LISTY LISTY. Přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků Redakční rada ŽL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY LISTY. Přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků Redakční rada ŽL"

Transkript

1 Žamberské LISTY 1 LISTY ŽL č.6/ Uzávěrka č.07 Středa do 10:00 hod. vyjdou v pondělí TITULNÍ STRANA Přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků Redakční rada ŽL Přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků Redakční rada ŽL

2 2 Žamberské LISTY Zprávy z radnice ZVEME VÁS NA ZASEDÁNÍ zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 17. dubna 2012 od 15:00 hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní ul.833 Na programu jednání: finance * majetek * různé Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce. Město Žamberk VYHLAŠUJE NÁJEM BYTŮ PRO PŘÍJMOVĚ VYMEZENÉ OSOBY dle Pravidel pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby Adresa bytu: Žamberk, ul. Velký Hájek č.p Velikost bytů: 1+1 s kuchyňským koutem. Nadzemní podlaží: 2, byt č. 4. Podlahová plocha: 54,18 m 2. Základní měsíční nájemné: cca 3.500,- Kč. Vratná záloha na nájemné: 5.000,- Kč před převzetím bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou dvou let. PROHLÍDKA BYTU je možná v pondělí 16.dubna 2011 od 13:00 do 13:30 hod. Veřejné losování o přidělení bytu proběhne ve čtvrtek 19. dubna 2011 ve 14 hod. v jednacím sálu ZM MěÚ (budova pošty) Poslední možnost podání žádosti: středa 18. dubna 2011 do 13:00 hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále můžete získat na internetových stránkách www. zamberk.cz ( městský úřad formuláře ) (podrobné informace: úřední deska města) Začíná svoz bioodpadů První svoz bioodpadů se letos v Žamberku uskuteční v úterý 3.dubna a ve středu 4.dubna. Další svozy budou opět pravidelně po 14 dnech až do konce listopadu Nezapomeňte hnědé nádoby přistavovat včas a také na okraj chodníku, aby obsluha svozového auta jednoznačně poznala, které nádoby má vyprázdnit. Děkujeme, že třídíte bioodpady. Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková SCHVÁLENÍ MEMORANDA S FIRMOU BÜHLER CZ, s.r.o. Dne 8. března 2012, na mimořádném jednání zastupitelstva, bylo projednáno a schváleno Memorandum o společném postupu při zainvestování a rozšíření areálu firmy Bühler CZ, s.r.o. - lokalita Velký Hájek v Žamberku. Společnost Bühler CZ, s.r.o., má záměr rozšířit svůj výrobní závod ve městě Žamberku o prostory pro cca 200 pracovníků a využít k tomu část pozemků v lokalitě Velký Hájek v Žamberku. Město Žamberk má rovněž zájem na rozšíření výroby, a tím zajištění více pracovních možností pro své obyvatele. Současně má město Žamberk zájem na tom, aby firma Bühler CZ, s.r.o., získala veškerá potřebná povolení na stavbu a rozšíření výrobního areálu. Dále město Žamberk prohlašuje, že souhlasí s dalším investičním rozvojem v lokalitě Velký Hájek a v souvislosti s tím souhlasí s prodlužováním inženýrských sítí a komunikace v sousedství výše uvedených pozemků. Uvedené investice provede a uhradí firma Bühler CZ, s.r.o., na své náklady. Pro město Žamberk je tento krok historicky významný, neboť soukromý investor přichází s nabídkou rozšířit areál firmy Bühler CZ, s.r.o., investicí v řádek stovek milionů korun a vytvořit tolik potřebná pracovní místa nejen pro obyvatele města Žamberka, ale i přilehlého okolí. Jiří Dytrt, starosta města Finanční prostředky jsou přiděleny Mládežnické projekty - EKOLOGICKÉ 2012 Rada města projednala na svém zasedání 15.března 2012 rozdělení finančních prostředků z kapitoly rozpočtu města Mládežnické projekty ekologické, které budou tematicky směřovány do oblasti odpadového hospodářství. Statutárním zástupcům jednotlivých spolků a organizací byly již odeslány k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku. Teprve poté jim budou schválené finanční prostředky převedeny na účet. Na mládežnické projekty ekologické bude v letošním roce rozděleno jednotlivým žadatelům z rozpočtu města Žamberka celkem 50 tis. Kč, a to v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit. Výše přidělených financí je nejen odrazem kvality zpracovaného projektu, ale i splnění podmínek Pravidel, správné a včasné podaní žádosti a také podíl spolufinancování žadatele. Žádáme příjemce příspěvků, aby dbali na podmínky stanovené smlouvou, neboť spolu s přijetím příspěvku se zavazují, že např. i vhodným způsobem budou prezentovat činnost spolku, příp. informovat o využití příspěvku (v Žamberských listech, na internetu apod.), aby i žamberská veřejnost mohla mít přehled, jaká činnost a s jakými výsledky je z městských peněz podporována. Spolek, sdružení, žadatel Název projektu Příspěvek 1. ČSOP, ZO Žamberk - Klub přátel přírody LUPÍNEK 2. Sportovní klub Žamberk Ekologická osvěta žáků školy EKOLUPÍNEK Aktivní ochrana ŽP v lokalitě působení kanoistického oddílu ZŠ Žamberk, 28.října 581 Cesty za poznáním Sdružení Maturitas Výchova k ekologickému myšlení mládeže Mateřská škola Čtyřlístek Žijeme s dětmi ekologicky ZŠ Žamberk, Nádražní 743 Výukové programy ekologické výchovy Občanské sdružení rodičů a přátel OU a PrŠ Žamberk Naše příroda Celkem ,- Kč Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková Oznámení o pracích v ul. Zkrácená Od pondělí 19.března byla před čp. 487 zahájena výstavba hlavního řadu vodovodu a kanalizace, následně potom vodovodních a kanalizačních přípojek. V místě provádění zemních prací bude vždy část ulice neprůjezdná. Prosíme proto občany, aby s tímto počítali, zejména s ohledem na omezení vjezdu k jednotlivým nemovitostem. Po dobu výstavby bude v celé ulici zákaz stání vozidel tak, aby byl umožněn průjezd vozidel stavby. Předpokládané ukončení těchto prací k (bez finálních povrchů komunikace). Děkujeme za pochopení. Zhotovitel hlavních řadů: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, stavbyvedoucí Ing. Řehák tel Zhotovitel přípojek: VENCL SERVIS Vodovody a kanalizace, s.r.o. Investor: VODOVODY A KANALIZACE ŽAMBERK, v.o.s.

3 Žamberské LISTY 3 Město Žamberk vyhlašuje dle Zásad pro tvorbu a použití Fondu rozvoje SAM 3218 I. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ PŮJČEK Z FONDU ROZVOJE Žádost o poskytnutí půjčky mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo byty na území města Žamberka nebo oprávněný nájemce v případě poskytnutí úvěru na koupi bytu z vlastnictví města a splňují i další podmínky Zásad pro tvorbu a použití Fondu rozvoje do 25. května 2012 do 12:00 hodin. Tiskopis žádosti je možno si vyzvednout na finančním oddělení MÚ v Žamberku u pí Hany Matějíčkové nebo stáhnout z webových stránek města Žamberka - sekce formuláře. Žádost musí obsahovat všechny potřebné údaje včetně příloh (viz vyhláška). Výběrová komise jmenovaná radou města po posouzení jednotlivých žádostí a možností fondu doporučí zastupitelstvu města poskytnutí jednotlivých půjček. O konečném výsledku výběrového řízení rozhodne zastupitelstvo města. O výsledku budou žadatelé písemně informováni. Smlouvy o půjčce s jednotlivými žadateli podle doporučení komise budou uzavřeny do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva města. Finanční prostředky budou poskytovány prostřednictvím České spořitelny, a.s., pobočky Žamberk. Půjčky se poskytují na: obnovu střechy starší 10 let, zřízení plynového, elektrického nebo vytápění z obnovitelných zdrojů náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy, vybudování vodovodní přípojky k domu, vybudování kanalizační přípojky ke stávajícímu domu a její napojení do veřejné kanalizace, zřízení malé ČOV ke stávajícímu domu, kde nelze objekt napojit na veřejnou kanalizaci, dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě, obnovu fasády domu včetně klempířských konstrukcí, zateplení obvodového pláště domu, vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena, rekonstrukce sociálního zařízení nebo rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě, vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou, koupi bytu z vlastnictví města Žamberka dle Pravidel. Město poskytuje vlastníkům obytných budov nebo bytů půjčky do maximální výše Kč na jeden opravovaný nebo modernizovaný byt a do maximální výše Kč na jeden nově postavený byt. Maximální výše půjčky pro vlastníky obytných domů s více byty je Kč.Na koupi bytů z vlastnictví města Žamberka město poskytuje oprávněným nájemcům půjčku do maximální výše Kč. Úrokové sazby jsou: 3% p.a. v případě půjčky na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytového fondu, jestliže vzniká nový byt, 4% p.a. v ostatních případech oprav, rekonstrukcí a modernizací bytového fondu, 4% p.a. v případě koupě bytu oprávněným nájemcem, 0,1% úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. Lhůta splatnosti poskytovaných úvěrů: max. 4 roky v případě poskytnutí půjčky ve výši do ,- Kč max. 5 let v případě poskytnutí půjčky na koupi bytu oprávněným nájemcem max. 7 let v případě poskytnutí půjčky ve výši nad ,- Kč max. 8 let v případě poskytnutí úvěru ve výši nad ,- Kč na opravy a modernizaci bytového fondu, jestliže vzniká nový byt. Tato lhůta počíná běžet od 1. ledna roku, který následuje po dni, který byl ve smlouvě o půjčce stanoven jako poslední termín čerpání půjčky. Bližší informace podá: Hana Matějíčková, tel Policie ČR informuje V období od 21.2.do bylo Obvodním oddělením policie ČR Žamberk zaevidováno 71 různých událostí, z toho 11 trestných činů. Ve zbytku případů se jednalo o události evidované jako přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, dále přestupky proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku. Šetřeny byly trestné činy jako porušování domovní svobody, poškození cizí věci, krádež, ohrožení pod vlivem návykové látky a zanedbání povinné výživy. Za nejzávažnější lze považovat trestný čin týrání osoby ve společném obydlí, který je policisty prověřován od poloviny měsíce března. Pro podezření z přečinu porušování domovní svobody byly zahájeny úkony trestního řízení proti mladému muži z Lukavice. Ten, po vypáčení vchodových dveří vnikl do rodinného domu svých rodičů, kde se po nějakou dobu neoprávněně zdržoval. Dále se pokusil zmocnit osobního automobilu svého otce, který mu jeho záměr překazil v momentě, kdy ho při jeho počínání nečekaně přistihl. Díky usilovné práci žamberských policistů a spolupráce veřejnosti byl po několika týdnech odhalen místní dvaatřicetiletý muž, který na Nový rok 2012 kopem nohy rozbil sklo obrazovky bankomatu jednoho z finančních ústavů na Masarykově náměstí v Žamberku. Za jednání mu bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci, za který mu v případě prokázání viny soudem hrozí trestem odnětí svobody až na jeden rok. V měsíci březnu policisté zaevidovali i řadu případů krádeží vloupáním. O tom, že drzost některých zlodějů nezná mezí, svědčí případ krádeže vloupáním do osobního automobilu zn. CITROËN BERLIN- GO v Kameničné. Zloděj si z uzamčeného vozu, zaparkovaného přímo pod okny ložnice okradeného majitele, odnesl brašnu s notebookem a příslušenstvím, několik flashdisců a další drobnosti v celkové hodnotě minimálně ,- Kč. Tento případ je názornou ukázkou toho, že lupu chtivé zloděje od jejich počínání nic neodradí, proto ve svých vozech nenechávejte žádné cennosti. K další sérii vloupání došlo do chat a zahradních kůlen v zahrádkářských koloniích v okolí Žamberska. I tyto případy jsou v šetření Policie ČR. Nástupu do výkonu trestu odnětí svobody se nevyhnul muž, který byl v rámci prověřování fyzického napadení v Žamberku vypátrán hlídkou žamberských policistů. Na celostátně hledaného muže byl Okresním soudem v Ostravě vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, ten byl proto po zajištění hlídkou eskortován do vazební věznice. S prosbou o pomoc se na policisty obrátil muž z Klášterce nad Orlicí, který se během jednoho večera stal terčem různých schválností. Dílem neznámého vtipálka byly hořčicí a medem pošpiněné vchodové dveře a lepidlem zalepený zámek dveří jeho bytu v panelovém domě. Případ je šetřen jako přestupek proti občanskému soužití. Oznámení o muži ukrajinské národnosti, který se chová agresivně, vulgárně napadá hosty a močí na zem v jedné z restaurací v okolí Žamberska, obdrželi policisté na linku 158 v brzkých ranních hodinách dne Silně podnapilý muž byl policisty zajištěn a eskortován do protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích. Jednání bylo zaevidováno jako přestupek proti veřejnému pořádku a muži byla za takové chování uložena bloková pokuta. Během prováděných silničních kontrol byli v uvedeném období zjištěni dva řidiči, kteří se před jízdou posilnili alkoholem. Poměrně čerstvý řidičský průkaz zadrželi policisté teprve dvacetiletému řidiči. Ten usedl za volant svého vozu s hodnotou 1,23 promile alkoholu v dechu, a to i přes to, že vezl další čtyři spolujezdce. Na cestu se vydal z jedné z restaurací ze Žamberka směrem do Lukavice, kde byl policejní hlídkou zastaven a kontrolován. S největší pravděpodobností by měl podezřelý řidič v nejbližší době stanout před soudem. Za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok.v průběhu dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu se podařilo ve čtyřiceti případech odhalit přestupky v dopravě, za které byly řidičům uděleny blokové pokuty. Nejčastěji je řidičům vytýkána rychlá jízdy, dále předjíždění v místech, kde to není dovoleno, neužití bezpečnostních pásů a telefonování během jízdy. Na silnicích Žamberska došlo celkem ke čtyřem dopravním nehodám. Jejich příčinami byla nepozornost, nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. prap. Denisa Kočová Turistické informační středisko Žamberk Kontakt: Kostelní 446, Žamberk, tel , NOVĚ NABÍZÍ SLUŽBU: laminaci formátů A5, A4 a A3 NABÍZÍ V PŘEDPRODEJI VSTUPENKY: vstupenky platí na 2 dny JAM ROCK Žamberk, areál pod Rozálkouhudební festival, 450,- Kč. festival začíná ve čtvrtek NABÍZÍ V PRODEJI: - turistické vizitky a deníky, 3D mapy a pohlednice Orlických hor, pohlednice pidifrky, skládačky Orlických hor a Hradů a zámků ČR, Žamberské listy, velký výběr pohlednic, map a suvenýrů.

