Vážení spoluobčané, 02/2014. z obsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, 02/2014. z obsahu"

Transkript

1 02/2014 z obsahu z radnice str. 2-5 ze zasedání ZM pečovatelská služba bioodpad škola a školka str. 5-9 finanční gramotnost čas proměn titul bio olympiáda dřevíčková dílna v MŠ exkurze do mlýna kouzelná noc v MŠ návštěva policie karneval v MŠ kultura str svátky Labe 2014 čtenář roku dětský karneval muzeum noc s Andersenem Traken policie informuje str. 15 spolky a organizace kynologický klub sport str sezóna začala TJ Sokol společenská rubrika str vítání občánků historie str. 19 inzerce str setkání Týnců str. 20 Vážení spoluobčané, po mírné zimě k nám letos zavítalo jaro opravdu brzy. Příroda nám nyní vyvrací starou pranostiku, která praví, že v březnu za kamna vlezem a v dubnu ještě tam budem. S jarem jsou spojeny Velikonoce, spadající bezesporu do tohoto krásného období. Jaro si vždy spojujeme s životem. Probouzející příroda nám dává najevo svou krásu svými pestrými barvami, smysluplnou vůní, slunečními paprsky, prohřátým vzduchem. I když peněz v této době není nazbyt, chceme, aby naše město bylo příjemným místem k životu. K tomu mohou pomoci i zdánlivé maličkosti, hlavně větší ohleduplnost k prostředí, v němž žijeme. Snažíme se pečovat o zeleň a pravidelně uklízet. Bohužel najdou se i nenechavci a vandalové, kteří květiny a keře odcizí či zničí. Práce našich zaměstnanců, kteří se autor foto Lucie Hrončeková snaží starat o naše prostředí, pak přichází vniveč. 23. a 24. května se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Udivilo mě, kolik stran a hnutí usiluje o účast v těchto volbách. V Česku se bude volit 21 poslanců, což je oproti minulým volbám o jednoho méně. Je to na základě Lisabonské smlouvy, díky níž je celkový počet poslanců snížen na 751. Věřme, že nově zvolení zástupci budou důstojnými reprezentanty naší země. Měli by mít v sobě dosti patriotismu a snažit se prosazovat naše zájmy proti lobingu velkých organizací. Je to nelehká úloha a zatím si myslím, že i dosti idealistická. Je třeba proto volit tak, aby se tato idea stala skutkem. Nyní se přesunu k naší akci největší. Tou je stavba kanalizace. 23. února tomu byl rok od začátku této stavby. V současné době jsme již za její polovinou a z celkových 26

2 z radnice kilometrů máme postaveno 15 kilometrů. Stavba se nyní pomalu přesouvá do centra města. Zbývá poslední velká uzavírka silnice III/3279 ulice Krále Jiřího. Město jedná s Krajskou správou a údržbou silnic o změně povrchu této vozovky po uložení kanalizačního potrubí. Navrhujeme až po hranici Městské památkové zóny asfaltový povrch. Vše je ovšem otázkou financí. V obci Vinařice je již kanalizace kompletně hotova, zbývají dokončit povrchy. Město se snaží, aby proběhlo předčasné užívání stavby v termínu a bez problémů. Poté pak nebude již nic bránit zprovoznění a vlastnímu napojení kanalizace. Všechny informace jsme se Vám snažili předat pomocí letáku. V obci Lžovice je již kanalizace také hotova. Zbývá pouze zhotovit přivaděč a vodovodní přípojku pro čistírnu odpadních vod. Poté již také nebude nic bránit tomu, aby se obyvatelé Lžovic mohli napojit. V sobotu proběhne každoroční akce Svátky Labe. Při této příležitosti bychom chtěli uspořádat na čistírně odpadních vod den otevřených dveří pro veřejnost, včetně malé výstavy,jak probíhala její výstavba. Další akcí, která se pomalu rozbíhá, je Revitalizace mrtvého ramene Labe. Výběrové řízení je u konce a nyní stojíme již před podpisem smlouvy se zhotovitelskou firmou. Celá realizace akce bude časově velmi náročná. Doufejme, že se vše podaří a v příštím vydání zpravodaje Vás budu informovat o prvních pracech. Město má i příslib získání dotace na kamerový systém. Administrace tohoto projektu je ovšem velmi náročná a bude pro nás zatěžující. Kamery by měly sloužit nejen k prevenci kriminality, ale i jako dohlížecí systém v případě nehod, pohřešovaných osob apod. Techničtí pracovníci města pracují nyní na obnově letního parketu Ostrov, kde se snažíme opravit kuchyň a vinárnu. Dále opravíme i zastaralou elektroinstalaci. Na tuto sezónu by měl být již kulturní areál připraven. Dále plánujeme zateplení nájemního domu ve Výmolu. Je toho hodně, co máme v plánu. Snad se nám vše podaří k Vaší spokojenosti. Bc. Dušan Žmolil starosta města Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.2/2014 z veřejného jednání ZM Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 24. února 2014 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Smlouva o poskytování právních služeb 7. Žádost o pronájem letního parketu Ostrov - Zelená pauza 8. Žádost o pronájem letního parketu Ostrov Týnecký mazec 9. Setkání Týnců v Týnci nad Sázavou 2014 informace 10. VODOS s.r.o. informace o novele zákona č. 274/2001Sb., informace o stavu hydroglobu 11. Návrh Smlouvy o připojení nového odběrného místa lokalita ulice Sadová 12. Schválení nových stanov Svazku obcí Týnecko 13. Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 731/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem 14. Schválení podání žádosti o dotaci na městský kamerový systém pořízení 15. Návrh na vyřazení hmotného a nehmotného movitého majetku 16. Studie proveditelnosti vodovodního a plynového řadu v části ulice Pobřežní 17. Vyhlášení veřejného finančního příspěvku pro organizace na rok Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok Účetní závěrka ZŠ Týnec nad Labem za rok Rozpis závazného ukazatele na rok 2014 ZŠ Týnec nad Labem 21. Finanční vypořádání SR a inventarizace MŠ Týnec nad Labem za rok Účetní závěrka MŠ Týnec nad Labem za rok Rozpis závazného ukazatele na rok 2014 MŠ Týnec nad Labem 24. Kontrolní řád Města Týnce nad Labem 25. Jmenování Kontrolní komise příspěvkových organizací 26. Směrnice o zadávání veřejných zakázek 27. Informace k přidělení OLH Městským úřadem Kolín 28. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti na rok Obecně závazná vyhláška místní poplatky 30. Rozpočtové opatření 1/2014 2

