hotovost na pokladně 40,38 K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hotovost na pokladně 40,38 K"

Transkript

1 Odbor Příšovic měl 30 členů, a to 20 činných, 10 přispívajících. Výbor čítal 10 členů, předsedou se stal Josef Picek, místopředsedou František Frydrych čp.22, jednatel Vladimír Barek a pokladník Josef Hanzl. Prvního cvičení se zůčastnilo17 bratrů. Text kulatého razítka: Těl. jednota Sokol v Ohrazenicích, odbor Příšovice. Z pokladní zprávy je vidět s jakými částkami Odbor hospodařil: hrubý příjem 77,68 K vydání 37,30 K hotovost na pokladně 40,38 K cestovní fond 20,96 K Zpočátku se cvičilo v Ohrazenicích, ale bylo to velmi nepříhodné. Cvičenci se vraceli domů kolem půlnoci. Hledala se možnost, jak a kde cvičit v Příšovicích. Pan Kobosil nabídl sokolům místnost v budově vedle bývalé hospody. Byla v ní upravena maštal, upěchována hliněná podlaha. Obrátily se žlaby, které sloužily jako sedadla. Postavila se hrazda, kruhy a bradla. V rohu stála kamínka a už se cvičilo. Po cvičení se sesedlo u kamínek a zpívalo dlouho do noci. Pak přišla první světová válka. Všechny spolky byly zakázány. Cvičilo se pod jménem Jinošská družina, náčelníkem byl Václav Vávra. Po skončení války a odtržení se od Rakouska se sokolové kromě cvičení také zapojili do popřevratové činnosti. Dohlíželi na pořádek na zdejší vlakové zastávce a dozorovali vlaky do doby než byli vystřídáni vojskem. Zúčastnili se obsazení trati Doubí Sychrov Turnov, kde kolem 26.října několik dnů a nocí dozorovali. V té době došlo také k rozdělení na dvě organizace Sokol a Dělnická tělocvičná jednota. V Příšovicích zůstal Sokol a DTJ měla svoji základnu v Doubí. Sokolové cvičili a rozšiřovali svoje řady, ale ne všichni jim byli nakloněni. Dva postřehy : - dne 18. června 1933 v Českém Dubu konalo sokolské cvičení, kde zazněl hlas jednoho z příznivců sokolů :.protože sokolská furie měla slávu, tak hasičům pršelo! - Debata dvou paní a jednoho pána v krámě u Pavlíčků: Dokud tady nestála tahle bouda ( míněna budova sokolovny), tak tady bylo krásně ticho, ale tedˇje tady rámusu až hanba povídat. Já nemám sokoly taky ráda řekla druhá pani. Reakce pána-člena sokola ale, vždyť oni o vaši lásku nestojí. Nejenom někteří spoluobčané nepřáli sokolům, ale dokonce představitelé víry katolické a římskokatolické nejsou příznivci bratrů a sester sokolů. Někteří faráři dokonce zakazovali školním dětem účast na cvičeních, o cvičitelích se vyjadřovali jako o nevzdělancích atd. Jednota se rozrůstala, účastnila se různých cvičení pořádaných v okolí, pořádala tajné výlety, besídky s recitací, propagovala další sporty jako lyžařství, plavectví. Členové cvičili na okrskových turnajích, akademiích, připravovali se na sokolský slet v červnu 1932 v Praze. V tomto roce Jednota koupila pozemek od obce pro letní cvičiště výměře m2. Od března 1933 se začalo s přípravami a úpravami. Pan Zakouřil na schůzi výboru přednesl žádost, aby se pořídily dva dřevěné sloupky na odbíjenou a přimlouvá se, aby se odbíjená rozšířila i na žactvo výbor žádost schválil. Byl také schválen nadpis k letnímu cvičišti Sokolské Tyršovo cvičiště -. Perlička:

