ČTVRTLETNÍK březen 2005 Cena: 3,- Kč. vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. a třetí den po své smrti vstal z mrtvých.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTVRTLETNÍK březen 2005 Cena: 3,- Kč. vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. a třetí den po své smrti vstal z mrtvých."

Transkript

1 ČTVRTLETNÍK březen 2005 Cena: 3,- Kč Velikonoční čas Velikonoční čas je zvláštní čas. Třeba tím, že nemá v našem kalendáři pevné místo. Moderní euroamerická civilizace používá kalendář založený výhradně na slunečním cyklu, proto nám všechny termíny odvozené od střídání lunárních fází připadají cizí a nepochopitelné. Už dávno jsme přestali zvedat oči od televizních obrazovek k nočnímu nebi, abychom věděli, jestli Měsíc přibývá nebo ubývá. Přesto, že náš gregoriánský kalendář považujeme za celosvětový a univerzální, není jediný. Například Židé se řídí speciální, poměrně složitou verzí lunárního kalendáře a Velikonoce jsou původně starohebrejský svátek nekvašených chlebů Pesach, připomínající vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. Právě o svátcích Pesach, před téměř dvěma tisíci let, přišel do Jeruzaléma Ježíš zvaný Nazaretský, byl zde zajat, odsouzen a ukřižován a třetí den po své smrti vstal z mrtvých. Neděle Vzkříšení připadá na první neděli po prvním jarním úplňku, proto někdy (jako právě letos) jsme slavili Velikonoce už ve druhé polovině března, zatímco jindy mohou být až koncem dubna. Lidé, kteří nechodí pravidelně do kostela a nesledují liturgický kalendář, jsou tedy Velikonocemi většinou překvapeni. Dalším důvodem zvláštního, neurčitého postavení Velikonoc v obecném povědomí je zřejmě skutečnost, že na rozdíl od Vánoc nevyžaduje slavení Velikonoc žádnou viditelnou osobní angažovanost. O Vánocích je nemyslitelné neobdarovávat své blízké, nestrojit stromeček, nesmažit kapra a to i tam, kde o původním významu všech těchto tradičních křesťanských symbolů nemají ani potuchy. Vánoce pronikly do nejširšího povědomí a udržují se v něm hlavně proto, že se z duchovního svátku připomínky narození Spasitele stal hlavní svátek konzumu, obchodu, dobrého jídla a pití. Kdežto viditelnou známkou toho, že nastaly Velikonoce, je vlastně jen to volné pondělí. Proč je vůbec volno? Devět z deseti Čechů to netuší, stačí že se nejde do práce. Že tomu pondělí předcházel Svatý týden začínající Květnou nedělí, se Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou a nedělí Vzkříšení? O tom dnes ví už jen pár babiček, stejně jako to, že Velikonocemi končí čtyřicetidenní postní doba, kdy se nemají konat plesy, zábavy, diskotéky ale koho by to dnes zajímalo? Přes všechny tyto zdánlivě ambivalentní skutečnosti jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, a navždy jím zůstanou. Vždy budou vyznavačům Kristovým připomínat, jaká oběť byla přinesena za spasení všech lidí. -red- Co plánujeme v roce 2005 Chtěl bych opravdu jen v pár větách nastínit na co se v roce 2005 