3 z radnice 31. Diskuse zastupitelstva 32. Diskuse veřejnosti 33. Závěr Více z veřejného zasedání najdete na stránkách nebo na úřední desce města. Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.3/2014 z veřejného jednání ZM Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 24. března 2014 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Návrh smlouvy provozně souvisejících celků s VAK Pardubice a.s. 6. Informace o stavbě kanalizace 7. Informace o Revitalizaci mrtvého ramene Labe 8. Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení 9. Základní škola Týnec nad Labem schválení převodu kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu 10. Schválení příspěvku na činnost organizacím a spolkům na rok Návrh smlouvy o dílo na zhotovení průkazu energetické náročnosti budov 12. Chodník a cyklostezka lokalita Bambousek nabídka na projekční, geodetické a administrativní práce 13. Podání žádosti z OPŽP - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů 14. Nákup komunálního vozidla Multicar a Avia Furgon 15. Plán kontrol Kontrolního výboru na rok Diskuse zastupitelstva 17. Diskuse veřejnosti Více z veřejného zasedání najdete na stránkách nebo na úřední desce města. Schůzka na pečovatelské službě Dne 27.března 2014 se v prostorách místní pečovatelské služby uskutečnila schůzka důchodců a sociálních pracovnic, paní Ruskové z MěÚ Kolín a paní Mgr. Dobiášové z Poděbrad. Účelem této schůzky byla diskuze o tom, co se nám líbí a co by bylo potřeba zlepšit.nejdříve každý řekl něco o sobě, vztahu k městu i službám. Všichni velice chválili pracovnice zdejší pečovatelské služby, jejich vlídnost a ochotu pomáhat seniorům a že by bylo dobré, kdyby zde celoročně byly pečovatelky tři. Byl také vznesen návrh, kdyby se našel někdo, kdo by byl ochoten na zavolání odvézt v případě potřeby seniora, který nikoho nemá, do nemocnice, a to večer nebo o víkendu. Také bylo připomenuto, že na Městském úřadě v Týnci nad Labem je sociální pracovnice paní Marková, na kterou se může kdokoli obrátit a požádat o radu, protože to většina lidí neví.to jsou asi nejdůležitější věci, i když se diskutovalo mnohem více. Bylo to příjemné posezení a našim pečovatelkám děkujeme za jejich nelehkou práci a pomoc ve prospěch občanům, kteří to potřebují. Věra Moravcová /seniorka/ Týnec nad Labem 3

4 z radnice 4

5 z radnice, škola a školka KOMPLETNOST ZPĚTNĚ ODEBÍRANÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ (Elektrowin a.s., skupiny elektrozařízení 1 velké domácí spotřebiče, 2 malé domácí spotřebiče a 6 elektrické nářadí) Zpětně odebírané elektrozařízení elektrozařízení určené pro použití v domácnosti od občanů i podnikatelů. Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem teprve předáním osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou specializované recyklační firmy. ROZHODOVACÍ PROCES JE PŘEBÍRANÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ KOMPLETNÍ? Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) Tepelné elektrozařízení Mechanické a tepelné elektrozařízení Elektrozařízení k chlazení a mrazení Jiné je elektrozařízení, které využívá indukci, mikrovlny PŘÍKLADY: PŘÍKLADY: PŘÍKLADY: PŘÍKLADY: PŘÍKLADY: odstředivky prádla, ventilátory, vysavače, mixéry, odšťavovače, mlýnky, ventilátory, šicí stroje, vrtačky, brusky, pily, zahr. sekačky, vibrační brusky, hoblíky, frézky, bourací kladiva, tlak.myčky a další. sporáky, vest. trouby, varné plotny a desky, žehličky, fritovací hrnce, varné konvice, el. pájky, zařízení na svařování plastů a další. pračky, myčky, sušičky, vysoušeče vlasů, kulmy na vlasy, teplovzdušné ventilátory, horkovzdušné páječky a další. všechny druhy chladicí a mrazicí techniky mikrovlnné trouby, indukční plotny, nerotační holicí strojky, svařovací přístroje a další. ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ZÁKLADNÍ KOMPONENTY hnací část hnaná část nosná konstrukce hnací část hnaná část nosná konstrukce hnací část hnaná část nosná konstrukce hnací část hnaná část nosná konstrukce hnací část hnaná část nosná konstrukce Motor Buben, Skříň, plášť odstředivky, spotřebiče převodovka mal. spotřebičů a el. nářadí Topná tělesa / topné články Trouba na pečení, varné plotny. fritovací nádoba Skříň, plášť spotřebiče Motor, topné články Buben pračky / sušičky, hlavní čerpadlo myčky Skříň, plášť spotřebiče Motor kompresor Chladicí okruh Skříň, plášť spotřebiče Indukční Varná deska Skříň, plášť cívky / tělesa, spotřebiče mikrovlnné zdroje, elektromagnety Obsahuje elektrozařízení, které odevzdává občan ve vašem sběrném dvoře, všechny uvedené komponenty? Jedná se o zpětně odebírané elektrozařízení, předejte kolektivnímu sytému Elektrowin ANO NE Jedná se o odpad, kolektivní systém Elektrowin tento elektroodpad nepřebírá Finanční gramotnost Na druhém stupni během jednoho dne proběhly přednášky o finanční gramotnosti. V jednotlivých ročnících se probírala různá témata. V 6. a 7. ročníku nám přednášející vysvětlila, jak správně vytvořit rodinný rozpočet, abychom se zbytečně svou finanční negramotností nedostali do dluhů. Dozvěděli jsme se, že je dobré mít finanční rezervu alespoň 2 platů, nebo abychom spořili 20% ze všeho, co dostaneme, ať už je to kapesné nebo výplata u rodičů. V 8. a 9. třídě přednášející hovořil o rodinných investicích. Porovnával různá spoření i půjčky a na příkladech se snažil vysvětlit, která spoření nebo půjčky jsou pro nás nejvýhodnější. Čas proměn 7. třída Jako každý rok za námi do školy přijela paní Alena Blažková z firmy Johnson and Johnson. Společně jsme si povídaly o tom, jak se postupně naše tělo mění a vyvíjí. Důležitou roli v naší proměně hraje strava a pohyb. Abychom si lépe představily, co se v našem těle od 11let děje, pustila nám přednášející video s touto problematikou.nakonec zbyl čas i na naše otázky.celá hodina nás bavila, byla zajímavá, neboť paní Blažková je velmi sympatická a milá žena, která v mnohých případech supluje naši,,mámu. dívky 6. tříd 5

