Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční ve středu 9. února 2011 od 18:00 hodin v zasedací síni městského úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční ve středu 9. února 2011 od 18:00 hodin v zasedací síni městského úřadu"

Transkript

1 Číslo ledna 2011 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční ve středu 9. února 2011 od 18:00 hodin v zasedací síni městského úřadu ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zastupitelstvo města dne schvaluje - Pravidla rozpočtového provizoria na rok Ceny vodného a stočného pro rok 2011 stanovené akciovou společností Chodské vodárny a kanalizace Domažlice. Cena vodného pro rok 2011 činí 22,07 Kč/m 3 a cena stočného pro rok 2011 činí 36,59 Kč/m 3. - Neuzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Domažlice o zajištění výkonu přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků, jejíž uzavření bylo schváleno dne usnesením č. 31, a to z důvodu zřízení přestupkové komise starostou města Bělá nad Radbuzou. - Uzavření Doplňku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 01/04/2003 Směsný komunální odpad se společností Západočeské komunální služby, a. s., Plzeň, týkající se navýšení ceny za 1 svozový den z původních 8.786,-- Kč na ,-- Kč bez DPH 10%, a to s účinností od bere na vědomí - Informaci starosty ke zřízení přestupkové komise starostou Města Bělá nad Radbuzou během ledna a února Uzavření kupní smlouvy se společností Alkal Invest, s.r.o., se sídlem Plzeň, Železniční 15, týkající se koupě hasičského vozidla Tatra 815 CAS. - Obecně závaznou vyhlášku Města Bělá nad Radbuzou č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že dle této vyhlášky činí poplatek za odpady 500,-- Kč ročně, s účinností od stanovuje - Poplatek za pronájem hrobového místa na hřbitovech v Bělé nad Radbuzou a Újezdě Svatého Kříže složený z částky 7,-- Kč/m² a částky 100,-- Kč za služby ročně s účinností od POVODŇOVÁ KOMISE Povodňová komise žádá majitele či nájemce rodinných domů, garáží a zahrádek v zátopové oblasti, aby ve vlastním zájmu nahlásili svá aktuální telefonní čísla. Budou tak včas informováni o nebezpečí zatopení. Týká se to ulic Bezděkovská, Mlýnská a Nádražní. Telefonní čísla nahlaste na Městský úřad paní Daně Sudové, tel , SETKÁNÍ SE STAROSTOU Se starostou města Bělá nad Radbuzou ing. Liborem Pickou se můžete setkat a sdělit mu své dotazy nebo připomínky ve středu 9. února od 13:00 do 16:00 hodin na městském úřadě v kanceláři starosty. 1

2 PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ Poplatky za psy a za odpad nemusíte hradit najednou, můžete si platby rozdělit a platit postupně do termínu daného vyhláškou města. Bezhotovostní platby: převodem na účet č /0300 poplatky za odpad variabilní symbol: 1337 poplatky za psy variabilní symbol: 1341 POPLATKY ZE PSŮ SE NEMĚNÍ Poplatek platí podle Vyhlášky města Bělá nad Radbuzou č. 2/2004 každý majitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu Města Bělá nad Radbuzou. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Majitel psa je povinen ohlásit na městském úřadě (v pokladně) do 15 dnů dovršení stáří psa tří měsíců, nebo započetí držení psa staršího. Výše poplatku: za prvního psa za druhého a každého dalšího psa Pro držitele psů v Bělé nad Radbuzou kromě sídliště Za Pivovarem, sídliště Na Výsluní, Smolovská 217, Dlouhá 129, Čečínská 28 a Náměstí ,-- Kč 600,-- Kč Pro držitele psů chovaných v sídlišti Za Pivovarem, sídlišti Na Výsluní, Smolovská 217, Dlouhá 129, Čečínská 28, Náměstí 136 v Bělé nad Radbuzou bytové domy v Újezdě Svatého Kříže 19, 20, 21 a Smolově 2, ,-- Kč 1 500,-- Kč Pro držitele psů v ostatních částech města kromě Bělé nad Radbuzou a kromě bytových domů v Újezdě Svatého Kříže 19, 20, 21 a Smolově 2, 3 200,-- Kč 400,-- Kč Pro držitele psů, kteří jsou poživateli invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmů, anebo jsou poživateli sirotčího důchodu 100,-- Kč 300,-- Kč Termín pro zaplacení je do 31. března Více informací získáte v pokladně městského úřadu nebo na POPLATKY ZA ODPAD Poplatek platí podle vyhlášky města Bělá nad Radbuzou č. 3/2006 každá fyzická osoba, která má v obvodu Města Bělá nad Radbuzou trvalý pobyt, nebo která má v obvodu Města Bělá nad Radbuzou ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Poplatník je povinen podle této vyhlášky ohlásit na MÚ vznik a zánik poplatkové povinnosti (změna trvalého bydliště, koupě nebo prodej rekreačního objektu), a to nejpozději do 30 dnů, kdy tato změna nastala. Poplatek činí 500 Kč, termín pro zaplacení je do 30. června Více informací získáte v pokladně městského úřadu nebo na ODPADY Vývoz popelnic - Bělá nad Radbuzou , , , ostatní obce , 1. 3., , LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Město Bělá nad Radbuzou zřídilo k 1. lednu 2011 pracovní místo lesního správce. Kancelář je v budově Městského úřadu na místě bývalého kadeřnictví Míša s vchodem společným s Českou poštou, po schodech do prvního patra. Ve veškerých záležitostech lesního hospodářství se můžete obracet na pana ing. Josefa Chludila, tel , , 2