4 4 Žamberské LISTY Slovo zastupitele PROČ JSEM NEPODPOŘIL ROZPOČET NA ROK 2012? Vážení spoluobčané, dovolte mi, vysvětlit Vám důvody, proč jsem hlasoval proti návrhu rozpočtu na rok Deficitní rozpočet ve výši Kč. Vzhledem ke špatné ekonomické situaci města nehodlám podporovat deficitní hospodaření a použití přebytku finančních prostředků (disponibilní rezervy) v pokladně a na účtech ke krytí deficitu. Nadhodnocené příjmy. Při schvalování rozpočtu bylo jasné, že se daňové příjmy nebudou plnit. Rozpočet vychází z říjnové předpovědi ministerstva financí počítající s růstem HDP o 2%. Dnes víme, že růst nebude žádný. Proto Svaz měst a obcí doporučoval sestavovat rozpočty na rok 2012 s o 5% nižšími daňovými příjmy. Zvýšení příjmů rozpočtu o Kč zvýšením koeficientu daně z nemovitostí. Před hlasováním o zvýšení koeficientu jsem byl ubezpečován, že tento výnos bude použitý na financování Pěší zóny formou mimořádných splátek, jinak bych pro něj nehlasoval. Protože se tak neděje, budu navrhovat na podzim jeho snížení. Areál aktivní turistiky II. Celkové náklady na projekt jsou 18 milionů, spoluúčast města 10,5 milionů. Jedná se o 6 jednotlivých projektů (parkoviště, 2 srubové chatky, masážní vana, vak na jezu, horolezecká stěna a víceúčelové hřiště). Hotový je jeden (víceúčelové hřiště u tenisové haly). Čerpat dotaci můžeme do a podmínkou je realizace všech šesti projektů. V rozpočtu je v příjmech dotace Kč za víceúčelové hřiště. Na rok 2012 nebyla do rozpočtu zařazena ani jedna další akce, takže ostatní musí být zařazeny do rozpočtu Pokud nebude realizován i jen jeden z projektů, budeme všechny dotace vracet. A to i těch Kč, které jsou v příjmech rozpočtu Příprava nových projektů. Město není připravené čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU v období 2014 až 2020, protože nevytváří přebytek či rezervu na spolufinancování těchto projektů. Např. realizace projektů za 200 milionů = vytvoření rezervy během 4 let na spolufinancování minimálně ve výši 15 milionů. Chceme-li čerpat dotace z EU, musíme vytvářet roční přebytky 4 až 5 milionů. My vytváříme už 6 let deficitní rozpočty. Nemáme připravené ani žádné projekty a v rozpočtu je na jejich přípravu žalostně malá částka. Nízké provozní saldo. Rozdíl mezi běžnými (provozními) příjmy a běžnými (provozními) výdaji. Zjednodušeně je to částka zbývající samosprávě na rozvoj a investice po úhradě provozních nákladů. Finančně zdravá města generují provozní přebytky bez financování ve výši 25%. V Žamberku je provozní saldo na rok 2012 s financováním kolem 11 milionů (9%). Po započtení splátek půjček ve výši 10 milionů zbývá městu na rozvoj pouze 1 milion (necelé 1%). Poprvé od roku 2006, budeme mít po zaplacení splátek provozní přebytek! Šest let nevytváříme žádné prostředky na rozvoj a investice, naopak šest let dotujeme provoz prodejem majetku či snižováním finanční rezervy v pokladně a na účtech. Kapitálové příjmy (prodej majetku) jsou na rok 2012 plánovány ve výši 8 milionů, účelově vázané dotace (EGON, ATT a digitalizace kina) 5,5 milionů. Pokud všechny částky na rozvoj sečteme, dojdeme k 14,5 milionům. Přitom je plánováno v kapitálových výdajích 27 milionů. Je zde nesoulad 12,5 milionů. Ten je krytý přebytkem minulých let (tj. snížením stavu v pokladně a na účtech). Tím zlikvidujeme veškerou hotovost i prostředky na účtech. Platit má rovnice: provozní přebytek po zaplacení splátek + prodej majetku + investiční dotace = investice. Digitalizace kina. S digitalizací souhlasím, ale ne za současné finanční situace města a s tak vysokou spoluúčastí. Dotace je pouze Kč (tj. asi 15 % z celkové investice). V republice je kolem 300 kin, která nejsou digitalizovaná a musela by se zavřít. V nejbližší budoucnosti to bude muset řešit stát. Můj názor je ten, že jsme mohli ještě rok, dva počkat. Nesoulad s rozpočtovým výhledem. Při sestavování rozpočtu se má vycházet z rozpočtového výhledu. Proč se schvaluje, když se z něho nevychází? Žamberk 6 let vytváří provozní deficit, ale investuje se, jako by se vytvářely přebytky ( Pěší zóna, zimní stadion, divadlo, digitalizace, komunikace Polsko). Nepoužití přebytku na umoření dluhu. Používáme část přebytku ve výši 10 milionů na pokrytí kapitálového deficitu a ne na předčasné splacení dluhu za Pěší zónu. Proč máme kontokorent, když časový nesoulad v čerpání finančních prostředků můžeme vyřešit zapojením přebytku? Banka má v zástavě i budovu mateřské školky. Nebylo by lepší úvěr předčasně splatit a zástavu zrušit? Špatně strukturovaný rozpočet. Rozpočet se musí dle zákona povinně sestavovat podle rozpočtové skladby rozdělený na položky v základních třídách (daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, dotace, běžné výdaje, kapitálové výdaje a financování). Předložený rozpočet tuto strukturu nerespektuje. Na stránkách najdete správně sestavený položkový rozpočet. Proč jsou na tom finance města tak špatně? Například výstavba zimního stadionu stála kolem 11 milionů Kč a roční provoz vyjde na Kč. Proč se nevyužilo nějakého dotačního titulu? Proč se musel postavit tak rychle a za své? Pěší zónu jsme zaplatili díky špatně nastaveným hodnotícím kritériím také celou ze svého. Dotace nebude, protože nebyla vybrána ekonomicky nejvýhodnější nabídka. To by bylo tehdy, pokud by váha nabídkové ceny v rámci hodnotících kritérií činila minimálně 50 % (u Pěší zóny to bylo 30 %). A je úplně jedno, zda vyhrajeme soud s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Právní zastupování už stálo město zbytečně kolem Kč. Firma Testa porušila podmínky zadávacího řízení i pravidla dle příručky pro příjemce dotací z EU. Pokud se totiž firma Agille účastnila výběrového řízení, nesměla se stát subdodavatelem. Ale to zatím právníci ani město neřeší. V zastupitelstvu jsem neuspěl s návrhem na provedení auditu na Pěší zónu spočívající v posouzení hospodárnosti, účelnosti a efektivity vynaložených prostředků. Zatím nebylo zastupitelstvem ani přijato usnesení, že byla městu způsobena škoda. Tudíž ji nemůže začít ani vymáhat. Vyzývám zastupitele, aby podobné usnesení bylo přijato. Promlčecí lhůta je dle mých informací 2 roky (do října 2012), potom už nevysoudíme vůbec nic. Ukazatel dluhové služby našeho města je na dvojnásobku průměru měst v ČR a dosahuje již 11,5%. Každý obyvatel Žamberka (včetně dětí) dluží téměř 8000 Kč. Přiznejme si konečně, že naše finance na tom nejsou nejlépe a začněme se chovat jako správní hospodáři! Takto schváleným rozpočtem finanční zdraví města určitě nezlepšíme. Na závěr mi dovolte upozornit Vás na nový portál Přeji Vám veselé Velikonoce. Mgr.Richard Neugebauer zastupitel a předseda MS ODS Žamberk Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány Myslivci MS Hůrka děkují ZŠ Nádražní Žamberk Je pěkné spolehnout se na pomoc a spolupráci rodičů, žáků a vychovatelek horní základní školy. I letos zorganizovali a nasušili pro zvěř 16 pytlů suchého chleba a pečiva. Je to nenahraditelná pomoc při dokrmování zvěře v zimě. Tato spolupráce žáků a mysliveckého sdružení probíhá již několik let. Mnohokrát za zvěř děkujeme. Členové MS Hůrka Žamberk PŘÍRODA JE KRÁSNÁ SAMA O SOBĚ Jarní nedělní den vybízel k procházce či projížďce na kole. S mamkou jsme tedy nasedly na svá kola a vydaly se na výlet po okolí Žamberka. Jely jsme směrem na Kněžství a poté po nově vyasfaltované silnici směrem na Kameničnou, přičemž jsme se kochaly krajinou. Ujely jsme sotva pár metrů a v příkopě plastová láhev a o pár metrů další. Jelikož mamka měla na kole košík, začaly jsme plastové lahve sbírat a dávat do košíku. Vyjížďka se na chvíli proměnila na neustálé zastavování a sbírání lahví. Košík však byl za chvíli plný a další plastové lahve se tam již nevešly. Jely jsme po krásně vyasfaltované silnici, rozhlížely se po našem nádherném kraji, který byl vyplněn nevzhlednými odpadky v podobě plastových lahví v okolí silnice, což narušovalo interiér krajiny a tím i překrásný pocit z jízdy. Plastové lahve jsme následně vyhodily do kontejneru na plasty v Kameničné, napočítaly jsme jich celkem 11, a to se jedná o plastové láhve nasbírané v úseku pouhých zhruba 300 metrů. A také nepočítám ty, které v okolí silnice zůstaly. Z Kameničné jsme jely směrem na Žamberk, kdy v okolí silnice byly opět odpadky, které někdo vyhodil z okna jedoucího vozidla. Jednalo se především o plastové lahve, různé obaly od potravin apod. Je krásné, že byla vyasfaltovaná polní cesta, aby se po ní případným řidičům báječně jezdilo. Ale nevím, z jakého důvodu je nutno cestou vyhazovat různé odpadky, když kontejnery na tříděný odpad a odpadkové koše jsou na každém rohu, každý do nich může své odpadky vyhodit, aniž by za vyhození v tu chvíli něco platil. Také musím říci, že než došlo k vyasfaltování předmětné polní cesty, různé odpadky se zde nacházely minimálně. Příroda je okouzlující sama o sobě, nemusíme ji tedy neustále doplňovat svými uměle vytvořenými věcmi. Nechme přírodu alespoň na některých místech takovou, jaká je. Iveta Syrová, Žamberk

