I. Pro využívání systému E-PODROZNIK BILETY je nutné: 1. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, které jsou současně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Pro využívání systému E-PODROZNIK BILETY je nutné: 1. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, které jsou současně"

Transkript

1 SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ PRODEJ JÍZDENEK V SYSTÉMU E-PODROZNIK BILETY dále jen Smluvní podmínky E-PODROZNIK BILETY nebo Smluvní podmínky Všechny pojmy související se systémem E-PODROZNIK BILETY pro účely těchto Podmínek se týkají prodeje Jízdenek přes Internet. I. Pro využívání systému E-PODROZNIK BILETY je nutné: 1. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, které jsou současně II. prohlášením vůle. Na základě toho vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a společností Teroplan S.A. a dopravcem, a rovněž 2. splňovat následující systémové požadavky: 2.a) 2.b) 2.c) přístup k Internetu, instalovat do systému internetový prohlížeč Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera nebo Safari vydaný producentem nejpozději 2 (slovy: dva) roky před datem nákupu Jízdenky, anebo kompatibilní prohlížeč, zapnout podporu JavaScriptu v internetovém prohlížeči, 2.d) připojit se k tiskárně, která umožňuje tisknout ve formátu A4, v orientaci na výšku, s rozlišením min. 300 dpi. Nebo pokud na danou trasu jsou prodávány Jízdenky formou SMS, uvést mobilní číslo, na které má být SMS doručena. Pokud Uživatel s těmito Smluvními podmínkami plně nesouhlasí a/nebo nesplňuje systémové požadavky, nebude moci tento systém využívat. 1. část Obecná ustanovení 1. Rozsah využívání I. Smluvní podmínky E-PODROZNIK BILETY se vztahují na nákup Jízdenek a rezervaci místenek pro přepravu poskytovanou dopravci, kteří uzavřeli smlouvu se společností Teroplan S.A. ve věci plánování prodeje Jízdenek přes teleinformatické kanály (včetně Internetu). Dodatečně se Smluvní podmínky E-PODROZNIK BILETY vztahují pouze na trasy, které byly dopravci vybrány pro internetový prodej Jízdenek. Smluvní podmínky E-PODROZNIK BILETY definují: 1. podmínky využívání systému E-PODROZNIK BILETY; 2. pravidla: 2.a) rezervace Jízdenky pro přepravu a místenky, 2.b) uzavření přepravní smlouvy, 2.c) změny přepravní smlouvy, 2.d) odstoupení od přepravní smlouvy, 2.e) vrácení dlužné částky za nevyužití internetové Jízdenky, předložení a zvážení žádostí;

2 2.f) vystavení faktury DPH, 2.g) práva a povinnosti Plátce, Cestujícího, společnosti Teroplan S.A. a Dopravce II. Vysvětlení pojmů pro účely těchto Smluvních podmínek E-PODROZNIK BILETY: 1. Teroplan S.A. Teroplan akciová společnost, se sídlem v Osvětimi, Klucznikowska 1, Osvětim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Kraków Śródmieście v Krakově, v oddílu XII., č. KRS , DIČ: , základní kapitál: pln, uhrazen v plné výši, která provozuje internetový prodej Jízdenek pro dopravní společnosti; 2. Dopravce dopravní společnost, pro kterou Teroplan S.A. provozuje prodej Jízdenek přes teleinformatické kanály; 3. Systém E-PODROZNIK BILETY nebo Systém internetového prodeje Jízdenek systém, v rámci kterého přihlášená osoba nebo osoba, která před zakoupením Jízdenky vyplní povinné osobní údaje, dále jen Plátce, může uzavřít přepravní smlouvu přes Internet, ve svém zájmu nebo ve jménu třetí osoby, dále jen Cestujícího; 4. Plátce osoba, která provádí on-line platbu nebo převede peněžní prostředky za účelem budoucích plateb; 5. On line platba možnosti platby jsou následující: 5.a) platební kartou osoby nebo firmy, pro kterou byla uzavřena přepravní smlouva (výjimku stanoví bezejmenné korporační karty) 5.b) on-line bankovním převodem 5.c) jinou formou, kterou systém E-PODROZNIK BILETY podporuje. Více informací o podporovaných platebních kartách a bankovních převodech na webových stránkách e-podroznik.pl; 6. Přepravní smlouva smlouva pro přepravu osob uzavřená mezi Plátcem a Dopravcem; 7. Cestující osoba, pro kterou byla internetová Jízdenka zakoupena a jejíž údaje uvedl Plátce na Jízdence; 8. Internetová Jízdenka nebo Jízdenka jmenný doklad, který prokazuje uzavření přepravní smlouvy. Součásti dokladu je jednorázová jízdenka pro přepravu a rezervace místenky (místa k sezení nejsou číslované). Plátce musí Doklad samostatně vytisknout nebo jej obdrží formou SMS, po provedení platby. Jízdenka opravňuje k obsazení místa, které vybere řidič dopravního vozidla nebo jiná oprávněna osoba např. průvodčí ve vlaku. 9. Verifikační kód řada alfanumerických znaků obsažených v Jízdence, který umožnuje verifikaci pravosti Jízdenky v případě, kdy revizor nemá jmenný seznam cestujících, kteří koupili Jízdenku v systému E-PODROZNIK BILETY. Verifikační kód může být zobrazený i na Jízdence ve formě dvourozměrného kodu, který po skenování vhodným