3 únor-březen Lyžování - přejezd Českého lesa, Silberhütte, Čerchov, Prášily Rybářský country bál Pyžamový ples Dětský maškarní ples Módní přehlídka Josefovská zábava Bělská pětka ročník Rybářské závody (předběžný termín) Cyklistika - pramen Radbuzy Pietní akt na Růžově Čarodějnice, stavění májky, country hudba ve stanu Lampiónový průvod, stavění májky, čarodějnice v Újezdě Svatého Kříže Cyklotrasa přátelství Eslarn - Bělá - Sycherák Pouť svatého Floriána, patrona hasičů Pouť v Újezdě Svatého Kříže Pietní akt v Bělé nad Radbuzou Cyklistika - Zvon Květinový den Den s řekou Kolem a během do Pleše ročník Okrsková hasičská soutěž v Bělé Zahájení cyklosezony Noc kostelů Kácení májky Dětský den v Újezdě Svatého Kříže Dětský den Boží tělo Hurá na prázdniny - rozloučení s fotbalovou sezónou Svatojánská noc na Pleši Cyklistika - Stříbrsko Slavnosti Nikla Country festival na mostě Světový den mládeže v Madridu (možnost zájezdu) Železný muž - žena Bělska ročník Hasičská soutěž v Újezdě Svatého Kříže - Memoriál F. Kühna Cyklistika - Slavkovský les Rybářské závody (předběžný termín) Cyklistika - Dolní Chodsko Mše svatá v Újezdě Svatého Kříže k původnímu svátku Nalezení Svatého kříže Bělská pouť Závěr cyklosezony Oslava státního svátku 28. října, Vypouštění balónků štěstí Cyklistika - Poslední jízda Pouť svaté Barbory na Železné Mikulášská nadílka v Újezdě Svatého Kříže Mikulášská nadílka Vánoční zpívání koled Vánoční koncert v kostele v Újezdě Svatého Kříže Vánoční koncert Basketbalový turnaj - Memoriál V. Kadeřávka Půlnoční mše v Bělé Vánoční fotbalový turnaj Vycházka s Niklem na Niklasberk Fotbalový zápas ženatí x svobodní Turnaj v kuželkách v Újezdě Svatého Kříže - 5. ročník Silvestrovská vycházka na Bystřičák Společná oslava Silvestra a přivítání Nového roku Informace: Městský úřad Bělá nad Radbuzou, tel , Ing. Libor Picka, tel

