O umístění domu dětí stále není rozhodnuto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O umístění domu dětí stále není rozhodnuto"

Transkript

1 Číslo 11/2013 vydáno dne O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Přestože se blíží konec školního roku, zábřežský dům dětí a mládeže Krasohled stále ještě neví, v jakých prostorách bude od září fungovat. Někdejší Masarykova škola, kam byl na přechodnou dobu přemístěn, totiž má být zrekonstruována pro potřeby základní umělecké školy. Projekt na přestavbu, která by vyřešila nevhodné podmínky žáků ZUŠ tísnících se ve dvou vzdálených a nevyhovujících objektech, se připravuje už deset let. Problémem, kam DDM přestěhovat, se opakovaně zabývala rada města. Objevily se tři možnosti přesunout dům dětí do jednoho z pavilonů ZŠ B. Němcové, na ZŠ Severovýchod či ho nechat pracovat v nájmu v Katolickém domě. Ani jedna z variant ale na dubnovém zasedání zastupitelstva neprošla. Argumenty zastánců variant stěhování na některou ze škol i samotných ředitelů obou institucí se příliš nelišily. Poukazováno bylo především na omezení zázemí pro žáky. Na ZŠ B. Němcové by se jednalo o zrušení specializovaných učeben i některých kmenových tříd, na Severovýchodě by se žáci museli obejít bez družiny. Argumentovalo se i náklady na přizpůsobení prostor potřebám DDM. Podle předložených materiálů by zbudování příjezdové cesty k ZŠ B. Němcové a další práce přišly na více než půl milionu korun, náklady na ZŠ Severovýchod by byly nižší. Složitou situaci se pokusil starosta František John vyřešit svoláním zasedání zastupitelstva ve středu 22. května. Argumenty obou stran se opakovaly, stejný byl i dubnový výsledek. Varianty přesunu na ZŠ B.Němcové i ZŠ Severovýchod získaly shodně po devíti hlasech, neuspěla tedy ani jedna z nich, stejně jako možnost přesunout dům dětí do Katolického domu. Jednou z nemnoha šancí, jak vyřešit v přijatelném čase alarmující situaci, je červnové zasedání zastupitelstva. To by se podle některých návrhů zastupitelů nemělo rozejít, dokud jednoznačně nerozhodne o dalším osudu domu dětí. (mk) Vlaky RegioJetu se vrací do Zábřeha Společné jednání vedení města a společnosti RegioJet vedla ke zdárnému konci a posílení železniční dopravy v regionu. Od neděle 9. června, kdy vstupuje v platnost změna vlakového jízdního řádu, posílí RegioJet výrazně svou nabídku spojení pro region Zábřežska a Šumperska. V Zábřehu tak bude stavět většina dálkových spojů IC RegioJet na trase mezi Ostravskem a Prahou, konkrétně jde o všech devět spojů IC RegioJet jedoucích na Prahu, v opačném směru to budou každý den tři odpolední spoje odjíždějící z Prahy ve špičkových časech ideálních pro návrat z jednání, školy apod. RegioJet omezil zastavování svých spojů vzhledem k provozním podmínkám na trase Praha Ostravsko loni v prosinci, a to tak, že v Zábřehu zastavovaly pouze dva spoje: ranní do Prahy a večerní v opačném směru. Již v prosinci jsme deklarovali naši připravenost se do Zábřehu vrátit ihned, jakmile to bude možné, uvedl ředitel společnosti RegioJet Jiří Schmidt. Jsem rád, že se po vzájemných jednáních našlo řešení, které posílí dopravní obslužnost v regionu. Musím ocenit flexibilitu společnosti a její přístup k zákazníkům, vyhodnotil úspěšná jednání starosta města František John Profitovat z toho budou především obyvatelé regionu, kterým se do Zábřehu vrací širší výběr nabízených služeb. RegioJet dokázal zájem o zachování vazeb na zákazníky na trzích. Výsledek jednání také ukázal, že konkurence na železnici přinesla větší flexibilitu. Zavedení nových zastávek již není otázkou dalšího roku a nového jízdního řádu, dopravci jsou schopni pružněji reagovat na poptávku a přání zákazníků. Provoz radnice zčásti omezí opravy Z důvodu rekonstrukce topení a změny tepelného média v budově městského úřadu na Masarykově náměstí (zámek) bude v období června až července následujícím způsobem omezen provoz jednotlivých oddělení a odborů: června: stavební a vyvlastňovací úřad, odbor rozvoje, odbor informatiky, června: oddělení životního prostředí, června: finanční odbor, odbor technické správy, oddělení majetkoprávní, útvar interního auditu, července: odbor vnitřních věcí sekretariát, starosta a místostarosta, července: pokladna, podatelna, odbor občanskosprávní (cestovní pasy, občanské průkazy a ohlašovna trvalého pobytu), 22. července 2. srpna: matrika, 1. července 10. srpna: obřadní síň. V závislosti na probíhajících stavebních úpravách není vyloučena případná změna uvedených termínů. Městský úřad proto žádá občany, aby přizpůsobili vyřizování svých záležitostí omezenému provozu MěÚ, a to zejména občanských průkazů a cestovních dokladů v návaznosti na letní dovolené. Pokladna a podatelna bude k dispozici na II. správní budově na náměstí Osvobození 15. Déšť nedéšť, veterány vyrazily na trať Nepřízeň počasí letos pronásledovala Velkou cenu Eskymo Welzla, která v sobotu 11. května odstartovala z Masarykova náměstí. Zájemci, kteří se i v dešti vydali prohlédnout si autoveterány, ale rozhodně nebyli o nic ošizeni. Mohelnický 1. dámský klub historických vozidel ve spolupráci se Zábřežskou kulturní opět představil náměstí zaplněné historickými automobily i motocykly všech značek i věku. Návštěvníci tak mohli obdivovat skutečný koráb silnic, americký cadillac z 50. let minulého století, vozy sportovní i skutečné dědečky automobily, z nichž nejstarší byl francouzský Chenard-Walcker starý více než sto let. K vidění byly i vozy vojenské terénní i nákladní, největší pozornost lákal samohybný protiletadlový dvojkanón Praga PLDvK. Na startu se objevila i široká paleta různých škodovek, velorexy či německý Trabant. Nechyběl ani jeho souputník Wartburg v provedení dodávaném pro potřeby policie někdejší NDR. Dalším policejním unikátem byla tatrovka ze čtyřicátých let, jejíž osádka se dostavila i v dobových četnických uniformách. Snad jen motocyklů bylo méně, představa desítek kilometrů deštivé trasy za řídítky neodradila jen ty