3 nástrojem při použití vhodného programu, může být automaticky verifikován. 10. Bankovní účet Teroplan bankovní účet společnosti Teroplan S.A., na který Plátce převádí peněžní prostředky pro budoucí nákupy prostřednictvím Účtu Peněženka e-podroznik. 11. Účet Peněženka e-podroznik internetový účet Plátce v systému E-PODROZNIK BILETY, který umožňuje nákup Jízdenek. Obsahuje numerický zápis odpovídající výši Plátcových převedených a nevyužitých peněžních prostředků na bankovním účtu Teroplan. 12. Dostupné peněžní prostředky peněžní prostředky převedené Plátcem na Bankovní účet Teroplan, které nebyly využité pro nákup Jízdenky. 13. Prostředky Peněženka peněžní částka, která nepřevyšuje částku PLN (slovy: dva tisíce polských zlotých) převedena Plátcem v polské měně na Bankovní účet Teroplan pro budoucí nákup Jízdenek prostřednictvím Účtu Peněženka e-podroznik. 14. Tarif cenová sazba za přepravu jedné nebo více osob, kterou stanoví Dopravce a která je připsaná k dané lince (spoje Tam a Zpět) nebo k trase. Počet Jízdenek určených k prodeji v rámci Tarifu je omezen. Dopravce pokaždé stanoví počet Jízdenek dostupných k prodeji v rámci daného Tarifu. III. Tarif pro přepravu osob a ceny Jízdenek stanoví Dopravci. 2. Pravidla využívání systému E-PODROZNIK BILETY I. Plátce, který bude poprvé využívat systém E-PODROZNIK BILETY, je povinen: 1. zaregistrovat se v systému E-PODROZNIK BILETY, kde jsou v registračním formuláři požadované následující údaje: 1.a) přihlašovací jméno a heslo, 1.b) osobní údaje, tj: jméno a příjmení a také přesná adresa s PSČ, ová adresa, v případě nákupu Jízdenky na trasu dopravce, který to požaduje, druh a číslo průkazu totožnosti, v případě požadování faktury DPH na firmu je nutné uvést název, adresu společnosti a DIČ, v případě doručení Jízdenky formou SMS je nutné uvést mobilní číslo, na které má být Jízdenka doručena, mobilní číslo pro kontakt v případě nahodilé události např. poruchy autobusu nebo před každým nákupem Jízdenky vyplnit povinné osobní údaje. 2. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, 3. souhlasit se zpracováním osobních údajů.

