Tenis klub Rynholec zve občany a příznivce dne v 20 h na Taneční zábavu s tombolou Hostinec u Šlégrů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tenis klub Rynholec zve občany a příznivce dne 15.12. v 20 h na Taneční zábavu s tombolou Hostinec u Šlégrů"

Transkript

1 . Tenis klub Rynholec zve občany a příznivce dne v 20 h na Taneční zábavu s tombolou Hostinec u Šlégrů Špatný podzim!!! Podzimní část fotbalové sezony bohužel nenaplnila představy jednak hráčů mužstva a asi hlavně našich fanoušků, kteří se jistě těšili na dobrý fotbal a hlavně dobré výsledky!!! Mužstvo skončilo tuto část sezony na předposledním místě okresní tabulky a tedy ohroženo sestupem do pralesní ligy. Po nevydařeném podzimu ukončil svoji činnost u mužstva jeho trenér pan Josef Krátký, který vedl mužstvo po dvě sezony a chceme mu tímto poděkovat za jeho činnost pro klub, kterou odváděl dobře a hlavně s chutí! Trenére díky! Samozřejmě chceme poděkovat i věrným fanouškům, kteří docházeli po celý podzim na naše domácí utkání a někteří nás doprovázeli i na hřiště soupeřů. Doufejme proto, že hlavně kvůli nim dokážeme v druhé polovině soutěže předvádět lepší výkony, lepší fotbal s více góly a hlavně dokážeme udržet současnou soutěž a nespadneme tak do všem jistě známé pralesní ligy. Baník do toho!!! SOKOL RYNHOLEC od pronajal do sokolovnu obci za symbolickou cenu 10 Kč. Obec v brzké době stanoví provozní řád a osobu odpovědnou za její provoz. Věříme, že aktivitou obce se zlepší využití sokolovny i nákladů na její provoz. apritech s.r.o. vrata brány ploty dálková ovládání Náměstí 1 máje 56 Rynholec Mob: tel / fax Restaurace u Šlégrů si Vás dovoluje pozvat na rozloučení s rokem 2007 dne od 19 hod. Hudba J.Polanský nutná rezervace S I L V E S T R U Š L É G R Ů MASÁŽE HANA PETŘÍKOVÁ RYNHOLEC 99 Tel: PŘÍSPĚVKY KLIENTŮM ZP METAL-ALIANCE VÝUKA A DOUČOVÁNÍ NĚMECKÉHO JAZYKA PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL MARTINA DRÁBKOVÁ RYNHOLEC 76 Tel: Omluva : Vzhledem k náročnému financování vydávání Listů z vlastních zdrojů jsme nuceni oznámit, že od podnikatelské inzeráty a reklamy budou zpoplatněny ve výši 100,-Kč za otisknutí v jednom vydání. Děkujeme za pochopení. Rynholecké listy občasník - Redakce : L.Ondrůj, J.Frolíková, K.Králová, Ing.Z.Švůger, J.Lucký, M.Drábek, Ing. P.Halada nákl.300ks příjem příspěvků a inzerce: nebo osobně u redakce odpovědnost za jednotlivý příspěvky nese autor Vydavatel : ing.zdeněk Švůger - Vodárenská 138, Rynholec povoleno Ministerstvem kultury - registrace MK ČR :E 17385

2 I. ročník číslo: 5 prosinec 2007 Občasník přinášející informace o dění v obci Jsou tu Vánoce, svátky klidu, míru a svobody. Všude panuje láska a přátelství, lidé přemýšlí, jak nejvíce by mohli potěšit své bližní. Pst, buďte chvíli potichu, slyšeli jste zvoneček? Cítíte? Purpura na plotně voní a stále voní. Venku je vše polepeno vánočními vločkami sněhu a pod ozdobeným stromečkem jsou hromady dárků. Ty hromady jsou tři a všechny dárky na nich jsou zabaleny do stejného papíru a stejným způsobem. Jedna hromada od Dědy Mráze, druhá hromada od Santa Klause a třetí, nám nejmilejší, od Ježíška. Než si vše rozbalíme, poslechněme vzpomínání anděla : Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině. Jako první se samozřejmě hlásil lev: "Jen král je hoden sloužit Králi světa," zavrčel.,,já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!",,jsi příliš hrubý," odmítl ho anděl. Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčovala: "Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici." "Ty jsi příliš nepoctivá," namítl anděl. Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím duhových barev před očima a prohlásil: "Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun!" "Ty jsi zase moc pyšný," mínil anděl Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje Anděl na ně zavolal: "A co můžete nabídnout vy?" "Nic," odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. "My jsme se nenaučili ničemu - jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí." Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země: "Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem." Konečně se anděl spokojeně usmál: "Právě vás jsem potřeboval!". Petice za zachování zdravého životního prostředí byla podpořena a podepsána 343 občany. Jménem petičního výboru děkujeme všem občanům, kteří připojením podpisu vyjádřili svůj zodpovědný postoj k životnímu prostředí, za zdraví život náš i našich potomků. Škoda jen, že část zastupitelů včetně pana starosty se nepřipojila. Škoda, že zaměstnanec obce petici bojkotoval strháváním oznámení o konání této akce. Škoda, že naše vlastní zastupitelstvo nezaujalo stanovisko k této petici ani k celému záměru výstavby bioplynové stanice. Petice byla předána dne zainteresovaným institucím- Krajský úřad Středočeského kraje, Krajská hygienická stanice Střed.kraje-UP Rakovník, MÚ Nové Strašecí, MÚ Rakovníkodbor životního prostředí a OÚ Rynholec. Na vědomí obci Lány a obci Tuchlovice. Dle petičního zákona jsme do 30 dnů.obdrželi vyjádření jen od některých oslovených institucí. Od OÚ Rynholec bohužel Ne! Petiční výbor

