Tenis klub Rynholec zve občany a příznivce dne v 20 h na Taneční zábavu s tombolou Hostinec u Šlégrů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tenis klub Rynholec zve občany a příznivce dne 15.12. v 20 h na Taneční zábavu s tombolou Hostinec u Šlégrů"

Transkript

1 . Tenis klub Rynholec zve občany a příznivce dne v 20 h na Taneční zábavu s tombolou Hostinec u Šlégrů Špatný podzim!!! Podzimní část fotbalové sezony bohužel nenaplnila představy jednak hráčů mužstva a asi hlavně našich fanoušků, kteří se jistě těšili na dobrý fotbal a hlavně dobré výsledky!!! Mužstvo skončilo tuto část sezony na předposledním místě okresní tabulky a tedy ohroženo sestupem do pralesní ligy. Po nevydařeném podzimu ukončil svoji činnost u mužstva jeho trenér pan Josef Krátký, který vedl mužstvo po dvě sezony a chceme mu tímto poděkovat za jeho činnost pro klub, kterou odváděl dobře a hlavně s chutí! Trenére díky! Samozřejmě chceme poděkovat i věrným fanouškům, kteří docházeli po celý podzim na naše domácí utkání a někteří nás doprovázeli i na hřiště soupeřů. Doufejme proto, že hlavně kvůli nim dokážeme v druhé polovině soutěže předvádět lepší výkony, lepší fotbal s více góly a hlavně dokážeme udržet současnou soutěž a nespadneme tak do všem jistě známé pralesní ligy. Baník do toho!!! SOKOL RYNHOLEC od pronajal do sokolovnu obci za symbolickou cenu 10 Kč. Obec v brzké době stanoví provozní řád a osobu odpovědnou za její provoz. Věříme, že aktivitou obce se zlepší využití sokolovny i nákladů na její provoz. apritech s.r.o. vrata brány ploty dálková ovládání Náměstí 1 máje 56 Rynholec Mob: tel / fax Restaurace u Šlégrů si Vás dovoluje pozvat na rozloučení s rokem 2007 dne od 19 hod. Hudba J.Polanský nutná rezervace S I L V E S T R U Š L É G R Ů MASÁŽE HANA PETŘÍKOVÁ RYNHOLEC 99 Tel: PŘÍSPĚVKY KLIENTŮM ZP METAL-ALIANCE VÝUKA A DOUČOVÁNÍ NĚMECKÉHO JAZYKA PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL MARTINA DRÁBKOVÁ RYNHOLEC 76 Tel: Omluva : Vzhledem k náročnému financování vydávání Listů z vlastních zdrojů jsme nuceni oznámit, že od podnikatelské inzeráty a reklamy budou zpoplatněny ve výši 100,-Kč za otisknutí v jednom vydání. Děkujeme za pochopení. Rynholecké listy občasník - Redakce : L.Ondrůj, J.Frolíková, K.Králová, Ing.Z.Švůger, J.Lucký, M.Drábek, Ing. P.Halada nákl.300ks příjem příspěvků a inzerce: nebo osobně u redakce odpovědnost za jednotlivý příspěvky nese autor Vydavatel : ing.zdeněk Švůger - Vodárenská 138, Rynholec povoleno Ministerstvem kultury - registrace MK ČR :E 17385

2 I. ročník číslo: 5 prosinec 2007 Občasník přinášející informace o dění v obci Jsou tu Vánoce, svátky klidu, míru a svobody. Všude panuje láska a přátelství, lidé přemýšlí, jak nejvíce by mohli potěšit své bližní. Pst, buďte chvíli potichu, slyšeli jste zvoneček? Cítíte? Purpura na plotně voní a stále voní. Venku je vše polepeno vánočními vločkami sněhu a pod ozdobeným stromečkem jsou hromady dárků. Ty hromady jsou tři a všechny dárky na nich jsou zabaleny do stejného papíru a stejným způsobem. Jedna hromada od Dědy Mráze, druhá hromada od Santa Klause a třetí, nám nejmilejší, od Ježíška. Než si vše rozbalíme, poslechněme vzpomínání anděla : Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině. Jako první se samozřejmě hlásil lev: "Jen král je hoden sloužit Králi světa," zavrčel.,,já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!",,jsi příliš hrubý," odmítl ho anděl. Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčovala: "Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici." "Ty jsi příliš nepoctivá," namítl anděl. Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím duhových barev před očima a prohlásil: "Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun!" "Ty jsi zase moc pyšný," mínil anděl Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje Anděl na ně zavolal: "A co můžete nabídnout vy?" "Nic," odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. "My jsme se nenaučili ničemu - jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí." Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země: "Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem." Konečně se anděl spokojeně usmál: "Právě vás jsem potřeboval!". Petice za zachování zdravého životního prostředí byla podpořena a podepsána 343 občany. Jménem petičního výboru děkujeme všem občanům, kteří připojením podpisu vyjádřili svůj zodpovědný postoj k životnímu prostředí, za zdraví život náš i našich potomků. Škoda jen, že část zastupitelů včetně pana starosty se nepřipojila. Škoda, že zaměstnanec obce petici bojkotoval strháváním oznámení o konání této akce. Škoda, že naše vlastní zastupitelstvo nezaujalo stanovisko k této petici ani k celému záměru výstavby bioplynové stanice. Petice byla předána dne zainteresovaným institucím- Krajský úřad Středočeského kraje, Krajská hygienická stanice Střed.kraje-UP Rakovník, MÚ Nové Strašecí, MÚ Rakovníkodbor životního prostředí a OÚ Rynholec. Na vědomí obci Lány a obci Tuchlovice. Dle petičního zákona jsme do 30 dnů.obdrželi vyjádření jen od některých oslovených institucí. Od OÚ Rynholec bohužel Ne! Petiční výbor