4 II. Pro uskutečnění internetového prodeje Jízdenek je Plátce povinen se pokaždé přihlásit do systému E-PODROZNIK BILETY pomocí přihlašovacího jména a hesla anebo uvést povinné osobní údaje a také: 1. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, 2. souhlasit se zpracováním osobních údajů. 2. část Obchodní podmínky 3. Rezervace Jízdenky pro přepravu a místenky 1. Nákup jízdenky pro přepravu v systému E-PODROZNIK BILETY prostřednictvím servisu je možné provést denně 7 (sedm) dní v týdnu, neomezeně přes 24 (dvacet čtyři) hodin s výjimkou přestávky na údržbu systému E-PODROZNIK BILETY. Termín, kdy bude možné Jízdenku na konkrétní trasu rezervovat, stanoví Dopravce. 2. Rezervace Jízdenky a místenky je založena na vymezení mj.: a) trasy (nástupní zastávka, výstupní zastávka), b) data odjezdu, c) času odjezdu, a následně na: d) stanovení počtu osob v každém dostupném Tarifu a/nebo oprávněných ke slevě ( počet osob dle zvláštního tarifu ), e) uvedení jména, příjmení a v případě nákupu Jízdenky na trasu dopravce, který to požaduje, čísla dokladu totožnosti Cestujícího apod. 4. Uzavření přepravní smlouvy 1. Přepravní smlouva vzniká okamžikem, kdy je provedena on-line platba (po obdržení potvrzení o platbě) a Teroplan S.A. prostřednictvím systému E-PODROZNIK BILETY zpřístupní internetovou Jízdenku k samostatnému tisku nebo internetovou Jízdenku formou SMS 2. Provozovatelem on-line platby prostřednictvím platební karty (debetní nebo kreditní) je firma PayPro S.A. se sídlem v Poznani. Provozovatelem on-line platby dokonané jiným způsobem než platební kartou (debetní nebo kreditní) je Teroplan S.A. nebo DialCom24 sp. z o.o. se sídlem v Poznani - majitel systému przelewy24.pl. 3. On-line platby může provést Plátce. 4. Potvrzením uzavření přepravní smlouvy je zpřístupnění Plátci jmenné internetové Jízdenky za účelem samostatného tisku na papír velikosti A4 v orientaci na výšku nebo obdržení Plátcem internetové Jízdenky formou SMS na uvedené číslo. Plátce je zodpovědný za čitelnou kvalitu vytištěné Jízdenky nebo uložení jízdenky SMS v mobilním telefonu. 5. Samostatně vytištěná internetová Jízdenka nebo Jízdenka doručená formou SMS musí obsahovat následující údaje: a) jméno, příjmení a v případě nákupu Jízdenky na trasu dopravce, který to požaduje, číslo

5 dokladu totožnosti Cestujícího, b) Verifikační Kód Jízdenky, c) údaje, které jsou uvedené v 3 b. 2, 6. Údaje, které jsou uvedené v odst. 5 jsou verifikované a musí souhlasit s údaji, které vlastní průvodčí. 4.1 Volba a nákup Jízdenky prostřednictvím účtu Peněženka e-podroznik 1. Jedním z dostupných způsobů online platby, které nabízí Teroplan S.A. je Peněženka e-podroznik. 2. Plátce, po převedení určené peněžní částky na Bankovní účet Teroplan, za účelem budoucího použití těchto prostředků na nákup Jízdenek, získává přístup do Účtu Peněženka e-podroznik. 3. Účet Peněženka e-podroznik umožňuje nákup Jízdenek za peněžní prostředky předem převedené Plátcem na Bankovní účet Teroplan. 4. Účet Peněženka e-podroznik obsahuje numerický zápis odpovídající výši převedených peněžních prostředků Plátcem a také Dostupným peněžním prostředkům. 5. Plátce může provést nákup Jízdenky pouhým potvrzením volby správné pozice v dialogovém oknu Účtu Peněženka e-podroznik pod podmínkou, že má Dostupné peněžní prostředky. 6. Přepravní smlouva je uzavřena ve chvíli volby pozice Potvrzuji nákup v dialogovém oknu Účtu Peněženka e-podroznik. 7. Ustanovení 4 odst. 4-6 těchto Smluvních podmínek se použijí obdobně. 8. Plátce může kdykoliv požádat o vracení Dostupných peněžních prostředků. Dostupné peněžní prostředky budou vraceny na Plátcem uvedený bankovní účet v termínu do 14 (čtrnácti) dní od obdržení požadavku vracení Dostupných peněžních prostředků. 5. Změna přepravní smlouvy 1. Změny údajů, které Plátce uvedl při nákupu on-line Jízdenky můžou provést pouze zaměstnanci společnosti Teroplan S.A., kteří se zabývají zvažováním žádostí o změně v údajích souvisejících s danou přepravní smlouvou. 2. Možnost změny se týká pouze chybně uvedených údajů tzn. chyb ve jménech a příjmeních Cestujících, chyb v číslech dokladů totožnosti Cestujících apd. 3. Pro provedení změn se Plátce musí napřed přihlásit do svého účtu v systému E-PODROZNIK BILETY a vyplnit patřičný formulář. 4. Změna Jízdenky týkající se datumu odjezdu, místa nebo cestovní třídy ( Přebukování ) se provádí v souladu s níže uvedenými ustanoveními. 5. Přebukování Jízdenky je možné do chvíle uzavření seznamu rezervací (na trasu koupené Jízdenky a také na trasu Přebukované Jízdenky). 6. Přebukování je možné do chvíle uzavření seznamu rezervací (na trasu koupené Jízdenky a také na trasu Přebukované Jízdenky), v případě že jsou dostupná místa ve zvoleném termínu ve stejném Tarifu. 7. V případě Přebukování na jiný Tarif, Plátce má právo obdržet návratek v souladu s pravidly

