CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL"

Transkript

1 Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Proces řízení výroby v praxi 1

2 OBSAH 1. Úvod Proces řízení výroby 4 3. Obchodní oddělení Konstrukce Technologie Výroba Expedice Použitá literatura 27 2

3 1. Úvod Proces řízení výroby bude vysvětlen na skutečném příkladu, a to podniku Slovácké strojírny, a.s. Uherský Brod. Slovácké strojírny, a.s. jsou jednou z nejvýznamnějších průmyslových společností Zlínského kraje s více než šedesátiletou tradicí vyspělé strojírenské výroby. Do nového tisíciletí vstoupily Slovácké strojírny jako moderní firma plně adaptovaná na konkurenční prostředí tržního hospodářství. Společnost si vytvořila podmínky pro trvalý proces úspory vnitřních nákladů, flexibility výroby, zajištění požadované kvality vyráběné produkce a podstatné zvýšení produktivity práce. Tato skutečnost umožnila již dříve uplatnit naši produkci na vyspělých trzích (převážně SRN, Holandsko, Rakousko, Švýcarsko), obnovit export hliníkárenských jeřábů na trhy Egypta a Ruska. Naplnění výrobních kapacit se zajištěnou návratností vložených finančních prostředků dává akciové společnosti do budoucna předpoklad stability a perspektivy. Správnost procesu vnitřní restrukturalizace společnosti ve všech oblastech její činnosti byla potvrzena v červnu 1998 získáním certifikátu ISO 9001 a jeho obhájením v letech následujících. Od roku 2009 je společnost držitelem environmentálního certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005. Po roce 2000 se rozvoj společnosti zaměřil i na proniknutí do jiných oblastí podnikání, a tak společnost v roce 2000 vstoupila kapitálově do společnosti MEP Postřelmov, a.s. V roce 2009 proběhla fůze obou společností, které nadále vystupují pod firmou Slovácké strojírny, a.s. Výrazným impulsem pro další rozvoj společnost je rok 2006, kdy došlo nejprve ke 100 % ovládnutí akcií společnosti NH Zábřeh, a.s. s následnou fůzí v listopadu Výrazně se tímto krokem rozšířily výrobní kapacity společnosti a její výrobně-technologické možnosti. V současné době jsou Slovácké strojírny, a.s. moderní technologickou firmou nabízející svým obchodním partnerům rozsáhlé technologické možnosti výroby v oblasti strojírenství a elektrotechniky spolu s kvalifikovanými pracovníky všech potřebných profesí. První stupeň řízení je znázorněn na následujícím obrázku. 3

4 2. Proces řízení výroby Plánování a průběh výroby probíhá na základě interního informačního systému, který monitoruje výši pojistné zásoby všech potřebných komponentů nutných pro finální montáž. Co se týká řízení samotného procesu výroby, je na každém stanovišti (operaci ať už se jedná o obrábění, nebo montáž) definován technologický čas procesu. Například doba obrábění, nebo doba montáže (lisování, usazování, skládání). Je brán v potaz také tzv. vedlejší technologický čas, což představuje dobu, po kterou je nutné zpracovávaný díl přesunovat na další stanoviště, nebo dobu, která je nutná pro údržbu stroje, výměnu nástroje či seřízení stroje při změně zpracovávaného dílu na jiný. Tímto odpadá možnost navrhovat ve finální matici SWOT investování do nových technologií. Provoz disponuje nejmodernějšími CNC-stroji, což jsou počítačem řízené jednotky navržené tak, aby eliminovaly neproduktivní časy (přesuny a výměny nástroje) na dobu nezbytně nutnou. Hospodárnost a účinnost využití výrobního zařízení je tedy velmi vysoká. 3. Obchodní oddělení Obchodní oddělení zajišťuje první kontakt se zákazníkem, a pokud se podaří získat zakázku, tak vydává tzv. zakázkový list, který provází finální výrobek celou dobu výroby. Vedoucí obchodního oddělení ve Slováckých strojírnách je: Obchodní úsek díky informačnímu systému musí mít vždy přehled o stavu zakázky a také o tom, v jaké rozpracovanosti se nachází. Současný výrobní program společnosti navazuje na tradici výroby montážních a požárních plošin, lisů na zpracování technické pryže, speciální techniky a elektrických mostových jeřábů, jejich příslušenství a ocelových konstrukcí. Tento bývalý výrobní program svojí rozmanitostí a vysokými požadavky na přesnost a kvalitu výroby položit základy, na nichž vyrostla v devadesátých letech minulého století stávající výrobní základna a nové výrobní obory. Slovácké strojírny, a.s. jsou dnes moderní technologickou firmou nabízející svým obchodním partnerům dodávky strojírenských výrobků dle jejich výrobní dokumentace, spolupráci na vývoji a konstrukci svých výrobků. K hlavním výrobním programům patří výroba a montáž mobilních drtičů kamene, výroba a montáž licích věží a dalších technologických celků pro ocelárny, nůžkových plošin, výroba a montáž strojů pro osazování desek tištěných spojů, hydraulických válců, ekologických kotlů na spalování dřeva, ocelových konstrukcí mobilních jeřábů a silničních stavebních strojů a dalších strojírenských komponentů pro výrobu vysokozdvižných vozíků. Tradice ve výrobě ocelových konstrukcí přispívá k zájmu zahraničních odběratelů o výrobu a dodávky lehkých a středně těžkých svařenců včetně opracování. Největší ocelové konstrukce dosahují kusové hmotnosti 50 tun. 4