4 Zápis dětí do 1. třídy Základní školy na školní rok 2011/2012 proběhne ve čtvrtek 3. února 2011 od 13:00 do 16:30 hodin v 1. třídě ZŠ ve staré budově. Rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů s sebou (u cizinců doklad o povolení k pobytu v ČR) Zápis dětí do Mateřské školy pro školní rok 2011/2012 se uskuteční o měsíc později ve středu 2. března 2011 od 8 do 16 hodin. Rodiče přinesou rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a cizinci též povolení k pobytu. Přijímáme děti od 3 let věku, další informace a pravidla pro přijetí najdete na internetových stránkách školy Děti budou přijímány k 1. září Pozdější nástup je možné dohodnout, rodiče jsou však povinni platit školné i v době, kdy dítě nebude v MŠ přítomno. Bližší informace rádi sdělíme na tel nebo mailem Domažlice, 6. ledna 2011 Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Komunitní centrum Fazole vydává tiskovou zprávu KOMUNITNÍ CENTRUM FAZOLE PO NOVÉM ROCE ZAHÁJÍ 7. BĚH MOTIVAČNÍHO KURZU V RÁMCI PROJEKTU MEZI RODINOU A PRACÍ, TENTOKRÁT V HORŠOVSKÉM TÝNĚ 31. ledna v 10:00 zahájí Komunitní centrum FAZOLE další, v pořadí již 7. běh vzdělávacího programu pro lidi vracející se na trh práce. Nejpozději v den zahájení kurzu, 4. února 2011, se mohou ještě zájemkyně a zájemci o účast v projektu Mezi rodinou a prací: hledejme cestu pro každého hlásit na informační setkání a přijímací pohovor k poslednímu 7. běhu Motivačního kurzu, který pořádá Komunitní centrum FAZOLE a který tentokrát proběhne v prostorách SOŠ a SOU Horšovský Týn (Nádražní 43). Mohou tak rozšířit řady více než padesáti dosavadních spokojených klientek, kterým od podzimu 2009 centrum pomáhá lépe sladit rodinu a práci. Vzdělávací program je určen rodičům, kteří se po mateřské či rodičovské dovolené vracejí na trh práce, rodičům samoživitelům a všem ženám, jimž nalezení zaměstnání ztěžuje nízká kvalifikace, předdůchodový věk, nedostatek praxe, péče o závislého člena rodiny, které pečují o děti do 15 let nebo jsou ohroženy nezaměstnaností např. tím, že jsou ve výpovědní lhůtě nebo mají pracovní smlouvu na dobu určitou. Po informačním setkání a přijímacích pohovorech proběhne 2. února 2011 Zahajovací setkání přijatých klientek/klientů projektu a od 4. do 25. února bude potom probíhat v dopoledních hodinách výuka Motivačního kurzu. Zde se účastníci naučí pracovat s počítačem na základní úrovni, sestavit profesní životopis, získají základní informace o pracovně právních vztazích, absolvují konzultaci s vizážistkou a části kurzu zaměřené na psychologii a ekologickou výchovu. Po motivačním kurzu mohou absolvovat jazykové kurzy němčiny a angličtiny, profesní rekvalifikaci a rekvalifikaci Obsluha osobního počítače. Centrum také nabízí individuální konzultace s odborníky, zejm. s klinickým psychologem a právníkem. V průběhu kurzů je možné využít přímou finanční podporu na zajištění individuálního hlídání dítěte např. sousedkou či kamarádkou. Klientkám a klientům, kteří musí na kurzy dojíždět, je poskytována přímá finanční podpora ve formě proplácení jízdného na autobus nebo vlak. Kontakt pro přihlášky: Marie Bubová, DiS., Město Bělá nad Radbuzou - Kancelář Komunitního centra FA- ZOLE (Náměstí 200, Bělá n. R.), tel.: , mobil: , Dále lze k přihlášení využít i kontaktu na domažlické Komunitní centrum Fazole na adrese Branská 1, Domažlice, tel nebo Více informací naleznete také na internetové adrese Projekt Mezi rodinou a prací: hledejme cestu pro každého je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Kontakt: Mgr. Martina Přibylová, projektová manažerka Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. - Komunitní centrum FAZOLE Branská 1, Domažlice tel: , 4