6 6 Smluvních podmínek. Přebukování je také možné pokud jsou dostupná místa v daném Tarifu ve zvoleném termínu. 6. Odstoupení od přepravní smlouvy 1. Pravidla odstoupení od přepravní smlouvy uzavřené využitím systému E-PODROZNIK BILETY stanoví Dopravce, ale Plátce má právo odstoupit od přepravní smlouvy až do chvíle uzavření seznamu rezervací pro danou trasu anebo po uzavření seznamu rezervací pro danou trasu Datum a čas uzavření seznamu rezervací stanoví dopravce, pro každou trasu zvlášt. 2. Odstoupení od přepravní smlouvy do chvíle uzavření seznamu rezervací na danou trasu nabývá účinnosti, pokud jsou dodržené následující pravidla: 1. Vůli k odstoupení od smlouvy musí projevit Plátce. Ten se napřed musí přihlásit do svého účtu v systému E-PODROZNIK BILETY a vyplnit patřičný formulář. Podmínky týkající se odstoupení od smlouvy budou Plátci představeny pokaždé před podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy. 2. Vrácení dlužné částky ve výši stanovené Dopravcem provádí příslušné oddělení Teroplan S.A. 3. Vrácení dlužné částky Plátci bude provedeno v termínu do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od data podání prohlášení o odstoupení od smlouvy (bod 2.) 3. Odstoupení od přepravní smlouvy po uzavření seznamu rezervací na danou trasu nabývá účinnosti při dodržení následujících pravidel: 1. Vůli k odstoupení od smlouvy musí projevit Plátce vyplněním formuláře společně s prohlášením o nevyužití Jízdenky dostupným TADY a odesláním vyplněného, vytištěného a podepsaného formuláře společně s prohlášením o nevyužití Jízdenky na adresu: ul. Zdunów 9, Krakow. 2. Vrácení dlužné částky za Jízdenku nastane v termínu do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne, kdy oddělení návratek Teroplan S.A. obdrží správně vyplněný formulář společně s prohlášením o nevyužití Jízdenky. 4. Potvrzením vrácení dlužné částky za Jízdenku z příčiny odstoupení od přepravní smlouvy nebo z důvodu Přebukování Jízdenky je dobropis odeslaný na ovou adresu Plátce. 5. Dlužná částka bude vyplacena na bankovní účet, ze kterého byla provedena úhrada. V případě změny bankovního účtu, bude vyplacen na číslo nového bankovního účtu uvedeného Plátcem. 6. V případech nepopsaných v 6, pokud Plátce má právo na vyplacení dlužné částky za Jízdenku na základě obecně platných ustanoveních, dlužnou částku vyplácí příslušné oddělení Teroplan S.A. 7. V případě odstoupení od přepravní smlouvy, Teroplan S.A. si vyhrazuje možnost srážky části NALEZNOSCI (odstupné), jehož výši pokaždé stanoví Dopravce. Částka srážky je dostupná v Podmínkách nákupu a vrácení jízdenky ve formuláři nákupu jízdenky. Srážky se neaplikují, pokud Plátce odstupuje od přepravní smlouvy z příčin způsobených Dopravcem nebo společností Teroplan S.A.

