ČTVRTLETNÍK březen 2005 Cena: 3,- Kč. vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. a třetí den po své smrti vstal z mrtvých.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTVRTLETNÍK březen 2005 Cena: 3,- Kč. vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. a třetí den po své smrti vstal z mrtvých."

Transkript

1 ČTVRTLETNÍK březen 2005 Cena: 3,- Kč Velikonoční čas Velikonoční čas je zvláštní čas. Třeba tím, že nemá v našem kalendáři pevné místo. Moderní euroamerická civilizace používá kalendář založený výhradně na slunečním cyklu, proto nám všechny termíny odvozené od střídání lunárních fází připadají cizí a nepochopitelné. Už dávno jsme přestali zvedat oči od televizních obrazovek k nočnímu nebi, abychom věděli, jestli Měsíc přibývá nebo ubývá. Přesto, že náš gregoriánský kalendář považujeme za celosvětový a univerzální, není jediný. Například Židé se řídí speciální, poměrně složitou verzí lunárního kalendáře a Velikonoce jsou původně starohebrejský svátek nekvašených chlebů Pesach, připomínající vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. Právě o svátcích Pesach, před téměř dvěma tisíci let, přišel do Jeruzaléma Ježíš zvaný Nazaretský, byl zde zajat, odsouzen a ukřižován a třetí den po své smrti vstal z mrtvých. Neděle Vzkříšení připadá na první neděli po prvním jarním úplňku, proto někdy (jako právě letos) jsme slavili Velikonoce už ve druhé polovině března, zatímco jindy mohou být až koncem dubna. Lidé, kteří nechodí pravidelně do kostela a nesledují liturgický kalendář, jsou tedy Velikonocemi většinou překvapeni. Dalším důvodem zvláštního, neurčitého postavení Velikonoc v obecném povědomí je zřejmě skutečnost, že na rozdíl od Vánoc nevyžaduje slavení Velikonoc žádnou viditelnou osobní angažovanost. O Vánocích je nemyslitelné neobdarovávat své blízké, nestrojit stromeček, nesmažit kapra a to i tam, kde o původním významu všech těchto tradičních křesťanských symbolů nemají ani potuchy. Vánoce pronikly do nejširšího povědomí a udržují se v něm hlavně proto, že se z duchovního svátku připomínky narození Spasitele stal hlavní svátek konzumu, obchodu, dobrého jídla a pití. Kdežto viditelnou známkou toho, že nastaly Velikonoce, je vlastně jen to volné pondělí. Proč je vůbec volno? Devět z deseti Čechů to netuší, stačí že se nejde do práce. Že tomu pondělí předcházel Svatý týden začínající Květnou nedělí, se Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou a nedělí Vzkříšení? O tom dnes ví už jen pár babiček, stejně jako to, že Velikonocemi končí čtyřicetidenní postní doba, kdy se nemají konat plesy, zábavy, diskotéky ale koho by to dnes zajímalo? Přes všechny tyto zdánlivě ambivalentní skutečnosti jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, a navždy jím zůstanou. Vždy budou vyznavačům Kristovým připomínat, jaká oběť byla přinesena za spasení všech lidí. -red- Co plánujeme v roce 2005 Chtěl bych opravdu jen v pár větách nastínit na co se v roce 2005 