6 škola a školka Naše škola získala titul Škola trvale udržitelného rozvoje Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Středočeským krajem v rámci projektu Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti managementu udržitelného rozvoje ve školách regionu vyhlásil I. ročník soutěže Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje na období Soutěž je vyhlašována pod záštitou PaedDr. Milana Němce, náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu. Školy, které se chtěly zúčastnit této soutěže, musely vyplnit dotazník. Otázky byly zaměřené na aktivity v oblasti EVVO, které ve škole byly plněny. Dotazník musel být odeslán k posouzení porotě. Vyhodnocení této soutěže proběhlo na setkání koordinátorů EVVO v Praze dne O letošních aktivitách v oblasti EVVO se můžete dočíst na webových stránkách školy: zstynecnl.cz, v části: Ekologie ve škole. Koordinátorka EVVO L. Hrnčířová Naši žáci byli i letos úspěšní v okresním kole Bio olympiády Zaměření tohoto roku v Bio olympiádě bylo Světlo a barvy. Žáci, kteří se připravovali na tuto soutěž, se učili například o barevném spektru, fotosyntéze, fotonastii, fototropismu, změně barvy listů na podzim, výstražném zbarvení, barvoměně, složeném a komorovém oku, krevních barvivech, barvách nerostů a podobně. Okresní kolo Bio olympiády kategorie C proběhlo 26. března v Kolíně, kde oba naši žáci opravdu zazářili. S touto soutěží již mají zkušenosti z minulých let. Pavel Kučera z 9.třídy opět vyhrál tuto soutěž. Tentokrát se skutečně velkým náskokem. Alžběta Kudličková z 8.A obsadila 2. místo. Oba naši žáci se zúčastní krajského kola Bio olympiády v květnu. V mladší kategorii se zúčastnili 2 žáci ze 6. třídy, kteří s touto soutěží ještě neměli žádné zkušenosti. Přesto jejich umístění bylo pěkné. Marek Vondra byl na 6. místě a Jiří Kostelecký na 7. místě. Děkuji všem zúčastněným žákům za velmi dobrou reprezentaci školy. L. Hrnčířová 6

7 škola a školka Dřevíčková dílna v MŠ Dne 25.března přijela do naší MŠ Dřevíčková dílna. Před samotným opracováním dřevěných polotovarů nás pán z dílny seznámil s různými nástroji a náčiním, které se na dřevo používá. Zdůraznil nebezpečí při práci s některými nástroji. Po krátké přednášce jsme mohli začít samostatně dotvářet svoji dřevěnou hračku. Dekorativně dozdobenou hračku jsme vypustili na připravenou dřevěnou dráhu. Kdo pracoval přesně, výrobek mu dojel nejdále. Dílnu jsme si užili, jelikož to pro nás byla práce s netradičním materiálem. Exkurze do mlýna V našem mlýně nestraší!mohli jsme se o tom přesvědčit na vlastní oči 1.dubna,kdy jsme se šli podívat,jak se mele mouka.a nejen že jsme viděli,ale i slyšeli stroje,které mouku melou.také jsme pozorovali trubky,kterými namletá mouka cestuje do pytlů.sledovali jsme stroj,který bral pytle a plnil je moukou. Naplněný pytel jel dlouhou cestou po páse a jiný stroj ho přendal na paletu.měli jsme možnost podívat se na zbytky,které vzniknou při výrobě mouky a dozvědět se,co se s nimi dělá. Když jsme mlýn opouštěli,nebyli jsme obohaceni jen o zajímavý zážitek,ale také o mouku,kterou jsme si oprašovali z bot a oblečení. 7

8 škola a školka Kouzelná noc v MŠ Všechny Včeličky -nejstarší děti naší MŠ,čekala dne 28.března zkouška odvahy!přečkat ve školce bez rodičů celou noc!pokud jsme chtěli získat poklad,museli jsme se vydat po stopách zlého černokněžníka a plnit jeho záludné úkoly.poklad se nám nakonec podařilo najít,ale na neštěstí byl zamčený a klíč nikde.před dalším pátrání po klíči jsme se museli posilnit.využili jsem krásného počasí a vychutnávali jsme si na ohýnku opečené špekáčky s chlebem v posezení na zahradě.následovala cestička odvahy v MŠ.Klíč od pokladu přinesla poslední dvojice dětí.hurá,to jsme si oddechli.o poklad jsme se spravedlivě podělili a ráno si ho odnesli domů. Návštěva policie Celý týden jsme si povídali o dopravě, dopravních značkách a našich ochráncích - policii. Přestože se nám hry líbily, stále nám však něco chybělo. Neuměli jsem si představit, jak to vlastně na policejní služebně vypadá, a tak jsme si domluvili návštěvu. Ve čtvrtek 20.března jsme se v dopoledních hodinách vypravili na policejní služebnu. Byl to veliký zážitek pro všechny. Vyzkoušely jsme pobyt v cele předběžného zadržení, pouta na rukou, těžkou neprůstřelnou vestu, paní policistka provedla test hladiny alkoholu v krvi některým dětem a paním učitelkám. Poutavé vyprávění policistů přimělo i tak malé děti k diskuzi o poslání a práci policie. Největší nadšení vyvolala prohlídka služebního vozu, blikání a houkání sirény a dorozumívání přes služební vysílačku. 8