7 8. V případě odstoupení od přepravní smlouvy není možné se ucházet o vracení transakčního poplatku ( 11). 7. Vystavení faktury DPH 1. Internetová Jízdenka není fakturou DPH. 2. Teroplan S.A. automaticky vystavuje fakturu DPH ke každému nákupu internetové Jízdenky provedeného Plátcem. 3. Údaje nezbytné pro vystavení faktury DPH jsou automaticky stažené z formuláře vyplněného Plátcem při registraci do systému E-PODROZNIK BILETY. 4. Faktury DPH jsou odesílané na ovou adresu uvedenou Plátcem při nákupu Jízdenky. V souladu s 4. části par. 12 Vyhlášky ministra financí ze dne r. ve věcech vracení daně některým daňovým poplatníkům, vystavování faktur DPH, způsobu jejich ukládání a také seznamu zboží a služeb, které nejsou osvobozené od daně (Sb. z roku 2011 č. 68 pol. 360, z roku 2012 pol. 1428) vystavená faktura je platná bez podpisů odběratele a příjemce. Archivace vyžaduje vytištěnou formu obdržené faktury DPH. 5. Souhlas se Smluvními podmínkami nebo provedení platby znamená totéž co souhlas Uživatele nebo Plátce s obdržením faktury DPH v elektronické formě v souladu s par. 2 b. 32 v souvislosti s par. 106n zákona ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb. 3. část Práva a povinnosti Stran 8. Práva a povinnosti Plátce I. Plátce je oprávněn: 1. nahlédnout do svých osobních údajů a je aktualizovat; 2. předložit žádosti prostřednictvím odpovědných formulářů dostupných po přihlášení se do systému E-PODROZNIK BILETY; 3. nahlédnout do uzavřených smluv o přepravě osob prostřednictvím systému E-PODROZNIK BILETY; II. Plátce je povinen: 1. uvést pravdivé, komplexní a aktuální údaje při registraci do systému E-PODROZNIK BILETY. Případné neinformování společnosti Teroplan S.A. o změně ové adresy nebo uvedení chybné ové adresy nebo z jiných důvodů nemožnosti doručení elektronické faktury nebo Jízdenky, společnost Teroplan S.A. není zodpovědná za nedoručení elektronické faktury nebo Jízdenky. V takovém případě Plátce může obdržet elektronickou fakturu nebo Jízdenku po písemném oznámení tohoto faktu a uvedení platné ové adresy. 2. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, a v případě nákupu Jízdenky pro Cestujícího, který není Plátcem: 2.a) uvést (při rezervaci Jízdenky a místenky): jméno, příjmení a v případě