5 4. Konstrukce Po zajištění zakázky od obchodního oddělení pokračuje zakázka do oddělení konstrukce, která pracuje na zpracování výkresové dokumentace pomocí níže uvedených informačních systémů. Systémy TPV2000 a Dimenze++ od roku 2000 TPV2000 moduly: konstruktér technolog tok práce Dimenze ++ řízení výrobních, obchodních a ekonomických firemních aktivit digitální archiv výkresy dílů přijaté faktury certifikáty, bezpečnostní listy Solid Edge: Převodník Catia V4, V5 Podpora 2D formátu (dwg, dxf) Podpora ostatních 3D formátů (step, sat, iges, ) Přímá podpora souborů SolidWorks, Pro/ENGINEER Součástí PDM systém Insight Modul pro přenos dat mezi TPV2000 a Solid Edge Insight: Data jsou uložena sdíleně Dohledání revizí, správných verzí Centrální zálohování Podpora online sdílení mezi více uživateli Řízení práv pro jednotlivé uživatele Systém pracuje s automatickým zamykáním souborů dle závislostí CAD (rezervace) Možnost ECR-ECO-ECN (návrh na změnu, příkaz ke změně, informace o změně) Možnost přístupu ke CAD datům i pro uživatele bez CAD programu Optimalizace hospodaření s normáliemi Insight rozdělení knihoven: 5

6 Insight webové rozhraní: Insight členění podle konstrukcí: 6

7 Insight projekty: Solid Edge SE2TPV: SE2TPV modul systému TPV přenos dat z modelu do TPV přenos dat z TPV2000 do modelu - načtení pozic sestavy z výkresu dft - založení nových položek v TPV vytvoření rozpisky v TPV přenos souborů do digitálního archivu 7

8 Postup použití SE2TPV plechový díl: 8

9 TPV 2000: Výkres v Solid Edge: 9

10 Přenos dokumentace do archivu: Digitální archiv: 10

11 Drtič RM60: Příklad celkové sestavy stroje: 11

12 5. Technologie Po zpracování výkresové dokumentace pokračuje tato dokumentace do oddělení technologie, které je jednou z nejdůležitějších oddělení závodu. Zde se podle výkresové dokumentace zpracovávají technologické postupy, které jsou podkladem pro další oddělení jako již zmiňované obchodní oddělení (zpracování ceny), plánování výroby, kooperace apod. Práci v technologii přibližuje následující příklad. Drtič kamene RM80: Technické údaje: Kapacita až 165 tun za hodinu (v závislosti na materiálu) Velikost vstupního otvoru 860x600 mm Pohonná jednotka dieselový motor s výkonem 122 kw při 2000 ot/min. 12

