Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční ve středu 9. února 2011 od 18:00 hodin v zasedací síni městského úřadu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční ve středu 9. února 2011 od 18:00 hodin v zasedací síni městského úřadu"

Transkript

1 Číslo ledna 2011 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční ve středu 9. února 2011 od 18:00 hodin v zasedací síni městského úřadu ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zastupitelstvo města dne schvaluje - Pravidla rozpočtového provizoria na rok Ceny vodného a stočného pro rok 2011 stanovené akciovou společností Chodské vodárny a kanalizace Domažlice. Cena vodného pro rok 2011 činí 22,07 Kč/m 3 a cena stočného pro rok 2011 činí 36,59 Kč/m 3. - Neuzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Domažlice o zajištění výkonu přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků, jejíž uzavření bylo schváleno dne usnesením č. 31, a to z důvodu zřízení přestupkové komise starostou města Bělá nad Radbuzou. - Uzavření Doplňku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 01/04/2003 Směsný komunální odpad se společností Západočeské komunální služby, a. s., Plzeň, týkající se navýšení ceny za 1 svozový den z původních 8.786,-- Kč na ,-- Kč bez DPH 10%, a to s účinností od bere na vědomí - Informaci starosty ke zřízení přestupkové komise starostou Města Bělá nad Radbuzou během ledna a února Uzavření kupní smlouvy se společností Alkal Invest, s.r.o., se sídlem Plzeň, Železniční 15, týkající se koupě hasičského vozidla Tatra 815 CAS. - Obecně závaznou vyhlášku Města Bělá nad Radbuzou č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že dle této vyhlášky činí poplatek za odpady 500,-- Kč ročně, s účinností od stanovuje - Poplatek za pronájem hrobového místa na hřbitovech v Bělé nad Radbuzou a Újezdě Svatého Kříže složený z částky 7,-- Kč/m² a částky 100,-- Kč za služby ročně s účinností od POVODŇOVÁ KOMISE Povodňová komise žádá majitele či nájemce rodinných domů, garáží a zahrádek v zátopové oblasti, aby ve vlastním zájmu nahlásili svá aktuální telefonní čísla. Budou tak včas informováni o nebezpečí zatopení. Týká se to ulic Bezděkovská, Mlýnská a Nádražní. Telefonní čísla nahlaste na Městský úřad paní Daně Sudové, tel , SETKÁNÍ SE STAROSTOU Se starostou města Bělá nad Radbuzou ing. Liborem Pickou se můžete setkat a sdělit mu své dotazy nebo připomínky ve středu 9. února od 13:00 do 16:00 hodin na městském úřadě v kanceláři starosty. 1