chystáme a co bychom rádi uskutečnili. Vítání dětí narozených v roce 2004, které se uskutečnilo 29. ledna 2005 na půdě Obecního úřadu Olešnice, je součástí samostatného příspěvku v tomto vydání a tak ode mne může zaznít jen, že to bylo příjemně strávené sobotní dopoledne a pohled do šťastných očí rodičů je nezapomenutelný a jedinečný. Přivítání nově narozených dětí patří mezi velmi milé povinnosti starosty obce. Nově narozené děti přišly uvítat i děti ze Základní školy Olešnice a zpestřily program svým recitačním vystoupením. V roce 2005 si budeme připomínat i významná výročí jak České republiky, tak i Olešnice jako takové. Celá republika vzpomene velmi významné 60. výročí ukončení druhé světové války a osvobození naší vlasti. Samozřejmě, že i Olešnice se zapojí do vzpomínkových oslav na tuto zásadní a důležitou etapu národní historie a připraví ke dni osvobození doprovodný program. Zároveň by měla být provedena zahradnická úprava u pomníku padlých v Olešnici, včetně nové výsadby. Co se týká kulturních akcí, chtěli bychom v roce 2005 uskutečnit následující: Oslavit výročí založení Sborů dobrovolných hasičů Olešnice a Bukové, kdy sbor olešnických hasičů bude slavit 115. výročí založení a sbor bukáků 95. výročí založení. Nezapomeneme ani na naši místní část Lhotku, která také bude pozvána na společnou akci k těmto výročím. Doufám, že ve spolupráci právě se zmíněnými sbory bude příprava na oslavu založení sborů důstojnou akcí a věřím, že se tak stane i díky účasti hasičských mužstev z okolí, které také budou pozvány. Jako další aktivita k oslavě výročí našich SDH by mohla být například návštěva hasičského muzea v Přibyslavi u Havlíčkova Brodu. Uvidíme, jak se vše podaří zorganizovat. Spoléhám také na to, že se uskuteční soutěže a hry ke Dni dětí. Rádi bychom také znovu zorganizovali výstavu na Zámku Olešnice. Dle mých informací by se mělo koncem května uskutečnit v Olešnici medobraní. Myslím, že návštěva této akce může být velmi zajímavá i přínosná. Údajně prý nebude chybět ani např. ochutnávka medoviny Jelikož byl poměrně dobrý ohlas na setkání heligonkářů v Bukové, budeme zvažovat, zda by nebylo možné i v tomto roce obdobnou akci uskutečnit. Tentokráte již s lepším ozvučením účinkujících. Na podzim tohoto roku předpokládáme, že se uskuteční již tradiční každoroční setkání s důchodci naší obce a místních částí. Vždy to, myslím, bylo milé posezení. Na úplný závěr roku bychom rádi připravili akci podobnou jako v roce minulém - setkání u vánočního stromku. Občané každé obce by se měli setkávat a udržovat dobré sousedské vztahy. A v předvánočním čase, u vánočního stromku, s koledami na rtech a teplým punčem v rukou to šlo, myslím velmi příjemně. Toto číslo Olešnických listů je první v tomto roce a tak jsem se snažil popsat nejzákladnější momenty během roku. Budu moc rád, pokud se podaří vymyslet i jiné, o kterých zatím nepíši. Snad se mohu spolehnout při hledání námětů i na pomoc veřejnosti. Petr Švepeš, starosta