13 Konstrukční rozpiska drtiče kamene RM-80: Rozpad pozice 5 rotor drtiče (rotorová část): 13

14 Hřídel rotoru: Rozpiska hřídele detail: 14

15 Technologický postup: Zobrazení výkresu: 15

16 Výkres: 16

17 Technologický postup TECHNOLOG: 17

18 18

19 Možnost zobrazení předkalkulace: Předkalkulace: 19

20 Výkonová norma: Dimenze ++: 20

21 Technologický postup: 21

22 22

23 Strom výrobní struktury: Řez operací Nh na kus: 23

24 6. Řízení výroby Úlohy řízení výroby slouží k podpoře pracovníků výroby při plnění výrobních úkolů. Poskytují manažerům přesné informace o aktuální výkonnosti výrobního systému, stavu zakázek a hodnotě rozpracované výroby. Zadávání výrobních úkolů V IS INmedias je podporováno více možností, jak dát impuls k zahájení plnění nových výrobních úkolů z naplánovaného objemu výroby. První možností je způsob založený na principu tlaku a předpokládá využívání denního plánu výdeje. Ze skladů se v plánovaných časech realizují výdeje do výroby vstupujících komponent a vydané zásoby jsou situovány na vychystávací stanoviště. Odtud si je zástupci výrobních dílen odebírají. Sklady realizovanými výdeji vytvářejí tlak na výrobní dílny, aby zahájily plnění výrobních úkolů. Naproti tomu je princip tahu založen na využívání rozpisu denního plánu výrobních operací. Mistr nebo dělník si z této plánované fronty práce vyzvedne další výrobní operaci z řady, a tím vyvolá požadavky na výdeje ze skladů. V tomto případě výrobní dílny uvolňováním operací vytahují ze skladů komponenty, aby mohly zahájit plnění výrobních úkolů. Jinou možností je využití principu tzv. dílenských skladů. Každá výrobní dílna má přiděleny dva virtuální sklady (nejsou fyzické, existují jen jako nástroj řízení). Jde o vstupní IN sklad a výstupní OUT sklad. Do IN skladu výrobní dílny jsou převáděny výdeje materiálů ze skladů MTZ a polotovary z meziskladu nebo polotovary dokončené v předchozí fázi výroby. Od okamžiku, kdy existuje odpovídající zásoba v IN skladu, je možno zahájit plnění nového výrobního příkazu, neboť je pokryt vstupy. Dokončená výroba polotovaru je odvedením poslední operace převedena na OUT sklad té dílny, která výrobu realizovala. Přitom jsou v průběhu odvádění výrobních operací spotřebovány všechny související komponenty z IN skladu. Z OUT skladu je vzniklá zásoba hotového polotovaru automaticky převedena do IN skladu další výrobní dílny. Do materiálového toku lze zařadit výrobní mezisklad, respektive u finální fáze sklad hotových výrobků. Ve všech případech doprovází zadávání i tisk průvodky výrobního příkazu. Průvodka jako klíčové výrobní oběživo obsahuje čárové kódy pro zajištění vyhodnocení zpětných vazeb a stává se neoddělitelnou součástí startu nového výrobního příkazu nebo vydání nové dopravní dávky. Odvádění výroby V závislosti na četnosti, tj. na potřebě odvádět každou výrobní operaci nebo pouze dokončené díly, dále v závislosti na hardware, tj. především na preferenci použití stacionárního nebo mobilního snímače čárových kódů a konečně v závislosti na osobě, která bude výrobu odepisovat, zda výrobní dělníci nebo souhrnně mistr, jsou dodávána řešení zpětné vazby pro odvádění výroby. Odváděním vznikají přehledy o skutečné době trvání, nákladech, výkonech jednotlivých pracovníků, o změně stavu rozpracovanosti zakázky. Na tento proces může být napojeno i automatické provádění výdejů ze skladů nebo také uskutečňování automatických příjmů polotovarů a finálních výrobků na příslušné sklady propojené s poslední odváděnou operací. 24

25 Stavy plnění zakázky s různou mírou podrobnosti jsou k dispozici v grafické podobě. Existují přehledy s vyjádřením procentuálního plnění zakázek používané v globálních manažerských náhledech, ve střední úrovni podrobnosti to jsou (ne)splněné výrobní příkazy a nakonec nejpodrobnějšími jsou detailní (ne)splněné výrobní operace v dispečerské úrovni náhledu. S odváděním výrobních operací je spojena i evidence jakosti. V případě potřeby vykazovat neshodná množství jsou k dispozici uživatelsky definovatelné kategorie neshod. Mimo účel interní statistiky vyhodnocovaných zmetků mohou úlohy řízení výroby na získané informace zareagovat automaticky. Například tím, že podle povahy neshod (opravitelné, totální) vygenerují nové výrobní příkazy na zajištění opravy nebo na novou výrobní dávku eliminující totální zmetky. Nedokončená výroba, oceňování V IS INmedias lze používat několik modelů pro oceňování nedokončené výroby. Příkladem jednoduchého modelu je sumární hodnota zásob výrobních meziskladů, která vyjadřuje velikost rozpracované výroby za všechny zakázky celkem. Rozhodnutí se pro ten který model je individuální záležitostí a záleží mimo jiné i na posouzení následujících faktorů: okamžik změny stavu nedokončené výroby; zda nastává již v případě dílčí rozpracovanosti výrobního příkazu (provedení výdeje materiálu a splnění každé jednotlivé výrobní operace) nebo až v okamžiku dokončení polotovaru, způsob vyjádření hodnoty nedokončené výroby; zda bude vyjadřována v plánovaných nebo ve skutečných nákladech, způsob analytického členění hodnoty nedokončené výroby; zda má korespondovat např. se složkami kalkulačního vzorce. Výpočet, který ocení nedokončenou výrobu, lze zajistit tak, aby byla každý den známa aktuální hodnota, respektive změna stavu oproti minulému období. 7. Expedice Při výdeji ze skladu hotových výrobků jsou v IS INmedias k dispozici nástroje, které kompletují expediční úlohy včetně balicího listu, dodacího listu vydaného, nákladního listu a faktury vydané. Dodací list vydaný Objednávky jsou propojeny s prodejem výrobků. U každé položky objednávky je vidět množství, které bylo objednáno a jaké množství již bylo dodáno. Rozdíl tvoří plán výdeje, který je nabízen při tvorbě dodacího listu. Dodací list může pokrývat jednu nebo více objednávek. Tomu jsou přizpůsobeny i grafické tiskové výstupy, které obsahují mezisoučty za jednotlivé objednávky. Balicí (expediční) list Vydávané zboží lze kompletovat a sestavovat do různých konfigurací - balíků. Komfortním pomocníkem je mobilní snímač čárového kódu, který aktuálně nabídne na display předpokládaný obsah balení a podporuje on-line tvorbu. Na pozadí sestavování balení může současně probíhat proces naplňující dodací list. 25