5 Hněv je přirozené hnutí, které nás žene, abychom odstranili to, co se nám nelíbí, co je proti nám. A proti nám v opravdovém smyslu je jen hřích, ďábel. Proti nim proto bojujeme. Máme dost důvodů hněvat se i sami na sebe, protože dobrovolně hřešíme. Nemůžeme se však v pravém smyslu hněvat ani na jiné lidi, na nepřátele, na nepřízeň osudu, na počasí, na špatné spojení vlaků, když si dáme kladivem po prstě atd. Bůh totiž celý svět řídí a bez jeho vůle se nic nemůže přihodit. Nebuďme tedy, jak praví staré přirovnání, jako psi, kteří koušou vztekle do kamene, a nevědí o tom, kdo jej hodil. Ti, kdo mají odpovědnost za druhé, jako rodiče, učitelé, dozorci, musí se ovšem častěji hněvat. Je to jejich povinnost. I Kristus vzplanul hněvem a vyčistil jeruzalémský chrám. Tento hněv ovšem musí být spravedlivý, namířený proti hříchu a nepořádku, ne proti lidem. Nesmí překročit správnou míru, tak abychom se měli vždy v moci a nedali se strhnout k nadávkám, bitkám nebo směšnostem. Radívá se proto, i v nejspravedlivějším hněvu trochu počkat, než bychom se dali unést, napočítat alespoň do deseti, jak se říká. A nakonec se ukázat pánem sebe, usmát se, dát najevo, že slunce nezapadne nad naším hněvem. (Ef 4,26) Žárlivost a hněv ukracují život. (Sir 30,26) Ovládni hněv, dokážeš-li to. Nedokážeš-li to, vyhni se mu! (sv. Ambrož) Rozlícený člověk si kope hrob svými vlastními slovy. (kardinál O Connell) Váš Farář Mgr. František Salášek PODĚKOVÁNÍ Městskému úřadu za vánoční koncert, hezky vyzdobené městečko, což vytvářelo příjemnou atmosféru během celých vánočních svátků, za poskytnutí plynových ohřívačů na půlnoční bohoslužbu, což také velice kladně ocenili všichni přítomní. Panu učiteli z hudební školy p. Petru Krejsovi, trubači na půlnoční. Vytroubil po půlnoční bohoslužbě z věže bělského kostela hezkou Tichou noc. Všem se to moc líbilo a ocenilo jej celé náměstí patřičným potleskem. Děkujeme! Váš Farář Mgr. František Salášek Člověk v tísni rozšiřuje služby do Domažlic a okolí Lidé na Domažlicku se mohou obracet se svými problémy na místního poradce obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Nevládní nezisková organizace poskytuje bezplatně terénní sociální práci formou poradenské a asistenční služby lidem, kteří nemají dostatek informací a dovedností řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Obracet se na nás můžou lidé, kteří potřebují pomoct při kontaktu s úřady, hrozí jim exekuce, mají problémy s dluhy, hledají práci, řeší potíže s bydlením, mají pocit, že jsou obětí, nebo svědkem trestného činu, informuje Eva Sevelková, terénní pracovnice pro Domažlicko a Horšovskotýnsko. "Na začátku jsme si udělali monitoring, zjišťovali jsme například, kde jsou ubytovny, sociální byty, kde lidé potřebující pomoc. Také jsme mapovali síť organizací, jež v místě působí, hledali jsme institucionální podporu a návaznosti," uvedla Pavla Potužníková, koordinátora terénních sociálních pracovníků v Plzeňském kraji. S terénními pracovníky mohou lidé řešit celou škálu problémů, od finančních až po rodinné, jako jsou například rozvody, péče o děti, bydlení, dávky, trvalé pobyty, trestní a přestupková řízení, soudní spory, zařizování dokladů, dokumentů a podobně. S klienty pracujeme individuálně, docházíme do domácností, kde probíhají konzultace, poskytujeme doprovod na úřady, nebo i k soudu a na výslech. V každé lokalitě v kraji, kde poskytujeme služby už od loňského září, evidujeme různé typy problémů. Například na Nýřansku naši službu vyhledávají lidé hlavně s finančními problémy, v Horšovském Týně je nejvíce zakázek týkajících se nezaměstnanosti, dodává Sevelková. Organizace proto službu upravuje místním potřebám. V Nýřanech, Klatovech a Horšovském Týně od loňska pomoc využily už stovky klientů. Více informací na kontakt na terénní pracovnici Domažlicko a Horšovskotýnsko: Eva Sevelková, , Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Individuálních projektů Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji. 5

