Asociace českých stavebních spořitelen. Stavební spoření. v roce 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asociace českých stavebních spořitelen. Stavební spoření. v roce 2010"

Transkript

1 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 21

2 Stavební spoření v roce 21 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření má prakticky každá česká rodina

3 Vážení přátelé, výsledky za rok 21 opět potvrdily, že lidé stavebnímu spoření věří a spoléhají na něj jako na nezastupitelný zdroj peněz na financování lepšího bydlení. Přesto jsme stále nuceni obhajovat jeho opodstatnění a opakovaně poukazovat na jeho evidentní přínos nejen ke zvyšování kvality bytového fondu, ale i pro celou ekonomiku. Stát sice do systému přispívá, byť stále méně, ale tato investice se mu vrací formou daňových příjmů. Stavební spoření je produktem, který umožňuje prakticky všem získat velmi levné úvěry na bydlení. Výrazně jsme nerozporovali ani to, že v době všeobecného propadu ekonomiky může státnímu rozpočtu ulevit i stavební spoření. V roce 21 jsme se také dozvěděli, že záměrem není stavební spoření pouze upravit, a snížit tak výdaje státu. Cílem je produkt výrazně omezit. Proto se hledají opatření, která na první pohled vypadají rozumně, v konečném důsledku však stavební spoření jako systém ruší. Například účelové použití úspor výhradně na bytové potřeby zní rozumně. Kdo by proti tomu protestoval? Taková účelovost ale není slučitelná se systémem stavebního spoření. Lidé do něj dávají dobrovolně peníze, které nechtějí používat hned. Díky tomu si mohou půjčit ti, kteří úvěry chtějí a potřebují. Každá koruna je tedy použita na bydlení. A když si střadatelé po šesti letech peníze vyberou, proč by je museli investovat do bydlení? Jejich peníze už na tyto účely přece použili jiní! Ještě lépe vypadá návrh na tzv. univerzální licenci. Vždyť proč by stavební spoření měly poskytovat jen specializované instituce? Zajímavé, že si stejnou otázku nekladou navrhovatelé třeba v případě pojišťoven či penzijních fondů. Proč by tato pojištění nemohli poskytovat všichni? Asi nemusím odpovídat. Přesto musíme vysvětlovat, že by univerzální licence zlikvidovala stavební spoření jako produkt. Každá vláda má plné právo definovat rozsah podpory bydlení i výši výdajů státního rozpočtu. Z tohoto důvodu považujeme diskuze o nastavení výše státní podpory za zcela legitimní a do značné míry i opodstatněné. Nemůžeme ale souhlasit s dalšími navrhovanými kroky, protože by stavební spoření likvidovaly. Vojtěch Lukáš, předseda AČSS 1www.acss.cz 1

4 Stavební spoření v roce 21 Asociace českých stavebních spořitelen 2 2 Úvěry Stavební spoření vzniklo a existuje proto, aby pomáhalo financovat lepší bydlení co nejširšímu okruhu lidí, a to za podmínek, které jsou především stabilní a zároveň příznivější než u jiných běžných produktů na trhu. Základem systému jsou úvěry, které jsou určeny výhradně na financování bytových potřeb. Z tohoto hlediska je téměř 58 miliard Kč půjčených v roce 21 významným příspěvkem k lepšímu bydlení obyvatel České republiky. Meziroční pokles objemu úvěrů o 12 % naznačuje jednak menší zájem obyvatel o úvěry, jednak pozvolné ubývání volných prostředků stavebních spořitelen na poskytování úvěrů. Pokles mezi roky 21 a 29 je především důsledkem mimořádných výsledků stavebního spoření v předešlých letech. Objem poskytnutých úvěrů (v miliardách Kč) , 51,6 72,5 73,6 65,7 57, Smysluplnost produktu však nespočívá pouze v jeho schopnosti generovat úvěry v řádu desítek miliard, které 8 jsou investovány do bydlení, ale také zpřístupnit tyto zdroje maximálnímu počtu zájemců. Stavební spořitelny poskytly 6 v loňském roce úvěrů, což je v meziročním srovnání o kusů méně (o 12 %). Půjčka od stavební spořitelny 4 43, 51,6 je i tak produktem, který každoročně využije více než sto tisíc obyvatel České republiky ,5 Počet poskytnutých úvěrů ,6 65, , Do statistiky 25 úvěrů nejsou započteny úvěry ze stavebního spoření, kterými se splatily překlenovací úvěry (tzv. překlopení). Ty se nepodílejí na financování bydlení 2a jejich započtení by statistiku zkreslovalo.,1 35,5 179,3 227,4 267,5 293,4

