Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad"

Transkript

1 Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost. Rozdíl hodoty je dá možostí vestovat Pokud des částku Kč vestujeme do termíovaého vkladu s ročí úrokovou sazbou %, získáme za rok Kč a těchto Kč je rozdíl mez hodotou Kč des a za rok. Př jé vestc může být rozdíl větší ebo meší podle její výhodost. Příklad Máme volbu zaplatt daň z příjmu Kč: a) v tomto roce, b) odložt a příští rok a zaplatt 8 Kč, která z možostí je pro ás výhodější? a) zaplatíme v tomto roce hed vydáme Kč a ezbude ám c b) odložíme a příští rok a zaplatíme 8 Kč ) uložíme Kč s % ročí úrokovou sazbou a získáme Kč, za rok ám tedy zůstae Kč ) uložíme 98,8 Kč s % ročí úrokovou sazbou a získáme 8 Kč, máme tedy hed k dspozc 8,8 Kč (potřebá částka k uložeí 8/,).,-Kč 98,8Kč,-Kč.,-Kč Čas (v letech) 98,8 Kč.8,-Kč Čas (v letech)

2 Ovlvňující faktory Časová hodota - Úročeí Iflace zehodoceí měy Úroková sazba cea peěz Typy Jedoduché Složté Spojté částka P F čas Rzko předpověd budoucího vývoje částka P F Úroková sazba % Úroková míra, t Úrok - částka v peězích Složté úročeí (compoud terest) Př složeém úrokováí se k původímu kaptálu přdávají úroky z úroků expoecálí arůstáí základu p. a. p. s. Področí úročeí per aum ročě % per semestre pololetě,% základ vzroste za. úrokovací období + výsledek (+) p. q. p. m. per quartale per mesem čtvrtletě měsíčě,8%,7%. úrokovací období -té úrokovací období (+)*(+) (+)*(+)*..*( +) (+) (+) p. sept. p. d. per septmaam per dem týdě deě,%,% Úročeí x Dskotováí úročeí je zjštěí budoucí hodoty současé vestce dskotováí je zjštěí současé hodoty budoucích výosů Úročtel př področím úročeí Odúročtel ( + ) + m př področím úročeí ( ) m* F P* + F P* + m m* ( + ) ( ) + m m* F P * + F P* + m m*

3 Základí pojmy Nomálí úroková míra Hodota v % udaá (apř. bakou) ČS a.s. Běžý účet, běžý účet World Class, běžý účet World Class Elte, jstotí účet platost: měa:..9 Kč kredtí zůstatek <,- <,- <,-,-, %, %, %, % Efektví úroková míra Úroková míra vyjadřující efekt področího úročeí Reálá úroková míra Zohledňuje vlv flace Efektví úroková míra vyjádřeá jako skutečé tempo (%) přírůstku kaptálu za rok. Odpovídá omálí úrokové míře j př úročeí m- krát ročě Úroková míra, která dává za dobu roku stejou splatou částku jako omálí úroková míra Efektví úroková míra - Půjčka a cokolv ČSOB a.s. ef j + m m j..omálí úroková m.frekvece úrokovacích období v roce m ef,%,%,9%,%,%,7% Zjstěte s výš splátky své Půjčky a cokolv Splatost (roky) 7 Půjčka (Kč) Výše splátky (Kč) RPSN (ročí procetí sazba ákladů) je číslo, které má umožt spotřebtel lépe vyhodott výhodost ebo evýhodost poskytovaého úvěru. RPSN udává procetuálí podíl z dlužé částky, který * Pro tabulku musí platí úroková spotřebtel sazba zaplatt od,9 % za ročě období a RPSN jedoho,7 - roku, v %. souvslost se splátkam, správou a dalším výdaj spojeým s čerpáím úvěru. Reálá úroková míra Př aalýzách je uté rozhodout zda budeme zahrovat do CF vlv flace ebo e Tj. vyjadřovat v běžých ceách (omálí hodotě se zahrutím vlvu flace) Nebo vyjadřovat ve stálých ceách (reálé hodotě bez flace) Reálá úroková míra II Ve stejé podobě jako CF musí být př vyhodoceí dskotí sazba NOMINÁLNÍ(BĚŽNÉ) NOMINÁLNÍ SAZBA REÁLNÉ (STÁLÉ) REÁLNÁ SAZBA Iflac POUZE jedou!