chystáme a co bychom rádi uskutečnili. Vítání dětí narozených v roce 2004, které se uskutečnilo 29. ledna 2005 na půdě Obecního úřadu Olešnice, je součástí samostatného příspěvku v tomto vydání a tak ode mne může zaznít jen, že to bylo příjemně strávené sobotní dopoledne a pohled do šťastných očí rodičů je nezapomenutelný a jedinečný. Přivítání nově narozených dětí patří mezi velmi milé povinnosti starosty obce. Nově narozené děti přišly uvítat i děti ze Základní školy Olešnice a zpestřily program svým recitačním vystoupením. V roce 2005 si budeme připomínat i významná výročí jak České republiky, tak i Olešnice jako takové. Celá republika vzpomene velmi významné 60. výročí ukončení druhé světové války a osvobození naší vlasti. Samozřejmě, že i Olešnice se zapojí do vzpomínkových oslav na tuto zásadní a důležitou etapu národní historie a připraví ke dni osvobození doprovodný program. Zároveň by měla být provedena zahradnická úprava u pomníku padlých v Olešnici, včetně nové výsadby. Co se týká kulturních akcí, chtěli bychom v roce 2005 uskutečnit následující: Oslavit výročí založení Sborů dobrovolných hasičů Olešnice a Bukové, kdy sbor olešnických hasičů bude slavit 115. výročí založení a sbor bukáků 95. výročí založení. Nezapomeneme ani na naši místní část Lhotku, která také bude pozvána na společnou akci k těmto výročím. Doufám, že ve spolupráci právě se zmíněnými sbory bude příprava na oslavu založení sborů důstojnou akcí a věřím, že se tak stane i díky účasti hasičských mužstev z okolí, které také budou pozvány. Jako další aktivita k oslavě výročí našich SDH by mohla být například návštěva hasičského muzea v Přibyslavi u Havlíčkova Brodu. Uvidíme, jak se vše podaří zorganizovat. Spoléhám také na to, že se uskuteční soutěže a hry ke Dni dětí. Rádi bychom také znovu zorganizovali výstavu na Zámku Olešnice. Dle mých informací by se mělo koncem května uskutečnit v Olešnici medobraní. Myslím, že návštěva této akce může být velmi zajímavá i přínosná. Údajně prý nebude chybět ani např. ochutnávka medoviny Jelikož byl poměrně dobrý ohlas na setkání heligonkářů v Bukové, budeme zvažovat, zda by nebylo možné i v tomto roce obdobnou akci uskutečnit. Tentokráte již s lepším ozvučením účinkujících. Na podzim tohoto roku předpokládáme, že se uskuteční již tradiční každoroční setkání s důchodci naší obce a místních částí. Vždy to, myslím, bylo milé posezení. Na úplný závěr roku bychom rádi připravili akci podobnou jako v roce minulém - setkání u vánočního stromku. Občané každé obce by se měli setkávat a udržovat dobré sousedské vztahy. A v předvánočním čase, u vánočního stromku, s koledami na rtech a teplým punčem v rukou to šlo, myslím velmi příjemně. Toto číslo Olešnických listů je první v tomto roce a tak jsem se snažil popsat nejzákladnější momenty během roku. Budu moc rád, pokud se podaří vymyslet i jiné, o kterých zatím nepíši. Snad se mohu spolehnout při hledání námětů i na pomoc veřejnosti. Petr Švepeš, starosta