3 Vítání nových občánků Srdečně vítáme mezi námi a přejeme šťastný život na této planetě i v naší obci Říkají mi Karla Perglerová a narodila jsem se Je mateřská školka opravdu pro děti?? Ještě jednou k problematice malé kapacity školky a nevhodné pracovní době.. Dle matriky jsou počty dětí narozených v jednotlivých letech 2001 až 2007 takovéto: = 51 dětí. Od by rádo nastoupilo do školky 35 dětí ve věku 3-6 let. Kteří z nich budou mít to štěstí a dostanou se do obecní školky? Sledováním matriky se malá kapacita a nevyhovující stav školky mohl řešit s předstihem a nikoliv až nyní, zpětně.navýšení kapacity bylo zastupiteli občanům přislíbeno k na veřejném. zasedání zastupitelstva v květnu 07 Ptáme se také, proč říkáme že kapacita školky (20 dětí) je vyčerpána, dochází-li do školky cca dětí. Ptá se někdo po důvodech, proč se volná místa nedoplní, či proč jsou přijímány děti, které pak do školky nechodí? Vyřeší toto naše zastupitelstvo, např. stanovením pravidel přijmu dětí Zajímavé otázky? 1) Zjišťovací řízení na záměr výstavby bioplynové stanice na našem katastru obdržela obec počátkem srpna.tato informace nebyla dána na vědomí zastupitelům ani veřejnosti. Po zrušení původního Závěru..lze očekávat, že přijde nové zjišťovací řízení na bioplynovou stanici. Jak se mohlo stát, že tak důležitá informace neprošla alespoň zastupitelstvem a jaká jsou přijatá opatření, aby se toto neopakovalo? Jsou vůbec nějaká? Stalo se něco víc než veřejné pokání starosty 2) Na obec byla předána Petice občanů za zachování zdravého životního prostředí a jaký postoj k názorům občanů zaujalo zastupitelstvo? Je snad zastupitelstvu lhostejno, co si jejich 300 voličů myslí? Je jedno jak žijeme? Správa věcí veřejných je oblastí zásadním způsobem ovlivňující náš život. Oblast s jasnými pravidly, normami společenského žití, otevřenou informovaností a průhledným rozhodováním s následným uspokojováním potřeb občanů. Současně však vyvolává osobní odpovědnost za vlastní postoj a názor. Mne, člověka, který se zajímá o dění v obci a chce přispět svou činností rozvoji občanské společnosti, rozvoji kulturní a sportovní činnosti, rozvoji informovanosti tak, aby občané cítili hrdost na svou obec, zaráží, pro jak velkou skupinu lidí je toto záležitost nudná a nezajímavá. Jako by lidem bylo jedno v jaké společnosti žijí, jako by bylo líto věnovat čas na sledování činnosti obce a hospodaření s penězi nás všech. Nebo se bojí mluvit otevřeně, veřejně a přitom v uzavřené společnosti své názory řeknou. Jakkoli je tato situace špatná, neměli bychom na věci veřejné zanevřít, ale snažit se ji změnit. Je velmi pohodlné problém odsunout, ale je třeba aktivně řešit situaci se kterou nejsme spokojeni a pečlivě vybírat své zástupce ve veřejné správě popř. požadovat od nich zdůvodnění jejich postupů. Pozvednutí úrovně veřejné správy je úkol především pro občany. Ovlivnit ji mohou svojí účastí na dění v obci a ve volbách. Pokud se necháme zastupovat lidmi pohodlnými, hloupými, arogantními, alibistickými či hájícími jen své zájmy, bude se to odrážet i v obrazu obce. Nejděme slepě za těmi, kteří líbivě mluví, ale ve skutečnosti nic neřeknou nebo těmi, kteří raději svůj názor neprozradí. Jsem zastupitelem jen krátce, ale uráží mě neustálé lhaní, klam, utajování i přehlíživé odsouvání problémů obce. Přesto se budu snažit dál pracovat věcně, s podstatou problému a úkolu. Budu rád a s kýmkoli spolupracovat na všem co je rozumné, prospěšné, hospodárné a výhodné pro obec. V žádném případě nechci být loutkou, šaškem, či stafáží pro věci o nichž nevím, jsou mi nejasné až nezákonné nebo s nimi nesouhlasím. Dovolte mi, abych Vám všem popřál radostné svátky vánoční, hodně zdraví a pohody v novém roce. Ing.Zdeněk Švůger