2 na plochu hřiště se dostávala a byla i vyháněna drůbež husy, slepice atd.. Majitelé drůbeže si nechtěli uvědomit, že plocha již není obecní, a proto na výborové schůzi bylo navrženo, aby k vratům byla dána tabulka s nápisem : Návštěva cvičiště se dovoluje, ale vyhánění drůbeže a každé jiné poškozování a průchod se zakazuje. Návrh byl schválen. Dne 19.ledna 1934 se sešli členové výboru na mimořádné schůzi u bratra Vyhlídky. Jednání se týkalo slavnostního otevření letního cvičiště a poprvé se vážně hovořilo o stavbě vlastní sokolovny. Výbor se dohodl, že plány a rozpočty zajistí pan Vyhlídko. Záležitost nové sokolovny koupě pozemku, výstavba- bude projednána na řádné valné hromadě Valná hromada 28.ledna 1934 Návrh na výstavbu sokolovny byl jednomyslně přijat. Byl zvolen stavební výbor Kobosil Josef, p.frydrych, Švára st., Picek Josef, Kunst ze Svijan a Polák. Bratr ing.lang ze Svijanského Újezda bezplatně odměřil pozemek, daroval dva stromy ze svého lesa a upozornil, že někteří bratři z Újezda by také něčím přispěli. Advokát Šolc z Turnova provedl zápis. V dubnu 1934 proběhly 3 schůze se stavebním odborem, kde se jednalo o rozpočtu a finanční hotovosti Jednoty. Rozpočet sestavil bratr Juna zdejší učitel a bratr Zakouřil. Rozpočet i s prací členů dosáhl výše K a byl vysoký. Jednota sice k čítala 156 členů, ale byla finančně slabá. Proto se dohodlo apelovat na členy o dary a požádat o bezúročnou půjčku. Většina začala rychle upisovat finanční prostředky. Na vlastní stavbu budovy byla přijata nejvýhodnější nabídka od stavitele pana Hlavatého ze Sychrova a políra pana Dlaska z Dechtár u Českého Dubu. Dne 10.dubna 1934 se začaly kopat základy, přestože stavební povolení bylo zasláno až v květnu. Na výborové schůzi byla přečtena smlouva a p.stavitelem Hlavatým, bylo dohodnuto, že klempířské práce provede pan Borovička z Příšovic. Dále byli členové seznámeni s přípravami ke stavbě, postupem prací, finančním rozpočtu a v neposlední řadě i sokolské povinnosti. Povinnost byla vyhlášena na 15 dní odpracovaných zdarma. Dne 3.května se konala slavnost u příležitosti kladení základního kamene. Slavnosti se zúčastnilo 11 bratří a 13 žáků v kroji, 7 žen, 4 dorostenky a 22 žákyň. Na výborové schůzi dne 7.června 1934 bratr Zakouřil oznámil plnění pracovní povinnost, kde skoro 90% již má splněno, dokonce někteří i přepracováno. Jen malý počet má něco dodělávat. Práce i s prací potahů byla do této doby odhadnuta na K.Už v červenci bratr Kunst ze Svijan zhovil vzorky různých barev na fasádu. Práce totiž pokračovaly takovým tempem, že se dokončení odhadovalo v měsíci srpnu a otevření poslední neděli tohoto měsíce. Sokolovna byla skutečně v předpokládaném termínu dokončena a slavnostně otevřena v neděli dne 26.srpna Byla to sláva, sešlo se mnoho příznivců, členů Sokola z okolních vesnic a měst. Slavnosti se zúčastnila také selská jízda okresu turnovského, jízdní odbor sokola Turnov, sbor dobrovolných hasičů. Sokolovna se otevírala 23 let po založení Jednoty Sokolské v Příšovicích.

3 Vlastní sokolovna Technické parametry Budova je 28,65m dlouhá a 14,45 široká celkem 414 m2 zastavené plochy. Hlavní místnost je tělocvična 14 x 10m, která je též taneční sál Jeviště 10 x 6,5m, to samé pod jevištěm Šatna pro cvičící a výčep 3,O5 x 5,5m Přísálí 13,20 x 3,65m Byt pro sokolníka 4,10 x 5m Kuchyň 4,10 x 5m Šatna 3,20 x 3,90m Galerie 2,80 x 10m Sborovna 10 x 4,10m K tomu příslušné chodby, schodiště a záchody Prostorné podkroví je využito pro uložení divadelních rekvizit, dříví a různých jiných věcí Financování Vyplaceno při výstavbě za materiál a práci ,80 Kč Hotovost před zahájením výstavby ,- Kč Hypotéka ve výši Kč byla otevřena u Kampeličky Svijany Finanční dary do doby před otevřením sokolovny 3.656,- Kč Bezúročná půjčka ,- Kč Práce odpracované zdarma odhadnuty na cca ,. Kč Pozn.: údaje jsou orientační, v dokumentech není celkový přehled Práce zdarma Celkem bylo odpracováno dnů Odježděno povozy cca 200 dnů Práce darovaná řemeslníky - nevyčíslena Sestry a manželky bratrů sokolů zajišťovaly zdarma obědy pro brigádníky Pracovní povinnost : byla vyhlášena na 15dnů, někteří odpracovali i 50 až 60, nesplnilo zhruba 6% Pozn.: pracovní povinnost trvala i nadále, a to na úpravu plochy před sokolovnou, oplocení atd. Materiál na výstavbu Cihly na sokolovnu byly zakoupeny od pana K.Kopala z Přepeř Stavební dříví z velkostatku knížete Rohana ze Sychrova Škvára -z provazárny v Turnově zdarma, pouze odměna kočímu ve výši 20,-Kč a z Keramiky v Doubravách rovněž zdarma Kolaudace Sokolovna byla kolaudační komisí schválena dne , pod jednacím číslem 145. U soudu bylo provedeno zavtělení půjčky ve výši ,-Kč. Stavba byla do roku 1949 osvobozena od daní z nemovitosti. Provoz sokolovny Prvním správcem sokolovny byl pan Kozderka. Sokolník pan Ladislav Fanta. Obsazení funkcí-volby : Správce jeviště Pavlišta Boh. Správce nářadí : Fr.Kratochvíl