5 2 Z pohledu průměrné výše úvěru, která dosáhla Kč, se preference klientů oproti roku 29 znatelně nezměnily. Průměr kolem půl milionu korun také ilustruje, že stavební spořitelny půjčují jak vyšší částky na pořízení nového bydlení, tak částky v desítkách tisíc korun na drobná vylepšení bydlení. Největší podíl z celkového počtu půjček stabilně připadá na rekonstrukce a modernizace. V uplynulém roce činil 44 %. Na co půjčují stavební spořitelny (počty úvěrů) Nové byty a rodinné domy % Koupě bytu nebo rodinného domu % Rekonstrukce a modernizace % Ostatní % Úvěry od stavebních spořitelen jsou výhodné zejména na financování rekonstrukcí a modernizací bydlení, neboť při úrokové sazbě, která je oproti srovnatelným úvěrům na trhu vysoce konkurenceschopná, vykazují i optimální míru administrativního zatížení žadatele o úvěr. Z tohoto hlediska je stavební spoření nenahraditelným nástrojem obnovování a údržby po desetiletí podfinancovávaného a zanedbávaného bytového fondu. Půjčeno je už 293,4 mld. Kč Celková dlužná částka na úvěrových účtech klientů vzrostla během roku 21 na 293,4 mld. Kč a meziročně dosáhla 8 1% růstu. Plných 24 miliard Kč připadá na překlenovací úvěry a 53 miliard Kč představují úvěry ze stavebního spoření Zůstatek na úvěrových účtech (v miliardách Kč) Návratnost 6, půjček stavebních spořitelen je nejlepší na celém finančním trhu. Důvod je prostý. Budoucí dlužník si již během 5, spoření reálně prověří své finanční možnosti, a o využití úvěru 4, se tak rozhoduje zodpovědněji. Riziko budoucí platební neschopnosti 3, se tím významně snižuje ,1 135,5 179,3 227,4 267,5 293, ,57 5,3 5,13 5,7 4,93 4,85 2, 1, www.acss.cz 3

6 Stavební spoření na trhu s úvěry na bydlení Stavební spoření v roce 21 Asociace českých stavebních spořitelen Pozitivní vliv stavebního spoření na kvalitu bytového fondu se ještě zvýrazní ve srovnání s hypotečními úvěry, jejichž role pro financování bydlení je nezpochybnitelná, nikoliv však všemohoucí. Srovnání se spotřebitelskými úvěry je sice teoreticky také možné a z důvodu charakteru úvěrů často i přesnější, ale zhruba dvojnásobná úroková sazba spotřebitelské úvěry ze srovnání reálně diskvalifikuje. Srovnání podle počtu 29% Klienti financující své bytové potřeby půjčkou preferují obecně úvěry s nízkou a pevnou úrokovou sazbou, stabilní a únosnou výši splátek, pokud možno úvěry nezatížené povinnou zástavou nemovitosti a poskytované na dostatečně dlouhou dobu. A právě tyto výhodné podmínky jim systém stavebního spoření svou unikátní konstrukcí nabízí. Je typickým produktem v situaci, kdy chce klient financovat projekt, který nestojí miliony. U úvěrů na bydlení do výše 2 Kč, tedy typicky na opravy a modernizace, je cenově nejdostupnější formou. Oproti hypotéce je úvěr od stavební spořitelny také řešením tehdy, když klient nemá vhodnou nemovitost do zástavy. 29% 71% 71% Srovnání podle objemu 58% 42% 58% 42% Z výše uvedených důvodů je stavební spoření nejčastěji využívaným produktem na financování bydlení v ČR. V případě, že se v roce 21 lidé rozhodli použít na bytové potřeby úvěr, půjčili si podle statistik v 71 % případů u stavebních spořitelen. Vzhledem k tomu, že jde spíše o úvěry v nižších částkách, odpovídá stavebnímu spoření z hlediska objemu 42% podíl. Stavební spoření Hypotéky Počet (71 %) (29 %) Objem (mld. Kč) 57,8 (42 %) 81,3 (58 %) Stavební spořitelny nabízejí klientům dlouhodobě stabilní a příznivější podmínky úvěrů, protože systém je založen na drobných vkladech velkého počtu střadatelů, vyznačuje se vysokou mírou uzavřenosti a není tolik kapitálově závislý na proměnlivém finančním trhu. 4 4

