I. Pro využívání systému E-PODROZNIK BILETY je nutné: 1. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, které jsou současně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Pro využívání systému E-PODROZNIK BILETY je nutné: 1. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, které jsou současně"

Transkript

1 SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ PRODEJ JÍZDENEK V SYSTÉMU E-PODROZNIK BILETY dále jen Smluvní podmínky E-PODROZNIK BILETY nebo Smluvní podmínky Všechny pojmy související se systémem E-PODROZNIK BILETY pro účely těchto Podmínek se týkají prodeje Jízdenek přes Internet. I. Pro využívání systému E-PODROZNIK BILETY je nutné: 1. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, které jsou současně II. prohlášením vůle. Na základě toho vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a společností Teroplan S.A. a dopravcem, a rovněž 2. splňovat následující systémové požadavky: 2.a) 2.b) 2.c) přístup k Internetu, instalovat do systému internetový prohlížeč Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera nebo Safari vydaný producentem nejpozději 2 (slovy: dva) roky před datem nákupu Jízdenky, anebo kompatibilní prohlížeč, zapnout podporu JavaScriptu v internetovém prohlížeči, 2.d) připojit se k tiskárně, která umožňuje tisknout ve formátu A4, v orientaci na výšku, s rozlišením min. 300 dpi. Nebo pokud na danou trasu jsou prodávány Jízdenky formou SMS, uvést mobilní číslo, na které má být SMS doručena. Pokud Uživatel s těmito Smluvními podmínkami plně nesouhlasí a/nebo nesplňuje systémové požadavky, nebude moci tento systém využívat. 1. část Obecná ustanovení 1. Rozsah využívání I. Smluvní podmínky E-PODROZNIK BILETY se vztahují na nákup Jízdenek a rezervaci místenek pro přepravu poskytovanou dopravci, kteří uzavřeli smlouvu se společností Teroplan S.A. ve věci plánování prodeje Jízdenek přes teleinformatické kanály (včetně Internetu). Dodatečně se Smluvní podmínky E-PODROZNIK BILETY vztahují pouze na trasy, které byly dopravci vybrány pro internetový prodej Jízdenek. Smluvní podmínky E-PODROZNIK BILETY definují: 1. podmínky využívání systému E-PODROZNIK BILETY; 2. pravidla: 2.a) rezervace Jízdenky pro přepravu a místenky, 2.b) uzavření přepravní smlouvy, 2.c) změny přepravní smlouvy, 2.d) odstoupení od přepravní smlouvy, 2.e) vrácení dlužné částky za nevyužití internetové Jízdenky, předložení a zvážení žádostí;

2 2.f) vystavení faktury DPH, 2.g) práva a povinnosti Plátce, Cestujícího, společnosti Teroplan S.A. a Dopravce II. Vysvětlení pojmů pro účely těchto Smluvních podmínek E-PODROZNIK BILETY: 1. Teroplan S.A. Teroplan akciová společnost, se sídlem v Osvětimi, Klucznikowska 1, Osvětim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Kraków Śródmieście v Krakově, v oddílu XII., č. KRS , DIČ: , základní kapitál: pln, uhrazen v plné výši, která provozuje internetový prodej Jízdenek pro dopravní společnosti; 2. Dopravce dopravní společnost, pro kterou Teroplan S.A. provozuje prodej Jízdenek přes teleinformatické kanály; 3. Systém E-PODROZNIK BILETY nebo Systém internetového prodeje Jízdenek systém, v rámci kterého přihlášená osoba nebo osoba, která před zakoupením Jízdenky vyplní povinné osobní údaje, dále jen Plátce, může uzavřít přepravní smlouvu přes Internet, ve svém zájmu nebo ve jménu třetí osoby, dále jen Cestujícího; 4. Plátce osoba, která provádí on-line platbu nebo převede peněžní prostředky za účelem budoucích plateb; 5. On line platba možnosti platby jsou následující: 5.a) platební kartou osoby nebo firmy, pro kterou byla uzavřena přepravní smlouva (výjimku stanoví bezejmenné korporační karty) 5.b) on-line bankovním převodem 5.c) jinou formou, kterou systém E-PODROZNIK BILETY podporuje. Více informací o podporovaných platebních kartách a bankovních převodech na webových stránkách e-podroznik.pl; 6. Přepravní smlouva smlouva pro přepravu osob uzavřená mezi Plátcem a Dopravcem; 7. Cestující osoba, pro kterou byla internetová Jízdenka zakoupena a jejíž údaje uvedl Plátce na Jízdence; 8. Internetová Jízdenka nebo Jízdenka jmenný doklad, který prokazuje uzavření přepravní smlouvy. Součásti dokladu je jednorázová jízdenka pro přepravu a rezervace místenky (místa k sezení nejsou číslované). Plátce musí Doklad samostatně vytisknout nebo jej obdrží formou SMS, po provedení platby. Jízdenka opravňuje k obsazení místa, které vybere řidič dopravního vozidla nebo jiná oprávněna osoba např. průvodčí ve vlaku. 9. Verifikační kód řada alfanumerických znaků obsažených v Jízdence, který umožnuje verifikaci pravosti Jízdenky v případě, kdy revizor nemá jmenný seznam cestujících, kteří koupili Jízdenku v systému E-PODROZNIK BILETY. Verifikační kód může být zobrazený i na Jízdence ve formě dvourozměrného kodu, který po skenování vhodným

