O umístění domu dětí stále není rozhodnuto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O umístění domu dětí stále není rozhodnuto"

Transkript

1 Číslo 11/2013 vydáno dne O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Přestože se blíží konec školního roku, zábřežský dům dětí a mládeže Krasohled stále ještě neví, v jakých prostorách bude od září fungovat. Někdejší Masarykova škola, kam byl na přechodnou dobu přemístěn, totiž má být zrekonstruována pro potřeby základní umělecké školy. Projekt na přestavbu, která by vyřešila nevhodné podmínky žáků ZUŠ tísnících se ve dvou vzdálených a nevyhovujících objektech, se připravuje už deset let. Problémem, kam DDM přestěhovat, se opakovaně zabývala rada města. Objevily se tři možnosti přesunout dům dětí do jednoho z pavilonů ZŠ B. Němcové, na ZŠ Severovýchod či ho nechat pracovat v nájmu v Katolickém domě. Ani jedna z variant ale na dubnovém zasedání zastupitelstva neprošla. Argumenty zastánců variant stěhování na některou ze škol i samotných ředitelů obou institucí se příliš nelišily. Poukazováno bylo především na omezení zázemí pro žáky. Na ZŠ B. Němcové by se jednalo o zrušení specializovaných učeben i některých kmenových tříd, na Severovýchodě by se žáci museli obejít bez družiny. Argumentovalo se i náklady na přizpůsobení prostor potřebám DDM. Podle předložených materiálů by zbudování příjezdové cesty k ZŠ B. Němcové a další práce přišly na více než půl milionu korun, náklady na ZŠ Severovýchod by byly nižší. Složitou situaci se pokusil starosta František John vyřešit svoláním zasedání zastupitelstva ve středu 22. května. Argumenty obou stran se opakovaly, stejný byl i dubnový výsledek. Varianty přesunu na ZŠ B.Němcové i ZŠ Severovýchod získaly shodně po devíti hlasech, neuspěla tedy ani jedna z nich, stejně jako možnost přesunout dům dětí do Katolického domu. Jednou z nemnoha šancí, jak vyřešit v přijatelném čase alarmující situaci, je červnové zasedání zastupitelstva. To by se podle některých návrhů zastupitelů nemělo rozejít, dokud jednoznačně nerozhodne o dalším osudu domu dětí. (mk) Vlaky RegioJetu se vrací do Zábřeha Společné jednání vedení města a společnosti RegioJet vedla ke zdárnému konci a posílení železniční dopravy v regionu. Od neděle 9. června, kdy vstupuje v platnost změna vlakového jízdního řádu, posílí RegioJet výrazně svou nabídku spojení pro region Zábřežska a Šumperska. V Zábřehu tak bude stavět většina dálkových spojů IC RegioJet na trase mezi Ostravskem a Prahou, konkrétně jde o všech devět spojů IC RegioJet jedoucích na Prahu, v opačném směru to budou každý den tři odpolední spoje odjíždějící z Prahy ve špičkových časech ideálních pro návrat z jednání, školy apod. RegioJet omezil zastavování svých spojů vzhledem k provozním podmínkám na trase Praha Ostravsko loni v prosinci, a to tak, že v Zábřehu zastavovaly pouze dva spoje: ranní do Prahy a večerní v opačném směru. Již v prosinci jsme deklarovali naši připravenost se do Zábřehu vrátit ihned, jakmile to bude možné, uvedl ředitel společnosti RegioJet Jiří Schmidt. Jsem rád, že se po vzájemných jednáních našlo řešení, které posílí dopravní obslužnost v regionu. Musím ocenit flexibilitu společnosti a její přístup k zákazníkům, vyhodnotil úspěšná jednání starosta města František John Profitovat z toho budou především obyvatelé regionu, kterým se do Zábřehu vrací širší výběr nabízených služeb. RegioJet dokázal zájem o zachování vazeb na zákazníky na trzích. Výsledek jednání také ukázal, že konkurence na železnici přinesla větší flexibilitu. Zavedení nových zastávek již není otázkou dalšího roku a nového jízdního řádu, dopravci jsou schopni pružněji reagovat na poptávku a přání zákazníků. Provoz radnice zčásti omezí opravy Z důvodu rekonstrukce topení a změny tepelného média v budově městského úřadu na Masarykově náměstí (zámek) bude v období června až července následujícím způsobem omezen provoz jednotlivých oddělení a odborů: června: stavební a vyvlastňovací úřad, odbor rozvoje, odbor informatiky, června: oddělení životního prostředí, června: finanční odbor, odbor technické správy, oddělení majetkoprávní, útvar interního auditu, července: odbor vnitřních věcí sekretariát, starosta a místostarosta, července: pokladna, podatelna, odbor občanskosprávní (cestovní pasy, občanské průkazy a ohlašovna trvalého pobytu), 22. července 2. srpna: matrika, 1. července 10. srpna: obřadní síň. V závislosti na probíhajících stavebních úpravách není vyloučena případná změna uvedených termínů. Městský úřad proto žádá občany, aby přizpůsobili vyřizování svých záležitostí omezenému provozu MěÚ, a to zejména občanských průkazů a cestovních dokladů v návaznosti na letní dovolené. Pokladna a podatelna bude k dispozici na II. správní budově na náměstí Osvobození 15. Déšť nedéšť, veterány vyrazily na trať Nepřízeň počasí letos pronásledovala Velkou cenu Eskymo Welzla, která v sobotu 11. května odstartovala z Masarykova náměstí. Zájemci, kteří se i v dešti vydali prohlédnout si autoveterány, ale rozhodně nebyli o nic ošizeni. Mohelnický 1. dámský klub historických vozidel ve spolupráci se Zábřežskou kulturní opět představil náměstí zaplněné historickými automobily i motocykly všech značek i věku. Návštěvníci tak mohli obdivovat skutečný koráb silnic, americký cadillac z 50. let minulého století, vozy sportovní i skutečné dědečky automobily, z nichž nejstarší byl francouzský Chenard-Walcker starý více než sto let. K vidění byly i vozy vojenské terénní i nákladní, největší pozornost lákal samohybný protiletadlový dvojkanón Praga PLDvK. Na startu se objevila i široká paleta různých škodovek, velorexy či německý Trabant. Nechyběl ani jeho souputník Wartburg v provedení dodávaném pro potřeby policie někdejší NDR. Dalším policejním unikátem byla tatrovka ze čtyřicátých let, jejíž osádka se dostavila i v dobových četnických uniformách. Snad jen motocyklů bylo méně, představa desítek kilometrů deštivé trasy za řídítky neodradila jen ty