I. Pro využívání systému E-PODROZNIK BILETY je nutné: 1. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, které jsou současně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Pro využívání systému E-PODROZNIK BILETY je nutné: 1. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, které jsou současně"

Transkript

1 SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ PRODEJ JÍZDENEK V SYSTÉMU E-PODROZNIK BILETY dále jen Smluvní podmínky E-PODROZNIK BILETY nebo Smluvní podmínky Všechny pojmy související se systémem E-PODROZNIK BILETY pro účely těchto Podmínek se týkají prodeje Jízdenek přes Internet. I. Pro využívání systému E-PODROZNIK BILETY je nutné: 1. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, které jsou současně II. prohlášením vůle. Na základě toho vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a společností Teroplan S.A. a dopravcem, a rovněž 2. splňovat následující systémové požadavky: 2.a) 2.b) 2.c) přístup k Internetu, instalovat do systému internetový prohlížeč Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera nebo Safari vydaný producentem nejpozději 2 (slovy: dva) roky před datem nákupu Jízdenky, anebo kompatibilní prohlížeč, zapnout podporu JavaScriptu v internetovém prohlížeči, 2.d) připojit se k tiskárně, která umožňuje tisknout ve formátu A4, v orientaci na výšku, s rozlišením min. 300 dpi. Nebo pokud na danou trasu jsou prodávány Jízdenky formou SMS, uvést mobilní číslo, na které má být SMS doručena. Pokud Uživatel s těmito Smluvními podmínkami plně nesouhlasí a/nebo nesplňuje systémové požadavky, nebude moci tento systém využívat. 1. část Obecná ustanovení 1. Rozsah využívání I. Smluvní podmínky E-PODROZNIK BILETY se vztahují na nákup Jízdenek a rezervaci místenek pro přepravu poskytovanou dopravci, kteří uzavřeli smlouvu se společností Teroplan S.A. ve věci plánování prodeje Jízdenek přes teleinformatické kanály (včetně Internetu). Dodatečně se Smluvní podmínky E-PODROZNIK BILETY vztahují pouze na trasy, které byly dopravci vybrány pro internetový prodej Jízdenek. Smluvní podmínky E-PODROZNIK BILETY definují: 1. podmínky využívání systému E-PODROZNIK BILETY; 2. pravidla: 2.a) rezervace Jízdenky pro přepravu a místenky, 2.b) uzavření přepravní smlouvy, 2.c) změny přepravní smlouvy, 2.d) odstoupení od přepravní smlouvy, 2.e) vrácení dlužné částky za nevyužití internetové Jízdenky, předložení a zvážení žádostí;

2 2.f) vystavení faktury DPH, 2.g) práva a povinnosti Plátce, Cestujícího, společnosti Teroplan S.A. a Dopravce II. Vysvětlení pojmů pro účely těchto Smluvních podmínek E-PODROZNIK BILETY: 1. Teroplan S.A. Teroplan akciová společnost, se sídlem v Osvětimi, Klucznikowska 1, Osvětim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Kraków Śródmieście v Krakově, v oddílu XII., č. KRS , DIČ: , základní kapitál: pln, uhrazen v plné výši, která provozuje internetový prodej Jízdenek pro dopravní společnosti; 2. Dopravce dopravní společnost, pro kterou Teroplan S.A. provozuje prodej Jízdenek přes teleinformatické kanály; 3. Systém E-PODROZNIK BILETY nebo Systém internetového prodeje Jízdenek systém, v rámci kterého přihlášená osoba nebo osoba, která před zakoupením Jízdenky vyplní povinné osobní údaje, dále jen Plátce, může uzavřít přepravní smlouvu přes Internet, ve svém zájmu nebo ve jménu třetí osoby, dále jen Cestujícího; 4. Plátce osoba, která provádí on-line platbu nebo převede peněžní prostředky za účelem budoucích plateb; 5. On line platba možnosti platby jsou následující: 5.a) platební kartou osoby nebo firmy, pro kterou byla uzavřena přepravní smlouva (výjimku stanoví bezejmenné korporační karty) 5.b) on-line bankovním převodem 5.c) jinou formou, kterou systém E-PODROZNIK BILETY podporuje. Více informací o podporovaných platebních kartách a bankovních převodech na webových stránkách e-podroznik.pl; 6. Přepravní smlouva smlouva pro přepravu osob uzavřená mezi Plátcem a Dopravcem; 7. Cestující osoba, pro kterou byla internetová Jízdenka zakoupena a jejíž údaje uvedl Plátce na Jízdence; 8. Internetová Jízdenka nebo Jízdenka jmenný doklad, který prokazuje uzavření přepravní smlouvy. Součásti dokladu je jednorázová jízdenka pro přepravu a rezervace místenky (místa k sezení nejsou číslované). Plátce musí Doklad samostatně vytisknout nebo jej obdrží formou SMS, po provedení platby. Jízdenka opravňuje k obsazení místa, které vybere řidič dopravního vozidla nebo jiná oprávněna osoba např. průvodčí ve vlaku. 9. Verifikační kód řada alfanumerických znaků obsažených v Jízdence, který umožnuje verifikaci pravosti Jízdenky v případě, kdy revizor nemá jmenný seznam cestujících, kteří koupili Jízdenku v systému E-PODROZNIK BILETY. Verifikační kód může být zobrazený i na Jízdence ve formě dvourozměrného kodu, který po skenování vhodným