4 Správce výčepu a kuchyně: Holán E. Správce šatny : Bartoš V. Představitelé sokola poděkovali panu Kobosilovi za propůjčení místnosti na cvičení a po otevření sokolovny se život sokolský začal odehrávat ve vlastní sokolovně, která v té době byla v širokém okolí na své poměry velmi moderní. Kromě cvičení se hrála divadla. Lucerna se poprvé hrála a byla sehrána celkem 3x. Následovala opereta Osada zamilovaných, která byla uvedena na Silvestra Řádná valná hromada dne 27.ledna 1935 v ½ 3 hod. odpoledne se již konala ve sborovně sokolovny za účasti 63 členů. Schůzi zahájil starosta bratr Kratochvíl. Mluvil o uplynulém roce, kde rok 1934 byl pro sokoly významným rokem, ale rokem převážně pracovním. Přesto sokolové pravidelně cvičili, účastnili se akcí pořádaných v okolí. Volejbalisté sehráli 34 zápasů, z toho vítězných 22, porážek 11 a remiza 1. K měl sokol 122 členů, z toho 87 mužů a 35 žen. Kromě toho chodilo pravidelně cvičit 13 dorostenek a 20 žákyň. Cvičilo se, hrála se divadla, operety, kuplety, pořádaly se plesy, organizovaly se výlety. Pracovalo se na úpravách kolem sokolovny, stavěl se plot. Vybavovala se sokolovna, sháněly se věci a zařízení pro divadlo. Hodnota inventáře, jak vyplývá z řádné valné hromady z 31.ledna 1937 dosáhla výše ,-Kč. Pečovalo se o sokolského ducha pod vedením pana učitele Juny. Pravidelně se scházeli členové výboru. Řádná valná hromada dne 30.ledna 1938 Situace v republice se nevyvíjela podle představ nejen sokolů, což je zachyceno i ve zprávě jednatele bratra Pospíšila -.v letošních zprávách dozvíte se o velkém shonu příprav pro 10.všesokolský slet. Říkám a zdůrazňuji, jak významný bude letošní 10. všesokolský slet nejen po stránce vnitřní naší sokolské ale i po stránce celonárodní a celostátní. Prožíváme nejen krizi hospodářskou ale i politickou a proto tím spíš musíme ku zdaru letošního sletu.. Na sokolský slet darovala Kampelička 1.000,- Kč. Vlak pro účastníky X.všesokolském sletu v Praze konaném dne 3. července 1938 zastavil v Příšovicích. Poznámka : ze zápisů není patrno kolik cvičenců na slet odjelo, ani další informace o vlastním sletu Zápis ze schůze citace Scházíme se po jednoměsíční přestávce, ve které zvláště my sokolové prožili jsme mnoho trpkých chvil a zklamání, na které jistě nikdo z nás nezapomene Mnichov, ztráta 1/3 republiky odevzdání území Německu, Polsku, Maďarsku, Župa ztratila 27 sokolských jednot, mobilizace V sokolovně bylo ubytováno vojsko od do I.rota a kancelář 16tého pluku z Prešova. Od do čtvrtá rota zákopníků 94 pochodového pluku, kancelář a 4 důstojníci. Výbor se usnesl, aby byla odeslána žádost k pluku uhradit za ubytování vojáků alespoň úklid a světlo. Pravděpodobně byla sokolovna uvolněna zhruba po 2 měsících, protože v listopadu se opět po dlouhé době začalo cvičit. Od okupace Sokol jako takový ve své činnosti pokračoval, ale velmi omezeně. Výbor se scházel pravidelně měsíčně, zajišťoval vše co bylo nutné pro omezený chod sokola. Doba byla velmi těžká a složitá, ale sokolové pořádali různá cvičení, účastnili se závodů.