4 Jak šla léta v Rynholci : 1924 slavnostní otevření železniční zastávky obyvatel pomník padlých zahájení vyučování ve škole v Rynholci 299 domů + Pecínov 79 domů,1550 obyvatel vyvlastněny největší usedlosti,j.frolík 29 ha,f.brecera, pravidelné sobotní čaje v sokolovně obchvat Rynholce na trase Praha-Karlovy Vary geologické vrty na uhlí a uran zahájen provoz závodu na těžbu lupku v Pecínově jako pokračování těžby od 1925 v polesí Hořkovec nová silnice nad Rynholcem-pokles průjezdu aut ZDŠ má 236 žáků hrubá stavba koupaliště,nádržka-2 bazény návrh na vydávání místních novin, 179 žáků kabiny na hřišti a hrací plocha zrušena silnice Pecínov-Ruda obyvatel z toho 551 mužů a 602 žen zrušena silnice Rynholec-Pecínov-Nové Strašecí uzavřena prodejna masa u Vacků na hřišti sociální zařízení,zimní stadion nové střídačky vyšlo první číslo Rynholecký zpravodaj Zahájena výstavba dolní prodejny(otevřena v 1976) tlak ČLUZU na těžbu lupku pod obcí zahájení výstavby mateřské školky výkup domů v horní části obce v sokolovně 9 plesů, 6 zábav,9 čajů výročí oddílu kopané velký bazén nezpůsobilý ke koupání ukončeno školní vyučování v Rynholci,budova školy odstřelena v 14 hod Pražsko-Lánská koňská dráha. Druhá koňská dráha v Evropě (první Budějovice- Linec),jejíž výstavba začala 1828 na trase z Prahy od Písecké brány přes Jeneč,Srby, Kačici,Rynholec do Lán.Odtud měla pokračovat údolím potoka Klíčava do Zbečna a kolem Berounky do Plzně. V 1868 nahrazena parní lokomotivou Buštěhradské dráhy s přesedáním v Lánech na koňku.prodloužení parní dráhy si vyžádalo stavbu Rynholeckého tunelu-zahájeno m.v roce1871 dne 4.2. průjezd prvního vlaku.koňka zastavena vyšlo první číslo Rynholeckých listů -blýská se na lepší časy? Blýská se na lepší časy? Kdo kdy pamatuje v naší obci, aby se na veřejném zasedání, tak jak ukládá zákon, schvalovala výběrová řízení zastupitelstvem na dodavatele veřejných zakázek pro obec? Vzpomene si někdo, že by kdy kdo veřejně schvaloval dodavatele např. na Halu Biomasu? na kabelovou televizi? na opravu ulic Na Drahách či Na Lauru? na položení dlažby na hřbitov? Těžko lovit v paměti, ani nelze, neboť neproběhlo. Snad pod tíhou připomínek a požadavků členů bývalého předvolebního Sdružení pro obec budou konečně respektovány a naplňovány právní předpisy a zákonné povinnosti. První vlaštovka přilétla na mimořádném zasedání dne , kdy byly schváleny výsledky výběrových řízení: 1) na dodavatele stavby Bytového domu (pozor nikoliv Pečovatelského domu) vybrána a schválena fi FISA s.r.o. s nabídnutou cenou ,-Kč bez DPH.Cena s DPH 9% od nového roku činí ,-Kč.V případě, že Evropská unie nepovolí pro Českou republiku výjimku snížené sazby DPH na bytovou výstavbu bude celková cena této akce ,-.Kč.Na druhém místě byla fi. VCES s cenou ,-Kč bez DPH. 2) na dodavatele opravy silnice Ke Dvoru-vybrána a schválena fi FISA s.r.o. s nabídnutou cenou ,-Kč vč.dph. Na druhém místě byla fi Strabag s cenou více jak vč. DPH. Proč se muselo svolávat mimořádné zasedání, když doporučení hodnotící komise na Bytový dům byl a od té doby byly již 3 veřejná zasedání, kde mohlo být schváleno? Proč výběrové řízení na opravu silnice Ke Dvoru neproběhlo dříve, ale zkráceně (během týdne) až počátkem listopadu? Čekalo se snad, že nebudeme trvat na zákonných postupech a připojíme se k vědomému obcházení zákonů? Pro další období je třeba postupovat koncepčněji a plánovitěji tak, aby nás nepřekvapilo, že při zadávání prací nemáme schváleného dodavatele nebo nás na poslední chvíli nepřekvapilo, že 5.prosince je Mikuláš, 1.června Den dětí, že je třeba urychleně uvolnit finanční částku z rozpočtu. -Z.Š.-