6 Letošní sbírka, probíhající v Bělé o víkendu 8. a 9. ledna, vynesla ,-- Kč. Tento výtěžek bude využit na Domov sv. Vavřince v Meclově a SOS Domažlice. Role Tří králů se zhostili Patrik Gažík, Adam Lochner, Lukáš Lochner, Michal Lochner, Štěpánka Lochnerová, Daniela Píšková, Jan Rajtmajer, Jaroslav Rajtmajer, Stanislav Rajtmajer a Dominik Wannemacher. Doprovodem byli Miroslava Lochnerová, Pavel Lochner a Jaroslav Rajtmajer. Všem jmenovaným a hlavně dárcům chci za tento dobrý skutek velice poděkovat. Děkuji Ivan Jermář, kostelník Více informací o sbírce na V loňském roce se v naší organizaci událo mnoho věcí, zde je jejich souhrn. Při údržbě výstroje a výzbroje bylo odpracováno 24 akcí, přepočteno je to celkem 950 hodin. Dále proběhly 4 společenské akce (210 hodin). Individuální odborná příprava nám zabrala 336 hodin, preventivní a výchovná činnost 100 hodin. Také jsme pomáhali městu zajišťovat 6 akcí, to dalo 408 hodin. Naše výjezdová jednotka měla také napilno, asistovala u 5 dopravních nehod celkem 19 hodin, při technické pomoci (odstraňování popadaných stromů, čerpání vody) jsme strávili na 12 akcích 40 hodin. Dále naše jednotka zasahovala u 7 požárů (27 hodin). Tolik činnost organizace v číslech. Myslím, že při opracovaných hodinách lze považovat minulý rok za úspěšný. Podařilo se nám uskutečnit generální opravu Avie 30 a jistě jste si všimli, že nám přibylo nové auto. Zde musíme poděkovat našemu zastupitelstvu v čele s panem starostou za schvální nákupu v hodnotě korun. Věříme, že nám hodně pomůže při ochraně zdraví a majetku našich spoluobčanů. Abychom se jen nechválili, máme i rezervy, a jednou z největších je výchova našich nástupců, je to naše bolest. Dále bychom rádi, aby se řadoví členové více zapojovali do akcí, které pořádá naše organizace, aby vše nezůstávalo na členech výjezdové jednotky. Závěrem mi dovolte upřímně poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na práci naší organizace. Ještě jednou vřelý dík představitelům města Bělá a zvlášť zastupitelům a panu starostovi ing. Liboru Pickovi, ne všude je tomu tak. Přeji vám všem hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v roce Michal Lukášek INZERCE Potřebujete zaplatit pojistné, vodu, plyn, či elektřinu bez poplatku za složenku? Tato služba pouze zde. navštivte nové obchodní místo České pojišťovny a.s. od na adrese Náměstí 136, Bělá nad Radbuzou Otevírací doba Pondělí 8:00 13:00, 13:30 17:00 Úterý 9:00 13:00 Středa 8:00 13:00, 13:30 17:00 Čtvrtek 13:30 16:00 Pátek 9:00 13:00 Česká pojišťovna a.s. nabízí řadu služeb a výhod pro nové i stávající klienty POVINNÉ RUČENÍ A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ nové životní pojištění DIAMANT s asistenční službou za 1 Kč povinné ručení bez povinností. sleva až 70% pojištění majetku sleva až 20% povinnosti po nehodě teď bereme na sebe! cestovní pojištění vyjednávání s pojišťovnou viníka nehody úrazové pojištění plnění ihned po diagnóze! odtah nepojízdného vozidla až 500 km zdarma kompletní finanční poradenství zdarma bezplatné zapůjčení náhradního vozidla až na 3 dny PIETA pojištění pohřbu..nově! hypotéka České pojišťovny, konsolidace půjček on line pojištění na Bc. Pavla Štětková Podřízený pojišťovací zprostředkovatel Tel.: , nebo , Jana Chladová správce obchodního místa Ředitel obchodní kanceláře Tel.: , Chcete vědět jak pracují Vaše peníze, co již dnes děláte dobře, kde můžete přicházet o peníze a co by se dalo zlepšit? 6