3 Vítání nových občánků Srdečně vítáme mezi námi a přejeme šťastný život na této planetě i v naší obci Říkají mi Karla Perglerová a narodila jsem se Je mateřská školka opravdu pro děti?? Ještě jednou k problematice malé kapacity školky a nevhodné pracovní době.. Dle matriky jsou počty dětí narozených v jednotlivých letech 2001 až 2007 takovéto: = 51 dětí. Od by rádo nastoupilo do školky 35 dětí ve věku 3-6 let. Kteří z nich budou mít to štěstí a dostanou se do obecní školky? Sledováním matriky se malá kapacita a nevyhovující stav školky mohl řešit s předstihem a nikoliv až nyní, zpětně.navýšení kapacity bylo zastupiteli občanům přislíbeno k na veřejném. zasedání zastupitelstva v květnu 07 Ptáme se také, proč říkáme že kapacita školky (20 dětí) je vyčerpána, dochází-li do školky cca dětí. Ptá se někdo po důvodech, proč se volná místa nedoplní, či proč jsou přijímány děti, které pak do školky nechodí? Vyřeší toto naše zastupitelstvo, např. stanovením pravidel přijmu dětí Zajímavé otázky? 1) Zjišťovací řízení na záměr výstavby bioplynové stanice na našem katastru obdržela obec počátkem srpna.tato informace nebyla dána na vědomí zastupitelům ani veřejnosti. Po zrušení původního Závěru..lze očekávat, že přijde nové zjišťovací řízení na bioplynovou stanici. Jak se mohlo stát, že tak důležitá informace neprošla alespoň zastupitelstvem a jaká jsou přijatá opatření, aby se toto neopakovalo? Jsou vůbec nějaká? Stalo se něco víc než veřejné pokání starosty 2) Na obec byla předána Petice občanů za zachování zdravého životního prostředí a jaký postoj k názorům občanů zaujalo zastupitelstvo? Je snad zastupitelstvu lhostejno, co si jejich 300 voličů myslí? Je jedno jak žijeme? Správa věcí veřejných je oblastí zásadním způsobem ovlivňující náš život. Oblast s jasnými pravidly, normami společenského žití, otevřenou informovaností a průhledným rozhodováním s následným uspokojováním potřeb občanů. Současně však vyvolává osobní odpovědnost za vlastní postoj a názor. Mne, člověka, který se zajímá o dění v obci a chce přispět svou činností rozvoji občanské společnosti, rozvoji kulturní a sportovní činnosti, rozvoji informovanosti tak, aby občané cítili hrdost na svou obec, zaráží, pro jak velkou skupinu lidí je toto záležitost nudná a nezajímavá. Jako by lidem bylo jedno v jaké společnosti žijí, jako by bylo líto věnovat čas na sledování činnosti obce a hospodaření s penězi nás všech. Nebo se bojí mluvit otevřeně, veřejně a přitom v uzavřené společnosti své názory řeknou. Jakkoli je tato situace špatná, neměli bychom na věci veřejné zanevřít, ale snažit se ji změnit. Je velmi pohodlné problém odsunout, ale je třeba aktivně řešit situaci se kterou nejsme spokojeni a pečlivě vybírat své zástupce ve veřejné správě popř. požadovat od nich zdůvodnění jejich postupů. Pozvednutí úrovně veřejné správy je úkol především pro občany. Ovlivnit ji mohou svojí účastí na dění v obci a ve volbách. Pokud se necháme zastupovat lidmi pohodlnými, hloupými, arogantními, alibistickými či hájícími jen své zájmy, bude se to odrážet i v obrazu obce. Nejděme slepě za těmi, kteří líbivě mluví, ale ve skutečnosti nic neřeknou nebo těmi, kteří raději svůj názor neprozradí. Jsem zastupitelem jen krátce, ale uráží mě neustálé lhaní, klam, utajování i přehlíživé odsouvání problémů obce. Přesto se budu snažit dál pracovat věcně, s podstatou problému a úkolu. Budu rád a s kýmkoli spolupracovat na všem co je rozumné, prospěšné, hospodárné a výhodné pro obec. V žádném případě nechci být loutkou, šaškem, či stafáží pro věci o nichž nevím, jsou mi nejasné až nezákonné nebo s nimi nesouhlasím. Dovolte mi, abych Vám všem popřál radostné svátky vánoční, hodně zdraví a pohody v novém roce. Ing.Zdeněk Švůger