8 nákupu Jízdenky na trasu dopravce, který to požaduje, číslo dokladu totožnosti Cestujícího, 2.b) seznámit Cestujícího (který není zároveň Plátcem) s ustanoveními Smluvních podmínek E-PODROZNIK BILETY; 3. využívat systém E-PODROZNIK BILETY v souladu s právními předpisy a s ustanoveními těchto Smluvních podmínek E-PODROZNIK BILETY; 4. čitelně vytisknout internetovou Jízdenku na papíře ve formátu A4, v orientaci na výšku a uložit jí pro kontrolu nebo uložit pro kontrolu Jízdenku formou SMS; 5. nepřenášet práva, vyplývající z uzavření přepravní smlouvy, na třetí osoby, kromě práv k disponování Jízdenkou Cestujícím, jehož údaje jsou vytisknuty na Jízdence; III. V průběhu kontroly jízdního dokladu je Cestující povinen předložit osobám provádějícím kontrolu: 1. čitelně vytištěnou, platnou nebo uloženou formou SMS internetovou Jízdenku, která splňuje podmínky uvedené v 4 ust. 4; 2. v případě nákupu Jízdenky na trasu dopravce, který to požaduje. doklad totožnosti, jehož číslo je uvedeno na internetové Jízdence; 3. platný průkaz, který prokazuje nárok na slevu pokud cestující zakoupil Jízdenku na zvláštní jízdné. IV. Pokud nejsou splněny podmínky z III. odstavce, s Cestujícím se zachází jako s Cestujícím bez platné jízdenky. V. Souhlasem se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY Plátce prohlašuje, že: 1. všechny informace, které Plátce uvedl v průběhu využívání systému E-PODROZNIK BILETY v tom jméno, příjmení a číslo dokladu totožnosti Cestujícího jsou pravdivé a souladu s jeho nejlepšími vědomostmi; 2. seznámil Cestujícího, kterému koupil internetovou Jízdenku s ustanoveními Smluvních podmínek E-PODROZNIK BILETY; 3. je způsobilý k uzavření smlouvy, v souladu s předpisy občanského zákoníku. 9. Reklamační oddělení a infolinka vedené společností Teroplan S.A. 1. Teroplan S.A. vede Reklamační oddělení pro záležitosti související se systémem E-PODROZNIK BILETY. 2. Pro předložení reklamace je Plátce povinen poslat reklamaci prostřednictvím elektronické pošty na adresu 3. Reklamační oddělení vyřizuje reklamace v termínu do 14 kalendářních dnů ode dne předložení platné reklamaci Plátcem. 4. Reklamační oddělení posílá Plátci odpověď prostřednictvím elektronické pošty na adresu, ze které Plátce poslal reklamaci. 5. Teroplan S.A. vede infolinku související se systémem E-PODROZNIK BILETY na čísle: +48 (12) Infolinka je dostupná denně od 7 do 23 hodin.

9 10. Práva a povinnosti společnosti Teroplan S.A. a Dopravce 1. Jménem dopravce má Teroplan S.A. právo odstoupit od přepravní smlouvy uzavřené využitím systému E-PODROZNIK BILETY, v případě porušení těchto Smluvních podmínek E-PODROZNIK BILETY Plátcem nebo Cestujícím. 2. Na základě přepravní smlouvy uzavřené využitím systému E-PODROZNIK BILETY společnost Teroplan S.A. je povinná: 1. nést náklady transakcí uskutečněných prostřednictvím on-line platby, tj.: 1.a) přijetí platby za internetovou Jízdenku, 1.b) vrácení dlužné částky za nevyužití internetové Jízdenky na základě pravidel popsaných v 6 a také provedení návratky Dostupných peněžních prostředků v souladu s 4.1 odst. 7; 2. poslat Plátci prostřednictvím elektronické pošty fakturu DPH, která potvrzuje nákup internetové Jízdenky a eventuálně dobropis v případě vrácení dlužné částky za nevyužití internetové Jízdenky, pro kterou byla vystavena faktura DPH nebo v případě změn údajů; 3. vyřídit žádosti předložené Plátcem. 3. V souvislosti s přepravní smlouvou uzavřenou prostřednictvím systému E-PODROZNIK BILETY Dopravce je povinen uskutečnit přepravu v souladu s uzavřenou smlouvou. 4. Teroplan S.A. nenese zodpovědnost za neprovedení nebo nesprávné provedení přepravní smlouvy přes Dopravce. 5. Teroplan S.A. zpracovává osobní údaje Uživatelů systému E-PODROZNIK BILETY v souladu s polským zákonem o ochraně osobních údajů par. 23 odst.1 b. 3 ze dne 29. srpna 1977 (Sb. z roku 2002 č. 101, pol. 926 se zm.) za účelem realizace internetového prodeje Jízdenek. 6. Databáze osobních údajů Uživatelů systému E-PODROZNIK BILETY byla zaregistrována v celostátním, veřejném registru zpracování osobních údajů vedeném Generálním inspektorátem pro ochranu osobních údajů (číslo registrační knihy 87115). 11. Transakční poplatky 1. Cestovní kanceláře nebo jiná kamenná prodejní místa (uvedená na internetových stránkách jako Prodejní místa), která provozují prodej Jízdenek na základě Partnerské smlouvy se společností Teroplan S.A., mají právo připočítat do koncové částky objednávky transakční poplatek. Tento poplatek stanoví příjem pro Cestovní kancelář nebo jiné kamenné prodejní místo. 2. Společnost Teroplan S.A. má právo připočítat do částky objednávky transakční poplatek. Tento poplatek stanoví příjem společnosti Teroplan S.A. 3. V případě storna Jízdenky v souladu s pravidly popsanými v 6, transakční poplatek je nevratný.