7 Zdroje pro poskytování úvěrů 8 Poskytování úvěrů je podmíněno dostatečným přílivem peněz 4 do systému. Aby mohl být garantován klíčový parametr produktu, tedy neměnná úroková sazba úvěru ze stavebního spoření od okamžiku podepsání smlouvy o spoření, musí být systém oddělen od nejistého vývoje na finančním trhu. Stavební 3 spořitelny proto získávají peníze od jednotlivých klientů drobných střadatelů a nikoliv půjčkami na trhu. 25 Účastníci stavebního spoření jsou pak ke spoření motivováni 2 takovými faktory, jako je možnost kumulace kapitálu s 15 perspektivou poskytnutí výhodné půjčky na bytové potřeby a existence státní podpory Aktuálně se eviduje téměř 5 milionů smluv ve fázi spoření. 5 6, 5, 4, 3, 2, 1, 18,1 135,5 179,3 227,4 267,5 Počet smluv ve fázi spoření (miliony kusů) , ,57 5,3 5,13 5,7 4,93 4, ,% 1,93 Dostatečný počet klientů pro vytvoření odolného fondu vkladů 1,76 1,74 je nutnou, nikoliv však jedinou podmínkou. Další nutností je, aby klienti dostatečně spořili 1,58 a objem vkladů 1,55 mohl pokrýt 1,5% celkovou částku, kterou 1,45mají klienti vypůjčenou 1,37 od stavebních spořitelen. Pro další 1,35úvěrovou činnost je samozřejmě 1,28 nezbytné, aby celkové 1,19 vklady převyšovaly celkové pohledávky. 1,14 1,%,98 1,2 Dobrou zprávou pro zájemce o úvěr je, že český systém výše,9% uvedené podmínky plní. Objem vkladů navzdory mírnému úbytku klientů roste a převyšuje objem zůstatku úvěrů Vývoj klientských vkladů (v miliardách Kč) 18,2 236,8 287,1 329, 359,8 384,9 41,1 415,1 43, www.acss.cz 5

8 Podíl úvěrů na vkladech nadále roste Stavební spoření v roce 21 Asociace českých stavebních spořitelen Krátkodobé pořizování peněz na mezibankovním trhu je pro poskytování úvěrů samozřejmě možné. Nemůže však jít o hlavní a dlouhodobý zdroj. Tím by byl jednak popřen smysl existence systému stavebního spoření, ale zejména by byla oslabena odolnost produktu vůči nežádoucím vlivům tohoto trhu. Přestože se ve druhém pololetí projevil vliv diskuzí o budoucích podmínkách stavebního spoření, nevykázaly nové obchody (nově uzavřené smlouvy a navýšení cílových částek u existujících smluv) v roce 21 významnější změnu. Celkově bylo uzavřeno smluv. U dalších kontraktů navýšili klienti cílovou částku, zpravidla z důvodu vyšší potřeby financování svých bytových potřeb. Jedním z ukazatelů efektivity systému je podíl objemu úvěrů na vkladech. Tento koeficient vypovídá, kolik z uložených peněz půjčily stavební spořitelny klientům, nebo jinými slovy, kolik peněz dokázalo stavební spoření přesměrovat do bytového fondu. Vývoj poměru úvěrů a vkladů (v procentech) Rok Poměr 32,8 37,6 46,6 56,7 64,4 68,2 Přírůstek 3,5 4,8 8,9 1,1 7,7 3,8 6 6 Ve srovnání s předešlými lety nebyl výsledek roku 21 mimořádný, a to ani pozitivně, ani negativně. Otázkou však zůstává, jak se bude, s ohledem na změnu podmínek stavebního spoření od počátku roku 211, situace vyvíjet v dalších letech. Možné je, že klienti nahradí své staré smlouvy novými, ale také hrozí, že ti, co smlouvy ukončí, už další neuzavřou. Vývoj počtu nově uzavřených smluv (včetně zvýšení) Rok Počet* 79, 826, 862, 141, 886,7 96,1 v tisících kusů Vzhledem ke skutečnosti, že si klienti v posledních letech půjčují celkově více, než ukládají (tj. význam úvěrování od stavebních spořitelen roste), lze s vysokou mírou určitosti předpokládat další růst tohoto ukazatele. V diskuzích o podobě systému také často zaznívá, že stavební spoření musí být efektivnější, tedy že podíl úvěrů na vkladech musí ještě růst. Toho lze obecně dosáhnout jen dvěma způsoby. Buď omezit vklady, nebo po jejich nezbytné kumulaci nastartovat úvěrovou expanzi. Podrobněji se této problematice věnujeme v další části textu.