nejodvážnější. Na trať vedoucí krajinou Zábřežska se po odstartování starostou města Františkem Johnem vydal také jeden z nejobdivovanějších vozů, dakarský speciál Tatra s posádkou Tomeček Martinec Vodák. Ta se odpoledne s účastníky závodu i návštěvníky podělila o svoje zážitky z Rallye Dakar i dalších podujetí. Pro diváky, kteří počkali na příjezd autoveteránů a vyhlášení vítězů, byl připraven i kulturní program v podání country kapely Slza, k dispozici byla i bohatá nabídka občerstvení. (mk) Město otevře na cyklostezce skanzen Novým lákadlem nejen pro turisty se bude brzy pyšnit cyklostezka mezi Lupěným a Hněvkovem nedávno zbudovaná na někdejším drážním tělese. Město zde v den svátku dětí slavnostně otevře zbrusu nový železniční skanzen. Nejvýraznějším prvkem skanzenu je určitě padesátitunová parní lokomotiva CS 500 vyrobená v roce 1950 ve Škodových závodech. Ta je nyní doplněna semafory, návěstidly a předzvaněčem, skanzen však do budoucna nabídne i další exponáty. Rádi bychom sem každý rok přidali něco nového, kromě železničních exponátů by to měly být například i atrakce pro děti, sdělil místostarosta Karel Crhonek. Slavnostní uvedení železničního skanzenu do provozu bude mít dvě části. Poslední květnový den bude skanzen patřit žákům a studentům zábřežských škol, které kromě informací o historii dopravy na dráze mezi Olomoucí a Prahou čekají také ukázky činnosti hasičů a stanoviště připravená domem dětí a mládeže Krasohled. Oficiální otevření se uskuteční v sobotu 1. června o půl jedenácté za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a dalších význačných hostů. K prohlídce nových exponátů je srdečně zvána i veřejnost.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 11/2013 KRÁTCE Z RADY Rada města se v úterý 21. května usnesla mimo jiné na následujících materiálech: Schválila příspěvek ve výši Kč na akci Možná přijde i kouzelník MS ČČK Hněvkov a Kč Náboženské obci Církve československé husitské Zábřeh. Schválila nový provozní řád Azylového domu pro muže a ženy, Tunklova 5 a Tunklova 1 s účinností od 21. května Potvrdila ve funkci ředitele/ku školy, a to od 1. srpna 2013 na dobu určitou 6 let, Pavla Nimrichtra (ZŠ Boženy Němcové) a Bronislavu Karafiátovou (MŠ Strejcova). Uložila odvod částky Kč z investičního fondu DDM Krasohled do rozpočtu zřizovatele a zároveň schválila navýšení příspěvku na provoz v té samé výši s tím, že příspěvek bude použit na vyrovnání ztráty hospodaření za rok Schválila účelový neinvestiční transfer Kč na opravu střechy na zahradních buňkách a investiční transfer ve výši Kč na doplnění hygienických zařízení mateřské škole Pohádka a dále účelový neinvestiční transfer Kč na výmalbu interiéru MŠ Strejcova. Odsouhlasila zveřejnění záměru změny tréninkových hodin v areálu na Račici v rozšířeném rozsahu: sobota od 13 do 17 hodin. Vzala na vědomí informaci odboru technické správy, kde se ve městě nacházejí nezpevněné komunikace s tím, že náklady na jejich dobudování činí odhadem 140 milionů Kč. Náklady na dobudování nezpevněných komunikací k rodinným a bytovým domům jsou z toho odhadem přibližně za 40 milionů Kč. Schválila předloženou zadávací dokumentaci pro zakázku bezbariérové úpravy přechodu pro chodce č. 2 na Olomoucké ulici v Ráječku a schválila text smlouvy o dílo na realizaci projektu. Odsouhlasila výjimky z obecně závazné vyhlášky o podmínkách pro pořádání veřejných kulturních akcí, a to pro akci Kino mezi paneláky, dále na sobotní večery v rekreačním areálu Bozeňov, tři sobotní akce v restauraci Broadway Bowling, pátky a soboty v restauraci Zatáčka a ve Dvorečku na letní měsíce Čas maturitní nastal Mohutné zvonění, které se rozléhalo v pátek 10. května ulicemi Zábřeha, dávalo tušit, že studentům posledních ročníků středních škol se blíží zkouška dospělosti. Skupinky vymaškařených studentů obléhaly gymnázium, aby poté vyrazily do ulic získat drobný peníz. Potápěči, hasiči, zombie, indiáni i všechny další postavy ohlašovaly Posledním zvoněním, že začíná tradiční svaťák. Ten ale kvůli organizaci státních maturit už třetím rokem není tak úplně tím, čím dřív, tedy hektickou přípravou na blížící se maturitu. Její písemnou část, tj. didaktický test a slohovou práci z češtiny a testy z cizího jazyka nebo matematiky, už totiž tou dobou měli studenti za sebou, až poté je čekala ústní zkouška. (mk) Den mikroregionu se spojil s dubickými oslavami V sobotu 18. května se uskutečnil jubilejní 10. ročník Dne mikroregionu Zábřežsko. V Dubicku, kde se akce konala, si tak zároveň připomněli výročí 760 let od první písemné zmínky o obci. Ta přichystala program, který trval do pozdních odpoledních hodin. Koho neodradil počáteční ranní déšť, mohl se po zahájení starosty Dubicka, Zábřeha (na snímku) a dalšími hosty těšit ze slunce i pestrých kulturních představení dětí ze širokého okolí, ve stáncích blíže poznat jednotlivé obce Zábřežska a ochutnat jejich místní speciality. Výjimečná byla také výstava historických Tvořte cyklomapu Zábřežska Zábřežské turistické informační centrum zahájilo letošní turistickou sezonu spuštěním interaktivních webových stránek cyklotras na Zábřežsku. Jejich spoluautory můžete být právě vy sami. Hledáte tip na cyklovýlet? Chcete se podělit o své zážitky z cyklotoulání? Nebo prostě jen jezdíte rádi na kole? Nechte se inspirovat a nabídněte také ostatním možnost poznat cyklotrasy PŘEDSTAVUJEME ZÁBŘEŽSKÉ FIRMY: VISCUMA S. R. O. Firma VISCUMA s. r. o. byla založena 23. února Management firmy má dlouholetou zkušenost v oboru vstřikování přesných technických výlisků pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Začátkem roku 2008 byl zakoupen objekt ve Václavově a začaly stavební úpravy, které byly dokončeny na konci června téhož roku. Sesterskou společností je VISCU- MA PLASTIC, a. s. sídlící v obci Strážná. Nejen o budování firmy byl veden rozhovor s majitelem Janem Kylarem. Na co se vaše firma zaměřuje? Viscuma s. r. o. je zaměřena na přesné vstřikování plastů výrobu přesných technických