5 Žamberské LISTY 5 Dědictví Letos to bude již třetí jaro, co jsem jako občan města, bydlící u řeky, začal upozorňovat na to, že dochází k podivnému a patrně závadnému, vypouštění kanalizačních splašků přímo do řeky Divoké Orlice. Nejprve jsem správci kanalizace a městu, respektive vodoprávnímu oddělení městského úřadu, oznamoval tuto věc telefonem, následně jsem zvolil cestu osobních výzev k nápravě, začal jsem pořizovat fotodokumentaci, psát písemné žádosti, upozorňovat Nic z toho ale nepomohlo. Postupně jsem zjistil, že tento stav trvá už několik let, že nejsem zdaleka první a jediný občan, který na tuto skutečnost upozornil, ale v každém případě jsem asi nejvytrvalejší. Jak se hospodaří s majetkem města, tedy s naším společným majetkem, o to se běžný občan moc nezajímá, pokud se ovšem nejedná o investice města týkající se aktuálních populistických témat, jako zda město postaví bazén, stadión nebo kulturní dům. Já mám na mysli hospodaření s majetkem, který všichni do jednoho užíváme dnes a denně, a bez nějž by město a jeho obyvatelé fungovali jen stěží. Ruku na srdce, všichni asi víme, kam (na jakou adresu, č.účtu) posíláme poplatky za vodné a stočné, ale zajímáme se, co se s nimi děje dál? Co se skrývá pod názvem Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.? Jak tato společnost hospodaří se svěřeným majetkem a dál ho zhodnocuje, modernizuje apod.? Kdo tuto společnost kontroluje? Domnívám se, že se jedná o majetek nemalé hodnoty, mám na mysli ČOV a celou kanalizační a vodovodní síť, která je v majetku města, respektive uvedené společnosti, založené městem už v r Koho z občanů zajímá hospodaření, rozhodování a kontrola, jak je s tímto majetkem nakládáno a zda plní své poslání? Ani krajský úřad, na který jsem se obrátil, nezjednal nápravu. Mou stížnost, že v Žamberku dochází k něčemu, k čemu by docházet nemělo, a místní odbor se touto záležitostí odmítá zabývat, vyřešil krajský úřad tak, že aniž by někdo osobně zjistil stav věci přímo na místě, dotázal se na mnou stěžované místní vodoprávní oddělení, jak se věci mají Člověk je z televizních pořadů zvyklý na ledasco, ale realita stejně vždycky překvapí. Z krajského úřadu jsem obdržel odpověď v duchu všech předchozích, že se nic závažného neděje, protože některé části ČOV a kanalizační sítě jsou zastaralé a z tohoto důvodu nefungují, jak by měly Každý správný hospodář přece ví, že část zisku musí investovat zpět do svého podniku apod., aby zaručil jeho přinejmenším udržitelný rozvoj. Ptám se tedy, co se v posledních letech v této věci udělalo a modernizovalo, když je vše zastaralé a nefunguje, jak má? Je připraven nějaký plán rozvoje, modernizace, jsou připraveny projekty, je zažádáno o dotace? Jsou realizované akce řešeny koncepčně? Je totiž velice pěkné, že se někde udělá za spoustu milionů nová kanalizace, ale pokud je následně zaústěna do něčeho zastaralého, resp. nefunkčního, tak to trochu ztrácí efekt! Pro reálné dokreslení toho, o čem píšu, jeden příklad za všechny. Dle vyjádření kompetentních úředních osob, které jsem oslovil, je vypouštění kanalizačních splašků přímo do řeky při přívalovém dešti přirozené a žádná právní norma neurčuje, kolik splašků se do řeky může vypouštět. Občané žijící v blízkosti řeky i náhodní chodci určitě zaznamenali, že do řeky během roku často v místech některých vyústění v nábřežních zdech vytéká něco, co by tedy mělo být přívalovou dešťovou vodou (viz foto). Posuďte sami, o jak silný přívalový déšť by se asi mohlo jednat. Pro zajímavost podotýkám, že na fotografii nejsou zachyceny o kus dál se koupající děti. Jak už jsem napsal výše, skutečnost vypouštění splašků do řeky mnou oslovení odpovědní pracovníci a úředníci připouští z důvodu zastaralosti díla. Někdo nabádá v dané věci raději moc nešťourat, jiný, že chybí součinnost kompetentních orgánů, nechybí ani důrazné varování. Domnívám se, že současné vedení města musí zvolit jiný přístup k již léta zavedenému systému odpadového a vodního hospodářství města a důslednou kontrolu majetku města. O tom, zda a kdo poškozuje životní prostředí, si čtenář může udělat názor na danou věc sám. Text a foto Vladimír Středa Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk Plicní ambulance Zajišťuje péči v oboru respiračních nemocí ve spádové oblasti Žamberka, Jablonného n/o, Letohradu, Králík a Č.Vody pro zhruba 30 tis. obyvatel. O prázdninách má redukované ordinační hodiny na dvakrát týdně. Adresa: Za Kopečkem 353, Žamberk (v areálu ústavu - první budova vpravo od vrátnice), tel ; den hodina ordinující lékař pondělí 09:00 11:45 MUDr. Jiří JIREŠ úterý 12:30 15:00 MUDr. Jiří JIREŠ středa (jen na objednání) 09:00 11:45 MUDr. Jiřina JIREŠOVÁ čtvrtek 09:00 11:45 MUDr. Jiří DOLEČEK pátek 09:00 11:45 MUDr. Pavel STŘÍTECKÝ Alergologická ambulance Zajišťuje péči v oboru alergologie a imunologie ve spádové oblasti Žamberka, Jablonného n/o, Letohradu, Králík, Č.Vody a Lanškrouna. Pouze na objednání kdykoliv v týdnu od 7:00 do 14:30 hod. u sestry na plicní ambulanci. Adresa: Za Kopečkem 353, Žamberk (v areálu ústavu - první budova vpravo od vrátnice), tel , ; den hodina ordinující lékař pondělí úterý středa (na objednání) čtvrtek (na objednání) pátek :00 14:00 13:00 14: MUDr. Martin DVOŘÁČEK MUDr. Martin DVOŘÁČEK - Bc.Marcela Valentová, hlavní sestra OZNÁMENÍ Římskokatolická farnost v Žamberku pořádá v sobotu 28. dubna 2012 od 8:00 11:30 hod. HUMANITÁRNÍ SBÍRKU za účelem poskytnutí materiální pomoci potřebným občanům po celé republice prostřednictvím Diakonie Broumov. Co vše můžete darovat? Letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské); Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony; Látky (minimálně 1 m 2, prosíme nedávejte nám odřezky a zbytky látek); Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené a zajištěné obalem pro přepravu; Peří, péřové i vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle; Veškerou nepoškozenou obuv; Plyšové hračky, knihy. Prosíme noste vše čisté a použitelné do KAPLE Marie Bolestné (za kostelem) v Žamberku. Děkujeme za ochotu pomáhat potřebným. Za římskokatolickou farnost P. Oldřich Kučera v.r.