2 PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ Poplatky za psy a za odpad nemusíte hradit najednou, můžete si platby rozdělit a platit postupně do termínu daného vyhláškou města. Bezhotovostní platby: převodem na účet č /0300 poplatky za odpad variabilní symbol: 1337 poplatky za psy variabilní symbol: 1341 POPLATKY ZE PSŮ SE NEMĚNÍ Poplatek platí podle Vyhlášky města Bělá nad Radbuzou č. 2/2004 každý majitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu Města Bělá nad Radbuzou. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Majitel psa je povinen ohlásit na městském úřadě (v pokladně) do 15 dnů dovršení stáří psa tří měsíců, nebo započetí držení psa staršího. Výše poplatku: za prvního psa za druhého a každého dalšího psa Pro držitele psů v Bělé nad Radbuzou kromě sídliště Za Pivovarem, sídliště Na Výsluní, Smolovská 217, Dlouhá 129, Čečínská 28 a Náměstí ,-- Kč 600,-- Kč Pro držitele psů chovaných v sídlišti Za Pivovarem, sídlišti Na Výsluní, Smolovská 217, Dlouhá 129, Čečínská 28, Náměstí 136 v Bělé nad Radbuzou bytové domy v Újezdě Svatého Kříže 19, 20, 21 a Smolově 2, ,-- Kč 1 500,-- Kč Pro držitele psů v ostatních částech města kromě Bělé nad Radbuzou a kromě bytových domů v Újezdě Svatého Kříže 19, 20, 21 a Smolově 2, 3 200,-- Kč 400,-- Kč Pro držitele psů, kteří jsou poživateli invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmů, anebo jsou poživateli sirotčího důchodu 100,-- Kč 300,-- Kč Termín pro zaplacení je do 31. března Více informací získáte v pokladně městského úřadu nebo na POPLATKY ZA ODPAD Poplatek platí podle vyhlášky města Bělá nad Radbuzou č. 3/2006 každá fyzická osoba, která má v obvodu Města Bělá nad Radbuzou trvalý pobyt, nebo která má v obvodu Města Bělá nad Radbuzou ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Poplatník je povinen podle této vyhlášky ohlásit na MÚ vznik a zánik poplatkové povinnosti (změna trvalého bydliště, koupě nebo prodej rekreačního objektu), a to nejpozději do 30 dnů, kdy tato změna nastala. Poplatek činí 500 Kč, termín pro zaplacení je do 30. června Více informací získáte v pokladně městského úřadu nebo na ODPADY Vývoz popelnic - Bělá nad Radbuzou , , , ostatní obce , 1. 3., , LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Město Bělá nad Radbuzou zřídilo k 1. lednu 2011 pracovní místo lesního správce. Kancelář je v budově Městského úřadu na místě bývalého kadeřnictví Míša s vchodem společným s Českou poštou, po schodech do prvního patra. Ve veškerých záležitostech lesního hospodářství se můžete obracet na pana ing. Josefa Chludila, tel , , 2

3 únor-březen Lyžování - přejezd Českého lesa, Silberhütte, Čerchov, Prášily Rybářský country bál Pyžamový ples Dětský maškarní ples Módní přehlídka Josefovská zábava Bělská pětka ročník Rybářské závody (předběžný termín) Cyklistika - pramen Radbuzy Pietní akt na Růžově Čarodějnice, stavění májky, country hudba ve stanu Lampiónový průvod, stavění májky, čarodějnice v Újezdě Svatého Kříže Cyklotrasa přátelství Eslarn - Bělá - Sycherák Pouť svatého Floriána, patrona hasičů Pouť v Újezdě Svatého Kříže Pietní akt v Bělé nad Radbuzou Cyklistika - Zvon Květinový den Den s řekou Kolem a během do Pleše ročník Okrsková hasičská soutěž v Bělé Zahájení cyklosezony Noc kostelů Kácení májky Dětský den v Újezdě Svatého Kříže Dětský den Boží tělo Hurá na prázdniny - rozloučení s fotbalovou sezónou Svatojánská noc na Pleši Cyklistika - Stříbrsko Slavnosti Nikla Country festival na mostě Světový den mládeže v Madridu (možnost zájezdu) Železný muž - žena Bělska ročník Hasičská soutěž v Újezdě Svatého Kříže - Memoriál F. Kühna Cyklistika - Slavkovský les Rybářské závody (předběžný termín) Cyklistika - Dolní Chodsko Mše svatá v Újezdě Svatého Kříže k původnímu svátku Nalezení Svatého kříže Bělská pouť Závěr cyklosezony Oslava státního svátku 28. října, Vypouštění balónků štěstí Cyklistika - Poslední jízda Pouť svaté Barbory na Železné Mikulášská nadílka v Újezdě Svatého Kříže Mikulášská nadílka Vánoční zpívání koled Vánoční koncert v kostele v Újezdě Svatého Kříže Vánoční koncert Basketbalový turnaj - Memoriál V. Kadeřávka Půlnoční mše v Bělé Vánoční fotbalový turnaj Vycházka s Niklem na Niklasberk Fotbalový zápas ženatí x svobodní Turnaj v kuželkách v Újezdě Svatého Kříže - 5. ročník Silvestrovská vycházka na Bystřičák Společná oslava Silvestra a přivítání Nového roku Informace: Městský úřad Bělá nad Radbuzou, tel , Ing. Libor Picka, tel