výlisků z termoplastů. Specializujeme se na lisování výrobků z čirých materiálů, montáž a kompletace vyrobených dílů do sestav i oživování a zkoušení vstřikovacích forem. Mezi naše nejvýznamnější odběratele patří koncern Hella s téměř všemi svými celosvětovými závody, OEZ s. r. o., AVX Czech republic s. r. o. a jiné. Kolik dílů za rok vyrobíte? Přibližně 16 milionů dílů ročně v součtu za obě sesterské společnosti. Co je příčinou vašeho úspěchu v oboru? Úspěch nikdy nestojí za jedincem, za prosperitou firmy stojí zkušený tým zaměstnanců, a pokud tito lidé mají o práci zájem, vychází z toho i adekvátní výsledek. Co je podle vás klíčové pro to, aby se z člověka stal podnikatel? Aspektů musí být více. Za naprosto prioritní považuji zdraví, ať už podnikáte, či nikoliv. Co se týče podnikatelského úspě- velocipedů ze sbírky Josefa Drábka. Pro milovníky historie byl připravený i komentovaný exkurz do doby bronzové doplněný expozicí předmětů nalezených na území Dubicka. Mlsné jazýčky jistě potěšila zvěřina připravená na několik způsobů místním mysliveckým sdružením či ochutnávka medu a medoviny ve včelařském muzeu. Sportovci soutěžili o titul na turnaji ve volejbale a v hasičské soutěži. Nechyběl koutek her a zábavy pro dětské návštěvníky. Malí i velcí si přišli na své také díky místní škole, která veřejnosti otevřela nejen všechny své dveře, ale předvedla také výtvarné práce žáků a pro nejmenší připravila divadelní představení i opravdový pohádkový les. Sobotní slavnosti ocenili i žáci a učitelé partnerských škol ze Španělska, Portugalska, Řecka, Polska a Turecka, kteří si zde vyměňovali zkušenosti v rámci mezinárodního projektu Comenius. Příjemnou atmosféru v průběhu celého dne doplňovala dechová hudba. pro rodinné vyjížďky, ale i pro zdatné cyklisty. Své oblíbené trasy můžete zaznamenávat přímo do mapy. Přidávejte fotografie z navštívených míst, komentáře k jednotlivým trasám, doporučte, kam se podívat a kde se zastavit. Ptáte se jak na to? Stačí zavítat na kde najdete podrobný návod, jak stránky používat. chu, platí dle mého názoru známé pořekadlo, že člověk musí být ve správný čas na správném místě. V neposlední řadě musíte disponovat určitou mírou sebevědomí a chutí tvrdě pracovat. Jak časově zvládnout podnikání a jeho skloubení s osobním životem? K této otázce by se určitě nejlépe vyjádřila manželka (smích), nicméně pokud máte kolem sebe zaměstnance, kterým důvěřujete, a na které se můžete spolehnout, zbývá čas i pro vlastní zájmy. Čekají vás nějaké významné změny či investice? V letošním roce plánujeme dostavbu nového zázemí pro montážní pracoviště, jednací místnost, kancelářské prostory a údržbu nástrojů, což v konečném důsledku povede ke zvýšení výrobních kapacit na vstřikolisovací dílně. Mezi další zvažované investice patří případná koupě nového vstřikolisu k dovytížení volných prostorových kapacit a zároveň k rozšíření strojového parku o další výrobní zařízení. Vzhledem k charakteru naší výroby přemýšlíme rovněž o eventuálním nákupu kontrolního zařízení pro měření odrazivosti reflexních dílů pro automobilový průmysl. Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Také v dubnu měli strážníci městské policie plné ruce práce. Kromě jiného museli řešit následující případy: V pátek 5. dubna v noci zamířili strážníci na Nerudovu ulici, kam je přivolal kolemjdoucí, který slyšel řinkot skla. Nedaleko odtud u marketu Albert spatřili muže, který kopal do zátarasů a hodil přenosnou značku do středu vozovky. Násilník skončil v poutech a putoval na záchytku. Na Nerudově ulici hlídka zjistila poškození asi pěti vozidel, věc převzala Policie ČR. Ani poprvé ani naposledy zasahovali strážníci ve středu 17. dubna ve vestibulu vlakového nádraží, kde silně podnapilý muž a žena přes upozornění ostrahy popíjeli alkohol, žebrali a chovali se agresivně vůči okolí. Hlídkou zjištění místní bezdomovci odmítli nádraží opustit, byli proto vyvedeni ven, kde žena začala slovně i fyzicky svého druha napadat. Protože se ani přes výzvu nezklidnila, použila hlídka pouta a poté žena putovala na záchytku. Tím ale peripetie strážníků s agresivními ženami neskončily. Jen pár desítek minut po prvním zásahu vyrazili na Žižkovu ulici, kde se schylovalo k potyčce asi šesti lidí. Nejagresivnější z nich byla dívka, která se skupinou asi čtyř dalších napadala muže. Jeden ze strážníků ji oddělil mimo skupinku, druhý se snažil uklidnit zbytek. Mladá agresorka ale strážníkovi vyskočila na záda a začala ho škrtit, musela být pacifikována a putovala na Policii ČR, kde jí bylo sděleno obvinění za napadení úřední osoby. Událost zachytil i kamerový systém. Jak se strážníci přesvědčili poslední dubnový den, různí dealeři jsou zřejmě nepoučitelní. Na základě oznámení zamířila hlídka na Severovýchod, kde dvojice mladíků obtěžovala obyvatele domu nabídkou služeb energetických podniků. Zastižení dealeři se dopustili porušení tržního řádu, což bude řešeno ve správním řízení. Stadion patřil nejmenším sportovcům Stovky dětí z osmi mateřských škol ze Zábřeha i okolí se ve středu 15. května sešly na městském stadionu, kde proběhl 11. ročník Mateřinkové olympiády. Malí olympionici soutěžili v příznivém počasí ve třech disciplínách běhu na 30 metrů, skoku do dálky a hodu tenisovým míčkem. Děti ale nežily jen sportovními výkony, pořadatel soutěže Mateřská škola Severáček připravil již tradičně řadu her a soutěží, tentokrát zábavnou formou děti seznamující s ochranou přírody a tříděním odpadů. Ve spolupráci s EKO servisem, zdravotnickou záchrannou službou a za pomoci studentů z gymnázia a SŠSPaS tak děti plnily celou řadu úkolů, s vervou závodily a soutěžily. K dispozici měly také dětské elektrické motocykly či skákací hrad. Nejen hochy, ale i malá děvčata zaujaly disciplíny připravené fotbalisty Sulka, kteří touto formou oslovili budoucí možné talenty. Na závěr si po předání diplomů a medailí školky s sebou odnesly i sportovní náčiní, které věnoval hlavní sponzor akce, Město Zábřeh. (mk)