5 Co navrhujeme a budeme prosazovat v roce V rámci přípravy rozpočtu na rok 2008 bylo zastupitelstvu předloženo několik požadavků a návrhů volebního sdružení Sdružení pro obec. Především se jedná o požadavek zpracování a současně s rozpočtem předložení i návrhu rozpočtového výhledu do roku Tento výhled stanoví reálnost uvažovaných záměrů v časovém sledu a poskytuje občanům informace jak se bude obec rozvíjet v nejbližších letech. Budeme konečně vědět co je pravdy na šuškandě o záměru nového fotbalového areálu a kdy se dočkáme. Rodiče dětí budou vědět zdali a kdy se jejich děti do školky dostanou. Vlastníci nových domů se dozví kdy se dočkají nových příjezdových komunikací atd. I když zákon o rozpočtových pravidlech výhled obsahuje a doporučuje, i když jsme tento výhled požadovali již před rokem (viz R-Listy č.1/07, i když zpracování tohoto výhledu bylo uloženo Usnesením č.1/2007 z , není stále zpracován. V roce 2008 lze uvažovat v rozpočtu s částkou 55 až 60 mil.kč (Při předpokládaném přijmu obce cca 35 mil.kč, převedení zůstatku z roku 2007 odhadem ve výši 5 až 10 mil Kč, rezerva roku 2007 činila 10,15 mil.kč, položka péče o vzhled obce ve výši 2,45 mil Kč jistě nebyla vyčerpána, vyšší příjmy oproti plánu např. poplatky ze skládky o cca 5 mil.kč, úhrada z dobývacích prostor o 0,5 mil.kč potvrzují oprávněnost očekávání zůstatku), zvýšení příjmů obce o stočné cca 0,5 mil.kč a předpokládané dotace na Bytový dům odhadem cca 15 mil.kč.) Lze odpovědně říci, že při mírném zvýšení běžných výdajů obce na cca 5,9 mil.kč z 5,6 (správa,zastupitelstvo, příspěvky a poplatky obce, veřej.osvětlení apod.) i při zachování rozsahu oprav majetku obce cca 7,6 mil.kč (chodníky, kabel.televize, silnice..) zbude pro investice částka ve výší 41,5 až 46,5 mil.kč. Navrhujeme tedy do rámce rozpočtovaných výdajů zahrnout tyto nové položky: 1) fond projektové činnosti, studie záměrů cca 1 mil.kč pro potřebu zpracování studií a projektů na rekonstrukci školky, projekty opravy a výstavby nových komunikací, studie a projekt fotbalového areálu, studie-projekt rekonstrukce nádržky a okolí, studie zelené zóny kolem skládky.) 2) fond sportovní komise popř.položku na tělovýchovná zařízení v provozu obce cca ,-Kč pro úhradu provozních nákladů sokolovny, která přešla do nájmu obce, místo dotace Sokolu. 3) fond kultury ve výši aspoň ,-Kč tak, aby kulturní akce pro občany i děti byly důstojné a nemuseli se řešit týden např. před dětským dnem. Do fondu zahrnout i příspěvek v důstojné výši na Jezdecký den S.Stránského, akci jež dělá obci hezkou vizitku. 4) fond starosty obce cca ,-Kč na mimořádné drobné výdaje s tím, že čerpání bude max. ve výši ,-Kč za čtvrtletí.zamezí se tím mnoha zbytečným rozpočtovým změnám. 5) v rámci položky péče o vzhled obce zahrnout částku ,-Kč na opravu-zkulturnění vlakové zastávky, první vizitky obce pro návštěvníky 6) položku inženýrské sítě k nové výstavbě cca ,- Kč dosud se sítě budují čerpáním z rezervy a není zřejmé zdali se tedy uskuteční. (snížení rozpočtových změn) 7) výstavba nových komunikací k nové výstavbě cca 5 mil. Kč 8) rekonstrukce mateřské školky cca 3 mil. Kč tak, aby od byla zvýšena kapacita 9) výstavba Bytového domu cca 25 mil. Kč tato položka je vázáná na dotaci cca 15 mil.kč.v případě neobdržení dotace převést 10 mil.kč na další rok. 10) výstavba zázemí tenisového areálu cca 1,2 mil. Kč pro další používání z hygienického hlediska nezbytné 11) výkup pozemků cca 2 mil. Kč pro novou výstavbu v oblasti pod Brankou, po zbouraných stavbách, pro rekultivaci potoka příp. vytvoření průmyslové zóny na Armádě. 12) rekonstrukce nádržky a okolí cca 3 mil. Kč již loni slibované tedy celkem 41,3 mil.kč Navrhujeme k výdajovým položkám rozpočtu na rok 2008 přiložit komentář s orientační rozpisem CO, KDE a KDY bude uskutečněno. Navrhujeme ponechat výši poplatků za odpad a změnit v obecní vyhlášce o odpadech stať Osvobození a úlevy takto: Úlevu ve výši 50 % mají držitelé průkazek ZTP, žáci a studenti. (zamezí se chybnému výkladu a následným sporům okolo plateb) Současně navrhujeme rozčlenění položky příspěvek na MŠ na část pro MŠ a část na obědy pro veřejnost. Naše návrhy byly předány dne na OÚ a finančnímu výboru. ZŠ-