nejodvážnější. Na trať vedoucí krajinou Zábřežska se po odstartování starostou města Františkem Johnem vydal také jeden z nejobdivovanějších vozů, dakarský speciál Tatra s posádkou Tomeček Martinec Vodák. Ta se odpoledne s účastníky závodu i návštěvníky podělila o svoje zážitky z Rallye Dakar i dalších podujetí. Pro diváky, kteří počkali na příjezd autoveteránů a vyhlášení vítězů, byl připraven i kulturní program v podání country kapely Slza, k dispozici byla i bohatá nabídka občerstvení. (mk) Město otevře na cyklostezce skanzen Novým lákadlem nejen pro turisty se bude brzy pyšnit cyklostezka mezi Lupěným a Hněvkovem nedávno zbudovaná na někdejším drážním tělese. Město zde v den svátku dětí slavnostně otevře zbrusu nový železniční skanzen. Nejvýraznějším prvkem skanzenu je určitě padesátitunová parní lokomotiva CS 500 vyrobená v roce 1950 ve Škodových závodech. Ta je nyní doplněna semafory, návěstidly a předzvaněčem, skanzen však do budoucna nabídne i další exponáty. Rádi bychom sem každý rok přidali něco nového, kromě železničních exponátů by to měly být například i atrakce pro děti, sdělil místostarosta Karel Crhonek. Slavnostní uvedení železničního skanzenu do provozu bude mít dvě části. Poslední květnový den bude skanzen patřit žákům a studentům zábřežských škol, které kromě informací o historii dopravy na dráze mezi Olomoucí a Prahou čekají také ukázky činnosti hasičů a stanoviště připravená domem dětí a mládeže Krasohled. Oficiální otevření se uskuteční v sobotu 1. června o půl jedenácté za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a dalších význačných hostů. K prohlídce nových exponátů je srdečně zvána i veřejnost.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 11/2013 KRÁTCE Z RADY Rada města se v úterý 21. května usnesla mimo jiné na následujících materiálech: Schválila příspěvek ve výši Kč na akci Možná přijde i kouzelník MS ČČK Hněvkov a Kč Náboženské obci Církve československé husitské Zábřeh. Schválila nový provozní řád Azylového domu pro muže a ženy, Tunklova 5 a Tunklova 1 s účinností od 21. května Potvrdila ve funkci ředitele/ku školy, a to od 1. srpna 2013 na dobu určitou 6 let, Pavla Nimrichtra (ZŠ Boženy Němcové) a Bronislavu Karafiátovou (MŠ Strejcova). Uložila odvod částky Kč z investičního fondu DDM Krasohled do rozpočtu zřizovatele a zároveň schválila navýšení příspěvku na provoz v té samé výši s tím, že příspěvek bude použit na vyrovnání ztráty hospodaření za rok Schválila účelový neinvestiční transfer Kč na opravu střechy na zahradních buňkách a investiční transfer ve výši Kč na doplnění hygienických zařízení mateřské škole Pohádka a dále účelový neinvestiční transfer Kč na výmalbu interiéru MŠ Strejcova. Odsouhlasila zveřejnění záměru změny tréninkových hodin v areálu na Račici v rozšířeném rozsahu: sobota od 13 do 17 hodin. Vzala na vědomí informaci odboru technické správy, kde se ve městě nacházejí nezpevněné komunikace s tím, že náklady na jejich dobudování činí odhadem 140 milionů Kč. Náklady na dobudování nezpevněných komunikací k rodinným a bytovým domům jsou z toho odhadem přibližně za 40 milionů Kč. Schválila předloženou zadávací dokumentaci pro zakázku bezbariérové úpravy přechodu pro chodce č. 2 na Olomoucké ulici v Ráječku a schválila text smlouvy o dílo na realizaci projektu. Odsouhlasila výjimky z obecně závazné vyhlášky o podmínkách pro pořádání veřejných kulturních akcí, a to pro akci Kino mezi paneláky, dále na sobotní večery v rekreačním areálu Bozeňov, tři sobotní akce v restauraci Broadway Bowling, pátky a soboty v restauraci Zatáčka a ve Dvorečku na letní měsíce Čas maturitní nastal Mohutné zvonění, které se rozléhalo v pátek 10. května ulicemi Zábřeha, dávalo tušit, že studentům posledních ročníků středních škol se blíží zkouška dospělosti. Skupinky vymaškařených studentů obléhaly gymnázium, aby poté vyrazily do ulic získat drobný peníz. Potápěči, hasiči, zombie, indiáni i všechny další postavy ohlašovaly Posledním zvoněním, že začíná tradiční svaťák. Ten ale kvůli organizaci státních maturit už třetím rokem není tak úplně tím, čím dřív, tedy hektickou přípravou na blížící se maturitu. Její písemnou část, tj. didaktický test a slohovou práci z češtiny a testy z cizího jazyka nebo matematiky, už totiž tou dobou měli studenti za sebou, až poté je čekala ústní zkouška. (mk) Den mikroregionu se spojil s dubickými oslavami V sobotu 18. května se uskutečnil jubilejní 10. ročník Dne mikroregionu Zábřežsko. V Dubicku, kde se akce konala, si tak zároveň připomněli výročí 760 let od první písemné zmínky o obci. Ta přichystala program, který trval do pozdních odpoledních hodin. Koho neodradil počáteční ranní déšť, mohl se po zahájení starosty Dubicka, Zábřeha (na snímku) a dalšími hosty těšit ze slunce i pestrých kulturních představení dětí ze širokého okolí, ve stáncích blíže poznat jednotlivé obce Zábřežska a ochutnat jejich místní speciality. Výjimečná byla také výstava historických Tvořte cyklomapu Zábřežska Zábřežské turistické informační centrum zahájilo letošní turistickou sezonu spuštěním interaktivních webových stránek cyklotras na Zábřežsku. Jejich spoluautory můžete být právě vy sami. Hledáte tip na cyklovýlet? Chcete se podělit o své zážitky z cyklotoulání? Nebo prostě jen jezdíte rádi na kole? Nechte se inspirovat a nabídněte také ostatním možnost poznat cyklotrasy PŘEDSTAVUJEME ZÁBŘEŽSKÉ FIRMY: VISCUMA S. R. O. Firma VISCUMA s. r. o. byla založena 23. února Management firmy má dlouholetou zkušenost v oboru vstřikování přesných technických výlisků pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Začátkem roku 2008 byl zakoupen objekt ve Václavově a začaly stavební úpravy, které byly dokončeny na konci června téhož roku. Sesterskou společností je VISCU- MA PLASTIC, a. s. sídlící v obci Strážná. Nejen o budování firmy byl veden rozhovor s majitelem Janem Kylarem. Na co se vaše firma zaměřuje? Viscuma s. r. o. je zaměřena na přesné vstřikování plastů výrobu přesných technických