9 Historický přínos stavebního spoření Stavební spořitelny poskytly za 17 let své činnosti 1,84 milionu účelových úvěrů na bydlení v celkovém objemu 53 miliard Kč. Nejčastěji se úvěry využívaly k rekonstrukcím a modernizaci bydlení. Na vytvoření dostatečného fondu zdrojů na úvěry přispěli klienti uzavřením 13,4 milionu smluv. U 26 % z nich zvyšovali v průběhu spoření cílovou částku, zpravidla aby získali vyšší úvěr na financování svých bytových potřeb. Shrnutí roku 21 Klienti čerpali úvěrů v celkové výši 57,8 miliardy Kč. Průměrná výše úvěru dosáhla téměř 59 tisíc korun. Z celkového počtu úvěrů připadá 44 % (tj ) na rekonstrukce a modernizace bydlení. Počet nově uzavřených smluv meziročně poklesl. Lidé naopak více zvyšovali cílové částky. Uzavřeno bylo smluv a u dalších byla navýšena cílová částka. Poměr objemu úvěrů k celkovým vkladům vzrostl o 3,8 procentního bodu na 68,2 %. Lidé, kteří financovali své bytové potřeby úvěrem, využili v 71 % případů úvěr od stavební spořitelny. 7www.acss.cz 7

10 Chceme vlastně v ČR stavební spoření? Stavební spoření v roce 21 Asociace českých stavebních spořitelen Volební rok 21 přinesl vládní koalici, která do svých reformních plánů zahrnula i omezení stavebního spoření. Podívejme se na možné dopady některých opatření. Snížení státní podpory Státní podpora funguje jako motivační prvek pro klienty, aby odložili své dočasně volné peníze právě do stavebního spoření, a pomohli tak spolufinancovat úvěr klientům, kteří si potřebují na bydlení půjčit. Snížená podpora rovná se nižší motivace vstupovat do systému a spořit. Vládní koalice se dohodla na snížení státní podpory a parlament schválil nové podmínky stavebního spoření s účinností od 1. ledna 211. Základní změny je možné charakterizovat následovně: snížení roční státní podpory u všech smluv na 1 % z maximálně 2 Kč (tedy maximálně 2 Kč), zdanění státní podpory za rok 21, která bude připsána na účty klientů v roce 211, srážkovou daní se sazbou 5 %, První dvě opatření představují snížení objemu peněz, které stát klientům stavebních spořitelen poskytne. Zdanění příspěvku za rok 21 je nástrojem, jak škrty realizovat již v rámci státního rozpočtu na rok 211. Zrušení daňového osvobození úroků je pro všechny zúčastněné nejméně bolestivým krokem, ale i tak jde o omezení podpory stavebního spoření ze strany státu. Všechny tři změny mají jedno společné. Představují snížení atraktivity stavebního spoření. Přísun zdrojů pro poskytování úvěrů tak bude omezen a stavební spořitelny budou v příštích letech schopny poskytovat méně úvěrů než doposud. Soulad přijaté úpravy s ústavním pořádkem České republiky ještě posoudí Ústavní soud. Podstatné ale je, že stavební spoření si i přes nižší schopnost financovat úvěry na bydlení zachovává svou historicky prověřenou funkční podstatu. Je oddělené od kapitálového trhu, což zaručuje vysokou míru odolnosti vůči různým krizím, a opírá se o prvek přátelského klienta jako o zdroj peněz pro poskytování úvěrů. zrušení daňového osvobození úrokových výnosů z vkladů (zavedení 15% sazby), které se týká úroků připsaných po nabytí účinnosti novely zákona. 8 8