3 nástrojem při použití vhodného programu, může být automaticky verifikován. 10. Bankovní účet Teroplan bankovní účet společnosti Teroplan S.A., na který Plátce převádí peněžní prostředky pro budoucí nákupy prostřednictvím Účtu Peněženka e-podroznik. 11. Účet Peněženka e-podroznik internetový účet Plátce v systému E-PODROZNIK BILETY, který umožňuje nákup Jízdenek. Obsahuje numerický zápis odpovídající výši Plátcových převedených a nevyužitých peněžních prostředků na bankovním účtu Teroplan. 12. Dostupné peněžní prostředky peněžní prostředky převedené Plátcem na Bankovní účet Teroplan, které nebyly využité pro nákup Jízdenky. 13. Prostředky Peněženka peněžní částka, která nepřevyšuje částku PLN (slovy: dva tisíce polských zlotých) převedena Plátcem v polské měně na Bankovní účet Teroplan pro budoucí nákup Jízdenek prostřednictvím Účtu Peněženka e-podroznik. 14. Tarif cenová sazba za přepravu jedné nebo více osob, kterou stanoví Dopravce a která je připsaná k dané lince (spoje Tam a Zpět) nebo k trase. Počet Jízdenek určených k prodeji v rámci Tarifu je omezen. Dopravce pokaždé stanoví počet Jízdenek dostupných k prodeji v rámci daného Tarifu. III. Tarif pro přepravu osob a ceny Jízdenek stanoví Dopravci. 2. Pravidla využívání systému E-PODROZNIK BILETY I. Plátce, který bude poprvé využívat systém E-PODROZNIK BILETY, je povinen: 1. zaregistrovat se v systému E-PODROZNIK BILETY, kde jsou v registračním formuláři požadované následující údaje: 1.a) přihlašovací jméno a heslo, 1.b) osobní údaje, tj: jméno a příjmení a také přesná adresa s PSČ, ová adresa, v případě nákupu Jízdenky na trasu dopravce, který to požaduje, druh a číslo průkazu totožnosti, v případě požadování faktury DPH na firmu je nutné uvést název, adresu společnosti a DIČ, v případě doručení Jízdenky formou SMS je nutné uvést mobilní číslo, na které má být Jízdenka doručena, mobilní číslo pro kontakt v případě nahodilé události např. poruchy autobusu nebo před každým nákupem Jízdenky vyplnit povinné osobní údaje. 2. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, 3. souhlasit se zpracováním osobních údajů.