6 6 Žamberské LISTY VELIKONOČNÍ ZVYKY Pro mnohé se velikonoční svátky zúžily na Velikonoční pondělí, kdy děti a muži chodí s pomlázkami a koledují u příbuzných a známých vajíčka s obtisky, čokoládové sladkosti (zajíce, vajíčka někdy s překvapením v podobě plastové minihračky), někde dostávají raději peníze, mládež a chlapi pak pohárek alkoholu. Dříve vše začínalo přibližně měsíc a půl před Velikonočním pondělím, kdy se držel čtyřicetidenní půst. Neměl význam jen liturgický (přípravy na zmrtvýchvstání Ježíše Krista), ale především zdravotní, organismus se očišťoval od všech škodlivin a připravoval tělo na dobu jarní hojnosti. Jarní očista je doporučována i dnes, ale pravý význam slova půst vzal již za své. Naši předkové v této době vyškrtli z jídelníčku maso a v některých oblastech i mléko a vejce. Sádlo nahrazovali rostlinným, převážně lněným olejem. Pečivo se peklo na sucho a na stole se objevovaly moučné pokrmy, různé placky, ovoce sušené lesní plody, sladké kaše a zelí v různých variacích. Půst býval zahájen hned po masopustním úterku o Popeleční středě. Tehdy se pálily větvičky kočiček a ratolesti posvěcené o Květné neděli v minulém roce. Ženy nesměly na Popeleční středu prát, protože pak by měly po celý rok prádlo špinavé. První neděle po Popeleční středě se nazývala podle pokrmu z upraženého napučeného (naklíčeného) hrachu Pučální neděle. Pučálka se jedla sladká s medem, rozinkami nebo naopak kořeněná (sůl, pepř). Za týden pak přišla Pražná neděle se staroslovanským pokrmem pražmo byl upražený nedozrálý ječmen (případně jiné obilí). Na Kýchavou neděli se věřilo, že kolikrát člověk v tento den kýchne, tolik let bude ještě na světě. Souvislost s touto pověrou můžeme hledat v epidemii moru v 16. století, mor se projevoval mimo jiné kašláním. Na Družebnou neděli chodili mládenci na námluvy a stejně staré dívky se scházely u koláčů na kus řeči. Vynášení smrti ze vsi je jedním z nejstarších zvyků, jejichž původ sahá až do pohanských dob, a v Žamberku se tato tradice před několika lety také obnovila. O páté postní Smrtné nebo Černé neděli se oblékla Morena na dřevěném kříži, na krk se jí zavěsily prázdné skořápky vajec nebo ulity hlemýžďů a po vynesení za město se hodila do vody (někde ji zakopali nebo spálili). Šestá neděle se nazývá Květná (na oslavu vjezdu Krista do Jeruzaléma, kde byl vítán olivovými ratolestmi). U nás se místo oliv používají svěcené větvičky kočičky. O Škaredé středě se nemáme mračit, protože jinak se k sobě budeme chovat stejně jako Jidáš ke Kristovi (ten Ježíše zradil za třicet stříbrných hned o Zeleném čtvrtku). Tehdy zvony odlétly do Říma, proto chodily děti třikrát denně s řehtačkami nebo klapačkami, aby nahradily zvonění. Na Zelený čtvrtek vstávaly hospodyně před úsvitem, musely vymést dům. Hospodář v Orlických horách hodil kousek chleba s medem do studně, aby byla voda dobrá, kousek dal také dobytku, aby mu nic jedovatého neuškodilo. Po západu slunce se vykropil celý dům svěcenou vodou a pak už celá rodina čekala na Velký pátek. V tento den byl Kristus ukřižován na vrchu Golgotě. Podle pověry se otevírá země a vydává odvážlivcům své poklady, čarodějnice a jiné zlé síly mají nad lidmi největší moc. Říkalo se, že Velký pátek je nejtišší den v celém roce. Někde se nesmělo vůbec pracovat a v mnoha domácnostech se i málo mluvilo, nekonají se mše (nezvoní zvony ani nehrají varhany). O Bílé sobotě se konaly noční bohoslužby, tzv. vigilie, při nichž byl obřadně zapálen oheň. Jeho posvěceným popelem se sypaly louky. Pak přišla neděle a Boží hod velikonoční. Křesťanský svět se radoval ze vzkříšení Ježíše Krista. Chodilo se k svatému přijímání a světily se tradiční pokrmy beránek, mazanec, vajíčka a víno. Celý den se nepracovalo a ani nádobí se prý nemylo. Kdo by šil nebo žehlil, ten by riskoval podebrání prstů. V této době měla už každá dobrá hospodyňka připravena barevná vajíčka, největší zájem byl o červené, z lásky darované. S Velikonocemi souvisel také zajímavý zvyk pečení preclíků s mákem a solí. Ty byly typickým postním pečivem, jednoduchým a připravovaným téměř bez tuku (také se dlouho podávaly jako dietní strava nemocným). Preclíky se staly postupně velmi oblíbeným zbožím i na trzích a poutích, dnes je vylepšujeme trochou tuku a někde je sypou i krystalovým cukrem se špetkou skořice. Šlehání proutkem (pletenou pomlázkou) je na Velikonoční pondělí někde ještě doplněno o polévání vodou, které mělo zajistit zdraví a krásu. Tak krásné Velikonoce! Podle literatury a tisku připravila Vlaďka Šulcová POZVÁNKA NA FESTIVAL Jeden svět v Ústí nad Orlicí Od středy do neděle můžete v ústecké Malé scéně navštívit filmový festival Jeden svět. Uvidíte pestrý výběr skvělých dokumentů s tématikou lidských práv, některé projekce jsou doprovázeny besedami se zajímavými osobnostmi. V Ústí se tak objeví např. režisér Martin Mareček s nejlepším dokumentem roku 2011 Pod sluncem tma, novinář a nezávislý senátor Jaromír Štětina, cestovatelka Pavla Jazairiová či kandidát na běloruského prezidenta Ales Michalevič.. Festival doprovodí v pátek divadelní představení Náš islám divadla Feste z Brna, které hledá kořeny předsudků Evropanů vůči lidem a jejich způsobu života v islámských zemích či komunitách, a které uvozuje v mnohém jistě pravdivá myšlenka: Pokud jediné obrazy, které o druhých máme, jsou obrazy šílenců, pak strach je to jediné, co dostaneme V anketě Divadelních novin obdržela inscenace nominaci na Inscenaci roku Další doprovodná akce bude v úterý , kdy na jedno odpoledne otevřeme areál Perly v centru města, kde se uskuteční jedna z filmových projekcí, doplněná prohlídkou areálu. Vstupné na jednotlivé projekce je 50,- Kč, výtěžek festivalu bude letos věnován organizaci DebRA ČR, která pomáhá lidem s tzv. nemocí motýlích křídel. Částka pomůže k zakoupení přístroje na transplantaci kmenových buněk do Klinického EB centra ve FN Brno. Nová metoda zásadně zlepší zdravotní stav pacientů s EB. Vše o festivalu najdete na Srdečně Vás všechny zveme. Spousti, o.s.

7 Žamberské LISTY 7 ZA ZDEŇKEM JAŠKOU JUDr. Zdeněk Jaška - hasič Dne jsme se rozloučili s naším bratrem hasičem Zdeňkem Jaškou, který byl nejstarším členem našeho sboru. Málokterý člověk zasvětil svůj život nějaké činnosti jako bratr Jaška hasičině. Do řad dobrovolných hasičů vstoupil po návratu z totálního nasazení za války a převzal funkci jednatele po svém otci. V této funkci setrval až do konce aktivní činnosti v roce V r.1953, kdy se narodila jeho první dcera jel 5. září místo za ní do porodnice pro novou hasičskou stříkačku do Vysokého Mýta. Tuto dnes stále máme v našem hasičském muzeu. Velkou měrou se podílel na stavbě nové hasičárny v letech v ulici Vrbí, která byla slavnostně otevřena v r.1963 u příležitosti oslav 90.výročí založení našeho sboru. V letech osmdesátých se mu podařilo zajistit i financování přístavby nových garáží pro moderní techniku. V r.1973 se konaly oslavy stého výročí založení našeho sboru, do nichž se také plně zapojil. Společně se svou manželkou sepsal historii sboru do vydávaného almanachu. Podílel se na slavnostní akademii v Divišově divadle, kde i jeho zásluhou vystupovali takoví umělci jako Marie Tauberová, Ivo Žídek nebo Eduard Haken. Při stotřicátém výročí dopsal do nového almanachu historii za uplynulých třicet let. Nesmíme zapomenout ani na běžnou činnost, jako bylo organizování plesů, výletů, výcviku nebo brigád na údržbě techniky. Byl velitelem soutěžního družstva a nechyběl snad u žádného požáru. Když přestal k zásahům jezdit, po každém zahoukání sirény vždy přišel do hasičárny nebo zavolal, aby se dozvěděl, co se děje. Těžko můžeme povědět, co všechno pro nás bratr Jaška znamenal a jak hluboce nás jeho odchod zasáhl. O jeho práci vypovídá i množství hasičských vyznamenání, mezi nimiž nechybí ani to nejvyšší udělované v České republice, a to titul Zasloužilý hasič, které převzal při slavnostním otevření našeho hasičského muzea Děkujeme, bratře Jaško, za Tvoji práci nejen pro sbor, ale hlavně pro všechny lidi, kterým jsi svou prací u hasičů pomohl. Za sbor dobrovolných hasičů v Žamberku Pavel Dlabka, starosta SDH Vzpomínka Ve čtvrtek 8. března 2012 nás opustil ve věku nedožitých 90 let pan JUDr. Zdeněk Jaška. V mládí se věnoval sportu (tenis, volejbal a atletika, velmi dobře hrál hokej), jeho velkou životní láskou byl žamberský hasičský dobrovolný sbor. Ve volném čase se p. Jaška věnoval historii města, řadu let pracoval v Muzejní radě a později jako řádný člen Spolku přátel Městského muzea Žamberk. Vážíme si jeho publikační a přednáškové činnosti. Zabýval se nejstaršími dějinami města a přeložil do češtiny některé staré listiny uložené v archivu, s jeho články jsme se setkávali na stránkách Kulturního zpravodaje a Žamberských listů (Osudy radnice v Žamberku, Žamberk včera a dnes, Masaryk a Žamberk, Parishové ze Žamberka. Poslední protektorátní noc v Žamberku, Sokolovno, promiň!, 28. říjen Státní svátek, Žamberské mosty, Jak jsme odjížděli na totální nasazení do Reichu, 100 let TJ Sokol Žamberk, P. Jan Šimek a další). U příležitosti oslav 100. výročí založení muzea mu byla v loňském roce udělena za jeho dlouholetou dobrovolnou práci pamětní medaile a pamětní list. Na slavnostním večeru u příležitosti 28. října byl navržen mezi prvními na Cenu města Žamberka jako jeden z těch, kdo se kladným způsobem zapsal do života města, a byl mu udělen pamětní list a skleněná plaketa za jeho celoživotní práci. Za vše mu patří velké poděkování a naše vzpomínka. Ať je mu země lehká. Vlaďka Šulcová, Městské muzeum Žamberk Z redakce ŽL Pan JUDr.Zdeněk Jaška byl po léta dopisovatelem do Žamberských listů. Byl pro nás velkým přínosem nejen svými historickými znalostmi, přehledem o dění v Žamberku, ale především zájmem o svoje město. Vždy dobře naladěn a připraven pomoci. Odešel jeden z velkých patriotů našeho města a nám nezbývá než tiše poděkovat a naposledy vyslovit Čest Vaší památce! Za redakční radu s úctou Vlasta Pavlousková PODĚKOVÁNÍ Dovolte nám touto cestou poděkovat paní MUDr. Jiřině Jirešové, panu MUDr. Danielu Mudroňovi a panu MUDr. Martinu Dvořáčkovi za vzornou a obětavou lékařskou péči o našeho tatínka, pana JUDr. Zdeňka Jašku. Dále děkujeme všem sestrám z Domácí zdravotní péče a všem pečovatelkám z Centra sociálních služeb i sestře Aleně Krejsové za pomoc při každodenní péči v posledním roce jeho života. Děkujeme také všem hasičům, přátelům a známým, kteří se v tak neobvykle velkém počtu zúčastnili posledního rozloučení. Rovněž děkujeme za všechny květiny, písemné i ústní kondolence. V neposlední řadě patří velké poděkování panu Danielu Janatovi, který celé rozloučení s naším tatínkem zorganizoval a zařídil tak, že vše proběhlo důstojně, a panu Miroslavu Pazourkovi za přípravu hrobu a jeho úpravu. Táta už nenapíše řádky do Žamberských listů, ale jsem přesvědčena, že všechno, co pro město Žamberk za celý svůj život vykonal, zůstane uchováno v myslích nás všech. Jménem celé rodiny JUDr. Zdeňka Rendlová, dcera