4 Jak šla léta v Rynholci : 1924 slavnostní otevření železniční zastávky obyvatel pomník padlých zahájení vyučování ve škole v Rynholci 299 domů + Pecínov 79 domů,1550 obyvatel vyvlastněny největší usedlosti,j.frolík 29 ha,f.brecera, pravidelné sobotní čaje v sokolovně obchvat Rynholce na trase Praha-Karlovy Vary geologické vrty na uhlí a uran zahájen provoz závodu na těžbu lupku v Pecínově jako pokračování těžby od 1925 v polesí Hořkovec nová silnice nad Rynholcem-pokles průjezdu aut ZDŠ má 236 žáků hrubá stavba koupaliště,nádržka-2 bazény návrh na vydávání místních novin, 179 žáků kabiny na hřišti a hrací plocha zrušena silnice Pecínov-Ruda obyvatel z toho 551 mužů a 602 žen zrušena silnice Rynholec-Pecínov-Nové Strašecí uzavřena prodejna masa u Vacků na hřišti sociální zařízení,zimní stadion nové střídačky vyšlo první číslo Rynholecký zpravodaj Zahájena výstavba dolní prodejny(otevřena v 1976) tlak ČLUZU na těžbu lupku pod obcí zahájení výstavby mateřské školky výkup domů v horní části obce v sokolovně 9 plesů, 6 zábav,9 čajů výročí oddílu kopané velký bazén nezpůsobilý ke koupání ukončeno školní vyučování v Rynholci,budova školy odstřelena v 14 hod Pražsko-Lánská koňská dráha. Druhá koňská dráha v Evropě (první Budějovice- Linec),jejíž výstavba začala 1828 na trase z Prahy od Písecké brány přes Jeneč,Srby, Kačici,Rynholec do Lán.Odtud měla pokračovat údolím potoka Klíčava do Zbečna a kolem Berounky do Plzně. V 1868 nahrazena parní lokomotivou Buštěhradské dráhy s přesedáním v Lánech na koňku.prodloužení parní dráhy si vyžádalo stavbu Rynholeckého tunelu-zahájeno m.v roce1871 dne 4.2. průjezd prvního vlaku.koňka zastavena vyšlo první číslo Rynholeckých listů -blýská se na lepší časy? Blýská se na lepší časy? Kdo kdy pamatuje v naší obci, aby se na veřejném zasedání, tak jak ukládá zákon, schvalovala výběrová řízení zastupitelstvem na dodavatele veřejných zakázek pro obec? Vzpomene si někdo, že by kdy kdo veřejně schvaloval dodavatele např. na Halu Biomasu? na kabelovou televizi? na opravu ulic Na Drahách či Na Lauru? na položení dlažby na hřbitov? Těžko lovit v paměti, ani nelze, neboť neproběhlo. Snad pod tíhou připomínek a požadavků členů bývalého předvolebního Sdružení pro obec budou konečně respektovány a naplňovány právní předpisy a zákonné povinnosti. První vlaštovka přilétla na mimořádném zasedání dne , kdy byly schváleny výsledky výběrových řízení: 1) na dodavatele stavby Bytového domu (pozor nikoliv Pečovatelského domu) vybrána a schválena fi FISA s.r.o. s nabídnutou cenou ,-Kč bez DPH.Cena s DPH 9% od nového roku činí ,-Kč.V případě, že Evropská unie nepovolí pro Českou republiku výjimku snížené sazby DPH na bytovou výstavbu bude celková cena této akce ,-.Kč.Na druhém místě byla fi. VCES s cenou ,-Kč bez DPH. 2) na dodavatele opravy silnice Ke Dvoru-vybrána a schválena fi FISA s.r.o. s nabídnutou cenou ,-Kč vč.dph. Na druhém místě byla fi Strabag s cenou více jak vč. DPH. Proč se muselo svolávat mimořádné zasedání, když doporučení hodnotící komise na Bytový dům byl a od té doby byly již 3 veřejná zasedání, kde mohlo být schváleno? Proč výběrové řízení na opravu silnice Ke Dvoru neproběhlo dříve, ale zkráceně (během týdne) až počátkem listopadu? Čekalo se snad, že nebudeme trvat na zákonných postupech a připojíme se k vědomému obcházení zákonů? Pro další období je třeba postupovat koncepčněji a plánovitěji tak, aby nás nepřekvapilo, že při zadávání prací nemáme schváleného dodavatele nebo nás na poslední chvíli nepřekvapilo, že 5.prosince je Mikuláš, 1.června Den dětí, že je třeba urychleně uvolnit finanční částku z rozpočtu. -Z.Š.-