2 str. 2 březen 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Z olešnické farnosti V sobotu 7. května 2005 (před Dnem matek) půjdeme od kostela sv. Václava v Olešnici ke kapličce Panny Marie Sněžné v lese u Kostelíka, kde bude sloužena mše svatá. Před dvěma tisíci lety se zde po zemi pohybovala žena tak významná, že od jejího syna je odvozen i náš současný letopočet. Letos počítáme již rok Kristova letopočtu. Jak jde čas, tak člověk stále více zapomíná. Těžko si vzpomene na prapradědečka, ale musel tu být, jinak bychom tu nebyli ani my. A ten náš předek vystavěl taková díla, že my bychom je s naší technikou těžko vytvořili. Ta díla jsou tak krásná proto, že byla tvořena z velké lásky z lásky k ní, k té nejdokonalejší Matce, která nám dala Bohočlověka Ježíše Krista. Důkazy, že existovala a existuje, můžeme najít po celém světě. I u nás v Olešnici máme důkazy její existence. Olešnický kostel byl vybudován roku 1787 z někdejšího pivovaru. Dříve než vznikl tento současný kostel, uctívali naši předkové Matku Boží v kapli Panny Marie Sněžné v lese zvaném Kostelík. A co uctíváme my? Máme Matku s velkým M, nebo jsme kvůli vlastnímu egu sirotci? R. Tomášková Vybrali jsme z usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Olešnice konaného dne Zastupitelstvo obce projednalo žádosti o finanční příspěvky od Obce Olešnice na rok 2005 a rozhodlo takto: 1) Žádost TJ SOKOL Olešnice: Zastupitelstvo obce schválilo udělení příspěvku organizaci TJ SOKOL na rok 2005, dle jednotlivých položek takto: a) na úhradu částí spotřeb energií v objektu sokolovny ,- Kč na úhradu elektřiny 3 000,- Kč na uhlí 1 000,- Kč na vodu b) na opravu nářadí, které používá škola 2000,- Kč Celkem příspěvek pro TJ SOKOL Olešnice: ,- Kč. 2) Žádost SDH Olešnice: Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši ,- Kč na dokončení cvičiště SDH Olešnice 3) Žádost AVZO Olešnice: Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši ,- Kč na dokončení střelnice v Olešnici. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2005, který byl sestaven radou obce a finančním výborem bez připomínek. Rozpočet obce Olešnice byl schválen jako vyrovnaný na straně příjmů i výdajů a to ve výši Kč. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu s Jihočeským krajem na spolufinancování ztrátovosti spojů základní dopravní obslužnosti bez připomínek. Podíl Obce Olešnice na rok 2005 činí Kč. Zastupitelstvo obce vyslechlo tyto diskusní příspěvky: Ing. Švepeš- informoval o 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Olešnice a 95. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Buková, dále připomněl letošní 60. výročí ukončení II. světové války. Dále starosta informoval o konkursu na místo ředitele/ky Základní školy Olešnice a zároveň o povinnosti ustanovit školskou radu dle nového školského zákona. p. Roubín-informoval o akci medobraní, která se uskuteční koncem května v Olešnici. Plné znění zápisu usnesení je k dispozici na OÚ Olešnice. Pár slov o knihovně Lidová knihovna v Olešnici je umístěna v budově obecního úřadu. Půjčovní doba pro občany je každý čtvrtek od 17 do 19 hodin. V loňském roce bylo registrováno 53 čtenářů, z toho 25 čtenářů do 15 let. Celkem navštívilo knihovnu 487 zájemců a bylo vypůjčeno 2071 knih a časopisů. Stav knihovního fondu vykazuje 2142 svazků. Máme u nás široký výběr různých encyklopedií, odborné literatury i beletrie jak pro děti, tak pro dospělé. Jako knihovna odebíráme také časopis Květy a náš knihovní fond je obohacen o mnoho knižních novinek, které nám zapůjčuje konzultační oddělení Jihočeské vědecké knihovny. Hana Pražanová, knihovnice V sobotu 5. února se i v Olešnici konal tradiční Masopust Na co jsme zažádali: Obec Olešnice podala zatím tyto žádosti o dotace, popř. finanční příspěvky: žádost o dotaci na opravu střechy školy v Olešnici (výměnu krytiny + klempířské práce) žádost o dotaci úroků z úvěru (na akci vodovod) žádost na další etapu oprav havarijního stavu střechy na Zámku Olešnice žádost o připojení knihovny v Olešnici k síti Internet Hledáme dotační tituly na akci plynofikace a zároveň na opravy místních komunikací, které jsou na řadě míst v havarijním stavu. U plynofikace a místních komunikací budou podány žádosti v letošním roce s možností úspěchu v roce příštím. U dotací na střechu Zámku v Olešnici, střechu školy, úroky z úvěru, internet do knihovny byly žádosti o dotaci podány koncem roku 2004 a začátkem roku Nyní jsme tedy v očekávání, zda nám bude alespoň částečně vyhověno, či nikoliv. -oú-