10 12. Závěrečné ustanovení Ve věcech, které nejsou výslovně upraveny těmito Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (Kodeks cywilny), ze dne 15. listopadu 1984 Přepravní právo (Sb. z roku 2000 č. 50, pol. 601 se zm.), a Pravidly pro přepravu osob, věcí a zvířat jednotlivých Dopravců.

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje. Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje. Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Sídlo společnosti: Zlín - Prštné, Kútíky 637, 76001 Zlín IČO: 49973053 DIČ: CZ49973053 Datová schránka: wecukem Zapsána:

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

PRAVIDLA PRO NÁKUP V ESHOP ČD (stav k 1. 5. 2015)

PRAVIDLA PRO NÁKUP V ESHOP ČD (stav k 1. 5. 2015) PRAVIDLA PRO NÁKUP V ESHOP ČD (stav k 1. 5. 2015) A. Všeobecná část, společná pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu. Pro použití dokladů zakoupených prostřednictvím eshop ČD platí: Smluvní a přepravní

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o.

Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o. Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o. Prodávající: TME Czech Republic s.r.o., se sídlem: Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská 406/17, PSČ 709 73, IČ: 27789021, zapsána v obchodním rejstříku

Více

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IDS JMK POSEIDON. Všeobecné podmínky Ceník poplatků Smluvní přepravní podmínky IDS JMK příloha 2

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IDS JMK POSEIDON. Všeobecné podmínky Ceník poplatků Smluvní přepravní podmínky IDS JMK příloha 2 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IDS JMK POSEIDON Všeobecné podmínky Ceník poplatků Smluvní přepravní podmínky IDS JMK příloha 2 Platí k datu: 24.04.2014 Obsah 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 informace Předsmluvní informace poskytované

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Hora Marek Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Sídlo společnosti : Vršovická 97/832, 100 00, Praha 10 Provozovna : Plzeňská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS Platné od 1. 5. 2008, pro karty CCS Limit, CCS Business a CCS Osobní. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká společnost pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice. Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jaroslava Holara Místo podnikání: Chodov 127, PSČ 345 33 Identifikační číslo: 64409678 DIČ: CZ7602101760 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS Platné od 1. 6. 2013, pro karty CCS Limit a CCS Business. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká

Více

Podmínky užití webových stránek www.yamyam.cz a e-shopu

Podmínky užití webových stránek www.yamyam.cz a e-shopu Podmínky užití webových stránek www.yamyam.cz a e-shopu ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto podmínky užití služeb webových stránek a e-shopu (dále jen Podmínky ), upravují pravidla používání internetových stránek na

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Kava.cz s.r.o. se sídlem Ruská 378, 277 11 Neratovice identifikační číslo 24289671 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky DOMESTAV s.r.o., se sídlem Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČ: 63479711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 20757 ČÁST A

Více

Obchodní podmínky. O.K.SERVIS PLUS s.r.o. 1/9 Obchodní podmínky fyzické osoby

Obchodní podmínky. O.K.SERVIS PLUS s.r.o. 1/9 Obchodní podmínky fyzické osoby Obchodní podmínky společnosti O.K.SERVIS PLUS, s.r.o., se sídlem Cukrovarská 957/21b, 196 00 Praha9, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.e-levne.cz a pro

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více

Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014

Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014 Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014 Provozovatel obchodu: WHITE SPIRIT s.r.o. Sídlo společnosti: Rokycany, Čapkova č.p. 1124, PSČ 337 01 IČ: 26376083 DIČ: CZ26376083

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34759.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34759. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE LETENEK Air Service Brno, s.r.o. Letiště Brno-Tuřany 904/1, 627 00 Brno PRODEJ A REZERVACE LETENEK Phone: +420 545 521 175-6 E-mail: letenky@letenkybrno.info Web: http://www.letenkybrno.info

Více

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro poskytování služeb korporace Fall & GetUp s.r.o., IČ: 027 51 607, se sídlem Rumunská 18/22, 120 00 Praha zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

Více