulturní areál připraven. Dále plánujeme zateplení nájemního domu ve Výmolu. Je toho hodně, co máme v plánu. Snad se nám vše podaří k Vaší spokojenosti. Bc. Dušan Žmolil starosta města Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.2/2014 z veřejného jednání ZM Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 24. února 2014 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Smlouva o poskytování právních služeb 7. Žádost o pronájem letního parketu Ostrov - Zelená pauza 8. Žádost o pronájem letního parketu Ostrov Týnecký mazec 9. Setkání Týnců v Týnci nad Sázavou 2014 informace 10. VODOS s.r.o. informace o novele zákona č. 274/2001Sb., informace o stavu hydroglobu 11. Návrh Smlouvy o připojení nového odběrného místa lokalita ulice Sadová 12. Schválení nových stanov Svazku obcí Týnecko 13. Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 731/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem 14. Schválení podání žádosti o dotaci na městský kamerový systém pořízení 15. Návrh na vyřazení hmotného a nehmotného movitého majetku 16. Studie proveditelnosti vodovodního a plynového řadu v části ulice Pobřežní 17. Vyhlášení veřejného finančního příspěvku pro organizace na rok Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok Účetní závěrka ZŠ Týnec nad Labem za rok Rozpis závazného ukazatele na rok 2014 ZŠ Týnec nad Labem 21. Finanční vypořádání SR a inventarizace MŠ Týnec nad Labem za rok Účetní závěrka MŠ Týnec nad Labem za rok Rozpis závazného ukazatele na rok 2014 MŠ Týnec nad Labem 24. Kontrolní řád Města Týnce nad Labem 25. Jmenování Kontrolní komise příspěvkových organizací 26. Směrnice o zadávání veřejných zakázek 27. Informace k přidělení OLH Městským úřadem Kolín 28. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti na rok Obecně závazná vyhláška místní poplatky 30. Rozpočtové opatření 1/2014 2

3 z radnice 31. Diskuse zastupitelstva 32. Diskuse veřejnosti 33. Závěr Více z veřejného zasedání najdete na stránkách nebo na úřední desce města. Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.3/2014 z veřejného jednání ZM Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 24. března 2014 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Návrh smlouvy provozně souvisejících celků s VAK Pardubice a.s. 6. Informace o stavbě kanalizace 7. Informace o Revitalizaci mrtvého ramene Labe 8. Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení 9. Základní škola Týnec nad Labem schválení převodu kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu 10. Schválení příspěvku na činnost organizacím a spolkům na rok Návrh smlouvy o dílo na zhotovení průkazu energetické náročnosti budov 12. Chodník a cyklostezka lokalita Bambousek nabídka na projekční, geodetické a administrativní práce 13. Podání žádosti z OPŽP - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů 14. Nákup komunálního vozidla Multicar a Avia Furgon 15. Plán kontrol Kontrolního výboru na rok Diskuse zastupitelstva 17. Diskuse veřejnosti Více z veřejného zasedání najdete na stránkách nebo na úřední desce města. Schůzka na pečovatelské službě Dne 27.března 2014 se v prostorách místní pečovatelské služby uskutečnila schůzka důchodců a sociálních pracovnic, paní Ruskové z MěÚ Kolín a paní Mgr. Dobiášové z Poděbrad. Účelem této schůzky byla diskuze o tom, co se nám líbí a co by bylo potřeba zlepšit.nejdříve každý řekl něco o sobě, vztahu k městu i službám. Všichni velice chválili pracovnice zdejší pečovatelské služby, jejich vlídnost a ochotu pomáhat seniorům a že by bylo dobré, kdyby zde celoročně byly pečovatelky tři. Byl také vznesen návrh, kdyby se našel někdo, kdo by byl ochoten na zavolání odvézt v případě potřeby seniora, který nikoho nemá, do nemocnice, a to večer nebo o víkendu. Také bylo připomenuto, že na Městském úřadě v Týnci nad Labem je sociální pracovnice paní Marková, na kterou se může kdokoli obrátit a požádat o radu, protože to většina lidí neví.to jsou asi nejdůležitější věci, i když se diskutovalo mnohem více. Bylo to příjemné posezení a našim pečovatelkám děkujeme za jejich nelehkou práci a pomoc ve prospěch občanům, kteří to potřebují. Věra Moravcová /seniorka/ Týnec nad Labem 3