5 Slety, veřejná cvičení byla zakázána. Nahrazena byla závody, které byly povoleny. Také divadelní představení se nevyhnula žádostem o povolení, bez kterého se nesmělo hrát, rovněž tak valné hromady sokolské. Rok 1941 Kniha Zápisů ze schůzí výboru, řádných valných hromad vedená od zápisem ze dne končí. Další informace jsou z útržkovitých záznamů vložených na volných listech do Knihy zápisů Němci z obavy před různými spolky, kde se scházelo větší množství lidí, tuto činnost zakazovali. Dne 13.dubna 1941 v 8,30 hod. došlo i na Sokol Příšovice. Byla zastavena veškerá činnost. Za přítomnosti tajemníka pana Koška z Turnova a vrchního strážmistra Nožičky z Četnické stanice ve Svijanech byly sepsány veškeré věci včetně finanční hotovosti 648,60 Kč a vše bylo protokolárně zabaveno. Večerní představení Domov, které se mělo hrát se již nesehrálo. Všechny dveře u sokolovny byly zapečetěny. Členství trvalo, příspěvky se neplatily, činnost byla ukončena. Nikdo nevěděl co bude dál. Dne 23.června sokolovna byla otevřena okresním policejním inspektorem. Správcem budovy byl jmenován bratr Juna řídící učitel v místě. Za přítomnosti svědků bratra Pavlišty a Adama byl podepsán protokol a tímto aktem byla sokolovna předána k veřejným účelům mohly se pořádat zábavy, hrát divadla. Policejní inspektor zapečetil 2 bedny s časopisy, cvičebními brožurami Sokola. Dále nařídil odstranit ze zdi obraz Tyrše a F ugnera.. Dne 8.prosince 1941 za účasti štábního strážmistra Šafránka v 8,30 hod. byla provedena další prohlídka sokolovny. Závěr zněl do musí být odstraněn nápis ze sokolovny, monogram a ozdoba ptáci na budově sejmuti. Zkrátka, nic nesmělo připomínat, že jde o sokolovnu. Dne 12.prosince přijel zástupce z okresu pan Polák zkontrolovat, jak nařízení bylo splněno odstraněné věci byly uloženy v bednách, následně zapečetěny a tím bylo vše v pořádku. Bratr Juna řídící učitel byl odveden gestapem do vězení, a tak musel být jmenován nový správce budovy. Nařízením Okresního úřadu to nesměl být člen Sokola, správcem se stal pan Kocar ředitel zdejší mlékárny. Tím končí dostupné písemné informace o činnosti sokolů. Z převzatého vyprávění je známo, že sokolové si nechali asi v roce 1946 zhotovit prapor. Vzhledem k následným neklidným dobám byl prapor údajně uložen u Pospíšilových (vedle kostela) a pak u Prádlerů. Prapor předal starosta pan Prádler Petr při svém odchodu z funkce starosty do opatrování Obecnímu úřadu. Přehled divadelních představení sehraných v Příšovicích do r.1941 r.1912 Peníze Vojnarka r.1934 Lucerna 3x Osada zamilovaných r.1936 Dům u tří děvčátek Nic než smůla Kurážná Káča dětské představení Lidé na kře r.1937 Polská krev

6 aktovky, kuplety r.1938 Netopýr (v měsíci březnu) Modrý pondělek (v prosinci) r.1939 Taneček pany Márinky r.1940 Vinobraní Použité materiály : Kniha zápisů výborových schůzí a řádných valných hromad, kterou uchránil do dnešní doby Jaroslav Švára a Marie Flanderková, rozená Lamačová Materiály sepsané panem Bičíkem Historie Příšovice dne , Pecinová Hana

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice

Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice 1889-2009 SOUČASNÝ SOKOLSKÝ PRAPOR Přední strana Zadní strana Dámy a pánové, vážení sportovní přátelé, bratři a sestry.