2 str. 2 březen 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Z olešnické farnosti V sobotu 7. května 2005 (před Dnem matek) půjdeme od kostela sv. Václava v Olešnici ke kapličce Panny Marie Sněžné v lese u Kostelíka, kde bude sloužena mše svatá. Před dvěma tisíci lety se zde po zemi pohybovala žena tak významná, že od jejího syna je odvozen i náš současný letopočet. Letos počítáme již rok Kristova letopočtu. Jak jde čas, tak člověk stále více zapomíná. Těžko si vzpomene na prapradědečka, ale musel tu být, jinak bychom tu nebyli ani my. A ten náš předek vystavěl taková díla, že my bychom je s naší technikou těžko vytvořili. Ta díla jsou tak krásná proto, že byla tvořena z velké lásky z lásky k ní, k té nejdokonalejší Matce, která nám dala Bohočlověka Ježíše Krista. Důkazy, že existovala a existuje, můžeme najít po celém světě. I u nás v Olešnici máme důkazy její existence. Olešnický kostel byl vybudován roku 1787 z někdejšího pivovaru. Dříve než vznikl tento současný kostel, uctívali naši předkové Matku Boží v kapli Panny Marie Sněžné v lese zvaném Kostelík. A co uctíváme my? Máme Matku s velkým M, nebo jsme kvůli vlastnímu egu sirotci? R. Tomášková Vybrali jsme z usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Olešnice konaného dne Zastupitelstvo obce projednalo žádosti o finanční příspěvky od Obce Olešnice na rok 2005 a rozhodlo takto: 1) Žádost TJ SOKOL Olešnice: Zastupitelstvo obce schválilo udělení příspěvku organizaci TJ SOKOL na rok 2005, dle jednotlivých položek takto: a) na úhradu částí spotřeb energií v objektu sokolovny ,- Kč na úhradu elektřiny 3 000,- Kč na uhlí 1 000,- Kč na vodu b) na opravu nářadí, které používá škola 2000,- Kč Celkem příspěvek pro TJ SOKOL Olešnice: ,- Kč. 2) Žádost SDH Olešnice: Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši ,- Kč na dokončení cvičiště SDH Olešnice 3) Žádost AVZO Olešnice: Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši ,- Kč na dokončení střelnice v Olešnici. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2005, který byl sestaven radou obce a finančním výborem bez připomínek. Rozpočet obce Olešnice byl schválen jako vyrovnaný na straně příjmů i výdajů a to ve výši Kč. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu s Jihočeským krajem na spolufinancování ztrátovosti spojů základní dopravní obslužnosti bez připomínek. Podíl Obce Olešnice na rok 2005 činí Kč. Zastupitelstvo obce vyslechlo tyto diskusní příspěvky: Ing. Švepeš- informoval o 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Olešnice a 95. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Buková, dále připomněl letošní 60. výročí ukončení II. světové války. Dále starosta informoval o konkursu na místo ředitele/ky Základní školy Olešnice a zároveň o povinnosti ustanovit školskou radu dle nového školského zákona. p. Roubín-informoval o akci medobraní, která se uskuteční koncem května v Olešnici. Plné znění zápisu usnesení je k dispozici na OÚ Olešnice. Pár slov o knihovně Lidová knihovna v Olešnici je umístěna v budově obecního úřadu. Půjčovní doba pro občany je každý čtvrtek od 17 do 19 hodin. V loňském roce bylo registrováno 53 čtenářů, z toho 25 čtenářů do 15 let. Celkem navštívilo knihovnu 487 zájemců a bylo vypůjčeno 2071 knih a časopisů. Stav knihovního fondu vykazuje 2142 svazků. Máme u nás široký výběr různých encyklopedií, odborné literatury i beletrie jak pro děti, tak pro dospělé. Jako knihovna odebíráme také časopis Květy a náš knihovní fond je obohacen o mnoho knižních novinek, které nám zapůjčuje konzultační oddělení Jihočeské vědecké knihovny. Hana Pražanová, knihovnice V sobotu 5. února se i v Olešnici konal tradiční Masopust Na co jsme zažádali: Obec Olešnice podala zatím tyto žádosti o dotace, popř. finanční příspěvky: žádost o dotaci na opravu střechy školy v Olešnici (výměnu krytiny + klempířské práce) žádost o dotaci úroků z úvěru (na akci vodovod) žádost na další etapu oprav havarijního stavu střechy na Zámku Olešnice žádost o připojení knihovny v Olešnici k síti Internet Hledáme dotační tituly na akci plynofikace a zároveň na opravy místních komunikací, které jsou na řadě míst v havarijním stavu. U plynofikace a místních komunikací budou podány žádosti v letošním roce s možností úspěchu v roce příštím. U dotací na střechu Zámku v Olešnici, střechu školy, úroky z úvěru, internet do knihovny byly žádosti o dotaci podány koncem roku 2004 a začátkem roku Nyní jsme tedy v očekávání, zda nám bude alespoň částečně vyhověno, či nikoliv. -oú-