4 z radnice 4

5 z radnice, škola a školka KOMPLETNOST ZPĚTNĚ ODEBÍRANÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ (Elektrowin a.s., skupiny elektrozařízení 1 velké domácí spotřebiče, 2 malé domácí spotřebiče a 6 elektrické nářadí) Zpětně odebírané elektrozařízení elektrozařízení určené pro použití v domácnosti od občanů i podnikatelů. Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem teprve předáním osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou specializované recyklační firmy. ROZHODOVACÍ PROCES JE PŘEBÍRANÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ KOMPLETNÍ? Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) Tepelné elektrozařízení Mechanické a tepelné elektrozařízení Elektrozařízení k chlazení a mrazení Jiné je elektrozařízení, které využívá indukci, mikrovlny PŘÍKLADY: PŘÍKLADY: PŘÍKLADY: PŘÍKLADY: PŘÍKLADY: odstředivky prádla, ventilátory, vysavače, mixéry, odšťavovače, mlýnky, ventilátory, šicí stroje, vrtačky, brusky, pily, zahr. sekačky, vibrační brusky, hoblíky, frézky, bourací kladiva, tlak.myčky a další. sporáky, vest. trouby, varné plotny a desky, žehličky, fritovací hrnce, varné konvice, el. pájky, zařízení na svařování plastů a další. pračky, myčky, sušičky, vysoušeče vlasů, kulmy na vlasy, teplovzdušné ventilátory, horkovzdušné páječky a další. všechny druhy chladicí a mrazicí techniky mikrovlnné trouby, indukční plotny, nerotační holicí strojky, svařovací přístroje a další. ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ZÁKLADNÍ KOMPONENTY hnací část hnaná část nosná konstrukce hnací část hnaná část nosná konstrukce hnací část hnaná část nosná konstrukce hnací část hnaná část nosná konstrukce hnací část hnaná část nosná konstrukce Motor Buben, Skříň, plášť odstředivky, spotřebiče převodovka mal. spotřebičů a el. nářadí Topná tělesa / topné články Trouba na pečení, varné plotny. fritovací nádoba Skříň, plášť spotřebiče Motor, topné články Buben pračky / sušičky, hlavní čerpadlo myčky Skříň, plášť spotřebiče Motor kompresor Chladicí okruh Skříň, plášť spotřebiče Indukční Varná deska Skříň, plášť cívky / tělesa, spotřebiče mikrovlnné zdroje, elektromagnety Obsahuje elektrozařízení, které odevzdává občan ve vašem sběrném dvoře, všechny uvedené komponenty? Jedná se o zpětně odebírané elektrozařízení, předejte kolektivnímu sytému Elektrowin ANO NE Jedná se o odpad, kolektivní systém Elektrowin tento elektroodpad nepřebírá Finanční gramotnost Na druhém stupni během jednoho dne proběhly přednášky o finanční gramotnosti. V jednotlivých ročnících se probírala různá témata. V 6. a 7. ročníku nám přednášející vysvětlila, jak správně vytvořit rodinný rozpočet, abychom se zbytečně svou finanční negramotností nedostali do dluhů. Dozvěděli jsme se, že je dobré mít finanční rezervu alespoň 2 platů, nebo abychom spořili 20% ze všeho, co dostaneme, ať už je to kapesné nebo výplata u rodičů. V 8. a 9. třídě přednášející hovořil o rodinných investicích. Porovnával různá spoření i půjčky a na příkladech se snažil vysvětlit, která spoření nebo půjčky jsou pro nás nejvýhodnější. Čas proměn 7. třída Jako každý rok za námi do školy přijela paní Alena Blažková z firmy Johnson and Johnson. Společně jsme si povídaly o tom, jak se postupně naše tělo mění a vyvíjí. Důležitou roli v naší proměně hraje strava a pohyb. Abychom si lépe představily, co se v našem těle od 11let děje, pustila nám přednášející video s touto problematikou.nakonec zbyl čas i na naše otázky.celá hodina nás bavila, byla zajímavá, neboť paní Blažková je velmi sympatická a milá žena, která v mnohých případech supluje naši,,mámu. dívky 6. tříd 5

6 škola a školka Naše škola získala titul Škola trvale udržitelného rozvoje Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Středočeským krajem v rámci projektu Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti managementu udržitelného rozvoje ve školách regionu vyhlásil I. ročník soutěže Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje na období Soutěž je vyhlašována pod záštitou PaedDr. Milana Němce, náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu. Školy, které se chtěly zúčastnit této soutěže, musely vyplnit dotazník. Otázky byly zaměřené na aktivity v oblasti EVVO, které ve škole byly plněny. Dotazník musel být odeslán k posouzení porotě. Vyhodnocení této soutěže proběhlo na setkání koordinátorů EVVO v Praze dne O letošních aktivitách v oblasti EVVO se můžete dočíst na webových stránkách školy: zstynecnl.cz, v části: Ekologie ve škole. Koordinátorka EVVO L. Hrnčířová Naši žáci byli i letos úspěšní v okresním kole Bio olympiády Zaměření tohoto roku v Bio olympiádě bylo Světlo a barvy. Žáci, kteří se připravovali na tuto soutěž, se učili například o barevném spektru, fotosyntéze, fotonastii, fototropismu, změně barvy listů na podzim, výstražném zbarvení, barvoměně, složeném a komorovém oku, krevních barvivech, barvách nerostů a podobně. Okresní kolo Bio olympiády kategorie C proběhlo 26. března v Kolíně, kde oba naši žáci opravdu zazářili. S touto soutěží již mají zkušenosti z minulých let. Pavel Kučera z 9.třídy opět vyhrál tuto soutěž. Tentokrát se skutečně velkým náskokem. Alžběta Kudličková z 8.A obsadila 2. místo. Oba naši žáci se zúčastní krajského kola Bio olympiády v květnu. V mladší kategorii se zúčastnili 2 žáci ze 6. třídy, kteří s touto soutěží ještě neměli žádné zkušenosti. Přesto jejich umístění bylo pěkné. Marek Vondra byl na 6. místě a Jiří Kostelecký na 7. místě. Děkuji všem zúčastněným žákům za velmi dobrou reprezentaci školy. L. Hrnčířová 6

7 škola a školka Dřevíčková dílna v MŠ Dne 25.března přijela do naší MŠ Dřevíčková dílna. Před samotným opracováním dřevěných polotovarů nás pán z dílny seznámil s různými nástroji a náčiním, které se na dřevo používá. Zdůraznil nebezpečí při práci s některými nástroji. Po krátké přednášce jsme mohli začít samostatně dotvářet svoji dřevěnou hračku. Dekorativně dozdobenou hračku jsme vypustili na připravenou dřevěnou dráhu. Kdo pracoval přesně, výrobek mu dojel nejdále. Dílnu jsme si užili, jelikož to pro nás byla práce s netradičním materiálem. Exkurze do mlýna V našem mlýně nestraší!mohli jsme se o tom přesvědčit na vlastní oči 1.dubna,kdy jsme se šli podívat,jak se mele mouka.a nejen že jsme viděli,ale i slyšeli stroje,které mouku melou.také jsme pozorovali trubky,kterými namletá mouka cestuje do pytlů.sledovali jsme stroj,který bral pytle a plnil je moukou. Naplněný pytel jel dlouhou cestou po páse a jiný stroj ho přendal na paletu.měli jsme možnost podívat se na zbytky,které vzniknou při výrobě mouky a dozvědět se,co se s nimi dělá. Když jsme mlýn opouštěli,nebyli jsme obohaceni jen o zajímavý zážitek,ale také o mouku,kterou jsme si oprašovali z bot a oblečení. 7