výlisků z termoplastů. Specializujeme se na lisování výrobků z čirých materiálů, montáž a kompletace vyrobených dílů do sestav i oživování a zkoušení vstřikovacích forem. Mezi naše nejvýznamnější odběratele patří koncern Hella s téměř všemi svými celosvětovými závody, OEZ s. r. o., AVX Czech republic s. r. o. a jiné. Kolik dílů za rok vyrobíte? Přibližně 16 milionů dílů ročně v součtu za obě sesterské společnosti. Co je příčinou vašeho úspěchu v oboru? Úspěch nikdy nestojí za jedincem, za prosperitou firmy stojí zkušený tým zaměstnanců, a pokud tito lidé mají o práci zájem, vychází z toho i adekvátní výsledek. Co je podle vás klíčové pro to, aby se z člověka stal podnikatel? Aspektů musí být více. Za naprosto prioritní považuji zdraví, ať už podnikáte, či nikoliv. Co se týče podnikatelského úspě- velocipedů ze sbírky Josefa Drábka. Pro milovníky historie byl připravený i komentovaný exkurz do doby bronzové doplněný expozicí předmětů nalezených na území Dubicka. Mlsné jazýčky jistě potěšila zvěřina připravená na několik způsobů místním mysliveckým sdružením či ochutnávka medu a medoviny ve včelařském muzeu. Sportovci soutěžili o titul na turnaji ve volejbale a v hasičské soutěži. Nechyběl koutek her a zábavy pro dětské návštěvníky. Malí i velcí si přišli na své také díky místní škole, která veřejnosti otevřela nejen všechny své dveře, ale předvedla také výtvarné práce žáků a pro nejmenší připravila divadelní představení i opravdový pohádkový les. Sobotní slavnosti ocenili i žáci a učitelé partnerských škol ze Španělska, Portugalska, Řecka, Polska a Turecka, kteří si zde vyměňovali zkušenosti v rámci mezinárodního projektu Comenius. Příjemnou atmosféru v průběhu celého dne doplňovala dechová hudba. pro rodinné vyjížďky, ale i pro zdatné cyklisty. Své oblíbené trasy můžete zaznamenávat přímo do mapy. Přidávejte fotografie z navštívených míst, komentáře k jednotlivým trasám, doporučte, kam se podívat a kde se zastavit. Ptáte se jak na to? Stačí zavítat na kde najdete podrobný návod, jak stránky používat. chu, platí dle mého názoru známé pořekadlo, že člověk musí být ve správný čas na správném místě. V neposlední řadě musíte disponovat určitou mírou sebevědomí a chutí tvrdě pracovat. Jak časově zvládnout podnikání a jeho skloubení s osobním životem? K této otázce by se určitě nejlépe vyjádřila manželka (smích), nicméně pokud máte kolem sebe zaměstnance, kterým důvěřujete, a na které se můžete spolehnout, zbývá čas i pro vlastní zájmy. Čekají vás nějaké významné změny či investice? V letošním roce plánujeme dostavbu nového zázemí pro montážní pracoviště, jednací místnost, kancelářské prostory a údržbu nástrojů, což v konečném důsledku povede ke zvýšení výrobních kapacit na vstřikolisovací dílně. Mezi další zvažované investice patří případná koupě nového vstřikolisu k dovytížení volných prostorových kapacit a zároveň k rozšíření strojového parku o další výrobní zařízení. Vzhledem k charakteru naší výroby přemýšlíme rovněž o eventuálním nákupu kontrolního zařízení pro měření odrazivosti reflexních dílů pro automobilový průmysl. Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Také v dubnu měli strážníci městské policie plné ruce práce. Kromě jiného museli řešit následující případy: V pátek 5. dubna v noci zamířili strážníci na Nerudovu ulici, kam je přivolal kolemjdoucí, který slyšel řinkot skla. Nedaleko odtud u marketu Albert spatřili muže, který kopal do zátarasů a hodil přenosnou značku do středu vozovky. Násilník skončil v poutech a putoval na záchytku. Na Nerudově ulici hlídka zjistila poškození asi pěti vozidel, věc převzala Policie ČR. Ani poprvé ani naposledy zasahovali strážníci ve středu 17. dubna ve vestibulu vlakového nádraží, kde silně podnapilý muž a žena přes upozornění ostrahy popíjeli alkohol, žebrali a chovali se agresivně vůči okolí. Hlídkou zjištění místní bezdomovci odmítli nádraží opustit, byli proto vyvedeni ven, kde žena začala slovně i fyzicky svého druha napadat. Protože se ani přes výzvu nezklidnila, použila hlídka pouta a poté žena putovala na záchytku. Tím ale peripetie strážníků s agresivními ženami neskončily. Jen pár desítek minut po prvním zásahu vyrazili na Žižkovu ulici, kde se schylovalo k potyčce asi šesti lidí. Nejagresivnější z nich byla dívka, která se skupinou asi čtyř dalších napadala muže. Jeden ze strážníků ji oddělil mimo skupinku, druhý se snažil uklidnit zbytek. Mladá agresorka ale strážníkovi vyskočila na záda a začala ho škrtit, musela být pacifikována a putovala na Policii ČR, kde jí bylo sděleno obvinění za napadení úřední osoby. Událost zachytil i kamerový systém. Jak se strážníci přesvědčili poslední dubnový den, různí dealeři jsou zřejmě nepoučitelní. Na základě oznámení zamířila hlídka na Severovýchod, kde dvojice mladíků obtěžovala obyvatele domu nabídkou služeb energetických podniků. Zastižení dealeři se dopustili porušení tržního řádu, což bude řešeno ve správním řízení. Stadion patřil nejmenším sportovcům Stovky dětí z osmi mateřských škol ze Zábřeha i okolí se ve středu 15. května sešly na městském stadionu, kde proběhl 11. ročník Mateřinkové olympiády. Malí olympionici soutěžili v příznivém počasí ve třech disciplínách běhu na 30 metrů, skoku do dálky a hodu tenisovým míčkem. Děti ale nežily jen sportovními výkony, pořadatel soutěže Mateřská škola Severáček připravil již tradičně řadu her a soutěží, tentokrát zábavnou formou děti seznamující s ochranou přírody a tříděním odpadů. Ve spolupráci s EKO servisem, zdravotnickou záchrannou službou a za pomoci studentů z gymnázia a SŠSPaS tak děti plnily celou řadu úkolů, s vervou závodily a soutěžily. K dispozici měly také dětské elektrické motocykly či skákací hrad. Nejen hochy, ale i malá děvčata zaujaly disciplíny připravené fotbalisty Sulka, kteří touto formou oslovili budoucí možné talenty. Na závěr si po předání diplomů a medailí školky s sebou odnesly i sportovní náčiní, které věnoval hlavní sponzor akce, Město Zábřeh. (mk)