5 Co navrhujeme a budeme prosazovat v roce V rámci přípravy rozpočtu na rok 2008 bylo zastupitelstvu předloženo několik požadavků a návrhů volebního sdružení Sdružení pro obec. Především se jedná o požadavek zpracování a současně s rozpočtem předložení i návrhu rozpočtového výhledu do roku Tento výhled stanoví reálnost uvažovaných záměrů v časovém sledu a poskytuje občanům informace jak se bude obec rozvíjet v nejbližších letech. Budeme konečně vědět co je pravdy na šuškandě o záměru nového fotbalového areálu a kdy se dočkáme. Rodiče dětí budou vědět zdali a kdy se jejich děti do školky dostanou. Vlastníci nových domů se dozví kdy se dočkají nových příjezdových komunikací atd. I když zákon o rozpočtových pravidlech výhled obsahuje a doporučuje, i když jsme tento výhled požadovali již před rokem (viz R-Listy č.1/07, i když zpracování tohoto výhledu bylo uloženo Usnesením č.1/2007 z , není stále zpracován. V roce 2008 lze uvažovat v rozpočtu s částkou 55 až 60 mil.kč (Při předpokládaném přijmu obce cca 35 mil.kč, převedení zůstatku z roku 2007 odhadem ve výši 5 až 10 mil Kč, rezerva roku 2007 činila 10,15 mil.kč, položka péče o vzhled obce ve výši 2,45 mil Kč jistě nebyla vyčerpána, vyšší příjmy oproti plánu např. poplatky ze skládky o cca 5 mil.kč, úhrada z dobývacích prostor o 0,5 mil.kč potvrzují oprávněnost očekávání zůstatku), zvýšení příjmů obce o stočné cca 0,5 mil.kč a předpokládané dotace na Bytový dům odhadem cca 15 mil.kč.) Lze odpovědně říci, že při mírném zvýšení běžných výdajů obce na cca 5,9 mil.kč z 5,6 (správa,zastupitelstvo, příspěvky a poplatky obce, veřej.osvětlení apod.) i při zachování rozsahu oprav majetku obce cca 7,6 mil.kč (chodníky, kabel.televize, silnice..) zbude pro investice částka ve výší 41,5 až 46,5 mil.kč. Navrhujeme tedy do rámce rozpočtovaných výdajů zahrnout tyto nové položky: 1) fond projektové činnosti, studie záměrů cca 1 mil.kč pro potřebu zpracování studií a projektů na rekonstrukci školky, projekty opravy a výstavby nových komunikací, studie a projekt fotbalového areálu, studie-projekt rekonstrukce nádržky a okolí, studie zelené zóny kolem skládky.) 2) fond sportovní komise popř.položku na tělovýchovná zařízení v provozu obce cca ,-Kč pro úhradu provozních nákladů sokolovny, která přešla do nájmu obce, místo dotace Sokolu. 3) fond kultury ve výši aspoň ,-Kč tak, aby kulturní akce pro občany i děti byly důstojné a nemuseli se řešit týden např. před dětským dnem. Do fondu zahrnout i příspěvek v důstojné výši na Jezdecký den S.Stránského, akci jež dělá obci hezkou vizitku. 4) fond starosty obce cca ,-Kč na mimořádné drobné výdaje s tím, že čerpání bude max. ve výši ,-Kč za čtvrtletí.zamezí se tím mnoha zbytečným rozpočtovým změnám. 5) v rámci položky péče o vzhled obce zahrnout částku ,-Kč na opravu-zkulturnění vlakové zastávky, první vizitky obce pro návštěvníky 6) položku inženýrské sítě k nové výstavbě cca ,- Kč dosud se sítě budují čerpáním z rezervy a není zřejmé zdali se tedy uskuteční. (snížení rozpočtových změn) 7) výstavba nových komunikací k nové výstavbě cca 5 mil. Kč 8) rekonstrukce mateřské školky cca 3 mil. Kč tak, aby od byla zvýšena kapacita 9) výstavba Bytového domu cca 25 mil. Kč tato položka je vázáná na dotaci cca 15 mil.kč.v případě neobdržení dotace převést 10 mil.kč na další rok. 10) výstavba zázemí tenisového areálu cca 1,2 mil. Kč pro další používání z hygienického hlediska nezbytné 11) výkup pozemků cca 2 mil. Kč pro novou výstavbu v oblasti pod Brankou, po zbouraných stavbách, pro rekultivaci potoka příp. vytvoření průmyslové zóny na Armádě. 12) rekonstrukce nádržky a okolí cca 3 mil. Kč již loni slibované tedy celkem 41,3 mil.kč Navrhujeme k výdajovým položkám rozpočtu na rok 2008 přiložit komentář s orientační rozpisem CO, KDE a KDY bude uskutečněno. Navrhujeme ponechat výši poplatků za odpad a změnit v obecní vyhlášce o odpadech stať Osvobození a úlevy takto: Úlevu ve výši 50 % mají držitelé průkazek ZTP, žáci a studenti. (zamezí se chybnému výkladu a následným sporům okolo plateb) Současně navrhujeme rozčlenění položky příspěvek na MŠ na část pro MŠ a část na obědy pro veřejnost. Naše návrhy byly předány dne na OÚ a finančnímu výboru. ZŠ-