3 nástrojem při použití vhodného programu, může být automaticky verifikován. 10. Bankovní účet Teroplan bankovní účet společnosti Teroplan S.A., na který Plátce převádí peněžní prostředky pro budoucí nákupy prostřednictvím Účtu Peněženka e-podroznik. 11. Účet Peněženka e-podroznik internetový účet Plátce v systému E-PODROZNIK BILETY, který umožňuje nákup Jízdenek. Obsahuje numerický zápis odpovídající výši Plátcových převedených a nevyužitých peněžních prostředků na bankovním účtu Teroplan. 12. Dostupné peněžní prostředky peněžní prostředky převedené Plátcem na Bankovní účet Teroplan, které nebyly využité pro nákup Jízdenky. 13. Prostředky Peněženka peněžní částka, která nepřevyšuje částku PLN (slovy: dva tisíce polských zlotých) převedena Plátcem v polské měně na Bankovní účet Teroplan pro budoucí nákup Jízdenek prostřednictvím Účtu Peněženka e-podroznik. 14. Tarif cenová sazba za přepravu jedné nebo více osob, kterou stanoví Dopravce a která je připsaná k dané lince (spoje Tam a Zpět) nebo k trase. Počet Jízdenek určených k prodeji v rámci Tarifu je omezen. Dopravce pokaždé stanoví počet Jízdenek dostupných k prodeji v rámci daného Tarifu. III. Tarif pro přepravu osob a ceny Jízdenek stanoví Dopravci. 2. Pravidla využívání systému E-PODROZNIK BILETY I. Plátce, který bude poprvé využívat systém E-PODROZNIK BILETY, je povinen: 1. zaregistrovat se v systému E-PODROZNIK BILETY, kde jsou v registračním formuláři požadované následující údaje: 1.a) přihlašovací jméno a heslo, 1.b) osobní údaje, tj: jméno a příjmení a také přesná adresa s PSČ, ová adresa, v případě nákupu Jízdenky na trasu dopravce, který to požaduje, druh a číslo průkazu totožnosti, v případě požadování faktury DPH na firmu je nutné uvést název, adresu společnosti a DIČ, v případě doručení Jízdenky formou SMS je nutné uvést mobilní číslo, na které má být Jízdenka doručena, mobilní číslo pro kontakt v případě nahodilé události např. poruchy autobusu nebo před každým nákupem Jízdenky vyplnit povinné osobní údaje. 2. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, 3. souhlasit se zpracováním osobních údajů.