11 Za zmínku stojí také skutečnost, že se úsporné kroky nejvíce dotýkají klientů, kteří využili překlenovací úvěr. Ti použili své úspory i poskytnutý úvěr prokazatelně na bydlení, přesto budou muset již existující úvěry splácet buď déle, nebo vyššími měsíčními splátkami. Drobná komplikace? Za normálních okolností ano. Ale co když měl například klient spočítáno splacení úvěru přesně k odchodu do penze? Dopad na státní pokladnu Je pochopitelné, že v době, kdy se Evropou nesou obavy z neudržitelnosti veřejných financí, Řecko je synonymem rozpočtové katastrofy a Irsko, Portugalsko či Španělsko dalšími strašáky, hledá vláda úspory, kde se dá. Snížení státní podpory stavebního spoření má neoddiskutovatelně úsporný dopad na výdaje státu. Výše přiznané státní podpory (v miliardách Kč) Přiznaná státní podpora růst / pokles (%) ,34 16,9 15,77 14,98 14,22 13,26 11,74 15,7 4,9-2, -5, -5, -6,7-11,4 Je však otázkou, zda se šetří na pravém místě, a to hned ze dvou úhlů pohledu. Podíváme-li se na předchozí tabulku, vidíme, že výdaje na podporu stavebního spoření klesají již od roku 26. Je tedy redukce podpory stavebního spoření lékem na spirálu deficitů českého státního rozpočtu? Vždyť stát na stavebním spoření šetří stále více a více. Jasným dokladem je podíl výdajů na podporu stavebního spoření z hlediska celkových výdajů státního rozpočtu. Opravdu si nemůžeme dovolit ani to co v roce 1999? A kam se situace posune v roce 211, když nároky na státní podporu ještě klesnou, a navíc budou zdaněny 5% sazbou? Bude-li reálný výdaj na úrovni 5,5 mld. Kč, dostane se křivka pod,5 %! Podíl výdaje na státní podporu stavebního spoření na celkových výdajích státního rozpočtu ČR 2,% 1,5% 1,%,9%,98 1,19 1,45 1,35 1,58 1,76 1,93 1,74 1,55 1,37 1,28 1, ,2 9www.acss.cz 9

12 Stavební spoření v roce 21 Asociace českých stavebních spořitelen 1 1 Navíc je nezpochybnitelné, že z činností, které jsou financovány pomocí úvěrů stavebních spořitelen, plynou do státního rozpočtu nemalé daňové příjmy*. Zohlednímeli i ty, je stavební spoření pro státní rozpočet velmi ziskovým produktem. Zanedbatelný není ani pozitivní vliv stavebního spoření na trh práce. Efekt vytvořených nebo zachráněných pracovních míst má obrovský význam pro jednotlivce, zejména v případě drobných živnostníků a zaměstnanců ve stavebnictví či obchodu s realitami. V konečném efektu ušetří stát i na výdajích v sociální oblasti, když mají zmínění jednotlivci práci a nejsou závislí na podpoře v nezaměstnanosti nebo na sociálních dávkách. Účelovost: zrušení stavebního spoření poprvé! Na první pohled logická opatření, která jsou zahrnuta buď ve vládním prohlášení, nebo o nich hovoří ministr financí, mají ale řadu záporných a nepřijatelných efektů, o kterých se ví jen málo. V zásadě totiž zasahují do základní podstaty systému stavebního spoření natolik, že jeho další fungování bude výrazně omezeno, nebo dokonce nebude možné vůbec. Tvrzení vychází ze studie Vývoj stavebnictví do roku 212 (21, Deloitte Česká republika, SPS, URS Praha), která uvádí, že 1 mil. Kč investovaný do stavebnictví generuje potřebu 3,2 3,5 pracovníků a každých 1 mil. Kč vložených do stavebních investic generuje daňové a ostatní přínosy do veřejných rozpočtů cca 55,5 mil. Kč. Účelové vymezení použití stavebního spoření je jednou z úprav, kterou jeho kritici nejčastěji navrhují. Najdeme jej i ve vládním prohlášení. Však to také vypadá dobře a logicky. Stavební spoření by se mělo používat jen na bydlení. Pravda je ale taková, že se jen na bydlení používá, sice na straně úvěrů, ale kvůli nim přece systém stavebního spoření existuje. A mají-li se dávat úvěry, které výrazně převyšují průměrný vklad jednoho střadatele, musí se na jeho poskytnutí podílet více účastníků. Není pak jedno, zda se peníze seženou od klientů, kteří je po splnění klíčové úlohy odložení na minimálně stanovený počet let a následném vybrání použijí na bydlení nebo cokoliv jiného? Není podstatné, na co využije peníze ze stavebního spoření jednotlivec, ale je klíčové, kolik peněz ze systému se použije na financování bydlení. Horší by bylo, kdyby takový úvěr nebylo z čeho financovat. A přesně takovou zkušenost udělali na Slovensku. Tzv. účelovost zavedli v roce 1997, aby ji v roce 1999 zrušili, neboť systém za těchto podmínek nefungoval a fungovat ani nemohl. Proč? Neměl jak vytvořit dostatek zdrojů k naplnění svého základního smyslu poskytování úvěrů. Systém bez tzv. přátelského klienta (pouze spoří, ale nebere si úvěr) není systémem stavebního spoření, a proto jej nikde na světě v podobě, jakou navrhuje vládní prohlášení, nenajdeme.