3 OLEŠNICKÉ LISTY březen 2005 str. 3 A co škola? Adalbert Stifter: Největší synové národa vyrůstali na venkovských školách. Tento velký opěvovatel Šumavy, spisovatel, básník a hlavně propagátor vzájemného soužití Čechů a Němců měl pravdu. Největší Češi (viz soutěž na ČT) začínali v malých školách, ve spojených třídách. Připomeňme T. G. Masaryka nebo Palackého. Co platno, že velké školy jsou vybaveny novými technikami, když se vzájemně neznají děti a na mamutích školách ani učitelé. Kam se vytratila vzájemnost, kterou si děti přinesou k zápisu z mateřské školy. V minulém vydání zpravodaje jsem se více rozepsal o škole, dnes bych chtěl napsat něco o školní jídelně a MŠ. Mateřská škola pod pedagogickým vedením vedením učitelek Marie Rusové a Heleny Roulové dosahuje velmi dobrých výsledků. Všechny děti jsou dobře výchovně vedeny a připraveny k přestupu na ZŠ. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat. Při této příležitosti chci podotknout, že příspěvek rodičů se nezměnil ani po Novém roce, činí 30Kč na dítě. Tato částka je opravdu symbolická, protože na jiných MŠ se platí až 300 Kč měsíčně. Díky za to obci, nechce na dětech vydělávat. V MŠ je vždycky pořádek, na čemž má zásluhu Libuše Jindrová. Trochu podrobněji napíši o školní jídelně. V této činnosti se můžeme plně spolehnout na vedoucí Věru Staškovou a kuchařku Zdeňku Lavičkovou. Obě pracují ke vší spokojenosti. Vedle vlastních povinností k dětem vyvařují ještě pro důchodce a bývalé pracovnice ve školství. Škoda jen, že kapacita, t.j. 11 strávníků, odpovídá zatím možnostem kuchyně. Na základě požadavků EU byla provedena kontrola kuchyně. Byly nám předepsány některé změny v zařízení a tak byly nainstalovány: 1. v hrubé přípravně zeleniny byl zaveden přívod teplé a studené vody 2. ve varně byla nahrazena normální baterie mísící bez ručního ovládání 3. u WC pracovnic bylo nainstalováno umyvadlo s mísící baterií bez ručního ovládání Připravuje se provedení: 1. koupě nové ledničky na uskladnění vajec s teplotou do 18 C Problémy s vandalismem v obci Je velmi smutné, že v obci jako je naše se najde někdo, kdo chce záměrně ničit její majetek sloužící všem občanům. Jako poslední příklad by mohlo posloužit zdemolování keramického koše na odpadky u autobusové čekárny v Olešnici a vlastně vůbec čistota autobusových čekáren v Olešnici a v Bukové. Mnohdy je stav těchto zařízení takový, že občané raději počkají venku před čekárnou, než aby se šli schovat za vítr anebo před deštěm. Vůbec nezávidím těm, kteří čekárny uklízejí, s čím vším se, bohužel, mohou setkat. Patří jim oprávněné poděkování. Petr Švepeš, starosta 2. bude provedeno zabezpečení oken ve varně proti hmyzu. Síta namontována sponzorsky firmou NEMA. Kvalita jídel je velmi dobrá a kaloricky vyvážená. Na závěr svého příspěvku připomínám, že se děti jako každoročně s rodiči zúčastnili zimní rekreace na Zadově. V letošním roce podle nového zákona bude utvořena tzv. školská rada (členové nemusí mít děti ve škole). Půjde spíše o orgán poradní a sponzorský, neboť sponzoři z řad podnikatelů jsou vždy vítáni. Děkuji Vám všem. František Postl, ředitel školy Konkurs na místo ředitele Základní školy v Olešnici Kdo sleduje úřední desku Obecního úřadu Olešnice, popř. navštěvuje veřejná zasedání zastupitelstva obce, tak ví ze zprávy ze schůzek rady obce, že byl vypsán konkurs na obsazení místa ředitele/ky Základní školy Olešnice. V době vydání tohoto čísla obecního čtvrtletníku, nebude výsledek konkursu znám, jelikož výběrové řízení ohledně této záležitosti se uskuteční asi v polovině dubna Nebude vůbec lehké vybrat nového ředitele na tento post. Bude to práce a hlavně velká odpovědnost za rozhodnutí na roky příští. Navíc současný ředitel školy pan František Postl nastavil laťku velmi vysoko Chtěl bych mu tímto vyslovit velký dík za vše, co pro Olešnici a především její žáky udělal. Společně s paní učitelkou trpělivě a s láskou připravuje děti na vkročení do života. Vážím si tohoto člověka z více důvodů. Tak jak jsem měl možnost Františka Postla poznat, tak je to především upřímný a rovný chlap, s bohatými životními zkušenostmi. Troufám si tvrdit, že mu Olešnice přirostla k srdci a bude se do ní rád vracet a za sebe mohu říci, že ho zde rádi přivítáme, neboť kus poctivé práce zde v Olešnici skutečně odvedl. Věřme, že vybereme dobrého následovníka či následovnici dosavadního ředitele Základní školy v Olešnici. Petr Švepeš, starosta