4 II. Pro uskutečnění internetového prodeje Jízdenek je Plátce povinen se pokaždé přihlásit do systému E-PODROZNIK BILETY pomocí přihlašovacího jména a hesla anebo uvést povinné osobní údaje a také: 1. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, 2. souhlasit se zpracováním osobních údajů. 2. část Obchodní podmínky 3. Rezervace Jízdenky pro přepravu a místenky 1. Nákup jízdenky pro přepravu v systému E-PODROZNIK BILETY prostřednictvím servisu je možné provést denně 7 (sedm) dní v týdnu, neomezeně přes 24 (dvacet čtyři) hodin s výjimkou přestávky na údržbu systému E-PODROZNIK BILETY. Termín, kdy bude možné Jízdenku na konkrétní trasu rezervovat, stanoví Dopravce. 2. Rezervace Jízdenky a místenky je založena na vymezení mj.: a) trasy (nástupní zastávka, výstupní zastávka), b) data odjezdu, c) času odjezdu, a následně na: d) stanovení počtu osob v každém dostupném Tarifu a/nebo oprávněných ke slevě ( počet osob dle zvláštního tarifu ), e) uvedení jména, příjmení a v případě nákupu Jízdenky na trasu dopravce, který to požaduje, čísla dokladu totožnosti Cestujícího apod. 4. Uzavření přepravní smlouvy 1. Přepravní smlouva vzniká okamžikem, kdy je provedena on-line platba (po obdržení potvrzení o platbě) a Teroplan S.A. prostřednictvím systému E-PODROZNIK BILETY zpřístupní internetovou Jízdenku k samostatnému tisku nebo internetovou Jízdenku formou SMS 2. Provozovatelem on-line platby prostřednictvím platební karty (debetní nebo kreditní) je firma PayPro S.A. se sídlem v Poznani. Provozovatelem on-line platby dokonané jiným způsobem než platební kartou (debetní nebo kreditní) je Teroplan S.A. nebo DialCom24 sp. z o.o. se sídlem v Poznani - majitel systému przelewy24.pl. 3. On-line platby může provést Plátce. 4. Potvrzením uzavření přepravní smlouvy je zpřístupnění Plátci jmenné internetové Jízdenky za účelem samostatného tisku na papír velikosti A4 v orientaci na výšku nebo obdržení Plátcem internetové Jízdenky formou SMS na uvedené číslo. Plátce je zodpovědný za čitelnou kvalitu vytištěné Jízdenky nebo uložení jízdenky SMS v mobilním telefonu. 5. Samostatně vytištěná internetová Jízdenka nebo Jízdenka doručená formou SMS musí obsahovat následující údaje: a) jméno, příjmení a v případě nákupu Jízdenky na trasu dopravce, který to požaduje, číslo

5 dokladu totožnosti Cestujícího, b) Verifikační Kód Jízdenky, c) údaje, které jsou uvedené v 3 b. 2, 6. Údaje, které jsou uvedené v odst. 5 jsou verifikované a musí souhlasit s údaji, které vlastní průvodčí. 4.1 Volba a nákup Jízdenky prostřednictvím účtu Peněženka e-podroznik 1. Jedním z dostupných způsobů online platby, které nabízí Teroplan S.A. je Peněženka e-podroznik. 2. Plátce, po převedení určené peněžní částky na Bankovní účet Teroplan, za účelem budoucího použití těchto prostředků na nákup Jízdenek, získává přístup do Účtu Peněženka e-podroznik. 3. Účet Peněženka e-podroznik umožňuje nákup Jízdenek za peněžní prostředky předem převedené Plátcem na Bankovní účet Teroplan. 4. Účet Peněženka e-podroznik obsahuje numerický zápis odpovídající výši převedených peněžních prostředků Plátcem a také Dostupným peněžním prostředkům. 5. Plátce může provést nákup Jízdenky pouhým potvrzením volby správné pozice v dialogovém oknu Účtu Peněženka e-podroznik pod podmínkou, že má Dostupné peněžní prostředky. 6. Přepravní smlouva je uzavřena ve chvíli volby pozice Potvrzuji nákup v dialogovém oknu Účtu Peněženka e-podroznik. 7. Ustanovení 4 odst. 4-6 těchto Smluvních podmínek se použijí obdobně. 8. Plátce může kdykoliv požádat o vracení Dostupných peněžních prostředků. Dostupné peněžní prostředky budou vraceny na Plátcem uvedený bankovní účet v termínu do 14 (čtrnácti) dní od obdržení požadavku vracení Dostupných peněžních prostředků. 5. Změna přepravní smlouvy 1. Změny údajů, které Plátce uvedl při nákupu on-line Jízdenky můžou provést pouze zaměstnanci společnosti Teroplan S.A., kteří se zabývají zvažováním žádostí o změně v údajích souvisejících s danou přepravní smlouvou. 2. Možnost změny se týká pouze chybně uvedených údajů tzn. chyb ve jménech a příjmeních Cestujících, chyb v číslech dokladů totožnosti Cestujících apd. 3. Pro provedení změn se Plátce musí napřed přihlásit do svého účtu v systému E-PODROZNIK BILETY a vyplnit patřičný formulář. 4. Změna Jízdenky týkající se datumu odjezdu, místa nebo cestovní třídy ( Přebukování ) se provádí v souladu s níže uvedenými ustanoveními. 5. Přebukování Jízdenky je možné do chvíle uzavření seznamu rezervací (na trasu koupené Jízdenky a také na trasu Přebukované Jízdenky). 6. Přebukování je možné do chvíle uzavření seznamu rezervací (na trasu koupené Jízdenky a také na trasu Přebukované Jízdenky), v případě že jsou dostupná místa ve zvoleném termínu ve stejném Tarifu. 7. V případě Přebukování na jiný Tarif, Plátce má právo obdržet návratek v souladu s pravidly