3 OLEŠNICKÉ LISTY březen 2005 str. 3 A co škola? Adalbert Stifter: Největší synové národa vyrůstali na venkovských školách. Tento velký opěvovatel Šumavy, spisovatel, básník a hlavně propagátor vzájemného soužití Čechů a Němců měl pravdu. Největší Češi (viz soutěž na ČT) začínali v malých školách, ve spojených třídách. Připomeňme T. G. Masaryka nebo Palackého. Co platno, že velké školy jsou vybaveny novými technikami, když se vzájemně neznají děti a na mamutích školách ani učitelé. Kam se vytratila vzájemnost, kterou si děti přinesou k zápisu z mateřské školy. V minulém vydání zpravodaje jsem se více rozepsal o škole, dnes bych chtěl napsat něco o školní jídelně a MŠ. Mateřská škola pod pedagogickým vedením vedením učitelek Marie Rusové a Heleny Roulové dosahuje velmi dobrých výsledků. Všechny děti jsou dobře výchovně vedeny a připraveny k přestupu na ZŠ. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat. Při této příležitosti chci podotknout, že příspěvek rodičů se nezměnil ani po Novém roce, činí 30Kč na dítě. Tato částka je opravdu symbolická, protože na jiných MŠ se platí až 300 Kč měsíčně. Díky za to obci, nechce na dětech vydělávat. V MŠ je vždycky pořádek, na čemž má zásluhu Libuše Jindrová. Trochu podrobněji napíši o školní jídelně. V této činnosti se můžeme plně spolehnout na vedoucí Věru Staškovou a kuchařku Zdeňku Lavičkovou. Obě pracují ke vší spokojenosti. Vedle vlastních povinností k dětem vyvařují ještě pro důchodce a bývalé pracovnice ve školství. Škoda jen, že kapacita, t.j. 11 strávníků, odpovídá zatím možnostem kuchyně. Na základě požadavků EU byla provedena kontrola kuchyně. Byly nám předepsány některé změny v zařízení a tak byly nainstalovány: 1. v hrubé přípravně zeleniny byl zaveden přívod teplé a studené vody 2. ve varně byla nahrazena normální baterie mísící bez ručního ovládání 3. u WC pracovnic bylo nainstalováno umyvadlo s mísící baterií bez ručního ovládání Připravuje se provedení: 1. koupě nové ledničky na uskladnění vajec s teplotou do 18 C Problémy s vandalismem v obci Je velmi smutné, že v obci jako je naše se najde někdo, kdo chce záměrně ničit její majetek sloužící všem občanům. Jako poslední příklad by mohlo posloužit zdemolování keramického koše na odpadky u autobusové čekárny v Olešnici a vlastně vůbec čistota autobusových čekáren v Olešnici a v Bukové. Mnohdy je stav těchto zařízení takový, že občané raději počkají venku před čekárnou, než aby se šli schovat za vítr anebo před deštěm. Vůbec nezávidím těm, kteří čekárny uklízejí, s čím vším se, bohužel, mohou setkat. Patří jim oprávněné poděkování. Petr Švepeš, starosta 2. bude provedeno zabezpečení oken ve varně proti hmyzu. Síta namontována sponzorsky firmou NEMA. Kvalita jídel je velmi dobrá a kaloricky vyvážená. Na závěr svého příspěvku připomínám, že se děti jako každoročně s rodiči zúčastnili zimní rekreace na Zadově. V letošním roce podle nového zákona bude utvořena tzv. školská rada (členové nemusí mít děti ve škole). Půjde spíše o orgán poradní a sponzorský, neboť sponzoři z řad podnikatelů jsou vždy vítáni. Děkuji Vám všem. František Postl, ředitel školy Konkurs na místo ředitele Základní školy v Olešnici Kdo sleduje úřední desku Obecního úřadu Olešnice, popř. navštěvuje veřejná zasedání zastupitelstva obce, tak ví ze zprávy ze schůzek rady obce, že byl vypsán konkurs na obsazení místa ředitele/ky Základní školy Olešnice. V době vydání tohoto čísla obecního čtvrtletníku, nebude výsledek konkursu znám, jelikož výběrové řízení ohledně této záležitosti se uskuteční asi v polovině dubna Nebude vůbec lehké vybrat nového ředitele na tento post. Bude to práce a hlavně velká odpovědnost za rozhodnutí na roky příští. Navíc současný ředitel školy pan František Postl nastavil laťku velmi vysoko Chtěl bych mu tímto vyslovit velký dík za vše, co pro Olešnici a především její žáky udělal. Společně s paní učitelkou trpělivě a s láskou připravuje děti na vkročení do života. Vážím si tohoto člověka z více důvodů. Tak jak jsem měl možnost Františka Postla poznat, tak je to především upřímný a rovný chlap, s bohatými životními zkušenostmi. Troufám si tvrdit, že mu Olešnice přirostla k srdci a bude se do ní rád vracet a za sebe mohu říci, že ho zde rádi přivítáme, neboť kus poctivé práce zde v Olešnici skutečně odvedl. Věřme, že vybereme dobrého následovníka či následovnici dosavadního ředitele Základní školy v Olešnici. Petr Švepeš, starosta