4 Zápis dětí do 1. třídy Základní školy na školní rok 2011/2012 proběhne ve čtvrtek 3. února 2011 od 13:00 do 16:30 hodin v 1. třídě ZŠ ve staré budově. Rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů s sebou (u cizinců doklad o povolení k pobytu v ČR) Zápis dětí do Mateřské školy pro školní rok 2011/2012 se uskuteční o měsíc později ve středu 2. března 2011 od 8 do 16 hodin. Rodiče přinesou rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a cizinci též povolení k pobytu. Přijímáme děti od 3 let věku, další informace a pravidla pro přijetí najdete na internetových stránkách školy Děti budou přijímány k 1. září Pozdější nástup je možné dohodnout, rodiče jsou však povinni platit školné i v době, kdy dítě nebude v MŠ přítomno. Bližší informace rádi sdělíme na tel nebo mailem Domažlice, 6. ledna 2011 Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Komunitní centrum Fazole vydává tiskovou zprávu KOMUNITNÍ CENTRUM FAZOLE PO NOVÉM ROCE ZAHÁJÍ 7. BĚH MOTIVAČNÍHO KURZU V RÁMCI PROJEKTU MEZI RODINOU A PRACÍ, TENTOKRÁT V HORŠOVSKÉM TÝNĚ 31. ledna v 10:00 zahájí Komunitní centrum FAZOLE další, v pořadí již 7. běh vzdělávacího programu pro lidi vracející se na trh práce. Nejpozději v den zahájení kurzu, 4. února 2011, se mohou ještě zájemkyně a zájemci o účast v projektu Mezi rodinou a prací: hledejme cestu pro každého hlásit na informační setkání a přijímací pohovor k poslednímu 7. běhu Motivačního kurzu, který pořádá Komunitní centrum FAZOLE a který tentokrát proběhne v prostorách SOŠ a SOU Horšovský Týn (Nádražní 43). Mohou tak rozšířit řady více než padesáti dosavadních spokojených klientek, kterým od podzimu 2009 centrum pomáhá lépe sladit rodinu a práci. Vzdělávací program je určen rodičům, kteří se po mateřské či rodičovské dovolené vracejí na trh práce, rodičům samoživitelům a všem ženám, jimž nalezení zaměstnání ztěžuje nízká kvalifikace, předdůchodový věk, nedostatek praxe, péče o závislého člena rodiny, které pečují o děti do 15 let nebo jsou ohroženy nezaměstnaností např. tím, že jsou ve výpovědní lhůtě nebo mají pracovní smlouvu na dobu určitou. Po informačním setkání a přijímacích pohovorech proběhne 2. února 2011 Zahajovací setkání přijatých klientek/klientů projektu a od 4. do 25. února bude potom probíhat v dopoledních hodinách výuka Motivačního kurzu. Zde se účastníci naučí pracovat s počítačem na základní úrovni, sestavit profesní životopis, získají základní informace o pracovně právních vztazích, absolvují konzultaci s vizážistkou a části kurzu zaměřené na psychologii a ekologickou výchovu. Po motivačním kurzu mohou absolvovat jazykové kurzy němčiny a angličtiny, profesní rekvalifikaci a rekvalifikaci Obsluha osobního počítače. Centrum také nabízí individuální konzultace s odborníky, zejm. s klinickým psychologem a právníkem. V průběhu kurzů je možné využít přímou finanční podporu na zajištění individuálního hlídání dítěte např. sousedkou či kamarádkou. Klientkám a klientům, kteří musí na kurzy dojíždět, je poskytována přímá finanční podpora ve formě proplácení jízdného na autobus nebo vlak. Kontakt pro přihlášky: Marie Bubová, DiS., Město Bělá nad Radbuzou - Kancelář Komunitního centra FA- ZOLE (Náměstí 200, Bělá n. R.), tel.: , mobil: , Dále lze k přihlášení využít i kontaktu na domažlické Komunitní centrum Fazole na adrese Branská 1, Domažlice, tel nebo Více informací naleznete také na internetové adrese Projekt Mezi rodinou a prací: hledejme cestu pro každého je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Kontakt: Mgr. Martina Přibylová, projektová manažerka Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. - Komunitní centrum FAZOLE Branská 1, Domažlice tel: , 4