7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122 opět otevírá ve školním roce 2011/2012 tříleté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou L/51Podnikání - studium je bezplatné a je určeno pro absolventy 3letých učebních oborů (skupiny H) - výuka probíhá každou středu odpoledne - přihlášky do 1. kola přijímacího řízení se podávají nejpozději do Informace: ing. Ledvinová, tel , Vzdělávací projekt Budoucnost pro připravené byl úspěšně zahájen Téma efektivní komunikace přilákalo pondělní lednový podvečer do SOŠ a SOU v Horšovském Týně 24 účastníků. Po úvodním zahájení a představení celého projektu následoval kurz zaměřený na komunikaci, která je pro nás všechny důležitá nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Všichni zúčastnění s nadšením spolupracovali s lektorkou, paní Hanou Stejskalovou, která svým osobitým a poutavým projevem nenechala své posluchače v pasivitě. Každý očekával od kurzu něco jiného a každý si jistě přišel na své. Účastníci byli velice aktivně zapojeni do školení, teoretická část byla prokládána praktickým nácvikem technik prezentace. Školení v podání paní Stejskalové sklidilo velký úspěch a posluchači odcházeli domů obohaceni o nové poznatky. Nezbývá, než se těšit na její další kurz, který bude zaměřen na marketing především z pohledu cílené reklamy a propagace, a v Horšovském Týně se uskuteční Rozpis dalších kurzů: pondělí, SOŠ a SOU Horšovský Týn, od 16 hod do 20 hodin Webová prezentace (příklady dobré a špatné prezentace, praktický nácvik) Právní minimum I (právní předpisy upravující podnikání) Právní minimum II (vybrané kapitoly z pracovního práva, BOZP, PO) Úvod do marketingu (cílená propagace, reklama) Finance I (kapitálové zdroje externí/interní, dlouhodobé/krátkodobé, odpisy, úvěry) Finance II (finanční analýza - ukazatelé likvidity, zadluženosti, rentability, účetní pojmy) Odkud může být můj záměr podpořen I (kde, jak a na co lze získat dotace) Odkud může být můj záměr podpořen II (zpracování žádosti o dotace) Základy řízení I (vedení lidí, práce s lidmi, organizace času) Základy řízení II (realizace a vedení projektu, problémy z praxe) Ukončení projektu (předání osvědčení, zhodnocení celého projektu) Odborná exkurze do keramické dílny v Osvračíně, hod Na kurzy je možné se hlásit i nadále, účast na kurzech je zdarma. Bližší informace: Ing. Ivana Kramlová, tel.: , PODĚKOVÁNÍ Děkujeme panu Pavlu Votrubovi z Městského úřadu a bělským hasičům za včasný zásah při povodni ve čtvrtek 13. ledna Za obyvatele Mlýnské ulice Karel Jakubše INZERCE Udělejte radost své lásce na svatého Valentýna - dort nebo koláč ve tvaru srdce - Upeče pro Vás Dana Vlková, tel , mail: 7

8 INZERCE Rybářský country bál pořádá ČRS MO Bělá nad Radbuzou sobota 19. února :00 hodin kulturní dům hrají Country Dědows Pyžamový ples pořádají MDŽ moderně dovedné ženy sobota 26. února :00 hodin kulturní dům hraje DEXON S music Dětský maškarní ples pořádá MÚ Bělá nad Radbuzou neděle 27. února :00 hodin kulturní dům Potulná pohádková země putovní výstava loutek spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové 31. ledna 10. února 2010 městská knihovna pondělí 12:00 16:00 středa 10:00 17:00 čtvrtek 12:00 16:00 vstup volný, můžete zakoupit omalovánky, pexeso, pohledy se strašidly a skřítky Módní přehlídka pořádá MÚ Bělá nad Radbuzou a agentura Delija models sobota 12. března 2011 kulturní dům Josefovská taneční zábava pořádá SDH Bělá sobota 19. března :00 hodin kulturní dům hraje DEXON S music 8