3 Zábřeh 11/2013 INZERCE strana 3 FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ SE VYPLATÍ DOBŘE ZVÁŽIT Úrokové sazby jsou v současnosti velice příznivé, a tak mnoho lidí uvažuje o pořízení vlastního bydlení. Každý si přitom přeje platit co nejmenší částku. Proto je nejdůležitější dobře zvážit, jaký typ půjčky je pro daného žadatele nejvhodnější, říká Ing. Jiří Malec, ředitel pobočky ČSOB v Zábřehu. KONTAKT: ČSOB pobočka Zábřeh Žižkova 2309/33a tel.: , Otevírací doba: po, st 8:00-12:30, 13:30-17:00 út, čt 8:00-12:30, 13:30-15:00 pá 8:00-12:30, 13:30-16:00 Potřebujete zrekonstruovat kuchyni nebo koupelnu? Přejete si nakoupit nový nábytek či opravit okna? Plně postačí ČSOB Půjčka na lepší bydlení. Její výhodou je, že na půjčku do korun nemusíte mít ručitele a úvěr zajišťovat nemovitostí. Výši splátek si každý může rozložit podle svých možností na dobu až dvanácti let, upozorňuje Jiří Malec. Mezi další přednosti této půjčky patří jednoduché vyřízení a také široká škála účelů využití - od možnosti pořízení menšího bytu, až po koupi např. zahradního domku nebo vybavení bytu. Hypotéka s Bonusem Potřebuje váš dům náročnější rekonstrukci nebo opravu? Kupujete nový dům nebo byt? Pak doporučuji využít všech výhod ČSOB Hypotéky s bonusem. Našim klientům, kteří po celou dobu splácení zůstanou věrni ČSOB, odpustíme 5% z výše úvěru, což může činit u dvoumilionové hypotéky až 100 tis. Kč, říká pan ředitel. A pozor, do si navíc můžete vybrat jedno ze zvýhodnění ze speciální akční nabídky ČSOB. A to buď vyřízení hypotéky či půjčky bez poplatku, nebo dojednání možnosti mimořádné splátky hypotéky nebo půjčky zdarma, upozorňuje pan ředitel. Konsolidace půjček Proč se starat o několik splátek, když můžete vše přehledně vyřešit jedinou a ještě při tom ušetřit? Řešení nabízí ČSOB Konsolidace, která je v současné době velmi žádaná. Pro některé rodiny je snížení měsíčních splátek důležitým momentem, jak předejít velkým problémům, které mohou končit až exekucí. Navštivte pobočku ČSOB v Zábřehu. Naši poradci s vámi proberou možnosti všech typů půjček i všech právě poskytovaných výhod, abyste pro svou rodinu vybrali tu nejlepší variantu financování. Rádi vám poradíme, dodává na závěr ředitel pobočky ČSOB v Zábřehu DEN DĚTÍ ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V PLAVECKÉM AREÁLU ZÁBŘEH ve FIT KLUBu - Soutěže, opičí dráha - Hrátky pro nejmenší - Koutek krásy pro děti i rodiče na bazéně - Aquazorbing - Opičí dráha - Podvodní skútry - NOVINKA - Koutek pro nejmenší Za pěkného počasí TOBOGÁN a venkovní bazén Pro děti vstup na 2 hodiny ZDARMA, platí po celý den tel: ,