5 Hněv je přirozené hnutí, které nás žene, abychom odstranili to, co se nám nelíbí, co je proti nám. A proti nám v opravdovém smyslu je jen hřích, ďábel. Proti nim proto bojujeme. Máme dost důvodů hněvat se i sami na sebe, protože dobrovolně hřešíme. Nemůžeme se však v pravém smyslu hněvat ani na jiné lidi, na nepřátele, na nepřízeň osudu, na počasí, na špatné spojení vlaků, když si dáme kladivem po prstě atd. Bůh totiž celý svět řídí a bez jeho vůle se nic nemůže přihodit. Nebuďme tedy, jak praví staré přirovnání, jako psi, kteří koušou vztekle do kamene, a nevědí o tom, kdo jej hodil. Ti, kdo mají odpovědnost za druhé, jako rodiče, učitelé, dozorci, musí se ovšem častěji hněvat. Je to jejich povinnost. I Kristus vzplanul hněvem a vyčistil jeruzalémský chrám. Tento hněv ovšem musí být spravedlivý, namířený proti hříchu a nepořádku, ne proti lidem. Nesmí překročit správnou míru, tak abychom se měli vždy v moci a nedali se strhnout k nadávkám, bitkám nebo směšnostem. Radívá se proto, i v nejspravedlivějším hněvu trochu počkat, než bychom se dali unést, napočítat alespoň do deseti, jak se říká. A nakonec se ukázat pánem sebe, usmát se, dát najevo, že slunce nezapadne nad naším hněvem. (Ef 4,26) Žárlivost a hněv ukracují život. (Sir 30,26) Ovládni hněv, dokážeš-li to. Nedokážeš-li to, vyhni se mu! (sv. Ambrož) Rozlícený člověk si kope hrob svými vlastními slovy. (kardinál O Connell) Váš Farář Mgr. František Salášek PODĚKOVÁNÍ Městskému úřadu za vánoční koncert, hezky vyzdobené městečko, což vytvářelo příjemnou atmosféru během celých vánočních svátků, za poskytnutí plynových ohřívačů na půlnoční bohoslužbu, což také velice kladně ocenili všichni přítomní. Panu učiteli z hudební školy p. Petru Krejsovi, trubači na půlnoční. Vytroubil po půlnoční bohoslužbě z věže bělského kostela hezkou Tichou noc. Všem se to moc líbilo a ocenilo jej celé náměstí patřičným potleskem. Děkujeme! Váš Farář Mgr. František Salášek Člověk v tísni rozšiřuje služby do Domažlic a okolí Lidé na Domažlicku se mohou obracet se svými problémy na místního poradce obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Nevládní nezisková organizace poskytuje bezplatně terénní sociální práci formou poradenské a asistenční služby lidem, kteří nemají dostatek informací a dovedností řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Obracet se na nás můžou lidé, kteří potřebují pomoct při kontaktu s úřady, hrozí jim exekuce, mají problémy s dluhy, hledají práci, řeší potíže s bydlením, mají pocit, že jsou obětí, nebo svědkem trestného činu, informuje Eva Sevelková, terénní pracovnice pro Domažlicko a Horšovskotýnsko. "Na začátku jsme si udělali monitoring, zjišťovali jsme například, kde jsou ubytovny, sociální byty, kde lidé potřebující pomoc. Také jsme mapovali síť organizací, jež v místě působí, hledali jsme institucionální podporu a návaznosti," uvedla Pavla Potužníková, koordinátora terénních sociálních pracovníků v Plzeňském kraji. S terénními pracovníky mohou lidé řešit celou škálu problémů, od finančních až po rodinné, jako jsou například rozvody, péče o děti, bydlení, dávky, trvalé pobyty, trestní a přestupková řízení, soudní spory, zařizování dokladů, dokumentů a podobně. S klienty pracujeme individuálně, docházíme do domácností, kde probíhají konzultace, poskytujeme doprovod na úřady, nebo i k soudu a na výslech. V každé lokalitě v kraji, kde poskytujeme služby už od loňského září, evidujeme různé typy problémů. Například na Nýřansku naši službu vyhledávají lidé hlavně s finančními problémy, v Horšovském Týně je nejvíce zakázek týkajících se nezaměstnanosti, dodává Sevelková. Organizace proto službu upravuje místním potřebám. V Nýřanech, Klatovech a Horšovském Týně od loňska pomoc využily už stovky klientů. Více informací na kontakt na terénní pracovnici Domažlicko a Horšovskotýnsko: Eva Sevelková, , Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Individuálních projektů Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji. 5