4 str. 4 březen 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Centrum bourá hranice v hlavách Čechů i Rakušanů Bourat hranice v hlavách pod tímto heslem vzniklo podél severní hranice s Rakouskem již deset přeshraničních impulzních center, která usilují o intenzivnější přeshraniční spolupráci ve všech oblastech života. Povědomí o tom, co se děje na druhé straně hranice, je totiž stále malé. Skutečné kontakty a spolupráce mohou být tou nejlepší cestou k překonání hranice. Přeshraniční impulzní centrum (IpC) Sdružení Růže se sídlem v Nových Hradech v regionu působí již jeden rok. Jeho vznik byl podpořen z fondu Phare CBC. Rakouským partnerem centra je tzv. GIZ Region Weitra. (GIZ je označení pro rakouská centra) Daný region sdružuje šest obcí Bad Grosspertholz, Grossschönau, Moorbad Harbach, St. Martin, Unserfrau Altweitra, Weitra. Přeshraniční impulzní centrum Sdružení Růže vyhledá organizacím či osobnostem vhodného a ochotného přeshraničního partnera pro spolupráci a následně pomůže při navazování a uskutečňování kontaktů. Centrum podporuje a organizuje kulturní, společenské a volnočasové aktivity přeshraničního charakteru. Na svých internetových stránkách, v obecních zpravodajích a v regionálním tisku informuje o dění v regionu na obou stranách hranice. Úkolem centra je také vypracovávat projekty, které by přispívaly ke sbližování Čechů a Rakušanů. Mgr. Jana Oesterreicher Malíková, manažerka PIC Sdružení Růže Tip na výlet - Fassldorf Jaro je tady a tím pádem i čas pro výlety. Tentokráte Vás pozvu do vesničky nazvané Fassldorf. Na tajemném rybníku, několik kilometrů od městečka Bad Grosspertholz, zbudoval pan Walter Hahn rybářskou chatu s rákosovou střechou a ze 14 velkých sudů vyrobil 12 obytných chatiček. Najdeme zde skálu s vodopádem, ostrov s mlýnským kolem a několik studánek. Jedinečná sudová vesnice je zážitkem pro návštěvníky, kteří dokáží ocenit útulnost a romantiku. Nachází se zde rovněž konečná stanice úzkokolejné waldviertelské dráhy. Navštivte na internetu stránky Fassldorfu a nechte se zlákat na návštěvu k sousedům! Mgr. Jana Oesterreicher Malíková Vítání občánků Seznam jubilantů, kteří oslavili, popř. oslaví v 1. čtvrtletí roku 2005 svá významná výročí: 70 let Věroslav Kubák z Olešnice 75 let Vlasta Koptová z Olešnice Anna Dvořáková z Olešnice V sobotu 29. ledna byl pro mnohé u nás v Olešnici dnem slavnostním. Sešli jsme se v zasedací místnosti obecního úřadu, abychom mezi nás symbolicky přivítali nově narozené děti. Vítání občánků je jistě milá a příjemná tradice. Ve většině měst a obcí si ji nenechají ujít. My jsme letos přivítali osm dětí, což není vzhledem k osudu mnoha škol v malých obcích špatná zpráva. Ale budeme samozřejmě rádi, když v Olešnici budou zůstávat mladé rodiny, budou se k nám stěhovat nové a budou tu vychovávat své děti. Rádi uspořádáme vítání občánků i vícekrát do roka. Letos jsme přivítali tyto děti: Gabriela Lustová, Olešnice 181 Jakub Kočárek, Olešnice 57 Kateřina Homerová, Buková 91 Lucie Farkotová, Olešnice 236 Jaroslav Kubo, Olešnice 3 Tomáš Jindra, Olešnice 118 Jan Švambera, Buková 25 Bára Machová, Olešnice 244 Doprovodný krátký program si pro tuto příležitost připravily děti z místní základní školy. Svým recitačním vystoupením potěšily hlavně přítomné rodiče. Ti nejmenší dostali od obce založené dětské konto u KB s počátečním vkladem 500,- Kč, pamětní knížku a malou hračku, maminky květinu. Přejeme rodičům, aby jim děti dělaly v životě radost, byly zdravé a veselé. Aby se jim z nich podařilo vychovat slušné a spokojené lidi. Dětem pak přejeme šťastné a radostné dětství, na které budou v dospělosti rády vzpomínat. -OÚ- 80 let Pavel Šimák z Olešnice Miroslav Vojtěchovský z Bukové Marie Nováčková z Olešnice 85 let Pavla Kropáčková z Olešnice Růžena Tošnerová z Bukové