8 škola a školka Kouzelná noc v MŠ Všechny Včeličky -nejstarší děti naší MŠ,čekala dne 28.března zkouška odvahy!přečkat ve školce bez rodičů celou noc!pokud jsme chtěli získat poklad,museli jsme se vydat po stopách zlého černokněžníka a plnit jeho záludné úkoly.poklad se nám nakonec podařilo najít,ale na neštěstí byl zamčený a klíč nikde.před dalším pátrání po klíči jsme se museli posilnit.využili jsem krásného počasí a vychutnávali jsme si na ohýnku opečené špekáčky s chlebem v posezení na zahradě.následovala cestička odvahy v MŠ.Klíč od pokladu přinesla poslední dvojice dětí.hurá,to jsme si oddechli.o poklad jsme se spravedlivě podělili a ráno si ho odnesli domů. Návštěva policie Celý týden jsme si povídali o dopravě, dopravních značkách a našich ochráncích - policii. Přestože se nám hry líbily, stále nám však něco chybělo. Neuměli jsem si představit, jak to vlastně na policejní služebně vypadá, a tak jsme si domluvili návštěvu. Ve čtvrtek 20.března jsme se v dopoledních hodinách vypravili na policejní služebnu. Byl to veliký zážitek pro všechny. Vyzkoušely jsme pobyt v cele předběžného zadržení, pouta na rukou, těžkou neprůstřelnou vestu, paní policistka provedla test hladiny alkoholu v krvi některým dětem a paním učitelkám. Poutavé vyprávění policistů přimělo i tak malé děti k diskuzi o poslání a práci policie. Největší nadšení vyvolala prohlídka služebního vozu, blikání a houkání sirény a dorozumívání přes služební vysílačku. 8

9 škola a školka, kultura Karneval v MŠ Všichni jsme se těšili na středu 26.února,někteří nemohli ani dospat.už od ranních hodin jsme byli překvapeni a netušili,kolik fantazie se v rodičích a dětech při výrobě masek skrývá.některé masky se musely dokonce při vstupu do tříd poodhalit,abychom nepřijali cizí děti.po úvodní pohádce Boudo budko,ve které předvedly své herecké umění všechny učitelky,následoval maškarní tanec všech zúčastněných.karneval jsme ukončili občerstvením formou švédských stolů!. Všem maskám moc chutnalo! Svátky Labe 2014 Svátky jsou mezinárodní, státní, pohyblivé, náboženské, pohanské, jmenné, vlastní svátek už dnes mají psi i kočky. Sváteční může být nálada, oběd, smoking, šaty, přání, koláčky i ubrus. A Svátky se blíží, ale na smoking nechte klidně prášit dál. Zveme vás na Svátky Labe Zvykli jsme si, že jim připadá první červnový víkend. Letos je ale všechno jinak, v zimě je jaro a na jaře je léto, takže první červnová sobota letos připadá už na 31. května. Některé tradice ale stojí za to dodržovat, a proto se můžete těšit na 5. ročník Závodů dračích lodí, na Dětský den i na Rybářské tření. Letošní zima vodáckému tréninku přála, takže očekáváme špičkové sportovní výkony. Na vlnách se utkají posádky 20 pádelníků o zápis na putovní pádlo, a především o významný titul. Svátky Labe ale zdaleka nejsou jen závody. Město Týnec nad Labem, Marina Týnec a místní rybáři připravují bohatý doprovodný program Dětský den se spoustou her a atrakcí na zemi i vysoko ve větvích, projížďky na koních, na pramicích, kajacích nebo motorových člunech, střílet se bude ze vzduchovek a z luků, nakoupit budete moct na trhu s regionálními produkty a večer bude patřit živé hudbě. O občerstvení se starají rybáři, kteří pro ten den ze svých miláčků nadělají výborné pochoutky. I ten nejbohatší program a nejvoňavější jídlo ale tvoří jenom polovinu příjemných oslav. Tu druhou dělají návštěvníci, diváci a účastníci. Bez vás bychom slavit nemohli. Proto se těšíme na všechny skalní příznivce, stejně jako na nové tváře. V Marině Týnec, v Týnci nad Labem, v sobotu 31. května a v plné síle. Máte-li zájem přihlásit posádku do závodu, je nejvyšší čas. Přihlášky nebo dotazy posílejte na mail outdoored.cz nebo volejte na telefonní číslo Za pořadatele Outdoored, Jana Ryantová 9

10 kultura Čtenář roku městské knihovny Karla Hampla Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky pokračuje i v letošním roce v tradici oceňování nejlepších čtenářů veřejných knihoven. V průběhu propagační kampaně Březen - měsíc čtenářů knihovny pravidelně každý rok hledají své nejlepší čtenáře,aby je vyhlásily jako Čtenáře roku. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. V roce 2014 budou knihovny vybírat své čtenářské rodiny-tj.rodiny, které často navštěvují knihovnu-její samostatní členové nebo společně celá rodina,rodina se ráda účastní aktivit své knihovny, alespoň jednou měsíčně si vypůjčí knihy domů. Proto i já jsem se do tohoto projektu ráda zapojila a již podruhé slavnostně vyhlásila své nejlepší čtenáře. V loňském roce jsem vybrala tři nejlepší z Vás a tento rok se přidala k nápadu se orientovat na rodinu,která navštěvuje naší knihovnu nejčastěji.čtenářskou rodinou se stala rodina Šrankových - maminka Jitka, dcera Terezka /která navštěvuje 2.stupeň a syn David - z 1.stupně zdejší Základní školy/. Za účasti starosta města Týnce nad Labem bc. Dušana Žmolila jsme předali této rodině upomínkové předměty města, knihu Týnce nad Labem a v příjemném prostředí knihovny poseděli a popovídali si o nových knížkách, zajímavostech a aktivitách knihovny. Přeji si, aby knihovnu navštěvovalo více a více spokojených čtenářů, kteří se zde budou cítit příjemně a spokojeně nejen mezi knížkami. Lucie Flachbartová /městská knihovnice/ foto Lucie Flachbartová inzerce Jsme realitní kancelář na Vaší straně Působíme na trhu nemovitostí přeš 10 let Jsme z Týnce nad Labem a Kolína Prodáme i vaší nemovitost za nejlepší cenu Tel