6 6 Smluvních podmínek. Přebukování je také možné pokud jsou dostupná místa v daném Tarifu ve zvoleném termínu. 6. Odstoupení od přepravní smlouvy 1. Pravidla odstoupení od přepravní smlouvy uzavřené využitím systému E-PODROZNIK BILETY stanoví Dopravce, ale Plátce má právo odstoupit od přepravní smlouvy až do chvíle uzavření seznamu rezervací pro danou trasu anebo po uzavření seznamu rezervací pro danou trasu Datum a čas uzavření seznamu rezervací stanoví dopravce, pro každou trasu zvlášt. 2. Odstoupení od přepravní smlouvy do chvíle uzavření seznamu rezervací na danou trasu nabývá účinnosti, pokud jsou dodržené následující pravidla: 1. Vůli k odstoupení od smlouvy musí projevit Plátce. Ten se napřed musí přihlásit do svého účtu v systému E-PODROZNIK BILETY a vyplnit patřičný formulář. Podmínky týkající se odstoupení od smlouvy budou Plátci představeny pokaždé před podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy. 2. Vrácení dlužné částky ve výši stanovené Dopravcem provádí příslušné oddělení Teroplan S.A. 3. Vrácení dlužné částky Plátci bude provedeno v termínu do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od data podání prohlášení o odstoupení od smlouvy (bod 2.) 3. Odstoupení od přepravní smlouvy po uzavření seznamu rezervací na danou trasu nabývá účinnosti při dodržení následujících pravidel: 1. Vůli k odstoupení od smlouvy musí projevit Plátce vyplněním formuláře společně s prohlášením o nevyužití Jízdenky dostupným TADY a odesláním vyplněného, vytištěného a podepsaného formuláře společně s prohlášením o nevyužití Jízdenky na adresu: ul. Zdunów 9, Krakow. 2. Vrácení dlužné částky za Jízdenku nastane v termínu do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne, kdy oddělení návratek Teroplan S.A. obdrží správně vyplněný formulář společně s prohlášením o nevyužití Jízdenky. 4. Potvrzením vrácení dlužné částky za Jízdenku z příčiny odstoupení od přepravní smlouvy nebo z důvodu Přebukování Jízdenky je dobropis odeslaný na ovou adresu Plátce. 5. Dlužná částka bude vyplacena na bankovní účet, ze kterého byla provedena úhrada. V případě změny bankovního účtu, bude vyplacen na číslo nového bankovního účtu uvedeného Plátcem. 6. V případech nepopsaných v 6, pokud Plátce má právo na vyplacení dlužné částky za Jízdenku na základě obecně platných ustanoveních, dlužnou částku vyplácí příslušné oddělení Teroplan S.A. 7. V případě odstoupení od přepravní smlouvy, Teroplan S.A. si vyhrazuje možnost srážky části NALEZNOSCI (odstupné), jehož výši pokaždé stanoví Dopravce. Částka srážky je dostupná v Podmínkách nákupu a vrácení jízdenky ve formuláři nákupu jízdenky. Srážky se neaplikují, pokud Plátce odstupuje od přepravní smlouvy z příčin způsobených Dopravcem nebo společností Teroplan S.A.