8 8 Žamberské LISTY Program duben 2012 I.část 7. dubna sobota ve 20:00 hod. NEPŘÍTEL POD OCHRANOU USA thriller Exotické Kapské Město se stane v thrilleru Daniela Espinozy dějištěm neobvyklého dramatu. Aktéři? Jeden z nejhledanějších zločinců na zeměkouli a osamělý zelenáč z tajných služeb, který se ho zoufale snaží udržet naživu. Otázek je spousta, ale na odpovědi není čas, protože tahle hra se hraje v jednom z nejnebezpečnějších míst na zeměkouli, kde můžete koupit kulku stejně snadno jako zmrzlinu. V hlavní roli Denzel Washington. titulky / 114 min. / od 15 let / 60,- Kč 14. dubna sobota ve 20:00 hod. WEST SIDE STORY USA romantický muzikál Málokterý muzikál byl na Broadwayi úspěšnější než West Side Story. Filmové ztvárnění proto na sebe nenechalo dlouho čekat a bylo triumfem. Podíl na tomto úspěchu má kromě hudby Leonarda Bernsteina i skvělá a často napodobovaná choreografie Jerome Robbinse. Příběh Romea a Julie z newyorské čtvrti West Side patří dnes k legendárním snímkům americké kinema tografie. Film v roce 1961 získal 10 Oscarů a navždy změnil dějiny žánru. titulky / 151 min. / od 12 let / 55,- Kč FILMOVÝ KLUB 12. dubna čtvrtek v 19:30 hod. OSMDESÁT DOPISŮ ČR drama Autobiograficky laděný snímek režiséra Václava Kadrnky vypráví z pohledu čtrnáctiletého chlapce Vaška o jednom dni v roce Vaškova maminka se snaží v byrokratické šikaně pozdních osmdesátých let vyřídit povolení pro sebe a syna odejít za otcem, který emigroval do Velké Británie. Snímek působí v české kinematografii jako zjevení. Nemluvilo se o něm, nebyl nikdy podpořený státním grantem od Fondu pro rozvoj kinematografie a najednou se dostal na festival do Berlína, kde vzbudil pozitivní ohlas. Na projekci na Febiofestu přes všechnu domnělou chladnost vyvolával silné emoce, na přehlídce Finále v Plzni získal jednu ze dvou hlavních cen. česky / 75 min. / přístupný pro členy FK 45,- Kč, ostatní 55,- Kč 4. dubna středa v 19:30 hod. DS Tyl Králíky Hrobka s vyhlídkou (Norman Robbins) Detektivní komedie s hororovými prvky. Do vily na samotě, ve které žije rozvětvená rodinka různým způsobem trhlých podivínů, přijíždí právní zástupce otevřít závěť po otci, který, jak se ukáže, svým potomkům nic moc neodkázal, a dokonce možná vůbec nezemřel. Vilu navštíví také spisovatelka dívčích románů se svým legračně nesmělým průvodcem. A vzápětí se v pochmurném rodinném sídle začnou dít podivné události, při kterých v žilách tuhne krev, a do posledního okamžiku není jasné, kdo a co bude dědit, kdo komu líčí past a jestli vůbec někdo přežije. režie Zdeněk Němeček, vstupné 70,- Kč 11. dubna středa v 19:30 hod. DS Diviš Žamberk Koťata se topívají (Božena Fixová) Osmnáctiletá Jitka přišla ze Šumavy. Je trochu potrhlá a zbrklá. Nezná tvář velkoměsta 80. let, poznává lidi dobré i intrikány (chlípný kolega v kanceláři, dobrotivá kolegyně, která zve Jitku na večeři, spolupracovnice podezřívavá...). Hořká retrokomedie o věcech a vztazích, ve kterých jsme žili a které už jsou sice nedávnou, ale přece jen minulostí. Nebo snad ne? režie M.Bělohlávek, derniéra, vstupné 70,- Kč 14. dubna sobota ve 14:00 hod. Pragokoncert Bohemia a.s. Michal Nesvadba MICHAL NA HRANÍ Přijďte si hrát! Michal bude Vaší hračkou!! Michal umí běhat, umí stát, mluvit i tancovat a má plno zajímavých nápadů, které rozvíjí fantazii a přitom dávají smysl. Od začátku až do konce budou děti aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen ze samolepicí pásky. vstupné 169,- Kč (přízemí) a 149,- Kč (balkon) a pěvecký sbor Gymnázia Žamberk Corale Vás zvou na ROCKOVÉ ORATORIUM Eversmiling na libreto barokního oratoria Georga Friedricha Händela Liberty Juda Makabejský hudba: Jens Johansen Erling Kullberg v neděli 15. dubna 2012 od 15 hodin Kulturní dům LETOHRAD Vstupné 90,- Kč, předprodej vstupenek v Informačním centru Letohrad. Picasso v Žamberku 12. března večer jsme měli možnost v Divišově divadle vidět výjimečnou hru amerického dramatika Jeffrey Hatchera PICASSO. Tato hra patří k vlajkovým inscenacím divadla Ungelt, pro které je uvádění divácky přitažlivých a současně nepodbízivých her typické. Výjimečný skvost ze zmíněné inscenace dělají především herecké výkony obou představitelů Milana Kňažka (Bratislava) v roli Pabla Picassa a Vilmy Cibulkové v úloze německé slečny Fischerové. Tato role přinesla Milanu Kňažkovi nominaci na Cenu Thálie, Vilma Cibulková za ztvárnění německé úřednice obdržela výroční Cenu Thálie pro rok Sledovat proměny dominance obou představitelů, jejich divoký dialog, byl strhující divadelní zážitek. Oba jsou naprosto uvěřitelní, přirození a zároveň precizní a soustředění ve svém jednání. Cibulková svoji postavu vybavila ohromným vnitřním rozsahem je v ní tvrdost i křehkost, útočnost i zranitelnost, Kňažko hraje Picassa jako emotivního a výbušného muže, který si je dobře vědom své ceny a vlastní vnitřní nejistotu dovedně skrývá za hrubou slupkou drzého a neotesaného bohéma, jímž zmítají dvě vášně umění a ženy... Jsem ráda, že se nám podařilo toto představení v Žamberku uskutečnit a tím nabídnout divákům kulturní zážitek na kvalitativně a profesionálně nejvyšší možné úrovni. Alena Urbánková, FIDIKO Žamberk EXPEDIČNÍ KAMERA POPRVÉ V ŽAMBERKU V sobotu 10. března 2012 se Žamberk stal jedním z měst, která hostila festival o cestování, cestovatelích a dobrodružství Expediční kamera. Měli jsme možnost zhlédnout šest nejlepších outdoorových filmů uplynulé sezóny. Navíc i film o životě českých obyvatel Banátu, s cestopisnou besedou, proběhla i fotosoutěž o hodnotné ceny. Festival pořádalo společně NO:MAD o.s. a MKP FIDIKO Žamberk.Ředitel MKP FIDIKO Dan Kubelka k tomu říká: Jsem opravdu potěšen velkým zájmem publika hned o první festivalový ročník. O akci tohoto typu usiluji od začátku svého působení v Divišově divadle. V klucích z NO:MAD jsme našli schopné a spolehlivé partnery, s kterými se lze vydat nejen na cesty a těším se na spolupráci na příštím ročníku. Věřím, že přijdeme i s nějakým novým nápadem a udržíme si stejnou nebo vyšší přízeň publika, které bylo jak ze Žamberka, tak širokého okolí. Ke skvělé atmosféře a pohodě přispěla taky divadelní kavárna Mathyss, jež se postarala o občerstvení v předsálí a poskytovala průběžný azyl návštěvníkům i pořadatelům. Festival podpořili také sponzoři (viz a město Žamberk prostřednictvím Rady města. Dan Kubelka, ředitel FIDIKO Zveme Vás Záchlumí sál Fontána v pátek 13. dubna 2012 začátek v 19:30 hod. KOŤATA SE TOPÍVAJÍ - DS Diviš Žamberk Hořká retrokomedie o věcech a vztazích, ve kterých jsme žili a které už jsou sice nedávnou, ale přece jen minulostí. režie Mgr.M.Bělohlávek

9 Žamberské LISTY 9 Společenská rubrika BLAHOPŘEJEME Jozef Mičko 88 let Fučíkova Věra Fiedlerová 86 let Nádražní Libuše Hynková 86 let Pionýrů Jaroslava Julišová 86 let Mánesova Věra Pešková 86 let Do Kotle Věra Horáková 85 let Pionýrů Jaroslav Pešan 85 let 28. října Dana Kašparová 82 let Tylova Božena Kubasová 82 let 28. října Božena Pirklová 82 let Severní Libuše Novotná 82 let Draha Jiřina Šolcová 82 let nám. Gen. Knopa Jiří Toman 81 let Nádražní Miluška Musílková 80 let Šanderova 773 VZPOMÍNÁME Vladimír Čížek 78 let Klostermannova Marie Steffková 71 let U Polikliniky Emilie Rešková 83 let Nerudova Jan Milisdörfer 80 let Masarykovo náměstí Miroslav Píč 83 let Albertova Zdeněk Jaška 89 let Husovo nábřeží 710 Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel VYDAŘENÁ AKCE Dne 8.března 2012 poctila návštěvou vinárnu U JAKUBA předsedkyně asociace sommeliérů švédského království paní Mia Anderson. Město Žamberk a vinárna U Jakuba na Masarykově náměstí v Žamberku byla vybrána dovozci jihoafrických vín. Mia Anderson představila vína J.A.R., konkrétně pěti vinařských firem, která jsou zastoupena mezi těmi nejlepšími v tzv. BIBLI VÍN Jihoafrické republiky. Tato světově uznávaná kapacita mezi vinaři seznamuje s víny J.A.R. celý svět. Tato vína degustovali a nyní pijí znalci mj. v Číně, Japonsku, Spojených státech, Německu, Francii, Anglii, Dánsku, Švédsku a Norsku. O to víc nás potěšilo, že právě v Žamberku jsme měli možnost takovou atmosféru zažít. Byla to pro naši vinárnu a město Žamberk pocta, protože tato akce se v České republice uskutečnila poprvé a byla pouze jediná. Paní Mia Anderson byla (dle jejích slov) velice překvapena pozorností a zejména odbornými znalostmi týkajících se vín, přítomných účastníků této akce. Fotografie, které pořídila na žamberském náměstí a v interiéru vinárny, putovaly elektronickou cestou ještě ten večer do Jihoafrické republiky a Švédska! Paní Mia Anderson s nadšením přislíbila další podobnou ochutnávku cca za dva roky. Budeme se těšit. Děkujeme, Mio! J. a M. Kubíčkovi vinárna U Jakuba Ze společnosti BLAHOPŘEJEME Štěpán Michalovič 60! Krásné životní jubileum oslaví v nejbližších dnech bývalý dlouholetý hráč, trenér a v současné době správce fotbalového stadionu 1.FC Žamberk - Štěpán Michalovič. Všichni členové fotbalového oddílu přejí Štěpánovi hodně zdraví, životní pohodu a hodně sil do dalšího života. Velké poděkování za práci pro žamberský fotbal. Za 1.FC Žamberk Jaroslav Ramba - předseda oddílu BLAHOPŘEJEME V březnu 2012 oslavil pan Jaroslav Jegor své významné životní jubileum. Je jedním ze zakládajících členů organizace DIA v Žamberku. Dodatečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a osobní pohody do dalších let. Miroslav Vondřich, předseda MO DIA POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2012 v kostele sv. Václava v Žamberku a okolních farnostech: Zelený čtvrtek 16:15 hod. Písečná, 17:45 hod. Slatina n. Zdob. 19:00 hod. Žamberk Velký pátek: 15:00 hod. Písečná, 16:30 hod. Slatina n. Zdob. 18:30 hod. Žamberk Bílá sobota: 17:30 hod. Slatina n. Zdob. 20:00 hod. Žamberk Boží hod velikonoční slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 7:30 hod. Líšnice, 9:15 hod. Žamberk 11:15 hod. Písečná Pondělí velikonoční: 7:30 hod. Slatina n. Zdob. 8:30 hod. Žamberk Ať Kristovo Vzkříšení temnoty v Radost a Naději přináší. VZPOMÍNÁME Dne 1.dubna 2009 zemřel pan František Hladík, jeden ze zakládajících členů MO zdravotně postižených v Žamberku, dlouholetý předseda a člen výboru. Vzpomínáme na něj, neboť to byl dobrý člověk. Miroslav Vondřich, předseda MO SPCCH 7.dubna by se dožila 70 let paní Míla Říhová ze Žamberka. Oslava tohoto výročí jí již nebyla dopřána. Vzpomínají manžel Atik, dcera Martina a syn David s rodinami a sourozenci Hana a Vlastík Vážení spoluobčané, sestry a bratři, Náboženská obec CČSH v Žamberku Vás srdečně zve do Husova sboru v ulici Českých bratří na společnou oslavu Umučení Páně a jeho slavného vzkříšení. Motto: Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2 TM1,10 Velkopáteční podvečerní bohoslužba v 18:00 hod. Boží hod velikonoční v 9:15 hod. Zpívá ženský pěvecký sbor s varhanním doprovodem. Srdečně zve Rada starších a farář Ervín Kukuczka