3 Zábřeh 11/2013 INZERCE strana 3 FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ SE VYPLATÍ DOBŘE ZVÁŽIT Úrokové sazby jsou v současnosti velice příznivé, a tak mnoho lidí uvažuje o pořízení vlastního bydlení. Každý si přitom přeje platit co nejmenší částku. Proto je nejdůležitější dobře zvážit, jaký typ půjčky je pro daného žadatele nejvhodnější, říká Ing. Jiří Malec, ředitel pobočky ČSOB v Zábřehu. KONTAKT: ČSOB pobočka Zábřeh Žižkova 2309/33a tel.: , Otevírací doba: po, st 8:00-12:30, 13:30-17:00 út, čt 8:00-12:30, 13:30-15:00 pá 8:00-12:30, 13:30-16:00 Potřebujete zrekonstruovat kuchyni nebo koupelnu? Přejete si nakoupit nový nábytek či opravit okna? Plně postačí ČSOB Půjčka na lepší bydlení. Její výhodou je, že na půjčku do korun nemusíte mít ručitele a úvěr zajišťovat nemovitostí. Výši splátek si každý může rozložit podle svých možností na dobu až dvanácti let, upozorňuje Jiří Malec. Mezi další přednosti této půjčky patří jednoduché vyřízení a také široká škála účelů využití - od možnosti pořízení menšího bytu, až po koupi např. zahradního domku nebo vybavení bytu. Hypotéka s Bonusem Potřebuje váš dům náročnější rekonstrukci nebo opravu? Kupujete nový dům nebo byt? Pak doporučuji využít všech výhod ČSOB Hypotéky s bonusem. Našim klientům, kteří po celou dobu splácení zůstanou věrni ČSOB, odpustíme 5% z výše úvěru, což může činit u dvoumilionové hypotéky až 100 tis. Kč, říká pan ředitel. A pozor, do si navíc můžete vybrat jedno ze zvýhodnění ze speciální akční nabídky ČSOB. A to buď vyřízení hypotéky či půjčky bez poplatku, nebo dojednání možnosti mimořádné splátky hypotéky nebo půjčky zdarma, upozorňuje pan ředitel. Konsolidace půjček Proč se starat o několik splátek, když můžete vše přehledně vyřešit jedinou a ještě při tom ušetřit? Řešení nabízí ČSOB Konsolidace, která je v současné době velmi žádaná. Pro některé rodiny je snížení měsíčních splátek důležitým momentem, jak předejít velkým problémům, které mohou končit až exekucí. Navštivte pobočku ČSOB v Zábřehu. Naši poradci s vámi proberou možnosti všech typů půjček i všech právě poskytovaných výhod, abyste pro svou rodinu vybrali tu nejlepší variantu financování. Rádi vám poradíme, dodává na závěr ředitel pobočky ČSOB v Zábřehu DEN DĚTÍ ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V PLAVECKÉM AREÁLU ZÁBŘEH ve FIT KLUBu - Soutěže, opičí dráha - Hrátky pro nejmenší - Koutek krásy pro děti i rodiče na bazéně - Aquazorbing - Opičí dráha - Podvodní skútry - NOVINKA - Koutek pro nejmenší Za pěkného počasí TOBOGÁN a venkovní bazén Pro děti vstup na 2 hodiny ZDARMA, platí po celý den tel: ,

