ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Obce Miskovice ze dne 11.června2014-výběr Zastupitelstvo Obce Miskovice schválilo:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Obce Miskovice ze dne 11.června2014-výběr Zastupitelstvo Obce Miskovice schválilo:"

Transkript

1 číslo 2 / srpen 2014 občasník vydává Obec Miskovice ZPRAVODAJ MISKOVICE PŘÍTOKY BYLANY HOŘANY MEZHOLEZY ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Obce Miskovice ze dne 11.června2014-výběr Zastupitelstvo Obce Miskovice schválilo: vyvěšení několika záměrů prodeje pozemků v k.ú. Bylany p.č. 1081/1, 963, 575, 584 a 585 vyvěšení záměrů pronájmů pozemků p.č. 455 a 454/6 v k.ú. Hořany, p.č. 22 a 57 v k.ú. Mezholezy závěrečný účet a účetní závěrku Obce Miskovice za rok bez výhrad zadání projektu na adaptaci bytu v MŠ na další třídu s možností (při poklesu žáku) tyto prostory využít pro obecní úřad jako společenský prostor-malé kulturní akce, schůze atd. PŘÍJMY: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Obce Miskovice za rok upraveno a zjednodušeno daňové příjmy ,- /daně a poplatky/ nedaňové příjmy ,- /nájmy.../ kapitálové příjmy ,- /prodej majetku, úroky.../ přijaté dotace ,- /kanalizace, volby,.../ Příjmy celkem ,- VÝDAJE: běžné výdaje ,- kapitálové výdaje ,- Výdaje celkem ,- /opravy, energie,úroky.../ /investice-kanalizace..., splátky úvěru a hypotéky/ Z TOHO NAPŘÍKLAD: PŘIJATÉ DOTACE: kanalizace ,- OÚ a MŠ ,-/na provozní náklady/ hasiči ,-/ na DHM a materiál/ volby , úřad práce ,-/ na mzdy VPP/ INVESTICE: kanalizace ,- vložkování komínů v čp ,- veřejné osvětlení ,- DPS sněžné zábrany ,- budova OÚ ,- PŘÍSPĚVKY A DARY: provoz MŠ ,- autobusová doprava ,- sdružení, nadace ,- pečovatelská služba ,- Obec Hořín ,- / na likvidaci povodňových škod/ doprava obědů ,-/ občané nad 70 let/