10 10 Žamberské LISTY Vážení členové a příznivci Občanského sdružení CEMA Žamberk, tímto si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou pokračovat ve členství nebo se stát novým členem našeho sdružení. Občanské sdružení CEMA Žamberk posiluje hodnoty rodiny, aktivní seberealizaci dětí a dospělých, pomáháme hledat řešení v těžkých životních situacích. Jsme otevřeni spolupráci v místní komunitě se všemi, kteří usilují o slušnost, toleranci a lepší vzájemné soužití. Stále jsme otevřeným společenstvím a rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo přináší nové nápady, podněty a aktivity nebo se rád připojí k námi organizovaným akcím a pravidelným programům. Všechny potřebné informace naleznete na nebo v našich zařízeních. Pravidla členství máme ukotvena ve stanovách sdružení a jsou na těchto www stránkách. Také zde najdete žádost o přijetí za člena. V případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Lucii Malou v Rodinném centru Pohoda, která Vám pomůže vyplnit žádost o přijetí za člena sdružení. Těšíme se naši vzájemnou spolupráci a věříme, že bude přínosná pro nás všechny zúčastněné. SVČ informuje TERMÍNY LETNÍ ČINNOSTI Pobyt u moře FRANCIE, Antibes, Francouzská riviéra Antibes malebné historické městečko v srdci Francouzské riviéry ležící mezi letovisky Nice a Cannes. Je charakteristické úzkými romantickými uličkami s typickým jihofrancouzským tržištěm, kamenným hradem, oblázkovými plážemi, vůní květin a azurovým mořem. Info: zájezd na 10 pobytových dní, mobilhomy s veškerým příslušenstvím pro 4 5 osob, 200 m od moře, polopenze, oblázková pláž, bazén, možnost výletů Cannes, Nice, Monaco, další vyžití - orientální tance, výtvarné činnosti, soutěže a hry. Základní cena: 9.500,- Kč + možnost různých slev. Mezinárodní setkání mládeže partnerských měst - Senftenberg Letní pobyt s aerobikem pro dívky Říčky v OH Taneční tábor NEON Malá Morava Pobyt u moře CHORVATSKO - Podaca Makarská Riviéra nebo Podaca klidné a příjemné letovisko na Makarské riviéře, která je pokládaná za nejkrásnější část Jadranu. Upravené oblázkové pláže, průzračně čisté moře, stín borovic a kulisa horského masivu Biokovo Info: zájezd na 7 nebo 14 pobytových dní, Villa Majestic dvou až sedmi lůžkové apartmány, přímo u moře u pláže, polopenze v restauraci, pláž s drobnými oblázky a borovicemi, možnosti výletů Dubrovník, Makarská, Gradac, další vyžití - orientální tance, výtvarné činnosti, hry a soutěže. Základní cena: 7 dní ,- Kč, 14 dní: ,- Kč + možnosti různých slev Letní dětský tábor Dědictví mramorového trůnu - Stárkov Příměstský tábor Prázdniny s angličtinou SVČ ANIMO a Relaxační pobyt pro ženy Pastviny Podrobné informace o táborech na Za SVČ ANIMO Žamberk Bc. Lucie Kluková Rodinné centrum pohoda pořádá ve čtvrtek 5. dubna 2012 od 17:00 hod. besedu na téma PROČ SE MI NEDAŘÍ ZHUBNOUT?! Učiňte konec s hladověním a přejídáním a začněte se konečně cítit skvěle! Beseda o tom, jak to v našem těle funguje a co s čím souvisí, co jsou to derivační koupele a očistné kúry, jak se správně stravovat... Seminářem Vás provede naturopraktik a profesionální iridolog, Jana Hrebíčková. Vstupné 30,- Kč. PERMAKULTURA výchova k přirozené zodpovědnosti V Rodinném centru Pohoda, Nádražní 22, Žamberk STŘEDA 11. DUBNA Začátek v 17:00 hod., předpokládaný konec ve 20:00 hod., vstupné 50,- Kč. Seminář je vhodný pro rodiče, učitele MŠ a 1. stupně ZŠ, pro vychovatele a pedagogy volného času, sociální pracovníky a dále pro všechny zájemce o zodpovědné a praktické využití přírody a jejích zdrojů. Lektorka: Mgr. Táňa Brodská. TĚŠÍME SE NA VÁS! Ing. Gabriela Šelongová Městská knihovna oznamuje Dle sdělení ČEZ bude do knihovny ve čtvrtek 5. dubna 2012 v době od 11:30 do 15:00 hod. přerušena dodávka elektřiny. Provoz knihovny bude proto omezen nelze vracet ani půjčovat knížky, vyhledávat na internetu atd. Žádáme proto čtenáře, aby 5.4. odpoledne návštěvu knihovny odložili až na 15 hod. a později. Pravidelné čtení dětem od 15 do 16 hod. proběhne stejně jako v jiné čtvrtky. Děkujeme za pochopení. Ing. J. Hlaváčová, Městská knihovna Žamberk Z městského muzea Čs. armády 472, Žamberk, tel Městské muzeum Žamberk vyhlašuje u příležitosti XII. ročníku Svátků dřeva na téma Medové dřevo výtvarnou soutěž a fotosoutěž pro děti i dospělé ZE ŽIVOTA VČEL A VČELAŘŮ Rádi fotografujete? Nebo Vás baví malovat nebo vyrábět? Očekáváme: - Výkresy formátu A5 A3 (technika libovolná kresba pastelkou, malba, koláž z barevného papíru, muchláž ) - Vyšívané obrázky, vitráže, mozaiky, práce z modelovací hmoty, dřeva, papíru, textilu, nebo ze slaného či vizovického těsta - Fotografie se včelaři a včelami, inspirace medem Kategorie: jednotlivci (předškoláci, školáci, mládež, dospělí) a skupinové práce. Nezapomeňte uvést název práce či fotografie, jméno a příjmení autora, rok narození, kontaktní adresu a telefon nebo , případně třídu a školu. Nejlepší výtvarné práce budou vystaveny v rámci Svátků dřeva v Žamberku na zámku června 2012, vyhodnocení s předáním cen proběhne v neděli 24. června ve 14 hodin. Uzávěrka soutěže: 31. května Případné dotazy a informace: Vlaďka Šulcová, muzeum Žamberk, mob Práce budou následně zaslány do celostátní soutěže. Za Městské muzeum Vlaďka Šulcová Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Ústí nad Orlicí nabízí 8 volných míst v mateřské škole od Žádosti o přijetí 3- letých dětí především k celodenní docházce přijímá do pí Veronika Středová, tel Více o mateřské škole najdete na: KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ pro mládež. Zahájení září Cena 1.000,- Kč. Přihlášky přijímá Hana Michaličková, Šanderova 1254, Žamberk, tel ,

11 Žamberské LISTY 11 NA SLOVENSKU ŽÁKYNĚ ZE ZÁMKU ZLATÉ A STŘÍBRNÉ Dne se konal 10. ročník mezinárodní soutěže SWEET CUP 2012 v Prešově. Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk reprezentovala žákyně třetího ročníku studijního oboru obchodník Veronika Duspivová (foto1), která se ve své disciplíně umístila ve zlatém pásmu. Za obor kuchař/kuchařka se zúčastnily žákyně třetího ročníku Petra Jadrníčková a žákyně prvního ročníku Lucie Cinková (foto2), které se umístily ve stříbrném pásmu. Žákyním blahopřejeme k velkému úspěchu! Přípravě žákyň na jednotlivé úlohy se věnovaly učitelky odborného výcviku. Mgr. Eva Papáčková Nejlepší instalatéři jsou v Žamberku K důležitým a zajímavým akcím učebních oborů patří soutěže v odborných znalostech a praktických dovednostech. Též v učebním oboru instalatér poměřují své kvality studenti třetích ročníků, a to i letos v soutěži pod názvem Učeň-instalatér Pro školy s oborem v Pardubickém kraji tak bylo důležité datum 1. a 2. března, kdy nejlepší učni jednotlivých škol prokazovali nejprve formou testu své teoretické znalosti. Následně pak v praktické části soutěže poměřili své dovednosti v oblasti montáže plastových rozvodů vody, pájení měděného potrubí a svařování oceli plamenem. Když hodnotící komise složená z učitelů odborného výcviku zúčastněných škol oznámila výsledky, byla určitě největší radost v týmu Střední školy obchodu, řemesel a služeb zámek Žamberk. Její reprezentanti Flieger Jindřich a Baumgartl David obsadili první a druhé místo, což znamená, že budou Studenti v rámci česko-německého projektu mapují vliv biatlonu na město Letohrad. 30. března 2012 začal na Letohradském soukromém gymnáziu německo-český projekt, v němž se studenti ve věku 14 až 15 let snaží vypořádat s otázkou, jaký kulturní a ekonomický dopad má biatlon na město Letohrad, region a jeho obyvatel. Prací na projektu se studenti mohou na své město a region podívat z nového zajímavého pohledu. Presentací výsledků projektu mohou s tímto pohledem seznámit obyvatele Letohradu a regionu, a také se město může představit německému publiku říká Lysann Poláčková Schoenherr, která stojí v čele projektu. Studenti v projektu povedou rozhovory se sportovci, sponzory a zodpovědnými osobami za sport a město, zkoumají historické dokumenty a články. Projekt bude zpracován ve formě krátkého filmu a brožury. Vedle odpovědi na otázku jak biatlon ovlivňuje město, region a jeho obyvatele, by projekt měl přinést zajímavé a možná i veselé příběhy zpovídaných osob. Projekt odstartoval v pátek 30.března ve 14:30 hod. workshopem na letohradském gymnáziu a bude probíhat do konce dubna. Projekt je studenty veden v německém a českém jazyce v rámci výuky německého jazyka. Projekt je financován mezinárodní organizací MitOst se sídlem v Berlíně, která se věnuje tématům kulturní výměny a občanské tvořivosti a angažovanosti. Společnost podporuje spolupráci mezi tvůrci kultury, posiluje aktéry občanského života a společenskou angažovanost. Výsledky projektu (film, brožura a fotografie) budou prezentovány na konci dubna na radnici v Letohradě zájemcům z řad veřejnosti. Budou také presentovány v Německu v institucích, které se zabývají česko- -německou kulturní výměnou a v rámci MitOst festivalu Lysann Poláčková Schönherr, Letohradské soukromé gymnázium tvořit družstvo, reprezentující Pardubický kraj v celorepublikovém finále na veletrhu SHK Brno. Návštěvníci veletrhu budou tak mít možnost ve dnech 24. až 26. dubna 2012 spatřit při práci nejenom reprezentanty jednotlivých krajů, ale též zahraniční účastníky soutěže. Přejeme zástupcům našeho kraje, aby se jim v těžké konkurenci dařilo stejně dobře jako v kraji. Mgr. Jaroslav Douda V Mateřské škole Čtyřlístek má zima definitivně odzvoněno. První jarní den jsme oslavili ochutnávkou všech atrakcí, co zahrada nabízí, a křtem nové průlezky. Za MŠ Jana Hlaváčková