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 11/2013

5 Zábřeh 11/2013 INZERCE strana 5

6 strana 6 POZVÁNKA Zábřeh 11/2013

7 Zábřeh 11/2013 KULTURA A SPORT strana 7 Muzeum chystá další salon zábřežských výtvarníků Zábřežské muzeum vyzývá amatérské umělce všech věkových kategorií k účasti na druhém ročníku výtvarného salonu To jsme my, který bude otevřen slavnostní vernisáží ve čtvrtek 11. července. Odborná porota bude vybírat výtvarná díla ze všech možných oborů výtvarného umění, jako je malba, keramika, fotografie, sklo, textil, řezba, sochy, digitální umění a další i netradiční techniky. Umělci mohou svá díla začít nosit přímo do zábřežského muzea od 1. června, úterý neděle (od 8 do 17 hodin), nebo svoji návštěvu dohodnout u správce Karla Jedonka, tel: , Slavnostní koncert na závěr května Základní umělecká škola Zábřeh připravila na závěr školního roku novinku, kterou završí celoroční práci jejích žáků a pedagogů. Ve čtvrtek 30. května se v 18 hodin ve velkém sále kulturního domu představí na Slavnostním koncertě žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru, ve foyer vystaví své práce žáci výtvarného oboru. Koncert slibuje nevšední zážitek. Nabídne to nejlepší, co letošní školní rok na ZUŠ přinesl. Hosté budou moci vyslechnout sólová i komorní vystoupení, které připravil hudební a literárně-dramatický obor, zhlédnout výstavu prací žáků výtvarného oboru a choreografie prezentované žáky oboru tanečního. Příznivce koncertní dechové hudby jistě potěší vystoupení Dechového orchestru školy, který patří dlouhodobě k předním tělesům v rámci ČR interpretujících tento koncertní repertoár. Děti ze ZŠ Školská se představily na zámku V sobotu 18. května mířily davy lidí na skaličský zámek. Důvodem jejich návštěvy byla již třetí vernisáž dětských obrázků, kterou zorganizovaly učitelky a vychovatelky ze ZŠ Školská, tentokrát na téma Z pohádky do pohádky aneb Nejkrásnější chvilky s mojí maminkou. Součástí výstavy byla oslava Dne matek, proto se před samotnou vernisáží zpívalo, recitovalo, hrálo divadlo nebo tančilo. Příjemnou atmosféru umocnilo i krásné počasí, které ještě více zvýraznilo úsměvy na tvářích přítomných maminek a babiček. Hlavní roli ale hrála především výtvarná dílka, na kterých si děti daly opravdu záležet. Ty mohly díky vstřícnosti majitelů zámku zažít svou první vernisáž, jejich práce pochválili i pozvaní hosté, mj. přítomný poslanec Parlamentu ČR Bořivoj Šarapatka. Mladí šachisti míří do republikového finále Ve středu 8. května se v Olomouci uskutečnilo krajské kolo družstev mladších žáků v šachu. Na turnaji specifickém požadavky na věk hráčů a účast dívek reprezentovali Zábřeh T. Ptáček, Š. Nesporý, L. Krejčí, M. Blaha, R. Krátký a T. Nesporá, nejmladší členka družstva. Do turnaje, v němž se hrálo systémem každý s každým, vstoupil Zábřeh soubojem s favoritem a obhájcem loňského prvenství Sokolem Skalička. Zábřeh po velkém boji vyhrál 4:2, dalšího silného soupeře SK Prostějov porazil v poměru 5:1. Poté jasně přehráli Hrabišín 5,5:0,5 i pořádající A64 Grygov 5:1. Zisk 12 bodů a především celkové vítězství zábřežskému týmu jako jedinému z účastníků zajistilo účast na červnovém mistrovství ČR v Táboře. Sourozencům Ulrychovým staronové pojetí svědčí Dvojkoncert plný pohody připravila zábřežským divákům v pátek 17. května skupina Madalen, která si na svůj jarní koncert pozvala známou sourozeneckou dvojici Hanu a Petra Ulrychovy doprovázené kapelou Javory beat. Sálem kulturního domu zaplněném příznivci kvalitního folku zněly v první polovině skladby Madalenu, v té závěrečné se připojili i Ulrychovi, aby natěšeným divákům předvedli ojedinělé společné vystoupení. Poté už patřilo pódium stálicím české hudební scény. Petr Ulrych hned na počátku upozornil diváky na trochu jiné aranžmá známých písní. Javory beat přicházejí s rockovějším pojetím písní a balad sourozenecké dvojice. Nejde ale o náhodný Výjimečnou kulturní událost recitál světoznámého hudebníka, který patří mezi stálice českého koncertního umění, připravila dramaturgie cyklu Bravo Zábřeh na závěr své koncertní sezony. V kostele sv. Barbory vystoupí ve čtvrtek 13. června od 18 hodin Václav Hudeček Tento houslový virtuóz zahájil svoji příkladně strmou cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku patnácti let vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. Od svého londýnského debutu vystupoval po celém světě na nejprestižnějších podiích (mj. Carnegie Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera) a s nejlepšími světovými Zástupci zábřežského Sokola se také letos zúčastnili tradičního setkání zahraničních sokolů v Oetzu, kde si zároveň připomněli čtyřicáté výročí založení této akce. Její uspořádání tentokrát připadlo na Sokol München, který mimo sportovních utkání v různých soutěžích a večerních slavnostních táboráků zajistil i cimbálovou muziku mladých hudebníků z Ostravy. V neděli slavnost vyvrcholila ohňostrojem, další den se uskutečnila tradiční mše doprovázená cimbálem muzikou a doplněná poté vystoupením taneční skupiny experiment, Ulrychovi se jen po více než čtyřiceti letech vrací k muzice, s níž svou hudební dráhu začínali. Fakt, že staronové pojetí bylo dobrou sázkou, nejlépe potvrdil ohlas diváků, kteří se k řadě známých písní připojovali. (mk) Pátý ročník Bikemaratonu Bozeňov startuje 1. června V sobotu 1. června odstartuje z Dolního Bušínova 5. ročník závodu horských kol Bikemaraton Bozeňov. Na středně náročné tratě v délce 29 a 54 kilometrů se závodníci vydají z areálu Rekreačního střediska Bozeňov v 11 hodin, nejmenší závodníci vyrazí na kratší tratě o hodinu dříve. Závod je zařazen do seriálu Šumperského poháru horských