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 11/2013

5 Zábřeh 11/2013 INZERCE strana 5

6 strana 6 POZVÁNKA Zábřeh 11/2013

7 Zábřeh 11/2013 KULTURA A SPORT strana 7 Muzeum chystá další salon zábřežských výtvarníků Zábřežské muzeum vyzývá amatérské umělce všech věkových kategorií k účasti na druhém ročníku výtvarného salonu To jsme my, který bude otevřen slavnostní vernisáží ve čtvrtek 11. července. Odborná porota bude vybírat výtvarná díla ze všech možných oborů výtvarného umění, jako je malba, keramika, fotografie, sklo, textil, řezba, sochy, digitální umění a další i netradiční techniky. Umělci mohou svá díla začít nosit přímo do zábřežského muzea od 1. června, úterý neděle (od 8 do 17 hodin), nebo svoji návštěvu dohodnout u správce Karla Jedonka, tel: , Slavnostní koncert na závěr května Základní umělecká škola Zábřeh připravila na závěr školního roku novinku, kterou završí celoroční práci jejích žáků a pedagogů. Ve čtvrtek 30. května se v 18 hodin ve velkém sále kulturního domu představí na Slavnostním koncertě žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru, ve foyer vystaví své práce žáci výtvarného oboru. Koncert slibuje nevšední zážitek. Nabídne to nejlepší, co letošní školní rok na ZUŠ přinesl. Hosté budou moci vyslechnout sólová i komorní vystoupení, které připravil hudební a literárně-dramatický obor, zhlédnout výstavu prací žáků výtvarného oboru a choreografie prezentované žáky oboru tanečního. Příznivce koncertní dechové hudby jistě potěší vystoupení Dechového orchestru školy, který patří dlouhodobě k předním tělesům v rámci ČR interpretujících tento koncertní repertoár. Děti ze ZŠ Školská se představily na zámku V sobotu 18. května mířily davy lidí na skaličský zámek. Důvodem jejich návštěvy byla již třetí vernisáž dětských obrázků, kterou zorganizovaly učitelky a vychovatelky ze ZŠ Školská, tentokrát na téma Z pohádky do pohádky aneb Nejkrásnější chvilky s mojí maminkou. Součástí výstavy byla oslava Dne matek, proto se před samotnou vernisáží zpívalo, recitovalo, hrálo divadlo nebo tančilo. Příjemnou atmosféru umocnilo i krásné počasí, které ještě více zvýraznilo úsměvy na tvářích přítomných maminek a babiček. Hlavní roli ale hrála především výtvarná dílka, na kterých si děti daly opravdu záležet. Ty mohly díky vstřícnosti majitelů zámku zažít svou první vernisáž, jejich práce pochválili i pozvaní hosté, mj. přítomný poslanec Parlamentu ČR Bořivoj Šarapatka. Mladí šachisti míří do republikového finále Ve středu 8. května se v Olomouci uskutečnilo krajské kolo družstev mladších žáků v šachu. Na turnaji specifickém požadavky na věk hráčů a účast dívek reprezentovali Zábřeh T. Ptáček, Š. Nesporý, L. Krejčí, M. Blaha, R. Krátký a T. Nesporá, nejmladší členka družstva. Do turnaje, v němž se hrálo systémem každý s každým, vstoupil Zábřeh soubojem s favoritem a obhájcem loňského prvenství Sokolem Skalička. Zábřeh po velkém boji vyhrál 4:2, dalšího silného soupeře SK Prostějov porazil v poměru 5:1. Poté jasně přehráli Hrabišín 5,5:0,5 i pořádající A64 Grygov 5:1. Zisk 12 bodů a především celkové vítězství zábřežskému týmu jako jedinému z účastníků zajistilo účast na červnovém mistrovství ČR v Táboře. Sourozencům Ulrychovým staronové pojetí svědčí Dvojkoncert plný pohody připravila zábřežským divákům v pátek 17. května skupina Madalen, která si na svůj jarní koncert pozvala známou sourozeneckou dvojici Hanu a Petra Ulrychovy doprovázené kapelou Javory beat. Sálem kulturního domu zaplněném příznivci kvalitního folku zněly v první polovině skladby Madalenu, v té závěrečné se připojili i Ulrychovi, aby natěšeným divákům předvedli ojedinělé společné vystoupení. Poté už patřilo pódium stálicím české hudební scény. Petr Ulrych hned na počátku upozornil diváky na trochu jiné aranžmá známých písní. Javory beat přicházejí s rockovějším pojetím písní a balad sourozenecké dvojice. Nejde ale o náhodný Výjimečnou kulturní událost recitál světoznámého hudebníka, který patří mezi stálice českého koncertního umění, připravila dramaturgie cyklu Bravo Zábřeh na závěr své koncertní sezony. V kostele sv. Barbory vystoupí ve čtvrtek 13. června od 18 hodin Václav Hudeček Tento houslový virtuóz zahájil svoji příkladně strmou cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku patnácti let vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. Od svého londýnského debutu vystupoval po celém světě na nejprestižnějších podiích (mj. Carnegie Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera) a s nejlepšími světovými Zástupci zábřežského Sokola se také letos zúčastnili tradičního setkání zahraničních sokolů v Oetzu, kde si zároveň připomněli čtyřicáté výročí založení této akce. Její uspořádání tentokrát připadlo na Sokol München, který mimo sportovních utkání v různých soutěžích a večerních slavnostních táboráků zajistil i cimbálovou muziku mladých hudebníků z Ostravy. V neděli slavnost vyvrcholila ohňostrojem, další den se uskutečnila tradiční mše doprovázená cimbálem muzikou a doplněná poté vystoupením taneční skupiny experiment, Ulrychovi se jen po více než čtyřiceti letech vrací k muzice, s níž svou hudební dráhu začínali. Fakt, že staronové pojetí bylo dobrou sázkou, nejlépe potvrdil ohlas diváků, kteří se k řadě známých písní připojovali. (mk) Pátý ročník Bikemaratonu Bozeňov startuje 1. června V sobotu 1. června odstartuje z Dolního Bušínova 5. ročník závodu horských kol Bikemaraton Bozeňov. Na středně náročné tratě v délce 29 a 54 kilometrů se závodníci vydají z areálu Rekreačního střediska Bozeňov v 11 hodin, nejmenší závodníci vyrazí na kratší tratě o hodinu dříve. Závod je zařazen do seriálu Šumperského poháru horských