4 str. 4 březen 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Centrum bourá hranice v hlavách Čechů i Rakušanů Bourat hranice v hlavách pod tímto heslem vzniklo podél severní hranice s Rakouskem již deset přeshraničních impulzních center, která usilují o intenzivnější přeshraniční spolupráci ve všech oblastech života. Povědomí o tom, co se děje na druhé straně hranice, je totiž stále malé. Skutečné kontakty a spolupráce mohou být tou nejlepší cestou k překonání hranice. Přeshraniční impulzní centrum (IpC) Sdružení Růže se sídlem v Nových Hradech v regionu působí již jeden rok. Jeho vznik byl podpořen z fondu Phare CBC. Rakouským partnerem centra je tzv. GIZ Region Weitra. (GIZ je označení pro rakouská centra) Daný region sdružuje šest obcí Bad Grosspertholz, Grossschönau, Moorbad Harbach, St. Martin, Unserfrau Altweitra, Weitra. Přeshraniční impulzní centrum Sdružení Růže vyhledá organizacím či osobnostem vhodného a ochotného přeshraničního partnera pro spolupráci a následně pomůže při navazování a uskutečňování kontaktů. Centrum podporuje a organizuje kulturní, společenské a volnočasové aktivity přeshraničního charakteru. Na svých internetových stránkách, v obecních zpravodajích a v regionálním tisku informuje o dění v regionu na obou stranách hranice. Úkolem centra je také vypracovávat projekty, které by přispívaly ke sbližování Čechů a Rakušanů. Mgr. Jana Oesterreicher Malíková, manažerka PIC Sdružení Růže Tip na výlet - Fassldorf Jaro je tady a tím pádem i čas pro výlety. Tentokráte Vás pozvu do vesničky nazvané Fassldorf. Na tajemném rybníku, několik kilometrů od městečka Bad Grosspertholz, zbudoval pan Walter Hahn rybářskou chatu s rákosovou střechou a ze 14 velkých sudů vyrobil 12 obytných chatiček. Najdeme zde skálu s vodopádem, ostrov s mlýnským kolem a několik studánek. Jedinečná sudová vesnice je zážitkem pro návštěvníky, kteří dokáží ocenit útulnost a romantiku. Nachází se zde rovněž konečná stanice úzkokolejné waldviertelské dráhy. Navštivte na internetu stránky Fassldorfu a nechte se zlákat na návštěvu k sousedům! Mgr. Jana Oesterreicher Malíková Vítání občánků Seznam jubilantů, kteří oslavili, popř. oslaví v 1. čtvrtletí roku 2005 svá významná výročí: 70 let Věroslav Kubák z Olešnice 75 let Vlasta Koptová z Olešnice Anna Dvořáková z Olešnice V sobotu 29. ledna byl pro mnohé u nás v Olešnici dnem slavnostním. Sešli jsme se v zasedací místnosti obecního úřadu, abychom mezi nás symbolicky přivítali nově narozené děti. Vítání občánků je jistě milá a příjemná tradice. Ve většině měst a obcí si ji nenechají ujít. My jsme letos přivítali osm dětí, což není vzhledem k osudu mnoha škol v malých obcích špatná zpráva. Ale budeme samozřejmě rádi, když v Olešnici budou zůstávat mladé rodiny, budou se k nám stěhovat nové a budou tu vychovávat své děti. Rádi uspořádáme vítání občánků i vícekrát do roka. Letos jsme přivítali tyto děti: Gabriela Lustová, Olešnice 181 Jakub Kočárek, Olešnice 57 Kateřina Homerová, Buková 91 Lucie Farkotová, Olešnice 236 Jaroslav Kubo, Olešnice 3 Tomáš Jindra, Olešnice 118 Jan Švambera, Buková 25 Bára Machová, Olešnice 244 Doprovodný krátký program si pro tuto příležitost připravily děti z místní základní školy. Svým recitačním vystoupením potěšily hlavně přítomné rodiče. Ti nejmenší dostali od obce založené dětské konto u KB s počátečním vkladem 500,- Kč, pamětní knížku a malou hračku, maminky květinu. Přejeme rodičům, aby jim děti dělaly v životě radost, byly zdravé a veselé. Aby se jim z nich podařilo vychovat slušné a spokojené lidi. Dětem pak přejeme šťastné a radostné dětství, na které budou v dospělosti rády vzpomínat. -OÚ- 80 let Pavel Šimák z Olešnice Miroslav Vojtěchovský z Bukové Marie Nováčková z Olešnice 85 let Pavla Kropáčková z Olešnice Růžena Tošnerová z Bukové