4 II. Pro uskutečnění internetového prodeje Jízdenek je Plátce povinen se pokaždé přihlásit do systému E-PODROZNIK BILETY pomocí přihlašovacího jména a hesla anebo uvést povinné osobní údaje a také: 1. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, 2. souhlasit se zpracováním osobních údajů. 2. část Obchodní podmínky 3. Rezervace Jízdenky pro přepravu a místenky 1. Nákup jízdenky pro přepravu v systému E-PODROZNIK BILETY prostřednictvím servisu je možné provést denně 7 (sedm) dní v týdnu, neomezeně přes 24 (dvacet čtyři) hodin s výjimkou přestávky na údržbu systému E-PODROZNIK BILETY. Termín, kdy bude možné Jízdenku na konkrétní trasu rezervovat, stanoví Dopravce. 2. Rezervace Jízdenky a místenky je založena na vymezení mj.: a) trasy (nástupní zastávka, výstupní zastávka), b) data odjezdu, c) času odjezdu, a následně na: d) stanovení počtu osob v každém dostupném Tarifu a/nebo oprávněných ke slevě ( počet osob dle zvláštního tarifu ), e) uvedení jména, příjmení a v případě nákupu Jízdenky na trasu dopravce, který to požaduje, čísla dokladu totožnosti Cestujícího apod. 4. Uzavření přepravní smlouvy 1. Přepravní smlouva vzniká okamžikem, kdy je provedena on-line platba (po obdržení potvrzení o platbě) a Teroplan S.A. prostřednictvím systému E-PODROZNIK BILETY zpřístupní internetovou Jízdenku k samostatnému tisku nebo internetovou Jízdenku formou SMS 2. Provozovatelem on-line platby prostřednictvím platební karty (debetní nebo kreditní) je firma PayPro S.A. se sídlem v Poznani. Provozovatelem on-line platby dokonané jiným způsobem než platební kartou (debetní nebo kreditní) je Teroplan S.A. nebo DialCom24 sp. z o.o. se sídlem v Poznani - majitel systému przelewy24.pl. 3. On-line platby může provést Plátce. 4. Potvrzením uzavření přepravní smlouvy je zpřístupnění Plátci jmenné internetové Jízdenky za účelem samostatného tisku na papír velikosti A4 v orientaci na výšku nebo obdržení Plátcem internetové Jízdenky formou SMS na uvedené číslo. Plátce je zodpovědný za čitelnou kvalitu vytištěné Jízdenky nebo uložení jízdenky SMS v mobilním telefonu. 5. Samostatně vytištěná internetová Jízdenka nebo Jízdenka doručená formou SMS musí obsahovat následující údaje: a) jméno, příjmení a v případě nákupu Jízdenky na trasu dopravce, který to požaduje, číslo

5 dokladu totožnosti Cestujícího, b) Verifikační Kód Jízdenky, c) údaje, které jsou uvedené v 3 b. 2, 6. Údaje, které jsou uvedené v odst. 5 jsou verifikované a musí souhlasit s údaji, které vlastní průvodčí. 4.1 Volba a nákup Jízdenky prostřednictvím účtu Peněženka e-podroznik 1. Jedním z dostupných způsobů online platby, které nabízí Teroplan S.A. je Peněženka e-podroznik. 2. Plátce, po převedení určené peněžní částky na Bankovní účet Teroplan, za účelem budoucího použití těchto prostředků na nákup Jízdenek, získává přístup do Účtu Peněženka e-podroznik. 3. Účet Peněženka e-podroznik umožňuje nákup Jízdenek za peněžní prostředky předem převedené Plátcem na Bankovní účet Teroplan. 4. Účet Peněženka e-podroznik obsahuje numerický zápis odpovídající výši převedených peněžních prostředků Plátcem a také Dostupným peněžním prostředkům. 5. Plátce může provést nákup Jízdenky pouhým potvrzením volby správné pozice v dialogovém oknu Účtu Peněženka e-podroznik pod podmínkou, že má Dostupné peněžní prostředky. 6. Přepravní smlouva je uzavřena ve chvíli volby pozice Potvrzuji nákup v dialogovém oknu Účtu Peněženka e-podroznik. 7. Ustanovení 4 odst. 4-6 těchto Smluvních podmínek se použijí obdobně. 8. Plátce může kdykoliv požádat o vracení Dostupných peněžních prostředků. Dostupné peněžní prostředky budou vraceny na Plátcem uvedený bankovní účet v termínu do 14 (čtrnácti) dní od obdržení požadavku vracení Dostupných peněžních prostředků. 5. Změna přepravní smlouvy 1. Změny údajů, které Plátce uvedl při nákupu on-line Jízdenky můžou provést pouze zaměstnanci společnosti Teroplan S.A., kteří se zabývají zvažováním žádostí o změně v údajích souvisejících s danou přepravní smlouvou. 2. Možnost změny se týká pouze chybně uvedených údajů tzn. chyb ve jménech a příjmeních Cestujících, chyb v číslech dokladů totožnosti Cestujících apd. 3. Pro provedení změn se Plátce musí napřed přihlásit do svého účtu v systému E-PODROZNIK BILETY a vyplnit patřičný formulář. 4. Změna Jízdenky týkající se datumu odjezdu, místa nebo cestovní třídy ( Přebukování ) se provádí v souladu s níže uvedenými ustanoveními. 5. Přebukování Jízdenky je možné do chvíle uzavření seznamu rezervací (na trasu koupené Jízdenky a také na trasu Přebukované Jízdenky). 6. Přebukování je možné do chvíle uzavření seznamu rezervací (na trasu koupené Jízdenky a také na trasu Přebukované Jízdenky), v případě že jsou dostupná místa ve zvoleném termínu ve stejném Tarifu. 7. V případě Přebukování na jiný Tarif, Plátce má právo obdržet návratek v souladu s pravidly