12 12 Žamberské LISTY KRKONOŠSKÁ 70 Družstvo veteránů třetí, Vorlický v jednotlivcích vítězem. V sobotu 3. března 2012 byl odstartován lyžařský maraton volnou technikou na 25, 50 a 70 km - Krkonošská sedmdesátka. Doposud se jezdila pětičlenná družstva. Letos pořadatelé rozšířili program o závody jednotlivců na 25 a 50 km volnou technikou. Počasí bylo ideálně slunečné. BĚH NA LYŽÍCH Český pohár staršího žactva v běhu na lyžích V neděli 4. března 2012 se konal Český pohár staršího žactva v Ramzové v Jeseníkách. Výsledky: mladší žákyně Smrčková Natálie 2 km klasicky 7. 08:11,4 2 km volně :07,3 žáci mladší Mikyska Tomáš 2 km klasicky 5. 07:21,8 2 km volně 4. 06:28,6 Strnad Adam 2 km klasicky :05,3 2 km volně :30,6 Foto: pořadatel LOKO Trutnov Družstvo 3D Race team Kulhavý, Suchodol, Mařík, Liška, Fikejs ČESKOMORAVSKÝ POHÁR LETOHRAD V sobotu 10. března 2012 se jel poslední lyžařský závod Českomoravského poháru. Pořadatelé z Letohradu ho ze sněhových důvodů přesunuli na Suchý vrch za nově zrekonstruovanou Kramářovu chatu. Tratě byly perfektně vyříznuté, ale byl v nich smíchán vlhký čerstvý sníh se starým hrubozrnným. Teplota vzduchu ráno kolem 0 C. Během závodu stoupla na +2 C. Čerstvý vlhký sníh trochu komplikoval mazání na stoupání. Výsledky: nejmladší žákyně 1 km 1. Mikysková Svatava 04:27,0 mladší žáci 3 km 1. Mikyska Tomáš 04:28,0 7. Strnad Adam 05:27,0 muži do 39 let 10 km 6. Kalous Petr 22,36,0 muži nad 40 let 10 km 1. Strnad Tomáš 21:30,0 2. Novotný Luděk 22:15,0 KRITERIUM POSLEDNÍHO SNĚHU V neděli 18. března 2012 se jel poslední lyžařský závod letošní sezony. Závod pořádal SKI Skuhrov nad Bělou na oficiálních tratích v Deštném v Orl.horách. Tratě byly velice dobře upravené pro klasickou techniku. Teplota vzduchu byla od +5 do +8 C. Sníh téměř tál před očima. Výsledky: nejmladší žákyně 1 km 6. Mikysková Svatava 04:50 mladší žáci 3 km 3. Mikyska Tomáš 10: Strnad Adam 12:38 mladší žákyně 2 km 10. Smrčková Natálie 09:18 mladší dorostenky 4 km 5. Novotná Dora 16:01 muži do 39 let 8 km 11. Kalous Petr muži nad 40 let 8 km 6. Novotný Luděk 31:34 vkal Na foto S.Šafáře veteráni ze Žamberka zleva: Netušil, Kulhavý, Tobiška, Tomeš, Bulva. Výsledky: 70 km muži 16. Strnad T., Capoušek Mir., Doleček M., Orálek Duš., Morávek Vlas. 4:25, Suchodol Josef, Kulhavý Tomáš, Liška Pavel, Mařík Jiří, Fikejs Vl. 4:42,48 50 km muži 6. Šroler Zden., Jirčík Mir., Mlynář Václav, Poláček Luděk, Koblížek Jin. 4:11,42 25 km veteráni 3. Tobiška Václav, Netušil Pavel, Bulva Vlast., Tomeš J., Kulhavý J. 1:39,22 50 km muži jednotlivci veteráni 1. Vorlický Zbyněk 3:44,37 vkal Na foto pořadatele SKI Skuhrov Mikyska Tomáš na třetím místě.

13 Žamberské LISTY 13 JAN KUBÍČEK A JAN BODLÁK BĚŽELI MISTROVSTVÍ SVĚTA Ve dnech se v německém Oberwiesenthalu konalo Mistrovství světa veteránů v běhu na lyžích. Tohoto letošního významného závodu se zúčastnilo celkem 1114 běžců z 26 zemí, mezi nimi i dva zástupci žamberských lyžařů běžců. Jan Kubíček v běhu na 10 km klasickou technikou se ve své kategorii umístil na 30.místě. O dva dny později na 15 km trati si J.K. doběhl rovněž pro 30.místo. Jan Bodlák, druhým rokem žijící v Žamberku, běžel závody volnou technikou (bruslením) a ve své kategorii v závodě na 10 km se umístil na 65.místě, na trati dlouhé 15 km doběhl na 53. místě a v závodě na 30 km skončil na 62.místě. Děkujeme za dobrou reprezentaci města Žamberka a přejeme mnoho dalších úspěchů. Vlasta Pavlousková Úspěch na halovém MČR veteránů v atletice Žamberský aeroklub se může pochlubit významným úspěchem. Jeho člen Miroslav Štěpán byl při slavnostním ocenění nejlepších leteckých sportovců za rok 2011 vyhlášen nejlepším sportovcem Plachtařského Old Timer Klubu za rok Slavnostní vyhlášení se konalo v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod patronací podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku, kterému předsedá poslanec Pavel Hojda. Pořádali jej Letecká amatérská asociace, Plachtařský Old Timer Klub, Klub leteckých novinářů, Svaz leteckých modelářů v součinnosti s Asociací leteckých provozovatelů ČR. (převzato z Orlického deníku) Karel Pokorný Líšnický puchýř 2012 TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu Turistický pochod Líšnický puchýř XI. ročník: Mistrovskou krajinou hor V sobotu se konalo v Praze halové MČR veteránů v atletice v krásné kryté hale Stromovka. Závodu se také zúčastnil Štěpán Michalovič ze Žamberka. Ve své kategorii, v disciplíně běhu na 200 m skončil na 3. místě a v celkovém umístění 7. místo (koeficient věku). V disciplíně běhu na 400 m, ve své kategorii, získal 1. místo a v celkovém umístění 3. místo. Halový závod a letošní červencové MČR na dráze bere jako přípravu na připravované 18. Mistrovství Evropy veteránů v lehké atletice na dráze, které se bude konat koncem srpna letošního roku v Hrádku n.n/zittau/bogatynia (ČR-D-PL) -vm- V ŽAMBERKU PO ROCE OPĚT MISTROVSTVÍ REPUBLIKY Sport: 22. ročník žamberského NOBL Duatlonu Kde: v žamberském Zámeckém parku Kdy: 22. září 2012 Na základě rozhodnutí Svazu triatlonu ČR bylo do Žamberka znovu přiděleno pořádání mistrovství České republiky v Duatlonu. O březnovém víkendu byla vyhlášena anketa Triatlonista roku, v které v kategorii Akce roku byl loňský žamberský duatlon vyhlášen na 7. místě. Mezi akcemi jako je Evropský pohár juniorů, nebo mistrovství světa v kvadriatlonu je to vynikající úspěch. Úspěch je poděkování hlavnímu pořadateli firmě NOBL, SVČ ANIMO, desítkám pořadatelů a rozhodčích v čele s ředitelem závodu Tomášem Strnadem. vkal Trasy: km pěšky i na kolech, km asfalt-kola Start: sokolovna Líšnice 8:00-10:00 Cíl: tamtéž do 19:00, startovné 30,- Kč Každý účastník obdrží oplatek a čaj U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení. Na malé i velké turisty se těší pořadatelé Orlické hory tady máme krajem rádi chodíváme s radostí a bez nudy každým rokem jinudy. Z Líšnice Oborou k Šedivci vyšlápnou pochodu příznivci Mistrovskou krajinou hor krásného domova vzor. Informace:

14 14 Žamberské LISTY TJ Sokol Záchlumí pořádá TURNAJ VE STOLNÍM TENISE Místo konání: Záchlumí - Fontána Prezentace: od 8:30 hod. Zájemci se mohou předběžně přihlásit na tel. číslo Doporučujeme vlastní pálky. Pouze pro neregistrované hráče. Oční Optika v ulici Kostelní čp. 913 v Žamberku slaví 10. výročí v nově rekonstruovaných prostorách. Nabízíme Vám vyšetření zraku na nejmodernějších přístrojích a zajímavé akce po celý rok Duben je měsíc slev na sluneční brýle. Na Vaši návštěvu se těší Gabriela Kubcová, optik, optometrista NOVA CUP 2012 SOUKROMÁ PEČOVATELKA NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY Pro důstojný a doma strávený podzim života nabízím: péči o seniory v domácím prostředí, která zahrnuje osobní hygienu, oblékání, obstarání nákupů, doprovod k lékaři, psychickou podporu a běžné domácí práce. pomohu i s komunikací s úřady při vyplňování formulářů. Maminkám s dětmi nabízím : hlídání dětí, doprovod dětí do školy nebo na kroužky, pomoc v domácnosti např. se žehlením prádla, úklidem. Akreditovaný kurz pracovníka sociální péče vlastním. Mám osobní automobil pro případnou dopravu seniorů k lékaři i dětskou sedačku pro malé pasažéry. Dle dohody mohu přijet i v sobotu nebo v neděli. Adriana Kočová, České Petrovice 143, telefon: foto: Miroslav Jireček BUFET V HLUBOKÉ ULICI V ŽAMBERKU Vás srdečně zve k návštěvě. Otevřeno: pondělí pátek od 7:00 do 15:00 hod. KONTAKT tel GENERÁLNÍ PARTNER Přestavba motorů na E85 Hrad Sovinec 7. a 8. dubna 2012 NA POMLÁZKOVÉ VESELICI Zahájení sezony 2012 Tradice a zvyky od masopustu do Velikonoc. Pečení a zdobení velikonočních perníčků. Neomezený pohyb po hradě včetně vyhlídkové věže po oba dny od 9:15 18:00 hod. Informace: tel ,