6 Usnesení č. 5/2007 z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne Zastupitelstvo obce bere na vědomí : 1) slib člena zastupitelstva obce ing.zdeňka Švůgera 2) informace starosty k opravě komunikace v ulicích Na drahách a Na lauře v termínu od do ) informace starosty k opravě cest a chodníků na hřbitově v termínu ) zprávu o působení praktického lékaře v obci 5) zprávu o Mateřské škole Zastupitelstvo obce souhlasí : 1) s volbou předs.kontrolního výb.-ing.švůger ) s jmenováním předs.sport. kom.-p.nedvěd ) s návrhem měsíční odměny pro předsedu kontrolního výboru 990 Kč ) s návrhem měsíční odměny pro předsedu sportovní komise Kč ) s rozpočtovými změnami č. 7 a 8/ ) s navýšením kapacity Mateřské školky Rynholec od Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zjistit možnost pozastavení stavby Bioplynová stanice. (v návrhu ale bylo slovo ZAJISTIT jedno vypuštěné písmenko a jaká změna významu, že by opět náhodou, opětovně nedopatřením? A zase ve stejné věci?) Ze Zápisu č.5/2007 z veř.zasedání K bodu 6) -Starosta podal informaci k opravám místních komunikací-ul.na Drahách, Na Lauře. Obec obdrží dotaci ve výši 1,8 mil.kč, náklady na opravy jsou 3,1 mil.kč. Opravu provede fi, která vyhrála výběrové řízení tj. STRABAG a.s. Beroun. Začátek prací je a bude trvat do Proč tato fi nebyla schválena zastupitelstvem\? K bodu 8) -Starosta informoval občany o provedení oprav cest na hřbitově. Jedná se o vydláždění hlavní cesty a bočních cest od křížku. Vzhledem k lepší protiskluzové zámkové dlažbě a zvětšení vydlážděné plochy bude překročen rozpočet na tuto akci. Ani tato fi Fisa nebyla zastupiteli schválena,natož pak zvýšení rozpočtu z 250 tis. na 500 tis.kč K bodu 9) -Starosta podal informaci k provozu ordinace lékaře v obci. Seznámil občany s nabídkou Mudr.Volfa nepřijatelnou obecním zastupitelstvem a proto byl podán návrh, aby OZ provedlo výběr. řízení na nového lékaře a dalo Mudr.Volfovi výpověď. K bodu10) -Starosta podal informaci o provozu MŠ a navýšení kapacity od předběžné náklady na opravu stávající budovy MŠ - 2,5-3 mil.kč..v rámci diskuze zazněla upozornění na utajený investiční záměr Ekologie, s.r.o. na výstavbu bioplynové stanice (Ing.Švůger) a připomínky na nezákonnost neschválení vítěze fi Fisa na Bytový dům. (p.ondrůj) -proč se nic neobjevilo v Usnesení nebo zápise? K zápisu č.6/2007 z veřejného zasedání dne návrh na doplnění programu zasedání o bod: schválení nájemní smlouvy mezi obcí a Sokolem Rynholec byl přijat. - návrh na doplnění programu zasedání o bod : informace k bioplynové stanici byl zamítnut - návrh na doplnění programu zasedání o bod: návrh odměn členům kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva byl zamítnut. Toto se neobjevilo v Usnesení ani v zápise. Odpovídají tedy Usnesení skutečnému průběhu zasedání nebo si zastupitelé mohou upravovat dění a skutečnost podle libosti? Je charakteristické, že všechny 4 podpisy pod Usnesením patří jedné skupině zastupitelů. Dočkáme se seriozního přístupu nebo se smíříme s tím co naznačují, že ONI mají 5 hlasů a my jen 2, že si tedy budou dělat co chtějí Usnesení č. 6/2007 z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje : 1) výsledek výběrového řízení na opravu komunikace Ke dvoru.opravu provede fi FISA s.r.o. za cenu Kč vč. DPH.Oprava bude realizována částečně v roce 2007 a dokončena v průběhu roku 2008 v závislosti na možnosti čerpán í dotačních prostředků ) výsledek výběrového řízení na stavbu Bytový dům Stavba bude realizovaná v letech 2008 až 2010 za cenu Kč bez DPH., firmou FISA s.r.o ) Smlouvu mezi Obcí Rynholec a TJ Sokol Rynholec o pronájmu sokolovny Starosta obce ukládá předsedům výborů a komisí připravit do příštího veřejného zasedání návrh odměn jejich členů.