13 Jak se tvoří jeden úvěr Spořím, protože chci líp bydlet Závěrem poznámku k účelovosti stavebního spoření výhradně na bydlení. V Německu či Rakousku již postupem času dokonce rozšířili účelovost nad rámec bydlení, a to na financování vzdělání a v souvislosti se stárnutím populace také na spoření na penzi nebo účelový úvěr na péči ve stáří. Pořád však platí, že kumulované zdroje jsou využívány ve společensky uznaných sociálních oblastech a systém se i nadále jmenuje stavební spoření. Zrušení specializace: zrušení stavebního spoření podruhé! úvěr Holka, dali mi ten úvěr půl milionu, a to jsem zatím naspořila jen něco přes 8 tisíc... Kde na to berou?!? spoření Také právo poskytovat stavební spoření by nemuselo zůstat jen stavebním spořitelnám. Navenek to opět vypadá velmi přínosně. Čím více finančních institucí bude stavební spoření nabízet, tím větší konkurence na trhu zavládne a podmínky pro klienty budou ještě lepší. Ale co výsledné dopady takového opatření? Zkoumal je někdo? Stavební spoření není vyčleněno do specializovaného sektoru náhodou. Pracuje s kolektivem střadatelů, přičemž úvěr si bere jen část z nich. Tím se stavební spořitelny podobají spíš pojišťovnám. Těm také platí celý kolektiv pojištěnců a pojistné plnění se vyplácí jen potřebným. Nikdo nezpochybňuje, že pojišťovny jsou specializované a mají pojištění životní a neživotní. Nikdo se rovněž nepozastavuje nad tím, že i penzijní fondy působí v samostatném sektoru

14 Stavební spoření v roce 21 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření na bázi kolektivu nefunguje nikde na světě v rámci univerzálních bank, jak navrhují jeho domácí oponenti. Ve zdravě uvažující firmě by to fungovalo tak, že v rámci univerzálního bankovnictví bude případná divize stavební spoření tlačena k tomu, aby pokud možno nekanibalizovala ostatní vlastní produkty. Banka bude maximálně využívat levné zdroje ze stavebního spoření a zároveň se bude snažit, aby poskytovala klientům dražší úvěry než ty ze stavebního spoření. Naproti tomu se samostatná stavební spořitelna a její vedení soustřeďují výhradně na stavební spoření. Stavební spořitelny působí protikrizově, což se projevilo nejen v Německu, Rakousku, ale i u nás. Nehrají hry s virtuálními penězi, ale půjčují peníze, které si u nich uložili reální klienti. Zatímco v USA byly hypotéky spouštěčem krize, je stavební spoření v evropských zemích kotvou ekonomiky. V ČR přitom bankovní krize v podstatě nebyla, protože bankovní systém si krizi i vyčištění odbyl již v 9. letech (při nákladech zhruba 6 mld. Kč). Argument, že stavební spoření nabízí málo poskytovatelů, neobstojí. V Rakousku jsou 4 stavební spořitelny, přesto systém funguje desítky let, na Slovensku 3. V ČR může získat i dnes licenci za jasně daných podmínek kdokoliv. Fungování produktu je podmíněno dostatečnou velikostí kolektivu, který vytvoří přiměřený balík vkladů, z něhož může půjčovat na bydlení. Jeho minimální velikost se odhaduje na 1 tisíc klientů. V případě mnoha poskytovatelů by bylo obtížné dosáhnout tohoto minima. Platí samozřejmě základní poučka, že růst konkurence tlačí hráče k intenzivnějšímu boji. Nesmíme ale zapomínat, že existují i důležitější pravidla, třeba o samotném fungování produktu, jeho schopnosti úvěrovat rekonstrukce bytového fondu za desítky miliard ročně za poloviční ceny, než jsou běžné na finančním trhu. Zrušení specializace stavebních spořitelen znamená zánik stavebního spoření, a to pravděpodobně dřívější než při zavedení účelovosti. Vedla by k ní úprava produktu, která nemá nic společného s velkým a odolným kolektivem klientů, ani s ostatními parametry, za nichž stavební spoření běžně funguje. Je-li primárním důvodem potřeba dalších úspor, měla by vláda říci, co si může nebo chce dovolit. A na základě toho upravit systém tak, aby smysluplně existoval. Nelze ale tvrdit, že stavební spoření chceme, ne ale za podmínek, jaké jsou běžné ve světě. Nelze ani tvrdit, že si jeho likvidaci nepřejeme, a zároveň přijmeme opatření, která mu brání fungovat. Taková by bohužel mohla být realita