11 kultura Dětský karneval Město Týnec nad Labem uspořádalo pro všechny kluky a holky bez rozdílu věku karneval,který se konal 29.března 2014 ve sportovní hale. Program byl velice pestrý.o zábavu se postarala agentura FunAktivity, zkušený tým s dlouholetou praxí. Mezi jejich priority patří rozdávání zábavy a radosti dětem a všem věkovým kategoriím.programem provázel klaun Cucíno.Na žádném karnevale nemůže chybět muzika a tanec s ní spojený, klubové tance, ale i mnoho tanečních disciplín a soutěží, které známe z rodinných dovolených. Nechyběly ani vtipné estrády, kouzelnické vystoupení a velký plyšový maskot zajíc. Zkušený animátor dokázal pobavit skutečně všechny. Děti měly dále k dispozici skákací hrad a mohly se nechat vyfotit od profesionálního fotografa a odnést si památku na karnevalový den.velkou a velice oblíbenou atrakcí bylo i malování na obličej od velice šikovné malířky,která dětem splnila každé přání a malovala jim na tvář skutečná umělecká díla Po celou dobu programu bylo zajištěno občerstvení pro všechny, děti dostávaly dárky v podobě dětských časopisů, bonbónů a na závěr jim klaun modeloval z balónků různá zvířátka, která si mohly od něj odnést jako milou pozornost. Tímto bych ráda poděkovala městu Týnec nad Labem, Fotu Vidrna, malířce Haničce Kvasilové, FunAktivity a těm, kteří se na akci podíleli. Myslím si, že se tato akce skutečně povedla a byla výjimečná nejen pro děti, které měly možnost být alespoň na chvíli někým nebo něčím jiným,ale i pro dospělé, kteří si mohli připadat jako v pohádkové říši. Lucie Flachbartová /městská knihovnice/ 11

12 kultura 12

13 kultura Muzeum hlásí Muzeum Města Týnce nad Labem řízené Místní akční skupinou Zálabí se připravuje na turistickou sezónu. Dary se rozšiřují naše sbírky. Vedle základní výstavy, která je věnována historii Týnce nad Labem a okolí,muzeum připravuje několik tématických výstav. V letošním roce se muzeum hodlá věnovat ve spolupráci s Marinou Týnec nad Labem Labi.Zřejmě muzeum k akci otvírání Labe připraví tématickou výstavu věnovanou historii dopravy po Labi od středověku, kdy k nám přišly rody Mensinger, Heisinger a Specinger a splavovaly dřevo v pramenech labských do Německa i do Nizozemí. Objeví se tu kompletní fotografická dokumentace výstavby akce splavnění Labe,doprava uhlí do elektrárny ve Chvaleticích,nakládání lodi na plošině Ro-Ro a lodi opravované v docích Chvaletice. Bude ukázán vodácký sport na Labi i se závody startujícími od týneckého mlýna a ukážeme i sport u Labe u tenisového dvorce a říční lázně Paloučka.Další tématická výstava by měla být věnována historii týneckého sportu se zaměřením i na tenis,který v letošním roce slaví své založení v Čechách. Ukázána bude však celá historie týnecké tělovýchovy a sportu od samého počátku v roce 1892.Toho roku vznikl v Týnci nad Labem Sokol,který se stal iniciací pro vznik sokolských jednot v okolních vsích. Se vzrůstajícím zájmem o sporty vznikala potřeba založit organizaci věnující se sportům a tak v roce 1919 vznikl SK a Sokol se rozdělil na Sokol,DTJ a Orel. Týnec žil tělovýchovou a sportem a tak není divu,že ve třicátých letech obdržel na celostátní výstavě v Pardubicích zvláštní diplom za rozvoj tělovýchovy.za Protektorátu Böhmen und Mähren tělovýchova a sport prožívaly v Týnci těžké chvíle,ale přežily.a hned v roce 1945 došlo k obnově.v roce 1948 došlo ke sloučení všech tělovýchovných a sportovních organizací u nás. Pak následovaly roky úspěšné i méně úspěšné a i významné úspěchy. Přišly školní úspěchy,výstavba sportovní haly a sportovního hřiště. Je co vystavovat.mimo pozornost muzea ani nezůstanou týnecká kultura,občanská sdružení,týnecký Slavín.Je to hodně témat a je z čeho vybírat.bude probíhat turistická sezóna a v rychlé a intenzivní práci změny tématických výstav než se nadějeme bude tu Advent, s ním Adventní výstava a zimní Týnec a bude konec roku. Navštivte nás v turistické sezóně i vy,vždyť v Týnci nad Labem a okolí je mnoho příznivců historie a muzea. Muzeum Pohádková noc s Andersenem v knihovně Karla Hampla V pátek 4.dubna 2014 proběhl v pořadí již čtrnáctý ročník k podpoře dětského čtenářství,kterou pořádá klub knihoven ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR- Noc s Andersenem.14.ročníku se zúčastnilo dětí a dospělých celkem v 1397 místech naší planety,v 16 zemích světa. Noc s Andersenem spojuje zdravé děti a děti s postižením, s vyznáním i bez, děti z knihoven, škol, dětských domovů, rodinných týmů, domácích škol, komunitních míst, skautských i pionýrských kluboven, rodinných center, azylových domů, dětí bez rozdílů pleti Krom tradičních účastníků z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Polska letos přibyly i děti z africké Keni, Austrálie, Řecka, USA, Španělska,Velké Británie, Bulharska, Francie, Slovinska, Chorvatska, Švýcarska, Německa, Dánska Můžeme se radovat z toho, že knížky dokážou propojit děti na celém světě, vždyť kdo by pomyslel, že stejná kniha se může číst v jednu chvíli u nás i v zámoří. A nám, účastníkům Noci s Andersenem, se to podařilo! Tento rok jsem chtěla odměnit děti,které navštěvují knihovnu Karla Hampla pravidelně, proto jsem uspořádala pohádkovou noc právě pro ně. V knihovně se nás sešlo 24. Děti se sešly ve věku předškolním až po žáky 7.třídy, navečer dorazily do knihovny, vybalily si spacáky a potřebné věci k nocování a hned se s radostí zapojily do připravené zábavy. Malovaly, hrály různé zajímavé hry. Poté následovalo čtení a povídání o Noci s Andersenem. Mezitím si mohly prohlédnout prostory knihovny a seznámit se s jejím chodem, programem, tříděním knih podle věkových kategorií a žánrů a nakouknout do své oblíbené knížky. Pohádkové kvízy a soutěže nám ukázaly jak děti dobře znají české pohádky a pohádkové hrdiny a byly nakonec odměněny drobnými cenami. Tato noc se nesla v duchu komisaře Vrťapky. /Komisař Vrťapka je populární postavička psího detektiva, který při svém pátrání nevyužívá jen rychlost a sílu, ale především svůj ostrovtip a bystrou hlavu, což učí i své detektivní kamarády. Jeho čich na zločince je fenomenální, pátrací metody neotřelé a hravě se vypořádá s každým zapeklitým případem. Ale hlavně je s ním obrovská legrace. Jeho případy jsou napěchované parodickou nadsázkou a komentáře plné slovních hříček. Komisař Vrťapka baví celou rodinu! Příběhy a komiksy tohoto hrdiny úspěšně vycházejí v dětských časopisech a knížkách již od roku 2004./ Proto děti řešily i různé záludné úkoly,které jsem jim připravila.mohly si projít stezku odvahy a nadšeny byly i z návštěvy příslušníka policie ČR pprap.chadraby, který i přes vytíženost služby si našel chvilku, aby děti navštívil a podělil se s nimi o zajímavé povídání o tomto povolání a mohly se dozvědět, co se skrývá pod záhadným 13