5 OLEŠNICKÉ LISTY březen 2005 str. 5 H-REALITY ČESKÉ BUDĚJOVICE najdete nás v OBI NABÍZÍME KOMPLETNÍ REALITNÍ SLUŽBY : pí Honzíková , kupní smlouvy vypracované kvalitním právníkem, znalecké posudky pro Finanční úřad, poradenství v oblasti realit zdarma! seriozní jednání, dlouholeté zkušenosti Poptávka: náš klient z Prahy koupí RD, chalupu nebo chatu ve Vaší oblasti!! FINANČNÍ PORADENSTVÍ: pí Dobrovská Americká hypotéka : úvěr na cokoliv ( dovolená, auto, bazén, nová kuchyně : od ,- ( peníze na Váš účet, ručení vlastní nemovitostí, příklad úvěr ,-Kč na 20 let splátka cca 1.500,-Kč ) Hypotéka na rekonstrukci, koupi, výstavbu nemovitostí Poradenské služby jsou zcela zdarma! Sídlo firmy a kontakty: tel., fax.: , H-reality, Pražská 2540 (OBI), České Budějovice František LENC KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ a TEPELNÉ IZOLACE Olešnice 116 mobil: , fax: MOBILNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU Sobota 16. dubna 2005 Svoz se uskuteční v Olešnici, v Bukové i ve Lhotce. Přesná doba a místa svozu budou včas zveřejněny. Kam v jarních měsících za zábavou? V této rubrice bychom rádi nabídli několik tipů na strávení volného času. Vybrali jsme pár kulturních, společenských i sportovních akcí v blízkém okolí Olešnice, které určitě stojí za to navštívit. POUTNÍCI SLAVÍ 35 LET 5. dubna 2005 Koncert bluegrassové skupiny. Předprodej: Kulturní dům T. Sviny tel , po-pá 7 12 h h nebo (v době prodeje vstupenek do kina) h Kulturní dům Trhové Sviny MISTROVSTVÍ ČR V RALLYECROSSU 17. dubna 2005 Borovanská strouha (Hobby Rallycross Borovany) JÍZDA PRO RŮŽI 14. května 2005 cyklistický výlet se zastávkami v obcích mikroregionu Sdružení růže, MEMORIÁL POR. HASÍKA května 2005 X. ročník mezinárodního setkání policistů turnaj ve fotbale - v sobotu Dětský den ukázky práce zásahové jednotky, psovodů, hasičů, přiletí i vrtulník! Hřiště TJ Nové Hrady BOROVANSKÉ SLAVNOSTI (550. výročí založení augustiniánského kláštera) června Vernisáž výstavy o borovanském klášteru, koncert ADAMUS TRIO v kostele Jarmark s komedianty hodin, řemeslný trh Komorní koncert v altánku zámecké zahrady HRY U HRANIC 18. června 2005 Tradiční soutěž družstev dospělých v netradičních disciplínách - máte možnost přihlásit šestičlenné družstvo (nejméně 1 žena) do na tel.: nebo na Hřiště TJ Nové Hrady NOVOHRADSKÉ HRADNÍ SLAVNOSTI 16. července historické tržiště, ukázky řemesel, divadlo a dobová hudba, večer zábava v duchu country to vše na hradním nádvoří v Nových Hradech Dne 28. května 2005 od hodin se koná tradiční Bukvické medobraní v Olešnici již VI. ročník! Zvána je včelařská veřejnost a dále všichni, kteří mají zájem. Program: Vytáčení medu, ochutnávka a prodej Ukázka živých včel za sklem Prodej medoviny Výroba a prodej svíček Prodej medového pečiva Beseda se včelaři z okolí Přednášky učitelů včelařství Ukázka výroby úlů Vyřezávané úly Občerstvení zajištěno Místo konání: Sokolovna v Olešnici. Srdečně Vás zve OV ČSV Č. Budějovice, ZO Olešnice a ZO Trhové Sviny