26 Faktura vydaná Faktura vydaná završuje z pohledu IS INmedias expediční úlohy. Faktury lze vystavovat v libovolné měně s využitím kurzů aktualizovaných z internetu. Po založení hlavičky je možné naplnit řádky faktury dávkově z jednoho nebo více dodacích listů nebo ručně. Prodejní ceny se do jednotlivých položek faktury nabízejí v souladu s nastavenou prioritou podle smluvní, časové nebo pro zákazníka nastavené ceny. 26

27 8. Použitá literatura [1] Slovácké strojírny, a.s.uherský Brod. [online]. copyright, 2011 [cit ]. Dostupné z: [2] TopTech BRNO: Postavte s námi Vaši výrobu [online]. Brno, 2010 [cit ]. Dostupné z: [3] Výroční zpráva Slováckých strojíren a.s [4] Podklady z výkresové dokumentace SUB a.s. a SW Solid Edge [5] Podklady z technologické dokumentace SUB a.s. a SW TPV

28 Vydal: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Uherský Brod, červen 2012 Vytvořeno v rámci projektu Centrum vzdělávání pedagogů odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/ Podpořeno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 28

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

Orsoft. Popis produktu

Orsoft. Popis produktu Popis produktu je komplexní modulární informační systém určený pro řízení výrobních a obchodních společností střední a větší velikosti. Svou univerzálností vyhovuje i pro jiné typy organizací, např. výzkumné

Více

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství Jaké zvíře chovat ve fi rmě zaměřené na strojírenství a slévárenství určitě takové, které se Vaší firmě dobře přizpůsobí informační systém, který se Vám přizpůsobí Obsah Představujeme Vám informační systém

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku zboží pro projekt:

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku zboží pro projekt: 1/11 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku zboží pro projekt: Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti HOBES, spol. s r. o. v návaznosti na zavedení unikátního podnikového informačního

Více

Studie robotizace a automatizace. výrobních technologií

Studie robotizace a automatizace. výrobních technologií Studie robotizace a automatizace výrobních technologií Ing. Lubomír Novotný, Ph.D. a prof. Dr. Ing. Jiří Marek API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Leden 2011 Obsah 1 Úvod...3 2 Východiska a cíle

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení zásob ve zvoleném podniku Inventory control in a selected company Jiří Hrdlička Plzeň 2012 Oficiální zadání diplomové práce Prohlašuji,

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Řízení zásob ve vybraném podniku

Řízení zásob ve vybraném podniku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Řízení zásob ve vybraném podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PONDIKU (popis stavu, srovnání s teorií a zhodnocení)

ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PONDIKU (popis stavu, srovnání s teorií a zhodnocení) SOUKROUMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PONDIKU (popis stavu, srovnání

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME Vážení čtenáři, v tomto zpravodaji bychom Vás jako obvykle rádi seznámili s novinkami a trendy v CAx/PLM technologiích, které jsou motivovány především požadavky a očekáváním nejnáročnějších uživatelů.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Řízení zásob ve společnosti Seco GROUP, a. s. Michaela Kosová Diplomová práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku Efficient purchasing, sales and business cooperation Cheb, 2012 Veronika Šustrová

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně Bc. Jana Kiflová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT V této diplomové práci s názvem Zavedení výuky modulu

Více

Diplomová práce Systém sledování nákladů ve výrobní jednotce podniku

Diplomová práce Systém sledování nákladů ve výrobní jednotce podniku Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Systém sledování nákladů ve výrobní jednotce podniku Plzeň, 2011 Jiří Žižka Originál zadání

Více

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu Informační systémy Helios Katalog řešení www.assecosolutions.eu Obsah Specializovaná řešení pro Váš obor podnikání Automobilový průmysl Zemědělství Strojírenství Stavebnictví Potravinářství Elektronika,

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více