6 6 Smluvních podmínek. Přebukování je také možné pokud jsou dostupná místa v daném Tarifu ve zvoleném termínu. 6. Odstoupení od přepravní smlouvy 1. Pravidla odstoupení od přepravní smlouvy uzavřené využitím systému E-PODROZNIK BILETY stanoví Dopravce, ale Plátce má právo odstoupit od přepravní smlouvy až do chvíle uzavření seznamu rezervací pro danou trasu anebo po uzavření seznamu rezervací pro danou trasu Datum a čas uzavření seznamu rezervací stanoví dopravce, pro každou trasu zvlášt. 2. Odstoupení od přepravní smlouvy do chvíle uzavření seznamu rezervací na danou trasu nabývá účinnosti, pokud jsou dodržené následující pravidla: 1. Vůli k odstoupení od smlouvy musí projevit Plátce. Ten se napřed musí přihlásit do svého účtu v systému E-PODROZNIK BILETY a vyplnit patřičný formulář. Podmínky týkající se odstoupení od smlouvy budou Plátci představeny pokaždé před podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy. 2. Vrácení dlužné částky ve výši stanovené Dopravcem provádí příslušné oddělení Teroplan S.A. 3. Vrácení dlužné částky Plátci bude provedeno v termínu do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od data podání prohlášení o odstoupení od smlouvy (bod 2.) 3. Odstoupení od přepravní smlouvy po uzavření seznamu rezervací na danou trasu nabývá účinnosti při dodržení následujících pravidel: 1. Vůli k odstoupení od smlouvy musí projevit Plátce vyplněním formuláře společně s prohlášením o nevyužití Jízdenky dostupným TADY a odesláním vyplněného, vytištěného a podepsaného formuláře společně s prohlášením o nevyužití Jízdenky na adresu: ul. Zdunów 9, Krakow. 2. Vrácení dlužné částky za Jízdenku nastane v termínu do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne, kdy oddělení návratek Teroplan S.A. obdrží správně vyplněný formulář společně s prohlášením o nevyužití Jízdenky. 4. Potvrzením vrácení dlužné částky za Jízdenku z příčiny odstoupení od přepravní smlouvy nebo z důvodu Přebukování Jízdenky je dobropis odeslaný na ovou adresu Plátce. 5. Dlužná částka bude vyplacena na bankovní účet, ze kterého byla provedena úhrada. V případě změny bankovního účtu, bude vyplacen na číslo nového bankovního účtu uvedeného Plátcem. 6. V případech nepopsaných v 6, pokud Plátce má právo na vyplacení dlužné částky za Jízdenku na základě obecně platných ustanoveních, dlužnou částku vyplácí příslušné oddělení Teroplan S.A. 7. V případě odstoupení od přepravní smlouvy, Teroplan S.A. si vyhrazuje možnost srážky části NALEZNOSCI (odstupné), jehož výši pokaždé stanoví Dopravce. Částka srážky je dostupná v Podmínkách nákupu a vrácení jízdenky ve formuláři nákupu jízdenky. Srážky se neaplikují, pokud Plátce odstupuje od přepravní smlouvy z příčin způsobených Dopravcem nebo společností Teroplan S.A.