kol a Olomoucké série MTB. Součástí závodu je bohatý doprovodný program v podobě Dětského dne s Lenochodem. Pořadatelé se snaží neustále zlepšovat úroveň závodu, proto nechybí čipová časomíra, moderní sociální zázemí včetně sprch nebo zaváděcí vozidlo. I letos jsme připravili řadu novinek. Vypsali jsme lehčí kategorii Chataři pro hobby jezdce a sportovně založené příznivce bozeňovské rekreace a také závod odrážedel pro nejmenší. Také jsme spustili nové internetové a facebookové stránky závodu a nechali si zpracovat logo a celkovou grafiku závodu, uvedl ředitel závodu Michal Kubica. Součástí Bikemaratonu Bozeňov je Dětský den s Lenochodem. Návštěvníci budou moci vyzkoušet lanové centrum, lezeckou věž, běh na bungee laně, výtvarnou dílnu, čichové pexeso nebo jógu smíchu. Naším mottem je slogan Nebuď lenoch a pojď. Děláme všechno proto, abychom odpoutali děti od počítačů a televizí a nabídli jim pohyb a zdravou zábavu, vysvětluje Tomáš Ryzner, předseda sdružení Lenochod, které se zabývá programy podporujícími zdravý životní styl dětí a mládeže. Partnerem Bikemaratonu Bozeňov je Město Zábřeh, záštitu nad závodem převzal hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. V Barboře vystoupí Václav Hudeček a Spirituál kvintet orchestry. Na zábřežském koncertu jej doprovodí nadějný cembalista a učitel zábřežské ZUŠ Martin Hroch. Vstupenky v ceně již od 160 korun lze zakoupit v infocentru kulturního domu. Koncert je pořádán ve spolupráci s občanským sdružením Sv. Barbora. Tři dny po vystoupení Václava Hudečka se uskuteční v jedinečném prostoru kostela sv. Barbory další výjimečný koncert, tentokrát v podání legendy české folkové scény, skupiny Spirituál kvintet. V jejím programu zazní nejhezčí skladby, kterým toto folkové uskupení již více než půlstoletí přináší radost svému početnému publiku. Vstupenky na tento koncert jsou již také v prodeji. Zábřežští Sokoli vyrazili do Švýcarska Odra. Neztratili se ani mladí rokenroloví tanečníci se svým vstupem. TJ Sokol Pankrác věnoval pořadatelům putovní prapor připomínající setkání v Oetzu, kde byl zároveň posvěcen. Poté následoval průvod k památníku Miroslava Tyrše, který v těchto místech zahynul. Do Oetzu dorazilo i čtrnáct účastníků TJ Sokol Zábřeh, kteří se zde setkali se známými z župy mnichovské, švýcarské, rakouské a pařížské. Do sportovních klání postavil Zábřeh dvě volejbalová družstva, která skončila na druhém a třetím místě, když družstvo A ve finále podlehlo Mnichovu v rozhodujícím setu o pouhé dva body. Setkání podpořili jedinečným sportovním výkonem Jiří Nýdecký a Ladislav Janků, kteří urazili celou cestu ze Zábřeha do Oetzu na kole a ušlapali při tom 880 km za sedm dní. Přesto se zúčastnili všech sportovních klání včetně volejbalového turnaje a běhu kolem jezera Piburg. Na ten kromě dvou nejstarších účastníků vyrazila celá zábřežská výprava. KRÁTCE Z KULTURY Hnízdo zve na Den dětí Oslavy Dne dětí připravilo na sobotu 1. června Mateřské a rodinné centrum Hnízdo. Na děti i dospělý doprovod čeká pohádkový les, který začíná u mostu přes řeku Sázavu u Rafandy. Start probíhá od 15 do 16 hodin, na účastníky na závěr čeká opékání, dobroty si nezapomeňte vzít s sebou. Trasa Pohádkového lesa je vhodná i pro kočárky a ostatní nemotorová vozidla. Hnízdo také zve všechny k pohádkové přeměně v pohádkové bytosti. Rozvojové projekty v Bosně a Hercegovině Na čtvrtek 6. června připravilo kino Retro ve spolupráci s místní skupinou České křesťanské akademie přednášku Milady Duškové a Jana Odehnala o českých rozvojových projektech v Bosně a Hercegovině doplněnou o promítání půlhodinového dokumentárního filmu, který vznikl na přírodovědecké fakultě olomoucké univerzity. Ten zasazuje dané téma do politických, historických a kulturních souvislostí balkánského regionu. Pořad začíná v 18 hodin, vstupné je dobrovolné. Kouzelná školka míří do Zábřehu Populární postavy z oblíbeného dětského pořadu České televize Kouzelná škola, Magdalena Reifová a neposedný skřítek František v podání herce Tomáše Juřičky a loutkoherce Jaroslava Vidlaře, dorazí v sobotu 15. června do Zábřehu. Od 16 hodin budou bavit děti v sále kulturního domu pořadem, jehož hlavním tématem je cestování. Majda a její kamarád postupně navštíví všechny kontinenty a děti jim na jejich putování budou malými rádci. Spolu s Františkem se také dozví mnoho zajímavého a zjistí, jak to chodí v Africe, co dělají indiáni nebo jak se žije u protinožců. V pořadu nebudou kromě vtipných dialogů chybět ani známé a veselé písničky autorů Jana Vodňanského a Hany Navarové. Skalička ožila výstavou pozoruhodných soch Výstava soch Karla Bartáčka Tanec v hlavě se otevřela veřejnosti v sobotu 11. května v zámku na Skaličce. Zahájení vernisáže patřilo scénickému vystoupení a představení autora a jeho díla kurátorem výstavy Josefem Vomáčkou. Pětačtyřicetiletý brněnský rodák Karel Bartáček je autorem, z jehož díla čiší originalita, hravost i nemalá dávka ironie. Vystavené plastiky zaujmou zkratkou a především propojením zdánlivě nesourodých prvků či využitím jisté doslovnosti, jako je tomu u jeho kavárenských stolků, kde jsou nohy nábytku ztvárněny jako skutečné lidské končetiny. Obdobně postupuje i v případě nepřehlédnutelných Lesních tanečnic. V rovině náznaku či jisté karikatury je další část výstavy tvořená špagetovými postavami, opět poutající symboly i jistou veselou provokativností. Plastiky Karla Bartáčka jsou zastoupené také v Národní galerii, zábřežskému kulturnímu nadšenci se tak skýtá nepříliš častá možnost seznámit se přímo ve městě s díly tak uznávaného sochaře. Výstava je k vidění v zámku na Skaličce do 30. června, a to každou neděli v době od 14 do18 hodin. (mk)