14 kultura slůvkem daktyloskopie a jak se snímají otisky, mohly si vyzkoušet pouta na rukou a položit jakoukoliv otázku, která je zajímala. Na památku a za odvahu ode mne dostaly detektivní diplom komisaře Vrťapky a Vrťapkův detektivní průkaz. Poté všichni ulehli do svých spacáků a spokojeně usnuli. Ráno se malí čtenáři nasnídali, sbalili si věci a rozešli se do svých domovů. Doufám, že si děti z knihovny Karla Hampla odnesly nejenom nevšední zážitky, ale budou mít i krásné vzpomínky z pohádkové noci. Přála bych si, aby se sem vracely nejen za pohádkovými postavičkami, ale i pro knížky, které jsou tak důležité pro jejich rozvoj. Vždyť: Mezi řádky knih je možno najít kouzlo pohádkových postav.to díky knihám máme představivost a díky představivosti mohou knihy vznikat. Čím více čteme, tím více světů poznáváme, tím více slov si osvojujeme a stejně jako při skutečném cestování po různých zemích světa i u knih platí, že se nám jich otevře více díky znalostem cizích jazyků. Přeji Vám, abyste vždy rádi nacházeli čas na pohádky Hanse Christiana Andersena, na knížky a čtení. foto L.Flachbartová Lucie Flachbartová /městská knihovnice/ foto L.Flachbartová Středověké divadlo TRAKEN Město Týnec nad Labem navštívili začátkem dubna rytíři.ti se městu představili při uvítacím ceremoniálu s představiteli města před městským úřadem a pozvali naše obyvatelé na divadelní představení,které se konalo na místním koupališti.pro nepřízeň počasí byla účast velmi nízká,ale návštěvníci si odnesli určitě nevšední kulturní zážitek. Lucie Flachbartová /městská knihovnice/ 14