2 ZPRAVODAJ 2 Místní knihovna Miskovice: Pasování prvňáků a druháků ZŠ Suchdol na čtenáře Ve spolupráci knihoven Miskovice a Suchdol spolu se Základní školou v Suchdole jsme se zapojily do projektu Knížka pro prvňáčka. Na začátku školního roku navštívily knihovnice školáky, povídaly si s nimi o zvířátkách v knihách a přinesly jim Žákovské knižky. Tentokrát ale známkují a hodnotí děti rodiče a nebo prarodiče, když prvňáčkům čtou. V listopadu děti oplatily návštěvu knihovně v Suchdole a vypravily se tam za strašidly. V dubnu vyplnily kvíz ve škole, abychom zjistili zda se již naučily číst. Vyvrcholením bylo Pasování na čtenáře, které se uskutečnilo 20. června 2014 od 8 hodin v místní sokolovně v Suchdole. Děti byly pasovány na čtenáře opravdovým mečem, dostaly knihu Abecedu Magdaleny Wagnerové. Tato kniha vyšla díky knihovnickému SKI- Pu a jejím sponzorům. Je určená jen na tento projekt a v obchodech se objeví až za několi let. S knihou děti získaly průkaz pro obě knihovny s roční registrací zdarma. Na rozloučenou si každý školák odnesl lízátko. Pasování I. třída Pasování II. třída V knihovně je od do konce září přístupná výstava k I. Světové válce, nazvaná Velká válka a Miskovice, aneb znáš jména z našeho pomníku? Věnovaná nejen místním legionářům. Prosíme pamětníky, kteří si z vyprávění cokoliv o této době pamatují, či vlastní jakékoliv materiály, aby kontaktovali naši knihovnu. Na léto knihovna opět připravila Mismaš antigaučing, který by mohl být zajímavým zpestřením víkendových výletů rodin s dětmi do přírody. V okolí obce Miskovice od Kuklíku přes Vysokou, Velký rybník až k Prosíku jsou rozmístěny na celkem bezpečných místech schránky. V nich jsou podobně jako při geocachingu popisy místa a v létě tajenka. Tu mohou zájemci vyluštit a jako odměnu si pak mohou vybrat ZDARMA zmrzlinu v Miskovicích u hřiště /tam nahlásí celé znění tajenky). Jednotlivé díly tajenky jsou rozmístěny v celkem 20 schránkách. Někde je tajenka psaná například morseovkou a nebo křížovkou. Můžete vyrážet a hledat různě, ale tajenka se řadí podle jednotlivých čísel schránek (viz dole). Ve schránce Propasti jsou ještě schované kamínky štěstí, které si zájemci mohou vyměnit za jakýkoliv jiný kamínek třeba cestou sebraný. Na vyhledávání postačí pouhý návod, který naleznete na oddíl akce. Můžete vyrazit pěšky, na kole či autem. Na září se připravuje další soutěž a sice na obsah popisu jednotlivých míst, další podmínkou bude podpis ve všech schránkách. Bude se soutěžit o mobilní telefon a další zajímavé ceny. Seznam schránek a jejich GPS : 1. Nebesáček N, E 11. Vinice N, E 2. Kamenná bába N E 12. Vápenky GPS N, E 3. Kuklík Almužníček N, E 13. Bylany N, E 4. Rybníček u Hořan N, E 14. Velký rybník (platí jen v létě) N, 5. Lípa N, E 15. Mezholezy N, E 6. Opaták N, E 16. Vysoká GPS N E 7. Veverák a Opatovicko N Roztěž lázně N, E 8. Kamenná N E špatný přístup 18. Židovský hřbitov N, E 9. Propasti N E 19. Mlýn Rákosov N, E 10. Skála N, E 20. Prosík N, E Mnoho štěstí při hledání

3 ZPR AVODAJ 3 Ze spolkového života dobrovolných hasičů Miskovice. Ke konci června byli pořadateli župní pohárové soutěže v požárním sportu a štafetě družstev na kopci Vysoká u rozhledny. Požární sport obnáší dopravu vody na 100 m s nástřikem na cíl a štafeta družstev je překážkový běh na 4x 100 m.na soutěž se přihlásilo 7 družstev mužů a 2 družstva žen. První a druhé místo ve družstvech mužů obsadilo družstvo A a B z Polánky, třetí místo získali muži ze Zdeslavic, naši byli pátí. Miskovické ženy byly první a druhé Zdeslavice. Naše družstvo dobrovolných hasičů se účastnilo soutěží a obsadilo i významná místa: Roztěž -10. května-ii. místo v požárním sportu a štafetě-družstvo mužů Suchdol 28.června-I. místo v požárním sportu a štafetědružstvo mužů, družstvo žen obsadilo II. místo Městys Suchdol poděkoval zasahové jednotce hasičů Miskovice za příkladnou pomoc při zvládnutí krizových situací během květnových záplav v Suchdole a v Solopyskách.

4 ZPRAVODAJ 4 MISKOVICKÁ OLYMPIÁDA 5. července ročník Na začátku července proběhl již třetí ročník MISKOVICKÉ OLYMPI- ÁDY-sobotní sportovní klání v deseti zajímavých disciplínách, při kterých se baví jak soutěžící tak i publikum.miskovické hřiště ožilo. Přihlásilo se a soutěžilo celkem 40 sportovců (dospělí a starší děti). Jednou z nejzajímavějších disciplín byl například běh s člověkem na trakaři, běh v pytli, hod diskem a vůbec nejlepší co se výkonu a zábavy týče, byl běh na mokré klouzavé podložce, kdy závodník byl bržděn a stahován zpět gumou přivázanou za popruh, který byl umístěn v jeho pase. Celé to vypadalo velice jednoduše, podložka, po které se běhalo, nebyla vůběc velká, ale skutečnost byla úplně jiná a navozovala zajímavé situace. V mužích zvítězili pan Jiří Šimoníček st.- první místo, následoval ho na druhém místě pan Albert Schmida, třetí místo obsadil pan František Hadraba ml. V ženách zvítězila Nicol Schmidová, duhá byla Štěpána Vlachová a třetí Lucie Boudová ta jediná byla jako host, ostatní jsou všichni z Miskovic. V průběhu celé akce se prodávalo něco dobrého k zakousnutí i k pití. Děti-ty malé nezůstaly odstrčeny i pro ně byly připraveny jednoduché soutěže a skákací hrad ze stavební spořitelny Liška. Dostaly sladké oměny a od stavební spořitelny balónky, barvičky... Celé odpoledne i přes intenzivní bouřkovou přeháňku se nesl v dobré sportovní náladě. Večer si všichni ještě dobře zatančili. Poděkování patří jistě spolku sportovních nadšenců, kteří vše vymysleli a uspořádali. ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI Na sobotu od 13,00hod. připravuje spolek sportovních nadšenců ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI na místním hřišti v Miskovicích Děti si zasportují, zasoutěží a na závěr si opečou špekáčky.