6 Usnesení č. 5/2007 z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne Zastupitelstvo obce bere na vědomí : 1) slib člena zastupitelstva obce ing.zdeňka Švůgera 2) informace starosty k opravě komunikace v ulicích Na drahách a Na lauře v termínu od do ) informace starosty k opravě cest a chodníků na hřbitově v termínu ) zprávu o působení praktického lékaře v obci 5) zprávu o Mateřské škole Zastupitelstvo obce souhlasí : 1) s volbou předs.kontrolního výb.-ing.švůger ) s jmenováním předs.sport. kom.-p.nedvěd ) s návrhem měsíční odměny pro předsedu kontrolního výboru 990 Kč ) s návrhem měsíční odměny pro předsedu sportovní komise Kč ) s rozpočtovými změnami č. 7 a 8/ ) s navýšením kapacity Mateřské školky Rynholec od Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zjistit možnost pozastavení stavby Bioplynová stanice. (v návrhu ale bylo slovo ZAJISTIT jedno vypuštěné písmenko a jaká změna významu, že by opět náhodou, opětovně nedopatřením? A zase ve stejné věci?) Ze Zápisu č.5/2007 z veř.zasedání K bodu 6) -Starosta podal informaci k opravám místních komunikací-ul.na Drahách, Na Lauře. Obec obdrží dotaci ve výši 1,8 mil.kč, náklady na opravy jsou 3,1 mil.kč. Opravu provede fi, která vyhrála výběrové řízení tj. STRABAG a.s. Beroun. Začátek prací je a bude trvat do Proč tato fi nebyla schválena zastupitelstvem\? K bodu 8) -Starosta informoval občany o provedení oprav cest na hřbitově. Jedná se o vydláždění hlavní cesty a bočních cest od křížku. Vzhledem k lepší protiskluzové zámkové dlažbě a zvětšení vydlážděné plochy bude překročen rozpočet na tuto akci. Ani tato fi Fisa nebyla zastupiteli schválena,natož pak zvýšení rozpočtu z 250 tis. na 500 tis.kč K bodu 9) -Starosta podal informaci k provozu ordinace lékaře v obci. Seznámil občany s nabídkou Mudr.Volfa nepřijatelnou obecním zastupitelstvem a proto byl podán návrh, aby OZ provedlo výběr. řízení na nového lékaře a dalo Mudr.Volfovi výpověď. K bodu10) -Starosta podal informaci o provozu MŠ a navýšení kapacity od předběžné náklady na opravu stávající budovy MŠ - 2,5-3 mil.kč..v rámci diskuze zazněla upozornění na utajený investiční záměr Ekologie, s.r.o. na výstavbu bioplynové stanice (Ing.Švůger) a připomínky na nezákonnost neschválení vítěze fi Fisa na Bytový dům. (p.ondrůj) -proč se nic neobjevilo v Usnesení nebo zápise? K zápisu č.6/2007 z veřejného zasedání dne návrh na doplnění programu zasedání o bod: schválení nájemní smlouvy mezi obcí a Sokolem Rynholec byl přijat. - návrh na doplnění programu zasedání o bod : informace k bioplynové stanici byl zamítnut - návrh na doplnění programu zasedání o bod: návrh odměn členům kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva byl zamítnut. Toto se neobjevilo v Usnesení ani v zápise. Odpovídají tedy Usnesení skutečnému průběhu zasedání nebo si zastupitelé mohou upravovat dění a skutečnost podle libosti? Je charakteristické, že všechny 4 podpisy pod Usnesením patří jedné skupině zastupitelů. Dočkáme se seriozního přístupu nebo se smíříme s tím co naznačují, že ONI mají 5 hlasů a my jen 2, že si tedy budou dělat co chtějí Usnesení č. 6/2007 z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje : 1) výsledek výběrového řízení na opravu komunikace Ke dvoru.opravu provede fi FISA s.r.o. za cenu Kč vč. DPH.Oprava bude realizována částečně v roce 2007 a dokončena v průběhu roku 2008 v závislosti na možnosti čerpán í dotačních prostředků ) výsledek výběrového řízení na stavbu Bytový dům Stavba bude realizovaná v letech 2008 až 2010 za cenu Kč bez DPH., firmou FISA s.r.o ) Smlouvu mezi Obcí Rynholec a TJ Sokol Rynholec o pronájmu sokolovny Starosta obce ukládá předsedům výborů a komisí připravit do příštího veřejného zasedání návrh odměn jejich členů.