7 8. V případě odstoupení od přepravní smlouvy není možné se ucházet o vracení transakčního poplatku ( 11). 7. Vystavení faktury DPH 1. Internetová Jízdenka není fakturou DPH. 2. Teroplan S.A. automaticky vystavuje fakturu DPH ke každému nákupu internetové Jízdenky provedeného Plátcem. 3. Údaje nezbytné pro vystavení faktury DPH jsou automaticky stažené z formuláře vyplněného Plátcem při registraci do systému E-PODROZNIK BILETY. 4. Faktury DPH jsou odesílané na ovou adresu uvedenou Plátcem při nákupu Jízdenky. V souladu s 4. části par. 12 Vyhlášky ministra financí ze dne r. ve věcech vracení daně některým daňovým poplatníkům, vystavování faktur DPH, způsobu jejich ukládání a také seznamu zboží a služeb, které nejsou osvobozené od daně (Sb. z roku 2011 č. 68 pol. 360, z roku 2012 pol. 1428) vystavená faktura je platná bez podpisů odběratele a příjemce. Archivace vyžaduje vytištěnou formu obdržené faktury DPH. 5. Souhlas se Smluvními podmínkami nebo provedení platby znamená totéž co souhlas Uživatele nebo Plátce s obdržením faktury DPH v elektronické formě v souladu s par. 2 b. 32 v souvislosti s par. 106n zákona ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb. 3. část Práva a povinnosti Stran 8. Práva a povinnosti Plátce I. Plátce je oprávněn: 1. nahlédnout do svých osobních údajů a je aktualizovat; 2. předložit žádosti prostřednictvím odpovědných formulářů dostupných po přihlášení se do systému E-PODROZNIK BILETY; 3. nahlédnout do uzavřených smluv o přepravě osob prostřednictvím systému E-PODROZNIK BILETY; II. Plátce je povinen: 1. uvést pravdivé, komplexní a aktuální údaje při registraci do systému E-PODROZNIK BILETY. Případné neinformování společnosti Teroplan S.A. o změně ové adresy nebo uvedení chybné ové adresy nebo z jiných důvodů nemožnosti doručení elektronické faktury nebo Jízdenky, společnost Teroplan S.A. není zodpovědná za nedoručení elektronické faktury nebo Jízdenky. V takovém případě Plátce může obdržet elektronickou fakturu nebo Jízdenku po písemném oznámení tohoto faktu a uvedení platné ové adresy. 2. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, a v případě nákupu Jízdenky pro Cestujícího, který není Plátcem: 2.a) uvést (při rezervaci Jízdenky a místenky): jméno, příjmení a v případě

8 nákupu Jízdenky na trasu dopravce, který to požaduje, číslo dokladu totožnosti Cestujícího, 2.b) seznámit Cestujícího (který není zároveň Plátcem) s ustanoveními Smluvních podmínek E-PODROZNIK BILETY; 3. využívat systém E-PODROZNIK BILETY v souladu s právními předpisy a s ustanoveními těchto Smluvních podmínek E-PODROZNIK BILETY; 4. čitelně vytisknout internetovou Jízdenku na papíře ve formátu A4, v orientaci na výšku a uložit jí pro kontrolu nebo uložit pro kontrolu Jízdenku formou SMS; 5. nepřenášet práva, vyplývající z uzavření přepravní smlouvy, na třetí osoby, kromě práv k disponování Jízdenkou Cestujícím, jehož údaje jsou vytisknuty na Jízdence; III. V průběhu kontroly jízdního dokladu je Cestující povinen předložit osobám provádějícím kontrolu: 1. čitelně vytištěnou, platnou nebo uloženou formou SMS internetovou Jízdenku, která splňuje podmínky uvedené v 4 ust. 4; 2. v případě nákupu Jízdenky na trasu dopravce, který to požaduje. doklad totožnosti, jehož číslo je uvedeno na internetové Jízdence; 3. platný průkaz, který prokazuje nárok na slevu pokud cestující zakoupil Jízdenku na zvláštní jízdné. IV. Pokud nejsou splněny podmínky z III. odstavce, s Cestujícím se zachází jako s Cestujícím bez platné jízdenky. V. Souhlasem se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY Plátce prohlašuje, že: 1. všechny informace, které Plátce uvedl v průběhu využívání systému E-PODROZNIK BILETY v tom jméno, příjmení a číslo dokladu totožnosti Cestujícího jsou pravdivé a souladu s jeho nejlepšími vědomostmi; 2. seznámil Cestujícího, kterému koupil internetovou Jízdenku s ustanoveními Smluvních podmínek E-PODROZNIK BILETY; 3. je způsobilý k uzavření smlouvy, v souladu s předpisy občanského zákoníku. 9. Reklamační oddělení a infolinka vedené společností Teroplan S.A. 1. Teroplan S.A. vede Reklamační oddělení pro záležitosti související se systémem E-PODROZNIK BILETY. 2. Pro předložení reklamace je Plátce povinen poslat reklamaci prostřednictvím elektronické pošty na adresu 3. Reklamační oddělení vyřizuje reklamace v termínu do 14 kalendářních dnů ode dne předložení platné reklamaci Plátcem. 4. Reklamační oddělení posílá Plátci odpověď prostřednictvím elektronické pošty na adresu, ze které Plátce poslal reklamaci. 5. Teroplan S.A. vede infolinku související se systémem E-PODROZNIK BILETY na čísle: +48 (12) Infolinka je dostupná denně od 7 do 23 hodin.