7 8. V případě odstoupení od přepravní smlouvy není možné se ucházet o vracení transakčního poplatku ( 11). 7. Vystavení faktury DPH 1. Internetová Jízdenka není fakturou DPH. 2. Teroplan S.A. automaticky vystavuje fakturu DPH ke každému nákupu internetové Jízdenky provedeného Plátcem. 3. Údaje nezbytné pro vystavení faktury DPH jsou automaticky stažené z formuláře vyplněného Plátcem při registraci do systému E-PODROZNIK BILETY. 4. Faktury DPH jsou odesílané na ovou adresu uvedenou Plátcem při nákupu Jízdenky. V souladu s 4. části par. 12 Vyhlášky ministra financí ze dne r. ve věcech vracení daně některým daňovým poplatníkům, vystavování faktur DPH, způsobu jejich ukládání a také seznamu zboží a služeb, které nejsou osvobozené od daně (Sb. z roku 2011 č. 68 pol. 360, z roku 2012 pol. 1428) vystavená faktura je platná bez podpisů odběratele a příjemce. Archivace vyžaduje vytištěnou formu obdržené faktury DPH. 5. Souhlas se Smluvními podmínkami nebo provedení platby znamená totéž co souhlas Uživatele nebo Plátce s obdržením faktury DPH v elektronické formě v souladu s par. 2 b. 32 v souvislosti s par. 106n zákona ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb. 3. část Práva a povinnosti Stran 8. Práva a povinnosti Plátce I. Plátce je oprávněn: 1. nahlédnout do svých osobních údajů a je aktualizovat; 2. předložit žádosti prostřednictvím odpovědných formulářů dostupných po přihlášení se do systému E-PODROZNIK BILETY; 3. nahlédnout do uzavřených smluv o přepravě osob prostřednictvím systému E-PODROZNIK BILETY; II. Plátce je povinen: 1. uvést pravdivé, komplexní a aktuální údaje při registraci do systému E-PODROZNIK BILETY. Případné neinformování společnosti Teroplan S.A. o změně ové adresy nebo uvedení chybné ové adresy nebo z jiných důvodů nemožnosti doručení elektronické faktury nebo Jízdenky, společnost Teroplan S.A. není zodpovědná za nedoručení elektronické faktury nebo Jízdenky. V takovém případě Plátce může obdržet elektronickou fakturu nebo Jízdenku po písemném oznámení tohoto faktu a uvedení platné ové adresy. 2. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, a v případě nákupu Jízdenky pro Cestujícího, který není Plátcem: 2.a) uvést (při rezervaci Jízdenky a místenky): jméno, příjmení a v případě