6 str. 6 březen 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Montáž, servis, projekce a revize NEJEDLÝ & BÍNA VODA, TOPENÍ A PLYN Výkup kulatiny a lesů Truhlářské práce Výroba tesařského řeziva Tel.: Fax: Mobil: UHELNÉ SKLADY BOROVANY NABÍZÍ JARNÍ SLEVY na hnědé uhlí a brikety kostka KA Bílina již od 177,- Kč/q ořech A Bílina již od 165,- Kč/q (cena je včetně DPH i dovozu- AVIE) Zároveň nabízíme sousedské slevy pro Vás jistě zajímavé. Objednávky denně po-pá od 7-15 hod. Informace na našem telefonu: , Rozvody: plast měď železo Chlazení Klimatizace Tepelná čerpadla Kontakt: Kompletní finanční služby OLGA KERLOVÁ Lhotka Trhové Sviny telefon: , První konzultace zdarma Noví klienti - dárek Jan SMRČKA výroba a prodej lázeňských oplatek Buková Trhové Sviny tel., fax: mobil: Vydala Obec Olešnice, IČO Registrováno pod číslem MK ČR E Vychází čtvrtletně. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Za obsah a správnost příspěvků ručí autor. Počet výtisků 200 ks.

ČTVRTLETNÍK červen 2005 Cena: 3,- Kč. na opatrné a citlivé formování postojů a

ČTVRTLETNÍK červen 2005 Cena: 3,- Kč. na opatrné a citlivé formování postojů a ČTVRTLETNÍK červen 2005 Cena: 3,- Kč Prázdniny, škola a život Začátek prázdnin je radostná událost. Samozřejmě hlavně pro ty, jimž jsou prázdniny určeny především tedy pro děti školou povinné. Na dva měsíce

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

O Místní akční skupině Sdružení Růže

O Místní akční skupině Sdružení Růže Druhé číslo Regionálního zpravodaje, které právě držíte v ruce, mapuje ve zkratce některé aktivity a události na území mikroregionu Sdružení Růže v období 2004-2006. V minulém čísle jste si mohli přečíst

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 ZDARMA ČÍSLO 9 ROČNÍK 15 LISTOPAD 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-4 Radostné události

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

Rozpočet města na příští rok byl schválen. Po předchozím projednání na pracovním jednání zastupitelstva

Rozpočet města na příští rok byl schválen. Po předchozím projednání na pracovním jednání zastupitelstva WWW.TREST.CZ LEDEN 2012 ROČNÍK 41 12,- KČ Oslavili jsme Vánoce Do Třeště přijede reportér Josef Klíma Je asi málo lidí, kterým jméno Josef Klíma nic neříká. Spisovatel, publicista, scénárista, moderátor,

Více

ÚNOR 2011 ročník 13, číslo 1

ÚNOR 2011 ročník 13, číslo 1 ÚNOR 2011 ročník 13, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, k radosti dětí a určitě i rodičů, že se jejich potomci mohou venku vyřádit, a přitom nejsou hned zmazaní od bláta, nám sníh

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Tvorba adventních věnců proběhla 28. listopadu., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová,

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Staré Hamry Baška Malenovice, Janovice Lhotka, Metylovice Bílá, Čeladná Pstruží Pržno, Kunčice p. O. Ostravice Zpravodaj pro 13 obcí str. 2 str. 3 str. 4 str.

Více

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2010

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2010 číslo 1 leden 2010 ročník VIII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2010 foto: Vladimír Hanš SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, nikdo asi netušíme, co máme od letošního

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OBEC INFORMUJE PROGRAMOVÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 2010 KVALITA ŽIVOTA V OBCI zelená veřejná prostranství oživení náměstí = centrum

Více

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení spoluobčané,

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ OBCÍ SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV Vydává Obecní úřad Srch Ročník II prosinec 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, bude tomu již rok, co jsem Vás oslovil jako nový starosta z titulní strany tohoto

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274 Přibyslavský O B Č A S N Í K ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 274 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Sběr a svoz velkoobjem. odpadu str. 4 Usnesení rady

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA č. 2 1. duben 2015 ročník 25 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 CO SE NEVEŠLO

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více