9 10. Práva a povinnosti společnosti Teroplan S.A. a Dopravce 1. Jménem dopravce má Teroplan S.A. právo odstoupit od přepravní smlouvy uzavřené využitím systému E-PODROZNIK BILETY, v případě porušení těchto Smluvních podmínek E-PODROZNIK BILETY Plátcem nebo Cestujícím. 2. Na základě přepravní smlouvy uzavřené využitím systému E-PODROZNIK BILETY společnost Teroplan S.A. je povinná: 1. nést náklady transakcí uskutečněných prostřednictvím on-line platby, tj.: 1.a) přijetí platby za internetovou Jízdenku, 1.b) vrácení dlužné částky za nevyužití internetové Jízdenky na základě pravidel popsaných v 6 a také provedení návratky Dostupných peněžních prostředků v souladu s 4.1 odst. 7; 2. poslat Plátci prostřednictvím elektronické pošty fakturu DPH, která potvrzuje nákup internetové Jízdenky a eventuálně dobropis v případě vrácení dlužné částky za nevyužití internetové Jízdenky, pro kterou byla vystavena faktura DPH nebo v případě změn údajů; 3. vyřídit žádosti předložené Plátcem. 3. V souvislosti s přepravní smlouvou uzavřenou prostřednictvím systému E-PODROZNIK BILETY Dopravce je povinen uskutečnit přepravu v souladu s uzavřenou smlouvou. 4. Teroplan S.A. nenese zodpovědnost za neprovedení nebo nesprávné provedení přepravní smlouvy přes Dopravce. 5. Teroplan S.A. zpracovává osobní údaje Uživatelů systému E-PODROZNIK BILETY v souladu s polským zákonem o ochraně osobních údajů par. 23 odst.1 b. 3 ze dne 29. srpna 1977 (Sb. z roku 2002 č. 101, pol. 926 se zm.) za účelem realizace internetového prodeje Jízdenek. 6. Databáze osobních údajů Uživatelů systému E-PODROZNIK BILETY byla zaregistrována v celostátním, veřejném registru zpracování osobních údajů vedeném Generálním inspektorátem pro ochranu osobních údajů (číslo registrační knihy 87115). 11. Transakční poplatky 1. Cestovní kanceláře nebo jiná kamenná prodejní místa (uvedená na internetových stránkách jako Prodejní místa), která provozují prodej Jízdenek na základě Partnerské smlouvy se společností Teroplan S.A., mají právo připočítat do koncové částky objednávky transakční poplatek. Tento poplatek stanoví příjem pro Cestovní kancelář nebo jiné kamenné prodejní místo. 2. Společnost Teroplan S.A. má právo připočítat do částky objednávky transakční poplatek. Tento poplatek stanoví příjem společnosti Teroplan S.A. 3. V případě storna Jízdenky v souladu s pravidly popsanými v 6, transakční poplatek je nevratný.

10 12. Závěrečné ustanovení Ve věcech, které nejsou výslovně upraveny těmito Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (Kodeks cywilny), ze dne 15. listopadu 1984 Přepravní právo (Sb. z roku 2000 č. 50, pol. 601 se zm.), a Pravidly pro přepravu osob, věcí a zvířat jednotlivých Dopravců.