9 TJ START BĚLÁ NAD RADBUZOU V silvestrovsky laděném utkání svobodní-ženatí v Bělé nad Radbuzou se sešlo 30 vyznavačů fotbalu. V hektickém závěru vyhráli svobodní 8:7. (foto 2x J. Mokrý) TJ Start Bělá nad Radbuzou zve všechny děti narozené v roce 2003 až 2006 do oddílu kopané. Přiveďte své děti na trénink, kde budou moci rozvíjet své pohybové schopnosti v kolektivu pod dohledem trenérů. Tréninky v zimním období probíhají 2x týdně ve školní tělocvičně v pondělí a ve středu od 16:00 hodin. Těšíme se na Vás Oddíl kopané Výbor fotbalového oddílu TJ Start Bělá nad Radbuzou děkuje touto cestou všem, kteří se podíleli na uskutečnění 13. fotbalového bálu v sobotu Členům i nečlenům oddílu, kteří se podíleli na zdárném průběhu jako pořadatelé, sponzorům tomboly, která byla skutečně bohatá, kapele Lesní směs z Lesné a samozřejmě všem přímým účastníkům bálu, kteří se svojí aktivní účastí zasloužili o výsledný finanční efekt, který bude použit na rozvoj fotbalu v Bělé, především mládežnického. INZERCE PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/ Bělá nad Radbuzou na náměstí od 16 hodin Prodej při objednání 10 ks kuřic kbelík ZDARMA!!! Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: ,-- Kč Bílé /nesou bílá vejce/ stáří: 14-18týd. cena: ,-- Kč Prodej Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: ,-- Kč Kačeny pekingské / bílé brojlerové/ 1-3týd. CENA: 60-80,-- Kč Kačeny barbarie /husokačeny/ 1-3týd. cena: ,-- Kč Husy / bílé/ 1-3týd. cena: ,-- Kč Husy /landeské/ 1-3týd. cena: ,-- Kč Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8týd. cena: ,-- Kč Prodej Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: ,-- Kč Modré, kropenaté, sussex stáří: 14-18týd. cena: ,-- Kč Prodej Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: ,-- Kč Drůbež, prosím,objednávejte na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava tel , , mob , po-pá 8-15 h! 9

10 INZERCE ASTROLOGIE - jako možnost poznání... Pohleďme na astrologii a její symboliku jako na cestu do našeho charakteru. Možná nám její symbolika odpoví na velice časté otázky: jak nás vidí ostatní, jaký máme talent, proč vázne komunikace mezi námi, kam směrovat náš život, jak podpořit naše zdraví, aj... PRAVIDELNÉ KURZY ASTROLOGIE každý druhý pátek v měsíci od do hod v kavárně Korunka. ZAČÍNÁME od hodin. Kurzovné 120 Kč/1 lekci. Přihlášky na: nebo tel.: Fitcentrum POHODA Informuje: Zahájení provozu Smolovská 217, Bělá nad Radbuzou KOSMETICKÉ SLUŽBY A PEDIKÚRA KONTAKT: p. Hana Vaníčková Nabízí: Cvičební hodiny při hudbě s tanečními a posilovacími prvky Powerjoga Fitbox Posilovnu Solárium Bližší informace: Burdová Jana PO, ÚT, ČT, NE ÚT, ČT, NE PO, ST dle objednání dle objednání Kavárna KORUNKA Bezděkovská 173, Bělá nad Radbuzou Provozní doba Nabízí PO, ÚT 07:00-08:00 možnost pořádání ST 07:00-08:00 14:00-17:00 společenských i rodinných akcí, ČT 07:00-08:00 16:00-20:00 srazů, oslav narozenin PÁ 07:00-08:00 16:00-21:00 kapacita 20 míst SO 16:00-21:00 NE 14:00-17:00 Kontakt: Cingrošová Pavlína Bělští radní informují. Občasník. Vydává Městský úřad Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, Bělá nad Radbuzou, IČO Evidenční číslo MK ČR E Redakce Městská knihovna Bělá nad Radbuzou, tel , Příspěvky mohou být redakčně kráceny. 10

v sobotu 30. března 2013 od 19 hodin

v sobotu 30. března 2013 od 19 hodin 2013/1 (číslo 87) 11. února 2013 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou SDH Újezd Svatého Kříže Masopustní průvod v sobotu 16. února 2013 od 14 hodin Město Bělá nad Radbuzou Dětský maškarní karneval v neděli

Více

Mistrovství ČR v přespolním běhu v sobotu 29. března 2014 Bělá nad Radbuzou fotbalové hřiště TJ Start

Mistrovství ČR v přespolním běhu v sobotu 29. března 2014 Bělá nad Radbuzou fotbalové hřiště TJ Start 2014/2 (číslo 95) 20. března 2014 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou Mistrovství ČR v přespolním běhu v sobotu 29. března 2014 Bělá nad Radbuzou fotbalové hřiště TJ Start Časový pořad: 11:00 Slavnostní