6 Letošní sbírka, probíhající v Bělé o víkendu 8. a 9. ledna, vynesla ,-- Kč. Tento výtěžek bude využit na Domov sv. Vavřince v Meclově a SOS Domažlice. Role Tří králů se zhostili Patrik Gažík, Adam Lochner, Lukáš Lochner, Michal Lochner, Štěpánka Lochnerová, Daniela Píšková, Jan Rajtmajer, Jaroslav Rajtmajer, Stanislav Rajtmajer a Dominik Wannemacher. Doprovodem byli Miroslava Lochnerová, Pavel Lochner a Jaroslav Rajtmajer. Všem jmenovaným a hlavně dárcům chci za tento dobrý skutek velice poděkovat. Děkuji Ivan Jermář, kostelník Více informací o sbírce na V loňském roce se v naší organizaci událo mnoho věcí, zde je jejich souhrn. Při údržbě výstroje a výzbroje bylo odpracováno 24 akcí, přepočteno je to celkem 950 hodin. Dále proběhly 4 společenské akce (210 hodin). Individuální odborná příprava nám zabrala 336 hodin, preventivní a výchovná činnost 100 hodin. Také jsme pomáhali městu zajišťovat 6 akcí, to dalo 408 hodin. Naše výjezdová jednotka měla také napilno, asistovala u 5 dopravních nehod celkem 19 hodin, při technické pomoci (odstraňování popadaných stromů, čerpání vody) jsme strávili na 12 akcích 40 hodin. Dále naše jednotka zasahovala u 7 požárů (27 hodin). Tolik činnost organizace v číslech. Myslím, že při opracovaných hodinách lze považovat minulý rok za úspěšný. Podařilo se nám uskutečnit generální opravu Avie 30 a jistě jste si všimli, že nám přibylo nové auto. Zde musíme poděkovat našemu zastupitelstvu v čele s panem starostou za schvální nákupu v hodnotě korun. Věříme, že nám hodně pomůže při ochraně zdraví a majetku našich spoluobčanů. Abychom se jen nechválili, máme i rezervy, a jednou z největších je výchova našich nástupců, je to naše bolest. Dále bychom rádi, aby se řadoví členové více zapojovali do akcí, které pořádá naše organizace, aby vše nezůstávalo na členech výjezdové jednotky. Závěrem mi dovolte upřímně poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na práci naší organizace. Ještě jednou vřelý dík představitelům města Bělá a zvlášť zastupitelům a panu starostovi ing. Liboru Pickovi, ne všude je tomu tak. Přeji vám všem hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v roce Michal Lukášek INZERCE Potřebujete zaplatit pojistné, vodu, plyn, či elektřinu bez poplatku za složenku? Tato služba pouze zde. navštivte nové obchodní místo České pojišťovny a.s. od na adrese Náměstí 136, Bělá nad Radbuzou Otevírací doba Pondělí 8:00 13:00, 13:30 17:00 Úterý 9:00 13:00 Středa 8:00 13:00, 13:30 17:00 Čtvrtek 13:30 16:00 Pátek 9:00 13:00 Česká pojišťovna a.s. nabízí řadu služeb a výhod pro nové i stávající klienty POVINNÉ RUČENÍ A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ nové životní pojištění DIAMANT s asistenční službou za 1 Kč povinné ručení bez povinností. sleva až 70% pojištění majetku sleva až 20% povinnosti po nehodě teď bereme na sebe! cestovní pojištění vyjednávání s pojišťovnou viníka nehody úrazové pojištění plnění ihned po diagnóze! odtah nepojízdného vozidla až 500 km zdarma kompletní finanční poradenství zdarma bezplatné zapůjčení náhradního vozidla až na 3 dny PIETA pojištění pohřbu..nově! hypotéka České pojišťovny, konsolidace půjček on line pojištění na Bc. Pavla Štětková Podřízený pojišťovací zprostředkovatel Tel.: , nebo , Jana Chladová správce obchodního místa Ředitel obchodní kanceláře Tel.: , Chcete vědět jak pracují Vaše peníze, co již dnes děláte dobře, kde můžete přicházet o peníze a co by se dalo zlepšit? 6