7 Bioplynová stanice :Po šokujícím zjištění, že záměr výstavby bioplynové stanice byl nám všem starostou zatajen a oznámen byl až Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Středočeského kraje koncem září, kde bylo rozhodnuto, že záměr výstavby BPS nebude posuzován z hlediska vlivu na životní prostředí, se členové zastupitelstva ze Sdružení pro obec po předchozím kontaktu obrátilo dopisem na KU SK-odbor životního prostředí a zemědělství s námitkami spočívající v zatajení informací o zahájení zjišťovacího řízení před zastupiteli i veřejností a v časové tísni zpracovanými připomínkami.současně odešel dopis s připomínkami z obce Lány.Na základě této iniciativy Krajský úřad Střed.kraje,odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne nový Závěr zjišťovacího řízení, z něhož citujeme : Krajský úřad. vydal dne pod. čj /2007/KUSK OŽP/Ja, závěr zjišťovacího řízení, kterým nepožadoval posouzení předloženého oznámení (rozuměno výstavby BPS) podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí. Krajský úřad oznámení znovu posoudil a došel k závěru, že pro zodpovědné a maximální objektivní posouzení vlivu záměru na životní prostředí sděluje, že: Záměr Bioplynová stanice na skládce Ekologie s.r.o. bude posuzován podle citovaného zákona. Původní závěr ze dne se tímto ruší. Odůvodnění: Příslušný úřad obdržel závažné připomínky ke zpracovanému oznámení a zjistil, že oznámení zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění podle 16 a zpřístupnění materiálů podle 23 neproběhlo v dotčeném územním samosprávném celku (Obec Rynholec) v souladu se zákonem. Dále Krajský úřad obdržel zamítavé stanovisko Obce Lány, Jelikož někteří lidé v obci neúmyslně (z neznalosti) nebo možná i úmyslně dezinformují svými názory a sděleními ostatní v tom smyslu, že je výstavba bioplynové stanice zastavena, dovoluji si upřesnit co vlastně legislativně znamená poslední úkon Krajského úřadu Středočeského kraje a co bude následovat. Zrušením původního Závěru zjišťovacího řízení v podstatě ukládá oznamovateli tj. Ekologii s.r.o. provést podrobnější zhodnocení záměru zpracováním dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.tedy tzv. velkou EIA. Je proto nutné jasně říci, že zrušení prvního Závěru zjišťovacího řízení neznamená konec Bioplynové stanice, ale začátek nového zjišťovacího řízení. Tedy jsme na začátku. Nebuďme naivní, že veškerou práci za nás odvedou jiní, např. obec Lány. Vždyť dle správního řádu obec Lány nemusí být ani účastníkem řízení, může se pouze vyjádřit a jejich práv a požadavků pouze mohou dbát správní orgány. Vše leží především v našich rukou. Jelikož Obec stále nezaujala oficiální stanovisko k této záležitosti, bylo založeno Sdružení pro Rynholec s cílem chránit životní prostředí a zdravý život v obci. Jsme ve spojení se znalcem z oboru životního prostředí, tak abychom v zákonné lhůtě 20 dnů mohli zpracovat důvodné připomínky v rámci EIA. Navrhneme v uzemním plánu obce stanovení stavební uzávěry nad Bílou cestou. Připojte se na ZŠ- Zdravím, nečekal jsem, že budu dnes po mém příjezdu z práce tak rozladěn (používám ten nejslušnější výraz, který mě v tuto chvíli napadl). Po přečtení mimořádného vydání Rynholeckých listů, kde jsem se dočetl, že by u naší obce měla stát BPS, mi ztuhla v žilách krev. Díky mé práci jsem měl totiž tu "čest" navštívit minulý a předminulý měsíc BPS ve Velkém Karlově. Jedním slovem hrůza. A peklo na zemi k tomu. Při mé první návštěvě jsem musel dokonce větší část svého pobytu pro nevolnost strávit ve služebním autě. Druhou služební cestu jsem absolvoval pouze se sebezapřením. Pracovní oděv jsem musel po cca 6-ti hodinovém pobytu v BPS bezpodmínečně vyprat. Montérky nebyli ani tak špinavé, jako načichlé hrozným puchem. Jak je zmíněno v Rynholeckých listech, tato stanice zpracovává hlavně jateční a potravinářské zbytky, tedy tu nejvýhodnější (a také nejvíc zapáchající) surovinu pro BPS. Rostlinných zbytků jsem tam mnoho neviděl. Velký Karlov je skutečně vzdálen od BPS asi 2,5 km, ale pokud jde vítr směrem na vesnici, je BPS cítit až tam. Nehledě na to, že tato část Znojemska není obydlena tak hustě jako naše okolí. Nevím co se dá v naší situaci ještě udělat, ale v husté obydlenosti našeho kraje vidím hlavní výhodu. V blízkém okolí 5 km žije dle mého hrubého odhadu asi obyvatel. Oporu bychom mohli najít taktéž u vlivných obyvatel blízkých Lán (p. Bendl, Husák, občasně i prezident republiky - tomu by se asi nelíbilo, kdyby měl při vítání státních návštěv snášet ukrutný puch). V rámci svých časových možností jsem i připraven přiložit pomocnou ruku. Taktéž doporučuji navštívit nějakou takovou stanici osobně. Je to zkušenost k nezaplacení. J.Jirsa Dobrý den. Velice vítám Vaši iniciativu a chtěla bych s Vámi spolupracovat. Jednotlivec v dnešní době nemá šanci a já již delší dobu uvažovala o založení občanského sdružení v boji proti skládce (častý zápach, poletující odpadky, požáry a obavy z dalšího rozšiřování skládky mě nenechávali v klidu). Pár nadšenců a rozumně uvažujících lidí jsem již získala. To jsem ale netušila co Ekologie s.r.o. chystá. Vůbec se mi nelíbí chování pana starosty. Pevně věřím, že se nám společně podaří výstavbu BPS zastavit. B.Týblová