5 OLEŠNICKÉ LISTY březen 2005 str. 5 H-REALITY ČESKÉ BUDĚJOVICE najdete nás v OBI NABÍZÍME KOMPLETNÍ REALITNÍ SLUŽBY : pí Honzíková , kupní smlouvy vypracované kvalitním právníkem, znalecké posudky pro Finanční úřad, poradenství v oblasti realit zdarma! seriozní jednání, dlouholeté zkušenosti Poptávka: náš klient z Prahy koupí RD, chalupu nebo chatu ve Vaší oblasti!! FINANČNÍ PORADENSTVÍ: pí Dobrovská Americká hypotéka : úvěr na cokoliv ( dovolená, auto, bazén, nová kuchyně : od ,- ( peníze na Váš účet, ručení vlastní nemovitostí, příklad úvěr ,-Kč na 20 let splátka cca 1.500,-Kč ) Hypotéka na rekonstrukci, koupi, výstavbu nemovitostí Poradenské služby jsou zcela zdarma! Sídlo firmy a kontakty: tel., fax.: , H-reality, Pražská 2540 (OBI), České Budějovice František LENC KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ a TEPELNÉ IZOLACE Olešnice 116 mobil: , fax: MOBILNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU Sobota 16. dubna 2005 Svoz se uskuteční v Olešnici, v Bukové i ve Lhotce. Přesná doba a místa svozu budou včas zveřejněny. Kam v jarních měsících za zábavou? V této rubrice bychom rádi nabídli několik tipů na strávení volného času. Vybrali jsme pár kulturních, společenských i sportovních akcí v blízkém okolí Olešnice, které určitě stojí za to navštívit. POUTNÍCI SLAVÍ 35 LET 5. dubna 2005 Koncert bluegrassové skupiny. Předprodej: Kulturní dům T. Sviny tel , po-pá 7 12 h h nebo (v době prodeje vstupenek do kina) h Kulturní dům Trhové Sviny MISTROVSTVÍ ČR V RALLYECROSSU 17. dubna 2005 Borovanská strouha (Hobby Rallycross Borovany) JÍZDA PRO RŮŽI 14. května 2005 cyklistický výlet se zastávkami v obcích mikroregionu Sdružení růže, MEMORIÁL POR. HASÍKA května 2005 X. ročník mezinárodního setkání policistů turnaj ve fotbale - v sobotu Dětský den ukázky práce zásahové jednotky, psovodů, hasičů, přiletí i vrtulník! Hřiště TJ Nové Hrady BOROVANSKÉ SLAVNOSTI (550. výročí založení augustiniánského kláštera) června Vernisáž výstavy o borovanském klášteru, koncert ADAMUS TRIO v kostele Jarmark s komedianty hodin, řemeslný trh Komorní koncert v altánku zámecké zahrady HRY U HRANIC 18. června 2005 Tradiční soutěž družstev dospělých v netradičních disciplínách - máte možnost přihlásit šestičlenné družstvo (nejméně 1 žena) do na tel.: nebo na Hřiště TJ Nové Hrady NOVOHRADSKÉ HRADNÍ SLAVNOSTI 16. července historické tržiště, ukázky řemesel, divadlo a dobová hudba, večer zábava v duchu country to vše na hradním nádvoří v Nových Hradech Dne 28. května 2005 od hodin se koná tradiční Bukvické medobraní v Olešnici již VI. ročník! Zvána je včelařská veřejnost a dále všichni, kteří mají zájem. Program: Vytáčení medu, ochutnávka a prodej Ukázka živých včel za sklem Prodej medoviny Výroba a prodej svíček Prodej medového pečiva Beseda se včelaři z okolí Přednášky učitelů včelařství Ukázka výroby úlů Vyřezávané úly Občerstvení zajištěno Místo konání: Sokolovna v Olešnici. Srdečně Vás zve OV ČSV Č. Budějovice, ZO Olešnice a ZO Trhové Sviny