7 Bioplynová stanice :Po šokujícím zjištění, že záměr výstavby bioplynové stanice byl nám všem starostou zatajen a oznámen byl až Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Středočeského kraje koncem září, kde bylo rozhodnuto, že záměr výstavby BPS nebude posuzován z hlediska vlivu na životní prostředí, se členové zastupitelstva ze Sdružení pro obec po předchozím kontaktu obrátilo dopisem na KU SK-odbor životního prostředí a zemědělství s námitkami spočívající v zatajení informací o zahájení zjišťovacího řízení před zastupiteli i veřejností a v časové tísni zpracovanými připomínkami.současně odešel dopis s připomínkami z obce Lány.Na základě této iniciativy Krajský úřad Střed.kraje,odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne nový Závěr zjišťovacího řízení, z něhož citujeme : Krajský úřad. vydal dne pod. čj /2007/KUSK OŽP/Ja, závěr zjišťovacího řízení, kterým nepožadoval posouzení předloženého oznámení (rozuměno výstavby BPS) podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí. Krajský úřad oznámení znovu posoudil a došel k závěru, že pro zodpovědné a maximální objektivní posouzení vlivu záměru na životní prostředí sděluje, že: Záměr Bioplynová stanice na skládce Ekologie s.r.o. bude posuzován podle citovaného zákona. Původní závěr ze dne se tímto ruší. Odůvodnění: Příslušný úřad obdržel závažné připomínky ke zpracovanému oznámení a zjistil, že oznámení zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění podle 16 a zpřístupnění materiálů podle 23 neproběhlo v dotčeném územním samosprávném celku (Obec Rynholec) v souladu se zákonem. Dále Krajský úřad obdržel zamítavé stanovisko Obce Lány, Jelikož někteří lidé v obci neúmyslně (z neznalosti) nebo možná i úmyslně dezinformují svými názory a sděleními ostatní v tom smyslu, že je výstavba bioplynové stanice zastavena, dovoluji si upřesnit co vlastně legislativně znamená poslední úkon Krajského úřadu Středočeského kraje a co bude následovat. Zrušením původního Závěru zjišťovacího řízení v podstatě ukládá oznamovateli tj. Ekologii s.r.o. provést podrobnější zhodnocení záměru zpracováním dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.tedy tzv. velkou EIA. Je proto nutné jasně říci, že zrušení prvního Závěru zjišťovacího řízení neznamená konec Bioplynové stanice, ale začátek nového zjišťovacího řízení. Tedy jsme na začátku. Nebuďme naivní, že veškerou práci za nás odvedou jiní, např. obec Lány. Vždyť dle správního řádu obec Lány nemusí být ani účastníkem řízení, může se pouze vyjádřit a jejich práv a požadavků pouze mohou dbát správní orgány. Vše leží především v našich rukou. Jelikož Obec stále nezaujala oficiální stanovisko k této záležitosti, bylo založeno Sdružení pro Rynholec s cílem chránit životní prostředí a zdravý život v obci. Jsme ve spojení se znalcem z oboru životního prostředí, tak abychom v zákonné lhůtě 20 dnů mohli zpracovat důvodné připomínky v rámci EIA. Navrhneme v uzemním plánu obce stanovení stavební uzávěry nad Bílou cestou. Připojte se na ZŠ- Zdravím, nečekal jsem, že budu dnes po mém příjezdu z práce tak rozladěn (používám ten nejslušnější výraz, který mě v tuto chvíli napadl). Po přečtení mimořádného vydání Rynholeckých listů, kde jsem se dočetl, že by u naší obce měla stát BPS, mi ztuhla v žilách krev. Díky mé práci jsem měl totiž tu "čest" navštívit minulý a předminulý měsíc BPS ve Velkém Karlově. Jedním slovem hrůza. A peklo na zemi k tomu. Při mé první návštěvě jsem musel dokonce větší část svého pobytu pro nevolnost strávit ve služebním autě. Druhou služební cestu jsem absolvoval pouze se sebezapřením. Pracovní oděv jsem musel po cca 6-ti hodinovém pobytu v BPS bezpodmínečně vyprat. Montérky nebyli ani tak špinavé, jako načichlé hrozným puchem. Jak je zmíněno v Rynholeckých listech, tato stanice zpracovává hlavně jateční a potravinářské zbytky, tedy tu nejvýhodnější (a také nejvíc zapáchající) surovinu pro BPS. Rostlinných zbytků jsem tam mnoho neviděl. Velký Karlov je skutečně vzdálen od BPS asi 2,5 km, ale pokud jde vítr směrem na vesnici, je BPS cítit až tam. Nehledě na to, že tato část Znojemska není obydlena tak hustě jako naše okolí. Nevím co se dá v naší situaci ještě udělat, ale v husté obydlenosti našeho kraje vidím hlavní výhodu. V blízkém okolí 5 km žije dle mého hrubého odhadu asi obyvatel. Oporu bychom mohli najít taktéž u vlivných obyvatel blízkých Lán (p. Bendl, Husák, občasně i prezident republiky - tomu by se asi nelíbilo, kdyby měl při vítání státních návštěv snášet ukrutný puch). V rámci svých časových možností jsem i připraven přiložit pomocnou ruku. Taktéž doporučuji navštívit nějakou takovou stanici osobně. Je to zkušenost k nezaplacení. J.Jirsa Dobrý den. Velice vítám Vaši iniciativu a chtěla bych s Vámi spolupracovat. Jednotlivec v dnešní době nemá šanci a já již delší dobu uvažovala o založení občanského sdružení v boji proti skládce (častý zápach, poletující odpadky, požáry a obavy z dalšího rozšiřování skládky mě nenechávali v klidu). Pár nadšenců a rozumně uvažujících lidí jsem již získala. To jsem ale netušila co Ekologie s.r.o. chystá. Vůbec se mi nelíbí chování pana starosty. Pevně věřím, že se nám společně podaří výstavbu BPS zastavit. B.Týblová