Více

sobota 20. července 2013

sobota 20. července 2013 2013/4 (číslo 90) 8. července 2013 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou Slavnosti Nikla z Kamenného vrchu 7. ročník hry KAM SE PODĚL ZÍKÁČEK aneb CHCI BÝT ČLOVĚK! sobota 20. července 2013 18:00 hod. 1. jednání

Více

Číslo 76 1. září 2011 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou

Číslo 76 1. září 2011 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou Číslo 76 1. září 2011 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou Vážení spoluobčané, každoročním vyvrcholením astronomického léta je v Bělé nad Radbuzou tradiční pouť. Letošní léto bylo opravdu pestré, užili jsme

Více

VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST

VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST 2015/2 (číslo 104) 31. března 2015 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou TJ Start Bělá nad Radbuzou ve spolupráci s Městem Bělá nad Radbuzou pořádají XVII. ročník závodu sobota 11. dubna 2015-14:00 hodin -

Více

P o z v á n k y Mikulášská nadílka Váno ní zpívání koled Váno ní besídka Orlíci Váno ní koncert Klarinetové kvarteto Junior Váno ní koncert Rohá

P o z v á n k y Mikulášská nadílka Váno ní zpívání koled Váno ní besídka Orlíci Váno ní koncert Klarinetové kvarteto Junior Váno ní koncert Rohá Vážení spoluobčané! Rok se sešel s rokem a mně dovolte, tak jako vždy v tento čas, zamyslet se jak nad rokem uplynulým, tak i tím budoucím. Společně se nám povedlo dokončit jednu z největších investic

Více

Slavnosti Nikla z Kamenného vrchu 6. ročník hry

Slavnosti Nikla z Kamenného vrchu 6. ročník hry 2012/5 (číslo 83) 4. července 2012 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou Slavnosti Nikla z Kamenného vrchu 6. ročník hry ŽENSKÝ BOJ, aneb, ACH, TI CHLAPI sobota 14. července 2012 18:00 hod. 1. jednání u brodu

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 7. zasedání zastupitelstva obce se konalo 12. prosince 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání ZO,

Více

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1 otrocineves@iol.cz Zpravodaj obce Otročiněves Číslo 1 ročník 3 zdarma l Živý Betlém je každoročním vyvrcholením společenského života v Otročiněvsi. Od svítících dýní po světlo betlémské Kdysi bývalo zvykem

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

RUDOLTICKÝ MASOPUST 2013

RUDOLTICKÝ MASOPUST 2013 RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICKÝ MASOPUST 2013 Foto: Richard Kohout V SOBOTU 9. ÚNORA 2013 SE V NAŠÍ OBCI KONAL JIŽ 4. ROČNÍK RUDOLTICKÉHO MASOPUSTU. PROTENTOKRÁT SE NESL VE STŘEDOVĚKÉM DUCHU. KAŽDÝ, KDO

Více

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, hned v úvodu bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že jste vánoční svátky a konec roku 2006 prožili v klidu a v pohodě. Do nového roku 2007 bych

Více

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN Petřvaldské noviny č. 1 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva Představujeme Vám firmu AWT Rekultivace a.s. Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Společenský dům je úspěšný ve shánění dotací Našemu společenskému domu se daří získávat dotace z rozpočtu statutárního

Společenský dům je úspěšný ve shánění dotací Našemu společenskému domu se daří získávat dotace z rozpočtu statutárního www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 21 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 Průtah městem III. etapa - Divišova ulice Když před dvěma lety v dubnu začala I. etapa průtahu městem Žamberkem směrem na Letohrad, bylo

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 100 vyšel 24. 2. 2010 ZASTUPITELSTVO OBCE 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: Zprávu o

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 ROK 2004 V âíslech Rok 2004 se svými událostmi ve státě i ve městě zařadí mezi roky bohaté.

Více

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH VÁNOČNÍ ČÍSLO 2014 POHOŘELICE, 17. 12. 2014 ZDARMA Začal poslední měsíc tohoto roku. Letošní adventní období začíná v neděli 30.

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek: Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více