7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122 opět otevírá ve školním roce 2011/2012 tříleté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou L/51Podnikání - studium je bezplatné a je určeno pro absolventy 3letých učebních oborů (skupiny H) - výuka probíhá každou středu odpoledne - přihlášky do 1. kola přijímacího řízení se podávají nejpozději do Informace: ing. Ledvinová, tel , Vzdělávací projekt Budoucnost pro připravené byl úspěšně zahájen Téma efektivní komunikace přilákalo pondělní lednový podvečer do SOŠ a SOU v Horšovském Týně 24 účastníků. Po úvodním zahájení a představení celého projektu následoval kurz zaměřený na komunikaci, která je pro nás všechny důležitá nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Všichni zúčastnění s nadšením spolupracovali s lektorkou, paní Hanou Stejskalovou, která svým osobitým a poutavým projevem nenechala své posluchače v pasivitě. Každý očekával od kurzu něco jiného a každý si jistě přišel na své. Účastníci byli velice aktivně zapojeni do školení, teoretická část byla prokládána praktickým nácvikem technik prezentace. Školení v podání paní Stejskalové sklidilo velký úspěch a posluchači odcházeli domů obohaceni o nové poznatky. Nezbývá, než se těšit na její další kurz, který bude zaměřen na marketing především z pohledu cílené reklamy a propagace, a v Horšovském Týně se uskuteční Rozpis dalších kurzů: pondělí, SOŠ a SOU Horšovský Týn, od 16 hod do 20 hodin Webová prezentace (příklady dobré a špatné prezentace, praktický nácvik) Právní minimum I (právní předpisy upravující podnikání) Právní minimum II (vybrané kapitoly z pracovního práva, BOZP, PO) Úvod do marketingu (cílená propagace, reklama) Finance I (kapitálové zdroje externí/interní, dlouhodobé/krátkodobé, odpisy, úvěry) Finance II (finanční analýza - ukazatelé likvidity, zadluženosti, rentability, účetní pojmy) Odkud může být můj záměr podpořen I (kde, jak a na co lze získat dotace) Odkud může být můj záměr podpořen II (zpracování žádosti o dotace) Základy řízení I (vedení lidí, práce s lidmi, organizace času) Základy řízení II (realizace a vedení projektu, problémy z praxe) Ukončení projektu (předání osvědčení, zhodnocení celého projektu) Odborná exkurze do keramické dílny v Osvračíně, hod Na kurzy je možné se hlásit i nadále, účast na kurzech je zdarma. Bližší informace: Ing. Ivana Kramlová, tel.: , PODĚKOVÁNÍ Děkujeme panu Pavlu Votrubovi z Městského úřadu a bělským hasičům za včasný zásah při povodni ve čtvrtek 13. ledna Za obyvatele Mlýnské ulice Karel Jakubše INZERCE Udělejte radost své lásce na svatého Valentýna - dort nebo koláč ve tvaru srdce - Upeče pro Vás Dana Vlková, tel , mail: 7