5 ZPRAVODAJ 5 Letní procházka okolím Miskovic Miskováci chodili pěšky na houby do Opatovické obory. Dnes cestu usnadnily pozemkové úpravy a my můžeme použít i kolo. Dáme se od bývalé hospody směrem k lesu- Veverák, Opaták, Obora před sebou v dáce uvidíme topol, u kterého se můžete rozhodnou kam dál. I.- dát se směrem dolů k lesu. Krajem lesa je ještě znát kamenná zeď obory. Vejdete do obory a dáte se doprava po chvilce doleva a krásnou lesní procházkou příjdete k bývalému loveckému zámečku Hrubých z Jelení, který byl přestavěn v sedmdesátých letech minulého století. Rodina baronů Hrubých pobývala v Červených Pečkách, kde v v 17.století postavila zámek na místě původní tvrze. Dnes je tento zámek v Červených Pečkách nepřístupný. II.- dát se doprava směrem k malému borovicovému lesu, kterému se říká Veverák. Ten projdete a uvidíte další mladší smíšený les. Půjdete po jeho okraji a uvidíte polní cestu, která spojuje Miskovice s Červenými Pečkami. Na cestě se dáte doprava a uvidíte budovu bývalého muničáku, kde sídlí parta nadšenců milujícíh starou vojenskou techniku. Půjdete dál k Miskovicím. Po chvílce volné chůze uvidíte vlevo remízek. Rostou na něm akáty, bezinky a další náletové dřeviny. Zajímavost je uprostřed MISKOVICKÝ PSEUDOZÁVRT, který vznikl sufozí, to je odnosem a splavováním uvolněných částí spraše/sprašové hlíny/ do podzemních dutin ve vápencovém podloží-tolik odborníci. Okolo Miskovic je těchto pseudozávrtů několik a jak praví dále historici hospodáři miskovičtí se pokusili rokle zasypati, ale stávalo se, že navezená zemina při prvním větším dešti byla spláchnuta do díry a pod zem odplavena - rok Na dně každé té rokle je několik otvorů ve vápencovém kameni, některé tak velké, že noha do nich zapadne -rok Výmolů v polích je několik, některé se podařilo zasypat trvale, zato se však čas od času tvoří nové. V devadesátých letech minulého století se takový pseudozávrt objevil na poli za hřištěm v Miskovicích, nebyl veký a oráním časem zmizel. Od remízku se dáte již volným krokem zpět do Miskovic. OHLÉDNUTÍ ZA VOLBAMI do Evropského parlamentu 23. a 24 května 2014 V obvodu Obecního úřadu Miskovice jsou čtyři volební okrsky se 797 zapsanými voliči. K volbám přišlo pouze 138 voličů a odevzdalo 135 platných hlasů účast 17,31%. Nejlepší účast ve volbách měli v Hořanech a to ze zapsaných 46 voličů jich přišlo 20-43,47%. Nejhorší účast byla v Miskovicích, kde ze zapsaných 389 voličů, jich přišlo 52-13,36%, další byli občané Přítok-16,14% a Bylan-23,31%. Jak jsme hlasovali celkem - všechny okrsky - prvních pět stran: Top hlasů ,20% Ano hlasů ,29% ČSSD hlasů ,11% KSČM hlasů ,14% ODS hlasů ,14%

6 ZPRAVODAJ 6 Miskovická tradiční POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA v sobotu 6. září V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ K taci a poslechu hraje kapela V.I.P.Zdeňka Jeřábka Začátek ve 20.00hod.