9 škola a školka, kultura Karneval v MŠ Všichni jsme se těšili na středu 26.února,někteří nemohli ani dospat.už od ranních hodin jsme byli překvapeni a netušili,kolik fantazie se v rodičích a dětech při výrobě masek skrývá.některé masky se musely dokonce při vstupu do tříd poodhalit,abychom nepřijali cizí děti.po úvodní pohádce Boudo budko,ve které předvedly své herecké umění všechny učitelky,následoval maškarní tanec všech zúčastněných.karneval jsme ukončili občerstvením formou švédských stolů!. Všem maskám moc chutnalo! Svátky Labe 2014 Svátky jsou mezinárodní, státní, pohyblivé, náboženské, pohanské, jmenné, vlastní svátek už dnes mají psi i kočky. Sváteční může být nálada, oběd, smoking, šaty, přání, koláčky i ubrus. A Svátky se blíží, ale na smoking nechte klidně prášit dál. Zveme vás na Svátky Labe Zvykli jsme si, že jim připadá první červnový víkend. Letos je ale všechno jinak, v zimě je jaro a na jaře je léto, takže první červnová sobota letos připadá už na 31. května. Některé tradice ale stojí za to dodržovat, a proto se můžete těšit na 5. ročník Závodů dračích lodí, na Dětský den i na Rybářské tření. Letošní zima vodáckému tréninku přála, takže očekáváme špičkové sportovní výkony. Na vlnách se utkají posádky 20 pádelníků o zápis na putovní pádlo, a především o významný titul. Svátky Labe ale zdaleka nejsou jen závody. Město Týnec nad Labem, Marina Týnec a místní rybáři připravují bohatý doprovodný program Dětský den se spoustou her a atrakcí na zemi i vysoko ve větvích, projížďky na koních, na pramicích, kajacích nebo motorových člunech, střílet se bude ze vzduchovek a z luků, nakoupit budete moct na trhu s regionálními produkty a večer bude patřit živé hudbě. O občerstvení se starají rybáři, kteří pro ten den ze svých miláčků nadělají výborné pochoutky. I ten nejbohatší program a nejvoňavější jídlo ale tvoří jenom polovinu příjemných oslav. Tu druhou dělají návštěvníci, diváci a účastníci. Bez vás bychom slavit nemohli. Proto se těšíme na všechny skalní příznivce, stejně jako na nové tváře. V Marině Týnec, v Týnci nad Labem, v sobotu 31. května a v plné síle. Máte-li zájem přihlásit posádku do závodu, je nejvyšší čas. Přihlášky nebo dotazy posílejte na mail outdoored.cz nebo volejte na telefonní číslo Za pořadatele Outdoored, Jana Ryantová 9

10 kultura Čtenář roku městské knihovny Karla Hampla Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky pokračuje i v letošním roce v tradici oceňování nejlepších čtenářů veřejných knihoven. V průběhu propagační kampaně Březen - měsíc čtenářů knihovny pravidelně každý rok hledají své nejlepší čtenáře,aby je vyhlásily jako Čtenáře roku. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. V roce 2014 budou knihovny vybírat své čtenářské rodiny-tj.rodiny, které často navštěvují knihovnu-její samostatní členové nebo společně celá rodina,rodina se ráda účastní aktivit své knihovny, alespoň jednou měsíčně si vypůjčí knihy domů. Proto i já jsem se do tohoto projektu ráda zapojila a již podruhé slavnostně vyhlásila své nejlepší čtenáře. V loňském roce jsem vybrala tři nejlepší z Vás a tento rok se přidala k nápadu se orientovat na rodinu,která navštěvuje naší knihovnu nejčastěji.čtenářskou rodinou se stala rodina Šrankových - maminka Jitka, dcera Terezka /která navštěvuje 2.stupeň a syn David - z 1.stupně zdejší Základní školy/. Za účasti starosta města Týnce nad Labem bc. Dušana Žmolila jsme předali této rodině upomínkové předměty města, knihu Týnce nad Labem a v příjemném prostředí knihovny poseděli a popovídali si o nových knížkách, zajímavostech a aktivitách knihovny. Přeji si, aby knihovnu navštěvovalo více a více spokojených čtenářů, kteří se zde budou cítit příjemně a spokojeně nejen mezi knížkami. Lucie Flachbartová /městská knihovnice/ foto Lucie Flachbartová inzerce Jsme realitní kancelář na Vaší straně Působíme na trhu nemovitostí přeš 10 let Jsme z Týnce nad Labem a Kolína Prodáme i vaší nemovitost za nejlepší cenu Tel

11 kultura Dětský karneval Město Týnec nad Labem uspořádalo pro všechny kluky a holky bez rozdílu věku karneval,který se konal 29.března 2014 ve sportovní hale. Program byl velice pestrý.o zábavu se postarala agentura FunAktivity, zkušený tým s dlouholetou praxí. Mezi jejich priority patří rozdávání zábavy a radosti dětem a všem věkovým kategoriím.programem provázel klaun Cucíno.Na žádném karnevale nemůže chybět muzika a tanec s ní spojený, klubové tance, ale i mnoho tanečních disciplín a soutěží, které známe z rodinných dovolených. Nechyběly ani vtipné estrády, kouzelnické vystoupení a velký plyšový maskot zajíc. Zkušený animátor dokázal pobavit skutečně všechny. Děti měly dále k dispozici skákací hrad a mohly se nechat vyfotit od profesionálního fotografa a odnést si památku na karnevalový den.velkou a velice oblíbenou atrakcí bylo i malování na obličej od velice šikovné malířky,která dětem splnila každé přání a malovala jim na tvář skutečná umělecká díla Po celou dobu programu bylo zajištěno občerstvení pro všechny, děti dostávaly dárky v podobě dětských časopisů, bonbónů a na závěr jim klaun modeloval z balónků různá zvířátka, která si mohly od něj odnést jako milou pozornost. Tímto bych ráda poděkovala městu Týnec nad Labem, Fotu Vidrna, malířce Haničce Kvasilové, FunAktivity a těm, kteří se na akci podíleli. Myslím si, že se tato akce skutečně povedla a byla výjimečná nejen pro děti, které měly možnost být alespoň na chvíli někým nebo něčím jiným,ale i pro dospělé, kteří si mohli připadat jako v pohádkové říši. Lucie Flachbartová /městská knihovnice/ 11