8 INZERCE Rybářský country bál pořádá ČRS MO Bělá nad Radbuzou sobota 19. února :00 hodin kulturní dům hrají Country Dědows Pyžamový ples pořádají MDŽ moderně dovedné ženy sobota 26. února :00 hodin kulturní dům hraje DEXON S music Dětský maškarní ples pořádá MÚ Bělá nad Radbuzou neděle 27. února :00 hodin kulturní dům Potulná pohádková země putovní výstava loutek spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové 31. ledna 10. února 2010 městská knihovna pondělí 12:00 16:00 středa 10:00 17:00 čtvrtek 12:00 16:00 vstup volný, můžete zakoupit omalovánky, pexeso, pohledy se strašidly a skřítky Módní přehlídka pořádá MÚ Bělá nad Radbuzou a agentura Delija models sobota 12. března 2011 kulturní dům Josefovská taneční zábava pořádá SDH Bělá sobota 19. března :00 hodin kulturní dům hraje DEXON S music 8

9 TJ START BĚLÁ NAD RADBUZOU V silvestrovsky laděném utkání svobodní-ženatí v Bělé nad Radbuzou se sešlo 30 vyznavačů fotbalu. V hektickém závěru vyhráli svobodní 8:7. (foto 2x J. Mokrý) TJ Start Bělá nad Radbuzou zve všechny děti narozené v roce 2003 až 2006 do oddílu kopané. Přiveďte své děti na trénink, kde budou moci rozvíjet své pohybové schopnosti v kolektivu pod dohledem trenérů. Tréninky v zimním období probíhají 2x týdně ve školní tělocvičně v pondělí a ve středu od 16:00 hodin. Těšíme se na Vás Oddíl kopané Výbor fotbalového oddílu TJ Start Bělá nad Radbuzou děkuje touto cestou všem, kteří se podíleli na uskutečnění 13. fotbalového bálu v sobotu Členům i nečlenům oddílu, kteří se podíleli na zdárném průběhu jako pořadatelé, sponzorům tomboly, která byla skutečně bohatá, kapele Lesní směs z Lesné a samozřejmě všem přímým účastníkům bálu, kteří se svojí aktivní účastí zasloužili o výsledný finanční efekt, který bude použit na rozvoj fotbalu v Bělé, především mládežnického. INZERCE PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/ Bělá nad Radbuzou na náměstí od 16 hodin Prodej při objednání 10 ks kuřic kbelík ZDARMA!!! Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: ,-- Kč Bílé /nesou bílá vejce/ stáří: 14-18týd. cena: ,-- Kč Prodej Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: ,-- Kč Kačeny pekingské / bílé brojlerové/ 1-3týd. CENA: 60-80,-- Kč Kačeny barbarie /husokačeny/ 1-3týd. cena: ,-- Kč Husy / bílé/ 1-3týd. cena: ,-- Kč Husy /landeské/ 1-3týd. cena: ,-- Kč Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8týd. cena: ,-- Kč Prodej Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: ,-- Kč Modré, kropenaté, sussex stáří: 14-18týd. cena: ,-- Kč Prodej Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: ,-- Kč Drůbež, prosím,objednávejte na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava tel , , mob , po-pá 8-15 h! 9

10 INZERCE ASTROLOGIE - jako možnost poznání... Pohleďme na astrologii a její symboliku jako na cestu do našeho charakteru. Možná nám její symbolika odpoví na velice časté otázky: jak nás vidí ostatní, jaký máme talent, proč vázne komunikace mezi námi, kam směrovat náš život, jak podpořit naše zdraví, aj... PRAVIDELNÉ KURZY ASTROLOGIE každý druhý pátek v měsíci od do hod v kavárně Korunka. ZAČÍNÁME od hodin. Kurzovné 120 Kč/1 lekci. Přihlášky na: nebo tel.: Fitcentrum POHODA Informuje: Zahájení provozu Smolovská 217, Bělá nad Radbuzou KOSMETICKÉ SLUŽBY A PEDIKÚRA KONTAKT: p. Hana Vaníčková Nabízí: Cvičební hodiny při hudbě s tanečními a posilovacími prvky Powerjoga Fitbox Posilovnu Solárium Bližší informace: Burdová Jana PO, ÚT, ČT, NE ÚT, ČT, NE PO, ST dle objednání dle objednání Kavárna KORUNKA Bezděkovská 173, Bělá nad Radbuzou Provozní doba Nabízí PO, ÚT 07:00-08:00 možnost pořádání ST 07:00-08:00 14:00-17:00 společenských i rodinných akcí, ČT 07:00-08:00 16:00-20:00 srazů, oslav narozenin PÁ 07:00-08:00 16:00-21:00 kapacita 20 míst SO 16:00-21:00 NE 14:00-17:00 Kontakt: Cingrošová Pavlína Bělští radní informují. Občasník. Vydává Městský úřad Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, Bělá nad Radbuzou, IČO Evidenční číslo MK ČR E Redakce Městská knihovna Bělá nad Radbuzou, tel , Příspěvky mohou být redakčně kráceny. 10