kol a Olomoucké série MTB. Součástí závodu je bohatý doprovodný program v podobě Dětského dne s Lenochodem. Pořadatelé se snaží neustále zlepšovat úroveň závodu, proto nechybí čipová časomíra, moderní sociální zázemí včetně sprch nebo zaváděcí vozidlo. I letos jsme připravili řadu novinek. Vypsali jsme lehčí kategorii Chataři pro hobby jezdce a sportovně založené příznivce bozeňovské rekreace a také závod odrážedel pro nejmenší. Také jsme spustili nové internetové a facebookové stránky závodu a nechali si zpracovat logo a celkovou grafiku závodu, uvedl ředitel závodu Michal Kubica. Součástí Bikemaratonu Bozeňov je Dětský den s Lenochodem. Návštěvníci budou moci vyzkoušet lanové centrum, lezeckou věž, běh na bungee laně, výtvarnou dílnu, čichové pexeso nebo jógu smíchu. Naším mottem je slogan Nebuď lenoch a pojď. Děláme všechno proto, abychom odpoutali děti od počítačů a televizí a nabídli jim pohyb a zdravou zábavu, vysvětluje Tomáš Ryzner, předseda sdružení Lenochod, které se zabývá programy podporujícími zdravý životní styl dětí a mládeže. Partnerem Bikemaratonu Bozeňov je Město Zábřeh, záštitu nad závodem převzal hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. V Barboře vystoupí Václav Hudeček a Spirituál kvintet orchestry. Na zábřežském koncertu jej doprovodí nadějný cembalista a učitel zábřežské ZUŠ Martin Hroch. Vstupenky v ceně již od 160 korun lze zakoupit v infocentru kulturního domu. Koncert je pořádán ve spolupráci s občanským sdružením Sv. Barbora. Tři dny po vystoupení Václava Hudečka se uskuteční v jedinečném prostoru kostela sv. Barbory další výjimečný koncert, tentokrát v podání legendy české folkové scény, skupiny Spirituál kvintet. V jejím programu zazní nejhezčí skladby, kterým toto folkové uskupení již více než půlstoletí přináší radost svému početnému publiku. Vstupenky na tento koncert jsou již také v prodeji. Zábřežští Sokoli vyrazili do Švýcarska Odra. Neztratili se ani mladí rokenroloví tanečníci se svým vstupem. TJ Sokol Pankrác věnoval pořadatelům putovní prapor připomínající setkání v Oetzu, kde byl zároveň posvěcen. Poté následoval průvod k památníku Miroslava Tyrše, který v těchto místech zahynul. Do Oetzu dorazilo i čtrnáct účastníků TJ Sokol Zábřeh, kteří se zde setkali se známými z župy mnichovské, švýcarské, rakouské a pařížské. Do sportovních klání postavil Zábřeh dvě volejbalová družstva, která skončila na druhém a třetím místě, když družstvo A ve finále podlehlo Mnichovu v rozhodujícím setu o pouhé dva body. Setkání podpořili jedinečným sportovním výkonem Jiří Nýdecký a Ladislav Janků, kteří urazili celou cestu ze Zábřeha do Oetzu na kole a ušlapali při tom 880 km za sedm dní. Přesto se zúčastnili všech sportovních klání včetně volejbalového turnaje a běhu kolem jezera Piburg. Na ten kromě dvou nejstarších účastníků vyrazila celá zábřežská výprava. KRÁTCE Z KULTURY Hnízdo zve na Den dětí Oslavy Dne dětí připravilo na sobotu 1. června Mateřské a rodinné centrum Hnízdo. Na děti i dospělý doprovod čeká pohádkový les, který začíná u mostu přes řeku Sázavu u Rafandy. Start probíhá od 15 do 16 hodin, na účastníky na závěr čeká opékání, dobroty si nezapomeňte vzít s sebou. Trasa Pohádkového lesa je vhodná i pro kočárky a ostatní nemotorová vozidla. Hnízdo také zve všechny k pohádkové přeměně v pohádkové bytosti. Rozvojové projekty v Bosně a Hercegovině Na čtvrtek 6. června připravilo kino Retro ve spolupráci s místní skupinou České křesťanské akademie přednášku Milady Duškové a Jana Odehnala o českých rozvojových projektech v Bosně a Hercegovině doplněnou o promítání půlhodinového dokumentárního filmu, který vznikl na přírodovědecké fakultě olomoucké univerzity. Ten zasazuje dané téma do politických, historických a kulturních souvislostí balkánského regionu. Pořad začíná v 18 hodin, vstupné je dobrovolné. Kouzelná školka míří do Zábřehu Populární postavy z oblíbeného dětského pořadu České televize Kouzelná škola, Magdalena Reifová a neposedný skřítek František v podání herce Tomáše Juřičky a loutkoherce Jaroslava Vidlaře, dorazí v sobotu 15. června do Zábřehu. Od 16 hodin budou bavit děti v sále kulturního domu pořadem, jehož hlavním tématem je cestování. Majda a její kamarád postupně navštíví všechny kontinenty a děti jim na jejich putování budou malými rádci. Spolu s Františkem se také dozví mnoho zajímavého a zjistí, jak to chodí v Africe, co dělají indiáni nebo jak se žije u protinožců. V pořadu nebudou kromě vtipných dialogů chybět ani známé a veselé písničky autorů Jana Vodňanského a Hany Navarové. Skalička ožila výstavou pozoruhodných soch Výstava soch Karla Bartáčka Tanec v hlavě se otevřela veřejnosti v sobotu 11. května v zámku na Skaličce. Zahájení vernisáže patřilo scénickému vystoupení a představení autora a jeho díla kurátorem výstavy Josefem Vomáčkou. Pětačtyřicetiletý brněnský rodák Karel Bartáček je autorem, z jehož díla čiší originalita, hravost i nemalá dávka ironie. Vystavené plastiky zaujmou zkratkou a především propojením zdánlivě nesourodých prvků či využitím jisté doslovnosti, jako je tomu u jeho kavárenských stolků, kde jsou nohy nábytku ztvárněny jako skutečné lidské končetiny. Obdobně postupuje i v případě nepřehlédnutelných Lesních tanečnic. V rovině náznaku či jisté karikatury je další část výstavy tvořená špagetovými postavami, opět poutající symboly i jistou veselou provokativností. Plastiky Karla Bartáčka jsou zastoupené také v Národní galerii, zábřežskému kulturnímu nadšenci se tak skýtá nepříliš častá možnost seznámit se přímo ve městě s díly tak uznávaného sochaře. Výstava je k vidění v zámku na Skaličce do 30. června, a to každou neděli v době od 14 do18 hodin. (mk)