15 policie, spolky a organizace Policie informuje Policii bylo sděleno podezření z přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečinu výtržnictví. Sedmatřicetiletý cizinec v prostorách výrobní haly v průmyslové zóně Ovčáry veřejně fyzicky a slovně napadl poškozeného, kterému nejprve slovně sprostě nadával a následně jej udeřil pěstí do hlavy, spánku a tváře. Poškozenému byla vystavena pracovní neschopnost. Obvodní oddělení v Týnci nad Labem sdělilo podezření z přečinů porušování domovní svobody a krádeže ve spolupachatelství pětatřicetileté cizince. Pachatelka se spolu s osmatřicetiletým mužem vloupala do domu ve Veltrubech, kde dvojice neoprávněně setrvala a odcizila a následně vypila 40 ks lahvových piv, 2 láhve vína a 1 limonádu. Poznámka!! Sice tyto případy nejsou přímo z Týnecka, ale mohly by posloužit jako prevence i pro Váš region Obviněna z přečinu podvodu je třiapadesátiletá žena. Z poškozeného muže vylákala finanční hotovost v celkové výši ,- korun. Na internetovém portálu vystupovala a komunikovala pod falešnou identitou a věkem osmadvacet let. Poškozený muž ji zaslal celkem v osmi platbách uvedenou částku, kdy žena uvedla lživou záminku exekuce a také muži přislíbila poskytnutí erotických služeb. Peníze použila pro svou potřebu a neměla v úmyslu se osobně setkat ani cokoli vrátit. Pachatelce hrozí až pětileté vězení. Dvaačtyřicetiletému muži bylo sděleno podezření z přečinu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Muž se zmocnil platební karty poškozené ženy a z této několikrát vybíral po menších částkách. Kartu vždy vrátil zpět poškozené. Svým jednáním ženu okradl o ,- korun. Obvodní oddělení v Týnci nad Labem sdělilo podezření z přečinu krádež spáchaného ve spolupachatelství. Devatenáctiletá a dvacetiletá žena vylákaly na náměstí v Týnci od nezletilého mobilní telefon, který následně prodaly v Kolíně. Novinky z kynologického klubu V sobotu proběhl za pěkného a teplého jarního počasí tradiční Jarní závod - Memoriál Jiřího Fliegera. Letos přijelo 22 účastníků, kteří soutěžili ve 3 kategoriích. Spolu s nimi k nám zavítalo také hodně diváků. Nejvíce byla obsazená základní kategorie ZZO s patnácti startujícími. Občerstvení v klubovně jako vždy zajistili naši současní i bývalí členové po celou dobu závodu. Závod řídil zkušený rozhodčí Luboš Jánský, při obranách figuroval Milan Římek. Výsledky jednotlivých kategorií: 1. kategorie ZZO 1. Vrkoslavová (Bart, ZKO Vrdy) 93 b. (max. 100 b.) 2. David (Buck, ZKO Braník) 90 b. 3. Císařová (Bela, ZKO Týnec nad Labem) 88 b. 2. kategorie ZM 1. Dostálová (Cassie, ZKO Krakovany) 141 b. (max. 150 b.) 2. Šmídová (Ambra, ZKO Kolín) 108 b. 3. Veberová (Besy, ZKO Týnec nad Labem) 104 b. 3. kategorie ZVV1 1. Knajfl (Gorbi, ZKO Přelouč) 258 b. (max. 300 b.) 2. Ulcová (Sirius, ZKO Kolín) 238 b. 3. Černá (Izi, ZKO Zásmuky) 222 b. foto Ondřej Jareš Putovní pohár pro tento rok získal p. Kneifl s německým ovčákem Gorbim ze ZKO Přelouč. Koncem března začal 3. ročník kursu základního výcviku psů pro veřejnost. Další kurs bude vypsán opět na jaře příští rok. Kontakt, aktuality a fotogalerie na zkotynec.wbs.cz. Ondřej Jareš foto Ondřej Jareš foto Ondřej Jareš foto Ondřej Jareš 15

16 sport Jarní sezóna je tady Dobrý den, vážení čtenáři /obyvatelé města/, máme před sebou jarní sezónu, a tak Vás chceme informovat o událostech v našem klubu. Dne se uskutečnila výroční schůze fotbalového klubu. Do výboru byl zvolen pan Jiří Linhart na místo jednatele, které bylo uvolněno po odstoupení p. Stolarika z výboru. Dále odstoupil pan Novotný z pozice trenéra dorostu. Tímto jim vedení oddílu děkuje za odvedenou práci. Situace ve fotbale je stejná jako v ostatních sportech, nedostatek finančních prostředků, malý zájem mládeže i dospělých nejenom reprezentovat, ale i pomoci s chodem oddílu. Dne se uskutečnila brigáda na hřišti, které bylo po zimě ve velmi špatném stavu. S vypětím všech sil jsme zvládli hřiště a jeho okolí dát do pořádku.. Všem, kteří se této brigády zúčastnili, děkujeme. Musíme moc pochválit žáčka Filipa Zumra, který přišel a pracoval s námi. Vyjádření k obvinění trenéra mládeže. Rád bych uvedl důvod, proč jsem na schůzi podal svou rezignaci a odešel z fotbalu. Důvod je prostý-já Radek Douša a pan Manich jsme veřejně pranýřováni za to, že jsme manipulovali s penězi klubu. Toto obvinění není pravdivé-je lživé! Náš klub veřejně vyčíslil každou korunu a věřte, že náklady jsou vysokévoda,elektřina atd. Chtěl jsem ukončit svou účast,ale po mém odstoupení jsem dostal takovou podporu od dětí a některých lidí, že jsem si řekl: Ty děti za to stojí, abych zůstal. Věc se ale změnila a já zůstal u žáků jako asistent trenéra pana Manicha. Převzal jsem tým dorostu jako trenér a pan Manich se stal asistentem. Důvod? Naši dorostenci zůstali bez trenérů. Pro nás i hráče to bude složitější sezóna, ale věřím, že vše zvládneme. Radek Douša Vedení klubu plně podporuje trenéry mládeže a může všem, kteří pochybují doložit, že finanční prostředky jsou používány jen pro chod klubu. Ostatní aktivity-kalendáře, rozlučky atd. jsou hrazeny hráči, popřípadě trenéry. Tímto vedení klubu děkuje trenérům mládeže za organizaci a uskutečnění nejenom rozlučky, ale také focení a výroby kalendářů pro naše nejmenší naděje, vždyť to byla jejich první sezona, na kterou si památku určitě zaslouží. Jaroslav Sýkora-předseda Vážení spoluobčané, rádi bychom našim dětem zpříjemnili jejich reprezentaci našeho města a uskutečňovali pro ně různé akce, a tak se snažíme shánět peníze, kde se jen dá. Věříme, že se nám podaří uskutečnit pár projektů na získání peněz a budeme moci vzít děti třeba na soustředění, výlety, nakoupit sportovní potřeby atd. Jak víte, bez peněz to nejde. Do jarní sezóny chceme našim hráčům popřát mnoho štěstí, trpělivosti a úspěchů. Na závěr děkujeme našemu městu, společnosti EKO Logistics v Týnci nad Labem a všem příznivcům za podporu a pomoc. Našim hráčům moc děkujeme za reprezentaci města, a hlavně, že udržují tradici fotbalu v našem městě. TJ Týnec nad Labem foto p. Douša foto p. Douša TJ Sokol Týnec nad Labem Od ledna letošního roku probíhaly výroční schůze všech oddílů sdružených v naší tělovýchovné jednotě. Jednání bylo věcné a zaměřené na sportovní činnost, na činnost budovatelskou a nezbytnou podmiňující stránku veškeré činnosti,tedy stránku ekonomickou. Schůzí se účastnil i starosta města bc.žmolil Dušan v zastoupení města, neboť město Týnec nad Labem odsouhlasením zastupitelstva je významným přispěvatelem všech sportovních odvětví naší TJ. Když se příspěvky a finanční zdroje jednotlivých oddílů stále zvyšují, s rostoucí inflací však rostou i náklady na činnost, a tak by se tělovýchovná jednota bez příspěvku města už neobešla, zejména však proto, že vymizely prakticky úplně příspěvky a dotace ČSTV. Je třeba si však uvědomit,že tělovýchova a sporty se staly nedílnou součástí dnešního lidského života, a zejména sporty soutěživé. Ostatně zkusme si zalistovat na poslední tři stránky novin a uvidíme tam tabulky sportů a i komentáře. Je třeba si však uvědomit,že se někdo 16