8 Kontrola půjčky poskytnuté obci společností Ekologie s.r.o. Z uvedené kontroly vyplynulo,: Na výstavbu Haly Biomasa vč.zařízení obec zažádala a dostala státní dotaci ve výši cca 21 mil.kč. Je třeba připomenout, že kdyby o tuto dotaci žádal soukromý subjekt např. fi Ekologie s.r.o tak (byla-li by vůbec přiznána) by jistě této výše dotace nedosáhla. Proto se sáhlo k propůjčení jména obce, vlastně jména každého z nás. Bez jakýchkoliv výhod pro obec, spíše naopak. Aby tato akce mohla být plně financována obcí, chybělo cca 6 mil. Kč. Tuto částku si podivně obec půjčila od Ekologie. Např. schválená výše půjčky zastupitelstvem ve výši 5 mil.kč bylo překročena téměř o 1 mil.kč. bez jakéhokoli dalšího schválení. Navíc, tato půjčka byla čerpána již rok před schválením!!! Na co tedy máme zastupitelstvo, jeli obcházeno a dodatečně zneužito. S uzavřením smluv o půjčce bylo současně dohodnuto, že halu Biomasu včetně zařízení pronajme obec na 10 let v podstatě za tuto půjčku. Ale pozor, současně je v dohodách stanoveno předkupní právo pro Ekologii s.r.o. za směšnou cenu. Pořizovací hodnota našeho majetku ve výši ,-Kč bude odprodána po desetileté bezplatné amortizaci za dohodnutou cenu v neskutečné výši (níži) ,-Kč. Proč tak vstřícný krok obce k cizímu subjektu? Závěr kontroly navrhuje v jednom z opatření zahájit jednání s Ekologií s.r.o. o nápravě tohoto stavu případně pokusit se o stanovení neplatnosti těchto smluv pro zjevnou nevýhodnost. Uvidíme, jaký postoj zaujme zastupitelstvo při svém projednávání této kontroly. Celý zápis z kontroly k dispozici na OÚ. Před.kontrol.výboru Ing.Zd.Švůger pokračování z minulého čísla Ještě jednou hala BIOMASA. Někteří možná namítnou: už nám s tím dejte pokoj stále ta HALA BIOMASA koho to zajímá. Podívejme se ale na celou záležitost v tomto pravidelném seriálu snad opravdu naposledy a trochu z jiného úhlu. HALA BIOMASA stála obec cca 27 mil Kč z toho dotace byla 21 mil. a 6 mil si obec vypůjčila od společnosti Ekologie s.r.o. (aby jí postavila halu na zpracování biomasy) PROČ??!! (viz závěry kontroly provedené kontrolním výborem) Za tyto peníze mohla mít obec již vyhovující školku, nový fotbalový areál, třeba nový krytý bazén na Lauře nebo kluziště s umělým ledem vedle sokolovny. Mohli jsme si hřát kosti v nové sauně, nebo prohánět míček ve squashovém centru jako na Stochově. Mohli jsme mít třeba novou tartanovou dráhu jako na Lánech nebo minigolfové hřiště jako v Novém Strašecí. My máme HALU BIOMASU. Ale dobře, když už ji máme, tak bychom z ní mohli mít také třeba nějaký užitek. Napadá mě co třeba takhle deputát peletek pro otop. Jistě by to přispělo příznivě do rozpočtu každé rynholecké rodiny. Že nemáte kotel na peletky? Nevadí v rámci programů Evropské Unie by jistě bylo možno zajistit dotaci, nebo alespoň půjčku na koupi takového kotle. Vždyť je to ekologické a navíc by se to vyplatilo, kdybychom měly, alespoň část topení z VLASTNÍ HALY BIOMASY zdarma. O to by se ovšem musel někdo postarat. Ten základ slova starat mi zní v uších. Ale pojďme dál. Někdo si řekne, je to sice zajímavé, ale mě se to netýká. Je třeba si uvědomit, že peníze, které spravuje obec jsou peníze jejích občanů tudíž se to týká každého z nás. Možná by pomohlo, kdyby každá investovaná koruna musela nejdříve projít účtem každé rodiny. Snad by vás potom zvedlo ze židle, kdyby se průměrné čtyřčlené rynholecké rodině objevilo na účtě cca ,-Kč a po té nenávratně zmizelo v lokalitě Babín v budově zvané HALA BIOMASA. Ale kdo se o takové věci má starat. Opět to slovo starat Už to mám, vždyť na to máme přímo člověka kterého si za to platíme. A název jeho funkce vyplývá ze základu slova STARAT SE Je to náš starosta. Zeptejme se tedy našeho starosty jak se o naše investice v otázce HALY BIOMASY opravdu stará. PH- Vlastní názor Je důležité dělat si na věci vlastní názor. Na základě takového názoru se potom můžeme rozhodovat, jak se k dané věci nebo problému postavíme. K tomu, abychom si na určitou věc utvořili vlastní názor pořebujeme mít dostatek informací a chuť tyto informace zpracovat. Někteří se zřejmě domnívají, že by občané Rynholce měli mít informací možná co nejméně. Neudělají si potom vlastní názor a nebudou se tak do ničeho plést. Možná z tohoto důvodu jsme se dozvěděli o záměru postavit na katastru obce bioplynovou stanici až na základě upozornění z jiných zdrojů, než ze kterých bychom to očekávali. Zatímco Lánští byli o celé záležitosti informováni velice podrobně, my, kterých se to bezprostředně týká, jsme nevěděli zhola nic. Na obecní vývěsce se objevila nenápadná zpráva o tom, že řízení o vlivu bioplynové stanice na životní prostředí bylo již uzavřeno To že vám kromě kamionů s lupkem projede každou chvíli kolem zahrady kamion plný shnilých kafilerních zbytků. To že váš dům bude v blízkosti bioplynky téměř neprodejný a cena pozemků, které vlastníte klesne téměř na nulu. Tak na to už se vás nikdo ptát nebude. Poněvadž posuzování vlivu na životní prostředí bylo již uzavřeno. Uzavřeno, aniž by Rynholečtí měli možnost si na tuto věc utvořit vlastní názor. Po datu doručení informací týkajících se bioplynové stanice obecnímu úřadu v Rynholci proběhlo minimálně jedno veřejné zasedání. Na otázku, proč pan starosta tyto informace občanům nesdělil odpověděl že o tom nevěděl. Kde se stala chyba??!! Stavba bioplynky by zřejmě byla brzy zahájena, kdyby díky krokům členů Sdružení pro obec a zejména aktivnímu přístupu Lánských občanů nedošlo ke zvrácení celého procesu. Na veřejném zasedání Lánského zastupitelstva se sešlo opravdu mnoho lidí. Mezi přítomnými nechyběli zástupci rozhlasu, tisku, starosta města Kladna, starostové nebo zastupitelé okolních obcí ale i hejtmam Středočeského kraje pan Bendl. Všichni vyslovili svůj vlastní názor. Pouze za Rynholec nikdo názor nevyslovil. Byli jsme sice přítomni neoficiálně jako členové sdružení pro obec ale připadlo nám nevhodné vyjadřovat se na lánské půdě, k tak choulostivé záležitosti, která se nás bezprostředně dotýká bez přítomnosti našich zastupitelů zejména pana starosty. Ten, ač byl oficiálně pozván se této tak důležité akce nezúčastnil a ani nepovažoval za vhodné poslat za sebe náhradu. A tak jsme si utvořili vlastní názor.. A co vy?? Máte už svůj vlastní názor? - PH-