8 strana 8 INFORMACE Zábřeh 11/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Čtvrtek 30. května VZPOMÍNKA NA GENERÁLMAJORA KARLA LUKASE Přednáší Zdeněk Doubravský. Muzeum Zábřeh, 17:00, 20 Kč SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Velký sál KLUBu, 18:00 Pátek 31. května DĚTSKÉ ODPOLEDNE Oslava Dne dětí soutěže, hry, skákací hrady, trampolíny, paintballová střelnice. Občerstvení zajištěno. Prostranství před kulturním domem, 14:00 18:00, vstup volný KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, přístupný, USA Kino Retro, 17:30, dospělí 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč VE VÍRU TANCE Celovečerní vystoupení taneční skupiny Dance Club Juniors a jejích hostů. Pořádáno ve spolupráci s DDM Krasohled. Velký sál KLUBu, 18:00, děti do 10 let zdarma, ostatní 50 Kč IRON MAN 3 3D Akční/dobrodružný/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, USA/Čína 2013, 129 min. Kino Retro, 20:00, dospělí 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč Sobota 1. června ŠUMPERK ŠTĚDRÁKOVA LHOTA SV. TROJICE PODLESÍ Vedoucí p. Baráková. Odjezd ČD, 7:11 Letní zahrádka v Zatáčce Rekreační středisko Bozeňov Biograf Láska DEN DĚTÍ NA PLAVECKÉM AREÁLU Soutěže pro děti. Aquazorbing, závody na podvodních skútrech a další aktivity. Za příznivého počasí bude otevřen venkovní bazén s tobogánem. Plavecký areál Zábřeh, 9:00 12:00 DĚTSKÝ DEN Hry, soutěže o ceny, skákací trampolína, večer je připraven táboráček (pro děti špekáčky zdarma). Letní zahrádka v Zatáčce, :00 BIKEMARATON BOZEŇOV Trasy: muži 53 km, ženy a hobby 29 km, dorost 11 km, děti 1 km. Více informací na Bohatý doprovodný program Dětský den s Lenochodem. Rekreační středisko Bozeňov, start: 10:00 dětské kategorie, 11:00 hlavní závod, 15:00 vyhlášení vítězů OTEVŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO SKANZENU Cyklostezka Lupěné Hněvkov, 10:30 POHÁDKOVÝ LES S sebou špekáček na opékání. Start u bývalých kasáren od 15:00 do 16:00 hodin. Více informací na www. hnizdozabreh.cz. U bývalých kasáren, 15:00 PAŘBA NA TŘETÍ Komedie, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 100 min. MIKULÁŠOVY PATÁLIE Letní kino mezi paneláky. Kino Retro, 17:30, 90 Kč Křížkovského ulice, cca 21:00, dospělí 50 Kč, děti 30 Kč Neděle 2. června ŠMEJDI Dokumentární, přístupný, české znění, Česko 2013, 74 min. V PRŮBĚHU MĚSÍCE ČERVNA JE MOŽNÉ V KINĚ A V KAVÁRNĚ KINA PODEPSAT PETICI PROTI ŠMEJDŮM. Kino Retro, 17:30, 70 Kč/nad 65 let zdarma IRON MAN 3 3D Akční/dobrodružný/sci-fi, přístupno do 12 let, dabing, USA/Čína 2013, 129 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč Úterý 4. června Klub důchodců města Zábřeh MOMENTKY Z CEST Beseda s Jitkou Václavíkovou o cestách po Egyptu. Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců města Zábřeh, 14:00 Středa 5. června FARMÁŘSKÉ TRHY Prodej regionálních produktů. Masarykovo náměstí, 9:00 16:00 Čtvrtek 6. června ZŠ B. Němcové Pátek 7. června KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ Animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, přístupný, dabing, USA 2013, 102 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč ANNA KARENINA Drama, přístupno od 12 let, titulky, Velká Británie/Francie 2012, 130 min. Kino Retro, 20:00, 60 Kč ZÁBŘEŽSKÉ HRY Otevřený sportovní víceboj šestičlenných družstev. Více na Sportovní areály oddílů KLAPKAŘI VÝSTAVA TVŮRCŮ KLAPEK ZLÍNSKÉHO FILMOVÉHO FESTIVALU Vernisáž výstavy. Vystavující: Alena Ciková, Libuše Matulová, Ivana Pavlišová, Vladimír Halla, Jaroslav Minář, Břetislav Slouka Bellini. Výstava potrvá do Galerie Tunklův dvorec, 17:00 BOSNA A HERCEGOVINA Přednáška Milady Duškové a Jana Odehnala o českých rozvojových projektech v Bosně a Hercegovině doplněná o projekci nového dokumentárního filmu. Kino Retro, 18:00, vstupné dobrovolné O MYŠCE A MEDVĚDOVI Animovaný, přístupný, dabing, Francie 2012, 80 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč VEDLEJŠÍ ÚČINKY Krimi/drama/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 106 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč Sobota 8. června CELOROČNÍ MYSTICKÁ ŠKOLA OSHO MYSTIC HEALING Spirála Mystická škola prožitku, meditace a přírodní léčby pokračování kurzu. Spirála Zábřeh, 28. října, 9:00 Hospoda Na Kovárně TVARŮŽKOVÉ HODY Hrají Vašek a Pepa, pro děti je připraven skákací hrad zdarma. Ráječek, Na Kovárně, 17:00 NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, Španělsko 2012, 90 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč STAR TREK 3D Sci-fi/dobrodružný/akční, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 132 min. Kino Retro, 20:00, 150 Kč Neděle 9. června SK SULKO ZÁBŘEH SK UNIČOV SK SULKO Zábřeh Městský stadion Zábřeh, 16:30 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, přístupný, dabing, USA 2013, 102 min. Kino Retro, 17:30, 140 Kč NAZARETH NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAN Dokumentární/hudební, přístupný, titulky, Česko 2013, 90 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč Středa 12. června KOVÁŘ Z PODLESÍ Rodinný/dobrodružný/animovaný, přístupný, české znění, Česko/Slovensko 2013, 100 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč NEVĚDOMÍ Sci-fi/akční/dobrodružný/fantasy, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 124 min. Kino Retro, 20:00, 90 Kč Čtvrtek 13. června Klub důchodců města Zábřeh VELKÉ LOSINY MARŠÍKOV SOBOTÍN Jednodenní zájezd. Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Odjezd od supermarketu Albert, 8:00 VÁCLAV HUDEČEK HOUSLE, MARTIN HROCH CEMBALO Koncertní recitál světoznámého houslového virtuóza, stálice českého koncertního umění. Pořádáno ve spolupráci s o. s. Svatá Barbora. Kostel sv. Barbory, 18:00, 200 a 230 Kč (na slevovou kartu Bravo Zábřeh 160 a 190 Kč) Pátek 14. června NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, Španělsko 2012, 90 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč TRANS Krimi/drama/thriller, přístupno od 15 let, titulky, Velká Británie 2013, 101 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč Sobota 15. června PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM KŘIVOKLÁT Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 5:30 MS ČČK Hněvkov Galerie Kafé Rovensko MOŽNÁ PŘIJDE I KOUZELNÍK! Dětský den. Soutěže pro děti, jízda na koních, malování na obličej, tetování, taneční a kouzelnické vystoupení, tombola a další aktivity. Hřiště v Hněvkově, 14:00 MORAVSKÝ MUMRAJ Festival irské, skotské a dobové hudby. Od 14:00 do 15:45 vstup volný (atrakce pro děti, šermířské vystoupení, občerstvení). Předprodej vstupenek a ostatní informace na Plavecký areál Zábřeh, zahájení festivalu 16:00 MAJDA S FRANTIŠKEM NA CESTÁCH Dětské představení v podání Majdy a neposedného skřítka Františka, kteří navštíví všechny kontinenty. Velký sál KLUBu, 16:00, 140 Kč IRON MAN 3 Akční/dobrodružný/sci-fi, přístupno od 12 let, dabing, USA/Čína 2013, 129 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč VELKÁ SVATBA Komedie, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 90 min. Kino Retro, 20:00, 90 Kč KONCERT IRENY BUDWEISEROVÉ S KAPELOU V případě špatného počasí proběhne koncert v Galerii Kafe. Venkovní prostory Galerie Kafe, 20:00, 150 Kč Neděle 16. června ŠMEJDI Dokumentární, přístupný, české znění, Česko 2013, 74 min. V PRŮBĚHU MĚSÍCE ČERVNA JE MOŽNÉ V KINĚ A V KAVÁRNĚ KINA PODEPSAT PETICI PROTI ŠMEJDŮM. Kino Retro, 17:30, 70 Kč/nad 65 let zdarma SPIRITUÁL KVINTET Výjimečný koncert legendy české folkové scény. Neopakovatelný zážitek v jedinečném prostoru s vynikající akustikou. Pořádáno ve spolupráci s o. s. Svatá Barbora. Kostel sv. Barbory, 19:00, 240 a 270 Kč (na slevovou kartu Bravo Zábřeh 200 a 230 Kč) STAR TREK 3D Sci-fi/dobrodružný/akční, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 132 min. Kino Retro, 20:00, 150 Kč Dne oslavila paní Růženka Kylarová 70. narozeniny. Za Tvoji lásku posíláme pěkné poděkování, abys tu byla ještě dlouho s námi. Hodně zdraví, lásky měj a nám všem ráda pomáhej. Vždyť je to Tvoje potěšení a nad Tvou lásku a péči není. My Ti chceme lásku splácet a domů se rádi vracet. Přejeme vše NEJ Dcera Pavla a syn Mirek s rodinami. Dne 1. června 2013 oslaví Jaroslav Sigmund, ředitel ZŠ v Rájci ve výslužbě životní jubileum 80. narozeniny. Hodně zdraví a duševní svěžesti přeje dcera Věra s rodinou. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 5. června 2013.