17 společenská rubrika musí o organizaci tělovýchovy a sportů starat a jiní zase musí město v těch sportech reprezentovat. Dnešní sportovní činnost si stále více vyžaduje také stále větší počty obětavých funkcionářů, pracovníků a sportovců. Naše tělovýchovná jednota má 5, respektive 6 oddílů, 11 sportovních družstev, z nichž 8 hraje pravidelné sportovní soutěže řízené sportovními svazy. Jedno družstvo hraje krajský přebor 2.třídy, 2 družstva oblastní přebor, 3 družstva okresní přebor a 2 družstva okresní soutěže. Družstvo stolního tenisu A skončilo v krajském přeboru 2.třídy na výborném 3. místě hned za Sadskou a Zručí. Dobře si vedl i celek družstva A tenisu dospělých, neboť postup do vyšší oblastní soutěže mu unikl o vlásek. Celek žactva nebyl tak úspěšný, ale zdá se, že se blýská na lepší časy. Fotbalové mužstvo A bojuje o lepší umístění a při nevalně vyhlížejících vyhlídkách z vyšších soutěží a možností pádu více mužstev je to i boj o udržení v soutěži. Situace B mužstva je úzce spjata s bojem a s pozicí A mužstva. Dobré postavení má v okresním přeboru mužstvo dorostu, mužstvo žactva se po generační výměně formuje. Vše to vyžaduje mnoho úsilí a práce. Jsme amatéři, nikoliv profesionálové, a tak nám zbývá jen to nadšení a práce. O tom všem bude jednat valná hromada delegátů oddílů na své výroční schůzi v pátek 11. dubna TJ Vítání občánků Ve středu 16. dubna 2014 proběhlo v obřadní místnosti týnecké radnice vítání nových občánků Týnce nad Labem, Lžovic a Vinařic. Na tuto malou slavnost bylo se svými rodiči a rodinnými příslušníky pozváno 14 dětí : Katka Daňová, Petr Lokaj, Eliška Cicvárková, Natálie Albrechtová, Petr Veselý, Bruno Steiner, Hana Zmátlová, Dora Kolomazníková, Stela Pánková, Michal Tovaryš, Amálie Vokounová, Klára Smrkovská, Jakub Smrkovský a Maxmilián Vilím. Kulturní vložku tradičně přednesly děti z týnecké mateřské školy pod vedením paní učitelky Vejdělkové. Po úvodním slovu pana starosty Dušana Žmolila se rodiče podepsali do pamětní knihy. Na památku tohoto slavnostního dne obdrželi děti i rodiče věcné dárky. Město Týnec nad Labem přeje všem novým občánkům hodně zdraví, štěstí a lásky v jejich životě. Libuše Dumanová, matrikářka foto M.Mulenková FOTO VIDRNA foto M.Mulenková FOTO VIDRNA foto M.Mulenková FOTO VIDRNA foto M.Mulenková FOTO VIDRNA 17

18 společenská rubrika Společenská rubrika ************************************************************************ Naši noví občánkové: Petr Veselý Lžovice Bruno Steiner Týnec nad Labem Natálie Albrechtová Týnec nad Labem Eliška Cicvárková Týnec nad Labem Katka Daňová Týnec nad Labem Sebastián Lokaj Týnec nad Labem Město Týnec nad Labem jim do života přeje hodně zdraví, štěstí a lásky. Životní jubileum oslavili: Březen 2014 Vladimír Debelka - Lžovice Jaroslava Malá Týnec nad Labem Helena Rambousková Týnec nad Labem Jiřina Špinková Týnec nad Labem Pavel Hrubeš Týnec nad Labem Duben 2014 Zdenka Vaňková Lžovice Bohumil Pilař Týnec nad Labem Josef Zelman Týnec nad Labem Libuše Horynová Lžovice Marie Vodičková Týnec nad Labem Tibor Szekér Týnec nad Labem Soňa Špinková Týnec nad Labem Věra Harrerová Týnec nad Labem Jaroslava Sýkorová Týnec nad Labem Marie Chlubnová - Vinařice Jaroslava Pilařová Týnec nad Labem Všem jubilantům přejeme k životnímu výročí hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života. Naše řady opustili: Anna Pilařová Týnec nad Labem Jana Vaňková Vinařice Jan Krejčík Týnec nad Labem Božena Kotěrová Týnec nad Labem Ludmila Málková Týnec nad Labem Ladislav Fišera Týnec nad Labem Petr Kohoutek Týnec nad Labem Miroslav Karban Týnec nad Labem Město Týnec nad Labem vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým. Libuše Dumanová, matrikářka Otištěno na přání pana Zdeňka Malinského: 18