Více

Sokolské paměti Velické

Sokolské paměti Velické Sokolské paměti Velické 1920 2010 Předmluva: Doba, kdy byla zaloţena v roce 1920 Tělocvičná jednota Sokol Velká je obdivuhodně a pro budoucnost zaznamenána v Pamětní knize Tělocvičné jednoty Velká aţ

Více

Bludovan. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce Bludov na rok 2006 1/2006 ZDARMA

Bludovan. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce Bludov na rok 2006 1/2006 ZDARMA 1/2006 ZDARMA Datum vydání: 27. leden 2006 Bludovan Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce Bludov na rok 2006 Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě Pamětní deska u sochy plk. Švece, která byla odhalena dne 25.10. 2008 v Třebíči. 2 Sestry a bratři, vzhledem k tomu, že od roku 1990, kdy byla obnovena naše jednota,

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ Proměny venkovské školy v letech 1869-1948 Macková Eva Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 4 I. Prolog... 5 1. Obecný vývoj školství do r. 1869... 5 2. První zprávy

Více

Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku)

Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku) 1 Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku) Publikaci sepsal Leoš Minář dle podkladů SDH Oucmanice Neprošlo jazykovou úpravou.

Více

Bohdíkovský zpravodaj

Bohdíkovský zpravodaj Bohdíkovský zpravodaj 7. ročník 1. číslo Vydává Obec Bohdíkov 18. února 2009 zdarma Vážení spoluobčané, v létě minulého roku jsem se Vám svěřila s nadějí, že možná obdržíme dotaci na výmalbu římskokatolického

Více

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE. 1929 1938 a 1969 1982

PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE. 1929 1938 a 1969 1982 PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada I: Spolkové kroniky Svazek č. 3 PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE 1929 1938 a 1969 1982 Hostivice, prosinec 2013 Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929 1938 a 1969 1982 2 Přepis

Více

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice Kostel Nejsvětější Trojice Kostel patří k nejstarším na Moravě, usuzuje se, že zde stával již v 12. století. První písemná zmínka o duchovní správě je z r. 1247, kdy papež Inocenc III. dovolil, aby olomoucký

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Městská část Praha-Kunratice Praha 2006 1 Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006)

Více

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Koldíně (1877 2007)

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Koldíně (1877 2007) 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Koldíně (1877 2007) Vydal Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů v Koldíně 2007 Obecní úřad v Koldíně, 2007 Sbor dobrovolných hasičů v Koldíně, 2007 Alena Janková, 2007

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

Kronika města Dvora Králové nad Labem

Kronika města Dvora Králové nad Labem Kronika města Dvora Králové nad Labem za léta 1938 1945 sepsal: Jaroslav Jakoubek, kronikář Úvodem Za okupace byla naše kronika v roce 1940 na příkaz protektorátních úřadů odevzdána do Prahy. Po osvobození

Více

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Duben 2011 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2011 V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 22.3.2011 ve Fügnerově sále sokolovny Valná hromada

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme!

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme! Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH Slibujeme při všem, co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice České a

Více

V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského.

V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského. Duben 2010 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2010 V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského. Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 24.3.2010 ve Fügnerově sále sokolovny Valná

Více

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N Hasičská kronika Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N autor: Bruno Němec Dolní Kounice / 2012 1 Vážený čtenáři. Spis, do kterého jsi právě nahlédl, je výsledkem několikaletého střádání,

Více

Rozšířená publikace ke 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trnavě u Zlína

Rozšířená publikace ke 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trnavě u Zlína Rozšířená publikace ke 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trnavě u Zlína 1905 2005 Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k oslavě Podle tohoto hesla se od dávných dob řídili ti, kteří pomáhali

Více

V tomto čísle najdete

V tomto čísle najdete Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí vychází 28. října 2013 elektronická podoba Krásný den, milí čtenáříčci. Dušičkové období dokáže člověku pořádně pokazit náladu, zvláště když se venku zatáhnou

Více

Kronika obce 2005. Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005. Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk

Kronika obce 2005. Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005. Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk Kronika obce 2005 Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005 Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk Klobuky 475 84 559 38,55 Čeradice 50 8 58 42,83 Kobylníky 113 39 152 34,15 Kokovice

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Ročník V Číslo 3 březen 2004

Ročník V Číslo 3 březen 2004 Ročník V Číslo 3 březen 2004 12. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín 2004 V letošním roce budeme moci již podvanácté přivítat v kojetínské Sokolovně, na prknech jež znamenají svět,

Více