6 str. 6 březen 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Montáž, servis, projekce a revize NEJEDLÝ & BÍNA VODA, TOPENÍ A PLYN Výkup kulatiny a lesů Truhlářské práce Výroba tesařského řeziva Tel.: Fax: Mobil: UHELNÉ SKLADY BOROVANY NABÍZÍ JARNÍ SLEVY na hnědé uhlí a brikety kostka KA Bílina již od 177,- Kč/q ořech A Bílina již od 165,- Kč/q (cena je včetně DPH i dovozu- AVIE) Zároveň nabízíme sousedské slevy pro Vás jistě zajímavé. Objednávky denně po-pá od 7-15 hod. Informace na našem telefonu: , Rozvody: plast měď železo Chlazení Klimatizace Tepelná čerpadla Kontakt: Kompletní finanční služby OLGA KERLOVÁ Lhotka Trhové Sviny telefon: , První konzultace zdarma Noví klienti - dárek Jan SMRČKA výroba a prodej lázeňských oplatek Buková Trhové Sviny tel., fax: mobil: Vydala Obec Olešnice, IČO Registrováno pod číslem MK ČR E Vychází čtvrtletně. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Za obsah a správnost příspěvků ručí autor. Počet výtisků 200 ks.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 2.7.2014 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 1 Č.j. 6/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Petr Hlouš,

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Letní noc na Práchovně.

Letní noc na Práchovně. ŘÍJEN 2015 Letní noc na Práchovně. Letní noc srpen 2015 Hasičské okrskové cvičení září 2015 2 Vážení spoluobčané, začátek posledního čtvrtletí každého roku je vždy období, kdy se jakoby dohání co je potřeba,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin.

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. ZÁPIS ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. Program 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Prodej pozemku p.p.č.99/1

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Přítomni : Omluven : Leo Kordas,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Jarní prázdniny výletíme

Jarní prázdniny výletíme 2 Slevy triky návody V y k u p t o. c z 26. 1. 1. 2. 2015 Jarní prázdniny výletíme Naše týdny na Vykupto.cz Každý týden se na Vykupto.cz budeme věnovat nějakému tématu, které by vás mohlo/mělo zajímat.

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více