12 kultura 12

13 kultura Muzeum hlásí Muzeum Města Týnce nad Labem řízené Místní akční skupinou Zálabí se připravuje na turistickou sezónu. Dary se rozšiřují naše sbírky. Vedle základní výstavy, která je věnována historii Týnce nad Labem a okolí,muzeum připravuje několik tématických výstav. V letošním roce se muzeum hodlá věnovat ve spolupráci s Marinou Týnec nad Labem Labi.Zřejmě muzeum k akci otvírání Labe připraví tématickou výstavu věnovanou historii dopravy po Labi od středověku, kdy k nám přišly rody Mensinger, Heisinger a Specinger a splavovaly dřevo v pramenech labských do Německa i do Nizozemí. Objeví se tu kompletní fotografická dokumentace výstavby akce splavnění Labe,doprava uhlí do elektrárny ve Chvaleticích,nakládání lodi na plošině Ro-Ro a lodi opravované v docích Chvaletice. Bude ukázán vodácký sport na Labi i se závody startujícími od týneckého mlýna a ukážeme i sport u Labe u tenisového dvorce a říční lázně Paloučka.Další tématická výstava by měla být věnována historii týneckého sportu se zaměřením i na tenis,který v letošním roce slaví své založení v Čechách. Ukázána bude však celá historie týnecké tělovýchovy a sportu od samého počátku v roce 1892.Toho roku vznikl v Týnci nad Labem Sokol,který se stal iniciací pro vznik sokolských jednot v okolních vsích. Se vzrůstajícím zájmem o sporty vznikala potřeba založit organizaci věnující se sportům a tak v roce 1919 vznikl SK a Sokol se rozdělil na Sokol,DTJ a Orel. Týnec žil tělovýchovou a sportem a tak není divu,že ve třicátých letech obdržel na celostátní výstavě v Pardubicích zvláštní diplom za rozvoj tělovýchovy.za Protektorátu Böhmen und Mähren tělovýchova a sport prožívaly v Týnci těžké chvíle,ale přežily.a hned v roce 1945 došlo k obnově.v roce 1948 došlo ke sloučení všech tělovýchovných a sportovních organizací u nás. Pak následovaly roky úspěšné i méně úspěšné a i významné úspěchy. Přišly školní úspěchy,výstavba sportovní haly a sportovního hřiště. Je co vystavovat.mimo pozornost muzea ani nezůstanou týnecká kultura,občanská sdružení,týnecký Slavín.Je to hodně témat a je z čeho vybírat.bude probíhat turistická sezóna a v rychlé a intenzivní práci změny tématických výstav než se nadějeme bude tu Advent, s ním Adventní výstava a zimní Týnec a bude konec roku. Navštivte nás v turistické sezóně i vy,vždyť v Týnci nad Labem a okolí je mnoho příznivců historie a muzea. Muzeum Pohádková noc s Andersenem v knihovně Karla Hampla V pátek 4.dubna 2014 proběhl v pořadí již čtrnáctý ročník k podpoře dětského čtenářství,kterou pořádá klub knihoven ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR- Noc s Andersenem.14.ročníku se zúčastnilo dětí a dospělých celkem v 1397 místech naší planety,v 16 zemích světa. Noc s Andersenem spojuje zdravé děti a děti s postižením, s vyznáním i bez, děti z knihoven, škol, dětských domovů, rodinných týmů, domácích škol, komunitních míst, skautských i pionýrských kluboven, rodinných center, azylových domů, dětí bez rozdílů pleti Krom tradičních účastníků z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Polska letos přibyly i děti z africké Keni, Austrálie, Řecka, USA, Španělska,Velké Británie, Bulharska, Francie, Slovinska, Chorvatska, Švýcarska, Německa, Dánska Můžeme se radovat z toho, že knížky dokážou propojit děti na celém světě, vždyť kdo by pomyslel, že stejná kniha se může číst v jednu chvíli u nás i v zámoří. A nám, účastníkům Noci s Andersenem, se to podařilo! Tento rok jsem chtěla odměnit děti,které navštěvují knihovnu Karla Hampla pravidelně, proto jsem uspořádala pohádkovou noc právě pro ně. V knihovně se nás sešlo 24. Děti se sešly ve věku předškolním až po žáky 7.třídy, navečer dorazily do knihovny, vybalily si spacáky a potřebné věci k nocování a hned se s radostí zapojily do připravené zábavy. Malovaly, hrály různé zajímavé hry. Poté následovalo čtení a povídání o Noci s Andersenem. Mezitím si mohly prohlédnout prostory knihovny a seznámit se s jejím chodem, programem, tříděním knih podle věkových kategorií a žánrů a nakouknout do své oblíbené knížky. Pohádkové kvízy a soutěže nám ukázaly jak děti dobře znají české pohádky a pohádkové hrdiny a byly nakonec odměněny drobnými cenami. Tato noc se nesla v duchu komisaře Vrťapky. /Komisař Vrťapka je populární postavička psího detektiva, který při svém pátrání nevyužívá jen rychlost a sílu, ale především svůj ostrovtip a bystrou hlavu, což učí i své detektivní kamarády. Jeho čich na zločince je fenomenální, pátrací metody neotřelé a hravě se vypořádá s každým zapeklitým případem. Ale hlavně je s ním obrovská legrace. Jeho případy jsou napěchované parodickou nadsázkou a komentáře plné slovních hříček. Komisař Vrťapka baví celou rodinu! Příběhy a komiksy tohoto hrdiny úspěšně vycházejí v dětských časopisech a knížkách již od roku 2004./ Proto děti řešily i různé záludné úkoly,které jsem jim připravila.mohly si projít stezku odvahy a nadšeny byly i z návštěvy příslušníka policie ČR pprap.chadraby, který i přes vytíženost služby si našel chvilku, aby děti navštívil a podělil se s nimi o zajímavé povídání o tomto povolání a mohly se dozvědět, co se skrývá pod záhadným 13

14 kultura slůvkem daktyloskopie a jak se snímají otisky, mohly si vyzkoušet pouta na rukou a položit jakoukoliv otázku, která je zajímala. Na památku a za odvahu ode mne dostaly detektivní diplom komisaře Vrťapky a Vrťapkův detektivní průkaz. Poté všichni ulehli do svých spacáků a spokojeně usnuli. Ráno se malí čtenáři nasnídali, sbalili si věci a rozešli se do svých domovů. Doufám, že si děti z knihovny Karla Hampla odnesly nejenom nevšední zážitky, ale budou mít i krásné vzpomínky z pohádkové noci. Přála bych si, aby se sem vracely nejen za pohádkovými postavičkami, ale i pro knížky, které jsou tak důležité pro jejich rozvoj. Vždyť: Mezi řádky knih je možno najít kouzlo pohádkových postav.to díky knihám máme představivost a díky představivosti mohou knihy vznikat. Čím více čteme, tím více světů poznáváme, tím více slov si osvojujeme a stejně jako při skutečném cestování po různých zemích světa i u knih platí, že se nám jich otevře více díky znalostem cizích jazyků. Přeji Vám, abyste vždy rádi nacházeli čas na pohádky Hanse Christiana Andersena, na knížky a čtení. foto L.Flachbartová Lucie Flachbartová /městská knihovnice/ foto L.Flachbartová Středověké divadlo TRAKEN Město Týnec nad Labem navštívili začátkem dubna rytíři.ti se městu představili při uvítacím ceremoniálu s představiteli města před městským úřadem a pozvali naše obyvatelé na divadelní představení,které se konalo na místním koupališti.pro nepřízeň počasí byla účast velmi nízká,ale návštěvníci si odnesli určitě nevšední kulturní zážitek. Lucie Flachbartová /městská knihovnice/ 14