I. Pro používání systému E-PODROZNIK BILETY je nutné: 1. souhlasit s Podmínkami E-PODROZNIK BILETY, které jsou současně prohlášením vůle.

I. Pro používání systému E-PODROZNIK BILETY je nutné: 1. souhlasit s Podmínkami E-PODROZNIK BILETY, které jsou současně prohlášením vůle. PODMÍNKY INTERNETOVÉHO PRODEJE JÍZDENEK V SYSTÉMU E-PODROZNIK BILETY dále jen Podmínky E-PODROZNIK BILETY nebo Podmínky V těchto Podmínkách jsou veškeré pojmy týkající se systému E-PODROZNIK BILETY spojeny

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

kreditová jízdenka PRO FIRMY

kreditová jízdenka PRO FIRMY kreditová jízdenka PRO FIRMY Používáte pouze 1 Kreditovou jízdenku k jakékoliv cestě našimi žlutými autobusy a vlaky Kreditová jízdenka je přenosná = ve stejnou dobu může cestovat několik vašich zaměstnanců

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Vymezení pojmů FILMFEST, s.r.o. Společnost FILMFEST, s.r.o., IČ: 262 73 365, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ: 76179,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Smluvní obchodní podmínky pro nákup jízdních dokladů v předprodeji společnosti ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s.

Smluvní obchodní podmínky pro nákup jízdních dokladů v předprodeji společnosti ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s. Smluvní obchodní podmínky pro nákup jízdních dokladů v předprodeji společnosti ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s. Článek 1: Úvodní ustanovení Tyto smluvní podmínky (dále jen smluvní podmínky ) obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách

Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem Ski centrum 239,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Rychle. Pohodlně. Bezhotovostně.

Rychle. Pohodlně. Bezhotovostně. DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s. Rychle. Pohodlně. Bezhotovostně. ...je služba Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. (DPmHK, a.s.) a je možné ji používat ve všech prostředcích hromadné

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ Společnost ORCA ESTATE a.s., Vyšehradská 420/19, 128 00 Praha 2 Nové Město, IČ: 039 27 431 (dále provozovatel ) je provozovatelem internetových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obecná ustanovení Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti Prodávajícího na jedné straně a Spotřebitele na straně druhé. Prodávajícím a provozovatelem

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

ŘÁD PRO POSKYTOVÁNÍ CESTUJÍCÍM VYUŽÍVAJÍCÍM DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY SLUŽBY INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ

ŘÁD PRO POSKYTOVÁNÍ CESTUJÍCÍM VYUŽÍVAJÍCÍM DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY SLUŽBY INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ ŘÁD PRO POSKYTOVÁNÍ CESTUJÍCÍM VYUŽÍVAJÍCÍM DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY SLUŽBY INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Řád uvádí podmínky poskytování Cestujícím, využívajícím dopravní prostředky, služby

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. 3. Pořadatel slibuje odměnu ve znění 1780 českého občanského zákoníku.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. 3. Pořadatel slibuje odměnu ve znění 1780 českého občanského zákoníku. SOUTĚŽNÍ ŘÁD Spotřebitelská soutěž Zima 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž Zima 2014, nazývané dále soutěží, je společnost Publicis Sp. z o. o. se sídlem ve Varšavě,

Více

E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky

E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Verze (022015) Provozovatel eshopu Název společnosti: REDEFIN s.r.o. Ulice a číslo

Více

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Příloha I Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Právo z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě lze uplatnit: z důvodu na straně železnice, z důvodu na straně cestujícího. Právo z přepravní

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka I. Základní pojmy Pojmy uvedené velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: 1.1. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif IČ: 87459698, sídlem v Praze,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

I. DEFINICE. Pravidla obsahují následující pojmy psané s velkým počátečním písmenem a mají následující význam:

I. DEFINICE. Pravidla obsahují následující pojmy psané s velkým počátečním písmenem a mají následující význam: PRAVIDLA SIZEERCLUB PROGRAMU Tato pravidla ( Pravidla ) upravují podmínky pro účast ve věrnostním programu: SizeerClub ( Program ), organizovaném společností MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o., IČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 SOUHRNNÁ FAKTURA ZA TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 zákaznické číslo: 3 2 1 Variabilní symbol: používá se pro identifikaci platby zákazníka. 2

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více