15 Žamberské LISTY 15 PRONAJMU byt 2+kk (větší) byt je velmi pěkný PRONAJMU kancelářský prostor, 4.000,-/měsíčně PRONAJMU skladové prostory, 3.000,-/měsíčně, vše v ul. Pod radnicí Žamberk Kontakt: tel PŘIJMEME pomocnou kuchařku Požadujeme: vyučení nebo praxi Nástup možný ihned! Kontakt: Stylová hospoda Imrvere, Masarykovo nám. 144, Žamberk, telefon: ŘÁDKOVÁ INZERCE KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: nebo tel EXPRES ŽEHLENÍ do 24 hod. Vyžehlím za Vás, pro Vaše prádlo přijedu a druhý den vrátím vyžehlené. Cena prádelní koš 199,-Kč. Kontakt: tel HLEDÁ SE BRIGÁDNICE (paní, slečna) na hlídání 7- leté školačky na tři dny v týdnu od 12:30 hod.- 16:00 hod. Značka: Bezúhonost, spolehlivost. Kontakt: tel , CA ATLAS TOUR Žamberk 5 DNÍ V MAĎARSKÝCH LÁZNÍCH Bükfürdo AKCE 4=3 (platí se pouze 3 noci 4. noc zdarma) (ST-NE) Doprava autokarem v ceně (TV,WC), nástup ŽAMBERK, LUKAVICE, LETOHRAD-jinde dle dohody Jedny z nejkrásnějších lázní Maďarska a druhé největší Indikace: řídnutí kostí, opotřebení chrupavky,lumbago,chronické záněty kloubů,dna,revmatismus,léčba osteoporózy,pitná kúra na žaludeční vředy,katary žaludku a střev, překyselení žaludku, chronický katar dýchacích cest, Bechtěrevova choroba. Hotel Repce Gold 4 hvězdičky V ceně: - Ubytování v hotelu s polopenzí (bohaté švédské stoly) - Zapůjčení županu,tv-sat, na pokoji připojení k internetu - Český delegát v místě - Hotelové wellness (bazén, jacuzzi, infrasauna, finská sauna, parní sauna, ledopád) - Vstup do lázní každý den v ceně přímé spojení s termálními bazény vytápěnou chodbou Cena : ,- Kč - pobytová taxa od 18 let 410 forintů za noc (4 noci) Rezervace volejte na tel CA Atlas Tour Žamberk, rezervovat je nutno co nejdříve! Video z lázní na Uzávěrka přihlášek je 12. dubna 2012 POČET MÍST OMEZEN! CA ATLAS TOUR Žamberk ITÁLIE Palmová riviéra ZA SUPER CENU! Pobytovým místem je čtyřhvězdičkový kemp Spinnaker u města Porto San Giorgio. Kemp je situován do přírodní scenérie s bohatě rozrostlými stromy přímo u pláže, pláž je oblázková i písčitá s pozvolným vstupem do moře. V kempu je restaurace, pizzerie, market, sladkovodní plavecký bazén s tobogánem. Nechybí půjčovna horských kol. Ubytování: Bungalovy s kompletním kuchyňským vybavením až pro 6 osob ve třech oddělených ložnicích, přístup k internetu, LCD TV se satelitem příjem čes. programů. Stravování: Dle přání účastníků z vlastních zdrojů nebo lze dojednat polopenzi v ital.restauraci případně je možnost dodání českých hotových jídel (EXPRES MENU). Točí se české pivo i kofola. Doprava: Autobusem Bova (klimatizace,wc,video), odjezd ze Žamberka (PÁ-NE) 10 dnů/7 nocí Cena: 4.600,- Kč V ceně: ubytování,doprava, pobyt.taxa REZERVUJTE CO NEJDŘÍVE, počet míst je omezen! Kontakt: CA Atlas Tour Žamberk, tel E mail : video z kempu na NABÍZÍME zapůjčení benzinového vertikutátoru (provzdušňovač trávy) zn. HONDA. Žamberk. Kontakt: tel firma VÍTEK Dlouhoňovice kontakt: Milan Vítek Dlouhoňovice tel nabízí tyto služby a prodej: přistavení a odvoz kontejnerů uskladnění zeminy a stavební suti práce s jeřábem AD 80 doprava písku a štěrku (1-30 tun) doprava stavebního materiálu zemní práce bagrem JCB prodej písku: betonářský štěrku: maltařský křemičitý, bílý (zásyp zám. dlažby) 0-4 mm, 4-8 mm 8-22 mm, mm okrasný kačírek, mulčovací kůra PRODÁM byt v OV 1+1 v Žamberku, zděný se zahradou. Výborná poloha. Kontakt: tel PRODÁM levně bílou kuchyň KORYNA s vest. sklokeram. sporákem a myčkou, na požádání zašlu na foto. Kontakt: tel KOSMETICKÝ SALON LIBUŠE KALCASOVÁ DÁRKOVÉ POUKAZY

16 16 Žamberské LISTY ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , malířská a natěračská firma PETR MALEČEK tel.: provádí veškeré malířské a natěračské práce Stačí jednou zavolat! 84O Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě. až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu Hledáme nové obchodní zástupce k03-122x63_cb.indd :06:46 dřevostavby rekonstrukce podkroví půdní vestavby kazetové podhledy zateplené podkroví sádrokartonářské práce 17. listopadu Žamberk Pavel Jindra tel Uzávěrka č. 7/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013. Akademie. Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013. Foto F. Jedlička a archiv školy

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013. Akademie. Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013. Foto F. Jedlička a archiv školy Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013 Akademie Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013 Více na str. 7 foto: F. Jedlička Foto F. Jedlička

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.6

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.6 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.6 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. dubna 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19.

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7 1 č.7 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. dubna 2011 2 Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19. dubna 2011 od 15 hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní

Více

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX.

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz 1 ROČNÍK XIX. Zámecký rybník, foto: Pavel Morávek DNES V LISTECH: POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MOBILNÍ SVOZ ODPADŮ LIDOVÝ DŮM - OREL VZPOMÍNKA NA RADOVANA LUKAVSKÉHO ČTRNÁCTIDENÍK

Více

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč Žamberské LISTY www.zamberk.cz w. 1 č.5 Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk amberské JARNÍ slavnosti 2011 20. března neděle v 16:00 hod. Divadelní kroužek při SVČ ANIMO Žamberk Princezna Rozmařilka

Více

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU Více na straně 6. Foto: David Müller DNES V LISTECH: SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR CENA

Více

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat.

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat. č.21 15. prosince 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Město Žamberk Vás zve na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se bude konat tradičně na Nový rok, 1. ledna 2011 od 0:30 hodin na Masarykově náměstí v Žamberku.

Více

Informace z radnice a městského úřadu

Informace z radnice a městského úřadu 2 Informace z radnice a městského úřadu POZOR - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ! Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do 31. prosince 2013

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 30. září 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice 67. výročí příchodu zpravodajské skupiny BARIUM do Žamberka Ve čtvrtek

Více

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 2.11.2009 č.18 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH ŽIVOT J.Kvičera Tak už to v životě chodí. Všechno má začátek a konec. Všechno se jednou rodí a na konci zazní pak zvonec Cesta

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.18 foto: Miloš Jansa ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2011 2 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, níže Vám podáváme informaci ve věci aktuálního rozhodnutí předsedy

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

č.14 Dnes v Listech: www.zamberk.cz čtrnáctideník města žamberka ročník XIX. POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO VOLBY TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008 PŘÍLOHA

č.14 Dnes v Listech: www.zamberk.cz čtrnáctideník města žamberka ročník XIX. POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO VOLBY TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008 PŘÍLOHA 1 ročník XIX. se koná ve dnech 6. a 7. září 2008 na Masarykově náměstí v Žamberku. 6. září v 16.30 hod. se v kapli sv. Rozálie uskuteční mše svatá. 7. září v 9.15 hod. se v kostele sv. Václava uskuteční

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.2.2009 č.3 Město Žamberk ve spolupráci s DDM ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i

Více

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN www.zamberk.cz 1 LISTY 1. MASOPUST 2 www.zamberk.cz Zprávy z radnice Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2012

Více

č.7 dnes v listech: změna územního plánu č t r n ác t i d e n í k m ě s ta Ž a m b e r k a r o č n í k X V I I I. Lidové zvyky a pranostiky v dubnu

č.7 dnes v listech: změna územního plánu č t r n ác t i d e n í k m ě s ta Ž a m b e r k a r o č n í k X V I I I. Lidové zvyky a pranostiky v dubnu č t r n ác t i d e n í k m ě s ta Ž a m b e r k a r o č n í k X V I I I. Lidové zvyky a pranostiky v dubnu Co duben našetří, to květen spálí. Ať si duben sebelepší bývá, přec ovčákovi hůl zasněžívá. Mokrý

Více

č.3 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 v pondělí 21. února 2011 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku

č.3 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 v pondělí 21. února 2011 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.3 Město Žamberk ve spolupráci se SVČ ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i všechny další

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7).

č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7). Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7). Akce v září 2011 konané u příležitosti výročí 100 let založení

Více

Žamberské. Žamberské. č.18/2012. 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské. č.18/2012. 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 č.18/2012 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2 Žamberské listy Zprávy z radnice Vážení občané, zveme Vás k jednání nad strategickým plánem města Žamberka ve čtvrtek

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013 DNES V LISTECH: Elektronická komunikace Předvánoční akce Pozvánka na Divadelní ples TECHNOhrátky v Žamberku Informace

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 21 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 Průtah městem III. etapa - Divišova ulice Když před dvěma lety v dubnu začala I. etapa průtahu městem Žamberkem směrem na Letohrad, bylo

Více

15. 5. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 9

15. 5. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 9 www.zamberk.cz 1 15. 5. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 9 70 let od konce II. světové války V pátek 8. května 2015 se konala vzpomínková akce u příležitosti 70. výročí konce II. světové války v Žamberku.

Více

15. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 11

15. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 11 www.zamberk.cz 1 15. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 11 foto: D. Kerschbaum Podrobný program Svátků dřeva uvádíme na straně 5. 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Více

1. červen - Mezinárodní den dětí

1. červen - Mezinárodní den dětí www.zamberk.cz 1 1. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 10 foto: D. Kerschbaum 1. červen - Mezinárodní den dětí 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY Koordinační tým sleduje a vyhodnocuje

Více

25. března 2005 Cena 6,00 Kč. Starostové Prácheňska diskutovali. Zejména o svých zkušenostech

25. března 2005 Cena 6,00 Kč. Starostové Prácheňska diskutovali. Zejména o svých zkušenostech 6/2005 Kde jsou hranice? V úterý a ve středu ráno se po Sušici objevily letáky (jinak se ta úprava opravdu nedá nazvat) imitující smuteční oznámení za poraženou jedli na sušickém náměstí. Nelze dost dobře

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více