19 historie, inzerce Týnecké kalendárium Před 160 lety roku 1854 se v Týnci nad Labem narodil Václav Marek,profesor gymnázia v Praze v Truhlářské ulici, kde s ním spolupůsobili i další známí profesoři J.Š.Kubín a J.Guth. Václav Marek byl nejen vynikající pedagog,ale byl i výborným překladatelem. Přeložil i významné dílo Edmonda d Amicis Srdce.Do výslužby odcházel s čestným titulem školní rada.zemřel roku 1934 jako osmdesátiletý,tedy právě před 80 roky. Před 145 roky, roku 1869 se v Týnci nad Labem narodil Ph.Dr.Perner Jaroslav. Pocházel ze známé rodiny Pernerů, byl synem Václava Pernera, říšského poslance a vinařického statkáře. Po vzoru svého strýce profesora Karlovy univerzity a kustoda dnešního Národního muzea vystudoval i on Karlovu univerzitu. Jako jeho strýc byl i on obdivovatelem Joachima Barranda, stal se tedy jedním z jeho pokračovatelů.vypracoval podklady pro IV.díl Barrandova díla pod názvem Vorläufiger Bericht über die Bearbeitung der Gastropoden für IV.Bddes Barrandeschen Werkes: Systéme silurien du centre de la Bohéme Měl v Týnci nad labem hodně přátel, ale nejvíce se přátelil s vinařickým kovářem, ranhojičem a úspěšným lidovým léčitelem Aloisem Markem.Byl profesorem Karlovy univerzity a kustodem Národního muzea v Praze.Před 145 roky se v Týnci nad Labem narodil rovněž roku 1869 spisovatel a katolický kněz Jan Snížek.Před 120 roky zemřela matka slezského barda básníka Petra Bezruče rodačka z Týnce nad Labem z rodu Harrerů a Dobrovských. Petr Bezruč původním jménem Vladimír Vašek vzpomněl jejího rodného místa v epitafu na jejím hrobě. Před 105 roky se roku 1909 narodil v Týnci nad Labem Josef Vlastník,šéfredaktor Československého vojenského atlasu a pilný regionální publicista.před 60 roky zemřel týnecký rodák František Vondráček v roce Byl učitelem a později lektorem polštiny na Vysoké škole obchodní v Praze.Za svých mladých let psal i básně a vydal hezkou antologii Květy z polských niv. Propagoval polskou literaturu u nás a přeložil mnoho děl od Asnyka, Orzeskové, Tetmajera, Žeromského, Sienkiewicze, Ossendovského, Konopnické a dalších autorů. Před 55 roky roku 1959 zemřela naše nejlepší krajkářka a výtvarnice týnecká rodačka z mlynářského rodu Janovských Antonie Josefina Janovská. Vystudovala královskou krajkářskou školu v Bruselu a v Malines v Belgii. Zařídila si v Praze známý ateliér a postavila si v Kostelci nad Černými lesy vilku Na Krásné vyhlídce,kde ji navštěvovali její umělečtí přátelé Hlavica, Haken, Svolinský, Podvalová, Štěpánek, Glázrová, Demartini, Rosůlková, Vlček a další. S dr.mešejdou vydala knihu Krajky nad krajem. Ing.Žmolil H. inzerce 19

20 setkání Týnců, inzerce inzerce SECOND HAND + BAZÁREK U Mostu Nabízí každý den nové zboží dovoz Anglie OTEVŘENO Středa Pátek : Sobota :10 12 Havlíčkova 284 Týnec nad Labem (bývalý hostinec U Suchánků) TELEVIZNÍ A SATELITNÍ PŘÍJEM ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ A KAMEROVÉ SYSTÉMY Prodej, montáž, servis JIŘÍ MATOUŠEK Studentská 589, Týnec nad Labem tel BLESKOVÉ ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ Týnec nad Labem Tel: KOSMETIKA CAMILLA Komenského 235,Týnec nad Labem /budova staré školy/ Nabízí ošetření pleti kosmetikou La chaton,mako a poradenství. OTEVŘENO-pondělí až pátek 9:00-15:30 dle telefonické dohody /telefon: / Vaše názory a příspěvky zasílejte na nebo zanechte na podatelně MÚ Týnec na Labem Týnecký zpravodaj, zpravodaj města Týnec nad Labem, vedoucí redakční rady Lucie Flachbartová, vychází jednou za dva měsíce uzávěrka vždy 15. příslušného kalendářního měsíce, sídlo MěÚ Týnec nad Labem, Masarykovo nám. čp. 1, PSČ tel.: , fax: , Výroba a tisk: Digi-press Kolín s.r.o. Zapsán do evidence periodického tisku s číslem evidenčním MK ČR E

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení: Přítomni: Kadlec J., Hušek, M.,Franc Dozorčí rada: Ing.Tvrdík L., Ing. Mráz P. Organizační komise:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Zápis ze zasedání SR GCA č. 12/2007 ze dne 2.10.2007

Zápis ze zasedání SR GCA č. 12/2007 ze dne 2.10.2007 Zápis ze zasedání SR GCA č. 12/2007 ze dne 2.10.2007 Členové SR GCA Počet Přítomni: J. Kovář, M. Kučerka, V. Dostál, J.Giacintova,, M. Lapiš, O. Res 6 Omluveni: M. Wojnar, R. Válka 2 Program jednání: 1.

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna 1. Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace, Náchodská 754, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČO: 75142937 2. kontakt: 281 921 587, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více