8 strana 8 INFORMACE Zábřeh 11/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Čtvrtek 30. května VZPOMÍNKA NA GENERÁLMAJORA KARLA LUKASE Přednáší Zdeněk Doubravský. Muzeum Zábřeh, 17:00, 20 Kč SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Velký sál KLUBu, 18:00 Pátek 31. května DĚTSKÉ ODPOLEDNE Oslava Dne dětí soutěže, hry, skákací hrady, trampolíny, paintballová střelnice. Občerstvení zajištěno. Prostranství před kulturním domem, 14:00 18:00, vstup volný KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, přístupný, USA Kino Retro, 17:30, dospělí 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč VE VÍRU TANCE Celovečerní vystoupení taneční skupiny Dance Club Juniors a jejích hostů. Pořádáno ve spolupráci s DDM Krasohled. Velký sál KLUBu, 18:00, děti do 10 let zdarma, ostatní 50 Kč IRON MAN 3 3D Akční/dobrodružný/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, USA/Čína 2013, 129 min. Kino Retro, 20:00, dospělí 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč Sobota 1. června ŠUMPERK ŠTĚDRÁKOVA LHOTA SV. TROJICE PODLESÍ Vedoucí p. Baráková. Odjezd ČD, 7:11 Letní zahrádka v Zatáčce Rekreační středisko Bozeňov Biograf Láska DEN DĚTÍ NA PLAVECKÉM AREÁLU Soutěže pro děti. Aquazorbing, závody na podvodních skútrech a další aktivity. Za příznivého počasí bude otevřen venkovní bazén s tobogánem. Plavecký areál Zábřeh, 9:00 12:00 DĚTSKÝ DEN Hry, soutěže o ceny, skákací trampolína, večer je připraven táboráček (pro děti špekáčky zdarma). Letní zahrádka v Zatáčce, :00 BIKEMARATON BOZEŇOV Trasy: muži 53 km, ženy a hobby 29 km, dorost 11 km, děti 1 km. Více informací na Bohatý doprovodný program Dětský den s Lenochodem. Rekreační středisko Bozeňov, start: 10:00 dětské kategorie, 11:00 hlavní závod, 15:00 vyhlášení vítězů OTEVŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO SKANZENU Cyklostezka Lupěné Hněvkov, 10:30 POHÁDKOVÝ LES S sebou špekáček na opékání. Start u bývalých kasáren od 15:00 do 16:00 hodin. Více informací na www. hnizdozabreh.cz. U bývalých kasáren, 15:00 PAŘBA NA TŘETÍ Komedie, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 100 min. MIKULÁŠOVY PATÁLIE Letní kino mezi paneláky. Kino Retro, 17:30, 90 Kč Křížkovského ulice, cca 21:00, dospělí 50 Kč, děti 30 Kč Neděle 2. června ŠMEJDI Dokumentární, přístupný, české znění, Česko 2013, 74 min. V PRŮBĚHU MĚSÍCE ČERVNA JE MOŽNÉ V KINĚ A V KAVÁRNĚ KINA PODEPSAT PETICI PROTI ŠMEJDŮM. Kino Retro, 17:30, 70 Kč/nad 65 let zdarma IRON MAN 3 3D Akční/dobrodružný/sci-fi, přístupno do 12 let, dabing, USA/Čína 2013, 129 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč Úterý 4. června Klub důchodců města Zábřeh MOMENTKY Z CEST Beseda s Jitkou Václavíkovou o cestách po Egyptu. Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců města Zábřeh, 14:00 Středa 5. června FARMÁŘSKÉ TRHY Prodej regionálních produktů. Masarykovo náměstí, 9:00 16:00 Čtvrtek 6. června ZŠ B. Němcové Pátek 7. června KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ Animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, přístupný, dabing, USA 2013, 102 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč ANNA KARENINA Drama, přístupno od 12 let, titulky, Velká Británie/Francie 2012, 130 min. Kino Retro, 20:00, 60 Kč ZÁBŘEŽSKÉ HRY Otevřený sportovní víceboj šestičlenných družstev. Více na Sportovní areály oddílů KLAPKAŘI VÝSTAVA TVŮRCŮ KLAPEK ZLÍNSKÉHO FILMOVÉHO FESTIVALU Vernisáž výstavy. Vystavující: Alena Ciková, Libuše Matulová, Ivana Pavlišová, Vladimír Halla, Jaroslav Minář, Břetislav Slouka Bellini. Výstava potrvá do Galerie Tunklův dvorec, 17:00 BOSNA A HERCEGOVINA Přednáška Milady Duškové a Jana Odehnala o českých rozvojových projektech v Bosně a Hercegovině doplněná o projekci nového dokumentárního filmu. Kino Retro, 18:00, vstupné dobrovolné O MYŠCE A MEDVĚDOVI Animovaný, přístupný, dabing, Francie 2012, 80 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč VEDLEJŠÍ ÚČINKY Krimi/drama/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 106 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč Sobota 8. června CELOROČNÍ MYSTICKÁ ŠKOLA OSHO MYSTIC HEALING Spirála Mystická škola prožitku, meditace a přírodní léčby pokračování kurzu. Spirála Zábřeh, 28. října, 9:00 Hospoda Na Kovárně TVARŮŽKOVÉ HODY Hrají Vašek a Pepa, pro děti je připraven skákací hrad zdarma. Ráječek, Na Kovárně, 17:00 NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, Španělsko 2012, 90 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč STAR TREK 3D Sci-fi/dobrodružný/akční, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 132 min. Kino Retro, 20:00, 150 Kč Neděle 9. června SK SULKO ZÁBŘEH SK UNIČOV SK SULKO Zábřeh Městský stadion Zábřeh, 16:30 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, přístupný, dabing, USA 2013, 102 min. Kino Retro, 17:30, 140 Kč NAZARETH NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAN Dokumentární/hudební, přístupný, titulky, Česko 2013, 90 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč Středa 12. června KOVÁŘ Z PODLESÍ Rodinný/dobrodružný/animovaný, přístupný, české znění, Česko/Slovensko 2013, 100 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč NEVĚDOMÍ Sci-fi/akční/dobrodružný/fantasy, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 124 min. Kino Retro, 20:00, 90 Kč Čtvrtek 13. června Klub důchodců města Zábřeh VELKÉ LOSINY MARŠÍKOV SOBOTÍN Jednodenní zájezd. Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Odjezd od supermarketu Albert, 8:00 VÁCLAV HUDEČEK HOUSLE, MARTIN HROCH CEMBALO Koncertní recitál světoznámého houslového virtuóza, stálice českého koncertního umění. Pořádáno ve spolupráci s o. s. Svatá Barbora. Kostel sv. Barbory, 18:00, 200 a 230 Kč (na slevovou kartu Bravo Zábřeh 160 a 190 Kč) Pátek 14. června NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, Španělsko 2012, 90 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč TRANS Krimi/drama/thriller, přístupno od 15 let, titulky, Velká Británie 2013, 101 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč Sobota 15. června PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM KŘIVOKLÁT Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 5:30 MS ČČK Hněvkov Galerie Kafé Rovensko MOŽNÁ PŘIJDE I KOUZELNÍK! Dětský den. Soutěže pro děti, jízda na koních, malování na obličej, tetování, taneční a kouzelnické vystoupení, tombola a další aktivity. Hřiště v Hněvkově, 14:00 MORAVSKÝ MUMRAJ Festival irské, skotské a dobové hudby. Od 14:00 do 15:45 vstup volný (atrakce pro děti, šermířské vystoupení, občerstvení). Předprodej vstupenek a ostatní informace na Plavecký areál Zábřeh, zahájení festivalu 16:00 MAJDA S FRANTIŠKEM NA CESTÁCH Dětské představení v podání Majdy a neposedného skřítka Františka, kteří navštíví všechny kontinenty. Velký sál KLUBu, 16:00, 140 Kč IRON MAN 3 Akční/dobrodružný/sci-fi, přístupno od 12 let, dabing, USA/Čína 2013, 129 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč VELKÁ SVATBA Komedie, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 90 min. Kino Retro, 20:00, 90 Kč KONCERT IRENY BUDWEISEROVÉ S KAPELOU V případě špatného počasí proběhne koncert v Galerii Kafe. Venkovní prostory Galerie Kafe, 20:00, 150 Kč Neděle 16. června ŠMEJDI Dokumentární, přístupný, české znění, Česko 2013, 74 min. V PRŮBĚHU MĚSÍCE ČERVNA JE MOŽNÉ V KINĚ A V KAVÁRNĚ KINA PODEPSAT PETICI PROTI ŠMEJDŮM. Kino Retro, 17:30, 70 Kč/nad 65 let zdarma SPIRITUÁL KVINTET Výjimečný koncert legendy české folkové scény. Neopakovatelný zážitek v jedinečném prostoru s vynikající akustikou. Pořádáno ve spolupráci s o. s. Svatá Barbora. Kostel sv. Barbory, 19:00, 240 a 270 Kč (na slevovou kartu Bravo Zábřeh 200 a 230 Kč) STAR TREK 3D Sci-fi/dobrodružný/akční, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 132 min. Kino Retro, 20:00, 150 Kč Dne oslavila paní Růženka Kylarová 70. narozeniny. Za Tvoji lásku posíláme pěkné poděkování, abys tu byla ještě dlouho s námi. Hodně zdraví, lásky měj a nám všem ráda pomáhej. Vždyť je to Tvoje potěšení a nad Tvou lásku a péči není. My Ti chceme lásku splácet a domů se rádi vracet. Přejeme vše NEJ Dcera Pavla a syn Mirek s rodinami. Dne 1. června 2013 oslaví Jaroslav Sigmund, ředitel ZŠ v Rájci ve výslužbě životní jubileum 80. narozeniny. Hodně zdraví a duševní svěžesti přeje dcera Věra s rodinou. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 5. června 2013.