8 Kontrola půjčky poskytnuté obci společností Ekologie s.r.o. Z uvedené kontroly vyplynulo,: Na výstavbu Haly Biomasa vč.zařízení obec zažádala a dostala státní dotaci ve výši cca 21 mil.kč. Je třeba připomenout, že kdyby o tuto dotaci žádal soukromý subjekt např. fi Ekologie s.r.o tak (byla-li by vůbec přiznána) by jistě této výše dotace nedosáhla. Proto se sáhlo k propůjčení jména obce, vlastně jména každého z nás. Bez jakýchkoliv výhod pro obec, spíše naopak. Aby tato akce mohla být plně financována obcí, chybělo cca 6 mil. Kč. Tuto částku si podivně obec půjčila od Ekologie. Např. schválená výše půjčky zastupitelstvem ve výši 5 mil.kč bylo překročena téměř o 1 mil.kč. bez jakéhokoli dalšího schválení. Navíc, tato půjčka byla čerpána již rok před schválením!!! Na co tedy máme zastupitelstvo, jeli obcházeno a dodatečně zneužito. S uzavřením smluv o půjčce bylo současně dohodnuto, že halu Biomasu včetně zařízení pronajme obec na 10 let v podstatě za tuto půjčku. Ale pozor, současně je v dohodách stanoveno předkupní právo pro Ekologii s.r.o. za směšnou cenu. Pořizovací hodnota našeho majetku ve výši ,-Kč bude odprodána po desetileté bezplatné amortizaci za dohodnutou cenu v neskutečné výši (níži) ,-Kč. Proč tak vstřícný krok obce k cizímu subjektu? Závěr kontroly navrhuje v jednom z opatření zahájit jednání s Ekologií s.r.o. o nápravě tohoto stavu případně pokusit se o stanovení neplatnosti těchto smluv pro zjevnou nevýhodnost. Uvidíme, jaký postoj zaujme zastupitelstvo při svém projednávání této kontroly. Celý zápis z kontroly k dispozici na OÚ. Před.kontrol.výboru Ing.Zd.Švůger pokračování z minulého čísla Ještě jednou hala BIOMASA. Někteří možná namítnou: už nám s tím dejte pokoj stále ta HALA BIOMASA koho to zajímá. Podívejme se ale na celou záležitost v tomto pravidelném seriálu snad opravdu naposledy a trochu z jiného úhlu. HALA BIOMASA stála obec cca 27 mil Kč z toho dotace byla 21 mil. a 6 mil si obec vypůjčila od společnosti Ekologie s.r.o. (aby jí postavila halu na zpracování biomasy) PROČ??!! (viz závěry kontroly provedené kontrolním výborem) Za tyto peníze mohla mít obec již vyhovující školku, nový fotbalový areál, třeba nový krytý bazén na Lauře nebo kluziště s umělým ledem vedle sokolovny. Mohli jsme si hřát kosti v nové sauně, nebo prohánět míček ve squashovém centru jako na Stochově. Mohli jsme mít třeba novou tartanovou dráhu jako na Lánech nebo minigolfové hřiště jako v Novém Strašecí. My máme HALU BIOMASU. Ale dobře, když už ji máme, tak bychom z ní mohli mít také třeba nějaký užitek. Napadá mě co třeba takhle deputát peletek pro otop. Jistě by to přispělo příznivě do rozpočtu každé rynholecké rodiny. Že nemáte kotel na peletky? Nevadí v rámci programů Evropské Unie by jistě bylo možno zajistit dotaci, nebo alespoň půjčku na koupi takového kotle. Vždyť je to ekologické a navíc by se to vyplatilo, kdybychom měly, alespoň část topení z VLASTNÍ HALY BIOMASY zdarma. O to by se ovšem musel někdo postarat. Ten základ slova starat mi zní v uších. Ale pojďme dál. Někdo si řekne, je to sice zajímavé, ale mě se to netýká. Je třeba si uvědomit, že peníze, které spravuje obec jsou peníze jejích občanů tudíž se to týká každého z nás. Možná by pomohlo, kdyby každá investovaná koruna musela nejdříve projít účtem každé rodiny. Snad by vás potom zvedlo ze židle, kdyby se průměrné čtyřčlené rynholecké rodině objevilo na účtě cca ,-Kč a po té nenávratně zmizelo v lokalitě Babín v budově zvané HALA BIOMASA. Ale kdo se o takové věci má starat. Opět to slovo starat Už to mám, vždyť na to máme přímo člověka kterého si za to platíme. A název jeho funkce vyplývá ze základu slova STARAT SE Je to náš starosta. Zeptejme se tedy našeho starosty jak se o naše investice v otázce HALY BIOMASY opravdu stará. PH- Vlastní názor Je důležité dělat si na věci vlastní názor. Na základě takového názoru se potom můžeme rozhodovat, jak se k dané věci nebo problému postavíme. K tomu, abychom si na určitou věc utvořili vlastní názor pořebujeme mít dostatek informací a chuť tyto informace zpracovat. Někteří se zřejmě domnívají, že by občané Rynholce měli mít informací možná co nejméně. Neudělají si potom vlastní názor a nebudou se tak do ničeho plést. Možná z tohoto důvodu jsme se dozvěděli o záměru postavit na katastru obce bioplynovou stanici až na základě upozornění z jiných zdrojů, než ze kterých bychom to očekávali. Zatímco Lánští byli o celé záležitosti informováni velice podrobně, my, kterých se to bezprostředně týká, jsme nevěděli zhola nic. Na obecní vývěsce se objevila nenápadná zpráva o tom, že řízení o vlivu bioplynové stanice na životní prostředí bylo již uzavřeno To že vám kromě kamionů s lupkem projede každou chvíli kolem zahrady kamion plný shnilých kafilerních zbytků. To že váš dům bude v blízkosti bioplynky téměř neprodejný a cena pozemků, které vlastníte klesne téměř na nulu. Tak na to už se vás nikdo ptát nebude. Poněvadž posuzování vlivu na životní prostředí bylo již uzavřeno. Uzavřeno, aniž by Rynholečtí měli možnost si na tuto věc utvořit vlastní názor. Po datu doručení informací týkajících se bioplynové stanice obecnímu úřadu v Rynholci proběhlo minimálně jedno veřejné zasedání. Na otázku, proč pan starosta tyto informace občanům nesdělil odpověděl že o tom nevěděl. Kde se stala chyba??!! Stavba bioplynky by zřejmě byla brzy zahájena, kdyby díky krokům členů Sdružení pro obec a zejména aktivnímu přístupu Lánských občanů nedošlo ke zvrácení celého procesu. Na veřejném zasedání Lánského zastupitelstva se sešlo opravdu mnoho lidí. Mezi přítomnými nechyběli zástupci rozhlasu, tisku, starosta města Kladna, starostové nebo zastupitelé okolních obcí ale i hejtmam Středočeského kraje pan Bendl. Všichni vyslovili svůj vlastní názor. Pouze za Rynholec nikdo názor nevyslovil. Byli jsme sice přítomni neoficiálně jako členové sdružení pro obec ale připadlo nám nevhodné vyjadřovat se na lánské půdě, k tak choulostivé záležitosti, která se nás bezprostředně dotýká bez přítomnosti našich zastupitelů zejména pana starosty. Ten, ač byl oficiálně pozván se této tak důležité akce nezúčastnil a ani nepovažoval za vhodné poslat za sebe náhradu. A tak jsme si utvořili vlastní názor.. A co vy?? Máte už svůj vlastní názor? - PH-