Léto budiž pochváleno

Léto budiž pochváleno IV. ročník číslo: 2 červenec 2010 Občasník přinášející informace o dění v obci Rynholáci to jsou ptáci,všem jsou zase pro legraci. Povím vám teď při pátku, mysliveckou pohádku. Byla jednou jedna obec,

Více

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014 1/2014 Rozpočet na rok 2014 byl řádně schválen (str. 8) Mýty a fakta o projektu v Nádražní ulici (str. 12) Když skauti tančí (str. 15) Iva Bittová zpívala v roztockém zámečku (str. 16) Masopust v Roztokách

Více

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit Vydává Městský úřad v Hrádku nad Nisou číslo 3 ročník 14 cena 10 Kč březen 2005 Třídění odpadu se začíná dařit V předminulém roce se město připojilo do systému společnosti Ekokom, která zajišťuje vyplácení

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla:

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla: z obsahu čísla: Žádost občanů za okamžité řešení otázek životního prostředí... str. 1 Otevřený dopis Vládě České republiky... str. 1 Nový územní plán... str. 4 Máme zdravé městské finance?... str. 5 Rozhovor...

Více

listy Bořetické Se zimním stmíváním se boží chlapec rodí, všichni budou láskou obsypáni. A hvězda přistane na špici chrámové lodi.

listy Bořetické Se zimním stmíváním se boží chlapec rodí, všichni budou láskou obsypáni. A hvězda přistane na špici chrámové lodi. Bořetické ČÍSLO 3 BOŘETICKÉ LISTY listy Se zimním stmíváním se boží chlapec rodí, všichni budou láskou obsypáni. A hvězda přistane na špici chrámové lodi. Oldřich Damborský ČÍSLO 3 Krásné a veselé vánoční

Více

Z Á P I S. Primátor města Ústí nad Labem

Z Á P I S. Primátor města Ústí nad Labem Primátor města Ústí nad Labem Z Á P I S ze 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem, které se konalo dne 23. června 2011 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem ====================================================================

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 7 vyšlo v prosinci 2012 Ročník 36. Náklad 1100 výtisků. str. 7. Malé předvánoční zamyšlení

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 7 vyšlo v prosinci 2012 Ročník 36. Náklad 1100 výtisků. str. 7. Malé předvánoční zamyšlení BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 7 vyšlo v prosinci 2012 Ročník 36. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2012 Centrální

Více

BĚCHOVIC. Tajemství Vánoc. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 12 Prosinec 2005 AKTUÁLNĚ

BĚCHOVIC. Tajemství Vánoc. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 12 Prosinec 2005 AKTUÁLNĚ BĚCHOVIC Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 12 Prosinec 2005 Tajemství Vánoc Sedím nad adventním věncem a přemýšlím, čím k nám tento symbol promlouvá. Vázání adventního věnce je poměrně mladým zvykem.

Více

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice říjen 2011 Obsah... Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti...2 Informace z rady městské části / Zastávka v novém

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Řídí redakční rada: Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Ambrožová Členové: Mgr. Miroslav Hunča, Miluška Kopřivová, Ing. Jaroslav Kreml, Petra Lorencová, PhDr.

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Rada města rozhodla ve věci protestu proti výstavbě bytového domu v Chropyni

Rada města rozhodla ve věci protestu proti výstavbě bytového domu v Chropyni Zpravodaj myně Obsah: Jak to bude se stávajícími hřišti a pískovišti? Pro pamětníky i nepamětníky Informace Svazu důchodců ČR Tříděný odpad z Chr na skládce nekončí Nebuďme líní, třiďme odpad! Jak na sobecké

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM

Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM Doc. jak je to s investičními akcemi města? Je dobré se podívat na to, jak to bude vypadat s financemi pro příští roky. Když to dobře půjde, tak jen BD pro seniory bude

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě I / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě I / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě I / 2012 editoriál Milí čtenáři, po bezmála roční prodlevě se Vám do rukou dostává další číslo našeho časopisu. Určitě se ptáte, co onu roční prodlevu způsobilo a jak bude

Více