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Číslo 10/2013 vydáno dne 15. 5. 2013 Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Počátkem května obdržely domácnosti ve městě složenky k platbě poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání

Více

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů Číslo 10/2014 vydáno dne 21. 5. 2014 Zábřežští hasiči mají novou zbrojnici Středa 7. května se stala významným milníkem zábřežské jednotky sboru dobrovolných hasičů. Po měsících oprav byla slavnostně otevřena

Více

S nástupem září znovu ožily školy i školky

S nástupem září znovu ožily školy i školky Číslo 16/2013 vydáno dne 11. 9. 2013 Město vyčlenilo parkování pro klienty RegioJetu Od pondělí 2. září je před budovou vlakového nádraží vyčleněno pětadvacet parkovacích míst pro zákazníky společnosti

Více

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám Číslo 14/2012 vydáno dne 25. 7. 2012 Zastupitelé schválili dohodu s družstvem Po letech sporů a vyjednávání si mohou obyvatelé bývalých kasáren i zastupitelé oddechnout. Ve středu 27. června totiž zastupitelé

Více

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty Číslo 12/2011 vydáno dne 15. 6. 2011 Hádky kolem právní kanceláře uťali až radní Ani napodruhé nevybrali zastupitelé advokátní kancelář, která má městu zpracovat posouzení jeho situace v kauze investičního

Více

Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy

Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy Číslo 15/2013 vydáno dne 21. 8. 2013 Přestavba křižovatky Bezručovy a Dvorské se rozbíhá Do konce září by měly trvat práce na křižovatce Bezručovy a Dvorské ulice. Ty se rozbíhají tento týden poté, co

Více

Na hody se žehnalo znaku a praporu

Na hody se žehnalo znaku a praporu Číslo 16/2014 vydáno dne 10. 9. 2014 Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh,

Více

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015.

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015 Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze Prázdninové výkyvy počasí dělaly problémy nejen hasičům vyjíždějícím častěji než kdy jindy v suchých dnech k řadě požárů. Dlouhotrvající

Více

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013 Přechod na nadjezdu v Ráječku je bezpečnější V těchto dnech probíhají dokončovací práce rekonstrukce přechodu pro chodce na železničním nadjezdu na Olomoucké ulici.

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013 Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky

Více

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara Číslo 21/2013 vydáno dne 20. 11. 2013 Město si podruhé vzalo úvěry na sto milionů Už druhý stomilionový úvěr na spolufinancování kanalizace odsouhlasili zastupitelé na svém zasedání ve středu 6. listopadu.

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci Číslo 2/2013 vydáno dne 23. 1. 2013 Lidé v referendu odmítli prodej pozemků WANEMI CZ Dát hlas svému prezidentskému kandidátovi i vyjádřit postoj k prodeji městských pozemků společnosti WANEMI CZ měli

Více

Den Země tentokrát patřil Slunci

Den Země tentokrát patřil Slunci Číslo 9/2014 vydáno dne 7. 5. 2014 Město podpoří budování nových kanalizačních přípojek Podporu realizace kanalizačních přípojek v návaznosti na rekonstrukci kanalizace odsouhlasili ve středu 30. dubna

Více

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Číslo 13/2015 vydáno dne 1. 7. 2015 Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Díky legislativním změnám měl být od května letošního roku nutnou podmínkou pro vyplácení příspěvku

Více

dostavba obchvatu Rájce

dostavba obchvatu Rájce Číslo 20/2007 vydáno dne 24.10. 2007 Cestu na Mohelnici komplikuje dostavba obchvatu Rájce Až do konce května příštího roku se musí připravit na dopravní komplikace řidiči v úseku Zábřeh Rájec. Důvodem

Více

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu Číslo 05/2006 vydáno dne 8. 3. 2006 Strážníci se zaměří na kouř z komínů V Zábřeze studují první vysokoškoláci Zlepšení kvality ovzduší v okrajových částech města si slibuje radnice od příspěvků poskytovaných

Více

Zahrádkářské osady zatím nekončí

Zahrádkářské osady zatím nekončí Číslo 8/2011 vydáno dne 20. 4. 2011 Zahrádkářské osady zatím nekončí Téměř na hodinu se na 7. zasedání zastupitelstva protáhl prodej pozemků v zahrádkářské osadě Vápeníky I. Důvod? Řešení přístupové cesty

Více

Slavnostní otevření stadionu proběhne v sobotu. Nádraží dostává podobu z roku 1845. V Zábřehu zvítězila levice, v Pivoníně lidovci

Slavnostní otevření stadionu proběhne v sobotu. Nádraží dostává podobu z roku 1845. V Zábřehu zvítězila levice, v Pivoníně lidovci Číslo 12/2006 vydáno dne 14. 6. 2006 Slavnostní otevření stadionu proběhne v sobotu Pokud by se volby do poslanecké sněmovny konaly pouze v Zábřehu, obsadili by levicoví poslanci v parlamentu většinu křesel

Více

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny Číslo 8/2012 vydáno dne 18. 4. 2012 Kino Retro čeká digitalizace a 3D Na svém březnovém zasedání zastupitelé uvolněním 1,8 milionu korun podpořili digitalizaci kina Retro. Celkové náklady na projekt se

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků Číslo 7/2015 vydáno dne 8. 4. 2015 Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období Radnice zpracovává novou Strategii rozvoje města Zábřeh na období 2015 2020. V současné době je

Více

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA Číslo 01/2008 vydáno dne 9. 1. 2008 Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání

Více

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům Číslo 11/2006 vydáno dne 31. 5. 2006 Zákon přináší bodový systém a větší pravomoci strážníkům Od 1. července letošního roku nabývá účinnosti nový silniční zákon. Kromě celoročního svícení zavádí například

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Město má letos přebytkový rozpočet

Město má letos přebytkový rozpočet Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. března 2013 číslo 3 - ročník 23 zdarma - neprodejné Město má letos přebytkový rozpočet Celkové příjmy Kapitálové příjmy 6 % Nedaňové příjmy 9 % Celkové výdaje Požární

Více

22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3. " / ; 1 3 " 7 0 % " +. 4 5 " XXX [BCSFI D[

22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3.  / ; 1 3  7 0 %  +. 4 5  XXX [BCSFI D[ Číslo 22/2006 vydáno dne 22. 11. 2006 Oprava přednádraží se protáhne do jara Přestože už koncem listopadu mělo zrekonstruované přednádraží sloužit veřejnosti, je jasné, že ani při nejlepší vůli se původně

Více

Policejní okrsky 5/2010 ČÍSLO 5. Okrskový systém strážníků i policistů. Opavské parky zvou na desítky atrakcí a her

Policejní okrsky 5/2010 ČÍSLO 5. Okrskový systém strážníků i policistů. Opavské parky zvou na desítky atrakcí a her Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 5/2010 ČÍSLO 5 Policejní okrsky Okrskový systém strážníků i policistů Dětský den Opavské parky zvou na desítky atrakcí a her Dále v listě... Příští rok bude nižší

Více