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 5/2011 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 21.12.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 21.12.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 21.12.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Jana

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 44. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.11. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 25. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.11.2011 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Uhlíř J., Havránek V., Kotrba

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

pol. 4111 neinvest. přijaté dotace - 3.000,- Kč pol. 4116 ostatní neinv. přijaté dotace

pol. 4111 neinvest. přijaté dotace - 3.000,- Kč pol. 4116 ostatní neinv. přijaté dotace XIV. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 9.12. 2009 Přítomni : Ing. Mikeš, Ing. Valenta, sl. Kučerová, pí Kinská, p.matěcha, Ing. Salaba p. Šilhán Hosté : p. Řehák, sl. Pajkrtová Návrhová komise :

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

TENTO ZÁPIS OBEC NEZVEŘEJNILA

TENTO ZÁPIS OBEC NEZVEŘEJNILA TENTO ZÁPIS OBEC NEZVEŘEJNILA Zápis č. 4/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. prosince 2012 Přítomni: pp. Dyntar Jaromír, Drábek Michal, Mgr. Dvořák Milan, Ing. Švůger Zdeněk, Lucký

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005

Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005 Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005 Zastupitelstvo MČ schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vaníček Vilém, Ing. Alinčová Lenka bere na vědomí ověřovatele

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis OZ z 6. 2. 2014

Zápis OZ z 6. 2. 2014 Zápis OZ z 6. 2. 2014 Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 6. 2. 2014 Přítomní: 8 členů OZ Omluven: p. Bošková Hana Hosté: Bošková Miloslava, Bláhová Zuzana -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/11 ve Vysokém konaného dne 5.7.2011

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2014 konaného dne 17.12.2014, od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2014 konaného dne 17.12.2014, od 18:00 hodin. Obec Soběraz Zastupitelstvo obce Soběraz Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2014 konaného dne 17.12.2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více