4 Reálá úroková míra III Úrokové míry udávaé bakam jsou určovaé jako omálí úrokové míry Určují pouze zhodoceí bez vlvu dalších vějších faktorů (apř. flace, zdaěí apod.). real ( tax) * + om f f Příklad Jaké je Vaše reálé zhodoceí peěžích prostředků v případě, že dosažeý omálí výos z vkladu je,%, daň ze zsku je % a flace byla v srpu,% (ČNB). real (,) *,,,9 +, Úročeí a dskotováí Příklad Kolk jste s vypůjčl pokud jste úvěr hradl ásledujícím ročím splátkam. Úrok čl % p.a P. + ( +,) Dskotováí ( +,) ( +,) ( +,) ( +,) ( +,) Kč Kč Kč Kč Kč 8 Kč Jak to budete počítat? P.Kč Příklad Předpokládejme, že jste a koc roku uložl:.,- Kč,.,- Kč,.,- Kč,,-Kč,.,- Kč 7.,- Kč 8.,- Kč Kolk budete mít a účtu a koc roku 9 př úrokové míře % p.a.? Úročeí 7 P *, + *, + *, + *, + *, + *, + *, P. 7Kč

5 Platebí kaledáře Platebí kaledář Slouží k výpočtu rozložeí úmorů a úroků ve splátce úvěru Používají se tzv. platebí kaledáře (umořovací pláy) Možo použít pro úvěry s autím (rovoměrým) erovoměrým spláceím Způsoby spláceí úvěru Kostatíúmory Kostatí splátky Idvduálí splátkový kaledář Výše výpočtu autí splátky úvěru A ( + ) P ( + ) Autí stále stejá výše splátky obsahující úrok a úmor - autou jsou splácey apř. hypotéky Příklad Kupujete s ledc v hodotě Kč. Budete j splácet stejým splátkam vždy a koc měsíce s úrokovou mírou % p.m.. Jak velká bude splátka v případě, že a) začete splácet a koc prvího měsíce od okamžku koupě; b) začete splácet a koc šestého měsíce od okamžku koupě. a) Autí splátky, dlužá částka Kč, počet splátek, úroková sazba % p.m. a ( + ) * ( +,) *,,87 ( + ) (+,) A P * a *,87 87, Kč b) Autí splátky, dlužá částka avýšea o úroky za měsíců, splátek, úroková sazba % p.m. a ( + ) * ( +,) *,,87 ( + ) (+,) A P *a ( *, ) *,87 7. Kč Příklad Stavebí frma hradla v průběhu deset let vždy kocem roku pravdelým splátkam - autam 9.,- Kč úvěr př úrokové míře % p.a. Určete výš úvěru P poskytutého před lety.

6 Řešeí hledáme, částku, kterou s podkatel vypůjčl a ásledě splácel je uté použít zásobtel, který se používá se když souhr pravdelých plateb převádíme do současost Příklad Máte úvěr.,- Kč a úrok % p.a., který budete splácet deset ročím splátkam. Po čtvrté splátce se rozhodete úvěr vyplatt. Kolk zaplatíte? P A ( + ), 9.*..Kč ( + ) *, *, * Řešeí Výpočet výše splátky Výpočet výše splátky pro polhůtí spláceí Sestaveí umořovacího pláu (splátkového kaledáře) pro prví roky ( + ) ( +,) *, A P.* ( + ) ( +,).7, Kč Splátkový kaledář výše úvěru P Kč ročích splátek ročí úrok % Rozložeí úroku a úmoru výpočet výše splátky: A 7, Kč výše úroku v prví splátce se určí jako výše úroku z vypůjčeé částky UMOŘOVACÍ PLÁN tz. % z.,-kč.,-kč Postup sestaveí období výše splátky úrok úmor zůstatek - Kč - Kč - Kč Kč 7, Kč Kč 7, Kč 9 7, Kč 7, Kč 97 Kč 9, Kč 8 8, Kč 7, Kč 88 Kč 79, Kč 7 9, Kč 7, Kč 79 Kč 8, Kč 7 87,99 Kč 7, Kč 79 Kč 98, Kč 9, Kč 7, Kč 7 Kč, Kč 8,8 Kč 7 7, Kč Kč,7 Kč 7, Kč 8 7, Kč Kč,7 Kč 8, Kč 9 7, Kč 8 Kč, Kč 79, Kč 7, Kč 8 Kč 79, Kč, Kč výše úmoru se určí jako rozdíl výše splátky a úroku v daém období:.7,-.7,kč výše zůstatku po prví splátce se určí jako rozdíl výše zůstatku v předchozím období a výší úmoru:. - 7,9.7,Kč stejý postup se opakuje v dalších obdobích výsledek po posleí splátce by měl být vždy ula Kč Kč Kč Kč 8 Kč Kč Kč Kč - Kč Podíl úrokou a úmoru v autí splátce Výše úroku Výše úmoru