15 Asociace českých stavebních spořitelen Adresa: Vodičkova 3, 11 Praha 1 Telefon: Internet: Adresa: Vinohradská 3218/169, 1 17 Praha 1 Telefon: Fax: Internet: Adresa: Vinohradská 18/1632, Praha 3 Telefon: Fax: Internet: Adresa: Bělehradská 128, Praha 2 Telefon: Fax: Internet: Adresa: Koněvova 2747/99, Praha 3 Telefon: Fax: Internet: Adresa: Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 Telefon: Fax: Internet:

16 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 21 Vodičkova 3, 11 Praha 1 Telefon: GSM: Internet:

Stavební spoření v roce 2011. Asociace českých stavebních spořitelen

Stavební spoření v roce 2011. Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 211 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 211 Úvodní slovo Vážení čtenáři, život přináší paradoxní situace. V roce 27 se na trhu hypoték zrodily základy

Více

Stavební spoření. v roce 2009. Asociace českých stavebních spořitelen

Stavební spoření. v roce 2009. Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 29 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 29 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření má prakticky každá česká rodina Zlomový rok pro stavební

Více

Stavební spoření. v roce 2012

Stavební spoření. v roce 2012 Stavební spoření v roce 2012 Stavební spoření má prakticky každá česká rodina Úvodní slovo Vážení čtenáři, byť je moderní finanční sféra dynamická a rychle se mění, dnes neplatí to, co včera, a zítra už

Více

Stavební spoření. v roce 2013

Stavební spoření. v roce 2013 Stavební spoření v roce 2013 Stavební spoření má prakticky každá česká rodina. Vojtěch Lukáš, předseda AČSS Úvodní slovo 3 Vážení čtenáři, uplynulý rok lze bez nadsázky označit za historicky nejobtížnější

Více

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ÚSTAV EKONOMIE Jitka Skalická FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s HOUSING FINANCING MORTGAGE CREDIT (CALLED HYPOÚVĚR) OF MODRÁ PYRAMIDA a.s. Bakalářská diplomová

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty Bc. Alena Müllerová Diplomová práce 2013 ABSTRACT Téma mé Diplomové práce je Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. V teoretické

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má

Více

obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3

obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3 obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3 Co je to stavební spoření? str. 4 Novela zákona o stavebním spoření str. 5 Úvěry

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

ASOCIACE ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN

ASOCIACE ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN ASOCIACE ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN VÝROČNÍ ZPRÁVA 04 Obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 2 Co je to stavební spoření?

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Regionální studia ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NÁKLADOVOSTI ŘEŠENÍ diplomová práce Autor: Bc. Jakub

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Penzijní připojištění a důchodová reforma

Penzijní připojištění a důchodová reforma Bankovní institut vysoká škola Praha Penzijní připojištění a důchodová reforma BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Beata Součková Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous Praha Duben 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Analýza zadluženosti českých domácností

Analýza zadluženosti českých domácností Měšec.cz: Analýza zadluženosti českých domácností 25. října 2005 Úvěry domácnostem patří k jedné z nejrychleji se rozvíjejících služeb, které finanční instituce domácnostem poskytují, a to již téměř tři

Více