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Oslavy 120. výročí založení firmy Josefem Sodomkou Život města Vysoké Mýto Úterý, 26 Květen :48

Oslavy 120. výročí založení firmy Josefem Sodomkou Život města Vysoké Mýto Úterý, 26 Květen :48 Město Vysoké Mýto, společnost Iveco Czech Republic, a. s., Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Společnost přátel Carrosserie Sodomka, Vysokomýtská kulturní, o. p. s. a Muzeum českého karosářství pořádají

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 19. 21. 8. 2016, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1940 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Název akce: Pod jednou střechou

Název akce: Pod jednou střechou Program rozvoje venkova JMK, DT1-Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Dřívější využití budovy: Název akce: Pod jednou střechou Budova kinorestaurantu, ul.pekařská, Šakvice,

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Výroční zpráva spolku MOPED TEAM TLUMAČOV. Výroční zprávu zpracoval: Petr Vystrčil

Výroční zpráva spolku MOPED TEAM TLUMAČOV. Výroční zprávu zpracoval: Petr Vystrčil Výroční zpráva spolku MOPED TEAM TLUMAČOV 2015 Výroční zprávu zpracoval: Petr Vystrčil 10.2.2015 Účel a poslání spolku: Spolek MOPED TEAM TLUMAČOV vznikl v roce 2015 za účelem pořádání sportovních a kulturních

Více