15 policie, spolky a organizace Policie informuje Policii bylo sděleno podezření z přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečinu výtržnictví. Sedmatřicetiletý cizinec v prostorách výrobní haly v průmyslové zóně Ovčáry veřejně fyzicky a slovně napadl poškozeného, kterému nejprve slovně sprostě nadával a následně jej udeřil pěstí do hlavy, spánku a tváře. Poškozenému byla vystavena pracovní neschopnost. Obvodní oddělení v Týnci nad Labem sdělilo podezření z přečinů porušování domovní svobody a krádeže ve spolupachatelství pětatřicetileté cizince. Pachatelka se spolu s osmatřicetiletým mužem vloupala do domu ve Veltrubech, kde dvojice neoprávněně setrvala a odcizila a následně vypila 40 ks lahvových piv, 2 láhve vína a 1 limonádu. Poznámka!! Sice tyto případy nejsou přímo z Týnecka, ale mohly by posloužit jako prevence i pro Váš region Obviněna z přečinu podvodu je třiapadesátiletá žena. Z poškozeného muže vylákala finanční hotovost v celkové výši ,- korun. Na internetovém portálu vystupovala a komunikovala pod falešnou identitou a věkem osmadvacet let. Poškozený muž ji zaslal celkem v osmi platbách uvedenou částku, kdy žena uvedla lživou záminku exekuce a také muži přislíbila poskytnutí erotických služeb. Peníze použila pro svou potřebu a neměla v úmyslu se osobně setkat ani cokoli vrátit. Pachatelce hrozí až pětileté vězení. Dvaačtyřicetiletému muži bylo sděleno podezření z přečinu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Muž se zmocnil platební karty poškozené ženy a z této několikrát vybíral po menších částkách. Kartu vždy vrátil zpět poškozené. Svým jednáním ženu okradl o ,- korun. Obvodní oddělení v Týnci nad Labem sdělilo podezření z přečinu krádež spáchaného ve spolupachatelství. Devatenáctiletá a dvacetiletá žena vylákaly na náměstí v Týnci od nezletilého mobilní telefon, který následně prodaly v Kolíně. Novinky z kynologického klubu V sobotu proběhl za pěkného a teplého jarního počasí tradiční Jarní závod - Memoriál Jiřího Fliegera. Letos přijelo 22 účastníků, kteří soutěžili ve 3 kategoriích. Spolu s nimi k nám zavítalo také hodně diváků. Nejvíce byla obsazená základní kategorie ZZO s patnácti startujícími. Občerstvení v klubovně jako vždy zajistili naši současní i bývalí členové po celou dobu závodu. Závod řídil zkušený rozhodčí Luboš Jánský, při obranách figuroval Milan Římek. Výsledky jednotlivých kategorií: 1. kategorie ZZO 1. Vrkoslavová (Bart, ZKO Vrdy) 93 b. (max. 100 b.) 2. David (Buck, ZKO Braník) 90 b. 3. Císařová (Bela, ZKO Týnec nad Labem) 88 b. 2. kategorie ZM 1. Dostálová (Cassie, ZKO Krakovany) 141 b. (max. 150 b.) 2. Šmídová (Ambra, ZKO Kolín) 108 b. 3. Veberová (Besy, ZKO Týnec nad Labem) 104 b. 3. kategorie ZVV1 1. Knajfl (Gorbi, ZKO Přelouč) 258 b. (max. 300 b.) 2. Ulcová (Sirius, ZKO Kolín) 238 b. 3. Černá (Izi, ZKO Zásmuky) 222 b. foto Ondřej Jareš Putovní pohár pro tento rok získal p. Kneifl s německým ovčákem Gorbim ze ZKO Přelouč. Koncem března začal 3. ročník kursu základního výcviku psů pro veřejnost. Další kurs bude vypsán opět na jaře příští rok. Kontakt, aktuality a fotogalerie na zkotynec.wbs.cz. Ondřej Jareš foto Ondřej Jareš foto Ondřej Jareš foto Ondřej Jareš 15