8 nákupu Jízdenky na trasu dopravce, který to požaduje, číslo dokladu totožnosti Cestujícího, 2.b) seznámit Cestujícího (který není zároveň Plátcem) s ustanoveními Smluvních podmínek E-PODROZNIK BILETY; 3. využívat systém E-PODROZNIK BILETY v souladu s právními předpisy a s ustanoveními těchto Smluvních podmínek E-PODROZNIK BILETY; 4. čitelně vytisknout internetovou Jízdenku na papíře ve formátu A4, v orientaci na výšku a uložit jí pro kontrolu nebo uložit pro kontrolu Jízdenku formou SMS; 5. nepřenášet práva, vyplývající z uzavření přepravní smlouvy, na třetí osoby, kromě práv k disponování Jízdenkou Cestujícím, jehož údaje jsou vytisknuty na Jízdence; III. V průběhu kontroly jízdního dokladu je Cestující povinen předložit osobám provádějícím kontrolu: 1. čitelně vytištěnou, platnou nebo uloženou formou SMS internetovou Jízdenku, která splňuje podmínky uvedené v 4 ust. 4; 2. v případě nákupu Jízdenky na trasu dopravce, který to požaduje. doklad totožnosti, jehož číslo je uvedeno na internetové Jízdence; 3. platný průkaz, který prokazuje nárok na slevu pokud cestující zakoupil Jízdenku na zvláštní jízdné. IV. Pokud nejsou splněny podmínky z III. odstavce, s Cestujícím se zachází jako s Cestujícím bez platné jízdenky. V. Souhlasem se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY Plátce prohlašuje, že: 1. všechny informace, které Plátce uvedl v průběhu využívání systému E-PODROZNIK BILETY v tom jméno, příjmení a číslo dokladu totožnosti Cestujícího jsou pravdivé a souladu s jeho nejlepšími vědomostmi; 2. seznámil Cestujícího, kterému koupil internetovou Jízdenku s ustanoveními Smluvních podmínek E-PODROZNIK BILETY; 3. je způsobilý k uzavření smlouvy, v souladu s předpisy občanského zákoníku. 9. Reklamační oddělení a infolinka vedené společností Teroplan S.A. 1. Teroplan S.A. vede Reklamační oddělení pro záležitosti související se systémem E-PODROZNIK BILETY. 2. Pro předložení reklamace je Plátce povinen poslat reklamaci prostřednictvím elektronické pošty na adresu 3. Reklamační oddělení vyřizuje reklamace v termínu do 14 kalendářních dnů ode dne předložení platné reklamaci Plátcem. 4. Reklamační oddělení posílá Plátci odpověď prostřednictvím elektronické pošty na adresu, ze které Plátce poslal reklamaci. 5. Teroplan S.A. vede infolinku související se systémem E-PODROZNIK BILETY na čísle: +48 (12) Infolinka je dostupná denně od 7 do 23 hodin.

9 10. Práva a povinnosti společnosti Teroplan S.A. a Dopravce 1. Jménem dopravce má Teroplan S.A. právo odstoupit od přepravní smlouvy uzavřené využitím systému E-PODROZNIK BILETY, v případě porušení těchto Smluvních podmínek E-PODROZNIK BILETY Plátcem nebo Cestujícím. 2. Na základě přepravní smlouvy uzavřené využitím systému E-PODROZNIK BILETY společnost Teroplan S.A. je povinná: 1. nést náklady transakcí uskutečněných prostřednictvím on-line platby, tj.: 1.a) přijetí platby za internetovou Jízdenku, 1.b) vrácení dlužné částky za nevyužití internetové Jízdenky na základě pravidel popsaných v 6 a také provedení návratky Dostupných peněžních prostředků v souladu s 4.1 odst. 7; 2. poslat Plátci prostřednictvím elektronické pošty fakturu DPH, která potvrzuje nákup internetové Jízdenky a eventuálně dobropis v případě vrácení dlužné částky za nevyužití internetové Jízdenky, pro kterou byla vystavena faktura DPH nebo v případě změn údajů; 3. vyřídit žádosti předložené Plátcem. 3. V souvislosti s přepravní smlouvou uzavřenou prostřednictvím systému E-PODROZNIK BILETY Dopravce je povinen uskutečnit přepravu v souladu s uzavřenou smlouvou. 4. Teroplan S.A. nenese zodpovědnost za neprovedení nebo nesprávné provedení přepravní smlouvy přes Dopravce. 5. Teroplan S.A. zpracovává osobní údaje Uživatelů systému E-PODROZNIK BILETY v souladu s polským zákonem o ochraně osobních údajů par. 23 odst.1 b. 3 ze dne 29. srpna 1977 (Sb. z roku 2002 č. 101, pol. 926 se zm.) za účelem realizace internetového prodeje Jízdenek. 6. Databáze osobních údajů Uživatelů systému E-PODROZNIK BILETY byla zaregistrována v celostátním, veřejném registru zpracování osobních údajů vedeném Generálním inspektorátem pro ochranu osobních údajů (číslo registrační knihy 87115). 11. Transakční poplatky 1. Cestovní kanceláře nebo jiná kamenná prodejní místa (uvedená na internetových stránkách jako Prodejní místa), která provozují prodej Jízdenek na základě Partnerské smlouvy se společností Teroplan S.A., mají právo připočítat do koncové částky objednávky transakční poplatek. Tento poplatek stanoví příjem pro Cestovní kancelář nebo jiné kamenné prodejní místo. 2. Společnost Teroplan S.A. má právo připočítat do částky objednávky transakční poplatek. Tento poplatek stanoví příjem společnosti Teroplan S.A. 3. V případě storna Jízdenky v souladu s pravidly popsanými v 6, transakční poplatek je nevratný.