Obecní úřad Rozsochatec. V období od 01. 11. 2014 do 30. 06. 2015 se dožívají významného životního jubilea:

Obecní úřad Rozsochatec. V období od 01. 11. 2014 do 30. 06. 2015 se dožívají významného životního jubilea: Jubilanti Obecní úřad V období od 01. 11. 2014 do 30. 06. 2015 se dožívají významného životního jubilea: Hrdinová Marie Horáková Marie Slanařová Zdeňka Humpoláková Jaroslava Dundáčková Blažena Dundáček

Více

zprávy OÚ Lukavice červenec/2012 Základní a mateřská škola Lukavice

zprávy OÚ Lukavice červenec/2012 Základní a mateřská škola Lukavice červenec/2012 zprávy OÚ Lukavice Usnesení Obecního zastupitelstva obce Lukavice konaného dne 26. 4. 2012 ve Výsoníně Zastupitelstvo schvaluje: 1. Závěrečný účet obce Lukavice za rok 2011 s výhradou, náprava

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

JEDOVNICKÝ červenec/srpen 2012

JEDOVNICKÝ červenec/srpen 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ červenec/srpen 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 8 Společenská kronika...

Více

KOZOJEDY NEJSOU JEN JEDNY NA SVĚTĚ

KOZOJEDY NEJSOU JEN JEDNY NA SVĚTĚ KOZOJEDY NEJSOU JEN JEDNY NA SVĚTĚ Naše obec Kozojedy není toho jména v republice jediná. Na mapě můžete nalézt i další Kozojedy: Kozojedy nad Černými lesy, Kozojedy u Rakovníka, Kozojedy u Jičína, Představme

Více

Dílčák. nové soutěžní družstvo SDH Díly VETERÁNKY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY. Alena. Monika. Hanka. Maruška. Milka. Maruška.

Dílčák. nové soutěžní družstvo SDH Díly VETERÁNKY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY. Alena. Monika. Hanka. Maruška. Milka. Maruška. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY Dílčák červen 2011 č. 2 /2011 Hanka Monika Alena Milka Maruška Maruška Johanka Radka nové soutěžní družstvo SDH Díly VETERÁNKY Informace o dění v obci Zprávy z

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ZÁŘÍ 2013 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XVIII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, a Životice loňském roce uspělo město s žádostí o finanční příspěvek na akci Oprava

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVENEC 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 271 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 4 2009. Slivenecké let nice 2009

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 4 2009. Slivenecké let nice 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 4 2009 Slivenecké let nice 2009 d Ostrým startem zahájila v pátek místní kapela Třetí stupeň tortury Vrchol pátku: Legendární kytarista Radim

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!!

Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!! Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!! 2/2009 Upozorňujeme naše spoluobčany, že stavební firma Obecního úřadu bude od července r. 2009 přemístěna

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

V. setkání rodáků a občanů Desné a oslava 75. let založení SDH Desná

V. setkání rodáků a občanů Desné a oslava 75. let založení SDH Desná ZPRAVODAJ OBCE DESNÉ ČÍSLO 43 ROČNÍK 11 3/2012 V. setkání rodáků a občanů Desné a oslava 75. let založení SDH Desná Setkání rodáků proběhlo podle našeho plánu bez větších problémů. Přípravy a samotné oslavy

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

listy Bořetické Bořetické hody 5., 6., 7. srpna 2012 Červenec 2012 Číslo 2

listy Bořetické Bořetické hody 5., 6., 7. srpna 2012 Červenec 2012 Číslo 2 červenec Bořetické 2012 ČÍSLO 2 listy BOŘETICKÉ LISTY Červenec 2012 Číslo 2 Bořetické hody 5., 6., 7. srpna 2012 1. stárek Tomáš Bukovský 2. stárek Jan Macháč 3. stárek Vojtěch Bystřický 1. stárka Lenka

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více