16 sport Jarní sezóna je tady Dobrý den, vážení čtenáři /obyvatelé města/, máme před sebou jarní sezónu, a tak Vás chceme informovat o událostech v našem klubu. Dne se uskutečnila výroční schůze fotbalového klubu. Do výboru byl zvolen pan Jiří Linhart na místo jednatele, které bylo uvolněno po odstoupení p. Stolarika z výboru. Dále odstoupil pan Novotný z pozice trenéra dorostu. Tímto jim vedení oddílu děkuje za odvedenou práci. Situace ve fotbale je stejná jako v ostatních sportech, nedostatek finančních prostředků, malý zájem mládeže i dospělých nejenom reprezentovat, ale i pomoci s chodem oddílu. Dne se uskutečnila brigáda na hřišti, které bylo po zimě ve velmi špatném stavu. S vypětím všech sil jsme zvládli hřiště a jeho okolí dát do pořádku.. Všem, kteří se této brigády zúčastnili, děkujeme. Musíme moc pochválit žáčka Filipa Zumra, který přišel a pracoval s námi. Vyjádření k obvinění trenéra mládeže. Rád bych uvedl důvod, proč jsem na schůzi podal svou rezignaci a odešel z fotbalu. Důvod je prostý-já Radek Douša a pan Manich jsme veřejně pranýřováni za to, že jsme manipulovali s penězi klubu. Toto obvinění není pravdivé-je lživé! Náš klub veřejně vyčíslil každou korunu a věřte, že náklady jsou vysokévoda,elektřina atd. Chtěl jsem ukončit svou účast,ale po mém odstoupení jsem dostal takovou podporu od dětí a některých lidí, že jsem si řekl: Ty děti za to stojí, abych zůstal. Věc se ale změnila a já zůstal u žáků jako asistent trenéra pana Manicha. Převzal jsem tým dorostu jako trenér a pan Manich se stal asistentem. Důvod? Naši dorostenci zůstali bez trenérů. Pro nás i hráče to bude složitější sezóna, ale věřím, že vše zvládneme. Radek Douša Vedení klubu plně podporuje trenéry mládeže a může všem, kteří pochybují doložit, že finanční prostředky jsou používány jen pro chod klubu. Ostatní aktivity-kalendáře, rozlučky atd. jsou hrazeny hráči, popřípadě trenéry. Tímto vedení klubu děkuje trenérům mládeže za organizaci a uskutečnění nejenom rozlučky, ale také focení a výroby kalendářů pro naše nejmenší naděje, vždyť to byla jejich první sezona, na kterou si památku určitě zaslouží. Jaroslav Sýkora-předseda Vážení spoluobčané, rádi bychom našim dětem zpříjemnili jejich reprezentaci našeho města a uskutečňovali pro ně různé akce, a tak se snažíme shánět peníze, kde se jen dá. Věříme, že se nám podaří uskutečnit pár projektů na získání peněz a budeme moci vzít děti třeba na soustředění, výlety, nakoupit sportovní potřeby atd. Jak víte, bez peněz to nejde. Do jarní sezóny chceme našim hráčům popřát mnoho štěstí, trpělivosti a úspěchů. Na závěr děkujeme našemu městu, společnosti EKO Logistics v Týnci nad Labem a všem příznivcům za podporu a pomoc. Našim hráčům moc děkujeme za reprezentaci města, a hlavně, že udržují tradici fotbalu v našem městě. TJ Týnec nad Labem foto p. Douša foto p. Douša TJ Sokol Týnec nad Labem Od ledna letošního roku probíhaly výroční schůze všech oddílů sdružených v naší tělovýchovné jednotě. Jednání bylo věcné a zaměřené na sportovní činnost, na činnost budovatelskou a nezbytnou podmiňující stránku veškeré činnosti,tedy stránku ekonomickou. Schůzí se účastnil i starosta města bc.žmolil Dušan v zastoupení města, neboť město Týnec nad Labem odsouhlasením zastupitelstva je významným přispěvatelem všech sportovních odvětví naší TJ. Když se příspěvky a finanční zdroje jednotlivých oddílů stále zvyšují, s rostoucí inflací však rostou i náklady na činnost, a tak by se tělovýchovná jednota bez příspěvku města už neobešla, zejména však proto, že vymizely prakticky úplně příspěvky a dotace ČSTV. Je třeba si však uvědomit,že tělovýchova a sporty se staly nedílnou součástí dnešního lidského života, a zejména sporty soutěživé. Ostatně zkusme si zalistovat na poslední tři stránky novin a uvidíme tam tabulky sportů a i komentáře. Je třeba si však uvědomit,že se někdo 16

17 společenská rubrika musí o organizaci tělovýchovy a sportů starat a jiní zase musí město v těch sportech reprezentovat. Dnešní sportovní činnost si stále více vyžaduje také stále větší počty obětavých funkcionářů, pracovníků a sportovců. Naše tělovýchovná jednota má 5, respektive 6 oddílů, 11 sportovních družstev, z nichž 8 hraje pravidelné sportovní soutěže řízené sportovními svazy. Jedno družstvo hraje krajský přebor 2.třídy, 2 družstva oblastní přebor, 3 družstva okresní přebor a 2 družstva okresní soutěže. Družstvo stolního tenisu A skončilo v krajském přeboru 2.třídy na výborném 3. místě hned za Sadskou a Zručí. Dobře si vedl i celek družstva A tenisu dospělých, neboť postup do vyšší oblastní soutěže mu unikl o vlásek. Celek žactva nebyl tak úspěšný, ale zdá se, že se blýská na lepší časy. Fotbalové mužstvo A bojuje o lepší umístění a při nevalně vyhlížejících vyhlídkách z vyšších soutěží a možností pádu více mužstev je to i boj o udržení v soutěži. Situace B mužstva je úzce spjata s bojem a s pozicí A mužstva. Dobré postavení má v okresním přeboru mužstvo dorostu, mužstvo žactva se po generační výměně formuje. Vše to vyžaduje mnoho úsilí a práce. Jsme amatéři, nikoliv profesionálové, a tak nám zbývá jen to nadšení a práce. O tom všem bude jednat valná hromada delegátů oddílů na své výroční schůzi v pátek 11. dubna TJ Vítání občánků Ve středu 16. dubna 2014 proběhlo v obřadní místnosti týnecké radnice vítání nových občánků Týnce nad Labem, Lžovic a Vinařic. Na tuto malou slavnost bylo se svými rodiči a rodinnými příslušníky pozváno 14 dětí : Katka Daňová, Petr Lokaj, Eliška Cicvárková, Natálie Albrechtová, Petr Veselý, Bruno Steiner, Hana Zmátlová, Dora Kolomazníková, Stela Pánková, Michal Tovaryš, Amálie Vokounová, Klára Smrkovská, Jakub Smrkovský a Maxmilián Vilím. Kulturní vložku tradičně přednesly děti z týnecké mateřské školy pod vedením paní učitelky Vejdělkové. Po úvodním slovu pana starosty Dušana Žmolila se rodiče podepsali do pamětní knihy. Na památku tohoto slavnostního dne obdrželi děti i rodiče věcné dárky. Město Týnec nad Labem přeje všem novým občánkům hodně zdraví, štěstí a lásky v jejich životě. Libuše Dumanová, matrikářka foto M.Mulenková FOTO VIDRNA foto M.Mulenková FOTO VIDRNA foto M.Mulenková FOTO VIDRNA foto M.Mulenková FOTO VIDRNA 17

18 společenská rubrika Společenská rubrika ************************************************************************ Naši noví občánkové: Petr Veselý Lžovice Bruno Steiner Týnec nad Labem Natálie Albrechtová Týnec nad Labem Eliška Cicvárková Týnec nad Labem Katka Daňová Týnec nad Labem Sebastián Lokaj Týnec nad Labem Město Týnec nad Labem jim do života přeje hodně zdraví, štěstí a lásky. Životní jubileum oslavili: Březen 2014 Vladimír Debelka - Lžovice Jaroslava Malá Týnec nad Labem Helena Rambousková Týnec nad Labem Jiřina Špinková Týnec nad Labem Pavel Hrubeš Týnec nad Labem Duben 2014 Zdenka Vaňková Lžovice Bohumil Pilař Týnec nad Labem Josef Zelman Týnec nad Labem Libuše Horynová Lžovice Marie Vodičková Týnec nad Labem Tibor Szekér Týnec nad Labem Soňa Špinková Týnec nad Labem Věra Harrerová Týnec nad Labem Jaroslava Sýkorová Týnec nad Labem Marie Chlubnová - Vinařice Jaroslava Pilařová Týnec nad Labem Všem jubilantům přejeme k životnímu výročí hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života. Naše řady opustili: Anna Pilařová Týnec nad Labem Jana Vaňková Vinařice Jan Krejčík Týnec nad Labem Božena Kotěrová Týnec nad Labem Ludmila Málková Týnec nad Labem Ladislav Fišera Týnec nad Labem Petr Kohoutek Týnec nad Labem Miroslav Karban Týnec nad Labem Město Týnec nad Labem vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým. Libuše Dumanová, matrikářka Otištěno na přání pana Zdeňka Malinského: 18