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 4/2005 ze dne 14. 12. 2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schválilo a vydává dne 14. 12. 2005, č.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015,

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, OBEC BŘEZINA Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Březina

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE

OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC NIVNICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC NIVNICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NIVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Nivnice se

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 Obec Tuchlovice Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Tuchlovice

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Březina. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích

Obec Březina. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích Obec Březina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březina se na svém zasedání dne 30.6. 2009 usnesením č. 125 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015,

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LOUKOV Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Loukov se na

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

OBEC MYSLÍV. Obecně závazná vyhláška č. 16/2012. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

OBEC MYSLÍV. Obecně závazná vyhláška č. 16/2012. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, OBEC MYSLÍV Obecně závazná vyhláška č. 16/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce v Myslívě se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007 Obecně závazná vyhláška obce Telnice č. 02/200 /2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Telnice. Zastupitelstvo

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

ČI. 1 Úvodní ustanovení

ČI. 1 Úvodní ustanovení 1 OBEC ŽATČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Žatčany se

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ČÍŽOV Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čížov se na

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC KŘENOVICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC KŘENOVICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC KŘENOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Křenovice

Více

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo : 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roudné se na svém zasedání dne 22.12.2011 usnesením č. 84/2011 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Město TRHOVÉ SVINY Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Trhové

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 DNE: 17.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/KS/4 NÁZEV: ANOTACE: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Heřmanov se na svém zasedání dne 6. 12. 2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Ivančice

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlincová Hora se na svém zasedání dne 14.12.2010 usnesením č. 18 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Chodova na základě zmocnění v článku 101/1 a 104/2,3 Ústavy ČR, v souladu s ustanovením 10 písm.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOLŠTEJN. č. 1/2014 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOLŠTEJN. č. 1/2014 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOLŠTEJN č. 1/2014 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Holštejn schválilo na svém zasedání dne 18.12.2014 na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

OBEC KŘENEK, okres Praha-východ. Obecně závazná vyhláška obce Křenek č, 1/2012, sběru, přepravy, třídění využívání a odstranění

OBEC KŘENEK, okres Praha-východ. Obecně závazná vyhláška obce Křenek č, 1/2012, sběru, přepravy, třídění využívání a odstranění OBEC KŘENEK, okres Praha-východ Obecně závazná vyhláška obce Křenek č, 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstranění komunálního odpadu. Zastupitelstvo

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Krásensko se na svém zasedání dne 13. 12. 2012 usnesením č. 4/14/12 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vyškovec se na svém zasedání dne 27.06.2014 usnesením č.2/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

OBEC Štáblovice, IČO 635448 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

OBEC Štáblovice, IČO 635448 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích OBEC Štáblovice, IČO 635448 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Štáblovice se na svém zasedání dne 15. prosince 2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obec Prusinovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník. Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012

OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník. Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012 OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Poplatník a předmět poplatku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Poplatník a předmět poplatku OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 15. 12. 2010 usnesením č.29/zm/2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2014

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2014 Příjmy položka příjem 1122 DPPO za obce 640 000,00 Kč 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC LOPENÍK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lopeník se

Více