10 12. Závěrečné ustanovení Ve věcech, které nejsou výslovně upraveny těmito Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (Kodeks cywilny), ze dne 15. listopadu 1984 Přepravní právo (Sb. z roku 2000 č. 50, pol. 601 se zm.), a Pravidly pro přepravu osob, věcí a zvířat jednotlivých Dopravců.

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

kreditová jízdenka PRO FIRMY

kreditová jízdenka PRO FIRMY kreditová jízdenka PRO FIRMY Používáte pouze 1 Kreditovou jízdenku k jakékoliv cestě našimi žlutými autobusy a vlaky Kreditová jízdenka je přenosná = ve stejnou dobu může cestovat několik vašich zaměstnanců

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky

E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka I. Základní pojmy Pojmy uvedené velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: 1.1. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PETR MACHARA - PROBO

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PETR MACHARA - PROBO OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PETR MACHARA - PROBO 1. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy. Právní vztahy výslovně neupravené v těchto obchodních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif IČ: 87459698, sídlem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky )

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 4. 2012 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto

Více

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu. I. Úvod Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen CA ), je autorizovaným prodejcem zájezdů

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající)

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) Obchodní podmínky Provozovatel Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) je: Josef Düringer Hlavní 119 356 01 Březová IČ: 87650657 DIČ: 8504122396

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Vymezení pojmů FILMFEST, s.r.o. Společnost FILMFEST, s.r.o., IČ: 262 73 365, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ: 76179,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti VIP GAS s.r.o. se sídlem Dělnická 883/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá identifikační číslo: 286 22 758 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung

Podrobná pravidla kampaně Samsung Podrobná pravidla kampaně Samsung Kup chladničku Samsung a získej až 4000 Kč zpět za další nákup vybraných produktů Samsung! Obecné informace 1) Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak,

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Cestovní agentura KOUZELNÁ DOVOLENÁ (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřeny

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky Reklamace: Při uplatnění reklamací si stáhněte reklamační list a dle pokynů vyplňte. Poté jej vytiskněte a spolu s reklamovaným zbožím a kopií faktury odešlete

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Obchodní podmínky pro účty se Stříbrným nebo Zlatým balíčkem

Obchodní podmínky pro účty se Stříbrným nebo Zlatým balíčkem Obchodní podmínky pro účty se Stříbrným nebo Zlatým balíčkem 1. Základní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky definují druhy, rozsah a podmínky poskytování služby Stříbrný balíček a Zlatý balíček prostřednictvím

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Air Hit Morava s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy (dále

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou vydány společností HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o., IČ: 242 98 549, se sídlem Praha 9 Letňany,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. 1 Obecná ustanovení. 2 Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1 Obecná ustanovení. 2 Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1 Obecná ustanovení a. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v elektronickém internetovém obchodě www.flamefox.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti jednotlivých

Více

Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky a Reklamační řád Obchodní podmínky a Reklamační řád Společnost 1) Identifikace provozovatele prodejního místa: 4stones, s.r.o. provozovatel webu Poradci-sobě.cz Ke Školce 1319F 252 19 Rudná IČ:29002303 DIČ: CZ-29002303

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více