7 Fačí model Z údajů zjštěých ve stud sestavíme Cash-Flow (CF) Pro vyhodoceí vestce Bez vlvu facováí Zkoumáme pouze zda projekt vydělá CF pro fačí rozhodutí S vlvem facováí Zkoumáme zda zvoleý způsob facováí projekt uese Pravdla pro sestaveí CF CF je vždy složeo z příjmů a výdajů Pro vyhodoceí vestce se používá ve zjedodušeé formě Pouze peěží toky vyvolaé vestcí CF pro vestčí a provozí fáz zpracovávají se pro celou dobu žvotost projektu; jsou tvořey veškerým příjmy a veškerým výdaj vyvolaým během doby žvotost projektu; pro období výstavby je charakterstcké, že exstují pouze výdaje, a to výdaje vestčí povahy, které jsou v projektu dlouhodobě vázaé; výdaje v období provozu jsou jak provozího, tak vestčího charakteru lkvdace projektu může být spojea jak s příjmy tak s áklady a to v závslost a kokrétí stuac a povaze projektu. Ivestčí fáze Staoveí vestčích výdajů áklady a zajštěí stálých aktv (hmotého ehmotý vestčí majetek) pracoví (provozí) kaptál Provozí fáze Výosy projektu Výosy z tržeb předpokládaé objemy prodejů a předpokládaých prodejích ce v jedotlvých letech začá rzkovost těchto odhadů (velkost prodejů jsou začě ejsté velčy) uto pracovat s růzým varatam - tzv. scéář tržeb. přírůstky zásob vlastí výroby edokočeá výroba a hotové výrobky ostatí výosy provozího charakteru z doplňkových čostí (opravy, servs apod.) fačí výosy úroky z vkladů Provozí fáze Náklady projektu spotřeba materálu a eerge služby osobí áklady odpsy Nejsou výdajem! ostatí áklady fačí áklady Lkvdace projektu Příjmy z lkvdace majetek je možé prodat po skočeí doby provozu pracoví kaptál uvolí se prostředky vázaé v zásobách zůstatková hodota projektu (budovy, pozemky, stavby a techologe) 7

8 Daň zpříjmů předpokládejme výš % po celou dobu žvotost Příklad vestce. sestaveí Zůstatková hodota CF stroje a koc žvotost je..,-kč. Výkaz zsku a ztráty projektu Podk chce vestovat do rozšířeí výroby koupí ové techologe v hodotě..,-kč a s žvotostí let. Zvýšeí tržeb a ákladů (v ts. Kč) vdůsledku vestce jsou v tabulce: (ts. Kč) (ts. Kč) Výosy áklady a materál áklady a eerge osobí áklady ostatí epřímé áklady Tržby Náklady a materál Náklady a eerge Osobí áklady odpsy zsk před zdaěím daň (%) zsk po zdaěí Ostatí epřímé áklady Celkem ákl. (bez odpsů) CF pro vyhodoceí vestce - epřímá metoda (ts. Kč) příjmy z tržeb příjmy z lkvdace příjmy celkem (+) vestčí výdaje výdaje a materál áklady a eerge 7 osobí áklady 8 Ost. epřímé ákl. 9 daň z příjmu výdaje celkem (Σ(:9)) CF celkem (-) Staovea dskotí sazba % (ts. Kč) CF celkem (-) Kumulovaé CF Dskotovaé CF Kumulovaé Dskotovaé CF CF s faktorem času Kumulovaé CF

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC Jří HŘEBÍČEK, Mchal HEJČ, Jaa SOUKOPOVÁ ECO-Maagemet,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost Beta fakto a ekvtí péme z czího thu: přeostelost a statstcká spolehlvost Veze 15. 4. 014 chal Dvořák Abstakt Cílem textu je lustovat že český buzoví th eobsahuje dostatečý počet ttulů ke koektímu staoveí

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

Teorie a praxe dluhopisů. Ing. B.Stádník Ph.D.

Teorie a praxe dluhopisů. Ing. B.Stádník Ph.D. Tor a prax dluhopsů Ig. B.Stádík h.d. Obsah Úvod do matmatky dluhopsů Spojté úročí Tor Řšé příklady Vtří výosové proto a vst Tor Souvslost s složým úročím Vyjádří vtřího výosového prota Vtří výosové proto

Více

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK 04 prof. Ig. Bohuml Mařík, CSc. STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH.

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU ÚVD D FICÍ DIU FIC DIU podlady e urzům F20 F2 F22 F24 Fiačí maagemet přijímáí fiačích rozhodutí trojího typu:. Do čeho ivestovat? 2. Z čeho ivestovat? 3. oli vyplatit a podílech a zisu? Ivestičí axiomy.

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

- 1 - Ekonomicko-matematické metody II Rozhodování a rozhodovací modely

- 1 - Ekonomicko-matematické metody II Rozhodování a rozhodovací modely Ekoomicko-matematické metody II Rozhodováí a ozhodovací modely Vybaé aplikace - Řízeí a všech jeho úovích - Zemědělství - Hazadí hy - Běžá každodeí ozhodutí Poblém k zamyšleí - Lze systematicky bohatout

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více