19 historie, inzerce Týnecké kalendárium Před 160 lety roku 1854 se v Týnci nad Labem narodil Václav Marek,profesor gymnázia v Praze v Truhlářské ulici, kde s ním spolupůsobili i další známí profesoři J.Š.Kubín a J.Guth. Václav Marek byl nejen vynikající pedagog,ale byl i výborným překladatelem. Přeložil i významné dílo Edmonda d Amicis Srdce.Do výslužby odcházel s čestným titulem školní rada.zemřel roku 1934 jako osmdesátiletý,tedy právě před 80 roky. Před 145 roky, roku 1869 se v Týnci nad Labem narodil Ph.Dr.Perner Jaroslav. Pocházel ze známé rodiny Pernerů, byl synem Václava Pernera, říšského poslance a vinařického statkáře. Po vzoru svého strýce profesora Karlovy univerzity a kustoda dnešního Národního muzea vystudoval i on Karlovu univerzitu. Jako jeho strýc byl i on obdivovatelem Joachima Barranda, stal se tedy jedním z jeho pokračovatelů.vypracoval podklady pro IV.díl Barrandova díla pod názvem Vorläufiger Bericht über die Bearbeitung der Gastropoden für IV.Bddes Barrandeschen Werkes: Systéme silurien du centre de la Bohéme Měl v Týnci nad labem hodně přátel, ale nejvíce se přátelil s vinařickým kovářem, ranhojičem a úspěšným lidovým léčitelem Aloisem Markem.Byl profesorem Karlovy univerzity a kustodem Národního muzea v Praze.Před 145 roky se v Týnci nad Labem narodil rovněž roku 1869 spisovatel a katolický kněz Jan Snížek.Před 120 roky zemřela matka slezského barda básníka Petra Bezruče rodačka z Týnce nad Labem z rodu Harrerů a Dobrovských. Petr Bezruč původním jménem Vladimír Vašek vzpomněl jejího rodného místa v epitafu na jejím hrobě. Před 105 roky se roku 1909 narodil v Týnci nad Labem Josef Vlastník,šéfredaktor Československého vojenského atlasu a pilný regionální publicista.před 60 roky zemřel týnecký rodák František Vondráček v roce Byl učitelem a později lektorem polštiny na Vysoké škole obchodní v Praze.Za svých mladých let psal i básně a vydal hezkou antologii Květy z polských niv. Propagoval polskou literaturu u nás a přeložil mnoho děl od Asnyka, Orzeskové, Tetmajera, Žeromského, Sienkiewicze, Ossendovského, Konopnické a dalších autorů. Před 55 roky roku 1959 zemřela naše nejlepší krajkářka a výtvarnice týnecká rodačka z mlynářského rodu Janovských Antonie Josefina Janovská. Vystudovala královskou krajkářskou školu v Bruselu a v Malines v Belgii. Zařídila si v Praze známý ateliér a postavila si v Kostelci nad Černými lesy vilku Na Krásné vyhlídce,kde ji navštěvovali její umělečtí přátelé Hlavica, Haken, Svolinský, Podvalová, Štěpánek, Glázrová, Demartini, Rosůlková, Vlček a další. S dr.mešejdou vydala knihu Krajky nad krajem. Ing.Žmolil H. inzerce 19

20 setkání Týnců, inzerce inzerce SECOND HAND + BAZÁREK U Mostu Nabízí každý den nové zboží dovoz Anglie OTEVŘENO Středa Pátek : Sobota :10 12 Havlíčkova 284 Týnec nad Labem (bývalý hostinec U Suchánků) TELEVIZNÍ A SATELITNÍ PŘÍJEM ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ A KAMEROVÉ SYSTÉMY Prodej, montáž, servis JIŘÍ MATOUŠEK Studentská 589, Týnec nad Labem tel BLESKOVÉ ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ Týnec nad Labem Tel: KOSMETIKA CAMILLA Komenského 235,Týnec nad Labem /budova staré školy/ Nabízí ošetření pleti kosmetikou La chaton,mako a poradenství. OTEVŘENO-pondělí až pátek 9:00-15:30 dle telefonické dohody /telefon: / Vaše názory a příspěvky zasílejte na nebo zanechte na podatelně MÚ Týnec na Labem Týnecký zpravodaj, zpravodaj města Týnec nad Labem, vedoucí redakční rady Lucie Flachbartová, vychází jednou za dva měsíce uzávěrka vždy 15. příslušného kalendářního měsíce, sídlo MěÚ Týnec nad Labem, Masarykovo nám. čp. 1, PSČ tel.: , fax: , Výroba a tisk: Digi-press Kolín s.r.o. Zapsán do evidence periodického tisku s číslem evidenčním MK ČR E

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 2-2008 z 2. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.2. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam. 1. Číslo 26. března 2013 Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.cz Vážení čtenáři, i v letošním roce Vás

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informační list městyse Pavlíkov 2/2015. Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informační list městyse Pavlíkov 2/2015. Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře PAVLÍKOVSKÁ RADNICE Informační list městyse Pavlíkov 2/2015 Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře Informace z jednání zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Zastupitelstvo zasedalo 25. 3. 2015, 29. 4.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008 Třebíčský oddíl plavání Plavecký areál laguna, Mládežnická 1096/2, 674 01 Třebíč Tel.: 603 702 883, IČO: 642711706 Internet: www.top.webz.cz, email: bartova.top@seznam.cz Výroční zpráva Třebíčského oddílu

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 14-2008 z 14. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 20.11. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015

Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015 Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015 Zahájeno: v 16:30 hod. Přítomni: Mgr. Jaroslav Pošta, Mgr. Jan Bejček, Iva Pencová, Ing. Křižan Michal, Ing.Fojt Stanislav Omluveni:

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více